Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?"

Transkript

1 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http// Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Jak předejít problémům s dluhy Zaměstnanci Siemens Kolejová vozidla se obávají o svou budoucnost (mítink ) Do hospody teď nechodím. Je to tam samá olympiáda, ale o tom, že nám důchod zvedli jen o 470 Kč, nepadne ani slovo... Zličínští jdou do stávky Zaměstnanci firmy Siemens Kolejová vozidla na pražském Zličíně se rozhodli přistoupit ke dvouhodinové výstražné stávce 20. srpna. Svůj souhlas s tímto krokem vyjádřili hlasitě na mítinku v prostorách továrny 14. srpna (v den redakční uzávěrky). Z mítinku přinášíme v tomto článku aktuál ní informace - citujeme z projevů řečníků (bližší podrobnosti o celé kauze viz článek na této straně vpravo). Jiří Žáček, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla: Při dnešním vyjednávaní zaměstnavatel nabídl jako odstupné jen dva platy navíc. Je to hanba, je to urážka a my s tím nesouhlasíme. Dává najevo, že si vás, zaměstnanců, neváží. Zaměstnavateli předložíme naše návrhy jednak na odstupné v případě zavření firmy a jednak na motivační balíčky v případě dokončení zakázek. Bez stávky nezmůžeme nic, proto jednohlasně obě grémia závodních výborů odsouhlasila výstražnou stávku na od 12 do 14 hodin. Jsme všichni na jedné lodi, v těžké situaci, a já za vás bojuji za všechny, abyste měli budoucnost a zajištěná místa. Musíme vydržet bojovat, jinak jsme prohráli. Chci vidět světlo na konci tunelu, že firma nebude prodaná a zlikvidovaná. Josef Středula, předseda OS KOVO: Chtěli bychom postupně gradovat akce, aby bylo jasno, že skončila doba vyjednávání, a abychom jenom my nebyli ti, kdo jsou ochotni vyjednávat. Máme podmínku, aby zaměstnavatel podepsal závazek o nepropuštění zaměstnanců k My se nezastavíme před koncernem Siemens, a když si myslí, že zavření naplánuje na prostředek léta a že to tu půjde jako nůž (Pokračování na str. 2) Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? Proč Siemens zavírá zrovna svůj pražský závod Nadnárodní koncern Siemens AG se sídlem v bavorském Mnichově rozčeřil stojaté vody letní okurkové sezóny pro Čechy nepříjemnou zprávou, že hodlá opustit svůj závod na výrobu kolejových vozidel v pražském Zličíně. Proč právě Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., má dostat černého Petra? K tomuto kroku prý firmu vedly ekonomické důvody, především nadbytek jeho výrobních kapacit v Evropě. Další dva své závody s podobným výrobním programem v Německu a Rakousku však zavírat nehodlá. Jedná se tedy zřejmě o první historický případ přesunu výroby z Východu na Západ. Například plánovaná výroba kolejových vozidel pro rakouské dráhy se z Prahy přesunula do firemního závodu ve Vídni. České odbory se proto právem ptají, proč Siemens se svými českými zaměstnanci jedná, jako by byli jen druhé kategorie. Ozvěny dne K okolnostem odchodu Siemense ze Zličína se již brzy po jeho avizování vyjádřil 23. července v Českém rozhlase v pořadu Ozvěny dne předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Přinášíme podstatný výňatek z tohoto rozhovoru: Redaktor: Vy říkáte: nelíbí se nám přístup, kdy je na nás, na Čechy, pohlíženo jako na občany Evropské unie druhé kategorie. Trochu silná slova J. Středula: Já si myslím, že to ještě silná slova nejsou. Když mluvím o druhé kategorii, tak tím zdůrazňuji, že se firma Siemens chová ke svým zaměstnancům v Německu zcela odlišně než k jejich kolegům v České republice a možná také i k těm v dalších zemích EU. Protože v našem případě v žádném případě žádná komunikace s českými zaměstnanci neexistuje. Komunikace je jenom v Německu, a tam také chtějí ochránit pracovní příležitosti a je na to dokonce uzavřena dohoda, v níž je napsáno, že v Německu nedojde k nucenému propouštění do 30. září A já se musím logicky ptát, jak je možné, že takováto ochrana se poskytne v jedné zemi EU, ale v druhé zemi se sděluje, že firma končí, a je možné, že bude kompletně uzavřena včetně těch 1100 pracovních míst, které na Zličíně jsou? Redaktor: Určitě ale víte, že firma Siemens nezískala zakázku na nové pražské tramvaje. Takový krok jako přehodnocení působení v Praze je pak pochopitelný J. Středula: Pane redaktore, kdybyste měl pravdu, znamenalo by to, že Siemens je lokální firmou, která je závislá na jedné zakázce. Ale to je firma globální, která svou takzvanou divizi Mobility nemá jenom v České republice. Redaktor: Vyrábění kolejových vozidel jinde než v zemi, pro kterou jsou určena, vyjde podle názorů firmy Siemens dráž. J. Středula: Nikoliv. Globální náklady se dají velmi jednoduše ekonomicky spočítat, a když je srovnáte například mezi Českou republikou a Rakouskem, kde je také divize Mobility zastoupena, a pak zjistíte, že v Rakousku dojde sice také ke snížení počtu zaměstnanců, ale nedochází k rušení celé firmy či jejímu prodeji, tak co si o tom pak máte myslet? Jenom v České republice (Pokračování na str. 2) 1

2 se má firma prodat nebo kompletně uzavřít. Takže z tohoto pohledu je tady jasná nerovnost, a proto to tvrzení o zaměstnancích druhé kategorie. Navíc já jsem přímo ve firmě zaznamenal i takové názory, které lze nazvat xenofóbní, kdy lidé neposuzují situaci tak, že se jedná jen o Siemens, ale říkají: Němci. A to si myslím, že je to nejnebezpečnější takovýto zkrat komunikace, který v této chvíli způsobila firma Siemens. Dokonce bych konstatoval i to, že my nejsme žádná banánová republika, a pokud se tady někdo banánově zachoval, tak to byl management firmy Siemens AG. Ve stávkové pohotovosti Zaměstnanci zličínského závodu se nehodlají dát jen tak lacino. Již 21. července se na firemním mítinku rozhodli přistoupit k neomezeně dlouhé stávkové pohotovosti. Je těžko zdůvodnitelné, že firma, která se ekonomicky odrazila od svého dna, bude zlikvidována z ekonomických důvodů. Je jasné, že důvody k likvidaci firmy jsou pravděpodobně politické, konstatuje se v prohlášení účastníků tohoto shromáždění. Personální šéf koncernu Siegfried Russwurm se následně dohodl s odbory na vytvoření skupiny, která bude o situaci dále vyjednávat. Odbory trvají na zachování výroby, byť i pod jiným majitelem. V případě zavření podniku budou požadovat odpovídající vyrovnání se zaměstnanci. 29. července Siemens odborářům přislíbil, že zachová ve své továrně na Zličíně všechna pracovní místa až do konce září příštího roku. Náš boj za úspěšné řešení nepříznivé situace ale zdaleka nekončí. Přestože sotva dokážeme ovlivnit rozhodnutí koncernu, máme dostatek vůle a prostředků k tomu, abychom mohli vyjednat adekvátní podmínky pro naše členy a zaměstnance, s jejichž pomocí by mohli bez negativních dopadů vyřešit svou další budoucnost. Půjde o dlouhý a náročný proces, při kterém bude další podpora nezbytná, uvádí v poděkování všem odborářům, kteří své zličínské kolegy jakkoliv podpořili, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiří Žáček. Odbory dále po vedení firmy požadují, aby 2 KOVÁK číslo července 2008 Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? (Dokončení ze str. 1) Zleva: předseda ZO OS KOVO SKV Žáček, šéf IGM v Bavorsku Neugebauer, předseda OS KOVO Středula, předseda ZO OS KOVO Lokomotivka Kalous, místopředsedové OS KOVO Souček a Endlicher jim předložila relevantní podklady odůvodňující její rozhodnutí opustit Zličín. Ta tak měla učinit do 1. srpna, ale nestalo se tak dosud. Je to porušení dohod, je to porušení důvěry a je to jeden z dokladů neserióznosti postupu firmy Siemens. Je možné, že se přesně takto chovali členové orgánů firmy Siemens v době, kdy rozhodovali o zrušení závodu v České republice! uvedl v reakci na vývoj situace J. Středula v tiskové informaci 5. srpna. Ani po dalším jednání s vedením firmy, které proběhlo téhož dne za podpory mítinku zaměstnanců, však nejsou odbory s poskytnutými informacemi spokojeny. Důvodem byla neochota Siemensu objasnit ekonomické příčiny, kvůli kterým se firma chce příští rok závodu zbavit. Příprava výstražné stávky Podle dosavadního vývoje jednání pracovní skupiny tvořené zástupci OS KOVO a Siemense vše nasvědčuje tomu, že firma Siemens volí zdržovací taktiku a chce protahovat jednání o případném novém vlastníkovi do doby, kdy bude dokončena podstatná část rozpracovaných zakázek, sdělil Kováku vedoucí skupiny za odbory místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček. Pak už by ale bylo pozdě chtít prosazovat nadstandardní odstupné pro zaměstnance pro případ, že se firmě Siemens nepodaří prodat zličínský závod jinému vlastníkovi do 30. září Z toho důvodu změnila strana odborů na třetím jednání pracovní skupiny OS KOVO a Siemense dne 12. srpna 2008 Zličínští jdou do stávky (Dokončení ze str. 1) svůj postup a požadovala nejprve uzavření dohody o sociálním plánu, který by zahrnoval především formu a výši odstupného a spoluúčast firmy na rekvalifikacích v případě uzavření továrny na Zličíně. Protože na zmíněném jednání nedošlo k dohodě, rozhodly se odbory pro jeho dočasné přerušení a připravují výstražnou stávku, dodal místopředseda J. Souček. Projevy solidarity Odboráři ve Zličíně obdrželi řadu podpůrných dopisů. Z některých níže citujeme. ZO OS KOVO Škoda Auto, a. s.: Při všech vašich akcích, případně pokud by došlo ke stávkovému boji, jsme plně připraveni poskytnout vám veškerou možnou a potřebnou podporu a pomoc. ZO OS KOVO J. Porkert, a. s., Skuhrov nad Bělou: Někteří zaměstnavatelé se díky naší legislativě chovají vůči svým zaměstnancům arogantně a povýšenecky a odborový svaz je jedinou složkou, která hájí zájmy všech zaměstnanců v tomto státě. Jsme s Vámi a držíme palce v dalších jednáních! Rada odborů OS KOVO Arcelor Mittal ČR: Nesmíme v České republice společně připustit hromadné rušení pracovních míst a výrob pouze v zájmu globální ekonomiky či dokonce v důsledku politických vlivů. Musíme také bojovat o řádné dodržování sociálního dialogu ze strany zaměstnavatelů a vlastníků k možnosti obhajoby práce a zastupování práv zaměstnanců i zamezení dopadů na jejich rodiny. Dnes jste to vy a zítra to můžeme být i my! Rada předsedů ze společenství ČKD Praha: Se znepokojením v posledních dnech sledujeme v médiích a z informací vedení OS KOVO neuvěřitelné jednání vedení firmy Siemens. Vy, bývalí kolbeňáci, kteří jste nedávno prošli konkursem vinou špatné strategie ČKD, se opět musíte bohužel obávat o zaměstnání a domáhat se svých práv pomocí mítinků a demonstrací. Nedejte se! ZO OS KOVO LET, a. s., Kunovice: Naši zaměstnanci prošli v posledních 10 letech dvěma konkursy a víme, jaký významná odborová organizace a solidarita. Máme za sebou i špatnou zkušenost se zahraničním vlastníkem, který nedodržel privatizační sliby a přivedl společnost ke krachu. ZO OS KOVO při České Zbrojovce, a. s., Uherský Brod: Jsme s vámi v obtížné sociální situaci pro všechny vaše členy a také ostatní zaměstnance a přejeme vaší odborové organizaci, aby dospěla ve vyjednávání s vedením firmy Siemens k pozitivnímu a přijatelnému vyřešení stávající situace. Pokud chcete vyjádřit odborářům ze Siemense podporu a solidaritu, zašlete ji na předsedy ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiřího Žáčka: (budeme rádi, pokud kopie zašlete i do redakce Kovák). Text a snímky MARTIN BENEŠ po másle, tak se šeredně mýlí. Chceme akci dotáhnout do vítězného konce, ale bez vás to nejde. Souhlasíte s naším postupem? Sejdeme se všichni před branou? (Odpovědí byl sborové ano a potlesk.) Werner Neugebauer, šéf kováckých odborů IG Metall v Bavorsku: Zvolili jste správnou strategii, abyste mohli tlak na zaměstnavatele stále zesilovat. My víme, jak se Siemens chová v SRN, máme s ním zkušenosti 35 let a v posledních pěti letech jsou nejhorší. Přesto se podařilo dohodnout smlouvu o odškodnění propouštěných zaměstnanců. Není možné, aby Siemens podepsal u nás dohodu s odbory, ale k lidem v České republice se choval jako k zaměstnancům druhé kategorie. Je třeba, aby získali to samé. Propouštění zabránit nemůžeme, ale když už se to stane, můžeme jim zatopit tak, až je z toho trefí šlak. Na podporu vaší výstražné stávky od nás přijedou odboráři ze závodů v Erlangenu, Norimberka a Amberku. JANA BENEŠOVÁ Poznámka: Fotoreportáž z akce viz str. 4.

3 Maďarské město, kterému konkurovali další uchazeči z Polska, Rumunska a Srbska, zvítězilo díky kvalifikaci pracovních sil a husté síti subdodavatelských firem v Maďarsku, konstatoval německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung však při zvažování nabídek z uvedených východoevropských zemí sehrála zásadní roli i otázka mezd, jejichž růst je na rok 2008 odhadován v Polsku na 14 procent Rumunsku dokonce na 20 procent, zatímco v Maďarsku jen na deset procent. Maďarsko je teprve pátou cizí Dne 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce, obsahující přes 120 novelizačních bodů. Zhruba 20 z nich představuje pro praxi významné věcné změny. Výklad těchto změn, včetně nálezu Ústavního soudu, obsahuje současný aktuální dodatek k publikaci Nový zákoník práce, který Sondy vydaly koncem roku Knížku i nyní připravila JUDr. KOVÁK číslo července 2008 Koncern TRW přesune výrobu do ČR a Polska Rakouští odboráři to označili za cynismus Do České republiky a Polska chce americký koncern TRW přeložit svou výrobu automobilových bezpečnostních pásů z továrny v Bergheimu u Salcburku, kterou uzavře do konce letošního roku. Výpovědi dostalo k 28. červenci 545 zaměstnanců, uvedl rakouský deník Der Standard. Ukončení provozu v Bergheimu zdůvodnil jeho obchodní šéf Hermann Hauser na shromáždění osazenstva pobouřeného rostoucími cenami surovin a klesajícími prodejními cenami výrobků. Také mzdové náklady v Rakousku dle jeho slov nelze již uvést do souladu s výrobními náklady a výnosy. V důsledku tlaku automobilek na snižování našich cen naše výrobky již nejsou ziskové. TRW uzavřel v posledních letech své závody na bezpečnostní pásy již ve Francii, Španělsku a Itálii. Podle Hausera se firma bude snažit zprostředkovat 80 procentům zaměstnanců práci u jiných podniků. Podstatně méně optimisticky vidí toto řešení předseda podnikové rady Franz Schnöll, podle jehož názoru 80 procent pracovníků jsou ženy, z velké části jen málo kvalifikované, které nemají dobré vyhlídky na pracovním trhu. Je mu prý zatěžko vidět kolem sebe naříkající lidi. Ještě ostřeji se vyjádřil generální tajemník Odborového svazu soukromých zaměstnanců Rudi Blaha, jenž označil postoj vedení za cynismus. TRW, který v Bergheimu vyráběl zhruba kusů tříbodových bezpečnostních pásů denně, měl v roce 2006 obrat 124 milióny euro při pozitivní bilanci. Výroba vyžaduje hodně manuální práce a tím i více pracovních sil. Sídlo koncernu je v americkém státě Michigan. Koncern patří k největším dodavatelům automobilového průmyslu a vyrábí vedle bezpečnostních pásů i volanty, brzdy, airbagy a elektroniku. Má přibližně 200 továren ve 27 zemích a zaměstnává na celém světě více než pracovníků, z toho asi polovinu v Evropě. Jeho celkový obrat byl v roce ,3 miliardy euro. JAN HÁLA V Maďarsku postaví novou automobilku Daimler bude vyrábět mercedesy v Kecskemétu Až 2500 lidí by mělo nalézt zaměstnání v nové továrně na výrobu automobilů značky Mercedes v maďarském Kecskemétu, ležícím asi 80 kilometrů jižně od Budapešti. Postaví ji německý koncern Daimler nákladem 800 miliónů euro. zemí, kde německý koncern zřizuje výrobu. První automobily by měly sjet z výrobních linek nového závodu Daimler v roce 2011, přičemž budou vyráběny ve čtyřech variantách. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsányi označil rozhodnutí koncernu Daimler za největší zahraniční investici v Maďarsku od přelomu před 19 lety. Od počátku 90. let zřídily své závody v Maďarsku z cizích automobilek jen německý koncern Audi v Györu a japonská společnost Suzuki v Esztergomu. JAN HÁLA neplacená inzerce Informace pro členy a funkcionáře OS KOVO Marcela Kubínková s kolektivem renomovaných právníků ČMKOS. Cena 178 Kč, formát A5, brož. Pro předplatitele 10% sleva. Objednávejte na adrese: SONDY, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel.: , fax: , Smuteční oznámení Odešel Lumír Tomáš: Sdělujeme vám smutnou zprávu, že pan Lumír Tomáš, nejdéle sloužící bezpečák na našem odborovém svazu, podlehl zákeřné chorobě. Nestačil tak vychutnat zasloužilý odpočinek v důchodu, kam jej zhoršující se zdravotní stav nasměroval. S prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v podstatě zabýval celý svůj pracovní život, přičemž jeho největší specializací byla zdvihací zařízení (výtahy). V této oblasti poskytoval tehdy v osmdesátých letech Krajskému výboru OS KOVO konzultace ještě jako pracovník Inspektorátu bezpečnosti práce v Ostravě pro Severomoravský kraj. Poté působil jako svazový inspektor bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj v Ostravě. Svou pracovní kariéru uzavřel dlouholetým působením na Metodickém pracovišti OS KOVO v Ostravě, jako specialista BOZP. Během své životní dráhy, s použitím své vysoké odborné erudice, významně ovlivnil přístup řady odborových funkcionářů i zaměstnavatelů k bezpečnosti práce. Při řešení konkrétních situací pomohl nespočetnému množství lidí. Osobní přístup a až tvrdohlavá zaujatost pomáhat zejména postiženým byly jeho typické vlastnosti, pro které mnoho zaměstnanců bude na Lumíra vděčně vzpomínat. Pro své kvality byl též vybrán jako člen komise BOZP a životního prostředí OS KOVO, kde odvedl opravdu pořádný kus práce, za kterou mu přísluší naše díky. Nemůžeme ještě alespoň nezmínit i jeho zásluhy na přípravě a realizaci kampaně BOZP OS KOVO 2007, kde například použité a dle ohlasů povedené motto Zdravý do práce zdravý z práce bylo z jeho duševní dílny. Lumír Tomáš byl dobrým kamarádem a kamarádů a přátel měl hodně, přesto ve svém osobním životě věnoval prakticky všechen volný čas své rodině a chvíle relaxace nacházel v rybaření. Nemůžeme se splést, vyjádříme-li přesvědčení, že nám všem, kteří jsme Lumíra alespoň trochu znali, bude chybět. MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista OS KOVO pro BOZP a životní prostředí Brožurka i na intranetu S velkým zájmem se setkalo červnové vydání brožurky poraden otištěných v Kováku v loňském roce. Proto v červenci došlo k umístění brožury i na Intranetu OS KOVO v sekci Kovák pod názvem: Poradny na přání vydané v roce Pro příští rok připravujeme na základě dnešního velkého zájmu, který nás těší, vydání další brožury s poradnami za letošní rok. Její vydání předpokládáme podstatně dříve, nejpozději do konce 1. čtvrtletí 2009, a ve vyšším nákladu než nyní. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http// Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2008 Fotoreportáž ze Zličína Zaměstnanci se jen tak vzdát nehodlají... Zličínští se necítí jako zaměstnanci druhé kategorie Podaří se udržet ve zličínské továrně výrobu kolejových vozidel? Je ještě nějaká naděje? Křížovka Křížovka Člověk nemůže být ideově vyspělý, není-li čestný, svědomitý,... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je Michail Sergejevič Gorbačov (*1931), generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu v letech Pokoušel se o změny, které by vedly ke zlepšení fungování sovětského hospodářského a politického systému a k ukončení studené války, ale které vedly i ke konci vlády KSSS a k rozpadu sovětského impéria. V roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír. (jk) Vyluštění z Kováku č. 25/2008 (výrok G. I. Caesara): Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. 4

5 Zdravotní pojištění KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Poradny na přání Započítává se zdravotní pojištění za dny neplaceného volna do superhrubé mzdy? Ing. ANDREA BICKOVÁ, specialistka Metodického pracoviště OS KOVO České Budějovice V červenci jsem čerpala dva týdny neplaceného volna (mám dvě děti), tak jak mi to umožnila uzavřená kolektivní smlouva. V srpnu jsem dostala výplatu a zjistila jsem, že mi do superhrubé mzdy bylo započteno i zdravotní pojištění za neplacené volno. Za tyto dny mi bylo zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta. Je to správně? Někde jsem četla, že zdravotní pojištění zaměstnance činí 9 procent z hrubé mzdy. J. A., České Budějovice Odpověď na vaši otázku bych rozdělila na dvě části: Nejdřív k sražené záloze na daň u mzdy za červenec. Co je superhrubá mzda, tedy základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, je uvedeno v 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. Přeložíme-li tento odstavec do lidštiny, pro výpočet měsíční daňové zálohy připočte zaměstnavatel ke hrubé mzdě zaměstnance částku odpovídající výši jeho (zaměstnavatele) odvodu na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na sociální a všeobecné zdravotní pojištění (čili 26 procent a 9 procent). Z výše uvedeného vyplývá, že fiktivní vyměřovací základ, který je nutný pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění z titulu neplaceného volna, se nepřipočte ke hrubé mzdě základu, z něhož zaměstnavatel vypočte pojistné na zdravotní pojištění vstupující do superhrubé mzdy, neboli - jinak řečeno - zdravotní pojištění za dny neplaceného volna se nezapočítává do superhrubé mzdy. Co se týče výše odvodu pojistného na všeobecné zdravotního pojištění, postupuje se dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, kde v 9 odst. 3 je popsán postup při placení pojistného za dny neplaceného volna zaměstnance. Tj. nemá-li zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou smlouvu, ve které se zaměstnanec zavazuje zcela nebo zčásti uhradit zaměstnavateli jeho díl pojistného, platí za tyto dny každý z nich svoje - tedy zaměstnavatel 9 procent a zaměstnanec 4,5 procenta z daného vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Pojistné za každý den neplaceného volna se vypočte z fiktivního základu, který se rovná části minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci (pro rok 2008 minimální mzda činí 8000 Kč, čili minimální mzda za 1 den v červenci je 258 Kč, tedy pojistné na zdravotní pojištění činí 12 Kč za zaměstnance a za zaměstnavatele 23 Kč). Toto pojistné na zdravotní pojištění za vás ani vy, ani zaměstnavatel odvádět nemusíte, jste-li osobou, pro kterou minimální vyměřovací základ neplatí dle 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění. Na vás by mohlo pasovat (v závislosti na věku vašich dětí) písmeno c) výše uvedeného paragrafu, tj. mohla byste být osobou celodenně řádně a osobně pečující alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let nebo nejméně o 2 děti ve věku do 15 let. Na tuto skutečnost doporučuji upozornit, a to nejlépe písemně, mzdovou účetní. Čili úplně jednoduše: Zaměstnavatel nepostupoval při zúčtování mzdy za měsíc červenec správně ani při určení výše superhrubé mzdy, ani při určení výše vašeho odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dny neplaceného volna. Částka 9 procent z hrubé mzdy je výše odvodu pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. Právní servis Vydržel jsem pozemek kolem svého domu? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právní odbor OS KOVO Již přes dvacet let užívám pozemek kolem domu, starám se o něj, nyní jsem zjistil, že není část pozemku moje, že patří obci. Když pozemek užívám již tolik let a pečuji o něj, nedošlo k jeho vydržení? K. B., Boskovice Vydržení je institut občanského práva, jehož uplatnění je možné pouze při dodržení určitých zákonem stanovených podmínek. Jeho účelem je uvést do souladu stav faktický se stavem právním, a umožnit tak nabytí vlastnictví držiteli věci, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem. Jednou, ne však jedinou, podmínkou je, aby věc byla užívána po určitou dobu, a to po dobu tří let; jedná-li se o nemovitost, po dobu deseti let. Druhou, neméně významnou podmínkou je skutečnost, že pro vydržení věci je nutná její předchozí oprávněná držba. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní, či vykonává určité právo (například odpovídající věcnému břemeni), a přitom není jejím vlastníkem. Aby taková osoba byla oprávněným držitelem, musí být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že jí věc či právo náleží. Pokud existuje jakákoli pochybnost, že není se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí věc patří, nejedná se již o držbu oprávněnou a takovou věc již nelze vydržet. Pokud tedy již přes dvacet let užíváte pozemek kolem domu, splňujete pouze první podmínku pro vydržení. Druhou podmínku, tedy podmínku oprávněné držby, můžete splňovat jen v některých, spíše výjimečných případech. Pokud pozemek užíváte bez jakéhokoliv nabývacího titulu, prostě se jen staráte o cizí pozemek a víte, že se jedná o pozemek jiného vlastníka, není tato podmínka naplněna. Rovněž pokud tento pozemek užíval i váš předchůdce a vy si pouze myslíte, že je váš, není tato podmínka naplněna, jelikož jste si daný stav mohl kdykoliv ověřit v katastru nemovitostí. Podmínka oprávněné držby bude však naplněna v případě, kdy byla uzavřena na daný pozemek kupní smlouva, po delší době se tato smlouva ukázala, že je zcela neplatná, přičemž by pozemek byl po dobu deseti let užíván jako pozemek vlastněný na základě této kupní smlouvy. Pro posouzení, zda byla věc vydržena či nebyla, je vždy potřeba vzít v potaz rozhodné skutečnosti podle objektivního hlediska, nikoli podle subjektivního pocitu. Nelze tedy paušálně stanovit, že užívám-li něco po dobu tří, respektive deseti let, došlo k vydržení dané věci. I

6 Sociální rubrika Nejprve k vašemu důchodovému věku. Podle data narození a skutečnosti, že jste vychovala dvě děti, činí váš důchodový věk 58 roků a 4 měsíce. Důchodová reforma váš důchodový věk nemění. Budete-li mít splněnou podmínku doby pojištění minimálně 25 let, nárok na řádný starobní důchod vám vznikne 5. listopadu K tomuto datu si můžete požádat prostřednictvím OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště o přiznání řádného starobního důchodu. Přitom není třeba předkládat ty dokumenty, které již byly přijaty do evidence ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) dříve v souvislosti s žádostí o invalidní důchod. Rozhodnete-li se pro starobní důchod, můžete žádost uplatnit nejdříve tři měsíce před datem, ke kterému o důchod žádáte. Nepodáte-li si žádost o starobní důchod, bude vám po uplynutí vašeho důchodového věku nadále náležet plný invalidní důchod. KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Mám si požádat o starobní důchod? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám už 10 let plný invalidní důchod. Letos na podzim bych měla mít nárok na řádný starobní důchod, pokud mi tento věk nezvýšila přijatá důchodová reforma. Narodila jsem se a vychovala jsem dvě děti. Musím si po dosažení důchodového věku požádat o starobní důchod? Bude vyšší, nebo nižší než plný invalidní důchod, který pobírám? B. T., Polička Vzhledem k valorizacím důchodů a k dalším okolnostem (dopočtená doba) je výše pobíraného plného invalidního důchodu obvykle vyšší než výše řádně přiznaného starobního důchodu. Přesto se nemusíte bát o starobní důchod požádat a o této skutečnosti se přesvědčit. Podle ustanovení 58 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Toto ustanovení tedy řeší ve prospěch žadatele zpravidla situaci, ve které se po provedení výpočtu ukáže, že dosud pobíraný plný invalidní důchod je vyšší, než by byl požadovaný starobní. Výplata vyššího plného invalidního důchodu se pak ponechá a starobní důchod se nepřizná. Zákon řeší i situaci, kdy jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a plného invalidního důchodu ve stejné výši. V tomto případě se přizná důchod, který si pojištěnec sám zvolí. Musí zaměstnavatel platit pojistné za důchodce? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám druhým rokem starobní důchod. Zvyšují mi nájem, chci se pokusit najít si přivýdělek. Má zaměstnavatel nějakou výhodu, když zaměstná důchodce? Slyšela jsem, že nemusí platit jedno z pojištění. Jedná se o sociální, nebo o zdravotní pojištění? J. Č., Vsetín Předně připomínáme, že pokud chcete vykonávat výdělečnou činnost vedle pobírání starobního důchodu, je třeba uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, nepřesahující dobu jednoho roku. V opačném případě by vám výplata důchodu nenáležela, ačkoli nárok na důchod by nezanikl. Neuvádíte ve svém dotazu, zda nejste poživatelkou předčasně přiznaného starobního důchodu. Pokud ano, můžete vykonávat výdělečnou činnost až od doby, kdy dosáhnete důchodového věku. Pokud se týká pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., vyměřovací základ pojistného pro zaměstnance platí shodně i pro zaměstnance, poživatele starobního důchodu. Je tomu tak od , kdy bylo sociální pojištění zavedeno. Pracující starobní důchodce tak odvádí pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podíváme-li se zpětně na nároky, které mu vznikají z těchto systémů, je to vlastně pouze nemocenské, a to v omezeném rozsahu. Zatímco podpůrčí doba běžného zaměstnance činí jeden rok, podpůrčí doba poživatele starobního důchodu je jen 81 kalendářních dnů. Důchod se při další výdělečné činnosti nezvyšuje, příznivější úprava byla přijata novelou zákona o důchodovém pojištění, která má nabýt účinnosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání starobnímu důchodci též nevzniká, a to v souladu s ustanovením 44 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., kde je uvedeno, že uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu. V oblasti pojistného na všeobecné zdravotní pojištění došlo k postupnému vývoji právní úpravy. Poživatelé důchodu jsou z hlediska zdravotního pojištění státními pojištěnci. Pokud jsou zaměstnáni, hradí pojistné stát i zaměstnavatel. Před prováděl zaměstnavatel u zaměstnanců-státních pojištěnců tzv. odpočet, vyměřovací základ byla částka přesahující částku pojistného, které platil za tyto osoby stát. Zákon č. 438/2004 Sb. tento odpočet zrušil. Nyní tedy, stejně jako je tomu i u sociálního pojištění, není žádný rozdíl v určení vyměřovacího základu běžného zaměstnance a zaměstnance pobírajícího starobní důchod. VÝVOJ INFLACE V ČERVNU A ČERVENCI 2008 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO ČERVEN: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červnu 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,7 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červen 2008 je 4,0 procenta, jak uvedl Eurostat. II ČERVENEC: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červenci 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,6 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červenec 2008 je 4,1 procenta, jak uvedl Eurostat.

7 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Jak předejít problémům s dluhy JUDr. MILAN KUTNAR, Metodické pracoviště OS KOVO Hradec Králové Poměrně frekventovaným okruhem dotazů, které se objevují na poradních dnech pořádaných naším pracovištěm ve východočeských základních organizacích OS KOVO, jsou dluhy našich členů u různých finančních společností i bank. Členové se zpravidla objevují až s platebním rozkazem v ruce a chtějí proti němu sepsat odpor v domnění, že jim tato obrana proti jejich věřiteli nějak pomůže. Bývá pravidlem, že jsou vždy pohoršeni, co si to jejich věřitel dovoluje, když dluh nemají z čeho zaplatit. Dále se ptají, jak to je možné, že ve smlouvě může být sjednán třeba 50procentní úrok. Některým zase vrtá hlavou, proč - když si půjčili třeba jen Kč a zaplatili už celkem Kč - jim přišel od věřitele výpis z účtu, že stále dluží Kč. Každý se ptá, jak své problémy s dluhy co nejlépe vyřešit. Nejprve k podání odporu proti platebnímu rozkazu. Každému členovi podání odporu proti platebnímu rozkazu, kterým se věřitel právem domáhá zaplacení dlužné částky, rozmlouvám. Není toto řešení jak se proti placení ubránit a pouze se zvyšuje částka, kterou dlužník zaplatí na nákladech spojených s předmětným soudním sporem a to výrazně. Lze říci, že čím více se dlužník bude zaplacení bránit, tím lépe se má osoba, která věřitele zastupuje (zpravidla advokát věřitele) a následně i například exekutor. Pokud se jedná o to, že dlužník splácí a splácí svůj dluh a dlužná částka se nesnižuje. Stačí si vzít do ruky kalkulačku. Některé opravdu výhodné úvěry, půjčky apod. jsou konstruovány tak, že ve skutečnosti splácí dlužník svému věřiteli svůj dluh sice v nízkých splátkách, ale těmito je umořováno pouze příslušenství - sjednaný úrok. V podstatě musím konstatovat, že neumím poradit člověku, který si půjčil od svého věřitele peníze a dnes neví jak své závazky uhradit. A tak moji odpověď berte prosím jen jako podnět ke svému zamyšlení se nad tímto problémem. Logicky nejlepší mi připadá řešit problém tak, že dlužník věřiteli v co nejkratší době uhradí vše, co dluží, a vyvaruje se půjčení dalších peněz. Bohužel vše funguje opačně. Zadlužený člověk, který se dostane do problémů se splácením svých závazků, využívá zpravidla dalších nabídek různých finančních společností a znovu si půjčuje, už jen na umoření svých předchozích dluhů. Postupně se tak zadlužuje stále více. Bohužel půjčování peněz na úrok, který je dnes ukryt nejčastěji pod pojmy jako leasing, hypotéka, úvěr, splátkový prodej apod., je problém neskutečně objemný a velice starý. K výši úroků. Základní problém při půjčování peněž představují nikým neregulované podmínky týkající se výše úroků. Tyto dosahují u půjček od finančních společností zcela běžně až procent. Při půjčování peněz je nutno vycházet z toho, že občanský zákoník (ObčZ 658 odst.1) nestanoví, do jaké výše lze sjednat úroky při půjčce. Až soud může s ohledem na okolnosti konkrétního případu s poukazem na 3 odst. 1 ObčZ nepřiznat věřiteli nepřiměřeně vysoký úrok sjednaný s dlužníkem. Zde ale předem upozorňuji, že nelze spoléhat na to, že by dlužník mohl být ve sporu o přiměřenost úroků úspěšný. Dlužník by se sice teoreticky mohl domáhat soudní cestou dobrých mravů podle 3 odst.1 ObčZ, ale toto představuje navíc výlohy za právní zastoupení a na ty dlužník zpravidla nemá finance. Podle teorie je nepřiměřeným úrokem zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Na druhé straně teorie rovněž připouští, že u půjček uzavíraných s osobami, které se nacházejí v obtížné finanční situaci a mají pro věřitele na rozdíl od půjček či úvěrů poskytovaných peněžními ústavy výrazně vyšší míru rizikovosti, nemusí být nepřiměřený ani úrok, který je trojnásobkem úrokové míry peněžních ústavů. Pokud nahlédneme do minulosti. Půjčování peněž na úrok bylo u křesťanů ve středověku považováno za smrtelný hřích. V tehdejším křesťanském světě se věnovali nečistému řemeslu peněžnictví převážně jen židé. Už v roce 1484 byl v Čechách vyhlášen nejvyšší přípustný úrok, který v té době činil 10 procent. Kdo chtěl více, mohl být prohlášen za lichváře a popraven. Trest smrti za lichvu zrušil až císař Josef II. (v letech ), který současně snížil úrokový limit na 5 procent. Po čase úrokový limit opět vzrostl a na konci c. a k. monarchie činil 12 procent. Osobně nechápu, že dnešní stát nechrání své občany proti praktikám všech těch hodných finančních společností, které formou až neskutečně masivní reklamy nabízejí skutečně výhodné půjčky doslova na cokoliv. A rovněž nechápu na druhé straně myšlení některých našich členů, kteří jsou schopni si půjčit tolik peněž, že i celou svoji mzdu dávají na splácení svých závazků. Setkal jsem se i s případem, že dlužník se dostal do problémů se splácením úvěru jen proto, že zrovna v daném měsíci neměl tolik přesčasové práce, aby mu celková výše měsíční mzdy pokryla jeho měsíční splátky. Je třeba si uvědomit, že půjčování peněz, ať se již jedná o hypotéku, úvěr, půjčku, leasing apod., není nic jiného než obchod, ve kterém vám nikdo nedá nic zadarmo, dokonce ani ne o špetku levněji. I například tzv. leasing bez navýšení je pouze jen marketingový tah, při kterém se obchodník a leasingová společnost spolu domluví a úrokovou sazbu (kterou po vás nechtějí) započtou do ceny výrobku. Mnohdy je skutečně obtížné z uzavřené smlouvy o půjčce pochopit, kolik to vlastně má dlužník věřiteli za poskytnutou půjčku zaplatit a v jaké položkové sestavě. Pokud například potencionální zájemce využije možnosti vzít si úvěr prostřednictvím internetu, má zpravidla možnost si sám napřed spočítat, jak bude vypadat jeho pozdější splácení na tzv. úvěrové kalkulačce - tj. dozví se, že když si půjčí určitou částku, jak vysokými splátkami a kolik měsíců ji bude splácet. Je to velice jednoduché z pohledu nalákání zájemce o úvěr. Je ale třeba dávat veliký pozor na to, že u těchto finančních kalkulaček není většinou započítáváno pojištění, kterým finanční společnost dohání například sníženou úrokovou sazbu, poplatky za uzavření smlouvy apod. Půjčování peněz je pro mnohé finanční společnosti ideální finanční zdroj na desítky let dopředu. V současnosti na českém trhu působí cca 77 finančních společností, které jsou sdruženy v České leasingové a finanční asociaci. Doporučení před půjčkou Zcela paradoxně: I když mnohé finanční společnosti vám k podpisu předloží smlouvu, která v konečném výsledku vám bude dřít kůži z těla, na svých internetových stránkách naprosto rozumně nabádají své potencionální klienty k ostražitosti při půjčování peněz. Proto, když už se rozhodnete využít kteréhokoliv finančního produktu některé z finančních společností, ale i od banky, lze nesporně doporučit se řídit minimálně těmito pravidly : III

8 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha 1. Stanovit si priority je nutno si uvědomit, zda opravdu a na co půjčku potřebuj(pokud mi padá střecha na hlavu, nebudu si brát půjčku na DVD přehrávač). 2. Vybrat si seriózního poskytovatele - vybrat si takovou firmu, která mi dodá veškerinformace, které potřebuji a chci znát. Předtím, než smlouvu o půjčce (úvěru, leasingu)podepíši, musím mít možnost si tuto smlouvu a obchodní podmínky v klidu a bez nátlakupřečíst a řádně prostudovat. 3. Při uzavření smlouvy mi musí být zcela jasné, kolik budu splácet, jak dlouho a kolikzaplatím navíc. 4. Preferovat flexibilní půjčku - při výběru půjčky si zvolím tu, kterou budu moc v budoucnu přizpůsobit svým aktuálním možnostem jde o možnost si i později dohodnout jinou výši splátek a možnost předčasného splacení půjčky bez sankcí. 5. Musím znát černé na bílém - a v textu smlouvy musím mít uvedeny všechny výdaje související s půjčkou. Jde o to si prověřit všechny výdaje, které s půjčkou souvisejí například poplatky za vedení účtu, za vyřízení půjčky. Nestačí jen vědět výši úroků, je třeba znát i výši RPSN (roční procentní sazba nákladů), která je základním ukazatelem nákladů spojených s úvěrem. Jedná se o roční procentní podíl z dlužné částky, který je zákazník povinen zaplatit za období jednoho roku. Zahrnuje všechny platby, jako například administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru, za vedení účtu, úroky apod. 6. Musím být opatrný na skryté poplatky jde například o poplatky za předčasné splacení úvěru, sankci za zpoždění se zaplacením splátky apod. 7. Musím si být vědom svým reálných možností splácet půjčku - musím vědět, kolik vydělám, zda tuto částku budu skutečně vydělávat po celou dobu splácení půjčky. 8. Být pojištěn proti nemožnosti splácet - respektive mít uzavřenu u poskytovatele půjčky pojistku proti situacím, které mi mohou zabránit půjčku splácet (například ztrát zaměstnání, dočasná pracovní neschopnost). 9. Problémy se splácením půjčky neřešit další půjčkou - nesporně je vhodnější se o problému dohodnout s poskytovatelem půjčky. 10. Nikdy nepřistupte na to, abyste se stal ručitelem půjčky někomu jinému - ani za cenu rizika, že třeba toto odmítnutí naruší váš přátelský vztah s dlužníkem. Každý, kdo uvažuje o tom, že si půjčí, by neměl vidět jen částku, která mu má být půjčena, ale měl by počítat i s úroky, případnými pokutami z prodlení a s možností, že se i bez své viny může dostat do situace, kdy nebude mít možnost splácet vůbec. Potom totiž rychle nastupují vymahači a exekutoři. A ještě k otázce, zda si vzít půjčku od banky a nebo od nějaké finanční společnosti. Dovolím si odpovědět výňatkem z článku z jednoho diskusního internetového fóra, kde odpovídá tiskový mluvčí jedné skutečně známé finanční s. r. o.: Srovnávat půjčku od banky s půjčkou od naší finanční s. r. o. je zavádějící. Obě jsou dobré, ale každá z nich pro jiný účel, za jiných podmínek. Banky mají mnohem přísnější systém posuzování bonity klienta, tj. jeho možnosti splácet. Naše finanční s. r. o. si může dovolit půjčovat bez absolutně žádné formy jištění i lidem s nižšími příjmy a podprůměrnými příjmy právě kvůli tomu, že má mechanismy jak zabránit, aby se tito klienti dostali do problémů. Jsou to týdenní návštěvy v bytě klienta, které umožňují zachytit jakékoliv problémy v samém zárodku. Samozřejmě tento systém má svoje náklady, které se promítají i do ceny produktu. Poznamenávám, že se tyto náklady promítají také do RPSN (roční procentní sazby nákladů). Psychologické okénko Na co se mám připravit při výběrovém řízení? EVA VRBOVÁ, personální odbor OS KOVO Začátkem června jsem maturovala na střední obchodní škole. Zaměstnání zatím žádné jisté nemám. Chci se po prázdninách přihlásit na výběrová řízení, ale nevím, na co se mám hlavně připravit a co mě čeká. D. W., Karviná Pozvánka na osobní pohovor v rámci výběrového řízení v prvé řadě znamená, že jste prošla prvovýběrem. Málokterá firma nebo instituce pozve k osobnímu pohovoru všechny zájemce (uchazeče) o místo. Co se tím rozumí v praxi? Že firmu (instituci) vaše podání v životopisu zaujalo a stáváte se tak horkou kandidátkou na úspěch. Ze své zkušenosti vím, že firma na osobní pohovor pozve nejvýše 10 až 12 uchazečů po selekci, právě na základě podání prvotního představení. Teď znáte první důležitý bod, který je hodnocen výběrovými komisaři. Záleží na kvalitně sepsaném osobním představení v curriculum vitae, čili v životopisu. Přitom je podstatné správně reagovat na zadání v inzerci. A to je mnohdy problém. Nedobře se vnímá několikrát okopírovávaný životopis, kde se mění jen datum. Vždy dodávejte originál. Dalším důležitým krokem je získat si o firmě (instituci) informace a stejně tak o místě, o které se ucházíte. Využijte internet, osobní kontakt, telefon a jiné dostupné informace. Mít informace a rozumně je použít je půl úspěchu a komisaři jsou potěšeni vaším entuziasmem. Pozváním na osobní pohovor pro vás nastává dilema: Co si vzít na sebe? Je přitom jedno, jste-li žena nebo muž. Jaká použít líčidla, parfémy...? I V Kdo bude ve výběrové komisi (staří, mladí, muži, ženy...)? Nemám na někoho kontakt ve firmě, v komisi ap.? O jaký si mám říci plat? Mám vzít s sebou originály, nebo kopie dokladů, vysvědčení, diplomů? Ano, jsou to dilemata, kterým se nevyhnete, protože každou chybu si následně budete vyčítat. Jinak: jde-li o funkci či pozici asistentky, sekretářky k nějakému šéfovi, je dobré vědět, kdo je tím šéfem, ať již jde o muže nebo ženu. A tady je rada - informovat se předem - nedocenitelná. Dnes platí, že se vyžaduje určitý stupeň kulturní vzdělanosti v kombinaci s atraktivností. Nejde o vzdělanost, kulturnost v kombinaci s obézností, nemocemi či s předdůchodovým věkem. Je to však vis mai or. Jde-li o odborného pracovníka, tak se zpravidla vyžadují znalosti a kvalit. Takže chcete-li uspět, měla byste se zajímat, kdo vám bude šéfovat, jaká bude komise, budou-li psychotesty apod. Znalost prostředí se vším, co s tím souvisí, otupuje nervozitu a vy bodujete. Kdo je připraven, není překvapen! Shrnutí: 1) kvalitní životopis reflektující na zadání; 2) určitá znalost prostředí, kam chci ; 3) správná volba vizáže k osobnímu pohovoru nebo na psychotesty.

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Odpovědi na dotazy ze semináře pro zaměstnavatele OZP

Odpovědi na dotazy ze semináře pro zaměstnavatele OZP Odpovědi na dotazy ze semináře pro zaměstnavatele OZP Odpovídal JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce MPSV I. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 01.I Dotaz: V jaké výši, tedy za kolik zaměstnanců budu moci

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více