Fyziologie kosti Milan Vítek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologie kosti Milan Vítek"

Transkript

1 Fyziologie kosti Milan Vítek Kosti tvoří pevnou oporu těla, která se zove kostra tělní. 1. Dělení kostí podle tvaru 1 dlouhé kosti (ossa longa) kosti u kterých výrazně převládá délka nad ostaními rozměry, tvoří většinu kostry končetin, prostředek kosti se nazývá diafýza, konce kosti epifýza krátké kosti (ossa breva) kosti přibližně krychlovitého tvaru, např. sezamské kosti, karpy ploché kosti (ossa plana) úzké, oploštělé kosti, většinou zakroucené, např. costae, os temporale nepravidelné kosti vertebrae 2. Funkce kosti 2 opora ochrana pohyb zásobárna minerálů orgán hematopoézy 3. Stavba kosti Rozlišujeme primární a sekundární kost. Primární kost je pouze dočasná, objevuje se v embryonálním vývoji a při reparačních procesech. Obsahuje méně minerálů, ale více osteoblastů než sekundární kost. Sekundární zralá kost je tvořena paralerně uspořádanými kolagenními vlákny zalitými do amorfní matrix obklopujcící centrální kanál osteon. 3 Makroskopický pohled epifýza a diafýza dlouhých kostí v epifýzodiafyzálnií linii se nachází hyalinní růstová chrupavka dřeňová dutina je vyplněna kostní dření, která má tři komponenty červenou kostní dřeň, kde probíhá hematopoéza, žlutou kostní dřeň, která slouží jako zásobárna tuků a nakonec šedou kostní dřeň, která se objevuje především u starších lidí a je to degradovaná, nefunkční žlutá kostní dřeň periost tvoří vnější povrch kosti (kromě kloubních ploch), je dvouvrstvý. Vnější 1 Dle: MARIEB, Elaine Nicpon, MALLATT, Jon. Anatomie lidského těla. ; str tamtéž 3 BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str. 18 1

2 vrstva je tvořena kolagenem. Hlubší vrstva obsahuje osteoblasty a osteoklasty a zároveň zde probíhají nervy a cevní svazky. Jen díky periostu je kost citlivá. Periost je přichycen ke kosti pomocí Sharpeyových 4 vláken (kolagenní vlákna), kterých výrazně přibývá v oblastech úponů a začátků svalů. endost hranice mezi samotnou kostí a vnitřním prostředí kosti, kryje trámce spongiózní kosti i kanálky uvnitř kompaktní kosti Mikroskopický pohled v mikroskopickém obraze rozlišujeme dva typy tkáně: houbovitou - substancia spongiosa a kompaktní - substancia compacta. Substancia compacta tvoří 70% z celkového skeletu člověka a má povrch kolem 3,5m 2. Za jeden rok se přemění remodeluje - asi 3% kompaktní kosti. Substancia spongioza tvoří 20% skeletu člověka s povrchem asi 9m 2. Za jeden rok se přestaví asi 25% 5 trámcovité kostní hmoty. Substancia compacta hlavní funkcí je odolávání tahu a tlaku struktura dutého válce Kolagenní vlákna jsou uspořádána do fibril, které buď paralerně nebo koncentricky obkružují cévní kanál celý systém se nazýva Osteon (Haversův systém 6 ) Lakuny s osteocyty se nacházejí mezi lamelami nebo i uvnitř lamel. Osteony jsou od sebe odděleny amorfním materiálem cementem. Ten obsahuje hlavně minerály a velmi malý počet kolagenních vláken. Příčné nebo šikmé spojnice mezi jednotlivými osteony se nazývají Volkmannovy 7 kanálky. Substancia spongiosa hlavní funkcí je přenos tahu a tlaku na kompaktní kost je tvořena trámčitou strukturou, velmi odolnou, často se měnící na základě změny v působení tlaku a tahu Neobsahuje Haversův systém živiny difunfuji do kosti přímo z kapilár. Jednotlivé trámečky nemají větší šířku než µm. Je mnohem metabolicky aktivnější než kompaktní kost. Chemické složení kosti 1/3 kosti je tvořena organickými látkami, 2/3 anorganickými Organické látky kolagen I. typu 90% všech organických sloučenin kosti, tvořen trojitou šroubovicí ze tří α-helixů s příčnými můstky, celý komplex dotvářen extracelulárně 4 Sir Edward Albert Sharpey-Schafer ( ); anglický fyziolog působící na universitách v Londýně a Edinbugu. Vytvořil slovo insulin a teoreticky zdůvodnil vznik diabetu mellitus. (http://en.wikipedia.org/wiki/edward_albert_sharpey-schafer) 5 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi ; str. 9 6 Clopton Havers narozen 1657 v Anglii, 1670 doktorát z medicíny na Oxfordu, později lékařem v Londýně, 1691 vydává knihu Osleologia nova, or some New Observations of the Bones, and the Parts belonging to them, with the manner of their Accretion and Nutrition. Ta se stává na dlouhou dobu jedinou učebnicí osteologie na evropských univerzitách. Zde je zveřejněn první nákres osteonu. Duben 1702 umírá na zimnici. pohřben v hrabství Essex. (podle: PIONEERS OF OSTEOGENY; CLOPTON HAVERS; JESSIE DOBSON, LONDON, ENGLAND; THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY VOL. 34 B, NO. 4, NOVEMBER 1952; str ) 7 Alfred Wilhelm Volkmann ( ); německý anatom, fyziolog a filosof, studium medicíny v Lipsku. Jako první demonstroval sympathické nervy a spinální ganglia. (http://en.wikipedia.org/wiki/a.w._volkmann) 2

3 osteokalcin je produkován osteoblasty, jeho zvýšená přítomnost v krvi signalisuje vyšší metabolický obrat kosti 8. osteonektin, proteoglykany, sialoproteiny funkce těchto proteinů není jasná 9 Anorganické látky 85 % - krystaly fosforečnanu vápenatého ve formě krystalů hydroxyapatitu Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH 2 ) 10 % - uhličitan vápenatý 0,3 % - fluorid vápenatý 1 % - fosforečnan hořečnatý minerály tvoří krystaly tvaru jehly nebo plátů a jsou lokalisovány mezi kolagenními fibrilami Buněčné elementy kosti Osteoklasty jsou mnohojaderné buňky původem mononukleární leukocyty, vzniklé proliferací makrofágů. Jejich hlavní funkce je odbourávání kostní matrix. Obsahují proto kyselé a neutrální hydrolázy v lysosomech. Aby při odbourávání kosti kyselé roztoky nepřecházely do krve, uzavírá místo své aktivity osteoklast tzv. kartáčovým lemem. Vytváří se tak Howshipovy 11 lakuny. Funkci osteoklastů inhibuje kalcitonin, estrogeny (působí jako inhibitor interleukinu 6), androgeny Zvýšená proliferace osteoklastů zprostřekovávají kalcitriol, interleukin 12 6, v malé míře i kalcidiol Při osteoresorbci vzniká v osteoklastech TGF β 13, což je růstový faktor osteoblastů. Osteoblasty Vznikají z pluripotentních mezenchymálních kmenových buňek. Vytvářejí souvislou vrstu na povrchu kosti. Nikdy je nelze nalézt jednotlivě. Jejich životnost je 1-10 týdnů. Při růstu kosti některé zarůstají do kosti a transformují se do osteocytů, některé směřují k apoptéze. Při růstu vytvářejí osteoid málo mineralisovanou kost. Inhibice osteoblastů -? Zvýšení proliferace osteoblastů vitemin D, estrogen, kalcitronin, PTH 14 (při dlouhodobějším účinku), interleukin 6 (ale výrazně méně než u osteoklastů), TGF β Osteocyty Buňky přímo uvnitř kosti vytvářející pomocí filopodiálních výběžků syncycium. Jejich funkce není příliš prozkoumána, ale je empiricky zjištěno, že po jejich odstranění 8 BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi ; str BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie str John Howship ( ) ; narozen v Anglii, chirurgem v londýnské nemocnici Sv. Jiří (http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1506.html) 12 Interleukiny jsou faktory imunitního systému, které vzájemným působením imunitní systém řídí. Rozlišujeme jich doposud Tranformation growth factor 14 Parathormon příštitných tělísek fyziologická hladina v séru: 0,7 5,5 pmol/l 3

4 kost degraduje a přestává být funkční. Je také možné, že osteocyty fungují jako mechanoreceptor kosti, který rozdílnou distribucí látek řídí osteosyntézu. 15 Endotelové epitelové buňky klasický krycí epitel. 5. Metabolismus kalcia Kalcium je ubikvitární 16, biogenní prvek. Lidské tělo obsahuje asi 25 molu vápníku (to je asi 1000g). 99% kalcia je uloženo v kostech a zubech, asi 1% je v buňkách a velmi málo kalcia asi 1g je v extracelulární tekutině. Hladina koncentrace sérového kalcia je 2,2 2,7 mmol/ l. V sérovém kalciu je 60% vápníku difuzibilní (z toho 47% volně jako ionty a 13% je vázáno v komplexech s citráty, fosfáty a uhličitany.) 40% sérového vápníku je vázáno na proteiny. Děje závislé na kalciu: 17 funkce buň. membrány kontrakční, sekreční a mineralizační mechanismy mitotické pochody převod nervového vzruchu aktivace a inhibice enzymových systémů koncentrační mechanismy v ledvině hemokoagulační děje imunitní děje stárnutí a smrt buňky Kalciová homeostáza v těle je řízena hormonálním systémem, který má tři hlavní aktivní prvky. Jsou to, vitamín D 3, kalcitonin a parathormon - PTH. Tento systém udržuje stálou hladinu kalcia v krvi vstřebáváním Ca 2+ ze střeva, řízením jeho vylučování z ledvin, potem, stolicí a řízením jeho ukládání či vstřebávání v kostech. Vitamin D - udržovatel Ca 2+ v krvi Fylogeneticky nejstarší kalciotropní hormon 18. Vzniká z 7-dihydrocholesterolu po ozáření UV světlem ( nm) v kůži. K biologické expresivitě je nutná dvojitá hydroxylace vit. D. První probíhá v játrech vznik 25(OH)D 3 (25-hydroxycholekalciferol; kalcidiol) a druhá v mitochondriích buněk ledvin vznik 1,25(OH) 2 D 3 (1,25-dihydroxycholekaciferol; kalcitriol). Tvorba vitaminu D a jeho metabolitů klesá se vzrůstajícím věkem. Obecně lze říci, že vitamin D 3 je přítomen v těle vždy v dostatečném množství19 a jeho aktivitu 15 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi. str Ubique = všude 17 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi.; str Ačkoliv je vitamin D samozřejmě vitamin, má velmi podobné vlastnosti jako hormony a jeho základem je cholesterol. 19 K saturaci organismu vitaminem D na několik měsíců stačí několikahodinové ozáření UV světlem. (BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie str. 44) 4

5 ovlivňuje až sekundární hydroxylace v ledvině. Kalcidiol má podobné účinky jako kalcitriol, ale s řádově menší účinností. Proto se v klinické praxi podává u pacientů s poruchou metabolismu Ca a P v kombinaci s renální insuficienci, přímo vit D3 (kalcitriol) a ne prostý vitamin D. Ve střevě kalcitriol zvyšuje aktivní transport Ca 2+ do krve. V epiteliální buňce spouští vznik proteinů vazajících kalcium (calcium binding proteins). Transport do krve proti koncentračnímu spádu se děje za využití ATP. V kosti kalcitriol indukuje přeměnu kmenových buněk v osteoklasty. Děje se tak ale jen při dlouhodobějším nedostatku kalcia ve střevech. Kalcitonin - hypokalcemický hormon a udržovatel kostí Vzniká ve specialisovaných C buňkách štítné žlázy. Produkce kalcitoninu je řízena zpětnou vazbou. C - buňky jsou současně efektorem i receptorem kalcitoninu. Hlavním místem účinku kalcitoninu je kost, ve které snižuje proliferaci osteoklastů, snižuje jejich životnost a dokonce i účinnost. Parathormon - boss s hyperkalcemickým účinkem Ústřední hormon metabolismu Ca 2+. Výrazně předčí svou aktivitou předešlé hormony. PTH vzniká v příštítných tělískách štítné žlázy 20 nezávisle na hypofýze (na rozdíl od většiny ostaních hormonů). V biosyntéze PTH se uplatňuje Ca 2+ a kalcitriol. Obě tyto látky mají inhibiční vliv na tvorbu a sekreci PTH. 21 PTH aktivuje přeměnu kalcidiolu v kacitriol v ledvinách. Při udržování kalciové homestáze má nejrychlejší účinek. Primárně mobilisuje kalcium z kosti PTH zvýší propustnost osteoblastické membrány pro vstup kalcia do buňek z prostoru tekutiny omývající krystalky hydroxyapatitu. Zvýší se tak intracelulózní hladina Ca 2+, což zapne kalciovou pumpu, která vypuzuje Ca 2+ do extracelulárního prostoru 22. Sníží rovněž aktivitu osteoblastů (Při dlouhodobějším působení naopak PTH aktivitu osteoblastů zvyšuje.) Druhotně zvyšuje PTH resorbční aktivitu osteoklastů. V ledvinách stimuluje PTH zpětnou resorbci fosfátů a kalcia. Douhodobě působící PTH zvyšuje činnost osteoblastů. Dalším důležitým účinkem PTH, ne - li nejdůležitějším, je účinek na 1α hydroxylázu v ledvině, kterou aktivuje. Tento enzym je zodpovědný za tvorbu kalcitriolu 1,25 - dihydroxycholekaciferolu. PTH tak znásobuje svůj účinek, ale zároveň sám sebe touto činností inhibuje. Další kalciotropní hormony estrogeny a androgeny zvyšují, kompeticí s PTH, osteogenezi v pubertě, inhibují osteoklasty tyreodální hormony zvyšují osteoresorbci glukokortikoidy snižují resorbci kalcia střevem, zvyšují jeho vylučování ledvinami, 20 Fylogeneticky se příštítná tělíska objevují až u obojživelníků, kdy se vytratil původní přirozený zdroj vápníku - moře. 21 BLAHOŠ, Jaroslav. Osteoporóza : diagnostika a terapie v praxi.; str BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie ; str. 37 5

6 tlumí osteosyntézu inzulin snižuje kostní obrat a inhibuje osteoklasty. Při jeho nedostatku nastává porucha resorbce kalcia střevem. růstový hormon stimuluje osteoblasty a zvyšuje kostní metabolismus Změny kostní denzity v průběhu života K určení kostní denzity se používá tzv. BMD index bone mineral density. [mg/cm 2 ]. Maxima BMD je dosaženo kolem 27 roku života jedince. BMD je vyšší u mužů než u žen. Od dosažení maxima dochází k postupnému fyziologickému snižování BMD. BMD je závislý na fyzické aktivitě a dostatečném přísunu Ca 2+ v mládí. 6. Osteoporóza Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní hmoty a k poruchám mikroarchitektury kosti. To vede ke zvýšené fragilitě kostí a jejich vyšší náchylnosti ke zlomeninám. Poprvé byla osteoporéza popsána v roce Rozlišujeme postmenopauzální osteoporózu a involuční senilní osteoporózu. Postemenopauzální osteoporóza Faktrorem vzniku je úbytek estrogenu, v důsledku čehož dochází k vyšší resorbci kosti a zvýšení hladiny Ca 2+ v krvi. To má za následek snížení tvorby PTH, a vede dále ke snížení hladiny kalcitriolu. Úbytek kalcitriolu sníží resorbci Ca 2+ ve střevě. Postemenopauzální osteoporóza postihuje především spongiózní kost. Klinické projevy osteoporózy jsou tedy především zlomeniny zápěstních kůstek, krčku femuru23, kompresní zlomeniny bederních obratlů. Involuční senilní osteoporóza Základním patogenním faktorem tohoto typu osteoporózy je snížená hladina kalcitriolu v krvi. To vede k tvorbě PTH, který udržuje kalcémii především zpětnou resorbcí Ca 2+ z kosti. Objevuje se po 70. roce života a postihuje kostní tkáň obecně. 7. Fraktura kosti Zlomenina (fraktura) kosti je porušení celistvosti kosti důsledkem působení vnějších mechanických sil. Zlomeniny samy o sobě většinou život pacienta neohrožují, koplikace s nimi spojené však ano. Jedná se zejména o krvácení, tuková embolie, šok apod. Léčba zlomeniny 24 Jako jedna z mála tkání v lidském těle, dokáže se kost po narušení své celistvosti, dostat do funkčně i anatomicky stejného stavu jako před úrazem. Reparační proces se skládá ze tří částí reaktivní (těsně po úrazu), reparační (tvorba nové kosti) a části remodelační (kost se dostává do stejného tvaru jako před úrazem). U zlomenin u dětí je riziko poničení růstové chrupavky, což může mít za následek zpomalení nebo dokonce úplné zastavení růstu kosti. Reaktivní část % zlomenin femuru má fatální následky 24 Dle: 6

7 Těsně po úrazu zlomenině se začnou shromažďovat krevní buňky v okolí zranění a v okolních tkáních. Posléze dojde ke sražení krve, které zabrání dalšímu krvácení. Postupně se vytvoří krevní sraženina. Buňky které nejsou součástí krevní sraženiny se zničí apotózou. Následuje replikace fibroblastů, které začnou vytvářet granulózní tkáň. Reparační část V několika dnech po zranění se začnou fibroblasty, stejně jako osteoblasty v okolí rány měnit na chondroblasty a začínají vytvářet hyalinní chrupavku. Ta společně s případnými zbytky kostní tkáně vytvoří callus 25. Hyalinní callus začne endochondrálně 26 osifikovat a začíná se vytvářet primární kost. Remodelační část Primární kost začne výrazně osifikovat a přetváří se na spongiózní kost. Ta může postupně přechází v kost kompaktní. Callus se vytratí a kost má opět svou plně funkční podobu. 8. Použitá literatura BLAHOŠ Jaroslav. Osteoporóa : diagnostika a terapie v praxi. [1. vyd.]. Praha : Galén, s.. ISBN BOROVANSKÝ, Ladislav. Soustavná anatomie člověka. 4., opr., z části pozm. a dopln. vyd.. Praha : Avicenum, sv.. BROULÍK, Petr. Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie. Praha : Maxdorf, s.. ISBN GANONG, William F.. Přehled lékařské fyziologie. 1. čes. vyd. Jinočany : H a H, XIII, 681 s.. (A Lange medical book). ISBN JUNQUEIRA, L. Carlos, CARNEIRO, José KELLEY, José Základy histologie. 7. vyd. Jinočany : H a H, VI, 502 s.. ISBN MARIEB, Elaine Nicpon, MALLATT, Jon. Anatomie lidského těla. Vyd. 1. Brno : CP Books, c2005. xvi, 863 s.. ISBN THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY VOL. 34 B, NO. 4, NOVEMBER 1952; VOKURKA, Martin, HUGO, Jan. Velký lékařský slovník. Praha : Maxdorf, s.. ISBN Callus = svalek 26 Rozlišujeme dva typy osifikace endochodrální, kdy základem nové kosti je hyalinní chrupavka a endesmální, osifikace probíhá na vazivovém základě (např. kosti lebky) 7

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU

METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU CHEMICKÉ SLOŽENÍ KOSTI Anorganické látky Organické látky Osteoblasty 35% Osteoklasty Osteocyty Hydroxyapatit Mg, Na, F, K, Cl 65% Kolagen Osteokalcin Osteonektin Proteoglykany

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ Tkáně lidského těla Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ buněčná složka mezibuněčná složka 1typ buněk nositel funkce extracelulární matrix Tkáně Složené ze souborů (populací) buněk, které mají

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

OSTEOPORÓZA. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006

OSTEOPORÓZA. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 OSTEOPORÓZA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 Autoři: Jaroslav Blahoš Vladimír Palička Svatopluk Býma Oponenti: Vladimír Dvořák Pavel Dungl Zdeněk Hamouz Otto

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence a léčba osteoporózy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Prevence a léčba osteoporózy Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Nimrichterová Vypracovala:

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie HEMOPOESA Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednášky

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika osteoporózy u žen po menopauze Lenka Drábková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce

Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce Calcijex Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s. r. o., Praha, Česká republika

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Studijní program: B4131 - Zemědělství. Katedra: Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat. Vedoucí katedry: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

Studijní program: B4131 - Zemědělství. Katedra: Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat. Vedoucí katedry: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 - Zemědělství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat Vedoucí katedry: prof.

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů MUDr. Josef Jonáš Teorie toxinů 1 Hlavní skupiny toxinů Opouzdřené emoce Capsulated emotions Mikrobiální ložisko Microbial focus Emocionální toxiny Suppressed emotions Zátěž stresem Stress burden Zátěž

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Biochemie

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy. Šárka Powadová

Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy. Šárka Powadová Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy Šárka Powadová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více