Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024"

Transkript

1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín 8. Údaje o kontaktech: telefon , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. František Žák, Žižkovská 152, Slavičín Mgr. Miloslav Mareček, K Hájenkám 313, Slavičín Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Jiří Kozubík, Dlouhá 637, Slavičín Marie Studeníková, Žižkovská 90, Slavičín Mgr. Ludmila Jandíková, Slavičín - Divnice 61 Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 předseda 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM Základní škola Slavičín je plně organizovaná 26 třídní škola. Před zahájením školního roku 2006/2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy. Byla zrekonstruována veškerá sociální zařízení, vyměněna podlaha v tělocvičně a zahájena I. etapa rekonstrukce kuchyně. Součástí rekonstrukce bylo vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do školy. Areál základní školy tvoří hlavní budova s druhým stupněm, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon a ve vzdálenosti 200 m je umístěna samostatná budova prvního stupně. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Žáci školy rovněž využívají sportovní halu a dvě školní zahrady. V budově I. stupně je k dispozici učebna hudební a výtvarné výchovy a třída pro výuku jazyků a náboženství. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, zeměpisu, cizích jazyků, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní knihovna, učebna náboženství a keramická dílna. Tyto pracovny využívají i žáci prvního stupně. Vybavení odborných učeben je na vysoké úrovni. Postupně se rozšiřuje zasíťování školy s přístupem na internet. Rovněž v budově prvního stupně jsou dvě pracoviště s přístupem na internet. V tomto školním roce jsme otevřeli novou 1

2 multifunkční audiovizuální učebnu vybavenou dataprojektorem. Další dataprojektor je umístěn v učebně zeměpisu. V oblasti vybavenosti a modernizace prostředí udělala škola výrazný krok. Realizujeme vzdělávací program Základní škola, ovšem celý školní rok byl ve znamení práce na tvorbě školního vzdělávacího programu. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali celou řadu seminářů, dvě dvoudenní akce spolu s odbornými konzultanty a spoustu hodin samotné práce na písemné podobě programu. Mezi priority jsme zařadili jazykovou přípravu a rozvoj počítačové gramotnosti. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Mezi nové aktivity patří: den pro předškoláky, den otevřených dveří pro rodiče a samostatný informační materiál pro rodiče žáků 5. tříd. Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Školní družina a klub svojí činností navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky akcí mimo běžný provoz je ojedinělá. Režim školní družiny je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Samostatný výčet akcí ŠD a ŠK je uveden níže. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, základní umělecké školy, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 734 žáků a studentů a 140 dospělých strávníků. Počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních se v průměru pohybuje kolem 550. Jídelna nabízí strávníkům minimálně 2x týdně nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky a rovněž poskytuje rodičům informaci o způsobu stravování dětí. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,9 12,5 17,5 2. stupeň ,3 24,4 13,7 Školní družina Školní klub II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ ročník I.st II.st. počet žáků Vyučovacích hod Vyučovacích hod počet tříd plán dělení celkem plán dělení celkem Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda-přírodověda Matematika Občanská výchova Rodinná výchova

3 Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty ročník Název předmětu zkratka vyučující hodin žáků Německý jazyk I. N Filipovič 2 17 Ruský jazyk R Slámečková 2 15 Německý jazyk II N Maňasová 2 19 Domácnost -šití Dom Šmotková 2 19 Technické činnosti TČ Mareček ročník - 1. skupina Německý jazyk I. N Maňasová 2 20 Konverzace v Aj Kon Dvořáková 2 14 Domácnost - šití Dom Šmotková 2 15 Technické činnosti TČ Mareček 2 18 Ruský jazyk R Slámečková 2 17 Přírodovědné praktikum Př Remešová ročník - 2. skupina Cvičení z Č + M Č+M Ze,Šk 2 23 Keramická dílna Ker Pavlůsková 2 16 Rýsování Rýs. Došlová 2 21 Domácnost Dom Šmotková 2 14 Komunikace a dram. výchova Kom Šuráňová ročník Základy administrativy Adm Jandíková 2 20 Německý jazyk I. N Šmotková 2 13 Ruský jazyk R Slámečková 2 15 Technické činnosti TČ Mareček 2 17 Německý jazyk II. N Maňasová 2 16 Technické činnosti II TČ Došlová

4 Nepovinné předměty škol. rok Název nepovinného předmětu ročník vyučující hodin Sportovní hry Králíková 2 Zdravotní TV 1.st. Králíková 1 Sportovní hry chlapci 8.+9 Beránek 2 Anglický jazyk Dvořáková 2 Sportovní hry dívky Jínková 2 Náboženství 1.stupeň 3 Náboženství 2.stupeň 2 III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 42 40,5 Externí pracovníci 1. Pedagogičtí pracovníci Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1/Na ředitel 1,0 VŠ, m zpv, III. stupeň 28 2/Hrb zást. ředitele 1,0 VŠ, 1. st. Vv 33 3/Mť zást. ředitele 1,0 VŠ, d - ov 31 4/Běl učitelka, I.stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 31 5/Pan učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 31 6/Nav učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 27 7/Kon učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 18 8/Oté učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 29 9/Fil učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 17 10/Mat učitelka, I. stupeň 0,5 studující I.st, Aj 5 11/Kov učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 26 12/Pin učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 20 13/Krá učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 22 14/Ja učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 5 15/Pav učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj 28 16/Što učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - z 29 17/Nv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, ch 24 18/Dvo učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I stupeň, AJ 35 19/Šá učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 16 20/Pt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - hv 15 21/Šk učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - f 28 22/Go učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, m - z 19 23/Re učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, př - ch 32 24/Do učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, m - zt 19 25/Me učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - d 32 4 Roků ped. praxe

5 26/Slá učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, rj - d 32 27/Ze učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - ov 21 28/Fi učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, př - zzv 32 29/Maň učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, čj nj 3 30/Mr učitel, II. stupeň 0,909 VŠ, f - zt 34 31/Šm učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, čj - vv 12 32/Ma učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, m - bi 11 33/Ptá vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Tom vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Ly vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych /Str učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň 6 37/Ms učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ 0 38/Jín učitelka, II. stupeň 0,909 studující 0 39/Vy učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ 1 40/Vi učitelka, II. stupeň 0,636 VŠ důchodce 41/Be učitel, II. stupeň 0,545 VŠ, chemie - TV důchodce 42/St asistentka pedagoga 1,0 SŠ 0 V průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám. Odchod dvou pracovníků byl řešen v jednom případě přijetím pracovníka bez pedagogické způsobilosti, ve druhém případě přijetím důchodce a rozdělením úvazku. Asistentka pedagoga byla přijata po schválení krajským úřadem k tělesně postižené žákyni. Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 Důchodový věk Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen 10 /9 9 / 8 19 / 15 2 / 2 2 / 1 Průměrný věk muži ženy všech zaměstnanců 51,14 44,31 45,45 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 95,2 Aprobovanost výuky: 85,6 Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ NJ M OR V Z D Př F C H HV VV TV PČ Vol hodin celkem hodin aprobov aprobov. v %

6 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 22 20,8 Externí pracovníci 0 0 Využili jsme spolupráce s Úřadem práce a s jeho dotací jsme přijali vhodného pracovníka na místo pomocníka školníka a osobní asistentku k tělesně postižené žákyni. Ostatní pracovníci poř. číslo Funkce Úv. Stupeň Vzdělání 1 tajemnice 1,0 SOŠ 2 účetní 1,0 SOŠ 3 školník 1,0 SOU 4 pomocník školníka 1,0 SOŠ 5 uklízečka 0,9 SOU 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 uklízečka 0,9 12 uklízečka 0,5 SOU 13 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 14 kuchařka 1,0 SOU 15 ved.kuchařka 1,0 SOU 16 kuchařka 1,0 SOU 17 kuchařka 1,0 18 pom.kuchařka 1,0 19 pom.kuchařka 1,0 20 pom.kuchařka 1,0 21 pom.kuchařka 1,0 22 osobní asistentka 1,0 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Škola má zpracován plán personálního rozvoje podle pokynu MŠMT. Mezi priority byly zařazeny tyto oblasti: - získání úrovně P v oblasti SIPVZ; - Tvořivá škola a činnostní učení na I. stupni; - proškolování připravující učitele k tvorbě školního vzdělávacího programu. Získání kvalifikace a získání odborné způsobilosti ped. prac. Vzdělávací program - Meja 1 DS I. stupeň 1 Specializační studium výchovného poradenství 1 Prohlubování odborné způsobilosti ped. prac. 6

7 Vícedenní semináře: Tvořivá škola Zlín - AJ 2 Tvořivá škola Brumov ČJ roč. 3 Využití ICT na I. st. 11 Kurz výpočetní techniky-grafika a digi. fotografie 3 Seminář k výuce ekonomických předmětů - 5 dnů Tr.Teplice 1 Dvoudenní seminář na téma Cíle vzdělávání 1 Matematika a ŠVP - 6x 1den Zlín 4 Dvoudenní akce na zakázku 1. část Jelenovská Dvoudenní konference koordinátorů Šlapanice 1 Jednodenní semináře k ŠVP Akce na zakázku 2. část ZŠ Tvorba ŠVP Zlín 1 Zeměpis a ŠVP Kroměříž 2 Fyzika a ŠVP Vsetín 3 Zeměpis a ŠVP Zlín 1 Přírodopis a ŠVP Kroměříž 1 Dějepis a ŠVP Zlín 1 ŠD a ŠVP Uh.Hradiště 3 Přírodovědné předměty a ŠVP Holešov 4 ŠVP na I.stupni Zlín 3 Tvorba ŠVP Zlín 1 Tvorba ŠVP Uh.Hradiště 1 Tvorba ŠVP na škole celodenní seminář VV a ŠVP-návštěva ZŠ Zlín 4 Vytváříme ŠVP školní družiny Zlín 1 Celodenní seminář k tvorbě ŠVP na škole Anglický jazyk a ŠVP Zlín 2 Kompetence Zlín 3 Hudební výchova a ŠVP Brumov 3 ŠVP a I.stupeň Zlín 3 Cíle vzdělávání Zlín 1 Další semináře a školení: Motivace ve vyučování na I.stupni Zlín 3 Výpočetní technika Zlín 1 Vydavatelství Fraus a fyzika Zlín 1 Konference vyučujících Aj 1 Komunikace Zlín 2 Odměňování ve školství Zlín 1 Seznámení s počítačovým programem VRK 38 Interaktivní tabule a její využití SOU 4 Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení k práci s programem Vysvědčení a Evidence, Editor ŠVP, učitelky I.st. pak využití ICT na I.stupni. Šest ped. pracovníků absolvovalo téma - Grafika a digitální fotografie. Účelové prostředky na toto vzdělávání byly beze zbytku vyčerpány. Na rok 2007 již nebyly přidělovány účelové prostředky na vzdělávání v oblasti informačních technologií. IV. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 7

8 1. Zapsaní a zařazení žáci a děti Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupí do 2006 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Gymnázium SOŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výsledky rozmísťovacího řízení ve školním roce 2006/07 jsou uvedeny v příloze zprávy, kde jsou uvedeny počty žáků odcházejících do jednotlivých typů škol. 8

9 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED KLASIFIKACE - školní rok 2006/2007 II.pololetí Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A ,29 29,29 I.B ,57 30,57 I.C , II.A , ,9 38,9 II.B , ,76 62,76 III.A , ,32 43,32 III.B , ,33 31,33 IV.A , ,27 36,27 IV.B , ,27 40,27 V.A , ,11 58,11 V.B , ,56 56,56 VI.A , , ,57 VI.B , ,79 42,79 VI.C , ,45 33,45 VII.A , ,58 43,58 VII.B , ,7 48,7 VII.C , ,96 47,96 VII.D , ,46 38,42 0,04 VIII.A ,91 53,91 VIII.B , ,53 73,53 VIII.C , ,39 36,39 VIII.D , ,74 47,74 IX.A , ,73 83,73 IX.B , ,17 71,63 0,54 IX.C , ,1 59,1 IX.D , ,64 64, ### ### x x x x v x v x x x , ,16 48,11 0,04 Pro srovnání úrovně vědomostí a znalostí se každoročně přihlašujeme k testování žáků 5. a 9. tříd. Srovnávacími testy KALIBRO, CERMAT a SCIO z matematiky, jazyka českého, cizího jazyka a všeobecných předpokladů získáme přehled o našich výsledcích v krajském i celostátním měřítku. Potěšitelné jsou výsledky především v 9. ročníku, kde i po odchodu žáků na osmileté gymnázium jsou výsledky nad celostátním průměrem. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze. 9

10 Hodnocení výsledků výchovného působení Ve školním roce 2006/07 nedošlo k žádnému závažnému porušení školního řádu. V 11 případech a za přítomnosti rodičů, výchovného poradce nebo metodika prevence, třídního učitele, případně vedení školy se sešla výchovná komise, aby řešila vzniklé problémy a navrhla nápravná opatření vedoucí ke zlepšení. V několika případech se sezení s rodiči opakovalo. Problémové chování jednoho žáka bylo řešeno ve spolupráci se Střediskem výchovné péče DOMEK Zlín a další případy ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně. Velkým problémem je mezi žáky, i přes výchovné působení, zvyšující se počet kuřáků, jejichž trávení volného času již škola nemůže ovlivnit. Proto je snahou více působit na rodiče a veřejnost. Velmi často se ale setkáváme při různých příležitostech s kladným hodnocením chování našich žáků. Hovoří o nich odbornící při besedách, pracovníci úřadu práce i při návštěvách kulturních akcí. Škola má ustanoveny dva výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: 1. výchovný poradce speciální pedagog - na I. stupni se zabývá prací se žáky s výukovými problémy, s poruchami učení a integrovanými žáky, vede dyslektické kroužky. Na II. stupni se stará o žáky s SVPU a integrované žáky, pracuje s nimi ve dvou skupinách cvičení z ČJ pro dyslektiky. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, jejíž detašované pracoviště je zřízeno přímo ve škole a s SPC pro tělesně postižené žáky. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručuje odbornou péči o diagnostikované žáky. 2. výchovný poradce jeho práce postihuje následující oblasti: kariérové poradenství - poskytuje poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracuje se zástupci středních škol. Profesní orientaci byla věnována mimořádná pozornost v hodinách občanské a rodinné výchovy, v pracovních činnostech, díky počítačovému vybavení, mohli ve výuce žáci využívat internet k vyhledávání informací o SŠ, programy Průvodce světem povolání a různé testy pro přijímací řízení. Organizuje schůzky pro rodiče vycházejících žáků za účasti zástupců okolních SŠ. I další aktivity exkurze na Úřad práce ve Zlíně, zapojení do projektu Junior Achievement Profesní orientace, besedy, exkurze na Gymnáziu Slavičín, SOŠ a SOU Slavičín, návštěva burzy škol, exkurze do podniku a další systematická práce s vycházejícími žáky, vedly k úspěšnému umístění na SŠ. V prvním kole bylo přijato 76 žáků z 88, zbývajících 12 se v dalším kole dostalo na zvolenou nebo jinou střední školu; spolupráce se spádovými ZŠ - pro žáky 5. tříd a pro jejich rodiče zajišťuje prezentaci školy, organizuje společnou schůzku a Den otevřených dveří; SVUP spolupráce se speciálním pedagogem pro II. stupeň; práce s problémovými dětmi - jako člen Výchovné komise řeší kázeňské a výchovné problémy, spolupracuje s rodiči, úzce spolupracuje s metodikem prevence; spolupráce s institucemi - Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, orgány péče o dítě a další; pomoc třídním učitelům a rodičům s výchovnými problémy žáků, s rizikovým chováním a s úsilím zaměřeným na nápravu. Metodik prevence - oblast prevence sociálně patologických jevů Problematika zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů je na škole řešena komplexně v souladu s Minimálním preventivním programem. Metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli, výchovnými poradci a ostatními vyučujícími. V rámci výuky probíhají různé aktivity besedy, přednášky, zážitkové programy aj. vedoucí k vytváření pozitivních vztahů ve třídě, k rozvoji sebeúcty a asertivity. Spolupracujeme s institucemi zabývajícími se danou problematikou Pedagogickopsychologickou poradnou Zlín, Poradenským centrem R-Ego ve Slavičíně, Policií ČR, lékaři apod. V konzultačních hodinách se mohou žáci obracet se svými problémy na metodika prevence. Na škole je zřízen žákovský parlament, jehož zástupci se pravidelně každý měsíc schází s ředitelem školy a řeší vzniklé problémy. Ve škole je rovněž zřízena schránka ředitele školy pro dotazy a připomínky. O všech aktivitách je rodičovská veřejnost informována na třídních schůzkách a prostřednictvím školních novin. Zhodnocení plnění Minimálního preventivního programu jako důležitého dokumentu školy uvádíme v příloze. 10

11 Na závěr školního roku byli odměněni žáci na návrh vyučujících za celoroční práci a reprezentaci školy. V průběhu roku jsou odměňováni žáci za výsledky ve školních kolech olympiád a naukových soutěžích. Odměny jsou pořizovány z fondu sdružení rodičů. Na letní scéně bylo odměněno 15 žáků I. stupně a 23 žáků II. stupně. Na radnici bylo přijato 7 žáků. Údaje o žácích vyžadujících zvláštní péči Ve školním roce 2006/2007 integrovala škola celkem 17 žáků. Další žáci navštěvovali logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu nebo jim byl věnován individuální přístup především vyučujícími českého jazyka. Ve spolupráci s úřadem práce byla přijata osobní asistentka. Bez její péče by byla integrace těžce tělesně postižené žákyně nemyslitelná. Žáci integrovaní ve třídách Druh postižení Školní rok Ročník Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení S vývojovými poruchami 6. 6 učení celkem 17 Během školního roku bylo vyšetřeno v PPP Val. Klobouky a Zlíně celkem 16 žáků. Ne vždy se potvrdily specifické poruchy učení. Rodiče již nachází cestu do poraden a mnohdy zde hledají pomoc nejen v oblasti učení. Škola rovněž úzce spolupracuje se Speciálně-pedagogickým centrem pro tělesně postižené ve Zlíně. Bezbariérovou úpravou školy při rekonstrukci jsme vytvořili všechny předpoklady pro zdárnou integraci a škola je za tuto činnost hodnocena velmi kladně. Pro žáky s diagnostikou VPU byl i nadále organizován nepovinný předmět Cvičení z ČJ pro dyslektiky. Uvedený předmět navštěvovalo ve dvou skupinách 21 žáků II.stupně. Na I. stupni pracoval dyslektický kroužek, který navštěvovalo 8 žáků. Logopedická péče je částečně zajišťována pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny Zlín. V tomto školním roce spolupráce s touto institucí měla sestupnou tendenci i díky personálním změnám. Ze strany vedení PPP je patrná snaha detašované pracoviště ve Valašských Kloboukách zrušit. Protože se školní poradenské pracoviště ještě dlouho nepodaří zřídit, je tento záměr, pokud se bude realizovat, krokem zpět. Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda

12 Fyzikální olympiáda 8 1 Výtvarná soutěž -Senát 3.místo v ČR Matematická olympiáda Přírodopisná olympiáda 39 3 Konverzační soutěž v Aj 28 4 Archimediáda 6 1 Pythagoriáda 36 4 Helpík Návrhářská soutěž 1 1 Atletický čtyřboj Florbal Soutěž v recitaci 35 4 Poznej a chraň 3 3 Pohár rozhlasu místo v kraji 12 Olympiáda v Čj 26 2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Oblast environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Tuto oblast má ve škole na starosti metodik, který koordinuje tuto činnost ve škole, je v kontaktu s nevládními organizacemi a zpracovává plán této činnosti. Ten je součástí dokumentace školy a je vyvěšen na webových stránkách. Přehled environmentálních aktivit za školní rok 2006/2007 září 5. ročník - exkurze do hvězdárny v Uherském Brodě 5. ročník - exkurze do závodu na třídění a zpracování odpadu Rumpold v Uherském Brodě školní družina - sběr papíru 6. ročník - adaptační pobyt říjen- prosinec ozdravné pobyty žáků roč. v Adamantinu v Luhačovicích roč. - návštěva hřebčína v Pozlovicích školní družina - beseda o lidových zvycích školní družina - sběr kaštanů roč. - Kosenka Valašské Klobouky program s názvem Vánoce na Valašsku celá škola - sponzorování vybraných živočichů v ZOO Lešná leden - březen 12

13 výukové programy sdružení Astra roč roč. - Masky kolem světa soutěž o vztahu člověka k přírodě roč. - Masky kolem světa - prezentace v regionálním kole ve Zlíně školní družina - beseda s lesníkem duben - červen 2. roč. - Kosenka Valašské Klobouky program s názvem Velikonoce na Valašsku roč. - účast na ekologické soutěži Poznej a chraň ve Zlíně Poznej a chraň 7. roč., Štípa, 1. místo celá škola - Hledání jara, úspěšní účastníci 8. roč. - beseda o třídění odpadů, Slavičín, pražská firma Ekokom zdravotnická soutěž záchranných dvojic prvního stupně Helpík- Slavičín zdravotnická soutěž záchranných dvojic prvního stupně Helpík- Jeseník (5. místo) 8. roč., teorie a praxe předlékařské první pomoci : praktický nácvik pod vedením zdravotníka celá škola - Seiferos, ukázka dravých ptáků návštěva Valašského kumštování, všechny ročníky průběžně po celý školní rok Zpět ke kořenům: pěstování, sklizeň a zpracování obilnin stejným způsobem jako ve středověku Krajina za školou: fotografické porovnávání stavu krajiny a výstavby před lety a v současnosti Zlínská liga CO2, 9. roč., projekt zabývající se vytipováním hlavních zdrojů CO 2 v okolí Slunce do škol, 9. roč., využití sluneční energie pro ohřev vody Dlouhodobé programy Minimální preventivní program Adaptační pobyty žáků 6. ročníku Plavecký výcvik žáků I. stupně Lyžařský výcvik žáků 7. tříd Ozdravný pobyt žáků 4. a 5.tříd Dopravní hřiště Malenovice, přednáška + plnění průkazu cyklisty - žáci 4. a 5. tříd Spolupráce s ekolog. organizací ASTRA Zlín, 1.-5.roč. /6 projektů/ Besedy Čtenářské besedy v městské knihovně, ročník Beseda s čečenskými dětmi volitelný Rj Besedy ve školním klubu 6.ročník Besedy Šikana, ročník Beseda Zdravý životní styl, R EGO, ročník Beseda prevence proti úrazům 7.ročník Besedy v muzeu 5.,6.ročník Beseda o Aljašče II.stupeň Beseda s vyléčeným narkomanem 8.ročník Ekologická beseda EKOKOM ročník Hrou proti kouření pořad pro 6.ročník Beseda s PEER aktivisty 7.ročník 13

14 Hrou proti AIDS ročník Kriminalita mládeže 7.ročník Přednáška první pomoci, 5., ročník Exkurze Historická exkurze žáků ročníku Staré Město Návštěva sběrného dvora zpracování odpadu Uherský Brod 5. ročník Návštěva ve hvězdárně v Uh.Brodě 5.ročník Historická exkurze žáků 8. ročníku Slavkov Exkurze vybraných žáků do SOU Slavičín Návštěva Kosenky ve Val.Kloboukách 3.ročník Exkurze vybraných žáků do TVD Slavičín Návštěva Kosenky ve Val.Kloboukách 2.ročník Burza středních škol Exkurze na Úřad práce, 8. ročník Exkurze do hvězdárny, Valašské Meziříčí, 6. ročník Výjezd na dopravní hřiště do Malenovic, 4. a 5. ročník Návštěva policejní stanice 2. roč. Tématické akce organizované školou Valašská liga vybíjená, přespolní běh, volejbal, plavání, florbal, košíková, kopaná, atletika Ukázka výcviku služebních psů Ukázka výcviku psů pro zdravotně postižené Výjezd žákovského parlamentu SEIFEROS program se živými ptáky Zdravotnický výcvik pro žáky II.stupně (teorie i praxe) Testování SCIO 9. ročník, testování CERMAT 5.ročník, testování TIMMS 8.A+C Valašská trnečka Soutěž Přijímací zkoušky na nečisto společně s ZŠ Luhačovice Taneční koktejl-soutěž v tanci žáků okolních škol Plavání se Školním klubem Mikulášská laťka McDonald Cup Kurz tanečních pro žáky 9. tříd Sportovní soutěž Zlínský vorvaň - Zlín Pohár rozhlasu Přebor školy v košíkové a ve futsalu Mezinárodní setkaní sportovců Luhačovice (Polsko,Slovensko) KID mezinárodní turnaj dívek ve florbale Sportovní den I.a II. stupně Pro žáky 6. ročníku organizujeme na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyty, na které díky projektu získáváme pravidelně dotaci z krajského úřadu. 63 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcviku ve středisku Tesla v Horní Bečvě. Zájemci z řad 8. a 9. tříd se zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Pravidelně se uskutečňuje rovněž jednodenní poznávací pobyt do Vídně pro žáky ročníku. 14

15 Kulturní pořady pro žáky Festival dětských folklórních souborů 1. až 5. ročník Divadlo Pirátská pohádka 1.-4 Maňáskové představení, 1. a 2. třídy 2x Výchovný koncert, 9. ročník ( ZŠ ) Výchovný koncert, Zlín, 8. ročník Výchovné koncerty Zlín, 1. až 5. ročník 5x Divadelní představení, Zlín, 1. až 5. ročník 5x Vánoční koledování pro žáky s cimbálovou muzikou Slavičan Dětský den - pouť Slavnostní ukončení školního roku na letní scéně s programem Návštěvy výstav na radnici a v městském infocentru Velký kulturní program pro žáky školy, okolních škol a rodiče Hrátky Všeobecné Poznej a chraň přírodopisná soutěž Helpík, 5. ročník soutěž zdravotnických hlídek, postup do celostátního kola Ozdravný pobyt 4. ročník a 5. ročník Den předškoláků Den otevřených dveří pro rodiče Kromě výše uvedených větších tematických akcí bylo pro žáky připraveno množství různorodých soutěží a akcí v rámci činnosti školního klubu a školní družiny. Školní rok 2006/2007 ve školní družině a školním klubu Ve šk. roce 2006/2007 navštěvovalo ŠD a ŠK přibližně 158 žáků ročníku ZŠ, pro které jsme připravili spoustu zajímavých her, soutěží, zábavy a akcí po celý školní rok. Podařily se nám tradiční společné akce, např.: oblíbené besedy s pí. Holbovou (Vánoce na Valašsku, Velikonoce zvyky a tradice, Pohádky a pověsti z okolí Slavičína); s Policií ČR (nástrahy života, drogy, správný cyklista, výcvik psů, prohlídka služebny, malý testík); s městským hajným (život zvířat v našich lesích, naše pomoc zvířátkům); v městské knihovně (Týden městských knihoven, odpoledne plné her, četby, hádanek); módní přehlídky dle ročních období (podzimní, zimní, jarní); Drakiáda s rodiči na louce u lesa; Kuličkiáda v parku; Slet čarodějnic a Čertovské dopoledne v Sokolovně pro 1. st. ZŠ; Družinová pouť v parku se ŠD Malé Pole, v rámci Dne dětí pro 1. st.zš; BESIP jízda zručnosti na kolech a koloběžkách (2x ročně); sběr papíru a kaštanů s vyhlášením nejlepších sběračů ; terénní hry (Razítková, Z pohádky do pohádky, Vlčí smečka); malování s pí. Svobodovou (Vánoce, Den matek); Malujeme na chodníky výtvarná soutěž; Zpívá celá družinka soutěž ve zpívání; návštěva u hasičů ukázka techniky, povídání; výroba dárečků pro budoucí prváčky; výstavka prací ŠD a ŠK ve městě; celodenní výlet ŠD (Francova Lhota, Pulčín, Královec, jízda na koních); pletení tatarů s p. Manou; účast ve výtvarné soutěži družin Zlínského kraje (dvě 2. místa); nácvik pásma a vystoupení ŠD na Hrátkách. 15

16 Žáci školního klubu při všech akcích školní družiny pomáhali, příp. se jich zúčastňovali. Šesťáci soutěžili o nanuka (Pálí vám to, Vánoční malování, Čtyřboj, Riskuj, florbal, Dvojčata, Vlárňan). Zvládli jsme fotbalový zápas šesťáků a vánoční florbalový turnaj. Šesťáci a sedmáci sehráli vybíjenou v tělocvičně. Zorganizovali jsme zápas ve florbale se ŠK s Val. Klobouky. Připravili jsme Vlárňana soutěž v netradičních disciplínách pro ŠD a 6. a 7. třídy. Měli jsme soutěžící na Miss aerobik pořáný DDM. Účastnili jsme se výtvarné soutěže Nadace J. Pivečky - Můj vánoční sen (1., 2., 3. místo). Zúčastnili jsme se soutěže Zlínský vorvaň (3. místo). Džezina vystoupila na Vorvani, Mikulášské laťce, Čertovinách, Hrátkách, Sletu čarodějnic, Tanečním koktejlu, Paragrafu 11/55 (školní i oblastní kolo). Připravili jsme slavnostní zápis prvňáčků i s vlastnoručně vyrobenými jednohubkami. Maňáskový kroužek vystoupil pro ZŠ, MŠ ze Slavičína i okolí na Hrátkách. Předvedly se také mažoretky z 2. stupně ZŠ (Hrátky, konec roku). Dvakrát týdně se scházeli kluci roč. při karetní hře Magic. Vydařil se i celodenní výlet šk. klubu do lanového centra Tarzánie. Dokončili jsme Školní vzdělávací program, podle kterého budeme pracovat od 1. září VI. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Spolupráce: s městskou knihovnou pravidelné návštěvy s besedou s Policií ČR Zlín přednáškové cykly s R-EGO tematické hodiny s hasičským záchranným sborem návštěvy na stanici s ukázkou techniky s Nadací Jana Pivečky dlouhodobé projekty cyklus besed ukončený závěrečnými pracemi s DDM škola poskytuje tělocvičnu pro činnost zájmových kroužků v oblasti environmentální výchovy - Český svaz ochránců přírody Hledání jara - VIS Bílé Karpaty Den Země, Barevná louka - EKOKOM Praha Putovní výstava s přednáškou - JOGA Luhačovice Svoz a třídění odpadů - Kosenka Valašské Klobouky - Infocentrum Slavičín - Organizace Astra Zlín Na veřejnosti vystupuje několik souborů jejichž zřizovatelem a garantem činnosti je škola. Národopisný soubor Slavičánek jako každoročně výborně reprezentoval naši školu.v letošním školním roce, mimo jiné, navázal spolupráci s hudebním souborem Plzeňáček a uskutečnil s ním dvě kulturní vystoupení. Jedno v Plzni, jedno u nás. Obě akce byly velmi zdařilé. Dva soubory mažoretek vystoupily celkem 5x a jejich vystoupení taktéž přispěla k dobré propagaci školy. Cimbálová muzika Slavičan zpestřila svým vystoupením řadu kulturních akcí ve městě. Dívčí florbalové družstvo školy se zúčastnilo mezinárodních turnajů na Slovensku a v Polsku, ve kterých úspěšně reprezentovalo školu i město. Spolupráce s rodiči a prezentace na veřejnosti 16

17 Sdružení rodičů, jako samostatný subjekt složený ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, se schází třikrát ročně. V jeho činnosti došlo k posunu a stává se znovu partnerem školy. Vedle schválení příspěvků na školní i mimoškolní aktivity se podílí na pořádání školního plesu a na svých jednáních za přítomnosti ředitele školy vznášejí zástupci tříd dotazy a přípomínky k chodu školy. Školní noviny jsou vydávány 3x ročně, jsou vedle důležitého zdroje informací pro rodiče i významným nástrojem prezentace školy před širokou veřejností i mimo město. Škola pravidelně informuje, prezentuje svoji činnost a oznamuje významné akce prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, který je bezplatně distribuován do každé domácnosti. Nově upravené webové stránky školy se staly jedním ze základních informačních zdrojů. Zvyšující se počet návštěv je toho důkazem. Konzultační hodiny a třídní schůzky mají slušnou návštěvnost. Speciální schůzky pro rodiče žáků 1., 5., 6., a 9. tříd mají velmi vysokou účast. Individuální konzultace vypsané jednotlivými vyučujícími jsou využívány sporadicky. Schránka ředitele školy pro připomínky žáků a rodičů obsahovala jen tři dílčí připomínky k chodu školy. V uplynulém školním roce jsem neobdržel žádnou písemnou stížnost týkající se provozu školy nebo jednání pedagogických pracovníků školy. VII. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 17

18 V tis. Kč I. Náklady a výnosy k účet hlavní hospodářská činnost činnost drobný dlouhodobý hmotný majetek 398 učební pomůcky 332 potraviny ostatní materiál 457 Spotřeba materiálu celkem elektrická energie voda plyn a teplo Spotřeba energií celkem Opravy a udržování Cestovné telefony 141 nájemné 265 ostatní služby 802 Služby celkem Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Ostatní náklady ostatní účty 106 Odpisy majetku NÁKLADY celkem stravné školné 34 pronájem 30 ostatní tržby za služby 563 Tržby z vlastní činnosti celkem Úroky Zúčtování fondů 648 Jiné ostatní výnosy Proúčtování investičního fondu - nekryté odpisy Dotace ze SR Dotace z rozpočtu města (provozní příspěvek) Granty z rozpočtu města 79 Provozní dotace celkem Jiné mimořádné výnosy VÝNOSY celkem Hospodářský výsledek za rok Hospodářský výsledek za rok CELKEM

19 II. Přehled nákladů za rok 2006 hrazených z prostředků provozní dotace z rozpočtu Města Slavičín a vlastních zdrojů organizace (vč. fondů) rozpočet skutečn é náklady plnění drobný dlouhodobý hmotný majetek ,79% učební pomůcky ,00% potraviny ,97% ostatní materiál ,38% elektrická energie ,50% voda ,74% plyn a teplo ,73% opravy a udržování ,25% cestovné ,14% telefony ,44% nájemné ,64% ostatní služby ,34% mzdové náklady, odvody a sociální náklady ,00% ostatní náklady ,00% odpisy - movitý majetek ,49% odpisy - nemovitosti ,03% Celkem ,73% v Kč III. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r.2006 Náklady 2006 celkem Kč ,72 Výnosy 2006 celkem Kč ,78 Hospodářský výsledek za rok 2006 celkem Kč ,06 z toho: z doplňkové činnosti ,50 Rozdělení zisku: fond odměn fond rezervní ,06 Úhrada ztráty: rezervní fond zřizovatel Služby: ukončení smlouvy MŠMT s AutoContem,převod plateb na ZŠ 53992,-Kč,úklid sněhu ze střechy 27470,-Kč proúčtování grantů 21820,-Kč Odpisy: zvýšení účetní hodnoty nemovitosti 19

20 v Kč IV. Tvorba a čerpání investičního fondu schváleno skutečnost Stav investičního fondu k , ,00 Tvorba: odpisy , ,00 investiční dotace z rozpočtu města investiční dotace ze státního rozpočtu a st. fondů výnosy z prodeje investičního majetku převody z rezervního fondu , ,00 jiné (např. finanční dary) Tvorba investičního fondu v 2006 celkem , ,00 Použití: pořízení investičního majetku: Krouhač zeleniny , ,00 Opravy a údržba nemovitého majetku Použití investičního fondu v 2006 celkem , ,00 Zůstatek investičního fondu k , ,00 V. Tvorba a čerpání rezervního fondu skutečnos t Stav rezervního fondu k ,00 Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku ,00 jiné (vypsat-např. finanční dary) 5 000,00 Tvorba rezervního fondu v 2006 celkem ,00 Použití: provozní výdaje v průběhu roku 1 000,00 úhrada uložených sankcí úhrada ztráty z min. roku převod do investičního fondu (se souhlasem zřizovatele) ,00 Použití rezervního fondu v 2006 celkem ,00 Zůstatek rezervního fondu k ,00 VI. Tvorba a čerpání fondu odměn skutečnost Stav fondu odměn k ,00 Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku ,00 Použití fondu odměn v 2006 Zůstatek fondu odměn k ,00 20

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více