Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 2. Rozšiřující popis vstupních indikátorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 2. Rozšiřující popis vstupních indikátorů"

Transkript

1 Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 2 Rozšiřující popis vstupních indikátorů

2 Oblast Název Kontetové indikátory Definice Jednotka Ostrava Trh práce Fyzická osoba, která osobně Nezaměstnanost požádá o zprostředkování Osoba (k ) vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem nad 24 měsíců stanovených podmínek je úřadem Dlouhodobá nezaměstnanost práce zařazena do evidence Osoba (k ) měsíců uchazečů o zaměstnání 9-12 měsíců měsíců Počet pracovních míst pro nízkokvalifikované Počet dostupných aktivizačních míst (vč. eistence prostupného systému) Počet volných pracovních míst na lokálním trhu práce (obec/město a okolí), z toho počet volných pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu, volných míst na uchazeče (únor a září kvůli sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných pozic" (např. v sociální firmě, u spolupracujících subjektů s poradenskou podporou apod.) Počet míst dostupných za poslední kalendářní rok (vč. výčtu realizátorů a oborů - zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, z toho kolik v rámci prostupného systému) pracovní místo počet míst v rámci APZ, systém prostupného zaměstnávání (VS/APP - VPP - sociální firma/podporované místo - volný trh) Počet volných pracovních míst (k ) z toho vhodných pro cílovou skupinu (APP + VPP) Počet volných míst na uchazeče (vycázeno z počtu evidovaných uchazečů k , tj. z 2511 UoZ) Celkový počet míst vytvořených v rámci APZ za r , z toho APP 43 z toho VPP 512 z toho SÚPM 1118 Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili nástrojů APZ Počet úchazečů (za celou obec), kteří za poslední kalendářní rok prošli aktivizačními programy úřadu práce uchazeč - účastník programu Počet UoZ, kteří nastoupili na APP, VVP a SÚPM v r Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří dokončili rekvalifikace Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci uchazeč - účastník kurzu Počet UoZ, kteří úspěšně absolvovali RK v r Kapacita aktivizačních míst Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok zařazeni na VS, APP, VPP, SÚPM (včetně počtu účastníků prostupného systému) účastník Počet UoZ, kteří nastoupili na APP, VVP a SÚPM v r Kapacita rekvalifikací Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok zařazeni do rekvalifikací. uchazeč Počet UoZ, kteří úspěšně absolvovali RK v r Počet sociálních podniků Počet sociálních podniků sociální podnik 3 sociální podniky orientované na cílovou skupinu - sociálně vyloučení/romové Kapacita sociálních podniků Počet pracovních míst v sociálních podnicích pracovní místo (nárazově)

3 Oblast Zaměření Název Kontetové indikátory Definice Jednotka Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov Počet příjemců dávek na bydlení Počet příjemců dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení v obci za příjemce Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení osoby Výše vyplacených dávek na bydlení Počet osob/rodin, které přišly o bydlení Výše vyplacených dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení za poslední Počet osob/rodin, které přišly v posledním kalendářním roce o bydlení v obecním bytovém fondu. Kč osoba/ Celkový objem vyplacených prostředků za r. 214 (příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení) Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení celkový součet vyjadřující přesné číslo nelze uvést - 2 z uvedených obvodů nedodaly data 119 domácností (za 5 městských obvodů) údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek údaj dostupná pouze za Ostravu jako celek 52 osob/18 rodin 45 domácností 37 rodin 2 osob/9 rodin neuvedeno 25 osob / 1 rodin neuvedeno Počet osob/rodin, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení Počet poskytovatelů krizového bydlení Počet osob/rodin, kterým se podařilo v posledním kalendářním roce bydlení si udržet (pomocí preventivního nástroje např. splátkového kalendáře nebo vstupu do programu tréninkového bydlení s dohodnutým splácením dluhu apod.) Výčet nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění osoba/ objekt celkový součet vyjadřující přesné číslo nelze uvést - 2 z uvedených obvodů nedodaly data 77 domácností (za 5 městských obvodů) celkem: 8 poskytovatelů v cca 23 objektech 31 rodin 34 domácností Armáda spásy - azylový dům pro muže Armáda spásy - noclehárna pro muže Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Ostravě celkem: 3 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům Centrum sociálních služeb Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům Centrum sociálních služeb Ostrava - azylový dům pro muže Palackého Centrum sociálních služeb Ostrava - Dům na půl cesty Armáda spásy - noclehárna pro ženy Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice 6 osob uzavřelo v souladu se Statutem města Ostravy splátkový kalendář na základě rozhodnutí rady/zastupitelstva MO O.-Jih Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc 9 osob/2 rodiny 17 osob / 4 rodiny celkem: 3 MOb Poruba - azylové zařízení pro muže i ženy a Domov pro matky s dětmi Domov pro matky s dětmi - azylový dům azylový dům Armáda spásy - projekt Prevence bezdomovectví (od září 214) Městský obvod Slezská Ostrava - azylový dům pro rodiny s dětmi; vstupní byty s doprovodným sociálním programem Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - noclehárna Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Bydlení Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení (noclehárny, azylové domy, prevence bezdomovectví apod.) v posledním kalendářním roce. uživatel celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: (z Ostravy: 2 715), lůžkoden: celkem: okamžitá kapacita: 196, klienti 214: (z Ostravy: 988), lůžkoden: Armáda spásy - azylový dům pro muže - okamžitá kapacita: 56, klienti 214: 1 (z Ostravy: 7), lůžkoden: , ul. U Nových válcoven Armáda spásy - noclehárna pro muže - okamžitá kapacita: 8, klienti 214: 522 (z Ostravy: 351), lůžkoden: 15 34, ul. U Nových válcoven Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Ostravě - okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 567 (z Ostravy: 567), kontaktů: 16 75, intervencí: 1 549, ul. U Nových válcoven celkem: okamžitá kapacita: 168, klientů 214: 423 (z Ostravy: 283), lůžkoden: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 62, klienti 214: 87 (z Ostravy: 63), lůžkoden: , ul. Gen. Píky CSS Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 64 (z Ostravy: 58), lůžkoden: 6 58, ul. Budečská CSS Ostrava - azylový dům pro muže Palackého - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 49 (z Ostravy: 32), lůžkoden: 6 8, ul. Palackého CSS Ostrava - Dům na půl cesty - okamžitá kapacita: 19, klienti 214: 54 (z Ostravy: 18), žadatelů: 48, kapacita: 6 935, lůžkoden: 6 72, klientohodina: 1 294, ul. Bozděchova Armáda spásy - noclehárna pro ženy - okamžitá kapacita: 14, klienti 214: 93 (z Ostravy: 59), lůžkoden: 3 192, ul. Gen. Píky Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, v celkovém součtu počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Renarkon - služby následné péče (doléčovací centrum) - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 58 (z Ostravy: 26), žadatelů: 85, kontaktů: 4 279, intervencí: 2 556, lůžkoden: 3 786, klientohodina: 6 19, ul. Mariánskohorská (uvedeno i u služeb) celkem: okamžitá kapacita: 43, klienti 214: 316 (z Ostravy: 261), lůžkoden: Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 47 (z Ostravy: 41), lůžkoden: 4 443, ul. Karpatská Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi - okamžitá kapacita: 24, klienti 214: 77 (z Ostravy: 55), lůžkoden: 7 683, ul. Kapitolní Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), lůžkoden: 1 328, ul. Václava Košaře celkem: okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 123 (z Ostravy: 16), lůžkoden: Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 77 (z Ostravy: 67), lůžkoden: 9 529, ul. Dělnická azylový dům, okamžitá kapacita: 25, klienti 214: 46 (z Ostravy: 39), lůžkoden: 6 615, ul. Vřesinská celkem: okamžitá kapacita: 171, klienti 214: (z Ostravy: 94), lůžkoden: Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům - okamžitá kapacita: 42, klienti 214: 71 (z Ostravy: 53), lůžkoden: 1 732, ul. Sirotčí Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - okamžitá kapacita: 65, klienti celkem: okamžitá kapacita: 72, klienti 214: 176 (z Ostravy: 214: 63 (z Ostravy: 63), kontaktů: , intervencí: 1 137), lůžkoden: , ul. Lidická Městský obvod Slezská Ostrava - azylový dům pro rodiny s Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - noclehárna - dětmi - okamžitá kapacita: 52, klienti 214: 124 (z Ostravy: okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 376 (z Ostravy: 239), 123), žadatelů: 146, intervencí: 3 9, lůžkoden: , ul. lůžkoden: 7 533, ul. Sirotčí Na Liščině: ;(12 domů / 66 bytů) Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 52 (z Ostravy: 14), a Vítkovice (údaje souhrnné, počítáno na půl) - okamžitá lůžkoden: 5 818, ul. Stará cesta kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem - okamžitá kapacita: 29, klienti 214: 34 (z Ostravy: 18), lůžkoden: 1 539, ul. Zukalova Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Kapacita krizového bydlení Kapacita nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty. osoba/ celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: okamžitá kapacita: 196 azylový dům pro muže: 56, noclehárna pro muže: 8, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova: 6 okamžitá kapacita: 168 azylový dům pro ženy: 84, noclehárna pro ženy: 14, azylový dům pro muže: 21, dům na půl cesty: 19, startovací byty: 9, doléčovací centrum: 21 okamžitá kapacita: 43 azylový dům pro ženy a matky s dětmi: 39, krizová pomoc: 4 okamžitá kapacita: 6 azylový dům pro matky s dětmi: 35, azylový dům pro rodiny s dětmi: 25 okamžitá kapacita: 171 okamžitá kapacita: 72 azylový dům pro muže: 42, noclehárna pro muže: 26, azylový dům pro rodiny s dětmi: 52, azylový dům pro lidi po startovací byty: 9, nízkoprahové denní centrum: 65, domov výkonu trestu: 2 se zvláštním režimem: 29 Počet sociálních bytů podle jednotlivých kategorií Počet sociálních bytů ve vlastnictví obce/ve vlastnictví třetích (pronajímajících) osob vč. NNO (podle provozovatele, druhu a cílových skupin), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění byt uváděny údaje za obecní byty - kategorie snížená kvalita bytu jestliže městský obvod údaj neuvedl, data čerpána z dokumentu: Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů (212) cca 32 bytů (sociální byty, provozováno NNO, městskými obvody) obec némá sociální byty ale pro osoby kde soud určil obec jako opatrovníka vyčlenila 6 bytů Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 6 bytů (obecní byty) Armáda spásy v ČR - 4 bytů (obecní byty) Společně -Jekhetane - 3 byty (obecní byty) Inkluze Ostrava (pronajato úspěšným uživatelům v projektu Prevence bezdomovectví) - 14 bytů (obecní byty) Centrum sociálních služeb Ostrava - 14 bytů (obecní byty), domy na půl cesty Centrum sociálních služeb Ostrava - 43 bytů (obecní byty) Centrom - 13 bytů MO O.-Jih v byt. domě na ul. Čujkovova 31 v O.-Zábřehu vyčlenil 13 bytů (celková kapacita za předpokladu maimálního možného obsazení činí 52 osob) Centrom - 1 byt (Výškovice) Centrum sociálních služeb Ostrava - 1 byt (obecní byt) Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 6 bytů (ve vlastnictví organizace) Centrom - 32 bytů (+ 1 je neobsazen; soukromý majitel) Diecézní charita ostravsko-opavská - Vesnička - 3 rodinných domů + v jiné lokalitě cca 21 bytů (soukromý majitel) Slezská Ostrava - bydlení s doprovodným sociálním programem - 8 bytů (obecní byty) Centrum sociálních služeb Ostrava - 1 byt (obecní byt) Centrom - 23 bytů (Hrušov - 9, Kunčičky - 11, Slezská Ostrava - 3) Vzájemné - 6 bytů (4 na Liščině; dále 1 v Petřvaldě a 1 v Michálkovicích) Charita Ostrava (Charitní středisko sv. Lucie, startovací byty) - 7 bytů (soukromý majitel) Centrom - 2 bytů (prostupné bydlení: 1-1. stupeň stupeň), 1 byt v Michálkovicích

4 Oblast Zaměření Kontetové indikátory Název Definice Jednotka Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov Počet MŠ / pedagogů na MŠ Celkový počet MŠ na území SM Ostrava / počet pedagogů na MŠ zařízení / pedagog 67 / 831 Počet dětí na MŠ Celkový počet dětí docházejících do MŠ na území SM Ostrava dítě 8 98 Počet dětí na MŠ ohrožených budoucím školním neúspěchem Celkový počet dětí na MŠ, které jsou ohrožené školním neúspěchem dítě 1 42 Počet dětí ve věku 3-6 let žijících s SVL Počet dětí ve věku 3-6 let žijících v sociálně vyloučených lokalitách dítě 814 Počet ZŠ / pedagogů na ZŠ Celkový počet ZŠ na území SM Ostrava / počet pedagogů na nich zařízení / pedagog 57 / Vzdělání Počet žáků na ZŠ Celkový počet žáků ns ZŠ na území SM Ostrava žák 23 8 Počet žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Celkový počet žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem žák Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření Počet žáků ze ZŠ se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření za poslední školní rok. Dítě/žák stupeň stupeň stupeň - 2. stupeň stupeň - 2. stupeň stupeň stupeň stupeň stupeň stupeň - 2. stupeň - 1. stupeň - 2. stupeň stupeň stupeň - 13 Počet žáků, kteří předčasně ukončili docházku Počet žáků, kteří se vzdělávají podle RVP ZV LMP Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za poslední školní rok. Počet žáků, kteří se v posledním školním roce vzdělávali podle RVP ZV LMP Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.) za žák 136 (ukončili docházku v: 6. ročníku běžné třídy - 1; 7. ročníku běžné třídy - 37; 7. ročníku speciální třídy - 2; 8. ročníku běžné třídy - 94; 8. ročníku speciální třídy ročníku běžné třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 7) 29 ročníku běžné třídy - 9; 7. ročníku speciální třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 17; 8. ročníku speciální třídy - 2) 37 (ukončili docházku v: 6. ročníku běžné třídy - 1; 7. ročníku běžné třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 26) 19 ročníku běžné třídy - 2; 7. ročníku speciální třídy - 1; 8. ročníku běžné třídy - 16) 16 ročníku běžné třídy - 6; 8. ročníku běžné třídy - 1) 19 ročníku běžné třídy - 6; 8. ročníku běžné třídy - 13) 8 ročníku běžné třídy - 3; 8. ročníku běžné třídy - 5) žák Dítě/žák (Zelená 73A - 28) 34 (Repinova 19-13; Horncká 43A - 11; Varenská 2a - 1) 31 (A. Gavlase 182/12A - 15; J. Maluchy 13-15; I. Herrmanna 23-26; Mitušova 4-14; Předškolní 1-14; Tylova 37-29, P. Lumumby 25-12; Klegova 4-14; Staňkova ; Srbská 4-14; Chjurkinova 11-9; Jana Maluchy 15-14; Mjr. Nováka ; F. Formana 13-52; Mitušova 6-14) 7 (Dvorní 19-1; V Zahrádkách ; Čs. eilu 7-44) 12 (Zámostní 31-12) 42 (Prokopa Velikého 37-14; Erbenova 23-14; Obránců míru 71-14)

5 s Indikátorová soustava Strategických plánů sociálního začleňování Oblast Zaměření Kontetové indikátory Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov ubytovny / hotelové domy: - Karin Dolní 248/31 - Ubytovna Šalamoun Nedbalova 236/14 - HD Areál Plzeňská 2617/6 - Laguna Oběžná 186/4 - A&B Ubytování Mírová - Chopinova Chopinova 563/5 - Real & Hotel DMH s.r.o. Výškovická 2498/122 - Family (dvě budovy - Ubytovna Stars Novoveská Zadní Přívoz (ulice 297/17 - Sadová Sadová 2655/12 - Soiva Hulvácká 2497/8 Hrušov (Přední Hrušov A a B) Lešetínská 211/15 Božkova, Dobrovského, Liščina (Horní Liščina - - Nerudova Nerudova 499/23 - Cihelní 251/81i Cihelní 251/81i - HD Hlubina Horní 111/54 - ulice Pláničkova, 712/2 Červený kříž (ul. - Ubytovna Výstavní Výstavní Hlučínská + Koksátní jako - Eden středisko Trnkovecká a Pátova Lipina (ulice především ulice Kunčičky - Osada Míru (ulice - Ubytovna u Arény U Bedřiška (ul. Cihelní, Jílová (ulice - Cihelní 81/K Cihelní 81/K - Ubytovací komple U Studia (Boswell, a.s.) U Studia 67/29 Dělnická , Plechanovova, Zárubek (ulice - Bulharská Hotel Cottonové, H. 251/1, 2352/14 začátek a ulice Přednádraží Pavlouskova 4457/24 (ulice Trnkovecká, Vardasova, Lipinská, Technická; Dolní Vratimovská, Škrobálkova, ulice Sirotčí a ulice Zengrova, Erbenova, Cementárny 1337/3 Hotelový dům Martinov Ostrava Ubytovna Františka a Anny Bedřišská, Jasinkova, Cihelní, Jílová, - Cihelní 87 Cihelní 2588/87, 2597/89, - Ubytovací komple Adamusova (Boswell, a.s.) Adamusova 1315/2 Skautská Zemanská, Olešní; Zárubecká, Trans s.r.o. U Kvapilové, Bílá, - Bedřiška Bedřišská 1578/2a jako konce, K. Světlé, Na - TJ VD Start Pátova, Hutní, Kopcovecká, Pod Kaplí, Liščina - ulice Sodná, Holvekova, Lihovarská, Pstruží, Jeremenkova osada Nerudova, Tavičská - Ubytovna Rudná Rudná (House Room) - Martinovská Ryšových 248 Kordova) Vaškova) 2674/91 - Ubytovací komple Kpt. Vajdy (Boswell, a.s.) Kpt. Vajdy 346/ Zadní Hrušov - ulice Šenovská) Učiliště 137/1 Železná) - Žákovská Žákovská 592/41 Náhonu, T. Novákové, Slavíkova 655/14 Báňská) Na Hrázkách) Žalmanova, Orlovská, Nadační, Výhradní) 847/1 3176/3 - Cihelní 67 Cihelní 2591/67 ubytovna - Elmonte Edisonova 795/88 Riegrova, Pod - Hotelový dům Kovák Pension 69 Slavníkovců Palackého, Úprkova, Žofie Vývozní) - Jeremenkova Jeremenkova zrušena, pronajímáno jako byty - Čujkovova Čujkovova 1741/4 Haldami, Verdiho) Vratimovská 657/8 Podlipské) 954/5 - Ubytovna Jílová Jílová 2662/36, 38, 4, 42 - M&M Servistrading, s.r.o. Pavlovova 2626/33 142/131 - Grmelova 129/15 - Ubytování Motloch Tavičská - Ubytovna Pod Mostem 28. října 1754/82 - Ubytovna SOU - Pavlovova 2624/33 - Olešní 6/9 139/13 - Střední škola stavební - ubytovna - U Studia 2654/33 - Moravská 964/2 Název Definice Jednotka Ub t N d 45/44 Počet pachatelů trestných činů a TČ 355 Počet pachatelů trestných činů přestupků ř t v obci bi( (z toho mládež) za pachatelh t l PŘ 1378 a přestupků mlad. 532 CELKEM: 1 TČ 6 / PŘ 4 / mlad. CELKEM: 16 TČ 5/PŘ 11 / mlad. l d CELKEM: 34 CELKEM: 93 CELKEM: 62 CELKEM: 53 CELKEM: 151 TČ 15 / PŘ 19 / mlad. 2 TČ 46 / PŘ 47 / mlad. 9 TČ 31 / PŘ 31 / mlad. 4 TČ 24 / PŘ 29 / mlad. 7 TČ 57 / PŘ 94 / mlad. 2 CELKEM: 74 TČ 41/PŘ 33 / mlad. 3 CELKEM: 3 CELKEM: 16 CELKEM: 11 CELKEM: 42 TČ 1 / PŘ 2 / mlad. TČ 6 / PŘ 1 / mlad. TČ 4 / PŘ 7 / mlad. TČ 28 / PŘ 14 / mlad. 1 CELKEM: 48 TČ 28/PŘ 23 / mlad. l d 2 CELKEM: 16 TČ 15/PŘ 7/ mlad. l d CELKEM: 93 CELKEM: 7 CELKEM: 38 CELKEM: 6 CELKEM: 29 CELKEM: 1 CELKEM: 12 TČ 55 / PŘ 38 / mlad. 1 TČ 3 / PŘ 1 / mlad. TČ 24 / PŘ 14 / mlad. TČ 32 / PŘ 28 / mlad. TČ 2 / PŘ 9 / mlad. 3 TČ / PŘ 1 / mlad. TČ 2 / PŘ 1 / mlad. oso oby Počet trestných činů a přestupků Celkem veškerá Celkem veškerá Celkem veškerá Celkem veškerá TČ: 17, Typy a počet trestných činů Celkem veškerá TČ: 128, Celkem veškerá TČ: TČ: 149, Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: TČ: 28, Majetková Celkem veškerá TČ: Celkem veškerá TČ: TČ: 11, Majetková Majetková TČ: 14 (majetkové trestné činy - z nich Majetková TČ: 96 - z 61, Majetková TČ: 5 Majetková TČ: 13 2, Majetková TČ: 2-16, Majetková TČ: 9 28, Majetková TČ: 28 82, Majetková TČ:58 4, Majetková TČ:31 TČ:25 - z toho 8 Celkem veškerá TČ: 294, 15, Majetková TČ: 5 35, Majetková TČ: Celkem veškerá TČ: 88, Celkem veškerá TČ: 4, Celkem veškerá TČ: 4, Celkem veškerá TČ: 15168, TČ: 7 - z toho 1 - z toho 7 Celkem veškerá TČ: 29, Celkem veškerá TČ: 29, krádeže, vloupání, násilné trestné toho 36 vloupání, - z toho 18 vloupání, Celkem veškerá TČ: 32, Majetková TČ: z toho 3 z toho 1 vloupání, - z toho 2 vloupání, - z toho 17 vloupání, - z toho 21 vloupání, - z toho 11 vloupání, vloupání, násilná Majetková TČ:283 - z toho - z toho 3 vloupání, 31 - z toho 14 Majetková TČ: 75 - z toho Majetková TČ: 5 - z toho 2 Majetková TČ:2 - z toho 2 Majetková TČ: z toho vloupání, násilná vloupání, násilná Majetková TČ: 13 - z toho 8 Majetková TČ: 2 - z toho 7 činy, drogové trestné činy, násilná TČ:4, násilná TČ:4, z toho 12 vloupání, násilná TČ:2, vloupání, násilná násilná TČ:, násilná TČ:2, násilná TČ:, násilná TČ:9, násilná TČ: 5, TČ:3, 115 vloupání, násilná TČ:7, násilná TČ: 5, vloupání, násilná TČ: 42 vloupání, násilná TČ: 4, vloupání, násilná TČ: 1, vloupání, násilná TČ:2, 532 vloupání, násilná TČ: 958, TČ: 1, TČ: 3, vloupání, násilná TČ:5, Celkem veškerá TČ: 162, Majetková TČ: 12 - z toho 43 vloupání, násilná TČ:25, etremismus:, toikománie: 3, vloupání, násilná TČ: 7, etremistické trestné činy a akce) a trestný čin/přestupek etremismus:, etremismus:, etremismus:, toikománie:, TČ:15, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, 5, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus:, etremismus: 9, toikománie: etremismus:, přestupků (z toho proti etremismus:, etremismus:, toikománie: 26 - z toho 94 proti obč. etremismus:, toikománie: toikománie: 9, toikománie: 3, 28- z toho 17 proti etremismus:, toikománie:, toikománie: 1, toikománie:, toikománie: 5, toikománie:, toikománie: 2, toikománie: 9, přestupky toikománie: 1, toikománie:, toikománie: 5, přestupky toikománie:, přestupky toikománie:, přestupky občanskému ) ) spáchaných p ý 529, toikománie:, toikománie:, 1, 27- z, 18 - z obč. toikománie: 4, 2 přestupky z toho 2 proti celkem: 87 - z toho 14 proti - z toho 1 proti celkem:12 - z toho 5 proti obyvateli obce za poslední z toho t h 2354 proti obč. přestupky ř t k celkem: přestupky toho 14 proti obč. tohoh 7 proti obč. z toho 23 proti obč. z toho 22 proti obč. 5 - z toho 2 proti 4 - z toho 7 proti - z toho 5 proti obč. celkem:121 - z toho 4 - z toho 9 proti celkem:55 - z obč z toho 1 proti 48 - z toho 13 proti obč. obč. obč. 8- z toho 3 proti 4- z 89 - z toho 33 obč. obč. 2 proti obč. obč. toho 5 proti obč. obč. obč. obč. toho 11 proti obč. proti obč. Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody za poslední kalendářní rok počet navrátilců Počet případů dětí a mladých lidí řešených kurátorem pro mládež Počet případů dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit řešených ý kurátorem pro p mládež za případ město MP + ostatní preventivní besedy MP klientů 214: (z Ostravy: ) Městská policie Ostrava - Preventivní besedy v mateřských, základních i středních školách pro širokou občanskou veřejnost, akce pro veřejnost - spolupráce s neziskovými organizacemi (akce v SVL); Programy prevence společensky nežádoucích jevů : Nechci se stát obětí! - okamžitá kapacita: 45, klienti 214: 45 (z Ostravy: 45); Stop kriminalitě na seniorech - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 4 (z Ostravy: 4); Prevence pro všechny IV - klienti 214: 25 (z Ostravy: 25 ); Řešení problematiky domácího násilí v Ostravě IV - klienti 214: 1 26 (z Ostravy: 1 26); Druhá šance matkám s dětmi - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 3 (z Ostravy: 3), Hřiště žije - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: (z Ostravy: 2 661); Renarkon - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Nezkoušej - neriskuj!) - klienti 214: (z Ostravy: ), Kamil Kopecký - programy prevence společensky nežádoucích jevů (E-bezpečí pro Ostravu) - klienti 214: (z Ostravy: 11 56), Charita Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů ( Právo pro život IV) - klienti 214: 1 35, Rubikon Centrum - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů ( Mentoring v Ostravě) - klienti 214: celkem: klienti 214: Bezpečnost služny Počet programů prevence kriminality Počet a druh programů prevence kiminality zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední program obvody/lokality 11 klientů 214: (z Ostravy ) 1 celkem: klienti 214: Bílý nosorožec - (Komunitní centrum Bedřiška) - klienti 214: 2 438, ul. Bedřišská Faust - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 3 528, ul. Bedrnova Řetízek - centrum integrace - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 25, ul. Karpatská celkem: klienti 214: Vzájemné - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (umožnění výkonu trestu OPP v o.p.s.) - Kulturní centrum Poruba - programy klienti 214: 2 (z Ostravy: 2), ul. Bieblova prevence společensky nežádoucích jevů 2 Astrid - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (Restart) - klienti 214: 1 62, ul. Hasičská (tvůrčí dílny) - klienti 214: 923 (z Ostravy: celkem: klienti 214: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních programů (Nástup 149), ul. Opavská Bílý nosorožec - programy prevence společensky nežádoucích jevů (primární a sekundární 214) - klienti 214: 64, ul. U Studia prevence) - klienti 214: 1 96 (z Ostravy: 1 96), ul. Ladislava Ševčíka Výchovný ústav a školní jídelna - programy prevence společensky nežádoucích jevů (specifická primární prevence) - klienti 214: Související aktivity v oblasti prevence Centrum sociálních služeb Ostrava - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních 156, ul. Slezská kriminality: 2 programů - klienti 214: 29, ul. Jahnova Pedagogick-psychologická poradna - programy prevence společensky nežádoucích jevů - klienti 214: 5, ul. Kpt. Vajdy Krch OFF Skate - Rozvoj skateboardingu v celkem: klienti 214: 3557 (z Ostravy 3129) Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Foto Fest 214) - okamžitá kapacita: 2 Chaloupka - rodinné a komunitní centrum - sociálně preventivní volnočasové a vzdělávací aktivity Ostravě - klienti 214: 2 5 (z Ostravy: 2 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna - programy prevence společensky nežádoucích jevů - celkem: klienti 214: určené pro děti, mládež a rodiče - okamžitá kapacita: 8, klienti 214: 9 5 (z Ostravy: 1 9), ul. 1, klienti 214: 2 (z Ostravy: 1 16), ul. Nám. Slovenského národního povstání 5), ul. Karla Pokorného klienti 214: 6 (z Ostravy: 4), ul. Škrobálkova Únorová Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Společně pro bezpečnější Ostravu) - MŠ Sokolovská - Veřejné dětské hřiště - Pavučina DEN pobočka Ostrava - programy prevence spolčensky nežádoucích jevů (Jiný úhel pohledu) - klienti 214: (z okamžitá kapacita: 5, klienti 214: 5 (z Ostravy: 4 226) Související aktivity v oblasti prevence TOM BVÚ - sociálně preventivní volnočasové a vzdělávací aktivity určené pro děti, mládež a rodiče - klienti 214: 8 32 (z Ostravy: 8 32), ul. Ostravy: 3 59), ul. Bořivojova celkem: klienti 214: Středisko volného času - programy prevence společensky nežádoucích jevů (Mimořádné rošťárny) - klienti 214: 12, ul. Ostrčilova kriminality: klienti 214: 2 1 (z Ostravy: 1 9), ul. Křišťanova Sokolovská Nová šance - podpora probačních, výchovně vzdělávacích a resocializačních probramů (Alternativní tresty) - klienti 214: 44 ZŠ Trnkovecká - Jeden za všechny, všichni za MŠ Ukrajinská - Otevřená zahrada a (z Ostravy: 3), ul. Podsedliště, Koblov jednoho - klienti 214: 22, ul. Trnkovecká dopravní hřiště Semaforek - klienti 214: 6 ZŠ Ostrava - Vítkovice - (Barevné v černobílé realitě) - klienti 214: 74 Salesiánský dům dětí a mládeže, klub SMH Ostrava - Zábřeh - Bezpečnější zahrada - klienti 214: 3 28, ul. Volgogradská ZŠ Trnkovecká - Sportujeme společně - klienti MŠ Hornická, Ostrava - Hřiště pro všechny 3 - klienti 214: 2 65 (z Ostravy: 2 65), ul. Hornická 326 (z Ostravy: 6 326), ul. Ukrajinská Blok Centrum (Lezením proti kriminalitě) - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 1 74, ul. Young Life Česká republika - volnočasové programy na SŠ stavební a dřevozpracující - klienti 214: 15, ul. U Studia 214: 1 572, ul. Trnkovecká MŠ Varenská, Ostrava - Zahrada dětem - klienti 214: 2 7 (z Ostravy: 2 7), ul. Varenská ZŠ A. Hrdličky - Provoz sportovního MŠ Slezská Ostrava - Klub malého školáka - klienti 214: 4 Sad J. Jabůrkové Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh - Dokaž si, dokaž to... - klienti 214: 552 (z Ostravy: 52), ul. Gurťjevova ZŠ Vrchlického - Otevřené hřiště - sportovním ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava - Bezpečné sportování pro všechny - okamžitá kapacita: 15, klienti víceúčelového hřiště - klienti 214: 48 (z ZŠ Na Vizině, Slezská Ostrava - Společnou cestou k lepšímu životu II - klienti 214: 146 (z Ostravy: 146), ul. Na Vizině ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh - Aktivně s Březinkou proti nudě - klienti 214: 295, ul. Kosmonautů vyžitím proti kriminalitě - klienti 214: 3 1, 214: 8 15 (z Ostravy: 8 15), ul. Ostrčilova Ostravy: 48), ul. A. Hrdličky ZŠ Pěší, Ostrava Muglinov - Správce hřiště - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 3 2 (z Ostravy: 3 2), ul. Pěší FC Ostrava-Jih - Hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost - klienti 214: 3 5 (z Ostravy: 3 5), ul. Krasnoarmejců ul. Vrchlického ZŠ Gajdošova, Ostrava - Sportem proti nudě - klienti 214: 2 2 (z Ostravy: 2 2), ul. Gajdošova ZŠ K. Pokorného - Provoz sportovního ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava - Správce hřiště - provoz školního hřiště pro veřejnost - klienti 214: 1 5 (z Ostravy: 1 5), ZŠ Gen. Píky, Ostrava - Sportovní asistent pomocník v prevenci - klienti 214: 1 9 (z Ostravy: 1 Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh - Sportovní areál pro veřejnoust - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: (z Ostravy: víceúčelového hřiště - klienti 214: (z ul. Bohumínská 9), ul. l Gen. G Píky 28 74), ul. Gurťjevova Ostravy: 2 832), ul. l K. K Pokorného P k ZŠ Nádražní, Ostrava - Otevřené hřiště - klienti 214: 3 6 (z Ostravy: 3 6), ul. Nádražní ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava Hrabůvka - Společně na hřišti - klienti 214: 5 9 (z Ostravy: 5 9), ul. Alberta Kučery ZŠ Komenského - Provoz multifunkčního ZŠ Zelená, Ostrava - Celoroční správa sportovního a dětského areálu - klienti 214: 11 (z ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava Hrabůvka - Správce školního hřiště - klienti 214: 2 1 (z Ostravy: 2 1), ul. Mitušova hřiště pro veřejnost - klienti 214: (z Ostravy: 11 ), ul. Zelená ZŠ a MŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka - Otevřené víceúčelové hřiště - klienti 214: 3 7 (z Ostravy: 3 7), ul. Mitušova Ostravy: 5 386), ul. Komenského ZŠ A MŠ Šeříkova, Ostrava Výškovice - Prevence sportem - veřejně přístupné hřiště - klienti 214: 8 2 (z Ostravy: 8 2), ul. ZŠ Porubská - Správce klienti 214: 3 Šeříkova 12 (z Ostravy: 2 83), ul. Porubská ZŠ a MŠ Březinova, Ostrava - Zábřeh - Otevřené hřiště - klienti 214: 1 75 (z Ostravy: 1 75), ul. Březinova ZŠ Ukrajinská - Provoz multifunkčního hřiště ZŠ Ostrava - Stará Bělá - Správce hřiště - klienti 214: 4 5 (z Ostravy: 4 5), ul. Junácká - klienti 214: 2 5, ul. Ukrajinská ZŠ Provaznická, Ostrava Hrabůvka - Sportujeme celý rok - provoz otevřeného školního multifunkčního hřiště - klienti 214: 8 (z celkem: klienti 214: Související aktivity v oblasti prevence kriminality: ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, Bílovecká (Hřiště ZŠ Bílovecká 1) - klienti 214: (z Ostrava: 1 498), ul. Bílovecká Ostravy: 8 ), ul. Provaznická ZŠ Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh - Sportujeme pro zdraví - klienti 214: 2, ul. Chrjukinova Počet a druh probačních a Počet probačních a mediačních mediačních programů zaměřených programů na sociálně vyloučené lokality za program celkem : 6 programů celkem: 6 programů - Mentoring, Zvýšení zaměsnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava 214, Program pro řidiče, Resocializační program Proti násilí, PUNK, Proboš město Kapacita programů prevence kriminality Kapacita programů prevence kiminality zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední kalendářní rok (počet podpořených osob podle jednotlivých programů a cílové skupiny). osoba/akce/. MP + ostatní preventivní besedy MP klientů 214: (z Ostravy: ) obvody/lokality klientů 214: (z Ostravy 13 celkem: klienti 214: celkem: klienti 214: klienti 214: celkem: klienti 214: 3557 (z Ostravy 3129) 244) město; MP + ostatní preventivní besedy MP; klientů 214: (z Ostravy: ) Kapacita probačních a mediačních programů zaměřených na sociálně Kapacita probačních a mediačních programů vyloučené lokality za poslední kalendářní rok (počet podpořených osoba kapacita za r. 214: 89 klientů Mentoring - realizátor Rubikon, kapacita: 44 klientů (= programem prošlo); Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava realizátor CSS Ostrava, kapacita: 29 klientů; Program pro řidiče - realizátor ČR - PMS, kapacita: 4 klienti; Resocializační program Proti násilí - realizátor PMS, kapacita: 6-1 klientů (v r. 214: 7 klientů); PUNK - realizátor Rubikon, kapacita: 3-5 klientů (v r. 214: 3 klienti); Proboš - realizátor Renarkon, kapacita: 2 klienti osob podle jednotlivých programů a cílové skupiny). uvedené ubytovny k únoru 215

6 Oblast Zaměření Název Počet příjemců příspěvků/dávek Výše vyplacených příspěvků a přídavku Kontetové indikátory Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Jih Poruba Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Vítkovice Martinov Svinov (všechny obvody v Ostravě) Definice Jednotka Počet příjemců těchto příspěvků a Příspěvek na dítě dávek v obci: státní sociální Příspěvek na bydlení podpora (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příjemce Rodičovský příspěvek příspěvek), hmotná nouze, Příspěvek na živobytí příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Měsíčně/za Mimořádná okamžitá * měsíční průměr za celou Ostravu - jedná se o jednorázovou dávku, nelze generovat z informačního systému (např. v prosinci 214 vyplaceno 144 MOP) pomoc* Výše vyplacených dávek SSP za Výše vyplacených příspěvků na Výše vyplacených pčíspěvků na živobytí živobytí za Kč Celkový objem vyplacených prostředků za r. 214 (příspěvek na bydlení + přídavek na dítě + rodičovský příspěvek) Příspěvek na bydlení Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Kč Počet případů rodin řešených OSPOD Počet případů rodin řešených OSPOD za poslední kalendářní rok, z toho počet nových případů OPSPOD Poruba - Martinov pod něj spadá OPSPOD Poruba - Svinov pod něj spadá Počet případů rodin s nařízeným Počet případů rodin s soudním dohledem za poslední nařízeným soudním dohledem kalendářní rok, z toho počet nových případů. Počet rodin, jimž OPSPOD uložil sankce Počet rodin s nařízeným předběžným opatřením Počet rodin s uloženými sankcemi, počet a druh sankcí uložených OSPOD za Počet rodin ze sociálně vyloučených lokalit s nařízeným předběžným opatřením za poslední Počet rodin, v nichž byla Počet rodin, v nichž byla nařízena nařízena ústavní výchova, ý, ústavní výchova, umístění do umístění do ústavní/náhradní/příbuzenské ústavní/náhradní/příbuzenské péče za péče Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do péče Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do péče za Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Počet rodin, které využily služby ke změně. Počet rodin, které využily možnosti řešení své situace v rámci případové/rodinné konference Počet rodin za poslední kalendářní rok, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Počet osob/rodin, které využívají služby ke změně. Za poslední Počet rodin, které se účastnily případových a rodinných konferencií za poslední kalendářní rok Počet osob/rodin, které Počet osob/rodin, které využívají využívají odborného sociálního dluhového poradenství (podle poradenství/dluhového poskytovatelů a typu poradny) za poradenství okamžitá kapacita, klient Celkem: odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 38, klienti 214: 5 18 (z Ostravy: 5 11), kontaktů: 6 975, intervencí: 2 86 Celkem: okamžitá kapacita: 6, 6 klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: CSS Ostrava, o.p.s. - rodinná poradna - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: 9 963, ul. Jahnova Celkem: okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 2 81 (z Ostravy: 2 469), kontaktů: 2 184, intervencí: Fond ohrožených dětí - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 15 (z Ostravy: 111), kontaktů: 215, intervencí: 1 498, ul. Žerotínova Slezská diakonie - odborné sociální poradenství, okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 68 (z Ostravy: 68), kontaktů: 182, intervencí: 768, ul. 28. října Společně - Jekhetane - občanská poradna - odborné sociální poradenství - ve 2 obvodech, údaje za oba - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 718 (z Ostravy: 629), kontaktů: 224, intervencí: 1 666, ul. Palackého (Moravská Ostrava a Přívoz) a ul. Dělnická (Poruba) Vzájemné - odborné sociálně právní poradenství - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 652 (z Ostravy: 617), kontaktů: 26, intervencí: 1 81, ul. Bieblova Poradna pro občanství/občanská a lidská práva - odborné sociální poradentství Bílý kruh bezpečí - odborné sociální poradenství (poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě) - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 293 (z Ostravy: 293), kontaktů: 277, intervencí: 321, ul. 28. října Renarkon - odborné sociální poradentství (drogová poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 348 (z Ostravy: 348), kontaktů: 928, intervencí: 1 319, ul. Mariánskohorská Arka - odborné sociální poradenství (adiktologická poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 75 (z Ostravy: 65), ul. Sokolská třída (Hornická poliklinika) Modrý kříž v České republice - odborné sociální poradenství (pro osoby závislé na alkoholu, jiných návykových látkách a potologickém hráčství a blízké osoby závislých osob) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 143 (z Ostravy: 113), kontaktů: 264, ul. Havlíčkovo nábřeží Celkem: okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27 Faust - odborné sociální poradenství (psychosociální a adiktologická poradna) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27, ul. Bedrnova Celkem: okamžitá kapacita: 1, 1 klienti 214: 359 (z Ostravy: 315), kontaktů: 112, intervencí: 833 Společně - Jekhetane - občanská poradna - odborné sociální poradenství - poskytováno ve dvou obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba (údaje za obě místa) - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 718 (z Ostravy: 629), kontaktů: 224, intervencí: Celkem: okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115 Centrom - odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115, kapacita: 16, ul. Pátova Celkem: okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 612 (z Ostravy: 584), kontaktů: 724, intervencí: Diecézní charita ostravsko-opavská - odborné sociální poradenství - Celkem: okamžitá kapacita: 3, 3 klienti 214: 763 (z okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 48 (z Ostravy 452), kontaktů: 296, Ostravy: 72), kontaktů: 453, intervencí: 962 intervencí: 93, ul. Betonářská (Vesnička, Kunčičky) Charita Ostrava - odborné sociální poradenství, Městský obvod Slezská Ostrava - odborné sociální poradenství (vstupní okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 661 (z Ostravy byty Bohumínská) - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 42 (z Ostravy: 62), kontaktů: 449, intervencí: 555, ul. Jeremenkova 42), kontaktů: 27, intervencí: 1 21, ul. Holvekova (Kunčičky) Centrom - odborné sociální poradenství - okamžitá Diecézní charita ostravsko-opavská - odborné sociální poradenství kapacita: 1, klienti 214: 12 (z Ostravy: 1), (Vesnička - dluhové, rodinné a sociální poradenství) - okamžitá kontaktů: 4, intervencí: 47, kapacita: 16, ul. Sirotčí kapacita: 1, klienti 214: 8 (z Ostravy: 8), kontaktů: 158, intervencí: 316, ul. Betonářská (Vesnička ) působnost celý obvod, i více obvodů SAS RD - okamžitá kapacita: p 126, klienti 214: 2 22 (z Ostravy: 2 22), kontaktů: 1 413, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 38, klienti 214: 5 18 (z Ostravy: 5 11), kontaktů: 6 975, intervencí: 2 86 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita:295, klienti 214: (z Ostravy: 1 197), kontaktů: 49 61, intervencí: 17 5 Terénní programy - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 915 (z Ostravy: 862), kontaktů:1 673, intervencí: Krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), kontaktů: 118, intervencí: 226 SAS RD - okamžitá kapacita: 32, klienti 214: 156 (z Ostravy: 156), kontaktů: 755, intervencí: 3 59 Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita 6, klienti 214: 1 35 (z Ostravy: 649), kontaktů: 2 91, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 838 (z Ostravy: 63), kontaktů: 4 324, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 2 81 (z Ostravy: 2 469), kontaktů: 2 184, intervencí: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 35, klienti 214: 259 (z Ostravy: 259), kontaktů: 7 454, intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 323 (z Ostravy: 31), kontaktů: 2 615, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 238 (z Ostravy: 238), kontaktů: 158, intervencí: 27 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 5, klienti 214: 332 (z Ostravy: 332), kontaktů: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 359 (z Ostravy: 315), kontaktů: 112, intervencí: 833 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 15, klienti 214: 94 (z Ostravy: 94), kontaktů: 4 378, intervencí: , intervencí: 729 Terénní programy - okamžitá kapacita: 1, klienti Krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z Ostravy: 165), kontaktů: 118, intervencí: : 13 (z Ostravy: 13), kontaktů: 736, intervencí: 738 SAS RD - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 144 (z Ostravy: 14), kontaktů: 557, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 1, klienti 214: 64 (z Ostravy: 64), kontaktů: 31, intervencí: 115, kapacita: 16 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 2, klienti 214: 4 (z Ostravy: 4), kontaktů: 24, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 61, klienti 214: 922 (z Ostravy: 922), kontaktů: 3 777, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 62 (z Ostravy: 574), kontaktů: 724, intervencí: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 13, klienti 214: 472 (z Ostravy: 472), kontaktů: , intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 44 (z Ostravy: 44), kontaktů: 1 685, intervencí: SAS RD - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 16 (z Ostravy: 174), kontaktů: 1, intervencí: Odborné sociální poradenství - okamžitá kapacita: 3, klienti 214: 763 (z Ostravy 72), kontaktů: 856, intervencí: 962 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - okamžitá kapacita: 45, klienti 214: neuvedeno (z Ostravy: neuvedeno), kontaktů: 1 43, intervencí: Terénní programy - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 242 (z Ostravy: 22), kontaktů: 5 637, intervencí: 6 sídlo zde sociální služby nemají - působení sociálních pracovníků možné v rámci terénních programů Služby nesídlí v tomto obvodě, ale má působnost po celé Ostravě: Terénní program - klienti 214: 247, působnost: celá Ostrava Kapacita sociálních služeb Roční a okamžitá kapacita uživatel/kontakt/ / / jednotlivých registrovaných intervence/lůžko sociálních služeb dostupných pro (okamžitá obyvatele sociálně vyloučených kapacita/roční lokalit v posledním kalendářním kapacita) roce lůžkoden celkem: okamžitá kapacita: 71, klienti 214: 3 356, lůžkoden: (totéž uvedeno v řádku 12) celkem: okamžitá kapacita: 196, klienti 214: 1 189, lůžkoden: Armáda spásy - azylový dům pro muže - okamžitá kapacita: 56, klienti 214: 1 (z Ostravy: 7), lůžkoden: , ul. U Nových válcoven Armáda spásy - noclehárna pro muže - celkem: okamžitá kapacita: 168, klientů 214: 423, lůžkoden: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 62, klienti 214: 87 (z Ostravy: 63), lůžkoden: , ul. Gen. Píky CSS Ostrava - Domov pro matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: 22, klienti 214: 64 (z Ostravy: 58), lůžkoden: 6 58, ul. Budečská CSS Ostrava - azylový dům pro muže Palackého - okamžitá kapacita: 21, klienti 214: 49 (z Ostravy: 32), lůžkoden: 6 8, ul. Palackého CSS Ostrava - Dům na půl cesty - okamžitá kapacita: 19, klienti 214: 54 (z Ostravy: celkem: okamžitá kapacita: 43, klienti 214: 316, lůžkoden: celkem: okamžitá kapacita: 6, klienti 214: 123, Diakonie ČCE - středisko v Ostavě - azylový dům Debora lůžkoden: pro ženy a matky s dětmi - okamžitá kapacita: 15, klienti Domov pro okamžitá kapacita: p 8,, klienti 214: 522 (z 18), žadatelů: 48, kapacita: 6 935, lůžkoden: 6 72, klientohodina: 1 294, ul. 214: 47 (z Ostravy: 41), lůžkoden: 4 443, ul. Karpatská matky s dětmi - azylový dům - okamžitá kapacita: Ostravy: 351), lůžkoden: 15 34, ul. U Nových Bozděchova Charita Ostrava - charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům 35, klienti 214: 77 (z Ostravy: 67), lůžkoden: 9 válcoven Armáda spásy - noclehárna pro ženy - okamžitá kapacita: 14, klienti 214: 93 (z pro matky s dětmi - okamžitá kapacita: 24, klienti 214: 529, ul. Dělnická Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní Ostravy: 59), lůžkoden: 3 192, ul. Gen. Píky 77 (z Ostravy: 55), lůžkoden: 7 683, ul. Kapitolní azylový dům, nízkoprahové noční centrum - v obvodech Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací byty - realizováno ve dvou Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone - okamžitá kapacita: 25, klienti 214: 46 (z Ostravy: Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice obvodech - Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, v celkovém krizová pomoc - okamžitá kapacita: 4, klienti 214: 192 (z 39), lůžkoden: 6 615, ul. Vřesinská Armáda spásy - Nízkoprahové denní centrum součtu počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), Ostravy: 165), lůžkoden: 1 328, ul. Václava Košaře pro osoby bez domova v Ostravě - okamžitá kontaktů: 1 37, intervencí: kapacita: 6, klienti 214: 567 (z Ostravy: Renarkon - služby následné péče (doléčovací centrum) - okamžitá kapacita: 21, klienti 567), kontaktů: 16 75, intervencí: 1 549, ul. 214: 58 (z Ostravy: y 26), žadatelů: 85,, kontaktů: 4 279,, intervencí: 2 556,, lůžkoden: 3 U Nových válcoven 786, klientohodina: 6 19, ul. Mariánskohorská (uvedeno i u služeb) celkem: okamžitá kapacita: 171, klienti 214: 1 129, lůžkoden: Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - azylový dům - okamžitá kapacita: 42, klienti 214: 71 (z Ostravy: 53), lůžkoden: 1 732, ul. Sirotčí Charita Ostrava - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - okamžitá kapacita: 65, klienti 214: 63 (z Ostravy: 63), kontaktů: , intervencí: 1 493, ul. Lidická Charita Ostrava - Charitní dům sv. Františka - celkem: okamžitá kapacita: 72, klienti 214: 176, lůžkoden: noclehárna - okamžitá kapacita: 26, klienti 214: 376 Městský ý obvod Slezská Ostrava - azylový y ýdům pro rodiny ys dětmi - (z Ostravy: 239), lůžkoden: 7 533, ul. Sirotčí okamžitá kapacita: 52, klienti 214: 124 (z Ostravy: 123), žadatelů: 146, Charita Ostrava - Charitní dům sv. Lucie - startovací intervencí: 3 9, lůžkoden: , ul. Na Liščině: ;(12 domů / 66 bytů) byty - realizováno ve dvou obvodech - Moravská Nová šance - azylový dům pro lidi po výkonu trestu - okamžitá kapacita: Ostrava a Přívoz a Vítkovice (údaje souhrnné, 2, klienti 214: 52 (z Ostravy: 14), lůžkoden: 5 818, ul. Stará cesta počítáno na půl) - okamžitá kapacita: 18, klienti 214: 36 (z Ostravy: 27), kontaktů: 1 37, intervencí: Armáda spásy - Domov Přístav II - domov se zvláštním režimem - okamžitá kapacita: 29, klienti 214: 34 (z Ostravy: y 18), lůžkoden: 1 539,, ul. Zukalova Charita Ostrava, Armáda spásy v ČR - Zimní nízkoprahové noční centrum - v obvodech Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice Počet případových a rodinných Počet případových a rodinných konferencí se sociálně vyloučenými konferencí mi za poslední kalendářní rok konference

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz Zařízení PSČ Telefon/Fax E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 702 00 596 634 123 596 634 126 reditelka@zsg.cz www.zsg.cz ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 odl. prac. ZŠ Ibsenova 36/978 702

Více

Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015

Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015 Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015 ÚMOb Hošťálkovice Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210 3 Pracoviště: Výhledy 367/ Ostrava-Hošťálkovice

Více

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz Zařízení PSČ Telefon E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz MŠ Ostrava, Dvořákova 4 702 00 596 123

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI služby/ 1 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 180 000 Kč 2 Charitní hospicová poradna 100 000 Kč 3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19,

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Charita Ostrava

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Psychosociální síť v Ostravě.

Psychosociální síť v Ostravě. Psychosociální síť v Ostravě. Vybraná pracoviště psychosociální sítě v Ostravě. Databáze není samozřejmě úplná, obsahuje jen jen některá z pracovišť, která v Ostravě fungují. Obsahuje tyto části: Poradny

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 1. Popis sociálního vyloučení a soustava vstupních indikátorů

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 1. Popis sociálního vyloučení a soustava vstupních indikátorů Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 Příloha 1 Popis sociálního vyloučení a soustava vstupních indikátorů Přílohová část Přílohy mají celkem dvě části, jedná se o: Popis sociálního

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Sociální inkluze Ostrava

Sociální inkluze Ostrava Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Sociální inkluze Ostrava www.ostrava.cz Sociální inkluze Ostrava základní informace Cíl programu: LEPŠÍ ŽIVOT S

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže Dotační program 1: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 ABC o.p.s. Integrační centrum pro rodiny s dětmi s PAS 160 000 Karola Šmidkeho 1823/9, 70800 Ostrava

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Promítnutí nových sociálních rizik do problému bydlení v Ostravě

Promítnutí nových sociálních rizik do problému bydlení v Ostravě Promítnutí nových sociálních rizik do problému bydlení v Ostravě Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - ředitel - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - zástupce ředitele - expert v oblasti bydlení a městského

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

"Kdo hraje, nezlobí X" 20 000

Kdo hraje, nezlobí X 20 000 1. Celoroční a dlouhodobé volnočasové aktivity pro žáky škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání Kód Název žadatele Název projektu 13/0521 AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě

Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě 2012 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Tuto studii zpracovala společnost

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci Veřejná služba ve Vsetíně - počátky Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zahájení výkonu veřejné služby ve Vsetíně k 15. 6. 2009 Vytvořena

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Analýza vnějšího prostředí organizace

Analýza vnějšího prostředí organizace a) Analýza poptávky Analýza vnějšího prostředí organizace Projekt Společně za práva a bezpečí se zaměřuje na 2 hlavní pilíře: První pilíř je zaměřen na poskytnutí podpory obyvatelům, kteří žijí ve vyloučených

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

Zařízení a organizace pro 2. ročník Ostravská

Zařízení a organizace pro 2. ročník Ostravská Zařízení a organizace pro 2. ročník Ostravská ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava- Poruba, příspěv. org., Spartakovců 1153, 708 00 ředitel: PaedDr. Pavel Němec kont. os.zást.ř.: Mgr. Libor Suchoň 596

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Č. Název organizace Projekt Účel Poskytnutá 1 Stars Ostrava Příprava a podpora činnosti mažoretek Stars Ostrava 2014 pronájmy, doprava,

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více