HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 20. KOLA Říjen 2014

2 Výsledky 20. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Tohoto kola projektu HEZR se zúčastnilo 60 hodnotitele (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce). K hodnocení jsme expertům předložili opatření orgánů státní správy, která byla představena v období červenec září Jedná se o tato opatření: 1. Farmaceutické firmy zveřejní, kolik platí bokem lékařům 2. Letošní zvýšení nákladů na zdravotní péči pokryjí pojišťovny z rezerv 3. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 4. MZ ČR zakládá Komisi po protonovou terapii 5. Ministr zdravotnictví chce zastavit tloustnutí školáků 6. Vláda zrušila poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách Jednotlivá opatření jsou členy hodnotícího panelu HEZR hodnoceni v kategoriích: míra souhlasu s opatřením důležitost opatření pro společnost komentář k danému opatření

3 Míra souhlasu s opatřením (- 3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor člena hodnotícího panelu (dále jen HP) na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný. Stupnice: - 3 absolutní nesouhlas - 2 značný nesouhlas - 1 mírný nesouhlas 0 žádný přínos, status quo +1 souhlas se značnými výhradami +2 souhlas s mírnými výhradami +3 absolutní souhlas Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ní větší dopad. Komentáře hodnotícího panelu k opatřením Členové HP mohou svými komentáři zdůvodnit své hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa či pozitiva. HEZR Rating HEZR Rating opatření Představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od členů HP. Opatření s nejvyšším ratingem má podle HP největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. Opatření získávají rating ve škále od do

4 Obsah jednotlivých vybraných opatření

5 1. Farmaceutické firmy zveřejní, kolik platí bokem lékařům Farmaceutické firmy předběhly ministerstvo zdravotnictví a od začátku příštího roku začnou zveřejňovat, kolik platí konkrétním lékařům za přednášky, konzultace či účasti na konferencích. Jde o zásadní průlom v boji proti farmaceutické korupci. V praxi se totiž ukázaly desítky případů, kdy si firmy takto lékaře kupovaly, aby přednostně předepisovali jejich léky. Aby se tomuto zabránilo, začne od příštího roku fungovat speciální web transparentnispoluprace.cz, kde budou uvedeny jména lékařů i částky, na které si díky firmám přišli. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu tím vychází vstříc etickému kodexu Evropské federaci farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Webový portál bude obsahovat dvě části, a to veřejně dostupnou a interní. Vyhledávání bude umožněno na základě jména či názvu, IČO nebo unikátního čísla České lékařské, případně lékárnické komory. Hledajícímu se zobrazí vždy pouze jeden zdravotnický odborník nebo zdravotnické zařízení. Viditelná bude pak podle plánu asociace celková roční částka za danou položku spolupráce s názvem farmaceutické společnosti, která ji uhradila. Z osobních údajů bude databáze obsahovat pouze jméno a pracoviště lékaře. Hlasy proponentů: Je to cesta dobrým směrem k transparentnosti zdravotnictví. Určitě dobrý počin zvláště když součástí webu budou i osvětové texty o časové náročnosti přednášek. Hlasy oponentů: Zveřejnění dat bude porušením zákona o ochraně osobních údajů. Nikdo neuvidí, kolik času daný lékař stráví například přípravou přednášky nebo cestováním. Obavy jsou proto ze závisti a účelových interpretací. A také zveřejnění osobních dat. Když si uvědomíme, že nesmíte uveřejnit ani to, že vám pan AB ukradl auto, protože to zveřejnění je větší zločin než ona krádež, je to divné.

6 2. Letošní zvýšení nákladů na zdravotní péči pokryjí pojišťovny z rezerv Vláda ČR projednala zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, které informují o jejich hospodaření a předpokládaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce Příjmy z vlastního výběru pojistného budou letos činit 175 miliard Kč (meziroční nárůst o 2,2 %), příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a které tvoří přibližně 25 % z celkových příjmů systému, jsou podle zdravotně pojistných plánů plánovány ve výši 59,3 miliardy Kč. Ostatní příjmy systému ve výši 2,3 miliardy tvoří sankční příjmy (penále, pokuty atd.), a podobně jako příjmy od zahraničních pojišťoven a ministerstva obrany, a příjmy ze zdaňovaných činností (dohromady asi 0,6 miliardy), mají v celkovém objemu zanedbatelný význam. Výdaje ve výši téměř 240 miliard Kč představují meziroční nárůst o 4 %. Z toho výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 230,6 miliardy korun, provozní výdaje budou 7,1 miliardy a výdaje na investice se plánují ve výši cca 1,2 miliardy. Půl miliardy korun ve výdajích tvoří zálohy za cizince a specifické fondy VoZP ČR. Po přepočtu vychází letošní výdaje na jednoho pojištěnce na Kč. Pojišťovny k 1. lednu 2014 evidovaly celkem 10,4 milionu pojištěnců. Nejvíce z nich, 5,96 milionu (57,3%), registrovala VZP ČR. Plánovaný stav pohledávek veřejného zdravotního pojištění bude k činit 36,2 miliardy, z toho pohledávky za plátci pojistného jsou ve výši 31 miliard Kč (85,6%). Plánovaný stav závazků veřejného zdravotního pojištění bude ke stejnému datu činit 6,6 miliardy. V tomto objemu finančních prostředků jsou závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb částku 35,6 miliardy, tj. 97,3 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze u VZP ČR ve výši 1,4 miliardy. Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven je plánován ve výši 8,9 miliardy korun. Hlasy proponentů: Je to dobrá zpráva pro české zdravotnictví, které ale stále dlouhodobě nemá vyjasněné financování. V pojišťovnách ještě drobné rezervy jsou tak proč je nevyužít Hlasy oponentů: Je to nesystémové řešení, zase se vše jen zalepuje. Tady se ukazuje, jakou chybou bylo zrušení regulačních poplatků. Časem se k nim asi zase vrátíme.

7 3. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Lázeňský pobyt u těžkých nemocí automaticky o týden delší než dosud, možnost opakovaných léčebných pobytů a zcela otevřené možnosti z hlediska délky pobytu pro dětské pacienty. To jsou hlavní změny, které od příštího roku přinese vládou schválená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, připravená ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Stávajících jedenadvacet dnů základní délky léčebného pobytu u vážně nemocných dospělých pacientů po operacích, úrazech a při těžkých chronických onemocněních například oběhového, dýchacího nebo pohybového ústrojí, se od ledna 2015 prodlouží u komplexní léčby na 28 dnů. U dětí bude jak základní, tak opakovaný pobyt vždy 28 dnů. Na základě doporučení lékaře bude možné základní i opakované pobyty prodlužovat podle potřeby. U některých onemocnění, kde je dosud léčba hrazena jako příspěvková, bude nově hrazena jako komplexní a pacient tedy nebude muset jako dosud hradit pobyt a stravu. Původní ministerskou vyhlášku z roku 2012, která zkrátila délku pobytu v lázních a snížila výši příspěvků, zrušil Ústavní soud v dubnu letošního roku. Ve svém nálezu konstatoval, že nárok na pobyt pacienta v lázních, typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení nebo následného opakování, musí vyplývat přímo ze zákona. Ministerská lázeňská vyhláška pak může regulovat pouze odborná medicínská kritéria a další podrobnosti, týkající se uplatňování nároku na lázeňskou péči. V novele zákona Ministerstvo zdravotnictví nepřidalo do seznamu žádnou novou indikaci, v několika konkrétních případech však došlo ke zmírnění podmínek a zpřesnění některých ustanovení tak, aby nebylo pochyb o nárocích pacienta. Hlasy proponentů: Prodloužení léčebných pobytů je správnou cestou, lázně jsou stále důležitou a nedílnou součástí léčby řady onemocnění. A pomůže to i zaměstnanosti v chudých regionech Hlasy oponentů: Dnešní medicína již má takové postupy léčby, které nevyžadují lázeňské pobyty. Peníze, které mají jít do léčení se utratí za rekreační pobyty

8 4. MZ ČR zakládá Komisi po protonovou terapii Úkolem Komise po protonovou terapii je zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků. Komise by měla pomoci nastavit pravidla terapie protonem nejen v České republice, ale i pro případ ošetření českých pacientů v zahraničí. Jde o vymezení diagnóz a o způsob indikace. Právě tyto dosud diskutabilní záležitosti by měly závěry Komise vyjasnit. Předsedou Komise je za Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května. Hlasy proponentů: Dobrý nápad, jelikož o protonové léčbě se hodně mluví, ale málo se o ní ví. Hlasy oponentů: Nastavení pravidel je důležité, jde jen o to, aby se nenastavila výhodně jen pro Protonové centrum v Praze

9 5. Ministr zdravotnictví chce zastavit tloustnutí školáků Přístup dětí k nevhodným potravinám jednoznačně usnadňují ty školy, které ve svých prostorách mají například jídelní automaty plné tohoto sortimentu, nebo tam, kde nezdravé pochutiny nabízejí školní bufety. Upevňují tak dětem jejich nevhodné stravovací návyky a naším cílem je toto doplňkové školní stravování ozdravit. Proto Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství připravuje opatření směřovaná do oblasti regulace sortimentu nabídky nápojů a potravin ve školních automatech a bufetech, a to v souladu se zásadami zdravé výživy. V rámci činnosti orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví se odborní zaměstnanci krajských hygienických stanic zaměřili na problematiku nabídky sortimentu nápojů a potravin prostřednictvím školních automatů a bufetů a s ohledem na zdravou výživu edukují vedení škol. Současná legislativa MŠMT nechává na odpovědnosti ředitele školy, jaký sortiment potravin žákům takto nabídne. Nejrychlejší cestou k nápravě je tedy právě rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol. Skutečnost, že jsou dětem takto nabízeny převážně potraviny nezdravé, potvrdila hygienická služba v rámci celostátního monitoringu nabídky možností stravování ve školách a školských zařízeních. Ze zjištěných výsledků šetření, provedeného ve 493 vytipovaných školách a školských zařízeních, vyplývá, že v 82 % automatů na chlazené nápoje jsou nabízeny nápoje slazené. V nabídce jídelních automatů jsou nejvíce zastoupeny balené cukrovinky, a to v 86 %.Ve školních bufetech jsou v sortimentu potravin nejčastěji zastoupeny slané chuťovky (58 %) a jemné pečivo (56 %), z nápojů jsou to pak především slazené slabě mineralizované vody, a to v 66 % školních bufetů. V návaznosti na provedený Monitoring nabídky potravin a pokrmů pro žáky základních škol v rámci doplňkového stravování (školní bufety, nápojové a potravinové automaty) a především s ohledem na jeho výsledky vypracovalo MZ pro MŠMT seznam doporučených potravin, odpovídajících zásadám zdravé výživy, které jsou pro prodej prostřednictvím školních automatů a bufetů vhodné. Ten byl v současné době předán MŠMT. K problematice ovlivňování sortimentu potravin školních automatů a bufetů v souladu se zásadami zdravé výživy byl dále Společností pro výživu, hygienickou službou - Státním zdravotním ústavem a sdružením Jako lusk vydán edukační materiál Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat a bufet. Ten je určen pro odbornou i laickou veřejnost jako doporučená metodika pro výběr sortimentu nápojů a potravin dostupných ve školách a školských zařízeních. Cílem publikace je usnadnit zřizovatelům a provozovatelům škol výběr vhodných potravin. Publikace má rovněž sloužit výrobcům a dodavatelům potravin pro školy a školská zařízení jako doporučující materiál pro úpravu stávajících receptur výrobků a přípravu nového sortimentu. Pro pedagogy, rodiče a další osoby, které se podílejí na utváření stravovacích návyků dětí, žáků a studentů, má být materiál vodítkem, které

10 potraviny doporučit jako pravidelnou součást jídelníčku. V návaznosti na přijatou Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020 a Strategii bezpečnosti potravin a výživy má Česká republika jedinečnou možnost, jak ovlivněním tohoto typu stravování dětí pozitivně působit na celou výživu dětské a dorostové populace. Školní stravování včetně stravování doplňkového lze tedy využít jako nástroj v boji proti nepříznivému trendu rostoucího výskytu nadváhy a obezity v dětském a dorostovém věku a s tím související následný rozvoj neinfekčních onemocnění s hromadným výskytem v dospělém věku, což je jeden z hlavních úkolů veřejného zdraví v České republice. Hlasy proponentů: Je důležité, aby se ministerstvo zajímalo o stravování dětí a mládeží, předejde se tím řadě zdravotních obtíží ve vyšším věku. Hlasy oponentů: Je toto téma pro ministra zdravotnictví? Ředitelé škol jsou snad natolik chytří lidé, že by toto zvládli sami, bez pomoci od ministra. Je to cesta, jak si ministr nahrabe nějaké laciné body u veřejnosti.

11 6. Vláda zrušila poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách Vláda České republiky schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), která ruší regulační poplatky ve zdravotnictví s výjimkou devadesátikorunového poplatku za využití lékařské a zubní pohotovosti. Pacienti nebudou muset platit třicet korun za návštěvu lékaře a poplatek v lékárně od ledna příštího roku. Vláda a sociální demokracie tímto plní slib a odstraňuje bariéry v přístupu k lékařské péči. Výpadku v příjmech se nemusí obávat ani lékaři a lékárny, zrušené poplatky jim budou kompenzovány tak, aby nebyli poškozeni, uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Návrh na zrušení regulačních poplatků vychází z programového prohlášení vlády. Výpadek příjmů bude poskytovatelům zdravotní péče kompenzován díky již prosazenému zvýšení plateb za státní pojištěnce, které do systému veřejného zdravotního pojištění přinese přibližně 4,2 miliardy korun ročně, a také úhradovou vyhláškou. Hlasy proponentů: Poplatky omezovali přístup ke zdravotní péči danou Ústavou. Mnoho důchodců kvůli nim oddalovalo vyšetření a léčba pak stála mnohem více. Hlasy oponentů: Zrušení poplatků je velkou chybou. Chybějící peníze se budou těžko někde hledat. Občané už si na poplatky zvykli a řešili je už jen politici v rámci předvolebního boje.

12 Výsledky 20. kola

13 Míra souhlasu s opatřením Míra souhlasu s opatřením (- 3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor hodnotitele na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný.

14 Důležitosti opatření pro společnost (0-100%) Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ni větší dopad.

15 HEZR Rating (- 300, + 300) Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitosti, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů HEZR. Opatření s nejvyšším ratingem má z hodnocených opatření podle HP HEZR největší přínos pro rozvoj země. HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví přínos opatření pro rozvoj země Farmaceutické firmy zveřejní, kolik platí bokem lékařům Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění MZ ČR zakládá Komisi po protonovou terapii Letošní zvýšení nákladů na zdravotní péči pokryjí pojišťovny z rezerv Ministr zdravotnictví chce zastavit tloustnutí školáků Vláda zrušila poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách rok 2014 RATING

16 HEZR Rating jednotlivých kol Vyjadřuje průměrnou hodnotu všech vybraných a hodnocených opatření v jednotlivých kolech. HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo - 26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo nehodnoceno 14. kolo kolo kolo kolo kolo 5,4 19. kolo 3,1 20. kolo 22

17 Komentáře hodnotitelů

18 1. Farmaceutické firmy zveřejní, kolik platí bokem lékařům Petr Kříž: Přínosy jasně převyšují náklady, pozitivně hodnotím, že jde o seberegulaci a navíc v souladu s Kodexem EFPIA. Je to zřejmě vhodnější přístup než toto financování zakázat, neboť může přinášet značný prospěch profesi, který se následně projeví v úrovni zdravotní péče a jasně prokáže případy, kdy dochází k významným excesům. Adriana Liptáková: Navrhujem, aby všetky súkromné firmy si povinne zaviedli tento systém, akonáhle budú dostávať zákazky od štátu. Josef Mrázek: To je jen hra na transparentnost Vladimír Dvořák: Opatření mi nevadí. Jakýkoli přínos pro transparentnost zdravotnictví v něm ale nespatřuji. Jan Mertl: Toto opatření není příliš významné, neboť vzbudí v lepším případě řadu etických kontroverzí, které nemají příliš velkou vazbu na reálné ekonomické efekty daných transakcí ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že tyto transakce nejsou oficiální, nemohou vstupovat do financování a úhrad zdravotní péče. Je zřejmé, že jejich eliminace či omezení lze dosáhnout v podstatě výhradně kvalitnějším nastavením zdravotnického systému jako takového, aby tento negeneroval pobídky k jejich realizaci, některé nástroje jako pozitivní listy či preskripční limity jsou v tomto směru již zvažovány, jejich využití však samozřejmě závisí na akceptaci aktéry zdravotnického systému. Pavel Košek: Jedná se o nesystémové a populistické gesto a řada přednášejících odmítne, aby náklady za těchto podmínek platily firmy, a ty se přenesou na posluchače.

19 2. Letošní zvýšení nákladů na zdravotní péči pokryjí pojišťovny z rezerv Vladimír Dvořák: Pouhé odsouvání problému, který vznikne nejen zrušením regulačních poplatků. Jan Mertl: Podstatné je to, že zdravotní pojišťovny rezervami disponují. Jinak je vzhledem k mechanismu kalkulace nákladů zřejmé, že i tyto náklady jsou výsledkem nastavení systému jako takového byly by jiné, pokud by úhrady byly odlišné. Z tohoto hlediska se v podstatě jedná jen o překročení plánu úhrad. Petr Kříž: Dlouhodobě je toto neudržitelný stav, nicméně v roce 2014 se stále ještě dostáváme z předchozí krize. V roce 2015 budeme již v jasně růstové fázi a jakékoliv zvýšení nákladů by mělo být kryto výběrem zdrojů z rostoucí ekonomiky, tedy omezeno na růst HDP a s ním spojený růst mezd. Adriana Liptáková: Súhlasím s názorom oponentov. Stále iba niečo plátame. Josef Mrázek: To není žádné řešení, ale oznámení o neřešení Pavel Košek: České zdravotnictví je potřeba zefektivnit a posílit prevenci, což je strategická a nadpolitická disciplína každoroční balancování příjmové a nákladové stránky mu nikdy stabilitu nepřinese.

20 3. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Alena Maaytová: Prodloužení lázeňských pobytů u určitých diagnóz (!) považuji za žádoucí. Krácení lázeňského pobytu sice možná ušetřilo několik desítek milionů Kč, ale přineslo snížení odvodů na DPFO, DPPO, zdravotního pojištění z důvodu propouštění pracovníků v lázeňství. Je otázkou, zda tato úspora nevedla ke zvýšení výdajů v oblasti sociálních dávek, což jsou ale výdaje jiného ministerstva - MPSV. Adriana Liptáková: Toto opatrenie vnímam pozitívne v prospech pacienta. Vladimír Dvořák: Zbytečné plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění. Jan Mertl: Nemám připomínky. Petr Kříž: Jde o vysoce odborné lékařské téma, k němuž nejsem jako ekonom schopen zaujmout odpovědné stanovisko. Adriana Liptáková: Toto opatrenie vnímam pozitívne v prospech pacienta Josef Mrázek: Krok dopředu to je, lázeňství je u živých bytostí něco jako záběh po generálce Pavel Košek: Ministerstvo stále nepracuje s tím, co je pro celý systém nejvýhodnější, jak nastavit mix zdravotní a sociální péče a jak zvýšit kvalitu veřejného zdraví a produktivitu obyvatel.

21 4. MZ ČR zakládá Komisi po protonovou terapii Alena Maaytová: Názory na protonovou léčbu jsou velmi rozdílné, někteří (zpravidla pracovníci PTC Proton Therapy Center) zdůrazňují výhodnost léčby, jiní tvrdí, že pro protonovou léčbu je v ČR ročně vhodných pouze několik desítek pacientů. Někteří odborníci upozorňují na značné náklady spojené s touto léčbou a na možný nedostatek zdrojů při standardní léčbě onkologických pacientů (viz Pavel KLENER, onkolog, profesor 1. lékařské fakulty UK v Praze: Pokud bude pojišťovna přinucena to Centrum protonové terapie nějakým způsobem finančně dotovat a platit léčbu protonovou terapií, tak je nasnadě, že prostředků na zajištění péče standardní, optimální léčbu, radiologickou léčbu onkologických pacientů nebude možné v stávajícím rozsahu zajistit. online na zpravy/z- domova/protonove- centrum- na- lecbu- rakoviny- bez- pacientu ) Jan Mertl: Jedná se o vysoce nákladnou léčbu, která vybízí k použití metod typu HTA (Health technology assessment). I tak je ale zřejmé, že názory na efektivitu terapií v čase se budou lišit a že dané metody léčby jsou také významnými podnikatelskými záměry, které mají v podtextu etický kontext záchrany života těžce nemocných pacientů. To je významný problém medicíny a ekonomie zdravotnictví a stanoviska odborníků k těmto záležitostem obecně nejsou jednotná. Lze říci, že ať už budou závěry dané komise jakékoli, bylo by účelné je po nějaké době analyzovat znovu, jak se budou podněty vyvíjet. Petr Kříž: Z veřejných informací je zřejmé, že protonová léčba je pro některé diagnózy nejefektivnější. Otázkou je, zda tento problém nejlépe vyřeší komise místo odpovědných odborníků na jednotlivých postech, kteří o léčbě, jejích přínosech a nákladech rozhodují. Osobně dávám přednost směrování pojistných úhrad na významné případy spíše než na úhradu acilpyrínů a řešení rýmových onemocnění. Bude- li však protonová léčba levnější v dostupném zahraničí při zohlednění transportu, pak je třeba toho využít. Adriana Liptáková: Konečne sme sa pohli dopredu Josef Mrázek: Chybí- li schopnost použít objektivní odborná kriteria, komise moc nepomůže a asi ani moc neuškodí.

22 Pavel Košek: Ani protonová léčba nezachrání člověka, který podcenil prevenci a zdravý životní styl, a tam by se měly aktivity státu napnout maximální měrou.

23 5. Ministr zdravotnictví chce zastavit tloustnutí školáků Alena Maaytová: Obezita je jedním z největších problémů současného světa, obezita má ohromné ekonomické důsledky. Je proto žádoucí, aby špatné stravovací návyky byly alespoň ve školách omezovány. Problém s automaty má řada států. Příkladem země, která zakazuje automaty na základních a středních školách je Francie, částečné regulaci podléhají automaty na pití a jídlo ve školách v Belgii, v Bruselu jsou automaty zcela zakázány. Je zajímavé, že v řadě zemí se výrobci určitých nápojů dobrovolně zavázaly, že automaty nebudou tam, kde se vyskytují převážně děti. Velká Británie reguluje prodej v automatech. V USA - New Yorku je zákaz automatů s obsahem nezdravých pokrmů a nápojů ve všech školách. V Litvě nejsou automaty zakázány, zboží v nich nabízené musí být v souladu s výživovým normami. Vladimír Dvořák: Ztotožňuji se s uvedenou argumentací oponentů. Jan Mertl: Daný problém je komplexním jevem, dílčí opatření ho nezastaví, mohou ho jen pomoci zmírnit. Je třeba dávat pozor na efekt přemotivování pak by se opatření mohla stát i kontraproduktivními. Petr Kříž: Osvěta v této oblasti je zcela namístě. Neměla bz však být omezena jen na školní stravování a školní bufety, ale měla by to být součást obecné informační kampaně státu za zdravou výživu jsem přesvědčen, že náklady na inteligentní kampaň v takové oblasti se rychle vrátí. Věřím, že pro řadu ředitelů bude jinak otázka nabídky sortimentu ve školních bufetech okrajovým tématem, kterým se běžně vůbec nezabývají (ač by měli). Opět: podporuji toto soft působení před jakoukoli regulací. Adriana Liptáková: Vynikajúce! Blahoželám! Našiel sa človek, ktorý sa začal zaoberať skutečnou príčinou nárastu civilizačních chorôb a príčinou nárastu výdajov v zdravotníctve. Josef Mrázek: Byly by i jiné cesty, ale ministerstvo je jako protiváha komerčních zájmů vhodné. Pavel Košek: V oblasti výchovy ke správným návykům v oblasti zdravého životního stylu selhává zejména rodina a nejbližší okolí, nikoliv škola a pedagogové.

24 6. Vláda zrušila poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách Alena Maaytová: Určitá forma přímé finanční spoluúčasti je vhodná, je ale nutné striktně vymezit, koho z platby vyloučit případně stanovit finanční stropy (možno určit absolutně případně procentem z příjmu pouze ale u osob pobírajících starobní důchody či sirotčí důchody). Vladimír Dvořák: Jde o významnou redukci již nyní minimální spoluúčasti pacienta. Naprosto zbytečné populistické gesto. Finanční prostředky budou v systému chybět. Jan Mertl: Poplatky ve zdravotnictví jsou vděčné a politicky citlivé téma. Jejich zrušení se od současné vlády dalo očekávat, fakticky ekonomický význam není tak velký. V zásadě je politické rozhodnutí, zda budeme vybírat peníze na pojistném, na daních, přímo od pacientů nebo prostřednictvím zdravotních pojišťoven a jejich příslušných mechanismů. Efekty zmíněných opatření jsou v tomto směru těžko předvídatelné, už proto, že pacienti jako sociální skupina jsou velice heterogenní a co působí na některé z nich, nemusí působit na jiné, a to ať už z hlediska zdravotního stavu, nebo sociálního statusu. Petr Kříž: Historie ukázala, že jde o kritické téma, na jehož základě lze prohrát volby. Přesto jsem přesvědčen, že poplatky mají smysl, a to nikoliv z důvodu jejich pozitivního dopadu do rozpočtu zdravotnických zařízení a potažmo do rozpočtu státu, ale právě pro jejich regulační účinek: pokud nejsem ochoten vydat ani minimální peněžní obnos za návštěvu lékaře, je otázkou, zda ji potřebuji. K diskusi je poplatek za lékový předpis, jehož regulační efekt je bezesporu nižší než poplatek za lékaře, neboť pokud mi lékař něco předepíše, pak by si to pacient měl vyzvednout a spotřebovat tuto otázku lez spíše řešit v oblasti spoluúčasti pacientu u jednotlivých léků. Adriana Liptáková: Škoda, škoda, škoda, ľudia by sa mali naučiť, že o zdravie sa treba starať a nič nie je zadarmo Josef Mrázek: Kaňkou a ostudou je ponechání poplatků za pohotovost. To je hanba a ukázka shnilosti. Pavel Košek: Jedná o hrubé nepochopení vlivu spoluúčasti na zneužívání zdravotní péče.

25 Ostatní členové hodnotícího panelu své komentáře nepřipojili. Michael Vích vedoucí projektu HEZR 2014

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA Listopad 2010 Partner projektu: Výsledky 7. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory TEMPUS 06/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Nedostatek praktických lékařů je kritický Výdaje na zdravotní péči klesají Reforma zdravotnictví - co bude dál? Komora

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, nedávno schválili poslanci koaličních stran vládní balík tzv. reforem. Učinili tak proti vůli opozice, Senátu, odborů a milionů občanů, kteří se právem obávají, že tyto

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více