Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 2. Rozšiřující popis vstupních indikátorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 2. Rozšiřující popis vstupních indikátorů"

Transkript

1 Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 2 Rozšiřující popis vstupních indikátorů

2 Oblast Název Kontetové indikátory Definice Jednotka Ostrava Trh práce Fyzická osoba, která osobně Nezaměstnanost požádá o zprostředkování Osoba (k ) vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem nad 24 měsíců stanovených podmínek je úřadem Dlouhodobá nezaměstnanost práce zařazena do evidence Osoba (k ) měsíců uchazečů o zaměstnání 9-12 měsíců měsíců Počet pracovních míst pro nízkokvalifikované Počet dostupných aktivizačních míst (vč. eistence prostupného systému) Počet volných pracovních míst na lokálním trhu práce (obec/město a okolí), z toho počet volných pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu, volných míst na uchazeče (únor a září kvůli sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných pozic" (např. v sociální firmě, u spolupracujících subjektů s poradenskou podporou apod.) Počet míst dostupných za poslední kalendářní rok (vč. výčtu realizátorů a oborů - zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, z toho kolik v rámci prostupného systému) pracovní místo počet míst v rámci APZ, systém prostupného zaměstnávání (VS/APP - VPP - sociální firma/podporované místo - volný trh) Počet volných pracovních míst (k ) z toho vhodných pro cílovou skupinu (APP + VPP) Počet volných míst na uchazeče (vycázeno z počtu evidovaných uchazečů k , tj. z 2511 UoZ) Celkový počet míst vytvořených v rámci APZ za r , z toho APP 43 z toho VPP 512 z toho SÚPM 1118 Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili nástrojů APZ Počet úchazečů (za celou obec), kteří za poslední kalendářní rok prošli aktivizačními programy úřadu práce uchazeč - účastník programu Počet UoZ, kteří nastoupili na APP, VVP a SÚPM v r Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří dokončili rekvalifikace Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci uchazeč - účastník kurzu Počet UoZ, kteří úspěšně absolvovali RK v r Kapacita aktivizačních míst Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok zařazeni na VS, APP, VPP, SÚPM (včetně počtu účastníků prostupného systému) účastník Počet UoZ, kteří nastoupili na APP, VVP a SÚPM v r Kapacita rekvalifikací Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok zařazeni do rekvalifikací. uchazeč Počet UoZ, kteří úspěšně absolvovali RK v r Počet sociálních podniků Počet sociálních podniků sociální podnik 3 sociální podniky orientované na cílovou skupinu - sociálně vyloučení/romové Kapacita sociálních podniků Počet pracovních míst v sociálních podnicích pracovní místo (nárazově)

3 Oblast Zaměření Název Kontetové indikátory Definice Jednotka Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov Počet příjemců dávek na bydlení Počet příjemců dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení v obci za příjemce Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení osoby Výše vyplacených dávek na bydlení Počet osob/rodin, které přišly o bydlení Výše vyplacených dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení za poslední Počet osob/rodin, které přišly v posledním kalendářním roce o bydlení v obecním bytovém fondu. Kč osoba/ Celkový objem vyplacených prostředků za r. 214 (příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení) Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení celkový součet vyjadřující přesné číslo nelze uvést - 2 z uvedených obvodů nedodaly data 119 domácností (za 5 městských obvodů) údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek 52 osob/18 rodin 45 domácností 37 rodin 2 osob/9 rodin neuvedeno 25 osob / 1 rodin neuvedeno Počet osob/rodin, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení Počet poskytovatelů krizového bydlení Počet osob/rodin, kterým se podařilo v posledním kalendářním roce bydlení si udržet (pomocí preventivního nástroje např. splátkového kalendáře nebo vstupu do programu tréninkového bydlení s dohodnutým splácením dluhu apod.) Výčet nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění osoba/ objekt celkový součet vyjadřující přesné číslo nelze uvést - 2 z uvedených obvodů nedodaly data 77 domácností (za 5 městských obvodů) celkem: 8 poskytovatelů v cca 23 objektech 31 rodin 34 domácností Armáda spásy - azylový dům pro muže Armáda spásy - noclehárna pro muže Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Ostravě celkem: 3 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům Centrum sociálních služeb Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům Centrum sociálních služeb Ostrava - azylový dům pro muže Palackého Centrum sociálních služeb Ostrava - Dům na půl cesty Armáda spásy - noclehárna pro ženy Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice 6 osob uzavřelo v souladu se Statutem města Ostravy splátkový kalendář na základě rozhodnutí rady/zastupitelstva MO O.-Jih Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc 9 osob/2 rodiny 17 osob / 4 rodiny celkem: 3 MOb Poruba - azylové zařízení pro muže i ženy a Domov pro matky s dětmi Domov pro matky s dětmi - azylový dům azylový dům Armáda spásy - projekt Prevence bezdomovectví (od září 214) Městský obvod Slezská Ostrava - azylový dům pro rodiny s dětmi; vstupní byty s doprovodným sociálním programem Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - noclehárna Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Bydlení Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení (noclehárny, azylové domy, prevence bezdomovectví apod.) v posledním kalendářním roce. uživatel celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: (z Ostravy: 2 715), lůžkoden: celkem: okamžitá kapacita: 196, klienti 214: (z Ostravy: 988), lůžkoden: Armáda spásy - azylový dům pro muže - okamžitá kapacita: 56, klienti 214: 1 (z Ostravy: 7), lůžkoden: , ul. U Nových válcoven Armáda spásy - noclehárna pro muže - okamžitá kapacita: 8, klienti 214: 522 (z Ostravy: 351), lůžkoden: 15 34, ul. U Nových válcoven Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Ostravě - okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 567 (z Ostravy: 567), kontaktů: 16 75, intervencí: 1 549, ul. U Nových válcoven celkem: okamžitá kapacita: 168, klientů 214: 423 (z Ostravy: 283), lůžkoden: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 62, klienti 214: 87 (z Ostravy: 63), lůžkoden: , ul. Gen. Píky CSS Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 64 (z Ostravy: 58), lůžkoden: 6 58, ul. Budečská CSS Ostrava - azylový dům pro muže Palackého - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 49 (z Ostravy: 32), lůžkoden: 6 8, ul. Palackého CSS Ostrava - Dům na půl cesty - okamžitá kapacita: 19, klienti 214: 54 (z Ostravy: 18), žadatelů: 48, kapacita: 6 935, lůžkoden: 6 72, klientohodina: 1 294, ul. Bozděchova Armáda spásy - noclehárna pro ženy - okamžitá kapacita: 14, klienti 214: 93 (z Ostravy: 59), lůžkoden: 3 192, ul. Gen. Píky Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, v celkovém součtu počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Renarkon - služby následné péče (doléčovací centrum) - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 58 (z Ostravy: 26), žadatelů: 85, kontaktů: 4 279, intervencí: 2 556, lůžkoden: 3 786, klientohodina: 6 19, ul. Mariánskohorská (uvedeno i u služeb) celkem: okamžitá kapacita: 43, klienti 214: 316 (z Ostravy: 261), lůžkoden: Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 47 (z Ostravy: 41), lůžkoden: 4 443, ul. Karpatská Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi - okamžitá kapacita: 24, klienti 214: 77 (z Ostravy: 55), lůžkoden: 7 683, ul. Kapitolní Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), lůžkoden: 1 328, ul. Václava Košaře celkem: okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 123 (z Ostravy: 16), lůžkoden: Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 77 (z Ostravy: 67), lůžkoden: 9 529, ul. Dělnická azylový dům, okamžitá kapacita: 25, klienti 214: 46 (z Ostravy: 39), lůžkoden: 6 615, ul. Vřesinská celkem: okamžitá kapacita: 171, klienti 214: (z Ostravy: 94), lůžkoden: Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům - okamžitá kapacita: 42, klienti 214: 71 (z Ostravy: 53), lůžkoden: 1 732, ul. Sirotčí Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - okamžitá kapacita: 65, klienti celkem: okamžitá kapacita: 72, klienti 214: 176 (z Ostravy: 214: 63 (z Ostravy: 63), kontaktů: , intervencí: 1 137), lůžkoden: , ul. Lidická Městský obvod Slezská Ostrava - azylový dům pro rodiny s Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - noclehárna - dětmi - okamžitá kapacita: 52, klienti 214: 124 (z Ostravy: okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 376 (z Ostravy: 239), 123), žadatelů: 146, intervencí: 3 9, lůžkoden: , ul. lůžkoden: 7 533, ul. Sirotčí Na Liščině: ;(12 domů / 66 bytů) Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 52 (z Ostravy: 14), a Vítkovice (údaje souhrnné, počítáno na půl) - okamžitá lůžkoden: 5 818, ul. Stará cesta kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem - okamžitá kapacita: 29, klienti 214: 34 (z Ostravy: 18), lůžkoden: 1 539, ul. Zukalova Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Kapacita krizového bydlení Kapacita nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty. osoba/ celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: okamžitá kapacita: 196 azylový dům pro muže: 56, noclehárna pro muže: 8, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova: 6 okamžitá kapacita: 168 azylový dům pro ženy: 84, noclehárna pro ženy: 14, azylový dům pro muže: 21, dům na půl cesty: 19, startovací byty: 9, doléčovací centrum: 21 okamžitá kapacita: 43 azylový dům pro ženy a matky s dětmi: 39, krizová pomoc: 4 okamžitá kapacita: 6 azylový dům pro matky s dětmi: 35, azylový dům pro rodiny s dětmi: 25 okamžitá kapacita: 171 okamžitá kapacita: 72 azylový dům pro muže: 42, noclehárna pro muže: 26, azylový dům pro rodiny s dětmi: 52, azylový dům pro lidi po startovací byty: 9, nízkoprahové denní centrum: 65, domov výkonu trestu: 2 se zvláštním režimem: 29 Počet sociálních bytů podle jednotlivých kategorií Počet sociálních bytů ve vlastnictví obce/ve vlastnictví třetích (pronajímajících) osob vč. NNO (podle provozovatele, druhu a cílových skupin), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění byt uváděny údaje za obecní byty - kategorie snížená kvalita bytu jestliže městský obvod údaj neuvedl, data čerpána z dokumentu: Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů (212) cca 32 bytů (sociální byty, provozováno NNO, městskými obvody) obec némá sociální byty ale pro osoby kde soud určil obec jako opatrovníka vyčlenila 6 bytů Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 6 bytů (obecní byty) Armáda spásy v ČR - 4 bytů (obecní byty) Společně -Jekhetane - 3 byty (obecní byty) Inkluze Ostrava (pronajato úspěšným uživatelům v projektu Prevence bezdomovectví) - 14 bytů (obecní byty) Centrum sociálních služeb Ostrava - 14 bytů (obecní byty), domy na půl cesty Centrum sociálních služeb Ostrava - 43 bytů (obecní byty) Centrom - 13 bytů MO O.-Jih v byt. domě na ul. Čujkovova 31 v O.-Zábřehu vyčlenil 13 bytů (celková kapacita za předpokladu maimálního možného obsazení činí 52 osob) Centrom - 1 byt (Výškovice) Centrum sociálních služeb Ostrava - 1 byt (obecní byt) Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 6 bytů (ve vlastnictví organizace) Centrom - 32 bytů (+ 1 je neobsazen; soukromý majitel) Diecézní charita ostravsko-opavská - Vesnička - 3 rodinných domů + v jiné lokalitě cca 21 bytů (soukromý majitel) Slezská Ostrava - bydlení s doprovodným sociálním programem - 8 bytů (obecní byty) Centrum sociálních služeb Ostrava - 1 byt (obecní byt) Centrom - 23 bytů (Hrušov - 9, Kunčičky - 11, Slezská Ostrava - 3) Vzájemné - 6 bytů (4 na Liščině; dále 1 v Petřvaldě a 1 v Michálkovicích) Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 7 bytů (soukromý majitel) Centrom - 2 bytů (prostupné bydlení: 1-1. stupeň stupeň), 1 byt v Michálkovicích

4 Oblast Zaměření Kontetové indikátory Název Definice Jednotka Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov Počet MŠ / pedagogů na MŠ Celkový počet MŠ na území SM Ostrava / počet pedagogů na MŠ zařízení / pedagog 67 / 831 Počet dětí na MŠ Celkový počet dětí docházejících do MŠ na území SM Ostrava dítě 8 98 Počet dětí na MŠ ohrožených budoucím školním neúspěchem Celkový počet dětí na MŠ, které jsou ohrožené školním neúspěchem dítě 1 42 Počet dětí ve věku 3-6 let žijících s SVL Počet dětí ve věku 3-6 let žijících v sociálně vyloučených lokalitách dítě 814 Počet ZŠ / pedagogů na ZŠ Celkový počet ZŠ na území SM Ostrava / počet pedagogů na nich zařízení / pedagog 57 / Vzdělání Počet žáků na ZŠ Celkový počet žáků ns ZŠ na území SM Ostrava žák 23 8 Počet žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Celkový počet žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem žák Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření Počet žáků ze ZŠ se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření za poslední školní rok. Dítě/žák stupeň stupeň stupeň - 2. stupeň stupeň - 2. stupeň stupeň stupeň stupeň stupeň stupeň - 2. stupeň - 1. stupeň - 2. stupeň stupeň stupeň - 13 Počet žáků, kteří předčasně ukončili docházku Počet žáků, kteří se vzdělávají podle RVP ZV LMP Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za poslední školní rok. Počet žáků, kteří se v posledním školním roce vzdělávali podle RVP ZV LMP Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.) za žák 136 (ukončili docházku v: 6. ročníku běžné třídy - 1; 7. ročníku běžné třídy - 37; 7. ročníku speciální třídy - 2; 8. ročníku běžné třídy - 94; 8. ročníku speciální třídy ročníku běžné třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 7) 29 ročníku běžné třídy - 9; 7. ročníku speciální třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 17; 8. ročníku speciální třídy - 2) 37 (ukončili docházku v: 6. ročníku běžné třídy - 1; 7. ročníku běžné třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 26) 19 ročníku běžné třídy - 2; 7. ročníku speciální třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 16) 16 ročníku běžné třídy - 6; 8. ročníku běžné třídy - 1) 19 ročníku běžné třídy - 6; 8. ročníku běžné třídy - 13) 8 ročníku běžné třídy - 3; 8. ročníku běžné třídy - 5) žák Dítě/žák (Zelená 73A - 28) 34 (Repinova 19-13; Horncká 43A - 11; Varenská 2a - 1) 31 (A. Gavlase 182/12A - 15; J. Maluchy 13-15; I. Herrmanna 23-26; Mitušova 4-14; Předškolní 1-14; Tylova 37-29, P. Lumumby 25-12; Klegova 4-14; Staňkova ; Srbská 4-14; Chjurkinova 11-9; Jana Maluchy 15-14; Mjr. Nováka ; F. Formana 13-52; Mitušova 6-14) 7 (Dvorní 19-1; V Zahrádkách ; Čs. eilu 7-44) 12 (Zámostní 31-12) 42 (Prokopa Velikého 37-14; Erbenova 23-14; Obránců míru 71-14)

5 s Indikátorová soustava Strategických plánů sociálního začleňování Oblast Zaměření Kontetové indikátory Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov ubytovny / hotelové domy: - Karin Dolní 248/31 - Ubytovna Šalamoun Nedbalova 236/14 - HD Areál Plzeňská 2617/6 - Laguna Oběžná 186/4 - A&B Ubytování Mírová - Chopinova Chopinova 563/5 - Real & Hotel DMH s.r.o. Výškovická 2498/122 - Family (dvě budovy - Ubytovna Stars Novoveská Zadní Přívoz (ulice 297/17 - Sadová Sadová 2655/12 - Soiva Hulvácká 2497/8 Hrušov (Přední Hrušov A a B) Lešetínská 211/15 Božkova, Dobrovského, Liščina (Horní Liščina - - Nerudova Nerudova 499/23 - Cihelní 251/81i Cihelní 251/81i - HD Hlubina Horní 111/54 - ulice Pláničkova, 712/2 Červený kříž (ul. - Ubytovna Výstavní Výstavní Hlučínská + Koksátní jako - Eden středisko Trnkovecká a Pátova Lipina (ulice především ulice Kunčičky - Osada Míru (ulice - Ubytovna u Arény U Bedřiška (ul. Cihelní, Jílová (ulice - Cihelní 81/K Cihelní 81/K - Ubytovací komple U Studia (Boswell, a.s.) U Studia 67/29 Dělnická , Plechanovova, Zárubek (ulice - Bulharská Hotel Cottonové, H. 251/1, 2352/14 začátek a ulice Přednádraží Pavlouskova 4457/24 (ulice Trnkovecká, Vardasova, Lipinská, Technická; Dolní Vratimovská, Škrobálkova, ulice Sirotčí a ulice Zengrova, Erbenova, Cementárny 1337/3 Hotelový dům Martinov Ostrava Ubytovna Františka a Anny Bedřišská, Jasinkova, Cihelní, Jílová, - Cihelní 87 Cihelní 2588/87, 2597/89, - Ubytovací komple Adamusova (Boswell, a.s.) Adamusova 1315/2 Skautská Zemanská, Olešní; Zárubecká, Trans s.r.o. U Kvapilové, Bílá, - Bedřiška Bedřišská 1578/2a jako konce, K. Světlé, Na - TJ VD Start Pátova, Hutní, Kopcovecká, Pod Kaplí, Liščina - ulice Sodná, Holvekova, Lihovarská, Pstruží, Jeremenkova osada Nerudova, Tavičská - Ubytovna Rudná Rudná (House Room) - Martinovská Ryšových 248 Kordova) Vaškova) 2674/91 - Ubytovací komple Kpt. Vajdy (Boswell, a.s.) Kpt. Vajdy 346/ Zadní Hrušov - ulice Šenovská) Učiliště 137/1 Železná) - Žákovská Žákovská 592/41 Náhonu, T. Novákové, Slavíkova 655/14 Báňská) Na Hrázkách) Žalmanova, Orlovská, Nadační, Výhradní) 847/1 3176/3 - Cihelní 67 Cihelní 2591/67 ubytovna - Elmonte Edisonova 795/88 Riegrova, Pod - Hotelový dům Kovák Pension 69 Slavníkovců Palackého, Úprkova, Žofie Vývozní) - Jeremenkova Jeremenkova zrušena, pronajímáno jako byty - Čujkovova Čujkovova 1741/4 Haldami, Verdiho) Vratimovská 657/8 Podlipské) 954/5 - Ubytovna Jílová Jílová 2662/36, 38, 4, 42 - M&M Servistrading, s.r.o. Pavlovova 2626/33 142/131 - Grmelova 129/15 - Ubytování Motloch Tavičská - Ubytovna Pod Mostem 28. října 1754/82 - Ubytovna SOU - Pavlovova 2624/33 - Olešní 6/9 139/13 - Střední škola stavební - ubytovna - U Studia 2654/33 - Moravská 964/2 Název Definice Jednotka Ub t N d 45/44 Počet pachatelů trestných činů a TČ 355 Počet pachatelů trestných činů přestupků ř t v obci bi( (z toho mládež) za pachatelh t l PŘ 1378 a přestupků mlad. 532 CELKEM: 1 TČ 6 / PŘ 4 / mlad. CELKEM: 16 TČ 5/PŘ 11 / mlad. l d CELKEM: 34 CELKEM: 93 CELKEM: 62 CELKEM: 53 CELKEM: 151 TČ 15 / PŘ 19 / mlad. 2 TČ 46 / PŘ 47 / mlad. 9 TČ 31 / PŘ 31 / mlad. 4 TČ 24 / PŘ 29 / mlad. 7 TČ 57 / PŘ 94 / mlad. 2 CELKEM: 74 TČ 41/PŘ 33 / mlad. 3 CELKEM: 3 CELKEM: 16 CELKEM: 11 CELKEM: 42 TČ 1 / PŘ 2 / mlad. TČ 6 / PŘ 1 / mlad. TČ 4 / PŘ 7 / mlad. TČ 28 / PŘ 14 / mlad. 1 CELKEM: 48 TČ 28/PŘ 23 / mlad. l d 2 CELKEM: 16 TČ 15/PŘ 7/ mlad. l d CELKEM: 93 CELKEM: 7 CELKEM: 38 CELKEM: 6 CELKEM: 29 CELKEM: 1 CELKEM: 12 TČ 55 / PŘ 38 / mlad. 1 TČ 3 / PŘ 1 / mlad. TČ 24 / PŘ 14 / mlad. TČ 32 / PŘ 28 / mlad. TČ 2 / PŘ 9 / mlad. 3 TČ / PŘ 1 / mlad. TČ 2 / PŘ 1 / mlad. oso oby Počet trestných činů a přestupků Celkem veškerá Celkem veškerá Celkem veškerá Celkem veškerá TČ: 17, Typy a počet trestných činů Celkem veškerá TČ: 128, Celkem veškerá TČ: TČ: 149, Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: TČ: 28, Majetková Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: TČ: 11, Majetková Majetková TČ: 14 (majetkové trestné činy - z nich Majetková TČ: 96 - z 61, Majetková TČ: 5 Majetková TČ: 13 2, Majetková TČ: 2-16, Majetková TČ: 9 28, Majetková TČ: 28 82, Majetková TČ:58 4, Majetková TČ:31 TČ:25 - z toho 8 Celkem veškerá TČ: 294, 15, Majetková TČ: 5 35, Majetková TČ: Celkem veškerá TČ: 88, Celkem veškerá TČ: 4, Celkem veškerá TČ: 4, Celkem veškerá TČ: 15168, TČ: 7 - z toho 1 - z toho 7 Celkem veškerá TČ: 29, Celkem veškerá TČ: 29, krádeže, vloupání, násilné trestné toho 36 vloupání, - z toho 18 vloupání, Celkem veškerá TČ: 32, Majetková TČ: z toho 3 z toho 1 vloupání, - z toho 2 vloupání, - z toho 17 vloupání, - z toho 21 vloupání, - z toho 11 vloupání, vloupání, násilná Majetková TČ:283 - z toho - z toho 3 vloupání, 31 - z toho 14 Majetková TČ: 75 - z toho Majetková TČ: 5 - z toho 2 Majetková TČ:2 - z toho 2 Majetková TČ: z toho vloupání, násilná vloupání, násilná Majetková TČ: 13 - z toho 8 Majetková TČ: 2 - z toho 7 činy, drogové trestné činy, násilná TČ:4, násilná TČ:4, z toho 12 vloupání, násilná TČ:2, vloupání, násilná násilná TČ:, násilná TČ:2, násilná TČ:, násilná TČ:9, násilná TČ: 5, TČ:3, 115 vloupání, násilná TČ:7, násilná TČ: 5, vloupání, násilná TČ: 42 vloupání, násilná TČ: 4, vloupání, násilná TČ: 1, vloupání, násilná TČ:2, 532 vloupání, násilná TČ: 958, TČ: 1, TČ: 3, vloupání, násilná TČ:5, Celkem veškerá TČ: 162, Majetková TČ: 12 - z toho 43 vloupání, násilná TČ:25, etremismus:, toikománie: 3, vloupání, násilná TČ: 7, etremistické trestné činy a akce) a trestný čin/přestupek etremismus:, etremismus:, etremismus:, toikománie:, TČ:15, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, 5, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus: 9, toikománie: etremismus:, přestupků (z toho proti etremismus:, etremismus:, toikománie: 26 - z toho 94 proti obč. etremismus:, toikománie: toikománie: 9, toikománie: 3, 28- z toho 17 proti etremismus:, toikománie:, toikománie: 1, toikománie:, toikománie: 5, toikománie:, toikománie: 2, toikománie: 9, přestupky toikománie: 1, toikománie:, toikománie: 5, přestupky toikománie:, přestupky toikománie:, přestupky občanskému ) ) spáchaných p ý 529, toikománie:, toikománie:, 1, 27- z, 18 - z obč. toikománie: 4, 2 přestupky z toho 2 proti celkem: 87 - z toho 14 proti - z toho 1 proti celkem:12 - z toho 5 proti obyvateli obce za poslední z toho t h 2354 proti obč. přestupky ř t k celkem: přestupky toho 14 proti obč. tohoh 7 proti obč. z toho 23 proti obč. z toho 22 proti obč. 5 - z toho 2 proti 4 - z toho 7 proti - z toho 5 proti obč. celkem:121 - z toho 4 - z toho 9 proti celkem:55 - z obč z toho 1 proti 48 - z toho 13 proti obč. obč. obč. 8- z toho 3 proti 4- z 89 - z toho 33 obč. obč. 2 proti obč. obč. toho 5 proti obč. obč. obč. obč. toho 11 proti obč. proti obč. Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody za poslední kalendářní rok počet navrátilců Počet případů dětí a mladých lidí řešených kurátorem pro mládež Počet případů dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit řešených ý kurátorem pro p mládež za případ město MP + ostatní preventivní besedy MP klientů 214: (z Ostravy: ) Městská policie Ostrava - Preventivní besedy v mateřských, základních i středních školách pro širokou občanskou veřejnost, akce pro veřejnost - spolupráce s neziskovými organizacemi (akce v SVL); Programy prevence společensky nežádoucích jevů : Nechci se stát obětí! - okamžitá kapacita: 45, klienti 214: 45 (z Ostravy: 45); Stop kriminalitě na seniorech - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 4 (z Ostravy: 4); Prevence pro všechny IV - klienti 214: 25 (z Ostravy: 25 ); Řešení problematiky domácího násilí v Ostravě IV - klienti 214: 1 26 (z Ostravy: 1 26); Druhá šance matkám s dětmi - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 3 (z Ostravy: 3), Hřiště žije - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: (z Ostravy: 2 661); Renarkon - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Nezkoušej - neriskuj!) - klienti 214: (z Ostravy: ), Kamil Kopecký - programy prevence společensky nežádoucích jevů (E-bezpečí pro Ostravu) - klienti 214: (z Ostravy: 11 56), Charita Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů ( Právo pro život IV) - klienti 214: 1 35, Rubikon Centrum - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů ( Mentoring v Ostravě) - klienti 214: celkem: klienti 214: Bezpečnost služny Počet programů prevence kriminality Počet a druh programů prevence kiminality zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední program obvody/lokality 11 klientů 214: (z Ostravy ) 1 celkem: klienti 214: Bílý nosorožec - (Komunitní centrum Bedřiška) - klienti 214: 2 438, ul. Bedřišská Faust - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 3 528, ul. Bedrnova Řetízek - centrum integrace - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 25, ul. Karpatská celkem: klienti 214: Vzájemné - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (umožnění výkonu trestu OPP v o.p.s.) - Kulturní centrum Poruba - programy klienti 214: 2 (z Ostravy: 2), ul. Bieblova prevence společensky nežádoucích jevů 2 Astrid - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (Restart) - klienti 214: 1 62, ul. Hasičská (tvůrčí dílny) - klienti 214: 923 (z Ostravy: celkem: klienti 214: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (Nástup 149), ul. Opavská Bílý nosorožec - programy prevence společensky nežádoucích jevů (primární a sekundární 214) - klienti 214: 64, ul. U Studia prevence) - klienti 214: 1 96 (z Ostravy: 1 96), ul. Ladislava Ševčíka Výchovný ústav a školní jídelna - programy prevence společensky nežádoucích jevů (specifická primární prevence) - klienti 214: Související aktivity v oblasti prevence Centrum sociálních služeb Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních 156, ul. Slezská kriminality: 2 programů - klienti 214: 29, ul. Jahnova Pedagogick-psychologická poradna - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 5, ul. Kpt. Vajdy Krch OFF Skate - Rozvoj skateboardingu v celkem: klienti 214: 3557 (z Ostravy 3129) Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Foto Fest 214) - okamžitá kapacita: 2 Chaloupka - rodinné a komunitní centrum - sociálně preventivní volnočasové a vzdělávací aktivity Ostravě - klienti 214: 2 5 (z Ostravy: 2 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna - programy prevence společensky nežádoucích jevů - celkem: klienti 214: určené pro děti, mládež a rodiče - okamžitá kapacita: 8, klienti 214: 9 5 (z Ostravy: 1 9), ul. 1, klienti 214: 2 (z Ostravy: 1 16), ul. Nám. Slovenského národního povstání 5), ul. Karla Pokorného klienti 214: 6 (z Ostravy: 4), ul. Škrobálkova Únorová Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Společně pro bezpečnější Ostravu) - MŠ Sokolovská - Veřejné dětské hřiště - Pavučina DEN pobočka Ostrava - programy prevence spolčensky nežádoucích jevů (Jiný úhel pohledu) - klienti 214: (z okamžitá kapacita: 5, klienti 214: 5 (z Ostravy: 4 226) Související aktivity v oblasti prevence TOM BVÚ - sociálně preventivní volnočasové a vzdělávací aktivity určené pro děti, mládež a rodiče - klienti 214: 8 32 (z Ostravy: 8 32), ul. Ostravy: 3 59), ul. Bořivojova celkem: klienti 214: Středisko volného času - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Mimořádné rošťárny) - klienti 214: 12, ul. Ostrčilova kriminality: klienti 214: 2 1 (z Ostravy: 1 9), ul. Křišťanova Sokolovská Nová šance - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních probramů (Alternativní tresty) - klienti 214: 44 ZŠ Trnkovecká - Jeden za všechny, všichni za MŠ Ukrajinská - Otevřená zahrada a (z Ostravy: 3), ul. Podsedliště, Koblov jednoho - klienti 214: 22, ul. Trnkovecká dopravní hřiště Semaforek - klienti 214: 6 ZŠ Ostrava - Vítkovice - (Barevné v černobílé realitě) - klienti 214: 74 Salesiánský dům dětí a mládeže, klub SMH Ostrava - Zábřeh - Bezpečnější zahrada - klienti 214: 3 28, ul. Volgogradská ZŠ Trnkovecká - Sportujeme společně - klienti MŠ Hornická, Ostrava - Hřiště pro všechny 3 - klienti 214: 2 65 (z Ostravy: 2 65), ul. Hornická 326 (z Ostravy: 6 326), ul. Ukrajinská Blok Centrum (Lezením proti kriminalitě) - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 1 74, ul. Young Life Česká republika - volnočasové programy na SŠ stavební a dřevozpracující - klienti 214: 15, ul. U Studia 214: 1 572, ul. Trnkovecká MŠ Varenská, Ostrava - Zahrada dětem - klienti 214: 2 7 (z Ostravy: 2 7), ul. Varenská ZŠ A. Hrdličky - Provoz sportovního MŠ Slezská Ostrava - Klub malého školáka - klienti 214: 4 Sad J. Jabůrkové Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh - Dokaž si, dokaž to... - klienti 214: 552 (z Ostravy: 52), ul. Gurťjevova ZŠ Vrchlického - Otevřené hřiště - sportovním ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava - Bezpečné sportování pro všechny - okamžitá kapacita: 15, klienti víceúčelového hřiště - klienti 214: 48 (z ZŠ Na Vizině, Slezská Ostrava - Společnou cestou k lepšímu životu II - klienti 214: 146 (z Ostravy: 146), ul. Na Vizině ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh - Aktivně s Březinkou proti nudě - klienti 214: 295, ul. Kosmonautů vyžitím proti kriminalitě - klienti 214: 3 1, 214: 8 15 (z Ostravy: 8 15), ul. Ostrčilova Ostravy: 48), ul. A. Hrdličky ZŠ Pěší, Ostrava Muglinov - Správce hřiště - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 3 2 (z Ostravy: 3 2), ul. Pěší FC Ostrava-Jih - Hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost - klienti 214: 3 5 (z Ostravy: 3 5), ul. Krasnoarmejců ul. Vrchlického ZŠ Gajdošova, Ostrava - Sportem proti nudě - klienti 214: 2 2 (z Ostravy: 2 2), ul. Gajdošova ZŠ K. Pokorného - Provoz sportovního ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava - Správce hřiště - provoz školního hřiště pro veřejnost - klienti 214: 1 5 (z Ostravy: 1 5), ZŠ Gen. Píky, Ostrava - Sportovní asistent pomocník v prevenci - klienti 214: 1 9 (z Ostravy: 1 Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh - Sportovní areál pro veřejnoust - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: (z Ostravy: víceúčelového hřiště - klienti 214: (z ul. Bohumínská 9), ul. l Gen. G Píky 28 74), ul. Gurťjevova Ostravy: 2 832), ul. l K. K Pokorného P k ZŠ Nádražní, Ostrava - Otevřené hřiště - klienti 214: 3 6 (z Ostravy: 3 6), ul. Nádražní ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava Hrabůvka - Společně na hřišti - klienti 214: 5 9 (z Ostravy: 5 9), ul. Alberta Kučery ZŠ Komenského - Provoz multifunkčního ZŠ Zelená, Ostrava - Celoroční správa sportovního a dětského areálu - klienti 214: 11 (z ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava Hrabůvka - Správce školního hřiště - klienti 214: 2 1 (z Ostravy: 2 1), ul. Mitušova hřiště pro veřejnost - klienti 214: (z Ostravy: 11 ), ul. Zelená ZŠ a MŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka - Otevřené víceúčelové hřiště - klienti 214: 3 7 (z Ostravy: 3 7), ul. Mitušova Ostravy: 5 386), ul. Komenského ZŠ A MŠ Šeříkova, Ostrava Výškovice - Prevence sportem - veřejně přístupné hřiště - klienti 214: 8 2 (z Ostravy: 8 2), ul. ZŠ Porubská - Správce klienti 214: 3 Šeříkova 12 (z Ostravy: 2 83), ul. Porubská ZŠ a MŠ Březinova, Ostrava - Zábřeh - Otevřené hřiště - klienti 214: 1 75 (z Ostravy: 1 75), ul. Březinova ZŠ Ukrajinská - Provoz multifunkčního hřiště ZŠ Ostrava - Stará Bělá - Správce hřiště - klienti 214: 4 5 (z Ostravy: 4 5), ul. Junácká - klienti 214: 2 5, ul. Ukrajinská ZŠ Provaznická, Ostrava Hrabůvka - Sportujeme celý rok - provoz otevřeného školního multifunkčního hřiště - klienti 214: 8 (z celkem: klienti 214: Související aktivity v oblasti prevence kriminality: ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, Bílovecká (Hřiště ZŠ Bílovecká 1) - klienti 214: (z Ostrava: 1 498), ul. Bílovecká Ostravy: 8 ), ul. Provaznická ZŠ Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh - Sportujeme pro zdraví - klienti 214: 2, ul. Chrjukinova Počet a druh probačních a Počet probačních a mediačních mediačních programů zaměřených programů na sociálně vyloučené lokality za program celkem : 6 programů celkem: 6 programů - Mentoring, Zvýšení zaměsnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava 214, Program pro řidiče, Resocializační program Proti násilí, PUNK, Proboš město Kapacita programů prevence kriminality Kapacita programů prevence kiminality zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední kalendářní rok (počet podpořených osob podle jednotlivých programů a cílové skupiny). osoba/akce/. MP + ostatní preventivní besedy MP klientů 214: (z Ostravy: ) obvody/lokality klientů 214: (z Ostravy 13 celkem: klienti 214: celkem: klienti 214: klienti 214: celkem: klienti 214: 3557 (z Ostravy 3129) 244) město; MP + ostatní preventivní besedy MP; klientů 214: (z Ostravy: ) Kapacita probačních a mediačních programů zaměřených na sociálně Kapacita probačních a mediačních programů vyloučené lokality za poslední kalendářní rok (počet podpořených osoba kapacita za r. 214: 89 klientů Mentoring - realizátor Rubikon, kapacita: 44 klientů (= programem prošlo); Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava realizátor CSS Ostrava, kapacita: 29 klientů; Program pro řidiče - realizátor ČR - PMS, kapacita: 4 klienti; Resocializační program Proti násilí - realizátor PMS, kapacita: 6-1 klientů (v r. 214: 7 klientů); PUNK - realizátor Rubikon, kapacita: 3-5 klientů (v r. 214: 3 klienti); Proboš - realizátor Renarkon, kapacita: 2 klienti osob podle jednotlivých programů a cílové skupiny). uvedené ubytovny k únoru 215

6 Oblast Zaměření Název Počet příjemců příspěvků/dávek Výše vyplacených příspěvků a přídavku Kontetové indikátory Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov (všechny obvody v Ostravě) Definice Jednotka Počet příjemců těchto příspěvků a Příspěvek na dítě dávek v obci: státní sociální Příspěvek na bydlení podpora (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příjemce Rodičovský příspěvek příspěvek), hmotná nouze, Příspěvek na živobytí příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Měsíčně/za Mimořádná okamžitá * měsíční průměr za celou Ostravu - jedná se o jednorázovou dávku, nelze generovat z informačního systému (např. v prosinci 214 vyplaceno 144 MOP) pomoc* Výše vyplacených dávek SSP za Výše vyplacených příspěvků na Výše vyplacených pčíspěvků na živobytí živobytí za Kč Celkový objem vyplacených prostředků za r. 214 (příspěvek na bydlení + přídavek na dítě + rodičovský příspěvek) Příspěvek na bydlení Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Kč Počet případů rodin řešených OSPOD Počet případů rodin řešených OSPOD za poslední kalendářní rok, z toho počet nových případů OPSPOD Poruba - Martinov pod něj spadá OPSPOD Poruba - Svinov pod něj spadá Počet případů rodin s nařízeným Počet případů rodin s soudním dohledem za poslední nařízeným soudním dohledem kalendářní rok, z toho počet nových případů. Počet rodin, jimž OPSPOD uložil sankce Počet rodin s nařízeným předběžným opatřením Počet rodin s uloženými sankcemi, počet a druh sankcí uložených OSPOD za Počet rodin ze sociálně vyloučených lokalit s nařízeným předběžným opatřením za poslední Počet rodin, v nichž byla Počet rodin, v nichž byla nařízena nařízena ústavní výchova, ý, ústavní výchova, umístění do umístění do ústavní/náhradní/příbuzenské ústavní/náhradní/příbuzenské péče za péče Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do péče Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do péče za Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Počet rodin, které využily služby ke změně. Počet rodin, které využily možnosti řešení své situace v rámci případové/rodinné konference Počet rodin za poslední kalendářní rok, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Počet osob/rodin, které využívají služby ke změně. Za poslední Počet rodin, které se účastnily případových a rodinných konferencií za poslední kalendářní rok Počet osob/rodin, které Počet osob/rodin, které využívají využívají odborného sociálního dluhového poradenství (podle poradenství/dluhového poskytovatelů a typu poradny) za poradenství okamžitá kapacita, klient Celkem: odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 38, klienti 214: 5 18 (z Ostravy: 5 11), kontaktů: 6 975, intervencí: 2 86 Celkem: okamžitá kapacita: 6, 6 klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: CSS Ostrava, o.p.s. - rodinná poradna - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: 9 963, ul. Jahnova Celkem: okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 2 81 (z Ostravy: 2 469), kontaktů: 2 184, intervencí: Fond ohrožených dětí - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 15 (z Ostravy: 111), kontaktů: 215, intervencí: 1 498, ul. Žerotínova Slezská diakonie - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 68 (z Ostravy: 68), kontaktů: 182, intervencí: 768, ul. 28. října Společně - Jekhetane - občanská poradna - odborné sociální poradenství - ve 2 obvodech, údaje za oba - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 718 (z Ostravy: 629), kontaktů: 224, intervencí: 1 666, ul. Palackého (Moravská Ostrava a Přívoz) a ul. Dělnická (Poruba) Vzájemné - odborné sociálně právní poradenství - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 652 (z Ostravy: 617), kontaktů: 26, intervencí: 1 81, ul. Bieblova Poradna pro občanství/občanská a lidská práva - odborné sociální poradentství Bílý kruh bezpečí - odborné sociální poradenství (poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě) - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 293 (z Ostravy: 293), kontaktů: 277, intervencí: 321, ul. 28. října Renarkon - odborné sociální poradentství (drogová poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 348 (z Ostravy: 348), kontaktů: 928, intervencí: 1 319, ul. Mariánskohorská Arka - odborné sociální poradenství (adiktologická poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 75 (z Ostravy: 65), ul. Sokolská třída (Hornická poliklinika) Modrý kříž v České republice - odborné sociální poradenství (pro osoby závislé na alkoholu, jiných návykových látkách a potologickém hráčství a blízké osoby závislých osob) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 143 (z Ostravy: 113), kontaktů: 264, ul. Havlíčkovo nábřeží Celkem: okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27 Faust - odborné sociální poradenství (psychosociální a adiktologická poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27, ul. Bedrnova Celkem: okamžitá kapacita: 1, 1 klienti 214: 359 (z Ostravy: 315), kontaktů: 112, intervencí: 833 Společně - Jekhetane - občanská poradna - odborné sociální poradenství - poskytováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba (údaje za obě místa) - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 718 (z Ostravy: 629), kontaktů: 224, intervencí: Celkem: okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115 Centrom - odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115, kapacita: 16, ul. Pátova Celkem: okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 612 (z Ostravy: 584), kontaktů: 724, intervencí: Diecézní charita ostravsko-opavská - odborné sociální poradenství - Celkem: okamžitá kapacita: 3, 3 klienti 214: 763 (z okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 48 (z Ostravy 452), kontaktů: 296, Ostravy: 72), kontaktů: 453, intervencí: 962 intervencí: 93, ul. Betonářská (Vesnička, Kunčičky) Charita Ostrava - odborné sociální poradenství, Městský obvod Slezská Ostrava - odborné sociální poradenství (vstupní okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 661 (z Ostravy byty Bohumínská) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 42 (z Ostravy: 62), kontaktů: 449, intervencí: 555, ul. Jeremenkova 42), kontaktů: 27, intervencí: 1 21, ul. Holvekova (Kunčičky) Centrom - odborné sociální poradenství - okamžitá Diecézní charita ostravsko-opavská - odborné sociální poradenství kapacita: 1, klienti 214: 12 (z Ostravy: 1), (Vesnička - dluhové, rodinné a sociální poradenství) - okamžitá kontaktů: 4, intervencí: 47, kapacita: 16, ul. Sirotčí kapacita: 1, klienti 214: 8 (z Ostravy: 8), kontaktů: 158, intervencí: 316, ul. Betonářská (Vesnička ) působnost celý obvod, i více obvodů SAS RD - okamžitá kapacita: p 126, klienti 214: 2 22 (z Ostravy: 2 22), kontaktů: 1 413, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 38, klienti 214: 5 18 (z Ostravy: 5 11), kontaktů: 6 975, intervencí: 2 86 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita:295, klienti 214: (z Ostravy: 1 197), kontaktů: 49 61, intervencí: 17 5 Terénní programy - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 915 (z Ostravy: 862), kontaktů:1 673, intervencí: Krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), kontaktů: 118, intervencí: 226 SAS RD - okamžitá kapacita: 32, klienti 214: 156 (z Ostravy: 156), kontaktů: 755, intervencí: 3 59 Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 6, klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 838 (z Ostravy: 63), kontaktů: 4 324, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 2 81 (z Ostravy: 2 469), kontaktů: 2 184, intervencí: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 259 (z Ostravy: 259), kontaktů: 7 454, intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 323 (z Ostravy: 31), kontaktů: 2 615, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 5, klienti 214: 332 (z Ostravy: 332), kontaktů: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 359 (z Ostravy: 315), kontaktů: 112, intervencí: 833 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 94 (z Ostravy: 94), kontaktů: 4 378, intervencí: , intervencí: 729 Terénní programy - okamžitá kapacita: 1, klienti Krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), kontaktů: 118, intervencí: : 13 (z Ostravy: 13), kontaktů: 736, intervencí: 738 SAS RD - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 144 (z Ostravy: 14), kontaktů: 557, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115, kapacita: 16 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 4 (z Ostravy: 4), kontaktů: 24, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 61, klienti 214: 922 (z Ostravy: 922), kontaktů: 3 777, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 62 (z Ostravy: 574), kontaktů: 724, intervencí: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 13, klienti 214: 472 (z Ostravy: 472), kontaktů: , intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 44 (z Ostravy: 44), kontaktů: 1 685, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 16 (z Ostravy: 174), kontaktů: 1, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 763 (z Ostravy 72), kontaktů: 856, intervencí: 962 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 45, klienti 214: neuvedeno (z Ostravy: neuvedeno), kontaktů: 1 43, intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 242 (z Ostravy: 22), kontaktů: 5 637, intervencí: 6 sídlo zde sociální služby nemají - působení sociálních pracovníků možné v rámci terénních programů Služby nesídlí v tomto obvodě, ale má působnost po celé Ostravě: Terénní program - klienti 214: 247, působnost: celá Ostrava Kapacita sociálních služeb Roční a okamžitá kapacita uživatel/kontakt/ / / jednotlivých registrovaných intervence/lůžko sociálních služeb dostupných pro (okamžitá obyvatele sociálně vyloučených kapacita/roční lokalit v posledním kalendářním kapacita) roce lůžkoden celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: 3 356, lůžkoden: (totéž uvedeno v řádku 12) celkem: okamžitá kapacita: 196, klienti 214: 1 189, lůžkoden: Armáda spásy - azylový dům pro muže - okamžitá kapacita: 56, klienti 214: 1 (z Ostravy: 7), lůžkoden: , ul. U Nových válcoven Armáda spásy - noclehárna pro muže - celkem: okamžitá kapacita: 168, klientů 214: 423, lůžkoden: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 62, klienti 214: 87 (z Ostravy: 63), lůžkoden: , ul. Gen. Píky CSS Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 64 (z Ostravy: 58), lůžkoden: 6 58, ul. Budečská CSS Ostrava - azylový dům pro muže Palackého - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 49 (z Ostravy: 32), lůžkoden: 6 8, ul. Palackého CSS Ostrava - Dům na půl cesty - okamžitá kapacita: 19, klienti 214: 54 (z Ostravy: celkem: okamžitá kapacita: 43, klienti 214: 316, lůžkoden: celkem: okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 123, Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora lůžkoden: pro ženy a matky s dětmi - okamžitá kapacita: 15, klienti Domov pro okamžitá kapacita: p 8,, klienti 214: 522 (z 18), žadatelů: 48, kapacita: 6 935, lůžkoden: 6 72, klientohodina: 1 294, ul. 214: 47 (z Ostravy: 41), lůžkoden: 4 443, ul. Karpatská matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: Ostravy: 351), lůžkoden: 15 34, ul. U Nových Bozděchova Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům 35, klienti 214: 77 (z Ostravy: 67), lůžkoden: 9 válcoven Armáda spásy - noclehárna pro ženy - okamžitá kapacita: 14, klienti 214: 93 (z pro matky s dětmi - okamžitá kapacita: 24, klienti 214: 529, ul. Dělnická Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní Ostravy: 59), lůžkoden: 3 192, ul. Gen. Píky 77 (z Ostravy: 55), lůžkoden: 7 683, ul. Kapitolní azylový dům, nízkoprahové noční centrum - v obvodech Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - okamžitá kapacita: 25, klienti 214: 46 (z Ostravy: Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, v celkovém krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z 39), lůžkoden: 6 615, ul. Vřesinská Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum součtu počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), Ostravy: 165), lůžkoden: 1 328, ul. Václava Košaře pro osoby bez domova v Ostravě - okamžitá kontaktů: 1 37, intervencí: kapacita: 6, klienti 214: 567 (z Ostravy: Renarkon - služby následné péče (doléčovací centrum) - okamžitá kapacita: 21, klienti 567), kontaktů: 16 75, intervencí: 1 549, ul. 214: 58 (z Ostravy: y 26), žadatelů: 85,, kontaktů: 4 279,, intervencí: 2 556,, lůžkoden: 3 U Nových válcoven 786, klientohodina: 6 19, ul. Mariánskohorská (uvedeno i u služeb) celkem: okamžitá kapacita: 171, klienti 214: 1 129, lůžkoden: Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům - okamžitá kapacita: 42, klienti 214: 71 (z Ostravy: 53), lůžkoden: 1 732, ul. Sirotčí Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - okamžitá kapacita: 65, klienti 214: 63 (z Ostravy: 63), kontaktů: , intervencí: 1 493, ul. Lidická Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - celkem: okamžitá kapacita: 72, klienti 214: 176, lůžkoden: noclehárna - okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 376 Městský ý obvod Slezská Ostrava - azylový y ýdům pro rodiny ys dětmi - (z Ostravy: 239), lůžkoden: 7 533, ul. Sirotčí okamžitá kapacita: 52, klienti 214: 124 (z Ostravy: 123), žadatelů: 146, Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací intervencí: 3 9, lůžkoden: , ul. Na Liščině: ;(12 domů / 66 bytů) byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu - okamžitá kapacita: Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, 2, klienti 214: 52 (z Ostravy: 14), lůžkoden: 5 818, ul. Stará cesta počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem - okamžitá kapacita: 29, klienti 214: 34 (z Ostravy: y 18), lůžkoden: 1 539,, ul. Zukalova Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Počet případových a rodinných Počet případových a rodinných konferencí se sociálně vyloučenými konferencí mi za poslední kalendářní rok konference

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V BÍLINĚ 2014 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS STAVU...

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více