Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?"

Transkript

1 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Jak předejít problémům s dluhy Zaměstnanci Siemens Kolejová vozidla se obávají o svou budoucnost (mítink ) Do hospody teď nechodím. Je to tam samá olympiáda, ale o tom, že nám důchod zvedli jen o 470 Kč, nepadne ani slovo... Zličínští jdou do stávky Zaměstnanci firmy Siemens Kolejová vozidla na pražském Zličíně se rozhodli přistoupit ke dvouhodinové výstražné stávce 20. srpna. Svůj souhlas s tímto krokem vyjádřili hlasitě na mítinku v prostorách továrny 14. srpna (v den redakční uzávěrky). Z mítinku přinášíme v tomto článku aktuál ní informace - citujeme z projevů řečníků (bližší podrobnosti o celé kauze viz článek na této straně vpravo). Jiří Žáček, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla: Při dnešním vyjednávaní zaměstnavatel nabídl jako odstupné jen dva platy navíc. Je to hanba, je to urážka a my s tím nesouhlasíme. Dává najevo, že si vás, zaměstnanců, neváží. Zaměstnavateli předložíme naše návrhy jednak na odstupné v případě zavření firmy a jednak na motivační balíčky v případě dokončení zakázek. Bez stávky nezmůžeme nic, proto jednohlasně obě grémia závodních výborů odsouhlasila výstražnou stávku na od 12 do 14 hodin. Jsme všichni na jedné lodi, v těžké situaci, a já za vás bojuji za všechny, abyste měli budoucnost a zajištěná místa. Musíme vydržet bojovat, jinak jsme prohráli. Chci vidět světlo na konci tunelu, že firma nebude prodaná a zlikvidovaná. Josef Středula, předseda OS KOVO: Chtěli bychom postupně gradovat akce, aby bylo jasno, že skončila doba vyjednávání, a abychom jenom my nebyli ti, kdo jsou ochotni vyjednávat. Máme podmínku, aby zaměstnavatel podepsal závazek o nepropuštění zaměstnanců k My se nezastavíme před koncernem Siemens, a když si myslí, že zavření naplánuje na prostředek léta a že to tu půjde jako nůž (Pokračování na str. 2) Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? Proč Siemens zavírá zrovna svůj pražský závod Nadnárodní koncern Siemens AG se sídlem v bavorském Mnichově rozčeřil stojaté vody letní okurkové sezóny pro Čechy nepříjemnou zprávou, že hodlá opustit svůj závod na výrobu kolejových vozidel v pražském Zličíně. Proč právě Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., má dostat černého Petra? K tomuto kroku prý firmu vedly ekonomické důvody, především nadbytek jeho výrobních kapacit v Evropě. Další dva své závody s podobným výrobním programem v Německu a Rakousku však zavírat nehodlá. Jedná se tedy zřejmě o první historický případ přesunu výroby z Východu na Západ. Například plánovaná výroba kolejových vozidel pro rakouské dráhy se z Prahy přesunula do firemního závodu ve Vídni. České odbory se proto právem ptají, proč Siemens se svými českými zaměstnanci jedná, jako by byli jen druhé kategorie. Ozvěny dne K okolnostem odchodu Siemense ze Zličína se již brzy po jeho avizování vyjádřil 23. července v Českém rozhlase v pořadu Ozvěny dne předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Přinášíme podstatný výňatek z tohoto rozhovoru: Redaktor: Vy říkáte: nelíbí se nám přístup, kdy je na nás, na Čechy, pohlíženo jako na občany Evropské unie druhé kategorie. Trochu silná slova J. Středula: Já si myslím, že to ještě silná slova nejsou. Když mluvím o druhé kategorii, tak tím zdůrazňuji, že se firma Siemens chová ke svým zaměstnancům v Německu zcela odlišně než k jejich kolegům v České republice a možná také i k těm v dalších zemích EU. Protože v našem případě v žádném případě žádná komunikace s českými zaměstnanci neexistuje. Komunikace je jenom v Německu, a tam také chtějí ochránit pracovní příležitosti a je na to dokonce uzavřena dohoda, v níž je napsáno, že v Německu nedojde k nucenému propouštění do 30. září A já se musím logicky ptát, jak je možné, že takováto ochrana se poskytne v jedné zemi EU, ale v druhé zemi se sděluje, že firma končí, a je možné, že bude kompletně uzavřena včetně těch 1100 pracovních míst, které na Zličíně jsou? Redaktor: Určitě ale víte, že firma Siemens nezískala zakázku na nové pražské tramvaje. Takový krok jako přehodnocení působení v Praze je pak pochopitelný J. Středula: Pane redaktore, kdybyste měl pravdu, znamenalo by to, že Siemens je lokální firmou, která je závislá na jedné zakázce. Ale to je firma globální, která svou takzvanou divizi Mobility nemá jenom v České republice. Redaktor: Vyrábění kolejových vozidel jinde než v zemi, pro kterou jsou určena, vyjde podle názorů firmy Siemens dráž. J. Středula: Nikoliv. Globální náklady se dají velmi jednoduše ekonomicky spočítat, a když je srovnáte například mezi Českou republikou a Rakouskem, kde je také divize Mobility zastoupena, a pak zjistíte, že v Rakousku dojde sice také ke snížení počtu zaměstnanců, ale nedochází k rušení celé firmy či jejímu prodeji, tak co si o tom pak máte myslet? Jenom v České republice (Pokračování na str. 2) 1

2 se má firma prodat nebo kompletně uzavřít. Takže z tohoto pohledu je tady jasná nerovnost, a proto to tvrzení o zaměstnancích druhé kategorie. Navíc já jsem přímo ve firmě zaznamenal i takové názory, které lze nazvat xenofóbní, kdy lidé neposuzují situaci tak, že se jedná jen o Siemens, ale říkají: Němci. A to si myslím, že je to nejnebezpečnější takovýto zkrat komunikace, který v této chvíli způsobila firma Siemens. Dokonce bych konstatoval i to, že my nejsme žádná banánová republika, a pokud se tady někdo banánově zachoval, tak to byl management firmy Siemens AG. Ve stávkové pohotovosti Zaměstnanci zličínského závodu se nehodlají dát jen tak lacino. Již 21. července se na firemním mítinku rozhodli přistoupit k neomezeně dlouhé stávkové pohotovosti. Je těžko zdůvodnitelné, že firma, která se ekonomicky odrazila od svého dna, bude zlikvidována z ekonomických důvodů. Je jasné, že důvody k likvidaci firmy jsou pravděpodobně politické, konstatuje se v prohlášení účastníků tohoto shromáždění. Personální šéf koncernu Siegfried Russwurm se následně dohodl s odbory na vytvoření skupiny, která bude o situaci dále vyjednávat. Odbory trvají na zachování výroby, byť i pod jiným majitelem. V případě zavření podniku budou požadovat odpovídající vyrovnání se zaměstnanci. 29. července Siemens odborářům přislíbil, že zachová ve své továrně na Zličíně všechna pracovní místa až do konce září příštího roku. Náš boj za úspěšné řešení nepříznivé situace ale zdaleka nekončí. Přestože sotva dokážeme ovlivnit rozhodnutí koncernu, máme dostatek vůle a prostředků k tomu, abychom mohli vyjednat adekvátní podmínky pro naše členy a zaměstnance, s jejichž pomocí by mohli bez negativních dopadů vyřešit svou další budoucnost. Půjde o dlouhý a náročný proces, při kterém bude další podpora nezbytná, uvádí v poděkování všem odborářům, kteří své zličínské kolegy jakkoliv podpořili, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiří Žáček. Odbory dále po vedení firmy požadují, aby 2 KOVÁK číslo července 2008 Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? (Dokončení ze str. 1) Zleva: předseda ZO OS KOVO SKV Žáček, šéf IGM v Bavorsku Neugebauer, předseda OS KOVO Středula, předseda ZO OS KOVO Lokomotivka Kalous, místopředsedové OS KOVO Souček a Endlicher jim předložila relevantní podklady odůvodňující její rozhodnutí opustit Zličín. Ta tak měla učinit do 1. srpna, ale nestalo se tak dosud. Je to porušení dohod, je to porušení důvěry a je to jeden z dokladů neserióznosti postupu firmy Siemens. Je možné, že se přesně takto chovali členové orgánů firmy Siemens v době, kdy rozhodovali o zrušení závodu v České republice! uvedl v reakci na vývoj situace J. Středula v tiskové informaci 5. srpna. Ani po dalším jednání s vedením firmy, které proběhlo téhož dne za podpory mítinku zaměstnanců, však nejsou odbory s poskytnutými informacemi spokojeny. Důvodem byla neochota Siemensu objasnit ekonomické příčiny, kvůli kterým se firma chce příští rok závodu zbavit. Příprava výstražné stávky Podle dosavadního vývoje jednání pracovní skupiny tvořené zástupci OS KOVO a Siemense vše nasvědčuje tomu, že firma Siemens volí zdržovací taktiku a chce protahovat jednání o případném novém vlastníkovi do doby, kdy bude dokončena podstatná část rozpracovaných zakázek, sdělil Kováku vedoucí skupiny za odbory místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček. Pak už by ale bylo pozdě chtít prosazovat nadstandardní odstupné pro zaměstnance pro případ, že se firmě Siemens nepodaří prodat zličínský závod jinému vlastníkovi do 30. září Z toho důvodu změnila strana odborů na třetím jednání pracovní skupiny OS KOVO a Siemense dne 12. srpna 2008 Zličínští jdou do stávky (Dokončení ze str. 1) svůj postup a požadovala nejprve uzavření dohody o sociálním plánu, který by zahrnoval především formu a výši odstupného a spoluúčast firmy na rekvalifikacích v případě uzavření továrny na Zličíně. Protože na zmíněném jednání nedošlo k dohodě, rozhodly se odbory pro jeho dočasné přerušení a připravují výstražnou stávku, dodal místopředseda J. Souček. Projevy solidarity Odboráři ve Zličíně obdrželi řadu podpůrných dopisů. Z některých níže citujeme. ZO OS KOVO Škoda Auto, a. s.: Při všech vašich akcích, případně pokud by došlo ke stávkovému boji, jsme plně připraveni poskytnout vám veškerou možnou a potřebnou podporu a pomoc. ZO OS KOVO J. Porkert, a. s., Skuhrov nad Bělou: Někteří zaměstnavatelé se díky naší legislativě chovají vůči svým zaměstnancům arogantně a povýšenecky a odborový svaz je jedinou složkou, která hájí zájmy všech zaměstnanců v tomto státě. Jsme s Vámi a držíme palce v dalších jednáních! Rada odborů OS KOVO Arcelor Mittal ČR: Nesmíme v České republice společně připustit hromadné rušení pracovních míst a výrob pouze v zájmu globální ekonomiky či dokonce v důsledku politických vlivů. Musíme také bojovat o řádné dodržování sociálního dialogu ze strany zaměstnavatelů a vlastníků k možnosti obhajoby práce a zastupování práv zaměstnanců i zamezení dopadů na jejich rodiny. Dnes jste to vy a zítra to můžeme být i my! Rada předsedů ze společenství ČKD Praha: Se znepokojením v posledních dnech sledujeme v médiích a z informací vedení OS KOVO neuvěřitelné jednání vedení firmy Siemens. Vy, bývalí kolbeňáci, kteří jste nedávno prošli konkursem vinou špatné strategie ČKD, se opět musíte bohužel obávat o zaměstnání a domáhat se svých práv pomocí mítinků a demonstrací. Nedejte se! ZO OS KOVO LET, a. s., Kunovice: Naši zaměstnanci prošli v posledních 10 letech dvěma konkursy a víme, jaký významná odborová organizace a solidarita. Máme za sebou i špatnou zkušenost se zahraničním vlastníkem, který nedodržel privatizační sliby a přivedl společnost ke krachu. ZO OS KOVO při České Zbrojovce, a. s., Uherský Brod: Jsme s vámi v obtížné sociální situaci pro všechny vaše členy a také ostatní zaměstnance a přejeme vaší odborové organizaci, aby dospěla ve vyjednávání s vedením firmy Siemens k pozitivnímu a přijatelnému vyřešení stávající situace. Pokud chcete vyjádřit odborářům ze Siemense podporu a solidaritu, zašlete ji na předsedy ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiřího Žáčka: (budeme rádi, pokud kopie zašlete i do redakce Kovák). Text a snímky MARTIN BENEŠ po másle, tak se šeredně mýlí. Chceme akci dotáhnout do vítězného konce, ale bez vás to nejde. Souhlasíte s naším postupem? Sejdeme se všichni před branou? (Odpovědí byl sborové ano a potlesk.) Werner Neugebauer, šéf kováckých odborů IG Metall v Bavorsku: Zvolili jste správnou strategii, abyste mohli tlak na zaměstnavatele stále zesilovat. My víme, jak se Siemens chová v SRN, máme s ním zkušenosti 35 let a v posledních pěti letech jsou nejhorší. Přesto se podařilo dohodnout smlouvu o odškodnění propouštěných zaměstnanců. Není možné, aby Siemens podepsal u nás dohodu s odbory, ale k lidem v České republice se choval jako k zaměstnancům druhé kategorie. Je třeba, aby získali to samé. Propouštění zabránit nemůžeme, ale když už se to stane, můžeme jim zatopit tak, až je z toho trefí šlak. Na podporu vaší výstražné stávky od nás přijedou odboráři ze závodů v Erlangenu, Norimberka a Amberku. JANA BENEŠOVÁ Poznámka: Fotoreportáž z akce viz str. 4.

3 Maďarské město, kterému konkurovali další uchazeči z Polska, Rumunska a Srbska, zvítězilo díky kvalifikaci pracovních sil a husté síti subdodavatelských firem v Maďarsku, konstatoval německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung však při zvažování nabídek z uvedených východoevropských zemí sehrála zásadní roli i otázka mezd, jejichž růst je na rok 2008 odhadován v Polsku na 14 procent Rumunsku dokonce na 20 procent, zatímco v Maďarsku jen na deset procent. Maďarsko je teprve pátou cizí Dne 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce, obsahující přes 120 novelizačních bodů. Zhruba 20 z nich představuje pro praxi významné věcné změny. Výklad těchto změn, včetně nálezu Ústavního soudu, obsahuje současný aktuální dodatek k publikaci Nový zákoník práce, který Sondy vydaly koncem roku Knížku i nyní připravila JUDr. KOVÁK číslo července 2008 Koncern TRW přesune výrobu do ČR a Polska Rakouští odboráři to označili za cynismus Do České republiky a Polska chce americký koncern TRW přeložit svou výrobu automobilových bezpečnostních pásů z továrny v Bergheimu u Salcburku, kterou uzavře do konce letošního roku. Výpovědi dostalo k 28. červenci 545 zaměstnanců, uvedl rakouský deník Der Standard. Ukončení provozu v Bergheimu zdůvodnil jeho obchodní šéf Hermann Hauser na shromáždění osazenstva pobouřeného rostoucími cenami surovin a klesajícími prodejními cenami výrobků. Také mzdové náklady v Rakousku dle jeho slov nelze již uvést do souladu s výrobními náklady a výnosy. V důsledku tlaku automobilek na snižování našich cen naše výrobky již nejsou ziskové. TRW uzavřel v posledních letech své závody na bezpečnostní pásy již ve Francii, Španělsku a Itálii. Podle Hausera se firma bude snažit zprostředkovat 80 procentům zaměstnanců práci u jiných podniků. Podstatně méně optimisticky vidí toto řešení předseda podnikové rady Franz Schnöll, podle jehož názoru 80 procent pracovníků jsou ženy, z velké části jen málo kvalifikované, které nemají dobré vyhlídky na pracovním trhu. Je mu prý zatěžko vidět kolem sebe naříkající lidi. Ještě ostřeji se vyjádřil generální tajemník Odborového svazu soukromých zaměstnanců Rudi Blaha, jenž označil postoj vedení za cynismus. TRW, který v Bergheimu vyráběl zhruba kusů tříbodových bezpečnostních pásů denně, měl v roce 2006 obrat 124 milióny euro při pozitivní bilanci. Výroba vyžaduje hodně manuální práce a tím i více pracovních sil. Sídlo koncernu je v americkém státě Michigan. Koncern patří k největším dodavatelům automobilového průmyslu a vyrábí vedle bezpečnostních pásů i volanty, brzdy, airbagy a elektroniku. Má přibližně 200 továren ve 27 zemích a zaměstnává na celém světě více než pracovníků, z toho asi polovinu v Evropě. Jeho celkový obrat byl v roce ,3 miliardy euro. JAN HÁLA V Maďarsku postaví novou automobilku Daimler bude vyrábět mercedesy v Kecskemétu Až 2500 lidí by mělo nalézt zaměstnání v nové továrně na výrobu automobilů značky Mercedes v maďarském Kecskemétu, ležícím asi 80 kilometrů jižně od Budapešti. Postaví ji německý koncern Daimler nákladem 800 miliónů euro. zemí, kde německý koncern zřizuje výrobu. První automobily by měly sjet z výrobních linek nového závodu Daimler v roce 2011, přičemž budou vyráběny ve čtyřech variantách. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsányi označil rozhodnutí koncernu Daimler za největší zahraniční investici v Maďarsku od přelomu před 19 lety. Od počátku 90. let zřídily své závody v Maďarsku z cizích automobilek jen německý koncern Audi v Györu a japonská společnost Suzuki v Esztergomu. JAN HÁLA neplacená inzerce Informace pro členy a funkcionáře OS KOVO Marcela Kubínková s kolektivem renomovaných právníků ČMKOS. Cena 178 Kč, formát A5, brož. Pro předplatitele 10% sleva. Objednávejte na adrese: SONDY, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel.: , fax: , Smuteční oznámení Odešel Lumír Tomáš: Sdělujeme vám smutnou zprávu, že pan Lumír Tomáš, nejdéle sloužící bezpečák na našem odborovém svazu, podlehl zákeřné chorobě. Nestačil tak vychutnat zasloužilý odpočinek v důchodu, kam jej zhoršující se zdravotní stav nasměroval. S prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v podstatě zabýval celý svůj pracovní život, přičemž jeho největší specializací byla zdvihací zařízení (výtahy). V této oblasti poskytoval tehdy v osmdesátých letech Krajskému výboru OS KOVO konzultace ještě jako pracovník Inspektorátu bezpečnosti práce v Ostravě pro Severomoravský kraj. Poté působil jako svazový inspektor bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj v Ostravě. Svou pracovní kariéru uzavřel dlouholetým působením na Metodickém pracovišti OS KOVO v Ostravě, jako specialista BOZP. Během své životní dráhy, s použitím své vysoké odborné erudice, významně ovlivnil přístup řady odborových funkcionářů i zaměstnavatelů k bezpečnosti práce. Při řešení konkrétních situací pomohl nespočetnému množství lidí. Osobní přístup a až tvrdohlavá zaujatost pomáhat zejména postiženým byly jeho typické vlastnosti, pro které mnoho zaměstnanců bude na Lumíra vděčně vzpomínat. Pro své kvality byl též vybrán jako člen komise BOZP a životního prostředí OS KOVO, kde odvedl opravdu pořádný kus práce, za kterou mu přísluší naše díky. Nemůžeme ještě alespoň nezmínit i jeho zásluhy na přípravě a realizaci kampaně BOZP OS KOVO 2007, kde například použité a dle ohlasů povedené motto Zdravý do práce zdravý z práce bylo z jeho duševní dílny. Lumír Tomáš byl dobrým kamarádem a kamarádů a přátel měl hodně, přesto ve svém osobním životě věnoval prakticky všechen volný čas své rodině a chvíle relaxace nacházel v rybaření. Nemůžeme se splést, vyjádříme-li přesvědčení, že nám všem, kteří jsme Lumíra alespoň trochu znali, bude chybět. MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista OS KOVO pro BOZP a životní prostředí Brožurka i na intranetu S velkým zájmem se setkalo červnové vydání brožurky poraden otištěných v Kováku v loňském roce. Proto v červenci došlo k umístění brožury i na Intranetu OS KOVO v sekci Kovák pod názvem: Poradny na přání vydané v roce Pro příští rok připravujeme na základě dnešního velkého zájmu, který nás těší, vydání další brožury s poradnami za letošní rok. Její vydání předpokládáme podstatně dříve, nejpozději do konce 1. čtvrtletí 2009, a ve vyšším nákladu než nyní. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2008 Fotoreportáž ze Zličína Zaměstnanci se jen tak vzdát nehodlají... Zličínští se necítí jako zaměstnanci druhé kategorie Podaří se udržet ve zličínské továrně výrobu kolejových vozidel? Je ještě nějaká naděje? Křížovka Křížovka Člověk nemůže být ideově vyspělý, není-li čestný, svědomitý,... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je Michail Sergejevič Gorbačov (*1931), generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu v letech Pokoušel se o změny, které by vedly ke zlepšení fungování sovětského hospodářského a politického systému a k ukončení studené války, ale které vedly i ke konci vlády KSSS a k rozpadu sovětského impéria. V roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír. (jk) Vyluštění z Kováku č. 25/2008 (výrok G. I. Caesara): Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. 4

5 Zdravotní pojištění KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Poradny na přání Započítává se zdravotní pojištění za dny neplaceného volna do superhrubé mzdy? Ing. ANDREA BICKOVÁ, specialistka Metodického pracoviště OS KOVO České Budějovice V červenci jsem čerpala dva týdny neplaceného volna (mám dvě děti), tak jak mi to umožnila uzavřená kolektivní smlouva. V srpnu jsem dostala výplatu a zjistila jsem, že mi do superhrubé mzdy bylo započteno i zdravotní pojištění za neplacené volno. Za tyto dny mi bylo zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta. Je to správně? Někde jsem četla, že zdravotní pojištění zaměstnance činí 9 procent z hrubé mzdy. J. A., České Budějovice Odpověď na vaši otázku bych rozdělila na dvě části: Nejdřív k sražené záloze na daň u mzdy za červenec. Co je superhrubá mzda, tedy základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, je uvedeno v 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. Přeložíme-li tento odstavec do lidštiny, pro výpočet měsíční daňové zálohy připočte zaměstnavatel ke hrubé mzdě zaměstnance částku odpovídající výši jeho (zaměstnavatele) odvodu na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na sociální a všeobecné zdravotní pojištění (čili 26 procent a 9 procent). Z výše uvedeného vyplývá, že fiktivní vyměřovací základ, který je nutný pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění z titulu neplaceného volna, se nepřipočte ke hrubé mzdě základu, z něhož zaměstnavatel vypočte pojistné na zdravotní pojištění vstupující do superhrubé mzdy, neboli - jinak řečeno - zdravotní pojištění za dny neplaceného volna se nezapočítává do superhrubé mzdy. Co se týče výše odvodu pojistného na všeobecné zdravotního pojištění, postupuje se dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, kde v 9 odst. 3 je popsán postup při placení pojistného za dny neplaceného volna zaměstnance. Tj. nemá-li zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou smlouvu, ve které se zaměstnanec zavazuje zcela nebo zčásti uhradit zaměstnavateli jeho díl pojistného, platí za tyto dny každý z nich svoje - tedy zaměstnavatel 9 procent a zaměstnanec 4,5 procenta z daného vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Pojistné za každý den neplaceného volna se vypočte z fiktivního základu, který se rovná části minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci (pro rok 2008 minimální mzda činí 8000 Kč, čili minimální mzda za 1 den v červenci je 258 Kč, tedy pojistné na zdravotní pojištění činí 12 Kč za zaměstnance a za zaměstnavatele 23 Kč). Toto pojistné na zdravotní pojištění za vás ani vy, ani zaměstnavatel odvádět nemusíte, jste-li osobou, pro kterou minimální vyměřovací základ neplatí dle 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění. Na vás by mohlo pasovat (v závislosti na věku vašich dětí) písmeno c) výše uvedeného paragrafu, tj. mohla byste být osobou celodenně řádně a osobně pečující alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let nebo nejméně o 2 děti ve věku do 15 let. Na tuto skutečnost doporučuji upozornit, a to nejlépe písemně, mzdovou účetní. Čili úplně jednoduše: Zaměstnavatel nepostupoval při zúčtování mzdy za měsíc červenec správně ani při určení výše superhrubé mzdy, ani při určení výše vašeho odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dny neplaceného volna. Částka 9 procent z hrubé mzdy je výše odvodu pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. Právní servis Vydržel jsem pozemek kolem svého domu? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právní odbor OS KOVO Již přes dvacet let užívám pozemek kolem domu, starám se o něj, nyní jsem zjistil, že není část pozemku moje, že patří obci. Když pozemek užívám již tolik let a pečuji o něj, nedošlo k jeho vydržení? K. B., Boskovice Vydržení je institut občanského práva, jehož uplatnění je možné pouze při dodržení určitých zákonem stanovených podmínek. Jeho účelem je uvést do souladu stav faktický se stavem právním, a umožnit tak nabytí vlastnictví držiteli věci, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem. Jednou, ne však jedinou, podmínkou je, aby věc byla užívána po určitou dobu, a to po dobu tří let; jedná-li se o nemovitost, po dobu deseti let. Druhou, neméně významnou podmínkou je skutečnost, že pro vydržení věci je nutná její předchozí oprávněná držba. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní, či vykonává určité právo (například odpovídající věcnému břemeni), a přitom není jejím vlastníkem. Aby taková osoba byla oprávněným držitelem, musí být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že jí věc či právo náleží. Pokud existuje jakákoli pochybnost, že není se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí věc patří, nejedná se již o držbu oprávněnou a takovou věc již nelze vydržet. Pokud tedy již přes dvacet let užíváte pozemek kolem domu, splňujete pouze první podmínku pro vydržení. Druhou podmínku, tedy podmínku oprávněné držby, můžete splňovat jen v některých, spíše výjimečných případech. Pokud pozemek užíváte bez jakéhokoliv nabývacího titulu, prostě se jen staráte o cizí pozemek a víte, že se jedná o pozemek jiného vlastníka, není tato podmínka naplněna. Rovněž pokud tento pozemek užíval i váš předchůdce a vy si pouze myslíte, že je váš, není tato podmínka naplněna, jelikož jste si daný stav mohl kdykoliv ověřit v katastru nemovitostí. Podmínka oprávněné držby bude však naplněna v případě, kdy byla uzavřena na daný pozemek kupní smlouva, po delší době se tato smlouva ukázala, že je zcela neplatná, přičemž by pozemek byl po dobu deseti let užíván jako pozemek vlastněný na základě této kupní smlouvy. Pro posouzení, zda byla věc vydržena či nebyla, je vždy potřeba vzít v potaz rozhodné skutečnosti podle objektivního hlediska, nikoli podle subjektivního pocitu. Nelze tedy paušálně stanovit, že užívám-li něco po dobu tří, respektive deseti let, došlo k vydržení dané věci. I

6 Sociální rubrika Nejprve k vašemu důchodovému věku. Podle data narození a skutečnosti, že jste vychovala dvě děti, činí váš důchodový věk 58 roků a 4 měsíce. Důchodová reforma váš důchodový věk nemění. Budete-li mít splněnou podmínku doby pojištění minimálně 25 let, nárok na řádný starobní důchod vám vznikne 5. listopadu K tomuto datu si můžete požádat prostřednictvím OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště o přiznání řádného starobního důchodu. Přitom není třeba předkládat ty dokumenty, které již byly přijaty do evidence ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) dříve v souvislosti s žádostí o invalidní důchod. Rozhodnete-li se pro starobní důchod, můžete žádost uplatnit nejdříve tři měsíce před datem, ke kterému o důchod žádáte. Nepodáte-li si žádost o starobní důchod, bude vám po uplynutí vašeho důchodového věku nadále náležet plný invalidní důchod. KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Mám si požádat o starobní důchod? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám už 10 let plný invalidní důchod. Letos na podzim bych měla mít nárok na řádný starobní důchod, pokud mi tento věk nezvýšila přijatá důchodová reforma. Narodila jsem se a vychovala jsem dvě děti. Musím si po dosažení důchodového věku požádat o starobní důchod? Bude vyšší, nebo nižší než plný invalidní důchod, který pobírám? B. T., Polička Vzhledem k valorizacím důchodů a k dalším okolnostem (dopočtená doba) je výše pobíraného plného invalidního důchodu obvykle vyšší než výše řádně přiznaného starobního důchodu. Přesto se nemusíte bát o starobní důchod požádat a o této skutečnosti se přesvědčit. Podle ustanovení 58 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Toto ustanovení tedy řeší ve prospěch žadatele zpravidla situaci, ve které se po provedení výpočtu ukáže, že dosud pobíraný plný invalidní důchod je vyšší, než by byl požadovaný starobní. Výplata vyššího plného invalidního důchodu se pak ponechá a starobní důchod se nepřizná. Zákon řeší i situaci, kdy jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a plného invalidního důchodu ve stejné výši. V tomto případě se přizná důchod, který si pojištěnec sám zvolí. Musí zaměstnavatel platit pojistné za důchodce? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám druhým rokem starobní důchod. Zvyšují mi nájem, chci se pokusit najít si přivýdělek. Má zaměstnavatel nějakou výhodu, když zaměstná důchodce? Slyšela jsem, že nemusí platit jedno z pojištění. Jedná se o sociální, nebo o zdravotní pojištění? J. Č., Vsetín Předně připomínáme, že pokud chcete vykonávat výdělečnou činnost vedle pobírání starobního důchodu, je třeba uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, nepřesahující dobu jednoho roku. V opačném případě by vám výplata důchodu nenáležela, ačkoli nárok na důchod by nezanikl. Neuvádíte ve svém dotazu, zda nejste poživatelkou předčasně přiznaného starobního důchodu. Pokud ano, můžete vykonávat výdělečnou činnost až od doby, kdy dosáhnete důchodového věku. Pokud se týká pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., vyměřovací základ pojistného pro zaměstnance platí shodně i pro zaměstnance, poživatele starobního důchodu. Je tomu tak od , kdy bylo sociální pojištění zavedeno. Pracující starobní důchodce tak odvádí pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podíváme-li se zpětně na nároky, které mu vznikají z těchto systémů, je to vlastně pouze nemocenské, a to v omezeném rozsahu. Zatímco podpůrčí doba běžného zaměstnance činí jeden rok, podpůrčí doba poživatele starobního důchodu je jen 81 kalendářních dnů. Důchod se při další výdělečné činnosti nezvyšuje, příznivější úprava byla přijata novelou zákona o důchodovém pojištění, která má nabýt účinnosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání starobnímu důchodci též nevzniká, a to v souladu s ustanovením 44 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., kde je uvedeno, že uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu. V oblasti pojistného na všeobecné zdravotní pojištění došlo k postupnému vývoji právní úpravy. Poživatelé důchodu jsou z hlediska zdravotního pojištění státními pojištěnci. Pokud jsou zaměstnáni, hradí pojistné stát i zaměstnavatel. Před prováděl zaměstnavatel u zaměstnanců-státních pojištěnců tzv. odpočet, vyměřovací základ byla částka přesahující částku pojistného, které platil za tyto osoby stát. Zákon č. 438/2004 Sb. tento odpočet zrušil. Nyní tedy, stejně jako je tomu i u sociálního pojištění, není žádný rozdíl v určení vyměřovacího základu běžného zaměstnance a zaměstnance pobírajícího starobní důchod. VÝVOJ INFLACE V ČERVNU A ČERVENCI 2008 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO ČERVEN: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červnu 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,7 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červen 2008 je 4,0 procenta, jak uvedl Eurostat. II ČERVENEC: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červenci 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,6 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červenec 2008 je 4,1 procenta, jak uvedl Eurostat.

7 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Jak předejít problémům s dluhy JUDr. MILAN KUTNAR, Metodické pracoviště OS KOVO Hradec Králové Poměrně frekventovaným okruhem dotazů, které se objevují na poradních dnech pořádaných naším pracovištěm ve východočeských základních organizacích OS KOVO, jsou dluhy našich členů u různých finančních společností i bank. Členové se zpravidla objevují až s platebním rozkazem v ruce a chtějí proti němu sepsat odpor v domnění, že jim tato obrana proti jejich věřiteli nějak pomůže. Bývá pravidlem, že jsou vždy pohoršeni, co si to jejich věřitel dovoluje, když dluh nemají z čeho zaplatit. Dále se ptají, jak to je možné, že ve smlouvě může být sjednán třeba 50procentní úrok. Některým zase vrtá hlavou, proč - když si půjčili třeba jen Kč a zaplatili už celkem Kč - jim přišel od věřitele výpis z účtu, že stále dluží Kč. Každý se ptá, jak své problémy s dluhy co nejlépe vyřešit. Nejprve k podání odporu proti platebnímu rozkazu. Každému členovi podání odporu proti platebnímu rozkazu, kterým se věřitel právem domáhá zaplacení dlužné částky, rozmlouvám. Není toto řešení jak se proti placení ubránit a pouze se zvyšuje částka, kterou dlužník zaplatí na nákladech spojených s předmětným soudním sporem a to výrazně. Lze říci, že čím více se dlužník bude zaplacení bránit, tím lépe se má osoba, která věřitele zastupuje (zpravidla advokát věřitele) a následně i například exekutor. Pokud se jedná o to, že dlužník splácí a splácí svůj dluh a dlužná částka se nesnižuje. Stačí si vzít do ruky kalkulačku. Některé opravdu výhodné úvěry, půjčky apod. jsou konstruovány tak, že ve skutečnosti splácí dlužník svému věřiteli svůj dluh sice v nízkých splátkách, ale těmito je umořováno pouze příslušenství - sjednaný úrok. V podstatě musím konstatovat, že neumím poradit člověku, který si půjčil od svého věřitele peníze a dnes neví jak své závazky uhradit. A tak moji odpověď berte prosím jen jako podnět ke svému zamyšlení se nad tímto problémem. Logicky nejlepší mi připadá řešit problém tak, že dlužník věřiteli v co nejkratší době uhradí vše, co dluží, a vyvaruje se půjčení dalších peněz. Bohužel vše funguje opačně. Zadlužený člověk, který se dostane do problémů se splácením svých závazků, využívá zpravidla dalších nabídek různých finančních společností a znovu si půjčuje, už jen na umoření svých předchozích dluhů. Postupně se tak zadlužuje stále více. Bohužel půjčování peněz na úrok, který je dnes ukryt nejčastěji pod pojmy jako leasing, hypotéka, úvěr, splátkový prodej apod., je problém neskutečně objemný a velice starý. K výši úroků. Základní problém při půjčování peněž představují nikým neregulované podmínky týkající se výše úroků. Tyto dosahují u půjček od finančních společností zcela běžně až procent. Při půjčování peněz je nutno vycházet z toho, že občanský zákoník (ObčZ 658 odst.1) nestanoví, do jaké výše lze sjednat úroky při půjčce. Až soud může s ohledem na okolnosti konkrétního případu s poukazem na 3 odst. 1 ObčZ nepřiznat věřiteli nepřiměřeně vysoký úrok sjednaný s dlužníkem. Zde ale předem upozorňuji, že nelze spoléhat na to, že by dlužník mohl být ve sporu o přiměřenost úroků úspěšný. Dlužník by se sice teoreticky mohl domáhat soudní cestou dobrých mravů podle 3 odst.1 ObčZ, ale toto představuje navíc výlohy za právní zastoupení a na ty dlužník zpravidla nemá finance. Podle teorie je nepřiměřeným úrokem zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Na druhé straně teorie rovněž připouští, že u půjček uzavíraných s osobami, které se nacházejí v obtížné finanční situaci a mají pro věřitele na rozdíl od půjček či úvěrů poskytovaných peněžními ústavy výrazně vyšší míru rizikovosti, nemusí být nepřiměřený ani úrok, který je trojnásobkem úrokové míry peněžních ústavů. Pokud nahlédneme do minulosti. Půjčování peněž na úrok bylo u křesťanů ve středověku považováno za smrtelný hřích. V tehdejším křesťanském světě se věnovali nečistému řemeslu peněžnictví převážně jen židé. Už v roce 1484 byl v Čechách vyhlášen nejvyšší přípustný úrok, který v té době činil 10 procent. Kdo chtěl více, mohl být prohlášen za lichváře a popraven. Trest smrti za lichvu zrušil až císař Josef II. (v letech ), který současně snížil úrokový limit na 5 procent. Po čase úrokový limit opět vzrostl a na konci c. a k. monarchie činil 12 procent. Osobně nechápu, že dnešní stát nechrání své občany proti praktikám všech těch hodných finančních společností, které formou až neskutečně masivní reklamy nabízejí skutečně výhodné půjčky doslova na cokoliv. A rovněž nechápu na druhé straně myšlení některých našich členů, kteří jsou schopni si půjčit tolik peněž, že i celou svoji mzdu dávají na splácení svých závazků. Setkal jsem se i s případem, že dlužník se dostal do problémů se splácením úvěru jen proto, že zrovna v daném měsíci neměl tolik přesčasové práce, aby mu celková výše měsíční mzdy pokryla jeho měsíční splátky. Je třeba si uvědomit, že půjčování peněz, ať se již jedná o hypotéku, úvěr, půjčku, leasing apod., není nic jiného než obchod, ve kterém vám nikdo nedá nic zadarmo, dokonce ani ne o špetku levněji. I například tzv. leasing bez navýšení je pouze jen marketingový tah, při kterém se obchodník a leasingová společnost spolu domluví a úrokovou sazbu (kterou po vás nechtějí) započtou do ceny výrobku. Mnohdy je skutečně obtížné z uzavřené smlouvy o půjčce pochopit, kolik to vlastně má dlužník věřiteli za poskytnutou půjčku zaplatit a v jaké položkové sestavě. Pokud například potencionální zájemce využije možnosti vzít si úvěr prostřednictvím internetu, má zpravidla možnost si sám napřed spočítat, jak bude vypadat jeho pozdější splácení na tzv. úvěrové kalkulačce - tj. dozví se, že když si půjčí určitou částku, jak vysokými splátkami a kolik měsíců ji bude splácet. Je to velice jednoduché z pohledu nalákání zájemce o úvěr. Je ale třeba dávat veliký pozor na to, že u těchto finančních kalkulaček není většinou započítáváno pojištění, kterým finanční společnost dohání například sníženou úrokovou sazbu, poplatky za uzavření smlouvy apod. Půjčování peněz je pro mnohé finanční společnosti ideální finanční zdroj na desítky let dopředu. V současnosti na českém trhu působí cca 77 finančních společností, které jsou sdruženy v České leasingové a finanční asociaci. Doporučení před půjčkou Zcela paradoxně: I když mnohé finanční společnosti vám k podpisu předloží smlouvu, která v konečném výsledku vám bude dřít kůži z těla, na svých internetových stránkách naprosto rozumně nabádají své potencionální klienty k ostražitosti při půjčování peněz. Proto, když už se rozhodnete využít kteréhokoliv finančního produktu některé z finančních společností, ale i od banky, lze nesporně doporučit se řídit minimálně těmito pravidly : III

8 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha 1. Stanovit si priority je nutno si uvědomit, zda opravdu a na co půjčku potřebuj(pokud mi padá střecha na hlavu, nebudu si brát půjčku na DVD přehrávač). 2. Vybrat si seriózního poskytovatele - vybrat si takovou firmu, která mi dodá veškerinformace, které potřebuji a chci znát. Předtím, než smlouvu o půjčce (úvěru, leasingu)podepíši, musím mít možnost si tuto smlouvu a obchodní podmínky v klidu a bez nátlakupřečíst a řádně prostudovat. 3. Při uzavření smlouvy mi musí být zcela jasné, kolik budu splácet, jak dlouho a kolikzaplatím navíc. 4. Preferovat flexibilní půjčku - při výběru půjčky si zvolím tu, kterou budu moc v budoucnu přizpůsobit svým aktuálním možnostem jde o možnost si i později dohodnout jinou výši splátek a možnost předčasného splacení půjčky bez sankcí. 5. Musím znát černé na bílém - a v textu smlouvy musím mít uvedeny všechny výdaje související s půjčkou. Jde o to si prověřit všechny výdaje, které s půjčkou souvisejí například poplatky za vedení účtu, za vyřízení půjčky. Nestačí jen vědět výši úroků, je třeba znát i výši RPSN (roční procentní sazba nákladů), která je základním ukazatelem nákladů spojených s úvěrem. Jedná se o roční procentní podíl z dlužné částky, který je zákazník povinen zaplatit za období jednoho roku. Zahrnuje všechny platby, jako například administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru, za vedení účtu, úroky apod. 6. Musím být opatrný na skryté poplatky jde například o poplatky za předčasné splacení úvěru, sankci za zpoždění se zaplacením splátky apod. 7. Musím si být vědom svým reálných možností splácet půjčku - musím vědět, kolik vydělám, zda tuto částku budu skutečně vydělávat po celou dobu splácení půjčky. 8. Být pojištěn proti nemožnosti splácet - respektive mít uzavřenu u poskytovatele půjčky pojistku proti situacím, které mi mohou zabránit půjčku splácet (například ztrát zaměstnání, dočasná pracovní neschopnost). 9. Problémy se splácením půjčky neřešit další půjčkou - nesporně je vhodnější se o problému dohodnout s poskytovatelem půjčky. 10. Nikdy nepřistupte na to, abyste se stal ručitelem půjčky někomu jinému - ani za cenu rizika, že třeba toto odmítnutí naruší váš přátelský vztah s dlužníkem. Každý, kdo uvažuje o tom, že si půjčí, by neměl vidět jen částku, která mu má být půjčena, ale měl by počítat i s úroky, případnými pokutami z prodlení a s možností, že se i bez své viny může dostat do situace, kdy nebude mít možnost splácet vůbec. Potom totiž rychle nastupují vymahači a exekutoři. A ještě k otázce, zda si vzít půjčku od banky a nebo od nějaké finanční společnosti. Dovolím si odpovědět výňatkem z článku z jednoho diskusního internetového fóra, kde odpovídá tiskový mluvčí jedné skutečně známé finanční s. r. o.: Srovnávat půjčku od banky s půjčkou od naší finanční s. r. o. je zavádějící. Obě jsou dobré, ale každá z nich pro jiný účel, za jiných podmínek. Banky mají mnohem přísnější systém posuzování bonity klienta, tj. jeho možnosti splácet. Naše finanční s. r. o. si může dovolit půjčovat bez absolutně žádné formy jištění i lidem s nižšími příjmy a podprůměrnými příjmy právě kvůli tomu, že má mechanismy jak zabránit, aby se tito klienti dostali do problémů. Jsou to týdenní návštěvy v bytě klienta, které umožňují zachytit jakékoliv problémy v samém zárodku. Samozřejmě tento systém má svoje náklady, které se promítají i do ceny produktu. Poznamenávám, že se tyto náklady promítají také do RPSN (roční procentní sazby nákladů). Psychologické okénko Na co se mám připravit při výběrovém řízení? EVA VRBOVÁ, personální odbor OS KOVO Začátkem června jsem maturovala na střední obchodní škole. Zaměstnání zatím žádné jisté nemám. Chci se po prázdninách přihlásit na výběrová řízení, ale nevím, na co se mám hlavně připravit a co mě čeká. D. W., Karviná Pozvánka na osobní pohovor v rámci výběrového řízení v prvé řadě znamená, že jste prošla prvovýběrem. Málokterá firma nebo instituce pozve k osobnímu pohovoru všechny zájemce (uchazeče) o místo. Co se tím rozumí v praxi? Že firmu (instituci) vaše podání v životopisu zaujalo a stáváte se tak horkou kandidátkou na úspěch. Ze své zkušenosti vím, že firma na osobní pohovor pozve nejvýše 10 až 12 uchazečů po selekci, právě na základě podání prvotního představení. Teď znáte první důležitý bod, který je hodnocen výběrovými komisaři. Záleží na kvalitně sepsaném osobním představení v curriculum vitae, čili v životopisu. Přitom je podstatné správně reagovat na zadání v inzerci. A to je mnohdy problém. Nedobře se vnímá několikrát okopírovávaný životopis, kde se mění jen datum. Vždy dodávejte originál. Dalším důležitým krokem je získat si o firmě (instituci) informace a stejně tak o místě, o které se ucházíte. Využijte internet, osobní kontakt, telefon a jiné dostupné informace. Mít informace a rozumně je použít je půl úspěchu a komisaři jsou potěšeni vaším entuziasmem. Pozváním na osobní pohovor pro vás nastává dilema: Co si vzít na sebe? Je přitom jedno, jste-li žena nebo muž. Jaká použít líčidla, parfémy...? I V Kdo bude ve výběrové komisi (staří, mladí, muži, ženy...)? Nemám na někoho kontakt ve firmě, v komisi ap.? O jaký si mám říci plat? Mám vzít s sebou originály, nebo kopie dokladů, vysvědčení, diplomů? Ano, jsou to dilemata, kterým se nevyhnete, protože každou chybu si následně budete vyčítat. Jinak: jde-li o funkci či pozici asistentky, sekretářky k nějakému šéfovi, je dobré vědět, kdo je tím šéfem, ať již jde o muže nebo ženu. A tady je rada - informovat se předem - nedocenitelná. Dnes platí, že se vyžaduje určitý stupeň kulturní vzdělanosti v kombinaci s atraktivností. Nejde o vzdělanost, kulturnost v kombinaci s obézností, nemocemi či s předdůchodovým věkem. Je to však vis mai or. Jde-li o odborného pracovníka, tak se zpravidla vyžadují znalosti a kvalit. Takže chcete-li uspět, měla byste se zajímat, kdo vám bude šéfovat, jaká bude komise, budou-li psychotesty apod. Znalost prostředí se vším, co s tím souvisí, otupuje nervozitu a vy bodujete. Kdo je připraven, není překvapen! Shrnutí: 1) kvalitní životopis reflektující na zadání; 2) určitá znalost prostředí, kam chci ; 3) správná volba vizáže k osobnímu pohovoru nebo na psychotesty.

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. BŘEZNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 9. BŘEZNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Nabídka kursu - str. 2 Bawag Bank pro ãleny OS KOVO - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV:

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10 P T N ROČNÍK 21 / CENA 11 Kč / 1. 10. 2014 / č. 3 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB Priority kolektivního vyjednávání čtěte na str. 4 Být v odborech

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

JSME VOLIČI, NEBO OVCE? 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory TEMPUS 5/2015 ročník 24 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Pokračuje diskuse o postgraduálním vzdělávání lékařů Právní analýza kompetencí České lékařské komory Závazné stanovisko

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více