Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity"

Transkript

1 Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr. Vendulka Raymová;Eva Svobodová, MBA;Bc. Markéta Šandová;Bc. Jakub Škába; PhDr. Miloslav Šolc; Ing. Markéta Švábová; Mgr. Patrik Weiss; Ing. Otakar Wolf, MBA

2 2 Definice flexicurity Flexicuritaje pojem označující rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením s cílem motivovat k aktivnímu, nikoliv pasivnímu chování občana a zaměstnavatele.

3 3 Čtyři pilíře flexicurity pružné a spolehlivé smluvní uspořádání vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem efektivní systém celoživotního vzdělávání aktivní vládní politika zaměstnanosti, která usnadňuje přechod z jednoho zaměstnání do druhého moderní sociální systém

4 Wilthagenova matice dimenze flexibility a jistoty (security) 4 Flexibilita/jistota vnější (smluvní) flexibilita vnitřní flexibilita funkční flexibilita mzdové náklady/ flexibilita mzdy jistota zaměstnání -typy zaměstnaneckých smluv -pracovní právo chránící zaměstnance -brzký odchod do důchodu -zkrácený pracovní týden/částečný úvazek -pracovní obohacení -výcvik/trénink -pronájem práce -subkontraktování -outsourcing -lokální úpravy mzdových nákladů -úprava nebo redukce sociálního zabezpečení jistota práce jistota příjmu kombinovaná jistota -služby v rámci zaměstnání/politika aktivního trhu práce -celoživotní vzdělávání -pracovní právo chránící zaměstnance -celoživotní vzdělávání -výcvik/celoživotní vzdělávání -pracovní rotace -týmová práce -multidovednosti -změny v platbách sociálního zabezpečení -podpora zaměstnanosti -dávky (benefity) v rámci zaměstnání -kompenzace při ztrátě zaměstnání -další sociální dávky -minimální mzda -dávky v rámci částečného úvazku -studijní granty -dávky v nemoci -platební systémy ve vztahu k výkonu -kolektivní dohody o mzdách -regulované dávky (benefity) pro zkrácený pracovní týden -ochrana proti výpovědi v rámci různých schémat odchodu ze zaměstnání -různé typy schémat odchodu ze zaměstnání -částečný důchod -dobrovolné (individuální) úpravy pracovní doby -dobrovolné (individuální) úpravy pracovní doby

5 5 Současné přístupy v EU Závěry EU komise 2008, 2009, 2011 napříč státy EU existují velké rozdíly právní, instituční a politické členské státy musí řešit flexicurituspecificky ve vztahu k nejistotě práce, zaměstnatelnosti a zranitelnosti zaměstnanců střední Evropa -V4 má (na rozdíl od Holandska nebo Dánska) specifické podmínky k řešení flexicurity

6 Řešení v ČR -nové paradigma - 6 Metodiky Cíle

7 Předběžná klíčová zjištění celkově plošné šetření - celkový vzorek: 160 respondentů 7 Snejvyšší účastí (62%) se na projektu podílely organizace působící na trhu již více než 15 let. Pracovně-právní vztah většiny osob zahrnutých do projektu je práce na plný úvazek (59%), dále pak práce na dobu neurčitou (34%). 70% zúčastněných osob dává přednost plnému pracovnímu úvazku Většina lidí nemá zájem o předčasný odchod do důchodu, a to konkrétně 30% v žádném případě;33% lidí zájem spíše nemá. Ani jedna zúčastněná osoba není zcela spokojena se současnou politikou zaměstnanosti včr a pouze 8% lidí je spíše spokojeno. Oproti tomu 42% zúčastněných lidí je nespokojeno se současnou politikou zaměstnanosti včr a 45% je spíše nespokojeno. 75% respondentů nemocenské dávky v případě nemoci (spíše) nestačí.

8 Pojem flexicurity 8 58% respondentů o pojmu flexicurity nikdy neslyšelo!!! 80 Znalost pojmu flexicurity v % zaměstnavatelé osoby 50 + matky s dětmi do 15 let

9 120 Odolnost vůči stresu 11% lidí se domnívá, že určitě dobře odolává stresovým situacím a 69% lidí se domnívá, že spíše odolává stresovým situacím Odolává + spíše odolává stresu (%) Spíše neodolává + neodolává stresu (%) 0 Zaměstnavatelé Osoby 50 + Matky s dětmi do 15 let

10 Předběžná klíčová zjištění -zaměstnavatelé - 41 respondentů 10 Nejvíce zúčastněných osob bylo zaměstnáno na pozici vyššího managementu. Čistý měsíční příjem domácnosti se u této kategorie pohybuje nejčastěji nad Kč. Téměř všichni respondenti považují externí zaměstnání jako jistotu zaměstnání. Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či se rekvalifikovat. Zastávat jinou pracovní pozici, než je vsoučasné době vykonávána je připraveno 80% dotazovaných osob. Zaměstnavatelé odmítají kolektivní dohodu o mzdách až v 65%. Pohyblivý fond pracovní doby by uvítalo 80% dotazovaných osob.

11 Předběžná klíčová zjištění -matky s dětmi do 15 let - 70 respondentek 11 Většina žen (82%) má 1 až 2 děti do 15ti let. Délka poslední mateřské (rodičovské) se pohybuje nejčastěji vrozsahu 2 až 3 roky (44%). Respondentky dávají spíše přednost plnému pracovnímu úvazku (54%). Zkrácený úvazek je vyhledáván v menším množství. Téměř všem respondentkám by vyhovovaly individuální úpravy pracovní doby. Většina žen považuje opatření proti nedobrovolnému rozvázání pracovního poměru jako spíše nevyhovující.

12 Předběžná klíčová zjištění -osoby starší respondentů Charakteristika organizace, ve které působí Nejčastěji respondenti pochází z organizace, která zaměstnává osob (39%) a sídlí v Praze (33%). Obrat organizace se nejčastěji pohybuje v částkách nad 50 mil. Kč za rok Až ze 75% se jedná o firmy, které působí více jak 15 let na trhu.

13 Předběžná klíčová zjištění -osoby starší respondentů Charakteristika dotazované osoby 13 Ženy a muži jsou rovnoměrné rozloženi v plošném šetření. Věk: (37%), (54%), nad 64 (9%) Nejvíce zúčastněných osob bylo zaměstnáno v administrativě. Vzdělání: SŠ, převážně s maturitou 71% respondentů pracuje na plný úvazek a 33% na dobu neurčitou Čistý měsíční příjem domácnosti se u této kategorie pohybuje nejčastěji mezi Kč (52%) a Kč (28%). Dotazovaní se ve většině nepovažují za osoby s uzavřenější povahou (70%) a hodnotí se jako odolní při stresových situacích (80%). Jejich plat v posledních 5 letech stagnoval (67%). Na důchod si spoří nejčastěji Kč měsíčně (34%) nebo do 500Kč (30%). Většina respondentů jsou rodiči 2 dětí (60%). O pojmu flexicurity slyšeli ve (46%), mírná většina pojem nezná.

14 Předběžná klíčová zjištění -osoby starší respondentů Téma flexicurity 14 Současná pracovní smlouva vyhovuje 98% dotazovaných. 85% upřednostňuje plný pracovní úvazek. Zkrácený úvazek nevyhledávají. 76% nevyhovují nastavené kompenzace při ztrátě zaměstnání včetně sociálních dávek a 80% nestačí dávky v nemoci tak, aby nebyla ohrožena jejich životní situace. Většina osob (75%) je ochotná přistoupit na úpravu nebo snížení benefitů k udržení si zaměstnání. V posledních 12 měsících umožnil zaměstnavatel vzdělávat se při zaměstnání a zapojit se také do systému celoživotního vzdělávání 75% respondentů. Téměř všichni se shodují, že vzdělávání zvyšuje pravděpodobnost udržení si zaměstnání. Na změnu pracovní pozice není připraveno až 32% dotazovaných. Upravit si pracovní dobu dle individuálních potřeb má zájem 83% a 76% by vyhovoval pohyblivý fond pracovní doby. O odchod do předčasného důchodu nejeví dotazovaní velký zájem, obecně o něm spíše neuvažují (70%). Všechny dotazované osoby práce baví. 92% není spokojeno se současnou politikou zaměstnanosti v ČR

15 15 Flexicurita další postup tvorba a rozvoj sítě asistenčních programů k flexicuritě návaznost a využitelnost modelování vzdělanostních potřeb a prognóz trhu práce komplexní metodiky bilanční diagnostiky implementace přístupů k flexicuritě v MSP ČR komplexní individuální poradenství pro klienty i specialisty státní správy a samosprávy tvorba a rozvoj informačního portálu (včetně web, SEO a PPC)

16 Děkujeme za pozornost!

Metodika Implementace přístupů k flexicurity

Metodika Implementace přístupů k flexicurity Metodika Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce (CZ.1.04/5.1.01/77.00248) Praha 2015 Projekt Implementace přístupů k flexicurity

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, SDÍLENÍ PRÁCE A PŘERUŠENÍ PRÁCE PhDr. Radomíra

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Matúš Šucha Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc msucha@post.cz Abstrakt Autor v příspěvku prezentuje závěry výzkumu

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více