Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024"

Transkript

1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín 8. Údaje o kontaktech: telefon , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. František Žák, Žižkovská 152, Slavičín Mgr. Miloslav Mareček, K Hájenkám 313, Slavičín Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Jiří Kozubík, Dlouhá 637, Slavičín Marie Studeníková, Žižkovská 90, Slavičín Mgr. Ludmila Jandíková, Slavičín - Divnice 61 Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 předseda 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM Základní škola Slavičín je plně organizovaná 26 třídní škola. Před zahájením školního roku 2006/2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy. Byla zrekonstruována veškerá sociální zařízení, vyměněna podlaha v tělocvičně a zahájena I. etapa rekonstrukce kuchyně. Součástí rekonstrukce bylo vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do školy. Areál základní školy tvoří hlavní budova s druhým stupněm, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon a ve vzdálenosti 200 m je umístěna samostatná budova prvního stupně. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Žáci školy rovněž využívají sportovní halu a dvě školní zahrady. V budově I. stupně je k dispozici učebna hudební a výtvarné výchovy a třída pro výuku jazyků a náboženství. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, zeměpisu, cizích jazyků, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní knihovna, učebna náboženství a keramická dílna. Tyto pracovny využívají i žáci prvního stupně. Vybavení odborných učeben je na vysoké úrovni. Postupně se rozšiřuje zasíťování školy s přístupem na internet. Rovněž v budově prvního stupně jsou dvě pracoviště s přístupem na internet. V tomto školním roce jsme otevřeli novou 1

2 multifunkční audiovizuální učebnu vybavenou dataprojektorem. Další dataprojektor je umístěn v učebně zeměpisu. V oblasti vybavenosti a modernizace prostředí udělala škola výrazný krok. Realizujeme vzdělávací program Základní škola, ovšem celý školní rok byl ve znamení práce na tvorbě školního vzdělávacího programu. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali celou řadu seminářů, dvě dvoudenní akce spolu s odbornými konzultanty a spoustu hodin samotné práce na písemné podobě programu. Mezi priority jsme zařadili jazykovou přípravu a rozvoj počítačové gramotnosti. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Mezi nové aktivity patří: den pro předškoláky, den otevřených dveří pro rodiče a samostatný informační materiál pro rodiče žáků 5. tříd. Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Školní družina a klub svojí činností navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky akcí mimo běžný provoz je ojedinělá. Režim školní družiny je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Samostatný výčet akcí ŠD a ŠK je uveden níže. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, základní umělecké školy, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 734 žáků a studentů a 140 dospělých strávníků. Počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních se v průměru pohybuje kolem 550. Jídelna nabízí strávníkům minimálně 2x týdně nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky a rovněž poskytuje rodičům informaci o způsobu stravování dětí. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,9 12,5 17,5 2. stupeň ,3 24,4 13,7 Školní družina Školní klub II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ ročník I.st II.st. počet žáků Vyučovacích hod Vyučovacích hod počet tříd plán dělení celkem plán dělení celkem Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda-přírodověda Matematika Občanská výchova Rodinná výchova

3 Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty ročník Název předmětu zkratka vyučující hodin žáků Německý jazyk I. N Filipovič 2 17 Ruský jazyk R Slámečková 2 15 Německý jazyk II N Maňasová 2 19 Domácnost -šití Dom Šmotková 2 19 Technické činnosti TČ Mareček ročník - 1. skupina Německý jazyk I. N Maňasová 2 20 Konverzace v Aj Kon Dvořáková 2 14 Domácnost - šití Dom Šmotková 2 15 Technické činnosti TČ Mareček 2 18 Ruský jazyk R Slámečková 2 17 Přírodovědné praktikum Př Remešová ročník - 2. skupina Cvičení z Č + M Č+M Ze,Šk 2 23 Keramická dílna Ker Pavlůsková 2 16 Rýsování Rýs. Došlová 2 21 Domácnost Dom Šmotková 2 14 Komunikace a dram. výchova Kom Šuráňová ročník Základy administrativy Adm Jandíková 2 20 Německý jazyk I. N Šmotková 2 13 Ruský jazyk R Slámečková 2 15 Technické činnosti TČ Mareček 2 17 Německý jazyk II. N Maňasová 2 16 Technické činnosti II TČ Došlová

4 Nepovinné předměty škol. rok Název nepovinného předmětu ročník vyučující hodin Sportovní hry Králíková 2 Zdravotní TV 1.st. Králíková 1 Sportovní hry chlapci 8.+9 Beránek 2 Anglický jazyk Dvořáková 2 Sportovní hry dívky Jínková 2 Náboženství 1.stupeň 3 Náboženství 2.stupeň 2 III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 42 40,5 Externí pracovníci 1. Pedagogičtí pracovníci Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1/Na ředitel 1,0 VŠ, m zpv, III. stupeň 28 2/Hrb zást. ředitele 1,0 VŠ, 1. st. Vv 33 3/Mť zást. ředitele 1,0 VŠ, d - ov 31 4/Běl učitelka, I.stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 31 5/Pan učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 31 6/Nav učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 27 7/Kon učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 18 8/Oté učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 29 9/Fil učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 17 10/Mat učitelka, I. stupeň 0,5 studující I.st, Aj 5 11/Kov učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 26 12/Pin učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 20 13/Krá učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 22 14/Ja učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 5 15/Pav učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj 28 16/Što učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - z 29 17/Nv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, ch 24 18/Dvo učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I stupeň, AJ 35 19/Šá učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 16 20/Pt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - hv 15 21/Šk učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - f 28 22/Go učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, m - z 19 23/Re učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, př - ch 32 24/Do učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - zt 19 25/Me učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 32 4 Roků ped. praxe

5 26/Slá učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, rj - d 32 27/Ze učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - ov 21 28/Fi učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, př - zzv 32 29/Maň učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, čj nj 3 30/Mr učitel, II. stupeň 0,909 VŠ, f - zt 34 31/Šm učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - vv 12 32/Ma učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, m - bi 11 33/Ptá vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Tom vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Ly vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Str učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 6 37/Ms učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ 0 38/Jín učitelka, II. stupeň 0,909 studující 0 39/Vy učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ 1 40/Vi učitelka, II. stupeň 0,636 VŠ důchodce 41/Be učitel, II. stupeň 0,545 VŠ, chemie - TV důchodce 42/St asistentka pedagoga 1,0 SŠ 0 V průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám. Odchod dvou pracovníků byl řešen v jednom případě přijetím pracovníka bez pedagogické způsobilosti, ve druhém případě přijetím důchodce a rozdělením úvazku. Asistentka pedagoga byla přijata po schválení krajským úřadem k tělesně postižené žákyni. Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 Důchodový věk Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen 10 /9 9 / 8 19 / 15 2 / 2 2 / 1 Průměrný věk muži ženy všech zaměstnanců 51,14 44,31 45,45 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 95,2 Aprobovanost výuky: 85,6 Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ NJ M OR V Z D Př F C H HV VV TV PČ Vol hodin celkem hodin aprobov aprobov. v %

6 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 22 20,8 Externí pracovníci 0 0 Využili jsme spolupráce s Úřadem práce a s jeho dotací jsme přijali vhodného pracovníka na místo pomocníka školníka a osobní asistentku k tělesně postižené žákyni. Ostatní pracovníci poř. číslo Funkce Úv. Stupeň Vzdělání 1 tajemnice 1,0 SOŠ 2 účetní 1,0 SOŠ 3 školník 1,0 SOU 4 pomocník školníka 1,0 SOŠ 5 uklízečka 0,9 SOU 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 uklízečka 0,9 12 uklízečka 0,5 SOU 13 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 14 kuchařka 1,0 SOU 15 ved.kuchařka 1,0 SOU 16 kuchařka 1,0 SOU 17 kuchařka 1,0 18 pom.kuchařka 1,0 19 pom.kuchařka 1,0 20 pom.kuchařka 1,0 21 pom.kuchařka 1,0 22 osobní asistentka 1,0 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Škola má zpracován plán personálního rozvoje podle pokynu MŠMT. Mezi priority byly zařazeny tyto oblasti: - získání úrovně P v oblasti SIPVZ; - Tvořivá škola a činnostní učení na I. stupni; - proškolování připravující učitele k tvorbě školního vzdělávacího programu. Získání kvalifikace a získání odborné způsobilosti ped. prac. Vzdělávací program - Meja 1 DS I. stupeň 1 Specializační studium výchovného poradenství 1 Prohlubování odborné způsobilosti ped. prac. 6

7 Vícedenní semináře: Tvořivá škola Zlín - AJ 2 Tvořivá škola Brumov ČJ roč. 3 Využití ICT na I. st. 11 Kurz výpočetní techniky-grafika a digi. fotografie 3 Seminář k výuce ekonomických předmětů - 5 dnů Tr.Teplice 1 Dvoudenní seminář na téma Cíle vzdělávání 1 Matematika a ŠVP - 6x 1den Zlín 4 Dvoudenní akce na zakázku 1. část Jelenovská Dvoudenní konference koordinátorů Šlapanice 1 Jednodenní semináře k ŠVP Akce na zakázku 2. část ZŠ Tvorba ŠVP Zlín 1 Zeměpis a ŠVP Kroměříž 2 Fyzika a ŠVP Vsetín 3 Zeměpis a ŠVP Zlín 1 Přírodopis a ŠVP Kroměříž 1 Dějepis a ŠVP Zlín 1 ŠD a ŠVP Uh.Hradiště 3 Přírodovědné předměty a ŠVP Holešov 4 ŠVP na I.stupni Zlín 3 Tvorba ŠVP Zlín 1 Tvorba ŠVP Uh.Hradiště 1 Tvorba ŠVP na škole celodenní seminář VV a ŠVP-návštěva ZŠ Zlín 4 Vytváříme ŠVP školní družiny Zlín 1 Celodenní seminář k tvorbě ŠVP na škole Anglický jazyk a ŠVP Zlín 2 Kompetence Zlín 3 Hudební výchova a ŠVP Brumov 3 ŠVP a I.stupeň Zlín 3 Cíle vzdělávání Zlín 1 Další semináře a školení: Motivace ve vyučování na I.stupni Zlín 3 Výpočetní technika Zlín 1 Vydavatelství Fraus a fyzika Zlín 1 Konference vyučujících Aj 1 Komunikace Zlín 2 Odměňování ve školství Zlín 1 Seznámení s počítačovým programem VRK 38 Interaktivní tabule a její využití SOU 4 Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení k práci s programem Vysvědčení a Evidence, Editor ŠVP, učitelky I.st. pak využití ICT na I.stupni. Šest ped. pracovníků absolvovalo téma - Grafika a digitální fotografie. Účelové prostředky na toto vzdělávání byly beze zbytku vyčerpány. Na rok 2007 již nebyly přidělovány účelové prostředky na vzdělávání v oblasti informačních technologií. IV. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 7

8 1. Zapsaní a zařazení žáci a děti Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupí do 2006 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Gymnázium SOŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výsledky rozmísťovacího řízení ve školním roce 2006/07 jsou uvedeny v příloze zprávy, kde jsou uvedeny počty žáků odcházejících do jednotlivých typů škol. 8

9 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED KLASIFIKACE - školní rok 2006/2007 II.pololetí Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A ,29 29,29 I.B ,57 30,57 I.C , II.A , ,9 38,9 II.B , ,76 62,76 III.A , ,32 43,32 III.B , ,33 31,33 IV.A , ,27 36,27 IV.B , ,27 40,27 V.A , ,11 58,11 V.B , ,56 56,56 VI.A , , ,57 VI.B , ,79 42,79 VI.C , ,45 33,45 VII.A , ,58 43,58 VII.B , ,7 48,7 VII.C , ,96 47,96 VII.D , ,46 38,42 0,04 VIII.A ,91 53,91 VIII.B , ,53 73,53 VIII.C , ,39 36,39 VIII.D , ,74 47,74 IX.A , ,73 83,73 IX.B , ,17 71,63 0,54 IX.C , ,1 59,1 IX.D , ,64 64, ### ### x x x x v x v x x x , ,16 48,11 0,04 Pro srovnání úrovně vědomostí a znalostí se každoročně přihlašujeme k testování žáků 5. a 9. tříd. Srovnávacími testy KALIBRO, CERMAT a SCIO z matematiky, jazyka českého, cizího jazyka a všeobecných předpokladů získáme přehled o našich výsledcích v krajském i celostátním měřítku. Potěšitelné jsou výsledky především v 9. ročníku, kde i po odchodu žáků na osmileté gymnázium jsou výsledky nad celostátním průměrem. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze. 9

10 Hodnocení výsledků výchovného působení Ve školním roce 2006/07 nedošlo k žádnému závažnému porušení školního řádu. V 11 případech a za přítomnosti rodičů, výchovného poradce nebo metodika prevence, třídního učitele, případně vedení školy se sešla výchovná komise, aby řešila vzniklé problémy a navrhla nápravná opatření vedoucí ke zlepšení. V několika případech se sezení s rodiči opakovalo. Problémové chování jednoho žáka bylo řešeno ve spolupráci se Střediskem výchovné péče DOMEK Zlín a další případy ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně. Velkým problémem je mezi žáky, i přes výchovné působení, zvyšující se počet kuřáků, jejichž trávení volného času již škola nemůže ovlivnit. Proto je snahou více působit na rodiče a veřejnost. Velmi často se ale setkáváme při různých příležitostech s kladným hodnocením chování našich žáků. Hovoří o nich odbornící při besedách, pracovníci úřadu práce i při návštěvách kulturních akcí. Škola má ustanoveny dva výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: 1. výchovný poradce speciální pedagog - na I. stupni se zabývá prací se žáky s výukovými problémy, s poruchami učení a integrovanými žáky, vede dyslektické kroužky. Na II. stupni se stará o žáky s SVPU a integrované žáky, pracuje s nimi ve dvou skupinách cvičení z ČJ pro dyslektiky. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, jejíž detašované pracoviště je zřízeno přímo ve škole a s SPC pro tělesně postižené žáky. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručuje odbornou péči o diagnostikované žáky. 2. výchovný poradce jeho práce postihuje následující oblasti: kariérové poradenství - poskytuje poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracuje se zástupci středních škol. Profesní orientaci byla věnována mimořádná pozornost v hodinách občanské a rodinné výchovy, v pracovních činnostech, díky počítačovému vybavení, mohli ve výuce žáci využívat internet k vyhledávání informací o SŠ, programy Průvodce světem povolání a různé testy pro přijímací řízení. Organizuje schůzky pro rodiče vycházejících žáků za účasti zástupců okolních SŠ. I další aktivity exkurze na Úřad práce ve Zlíně, zapojení do projektu Junior Achievement Profesní orientace, besedy, exkurze na Gymnáziu Slavičín, SOŠ a SOU Slavičín, návštěva burzy škol, exkurze do podniku a další systematická práce s vycházejícími žáky, vedly k úspěšnému umístění na SŠ. V prvním kole bylo přijato 76 žáků z 88, zbývajících 12 se v dalším kole dostalo na zvolenou nebo jinou střední školu; spolupráce se spádovými ZŠ - pro žáky 5. tříd a pro jejich rodiče zajišťuje prezentaci školy, organizuje společnou schůzku a Den otevřených dveří; SVUP spolupráce se speciálním pedagogem pro II. stupeň; práce s problémovými dětmi - jako člen Výchovné komise řeší kázeňské a výchovné problémy, spolupracuje s rodiči, úzce spolupracuje s metodikem prevence; spolupráce s institucemi - Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, orgány péče o dítě a další; pomoc třídním učitelům a rodičům s výchovnými problémy žáků, s rizikovým chováním a s úsilím zaměřeným na nápravu. Metodik prevence - oblast prevence sociálně patologických jevů Problematika zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů je na škole řešena komplexně v souladu s Minimálním preventivním programem. Metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli, výchovnými poradci a ostatními vyučujícími. V rámci výuky probíhají různé aktivity besedy, přednášky, zážitkové programy aj. vedoucí k vytváření pozitivních vztahů ve třídě, k rozvoji sebeúcty a asertivity. Spolupracujeme s institucemi zabývajícími se danou problematikou Pedagogickopsychologickou poradnou Zlín, Poradenským centrem R-Ego ve Slavičíně, Policií ČR, lékaři apod. V konzultačních hodinách se mohou žáci obracet se svými problémy na metodika prevence. Na škole je zřízen žákovský parlament, jehož zástupci se pravidelně každý měsíc schází s ředitelem školy a řeší vzniklé problémy. Ve škole je rovněž zřízena schránka ředitele školy pro dotazy a připomínky. O všech aktivitách je rodičovská veřejnost informována na třídních schůzkách a prostřednictvím školních novin. Zhodnocení plnění Minimálního preventivního programu jako důležitého dokumentu školy uvádíme v příloze. 10

11 Na závěr školního roku byli odměněni žáci na návrh vyučujících za celoroční práci a reprezentaci školy. V průběhu roku jsou odměňováni žáci za výsledky ve školních kolech olympiád a naukových soutěžích. Odměny jsou pořizovány z fondu sdružení rodičů. Na letní scéně bylo odměněno 15 žáků I. stupně a 23 žáků II. stupně. Na radnici bylo přijato 7 žáků. Údaje o žácích vyžadujících zvláštní péči Ve školním roce 2006/2007 integrovala škola celkem 17 žáků. Další žáci navštěvovali logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu nebo jim byl věnován individuální přístup především vyučujícími českého jazyka. Ve spolupráci s úřadem práce byla přijata osobní asistentka. Bez její péče by byla integrace těžce tělesně postižené žákyně nemyslitelná. Žáci integrovaní ve třídách Druh postižení Školní rok Ročník Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení S vývojovými poruchami 6. 6 učení celkem 17 Během školního roku bylo vyšetřeno v PPP Val. Klobouky a Zlíně celkem 16 žáků. Ne vždy se potvrdily specifické poruchy učení. Rodiče již nachází cestu do poraden a mnohdy zde hledají pomoc nejen v oblasti učení. Škola rovněž úzce spolupracuje se Speciálně-pedagogickým centrem pro tělesně postižené ve Zlíně. Bezbariérovou úpravou školy při rekonstrukci jsme vytvořili všechny předpoklady pro zdárnou integraci a škola je za tuto činnost hodnocena velmi kladně. Pro žáky s diagnostikou VPU byl i nadále organizován nepovinný předmět Cvičení z ČJ pro dyslektiky. Uvedený předmět navštěvovalo ve dvou skupinách 21 žáků II.stupně. Na I. stupni pracoval dyslektický kroužek, který navštěvovalo 8 žáků. Logopedická péče je částečně zajišťována pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny Zlín. V tomto školním roce spolupráce s touto institucí měla sestupnou tendenci i díky personálním změnám. Ze strany vedení PPP je patrná snaha detašované pracoviště ve Valašských Kloboukách zrušit. Protože se školní poradenské pracoviště ještě dlouho nepodaří zřídit, je tento záměr, pokud se bude realizovat, krokem zpět. Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda

12 Fyzikální olympiáda 8 1 Výtvarná soutěž -Senát 3.místo v ČR Matematická olympiáda Přírodopisná olympiáda 39 3 Konverzační soutěž v Aj 28 4 Archimediáda 6 1 Pythagoriáda 36 4 Helpík Návrhářská soutěž 1 1 Atletický čtyřboj Florbal Soutěž v recitaci 35 4 Poznej a chraň 3 3 Pohár rozhlasu místo v kraji 12 Olympiáda v Čj 26 2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Oblast environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Tuto oblast má ve škole na starosti metodik, který koordinuje tuto činnost ve škole, je v kontaktu s nevládními organizacemi a zpracovává plán této činnosti. Ten je součástí dokumentace školy a je vyvěšen na webových stránkách. Přehled environmentálních aktivit za školní rok 2006/2007 září 5. ročník - exkurze do hvězdárny v Uherském Brodě 5. ročník - exkurze do závodu na třídění a zpracování odpadu Rumpold v Uherském Brodě školní družina - sběr papíru 6. ročník - adaptační pobyt říjen- prosinec ozdravné pobyty žáků roč. v Adamantinu v Luhačovicích roč. - návštěva hřebčína v Pozlovicích školní družina - beseda o lidových zvycích školní družina - sběr kaštanů roč. - Kosenka Valašské Klobouky program s názvem Vánoce na Valašsku celá škola - sponzorování vybraných živočichů v ZOO Lešná leden - březen 12

13 výukové programy sdružení Astra roč roč. - Masky kolem světa soutěž o vztahu člověka k přírodě roč. - Masky kolem světa - prezentace v regionálním kole ve Zlíně školní družina - beseda s lesníkem duben - červen 2. roč. - Kosenka Valašské Klobouky program s názvem Velikonoce na Valašsku roč. - účast na ekologické soutěži Poznej a chraň ve Zlíně Poznej a chraň 7. roč., Štípa, 1. místo celá škola - Hledání jara, úspěšní účastníci 8. roč. - beseda o třídění odpadů, Slavičín, pražská firma Ekokom zdravotnická soutěž záchranných dvojic prvního stupně Helpík- Slavičín zdravotnická soutěž záchranných dvojic prvního stupně Helpík- Jeseník (5. místo) 8. roč., teorie a praxe předlékařské první pomoci : praktický nácvik pod vedením zdravotníka celá škola - Seiferos, ukázka dravých ptáků návštěva Valašského kumštování, všechny ročníky průběžně po celý školní rok Zpět ke kořenům: pěstování, sklizeň a zpracování obilnin stejným způsobem jako ve středověku Krajina za školou: fotografické porovnávání stavu krajiny a výstavby před lety a v současnosti Zlínská liga CO2, 9. roč., projekt zabývající se vytipováním hlavních zdrojů CO 2 v okolí Slunce do škol, 9. roč., využití sluneční energie pro ohřev vody Dlouhodobé programy Minimální preventivní program Adaptační pobyty žáků 6. ročníku Plavecký výcvik žáků I. stupně Lyžařský výcvik žáků 7. tříd Ozdravný pobyt žáků 4. a 5.tříd Dopravní hřiště Malenovice, přednáška + plnění průkazu cyklisty - žáci 4. a 5. tříd Spolupráce s ekolog. organizací ASTRA Zlín, 1.-5.roč. /6 projektů/ Besedy Čtenářské besedy v městské knihovně, ročník Beseda s čečenskými dětmi volitelný Rj Besedy ve školním klubu 6.ročník Besedy Šikana, ročník Beseda Zdravý životní styl, R EGO, ročník Beseda prevence proti úrazům 7.ročník Besedy v muzeu 5.,6.ročník Beseda o Aljašče II.stupeň Beseda s vyléčeným narkomanem 8.ročník Ekologická beseda EKOKOM ročník Hrou proti kouření pořad pro 6.ročník Beseda s PEER aktivisty 7.ročník 13

14 Hrou proti AIDS ročník Kriminalita mládeže 7.ročník Přednáška první pomoci, 5., ročník Exkurze Historická exkurze žáků ročníku Staré Město Návštěva sběrného dvora zpracování odpadu Uherský Brod 5. ročník Návštěva ve hvězdárně v Uh.Brodě 5.ročník Historická exkurze žáků 8. ročníku Slavkov Exkurze vybraných žáků do SOU Slavičín Návštěva Kosenky ve Val.Kloboukách 3.ročník Exkurze vybraných žáků do TVD Slavičín Návštěva Kosenky ve Val.Kloboukách 2.ročník Burza středních škol Exkurze na Úřad práce, 8. ročník Exkurze do hvězdárny, Valašské Meziříčí, 6. ročník Výjezd na dopravní hřiště do Malenovic, 4. a 5. ročník Návštěva policejní stanice 2. roč. Tématické akce organizované školou Valašská liga vybíjená, přespolní běh, volejbal, plavání, florbal, košíková, kopaná, atletika Ukázka výcviku služebních psů Ukázka výcviku psů pro zdravotně postižené Výjezd žákovského parlamentu SEIFEROS program se živými ptáky Zdravotnický výcvik pro žáky II.stupně (teorie i praxe) Testování SCIO 9. ročník, testování CERMAT 5.ročník, testování TIMMS 8.A+C Valašská trnečka Soutěž Přijímací zkoušky na nečisto společně s ZŠ Luhačovice Taneční koktejl-soutěž v tanci žáků okolních škol Plavání se Školním klubem Mikulášská laťka McDonald Cup Kurz tanečních pro žáky 9. tříd Sportovní soutěž Zlínský vorvaň - Zlín Pohár rozhlasu Přebor školy v košíkové a ve futsalu Mezinárodní setkaní sportovců Luhačovice (Polsko,Slovensko) KID mezinárodní turnaj dívek ve florbale Sportovní den I.a II. stupně Pro žáky 6. ročníku organizujeme na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyty, na které díky projektu získáváme pravidelně dotaci z krajského úřadu. 63 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcviku ve středisku Tesla v Horní Bečvě. Zájemci z řad 8. a 9. tříd se zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Pravidelně se uskutečňuje rovněž jednodenní poznávací pobyt do Vídně pro žáky ročníku. 14

15 Kulturní pořady pro žáky Festival dětských folklórních souborů 1. až 5. ročník Divadlo Pirátská pohádka 1.-4 Maňáskové představení, 1. a 2. třídy 2x Výchovný koncert, 9. ročník ( ZŠ ) Výchovný koncert, Zlín, 8. ročník Výchovné koncerty Zlín, 1. až 5. ročník 5x Divadelní představení, Zlín, 1. až 5. ročník 5x Vánoční koledování pro žáky s cimbálovou muzikou Slavičan Dětský den - pouť Slavnostní ukončení školního roku na letní scéně s programem Návštěvy výstav na radnici a v městském infocentru Velký kulturní program pro žáky školy, okolních škol a rodiče Hrátky Všeobecné Poznej a chraň přírodopisná soutěž Helpík, 5. ročník soutěž zdravotnických hlídek, postup do celostátního kola Ozdravný pobyt 4. ročník a 5. ročník Den předškoláků Den otevřených dveří pro rodiče Kromě výše uvedených větších tematických akcí bylo pro žáky připraveno množství různorodých soutěží a akcí v rámci činnosti školního klubu a školní družiny. Školní rok 2006/2007 ve školní družině a školním klubu Ve šk. roce 2006/2007 navštěvovalo ŠD a ŠK přibližně 158 žáků ročníku ZŠ, pro které jsme připravili spoustu zajímavých her, soutěží, zábavy a akcí po celý školní rok. Podařily se nám tradiční společné akce, např.: oblíbené besedy s pí. Holbovou (Vánoce na Valašsku, Velikonoce zvyky a tradice, Pohádky a pověsti z okolí Slavičína); s Policií ČR (nástrahy života, drogy, správný cyklista, výcvik psů, prohlídka služebny, malý testík); s městským hajným (život zvířat v našich lesích, naše pomoc zvířátkům); v městské knihovně (Týden městských knihoven, odpoledne plné her, četby, hádanek); módní přehlídky dle ročních období (podzimní, zimní, jarní); Drakiáda s rodiči na louce u lesa; Kuličkiáda v parku; Slet čarodějnic a Čertovské dopoledne v Sokolovně pro 1. st. ZŠ; Družinová pouť v parku se ŠD Malé Pole, v rámci Dne dětí pro 1. st.zš; BESIP jízda zručnosti na kolech a koloběžkách (2x ročně); sběr papíru a kaštanů s vyhlášením nejlepších sběračů ; terénní hry (Razítková, Z pohádky do pohádky, Vlčí smečka); malování s pí. Svobodovou (Vánoce, Den matek); Malujeme na chodníky výtvarná soutěž; Zpívá celá družinka soutěž ve zpívání; návštěva u hasičů ukázka techniky, povídání; výroba dárečků pro budoucí prváčky; výstavka prací ŠD a ŠK ve městě; celodenní výlet ŠD (Francova Lhota, Pulčín, Královec, jízda na koních); pletení tatarů s p. Manou; účast ve výtvarné soutěži družin Zlínského kraje (dvě 2. místa); nácvik pásma a vystoupení ŠD na Hrátkách. 15

16 Žáci školního klubu při všech akcích školní družiny pomáhali, příp. se jich zúčastňovali. Šesťáci soutěžili o nanuka (Pálí vám to, Vánoční malování, Čtyřboj, Riskuj, florbal, Dvojčata, Vlárňan). Zvládli jsme fotbalový zápas šesťáků a vánoční florbalový turnaj. Šesťáci a sedmáci sehráli vybíjenou v tělocvičně. Zorganizovali jsme zápas ve florbale se ŠK s Val. Klobouky. Připravili jsme Vlárňana soutěž v netradičních disciplínách pro ŠD a 6. a 7. třídy. Měli jsme soutěžící na Miss aerobik pořáný DDM. Účastnili jsme se výtvarné soutěže Nadace J. Pivečky - Můj vánoční sen (1., 2., 3. místo). Zúčastnili jsme se soutěže Zlínský vorvaň (3. místo). Džezina vystoupila na Vorvani, Mikulášské laťce, Čertovinách, Hrátkách, Sletu čarodějnic, Tanečním koktejlu, Paragrafu 11/55 (školní i oblastní kolo). Připravili jsme slavnostní zápis prvňáčků i s vlastnoručně vyrobenými jednohubkami. Maňáskový kroužek vystoupil pro ZŠ, MŠ ze Slavičína i okolí na Hrátkách. Předvedly se také mažoretky z 2. stupně ZŠ (Hrátky, konec roku). Dvakrát týdně se scházeli kluci roč. při karetní hře Magic. Vydařil se i celodenní výlet šk. klubu do lanového centra Tarzánie. Dokončili jsme Školní vzdělávací program, podle kterého budeme pracovat od 1. září VI. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Spolupráce: s městskou knihovnou pravidelné návštěvy s besedou s Policií ČR Zlín přednáškové cykly s R-EGO tematické hodiny s hasičským záchranným sborem návštěvy na stanici s ukázkou techniky s Nadací Jana Pivečky dlouhodobé projekty cyklus besed ukončený závěrečnými pracemi s DDM škola poskytuje tělocvičnu pro činnost zájmových kroužků v oblasti environmentální výchovy - Český svaz ochránců přírody Hledání jara - VIS Bílé Karpaty Den Země, Barevná louka - EKOKOM Praha Putovní výstava s přednáškou - JOGA Luhačovice Svoz a třídění odpadů - Kosenka Valašské Klobouky - Infocentrum Slavičín - Organizace Astra Zlín Na veřejnosti vystupuje několik souborů jejichž zřizovatelem a garantem činnosti je škola. Národopisný soubor Slavičánek jako každoročně výborně reprezentoval naši školu.v letošním školním roce, mimo jiné, navázal spolupráci s hudebním souborem Plzeňáček a uskutečnil s ním dvě kulturní vystoupení. Jedno v Plzni, jedno u nás. Obě akce byly velmi zdařilé. Dva soubory mažoretek vystoupily celkem 5x a jejich vystoupení taktéž přispěla k dobré propagaci školy. Cimbálová muzika Slavičan zpestřila svým vystoupením řadu kulturních akcí ve městě. Dívčí florbalové družstvo školy se zúčastnilo mezinárodních turnajů na Slovensku a v Polsku, ve kterých úspěšně reprezentovalo školu i město. Spolupráce s rodiči a prezentace na veřejnosti 16

17 Sdružení rodičů, jako samostatný subjekt složený ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, se schází třikrát ročně. V jeho činnosti došlo k posunu a stává se znovu partnerem školy. Vedle schválení příspěvků na školní i mimoškolní aktivity se podílí na pořádání školního plesu a na svých jednáních za přítomnosti ředitele školy vznášejí zástupci tříd dotazy a přípomínky k chodu školy. Školní noviny jsou vydávány 3x ročně, jsou vedle důležitého zdroje informací pro rodiče i významným nástrojem prezentace školy před širokou veřejností i mimo město. Škola pravidelně informuje, prezentuje svoji činnost a oznamuje významné akce prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, který je bezplatně distribuován do každé domácnosti. Nově upravené webové stránky školy se staly jedním ze základních informačních zdrojů. Zvyšující se počet návštěv je toho důkazem. Konzultační hodiny a třídní schůzky mají slušnou návštěvnost. Speciální schůzky pro rodiče žáků 1., 5., 6., a 9. tříd mají velmi vysokou účast. Individuální konzultace vypsané jednotlivými vyučujícími jsou využívány sporadicky. Schránka ředitele školy pro připomínky žáků a rodičů obsahovala jen tři dílčí připomínky k chodu školy. V uplynulém školním roce jsem neobdržel žádnou písemnou stížnost týkající se provozu školy nebo jednání pedagogických pracovníků školy. VII. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 17

18 V tis. Kč I. Náklady a výnosy k účet hlavní hospodářská činnost činnost drobný dlouhodobý hmotný majetek 398 učební pomůcky 332 potraviny ostatní materiál 457 Spotřeba materiálu celkem elektrická energie voda plyn a teplo Spotřeba energií celkem Opravy a udržování Cestovné telefony 141 nájemné 265 ostatní služby 802 Služby celkem Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Ostatní náklady ostatní účty 106 Odpisy majetku NÁKLADY celkem stravné školné 34 pronájem 30 ostatní tržby za služby 563 Tržby z vlastní činnosti celkem Úroky Zúčtování fondů 648 Jiné ostatní výnosy Proúčtování investičního fondu - nekryté odpisy Dotace ze SR Dotace z rozpočtu města (provozní příspěvek) Granty z rozpočtu města 79 Provozní dotace celkem Jiné mimořádné výnosy VÝNOSY celkem Hospodářský výsledek za rok Hospodářský výsledek za rok CELKEM

19 II. Přehled nákladů za rok 2006 hrazených z prostředků provozní dotace z rozpočtu Města Slavičín a vlastních zdrojů organizace (vč. fondů) rozpočet skutečn é náklady plnění drobný dlouhodobý hmotný majetek ,79% učební pomůcky ,00% potraviny ,97% ostatní materiál ,38% elektrická energie ,50% voda ,74% plyn a teplo ,73% opravy a udržování ,25% cestovné ,14% telefony ,44% nájemné ,64% ostatní služby ,34% mzdové náklady, odvody a sociální náklady ,00% ostatní náklady ,00% odpisy - movitý majetek ,49% odpisy - nemovitosti ,03% Celkem ,73% v Kč III. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r.2006 Náklady 2006 celkem Kč ,72 Výnosy 2006 celkem Kč ,78 Hospodářský výsledek za rok 2006 celkem Kč ,06 z toho: z doplňkové činnosti ,50 Rozdělení zisku: fond odměn fond rezervní ,06 Úhrada ztráty: rezervní fond zřizovatel Služby: ukončení smlouvy MŠMT s AutoContem,převod plateb na ZŠ 53992,-Kč,úklid sněhu ze střechy 27470,-Kč proúčtování grantů 21820,-Kč Odpisy: zvýšení účetní hodnoty nemovitosti 19

20 v Kč IV. Tvorba a čerpání investičního fondu schváleno skutečnost Stav investičního fondu k , ,00 Tvorba: odpisy , ,00 investiční dotace z rozpočtu města investiční dotace ze státního rozpočtu a st. fondů výnosy z prodeje investičního majetku převody z rezervního fondu , ,00 jiné (např. finanční dary) Tvorba investičního fondu v 2006 celkem , ,00 Použití: pořízení investičního majetku: Krouhač zeleniny , ,00 Opravy a údržba nemovitého majetku Použití investičního fondu v 2006 celkem , ,00 Zůstatek investičního fondu k , ,00 V. Tvorba a čerpání rezervního fondu skutečnos t Stav rezervního fondu k ,00 Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku ,00 jiné (vypsat-např. finanční dary) 5 000,00 Tvorba rezervního fondu v 2006 celkem ,00 Použití: provozní výdaje v průběhu roku 1 000,00 úhrada uložených sankcí úhrada ztráty z min. roku převod do investičního fondu (se souhlasem zřizovatele) ,00 Použití rezervního fondu v 2006 celkem ,00 Zůstatek rezervního fondu k ,00 VI. Tvorba a čerpání fondu odměn skutečnost Stav fondu odměn k ,00 Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku ,00 Použití fondu odměn v 2006 Zůstatek fondu odměn k ,00 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více