1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy Petrovice 196 IČ DIČ cz IZO ředitelství Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Petrovice IČ zřizovatele Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Jana Šejbová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský Přehled hlavní činnosti školy Základní vzdělávání, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců Vedlejší hospodářská činnost Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ve škole pracuje školská rada, která vznikla v lednu 2005 z rady školy. Předsedkyní školské rady je pí. Marcela Vanišová, další členové jsou pí. Jana Kubíčková, p. Jiří Soukup, pí. Marie Křížová, p. Petr Čihák, Mgr. Pavel Kdolský, Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová a Mgr. Eliška Čandová. Na škole pracuje také SRPDŠ, předsedou je p. Petr Doubrava, jednatelem pí. Marie Dvořáková, pokladníkem pí. Eva Bartošová a členy pí. Ludmila Jarolímková, pí. Ivana Šťastná, p. Jiří Soukup, p. Vladimír Bílek, pí. Irena Hlavsová, pí. Milena Křížová a pí. Dagmar Lesáková. Charakteristika školy Základní škola Petrovice je úplná základní škola. Ve školním roce se vyučovalo v devíti ročnících. Ve škole se učilo 137 žáků, tzn. Průměrný počet 15,2 dětí ve třídě, na 1. st. 69 žáků průměr 13,8 žáků na třídu, na 2. stupni 68 žáků průměr 17 žáků na třídu. Ve škole učilo 11 pedagogů na plný úvazek. Dále vyučovala Mgr. Věra Vitáčková na 0,364 úvazku na 2. stupni a vychovatelka školní družiny pí. Jitka Ringesová vyučovala na 0,045 úvazku na 1. stupni. Ve škole pracovala na 0,3 úvazku jako asistent pedagoga pro dítě se zdravotním postižením v 1. třídě pí. Renata Marie Kolínová. Výchovným poradcem je Mgr. Ladislava Mrázová, školním metodikem prevence Mgr. Miroslava Koutníková a metodikem ICT Mgr. Filip Staněk.

2 Ve škole pracují předmětové komise: cizích jazyků (ved. Mgr. Libuše Nebřenská), přírodovědných předmětů (ved. Ing. Šárka Hedviková), ČJ, D, Z (ved. Mgr. Ladislava Mrázová), tělesné výchovy (ved. Mgr. Pavel Kdolský), výtvarné výchovy (ved. Mgr. Svatava Kutilová) a metodická komise učitelů 1. stupně (ved. Mgr. Vladislava Kdolská). Do školní družiny bylo zapsáno 46 dětí. Provoz školní družiny byl ráno (hodinu před začátkem vyučování) a odpoledne (po skončení 4. vyučovací hodiny). Odpoledne, pokud bylo ve školní družině více než 30 dětí, pracovala družina ve dvou odděleních a vedle vychovatelky pracovala ve školní družině na 0,035 úvazku Mgr. Eliška Čandová učitelka 1. stupně, (po jejím odchodu na MD pracovala ve ŠD Mgr. Šárka Michálková učitelka 1. stupně). Ve školní jídelně se stravovalo 129 dětí. Školní jídelna zároveň zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy a jako vedlejší hospodářskou činnost vaření pro veřejnost. Mzdy pro ZŠ Petrovice zpracovává pracovník o.s. Elrond Příbram Bc. Lukáš Halenkovský. Ekonomkou školy je paní Eva Fořtová. Budova školy funguje od Máme v ní 9 kmenových tříd s kapacitou 270 žáků, dále odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky (2 počítačové učebny s 24 počítači), učebna cizích jazyků, učebna zeměpisu a dějepisu, tělocvična, cvičná kuchyňka, cvičný byt, dílna, učebna dramatické výchovy. Budova školy bezprostředně sousedí se soustavou sportovišť (travnaté hřiště, víceúčelové hřiště, atletická dráha, tenisový kurt). V prostorách školy se nachází i školní družina s kapacitou 50 dětí ve dvou odděleních a školní jídelna určená pro 250 strávníků. ZŠ Petrovice navštěvují nejenom žáci z Petrovic a přilehlých osad obce (Krchov, Zahrádka, Mašov, Nálesí, Ohrada, Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota, Kuní, Kojetín, Skoupý, Týnčany, Zahrádka), ale i z obcí Počepice, Vysoký Chlumec, Kovářov ( osady Chrást, Řenkov, Vladyčín, Předbořice), Krásná Hora nad Vltavou ( osada Krašovice). V Petrovicích mají žáci školy možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Sedlčany, která zde má dvě oddělení výtvarné a hudební. Dále se dětí účastní života veřejných spolků, které vyvíjejí svou činnost v obci. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází jednou za měsíc. Děti mohou své požadavky, problémy a připomínky řešit také přes schránku důvěry. Velmi dobrá je spolupráce s obcí Petrovice. Pan starosta Petr Štěpánek a paní místostarostka Vlasta Roubíková, příp. členka rady obce paní Marie Křížová se zúčastňují významných akcí školy (zahájení a ukončení školního roku, školní akademie, vánoční jarmark, zápis dětí do 1. ročníku). Loučení se žáky 9. ročníku probíhá každoročně v obřadní síni OÚ. Bývalá paní starostka pracuje ve školské radě. Jeden učitel pracuje v zastupitelstvu obce.

3 2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů Ve školním roce se v ročníku vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETROVICKÁ ŠKOLA (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / ) Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída st hod. celkem Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty ,4 3 5, Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / )

4 3 volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 4 volitelný předmět seminář z matematiky (1 hodina) a seminář z českého jazyka (1 hodina) 5 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo chemicko-biologická praktika (1 hodina)a sportovní hry (1 hodina) 6 konverzace z anglického jazyka (1 hodina) 7 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo sportovní hry (1 hodina) a chemickobiologická praktika (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny a dále si vybírají NJ pro začátečníky nebo seminář z matematiky a seminář z českého jazyka. V 8. ročníku konverzace z anglického jazyka pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo chemicko-biologická praktika a sportovní hry. V 9. ročníku informatika pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo sportovní hry a chemicko-biologická praktika. 3. Personální obsazení školy jinak): Ve škole pracují tito pedagogové (trvalý pracovní poměr a plný úvazek, není-li uvedeno Jméno a příjmení: Funkce: Vzdělání: Aprobace: Vyučoval(a): Mgr. Jana Šejbová Ředitelka Pedagogická fakulta Hradec Králové 1. st (zam. PV) M, NS Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky Pedagogická fakulta UK Praha ČJ - D ČJ, F, TV, SH Mgr. Svatava Kutilová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice 1. st (zam. VV) 1. roč., VV i na 2. st., Z, OV, TV i na 2. st Mgr. Táňa Strýčková Třídní učitelka (po dobu MD pí uč UK Praha, ZČU Plzeň Spec.pg. AJ pro 1.a2st.ZŠ 3.roč, VV i na 2. st, TV i na 2. st, OV

5 Studentové) Miroslava Koutníková Třídní učitelka Pedagogická fakulta ZU Plzeň 1. st 4. roč., HV i na 2. st, TV i na 2. st, OV Mgr. Šárka Michálková Třídní učitelka JU České Budějovice AJ a NJ pro 2. st 5. roč., NJ, ŠD Mgr. Fili Staněk Třídní učitel Pedagogická fakutka ZU Plzeň Mgr. Libuše Nebřenská Třídní učitelka Pedagogická fakulta UK Praha M Inf. NŠ - HV M, Inf., F, SzM AJ a HV Ing. Šárka Hedviková Třídní učitelka Vysoká škola zemědělská Praha, DPS, PF UK Praha RV CH, PŘ, RV, Z, INF.,CHBP Mgr. Ladislava Mrázová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice ČJ - D ČJ, D, OV, S z ČJ Mgr. Věra Vitáčková Učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice M - Z M, TK, Z Mgr. Eliška Bílková Třídní učitelka (od MD) AJ a NJ pro 2. st 5. roč., NJ, ŠD Jitka Ringesová Vychovatelka ŠD SPgŠ Beroun, obor vychovatelství a MŠ ŠD (0,922 úv.), učení (0,045 úv.) Renata Marie Kolínová Asistent pedagoga Pg škola v Berouně, obor MŠ 1. roč. (0,3 úv.) Na rodičovské dovolené jsou paní učitelka Jana Studentová, paní učitelka Veronika Pšeničná a na mateřské dovolené paní učitelka Eliška Bílková. Souvislou pedagogickou praxi v ZŠ Petrovice absolvovala studentka Pedagogické fakulty České Budějovice Eva Fořtová. Provozní pracovníci: Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Tomáš Vanžura Bohuslava Krejčová Růžena Lesáková Věra Bláhová Školník, údržbář od (0,5 úv.) Uklízečka Uklízečka (0,4úv.ZŠ, 0,6úv.OÚ) uklízečka

6 Zaměstnanci školní jídelny: Jméno a příjmení: Iveta Peterková Václava Vanžurová Ludmila Jarolímková Anna Bílková Pracovní zařazení: Vedoucí ŠJ (0,375 úv.), zastupuje po dobu MD pí Hlavsovou Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka (0,2 úv.zš, 0,4úv. OÚ) Věk pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Věk do 30 Věk let Věk 46 důchod.věk Pracující důchodce Praxe pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Praxe do 6 let Praxe do 12 let Praxe do 19 let Praxe do 27 let Praxe nad 27 let zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy ve školním roce nastoupilo 13 žáků. Dne proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok Bylo zapsáno 19 žáků, 1 žák dostal odklad školní docházky. Ve školním roce nebylo žádáno o dodatečný odklad školní docházky. Docházku v ZŠ Petrovice končí 24 žáků 9. ročníku. Výsledky přijímacího řízení viz tabulka.

7 Počet žáků Gymnázium Střední odborné školy Učební obory Do víceletého gymnázia se hlásil 1 žák, ale nebyl přijat. Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům proběhlo 29. června v obřadní síni OÚ Petrovice. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků podle ročníků v 2. pololetí: ročník počet žáků z toho dívek prospěli z toho s vyznamenáním neprospěli opravné zkoušky

8 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence je p. uč. Miroslava Koutníková. Je vypracována Školní preventivní strategie. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná v učivu všech ročníků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali vzdělávání: Datum: Místo konání: Délka konání: Název akce: Příjmení účastníka: Září 2011 červen 2012 VISK (SkU Zborovská, Praha) Studium pro ředitele (SŘ 2) Šejbová Září červen 2012 ZU Plzeň Učitelství 1. stupně ZŠ Koutníková VISK Příbram 6 h Novela ZP Šejbová VISK Příbram 6 h Novela škol. zákona Šejbová VISK Příbram 4 h BOZP Šejbová Vzdělávací středisko, Pod Anenskou 245, Příbram 3 h Odborná příprava preventistů PO Vanžura ABC Music 16 h Sfumato (splývavé čtení) Kutilová 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci ZŠ Petrovice se v letošním školním roce zapojili do různých soutěží a olympiád. Do okresního kola Pythagoriády žáků postoupili Petr Štěpánek a Daniela Procházková z 8. ročníku, Aneta Procházková a Lukáš Kubíček ze 7. ročníku, Veronika Čiháková a Veronika Fořtová ze 6. ročníku. Do celosvětové matematické soutěže klokan se zapojili žáci 2. až 9. Ročníku. V kategorii Cvrček počítalo 22 žáků z 2. a 3. ročníku, z nichž nejlepší byli Matěj Vanžura, Jan Škoch a Simona Holanová z 2.

9 ročníku. V kategorii Klokánek pro žáky 4. a 5. ročníku počítalo 26 žáků a nejlepší byli Tomáš Mikota, Dominik Štemberk a Petra Šimečková z 5. ročníku. V kategorii Benjamín soutěžilo 26 žáků 6. a 7. ročníku, nejlepší byli Aneta Procházková, Sára Studená a Lukáš Kubíček ze 7. ročníku. Mezi 37 žáky v kategorii Kadet získali prvenství Miroslav Procházka, Jitka Doubravová a Štěpán Jarolímek z 9. ročníku. V okresním kole Zeměpisné olympiády reprezentovali školu v okresním kole Lukáš Marešovský a Lukáš Pešta z 7. ročníku a Pavla Bartošová z 9. ročníku. Dobře si vedla Jitka Doubravová z 9. ročníku v okresním kole konverzační soutěži v anglickém jazyce, kde obsadila 11. místo. Dobře si vedla Ivana Dlouhá z 9.ročníku v oblastním kole dějepisné olympiády. Ve školním kole olympiády z českého jazyka si nejlépe vedla Pavla Bartošová a Ivana Dlouhá z 9. ročníku. Škola se zapojila do projektu zaměřeného na testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol realizované Společností pro kvalitu školy. Dále se škola zapojila do plošného testování MŠMT žáků 5. a 9. tříd. v celorepublikovém hodnocení znalostí žáků škol byly výsledky našich žáků následující: 5. ročník anglický jazyk 35,07%, český jazyk 50,96%, matematika 65,38%, 9. ročník anglický jazyk 72,45%, český jazyk 87,08%, matematika 65,13%. V rámci environmentální výchovy škola spolupracovala se záchrannou stanicí Votice. Jsme partnerskou školou této stanice. Žáci prvního stupně absolvovali projekt EVVO v Milevsku a zároveň se ještě žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili projektu EVVOLUCE pořádaného partnerskou záchrannou stanicí. Projektu EVVO se zúčastnili i žáci 8. a 9. ročníku a v rámci projektu uskutečnili žáci 8. ročníku exkurzi v čistírně odpadních vod v Sedlčanech. Celá škola se zúčastnila v rámci EVVO pořadu Sovy. Žáci 8. A 9. Ročníku navštívili záchrannou stanici Makov. V průběhu výuky přírodopisu absolvovali žáci 6. ročníku přírodopisnou vycházku a žáci 9. ročníku exkurzi v lomu Agir ve Skoupém. V rámci výtvarné výchovy se žáci 6. a 7. ročníku zapojili do celostátní výtvarné soutěže Halloween, kterou pořádala agentura zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Součástí soutěže bylo internetové hlasování, které naši žáci vyhráli a za odměnu dostali vstupenky do IQ centra v Liberci. Žáci 8.a9.ročníku navštívili Technické muzeum v Praze. Při Dni Země děti pracovaly na úpravě okolí školy a hřiště. Celoročně ve škole probíhá sběr starého papíru a víček od PET lahví a projekt Recyklohraní, který se zaměřuje na sběr odpadových materiálů. Ve škole se konal jeden Den otevřených dveří a několik projektových dnů. Všichni žáci se zapojili do projektových dnů Ochrana při mimořádných událostech, Kam s odpady? (exkurze Kompostárna, Sběrný dvůr) Den Země a Den dětí. Na 1. Stupni proběhl projekt Obec a na 2. Stupni Můj byt, můj dům. Při těchto dnech byli žáci rozděleni do skupin složených z žáků různých ročníků a plnili úkoly doma i ve škole. Tradiční Vánoční jarmark proběhl v pátek na začátku adventu v átriu školy. Zahájila ho děvčata z 2. stupně koledami. Návštěvníci si mohli koupit výrobky s vánoční tematikou, které připravili žáci se svými učiteli, některé i rodiče. Vánoční atmosféru žákům 1. stupně ještě dotvořil výlet do Červeného Újezdu.

10 Velmi úspěšná byla školní akademie v měsíci dubnu. Tento rok měl název Maraton dobré zábavy. Během pořadu zaznělo velké množství písniček, básniček, nebyla nouze o scénky a malá divadelní představení. Do vystoupení se zapojily všechny ročníky školy. Dopravní kurz probíhal ve 4. a 5. ročníku. Žáci navštívili dopravní hřiště v Příbrami, kde si prakticky ověřili svoje znalosti. V dopravní soutěži potom vystupovala 2 školní družstva mladší (Lukáš Pešta 6. roč., Tomáš Mikota 5. roč., Veronika Čiháková a Nikola Hadáčková z 6. roč.) a starší ( Adam Jankovský a Aneta Procházková ze 7. roč., Tomáš Čapek a Lenka Štemberková z 8. roč.). Mladší družstvo obsadilo 2.místo v okrese. SSOU Sedlčany pořádalo pro žáky 9. ročníků soutěž A je to. Kategorii Výroba hlavolamu vyhrál Michal Procházka, kategorii Výroba krbové lopatky vyhrál Petr Novák, kategorii Práce se stavebnicí Merkur vyhrál Miroslav Procházka, v kategorii Demontáž kola obsadil Miroslav Procházka 2. místo. Naše škola se v celkovém součtu výsledků stala nejlepší školou. Žáci druhého stupně se zúčastnili oblastního kola v školském poháru v kopané. Chlapci z 2. stupně se zúčastnili mezi-školního turnaje v kopané v Kamýku nad Vltavou. Děti roč. se zapojili do soutěže v atletické všestrannosti družstev. Chlapci a děvčata z 1.roč.obsadili v oblastním kole v Sedlčanech 1. místo, 2. a 3. roč. obsadil 3. místo, 4. roč. 4. místo a 5. ročník skončil na 5. místě. Nejlepší z jednotlivců byla Anita Weigertová a Pavel Holan z 1. roč. na 2. místě, Eliška Lesáková z 1.roč a Olga Sejpalová z 5. roč. na 3.místě, Vladimír Schwarz ze 3.roč. na 4.místě. V okresním kole obsadili žáci 1. roč. 9. místo. Osm žáků 7. roč.+ 1 žák 6. roč. + 1 žák 8.ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku v Nových Hutích na Šumavě. Plavecký výcvik v Sportovním zařízení města Příbram (10 dvoulekcí) absolvovalo 32 dětí z ročníku. Žáci ročníku se zúčastnili 3 sportovních dopolední se sportovním klubem DABA. Děti se zúčastnily několika kulturních akcí. Děvčata z 2. stupně svým pěveckým vystoupením otevírala vernisáž spisovatelky a malířky Burdové. Od 4.roč žáci naší školy s touto spisovatelkou besedovali v obecní knihovně. Historické představení Gotika zaujalo všechny žáky ze školy. Žáci 1.ročníku shlédli divadelní představení Dračí pohádka. V Kovářově navštívili naši žáci filmová představení : Čertova nevěsta (1.stupeň), Harry Porter (2.stupeň), Lidice (8.a 9.roč). V duchu prevence rizikového chování se žáci školy zúčastňovali různých besed a projektů: Drogy( 2.st.), Šikana (2.st.), Opatrnost tě ochrání (1.st.) a Extrémismus (2.st.). Při Pohádkovém lese pomáhali 2 učitelé a 28 žáků. Při školním výletu uviděli žáci 1., 3. a 5. ročníku krokodýlí farmu v Protivíně, zoologickou zahradu na Hluboké a České Budějovice (hřiště bez bot). Netradičně vlakem zažili výlet žáci 2.a4ročníku, kteří navštívili Tábor a jeho okolí. 6.a7.ročník si vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti v Techmánii v Plzni, prohlédli si zámek Nebílovy a navštívili ZOO Plzeň. Svoje fyzické síly a tělesnou zdatnost mohli vyzkoušet žáci 8.a9.ročníku v lanovém centru Slapy a navštívili Prahu. Dobře si vedly zájmové i kroužky. Výtvarné a keramické kroužky se zapojovaly do přípravy výrobků na vánoční jarmark, zdobily školu, obecní úřad.

11 Žáci školy v současné době soutěží za SDH Kojetín a SDH Petrovice. Mladí hasiči z Petrovic v okresním kole zvítězili v mladší i starší kategorii, starší družstvo postoupilo na krajskou soutěž do Rakovníka, kde obsadilo 3. místo. Kvalitní práci odvádí v současné době i školní družina, která v tomto školním roce uspořádala několik akcí v době družiny i s rodiči (Družinový karneval, Vítání sv. Martina spolupráce s MŠ, Country odpoledne s tancem). roku. Na konci školního roku se škola připravovala na návštěvu hodnotící komise soutěže Vesnice Školská rada a RSPDŠ uspořádala dětský karneval. Na začátku školního roku přinesly děti domů rodičům Informace ze ZŠ, kde se rodiče dověděli základní informace o škole termíny prázdnin, provoz ŠD, ŠJ a školy, zájmové kroužky apod. V průběhu roku byla veřejnost informována o úspěších žáků a připravovaných akcích v tisku Informace z radnice, Milevské noviny, Sedlčanský kraj. Informace o škole lze získávat i na webových stránkách 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce nebyla na škole provedena žádná inspekční kontrola. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola Petrovice, okres Příbram se zapojila do programu MŠMT EU peníze školám v oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Na projekt, který jsme začali realizovat od pod názvem Petrovická škola, jsme získali Kč. Dosud bylo vyčerpáno ,- Kč (na DDHM, programové vybavení a mzdové náklady). 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. DVPP.

12 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola se nezapojila do projektů financovaných z cizích zdrojů. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Ve škole nepracuje odborová organizace. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne a projednána na pedagogické radě V Petrovicích příloha: Zpráva o hospodaření za rok 2011

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Chodov, okres Domažlice. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. ZŠ Chodov, okres Domažlice. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ Chodov, okres Domažlice za školní rok 2012/2013 č. j. ZSCH/120/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy Základní škola Chodov, okres Domažlice IZO ředitelství: 600 065 634 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více