OBSAH. Profil společnosti 2. Hlavní finanční ukazatele 3. Zpráva představenstva 4. Informace o činnosti společnosti 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Profil společnosti 2. Hlavní finanční ukazatele 3. Zpráva představenstva 4. Informace o činnosti společnosti 5."

Transkript

1 Výroční zpráva 2005

2

3 OBSAH Profil společnosti 2 Hlavní finanční ukazatele 3 Zpráva představenstva 4 Informace o činnosti společnosti 5 Zpráva auditora 9 Účetní závěrka 10 Příloha účetní závěrky 18 Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Zpráva dozorčí rady 36

4 1. PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost Pivovary Staropramen a.s. (do 13. října 2003 působící pod obchodní firmou Pražské pivovary, a.s.) byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: odd. B, vložka Sídlo společnosti je v Nádražní 84, Praha 5, IČ Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápojů živnost provozovaná průmyslovým způsobem a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní, hostinská činnost, směnárenská činnost, správa nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V současné době společnost vlastní nemovitosti, ve kterých provozuje pivovary v Praze 5 a Praze 4, pivovar v Ostravě a skladový areál v Praze Radotíně. Společnost Pivovary Staropramen a.s. je druhým největším producentem piva v České republice s více než 14% podílem na domácím trhu. Společnost Pivovary Staropramen a.s. je jedním z největších českých vývozců piva. Klíčová značka Staropramen se v současné době vyváží do více než třiceti zemí světa. Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách či nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost společnosti, s výjimkou smluv o úvěru se společností Interbrew Central European Holding B.V. ze dne 31. března V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by mohl mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost v účetním období roku 2005 ani ve třech předcházejících účetních obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost. Majoritním akcionářem společnosti Pivovary Staropramen a.s. je společnost Interbrew Central European Holding B.V., která je součástí globální skupiny společností InBev, s podílem 99,6 %. Hlavní akcionář využil možnosti dané novým ustanovením 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a požádal představenstvo společnosti Pivovary Staropramen a.s. o svolání valné hromady, která by rozhodla o jeho návrhu na přechod veškerých akcií společnosti na tohoto hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada, konaná 26. srpna 2005, přijala usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře a byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. V současné době je řízení přerušeno, a to z důvodu probíhajícího řízení u Ústavního soudu ohledně návrhu na zrušení zákona č. 216/2005 Sb. 2 Výroční zpráva 2005

5 2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE Prodej piva v tuzemsku (tis. hl) Export (tis. hl) Prodej piva celkem (tis. hl) Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč) Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč) Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč) Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč) Počet zaměstnanců Změny vlastního kapitálu (tis. Kč): Základní kapitál Nerozdělený zisk Ztráty z minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy Sociální fond Celkem Výroční zpráva 2005

6 3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, již více než jeden rok je společnost Pivovary Staropramen a.s. součástí největší pivovarské společnosti světa skupiny InBev. Rok 2005 znamenal počátek cesty od největší k nejlepší, na kterou se vydala skupina InBev a s ní i naše společnost. Mimo jiné to byl také rok uvedení nových firemních hodnot společnosti, které ukazují, jak důležití jsou pro ni spotřebitelé, vlastní zaměstnanci, touha uvádět do praxe nové nápady a stále kráčet vpřed. Zmíněné hodnoty ( spotřebitelé jsou na prvním místě, rozhodující jsou naši lidé, ukazujeme jiným cestu a uvádíme věci do pohybu ) se promítají do všech oblastí činnosti společnosti. Obchodní výsledky společnosti Pivovary Staropramen a.s. se v loňském roce opět vyvíjely velmi pozitivně. Celkové prodeje společnosti (bez zahraniční licenční výroby) dosáhly 2,884 mil. hektolitrů piva, což ve srovnání s rokem předchozím znamená nárůst o 3,2 %. Velmi výrazně se na navýšení celkových objemů v roce 2005 podílel export. Čistý export společnosti v meziročním srovnání narostl o 18,5 % na 547 tis. hl piva. Klíčová značka Staropramen se v současné době vyváží do 30 zemí světa a na zahraničních trzích je řazena do segmentu prémiových či superprémiových piv. Mezi nejvýznamnější exportní trhy společnosti patří Velká Británie, Německo, Švédsko a Slovensko. Velmi výrazně narostla v roce 2005 také licenční výroba piva Staropramen, a to o 76 % na 384 tis. hektolitrů. V licenční výrobě se pivo Staropramen Světlý vaří v Rusku, Bulharsku a na Ukrajině. Naše prodejní výsledky pozitivně ovlivnily tržby společnosti Pivovary Staropramen a.s., které dosáhly v loňském roce mil. Kč. To ve srovnání s rokem předcházejícím představuje nárůst o 2,2 %. Zvyšování tržeb spolu s efektivním řízením nákladů společnosti byly hlavním důvodem pro významné zlepšení provozního výsledku. Tento ukazatel dokazuje stabilitu naší společnosti. Rovněž bychom rádi zmínili loňské úspěchy naší společnosti v celostátních degustačních soutěžích. Naše značky v nich obsazovaly ty nejvyšší příčky. Tyto úspěchy dokazují vyrovnanou kvalitu našeho piva a jeho významné místo v kontextu českého pivního trhu. Pokračující pozitivní vývoj společnosti Pivovary Staropramen a.s. v loňském roce znamenal upevnění pozice společnosti na českém trhu. V letošním roce se soustředíme na další rozvoj našich značek, růst objemů prodeje a v neposlední řadě na efektivní řízení nákladů. Čeká nás především další fáze modernizace pivovaru Staropramen, která má za cíl dosáhnout zvýšení jeho výrobní kapacity na cca 3 miliony hl piva ročně. Tato etapa modernizace navazuje na předchozí dvě fáze, kdy v roce 1997 byla zprovozněna nová varna a v roce 2004 dokončena instalace CK tanků. Letos bude instalována nová plnící linka s výkonem lahví za hodinu a pro další období se plánuje přesun celé výrobní technologie z pivovaru Braník do pivovaru Staropramen. Na závěr bychom Vás chtěli informovat, že 26. srpna 2005 mimořádná valná hromada přijala usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře a byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do odchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Z důvodu probíhajícího řízení u Ústavního soudu je v současné době toto řízení přerušeno. Ing. František Šámal místopředseda představenstva Pivovary Staropramen a.s. Mgr. Edita Šilhánová členka představenstva Pivovary Staropramen a.s. 4 Výroční zpráva 2005

7 4. INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2005 Komunální program Pivovary Staropramen městům V rámci druhého ročníku komunálního programu Pivovary Staropramen městům oslovila společnost Pivovary Staropramen a.s. 200 největších měst České republiky. Z celkem 131 registrovaných projektů bylo vybráno deset vítězných projektů, jejichž cílem je podpora a rozvoj životního prostředí. Každému z vítězných měst darovala společnost Pivovary Staropramen a.s. na realizaci projektu částku až do výše Kč. Vítěznými projekty se staly návrhy měst Sokolov, Kroměříž, Havířov, Polička, Vimperk, Zlín, Brno-Ivanovice, Teplice, Mělník a městské části Praha 8. Staropramen se stal generálním partnerem smíchovské pláže a festivalu Rock For People Společnost Pivovary Staropramen se v roce 2005 stala již podruhé generálním partnerem STAROPRAMEN 1. PRAŽ- SKÉ PLÁŽE, která byla slavnostně otevřena 29. června 2005 na pražském Smíchově. Po úspěchu smíchovské pláže v roce 2004 se Městská část Praha 5 rozhodla tento projekt zopakovat. V průběhu letních měsíců se tak návštěvníci pláže mohli osvěžit mimo jiné i pivem z portfolia společnosti Pivovary Staropramen a.s. Pivo Staropramen se v roce 2005 stalo rovněž oficiálním pivem hudebního festivalu Rock For People. Pivovar Staropramen má nové Návštěvnické centrum V březnu 2005 společnost otevřela nové moderní prostory Návštěvnického centra pivovaru Staropramen, které se staly součástí exkurzní trasy pivovaru. Nové prostory Návštěvnického centra mají vlastní vstup z ulice Pivovarská a nacházejí se přímo pod historickou varnou smíchovského pivovaru. Součástí nových prostor je promítací sál, v němž mají účastníci exkurzní trasy možnost zhlédnout úvodní film o historii a současnosti výroby piva. Slavnosti pivovaru V červnu 2005 proběhly v pořadí již sedmé Slavnosti pivovaru Ostravar. Dobré pivo a skvělá muzika přilákaly do pivovaru Ostravar návštěvníků. Na pražském Smíchově se krátce nato uskutečnil 6. ročník Slavností Staropramen. Proud kvalitní muziky, dobré nálady a skvělého piva si nenechalo ujít více než 13 a půl tisíce návštěvníků, kteří zvládli vypít více než 300 hektolitrů piva. 3. ročník mistrovství v točení Stella Artois V roce 2005 se konal 3. ročník Mistrovství ČR v točení a servírování prémiového ležáku Stella Artois. Celkem se sedmi regionálních kol zúčastnilo téměř 100 soutěžících. Odborná porota složená ze zástupců společnosti Pivovary Staropramen a.s. hodnotila při výběru těch nejlepších celý proces točení a servírování piva, osobitý přístup a vystupování jednotlivých kandidátů narozeniny pivovaru Ostravar 24. října 2005 oslavil pivovar Ostravar své 108. narozeniny. První pivo se v Ostravaru začalo stáčet na jaře roku V současné době produkuje pivovar Ostravar ročně kolem půl milionu hektolitrů zlatavého moku. Základ produkce pivovaru tvoří značka Ostravar, která je nabízena ve třech variantách: Premium, Originál a Strong. Dále pivovar vaří také pivní speciály sametový Velvet a tajemný černý Kelt. 5 Výroční zpráva 2005

8 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI NOVÉ ZNAČKOVÉ HOSPODY První PH+ v Ostravě a v Praze Společnost Pivovary Staropramen a.s. otevřela v Ostravě další, v pořadí dvanáctou restauraci Potrefená husa, značkovou hospodu Staropramen. Ostravská Potrefená husa je první restaurací, která reprezentuje nové pojetí a nový design tohoto konceptu tzv. PH+. Restauraci provází také zbrusu nové logo. Společnost Pivovary Staropramen a.s. buduje vlastní síť značkových hospod Staropramen v rámci firemní strategie zvyšování pivní kultury a úrovně gastronomie v České republice od roku V polovině listopadu pak byla v budově Zlatý Anděl na Smíchově otevřena také první pražská PH+. Značková restaurace Sportovka v Mladé Boleslavi V roce 2005 společnost Pivovary Staropramen a.s. otevřela v Mladé Boleslavi v pořadí čtvrtou restauraci Sportovka, značkovou hospodu Staropramen. Nová Sportovka se nachází v centru města a svým hostům nabízí sedm druhů točeného piva a řadu lahvových speciálů z portfolia společnosti Pivovary Staropramen a.s. Sportovka je moderní sport bar, který přináší návštěvníkům nejen skvělé pivo a kvalitní gastronomické služby, ale také jim umožňuje sledovat na velkoplošné obrazovce a několika dalších obrazovkách sportovní přenosy. Beerpoint nový koncept značkových hospod Společnost představila v polovině října roku 2005 nový koncept značkových hospod Staropramen s názvem Beerpoint, který byl vyvinut speciálně jako koncept do obchodních center ve velkých městech. První Beerpoint byl otevřen v novém nákupním centru na pražském Chodově a představuje nový styl pivních barů s prvky kopírujícími moderní styl života. NOVINKY V PORTFOLIU VÝROBKŮ SPOLEČNOSTI Nealkoholické pivo Staropramen V únoru 2005 uvedla společnost Pivovary Staropramen a.s. na trh nealkoholické pivo Staropramen. Rozšířila tak českému spotřebiteli nabídku v segmentu nealkoholických piv, který dlouhodobě vykazuje rostoucí trend. Nealkoholické pivo Staropramen s obsahem alkoholu max. 0,5 % má jemně hořkou chuť i výrazný říz a je tak vhodným osvěžením nejen pro řidiče. Nový multipack Ostravar Hráči fotbalového klubu Baník Ostrava pokřtili pivem nový multipack Ostravar, který začala společnost dodávat do ostravských obchodů na přelomu března a dubna Balení obsahuje 10 láhvových piv Ostravar Originál. Stella Artois v půllitrové lahvi V červnu 2005 rozšířila společnost Pivovary Staropramen a.s. nabídku balení prémiového ležáku Stella Artois o vratnou 0,5 l láhev. Až dosud byl prémiový ležák Stella Artois v obchodech k dostání v láhvích o objemu 0,33 l a 0,66 l. Stella Artois byla na český trh uvedena v dubnu roku 2001 a od té doby si postupně získává u českých konzumentů stále větší oblibu. Originální multipack Staropramen Granát Již tradičně uvedla společnost Pivovary Staropramen a.s. na vánoční trh dárkové balení piva Staropramen Granát. V novém originálním multipacku osmi lahví byla pro zákazníky připravena také speciální pivní sklenice, která se prodávala ve třech barevných odstínech zlaté, stříbrné a granátové. Staropramen Q-Pack zvolen spotřebiteli Výrobkem roku 2005 v kategorii pivo Společnost Pivovary Staropramen a.s. získala významné ocenění v 5. ročníku marketingového programu Výrobky roku 2005, který je každoročně vyhlašován společností ATOZ EVENT, s.r.o. na základě výzkumu společnosti GfK Praha. Jedná se o jediné ocenění svého druhu, kde rozhodují o vítězích sami spotřebitelé. Staropramen v unikátním obalu Q-Pack vyhrál v kategorii pivo a získal tím možnost využívat pečeť Zvolen výrobkem roku spotřebiteli za rok Výroční zpráva 2005

9 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Nová sklenice Staropramen Společnost Pivovary Staropramen a.s. vytvořila novou originální sklenici pro pivo Staropramen, která je v podobě džbánku, půllitrové a třetinkové sklenice na trhu od října roku Podoba sklenic byla navržena špičkovým designérem Rony Pleslem, který je znám především realizací exkluzivního nápojového skla. Vznikla sklenice s robustním dnem, které se zužuje směrem dolů a je prokresleno krajkou jemného loga. Rovné ucho džbánku s letopočtem připomíná tradici pivovaru Staropramen. PŘEHLED OCENĚNÍ Pivovary Staropramen a.s. v loňském roce jednoznačně dominovaly pravidelným pivním soutěžím v kategorii ležáků a světlých výčepních piv v České republice. Název soutěže Počet ocenění Zlato Stříbro Bronz Cena českých sládků České pivo Pivo České republiky Pivovar roku Zlatý pohár PIVEX Česká pivní pečeť CELKEM místa: Staropramen Ležák, Staropramen Světlý, Braník světlé výčepní, Ostravar Premium, Ostravar Originál 2. místa: Staropramen Ležák, Ostravar Originál 3. místa: Staropramen Světlý, Ostravar Originál, Ostravar Premium, Ostravar Strong AKTIVITY SPOLEČNOSTI V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Díky příznivým hospodářským výsledkům se společnost rozhodla i pro rok 2005 vyčlenit prostředky na zaměstnanecké výhody ve stejné výši jako v předchozím roce. Zaměstnanci společnosti tak získali v systému volitelných výhod celkem 2 mil. Kč formou daňově výhodných nepeněžních benefitů. Oproti loňskému roku se opět podařilo zefektivnit nabídku možností, z nichž mohou zaměstnanci volit. Ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. probíhal v roce 2005 poměrně rozsáhlý projekt změn procesů, zodpovědností jednotlivých pozic a funkcí. V návaznosti na tento proces byl uskutečněno i standardizované ohodnocení významu pozic a zodpovědností v rámci interního projektu skupiny InBev s využitím metodologie HAY. Systém finančních a nefinančních benefitů je nově navázán na toto nové zatřídění pozic. Společnost se nově v roce 2005 zapojila i do rozsáhlého projektu mateřské společnosti InBev pro vyhledávání a nabídky interních pozic úspěšným absolventům vysokých škol. AKTIVITY SPOLEČNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost Pivovary Staropramen a.s. prosazuje aktivní přístup k problematice životního prostředí. Toto dokládá neustálá snaha o efektivnější výrobu a zavádění nových technologií. Celková modernizace pivovaru Staropramen přináší moderní postupy výroby piva (CK tanky), které významně omezují negativní dopady na životní prostředí snížení měrných spotřeb všech energií, paliv a vody, snížení množství a stupně znečištění vypouštěných odpadních vod, pokles produkce odpadů společně s jejich dokonalejším tříděním, pokles produ- 7 Výroční zpráva 2005

10 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI kovaných emisí. Všechny tři pivovary Staropramen, Braník a Ostravar splnily kritéria skupiny InBev v oblasti EHS (Environment, Health and Safety System) a byly certifikovány společností Lloyd s Register. V oblasti výzkumu a vývoje společnost Pivovary Staropramen a.s. nepodniká přímo žádné aktivity, snaží se však o zavádění nových trendů do praxe. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI SPOLEČNOSTI Pivovary Staropramen a.s.: STAROPRAMEN SLOVAKIA s.r.o. sídlo: Trnavská cesta 82, Bratislava, Slovenská republika STAROPRAMEN POLSKA, sp. z o.o. sídlo: ul. Gleboka, 25; Ciezsyn, Polsko InBev s.r.o. sídlo: Trnavská cesta 82, Bratislava, Slovenská republika Datum zápisu: InBev, sp. z o.o. sídlo: sídlo: ul. Gleboka, 25; Ciezsyn, Polsko Datum zápisu: InBev s.r.o. sídlo: Nádražní 84, Praha 5, Česká republika Ve všech těchto společnostech vlastní společnost Pivovary Staropramen a.s. 100 % majetkový podíl. Společnost Pivovary Staropramen a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. 8 Výroční zpráva 2005

11 5. ZPRÁVA AUDITORA 9 Výroční zpráva 2005

12 6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč) Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c Aktiva celkem (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Pokračování tabulky na další staně > 10 Výroční zpráva 2005

13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva 2005

14 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Označ. Pasiva Řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 87 až 90) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 101 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 Pokračování tabulky na další staně > 12 Výroční zpráva 2005

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Označ. Pasiva Řád. Běžné období Minulé období a b c Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výroční zpráva 2005

16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč) Označ. Text Číslo řádku Skutečnost v účet. obd. běžném a b c 1 2 minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř ) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Pokračování tabulky na další staně > 14 Výroční zpráva 2005

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Označ. Text Číslo řádku Skutečnost v účet. obd. běžném minulém VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. splatná 50 Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Výroční zpráva 2005

18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (NEKONSOLIDOVANÝ) k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč) Běž. úč. období Min. úč. období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku A rezerv a opravných položek A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. A.1.5. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. A.** Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. A.6. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Pokračování tabulky na další staně > 16 Výroční zpráva 2005

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Běž. úč. období Min. úč. období Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Výroční zpráva 2005

20 7. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Pivovary Staropramen a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Nádražní 84, Praha 5 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Citibank a.s., Evropská 178, Praha 6 2. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika společnosti Společnost Pivovary Staropramen a.s. ( společnost ) vznikla 5. května 1992 v rámci první vlny privatizace. Společnost pokračuje v původním záměru podnikání, kterým je zejména výroba nápojů. Předmětem podnikání společnosti jsou dále ubytovací služby, silniční motorová doprava, hostinská činnost, správa a údržba nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V průběhu roku 2003 společnost změnila svou obchodní firmu z původní Pražské pivovary, a.s. na stávající Pivovary Staropramen a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku a nabyla účinnosti ke dni 13. říjnu Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2005 jsou: Interbrew Central European Holding B.V. 99,6 % Ostatní 0,4 % V roce 2000 došlo ke změně majoritního vlastníka v rámci akvizice společnosti Bass Brewers Ltd. společností Interbrew N.V., kdy došlo k převedení podílu (80 %) společnosti BASS Machine Holdings Ltd. na společnost Interbrew Central European Holding B.V. Převod majoritního podílu akcií byl proveden 25. srpna Po tomto datu se podařilo společnosti Interbrew Central European Holding B.V navýšit podíl ve společnosti až na 99,6 %. V průběhu roku 2004 se společnost Interbrew Central European Holding B.V. stala součástí skupiny InBev. Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2005 Členové představenstva Vincent Lefere (předseda) Ing. František Šámal (místopředseda) Ing. Dana Raková Mgr. Edita Šilhánová Členové dozorčí rady Ing. Jan Mačejovský (předseda) Karel Slánský Jaroslav Svoboda Ing. Petr Kovařík Mihail Catalin Albu Willy Baptist 18 Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více