Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie"

Transkript

1 Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

2 Konflikt zájmů: Konzultant: Roche, Bristol Myers Squibb, MSD, Novartis, Astellas, Janssen, Bayer, Eli Lilly, Pierre Fabre, Servier Honorované přednášky nebo publikace: Roche, Bristol Myers Squibb, MSD, Novartis, Astellas, Janssen, Servier Výzkumná podpora: Roche, Bristol Myers Squibb Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

3 Centrová péče: definice = nákladná léčba centra se zvláštní smlouvou limitace S úhradové dodatky, speciální rozpočet Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

4 Segmenty centrové péče dle ATC skupin Bylo definováno celkem 14 segmentů péče. Segment ATC skupiny s alespoň 1 preparátem zařazeným do daného segmentu Celkový počet pacientů léčených v letech 2017 Neurologie L01, L03, L04, N03, N04, N06, N Onkologie - solidní nádory H01, L01, L02, L03, V04, V Oftalmologie S Revmatologie L01, L Hematologie + Hematoonkologie B02, C07, L01, L03, L04, V03, V Trávicí soustava L Infekce J05, J Dermatologie L01, L04, R Oběhový systém B01, C02, G Dýchací soustava B02, R03, L01, L Osteoporóza H Imunitní systém B06, C02, L01, L Endokrinologie H01, V Metabolické vady A Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Součet pacientů přes segmenty je větší než celkový počet hodnocených pacientů - pacient léčený ve více segmentech je do hodnocení započten opakovaně.

5 Celková prevalence léčených pacientů Legenda: udává procentuální nárůst (plus) či pokles (mínus) oproti předchozímu roku Prevalence pacientů Počet léčených pacientů : +16% : +7% : +7% : +9% : +12% : +14% : +14% : +10% Data pojišťoven NRHZS Rok léčby Prevalence pacientů léčených centrovou léčbou v letech 2015 a 2016 významně narostla (v obou případech + 14 %). V roce 2016 bylo léčeno centrovou léčbou pacientů. V letech 2016 a 2017 došlo k meziročnímu nárůstu +10% a v roce 2017 bylo centrovou léčbou léčeno pacientů. Na zmírnění tempa růstu v období > 2017 se částečně podílely výpadky ve stanovení úhrad preparátů cílených na poměrně četné diagnostické skupiny (např. pertuzumab u karcinomu prsu). Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

6 Prevalence léčených pacientů v segmentech Legenda: udává procentuální nárůst (plus) či pokles (mínus) od roku 2014 do roku 2016 ( 1 ), resp. od roku 2016 do roku 2017 ( 2 ). Data pojišťoven Data NRHZS (2017) Počet pacientů* Oběhový systém 1 : 2 : +29% +7% Hemato(onko)logie 1 : +18% 2 : +4% Onkologie solidní nádory 1 : +19% 2 : +6% Osteoporóza 500 Endokrinologie 500 Imunitní systém Počet pacientů* : +15% 2 : +4% 1 : -10% 2 : +17% 1 1 : -18% 2 : -15% Nejvyšší procentuální nárůst za poslední čtyři roky pro zde zobrazené segmenty byl zaznamenán u Oběhového systému. Významný nárůst lze pozorovat rovněž u Hemato(onko)logii, Onkologie - solidní nádory a dále u Osteoporózy. V případě Endokrinologie a Imunitního systému je v posledních letech zřetelný klesající trend počtu léčených pacientů. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU * Vzhledem k objemu léčených pacientů v jednotlivých segmentech není ve všech grafech stejný rozsah osy y.

7 Onkologie - solidní nádory: Základní charakteristika segmentu n = pacientů (prevalence 2017) % pacientů 52% Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU 5 0 Věk a pohlaví pacientů 48% Věk při zahájení léčby (roky) Muži (N=5885) Ženy (N=6426) medián průměr 5%-95% 64 let 62 let let Zastoupení ATC skupin L01XC07: Bevacizumab L01XC03: Trastuzumab V10XA01: Jodid-(131I) sodný L01XE04: Sunitinib L01BA04: Pemetrexed L01XC08: Panitumumab L02BX03: Abirateron acetat L01XE10: Everolimus L02BB04: Enzalutamid L01XC06: Cetuximab L01XE11: Pazopanib V04CJ01: Thyrotropin L01XE01: Imatinib L01XE21: Regorafenib L01XE03: Erlotinib L01XX44: Aflibercept L01XC17: Nivolumab L01XE05: Sorafenib L01XD03: Methyl-aminolevulinát L01XC13: Pertuzumab L01XE17: Axitinib L01XX41: Eribulin L01XC14: Trastuzumab Emtansin L01XE02: Gefinitib L01XE13: Afatinib L01CD04: Kabazitaxel V10XX03: Radium(223) dichlorid L01XE23: Dabrafeinb L01XE15: Vemurafenib L01XE09: Temsirolimus L01BC59: Trifluridin, kombinace L01XE07: Lapatinib L01XX25: Bexaroten L01XE16: Crizotinib L01XC11: Ipilimumab L01CA05: Vinflunin L01XX43: Vismodegibum V10XA02: Jobeguan-(131I) L03AX15: Mifamurtid L02AE04: Triptorelin L01CX01: Trabektedin Počet pacientů

8 Hematologie a hematoonkologie: Základní charakteristika segmentu n = 7717 pacientů (prevalence 2017) Věk a pohlaví pacientů Zastoupení ATC skupin Počet pacientů % pacientů 47% % medián průměr 5%-95% 67 let 66 let let Věk při zahájení léčby (roky) Muži (N=4098) Ženy (N=3619) L01XC02: Rituximab L01XX32: Bortezomib L01XE01: Imatinib L04AX04: Lenalidomid L01AA09: Bendamustin L01XE08: Nilotinib L01BC07: Azacitidin V03AC03: Deferasirox L01XE06: Dasatinib L04AX02: Thalidomid B02BX04: Romiplostim B02BX05: Eltrombopag L04AX06: Pomalidomid C07AA05: Propranolol L01XC15: Obinutuzumab L03AX16: Plerixafor L01BC01: Cytarabin L01XX27: Oxid arsenitý L01XC12: Brentuximab L01XX45: Karfilzomib L01XC17: Nivolumab V10XX02: Ibritumomab-tiuxetan Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

9 Onkologie - solidní nádory: Charakteristiky jednotlivých ATC skupin část 1 ATC skupina: Název Indikace léčby L01XC07: Bevacizumab Nádory kolorekta, prsu, plic, ovarií, ledviny, mozku, jiné nádory měkkých tkání L01XC03: Trastuzumab Nádory prsu, žaludku L01XE03: Erlotinib Nádory plic, slinivky L01XE04: Sunitinib Nádory ledviny, sarkomy měkkých tkání, pnet L01BA04: Pemetrexed Nádory plic, mezoteliom pleury L01XC06: Cetuximab Nádory kolorekta, hlavy a krku L01XC08: Panitumumab Nádory kolorekta L01XE05: Sorafenib Nádory ledviny, hepatocelulární karcinom, nádory štítné žlázy, sarkomy měkkých tkání L01XE10: Everolimus Nádory ledviny, prsu, pnet L01XD03: Methyl-aminolevulinát Jiné ZN kůže L01XE11: Pazopanib Nádory ledviny, sarkomy měkkých tkání L01XE01: Imatinib Sarkomy měkkých tkání L01XE07: Lapatinib Nádory prsu L01XC17: Nivolumab Maligní melanom, Nádory ledviny, Nádory plic, Uroteliární nádory L02AE04: Triptorelin Nádory prostaty Hodnocený ukazatel Absolutní a % změna: 2017 vs Prevalence: (-2%) Prevalence: (2%) Prevalence: (2%) Prevalence: (4%) Prevalence: (8%) Prevalence: (7%) Prevalence: (7%) Prevalence: (-7%) Prevalence: (-9%) Prevalence: (-2%) Prevalence: (2%) Prevalence: (3%) Prevalence: (17%) Prevalence: (1000%) Prevalence: Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

10 Onkologie - solidní nádory: Charakteristiky jednotlivých ATC skupin část 2 ATC skupina: Název Indikace léčby L01XX44: Aflibercept Nádory kolorekta L02BB04: Enzalutamid Nádory prostaty L01XE02: Gefinitib Nádory plic L01XE17: Axitinib Nádory ledviny L01XC13: Pertuzumab Nádory prsu L01CD04: Kabazitaxel Nádory prostaty L02BX03: Abirateron acetat Nádory prostaty L01XX41: Eribulin Nádory prsu L01XE09: Temsirolimus Nádory ledviny L01XC11: Ipilimumab Maligní melanom L01XE21: Regorafenib Nádory kolorekta L01CX01: Trabektedin Sarkomy měkkých tkání, nádory ovarií L01XE15: Vemurafenib Maligní melanom Hodnocený ukazatel Absolutní a % změna: 2017 vs Prevalence: (21%) Prevalence: (16%) Prevalence: (51%) Prevalence: (3%) Prevalence: (-32%) Prevalence: (12%) Prevalence: (66%) Prevalence: (12%) Prevalence: (-22%) Prevalence: (-76%) Prevalence: (12%) Prevalence: (0%) Prevalence: (-15%) Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

11 Onkologie - solidní nádory: Charakteristiky jednotlivých ATC skupin část 3 ATC skupina: Název Indikace léčby L01XC14: Trastuzumab Emtansin / Nádory prsu L01XX25: Bexaroten Kožní lymfomy L01CA05: Vinflunin Nádory močového ústrojí L01XE16: Crizotinib Nádory plic L01XE13: Afatinib Nádory plic L01XE23: Dabrafeinb Maligní melanom L01XX43: Vismodegibum Jiné ZN kůže L03AX15: Mifamurtid Osteosarkom V10XA01: Jodid-(131I) sodný Nádory štítné žlázy V04CJ01: Thyrotropin Nádory štítné žlázy V10XA02: Jobeguan-(131I) Nádory z embryonálních buněk V10XX03: Radium(223) dichlorid / Nádory prostaty L01BC59 Trifluridin, kombinace Nádory kolorekta Hodnocený ukazatel Absolutní a % změna: 2017 vs Prevalence: (-19%) Prevalence: (-5%) Prevalence: (-6%) Prevalence: (3%) Prevalence: (34%) Prevalence: (-23%) Prevalence: (24%) Prevalence: (14%) Prevalence: (25%) Prevalence: (405%) Prevalence: (38%) Prevalence: (70%) Prevalence: Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

12 Onkologie - solidní nádory: Základní charakteristika segmentu n = pacientů (prevalence 2017) % pacientů 52% Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU 5 0 Věk a pohlaví pacientů 48% Věk při zahájení léčby (roky) Muži (N=5885) Ženy (N=6426) medián průměr 5%-95% 64 let 62 let let Zastoupení ATC skupin L01XC07: Bevacizumab L01XC03: Trastuzumab V10XA01: Jodid-(131I) sodný L01XE04: Sunitinib L01BA04: Pemetrexed L01XC08: Panitumumab L02BX03: Abirateron acetat L01XE10: Everolimus L02BB04: Enzalutamid L01XC06: Cetuximab L01XE11: Pazopanib V04CJ01: Thyrotropin L01XE01: Imatinib L01XE21: Regorafenib L01XE03: Erlotinib L01XX44: Aflibercept L01XC17: Nivolumab L01XE05: Sorafenib L01XD03: Methyl-aminolevulinát L01XC13: Pertuzumab L01XE17: Axitinib L01XX41: Eribulin L01XC14: Trastuzumab Emtansin L01XE02: Gefinitib L01XE13: Afatinib L01CD04: Kabazitaxel V10XX03: Radium(223) dichlorid L01XE23: Dabrafeinb L01XE15: Vemurafenib L01XE09: Temsirolimus L01BC59: Trifluridin, kombinace L01XE07: Lapatinib L01XX25: Bexaroten L01XE16: Crizotinib L01XC11: Ipilimumab L01CA05: Vinflunin L01XX43: Vismodegibum V10XA02: Jobeguan-(131I) L03AX15: Mifamurtid L02AE04: Triptorelin L01CX01: Trabektedin Počet pacientů sunitinib

13 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

14 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

15 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

16 Důvody k hodnocení klinického benefitu léku Náklady na onkologickou léčbu neustále stoupají Dominantní podíl na tomto nárůstu má zvyšující se epidemiologická zátěž a zavádění nových léků Přínos nových protinádorových léků pro pacienty není ve všech případech stejný, záleží na jejich účinnosti a toxicitě ve srovnání se stávajícími možnostmi léčby Expertní tým ESMO vypracoval parametrický systém k hodnocení klinického přínosu léků ESMO-MCBS (ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale) Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

17 Hodnocení MCBS skóre Kurativní terapie Nekurativní terapie Interpretace A 5 Hodnocená terapie B 4 představuje významné zlepšení oproti komparátoru C 3 Hodnocená terapie 2 1 nepředstavuje významné zlepšení oproti komparátoru Léky dosahující skóre A nebo B u kurativních indikací (včetně adjuvance) a 4 nebo 5 při hodnocení nekurativních režimů jsou považovány za terapeuticky významné a zabezpečení jejich dostupnosti by mělo být pro daný zdravotnický systém prioritní

18 Büchler T et al, Klin Onkol 2017

19 ESMO MCBS Büchler T et al, Klin Onkol 2017

20 Onkologie - solidní nádory: Základní charakteristika segmentu n = pacientů (prevalence 2017) % pacientů 52% Věk a pohlaví pacientů 48% Věk při zahájení léčby (roky) Muži (N=5885) Ženy (N=6426) medián průměr 5%-95% 64 let 62 let let Zastoupení ATC skupin L01XC07: Bevacizumab L01XC03: Trastuzumab V10XA01: Jodid-(131I) sodný L01XE04: Sunitinib L01BA04: Pemetrexed L01XC08: Panitumumab L02BX03: Abirateron acetat L01XE10: Everolimus L02BB04: Enzalutamid L01XC06: Cetuximab L01XE11: Pazopanib V04CJ01: Thyrotropin L01XE01: Imatinib L01XE21: Regorafenib L01XE03: Erlotinib L01XX44: Aflibercept L01XC17: Nivolumab L01XE05: Sorafenib L01XD03: Methyl-aminolevulinát L01XC13: Pertuzumab L01XE17: Axitinib L01XX41: Eribulin L01XC14: Trastuzumab Emtansin L01XE02: Gefinitib L01XE13: Afatinib L01CD04: Kabazitaxel V10XX03: Radium(223) dichlorid L01XE23: Dabrafeinb L01XE15: Vemurafenib L01XE09: Temsirolimus L01BC59: Trifluridin, kombinace L01XE07: Lapatinib L01XX25: Bexaroten L01XE16: Crizotinib L01XC11: Ipilimumab L01CA05: Vinflunin L01XX43: Vismodegibum V10XA02: Jobeguan-(131I) L03AX15: Mifamurtid L02AE04: Triptorelin L01CX01: Trabektedin Počet pacientů Sunitinib 8. Everolimus 10. Pazopanib 17. Sorafenib

21 Celkový přehled stavu onkologických registrů ČOS TULUNG, MPM, RENIS Do registrů ČOS jsou zadáváni všichni pacienti, u kterých dojde k zahájení cílené léčby. Registr TULUNG: nemalobuněčný karcinom plic Registr RENIS: renální karcinom Tarceva Sutent pemetrexed (Alimta i generika) Afinitor Avastin 582 Nexavar Iressa 369 Votrient 755 Opdivo (mimo VILP) 150 Inlyta (VILP i mimo VILP) 340 Giotrif 164 Torisel 194 Xalkori (VILP i mimo VILP) 92 Avastin 91 Tagrisso 23 Opdivo 51 Vargatef 7 Zykadia 7 Registr MPM: mezoteliom pemetrexed (Alimta i generika) 339 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

22 Celkový přehled stavu onkologických registrů ČOS BREAST, OVARIA, CORECT Do registrů ČOS jsou zadáváni všichni pacienti, u kterých dojde k zahájení cílené léčby. Registr BREAST: karcinom prsu Herceptin adjuvance Registr CORECT: kolorektální karcinom Avastin Herceptin mbc Erbitux Herceptin neoadjuvance Vectibix Tyverb 481 Stivarga (VILP i mimo VILP) 741 Avastin 367 Zaltrap 538 Afinitor 381 Lonsurf 207 Perjeta mbc (VILP i mimo VILP) 311 Kadcyla (VILP i mimo VILP) 252 Registr OVARIA: karcinom ovarií Halaven 223* Avastin (mimo VILP) 284 * 266 pacientů vedeno v registru VILP Halaven Avastin VILP 67 Lymparza 14 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

23 Celkový přehled stavu onkologických registrů ČOS pouze registry VILP Registr VILP N Stav k datu Avastin VILP, karcinom děložního čípku Cyramza VILP, karcinom žaludku Nexavar VILP, karcinom štítné žlázy Erivedge VILP, bazocelulární karcinom Afinitor VILP, pnet Registr MELANOM Zelboraf, VILP Tafinlar, VILP Yervoy,VILP Registr VILP karcinom prostaty Jevtana Zytiga Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

24 PŘÍKLAD 1 MARKET-ACCESS AGREEMENTS Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

25 Výchozí data pro model Počet pacientů s ukončenou léčbou 302 Průměrný počet cyklů 9,03 Maximální úhrada/balení Kč 1 balení vychází na 1 měsíc Flat dose (bez ohledu na kg, m2) Nebrali jsme v úvahu přerušení léčby, redukce dávky Zdroje financování pojišťovna nebo firma

26 Registr: přežití bez progrese onemocnění Soubor 435 pacientů léčených v České republice

27 Registr: celkové přežití Soubor 435 pacientů léčených v České republice

28 Celá úhrada pojišťovna bez slevy 195,7 mil sleva 0 % 0 pojišťovna firma

29 Jednoduchá sleva: 10% hradí firma bez slevy 195,7 mil sleva 19,6 mil % 10 pojišťovna firma

30 Jednoduchá sleva: 20% hradí firma bez slevy 195,7 mil sleva 39,1 mil % 20 pojišťovna firma

31 První 3 cykly hradí firma bez slevy 195,7 mil sleva 60,0 mil % 30,7 pojišťovna firma

32 První balení hradí firma bez slevy 195,7 mil sleva 21,7 mil % 11,1 pojišťovna firma

33 Firma hradí léčbu do 24 měsíců dále bez slevy 195,7 mil sleva 22,2 mil % 11,3 pojišťovna firma

34 Fixní úhrada Kč Průměrná cena léčby na pacienta 648 tisíc Kč bez slevy 195,7 mil sleva 44,7 mil % 22,8 pojišťovna firma

35 Fixní úhrada Kč Průměrná cena léčby na pacienta 648 tisíc Kč bez slevy 195,7 mil sleva 14,5 mil % 7,4 pojišťovna firma

36 Souhrn suma ušetří se ušetří se % suma bez slevy 195 mil 0 0 sleva výrobce 10% 176 mil 19 mil 10 sleva výrobce 20% 156 mil 39 mil 20 první 3 měsíce na účet výrobce 135 mil 60 mil 30,7 první 1 měsíc na účet výrobce 174 mil 21 mil 11,1 od 24 měsíců dál na účet výrobce 173 mil 22 mil 11,3 cena léčby mil 44 mil 22,8 cena léčby mil 14 mil 7,4

37 PŘÍKLAD 2 KOMPLETNÍ REGRESE RENÁLNÍHO KARCINOMU Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

38 Úvod Kompletní regrese (CR) metastatického renálního karcinomu (mrcc) je vysoce žádoucím, ale raritním výsledkem cílené terapie V registračních studiích cílené léčby procento nemocných dosahujících CR <3,5%

39 Cíle studie V současné době není známo, zda léčba inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFi) může být u nemocných v CR vysazena Cílem naší kooperativní studie proto bylo zhodnotit výsledky u pacientů s mrcc, kteří dosáhli CR během cílené terapie.

40 Soubor pacientů zdroj údajů pro analýzu registr RENIS 2803 pacientů léčených cílenou léčbou první linie 100 pacientů dosáhlo CR léčba pokračuje cílená léčba 1. linie Kompletní regrese nádoru Progrese léčba přerušena

41 Střední doba do dosažení CR: 10,1 měsíce Medián přežití bez progrese (PFS) od zahájení cílené léčby 3,8 roku (95% interval spolehlivosti [CI] 2,9 až 4,6 roků) 5-leté celkové přežití (OS) 80% (70-91%)

42 Treatment discontinued within 1 month after CR (n=30) Ongoing treatment for at least 1 month after CR (n=70) Males 22 (73%) 53 (76%) Age* [years] - median (1st-3rd quartiles) 57 (54-61) 63 (55-69) Clear cell carcinoma 29 (97%) 67 (96%) Stage at diagnosis of renal carcinoma Stage I-III 19 (63%) 55 (79%) Stage IV 11 (37%) 15 (21%) Prior nephrectomy 30 (100%) 66 (94%) cytoreductive nephrectomy in metastatic disease 11 (37%) 13 (19%) Prior cytokines 13 (43%) 23 (33%) ECOG PS* PS 0 12 (40%) 37 (53%) PS 1 18 (60%) 31 (44%) PS 2 0 (0%) 2 (3%) Calcium >2.5 mmol/l* 3 (10%) 7 (10%) Haemoglobin < Lower limit of normal* 6 (20%) 11 (16%) Time from dg. to first-line target therapy 1 year 8 (27%) 22 (31%) Two or more metastatic sites* 10 (33%) 25 (36%) LDH more than 1.5x upper limit of norm* 1 (3%) 6 (9%) MSKCC score* Good prognosis (0 adverse factor) 13 (43%) 34 (49%) Intermediate prognosis (1 or 2 adverse factors) 17 (57%) 34 (49%) Poor prognosis (3 and more adverse factors) 0 (0%) 2 (3%) First-line targeted therapy Sunitinib 24 (80%) 60 (86%) Sorafenib 6 (20%) 3 (4%) Pazopanib 0 (0%) 4 (6%) Bevacizumab 0 (0%) 3 (4%)

43 Přežití podle přerušení léčby

44 Závěr Pacienti, kteří dosáhli CR, dosahují výborného přežití, a to i v případě, že léčba nepokračuje po dosažení kompletní regrese nádoru. U pacientů dosahujících CR lze zvážit přerušení léčby Po progresi by měli tito nemocní v optimálním případě opět dostat původní lék Buchler T, Bortlicek Z, Poprach A, Pavlik T, Veskrnova V, Honzirkova M,Zemanova M, Fiala O, Kubackova K, Slaby O, Svoboda M, Vyzula R, Dusek L, Melichar B; Czech Renal Cancer Cooperative Group. Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registrybased Analysis. Eur Urol Dec 30. pii: S (15) doi: /j.eururo

45

46 Děkuji za pozornost

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol)

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Fakultní nemocnice v Motole MUDr.Zuzana Friedmannová zuzana.friedmannova@fnmotol.cz Počátek CENTER 1. 8. 2006 - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb.,

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva Dodatek č. 11 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.3.2017 (dále jen Smlouva ) (zařízení ústavní péče)

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Financování inovativní léčby MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 OECD podíl výdajů na zdravotnictví k HDP Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP (%) - 2014 11,2 10,9 1,9 2,1 10,3

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba Klasifikace

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Jana Prausová Česká onkologická společnost ČLS JEP Strategie 1: spolupráce, rozumná míra centralizace

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti SÚKL za nákladovou udržitelnost onkologické léčby. Věříme, že dojde k domluvě mezi držitelem registrace, SÚKL a

ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti SÚKL za nákladovou udržitelnost onkologické léčby. Věříme, že dojde k domluvě mezi držitelem registrace, SÚKL a Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska k posuzování benefitu

Více

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? srovnání cen 1.Q 2010 vs. 1.Q 2009 [ 2 ] Léčivé přípravky plně regulované (regulován výrobce, distributor i lékárna maximální ceny) srovnání cen 1.Q 2010

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 20 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

2019 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2019 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV CENOTVORBA A ÚHRADA ONKOLOGICKÝCH LÉČIV V ČR PharmDr. Matěj Haluska Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII. Bratislava, 5. 6. 2019 Osnova prezentace 1. Agenda SÚKL 2. Typy

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

SUKLS152560/2017 M M05BA04 ALENDROGEN 70 MG Podle názoru České onkologické společnosti by měl mít možnost předepisovat bisfosfonáty v

SUKLS152560/2017 M M05BA04 ALENDROGEN 70 MG Podle názoru České onkologické společnosti by měl mít možnost předepisovat bisfosfonáty v Datum Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS 3.1.2017 SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy 10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy Z procesu zvaní do screeningových programů budou vyřazeni všichni pacienti, u kterých byla identifikována léčba dané diagnózy

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění 1 Východiska pro změnu Pomalý vstup inovativních léčiv do systému v.z.p. zejména vlivem administrativně náročného

Více

PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. AACR Cancer Progress Report 2012 AACR, JAMA, 2012 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ ČR počet obyvatel 10 266 646 (2010) střední délka života: muži

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 31.1.217 Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 1. 11. 217 1 31.1.217 2 31.1.217 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 náklady na zdravotní služby mil. Kč 31.1.217

Více

Úhradová vyhláška 2018

Úhradová vyhláška 2018 Úhradová vyhláška 2018 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb. o úhradě LP a potravin pro lékařské účely Úhrada

Více

Jak je uvedeno i v hodnotící zprávě, v registrační klinické studii bylo prokázáno statisticky a klinicky významného prodloužení celkového přežití. Pod

Jak je uvedeno i v hodnotící zprávě, v registrační klinické studii bylo prokázáno statisticky a klinicky významného prodloužení celkového přežití. Pod Datum Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS 3.1.2017 SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska

Více

Stručné představení metodiky zákonem nařízeného sběru dat pro sledování Vysoce inovativních přípravků

Stručné představení metodiky zákonem nařízeného sběru dat pro sledování Vysoce inovativních přípravků Stručné představení metodiky zákonem nařízeného sběru dat pro sledování Vysoce inovativních přípravků I. Nejdříve přišel zákon potom metodika 39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhláška

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 202 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Tomáš Doležal Marek Paris říjen 2018 OSNOVA Vývoj cen/úhrad centrových LP v důsledku revizí Vytváření prostoru pro nové pacienty v důsledku klesajících

Více

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k Příloha č. 2 Zvláštní smlouvy Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k 1. 9. 2018. Od 1. 1. 2017 je ukončeno hlášení do Evidence Nákladných

Více

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL [ 1 ] INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL z pohledu revize systému úhrad MOÚ Brno, 22. května 2009 Fórum onkologů SPOTŘEBA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ [ 2 ] celkem dle ATC skupiny balení (mil.) 2007 2008 80 70 60

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

Dodatek č. 30 ke Smlouvě č /13 BiskupováEog] oskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen "Smlouva") SMLUVNÍ STRANY

Dodatek č. 30 ke Smlouvě č /13 BiskupováEog] oskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen Smlouva) SMLUVNÍ STRANY . POKLADNA, í v.-httdil, Mní piižťwsm ÍO^jaŠrieVí ' '?iň 15 SLBZSKAOSíTRAVA O g (ZJui fer S 0tn í i-* ca l-t 01 M ta nv-

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Pohled VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad zdravotní péče ÚZP VZP ČR Praha, 1. 11. 2017 NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?!

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Tajemník AVEL SK ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS

Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS PŮVODNÍ PRÁCE Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných komplexní onkologická centra podle metodiky - Evaluation of Anti-cancer Ther apies with Reimbursement Limited to Comprehensive

Více

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu RENIS - Afinitor Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Léčba mrcc Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Možnosti systémové léčby Látka Název Registrace EU Účinek Indikace sunitinib Sutent 01/2007 VEGFR-TKI 1.Linie (dobrá a středně d.p.) sorafenib

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a mezd v nemocnicích Příplatek na směnnost

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory?

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Proč tu jsme? K čemu??? 1969 1975 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Protonová terapie

Více

Tomáš Doležal HOSPICON 2019

Tomáš Doležal HOSPICON 2019 CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY Tomáš Doležal HOSPICON

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Vývoj inovativní léčby v České republice MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Dle ČSÚ podíl celkových výdajů na zdravotní péči k HDP v ČR klesá Celkové výdaje na zdravotní péči v ČR absolutně v mld. Kč podíl na

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Prezentace pro OnkoForum. Vybrané metodické aspekty týkající se datové základny české onkologie

Prezentace pro OnkoForum. Vybrané metodické aspekty týkající se datové základny české onkologie Prezentace pro OnkoForum Vybrané metodické aspekty týkající se datové základny české onkologie I. Nový systém sběru dat Národního onkologického registru ČR Současný formulář hlášení incidence novotvaru

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] náměstek ředitele [ 3 ] V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tato kategorie uvedena není OD jsou většinou posuzovány jako VILP VILP může

Více

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT?

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové OSNOVA Nádorová onemocnění v číslech Moderní

Více

MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika

MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika Zkušenosti s Tender Managementem výrobce v nemocničním prostředí u produktů s i bez přímé konkurence a aktuální požadavky zadavatelů nemocničních nákupů MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Úhradová vyhláška Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo

Více