Gaudíja vaišnavský zpěvník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gaudíja vaišnavský zpěvník"

Transkript

1 śrī śrī guru-gaurāňgau jayataģ Gaudíja vaišnavský zpěvník Sbírka sanskritských, bengálských a indických básní, modliteb a písní gaudíja-vaišnavských áčárjů

2 2 Gaudíja vaišnavský zpěvník Akrodha Paramānanda Ākșepa Āmāra Jīvana Aruņodaya-Kīrtana Avatāra-Sāra Bandhu-Saňge Bhaja Bhaja Hari Bhajahû Re Mana Bhaja Re Bhaja Re Āmāra Bhoga Ārati Brahmā-Mādhva-Gauďīya Sampradāya Dayāla Nitāi Caitanya Bole Deset přestupků vůči Svatému Jménu Ei-Bāra Karuņā Kara Emana Durmati Emana Śacīra Nandana Vine Emona Gaurāňga Vinā Nāhi Āra Gaurāňga Balite Ha be Gaurāňga Tumi More Dayā Nā Chāďiha Gaurāňgera Duţī-Pada Gāya Gorā Madhura Svare Gītam Śrī Śrī Rādhikā Pāda-Padme Vijñapti Gopīnātha Gurudeva! Kŗpā-Bindu Diyā Hari Hari, Kabe Mora Ha be Hena Dina Hari Hari! Viphale Janama Goňāinu Hari He Dayāla Mora Jaya dao, jaya dao Jaya-Dhvani Jaya Jaya Nityānanda Advaita Gaurāňga Jaya Jaya Rādhe Kŗșņa Govinda Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumāra Jaya Rādhā-Mādhava Jaya Śacīnandana, Jaya Gaurahari... 35

3 Gaudíja vaišnavský zpěvník 3 Je ānila Prema-Dhana Jīva Jāgo, Jīva Jāgo Kabe Ha be Bala Kabe Śrī Caitanya More Kali-Kukkura Kadana Ke Jābi Ke Jābi Bhāi Ki-Rūpe Pāiba Sevā Kŗpā Kara Vaișņava Ţhākura (Kŗșņa) Deva! Bhavantań Vande Mānasa, Deha, Geha Maňgala Ārati Maňgalācaraņa... 8 Nadīyā-Godrume Nagara Bhramiyā Āmāra Nāma-Kīrtana Nāma-Saňkīrtana Nārada Muni Nitāi-Gaura-Nāma Nitāi Guņa-Maņi Ohe! Vaișņava Ţhākura Prasāda-Sevā Rādhā-Kŗșņa Bal Bal Rādhā-Kuņďa-Taţa Șaď-Aňga Śaraņāgati Sakala Vaișņava Gosāi Sakhī-Vŗnde Vijñapti Sarvasva Tomāra Śrī Baladeva Stotram Śrī Caitanyāșţakam Śrī Dāmodarāșţakam Śrī Daśāvatāra-Stotram Śrī Gaňgā Stotram Śrī Gaura Ārati Śrī Gaura-Gīti

4 4 Gaudíja vaišnavský zpěvník Śrī Gaura-Nityānandera Dayā Śrī Govardhana-Vāsa-Prārthanā-Daśakam Śrī Guru-Caraņa-Padma Śrī Guru-Paramparā Śrī Gurvașţakam Śrī Jagannāthāșţakam Śrī Jagannātha Stotram Śrī Kŗșņa-Caitanya Prabhu Dayā Kara More Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura Śrī Madhurāșţakam Śrī Maňgala-Gītam Śrīman Mahāprabhura Hari-Vāsara-Vrata-Pālana Śrī Nityānandāșţakam Śrī Nityānande Nișţhā Śrī Prabhupāda-Padma-Stavakaģ Śrī Rādhā-Kŗpā-Kaţākșa-Stava-Rāja Śrī Rādhā-Kuņďāșţakam Śrī Rādhikāșţakam Śrī Rūpa-Mañjarī-Pada Śrī Rūpānugatya-Māhātmya Śrī Śacī-Tanayāșţakam Śrī Șaď-Gosvāmyașţakam Śrī Śikșāșţakam Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Așţaka Śrī Śrī Rādhā-Govinda Stotram Śrī Śyāma-Kuņďāșţakam Śrī Tulasī Kīrtana Śrī Vaișņava-Vandanā Śrī Vraja-Dhāma-Mahimāmŗta Śrī Vŗndā-Devyașţakam Śrī Vŗndāvanāșţakam Śrī Yamunāșţakam Śrī Yugala Ārati Śuddha-Bhakata... 83

5 Gaudíja vaišnavský zpěvník 5 Ţhākura Vaișņava-Pada Úvod Vibhāvarī-Śeșa Vŗndāvana-Vilāsinī, Rādhe, Rādhe Yaśomatī-Nandana... 53

6 6 Gaudíja vaišnavský zpěvník Úvod Milostí Šrí Šrí Gurua a Gaurángy byla k duchovnímu prospěchu všech západních oddaných do angličtiny přeložena a pod hlavičkou Šrí Krišna Čaitanja Mission vydána dlouho očekávaná kniha Šrí Gaudíja Bhadžan Dípiká (v češtině Gaudíja-vaišnavský zpěvník ). Tato kniha je naplněna písněmi vznešených Vaišnavů. Je řečeno Mádhava stava prija, Mádhavu těší naslouchání oddaným písním. Ve Šrí Bhakti Rásamrita Sindhu je popsáno, že ten, kdo oslavuje před vlastním uctívaným božstvem Pána Madhusúdanu recitací písní, složených starověkými oddanými, nebo vlastních modliteb, je osvobozen ode všech hříchů a dosáhne Višnulóky. Podobně Skanda Purána prohlašuje, že ten, jehož jazyk zdobí drahokam modliteb ke Šrí Krišnovi, je ctěn světci a siddhy a velmi drahý polobohům. Tyto modlitbz a písně jsou přijaty a schváleny Šrí Rúpánuga áčárji Gaudíja komunity, přicházejícími v žákovské posloupnosti. Nelze je srovnávat s písněmi běžně dosažitelnými na trhu, které neobsahují oddanost a jsou plné miskoncepcí. Mezi těmito dvěma druhy písní je rozdíl, jako mezi nebem a peklem. V této knize se zpívá o jménu, podobě, vlastnostech a zábavách Osobnosti Božství a slávě Jejích společníků. Jejím čtením je v našich srdcích vzkříšena dřímající láska ke Krišnovi. Tato kniha čerpá z bohatství tak významných oddaných, jako jsou Šrí Šankaráčárja, Šrí Džajadéva Gósvámí, Šríla Rúpa Gósvámí, Šríla Sanátana Gósvámí, Šríla Raghunáth Dás Gósvámí, Šríla Krišnadás Kavirádža Gósvámí, Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur, Šríla Vrindávan Dás Thákur, Šrínivás Áčárja, Šríla Sárvabhauma Bhattáčárja, Šríla Naróttam Dás Thákur, Šríla Bhaktivinód Thákur, Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur Prabhupáda a další. Tyto osoby nejsou žádnými světskými básníky, zpívajícími nedůvěryhodné písně, které nemohou potěšit Osobnost Božství. Duchovní písně by měly být hodny toho, aby oslovily smysly uctívaného objektu. To lze nazývat bhadžanem, neboli službou. Verše, pronášené k pouhému uspokojení vlastních smyslů, nebo veřejnosti se staví vůči principům bhadžanu. Kompozice vět Gaudíja Vaišnavů nabízí prostor transcendentální lásce k Osobnosti Božství. Sladkost jejich slov, vybranost jejich jazyka, absence erotických témat a výjimečnost zářivé milostné lásky Vradže, odhalenou v těchto písních, nelze nalézt nikde jinde. Kéž milióny oddaných, prahnoucích po lahodné chuti božské lásky, uhasí popíjením tohoto nektaru spalující oheň trojjakého utrpení ve svých neuspokojených srdcích. Tato kniha je pokorným pokusem inspirovat a dodat prospěchu všem, ať už nevědomým, nebo učeným, při postupu na cestě k dosažení Osobnosti Božství.

7 Gaudíja vaišnavský zpěvník 7 Žádáme laskavého čtenáře, aby byl k shovívavý k případným chybám, bude-li to třeba. Jedině tak budeme potěšeni a uspokojeni tím, že tato práce nepřišla na zmar. Bhakti Vaibhava Purí

8 8 Gaudíja vaišnavský zpěvník Maňgalācaraņa vande hań śrī guroģ śrī-yuta-pada-kamalań śrī gurūn vaișņavāńś ca śrī rūpań sāgrajātań saha-gaņa-raghunāthānvitań tań sa-jīvam sādvaitań sāvadhūtań parijana-sahitań kŗșņa-caitanya-devań śrī-rādhā-kŗșņa-pādān saha-gaņa-lalitā-śrī-viśākhānvitāńś ca Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šríly Gurudévy (šrí dikšá-gurua a bhadžana-šikšá-gurua), guru-varze (naší celé učednické posloupnosti) a všem ostatním Vaišnavům, Šrílovi Rúpovi Gósvámí, jeho staršímu bratru Šrílovi Sanátanovi Gósvámí, Šrílovi Ragunáthovi Dásovi Gósvámí, Džívovi Gósvámí a jejich společníkům, dále pak Šrílovi Advaitovi Prabhuovi, Šrílovi Nitjánandovi Prabhuovi, Šrí Krišnovi Čaitanjovi Maháprabhuovi a Jeho společníkům a k lotosovým chodidlům Šrí Rádhá-Krišny, společně se Šrí Lalitou a Višákhou a všemi ostatními sakhími. Śrī Guru praņāma oń ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā caksur unmīlitań yena tasmai śrī gurave namaģ Ó, Gurudévo, jsi tak milostivý. Skládám ti své pokorné poklony a z hlouby svého srdce se modlím, abys pochodní božského poznání otevřel moje oči, jež byly oslepeny temnotou nevědomosti. Śrīla Bhakti Vaibhava Puri Gosvāmī vandanā nama oń vișņu-pādāya kŗșņa preșţhāya bhūtale śrīmate bhakti-vaibhava purī gosvamīti nāmine (1) Skládám své oddané poklony k lotosovým chodidlům Óm Višnupády Paramahamsa Parivrádžákáčárja-varja Aštótara-šata Šrí Šrímad Bhakti Vaibhavy Purího Gósvámí Mahárádže, jenž sestoupil na tuto zemi jakožto nejlepší oddaný Šrí Krišny. gauravāņi pracārāya dŗďha saňkalpa mūrtaye kŗșņa-śakti-svarūpāya śrī bhakti pradāine namaģ Rozšiřuješ božské poselství Šrímana Gaurángy Maháprabhua, jsi živoucím symbolem Jeho nezlomné odhodlanosti, inkarnací Šrí Krišnovy božské energie a dárcem nektaru oddanosti.

9 Gaudíja vaišnavský zpěvník 9 Śrīla Prabhupāda vandanā nama oń vișņu-pādāya kŗșņa-preșţhāya bhūtale śrīmate bhakti-siddhānta-sarasvatīti-nāmine śrī-vārșabhānavī-devī-dayitāya kŗpābdhaye kŗșņa-sambandha-vijñāna-dāyine prabhave namaģ Skládám své pranámy Óm Višnupádovi Šrí Šrímad Bhaktisiddhántovi Sarasvatí Gósvámí Thákurovi Prabhupádovi, jenž je velice drahý Šrí Krišnovi, těší se převeliké oblibě Šrí Váršanabhánaví-déví Rádhice, je oceánem milosti a milostivým dárcem realizace našeho věčného vztahu se Šrí Rádhou a Krišnou. mādhuryojjvala-premāďhya-śrī-rūpānuga-bhaktida śrī-gaura-karuņā-śakti-vigrahāya namo stu te Znovu a znovu vzdávám své poklony Šrílovi Sarasvatí Thákurovi, jenž je inkarnací milosti Šrí Gaurángy Maháprabhua (sestoupivšího na zemi pro rozšíření madhurja-rasy, úplné manželské prémy) a je zosobněním linie šrí rúpánuga-bhakti, následovníků Rúpy Gósvámího. namas te gaura-vāņī-śrī-mūrtaye dīna-tāriņe rūpānuga-viruddhāpasiddhānta-dhvānta-hāriņe Vzdávám své poklony Šrílovi Sarasvatí Thákurovi, jenž je zosobněním Šrí Gaurángova učení. Osvobozuješ pokleslé duše a rozptyluješ temnotu, povstávající z miskoncepcí, stavějících se proti pravidlům stanoveným Šrílou Rúpou Gósvámím. Śrīla Gaura-kiśora vandanā namo gaura-kiśorāya sākșād-vairāgya mūrtaye vipralambha-rasāmbhodhe! pādāmbujāya te namaģ Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šríly Gaura-kišóry, jenž je zosobněním odříkání, věčně ponořeným v náladě božského odloučení od Šrí Rádhy a Krišny. Śrīla Bhaktivinoda vandanā namo bhaktivinodāya sac-cid-ānanda-nāmine gaura-śakti-svarūpāya rūpānuga-varāya te

10 10 Gaudíja vaišnavský zpěvník Skládám své poklony Šrílovi Sačínandanovi Bhaktivinódu Thákurovi, jenž je vůdcem mezi následovníky Rúpy Gósvámího a vtělením Šrí Gaurángovy šakti, Gadádhary Pandita. Śrīla Jagannātha vandanā gaurāvirbhāva-bhūmes tvań nirdeșţā sajjana-priyaģ vaișņava-sārvabhauma śrī jagannāthāya te namaģ Skládám své poklony prvotřídnímu Vaišnavovi, Šrílovi Džagannáthovi Dásovi Bábádžímu Mahárádžovi, jenž odhalil místo zjevení Šrí Gaurasundary a jenž je převelice drahý všem svatým oddaným. Śrī Vaișņava vandanā vāñchā-kalpa-tarubyaś ca kŗpā-sindhubhya eva ca patitānāń pāvanebhyo vaișņavebhyo namo namaģ Skládám své poklony všem Vaišnavům, kteří jsou jako stromy přání, oceánem milosti a osvoboditely pokleslých podmíněných duší. Śrīman Mahāprabhu vandanā namo mahā-vadānyāya kŗșņa-prema-pradāya te kŗșņāya kŗșņa-caitanya-nāmne gaura-tvișe namaģ Skládám své poklony Šrí Krišnovi Čaitanjovi, Jenž je Šrí Krišnou Samotným. Přijal zlatou barvu Šrímatí Rádhiky a štědře rozdává krišna-prému, nejvzácnější ze všech darů. Śrī Pañca-tattva praņāma pañca-tattvātmakań kŗșņań bhakta-rūpa-svarūpakam bhaktāvatārań bhaktākhyań namāmi bhakta-śaktikam Skládám své poklony Šrí Krišnovi Čaitanjovi Maháprabhuovi v Jeho pěti vzezřeních, jako bhakta-rúpa (Maháprabhu), bhakta-svarúpa (Nitjánanda Prabhu), bhakta-avatára (Advaita-áčárja), bhakta (Šrívása) a bhakta-šakti (Gadádhára Pandit).

11 Gaudíja vaišnavský zpěvník 11 Śrī Kŗșņa praņāma he kŗșņa! karuņā-sindho! dīna-bandho! jagat-pate! gopeśa! gopikā-kānta! rādhā-kānta! namo stu te Skládám Ti své nesčetné poklony, ó, Krišno! Jsi oceánem milosti, přítelem pokleslých, Pánem stvoření a vůdcem pasáčků! Jsi gópiká-kánta, milencem gópí a nad tím vším jsi rádhá-kánta, milencem Šrímatí Rádhiky! Śrī Rādhā praņāma tapta-kāñcana-gaurāňgi! rādhe! vŗndāvaneśvari! vŗșabhānu-sute! devi! praņamāmi hari-priye! Ó, Gaurángí, s pokožkou barvy tekutého zlata! Ó, Rádhé! Královno Vrindávany! Dcero Vrišabhánu Mahárádže! Ó, bohyně! Ó, Hariho nejdražší! Mé opětovné poklony Tobě! Śrī Sambandhādhideva praņāma jayatāń suratau paňgor mama manda-mater gatī mat-sarvasva padāmbhojau rādhā-madana-mohanau Všechna sláva milostivému páru Šrí Rádhá-Madana-mohanovi! Přestože jsem chromý, hloupý a prostý veškeré inteligence, jsou Vaše lotosová chodidla mým útočištěm a mým vším! Śrī Abhidheyādhideva praņāma dīvyad-vŗndāraņya-kalpa-drumādhaģ śrīmad-ratnāgāra-sińhāsana-sthau śrī-śrī-rādhā-śrīla-govinda-devau preșţhālībhiģ sevyamānau smarāmi Medituji o Šrí Šrí Rádhá-Góvindovi, Jež sedí pod stromy přání na drahokamy vykládáném trůnu ve svrchovaně krásné zemi Vrindávany, neustále obsluhováni nejdražšími sakhími, vedenými Lalitou a Višákhou. Śrī Prayojanādhideva praņāma

12 12 Gaudíja vaišnavský zpěvník śrīmān rāsa-rasārambhī vańśīvaţa-taţa-sthitaģ karșan veņu-svanair gopīr gopīnāthaģ śriye stu naģ Šrí Gopínáthe, prameni transcendentálního tance rása, stojící neustále pod stromem Vamší-vata, vábící všechny mladistvé gópí tóny Své flétny, uděl mi Svoji přízeň. Srī Tulasī praņāma vŗndāyai tulasī-devyai priyāyai keśavasya ca kŗșņa-bhakti-prade devi! satyavatyai namo namaģ Znovu a znovu skládám své poklony Tulasí-déví, jež je velice drahá Šrí Krišnovi a je známá také jako Vrindá-déví a Satjavatí (zosobnění ryzí pravdy). Ó, bohyně, jsi rezervoárem krišna-bhakti. Śrī Pañca-tattva mantra śrī kŗșņa-caitanya prabhu-nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vŗnda Mahā-mantra hare kŗșņa hare kŗșņa kŗșņa kŗșņa hare hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare Jaya-Dhvani Śrī Śrī Guru-Gaurāňga-Gāndharvikā-Giridhārī-Rādhā-Govindajī kī jaya! Oń vișņupāda paramahańsa parivrājakācārya așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktivaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Vijňāna Nityānanda Gosvāmī Mahārāja kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa oń vișņupāda așţottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa paramahańsa Śrīla Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja kī jaya!

13 Gaudíja vaišnavský zpěvník 13 Nitya-līlā-pravișţa saccidānanda Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura kī jaya! Nitya-līlā-pravișţa vaișņava-sārvabhauma Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja kī jaya! Śrī Gauďīya Vedāntācārya Śrīla Baladeva Vidyābhūșaņa Prabhu kī jaya! Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ţhākura kī jaya! Śrīla Narottama-Śrīnivāsa-Śyāmānanda Prabhu-traya kī jaya! Śrīla Kŗșņadāsa Kavirāja Gosvāmī Prabhu kī jaya! Śrī Rūpa, Sanātana, Bhaţţa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla-bhaţţa, dāsa Raghunātha, Șaď-Gosvāmī Prabhu kī jaya! Śrī Svarūpa Dāmodara, Rāya Rāmānandādi, Śrī Gaura-pārșada-vŗnda kī jaya! Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ţhākura kī jaya! Prema-se kaho Śrī Kŗșņa-Caitanya, Prabhu Nityānanda, Śrī Advaita, Gadādhara, Śrīvāsādi, Śrī Gaura-bhakta-vŗnda kī jaya! Śrī Antardvīpa-Māyāpura, Sīmantadvīpa, Godrumadvīpa, Madhyadvīpa, Koladvīpa, Ŗtudvīpa, Jahnudvīpa, Modadrumadvīpa, Rudradvīpātmaka Śrī Navadvīpa-dhāma kī jaya! Śrī Śrī Rādhā-Kŗșņa gopa-gopī-go-govardhana-dvādaśa-vanātmaka Śrī Vrajamaņďala kī jaya! Śrī Śyāma-kuņďa, Rādhā-kuņďa, Yamunā, Gaňgā, Tulasī, Bhakti-devī kī jaya! Śrī Jagannātha, Baladeva, Subhadrā Sudarśana-cakrajiuī kī jaya! Nŗsińha Bhagavān kī jaya! Bhakta-pravara Śrī Prahlāda Mahārāja kī jaya! Cārõ sampradāya kī jaya! Caro acárya ki jaya! Caro dhama ki jaya! Cari ved ki jaya! Śrī Kŗșņa Caitanya Mission kī jaya! Śrī Śrī Rādhā-Govinda Mandira kī jaya! Śrī Harināma-saňkīrtana kī jaya! Ananta-koţi vaișņava-vŗnda kī jaya! Samāgata bhakta-vŗnda kī jaya! Śrī Gaura-premānande! Hari hari bol! Śrī Guru-Paramparā Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda kŗșņa hoite catur-mukha, hoya kŗșņa-sevonmukha,

14 14 Gaudíja vaišnavský zpěvník brahmā hoite nāradera mati nārada hoite vyāsa, madhva kohe vyāsa-dāsa, pūrņaprajña padmanābha-gati (1) nŗhari-mādhava-vańśe, akșobhya-paramahańse, śișya boli aňgīkāra kore akșobhyera śișya jaya-tīrtha nāme paricaya, tā ra dāsye jñānasindhu tore (2) tāhā hoite dayānidhi, tā ra dāsa vidyānidhi, rājendra hoilo tāhā ho te tāhāra kiňkara jaya-dharma nāme paricaya, paramparā jāno bhālo-mate (3) jayadharma-dāsye khyāti, śrī purușottama-yati, tā ho te brahmaņya-tīrtha-sūri vyāsatīrtha tā ra dāsa, lakșmīpati vyāsa-dāsa, tāha ho te mādhavendra-purī (4) mādhavendra-purī-vara-śișya-vara śrī īśvara, nityānanda, śrī advaita vibhu īśvara-purīke dhanya, korilena śrī caitanya, jagad-guru gaura mahāprabhu (5) mahāprabhu śrī caitanya, rādhā-kŗșņa nahe anya, rūpānuga-janera jīvana viśvambhara-priyaňkara, śrī svarūpa-dāmodara, śrī gosvāmī rūpa, sanātana (6) rūpa-priya mahājana, jīva, raghunātha hana, tā ra priya kavi kŗșņadāsa kŗșņadāsa-priya-vara, narottama sevā-para, jā ra pada viśvanātha-āśa (7) viśvanātha bhakta-sātha, baladeva, jagannātha, tā ra priya śrī bhaktivinoda mahā-bhāgavata-vara, śrī gaurakiśora-vara, hari-bhajanete jā ra moda (8) srī vārșabhānavī-varā, sadā sevya-sevā-parā, tāhāra dayita-dāsa nāma ei saba harijana, gaurāňgera nija-jana,

15 Gaudíja vaišnavský zpěvník 15 tā dera ucchișţe mora kāma (9) Brahmā-Mādhva-Gauďīya Sampradāya śrī-kŗșņa-brahma devaŗși-vādarāyaņa-samjňakān śrī-madhva-śrī-padmanābha-śrīman-nŗhari-mādhavān akșobhya-jayatīrtha-śrī-jñānasindhu-dayānidhin śrī-vidyānidhi-rājendra-jayadharmān-kramādvayam purușottama-brahmaņya-vyāsatīrthańś ca saństumaģ tato lakșmīpatiń śrīman-mādhavendra ca bhaktitaģ tac chișyān śrīśvarādvaita-nityānandān-jagat-gurūn devam-īśvara-śișyań-śrī-caitanyāň ca bhajāmahe śrī-kŗșņa-prema-dānena yena nistāritań jagat kali-kalușa-santaptań karuņā-sindhunā svayam mahāprabhu-svarūpa-śrī-dāmodaraģ-priyaňkaraģ rūpa-sanātanau dvau ca gosvāmī-pravarau prabhu śrī-jīva-raghunāthaś ca rūpa priyo mahā-matiģ tat-priyaģ-kavirāja-śrī kŗșņa-dāsa-prabhur mataģ tasya priyottamaģ śrīla sevāparo narottamaģ tad-anugata bhaktaģ śrī-viśvanāthaģ sad-uttamaģ tad āsaktaś ca gauďīya-vedāntācārya-bhūșaņam vidyābhūșaņa-pāda śrī-baladeva-sad-āśrayaģ vaișņava-sārvabhauma-śrī-jagannātha-prabhu tathā śrī-mayāpura-dhāmnas tu nirdeștā-sajjana-priyaģ śuddha-bhakti-pracārasya mūli-bhūta ihottamaģ śrī-bhaktivinodo devas tat-priyatvena viśrutaģ tad-abhinna-suhŗd-varyo mahā-bhāgavatottamaģ śrī-gaura-kiśoraģ sākșād-vairāgyań vigrahāśritam

16 16 Gaudíja vaišnavský zpěvník māyāvāda-ku-siddhānta-dhvānta-rāśi-nirāśakaģ viśuddha-bhakti-siddhāntaiģ svānta-padma-vikāśakaģ devosau paramohańso mattaģ-śrī gaura-kīrtane pracārācāra-kāryeșu nirantarań-mahotsukaģ hari-priya-janair gamya oń vișņupāda-pūrvakaģ śrī-pādo-bhakti-siddhānta-sarasvatī-mahodayaģ sarve te gaura-vamśyaś ca parama-hańsa-vigrahāģ vayań ca praņata dāsās tad ucchișţa-grahāgrahāģ Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Așţaka sadā pujya gurudeva dayānidhe gatidāyaka pāraga vedamate bhāti tvadīyam ananta dharma dhanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, nejváženější Šrí Gurudévo! Jsi oceánem milosti, zachráncem pokleslých duší a zosobněním védských zásad. Rozjasni září svých nezměrných zbožných vlastností oblohu mého srdce. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. bhakta sarvottama he bhakti vaibhava purī gosvāmī nāma dharin he deva rūpānugarīteh karosi bhajanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Šrí Gurudévo, Bhakti Vaibhavo Purí Gósvámí, nejlepší z oddaných následovníků Rúpy Gósvámího. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. avatīrņaģ suvarņa-sujoge bhuvi nityań jīva hite rata kŗşņapremin bhavasāgara taraņa kīrti yutam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Pro záchranu pokleslých a zapomnělých duší jsi sestoupil v ten nejpříznivější okamžik do hmotného světa. Skládám své pokorné poklony ke tvým

17 Gaudíja vaišnavský zpěvník 17 lotosovým chodidlům, ó, drahý Pána Krišny. jīva mokşakārye prabhu cāvatīrņa harināmno vitaraņe py agragaņya prāvalambya tu hŗdaye gauramatam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Sestoupil jsi pro záchranu celého lidstva! Jsi vůdčím kazatelem Pánova jména, věčně opojeným dokonalým učením Šrí Gaurángy Maháprabhua. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. sarvavidyā-viśārada bhakta śreşţha sarvasańśaya mocane asi valişţhah sadā bhāvayasi hŗdā rādhādhavam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Jsi sběhlý ve veškerém duchovním poznání a dokážeš úžasným způsobem odstranit nesčetné obavy v lidských myslích. Jsi neustále ponořen v meditacích o Šrí Rádhá-Mádhavovi. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. dhyeyań siddha sarasvatī śubhrapadam kŗşņebhakti vŗndāvane cāhor atram tathā rāya rāmānandasya pujkarjyam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Jsi oddán službě svatým chodidlům svého Gurudévy, Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Gósvámí Prabhupády a neustále vzpomínáš na vrindávanské zábavy Šrí Rádhá-Krišny. Získal jsi požehnání Šríly Ráje Rámanandy a následujíc v jeho šlépějích jsi ustanovil krišna-prému za konečný cíl života. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. viśve caitanya cetana kathākarin hŗdi jagannātha bibhumālā dhārin mukhe pīyūşa sadŗśam subacanam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! V zájmu rozšíření poselství Pána Gaurángy uctíváš ve svém srdci Pána Džagannátha, Jenž není nikým jiným, než Vradžendra-nandanou Krišnou. Ze tvých úst neustále plynou nektaruplné rozpravy o Pánovi, jež vstupujíc do uší zvědavých oddaných ničí jejich hmotné touhy. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým

18 18 Gaudíja vaišnavský zpěvník chodidlům. karomi manasā śrīpāda pūjanam sugrāhyań bhavatu mama nivedanam adhamāya mahyań dehi divyajñānam praņamāmi guroģ tava pādapadam Ó, Gurudévo! Na závěr bych chtěl k tvým lotosovým chodidlům tak jako květinu obětovat svoji mysl. Přijmi, prosím, tuto drobnou prosbu a požehnej tohoto bezvýznamného služebníka božskou láskou. Skládám své pokorné poklony ke tvým lotosovým chodidlům. śrī bhakti vaibhava padyam purigosvāminah stavam trikālań jaģ paţhen nityań saģ yāti paramań gatim Ten, kdo čte třikrát denně tuto áštaku, opěvující Šrí Bhakti Vaibhavu Purí Gósvámího, bude spasen dosažením lotosových chodidel Šrí Rádhá-Mádhavy. Śrī Gurvașţakam Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ţhākura sańsāra-dāvānala-līďha-loka trāņāya kāruņya-ghanāghanatvam prāptasya kalyāņa-guņārņavasya vande guroģ śrī caraņāravindam (1) Stejně tak, jako hasí dešťový mrak proudy deště planoucí lesní požár, svlažuje Šrí Gurudéva svým deštěm božské milosti lidské bytosti spalované ohněm hmotné existence, vystavené trojímu utrpení. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy, který se zjevuje tehdy, když Krišnova milost nezadržitelně naroste a který je oceánem příznivých kvalit. mahāprabhoģ kīrtana-nŗtya-gīta vāditra-mādyan-manaso rasena romāñca-kampāśru-taraňga-bhājo vande guroģ śrī caraņāravindam (2) Inspirován sankírtanem Maháprabhua se Šríla Gurudéva stále oddává tanci, zpěvu a hře

19 Gaudíja vaišnavský zpěvník 19 na hudební nástroje. Protože ve svém srdci neustále zakouší Maháprabhuovu oddanou extázi, projevuje někdy, jakoby šílený, extatické symptomy zježené vlasy, třes a vlny slz proudící z očí. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā śŗňgāra-tan-mandira-mārjanādau yuktasya bhaktāńś ca niyuñjato pi vande guroģ śrī caraņāravindam (3) Neustále se zaměstnává službou božstvům a ponořen v milostné náladě Je denně odívá do překrásných šatů a zdobí šperky, aby tak ještě dodal kráse Jejich setkání. Čistí chrám a zaměstnává se mnoha dalšími služebnými činnostmi. V této službě zaměstnává také své žáky. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda svādv-anna-tŗptān hari-bhakta-saňghān kŗtvaiva tŗptiń bhajataģ sadaiva vande guroģ śrī caraņāravindam (4) Šrílu Gurudévu vždy potěší pohled na Šrí Krišnovy oddané, vychutnávající čtyři druhy obětovaných pokrmů těch, které lze kousat, sát, lízat a pít. Tímto způsobem se oddaní těší z vychutnávání maháprasádam. (Přijímáním prasádam v oddaném postoji se ničí hmotný život a v srdci vyvstává blaho božské lásky.) Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. śrī-rādhikā-mādhavayor apāra mādhurya-līlā-guņa-rūpa-nāmnām prati-kșaņāsvādana-lolupasya vande guroģ śrī caraņāravindam (5) Šríla Gurudéva ve svém srdci stále pociťuje nutkání zakoušet bezmeznou sladkost svatého jména, podob, vlastností a zábav Šrí Šrí Rádhá-Mádhavy ve Vrindávaně. Skládám své modlitby k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai yā yālibhir yuktir apekșanīyā tatrāti-dākșād ati-vallabhasya vande guroģ śrī caraņāravindam (6) Šríla Gurudéva je stále ve společnosti sakhích, podporujíc takto dokonalost milostných

20 20 Gaudíja vaišnavský zpěvník zábav mladistvého páru v lesích Vrindávany. Je velkým odborníkem v přípravě vhodných příležitostí pro Jejich potěšení a těší se proto velké oblibě Šrí Rádhy a Krišny. Skládám své poklony k lotosovým chodidlům Šrí Gurudévy. sākșād-dharitvena samasta-śāstrair uktas tathā bhāvyata eva sadbhiģ kintu prabhor yaģ priya eva tasya vande guroģ śrī caraņāravindam (7) Všechna písma prohlašují, že je Šríla Gurudéva Šrí Hariho přímou energií a je proto považován svatými autoritami za Jeho nelišícího se zástupce. Protože je Šríla Gurudéva Pánovi tak drahý (jakožto nepochopitelně odlišná i neodlišná manifestace Pána), skládám své modlitby k jeho lotosovým chodidlům. yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiģ kuto pi dhyāyań stuvańs tasya yaśas tri-sandhyań vande guroģ śrī caraņāravindam (8) Pouze milostí Šríly Gurudévy je možné dosáhnout Krišnovy milosti; bez jeho milosti není živá bytost schopna dosáhnout jakéhokoliv pokroku, ani vysvobození. Skládám své modlitby k jeho lotosovým chodidlům, meditujíc třikrát denně o jeho slávě. śrīmad-guror așţakam etad uccair brāhme muhūrte paţhati prayatnāt yas tena vŗndāvana-nātha-sākșāt sevaiva labhyā janușo nta eva (9) Osobě, recitující během brahmá muhurty velice pozorně tuto áštaku Šrí Gurudévovi, se po dosažení čisté duchovní podoby zajisté dostane přímé služby lotosovým chodidlům Šrí Krišny, životu a duši Vrindávany. Gurudeva! Kŗpā-Bindu Diyā Śrīla Bhaktivinoda Ţhākura gurudeva! kŗpā-bindu diyā, kara ei dāse, tŗņāpekșā ati hīna

21 Gaudíja vaišnavský zpěvník 21 sakala sahane, bala diyā kara, nija-māne spŗhā-hīna (1) Gurudévo! Obdař mě kapkou své milosti učiň tohoto služebníka pokornějším, než-li je stéblo trávy. Dej mi sílu snášet veškeré okolnosti a zbav mě sklonu usilovat o slávu a postavení. sakale sammāna, karite śakati, deha nātha! yathāyatha tabe ta gāiba, harināma sukhe, aparādha ha be hata (2) Dej mi sílu vzdávat úctu veškerým živým bytostem, v souladu s jejich postavením. Jedině tak budu schopen blaženě pronášet svatá jména a veškeré mé přestupky se odstraní. kabe hena kŗpā, labhiyā e jana, kŗtārtha haibe nātha! śakti-buddhi-hīna, āmi ati dīna, kara more ātma-sātha (3) Ó, můj pane! Kdy budu požehnán tvojí milostí a dosáhnu tak v životě úspěchu? Jsem natolik pokleslý, že postrádám jakoukoliv sílu či inteligenci. Zmocni se laskavě mé duše a učiň mě k svému obrazu. yogyatā-vicāre, kichu nāhi pāi, tomāra karuņā sāra karuņā nā haile, kādiyā kādiyā, prāņa nā rākhiba āra (4) Hodnotím-li sebe sama, doznávám, že nenacházím žádné dobré vlastnosti; Tvá milost je podstatou mého bytí. Pokud mi neudělíš svoji milost, budu se muset hořce plačíc zříci svého života. Śrī Guru-Caraņa-Padma Śrīla Narottama dāsa Ţhākura śrī guru-caraņa-padma, kevala bhakati-sadma, vandõ mui sāvadhāna-mate

22 22 Gaudíja vaišnavský zpěvník jāhāra prasāde bhāi, e bhava tariyā jāi, kŗșņa-prāpti haya jāhā ha te (1) Lotosová chodidla Šrí Gurudévy jsou pokladnicí šrí, čisté préma-bhakti ke Šrí Krišnovi. S velkou péčí vzdávám svoji úctu a službu těmto lotosovým chodidlům. Ó, bratře, věz že pouze jeho milostí je možné překonat tento rozlehlý oceán utrpení a dosáhnout lotosových chodidel Šrí Krišny. guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya, āra nā kariha mane āśā śrī guru-caraņe rati, ei se uttamā gati, je prasāde pūre sarva āśā (2) Slova vycházející z lotosových úst Šrí Gurudévy by měla spočinout v náručí srdce. Je netřeba prahnout po čemkoliv jiném, neboť jeho pokyny přivádějí k nejvyššímu cíli - poutu k jeho lotosovým chodidlům. Jeho milostí se vyplní veškerá přání po duchovní dokonalosti. cakșu-dāna dilā jei, janme janme prabhu sei, divya-jñāna hŗde prakāśita prema-bhakti jāhā haite, avidyā vināśa jāte, vede gāya jāhāra carita (3) Uděluje dar transcendentální vize a rozjasňuje srdce božským poznáním. Je mým pánem zrození za zrozením. Vychází z něho préma-bhakti, božská oddanost, odstraňující veškerou nevědomost. Védská písma opěvují jeho charakter. śrī guru karuņā-sindhu, adhama janāra bandhu, lokanātha lokera jīvana hā hā prabhu! kara dayā, deha more pada-chāyā, tuwā pade lainu śaraņa (ebe yaśa ghușuka tribhuvana) (4) Šrí Gurudéva je oceánem milosti, největším přítelem bezútěšných, životem a duší všech! Ó, pane, buď ke mně milostivý! Ó, gurudévo, uděl mi stín svých lotosových chodidel, kterým jsem odevzdán. (Kéž tvoje proslulost dosáhne všech tří světů.) Ohe! Vaișņava Ţhākura

4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 4/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) jaďera pratişţhā, śūkarera vişţhā jāna nā ki tāhā

Více

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru Tou nejhrubší formou násilí a současně tím největším zločinem

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více

Na titulní stránce: Socha Kuan Jin (čínské podoby bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary) stojící v moři u jižního pobřeží ostrovní provincie Chaj-nan

Na titulní stránce: Socha Kuan Jin (čínské podoby bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary) stojící v moři u jižního pobřeží ostrovní provincie Chaj-nan Na titulní stránce: Socha Kuan Jin (čínské podoby bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary) stojící v moři u jižního pobřeží ostrovní provincie Chaj-nan nedaleko chrámu Nanšan ve městě San-ja v Číně. V současné

Více

Evoluce duchovního poznání

Evoluce duchovního poznání Evoluce duchovního poznání Učení pěti duchovních mistrů staré Indie Swami B. G. Narasingha Věnováno mým dikša a šikša guruům Gosai Publishers Titul anglického originálu: Evolution of Theism Sri Narasingha

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Důležité upozornění!!!

Důležité upozornění!!! ČÍSLO 6 14. ROČNÍK Až na vrcholky hor... Proč oddaní nejedí česnek a cibuli Veselé Vánoce a št astný konec světa Důležité upozornění!!! Jelikož si nejsme jisti, zda bude možné časopis z finančních důvodů

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

I N. Adžána Ča. L i n d a J o h n s e n o v á

I N. Adžána Ča. L i n d a J o h n s e n o v á Svaté ženy I N DI E Adžána Ča L i n d a J o h n s e n o v á 3 Poděkování Části této knihy původem pocházejí z magazínů Jóga Journal? a Jóga International?. Ráda bych vyjádřila poděkování všem lidem kolem

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Jiskra Jáství. Šrí Nisargadatta Maharadž. Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem. Překlad: Gabriela Adámková

Jiskra Jáství. Šrí Nisargadatta Maharadž. Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem. Překlad: Gabriela Adámková Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem Šrí Nisargadatta Maharadž Překlad: Gabriela Adámková Prozatím nad stavem přechodu z Absolutna do Já jsem nehloubejte. Namísto toho se věnujte skutečnosti, že vaše

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Josef Fric Šiva a Párvatí www.svetmysli.net ISBN 978-80-7511-130-2

Josef Fric Šiva a Párvatí www.svetmysli.net ISBN 978-80-7511-130-2 Josef Fric Šiva a Párvatí www.svetmysli.net ISBN 978-80-7511-130-2 Vydalo nakladatelství a vydavatelství Volvox Globator Štítného 17, 130 00 Praha 3 http://www.volvox.cz jako 695. publikaci Odpovědný redaktor

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Patañjaliho jóga sútry

Patañjaliho jóga sútry Patañjaliho jóga sútry Verze 2.0. Přeložil: Petr Fulka Obsah Úvod...2 Mantry... 3 1. Úvodní... 3 2. Patañjalimu... 4 3. Závěrečné... 5 I. Samādhipādaḥ... 6 II. Sādhanapādaḥ...18 III. Vibhutipādaḥ...25

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1998 (Druhý rok bezprostřední přípravy na Jubileum roku 2000. Téma roku: Duch Svatý) Září - Abychom zakořeněni v lásce mohli vždy pokojně sloužit bratřím.

Více

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe.

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe. Prorok / Kahlil Gibran zdroj http://proroctvi.sweb.cz/ KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Gibran, Kahlil, 1883-1931 z anglického originálu The Prophet přeložila Jana Žlábková. ISBN 80-7205-781-2

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více