PROGRAM 21. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PATOLOGŮ listopadu 2014 Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM 21. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PATOLOGŮ. 7. - 8. listopadu 2014 Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1"

Transkript

1 PROGRAM 21. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PATOLOGŮ listopadu 2014 Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

2 Pořadatelé: Předseda sjezdu: 1. LF UK v Praze Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Předseda programového výboru: Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. Organizační a programový výbor: prim. MUDr. Kamila Benková Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. prim. MUDr. Martin Syrůček prim. MUDr. Markéta Trnková MUDr. Inna Tučková Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Čestný výbor: Záštitu nad akcí převzal: Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Prof. Dr. Sigurd F. Lax, Ph.D. Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Děkan 1. LF UK v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - Ředitelka VFN Sekretariát: MH Consulting s.r.o. Narcisová Prague 10 Akreditace: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena kredity. Číslo akreditace: 0003/16/2005. Číslo akce: 37171

3 08:00-11:00 Registrace účastníků a firem PÁTEK :00-09:15 Slavnostní zahájení kongresu D. Jurásková, A. Šedo, P. Dundr, R. Matěj, Ryška A. 09:15-10:30 Nádory plic předsedající: R. Matěj, M. Vašáková, L. Plank Zahájení a úvodní slovo - R. Matěj Současná diagnostika NSCLC: pohled pneumologa - M. Vašáková Současná diagnostika NSCLC: pohled patologa z nereferenční laboratoře - M. Čegan Súčasná diagnostika NSCLC: pohľad patológa z referenčného laboratória na testovanie prestavby ALK génu - L. Plank, A. Farkašová, M. Barthová, Ľ. Janáková, Z. Kviatkovská, T. Balhárek, K. Scheerová, Z. Huťka Současná diagnostika NSCLC: pohled molekulárního patologa - L. Čapková, M. Kalinová, M. Mrhalová, R. Kodet Současná diagnostika NSCLC: pohled bioinformatika na registr Kelly - K. Hejduk, H. Hornychová, A. Ryška Současná diagnostika NSCLC: diskuse aneb co by měl patolog vědět a bál se zeptat - R. Matěj 10:35-10:55 Coffee break 10:55-11:40 Neuroendokrinní nádory GIT předsedající: T. Jirásek, J. Kubinyi, V. Mandys Histologická klasifikace neuroendokrinních neoplázií - V. Mandys Využití imunohistochemie v histopatologické diagnostice neuroendokrinních neoplázií - T. Jirásek

4 Úloha nukleární medicíny v diagnostice a léčbě neuroendokrinních neoplazií - J. Kubinyi 11:45-12:25 Changes in the new WHO classification of tumours of female reproductive organs - S. Lax 12:25-13:25 Oběd 13:25-14:55 Aktuality v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu předsedající: R. Kodet, J. Zámečník Zahájení - R. Kodet, J. Zámečník. Epidemiologie a historie léčby kolorektálního karcinomu - S. Batko Molekulární vyšetření nemocných s kolorektálním karcinomem pro indikaci k biologické léčbě - M. Kalinová, L. Krsková, L. Čapková, V. Pech, I. Hilská, J. Fejfárková, O. Šmídová, R. Kodet Systémová léčba nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem - Z. Linke Význam multioborové spolupráce v onkologii - J. Prausová Diskuse 15:00-15:45 Nádory prsu I. předsedající: P. Dundr, A. Ryška, O. Coufal, P. Talarčík, M. Michal Primární sarkomy prsu - Z. Kinkor Neuroendokrinní nádory prsu - P. Fabián Nádory prsu, které mají analogický protějšek v jiných orgánech - M. Michal 15:45-16:05 Coffee break

5 16:05-17:10 Nádory prsu II. předsedající: P. Dundr, A. Ryška, O. Coufal, P. Talarčík, M. Michal Vyšetřování sentinelových uzlin u karcinomu prsu - R. Jakša, H. Andělová Chirurgie regionálních uzlin u karcinomu prsu - současné přístupy a trendy - O. Coufal Využití farmakogenomiky (5-FU a FCGR) u pacientek s karcinomem prsu - L. Staněk, P. Tesařová, P. Dundr, L. Petruželka Vyšetřování hormonálních receptorů u karcinomu prsu - P. Dundr, K. Němejcová HER2 testovanie: Prognóza, predikcia a diagnostické pitfalls - D. Daniš, P. Talarčík 17:15-17:30 Současný stav molekulárního testování v ČR - A. Ryška 17:35-18:20 Varia I. předsedající: L. Křen, J. Piťha Primární řasinky fibroblastů asociovaných s adenokarcinomy tenkého střeva a kolorekta - J. Dvořák, D. Hadži Nikolov, A. Ryška, R. Matěj, P. Dundr, D. Buka, T. Büchler, J. Abrahámová Aktuálně k imunopatologii nádorů: budou patologové počítat lymfocyty ke zjištění nádorového imunoskóre? - L. Křen, Z. Křenová, Z. Pavlovský Projekt Leonardo - Eurocytology: změna statického výukového portálu v dynamický - J. Dušková Sukcinát dehydrogenáza B deficientní renální nádory. Popis tří případů a přehled literatury - O. Hes, A. Gill, K. Trpkov, J. Mazanec, M. Svajdler, M. Hora, M. Michal 20:00-00:00 Společenský večer s rautem v hotelu Ambassador na Václavském náměstí (od 22:00 DJ Martin Baťha)

6 SOBOTA :45-10:15 Maligní melanom předsedající: M. Trnková, I. Krajsová, D. Kodetová, R. Uvírová Úvodní slovo - M. Trnková Hlavní úskalí v diagnostice a léčbě melanomu - I. Krajsová Genetické aberace u melanocytárních lézí - R. Uvírová Problematika diagnostiky melanocytární lézí dětského věku - D. Kodetová, Šmelhaus V., Štork J. Doporučení pro hodnocení melanocytárních lézí - M. Trnková 10:15-10:35 Coffee break 10:35-11:35 Vybrané aspekty patolologie pankreatu předsedající: M. Hermanová, E. Honsová Karcinom pankreatu od přikrojení k diagnostice - I. Hermanová, J. Lenz Leedský standardizovaný protokol - metodika a praktické zkušenosti J. Mazanec Farmakogenetika karcinomu pankreatu - P. Souček Pankreas a IgG4 related disease - E. Honsová 11:40-12:35 Sklíčkový seminář I. předsedající: K. Benková, M. Syrůček 12:35-13:35 Oběd

7 13:35-14:30 Sklíčkový seminář II. předsedající: K. Benková, M. Syrůček 14:35-15:50 Varia II. předsedající: P. Dundr, R. Matěj Hepatocelulárny adenóm: od molekulovej patológie k praktickej diagnostike - M. Švajdler, T. Waloschek, M. Dušek SOX10 je užitočný negatívny imunohistochemický marker ependymómov - M. Švajdler, B. Rychlý, L. Fröhlichová Histopatologická diagnostika sarkomů měkkých tkání - I. Zambo, K. Veselý Charakteristické histopatologické rysy podporující diagnosu nemoci ze střádání esterů cholesterolu (CESD) v jaterní biopsii - H. Hůlková, H. Poupětová, S. Mazurová, V. Smolka, T. Honzík, M. Elleder Přehled oportunní infekce v pitvách u HIV+ - M. Stolínová, K. Benková, V. Konášová, J. Laštíková, A. Roubíčková, B. Skopalíková, Z. Špůrková Bioptická diagnóza nealkoholické steatotické nemoci jater (NAFLD) u dospělých nemocných - J. Stříteský, R. Brůha 15:50 Zakončení kongresu Posterová sekce 1 FENOTYPOVÁ VARIABILITA KOŽNÝCH LÉZIÍ U PACIENTA SO XERODERMA PIGMENTOSUM. Kazuistika desaťročného sledovania. - K. Adamicová, Ž. Fetisovová, M. Bobrovská, M. Péč, J. Péč J. 2 NEOBVYKLÝ NÁLEZ V OBLASTI DUODENA A VATERSKÉ PAPILY KAZUISTIKA 2 PŘÍPADŮ - Buzrla P., Dvořáčková J., Tomanová R., Fakhouri F. 3 VILEM DUSAN (FEDOROVICH) LAMBL: INTERNATIONAL AND INSPIRING. (190TH ANNIVERSARY OF BIRTH.) - J. Dušková, T. Maňáková 4 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (EUS-FNAB) OF PANCREATIC LESIONS. A Seven Years Analysis of Single Institution Material. - J. Dušková, T. Krechler, M. Dvořák

8 5 POROVNÁNÍ CYTOLOGICKÉHO A BIOPTICKÉHO VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE GIST Z POHLEDU PATOLOGA. - J. Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, R. Tomanová, M. Kliment, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě 6 ABDOMINÁLNÍ CYSTICKÝ LYMFANGIOM U PLODU - KAZUISTIKA - K. Ďuránová, H. Skálová 7 8 CLINICOPATHOLOGICAL CORRELATIONS OF IMMUNOPROFILE IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA NOS, Clinicopathological Correlations of Immunoprofile in Diffuse Large B-cell Lymphoma NOS - P. Flodr, P. Látalová, M. Tichý, Z. Kubová, T. Papajík, M. Šváchová, L. Radová, M. Jarošová PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH PŘÍPADŮ V MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTICE MUTACÍ GENŮ KIT, PDGFRA a BRAF U PACIENTŮ S GASTROINTESTINÁLNÍM STROMÁLNÍM NÁDOREM - A. Kalfusová, I. Hilská, M. Kalinová, L. Krsková, J. Fejfárková, J. Forejtová, R. Kodet 9 MITOTICKY AKTIVNÍ CELULÁRNÍ FIBROM OVARIA KAZUISTIKA - L. Košková, P. Dundr, M. Trnková, E. Neubertová, R. Beneš 10 MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ - I. Krsková, M. Kalinová, M. Mrhalová, I. Hilská, J. Fejfárková, O. Šmídková, D. Kodetová, R. Kodet 11 VROZENÁ PROGRESIVNÍ STENÓZA PLICNÍCH ŽIL - P. Látalová, E. Klásková, P. Flodr 12 DISTÁLNÍ TYP EPITELOIDNÍHO SARKOMU U 31-LETÉ ŽENY - J. Michálek, P. Flodr, J. Janková, M. Tichý 13 EXPRESE HNF-1β V KARCINOMECH DĚLOŽNÍHO ČÍPKU - K. Němejcová, P. Dundr, L. Staněk, C. Povýšil 14 BEARE STEVENSONŮV SYNDROM: OD PODEZŘENÍ PO GENETICKÉ POTVRZENÍ - M. Pirhalová, J. Rosmusová 15 METACHROMATICKÁ LEUKODYSTROFIE - KAZUISTIKA. - L. Planičková, R. Vejdová, H. Hůlková 16 OLIGODENDROGLIÁLNÍ REAKCE V MÍŠE U TDP-43 PROTEINOPATIÍ S ONEMOCNĚNÍM MOTORICKÉHO NEURONU - Z. Rohan, R. Matěj, R. Rusina, G. G. Kovacs 17 INTRADUKTÁLNÍ PAPILÁRNÍ MUCINOZNÍ NEOPLASIE PANKREATU - A. Szabó, Z. Vernerová, R. Gürlich, V. Mandys 18 ADENOKARCINOM PLIC S ŘASINKOVÝMI BUŇKAMI PŮVODEM Z NETERMINÁLNÍ RESPIRAČNÍ JEDNOTKY (NON TERMINAL UNIT LUNG CARCINOMA) : KDYŽ IMUNOHISTOCHEMIE NEPOMÁHÁ - K. Trhanová, M. Čegan 19 PŘÍSPĚVEK IMUNOHISTOCHEMIE K HISTOPATOLOGICKÉ DIAGNOSTICE ICHTYÓZ - K. Veselý, M. Hermanová, H. Bučková, L. Fajkusová 20 GRANULOMATÓZNÍ EPIDIDYMITIS U PACIENTA S KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE, LÉČENÉHO BCG VAKCINOU. - T. Maňáková, C. Povýšil 21 VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU - J. Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, R. Tomanová, M. Kliment, O. Urban

9 Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce! Diamantový sponzor: Zlatý sponzor: Stříbrný sponzor: Vystavovatelé:

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ 9. 11. února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20.-21.6.2013, Hotel SENEC, Senecké jazerá

20.-21.6.2013, Hotel SENEC, Senecké jazerá Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Ústav patológie SZU Bratislava a Oddelenie patológie UN L. Pasteura Košice pod záštitou Slovenskej spoločnosti patológov SLS, Slovenskej divízie IAP, Společnosti českých

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII STŘEDA, 26. listopadu 2008 14:00 14.10 Zahájení konference 14.10 15.50 1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII Předsedající: Divoký V., Svoboda M. 1. Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více