Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?"

Transkript

1 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Jak předejít problémům s dluhy Zaměstnanci Siemens Kolejová vozidla se obávají o svou budoucnost (mítink ) Do hospody teď nechodím. Je to tam samá olympiáda, ale o tom, že nám důchod zvedli jen o 470 Kč, nepadne ani slovo... Zličínští jdou do stávky Zaměstnanci firmy Siemens Kolejová vozidla na pražském Zličíně se rozhodli přistoupit ke dvouhodinové výstražné stávce 20. srpna. Svůj souhlas s tímto krokem vyjádřili hlasitě na mítinku v prostorách továrny 14. srpna (v den redakční uzávěrky). Z mítinku přinášíme v tomto článku aktuál ní informace - citujeme z projevů řečníků (bližší podrobnosti o celé kauze viz článek na této straně vpravo). Jiří Žáček, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla: Při dnešním vyjednávaní zaměstnavatel nabídl jako odstupné jen dva platy navíc. Je to hanba, je to urážka a my s tím nesouhlasíme. Dává najevo, že si vás, zaměstnanců, neváží. Zaměstnavateli předložíme naše návrhy jednak na odstupné v případě zavření firmy a jednak na motivační balíčky v případě dokončení zakázek. Bez stávky nezmůžeme nic, proto jednohlasně obě grémia závodních výborů odsouhlasila výstražnou stávku na od 12 do 14 hodin. Jsme všichni na jedné lodi, v těžké situaci, a já za vás bojuji za všechny, abyste měli budoucnost a zajištěná místa. Musíme vydržet bojovat, jinak jsme prohráli. Chci vidět světlo na konci tunelu, že firma nebude prodaná a zlikvidovaná. Josef Středula, předseda OS KOVO: Chtěli bychom postupně gradovat akce, aby bylo jasno, že skončila doba vyjednávání, a abychom jenom my nebyli ti, kdo jsou ochotni vyjednávat. Máme podmínku, aby zaměstnavatel podepsal závazek o nepropuštění zaměstnanců k My se nezastavíme před koncernem Siemens, a když si myslí, že zavření naplánuje na prostředek léta a že to tu půjde jako nůž (Pokračování na str. 2) Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? Proč Siemens zavírá zrovna svůj pražský závod Nadnárodní koncern Siemens AG se sídlem v bavorském Mnichově rozčeřil stojaté vody letní okurkové sezóny pro Čechy nepříjemnou zprávou, že hodlá opustit svůj závod na výrobu kolejových vozidel v pražském Zličíně. Proč právě Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., má dostat černého Petra? K tomuto kroku prý firmu vedly ekonomické důvody, především nadbytek jeho výrobních kapacit v Evropě. Další dva své závody s podobným výrobním programem v Německu a Rakousku však zavírat nehodlá. Jedná se tedy zřejmě o první historický případ přesunu výroby z Východu na Západ. Například plánovaná výroba kolejových vozidel pro rakouské dráhy se z Prahy přesunula do firemního závodu ve Vídni. České odbory se proto právem ptají, proč Siemens se svými českými zaměstnanci jedná, jako by byli jen druhé kategorie. Ozvěny dne K okolnostem odchodu Siemense ze Zličína se již brzy po jeho avizování vyjádřil 23. července v Českém rozhlase v pořadu Ozvěny dne předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Přinášíme podstatný výňatek z tohoto rozhovoru: Redaktor: Vy říkáte: nelíbí se nám přístup, kdy je na nás, na Čechy, pohlíženo jako na občany Evropské unie druhé kategorie. Trochu silná slova J. Středula: Já si myslím, že to ještě silná slova nejsou. Když mluvím o druhé kategorii, tak tím zdůrazňuji, že se firma Siemens chová ke svým zaměstnancům v Německu zcela odlišně než k jejich kolegům v České republice a možná také i k těm v dalších zemích EU. Protože v našem případě v žádném případě žádná komunikace s českými zaměstnanci neexistuje. Komunikace je jenom v Německu, a tam také chtějí ochránit pracovní příležitosti a je na to dokonce uzavřena dohoda, v níž je napsáno, že v Německu nedojde k nucenému propouštění do 30. září A já se musím logicky ptát, jak je možné, že takováto ochrana se poskytne v jedné zemi EU, ale v druhé zemi se sděluje, že firma končí, a je možné, že bude kompletně uzavřena včetně těch 1100 pracovních míst, které na Zličíně jsou? Redaktor: Určitě ale víte, že firma Siemens nezískala zakázku na nové pražské tramvaje. Takový krok jako přehodnocení působení v Praze je pak pochopitelný J. Středula: Pane redaktore, kdybyste měl pravdu, znamenalo by to, že Siemens je lokální firmou, která je závislá na jedné zakázce. Ale to je firma globální, která svou takzvanou divizi Mobility nemá jenom v České republice. Redaktor: Vyrábění kolejových vozidel jinde než v zemi, pro kterou jsou určena, vyjde podle názorů firmy Siemens dráž. J. Středula: Nikoliv. Globální náklady se dají velmi jednoduše ekonomicky spočítat, a když je srovnáte například mezi Českou republikou a Rakouskem, kde je také divize Mobility zastoupena, a pak zjistíte, že v Rakousku dojde sice také ke snížení počtu zaměstnanců, ale nedochází k rušení celé firmy či jejímu prodeji, tak co si o tom pak máte myslet? Jenom v České republice (Pokračování na str. 2) 1

2 se má firma prodat nebo kompletně uzavřít. Takže z tohoto pohledu je tady jasná nerovnost, a proto to tvrzení o zaměstnancích druhé kategorie. Navíc já jsem přímo ve firmě zaznamenal i takové názory, které lze nazvat xenofóbní, kdy lidé neposuzují situaci tak, že se jedná jen o Siemens, ale říkají: Němci. A to si myslím, že je to nejnebezpečnější takovýto zkrat komunikace, který v této chvíli způsobila firma Siemens. Dokonce bych konstatoval i to, že my nejsme žádná banánová republika, a pokud se tady někdo banánově zachoval, tak to byl management firmy Siemens AG. Ve stávkové pohotovosti Zaměstnanci zličínského závodu se nehodlají dát jen tak lacino. Již 21. července se na firemním mítinku rozhodli přistoupit k neomezeně dlouhé stávkové pohotovosti. Je těžko zdůvodnitelné, že firma, která se ekonomicky odrazila od svého dna, bude zlikvidována z ekonomických důvodů. Je jasné, že důvody k likvidaci firmy jsou pravděpodobně politické, konstatuje se v prohlášení účastníků tohoto shromáždění. Personální šéf koncernu Siegfried Russwurm se následně dohodl s odbory na vytvoření skupiny, která bude o situaci dále vyjednávat. Odbory trvají na zachování výroby, byť i pod jiným majitelem. V případě zavření podniku budou požadovat odpovídající vyrovnání se zaměstnanci. 29. července Siemens odborářům přislíbil, že zachová ve své továrně na Zličíně všechna pracovní místa až do konce září příštího roku. Náš boj za úspěšné řešení nepříznivé situace ale zdaleka nekončí. Přestože sotva dokážeme ovlivnit rozhodnutí koncernu, máme dostatek vůle a prostředků k tomu, abychom mohli vyjednat adekvátní podmínky pro naše členy a zaměstnance, s jejichž pomocí by mohli bez negativních dopadů vyřešit svou další budoucnost. Půjde o dlouhý a náročný proces, při kterém bude další podpora nezbytná, uvádí v poděkování všem odborářům, kteří své zličínské kolegy jakkoliv podpořili, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiří Žáček. Odbory dále po vedení firmy požadují, aby 2 KOVÁK číslo července 2008 Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? (Dokončení ze str. 1) Zleva: předseda ZO OS KOVO SKV Žáček, šéf IGM v Bavorsku Neugebauer, předseda OS KOVO Středula, předseda ZO OS KOVO Lokomotivka Kalous, místopředsedové OS KOVO Souček a Endlicher jim předložila relevantní podklady odůvodňující její rozhodnutí opustit Zličín. Ta tak měla učinit do 1. srpna, ale nestalo se tak dosud. Je to porušení dohod, je to porušení důvěry a je to jeden z dokladů neserióznosti postupu firmy Siemens. Je možné, že se přesně takto chovali členové orgánů firmy Siemens v době, kdy rozhodovali o zrušení závodu v České republice! uvedl v reakci na vývoj situace J. Středula v tiskové informaci 5. srpna. Ani po dalším jednání s vedením firmy, které proběhlo téhož dne za podpory mítinku zaměstnanců, však nejsou odbory s poskytnutými informacemi spokojeny. Důvodem byla neochota Siemensu objasnit ekonomické příčiny, kvůli kterým se firma chce příští rok závodu zbavit. Příprava výstražné stávky Podle dosavadního vývoje jednání pracovní skupiny tvořené zástupci OS KOVO a Siemense vše nasvědčuje tomu, že firma Siemens volí zdržovací taktiku a chce protahovat jednání o případném novém vlastníkovi do doby, kdy bude dokončena podstatná část rozpracovaných zakázek, sdělil Kováku vedoucí skupiny za odbory místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček. Pak už by ale bylo pozdě chtít prosazovat nadstandardní odstupné pro zaměstnance pro případ, že se firmě Siemens nepodaří prodat zličínský závod jinému vlastníkovi do 30. září Z toho důvodu změnila strana odborů na třetím jednání pracovní skupiny OS KOVO a Siemense dne 12. srpna 2008 Zličínští jdou do stávky (Dokončení ze str. 1) svůj postup a požadovala nejprve uzavření dohody o sociálním plánu, který by zahrnoval především formu a výši odstupného a spoluúčast firmy na rekvalifikacích v případě uzavření továrny na Zličíně. Protože na zmíněném jednání nedošlo k dohodě, rozhodly se odbory pro jeho dočasné přerušení a připravují výstražnou stávku, dodal místopředseda J. Souček. Projevy solidarity Odboráři ve Zličíně obdrželi řadu podpůrných dopisů. Z některých níže citujeme. ZO OS KOVO Škoda Auto, a. s.: Při všech vašich akcích, případně pokud by došlo ke stávkovému boji, jsme plně připraveni poskytnout vám veškerou možnou a potřebnou podporu a pomoc. ZO OS KOVO J. Porkert, a. s., Skuhrov nad Bělou: Někteří zaměstnavatelé se díky naší legislativě chovají vůči svým zaměstnancům arogantně a povýšenecky a odborový svaz je jedinou složkou, která hájí zájmy všech zaměstnanců v tomto státě. Jsme s Vámi a držíme palce v dalších jednáních! Rada odborů OS KOVO Arcelor Mittal ČR: Nesmíme v České republice společně připustit hromadné rušení pracovních míst a výrob pouze v zájmu globální ekonomiky či dokonce v důsledku politických vlivů. Musíme také bojovat o řádné dodržování sociálního dialogu ze strany zaměstnavatelů a vlastníků k možnosti obhajoby práce a zastupování práv zaměstnanců i zamezení dopadů na jejich rodiny. Dnes jste to vy a zítra to můžeme být i my! Rada předsedů ze společenství ČKD Praha: Se znepokojením v posledních dnech sledujeme v médiích a z informací vedení OS KOVO neuvěřitelné jednání vedení firmy Siemens. Vy, bývalí kolbeňáci, kteří jste nedávno prošli konkursem vinou špatné strategie ČKD, se opět musíte bohužel obávat o zaměstnání a domáhat se svých práv pomocí mítinků a demonstrací. Nedejte se! ZO OS KOVO LET, a. s., Kunovice: Naši zaměstnanci prošli v posledních 10 letech dvěma konkursy a víme, jaký významná odborová organizace a solidarita. Máme za sebou i špatnou zkušenost se zahraničním vlastníkem, který nedodržel privatizační sliby a přivedl společnost ke krachu. ZO OS KOVO při České Zbrojovce, a. s., Uherský Brod: Jsme s vámi v obtížné sociální situaci pro všechny vaše členy a také ostatní zaměstnance a přejeme vaší odborové organizaci, aby dospěla ve vyjednávání s vedením firmy Siemens k pozitivnímu a přijatelnému vyřešení stávající situace. Pokud chcete vyjádřit odborářům ze Siemense podporu a solidaritu, zašlete ji na předsedy ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla Jiřího Žáčka: (budeme rádi, pokud kopie zašlete i do redakce Kovák). Text a snímky MARTIN BENEŠ po másle, tak se šeredně mýlí. Chceme akci dotáhnout do vítězného konce, ale bez vás to nejde. Souhlasíte s naším postupem? Sejdeme se všichni před branou? (Odpovědí byl sborové ano a potlesk.) Werner Neugebauer, šéf kováckých odborů IG Metall v Bavorsku: Zvolili jste správnou strategii, abyste mohli tlak na zaměstnavatele stále zesilovat. My víme, jak se Siemens chová v SRN, máme s ním zkušenosti 35 let a v posledních pěti letech jsou nejhorší. Přesto se podařilo dohodnout smlouvu o odškodnění propouštěných zaměstnanců. Není možné, aby Siemens podepsal u nás dohodu s odbory, ale k lidem v České republice se choval jako k zaměstnancům druhé kategorie. Je třeba, aby získali to samé. Propouštění zabránit nemůžeme, ale když už se to stane, můžeme jim zatopit tak, až je z toho trefí šlak. Na podporu vaší výstražné stávky od nás přijedou odboráři ze závodů v Erlangenu, Norimberka a Amberku. JANA BENEŠOVÁ Poznámka: Fotoreportáž z akce viz str. 4.

3 Maďarské město, kterému konkurovali další uchazeči z Polska, Rumunska a Srbska, zvítězilo díky kvalifikaci pracovních sil a husté síti subdodavatelských firem v Maďarsku, konstatoval německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung však při zvažování nabídek z uvedených východoevropských zemí sehrála zásadní roli i otázka mezd, jejichž růst je na rok 2008 odhadován v Polsku na 14 procent Rumunsku dokonce na 20 procent, zatímco v Maďarsku jen na deset procent. Maďarsko je teprve pátou cizí Dne 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce, obsahující přes 120 novelizačních bodů. Zhruba 20 z nich představuje pro praxi významné věcné změny. Výklad těchto změn, včetně nálezu Ústavního soudu, obsahuje současný aktuální dodatek k publikaci Nový zákoník práce, který Sondy vydaly koncem roku Knížku i nyní připravila JUDr. KOVÁK číslo července 2008 Koncern TRW přesune výrobu do ČR a Polska Rakouští odboráři to označili za cynismus Do České republiky a Polska chce americký koncern TRW přeložit svou výrobu automobilových bezpečnostních pásů z továrny v Bergheimu u Salcburku, kterou uzavře do konce letošního roku. Výpovědi dostalo k 28. červenci 545 zaměstnanců, uvedl rakouský deník Der Standard. Ukončení provozu v Bergheimu zdůvodnil jeho obchodní šéf Hermann Hauser na shromáždění osazenstva pobouřeného rostoucími cenami surovin a klesajícími prodejními cenami výrobků. Také mzdové náklady v Rakousku dle jeho slov nelze již uvést do souladu s výrobními náklady a výnosy. V důsledku tlaku automobilek na snižování našich cen naše výrobky již nejsou ziskové. TRW uzavřel v posledních letech své závody na bezpečnostní pásy již ve Francii, Španělsku a Itálii. Podle Hausera se firma bude snažit zprostředkovat 80 procentům zaměstnanců práci u jiných podniků. Podstatně méně optimisticky vidí toto řešení předseda podnikové rady Franz Schnöll, podle jehož názoru 80 procent pracovníků jsou ženy, z velké části jen málo kvalifikované, které nemají dobré vyhlídky na pracovním trhu. Je mu prý zatěžko vidět kolem sebe naříkající lidi. Ještě ostřeji se vyjádřil generální tajemník Odborového svazu soukromých zaměstnanců Rudi Blaha, jenž označil postoj vedení za cynismus. TRW, který v Bergheimu vyráběl zhruba kusů tříbodových bezpečnostních pásů denně, měl v roce 2006 obrat 124 milióny euro při pozitivní bilanci. Výroba vyžaduje hodně manuální práce a tím i více pracovních sil. Sídlo koncernu je v americkém státě Michigan. Koncern patří k největším dodavatelům automobilového průmyslu a vyrábí vedle bezpečnostních pásů i volanty, brzdy, airbagy a elektroniku. Má přibližně 200 továren ve 27 zemích a zaměstnává na celém světě více než pracovníků, z toho asi polovinu v Evropě. Jeho celkový obrat byl v roce ,3 miliardy euro. JAN HÁLA V Maďarsku postaví novou automobilku Daimler bude vyrábět mercedesy v Kecskemétu Až 2500 lidí by mělo nalézt zaměstnání v nové továrně na výrobu automobilů značky Mercedes v maďarském Kecskemétu, ležícím asi 80 kilometrů jižně od Budapešti. Postaví ji německý koncern Daimler nákladem 800 miliónů euro. zemí, kde německý koncern zřizuje výrobu. První automobily by měly sjet z výrobních linek nového závodu Daimler v roce 2011, přičemž budou vyráběny ve čtyřech variantách. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsányi označil rozhodnutí koncernu Daimler za největší zahraniční investici v Maďarsku od přelomu před 19 lety. Od počátku 90. let zřídily své závody v Maďarsku z cizích automobilek jen německý koncern Audi v Györu a japonská společnost Suzuki v Esztergomu. JAN HÁLA neplacená inzerce Informace pro členy a funkcionáře OS KOVO Marcela Kubínková s kolektivem renomovaných právníků ČMKOS. Cena 178 Kč, formát A5, brož. Pro předplatitele 10% sleva. Objednávejte na adrese: SONDY, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel.: , fax: , Smuteční oznámení Odešel Lumír Tomáš: Sdělujeme vám smutnou zprávu, že pan Lumír Tomáš, nejdéle sloužící bezpečák na našem odborovém svazu, podlehl zákeřné chorobě. Nestačil tak vychutnat zasloužilý odpočinek v důchodu, kam jej zhoršující se zdravotní stav nasměroval. S prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v podstatě zabýval celý svůj pracovní život, přičemž jeho největší specializací byla zdvihací zařízení (výtahy). V této oblasti poskytoval tehdy v osmdesátých letech Krajskému výboru OS KOVO konzultace ještě jako pracovník Inspektorátu bezpečnosti práce v Ostravě pro Severomoravský kraj. Poté působil jako svazový inspektor bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj v Ostravě. Svou pracovní kariéru uzavřel dlouholetým působením na Metodickém pracovišti OS KOVO v Ostravě, jako specialista BOZP. Během své životní dráhy, s použitím své vysoké odborné erudice, významně ovlivnil přístup řady odborových funkcionářů i zaměstnavatelů k bezpečnosti práce. Při řešení konkrétních situací pomohl nespočetnému množství lidí. Osobní přístup a až tvrdohlavá zaujatost pomáhat zejména postiženým byly jeho typické vlastnosti, pro které mnoho zaměstnanců bude na Lumíra vděčně vzpomínat. Pro své kvality byl též vybrán jako člen komise BOZP a životního prostředí OS KOVO, kde odvedl opravdu pořádný kus práce, za kterou mu přísluší naše díky. Nemůžeme ještě alespoň nezmínit i jeho zásluhy na přípravě a realizaci kampaně BOZP OS KOVO 2007, kde například použité a dle ohlasů povedené motto Zdravý do práce zdravý z práce bylo z jeho duševní dílny. Lumír Tomáš byl dobrým kamarádem a kamarádů a přátel měl hodně, přesto ve svém osobním životě věnoval prakticky všechen volný čas své rodině a chvíle relaxace nacházel v rybaření. Nemůžeme se splést, vyjádříme-li přesvědčení, že nám všem, kteří jsme Lumíra alespoň trochu znali, bude chybět. MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista OS KOVO pro BOZP a životní prostředí Brožurka i na intranetu S velkým zájmem se setkalo červnové vydání brožurky poraden otištěných v Kováku v loňském roce. Proto v červenci došlo k umístění brožury i na Intranetu OS KOVO v sekci Kovák pod názvem: Poradny na přání vydané v roce Pro příští rok připravujeme na základě dnešního velkého zájmu, který nás těší, vydání další brožury s poradnami za letošní rok. Její vydání předpokládáme podstatně dříve, nejpozději do konce 1. čtvrtletí 2009, a ve vyšším nákladu než nyní. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2008 Fotoreportáž ze Zličína Zaměstnanci se jen tak vzdát nehodlají... Zličínští se necítí jako zaměstnanci druhé kategorie Podaří se udržet ve zličínské továrně výrobu kolejových vozidel? Je ještě nějaká naděje? Křížovka Křížovka Člověk nemůže být ideově vyspělý, není-li čestný, svědomitý,... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je Michail Sergejevič Gorbačov (*1931), generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu v letech Pokoušel se o změny, které by vedly ke zlepšení fungování sovětského hospodářského a politického systému a k ukončení studené války, ale které vedly i ke konci vlády KSSS a k rozpadu sovětského impéria. V roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír. (jk) Vyluštění z Kováku č. 25/2008 (výrok G. I. Caesara): Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. 4

5 Zdravotní pojištění KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Poradny na přání Započítává se zdravotní pojištění za dny neplaceného volna do superhrubé mzdy? Ing. ANDREA BICKOVÁ, specialistka Metodického pracoviště OS KOVO České Budějovice V červenci jsem čerpala dva týdny neplaceného volna (mám dvě děti), tak jak mi to umožnila uzavřená kolektivní smlouva. V srpnu jsem dostala výplatu a zjistila jsem, že mi do superhrubé mzdy bylo započteno i zdravotní pojištění za neplacené volno. Za tyto dny mi bylo zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta. Je to správně? Někde jsem četla, že zdravotní pojištění zaměstnance činí 9 procent z hrubé mzdy. J. A., České Budějovice Odpověď na vaši otázku bych rozdělila na dvě části: Nejdřív k sražené záloze na daň u mzdy za červenec. Co je superhrubá mzda, tedy základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, je uvedeno v 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. Přeložíme-li tento odstavec do lidštiny, pro výpočet měsíční daňové zálohy připočte zaměstnavatel ke hrubé mzdě zaměstnance částku odpovídající výši jeho (zaměstnavatele) odvodu na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na sociální a všeobecné zdravotní pojištění (čili 26 procent a 9 procent). Z výše uvedeného vyplývá, že fiktivní vyměřovací základ, který je nutný pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění z titulu neplaceného volna, se nepřipočte ke hrubé mzdě základu, z něhož zaměstnavatel vypočte pojistné na zdravotní pojištění vstupující do superhrubé mzdy, neboli - jinak řečeno - zdravotní pojištění za dny neplaceného volna se nezapočítává do superhrubé mzdy. Co se týče výše odvodu pojistného na všeobecné zdravotního pojištění, postupuje se dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, kde v 9 odst. 3 je popsán postup při placení pojistného za dny neplaceného volna zaměstnance. Tj. nemá-li zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou smlouvu, ve které se zaměstnanec zavazuje zcela nebo zčásti uhradit zaměstnavateli jeho díl pojistného, platí za tyto dny každý z nich svoje - tedy zaměstnavatel 9 procent a zaměstnanec 4,5 procenta z daného vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Pojistné za každý den neplaceného volna se vypočte z fiktivního základu, který se rovná části minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci (pro rok 2008 minimální mzda činí 8000 Kč, čili minimální mzda za 1 den v červenci je 258 Kč, tedy pojistné na zdravotní pojištění činí 12 Kč za zaměstnance a za zaměstnavatele 23 Kč). Toto pojistné na zdravotní pojištění za vás ani vy, ani zaměstnavatel odvádět nemusíte, jste-li osobou, pro kterou minimální vyměřovací základ neplatí dle 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění. Na vás by mohlo pasovat (v závislosti na věku vašich dětí) písmeno c) výše uvedeného paragrafu, tj. mohla byste být osobou celodenně řádně a osobně pečující alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let nebo nejméně o 2 děti ve věku do 15 let. Na tuto skutečnost doporučuji upozornit, a to nejlépe písemně, mzdovou účetní. Čili úplně jednoduše: Zaměstnavatel nepostupoval při zúčtování mzdy za měsíc červenec správně ani při určení výše superhrubé mzdy, ani při určení výše vašeho odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dny neplaceného volna. Částka 9 procent z hrubé mzdy je výše odvodu pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. Právní servis Vydržel jsem pozemek kolem svého domu? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právní odbor OS KOVO Již přes dvacet let užívám pozemek kolem domu, starám se o něj, nyní jsem zjistil, že není část pozemku moje, že patří obci. Když pozemek užívám již tolik let a pečuji o něj, nedošlo k jeho vydržení? K. B., Boskovice Vydržení je institut občanského práva, jehož uplatnění je možné pouze při dodržení určitých zákonem stanovených podmínek. Jeho účelem je uvést do souladu stav faktický se stavem právním, a umožnit tak nabytí vlastnictví držiteli věci, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem. Jednou, ne však jedinou, podmínkou je, aby věc byla užívána po určitou dobu, a to po dobu tří let; jedná-li se o nemovitost, po dobu deseti let. Druhou, neméně významnou podmínkou je skutečnost, že pro vydržení věci je nutná její předchozí oprávněná držba. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní, či vykonává určité právo (například odpovídající věcnému břemeni), a přitom není jejím vlastníkem. Aby taková osoba byla oprávněným držitelem, musí být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že jí věc či právo náleží. Pokud existuje jakákoli pochybnost, že není se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí věc patří, nejedná se již o držbu oprávněnou a takovou věc již nelze vydržet. Pokud tedy již přes dvacet let užíváte pozemek kolem domu, splňujete pouze první podmínku pro vydržení. Druhou podmínku, tedy podmínku oprávněné držby, můžete splňovat jen v některých, spíše výjimečných případech. Pokud pozemek užíváte bez jakéhokoliv nabývacího titulu, prostě se jen staráte o cizí pozemek a víte, že se jedná o pozemek jiného vlastníka, není tato podmínka naplněna. Rovněž pokud tento pozemek užíval i váš předchůdce a vy si pouze myslíte, že je váš, není tato podmínka naplněna, jelikož jste si daný stav mohl kdykoliv ověřit v katastru nemovitostí. Podmínka oprávněné držby bude však naplněna v případě, kdy byla uzavřena na daný pozemek kupní smlouva, po delší době se tato smlouva ukázala, že je zcela neplatná, přičemž by pozemek byl po dobu deseti let užíván jako pozemek vlastněný na základě této kupní smlouvy. Pro posouzení, zda byla věc vydržena či nebyla, je vždy potřeba vzít v potaz rozhodné skutečnosti podle objektivního hlediska, nikoli podle subjektivního pocitu. Nelze tedy paušálně stanovit, že užívám-li něco po dobu tří, respektive deseti let, došlo k vydržení dané věci. I

6 Sociální rubrika Nejprve k vašemu důchodovému věku. Podle data narození a skutečnosti, že jste vychovala dvě děti, činí váš důchodový věk 58 roků a 4 měsíce. Důchodová reforma váš důchodový věk nemění. Budete-li mít splněnou podmínku doby pojištění minimálně 25 let, nárok na řádný starobní důchod vám vznikne 5. listopadu K tomuto datu si můžete požádat prostřednictvím OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště o přiznání řádného starobního důchodu. Přitom není třeba předkládat ty dokumenty, které již byly přijaty do evidence ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) dříve v souvislosti s žádostí o invalidní důchod. Rozhodnete-li se pro starobní důchod, můžete žádost uplatnit nejdříve tři měsíce před datem, ke kterému o důchod žádáte. Nepodáte-li si žádost o starobní důchod, bude vám po uplynutí vašeho důchodového věku nadále náležet plný invalidní důchod. KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Mám si požádat o starobní důchod? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám už 10 let plný invalidní důchod. Letos na podzim bych měla mít nárok na řádný starobní důchod, pokud mi tento věk nezvýšila přijatá důchodová reforma. Narodila jsem se a vychovala jsem dvě děti. Musím si po dosažení důchodového věku požádat o starobní důchod? Bude vyšší, nebo nižší než plný invalidní důchod, který pobírám? B. T., Polička Vzhledem k valorizacím důchodů a k dalším okolnostem (dopočtená doba) je výše pobíraného plného invalidního důchodu obvykle vyšší než výše řádně přiznaného starobního důchodu. Přesto se nemusíte bát o starobní důchod požádat a o této skutečnosti se přesvědčit. Podle ustanovení 58 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Toto ustanovení tedy řeší ve prospěch žadatele zpravidla situaci, ve které se po provedení výpočtu ukáže, že dosud pobíraný plný invalidní důchod je vyšší, než by byl požadovaný starobní. Výplata vyššího plného invalidního důchodu se pak ponechá a starobní důchod se nepřizná. Zákon řeší i situaci, kdy jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a plného invalidního důchodu ve stejné výši. V tomto případě se přizná důchod, který si pojištěnec sám zvolí. Musí zaměstnavatel platit pojistné za důchodce? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Pobírám druhým rokem starobní důchod. Zvyšují mi nájem, chci se pokusit najít si přivýdělek. Má zaměstnavatel nějakou výhodu, když zaměstná důchodce? Slyšela jsem, že nemusí platit jedno z pojištění. Jedná se o sociální, nebo o zdravotní pojištění? J. Č., Vsetín Předně připomínáme, že pokud chcete vykonávat výdělečnou činnost vedle pobírání starobního důchodu, je třeba uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, nepřesahující dobu jednoho roku. V opačném případě by vám výplata důchodu nenáležela, ačkoli nárok na důchod by nezanikl. Neuvádíte ve svém dotazu, zda nejste poživatelkou předčasně přiznaného starobního důchodu. Pokud ano, můžete vykonávat výdělečnou činnost až od doby, kdy dosáhnete důchodového věku. Pokud se týká pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., vyměřovací základ pojistného pro zaměstnance platí shodně i pro zaměstnance, poživatele starobního důchodu. Je tomu tak od , kdy bylo sociální pojištění zavedeno. Pracující starobní důchodce tak odvádí pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podíváme-li se zpětně na nároky, které mu vznikají z těchto systémů, je to vlastně pouze nemocenské, a to v omezeném rozsahu. Zatímco podpůrčí doba běžného zaměstnance činí jeden rok, podpůrčí doba poživatele starobního důchodu je jen 81 kalendářních dnů. Důchod se při další výdělečné činnosti nezvyšuje, příznivější úprava byla přijata novelou zákona o důchodovém pojištění, která má nabýt účinnosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání starobnímu důchodci též nevzniká, a to v souladu s ustanovením 44 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., kde je uvedeno, že uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu. V oblasti pojistného na všeobecné zdravotní pojištění došlo k postupnému vývoji právní úpravy. Poživatelé důchodu jsou z hlediska zdravotního pojištění státními pojištěnci. Pokud jsou zaměstnáni, hradí pojistné stát i zaměstnavatel. Před prováděl zaměstnavatel u zaměstnanců-státních pojištěnců tzv. odpočet, vyměřovací základ byla částka přesahující částku pojistného, které platil za tyto osoby stát. Zákon č. 438/2004 Sb. tento odpočet zrušil. Nyní tedy, stejně jako je tomu i u sociálního pojištění, není žádný rozdíl v určení vyměřovacího základu běžného zaměstnance a zaměstnance pobírajícího starobní důchod. VÝVOJ INFLACE V ČERVNU A ČERVENCI 2008 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO ČERVEN: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červnu 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,7 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červen 2008 je 4,0 procenta, jak uvedl Eurostat. II ČERVENEC: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v červenci 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 106,3 procenta a od počátku roku ,6 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za červenec 2008 je 4,1 procenta, jak uvedl Eurostat.

7 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha Jak předejít problémům s dluhy JUDr. MILAN KUTNAR, Metodické pracoviště OS KOVO Hradec Králové Poměrně frekventovaným okruhem dotazů, které se objevují na poradních dnech pořádaných naším pracovištěm ve východočeských základních organizacích OS KOVO, jsou dluhy našich členů u různých finančních společností i bank. Členové se zpravidla objevují až s platebním rozkazem v ruce a chtějí proti němu sepsat odpor v domnění, že jim tato obrana proti jejich věřiteli nějak pomůže. Bývá pravidlem, že jsou vždy pohoršeni, co si to jejich věřitel dovoluje, když dluh nemají z čeho zaplatit. Dále se ptají, jak to je možné, že ve smlouvě může být sjednán třeba 50procentní úrok. Některým zase vrtá hlavou, proč - když si půjčili třeba jen Kč a zaplatili už celkem Kč - jim přišel od věřitele výpis z účtu, že stále dluží Kč. Každý se ptá, jak své problémy s dluhy co nejlépe vyřešit. Nejprve k podání odporu proti platebnímu rozkazu. Každému členovi podání odporu proti platebnímu rozkazu, kterým se věřitel právem domáhá zaplacení dlužné částky, rozmlouvám. Není toto řešení jak se proti placení ubránit a pouze se zvyšuje částka, kterou dlužník zaplatí na nákladech spojených s předmětným soudním sporem a to výrazně. Lze říci, že čím více se dlužník bude zaplacení bránit, tím lépe se má osoba, která věřitele zastupuje (zpravidla advokát věřitele) a následně i například exekutor. Pokud se jedná o to, že dlužník splácí a splácí svůj dluh a dlužná částka se nesnižuje. Stačí si vzít do ruky kalkulačku. Některé opravdu výhodné úvěry, půjčky apod. jsou konstruovány tak, že ve skutečnosti splácí dlužník svému věřiteli svůj dluh sice v nízkých splátkách, ale těmito je umořováno pouze příslušenství - sjednaný úrok. V podstatě musím konstatovat, že neumím poradit člověku, který si půjčil od svého věřitele peníze a dnes neví jak své závazky uhradit. A tak moji odpověď berte prosím jen jako podnět ke svému zamyšlení se nad tímto problémem. Logicky nejlepší mi připadá řešit problém tak, že dlužník věřiteli v co nejkratší době uhradí vše, co dluží, a vyvaruje se půjčení dalších peněz. Bohužel vše funguje opačně. Zadlužený člověk, který se dostane do problémů se splácením svých závazků, využívá zpravidla dalších nabídek různých finančních společností a znovu si půjčuje, už jen na umoření svých předchozích dluhů. Postupně se tak zadlužuje stále více. Bohužel půjčování peněz na úrok, který je dnes ukryt nejčastěji pod pojmy jako leasing, hypotéka, úvěr, splátkový prodej apod., je problém neskutečně objemný a velice starý. K výši úroků. Základní problém při půjčování peněž představují nikým neregulované podmínky týkající se výše úroků. Tyto dosahují u půjček od finančních společností zcela běžně až procent. Při půjčování peněz je nutno vycházet z toho, že občanský zákoník (ObčZ 658 odst.1) nestanoví, do jaké výše lze sjednat úroky při půjčce. Až soud může s ohledem na okolnosti konkrétního případu s poukazem na 3 odst. 1 ObčZ nepřiznat věřiteli nepřiměřeně vysoký úrok sjednaný s dlužníkem. Zde ale předem upozorňuji, že nelze spoléhat na to, že by dlužník mohl být ve sporu o přiměřenost úroků úspěšný. Dlužník by se sice teoreticky mohl domáhat soudní cestou dobrých mravů podle 3 odst.1 ObčZ, ale toto představuje navíc výlohy za právní zastoupení a na ty dlužník zpravidla nemá finance. Podle teorie je nepřiměřeným úrokem zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Na druhé straně teorie rovněž připouští, že u půjček uzavíraných s osobami, které se nacházejí v obtížné finanční situaci a mají pro věřitele na rozdíl od půjček či úvěrů poskytovaných peněžními ústavy výrazně vyšší míru rizikovosti, nemusí být nepřiměřený ani úrok, který je trojnásobkem úrokové míry peněžních ústavů. Pokud nahlédneme do minulosti. Půjčování peněž na úrok bylo u křesťanů ve středověku považováno za smrtelný hřích. V tehdejším křesťanském světě se věnovali nečistému řemeslu peněžnictví převážně jen židé. Už v roce 1484 byl v Čechách vyhlášen nejvyšší přípustný úrok, který v té době činil 10 procent. Kdo chtěl více, mohl být prohlášen za lichváře a popraven. Trest smrti za lichvu zrušil až císař Josef II. (v letech ), který současně snížil úrokový limit na 5 procent. Po čase úrokový limit opět vzrostl a na konci c. a k. monarchie činil 12 procent. Osobně nechápu, že dnešní stát nechrání své občany proti praktikám všech těch hodných finančních společností, které formou až neskutečně masivní reklamy nabízejí skutečně výhodné půjčky doslova na cokoliv. A rovněž nechápu na druhé straně myšlení některých našich členů, kteří jsou schopni si půjčit tolik peněž, že i celou svoji mzdu dávají na splácení svých závazků. Setkal jsem se i s případem, že dlužník se dostal do problémů se splácením úvěru jen proto, že zrovna v daném měsíci neměl tolik přesčasové práce, aby mu celková výše měsíční mzdy pokryla jeho měsíční splátky. Je třeba si uvědomit, že půjčování peněz, ať se již jedná o hypotéku, úvěr, půjčku, leasing apod., není nic jiného než obchod, ve kterém vám nikdo nedá nic zadarmo, dokonce ani ne o špetku levněji. I například tzv. leasing bez navýšení je pouze jen marketingový tah, při kterém se obchodník a leasingová společnost spolu domluví a úrokovou sazbu (kterou po vás nechtějí) započtou do ceny výrobku. Mnohdy je skutečně obtížné z uzavřené smlouvy o půjčce pochopit, kolik to vlastně má dlužník věřiteli za poskytnutou půjčku zaplatit a v jaké položkové sestavě. Pokud například potencionální zájemce využije možnosti vzít si úvěr prostřednictvím internetu, má zpravidla možnost si sám napřed spočítat, jak bude vypadat jeho pozdější splácení na tzv. úvěrové kalkulačce - tj. dozví se, že když si půjčí určitou částku, jak vysokými splátkami a kolik měsíců ji bude splácet. Je to velice jednoduché z pohledu nalákání zájemce o úvěr. Je ale třeba dávat veliký pozor na to, že u těchto finančních kalkulaček není většinou započítáváno pojištění, kterým finanční společnost dohání například sníženou úrokovou sazbu, poplatky za uzavření smlouvy apod. Půjčování peněz je pro mnohé finanční společnosti ideální finanční zdroj na desítky let dopředu. V současnosti na českém trhu působí cca 77 finančních společností, které jsou sdruženy v České leasingové a finanční asociaci. Doporučení před půjčkou Zcela paradoxně: I když mnohé finanční společnosti vám k podpisu předloží smlouvu, která v konečném výsledku vám bude dřít kůži z těla, na svých internetových stránkách naprosto rozumně nabádají své potencionální klienty k ostražitosti při půjčování peněz. Proto, když už se rozhodnete využít kteréhokoliv finančního produktu některé z finančních společností, ale i od banky, lze nesporně doporučit se řídit minimálně těmito pravidly : III

8 KOVÁK číslo srpna 2008/příloha 1. Stanovit si priority je nutno si uvědomit, zda opravdu a na co půjčku potřebuj(pokud mi padá střecha na hlavu, nebudu si brát půjčku na DVD přehrávač). 2. Vybrat si seriózního poskytovatele - vybrat si takovou firmu, která mi dodá veškerinformace, které potřebuji a chci znát. Předtím, než smlouvu o půjčce (úvěru, leasingu)podepíši, musím mít možnost si tuto smlouvu a obchodní podmínky v klidu a bez nátlakupřečíst a řádně prostudovat. 3. Při uzavření smlouvy mi musí být zcela jasné, kolik budu splácet, jak dlouho a kolikzaplatím navíc. 4. Preferovat flexibilní půjčku - při výběru půjčky si zvolím tu, kterou budu moc v budoucnu přizpůsobit svým aktuálním možnostem jde o možnost si i později dohodnout jinou výši splátek a možnost předčasného splacení půjčky bez sankcí. 5. Musím znát černé na bílém - a v textu smlouvy musím mít uvedeny všechny výdaje související s půjčkou. Jde o to si prověřit všechny výdaje, které s půjčkou souvisejí například poplatky za vedení účtu, za vyřízení půjčky. Nestačí jen vědět výši úroků, je třeba znát i výši RPSN (roční procentní sazba nákladů), která je základním ukazatelem nákladů spojených s úvěrem. Jedná se o roční procentní podíl z dlužné částky, který je zákazník povinen zaplatit za období jednoho roku. Zahrnuje všechny platby, jako například administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru, za vedení účtu, úroky apod. 6. Musím být opatrný na skryté poplatky jde například o poplatky za předčasné splacení úvěru, sankci za zpoždění se zaplacením splátky apod. 7. Musím si být vědom svým reálných možností splácet půjčku - musím vědět, kolik vydělám, zda tuto částku budu skutečně vydělávat po celou dobu splácení půjčky. 8. Být pojištěn proti nemožnosti splácet - respektive mít uzavřenu u poskytovatele půjčky pojistku proti situacím, které mi mohou zabránit půjčku splácet (například ztrát zaměstnání, dočasná pracovní neschopnost). 9. Problémy se splácením půjčky neřešit další půjčkou - nesporně je vhodnější se o problému dohodnout s poskytovatelem půjčky. 10. Nikdy nepřistupte na to, abyste se stal ručitelem půjčky někomu jinému - ani za cenu rizika, že třeba toto odmítnutí naruší váš přátelský vztah s dlužníkem. Každý, kdo uvažuje o tom, že si půjčí, by neměl vidět jen částku, která mu má být půjčena, ale měl by počítat i s úroky, případnými pokutami z prodlení a s možností, že se i bez své viny může dostat do situace, kdy nebude mít možnost splácet vůbec. Potom totiž rychle nastupují vymahači a exekutoři. A ještě k otázce, zda si vzít půjčku od banky a nebo od nějaké finanční společnosti. Dovolím si odpovědět výňatkem z článku z jednoho diskusního internetového fóra, kde odpovídá tiskový mluvčí jedné skutečně známé finanční s. r. o.: Srovnávat půjčku od banky s půjčkou od naší finanční s. r. o. je zavádějící. Obě jsou dobré, ale každá z nich pro jiný účel, za jiných podmínek. Banky mají mnohem přísnější systém posuzování bonity klienta, tj. jeho možnosti splácet. Naše finanční s. r. o. si může dovolit půjčovat bez absolutně žádné formy jištění i lidem s nižšími příjmy a podprůměrnými příjmy právě kvůli tomu, že má mechanismy jak zabránit, aby se tito klienti dostali do problémů. Jsou to týdenní návštěvy v bytě klienta, které umožňují zachytit jakékoliv problémy v samém zárodku. Samozřejmě tento systém má svoje náklady, které se promítají i do ceny produktu. Poznamenávám, že se tyto náklady promítají také do RPSN (roční procentní sazby nákladů). Psychologické okénko Na co se mám připravit při výběrovém řízení? EVA VRBOVÁ, personální odbor OS KOVO Začátkem června jsem maturovala na střední obchodní škole. Zaměstnání zatím žádné jisté nemám. Chci se po prázdninách přihlásit na výběrová řízení, ale nevím, na co se mám hlavně připravit a co mě čeká. D. W., Karviná Pozvánka na osobní pohovor v rámci výběrového řízení v prvé řadě znamená, že jste prošla prvovýběrem. Málokterá firma nebo instituce pozve k osobnímu pohovoru všechny zájemce (uchazeče) o místo. Co se tím rozumí v praxi? Že firmu (instituci) vaše podání v životopisu zaujalo a stáváte se tak horkou kandidátkou na úspěch. Ze své zkušenosti vím, že firma na osobní pohovor pozve nejvýše 10 až 12 uchazečů po selekci, právě na základě podání prvotního představení. Teď znáte první důležitý bod, který je hodnocen výběrovými komisaři. Záleží na kvalitně sepsaném osobním představení v curriculum vitae, čili v životopisu. Přitom je podstatné správně reagovat na zadání v inzerci. A to je mnohdy problém. Nedobře se vnímá několikrát okopírovávaný životopis, kde se mění jen datum. Vždy dodávejte originál. Dalším důležitým krokem je získat si o firmě (instituci) informace a stejně tak o místě, o které se ucházíte. Využijte internet, osobní kontakt, telefon a jiné dostupné informace. Mít informace a rozumně je použít je půl úspěchu a komisaři jsou potěšeni vaším entuziasmem. Pozváním na osobní pohovor pro vás nastává dilema: Co si vzít na sebe? Je přitom jedno, jste-li žena nebo muž. Jaká použít líčidla, parfémy...? I V Kdo bude ve výběrové komisi (staří, mladí, muži, ženy...)? Nemám na někoho kontakt ve firmě, v komisi ap.? O jaký si mám říci plat? Mám vzít s sebou originály, nebo kopie dokladů, vysvědčení, diplomů? Ano, jsou to dilemata, kterým se nevyhnete, protože každou chybu si následně budete vyčítat. Jinak: jde-li o funkci či pozici asistentky, sekretářky k nějakému šéfovi, je dobré vědět, kdo je tím šéfem, ať již jde o muže nebo ženu. A tady je rada - informovat se předem - nedocenitelná. Dnes platí, že se vyžaduje určitý stupeň kulturní vzdělanosti v kombinaci s atraktivností. Nejde o vzdělanost, kulturnost v kombinaci s obézností, nemocemi či s předdůchodovým věkem. Je to však vis mai or. Jde-li o odborného pracovníka, tak se zpravidla vyžadují znalosti a kvalit. Takže chcete-li uspět, měla byste se zajímat, kdo vám bude šéfovat, jaká bude komise, budou-li psychotesty apod. Znalost prostředí se vším, co s tím souvisí, otupuje nervozitu a vy bodujete. Kdo je připraven, není překvapen! Shrnutí: 1) kvalitní životopis reflektující na zadání; 2) určitá znalost prostředí, kam chci ; 3) správná volba vizáže k osobnímu pohovoru nebo na psychotesty.

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více