Dodatek č. 14 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 14 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra"

Transkript

1 Dodatek č. 14 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra ze dne (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Nemocnice České Budějovice, a.s. Sídlo (obec): České Budějovice Ulice, č.p., PSČ: Boženy Němcové 585/54, Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349, dne Zastoupený (jméno, funkce): MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva IČ: IČZ: (dále jen Poskytovatel ) na straně jedné a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Sídlo: Orlická 4/2020, Praha 3, IČ: Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj Zastoupená (jméno a funkce): Ing. Bronislava Hlachová, ředitelka Regionální pobočky Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj Doručovací adresa (obec): České Budějovice Ulice, č.p., PSČ: Žižkova 22, (dále jen Pojišťovna ) na straně druhé Ve vazbě na Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra se smluvní strany dohodly na následující změně přílohy č. 1. Článek I. 1. Na pracoviště IČP , TRN - ambulance, odbornost 205 a IČP , TRN - oddělení standardní lůžkové péče, odbornost 2F5 se nasmlouvává ATC skupina: R03DX10 FASENRA ( dg. skupina AST ) 2. Na pracoviště IČP , lůžková péče radioterapie, klinická onkologie, odbornost 4F2, IČP , JIP radiační a klinické onkologie, odbornost 4T2 a IČP , ambulance onkologie a radioterapie, odbornost 402, se doplňuje léčivý přípravek: L01XC03 ONTRUZANT ( dg. skupina NPR ) Stránka 1 z 15

2 Článek II. 1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Zvláštní smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření. 2. Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 4. Aktualizovaná Příloha č. 1 dotčená shora uvedenými změnami je nedílnou součástí tohoto dodatku. 5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Zvláštní smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem. Stránka 2 z 15

3 Příloha č. 1 ke Zvláštní smlouvě Rozsah zdravotních služeb poskytovaných na základě uzavřené Zvláštní smlouvy Datum platnosti od: IČZ: Název Poskytovatele: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČP ATC skupina Platnost od Platnost do Indikace Zodpovědný pracovník Poskytovatele C10AX Hypolipidemika C10AX Hypolipidemika L04AC Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AB Colitis ulcerosa L04AA Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AB Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AC Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AA Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AA Colitis ulcerosa C10AX Hypolipidemika C10AX Hypolipidemika L04AA Colitis ulcerosa L04AA Crohnova choroba L04AC Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa C10AX Hypolipidemika C10AX Hypolipidemika C10AX Hypolipidemika C10AX Hypolipidemika H05AA Osteoporósa H05AA Osteoporósa L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AC Psoriatrická artritis L04AB Bechtěrevova choroba Stránka 3 z 15

4 L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AA Revmatoidní artritis L01XC Revmatoidní artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Psoriatrická artritis L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Bechtěrevova choroba L04AC Psoriatrická artritis H05AA Osteoporósa H05AA Osteoporósa L01XC Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AA Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Psoriatrická artritis Stránka 4 z 15

5 J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AE Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AG Antivirotika J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AX Antivirotika J05AG Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AB Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika Stránka 5 z 15

6 J05AG Antivirotika J05AG Antivirotika J05AR Antivirotika J05AB Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AG Antivirotika J05AG Antivirotika J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AE Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AG Antivirotika J05AX Antivirotika J05AR Antivirotika J05AX Antivirotika J05AG Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C Stránka 6 z 15

7 J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AE Antivirotika J05AR Antivirotika J05AB Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AE Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AF Antivirotika J05AG Antivirotika J05AG Antivirotika J05AG Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AX Antivirotika J05AX Antivirotika J05AX Antivirotika J05AX Antivirotika J05AG Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C Stránka 7 z 15

8 J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AP Chronická hepatitida C J05AR Antivirotika J05AR Antivirotika J05AP Chronická hepatitida C J05AR Antivirotika R03DX Asthma L01XE Idiopatická plicní fibróza L04AX Idiopatická plicní fibróza R03DX Asthma R03DX Asthma R03DX Asthma L04AX Idiopatická plicní fibróza L01XE Idiopatická plicní fibróza R03DX Asthma R03DX Asthma R03DX Asthma R03DX Asthma L04AX Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L03AX Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L03AX Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L03AB Roztroušená skleróza L04AX Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AA Roztroušená skleróza L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem Stránka 8 z 15

9 L04AA Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem R03DX Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem D11AH Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem R03DX Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AA Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AC Psoriáza těžká+jiná kožní onem D11AH Psoriáza těžká+jiná kožní onem L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AB Colitis ulcerosa L04AB Colitis ulcerosa L04AC Crohnova choroba L04AA Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa V03AC Hematologie L04AC Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AA Crohnova choroba L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa R03DX Asthma V03AC Hematologie L04AB Colitis ulcerosa L04AB Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa Stránka 9 z 15

10 L04AA Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa V03AC Hematologie L04AC Crohnova choroba L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa R03DX Asthma L04AB Colitis ulcerosa L04AA Colitis ulcerosa L04AC Crohnova choroba L04AA Colitis ulcerosa L04AA Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AB Crohnova choroba L04AB Colitis ulcerosa L04AA Colitis ulcerosa J06BB Synagis - nedonošenci J06BB Synagis - nedonošenci J06BB Synagis - nedonošenci J06BB Synagis - nedonošenci J06BB Synagis - nedonošenci M09AB Dupuytrenova kontraktura S01LA Ophtalmologie S01LA Ophtalmologie S01BA Centrální venózní okluze S01LA Centrální venózní okluze S01XA Vitreomakulární trakce S01LA Centrální venózní okluze S01LA Oftalmologie - diabetes mellit S01LA Ophtalmologie S01LA Oftalmologie - diabetes mellit S01LA Ophtalmologie S01LA Ophtalmologie S01XA Vitreomakulární trakce S01LA Ophtalmologie S01LA Oftalmologie - diabetes mellit S01BA Centrální venózní okluze S01LA Centrální venózní okluze S01LA Oftalmologie - diabetes mellit S01LA Centrální venózní okluze H01AB Nukleární medicina V10XX Nukleární medicina V10XX Nukleární medicina Stránka 10 z 15

11 H01AB Nukleární medicina L01XC Nádory prsu L01XE Nádory ledvin L01XC Nádory ovárií+ dělohy L01XE Nádory prsu L02BB Zhoubný nádor prostaty L01XE Sarkomy měkké tkáně L01XC Nádory prsu L01XE Nádory kolorecta L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Melanom+jiná kožní onemocnění L01AA KOC-NHL L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01BA Nádory plic L01XC Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01BC Nádory kolorecta L01XC Nádory ledvin L01XC Nádory plic L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory žaludku L01XE Nádory ledvin L01XX Nádory kolorecta L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory kolorecta L01XC KOC-NHL L01XC Nádory prsu L01XC Nádory hlavy a krku L01XC Nádory kolorecta L01XC Nádory kolorecta L01XE Nádory ledvin L01XE Hepatocelulární karcinom L01XE Nádory prsu L01XE Nádory ledvin L01CX Sarkomy měkké tkáně L01XC Nádory žaludku L01CA Nádory močového ústrojí L01XC Nádory ledvin Stránka 11 z 15

12 L01XC Nádory prsu L01CD Zhoubný nádor prostaty L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L02BX Zhoubný nádor prostaty L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Nádory prsu L01XX Nádory ovárií+ dělohy L01XC KOC-NHL L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Pankreatický neuroendokrinní tumor L01XE Nádory plic L01XC Nádory plic L01XE Hepatocelulární karcinom L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XE Nádory ledvin L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Nádory prsu L01XC Nádory ovárií+ dělohy L01XE Nádory prsu L02BB Zhoubný nádor prostaty L01XE Sarkomy měkké tkáně L01XC Nádory prsu L01XE Nádory kolorecta L01XE Nádory ledvin L01XE Hepatocelulární karcinom L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Melanom+jiná kožní onemocnění L01AA KOC-NHL L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01BA Nádory plic L01XC Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XC Nádory plic L01BC Nádory kolorecta L01XC Nádory ledvin L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory žaludku L01XE Nádory ledvin Stránka 12 z 15

13 L01XX Nádory kolorecta L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory kolorecta L01XC KOC-NHL L01XC Nádory prsu L01XC Nádory hlavy a krku L01XC Nádory kolorecta L01XC Nádory kolorecta L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory prsu L01CX Sarkomy měkké tkáně L01XC Nádory žaludku L01CA Nádory močového ústrojí L01XC Nádory ledvin L01XC Nádory prsu L01CD Zhoubný nádor prostaty L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L02BX Zhoubný nádor prostaty L01XC Nádory prsu L01XX Nádory ovárií+ dělohy L01XC KOC-NHL L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Pankreatický neuroendokrinní tumor L01XE Nádory plic L01XC Nádory plic L01XE Hepatocelulární karcinom L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory kolorecta L01XC Nádory žaludku L01XE Nádory ledvin L01XX Nádory kolorecta L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC KOC-NHL L01XC Nádory prsu L01XC Nádory hlavy a krku L01XC Nádory kolorecta L01XC Nádory kolorecta L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Nádory ledvin L01XE Hepatocelulární karcinom L01XE Nádory prsu Stránka 13 z 15

14 L01XE Nádory ledvin L01CX Sarkomy měkké tkáně L01XE Nádory ledvin L01XC Nádory žaludku L01CA Nádory močového ústrojí L01XC Nádory ledvin L01XC Nádory prsu L01CD Zhoubný nádor prostaty L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L02BX Zhoubný nádor prostaty L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XE Nádory ledvin L01XC Nádory prsu L01XX Nádory prsu L01XC Nádory ovárií+ dělohy L01XE Nádory prsu L02BB Zhoubný nádor prostaty L01XE Sarkomy měkké tkáně L01XC Nádory prsu L01XE Nádory kolorecta L01XE Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Melanom+jiná kožní onemocnění L01AA KOC-NHL L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC Nádory plic L01BA Nádory plic L01XC Nádory plic L01XC Nádory prsu L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01XE Nádory plic L01BC Nádory kolorecta L01XC Nádory ledvin L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XX Nádory ovárií+ dělohy L01XC KOC-NHL L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Nádory štítné žlázy L01XE Pankreatický neuroendokrinní tumor L01XE Nádory plic L01XC Nádory plic L01XE Hepatocelulární karcinom L01XC Melanom+jiná kožní onemocnění L01XC KOC-NHL Stránka 14 z 15

15 L01XC Hematoonkologie L01XX Hematoonkologie L04AX Hematoonkologie V03AC Hematologie B02BX Hematoonkologie L04AX Hematoonkologie L01AA Hematoonkologie L01BC Hematoonkologie L01XC Hematoonkologie L01XE Hematoonkologie L01XX Hematoonkologie B02BX Hematoonkologie L04AB Bechtěrevova choroba L04AC Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L04AB Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AB Revmatoidní artritis L01XC Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Bechtěrevova choroba L04AB Psoriatrická artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AA Revmatoidní artritis L04AC Revmatoidní artritis L04AC Psoriatrická artritis za Poskytovatele za Pojišťovnu Stránka 15 z 15

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva Dodatek č. 11 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.3.2017 (dále jen Smlouva ) (zařízení ústavní péče)

Více

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I.

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I. Dodatek č. 4 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra ze dne 20.02.2017 (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními

Více

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k Příloha č. 2 Zvláštní smlouvy Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k 1. 9. 2018. Od 1. 1. 2017 je ukončeno hlášení do Evidence Nákladných

Více

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I.

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I. Dodatek č. 5 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.2.2017 (dále jen Zvláštní smlouva ) uzavřené mezi

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 CENTROVÁ PÉČE - OHLÉDNUTÍ ZPĚT původně centrální nákupy centra se zvláštní smlouvou (vyhláška MZ ČR 368/06

Více

POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY

POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MODERNÍ LÉČBY SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA 18. 11. 2010 POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY NOVÉ TECHNOLOGIE A INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ A JEJICH DOPADY

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: JBBH

Více

Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017

Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017 Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017 Daniel Hodyc Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, 4.11. 2016 Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů na podkladě úhradové

Více

(dále jen Dodatek ) MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel

(dále jen Dodatek ) MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků č. 1872L009 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními

Více

Úhradová vyhláška 2018

Úhradová vyhláška 2018 Úhradová vyhláška 2018 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb. o úhradě LP a potravin pro lékařské účely Úhrada

Více

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhradová vyhláška 2017 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Obecné principy úhrad 2017 Navýšení úhrad pro růst platů pracovníků ve zdravotnictví Vyrovnané hospodaření

Více

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Úhradový systém, zdroje, výhody, nedostatky, hrozby a perspektivy MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Hustopeče 15. října 2009 Podíl VZP ČR

Více

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5K48A054 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 pilotní program podpory zařazování pojištěnců VZP ČR na

Více

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Dodatek č. 94 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 2Z82M001 ze dne 21.12.2012 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 nebo 128 lůžkový poskytovatel pilotní

Více

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění Léčba vzácných onemocnění Léčivé přípravky na vzácná onemocnění dostupnost a náklady Mgr. Filip Vrubel 21. listopadu 2012 ředitel odboru farmacie Léčba vzácných onemocnění Co jsou to vzácná onemocnění?

Více

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol)

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Fakultní nemocnice v Motole MUDr.Zuzana Friedmannová zuzana.friedmannova@fnmotol.cz Počátek CENTER 1. 8. 2006 - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb.,

Více

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s.

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s. Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2017 Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s. Obsah sdělení Změny v Úhradové vyhlášce 2017 Individuální úhrada Centrová péče S

Více

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Centra - struktura, organizace, úhrady MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Témata Pojem centrum Co předcházelo centrové péči Struktura center Mechanizmy úhrady Diagnostické skupiny Budoucí

Více

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče ve VFN Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče z pohledu VFN Jedná se o léčbu léčivými přípravky podle 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ve VFN mezi centra patří celkem 26 diagnostických

Více

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2016 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Článek I. Článek II. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec):

Článek I. Článek II. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec): Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1642H004 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel

Více

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel Dodatek. 3 ke Zvláštní smlouv o poskytování a úhrad hrazených služeb ze dne 18.03.2019 (poskytovatel lžkových hrazených služeb centra se Zvláštní smlouvou) uzavené mezi smluvními stranami: Poskytovatel

Více

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR 24. 2. 2016 CENTROVÁ PÉČE HISTORIE původně centrální nákupy centra se Zvláštní smlouvou (vyhláška

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne 26.9.2017 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Stomatologická

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2014 1.

Více

Úhrada zdravotní péče v roce 2010

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 CERGE EI Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní 2 Mzdy x HDP 3 Mzdy x inflace 4 Vyměřovací základy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 715/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

Více

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec):

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec): Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1878N001 ze dne 11.12.2018 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel ambulantních hrazených služeb v odbornosti 928 pilotní program DUPV) uzavřené

Více

Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče

Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Poskytovatelem

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA. o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra. lánek I.

ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA. o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra. lánek I. ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra lánek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Centrum Kardiovaskulární

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Ing. Dan Žárský, ředitel

Ing. Dan Žárský, ředitel Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1794H001 ze dne 24.10.2017 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu) uzavřené mezi smluvními

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, poskytovatelů

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

MUDr.Ivana Hodačová jednatel/ka. Michal Dolejší vedoucí referátu ambulantních poskytovatelů. Článek I.

MUDr.Ivana Hodačová jednatel/ka. Michal Dolejší vedoucí referátu ambulantních poskytovatelů. Článek I. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 6A08B002 ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro dospělé) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

MUDr. Eva Syslová, jednatelka. Článek I.

MUDr. Eva Syslová, jednatelka. Článek I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1832B007 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro dospělé) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

NATALART s.r.o. MUDr. Bořivoj Mejchar nebo MUDr. Vladimír Bouše nebo MUDr. Kamila Křižanovská, jednatelé společnosti. Článek I.

NATALART s.r.o. MUDr. Bořivoj Mejchar nebo MUDr. Vladimír Bouše nebo MUDr. Kamila Křižanovská, jednatelé společnosti. Článek I. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5P44G025 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

Dodatek č. 2. MUDr. Petr Strnad, člen představenstva Stanislava Kabele, členka představenstva. Ing. Markéta Benešová vedoucí Oddělení správy smluv

Dodatek č. 2. MUDr. Petr Strnad, člen představenstva Stanislava Kabele, členka představenstva. Ing. Markéta Benešová vedoucí Oddělení správy smluv Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1608C007 ze dne 9.12.2016 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené

Více

Gynekologie NB s.r.o. MUDr. Břetislav Ulrich, MUDr. Jiřina Ulrichová. Ing. Blanka Vajrychová Vedoucí Oddělení správy smluv. Článek I.

Gynekologie NB s.r.o. MUDr. Břetislav Ulrich, MUDr. Jiřina Ulrichová. Ing. Blanka Vajrychová Vedoucí Oddělení správy smluv. Článek I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 6L50A100 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

MUDr. Romanem Krausem, MBA, "editelem. Ing. Ji"ím Kropá!em, MBA, "editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii.

MUDr. Romanem Krausem, MBA, editelem. Ing. Jiím Kropá!em, MBA, editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii. Dodatek.!2 ke!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb!.1872m002 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí specializovaná paliativní pé!e o pacienta v terminálním stavu) uzav"ené

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

D o d a t e k č. 1. ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb)

D o d a t e k č. 1. ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb) D o d a t e k č. 1 ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne 23.2.2015 (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb) uzavřené mezi Zařízením sociálních služeb poskytujícím

Více

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: VZOR DODATKU PRO ROK 2019 Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u všeobecných praktických lékařů) uzavřené

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

DODATEK typ A č. 1/2015 ke Smlouvě č. smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen smlouva) mezi. Článek I.

DODATEK typ A č. 1/2015 ke Smlouvě č. smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen smlouva) mezi. Článek I. CISLO *KOD* DODATEK typ A č. 1/2015 ke Smlouvě č. smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen smlouva) mezi Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302 IČO:

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, poskytovatelů

Více

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1758C002 ze dne 28.3.2017 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec):

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5P44G025 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 II. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohoda o ceně pro rok 2015 ambulantní specialista

Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohoda o ceně pro rok 2015 ambulantní specialista «TableStart:body» «Adrdiv» Česká republika «Nazev» «Adresakontakt_1_r» «Adresakontakt_2_r» Email: «email» Referent:: «referent» IČZ: «Icz» Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních

Více

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období I. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: VZOR DODATKU PRO ROK 2019 Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Dodatek č. CU/1/2018 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5K primární péče

Dodatek č. CU/1/2018 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5K primární péče «cubarcode» Dodatek č. CU/1/2018 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5K primární péče (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY?

JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY? JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY? Výbor České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Cíle sdělení Upozornit

Více

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Smluvní strany: DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Č. j.: MV-113410-643/SIK5-2014 Č. j.: MV-142277-1598/KAP-2017 Počet listů: 3 Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad

Více

Akutní péče. Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018

Akutní péče. Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018 Akutní péče Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018 Dohodovací řízení - návrh ANČR 25.5.2017 2018 Návrh ANČR vychází z finanční rozvahy o navýšení paušální úhrady 1. Finanční rozvaha k navýšení paušální

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Mediclinic a.s. Sídlo (obec):

uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Mediclinic a.s. Sídlo (obec): Dodatek č. 113 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 9C32B093 ze dne 27. 2. 2009 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené

Více

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

Fórum onkologů. MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR. 21. května 2010

Fórum onkologů. MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR. 21. května 2010 Fórum onkologů MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR 21. května 2010 Náklady na vybraná léčiva vázaná zvláštní smlouvou pro onkológická centra typ onemocnění náklady v mil. Kč r. 2007 r. 2008 r.

Více

MUDr. Pavel Wybitul, jednatel společnosti

MUDr. Pavel Wybitul, jednatel společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G021 ze dne 31. 8. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

MUDr. Libuše Bláhová, jednatel

MUDr. Libuše Bláhová, jednatel Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5M89C090 ze dne 28. 12. 2015 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

MOJE AMBULANCE a.s. Mgr. Petra Kárová, předseda představenstva

MOJE AMBULANCE a.s. Mgr. Petra Kárová, předseda představenstva Dodatek č. 54 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 8T91B103 ze dne 12.12.2007 (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u všeobecných praktických lékařů) uzavřené mezi smluvními

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor Příloha č. 5: Úplné znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (část a) Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor (dále jen dodatek ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 300 ze dne 21.05.2019 Ukončení nájemní smlouvy č. 2009/00109/8.1, S 597/09, ze dne 15.5.2009, se společností S.T.C. a.s. Praha, IČ 005 38 914

Více

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Konflikt zájmů:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

D o dat e k č. 33 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro dospělé)

D o dat e k č. 33 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro dospělé) VŠEOBECNÁ loravond POIIŠfoVNl teskt REPUBLIKY D o dat e k č. 33 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č, 7P49B013 ze dne 31.12.2007 (dále jen "Smlouva") (kombinovaná kapitačně výkonová platba

Více

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] náměstek ředitele [ 3 ] V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tato kategorie uvedena není OD jsou většinou posuzovány jako VILP VILP může

Více

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Smluvní strany: DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Č. j.: MV-113410-1720/SIK5-2014 Č. j.: MV-142277-1781/KAP-2017 Počet listů: 3 Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad

Více

(dále jen,,dodatek č. 7)

(dále jen,,dodatek č. 7) ) DODATEK Č. 7 č.j.: PPR-l853-182/Čj-2014-990640 ke kupní smlouvě č.j. PPR-l853-75/Čj-2014-990640 ve znění dodatku č. ] č.j.: PPR-l853-102/Čj-2014-990640, ve znění dodatku č. 2 č.j.: PPR-l853-125/Čj-2014-990640,

Více

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR Příloha č. 1 k protokolu z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Dodatek č. 1. k Rámcové smlouvě o financování projektu:

Dodatek č. 1. k Rámcové smlouvě o financování projektu: Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu: název:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 527/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 499 ze dne 22.06.2015 Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Rada

Více