Podpora meziobecní spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora meziobecní spolupráce"

Transkript

1 Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů obcí)

2 OBSAH 1. Úvod Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Výsledky analýz jednotlivých oblastí - současná situace a vývoj (školství, sociální služby a odpadové hospodářství) Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí Výběr volitelného tématu Stanovení dalšího postupu Příloha 1: Doprava Příloha 2: Zaměstnanosti a podpora podnikání Příloha 3: Cestovní ruch s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 1. Úvod Správní obvod (SO) ORP Moravská Třebová se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje, který společně s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Z východní strany obepíná území Olomoucký kraj, jižní část sousedí s krajem Jihomoravským. Západ přiléhá ke SO ORP Svitavy a sever k SO ORP Lanškroun. Svoji rozlohou ha zaujímá 9,2 % území kraje. Jedná se o druhý největší správní obvod v Pardubickém kraji. SO ORP Moravská Třebová tvoří 33 obcí, ve kterých žije obyvatel (k ). Města Moravská Třebová a Jevíčko představují spadová centra správního obvodu. Administrativní členění správního obvodu ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 2. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Od zahájení působení realizačního týmu ve SO ORP Moravská Třebová se práce týmu soustředily zejména na mapování stávajícího stavu meziobecní spolupráce a analytické práce. V první části projektu byla uskutečněna dvě dotazníková šetření a souběžně s nimi zpracovávána analytická část za tři stěžejní témata projektu, tzn. školství, sociální služby, odpadové hospodářství. V průběhu dotazníkových šetření nenastaly zásadní nejasnosti nebo komplikace. Byla podána řada podnětů k tématům budoucí spolupráce ze strany představitelů obcí, měst a nastolen vstřícný přístup při poskytování potřebných dat a informací pro práci realizačního týmu. 2.1 Vyhodnocení dotazníku č. 1 V rámci prvního dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 34 respondentů (z toho 33 představitelů obcí a 1 zástupce DSO Regionu MTJ). Již z prvotních setkání vyplynula ochota obcí a měst k záměru budoucí spolupráce. Pouze jedna obec váhala se zapojením do projektu a konečným rozhodnutím byla neúčast na PMOS (viz níže). Stěžejním úkolem šetření bylo představení projektu PMOS a identifikace volitelného tématu, které má být dále rozpracováno ze strany realizačního týmu. Výsledkem byl návrh několika volitelných témat, přičemž nejvyšší shody bylo dosaženo u témat: DOPRAVA a PODPORA ZAMĚSTNANOSTI. Další směřování projektu v jedné z uvedených oblastí bude vyplývat z hlasování představitelů obcí na prvním oficiálním setkání v rámci našeho projektu. 2.2 Zhodnocení průběhu komunikace v území Počet zapojených obcí do projektu včetně důvodů nezapojení ostatních Do projektu se nezapojila pouze jedna obec z 33 obcí SO ORP. Starosta této obce trval na schválení zapojení do projektu zastupitelstvem dané obce. To však zapojení neschválilo. Nicméně s touto obcí spolupracujeme na poměrně dobré úrovni, poskytuje nám veškeré potřebné informace pro analýzy atd Uskutečněná jednání (kdy, kde, počet obcí, témata, závěry jednání, charakter formální, neformální) Největší počet jednání se konal v souvislosti s vyplňováním dotazníkového šetření. Všech 33 prvních dotazníků (resp. 34, protože respondentem zde byl i víceúčelový DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska) bylo vyplněno na základě osobní schůzky. Na základě osobní schůzky bylo také vyplněno přibližně 90 % druhých dotazníků, někteří starostové nám jej poslali vyplněný elektronicky. Jediné dosavadní jednání nesouvisející s vyplněním dotazníků proběhlo po veřejné obhajobě projektů MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Toto neformální jednání se uskutečnilo v prostorách zámečku v Jevíčku dne 20. února Jednání se účastnilo 8 obcí, za jednu z obcí přitom vystupovala i motivující místostarostka, paní Sablíková. Kromě zopakování obecných informací o projektu bylo předmětem jednání volitelné téma. Nejdůležitější a nejdelší částí pak bylo poskytnutí doplňujících informací starostovi jediné obce, který při s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 vyplňování prvního dotazníku u zájmu o zapojení do projektu uvedl možnost ne, ale pokud budu mít více informací, zvážím to. Lze uvést dva hlavní závěry jednání. Za prvé, váhající starosta si stanovil požadavek schválení zapojení do projektu zastupitelstvem obce. Za druhé, představitelé obcí se shodli na tom, že jako volitelné téma bude vhodné vybrat buďto dopravu nebo podporu podnikání a zaměstnanosti Postoje starostů jednotlivých obcí k zapojení do projektu a možnému prohloubení meziobecní spolupráce, možné směry spolupráce, shrnutí spolupráce s motivujícími starosty Při navázání prvotního kontaktu byla patrná vstřícnost a ochota k osobním setkáním ze strany starostů. Tento postoj obecně přetrvává do současnosti. Kromě stávajících směrů spolupráce (např. vodovody a kanalizace, krizové situace, školství) lze na základě výsledků prvního dotazníků tvrdit, že největší ochota ke spolupráci bude v oblasti sociálního podnikání a zaměstnanosti a v oblasti sdružených nákupů. Spolupráce s motivujícími starosty probíhá na výborné úrovni. Pomohli nám např. zasláním kontaktní tabulky s čísly mobilních telefonů starostů všech obcí v ORP, s naladěním některých starostů na projekt (ještě než jsme do některých obcí jeli kvůli vyplnění prvního dotazníku), připomínkováním druhého dotazníku, v neposlední řadě pak s diskusí, která proběhla dne 20. února. V dubnu 2014 poslali starostovi váhající obce další materiály, aby mohl učinit kvalifikované rozhodnutí o zapojení do projektu. V květnu 2014 spolupráce s motivujícími starosty spočívala zejména v usnadnění komunikace s řediteli některých základních škol, připomínkování strategického dokumentu a nástinu variantních návrhů. Také nám pomohli ve zjištění správných dat k finančním tabulkám v oblasti školství, domlouvali jsme se i na přípravách na první oficiální setkání starostů Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území ORP, pokud již proběhly Jiné aktivity kromě výše uvedených dosud neprobíhaly. 2.3 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů V prvopočátku spolupráce nás, motivujících starostů bylo seznámení s kolegy z realizačního týmu - koordinátorem, asistentem a analytikem. Důležité bylo zajištění vzájemné komunikace mezi zastupiteli či starosty obcí a měst v územním obvodu a dále také mezi těmito představiteli a Realizačním týmem v území. Naše vzájemná spolupráce se odvíjí od potřeb celého projektu. Komunikujeme s ostatními starosty a zástupci obcí, ale nejen to, hovoříme i s občany obcí celého Regionu MTJ. Podařilo se do projektu zapojit kromě jedné všechny obce našeho regionu. Připomínkovali jsme strategický dokument a pomohli s nástinem variantních návrhů řešení. Spolupráce celého týmu je výborná, pružná a výsledky za SO ORP toto jen potvrzují. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 Všem obcím celého Regionu doporučujeme seznámit se se strategickým dokumentem i s nástinem variantních návrhů. Z těchto dokumentů je možné vycházet při realizaci nové meziobecní spolupráce, která se v některých oblastech nabízí. Tu by bylo vhodné rozvíjet v užším okruhu menšího počtu obcí, které by spojoval daný problém ať už z oblastí, které realizační tým mapoval nebo problém z oblasti jiné. 2.4 Vyhodnocení dotazníku č. 2 Na rozdíl od jiných realizačních týmů jsme nezasílali dotazník č. 2 k elektronickému vyplnění (až na výjimky), ale vyplňovali jsme jej s představiteli obcí na základě osobních schůzek. Díky tomu se nám podařilo dotazník vyplnit za všech 33 obcí SO ORP Moravská Třebová. Celkem se přitom dle zprávy SMO z 19. května 2014 podařilo vyplnit dotazník od 62 % všech obcí v České republice. Nejdůležitější zjištění z dotazníku č. 2 se týkají vymezení nejžádanějších oblastí pro meziobecní spolupráci v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství (k tomu blíže viz kapitola 3; celkové vyhodnocení dotazníku č. 2 zasíláme s touto zprávou). 2.5 Zhodnocení průběhu prací na analytické části souhrnného dokumentu za území ORP S přípravou na analytické práce jsme započali již v lednu 2014, tedy v první měsíc působení realizačního týmu. Postupovali jsme od obecného k jednotlivému (tzv. metoda dedukce). Proto jsme nejdříve studovali koncepce pro jednotlivé odborné oblasti pro území celého státu, Pardubického kraje či SO ORP Moravská Třebová. Po řádném proškolení od odborného týmu SMO na konci ledna jsme pokračovali v analytických pracích a věnovali se především území SO ORP Moravská Třebová. Pro získání potřebných dat, které jsme nemohli získat samostatně, nebo nám nebyly poskytnuty centrálně od SMO, jsme využili především tři způsoby získávání dat. Za prvé jsme o ně požádali místo/starosty při vyplňování druhého dotazníku. Druhým způsobem, za který jsme velmi vděční zejména v oblasti školství, bylo poskytnutí dat úředními osobami z Městského úřadu v Moravské Třebové. Posledním způsobem pak bylo kontaktování příslušných organizací (poskytovatelů sociálních služeb, ředitelů škol, svozových společností atd.). Při zpracování analytické části jsme nenarazili na žádné významné problémy. Pouze Pardubický kraj odmítl poskytnout data z benchmarkingu 1 pro sociální služby. 3. Výsledky analýz jednotlivých oblastí - současná situace a vývoj (školství, sociální služby a odpadové hospodářství) 3.1 Školství V prvé řadě je třeba uvést, že síť MŠ a ZŠ je ve SO ORP Moravská Třebová dlouhodobě stálá a až na jednu výjimku se od školního roku 2005/2006 nezměnila. Jedinou výjimkou bylo osamostatnění MŠ v Rychnově na Moravě na ředitelství v Třebařově od školního roku 2009/2010. Nedošlo tedy ke změně v počtu MŠ v jednotlivých obcích. Pokud jde o víceletá 1 Srovnání jednotlivých SO ORP podle určitých kritérií. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 gymnázia, od školního roku 2013/2014 se v území nachází pouze jediné Gymnázium Moravská Třebová. Gymnázium Jevíčko již nemá žádnou třídu osmiletého gymnázia na nižším stupni. Jedním z klíčových faktorů, který vždy bude ovlivňovat vývoj předškolního i základního školství, je počet dětí a žáků ve školách (i za situace, pokud se podaří změnit financování škol z příspěvku na žáka na příspěvek na třídu). Z tohoto hlediska se školství ve SO ORP Moravská Třebová nachází ve zlomovém období. Od roku 2005/2006 postupně stoupal počet dětí v MŠ a klesal počet žáků ZŠ. Propad v počtech žáků mezi rokem 2005/2006 až 2012/2013 činil 443 žáků z celkového počtu v roce 2005/2006. V roce 2013/2014 už došlo ke zvratu a navýšení o 15 žáků. U MŠ naopak počet dětí vzrostl na stávajících 1022 z 928 dětí v roce 2005/2006. Vzhledem k těmto datům je jisté, že v příštích letech dojde k lepší naplněnosti kapacit základních škol. Na druhou stranu u MŠ dojde s největší pravděpodobností k úbytku počtu dětí, se snižováním porodnosti v Pardubickém kraji počítá i projekce demografického vývoje provedená ČSÚ. Zvyšování počtu dětí v základních školách povede k nárůstu úvazků pedagogických pracovníků v ZŠ, k opačnému trendu zřejmě dojde v MŠ. V souvislostí s výše uvedeným vývojem je výhodou zejména dostatečná kapacita ZŠ. U MŠ bude pravděpodobně v budoucnu nutné přistoupit k jinému využití některých prostor. Zejména ZŠ spolu velmi dobře spolupracují na společných projektech ze strukturálních fondů. Ať již jde o projekt Tady jsem doma, díky kterému vznikly regionální učebnice, příp. Centrum integrované podpory - Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zásluhou posledně uvedeného projektu získaly školy mj. prostředky na zřízení pracovního místa speciálního pedagoga a jeho udržení do konce školního roku 2013/2014. Z projektů přesahující hranice SO ORP Moravská Třebová se školy zapojily např. do projektu EU peníze školám či Recyklohraní. Pokud jde o samostatné projekty, školy (či obce pro školy) také aktivně žádaly o dotace prostřednictvím MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. i jiných institucí. Z dosavadního aktivního čerpání dotací v minulém programovacím období vyplývá velká příležitost v novém programovacím období, protože školy se už seznámily s fungováním nejen strukturálních fondů. Značným problémem pro některé obce i školy mohou být budovy školy, které nezřídka vyžadují značné náklady na rekonstrukci přesahující i 10 milionů korun. Na druhou stranu, provedení rekonstrukce se nezbytně projeví v úspoře provozních nákladů (zejména za energie). Samotné školy jsou v tomto ohledu naprosto závislé na obci a příp. úspěchu žádosti o dotaci na rekonstrukci školy. Výdaje obce na školství přitom zpravidla významným způsobem přesahují příspěvek poskytovaný státem obcí na školství z RUD. Z rozhovorů se starosty jsme zjistili, že běžně doplácí i na platy pedagogům, zejména na menších obcích. I přes dotování školy z rozpočtu obcí je jasným cílem starostů udržet v obci školu, protože zastávají názor, že bez školy se obec postupně začne vylidňovat a dojde tak k útlumu života v obci. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 relevantní výsledky proběhlých dotazníkových šetření pro oblast školství: V rámci dotazníkového šetření č. 1 bylo u tématu školství zjišťováno, zda je podle obcí správního obvodu ORP Moravská Třebová oblast školství vhodná pro meziobecní spolupráci a zda v této oblasti obce spolupracují. Z 33 obcí SO ORP se jedna obec nevyjádřila. Odpovědi ostatních představitelů obcí jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách. Hodnocení Počet obcí 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 16 2 (velmi vhodné) 9 3 (vhodné) 3 4 (spíše nevhodné) 2 5 (naprosto nevhodné) 2 10% 6% 6% 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 50% 2 (velmi vhodné) 3 (vhodné) 28% 4 (spíše nevhodné) 5 (naprosto nevhodné) Je zřejmé, že drtivá většina obcí považuje meziobecní spolupráci v oblasti školství za vhodnou, velmi vhodnou či naprosto vhodnou až nezbytnou. To je podle našeho názoru dáno uvědoměním představitelů obcí o významnosti tématu školství pro život v obci i pro naši budoucnost. Spolupráce Počet obcí ano 27 ne, ale chceme 2 ne 3 6% 9% 85% ano ne, ale chceme ne s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Oblast školství můžeme jednoznačně považovat za typickou oblast pro meziobecní spolupráci (zejména u těch obcí, které jsou zřizovatelem školy). Druhým dotazníkovým šetřením jsme mimo jiné zjistili témata, ve kterých starostové považují za účelné spolupracovat v oblasti školství a mohli by v těchto tématech najít společnou shodu s jinou obcí. Od největší shody po nejmenší respondenti vybrali tato témata (každý mohl vybírat až 5 možností): prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole (17 z 33), čerpání dotací a finančních prostředků z grantů a operačních programů (12 z 33), nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit (10 z 33), optimální naplněnost tříd (10 z 33), motivace kvalitních učitelů (7 z 33), posilování regionální identity (4 z 33), podpora celoživotního vzdělávání (4 z 33), poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a volbu povolání (3 z 33), využívání zahraničních zkušeností (2 z 33), po jednom hlasu získala oblast poradenského servisu pro školy a zřizovatele; školní autobusy; integrace škol pro úsporu nákladů a vynaložení volných prostředků do zkvalitnění výuky; zajištění vyšší kvality předškolní výchovy. Možnost u žádného tématu volili zpravidla starostové nejmenších obcí, kteří nemají žádné či nepatrný počet školou povinné děti. Tuto možnost však zvolili i starostové dvou obcí, kteří mají MŠ. U všech představitelů obcí, které mají školu, byl znát zřejmý zájem na zachování školy, dokud to bude finančně únosné pro obec. 3.2 Sociální služby Na území správního obvodu ORP Moravská Třebová sídlí 7 zařízení sociálních služeb, které poskytují celkem 8 registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních službách. Nejčastěji zastoupenou sociální službou v území SO ORP je pečovatelská služba, kterou zajišťují Město Jevíčko, příspěvková organizace města Moravská Třebová a společnost s ručením omezeným Domov na Kalvárii se sídlem v Jaroměřicích. Kapacita pečovatelské služby je v území zatím dostačující, poskytovatelé pečovatelské služby neevidují žádné neuspokojené žadatele. Nedostatečná je ovšem kapacita Domova pro seniory v Moravské Třebové, který provozují (stejně jako pečovatelskou službu) Sociální služby města Moravská Třebová (příspěvková organizace). Kapacita tohoto pobytového zařízení je 200 lůžek. V roce 2012 bylo do Domova pro seniory evidováno 123 žadatelů, z toho 99 z dlouhodobějšího časového horizontu. V současné době má podanou žádost o registraci sociální služby domovy pro seniory s kapacitou 50 lůžek také zařízení Domov na Kalvárii s.r.o. Po dokončení úplné rekonstrukce tohoto zařízení (pravděpodobně v září 2014) je plánováno kapacitu navýšit na 80 lůžek. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Do Domova pro seniory v Moravské Třebové nelze přijímat osoby s demencí (Alzheimerova demence), protože osoby s tímto onemocněním vyžadují vysoké požadavky na péči. Ve vyšším stupni tohoto onemocnění je nutný celodenní trvalý dohled a dopomoc. Počet osob s tímto onemocněním se v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska (stejně jako v celé ČR) neustále zvyšuje. Je to dáno jednak tím, že se prodlužuje délka života, a také tím, že počet osob nad 65 let neustále narůstá. Alzheimerova či jiné formy demence jsou totiž častým průvodcem vyššího věku. Zařízení, která se nachází v okolí (v Sobotíně, ve Svitavách) nepokrývají dostatečně poptávku zájemců o tuto sociální službu. Vhodná by proto byla přetransformace jednoho oddělení Domova pro seniory v Moravské Třebové na Domov se zvláštním režimem (předpokládaná kapacita 20 lůžek). Další cílovou skupinu, na kterou se zaměřují sociální služby, představují osoby se zdravotním postižením. Sociální služby pro tyto osoby doznaly ve správním obvodu ORP Moravská Třebová značného pokroku díky Oblastní charitě Moravská Třebová, která poskytuje sociální služby denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Ve SO ORP však chybí sociální služby, které řeší bydlení osob se zdravotním postižením. V zákoně o sociálních službách jsou definovány čtyři formy těchto služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení. Vzhledem k výsledkům z dotazníkového šetření č. 2 se jako nejvhodnější forma jeví terénní služba podpora samostatného bydlení. Dostupné jsou ve správním obvodě ORP Moravská Třebová také sociální služby určené pro cílovou skupinu rodiny s dětmi. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které provozuje Občanské sdružení Bonanza, a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťované Oblastní charitou Moravská Třebová. Zcela však v území chybí sociální služby pro osoby bez přístřeší (azylový dům nebo noclehárna). Sociální pracovnice při práci v terénu neustále řeší problém, kde zajistit ubytování matkám s dětmi bez domova. Všechny azylové domy v okolí (Koclířov, Svitavy) mají kapacitu plně obsazenou. Město Moravská Třebová se rozhodlo řešit problematiku osob bez přístřeší přes státní program. Rada města schválila začátkem roku 2014 předložení projektu Aktivizace osob se sociálním vyloučením v rámci účasti v Programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Cílem aktivizačního pracovníka bude těmto lidem nejen pomáhat, ale také je motivovat při hledání pracovního uplatnění a zařazení do běžného života. Nutné však bude hledat prostory pro zřízení azylového domu, příp. noclehárny. Azylový dům by byl vhodnější, protože umožňuje s osobami bez přístřeší dlouhodoběji a intenzivněji pracovat. Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb probíhá v současné době pouze v Moravské Třebové, která má zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociální služeb Moravské Třebové na období Do komunitního plánování by však měl být zapojen celý správní obvod ORP Moravská Třebová. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 relevantní výsledky proběhlých dotazníkových šetření pro oblast sociálních služeb V rámci dotazníkového šetření č. 1 bylo u tématu sociální služby zjišťováno, zda je podle obcí správního obvodu ORP Moravská Třebová oblast sociálních služeb vhodná pro meziobecní spolupráci a zda v této oblasti obce spolupracují. Z 33 obcí SO ORP se jedna obec nevyjádřila. Odpovědi ostatních představitelů obcí jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách. Hodnocení Počet obcí 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 8 2 (velmi vhodné) 7 3 (vhodné) 1 4 (spíše nevhodné) 10 5 (naprosto nevhodné) 6 31% 19% 25% 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 2 (velmi vhodné) 22% 3 (vhodné) 3% 4 (spíše nevhodné) 5 (naprosto nevhodné) Jak lze vidět z grafu výše, polovina respondentů považovala oblast sociálních služeb za vhodné téma pro meziobecní spolupráci, 31 % dotázaných za spíše nevhodné a 19 % za naprosto nevhodné. Spolupráce Počet obcí ano 13 ne, ale chceme 4 ne 15 47% 41% ano ne, ale chceme ne 12% s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Počet obcí, které spolupracují v oblasti sociálních služeb a které nikoliv, je poměrně vyrovnaný (rozdíl představují dvě obce). Čtyři představitelé obcí uvedli, že v oblasti sociálních služeb nespolupracují, ale chtěli by. Dotazníkové šetření č. 2 bylo již zaměřeno podrobněji na sociální služby. Nejprve bylo zjišťováno, jaké největší problémy obce v oblasti sociálních služeb řeší. 14 respondentů z 33 uvedlo, že žádné problémy nemají. Z ostatních odpovědí mezi nejčastější patřily: chybějící možnosti dostupného bydlení (7 obcí), nedostatek financí, které je možné směřovat do sociální oblasti (7 obcí) a nedostatečná kapacita služeb pro seniory domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (5 obcí). U další otázky představitelé obcí vybírali témata, u kterých by bylo možné a účelné spolupracovat s jinou obcí. Mezi témata, která dostala nejvíc hlasů, patří: možnosti pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života (12 obcí), rozvoj dobrovolnictví a neformální péče (8 obcí), služby ambulantní a terénní obecně (8 obcí) a vytváření a koordinace vytváření nových pracovních míst (8 obcí). Respondenti v rámci dotazníkového šetření č. 2 také uváděli, jaké sociální služby by obce jejich velikosti mohly zajišťovat. 18 místo/starostů uvedlo, že jejich obec by neměla zajišťovat žádné sociální služby. Ze služeb sociální péče byla 7x zvolena pečovatelská služba a 5x domovy pro seniory. Z další oblasti, služeb sociální prevence, vybrali respondenti 3x možnost azylové domy, 3x terénní programy, 2x nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a 1x noclehárny. 3.3 Odpadové hospodářství Z celkové analýzy odpadového hospodářství (dále jen OH) obcí a měst SO ORP Moravská Třebová vyplývá, že kromě samotného vlivu obcí, měst má nezanedbatelný vliv i rozvržení sídelní struktury, vysoké zastoupení obcí menší velikosti, převládající venkovský charakter krajiny, demografický vývoj a v neposlední řadě i samotná poloha, situovaná v jihovýchodním cípu Pardubického kraje. S ohledem na rozsah dílčích analýz jsou níže vystiženy stěžejní poznatky analytické části odpadového hospodářství. V rámci analýzy bylo zjištěno, že podíl komunálního odpadu na celkové produkci se pohybuje v průměru kolem 35 %. Přesto samotná produkce odpadů pocházející od obcí, měst, firem apod. od roku 2010 mírně narůstá. Vyšší podíl na celkové produkci odpadů představují pouze odpady skupiny 17 - stavební a demoliční odpady, třetí nejpočetnější skupinou je 12 - odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy kovů a plastů. S komunálními odpady se významně pojí i směsný komunální odpad. Protože produkce a budoucí nakládání se směsným komunálním odpadem se stává velice diskutabilním tématem, je podstatné shrnout i jeho vývoj za území. Během pětileté časové řady klesá jeho podíl na celkové produkci komunálního odpadu. Výjimkou byl pouze rok 2012, kdy podíl mírně vzrostl na 49 %. Pozitivní trend vychází i z porovnání produkce SKO na obyvatele správního obvodu vůči průměrné hodnotě za ČR (279,1 kg). Ve správním obvodu byla hodnota na obyvatele nižší o 32,2 kg. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Dominantní formou nakládání se směsným komunálním odpadem zůstává i v roce 2012 skládkování, důvodem je existence skládky komunálních odpadů v území, výše poplatku za uložení odpadu a vysoká dojezdová vzdálenost k nejbližší spalovně KO. Pozitivním jevem zůstává alespoň skutečnost postupného růstu materiálového využití komunálního odpadu od roku 2010, v roce 2012 bylo využito 9,58 %. Samotná míra využití odpadu vyplývá i ze schopnosti obcí zajistit, co možná nejvýhodnější podmínky pro tříděný sběr odpadu. V roce 2012 vytřídil v průměru každý obyvatel České republiky 39,1 kg, v rozsahu Pardubického kraje byla hodnota již 43,6 kg na obyvatele a za SO ORP Moravská Třebová dosahuje výtěžnost hodnoty 69,1 kg na obyvatele. Na množství skládkovaného směsného komunálního odpadu má vedle míry separovaného sběru (sbírá se především papír, plast, sklo, nápojové kartony) zásadní vliv i zavedení sběru a třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů v obcích a městech. Některé komodity patřící do kategorie BRKO jsou sbírány v obcích za pomoci kolektivních systémů např. sběr textilu, oděvů nebo prostřednictvím svozové společnosti např. sběr a svoz objemného odpadu jednou až dvakrát do roka, popř. dle potřeby dané obce, města. Provedenou analýzou byl zjištěn mírný růst této kategorie odpadů a nedostatečné zavedení systémového řešení sběru a nakládání s BRKO u více než poloviny obcí. Efektivní systém sběru, třídění a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (konkrétně odpady ze zahrad obyvatel, z údržby veřejné zeleně, kuchyňský odpad, apod.), může významně napomoci ke snížení SKO končícího na skládkách. V rámci jednotlivých oblastí nakládání s odpady je nutné zejména u menších obcí dovybavit systém nakládání s tříděnými odpady tak, aby bylo možné v každé obci třídit všechny běžné komodity, jako papír, plasty, sklo, kompozitní obaly popřípadě i rozšířit možnosti třízení odpadů např. o kovy, textil a oděvy, apod. v rámci celého území. Zejména z pohledu ekonomické únosnosti i dojezdové vzdálenosti vybudovat nové sběrné dvory společné pro více obcí a dbát o pravidelnou osvětu a ekologickou výchovu obyvatel. V oblasti legislativy již proběhla změna, která umožní zvýšení sazby místního poplatku za systém nakládání s odpady na území obcí a měst. Současná výše, které se za SO ORP pohybuje v průměru 450 Kč, je naprosto nedostatečná a skutečné náklady na oblast odpadového hospodářství dosahují téměř dvojnásobné výše. Od může obyvatel zaplatit až Kč ročně. Umožnil to zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V souvislosti s finanční analýzou, doplatků obcí na systém OH a starosty zmiňované vysoké ceny za svoz odpadů, by měla být rovněž řešena dle vůle obcí a měst vhodná reorganizace (optimalizace) systému nebo cen svozových společností za poskytované služby. relevantní výsledky proběhlých dotazníkových šetření pro oblast odpadového hospodářství: V rámci dotazníkového šetření č. 1 bylo u tématu odpadové hospodářství zjišťováno, zda je podle obcí správního obvodu ORP Moravská Třebová oblast odpadového hospodářství vhodná pro meziobecní spolupráci a zda v této oblasti obce spolupracují. Odpovědi ostatních představitelů obcí jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Hodnocení Počet obcí 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 7 2 (velmi vhodné) 7 3 (vhodné) 8 4 (spíše nevhodné) 5 5 (naprosto nevhodné) 6 15% 18% 21% 1 (naprosto vhodné až nezbytné) 2 (velmi vhodné) 3 (vhodné) 21% 4 (spíše nevhodné) 5 (naprosto nevhodné) 25% Jak lze vidět z grafu výše celkem 67 % obcí považuje oblast OH za vhodnou, 15 % respondentů považovala oblast OH za spíše nevhodné téma, 18 % dotázaných za naprosto nevhodné pro meziobecní spolupráci. Spolupráce Počet obcí ano 12 ne, ale chceme 10 ne 11 33% 37% 30% ano ne, ale chceme ne Počet obcí, které spolupracují v oblasti OH a které nikoliv, je poměrně vyrovnaný. Rozdíl představuje pouze jedna obec. Deset představitelů obcí uvedlo, že v oblasti OH nespolupracují, ale chtěli by. Dotazníkové šetření č. 2 bylo již zaměřeno podrobněji na OH. Nejprve bylo zjišťováno, jaké největší problémy obce v oblasti OH řeší. 15 respondentů z 33 uvedlo, že největším problém jsou černé skládky. Druhým nejvíce zastoupeným problémem jsou vysoké ceny za svoz odpadů (uvedlo 10 respondentů). Třetí pozici zaujala problematika neinformovanosti občanů (7). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 Stěžejním výstupem setření č. 2 byl nástin témat, ve kterých si obce a města SO dokážou představit účelnou meziobecní spolupráci. Za oblast OH byla nejvíce podpořena problematika řešení biologicky rozložitelných odpadů (16 respondentů), dále realizace projektů zařízení k nakládání s odpady (sběrné dvory, třídící linky, apod.) uvedlo 15 dotázaných, zefektivnění třídění odpadů (11). Poslední nejčastěji uváděnou možností spolupráce byla osvěta a komunikační kampaň směrem k občanům obcí v oblasti ekologické výchovy a odpadového hospodářství (10). Připravovaný Plán odpadového hospodářství ČR předpokládá povinné zavedení tříděného sběru, rozšířený o kovy do roku Dále zdůrazňuje potřebnost zavedení možnosti třídit BRKO v obcích a městech, aby byly naplněny limity, ke kterým se ČR zavázala. V šetření celkem 15 dotázaných uvedlo možnost třídit kovy a pouze 4 respondenti uvedli možnost třídit bioodpad. 4. Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí 4.1 Školství I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Společný fundraiser I.1 Popis stávající situace a návrh řešení Ve SO ORP Moravská Třebová se již uskutečnilo či ještě realizuje několik velice zajímavých a užitečných společných projektů škol. Jde např. o projekt Tady jsem doma, díky kterému vznikly regionální učebnice a školy se dovybavily např. interaktivními tabulemi. Dalším příkladem takového projektu je Centrum integrované podpory - Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zásluhou posledně uvedeného projektu získaly zapojené školy mj. prostředky na zřízení pracovního místa speciálního pedagoga a jeho udržení do konce školního roku 2013/2014. Výborné nápady na tyto projekty vznikly v hlavách ředitelů místních škol. K jejich realizaci pak došlo díky spolupráci s dalšími pedagogy, příp. obchodními partnery, kteří nápad sepsali do projektové žádosti. Problém ovšem nastává s dnešní uspěchanou dobou, množícími se případy syndromu vyhoření nejen u pedagogických pracovníků atd. Proto se stává, že jednak pedagogové i ředitelé nemívají čas na sledování projektových výzev, natož na sepsání projektů. V rámci dotazníkového šetření, bylo zjištěno, že představitelé obcí mají druhý největší zájem o spolupráci v oblasti školství právě v tématu čerpání dotací a finančních prostředků z grantů a operačních programů (toto téma zvolilo 12 z 33 respondentů z řad místo/starostů). Za slabou stránku školství ve SO ORP Moravská Třebová lze považovat ekonomickou náročnost školských budov v některých. Úspěšné žádosti o dotaci jsou jedním z předpokladů pro snížení této náročnosti. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Variantní řešení Najmutí společného fundraisera, zkušené osoby s vysokým počtem úspěšných žádostí o dotace v oblasti školství. Každá zapojená ZŠ by na společného fundraisera přispívala poměrnou částkou (např. vzhledem k počtu žáků). Úkolem společného fundraisera by bylo pravidelné monitorování veškerých výzev, do kterých by se mohly školy zapojit (jak pro samostatné, tak pro společné projekty). Dalším jeho úkolem by bylo i sepsání projektových žádostí. II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Společná školení pro učitele ze všech škol v ORP I.2 Popis stávající situace a návrh řešení Pedagogové obvykle dojíždějí na školení do krajských měst. Jedno takové školení, byť dvouhodinové, pro ně znamená celodenní absenci ve škole. Navíc, pokud jedou autem, i poměrně vysoké cestovní náklady. Z tohoto důvodu někteří pedagogové nemusí mít zájem trávit polovinu dne na cestě a raději na školení nejedou. Variantní řešení Zaplacení kvalitních školitelů, kteří by přijeli školit pedagogické pracovníky ze škol v SO ORP Moravská Třebová přímo do Moravské Třebové, Jevíčka, příp. do jiné obce, která má vhodné prostory pro uskutečnění školení. 4.2 Sociální služby I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Komunitní plánování na území ORP Moravská Třebová Ve správním obvodě ORP Moravská Třebová neprobíhá komunitní plánování (komunitní plánování sociálních služeb probíhá pouze v Moravské Třebové). Obce ve správním obvodu individuálně přispívají poskytovatelům sociálních služeb na jejich provoz, ale dle informací z dotazníkového šetření č. 2 nemají informace o tom, jak jsou jejich příspěvky využívány. Do komunitního plánování ve SO ORP Moravská Třebová by měli být kromě všech poskytovatelů sociálních služeb zapojeni také zástupci jednotlivých měst a obcí. Přínos komunitního plánování spočívá především v tom, že systém sociálních a souvisejících služeb odpovídá zjištěným potřebám v regionu, a je schopen pružně reagovat na změnu požadavků a potřeb. Navíc jsou finanční prostředky vynakládány efektivněji. II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Podpora přetransformace jednoho oddělení Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem V regionu Moravskotřebovska a Jevíčska (stejně jako v celé ČR) stále přibývá osob s demencí (Alzheimerova demence). Toto onemocnění vyžaduje vysoké požadavky na péči, které není možné zajistit v domovech pro seniory. Náročnost péče ve vyšším stupni tohoto onemocnění s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 vyžaduje celodenní trvalý dohled a dopomoc. Občané s tímto onemocněním musí vyhledávat služby v jiných regionech, ale i v těch je kapacita domovů se zvláštním režimem plná. Řešením by bylo přetransformovat jedno z oddělení (ve starší zástavbě) Domova pro seniory v Moravské Třebové na Domov se zvláštním režimem s předpokládanou kapacitou cca 20 lůžek. III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Podpora zřízení azylového domu pro lidi bez domova V současné době jsou některé osoby bez přístřeší ze SO ORP Moravská Třebová ubytovány ve františkánském klášteře v Moravské Třebové. Oblastní charita Moravská Třebová (OCHMT) přispívá františkánům na zajištění péče o tyto osoby z prostředků Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Sociální pracovnice OCHMT při práci v terénu také neustále řeší problém, kde zajistit ubytování matkám s dětmi bez domova. Všechny azylové domy v okolí (Koclířov, Svitavy) mají plnou kapacitu. Azylový dům pro lidi bez domova v našem regionu velmi chybí. Oblastní charita Moravská Třebová by díky dlouholetým zkušenostem v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb neměla problém tuto sociální službu zajišťovat. IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Podpora zřízení pobytové služby komunitního typu (podporované bydlení) pro osoby se zdravotním postižením Na území správního obvodu ORP Moravská Třebová zcela chybí sociální služby, které řeší bydlení osob se zdravotním postižením. Z ekonomického a lidského hlediska se jako nejvhodnější sociální služba jeví podpora samostatného bydlení, kdy provozovatel nemusí hradit náklady spojení s provozem objektu. Ty hradí klient formou nájmu. Každý den klienty navštěvuje terénní sociální pracovník, který jim poskytuje podporu pro zvládání úkonů spojených s péčí o domácnost a o vlastní osobu, a také zejména podporu v oblasti využívání veřejně dostupných služeb, což je klíčovým prvkem služby. Lidé, kteří využívají podporované bydlení, mohou zároveň využívat i další sociální služby (denní stacionář, sociálně terapeutické dílny apod.), příp. chodit do zaměstnání. Nemusí tak trávit celý den v budově chráněného bydlení nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením. Podporované bydlení je vhodné i pro skupinu lidí, neboť nechává větší prostor k integraci. Oblastní charita Moravská Třebová by díky dlouholetým zkušenostem v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb neměla problém tuto sociální službu zajišťovat. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 4.3 Odpadové hospodářství I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Předcházení vzniku BRKO I.1 Popis stávající situace a návrh řešení Z provedeného dotazníkového šetření vyplynula potřeba obcí řešit problematiku nakládání s BRKO, kde se téměř polovina obcí vyjádřila k ochotě spolupracovat v této souvislosti. Rovněž analýza potvrdila skutečnost, že více než polovina obcí SO ORP nemá systémově zajištěn třídění, svoz a nakládání s BRO. Výjimkou jsou pouze sezónní svozy v obcích, popřípadě odložení bioodpadu ve sběrném dvoře (dále jen SD). Vznik BRKO není sezónní záležitostí, ale odvíjí se od četnosti např. údržby zahrad obyvatel, množství restaurací, jídelen, charakteru zástavby apod. Rovněž rostoucí vzdálenost obyvatel od SD snižuje pravděpodobnost odvozu odpadu do tohoto zařízení. V rámci meziobecní spolupráce je vhodné vypracovat kolektivní žádost o dotaci na nákup domovních kompostéru, které si obyvatelé obcí dobrovolně umístí na své zahrady. Hlavní význam ve společné žádosti tkví v tom, že řešení problému nakládání s odpady má regionální dopad, nikoliv pouze lokální. Obce se tak odkazují na celistvost při předcházení vzniku odpadu a řešení problematiky BRKO v regionu, která jim není lhostejná. Samotné pořízení kompostérů se může minout účinku, pokud mu nebude předcházet důsledná osvěta, informovanost obyvatel o významu a přínosech třídění odpadů pro ně samotné, obec a ŽP. Kromě osvěty může mít i nezanedbatelný vliv motivační složka (snížení místního poplatku za odpady při prokazatelném třídění bioodpadu ale i jiných tříditelných složek). Významným krokem, před konečným rozhodnutím o pořízení nádob, je provedení průzkumu zájmu o domovní kompostéry mezi obyvateli. II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Osvěta I.2 Popis stávající situace a návrh řešení V území ORP Moravská Třebová je dlouhodobě dosahováno výborných výsledků v tříděném sběru odpadů. Na tento stav odkazuje i provedená analýza, která mapuje množství separovaného sběru odpadů v jednotlivých letech včetně měrné produkce na obyvatele. Právě ta od roku 2010 každoročně narůstá v průměru o 6,5 %. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v letech 2009 a Poslední zmíněný rok byl porovnán s měrnou produkcí kraje i České republiky. Vůči oběma hodnotám, byla hodnota za území ORP znatelně vyšší. Přesto se v dotazníkovém šetření téměř třetina starostů přiklonila k potřebě osvěty a ochotě spolupracovat v této oblasti. Aby tento stav nadprůměrné výtěžnosti pokračoval i v letech budoucích, je vhodné pravidelně vzdělávat obyvatelstvo v problematice nakládání s odpady, významu třídění, přínosech pro ŽP apod. Aby dopady spolupráce byly, co možná nejširšího rozsahu, je spolupráce obcí vysoce příhodná. Možným postupem může být vypracování ucelené koncepce environmentální výchovy zacílené výhradně na třídění odpadu tak, aby průběžná osvěta vycházela z uceleného zdroje a potřeb území. S přihlédnutím k nedůvěře v měkké s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 projekty, by v případě přípravy koncepce mohl vyplynout negativní přístup. Náhradní variantou může být uvedení osvěty a environmentální výchovy přímo do praxe, například navržením plánu na 1 rok, který bude zahrnovat společenské akce, besedy, soutěže škol v třídění, distribuci informačních materiálů, uvádění rubrik v místních zpravodajích, spolupráce s MŠ, ZŠ v regionu apod. (obecně: osvěta na všech generačních úrovních tudíž i odpovídající formou pro danou skupinu, s pravidelným informačním servisem a možnými akcemi konanými v různých obcích ORP) a to vše v rámci MOS. Po roce bude zhodnocen dosavadní průběh, výsledky, pozitiva a negativa osvěty + rozvržení kroků pro příští rok. Konkrétními variantami tohoto návrhu může být: 1. Komplexní pojetí osvěty, bez zacílení na konkrétní věkovou skupinu obyvatel. Obecný přístup, který by poukazoval na to, že třídění je přirozenou záležitostí každodenního života. Postupně seznamovat s problematikou třídění odpadu, co se s odpadem následně děje, jaké jsou možnosti využití apod. Poukázat obecně na přínosy předcházení vzniku a třídění odpadu a vyvrátit mýty se systémem spojené. 2. Druhou variantou je zacílení osvěty, ekologické výchovy na obyvatelstvo daného věkového rozsahu, tzn. děti a mládež. Vytvořit dlouhodobý program zábavnou i hravou formou, vytvořit podmínky na školách ve spolupráci s učiteli, zahrnout do projektu školní instituce v území ORP a skrz děti nepřímo zapojit i rodiče. Variantní návrh Osvěta bude vhodné provázat s již navrženými opatřeními jako návrh Předcházení vzniku BRKO nebo Platba dle produkce. III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Platby dle produkce III.1 Popis stávající situace a návrh řešení Majoritní zastoupení plateb za svoz a nakládání s SKO je zajištěna formou paušálního poplatku. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že dosavadní systém obcí není z finančního pohledu optimální. V průměru obce doplácí kolem 180 Kč/obyv. a průměrná výše poplatku za odpady je ve SO ORP cirka 450 Kč bez ohledu na to, zdali obyvatelé třídí nebo netřídí odpad. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř třetina obcí platí příliš vysoké částky svozovým společnostem. Možným opatřením bude zrušení paušálního poplatku a zavedení platby za skutečně vyprodukované množství odpadu. Následkem této finanční motivace občanů k vyšší snaze důsledně třídit odpad, bude pokles objemu produkovaného směsného odpadu a návazně na to zvýšení objemu tříděného odpadu (obcím roste příjem od EKO-KOM, příp. vlastním prodejem). Existuje řada způsobů jak nastavit platby, které korespondují se skutečnou produkcí obyvatel. Motivační platbu je možné stanovit na základě následujících měřítek: 1. dle objemu sběrné nádoby motivuje poplatníky k využívání tříděného sběru jako možnosti, jak snížit objem sběrných nádob na SKO a tím i výši platby, s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 2. dle frekvence svozu sběrných nádob (známkové systémy) platba za komunální odpad roste s rostoucí frekvencí svozu sběrných nádob), 3. dle hmotnosti odpadu (systém váženého sběru) např. čárovými kódy umístěnými na popelnicích, 4. dle zaplněnosti sběrné nádoby (systémy založené na ultrazvukovém měření objemu odpadu ve sběrné nádobě) poplatník platí podle objemu odpadu ve sběrné nádobě (dle zaplněnosti). Konkrétním příkladem je označování plných popelnic (určených k vývozu) žetony s adresou. Žetony jsou sbírány a odevzdány na úřadu obce, města. Vzniklé náklady jsou následně rozpočítány mezi sebrané žetony a každá domácnost zaplatí svůj spravedlivý díl. Kromě žetonů jsou využívány i čárové kódy, které jsou umístěny na popelnicích, a které mohou zaznamenávat četnost svozu, hmotnost produkovaných odpadů apod. Příkl. je město Mikulov, které zavedlo čárové kódy na popelnicích/pytlích pro tříděný sběr a k vyššímu třídění motivuje slevami na poplatku. Slevy jsou udělovány za třídění odp., efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů. Konečná výše slevy se uplatní při platbě poplatku v dalším roce (viz Takzvaný systém PAYT (plať podle toho, kolik vyhodíš) se opírá o poplatky za odpady vycházející z objemu nebo hmotnosti odpadů. Systémy PAYT ekonomicky stimulují občany ke snížení množství zbytkového odpadu, neboť náklady na sběr odpadů stoupají s objemem či hmotností odpadů, který vyhazují. To obyvatele motivuje k tomu, aby se podíleli na systémech separovaného sběru, čímž roste míra recyklace TKO. Studie Doc. Šauera porovnávala 157 českých měst a obcí. Ty obce, které měly zavedený poplatek na bázi PAYT, vyprodukovaly statisticky významně méně celkového komunálního odpadu za současné existence vyšší tendence ke třídění než obce se zavedeným paušálním místním poplatkem. Zároveň nebylo potvrzeno očekávání nárůstu protiprávního skládkování 2. S vyšším objemem tříděného odpadu se pojí i vyšší příjmy ze systému EKO-KOM, popř. z přímého prodeje druhotných surovin. IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Sběrné dvory IV.1 Popis stávající situace a návrh řešení Ve SO ORP Moravská Třebová se nachází, dle databáze oprávněných osob k nakládání s odpady Pardubického kraje, celkem šest sběrných dvorů (dále jen SD) s kapacitou činící maximálně 194 t. SD se nachází ve městech Moravská Třebová (2x), Jevíčko a obcích Městečko Trnávka, Chornice a Rychnov na Moravě. Sběrné dvory na území obcí jsou v převážné míře využívány obyvateli dané obce. Posuzujeme-li stávající zařízení z pohledu naplněnosti, existují volné kapacity pro zapojení dalších obcí. Při zohlednění dojezdové 2 Program prevence komunálních odpadů pro ČR [PDF]. Září 2012 [citováno dne 22. května 2014]. Dostupné na<http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/11/odpady_plan_prevence.pdf>. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014 Program jednání 1) Prezence účastníků, úvod 2) Schválení jednacího řádu 3) Zhodnocení

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1 Obsah 1.

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál) OBSAH 1. Úvod...

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY V Říčanech 21.5.2014 Koordinátorka meziobecní spolupráce v území Mgr. Karolina Emanuelová Pracovnice pro tvorbu analýz

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu.

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu. Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu ORP Třebíč Zpracovatel: Odborný tým Projektu Tento výstup byl financován

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav Zpracoval: KMOS Milan Sedláček . V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? pomoc při krizových

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Téma: Administrativní podpora malých obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor životního prostředí V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh opatření pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji na systém odpadového

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/ Zápis z prvního jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS v Šumperku dne 6.9.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS),

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výsledky průzkumu veřejného mínění Výsledky průzkumu veřejného mínění V podzimních měsících roku 29 proběhl ve čtyřech zkoumaných lokalitách v Olomouci a okolí (vilková zástavba, vesnická zástavba, zástavba v centru města, sídlištní zástavba)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více