Fyziologie kosti Milan Vítek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologie kosti Milan Vítek"

Transkript

1 Fyziologie kosti Milan Vítek Kosti tvoří pevnou oporu těla, která se zove kostra tělní. 1. Dělení kostí podle tvaru 1 dlouhé kosti (ossa longa) kosti u kterých výrazně převládá délka nad ostaními rozměry, tvoří většinu kostry končetin, prostředek kosti se nazývá diafýza, konce kosti epifýza krátké kosti (ossa breva) kosti přibližně krychlovitého tvaru, např. sezamské kosti, karpy ploché kosti (ossa plana) úzké, oploštělé kosti, většinou zakroucené, např. costae, os temporale nepravidelné kosti vertebrae 2. Funkce kosti 2 opora ochrana pohyb zásobárna minerálů orgán hematopoézy 3. Stavba kosti Rozlišujeme primární a sekundární kost. Primární kost je pouze dočasná, objevuje se v embryonálním vývoji a při reparačních procesech. Obsahuje méně minerálů, ale více osteoblastů než sekundární kost. Sekundární zralá kost je tvořena paralerně uspořádanými kolagenními vlákny zalitými do amorfní matrix obklopujcící centrální kanál osteon. 3 Makroskopický pohled epifýza a diafýza dlouhých kostí v epifýzodiafyzálnií linii se nachází hyalinní růstová chrupavka dřeňová dutina je vyplněna kostní dření, která má tři komponenty červenou kostní dřeň, kde probíhá hematopoéza, žlutou kostní dřeň, která slouží jako zásobárna tuků a nakonec šedou kostní dřeň, která se objevuje především u starších lidí a je to degradovaná, nefunkční žlutá kostní dřeň periost tvoří vnější povrch kosti (kromě kloubních ploch), je dvouvrstvý. Vnější 1 Dle: MARIEB, Elaine Nicpon, MALLATT, Jon. Anatomie lidského těla. ; str tamtéž 3 BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str. 18 1

2 vrstva je tvořena kolagenem. Hlubší vrstva obsahuje osteoblasty a osteoklasty a zároveň zde probíhají nervy a cevní svazky. Jen díky periostu je kost citlivá. Periost je přichycen ke kosti pomocí Sharpeyových 4 vláken (kolagenní vlákna), kterých výrazně přibývá v oblastech úponů a začátků svalů. endost hranice mezi samotnou kostí a vnitřním prostředí kosti, kryje trámce spongiózní kosti i kanálky uvnitř kompaktní kosti Mikroskopický pohled v mikroskopickém obraze rozlišujeme dva typy tkáně: houbovitou - substancia spongiosa a kompaktní - substancia compacta. Substancia compacta tvoří 70% z celkového skeletu člověka a má povrch kolem 3,5m 2. Za jeden rok se přemění remodeluje - asi 3% kompaktní kosti. Substancia spongioza tvoří 20% skeletu člověka s povrchem asi 9m 2. Za jeden rok se přestaví asi 25% 5 trámcovité kostní hmoty. Substancia compacta hlavní funkcí je odolávání tahu a tlaku struktura dutého válce Kolagenní vlákna jsou uspořádána do fibril, které buď paralerně nebo koncentricky obkružují cévní kanál celý systém se nazýva Osteon (Haversův systém 6 ) Lakuny s osteocyty se nacházejí mezi lamelami nebo i uvnitř lamel. Osteony jsou od sebe odděleny amorfním materiálem cementem. Ten obsahuje hlavně minerály a velmi malý počet kolagenních vláken. Příčné nebo šikmé spojnice mezi jednotlivými osteony se nazývají Volkmannovy 7 kanálky. Substancia spongiosa hlavní funkcí je přenos tahu a tlaku na kompaktní kost je tvořena trámčitou strukturou, velmi odolnou, často se měnící na základě změny v působení tlaku a tahu Neobsahuje Haversův systém živiny difunfuji do kosti přímo z kapilár. Jednotlivé trámečky nemají větší šířku než µm. Je mnohem metabolicky aktivnější než kompaktní kost. Chemické složení kosti 1/3 kosti je tvořena organickými látkami, 2/3 anorganickými Organické látky kolagen I. typu 90% všech organických sloučenin kosti, tvořen trojitou šroubovicí ze tří α-helixů s příčnými můstky, celý komplex dotvářen extracelulárně 4 Sir Edward Albert Sharpey-Schafer ( ); anglický fyziolog působící na universitách v Londýně a Edinbugu. Vytvořil slovo insulin a teoreticky zdůvodnil vznik diabetu mellitus. (http://en.wikipedia.org/wiki/edward_albert_sharpey-schafer) 5 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi ; str. 9 6 Clopton Havers narozen 1657 v Anglii, 1670 doktorát z medicíny na Oxfordu, později lékařem v Londýně, 1691 vydává knihu Osleologia nova, or some New Observations of the Bones, and the Parts belonging to them, with the manner of their Accretion and Nutrition. Ta se stává na dlouhou dobu jedinou učebnicí osteologie na evropských univerzitách. Zde je zveřejněn první nákres osteonu. Duben 1702 umírá na zimnici. pohřben v hrabství Essex. (podle: PIONEERS OF OSTEOGENY; CLOPTON HAVERS; JESSIE DOBSON, LONDON, ENGLAND; THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY VOL. 34 B, NO. 4, NOVEMBER 1952; str ) 7 Alfred Wilhelm Volkmann ( ); německý anatom, fyziolog a filosof, studium medicíny v Lipsku. Jako první demonstroval sympathické nervy a spinální ganglia. (http://en.wikipedia.org/wiki/a.w._volkmann) 2

3 osteokalcin je produkován osteoblasty, jeho zvýšená přítomnost v krvi signalisuje vyšší metabolický obrat kosti 8. osteonektin, proteoglykany, sialoproteiny funkce těchto proteinů není jasná 9 Anorganické látky 85 % - krystaly fosforečnanu vápenatého ve formě krystalů hydroxyapatitu Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH 2 ) 10 % - uhličitan vápenatý 0,3 % - fluorid vápenatý 1 % - fosforečnan hořečnatý minerály tvoří krystaly tvaru jehly nebo plátů a jsou lokalisovány mezi kolagenními fibrilami Buněčné elementy kosti Osteoklasty jsou mnohojaderné buňky původem mononukleární leukocyty, vzniklé proliferací makrofágů. Jejich hlavní funkce je odbourávání kostní matrix. Obsahují proto kyselé a neutrální hydrolázy v lysosomech. Aby při odbourávání kosti kyselé roztoky nepřecházely do krve, uzavírá místo své aktivity osteoklast tzv. kartáčovým lemem. Vytváří se tak Howshipovy 11 lakuny. Funkci osteoklastů inhibuje kalcitonin, estrogeny (působí jako inhibitor interleukinu 6), androgeny Zvýšená proliferace osteoklastů zprostřekovávají kalcitriol, interleukin 12 6, v malé míře i kalcidiol Při osteoresorbci vzniká v osteoklastech TGF β 13, což je růstový faktor osteoblastů. Osteoblasty Vznikají z pluripotentních mezenchymálních kmenových buňek. Vytvářejí souvislou vrstu na povrchu kosti. Nikdy je nelze nalézt jednotlivě. Jejich životnost je 1-10 týdnů. Při růstu kosti některé zarůstají do kosti a transformují se do osteocytů, některé směřují k apoptéze. Při růstu vytvářejí osteoid málo mineralisovanou kost. Inhibice osteoblastů -? Zvýšení proliferace osteoblastů vitemin D, estrogen, kalcitronin, PTH 14 (při dlouhodobějším účinku), interleukin 6 (ale výrazně méně než u osteoklastů), TGF β Osteocyty Buňky přímo uvnitř kosti vytvářející pomocí filopodiálních výběžků syncycium. Jejich funkce není příliš prozkoumána, ale je empiricky zjištěno, že po jejich odstranění 8 BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi ; str BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie str John Howship ( ) ; narozen v Anglii, chirurgem v londýnské nemocnici Sv. Jiří (http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1506.html) 12 Interleukiny jsou faktory imunitního systému, které vzájemným působením imunitní systém řídí. Rozlišujeme jich doposud Tranformation growth factor 14 Parathormon příštitných tělísek fyziologická hladina v séru: 0,7 5,5 pmol/l 3

4 kost degraduje a přestává být funkční. Je také možné, že osteocyty fungují jako mechanoreceptor kosti, který rozdílnou distribucí látek řídí osteosyntézu. 15 Endotelové epitelové buňky klasický krycí epitel. 5. Metabolismus kalcia Kalcium je ubikvitární 16, biogenní prvek. Lidské tělo obsahuje asi 25 molu vápníku (to je asi 1000g). 99% kalcia je uloženo v kostech a zubech, asi 1% je v buňkách a velmi málo kalcia asi 1g je v extracelulární tekutině. Hladina koncentrace sérového kalcia je 2,2 2,7 mmol/ l. V sérovém kalciu je 60% vápníku difuzibilní (z toho 47% volně jako ionty a 13% je vázáno v komplexech s citráty, fosfáty a uhličitany.) 40% sérového vápníku je vázáno na proteiny. Děje závislé na kalciu: 17 funkce buň. membrány kontrakční, sekreční a mineralizační mechanismy mitotické pochody převod nervového vzruchu aktivace a inhibice enzymových systémů koncentrační mechanismy v ledvině hemokoagulační děje imunitní děje stárnutí a smrt buňky Kalciová homeostáza v těle je řízena hormonálním systémem, který má tři hlavní aktivní prvky. Jsou to, vitamín D 3, kalcitonin a parathormon - PTH. Tento systém udržuje stálou hladinu kalcia v krvi vstřebáváním Ca 2+ ze střeva, řízením jeho vylučování z ledvin, potem, stolicí a řízením jeho ukládání či vstřebávání v kostech. Vitamin D - udržovatel Ca 2+ v krvi Fylogeneticky nejstarší kalciotropní hormon 18. Vzniká z 7-dihydrocholesterolu po ozáření UV světlem ( nm) v kůži. K biologické expresivitě je nutná dvojitá hydroxylace vit. D. První probíhá v játrech vznik 25(OH)D 3 (25-hydroxycholekalciferol; kalcidiol) a druhá v mitochondriích buněk ledvin vznik 1,25(OH) 2 D 3 (1,25-dihydroxycholekaciferol; kalcitriol). Tvorba vitaminu D a jeho metabolitů klesá se vzrůstajícím věkem. Obecně lze říci, že vitamin D 3 je přítomen v těle vždy v dostatečném množství19 a jeho aktivitu 15 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi. str Ubique = všude 17 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi.; str Ačkoliv je vitamin D samozřejmě vitamin, má velmi podobné vlastnosti jako hormony a jeho základem je cholesterol. 19 K saturaci organismu vitaminem D na několik měsíců stačí několikahodinové ozáření UV světlem. (BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie str. 44) 4

5 ovlivňuje až sekundární hydroxylace v ledvině. Kalcidiol má podobné účinky jako kalcitriol, ale s řádově menší účinností. Proto se v klinické praxi podává u pacientů s poruchou metabolismu Ca a P v kombinaci s renální insuficienci, přímo vit D3 (kalcitriol) a ne prostý vitamin D. Ve střevě kalcitriol zvyšuje aktivní transport Ca 2+ do krve. V epiteliální buňce spouští vznik proteinů vazajících kalcium (calcium binding proteins). Transport do krve proti koncentračnímu spádu se děje za využití ATP. V kosti kalcitriol indukuje přeměnu kmenových buněk v osteoklasty. Děje se tak ale jen při dlouhodobějším nedostatku kalcia ve střevech. Kalcitonin - hypokalcemický hormon a udržovatel kostí Vzniká ve specialisovaných C buňkách štítné žlázy. Produkce kalcitoninu je řízena zpětnou vazbou. C - buňky jsou současně efektorem i receptorem kalcitoninu. Hlavním místem účinku kalcitoninu je kost, ve které snižuje proliferaci osteoklastů, snižuje jejich životnost a dokonce i účinnost. Parathormon - boss s hyperkalcemickým účinkem Ústřední hormon metabolismu Ca 2+. Výrazně předčí svou aktivitou předešlé hormony. PTH vzniká v příštítných tělískách štítné žlázy 20 nezávisle na hypofýze (na rozdíl od většiny ostaních hormonů). V biosyntéze PTH se uplatňuje Ca 2+ a kalcitriol. Obě tyto látky mají inhibiční vliv na tvorbu a sekreci PTH. 21 PTH aktivuje přeměnu kalcidiolu v kacitriol v ledvinách. Při udržování kalciové homestáze má nejrychlejší účinek. Primárně mobilisuje kalcium z kosti PTH zvýší propustnost osteoblastické membrány pro vstup kalcia do buňek z prostoru tekutiny omývající krystalky hydroxyapatitu. Zvýší se tak intracelulózní hladina Ca 2+, což zapne kalciovou pumpu, která vypuzuje Ca 2+ do extracelulárního prostoru 22. Sníží rovněž aktivitu osteoblastů (Při dlouhodobějším působení naopak PTH aktivitu osteoblastů zvyšuje.) Druhotně zvyšuje PTH resorbční aktivitu osteoklastů. V ledvinách stimuluje PTH zpětnou resorbci fosfátů a kalcia. Douhodobě působící PTH zvyšuje činnost osteoblastů. Dalším důležitým účinkem PTH, ne - li nejdůležitějším, je účinek na 1α hydroxylázu v ledvině, kterou aktivuje. Tento enzym je zodpovědný za tvorbu kalcitriolu 1,25 - dihydroxycholekaciferolu. PTH tak znásobuje svůj účinek, ale zároveň sám sebe touto činností inhibuje. Další kalciotropní hormony estrogeny a androgeny zvyšují, kompeticí s PTH, osteogenezi v pubertě, inhibují osteoklasty tyreodální hormony zvyšují osteoresorbci glukokortikoidy snižují resorbci kalcia střevem, zvyšují jeho vylučování ledvinami, 20 Fylogeneticky se příštítná tělíska objevují až u obojživelníků, kdy se vytratil původní přirozený zdroj vápníku - moře. 21 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi.; str BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str. 37 5

6 tlumí osteosyntézu inzulin snižuje kostní obrat a inhibuje osteoklasty. Při jeho nedostatku nastává porucha resorbce kalcia střevem. růstový hormon stimuluje osteoblasty a zvyšuje kostní metabolismus Změny kostní denzity v průběhu života K určení kostní denzity se používá tzv. BMD index bone mineral density. [mg/cm 2 ]. Maxima BMD je dosaženo kolem 27 roku života jedince. BMD je vyšší u mužů než u žen. Od dosažení maxima dochází k postupnému fyziologickému snižování BMD. BMD je závislý na fyzické aktivitě a dostatečném přísunu Ca 2+ v mládí. 6. Osteoporóza Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní hmoty a k poruchám mikroarchitektury kosti. To vede ke zvýšené fragilitě kostí a jejich vyšší náchylnosti ke zlomeninám. Poprvé byla osteoporéza popsána v roce Rozlišujeme postmenopauzální osteoporózu a involuční senilní osteoporózu. Postemenopauzální osteoporóza Faktrorem vzniku je úbytek estrogenu, v důsledku čehož dochází k vyšší resorbci kosti a zvýšení hladiny Ca 2+ v krvi. To má za následek snížení tvorby PTH, a vede dále ke snížení hladiny kalcitriolu. Úbytek kalcitriolu sníží resorbci Ca 2+ ve střevě. Postemenopauzální osteoporóza postihuje především spongiózní kost. Klinické projevy osteoporózy jsou tedy především zlomeniny zápěstních kůstek, krčku femuru23, kompresní zlomeniny bederních obratlů. Involuční senilní osteoporóza Základním patogenním faktorem tohoto typu osteoporózy je snížená hladina kalcitriolu v krvi. To vede k tvorbě PTH, který udržuje kalcémii především zpětnou resorbcí Ca 2+ z kosti. Objevuje se po 70. roce života a postihuje kostní tkáň obecně. 7. Fraktura kosti Zlomenina (fraktura) kosti je porušení celistvosti kosti důsledkem působení vnějších mechanických sil. Zlomeniny samy o sobě většinou život pacienta neohrožují, koplikace s nimi spojené však ano. Jedná se zejména o krvácení, tuková embolie, šok apod. Léčba zlomeniny 24 Jako jedna z mála tkání v lidském těle, dokáže se kost po narušení své celistvosti, dostat do funkčně i anatomicky stejného stavu jako před úrazem. Reparační proces se skládá ze tří částí reaktivní (těsně po úrazu), reparační (tvorba nové kosti) a části remodelační (kost se dostává do stejného tvaru jako před úrazem). U zlomenin u dětí je riziko poničení růstové chrupavky, což může mít za následek zpomalení nebo dokonce úplné zastavení růstu kosti. Reaktivní část % zlomenin femuru má fatální následky 24 Dle: 6

7 Těsně po úrazu zlomenině se začnou shromažďovat krevní buňky v okolí zranění a v okolních tkáních. Posléze dojde ke sražení krve, které zabrání dalšímu krvácení. Postupně se vytvoří krevní sraženina. Buňky které nejsou součástí krevní sraženiny se zničí apotózou. Následuje replikace fibroblastů, které začnou vytvářet granulózní tkáň. Reparační část V několika dnech po zranění se začnou fibroblasty, stejně jako osteoblasty v okolí rány měnit na chondroblasty a začínají vytvářet hyalinní chrupavku. Ta společně s případnými zbytky kostní tkáně vytvoří callus 25. Hyalinní callus začne endochondrálně 26 osifikovat a začíná se vytvářet primární kost. Remodelační část Primární kost začne výrazně osifikovat a přetváří se na spongiózní kost. Ta může postupně přechází v kost kompaktní. Callus se vytratí a kost má opět svou plně funkční podobu. 8. Použitá literatura BLAHOŠ Jaroslav. Osteoporóa : diagnostika a terapie v praxi. [1. vyd.]. Praha : Galén, s.. ISBN BOROVANSKÝ, Ladislav. Soustavná anatomie člověka. 4., opr., z části pozm. a dopln. vyd.. Praha : Avicenum, sv.. BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie. Praha : Maxdorf, s.. ISBN GANONG, William F.. Přehled lékařské fyziologie. 1. čes. vyd. Jinočany : H a H, XIII, 681 s.. (A Lange medical book). ISBN JUNQUEIRA, L. Carlos, CARNEIRO, José KELLEY, José Základy histologie. 7. vyd. Jinočany : H a H, VI, 502 s.. ISBN MARIEB, Elaine Nicpon, MALLATT, Jon. Anatomie lidského těla. Vyd. 1. Brno : CP Books, c2005. xvi, 863 s.. ISBN THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY VOL. 34 B, NO. 4, NOVEMBER 1952; VOKURKA, Martin, HUGO, Jan. Velký lékařský slovník. Praha : Maxdorf, s.. ISBN Callus = svalek 26 Rozlišujeme dva typy osifikace endochodrální, kdy základem nové kosti je hyalinní chrupavka a endesmální, osifikace probíhá na vazivovém základě (např. kosti lebky) 7

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika osteoporózy u žen po menopauze Lenka Drábková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta UK v Plzni Atlas histologie tvrdých tkání příručka pro studenty Lukáš Nedorost, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života Daniela Jasenská Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popsat hormony a jejich vliv na kůži v různých

Více

90 tablet. zdraví a vitalita

90 tablet. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 90 tablet» pro zdravé kosti a zuby» podporuje růst a výživu vlasů a nehtů» udržuje mladistvý vzhled kůže, její pružnost a hebkost» podporuje tvorbu kolagenu a elastinu» urychluje hojení

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie Kapitola 14 HORMONY S narůstající složitostí organismů přestaly stačit regulační mechanismy, jakými disponuje jednobuněčný organismus, který na podněty z prostředí reaguje jako celek, tedy celá buňka.

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více