Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti"

Transkript

1 Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Ladislav Rabušic Fakulta sociálních studií MU

2 Demografické stárnutí a kvalita života? Demografické stárnutí??? Kvalita života 1. Negativní vliv demografická panika 2. Neutrální vliv demografický realismus 3. Pozitivní vliv demografický optimismus

3 Negativní vliv = demografická panika Morální panika Demografická panika

4 Neutrální vliv = demografický realismus

5 Střední délka života při narození - ČR Ženy Muži Naděje dožití při narození (počet roků)

6 Střední délka života v 60 letech - ČR Ženy Muži

7 Table 2 - Human Development Index trends, HDI rank HDI rank Change a VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT 1 Norway 0,844 0,913 0,938 0,941 0,941 0, Australia 0,873 0,906 0,918 0,926 0,927 0, Netherlands 0,835 0,882 0,890 0,905 0,909 0, United States 0,870 0,897 0,902 0,906 0,908 0, New Zealand 0,828 0,878 0,899 0,906 0,908 0, Canada 0,857 0,879 0,892 0,903 0,907 0, Ireland 0,782 0,869 0,898 0,905 0,907 0, Liechtenstein ,904 0, Germany 0,795 0,864 0,895 0,900 0,903 0, Sweden 0,816 0,894 0,896 0,898 0,901 0, Switzerland 0,833 0,873 0,890 0,899 0,901 0, Japan 0,827 0,868 0,886 0,895 0,899 0, Hong Kong, China (SAR) 0,786 0,824 0,850 0,888 0,894 0, Iceland 0,807 0,863 0,893 0,897 0,896 0, Korea (Republic of) 0,742 0,830 0,866 0,889 0,894 0, Denmark 0,809 0,861 0,885 0,891 0,893 0, Israel 0,802 0,856 0,874 0,884 0,886 0, Belgium 0,811 0,876 0,873 0,883 0,885 0, Austria 0,790 0,839 0,860 0,879 0,883 0, France 0,777 0,846 0,869 0,880 0,883 0, Slovenia.. 0,805 0,848 0,876 0,882 0, Finland 0,794 0,837 0,875 0,877 0,880 0, Spain 0,749 0,839 0,857 0,874 0,876 0, Italy 0,764 0,825 0,861 0,870 0,873 0, Luxembourg 0,788 0,854 0,865 0,863 0,865 0, Singapore.. 0,801 0,835 0,856 0,864 0, Czech Republic.. 0,816 0,854 0,863 0,863 0, United Kingdom 0,778 0,833 0,855 0,860 0,862 0, Greece 0,766 0,802 0,856 0,863 0,862 0, United Arab Emirates 0,690 0,753 0,807 0,841 0,845 0, Cyprus 0,747 0,800 0,809 0,837 0,839 0, Andorra ,838 0, Brunei Darussalam 0,784 0,818 0,830 0,835 0,837 0, Estonia 0,717 0,776 0,821 0,828 0,832 0, Slovakia 0,747 0,779 0,810 0,829 0,832 0, Malta 0,753 0,799 0,825 0,827 0,830 0, Qatar 0,743 0,784 0,818 0,818 0,825 0, Hungary 0,706 0,775 0,803 0,811 0,814 0, Poland.. 0,770 0,791 0,807 0,811 0,

8 Střední délka života (LE) a střední délka života prožitá ve zdraví (HLYE) ve věku 65 let - muži ČR - LE 14,4 14,8 15,1 15,3 15,2 ČR - HLYE 6,5 6,7 8,0 7,4 8,0 Norsko - LE 17,2 17,7 17,4 17,6 18,0 Norsko-HLYE 12,2 12,4 12,4 14,1 13,5 Německo - LE 16,9 17,2 17,4 17,5 17,6 Něměcko - HLYE 6,5 7,7 7,7 6,2 6,4 Rakousko - LE 17,0 17,3 17,5 17,7 17,7 Rakousko - HLYE 6,7 7,0 7,3 7,3 8,1 Nizozemí - LE 16,4 16,8 17,1 17,4 17,6 Nizozemí - HLYE 10,4 10,9 11,2 9,7 9,4

9 Střední délka života (LE) a střední délka života prožitá ve zdraví (HLYE) ve věku 65 let - ženy ČR - LE 17,7 18,3 18,5 18,8 18,8 ČR - HLYE 6,9 7,1 8,3 8,2 8,4 Norsko - LE 20,9 20,8 20,8 21,0 21,1 Norsko-HLYE 11,8 11,9 13,1 14,8 14,0 Německo - LE 20,1 20,5 20,7 20,7 20,8 Něměcko - HLYE 5,9 7,3 7,5 6,6 6,5 Rakousko - LE 20,3 20,7 21,0 21,1 21,2 Rakousko - HLYE 6,6 7,5 7,7 7,3 8,0 Nizozemí - LE 20,1 20,3 20,7 20,7 21,0 Nizozemí - HLYE 10,9 11,2 12,1 9,6 10,3

10 Podíl osob pod hranicí chudoby (v %) Eurostat (EUSILC) Celkem Iceland 12,7 13,7 1 Iceland 9,0 5,0 2 Czech Republic 19,6 14,4 2 Luxembourg 8,0 7,1 3 Norway 16,2 14,9 3 Netherlands 7,4 7,5 4 Sweden 14,4 15,0 4 Czech Republic 12,9 9,7 5 Netherlands 16,7 15,1 5 Norway 15,2 10,0 6 Austria 16,8 16,6 6 France 17,2 11,4 7 Finland 17,2 16,9 7 Sweden 9,5 13,3 8 Luxembourg 17,3 17,1 8 Austria 14,6 14,6 9 Switzerland : 17,1 9 Slovakia 28,0 14,9 10 Denmark 17,2 18,3 10 Denmark 14,4 15,0 11 Slovenia 18,5 18,3 11 Ireland 31,1 15,7 12 France 19,0 19,3 12 Germany 14,3 15,9 13 Germany 18,4 19,7 13 Finland 17,8 16,8 14 Malta 20,2 20,6 14 Hungary 23,5 17,8 15 Slovakia 32,2 20,6 15 Estonia 28,2 18,9 16 Belgium 22,8 20,8 16 Italy 23,7 19,0 17 Estonia 26,4 21,7 17 Belgium 22,2 19,6 18 UK 24,8 23,1 18 UK 24,6 21,1 19 Cyprus 25,4 24,0 19 Spain 29,2 21,5 20 Italy 25,0 24,5 20 Slovenia 22,1 21,7 21 Portugal 26,1 25,3 21 Malta 27,1 21,9 22 Spain 24,2 25,5 22 Poland 38,5 23,9 23 Greece 29,3 27,7 23 Switzerland : 24,3 24 Poland 45,3 27,8 24 Portugal 31,0 25,2 25 Hungary 32,1 29,9 25 Greece 35,4 25,4 26 Ireland 25,0 29,9 26 Lithuania 44,3 30,0 27 Lithuania 41,2 33,4 27 Latvia 53,6 37,9 28 Latvia 46,3 38,1 28 Romania : 38,1 29 Romania : 41,4 29 Cyprus 46,7 40,8 30 Bulgaria : 41,6 30 Bulgaria : 52,2

11 Míra materiální deprivace v % Eurostat (EUSILC) Míra materiální deprivace je založena tom, zdali respondentoví chybí minimálně 3 položky z následujících z 9 položek: 1. zdali je schopen čelit neočekávaným výdajům; 2. zdali si může dopřát 1 týden dovolené za rok mimo své bydliště; 3. zdali může hradit nedoplatky (hypotéku nebo nájemné, účty za domácnost) 4. zdali si může dopřát jídlo z masa, kuřete nebo ryb každý druhý den; 5. zdali si může vytápět byt (dům) tak, aby v něm bylo byl přijatelné teplo; 6. zdali má pračku; 7. zdali má barevný televizor; 8. zdali má telefon; 9. zdali má auto.

12 Míra materiální deprivace v % Eurostat (EUSILC) Celkem (%) (%) Sweden 5,7 3,9 1 Luxembourg 1,8 1,2 2 Luxembourg 3,9 4,1 2 Norway 3,1 1,5 3 Norway 7,8 5,3 3 Iceland 3,8 2,0 4 Switzerland : 5,4 4 Sweden 3,4 2,5 5 Denmark 7,6 6,0 5 Switzerland : 2,5 6 Iceland 8,0 6,5 6 Denmark 3,3 2,8 7 Netherlands 7,5 7,2 7 Netherlands 6,2 3,4 8 Finland 10,8 8,4 8 UK 5,3 4,5 9 Austria 8,3 10,6 9 Finland 8,7 5,6 10 Germany 11,0 11,1 10 Germany 7,5 5,9 11 Belgium 13,3 12,3 11 Austria 8,6 7,5 12 France 13,2 12,6 12 Belgium 9,0 7,8 13 Spain 10,8 13,2 13 France 9,1 8,0 14 UK 12,5 13,4 14 Ireland 4,7 9,4 15 Malta 14,9 14,7 15 Spain 11,7 9,9 16 Czech Republic 22,7 15,1 16 Malta 16,1 13,7 17 Slovenia 14,7 15,8 17 Czech Republic 25,6 14,2 18 Italy 14,3 15,9 18 Italy 13,4 14,5 19 Ireland 11,2 19,6 19 Estonia 32,0 17,3 20 Estonia 26,6 22,3 20 Slovenia 18,4 18,4 21 Portugal 21,2 22,5 21 Cyprus 40,9 23,0 22 Greece 26,3 24,1 22 Portugal 31,3 24,4 23 Cyprus 31,2 24,2 23 Greece 35,6 25,8 24 Slovakia 42,6 24,9 24 Slovakia 49,0 28,2 25 Poland 50,8 28,4 25 Poland 54,3 32,3 26 Lithuania 51,7 36,0 26 Hungary 40,7 33,0 27 Hungary 39,7 39,9 27 Lithuania 62,7 43,4 28 Latvia 56,3 46,1 28 Latvia 69,4 49,5 29 Romania : 49,2 29 Romania : 51,8 30 Bulgaria : 55,6 30 Bulgaria : 70,1

13 Řekl(a) byste, že jste: Pocit štěstí ř. % velmi šťastný šťastný velmi šťastný šťastný velmi šťastný šťastný Celkem Pramen: European Values Study, ČR

14 Jak byste popsal(a) svůj současný zdravotní stav? Zdrav. stav ř. % velmi dobrý dobrý velmi dobrý dobrý Celkem Pramen: European Values Study, ČR

15 Domníváte se, že lidem je možné, důvěřovat, nebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? Důvěra ř. % ano ano ano Celkem Pramen: European Values Study, ČR

16 Pozitivní vliv = demografický optimismus

17 Redefinice problému Nezabývat se vztahem mezi demografickým stárnutím a kvalitou života společnosti, ale obrátit pozornost na kvalitu života seniorské populace! Existuje k tomu nově se formující analytický nástroj: Index životního blaha seniorské populace (SCL/PRB Index).

18 Kvalita života seniorské populace SCL/PRB Index = Stanford Center on Longevity and Population Reference Bureau Popisuje (kvantifikuje) životní blaho (well-being) seniorské populace ve třech věkových skupinách: 50-64, 65-74, 75 + Zpracován pro 12 zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemí, Španělso, Švédsko, Švýcarsko a USA. Data: z výběrových šetření : USA: the Health and Retirement Surveys (HRS) Evropa: the Study of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Viz:

19

20 SCL/PRB index sestává z: 12 indikátorů, které jsou seskupeny do 4 dimenzí a z nich je vypočten výsledný SCL/PRBI

21 4 dimenze (domény) SCL/PRB indexu I. Materiální blaho (material well-being): 2 indikátory II. Zdravotní a kognitivní blaho (physical and congnitive well-being): 5 indikátorů III. Sociální angažmá (social engagement) 2 indikátory IV. Emocionální blaho (emotional well-being) 3 indikátory Celkem: 12 indikátorů

22 I. Dimenze materiálního blaha 1. Medián příjmu domácnosti na hlavu 2. Podíl osob v procentech, které nejsou absolutně chudí

23 II. Dimenze zdravotního a kognitivního blaha 1. Podíl osob, které netrpí nemoucností 2. Podíl osob, které jsou schopny si samy brát léky 3. Podíl osob, které jsou schopny absolvovat krátkou procházku 4. Střední délka života ve starším věku (50, 60 a 75 let) 5. Podíl osob, které nejsou obézní

24 III. Dimenze sociálního angažmá 1. Podíl osob, které participují na ekonomických nebo sociálních aktivitách jako je zaměstnání, komunitní spolky, sociální kluby nebo se účastní dobrovolnické práce 2. Podíl osob, které jsou v kontaktu s alespoň jedním dítětem

25 IV. Dimenze emocionálního blaha 1. Podíl osob, které netrpí depresemi 2. Míra sebevražednosti dospělých 3. Podíl osob, jimž se dobře daří

26 Konstrukce indexu 1. Stanovení skóre indikátoru 2. Výpočet skóre dimenzí 3. Výpočet součtového indexu (SCL/PRB)

27 AD 1) Stanovení skóre indikátoru Hodnota každého indikátoru je převedena na procenta ta země, která má nejlepší hodnotu je vzata jako základ (100 % = best practice) a hodnoty ostatních zemí se vypočtou jako procentuální podíly vztažené k tomuto základu. AD 2) Výpočet skóre dimenzí Z procentuálních hodnot jednotlivých indikátorů se vypočte průměrné skóre dimenze

28 AD 3) Výpočet SCL/PRB indexu Ze skóre dimenzí se zprůměrováním vypočet celkové skóre indexu SCL/PRB

29 Ukázka konstrukce skóre indikátoru Hodnoty indikátoru Skóre indiktátoru a index dimenze (domény) Material Well-Being Material Well-Being Country Age Median Income ($PPP) Not In Absolute Poverty (%) Country Median Income Not In Absolute Poverty Austria ,5 Austria Belgium ,2 Belgium Denmark ,7 Denmark France ,9 France Germany ,9 Germany Greece ,9 Greece Italy ,3 Italy Netherlands ,4 Netherlands Spain ,7 Spain Sweden ,8 Sweden Switzerland ,1 Switzerland United States ,2 United States Age Domain Indicators

30 Country Age Material Well-Being Physical Well-Being Social Well-Being Median Income ($PPP) Not In Absolute Poverty (%) No Disability (%) No Difficulty Taking Meds (%) No Functional Limitations (%) Old Age Life Expectancy (Years) coded) Austria ,5 88,3 99,8 96,2 31,9 76,6 66,0 85,9 69,9-22,9 48,3 Belgium ,2 85,7 99,5 95,4 31,5 79,7 65,5 90,1 62,7-27,0 55,9 Denmark ,7 86,9 99,6 96,4 30,5 84,8 82,0 90,5 68,0-18,8 83,6 France ,9 89,4 99,7 97,1 32,9 82,4 69,4 92,5 51,8-22,3 44,6 Germany ,9 90,7 99,6 95,7 31,6 83,8 75,0 81,7 62,4-17,5 32,5 Greece ,9 91,1 99,2 96,4 31,9 79,6 72,7 87,4 71,3-3,6 27,9 Italy ,3 91,3 98,9 95,0 32,9 81,8 52,1 86,5 58,8-8,7 42,4 Netherlands ,4 87,5 99,8 95,5 31,6 84,0 77,1 88,2 67,5-13,6 56,0 Spain ,7 86,5 99,1 93,9 32,7 74,2 61,9 87,4 63,6-9,4 42,7 Sweden ,8 89,7 99,8 97,7 32,4 84,7 84,3 91,6 65,6-18,8 64,4 Switzerland ,1 93,0 99,8 97,4 33,5 85,4 89,5 86,2 60,4-25,3 59,0 United States ,2 88,4 97,8 90,1 31,0 65,3 92,3 90,0 84,0-13,8 64,4 Austria ,0 80,5 99,2 93,4 19,2 80,4 39,5 86,0 70,2-30,3 46,4 Belgium ,6 77,5 99,5 91,0 18,9 80,6 39,2 88,7 65,9-23,4 41,8 Denmark ,1 81,5 98,5 92,4 18,0 82,7 57,1 90,0 70,2-20,8 72,9 Not Obese (%) Socially Connected (%) Contact With Children (%) Emotional Well-Being Not Depresse d (%) Suicide Rate per 100,000 (reverse France ,4 80,2 98,9 90,6 20,5 83,2 34,0 89,5 55,7-23,3 49,2 Germany ,2 82,6 98,4 90,2 18,9 78,9 41,6 85,3 62,6-18,6 22,8 Greece ,5 75,4 98,0 89,4 18,9 80,1 56,8 89,6 66,3-4,9 34,4 Italy ,6 81,3 98,3 86,2 19,8 80,8 20,9 85,7 55,6-10,7 27,5 Netherlands ,2 81,2 99,3 90,3 18,7 82,6 47,2 88,8 66,1-8,2 42,9 Spain ,8 74,1 98,3 87,5 19,8 71,9 24,1 88,2 57,6-13,1 29,2 Sweden ,6 82,9 99,4 95,2 19,3 84,1 49,5 89,7 67,5-18,1 46,7 Switzerland ,0 88,6 100,0 96,5 20,4 86,1 61,2 87,4 63,4-26,6 62,5 United States ,8 86,8 97,8 87,1 18,8 69,3 85,5 93,4 86,4-12,5 62,1 Austria ,2 56,9 97,4 81,0 11,8 86,0 27,1 80,5 66,2-42,2 37,8 Belgium ,1 51,5 94,7 72,0 11,6 80,5 27,1 84,7 56,8-39,7 52,1 Denmark ,5 55,7 91,8 77,1 11,2 88,0 35,8 86,6 63,2-34,3 64,3 France ,4 51,6 91,2 70,5 13,0 85,0 25,5 81,6 53,9-35,0 36,9 Germany ,9 57,7 94,5 71,8 11,6 84,3 25,5 85,7 49,1-29,7 33,4 Greece ,5 49,4 92,3 67,2 11,3 82,1 47,5 89,7 53,7-6,3 28,7 Italy ,4 54,7 92,0 69,2 12,3 85,1 10,4 83,8 50,7-16,1 26,1 Netherlands ,8 60,7 94,9 74,5 11,4 86,7 32,2 86,7 62,2-14,0 36,7 Spain ,5 47,6 88,3 65,0 12,2 67,1 19,9 84,8 49,4-20,4 30,6 Sweden ,8 55,4 89,6 79,4 11,9 86,4 30,5 86,5 64,5-19,1 30,5 Switzerland ,5 75,2 97,5 92,6 12,7 85,5 40,1 87,2 54,8-47,8 48,6 United States ,6 74,0 92,5 74,1 11,9 82,0 79,5 91,4 83,1-16,8 51,6 Thriving (%)

31 Country Age SCL/PRB Index Domain Material Well-Being Physical Well-Being Social Well-Being Emotional Well-Being Median Income Indicators Not In Absolute Poverty Domain No Disability No Difficulty Taking Meds Indicators No Functional Limitations Old Age Life Expectancy Not Obese Socially Connected Contact With Children Not Depressed Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Domain Indicators Domain Indicators Suicide Rate per 100,000 (reverse coded) Thriving

32

33 Co dále s indexem životního blaha seniorské populace (SCL/PRB)? 1. Vypočítat i pro další země V Evropě již existují data pro výpočet indexu v ČR, Estonsku, Maďarsku, Irsku, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a v UK. (+ mají být k dispozici z Jižní Koreje, Japonska, Číny) 2. Vytvářet časové řady 3. Standardní a důležitý nástroj pro formulaci politik

34 KONEC

35 Hetorogenita seniorské populace V r. 2015, kdy bude v populaci ČR 25 % osob ve věku 60+ let, bude jejich skladba z hlediska roku narození následující: let: narození v r let let let

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva ídicí panel Návštvy 200 200 100 100 Použití stránek 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva 36,16% Míra okamžitého opuštění 00:05:17 Prům. doba na stránkách 37,99% % nových návštěv

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu aneb jak je možné věcně zkoumat TV a co o TV v ČR víme Arnošt Veselý Cíle Získat základní znalost o možnostech a mezích empirické analýzy TV (dostupná data,

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Destinace silný provoz slabý provoz VTS v ČR 0,72 Kč 0,48 Kč VTS v ČR 3,36 Kč 3,36 Kč zelené linky v ČR 800, 822 0,00 Kč 0,00 Kč linky v ČR 844, 810, 855

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x E X PA N Z N Í N Á O B Y A I R F I X Your reliable partner 4 Airfi x Membránoé tlakoé expanzní nádoby Pro zařízení na pitnou odu a zyšoání tlaku AIRFIX A AIRFIX AIRFIX -E AIRFIX P VVYÁNÍ CZ 2009 Společnost

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2012/2013 Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

white paper 01 02 03 19% 20% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC 29% 32% 22% 16% 35% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25.

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25. Bytová politika Ing. arch. Daniela Grabmüllerov llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Daniela.Grabmullerova Grabmullerova@mmr. @mmr.cz www.mmr.cz Praha, 25. října 2007 Ministerstvo pro místnm

Více

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě Marie Kunešová 1, Bohuslav Procházka 2, Jana Vignerová 3, Jana Pařízková 1, Radka Braunerová 1, Markéta Mádlová 1, Jitka Riedlová

Více

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA Ing. Gleb Donin Aplikace HTA u zdravotnických přístrojů a informace o cenách Ceny zdravotnických přístrojů se objevují při provádění různých ekonomických

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti IX. ročník konference primární prevence rizikového chování Zdravotně-rizikové chování

Více

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Jana Fortinová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká republika

Více

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky BULLETIN VÚZE č. 6/2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Opatření států EU 25 ve prospěch LFA (Zhodnocení) Obsah Vysvětlivky a použité zkratky... 1 Úvod... 3 1 Vymezení LFA v jednotlivých zemích EU...

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Podpora investiční činnosti. Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Podpora investiční činnosti. Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Podpora investiční činnosti Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská úroveň HDP Spotřeba Investice Vládní nákupy Export - + čas Podnikohospodářská úroveň - stimulace

Více

Špička cena za minutu

Špička cena za minutu Tarif Špička cena za minutu Mimo špičku cena za minutu Tarifikace Barevné linky 3.1 1.6 1 minuta a následně po sekundách Bílá linka 848 3.3 3.3 1 minuta a následně po sekundách Hovory do neveřejných sítí

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015 ACeS (Garuda) Mobile 312,50 Kč 99 Afghanistan Fix 8,63 Kč +93 Afghanistan Mobile 8,63 Kč +9379, +9370 Albania Fix 19,88 Kč +355 Albania Mobile 16,13 Kč +35569, +35568 Algeria Fix 12,38 Kč +213 Algeria

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více