METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU"

Transkript

1 METABOLICKÉ ONEMOCNĚNÍ SKELETU

2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ KOSTI Anorganické látky Organické látky Osteoblasty 35% Osteoklasty Osteocyty Hydroxyapatit Mg, Na, F, K, Cl 65% Kolagen Osteokalcin Osteonektin Proteoglykany sialoproteiny

3

4 KALCIOTROPNÍ HORMONY Parathormon Parathormonu podobný protein Kalcitonin Vitamin D Ergokalciferol Cholecalciferol Estrogeny Androgeny Glukokortikoidy Thyreoideální hormony Inzulin Růstový hormon IGF-1

5 Metabolické kostní choroby Osteoporóza Osteomalacie Osteodystrofie Osteogenezis imperfekta Pagetova kostní choroba

6 OSTEOPORÓZA

7 DEFINICE OSTEPOROSY Onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchou mikroarchitektury kostní tkáně, a v důsledku toho zvýšenou kostní fragilitou a následně zvýšeným rizikem vzniku zlomenin. WHO 1994 Osteoporóza je definována jako onemocnění skeletu charakterizované sníženou pevností kostí, jež člověka predisponuje ke zvýšenému riziku zlomeniny. Pevnost kosti odráží především spojení kostní denzity a kvality kosti NIH Consensus Conference 2001

8 Normální kost Osteoporosa

9 KLASIFIKACE OSTEOPOROSY Generalizovaná PRIMÁRNÍ postmenopausální typ I. (deficit estrogenů) senilní typ II. (ve stáří) idiopatická (bez zjistitelných příčin) juvenilní (v mladším věku)

10 KLASIFIKACE OSTEOPOROSY SEKUNDÁRNÍ (způsobená onemocněním či známou příčinou) endkrinologicky podmíněná hypogonadismus, hypertyreosa, hyperkortikalismus, hyperparatyreosa iatrogeně podmíněná (léky -glukokortikoidy) nutriční imobilizační chron. a zánětlivé choroby GIT nádorová onemocnění

11 Lokalizovaná KLASIFIKACE OSTEOPOROSY z inaktivity a imobilizace reflexní sympatická dystrofie (algodystrof. syndrom) tranzitorní osteoporosa kyčle tranzitorní migrující osteoporosa juaxtaartikulární osteoporosa (zánětlivé revm. chorby)

12 Klinická manifestace Zlomeniny v typických oblastech zlomeniny obratlových těl zlomeniny krčku femuru zlomeniny distální části předloktí (Colesova fraktura)

13 Osteoporotická zlomenina SÍLA PŮSOBÍCÍ NA KOST pád & náraz protektivní mechanismy PEVNOST KOSTI Morfologické parametry Vlastnosti kostní matrix

14 Epidemiologická fakta více jak 90% fraktur krčku ve vztahu k osteoporose Úmrtí při komplikacích % Potřeba dlouhodobé péče % Snížená kvalita života ~ 50 % Potřeba hospitalizace > 95 % National Osteoporosis Foundation 1993

15 Přeživší (%) Mortalita po zlomenině krčku Normální populace Nemocní s fr. krčku Měsíce Acta Orthop Scand 1980 ; Based on 1,592 patients with hip fractures in Denmark.

16 VYŠETŘENÍ PACIENTŮ S OSTEOPOROSOU anamnéza a objektivní vyšetření radiografické vyš. skeletu (RTG) osteodenzitometrie (DXA) biochemické vyšteření vyloučení sekundární etiologie markery kostní remodelace

17 Rizikové faktory osteoporózy GENETICKÉ rodinná anamneza nízká hodnota BMD HABITUÁLNÍ A NUTRIČNÍ FAKTORY předčasná menopausa kouření a abusus alkoholu imobilizace DOPROVODNÉ CHOROBY mentální anorexie endokrinologické choroby revmatologické choroby po transplantacích org. LÉKY kortikosteroidy antiepileptika atd.

18 Hlavní rizikové faktory zlomenin věk anamnéza předcházející osteoporotické zlomeniny léčba glukokortikoidy anamnéza osteoporotické zlomeniny u prvostupňových příbuzných nízké BMI kouření cigaret excesivní konzumace alkoholu

19 Diagnostika osteopatií Kvantita kosti Osteodenzitometrie (DXA) Kvantitativní CT (QCT) Ultrasonografie kosti (QUS) Kvalita kosti kostní markery?? stupeň mikropoškození??

20 Kostní hmota (bone mass) je hlavní determinantou pevnosti kosti lze ji měřit neinvazivně její hodnota je zodpovědná ze % za pevnost kosti

21 OSTEODENZITOMETRIE diagnostika osteoporosy stanovení rizika zlomeniny měření změn v průběhu času MÍSTA MĚŘENÍ L pateř (L1-L4) proximální konec stehení kosti disální konec předloktí (vřetení kost)

22 Osteodenzitometrie

23 Osteodenzitometrie Orientační scan Vlastní hodnocení

24 HODNOCENÍ BMD BMD = absolutní hodnota g/cm 2 T skóre = směrodatná odchylka od průměrné BMD zdravých mladých žen/ mužů Z skóre = směrodatná odchylka od průměrné BMD zdravých jedniců stejného věku apohlaví

25 WHO klasifikace Classification Normalní nález T-score -1.0 nebo více Osteopenie mezi -1.0 a -2.5 Osteoporosa Těžká osteoporosa -2.5 nebo méně -2.5 nebo méně a osteoporotická zlomenina WHO Study Group

26 Kdy je indikováno opakované denzitometrického vyšetření? sledování odpovědi pacientů na léčbu žádoucí je vzestup nebo zastavení poklesu BMD při poklesu BMD nutno prověřit kompliance pacienta k léčba a vyloučit sekundární příčiny osteoporosy sledování vývoje BMD pacientů, kteří ještě nejsou indikováni k antiosteopporotické léčbě

27 WHO Fracture Risk Algorithm (FRAX) nebo

28 Rizikové faktory zahrnuté do systému FRAX věk pohlaví předcházející osteoporotická zlomenina (kyčel, páteř, distální předloktí, proximální pažní kost, pánev, žebra, proximální tibie u žen) body mass index (váha a výška) From WHO Technical Report 2008 užívání glukokortikoidů > 5 mg/d prednison > 3 měsíce revmatoidní artritida sekundární osteoporóza zlomenina krčku stehenní kosti v rodinné anamnéze kouření konzumace alkoholu (3 nebo více drinků/den)

29 GLUKOKORTIOKOIDY INDUKOVANÁ OSTEOPROSA LÉČBA RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ Astma bronchiale a obstrukční plicní nemoc Glomerulonefritidy a nefrotický syndrom Zánětlivé revmatologické choroby Kožní onemocnění

30 GLUKOKORTIOKOIDY INDUKOVANÁ OSTEOPROSA Iniciální rychlý ztráta 5 15% během prvních 6 až 12 měsíců Postižena je především trabukulární kost Kostní ztráta je potenciálně reverzibilní při snížení či vysazení kortikoidů GIOP Generalizované Generalized zúžování Thinning trabekul Normální Normal trabekulární kost Postmenopausal. osteoporóza přerušení trabekul Verstraeten A, Dequeker J. Ann Rheum Dis. 1986;45: LoCascio V, et al. Calcif Tissue Int. 1994;36:

31 PREVENCE OSTEPOROSY RACIONÁLNÍ DIETA vápník, vitamín D, sacharidy a bílkoviny DOSTATEČNÁ FYSICKÁ AKTIVITA chůze, posilování svalstva izometrickým cvičením VYLOUČENÍ ZNÁMÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ kouření, alkoholismus, kofeinsmus MEDIKAMENTOZNÍ PREVENCE hormonální substituční terapie (ženy)?

32 Peek bone mass

33 LÉČBA OSTEOPOROSY Proč léčit?? zvýšené riziko kostních zlomenin snížení kvality života zvýšené riziko umrtí zlomeniny prox. stehení kostí (6-37 %) zlomeniny obratlů (1,2 x vyšší riziko úmrtí) invaliditida

34 LÉČBA OSTEOPOROSY Jak léčit?? NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE dietní opatření pohybová aktivita cvičení prevence pádů redukce známých odstranitelných rizikových faktorů

35 LÉČBA OSTEOPOROSY FARMAKOLOGICKÁ TERAPIE kalcium 0,5-1g/den + vitamin D IU/den INHIBICE OSTEORESORPCE hormonální substituční terapie??, selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) bisfosfonáty, kalcitonin, stroncium ranelát, denosumab STIMULACE OSTEOGENEZE 1-34 parathormon, stroncium ranelát

36 OSTEOMALACIE DEFINICE podkladem nemoci je nedostatečná mineralizace organické hmoty novotvořené kosti (osteoidu) v důsledku nedostatku vitaminu D nebo poruchy jeho funkce nebo poruchy metabolismus kalcia a fosfátů FORMY ONEMOCNĚNÍ DĚTI - RACHITIDA (KŘIVICE) DOSPĚLÍ - OSTEOMALACIE

37 PŘÍČINY OSTEOMALACIE Nutriční deficit vitaminu D Nutriční nedostatek kalcia Malabsorbce kalcia nebo vitaminu D Poruchy metabolismus vitaminu D Nutriční nebo malabsorbcí podm. nedostatek fosfátů nebo jejich ztráty Léky

38 KLASIFIKACE OSTEOMALACIE Nutriční, choroby GIT a jater Osteomalacie u chronické renální nedostatečnosti Vitamin D dependentní rachitis AR Familiární hypofosfatemická rachitid X chromos. vázaná Osteomalacie u hypofosfatemie (milk alkali syndrom) Rachitida/osteomalacie u tubulárních syndromů (acidoza) Osteomalacia- léky indukovaná (phenytoin, phenobarbital, fluoridy, etidronate, aluminium) Paraneoplastická osteomalacie Hypofosfatasie nízká aktivita AP

39 RTG VYŠTEŘENÍ

40 Děkuji za pozornost

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika osteoporózy u žen po menopauze Lenka Drábková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence a léčba osteoporózy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Prevence a léčba osteoporózy Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Nimrichterová Vypracovala:

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc., Praha UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Praha MUDr. Václav Vyskoãil, PhD., PlzeÀ Doc. MUDr.

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu OBSAH REDAKČNÍ RADA OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice

Více

Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou možnosti jeho intervencí

Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou možnosti jeho intervencí 187 Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou možnosti jeho intervencí Kateřina Ládová 1, Karel Macek 1, 2, Josef Malý 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu éfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce éfredaktora: Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice UÏ

Více

sp.zn. sukls117743/2013

sp.zn. sukls117743/2013 sp.zn. sukls117743/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevanel 35 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje natrii risedronas 35 mg (odpovídá

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VLIV DLOUHODOBÉHO UŽÍVÁNÍ PERVITINU NA METABOLISMUS VÁPNÍKU A FOSFORU V KOSTECH SOŇA JIRSÁKOVÁ, RICHARD PIKNER a VÁCLAV VYSKOČIL II. interní klinika Osteocentrum, Fakultní

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice MUDr. Jan Rosa, Praha

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

Fyziologie kosti Milan Vítek

Fyziologie kosti Milan Vítek Fyziologie kosti Milan Vítek Kosti tvoří pevnou oporu těla, která se zove kostra tělní. 1. Dělení kostí podle tvaru 1 dlouhé kosti (ossa longa) kosti u kterých výrazně převládá délka nad ostaními rozměry,

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184955/2010 a přílohy k sp. zn. sukls222287/2011 a sukls149427/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrad 1mg potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls221306/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrozol Actavis 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg anastrozolum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CONBRIZA 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222027/2011 a příloha ke sp.zn.sukls5301/2011, sukls198670/2011, sukls242577/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222027/2011 a příloha ke sp.zn.sukls5301/2011, sukls198670/2011, sukls242577/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222027/2011 a příloha ke sp.zn.sukls5301/2011, sukls198670/2011, sukls242577/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRANIN 70 mg potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU, 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem: jedna

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1 MÍSTO BISFOSFONÁTŮ PŘI SKELETOVÉM POSTIŽENÍ V UROONKOLOGII MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1 Centrum robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce Praha

Více

UŽIVATELKA HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

UŽIVATELKA HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE UŽIVATELKA HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. Marcela Burdová Soukromá gynekologická praxe, Praha Hormonální substituční léčba (HRT) je ve světě užívána již více než 50

Více

Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu. Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum

Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu. Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum OKNO DO EUROMEDICU 1/2009 WWW.LABSIN.CZ Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Nefrologická ambulance Neurologie Echokardiografie Holter EKG Anti-CCP IMUNO

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ikametin 50 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více