Gaudíja vaišnavský zpěvník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gaudíja vaišnavský zpěvník"

Transkript

1 śrī śrī guru-gaurāňgau jayataģ Gaudíja vaišnavský zpěvník Sbírka sanskritských, bengálských a indických básní, modliteb a písní gaudíja-vaišnavských áčárjů

2 2 Gaudíja vaišnavský zpěvník Akrodha Paramānanda Ākșepa Āmāra Jīvana Aruņodaya-Kīrtana Avatāra-Sāra Bandhu-Saňge Bhaja Bhaja Hari Bhajahû Re Mana Bhaja Re Bhaja Re Āmāra Bhoga Ārati Brahmā-Mādhva-Gauďīya Sampradāya Dayāla Nitāi Caitanya Bole Deset přestupků vůči Svatému Jménu Ei-Bāra Karuņā Kara Emana Durmati Emana Śacīra Nandana Vine Emona Gaurāňga Vinā Nāhi Āra Gaurāňga Balite Ha be Gaurāňga Tumi More Dayā Nā Chāďiha Gaurāňgera Duţī-Pada Gāya Gorā Madhura Svare Gītam Śrī Śrī Rādhikā Pāda-Padme Vijñapti Gopīnātha Gurudeva! Kŗpā-Bindu Diyā Hari Hari, Kabe Mora Ha be Hena Dina Hari Hari! Viphale Janama Goňāinu Hari He Dayāla Mora Jaya dao, jaya dao Jaya-Dhvani Jaya Jaya Nityānanda Advaita Gaurāňga Jaya Jaya Rādhe Kŗșņa Govinda Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumāra Jaya Rādhā-Mādhava Jaya Śacīnandana, Jaya Gaurahari... 35

3 Gaudíja vaišnavský zpěvník 3 Je ānila Prema-Dhana Jīva Jāgo, Jīva Jāgo Kabe Ha be Bala Kabe Śrī Caitanya More Kali-Kukkura Kadana Ke Jābi Ke Jābi Bhāi Ki-Rūpe Pāiba Sevā Kŗpā Kara Vaișņava Ţhākura (Kŗșņa) Deva! Bhavantań Vande Mānasa, Deha, Geha Maňgala Ārati Maňgalācaraņa... 8 Nadīyā-Godrume Nagara Bhramiyā Āmāra Nāma-Kīrtana Nāma-Saňkīrtana Nārada Muni Nitāi-Gaura-Nāma Nitāi Guņa-Maņi Ohe! Vaișņava Ţhākura Prasāda-Sevā Rādhā-Kŗșņa Bal Bal Rādhā-Kuņďa-Taţa Șaď-Aňga Śaraņāgati Sakala Vaișņava Gosāi Sakhī-Vŗnde Vijñapti Sarvasva Tomāra Śrī Baladeva Stotram Śrī Caitanyāșţakam Śrī Dāmodarāșţakam Śrī Daśāvatāra-Stotram Śrī Gaňgā Stotram Śrī Gaura Ārati Śrī Gaura-Gīti

4 4 Gaudíja vaišnavský zpěvník Śrī Gaura-Nityānandera Dayā Śrī Govardhana-Vāsa-Prārthanā-Daśakam Śrī Guru-Caraņa-Padma Śrī Guru-Paramparā Śrī Gurvașţakam Śrī Jagannāthāșţakam Śrī Jagannātha Stotram Śrī Kŗșņa-Caitanya Prabhu Dayā Kara More Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura Śrī Madhurāșţakam Śrī Maňgala-Gītam Śrīman Mahāprabhura Hari-Vāsara-Vrata-Pālana Śrī Nityānandāșţakam Śrī Nityānande Nișţhā Śrī Prabhupāda-Padma-Stavakaģ Śrī Rādhā-Kŗpā-Kaţākșa-Stava-Rāja Śrī Rādhā-Kuņďāșţakam Śrī Rādhikāșţakam Śrī Rūpa-Mañjarī-Pada Śrī Rūpānugatya-Māhātmya Śrī Śacī-Tanayāșţakam Śrī Șaď-Gosvāmyașţakam Śrī Śikșāșţakam Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Așţaka Śrī Śrī Rādhā-Govinda Stotram Śrī Śyāma-Kuņďāșţakam Śrī Tulasī Kīrtana Śrī Vaișņava-Vandanā Śrī Vraja-Dhāma-Mahimāmŗta Śrī Vŗndā-Devyașţakam Śrī Vŗndāvanāșţakam Śrī Yamunāșţakam Śrī Yugala Ārati Śuddha-Bhakata... 83

5 Gaudíja vaišnavský zpěvník 5 Ţhākura Vaișņava-Pada Úvod Vibhāvarī-Śeșa Vŗndāvana-Vilāsinī, Rādhe, Rādhe Yaśomatī-Nandana... 53

6 6 Gaudíja vaišnavský zpěvník Úvod Milostí Šrí Šrí Gurua a Gaurángy byla k duchovnímu prospěchu všech západních oddaných do angličtiny přeložena a pod hlavičkou Šrí Krišna Čaitanja Mission vydána dlouho očekávaná kniha Šrí Gaudíja Bhadžan Dípiká (v češtině Gaudíja-vaišnavský zpěvník ). Tato kniha je naplněna písněmi vznešených Vaišnavů. Je řečeno Mádhava stava prija, Mádhavu těší naslouchání oddaným písním. Ve Šrí Bhakti Rásamrita Sindhu je popsáno, že ten, kdo oslavuje před vlastním uctívaným božstvem Pána Madhusúdanu recitací písní, složených starověkými oddanými, nebo vlastních modliteb, je osvobozen ode všech hříchů a dosáhne Višnulóky. Podobně Skanda Purána prohlašuje, že ten, jehož jazyk zdobí drahokam modliteb ke Šrí Krišnovi, je ctěn světci a siddhy a velmi drahý polobohům. Tyto modlitbz a písně jsou přijaty a schváleny Šrí Rúpánuga áčárji Gaudíja komunity, přicházejícími v žákovské posloupnosti. Nelze je srovnávat s písněmi běžně dosažitelnými na trhu, které neobsahují oddanost a jsou plné miskoncepcí. Mezi těmito dvěma druhy písní je rozdíl, jako mezi nebem a peklem. V této knize se zpívá o jménu, podobě, vlastnostech a zábavách Osobnosti Božství a slávě Jejích společníků. Jejím čtením je v našich srdcích vzkříšena dřímající láska ke Krišnovi. Tato kniha čerpá z bohatství tak významných oddaných, jako jsou Šrí Šankaráčárja, Šrí Džajadéva Gósvámí, Šríla Rúpa Gósvámí, Šríla Sanátana Gósvámí, Šríla Raghunáth Dás Gósvámí, Šríla Krišnadás Kavirádža Gósvámí, Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur, Šríla Vrindávan Dás Thákur, Šrínivás Áčárja, Šríla Sárvabhauma Bhattáčárja, Šríla Naróttam Dás Thákur, Šríla Bhaktivinód Thákur, Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur Prabhupáda a další. Tyto osoby nejsou žádnými světskými básníky, zpívajícími nedůvěryhodné písně, které nemohou potěšit Osobnost Božství. Duchovní písně by měly být hodny toho, aby oslovily smysly uctívaného objektu. To lze nazývat bhadžanem, neboli službou. Verše, pronášené k pouhému uspokojení vlastních smyslů, nebo veřejnosti se staví vůči principům bhadžanu. Kompozice vět Gaudíja Vaišnavů nabízí prostor transcendentální lásce k Osobnosti Božství. Sladkost jejich slov, vybranost jejich jazyka, absence erotických témat a výjimečnost zářivé milostné lásky Vradže, odhalenou v těchto písních, nelze nalézt nikde jinde. Kéž milióny oddaných, prahnoucích po lahodné chuti božské lásky, uhasí popíjením tohoto nektaru spalující oheň trojjakého utrpení ve svých neuspokojených srdcích. Tato kniha je pokorným pokusem inspirovat a dodat prospěchu všem, ať už nevědomým, nebo učeným, při postupu na cestě k dosažení Osobnosti Božství.

7 Gaudíja vaišnavský zpěvník 7 Žádáme laskavého čtenáře, aby byl k shovívavý k případným chybám, bude-li to třeba. Jedině tak budeme potěšeni a uspokojeni tím, že tato práce nepřišla na zmar. Bhakti Vaibhava Purí

8 8 Gaudíja vaišnavský zpěvník Maňgalācaraņa vande hań śrī guroģ śrī-yuta-pada-kamalań śrī gurūn vaișņavāńś ca śrī rūpań sāgrajātań saha-gaņa-raghunāthānvitań tań sa-jīvam sādvaitań sāvadhūtań parijana-sahitań kŗșņa-caitanya-devań śrī-rādhā-kŗșņa-pādān saha-gaņa-lalitā-śrī-viśākhānvitāńś ca Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šríly Gurudévy (šrí dikšá-gurua a bhadžana-šikšá-gurua), guru-varze (naší celé učednické posloupnosti) a všem ostatním Vaišnavům, Šrílovi Rúpovi Gósvámí, jeho staršímu bratru Šrílovi Sanátanovi Gósvámí, Šrílovi Ragunáthovi Dásovi Gósvámí, Džívovi Gósvámí a jejich společníkům, dále pak Šrílovi Advaitovi Prabhuovi, Šrílovi Nitjánandovi Prabhuovi, Šrí Krišnovi Čaitanjovi Maháprabhuovi a Jeho společníkům a k lotosovým chodidlům Šrí Rádhá-Krišny, společně se Šrí Lalitou a Višákhou a všemi ostatními sakhími. Śrī Guru praņāma oń ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā caksur unmīlitań yena tasmai śrī gurave namaģ Ó, Gurudévo, jsi tak milostivý. Skládám ti své pokorné poklony a z hlouby svého srdce se modlím, abys pochodní božského poznání otevřel moje oči, jež byly oslepeny temnotou nevědomosti. Śrīla Bhakti Vaibhava Puri Gosvāmī vandanā nama oń vișņu-pādāya kŗșņa preșţhāya bhūtale śrīmate bhakti-vaibhava purī gosvamīti nāmine (1) Skládám své oddané poklony k lotosovým chodidlům Óm Višnupády Paramahamsa Parivrádžákáčárja-varja Aštótara-šata Šrí Šrímad Bhakti Vaibhavy Purího Gósvámí Mahárádže, jenž sestoupil na tuto zemi jakožto nejlepší oddaný Šrí Krišny. gauravāņi pracārāya dŗďha saňkalpa mūrtaye kŗșņa-śakti-svarūpāya śrī bhakti pradāine namaģ Rozšiřuješ božské poselství Šrímana Gaurángy Maháprabhua, jsi živoucím symbolem Jeho nezlomné odhodlanosti, inkarnací Šrí Krišnovy božské energie a dárcem nektaru oddanosti.

9 Gaudíja vaišnavský zpěvník 9 Śrīla Prabhupāda vandanā nama oń vișņu-pādāya kŗșņa-preșţhāya bhūtale śrīmate bhakti-siddhānta-sarasvatīti-nāmine śrī-vārșabhānavī-devī-dayitāya kŗpābdhaye kŗșņa-sambandha-vijñāna-dāyine prabhave namaģ Skládám své pranámy Óm Višnupádovi Šrí Šrímad Bhaktisiddhántovi Sarasvatí Gósvámí Thákurovi Prabhupádovi, jenž je velice drahý Šrí Krišnovi, těší se převeliké oblibě Šrí Váršanabhánaví-déví Rádhice, je oceánem milosti a milostivým dárcem realizace našeho věčného vztahu se Šrí Rádhou a Krišnou. mādhuryojjvala-premāďhya-śrī-rūpānuga-bhaktida śrī-gaura-karuņā-śakti-vigrahāya namo stu te Znovu a znovu vzdávám své poklony Šrílovi Sarasvatí Thákurovi, jenž je inkarnací milosti Šrí Gaurángy Maháprabhua (sestoupivšího na zemi pro rozšíření madhurja-rasy, úplné manželské prémy) a je zosobněním linie šrí rúpánuga-bhakti, následovníků Rúpy Gósvámího. namas te gaura-vāņī-śrī-mūrtaye dīna-tāriņe rūpānuga-viruddhāpasiddhānta-dhvānta-hāriņe Vzdávám své poklony Šrílovi Sarasvatí Thákurovi, jenž je zosobněním Šrí Gaurángova učení. Osvobozuješ pokleslé duše a rozptyluješ temnotu, povstávající z miskoncepcí, stavějících se proti pravidlům stanoveným Šrílou Rúpou Gósvámím. Śrīla Gaura-kiśora vandanā namo gaura-kiśorāya sākșād-vairāgya mūrtaye vipralambha-rasāmbhodhe! pādāmbujāya te namaģ Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šríly Gaura-kišóry, jenž je zosobněním odříkání, věčně ponořeným v náladě božského odloučení od Šrí Rádhy a Krišny. Śrīla Bhaktivinoda vandanā namo bhaktivinodāya sac-cid-ānanda-nāmine gaura-śakti-svarūpāya rūpānuga-varāya te

10 10 Gaudíja vaišnavský zpěvník Skládám své poklony Šrílovi Sačínandanovi Bhaktivinódu Thákurovi, jenž je vůdcem mezi následovníky Rúpy Gósvámího a vtělením Šrí Gaurángovy šakti, Gadádhary Pandita. Śrīla Jagannātha vandanā gaurāvirbhāva-bhūmes tvań nirdeșţā sajjana-priyaģ vaișņava-sārvabhauma śrī jagannāthāya te namaģ Skládám své poklony prvotřídnímu Vaišnavovi, Šrílovi Džagannáthovi Dásovi Bábádžímu Mahárádžovi, jenž odhalil místo zjevení Šrí Gaurasundary a jenž je převelice drahý všem svatým oddaným. Śrī Vaișņava vandanā vāñchā-kalpa-tarubyaś ca kŗpā-sindhubhya eva ca patitānāń pāvanebhyo vaișņavebhyo namo namaģ Skládám své poklony všem Vaišnavům, kteří jsou jako stromy přání, oceánem milosti a osvoboditely pokleslých podmíněných duší. Śrīman Mahāprabhu vandanā namo mahā-vadānyāya kŗșņa-prema-pradāya te kŗșņāya kŗșņa-caitanya-nāmne gaura-tvișe namaģ Skládám své poklony Šrí Krišnovi Čaitanjovi, Jenž je Šrí Krišnou Samotným. Přijal zlatou barvu Šrímatí Rádhiky a štědře rozdává krišna-prému, nejvzácnější ze všech darů. Śrī Pañca-tattva praņāma pañca-tattvātmakań kŗșņań bhakta-rūpa-svarūpakam bhaktāvatārań bhaktākhyań namāmi bhakta-śaktikam Skládám své poklony Šrí Krišnovi Čaitanjovi Maháprabhuovi v Jeho pěti vzezřeních, jako bhakta-rúpa (Maháprabhu), bhakta-svarúpa (Nitjánanda Prabhu), bhakta-avatára (Advaita-áčárja), bhakta (Šrívása) a bhakta-šakti (Gadádhára Pandit).

11 Gaudíja vaišnavský zpěvník 11 Śrī Kŗșņa praņāma he kŗșņa! karuņā-sindho! dīna-bandho! jagat-pate! gopeśa! gopikā-kānta! rādhā-kānta! namo stu te Skládám Ti své nesčetné poklony, ó, Krišno! Jsi oceánem milosti, přítelem pokleslých, Pánem stvoření a vůdcem pasáčků! Jsi gópiká-kánta, milencem gópí a nad tím vším jsi rádhá-kánta, milencem Šrímatí Rádhiky! Śrī Rādhā praņāma tapta-kāñcana-gaurāňgi! rādhe! vŗndāvaneśvari! vŗșabhānu-sute! devi! praņamāmi hari-priye! Ó, Gaurángí, s pokožkou barvy tekutého zlata! Ó, Rádhé! Královno Vrindávany! Dcero Vrišabhánu Mahárádže! Ó, bohyně! Ó, Hariho nejdražší! Mé opětovné poklony Tobě! Śrī Sambandhādhideva praņāma jayatāń suratau paňgor mama manda-mater gatī mat-sarvasva padāmbhojau rādhā-madana-mohanau Všechna sláva milostivému páru Šrí Rádhá-Madana-mohanovi! Přestože jsem chromý, hloupý a prostý veškeré inteligence, jsou Vaše lotosová chodidla mým útočištěm a mým vším! Śrī Abhidheyādhideva praņāma dīvyad-vŗndāraņya-kalpa-drumādhaģ śrīmad-ratnāgāra-sińhāsana-sthau śrī-śrī-rādhā-śrīla-govinda-devau preșţhālībhiģ sevyamānau smarāmi Medituji o Šrí Šrí Rádhá-Góvindovi, Jež sedí pod stromy přání na drahokamy vykládáném trůnu ve svrchovaně krásné zemi Vrindávany, neustále obsluhováni nejdražšími sakhími, vedenými Lalitou a Višákhou. Śrī Prayojanādhideva praņāma

12 12 Gaudíja vaišnavský zpěvník śrīmān rāsa-rasārambhī vańśīvaţa-taţa-sthitaģ karșan veņu-svanair gopīr gopīnāthaģ śriye stu naģ Šrí Gopínáthe, prameni transcendentálního tance rása, stojící neustále pod stromem Vamší-vata, vábící všechny mladistvé gópí tóny Své flétny, uděl mi Svoji přízeň. Srī Tulasī praņāma vŗndāyai tulasī-devyai priyāyai keśavasya ca kŗșņa-bhakti-prade devi! satyavatyai namo namaģ Znovu a znovu skládám své poklony Tulasí-déví, jež je velice drahá Šrí Krišnovi a je známá také jako Vrindá-déví a Satjavatí (zosobnění ryzí pravdy). Ó, bohyně, jsi rezervoárem krišna-bhakti. Śrī Pañca-tattva mantra śrī kŗșņa-caitanya prabhu-nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vŗnda Mahā-mantra hare kŗșņa hare kŗșņa kŗșņa kŗșņa hare hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare Jaya-Dhvani Śrī Śrī Guru-Gaurāňga-Gāndharvikā-Giridhārī-Rādhā-Govindajī kī jaya! Oń vișņupāda paramahańsa parivrājakācārya așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktivaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Vijňāna Nityānanda Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa paramahańsa Śrīla Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja kī jaya!

13 Gaudíja vaišnavský zpěvník 13 Nitya-līlā-pravișţa saccidānanda Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa vaișņava-sārvabhauma Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja kī jaya! Śrī Gauďīya Vedāntācārya Śrīla Baladeva Vidyābhūșaņa Prabhu kī jaya! Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ţhākura kī jaya! Śrīla Narottama-Śrīnivāsa-Śyāmānanda Prabhu-traya kī jaya! Śrīla Kŗșņadāsa Kavirāja Gosvāmī Prabhu kī jaya! Śrī Rūpa, Sanātana, Bhaţţa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla-bhaţţa, dāsa Raghunātha, Șaď-Gosvāmī Prabhu kī jaya! Śrī Svarūpa Dāmodara, Rāya Rāmānandādi, Śrī Gaura-pārșada-vŗnda kī jaya! Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ţhākura kī jaya! Prema-se kaho Śrī Kŗșņa-Caitanya, Prabhu Nityānanda, Śrī Advaita, Gadādhara, Śrīvāsādi, Śrī Gaura-bhakta-vŗnda kī jaya! Śrī Antardvīpa-Māyāpura, Sīmantadvīpa, Godrumadvīpa, Madhyadvīpa, Koladvīpa, Ŗtudvīpa, Jahnudvīpa, Modadrumadvīpa, Rudradvīpātmaka Śrī Navadvīpa-dhāma kī jaya! Śrī Śrī Rādhā-Kŗșņa gopa-gopī-go-govardhana-dvādaśa-vanātmaka Śrī Vrajamaņďala kī jaya! Śrī Śyāma-kuņďa, Rādhā-kuņďa, Yamunā, Gaňgā, Tulasī, Bhakti-devī kī jaya! Śrī Jagannātha, Baladeva, Subhadrā Sudarśana-cakrajiuī kī jaya! Nŗsińha Bhagavān kī jaya! Bhakta-pravara Śrī Prahlāda Mahārāja kī jaya! Cārõ sampradāya kī jaya! Caro acárya ki jaya! Caro dhama ki jaya! Cari ved ki jaya! Śrī Kŗșņa Caitanya Mission kī jaya! Śrī Śrī Rādhā-Govinda Mandira kī jaya! Śrī Harināma-saňkīrtana kī jaya! Ananta-koţi vaișņava-vŗnda kī jaya! Samāgata bhakta-vŗnda kī jaya! Śrī Gaura-premānande! Hari hari bol! Śrī Guru-Paramparā Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda kŗșņa hoite catur-mukha, hoya kŗșņa-sevonmukha,

14 14 Gaudíja vaišnavský zpěvník brahmā hoite nāradera mati nārada hoite vyāsa, madhva kohe vyāsa-dāsa, pūrņaprajña padmanābha-gati (1) nŗhari-mādhava-vańśe, akșobhya-paramahańse, śișya boli aňgīkāra kore akșobhyera śișya jaya-tīrtha nāme paricaya, tā ra dāsye jñānasindhu tore (2) tāhā hoite dayānidhi, tā ra dāsa vidyānidhi, rājendra hoilo tāhā ho te tāhāra kiňkara jaya-dharma nāme paricaya, paramparā jāno bhālo-mate (3) jayadharma-dāsye khyāti, śrī purușottama-yati, tā ho te brahmaņya-tīrtha-sūri vyāsatīrtha tā ra dāsa, lakșmīpati vyāsa-dāsa, tāha ho te mādhavendra-purī (4) mādhavendra-purī-vara-śișya-vara śrī īśvara, nityānanda, śrī advaita vibhu īśvara-purīke dhanya, korilena śrī caitanya, jagad-guru gaura mahāprabhu (5) mahāprabhu śrī caitanya, rādhā-kŗșņa nahe anya, rūpānuga-janera jīvana viśvambhara-priyaňkara, śrī svarūpa-dāmodara, śrī gosvāmī rūpa, sanātana (6) rūpa-priya mahājana, jīva, raghunātha hana, tā ra priya kavi kŗșņadāsa kŗșņadāsa-priya-vara, narottama sevā-para, jā ra pada viśvanātha-āśa (7) viśvanātha bhakta-sātha, baladeva, jagannātha, tā ra priya śrī bhaktivinoda mahā-bhāgavata-vara, śrī gaurakiśora-vara, hari-bhajanete jā ra moda (8) srī vārșabhānavī-varā, sadā sevya-sevā-parā, tāhāra dayita-dāsa nāma ei saba harijana, gaurāňgera nija-jana,

15 Gaudíja vaišnavský zpěvník 15 tā dera ucchișţe mora kāma (9) Brahmā-Mādhva-Gauďīya Sampradāya śrī-kŗșņa-brahma devaŗși-vādarāyaņa-samjňakān śrī-madhva-śrī-padmanābha-śrīman-nŗhari-mādhavān akșobhya-jayatīrtha-śrī-jñānasindhu-dayānidhin śrī-vidyānidhi-rājendra-jayadharmān-kramādvayam purușottama-brahmaņya-vyāsatīrthańś ca saństumaģ tato lakșmīpatiń śrīman-mādhavendra ca bhaktitaģ tac chișyān śrīśvarādvaita-nityānandān-jagat-gurūn devam-īśvara-śișyań-śrī-caitanyāň ca bhajāmahe śrī-kŗșņa-prema-dānena yena nistāritań jagat kali-kalușa-santaptań karuņā-sindhunā svayam mahāprabhu-svarūpa-śrī-dāmodaraģ-priyaňkaraģ rūpa-sanātanau dvau ca gosvāmī-pravarau prabhu śrī-jīva-raghunāthaś ca rūpa priyo mahā-matiģ tat-priyaģ-kavirāja-śrī kŗșņa-dāsa-prabhur mataģ tasya priyottamaģ śrīla sevāparo narottamaģ tad-anugata bhaktaģ śrī-viśvanāthaģ sad-uttamaģ tad āsaktaś ca gauďīya-vedāntācārya-bhūșaņam vidyābhūșaņa-pāda śrī-baladeva-sad-āśrayaģ vaișņava-sārvabhauma-śrī-jagannātha-prabhu tathā śrī-mayāpura-dhāmnas tu nirdeștā-sajjana-priyaģ śuddha-bhakti-pracārasya mūli-bhūta ihottamaģ śrī-bhaktivinodo devas tat-priyatvena viśrutaģ tad-abhinna-suhŗd-varyo mahā-bhāgavatottamaģ śrī-gaura-kiśoraģ sākșād-vairāgyań vigrahāśritam

16 16 Gaudíja vaišnavský zpěvník māyāvāda-ku-siddhānta-dhvānta-rāśi-nirāśakaģ viśuddha-bhakti-siddhāntaiģ svānta-padma-vikāśakaģ devosau paramohańso mattaģ-śrī gaura-kīrtane pracārācāra-kāryeșu nirantarań-mahotsukaģ hari-priya-janair gamya oń vișņupāda-pūrvakaģ śrī-pādo-bhakti-siddhānta-sarasvatī-mahodayaģ sarve te gaura-vamśyaś ca parama-hańsa-vigrahāģ vayań ca praņata dāsās tad ucchișţa-grahāgrahāģ Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Așţaka sadā pujya gurudeva dayānidhe gatidāyaka pāraga vedamate bhāti tvadīyam ananta dharma dhanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, nejváženější Šrí Gurudévo! Jsi oceánem milosti, zachráncem pokleslých duší a zosobněním védských zásad. Rozjasni září svých nezměrných zbožných vlastností oblohu mého srdce. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. bhakta sarvottama he bhakti vaibhava purī gosvāmī nāma dharin he deva rūpānugarīteh karosi bhajanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Šrí Gurudévo, Bhakti Vaibhavo Purí Gósvámí, nejlepší z oddaných následovníků Rúpy Gósvámího. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. avatīrņaģ suvarņa-sujoge bhuvi nityań jīva hite rata kŗşņapremin bhavasāgara taraņa kīrti yutam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Pro záchranu pokleslých a zapomnělých duší jsi sestoupil v ten nejpříznivější okamžik do hmotného světa. Skládám své pokorné poklony ke tvým

17 Gaudíja vaišnavský zpěvník 17 lotosovým chodidlům, ó, drahý Pána Krišny. jīva mokşakārye prabhu cāvatīrņa harināmno vitaraņe py agragaņya prāvalambya tu hŗdaye gauramatam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Sestoupil jsi pro záchranu celého lidstva! Jsi vůdčím kazatelem Pánova jména, věčně opojeným dokonalým učením Šrí Gaurángy Maháprabhua. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. sarvavidyā-viśārada bhakta śreşţha sarvasańśaya mocane asi valişţhah sadā bhāvayasi hŗdā rādhādhavam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Jsi sběhlý ve veškerém duchovním poznání a dokážeš úžasným způsobem odstranit nesčetné obavy v lidských myslích. Jsi neustále ponořen v meditacích o Šrí Rádhá-Mádhavovi. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. dhyeyań siddha sarasvatī śubhrapadam kŗşņebhakti vŗndāvane cāhor atram tathā rāya rāmānandasya pujkarjyam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Jsi oddán službě svatým chodidlům svého Gurudévy, Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Gósvámí Prabhupády a neustále vzpomínáš na vrindávanské zábavy Šrí Rádhá-Krišny. Získal jsi požehnání Šríly Ráje Rámanandy a následujíc v jeho šlépějích jsi ustanovil krišna-prému za konečný cíl života. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. viśve caitanya cetana kathākarin hŗdi jagannātha bibhumālā dhārin mukhe pīyūşa sadŗśam subacanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! V zájmu rozšíření poselství Pána Gaurángy uctíváš ve svém srdci Pána Džagannátha, Jenž není nikým jiným, než Vradžendra-nandanou Krišnou. Ze tvých úst neustále plynou nektaruplné rozpravy o Pánovi, jež vstupujíc do uší zvědavých oddaných ničí jejich hmotné touhy. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým

18 18 Gaudíja vaišnavský zpěvník chodidlům. karomi manasā śrīpāda pūjanam sugrāhyań bhavatu mama nivedanam adhamāya mahyań dehi divyajñānam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Na závěr bych chtěl k tvým lotosovým chodidlům tak jako květinu obětovat svoji mysl. Přijmi, prosím, tuto drobnou prosbu a požehnej tohoto bezvýznamného služebníka božskou láskou. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. śrī bhakti vaibhava padyam purigosvāminah stavam trikālań jaģ paţhen nityań saģ yāti paramań gatim Ten, kdo čte třikrát denně tuto áštaku, opěvující Šrí Bhakti Vaibhavu Purí Gósvámího, bude spasen dosažením lotosových chodidel Šrí Rádhá-Mádhavy. Śrī Gurvașţakam Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ţhākura sańsāra-dāvānala-līďha-loka trāņāya kāruņya-ghanāghanatvam prāptasya kalyāņa-guņārņavasya vande guroģ śrī caraņāravindam (1) Stejně tak, jako hasí dešťový mrak proudy deště planoucí lesní požár, svlažuje Šrí Gurudéva svým deštěm božské milosti lidské bytosti spalované ohněm hmotné existence, vystavené trojímu utrpení. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy, který se zjevuje tehdy, když Krišnova milost nezadržitelně naroste a který je oceánem příznivých kvalit. mahāprabhoģ kīrtana-nŗtya-gīta vāditra-mādyan-manaso rasena romāñca-kampāśru-taraňga-bhājo vande guroģ śrī caraņāravindam (2) Inspirován sankírtanem Maháprabhua se Šríla Gurudéva stále oddává tanci, zpěvu a hře

19 Gaudíja vaišnavský zpěvník 19 na hudební nástroje. Protože ve svém srdci neustále zakouší Maháprabhuovu oddanou extázi, projevuje někdy, jakoby šílený, extatické symptomy zježené vlasy, třes a vlny slz proudící z očí. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā śŗňgāra-tan-mandira-mārjanādau yuktasya bhaktāńś ca niyuñjato pi vande guroģ śrī caraņāravindam (3) Neustále se zaměstnává službou božstvům a ponořen v milostné náladě Je denně odívá do překrásných šatů a zdobí šperky, aby tak ještě dodal kráse Jejich setkání. Čistí chrám a zaměstnává se mnoha dalšími služebnými činnostmi. V této službě zaměstnává také své žáky. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda svādv-anna-tŗptān hari-bhakta-saňghān kŗtvaiva tŗptiń bhajataģ sadaiva vande guroģ śrī caraņāravindam (4) Šrílu Gurudévu vždy potěší pohled na Šrí Krišnovy oddané, vychutnávající čtyři druhy obětovaných pokrmů těch, které lze kousat, sát, lízat a pít. Tímto způsobem se oddaní těší z vychutnávání maháprasádam. (Přijímáním prasádam v oddaném postoji se ničí hmotný život a v srdci vyvstává blaho božské lásky.) Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. śrī-rādhikā-mādhavayor apāra mādhurya-līlā-guņa-rūpa-nāmnām prati-kșaņāsvādana-lolupasya vande guroģ śrī caraņāravindam (5) Šríla Gurudéva ve svém srdci stále pociťuje nutkání zakoušet bezmeznou sladkost svatého jména, podob, vlastností a zábav Šrí Šrí Rádhá-Mádhavy ve Vrindávaně. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai yā yālibhir yuktir apekșanīyā tatrāti-dākșād ati-vallabhasya vande guroģ śrī caraņāravindam (6) Šríla Gurudéva je stále ve společnosti sakhích, podporujíc takto dokonalost milostných

20 20 Gaudíja vaišnavský zpěvník zábav mladistvého páru v lesích Vrindávany. Je velkým odborníkem v přípravě vhodných příležitostí pro Jejich potěšení a těší se proto velké oblibě Šrí Rádhy a Krišny. Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. sākșād-dharitvena samasta-śāstrair uktas tathā bhāvyata eva sadbhiģ kintu prabhor yaģ priya eva tasya vande guroģ śrī caraņāravindam (7) Všechna písma prohlašují, že je Šríla Gurudéva Šrí Hariho přímou energií a je proto považován svatými autoritami za Jeho nelišícího se zástupce. Protože je Šríla Gurudéva Pánovi tak drahý (jakožto nepochopitelně odlišná i neodlišná manifestace Pána), skládám své modlitby k jeho lotosovým chodidlům. yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiģ kuto pi dhyāyań stuvańs tasya yaśas tri-sandhyań vande guroģ śrī caraņāravindam (8) Pouze milostí Šríly Gurudévy je možné dosáhnout Krišnovy milosti; bez jeho milosti není živá bytost schopna dosáhnout jakéhokoliv pokroku, ani vysvobození. Skládám své modlitby k jeho lotosovým chodidlům, meditujíc třikrát denně o jeho slávě. śrīmad-guror așţakam etad uccair brāhme muhūrte paţhati prayatnāt yas tena vŗndāvana-nātha-sākșāt sevaiva labhyā janușo nta eva (9) Osobě, recitující během brahmá muhurty velice pozorně tuto áštaku Šrí Gurudévovi, se po dosažení čisté duchovní podoby zajisté dostane přímé služby lotosovým chodidlům Šrí Krišny, životu a duši Vrindávany. Gurudeva! Kŗpā-Bindu Diyā Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura gurudeva! kŗpā-bindu diyā, kara ei dāse, tŗņāpekșā ati hīna

21 Gaudíja vaišnavský zpěvník 21 sakala sahane, bala diyā kara, nija-māne spŗhā-hīna (1) Gurudévo! Obdař mě kapkou své milosti učiň tohoto služebníka pokornějším, než-li je stéblo trávy. Dej mi sílu snášet veškeré okolnosti a zbav mě sklonu usilovat o slávu a postavení. sakale sammāna, karite śakati, deha nātha! yathāyatha tabe ta gāiba, harināma sukhe, aparādha ha be hata (2) Dej mi sílu vzdávat úctu veškerým živým bytostem, v souladu s jejich postavením. Jedině tak budu schopen blaženě pronášet svatá jména a veškeré mé přestupky se odstraní. kabe hena kŗpā, labhiyā e jana, kŗtārtha haibe nātha! śakti-buddhi-hīna, āmi ati dīna, kara more ātma-sātha (3) Ó, můj pane! Kdy budu požehnán tvojí milostí a dosáhnu tak v životě úspěchu? Jsem natolik pokleslý, že postrádám jakoukoliv sílu či inteligenci. Zmocni se laskavě mé duše a učiň mě k svému obrazu. yogyatā-vicāre, kichu nāhi pāi, tomāra karuņā sāra karuņā nā haile, kādiyā kādiyā, prāņa nā rākhiba āra (4) Hodnotím-li sebe sama, doznávám, že nenacházím žádné dobré vlastnosti; Tvá milost je podstatou mého bytí. Pokud mi neudělíš svoji milost, budu se muset hořce plačíc zříci svého života. Śrī Guru-Caraņa-Padma Śrīla Narottama dāsa Ţhākura śrī guru-caraņa-padma, kevala bhakati-sadma, vandõ mui sāvadhāna-mate

22 22 Gaudíja vaišnavský zpěvník jāhāra prasāde bhāi, e bhava tariyā jāi, kŗșņa-prāpti haya jāhā ha te (1) Lotosová chodidla Šrí Gurudévy jsou pokladnicí šrí, čisté préma-bhakti ke Šrí Krišnovi. S velkou péčí vzdávám svoji úctu a službu těmto lotosovým chodidlům. Ó, bratře, věz že pouze jeho milostí je možné překonat tento rozlehlý oceán utrpení a dosáhnout lotosových chodidel Šrí Krišny. guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya, āra nā kariha mane āśā śrī guru-caraņe rati, ei se uttamā gati, je prasāde pūre sarva āśā (2) Slova vycházející z lotosových úst Šrí Gurudévy by měla spočinout v náručí srdce. Je netřeba prahnout po čemkoliv jiném, neboť jeho pokyny přivádějí k nejvyššímu cíli - poutu k jeho lotosovým chodidlům. Jeho milostí se vyplní veškerá přání po duchovní dokonalosti. cakșu-dāna dilā jei, janme janme prabhu sei, divya-jñāna hŗde prakāśita prema-bhakti jāhā haite, avidyā vināśa jāte, vede gāya jāhāra carita (3) Uděluje dar transcendentální vize a rozjasňuje srdce božským poznáním. Je mým pánem zrození za zrozením. Vychází z něho préma-bhakti, božská oddanost, odstraňující veškerou nevědomost. Védská písma opěvují jeho charakter. śrī guru karuņā-sindhu, adhama janāra bandhu, lokanātha lokera jīvana hā hā prabhu! kara dayā, deha more pada-chāyā, tuwā pade lainu śaraņa (ebe yaśa ghușuka tribhuvana) (4) Šrí Gurudéva je oceánem milosti, největším přítelem bezútěšných, životem a duší všech! Ó, pane, buď ke mně milostivý! Ó, gurudévo, uděl mi stín svých lotosových chodidel, kterým jsem odevzdán. (Kéž tvoje proslulost dosáhne všech tří světů.) Ohe! Vaișņava Ţhākura

Vyása Pújá. A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády. Offeringy oddaných z České republiky

Vyása Pújá. A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády. Offeringy oddaných z České republiky Vyása Pújá A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády Offeringy oddaných z České republiky 2015 Obsah Alalanáth dás 4 Jan Mareš 8 Janamejaya dás 10 Jaya Kešava 11 Kasturí Manjarí deví dásí 12 Nitai Navadvípačandra

Více

06/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

06/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 06/2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Šrímad Bhágavatam 10.14.36 tāvad rāgādayaģ stenās tāvat kārā-gŗhań gŗham tāvan moho 'ńghri-nigaďo yāvat kŗşņa na te

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! sadhu-sastra-guru-bakya hrdaya karia aikya satata bhasiba prema-majhe karmi jnani bhakti-hina ihake karibe bhina

Více

Vaišnavská numerologie. 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství

Vaišnavská numerologie. 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství Vaišnavská numerologie 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství kṛṣṇas tu bhagavān svayam Pán Šrí Krišna je původní Osobnost Božství [ŠB 1.3.28] śrī-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya Šrí Čaitanya Maháprabhu se

Více

červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava mahimá ţhākura vaişņava-pada avanira su-sampada śuno bhāi haiyā eka mana āśraya laiyā bhaje, tāre kŗşņa

Více

únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! durlabha janama hena nahi bhaja hari kena ki lagiya mara bhava bandhe chada anya kriya karma nahi dekha veda-dharma

Více

duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! tirtha-jatra parisrama kabala-manera-bhrama sarba-siddhi gobinda carana drdha visvasa hrda dhari mada matsarya

Více

1/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

1/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 1/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! kāmādīnāń kati na katidhā pālitā durnideśās teşāń jātā mayi na karuņā na trapā nopaśāntiģ utsŗjyaitān atha yadu-pate

Více

březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! asat-kriya kutinati chada anya paripati anya debe na kariho rati apana apana sthane piriti sabhaya tane bhakti-pathe

Více

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru Tou nejhrubší formou násilí a současně tím největším zločinem

Více

únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) nā loinu sat mata, asate majilo cita, tuyā pade nā korinu āśa narottama

Více

únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! tūmi ta dayāra sindhū adhama-janāra bamdhu more prabhu kara abadhāna paďinā asat-bhole kāma-timingile gile e nātha

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) vidhi boŗo balavān, nā śune dharama jñāna, sadāi karama pāśe bāndhe

Více

Prema Bhakti Candrikä (Měsíční záře láskyplné oddanosti)

Prema Bhakti Candrikä (Měsíční záře láskyplné oddanosti) Prema Bhakti Candrikä (Měsíční záře láskyplné oddanosti) Çréla Narottama däsa ṬṬhäkura anglický originál: Kuçakratha däsa český překlad: CC-BY-SA bh. Jan Mareš, 2015 Úvod Prema-dharma Çré Caitanyi Mahäprabhua

Více

Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev

Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv avandatāṅgaṁ vinamayya daṇḍavat dṛgbhyāṁ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena

Více

Śrī Vyāsa-pūjā. 18. srpna 2014

Śrī Vyāsa-pūjā. 18. srpna 2014 Śrī Vyāsa-pūjā 18. srpna 2014 Nejpožehnanější událost: 18. srpen 2014 stoosmnácté výročí dne, kdy na tento svět přišel náš milovaný duchovní učitel, Jeho Božská Milost Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya

Více

Šrí Šrí Rádhá Góvinda Mandir

Šrí Šrí Rádhá Góvinda Mandir Šrí Šrí Rádhá Góvinda Mandir Program Březen 2008 Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Jednou za Brahmova dne - ve výjimečné Kali-juze - přichází Krišna zakusit náladu Rádhárání, pochopit povahu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Šrí Vradža Vidžaj Mahótsava Nitja-lilá-pravišta Óm Višnupád 108 Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gosvámí Mahárádža 2. výročí návratu Šríly Gurumahárádži do

Více

05/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

05/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 05/2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Manah Šikšá Pokyny k mysli sańsāra bātojāre kāma-phāňse bāndhi māre phūkāra karaha haridāsa karaha bhakata-saňga prema-kathā-rasa-raňga

Více

UČIŇ MĚ ZÁŘÍCÍ HVĚZDIČKOU. Bahá í nakladatelství, 2002

UČIŇ MĚ ZÁŘÍCÍ HVĚZDIČKOU. Bahá í nakladatelství, 2002 UČIŇ MĚ ZÁŘÍCÍ HVĚZDIČKOU Bahá í nakladatelství, 2002 3 Ó Bože, veď mě a ochraňuj mě, rozsviť lampičku mého srdíčka a učiň mě zářící hvězdičkou. Ty jsi Mocný a Silný. 5 On je Bůh! Ó Bože, můj Bože! Věnuj

Více

5/2015. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

5/2015. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 5/2015 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) tāi duşţa mana, nirjana bhajana," pracāricha chale

Více

květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! anya-abhilasa chadi jnana karma parihari kaya mane kariba bhajana sadhu-sange krsna seva na pujiba devi-deva ei

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) kāma krodha lobha moha, mada abhimāna saha, āpana āpana sthāne ţāne āmāra

Více

červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! maha janera jei patha tate habe anurata purbapara kariya bicara sadhana-smarana-lila ihate na kara hela kaya mane

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

Çré Brahma-saàhitä. (text řazený do Paňčarátry, vaišnavské tantry) český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš 2014

Çré Brahma-saàhitä. (text řazený do Paňčarátry, vaišnavské tantry) český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš 2014 Çré Brahma-saàhitä (text řazený do Paňčarátry, vaišnavské tantry) český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš 2014 1 éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù anädir ädir govindaù sarva-käraëa-käraëam Krišna,

Více

6/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

6/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 6/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) pratişţhāśā-taru, jaďa-māyā-maru nā pela rāvaņa

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. ČÍSLO 3 15. ROČNÍK

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. ČÍSLO 3 15. ROČNÍK Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. Vaříme! Ratha-játrá v San Francisku Rasismus je kožní nemoc ČÍSLO 3 15. ROČNÍK Obsah 3 4 7 8 10 11 13 17 19 22 24 Hare Krišna, první

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2008 Slunce je jasné a mírné, dny jsou kratší a vane chladný vítr. Pole nesou zralou zlatou úrodu. Květy měsíčku se rozvíjejí

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 4/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) jaďera pratişţhā, śūkarera vişţhā jāna nā ki tāhā

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

do velice nepříznivých a nebezpečných

do velice nepříznivých a nebezpečných prašanta-manasarh hy enam yoginam sukham uttamam upaiti šánta-rajasam brahma-bhúiam akalmasam Yogí, jehož mysl se upírá na Mě, dosahuje nejvyšší dokonalosti transcendentálního štěstí. Překonává kvalitu

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Kundalini jóga - Jóga vědomí

Kundalini jóga - Jóga vědomí Kundalinijóga podle Yogi Bhajana Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání, zdraví, vnitřní radosti a potěšení ze života. Kundalini jóga - Jóga vědomí Manuál Ženy jak se stát: šťastnou, zdravou, krásnou,

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství

Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství Promluva Satja Sáí Báby z 11. srpna 2006 Pán Kailásu se zjevil ve své božské podobě se srpkem měsíce, zdobícím mu hlavu, s chladivými vodami Gangy, stékajícími

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. ČÍSLO 1 15. ROČNÍK

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. ČÍSLO 1 15. ROČNÍK Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. Zábavy Pána Čaitanji Krišna je původem DNA Rozměry dobra a zla ČÍSLO 1 15. ROČNÍK JEDEME DÁL...! Navzdory všem těžkostem a obtížím

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Získejte boží milost poslušností ke svým rodičům

Získejte boží milost poslušností ke svým rodičům Získejte boží milost poslušností ke svým rodičům Promluva Satja Sáí Báby z 18. září 2004 Měsíc osvětluje svět v noci a slunce během dne. Správné jednání osvětluje tři světy a ušlechtilý syn celou linii

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! narottama bada dukhi natha more kara sukhi tomara bhajana sankirtane antaraya nahi jaya ei ta parama bhaya nivedana

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ČÍSLO 6 12. ROČNÍK. seriály novinky f ilosof ie zajímavosti

ČÍSLO 6 12. ROČNÍK. seriály novinky f ilosof ie zajímavosti ČÍSLO 6 12. ROČNÍK seriály novinky f ilosof ie zajímavosti Obsah 3 4 7 8 12 16 20 23 24 Seriál Nádherné transcendentální vlastnosti Šríly Prabhupády Seriál Věčná kultura duše - Jantry a Mandaly Koutek

Více

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost. ČÍSLO 2 15. ROČNÍK Hare Krišna! Máme za sebou Gaura Púrnimu a Ráma Návamí, a na dveře už klepe Nrisimha Čaturdaší. Pak přijde protivanovská

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Přednáška - Suhotra Swami. Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992. Téma: Hamsa a Paramahamsa

Přednáška - Suhotra Swami. Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992. Téma: Hamsa a Paramahamsa Přednáška - Suhotra Swami Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992 Téma: Hamsa a Paramahamsa tubhyaṁ ca nārada bhṛśaṁ bhagavān vivṛddhabhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam jñānaṁ ca bhāgavatam ātma-satattva-dīpaṁ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování návštěva zenového kláštera Senšinji, v úterý 27. dubna v 19:00, Kuncova 3a, Praha 5, sraz v 18:50 na stanici metra B Stodůlky společné zúčastněné

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více