Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové"

Transkript

1 Saturace potřeb v oblasti sexuality Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

2 Potřeby v oblasti sexuality (1) V Maslowově pyramidě potřeb je zařazena k základním, biologickým potřebám Z hlediska zachování lidského rodu je řazena k základním potřebám Z hlediska zachování života jedince je řazena k vyšším potřebám (není nezbytná pro zachování života jako např. výživa, vylučování, potřeba O 2 ) Normální fungování vyžaduje složitou souhru nervového, kardiovaskulárního a endokrinního systému

3 Potřeby v oblasti sexuality (2) Integrální součást člověka Jev biologický, psychologický a sociologický 3 hlediska: Biologické anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí Rodová identita sexuální orientace Rodová role chování vyplývající z maskulinity nebo feminity

4 Faktory ovlivňující sexualitu (1) Fyziologicko - biologické Věk: Determinuje vývoj spolu se zkušenostmi Např. viz. Freudova teorie Časné dětství rychlý tělesný růst, 3 leté dítě - identifikace pohlaví (dívka/chlapec), napodobování rodičů vývoj rodové identity Předškolní věk zájem o svoje tělo, pozorování, otázky o pohlaví Školní věk zvýšený zájem o svoje a cizí tělo)

5 Faktory ovlivňující sexualitu (2) Puberta a adolescence nejvýraznější změny v anatomii a fyziologii, vývoj druhotných pohlavních znaků, psychické a sociální dozrávání Dospělost a střední věk člověk je biologicky a psychosociálně zralý a připravený na založení vztahu a rodiny. Důležitá je otevřená komunikace. Začínají se objevovat projevy odlišností (homosexualita, bezdětná manželství, osamělí rodiče...) Přechod, stáří snížení úrovně tělesných funkcí, vyhasínání funkce pohlavních orgánů

6 Faktory ovlivňující sexualitu (3) Nemoc: N se může nacházet v situacích, kdy nemoc sama brání sexuálnímu chování (pohlavně přenosná choroba, neurózy, maniodepresivita, schizofrenie, onkologické onemocnění pohlavního ústrojí, ovarektomie, ovarektomie, DM, kardiovaskulární onem., chirurgické zákroky (amputace, kolostomie...), únava způsobená onkologickým onemocněním ) a nebo sexualitě brání léčba základního onemocnění (léčba antidepresivy, antihypertenziva (metyldopa, beta blokátory, diuretika), neuroleptika, hormony (estrogeny podávané mužům, dlouhodobější hospitalizace...)

7 Faktory ovlivňující sexualitu (4) Změny v sexuální motivaci Drogy Alkohol Nikotinismus Léky Deprese Onemocnění Gravidita Stárnutí

8 Faktory ovlivňující sexualitu (5) Pohyb a aktivita: Pacient soběstačný x nesoběstačný x částečně soběstačný, imobilní, paretický nemocný Psychicko duchovní faktory: Výchova v rodině, názory, tradice rodiny Úroveň rozvoje psychiky jedince Spiritualita

9 Faktory ovlivňující sexualitu (6) Sociálně kulturní faktory Kultura a náboženství dané skupiny obyvatelstva Vliv medií (časopisy )

10 Poruchy sexuality (1) Sexuální dysfunkce: Nízká sexuální apetence (frigidita) U mužů bývá vzácnější než u žen Podmíněno hypogonadismem, poruchou funkce nadledvin, štítné žlázy, psychogenně (např. při depresi) Poruchy erekce (impotence) Většinou se kombinuje se sníženou apetencí, sníženou vzrušivostí, kompletní (vždy) x nekompletní (jen za určitých situací), primární (od počátku pohlavního života) x sekundární (až během pohlavního života). Původ je psychogenní (negativní emoce, partnerský nesoulad) nebo organické

11 Poruchy sexuality (2) Překotná ejakulace (ejaculatio praecox) Konstituční (muži s rychlým vedením periferními nervy) nebo situační (nepravidelný sexuální život) Dyspareunie, algopareunie Častější u žen. Prožívání nepříjemných pocitů nebo bolesti při styku. Příčinou jsou organické (záněty, kongenitální malformace) nebo psychogenní (partnerský nesoulad, deprese) stavy Anorgasmie Neschopnost prožít orgasmus primární a sekundární. Příčiny opět organické nebo psychogenní

12 Poruchy sexuality (3) Anejakulace při orgasmu Příčinou jsou stavy po úrazech, chirurgických zákrocích, užívání léků (psychofarmaka, antihypertenziva) Priapismus Dlouhotrvající a spontánně neustupující erekce provázená bolestí. Leukémie, srpkovitá anémie, po neurolepticích nebo antidepresivech Satyriasis (muži), nymfomanie (ženy) Chorobné zvýšení pohlavního pudu v oblasti apetence. U lidí s poruchou osobnosti zvýšenou sexualitou kompenzují defekt v citových a sociálních vztazích

13 Poruchy sexuality (4) Sexuální deviace: Deviace sexuální identifikace Transsexualismus Jedinec se bytostně cítí být osobou opačného pohlaví, vyžaduje změnu pohlaví + změna jména a příjmení, touží po sexuální roli opačného pohlaví Transvestitismus Částečná porucha pohlavní identity, uspokojení dosahuje oblékáním oblečení druhého pohlaví (transvestitický fetišismus) nebo vystupováním v sociální roli opačného pohlaví (transvestitismus dvojí role). Netouží po změně pohlaví, i přes oblékání např. ženských šatů se cítí být mužem

14 Poruchy sexuality (5) Deviace sexuální orientace Homosexualita Orientace na dospělé osoby stejného pohlaví Nyní již nepovažována za chorobu dle MKN 10 Pedofilie Heterosexuální nebo homosexuální Orientace na děti Gerontofilie Sexuálním objektem je starý člověk

15 Poruchy sexuality (6) Nekrofilie Zoofilie Objektem jsou mrtvá těla Objektem jsou zvířata Statuofilie Objektem jsou sochy Fetišismus Erotický zájem je směřován na části oděvu bez vztahu ke konkrétní osobě

16 Poruchy sexuality (7) Narcismus Sexuálním objektem je vlastní osoba Kendaulizmus Ukazování svojí nahé partnerky jiným Deviace sexuálního chování Exhibicionismus Ukájí se tím, že ukazuje svůj genitál preferovanému objektu

17 Poruchy sexuality (8) Voyerismus Ukájí se tím, že tajně sleduje příslušný sexuální objekt při jeho erotických aktivitách. Spíše u mužů Sadismus Ukájí se způsobováním bolesti své oběti Masochismus Opačná porucha, sexuálního uspokojení dosahuje prožíváním vlastní bolesti, ponižováním Sadomasochismus Žádost o trýznění + trýznění

18 Poruchy sexuality (9) Frotérství Uspokojení dosahuje otíráním se v davu Pluralismus Skupinový sex

19 Ošetřovatelská anamnéza hodnocení potřeby sexuality (1) Pozorování Registrace viditelných projevů výše uvedených odchylek a deviací U normálních vztahy mezi partnery Fyzikální vyšetření Scrotum bolestivost, zduření, kýla, ulcerace, herpes Uretra bez výtoku, hnis, krev, mléčný výtok Labia majora nebolestivé, zduření, bolestivé, zduření, kýla, herpes, ulcerace, prolaps

20 Ošetřovatelská anamnéza hodnocení potřeby sexuality (2) Rozhovor Fyzikální vyšetření Menarché, menopauza problémy Porody Problémy s prostatou Vztahy s partnerem

21 Taxonomie NANDA II. Doména č. 8 Třída : sexualita oš.dg.: neefektivní sexuální život oš.dg.:sexuální dysfunkce Další domény, třídy a oš.dg. doplňte

22 Ošetřovatelské intervence doplňte

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ

ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ CO VĚDĚT O SEXUÁLNÍCH MENŠINÁCH, JAK O NICH SE ŽÁKY A ŽÁKYNĚMI MLUVIT A JAK SE NA NĚ DÍVAT. metodická příručka k filmům s LGBT tematikou Autor: Zdeněk Sloboda S P O L U L E K

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget...

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget... OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie 2 1.1 Vznik vývojové psychologie............................... 2 1.2 Předmět vývojové psychologie.............................. 2 1.3 Vztah k ostatním psychologickým

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Logopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do LOGOPEDIE Logopedie logos věda, slova (lat.) paidea výchova (řec.) Logopedii můžeme studovat ze tří hledisek: 1) Logopedie vědní obor Disciplína speciální

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ.

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. Na základě knih: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-889-9.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Etopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1. Etopedie definice... 3 1.1 Diagnostika u jedinců s poruchou chování... 3 1.2 Poruchy chování... 3 1.2.1 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více