Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie"

Transkript

1 Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie 10. června 2013, Brno 12. června 2013, Praha NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP Technologické centrum AV ČR Kamila HEBELKOVÁ Lenka CHVOJKOVÁ Lucie MATOUŠKOVÁ Milena ŠUPÁLKOVÁ

2 Obsah prezentace 1. ÚVOD 2. SCHÉMATA PROJEKTŮ MARIE CURIE, SMLUVNÍ VZTAHY Individuální granty (IIE, IOF, IEF) Reintegrační granty Multipartnerské projekty (ITN, IAPP, IRSES) Smlouvy v projektech 3. NÁKLADOVÉ KATEGORIE Nákladové kategorie do konce roku 2010 Nákladové kategorie po roce FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MARIE CURIE Participant Portal Projektový návrh (IIF, IOF, IEF, CIG) Sestavení rozpočtu Cash flow Audity Finanční vykazování 2

3 Účast českých subjektů v MC projektech Typ projektu Počet MC-ITN 45 MC CIG, ERG, IRG 36 MC-IRG 16 MC-IRSES 15 MC-ERG 12 MC-IAPP 12 MC-IOF 9 MC-CIG 8 MC-COFUND 3 MC-IEF 2 MC-IIF 1 Celkový součet 123 3

4 Aktuálně otevřené MC výzvy 4

5 Důležité dokumenty 5

6 Důležité dokumenty rticipants/portal/page/fp7_document ation 6

7 Důležité dokumenty curieactions/index_en.htm DOKUMENTY!!! 7

8 Schémata Marie Curie projektů, smluvní vztahy 8

9 Specifický program Lidé 7. RP 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků 1.1 Školicí sítě (ITN) 2. Celoživotní vzdělávání a profesní růst 2.1 Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF) 2.2 Reintegrační/návratové granty (ERG, IRG, CIG) 2.3 Spolufinancování regionálních, národních a mezinárod. programů (COFUND) 3. Spolupráce akademické sféry s průmyslem 3.1 Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP) 4. Spolupráce se zeměmi mimo EU 4.1 Vědecké pobyty ve 3. zemích pro evropské výzkumníky (IOF) 4.2 Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) 4.3 Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES) 5. Specifické akce 5.1 Noc vědců (RESEARCHERS NIGHT) 9

10 Obecně platná pravidla Kvalifikace výzkumníka Early stage researcher (ESR) méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemá titul Ph.D. Experienced researcher (ER) více než 4 roky praxe ve výzkumu nebo titul Ph.D. Podmínka mobility výzkumník nesmí v zemi hostitelské instituce (HI) působit v uplynulých 3 letech více než 12 měsíců Výzkumníci jakékoli národnosti Režim vyslání vs. zaměstnání výzkumníka (Secondment vs. Recruitment) zachování jeho pracovního poměru na domácí instituci x rozvázání pracovního poměru Souběh více Marie Curie projektů výzkumník nemůže být zapojen do více než jednoho MC projektu Zaměstnávání zahraničních výzkumníků EURAXESS (http://euraxess.cz/) 10

11 Typy smluvních vztahů 11

12 Mono vs. multi partnerské projekty 12

13 Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF) = přesun výzkumníků na jiné renomované pracoviště v ČS/AS zkušení výzkumníci (ER) nutná podmínka mobility trvání měsíců Pracovní smlouva mezi hostitelskou institucí a výzkumníkem = režim zaměstnání Declaration on Conformity Career Development Plan výzkumník placen hostitelskou institucí rozpočet dle počtu měsíců působení výzkumníka na hostitelské instituci (doba trvání projektu) 13

14 Vědecké pobyty pro výzkumníky ze 3. zemí (IIF) = získání vynikajících výzkumníků ze 3. zemí (mimo ČS/AS) do ČS/AS zkušení výzkumníci (ER) nutná podmínka mobility trvání měsíců + dobrovolná návratová fáze 6-12 měsíců (pouze do ICPC) v případě návratové fáze dvě Grantové dohody Pracovní smlouva mezi hostitelskou institucí v ČS/AS a výzkumníkem = režim zaměstnání Declaration on Conformity Career Development Plan mezi hostitelskou institucí ve 3. zemi a výzkumníkem (pokud návratová f.) výzkumník placen hostitelskou institucí v ČS/AS (při výjezdu) a hostitelskou institucí ve 3. zemi (při návratu) rozpočet dle počtu měsíců působení výzkumníka v ČS/AS ve 3. zemi (pokud návratová f.) 14

15 Vědecké pobyty ve 3. zemí pro evropské výzkumníky (IOF) = profesní růst formou pobytu na renomovaném pracovišti ve 3. zemích (mimo ČS/AS) zkušení výzkumníci (ER) původem z ČS/AS nebo 5 let působící v ČS/AS nutná podmínka mobility trvání měsíců + povinná návratová fáze 12 měsíců Grantová dohoda mezi REA a vysílající institucí v ČS/AS Pracovní smlouva smlouva s výzkumníkem na vysílající instituci + výzkumník vyslán do 3. země = režim vyslání - výzkumník placen dle ujednání v Partnerské smlouvě Partnerská smlouva mezi vysílající institucí v ČS/AS a hostitelskou institucí ve 3. zemi Declaration on Conformity, Career Development Plan rozpočet dle počtu měsíců působení výzkumníka ve 3. zemi a v ČS/AS 15

16 Reintegrační granty (ERG, IRG / CIG) = podpora výzkumníkům, kteří působili v zahraničí, integrovat se zpět do Evropského výzkumného prostoru zkušení výzkumníci nutná podmínka mobility trvání měsíců Pracovní smlouva mezi hostitelskou institucí a výzkumníkem = režim zaměstnání výzkumník placen hostitelskou institucí Declaration on Conformity, Career Development Plan výše rozpočtu dle počtu let (trvání projektu) 16

17 Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP) = podpora spolupráce mezi komerční a nekomerční sférou konsorcium min. dva partneři z různých ČS/AS (1 podnikatelský, 1 akademický sektor) trvání projektu měsíců kombinace dvou režimů: 1. režim vyslání = krátkodobé výměny stávajících zaměstnanců výzkumníci, technici, manažeři (musí na vysílající instituci pracovat min. 1 rok) částečná podmínka mobility dodatek k pracovní smlouvě, placen vysílající nebo hostitelskou institucí (dle konsorciální smlouvy) 2. režim zaměstnání = nábor externích specialistů zkušení výzkumníci platí podmínka mobility pracovní smlouva na plný úvazek, placen hostitelskou institucí Konsorciální smlouva rozpočet partnera dle počtu měsíců hostování cizích zaměstnanců a počtu měsíců zaměstnaných specialistů (mzdu vykazuje ten, kdo vyplácí) 17

18 Školící sítě (ITN) = školící programy pro mladé výzkumníky Od pracovního programu 2012 tři schémata: Multipartnerské ITN konsorcium - min. 3 partneři ze 3 různých ČS/AS + asociovaní partneři Evropské průmyslové doktoráty (EID) konsorcium - min. 2 partneři (akademický a soukromý) ze 2 různých ČS/AS + asociovaní partneři Inovativní doktorské programy (IDP) jeden partner z ČS/AS a síť asociovaných partnerů FULL PARTNER vs. ASOCIOVANÝ PARTNER!!! 18

19 Multipartnerské ITN (Multi-ITN) konsorcium - min. 3 partneři ze 3 různých ČS/AS (tzv. full partner, FP) + asociovaní partneři (AP) trvání projektu max. 48 měsíců zejména pro začínající výzkumníky (+ max. 1/5 člověkoměsíců pro zkušené výzkumníky) podmínka mobility (vůči zaměstnavateli, v době zaměstnání) kombinace dvou režimů: 1. režim zaměstnání = full partner musí zaměstnat min. 1 nového výzkumníka 2. režim vyslání = nově zaměstnaní výzkumníci posíláni na stáže k ostatním partnerům (FP i AP) Konsorciální smlouva (členové konsorcia) + Partnerská smlouva (s AP) rozpočet full partnerů dle počtu měsíců nově zaměstnaných výzkumníků 19

20 Evropské průmyslové doktoráty (EID) konsorcium - min. dva partneři (akademický a soukromý) ze 2 různých ČS/AS (tzv. full partneři, FP) + asociovaní partneři (AP) trvání projektu max. 48 měsíců začínající výzkumníci podmínka mobility (vůči zaměstnavateli, v době zaměstnání) kombinace dvou režimů: 1. režim zaměstnání = full partner musí zaměstnat min. 1 výzkumníka 2. režim vyslání = nově zaměstnané výzkumníky posílá na stáže k ostatním partnerům (FP i AP) Konsorciální smlouva (členové konsorcia) + Partnerská smlouva (s AP) Career Development Plan (supervize u full partnerů) rozpočet full partnerů dle počtu měsíců nově zaměstnaných výzkumníků 20

21 Inovativní doktorské programy (IDP) jeden partner (tzv. full partner, FP) + asociovaní partneři (AP) trvání projektu max. 48 měsíců začínající výzkumníci podmínka mobility (vůči zaměstnavateli, v době zaměstnání) kombinace dvou režimů: 1. režim zaměstnání = full partner musí zaměstnat min. 1 výzkumníka 2. režim vyslání = nově zaměstnané výzkumníky posílá na stáže k ostatním Partnerská smlouva asociovaným partnerům Career Development Plan (nutná supervize u full partnera) rozpočet FP dle počtu měsíců nově zaměstnaných výzkumníků 21

22 Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES) = oboustranné krátkodobé výjezdy do/ze 3. zemí konsorcium min. 2 výzkumní partneři (ne/ziskové) z různých ČS/AS + min. 1 partner ze 3. země (ENP 1 nebo S&T Agreements 2 ) trvání měsíců určeno pro začínající i zkušené výzkumníky, technický, manažerský personál Grantová dohoda uzavřena pouze s hostitelskou institucí v ČS/AS Pracovní smlouva zaměstnancům ponechána smlouva na vysílajících institucích - vysíláni do/ze 3. zemí = režim vyslání - vypláceni dle dohody v Partnerské smlouvě Partnerská smlouva mezi hostitelskou institucí v ČS/AS a 3. zemí (před podpisem GA) financování pouze pro ČS/AS a 3. země patřící do ICPC* výše rozpočtu dle počtu člověkoměsíců (výjezdy ze 3. zemí v rozpočtu HI ČS/AS) 1 European Neighbourhood Policy Arménie*, Ázerbájdžán*, Bělorusko*, Gruzie*, Ukrajina* 2 Science &Technology Agreements s EK Alžírsko*, Argentina*, Austrálie, Brazílie*, Kanada, Čína, Čile*, Egypt*, Indie*, Japonsko, Jordánsko*, Korejská rep., Mexiko*, Maroko*, Nový Zéland, Rusko*, Jižní Afrika*, Tunisko*, Ukrajina*, USA 22

23 Smlouvy v projektech 23

24 Grantová dohoda Core text konsorciální smlouva Annex I. popis práce Annex II. všeobecné podmínky kopie příjemci, hostitelské instituci a výzkumníkovi Annex III. specifické podmínky 24

25 Annex II. (1) Povinnosti příjemců uzavřít konsorciální smlouvu, pokud stanoveno ve výzvě postupovat podle Annexu I., soulad smluv s grantovou dohodou, informovat REA.. Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků 25

26 Annex II. (2) Duševní vlastnictví nové znalosti vlastnictví, převod ochrana využití, šíření přístupová práva 26

27 Annex III. (1) Povinnosti příjemce uzavřít smlouvu s výzkumníkem sociální zabezpečení, pracovní podmínky, součinnost s výzkumníkem, informovat REA.. 27

28 Annex III. (2) Smlouva s výzkumníkem definice doba určitá povinnosti výzkumníka národní a interní předpisy pracovní doba platby duševní vlastnictví použitelné právo, spory IOF upravena reintegrační fáze 28

29 Více specifikovat výzkumníka rodinný stav, vzdělání 29

30 Career Development Plan (CDP) (1) 6 měsíců pokud ne popis činnosti ve smlouvě s výzkumníkem obsah jednotlivé výstupy lhůty vědecké techniky a dovednosti vědecký management.. 30

31 Career Development Plan (CDP) (2) 31

32 Declaration on Conformity (1) soulad obsahu smlouvy s výzkumníkem a grantové dohody 20 dní Participant Portal 32

33 Declaration on Conformity (2) další skutečnosti potvrzené tímto dokumentem 33

34 Konsorciální smlouva Nesmí být v rozporu s GA Doplňuje ustanovení GA Kdykoliv! ITN, IAPP Konsorciální smlouva Obsah interní management duševní vlastnictví finanční otázky způsob řešení sporů odpovědnost 34

35 smlouva o zachování mlčenlivosti Kdy uzavřít? dopis o záměru začátek přípravy konsorciální smlouvy Podpis CA Zahájení projektu výzva k podání projektových návrhů příprava projektového návrhu podání vyhodnocení projektového návrhu negociace s EK Podpis GA 35

36 Partnerská smlouva (1) IRSES, ITN, IOF vztah s asociovaným partnerem neexistuje vzor 36

37 Partnerská smlouva (2) obsah provádění projektu v souladu s GA povinnosti asociovaného partnera důvěrné informace duševní vlastnictví reportování finanční otázky vypovězení smlouvy před podpisem GA MC-IOF-PartnershipAgreement-FINAL.pdf 37

38 Změny Grantové dohody (1) Změny nevyžadující dodatek ke GA - neformální změna změny bez zásadního vlivu na cíle projektu změny technického rázu týkající se organizace provádí LEAR přes Participant Portal povinnost informovat EK a ostatní členy konsorcia výjimka: změna statutárního orgánu dva způsoby provede partner dopis EK + důkaz o změně provede koordinátor spolu s jiným dodatkem + důkaz o změně informovat EK v průběžné zprávě 38

39 Změny Grantové dohody (2) Změny vyžadující dodatek ke GA - formální změna změny v informacích uvedených v core textu GA nebo annexu I (přidání/ukončení účasti partnera, změna koordinátora, změna doby trvání projektu, ) žádá koordinátor/partneři/ek změna GA/dodatek přímo vyžadován existují i výjimky stanoveny náležitosti! 39

40 Smlouvy v projektech MARIE CURIE Grantová dohoda Konsorciální smlouva Partnerská smlouva Smlouva s výzkumníkem uzavírána mezi REA a příjemci uzavírána mezi příjemci, pokud stanoveno uzavírána mezi příjemci a asociovanými partnery (těmi, kteří nepodepisují GA) uzavírána mezi příjemci a výzkumníkem 40

41 Nákladové kategorie - projekty financované podle pracovních programů

42 Financování (1) Financování výzkumníků se skládá z : A1. mzda nebo stipendium (living allowance) A2. příspěvek na mobilitu (mobility allowance) B. příspěvek na cestovné (travel allowance) C. příspěvek na osobní rozvoj (career exploratory allowance) D. příspěvek na ostatní náklady / výzkum (contribution to the participation expenses of researchers) 42

43 Financování (2) Financování hostitelských organizací se skládá z: E. příspěvek na školení výzkumníků a transfer znalostí (Contribution to the research/ training /transfer of knowledge programme expenses) F. příspěvek na mezinárodní konference a semináře (Contribution to the organisation of international conferences, workshops and events) G. příspěvek na náklady spojené s řízením projektu, vč. auditu (Management activities including audit certification) H. příspěvek na režijní náklady (Contribution to overheads) I. příspěvek na ostatní náklady (Other types of eligible expenses / specific conditions) 43

44 Financování (3) 44

45 A1: Příspěvek na mzdu (1) Pracovní smlouva s plným soc. a zdrav. zabezpečením hrubá částka v eurech na rok na pokrytí mzdy výzkumníka, odvodů (sociální a zdravotní pojištění) a daní (podle národní legislativy) čistá částka vyplacená výzkumníkovi je nižší s ohledem na výši odvodů a daní Stipendium s minimálním soc. a zdrav. zabezpečením vyplácena bez srážek výjimečně, po předchozí dohodě s REA (krátkodobé pobyty, národní pravidla) ROČNÍ sazby publikovány ve WP ( full-time-appointment ) Sazba násobena korekčním koeficientem země publikovaným ve WP 45

46 A1: Příspěvek na mzdu (2)

47 Korekční koeficienty (WP 2013) 47

48 A2: Příspěvek na mobilitu Pouze pro výzkumníka s trans-national mobility MĚSÍČNÍ sazba: 800 /měsíc (výzkumník s rodinou) 500 /měsíc (výzkumník bez rodiny) Sazba násobena korekčním koeficientem země publikovaným ve WP 48

49 B: Příspěvek na cestovné Pouze pro výzkumníka s trans-national mobility Vypočteno podle vzdálenosti (vzdušnou čarou) hostitelské instituce od místa bývalého působení stážisty Platba pro každé období 12 měsíců (nebo méně, pokud poslední období < 12 měsíců)

50 C: Příspěvek na osobní rozvoj Jediná platba / výzkumníka Placeno pouze pokud výzkumník pracuje na projektu po dobu nejméně 1 roku Určena k tomu, aby napomohla výzkumníkovi rozvíjet kariéru pomocí např. účasti na pracovních pohovorech, veletrzích práce apod. Neměla by být vyplacena před uplynutím 12ti měsíčního pobytu 50

51 Kategorie A-C Pevné částky podle kategorií A-C poskytují výzkumníkovi minimální úroveň finančního ohodnocení REA nebude akceptovat neúplnou úhradu kategorií A-C výzkumníkovi 51

52 D: Příspěvek na ostatní náklady /výzkum Spravovány organizací (neobjeví se na výplatní pásce) Poskytovány výzkumníkovi na činnosti výzkumu a na odbornou přípravu a školení (účast na meetinzích a konferencích, účast na školeních, náklady na výzkum ) Pevná částka na výzkumníka / měsíc 52

53 Kategorie D vs. A-C Pevná částka poskytována v rámci kategorie D je také určena ve prospěch výzkumníka, vztahuje se však k výdajům přímo spravovaným příjemcem (organizací) hostící výzkumníka. Příjemce není povinen vykazovat skutečné vynaložené náklady, ALE. 53

54 E: Příspěvek na školení a transfer znalostí Pevná částka na výzkumníka/měsíc, kterou instituce využije na: realizaci projektu (zveřejnění volných míst, interní výukové aktivity, učební materiály apod.), koordinaci spolupráce mezi partery (setkání partnerů, výměna zaměstnanců apod.) účast výzkumníků na aktivitách výzkumu a transferu znalostí (náklady výzkumu, účast na seminářích a konferencích) 54

55 F: Příspěvek na organizaci mezinárodních konferencí a seminářů Spravována organizací příjemce za účelem organizace mezinárodních konferencí, workshopů a akcí otevřených pro organizace mimo síť (náklady na organizaci pozvání přednášejících, publikace, nájem prostor a technika, webová propagace; účastnický poplatek pro výzkumníky zvenku) Pevná částka 300 na výzkumníka/den pro výzkumníky zvenku, po dobu trvání akce (princip neziskovosti) Od WP 2009 je tato kategorie spojena s kategorií E 55

56 G: Příspěvek na management Náklady na mzdu osoby zajišťující administrativní, právní a finanční management projektu, poplatek za CFS, účast na setkáních konsorcia apod. V rámci této kategorie není možní uplatňovat náklady na vědecké řízení konsorcia (školitel) Pro ITN, IAPP (všechny WPs) a IEF/IOF/IIF(WP ) se jedná v kategorii G o skutečné náklady Nutné záznamy o skutečných výdajích a timesheets Pro IEF/IOF/IIF (WP 2009 a dále) kategorie G spojena s kategorií H do jediné pevné částky Strop ve výši 3% nebo 7% celkového příspěvku EU 56

57 H: Příspěvek na režie (1) 10 % flat rate (z přímých nákladů po odečtení subdodávek) Pevná částka 57

58 H: Příspěvek na režie (2)

59 I: Ostatní IAPP Pro MSP: náklady na investice až do výše 10 % jeho příspěvku EU (skutečné náklady) IRG, ERG and IIF-fáze návratu pevná částka pro výzkumníka/rok specifikována ve WP (ERG: ; IRG: ) příspěvek spravovaný institucí, vztahující se k integraci výzkumníka v hostitelské instituci zahrnuje osobní náklady výzkumníka, ostatní osobní náklady (např. asistenti, technici), cestovné, spotřební materiál, náklady na ochranu duševního vlastnictví (patenty), náklady na publikace apod. 59

60 Převádění rozpočtu mezi kategoriemi Převádění finančních prostředků v rámci rozpočtu: není možné převádět z prostředků určených pro financování výzkumníka (kategorie A-D) do částky určené pro financování organizace příjemce Celková výše částky požadované v kategorii A-C je jako celek ověřována až na konci projektu 60

61 Nákladové kategorie - projekty financované podle pracovních programů 2011 a déle 61

62 Financování (1) Kategorie 1: Monthly living allowance Kategorie 2: Monthly mobility allowance Kategorie 3: Contribution to the training expenses of eligible researchers and research/transfer of knowledge programme expenses Kategorie 4: Management activities Kategorie 5: Contribution to overheads (indirect costs) Kategorie 6: Other types of eligible expenses 62

63 Financování (2) 63

64 1: Příspěvek na mzdu Srovnání s WP living allowance a mobility allowance rozděleny do dvou kategorií: (1) = A1 Sazba násobena korekčním koeficient země ublikovaným ve WP Roční sazby: Name of your presentation

65 2: Příspěvek na mobilitu Srovnání s WP včetně travel costs: (2) = A2 + B Už není spojováno s transnational mobility výzkumníka Pokrývá výdaje výzkumníka a jeho rodiny týkající se domácnosti, přestěhování a cestovních nákladů Sazba násobena korekčním koeficient země publikovaným ve WP 65

66 3: Příspěvek na školení a výzkum Srovnání s WP spojuje několik kategorií: (3) = D +E +F Rozlišení mezi výzkumem v laboratoři a bez laboratoře již není relevantní Příspěvek na výzkumníka/měsíc spravovaný organizací příjemce Name of your presentation

67 4: Příspěvek na management Příspěvek ve výši max. 10% celkového příspěvku EU na projekt Skutečné náklady Srovnání s WP (4) = G (odlišná výše stropu) nevyužitelné pro IEF, IOF, IIF 67

68 5: Příspěvek na režie Flat rate 10 % z celkových přímých nákladů po odečtení subdodávek nebo pevná částka IEF, IOF a IIF: sazba násobena korekčním koeficient země publikovaným ve WP 68

69 6: Ostatní IAPP CIG Pro MSP: náklady na investice až do výše 10 % jeho příspěvku EU (skutečné náklady) pevná částka pro výzkumníka/rok specifikována ve WP (WP 2011 = ). příspěvek spravovaný institucí s cílem zdokonalit karierní vyhlídky pro trvající integraci výzkumníků v Evropě IIF-fáze návratu pevná částka pro výzkumníka/rok specifikována ve WP (WP 2011 = ) 69

70 Nákladové kategorie - projekty IRSES a COFUND 70

71 Name of your presentation IRSES Měsíční příspěvek na osobu na výměně * počet měsíců výměny Na pokrytí cestovních nákladů (náhrad), networking activities, managementu a režijních nákladů souvisejících s realizací výměny Pokrývá pouze výjezdy do org. v 3.zemích a příjezdy z org. z ICPC zemí Placeno koordinátorovi, kt. rozdistribuuje partnerům

72 COFUND Roční příspěvek na výzkumníka (specifikováno v Grantové dohodě - 40% ročních nákladů na výzkumné pobyty) * počet výzkumníků / rok Příspěvek na náklady výměnného programu Přestože nejsou předem definovány žádné kategorie nákladů, náklady mohou zahrnovat příspěvek na mzdu, cestovné a mobilitu, náklady výzkumu, managemnetu (max. 7 %) a režie (max. 10 %), tak jak bude dohodnuto v rámci negociací 72

73 Finanční řízení projektů Marie Curie Participant Portal 73

74 Participant Portal (PP) Portál pro administraci evropských výzkumných projektů (7. RP, Horizont 2020) Umožňuje přístup k těmto aplikacím: URF registrace organizace PPSS zaslání návrhu projektu NEF proces negociací s REA SESAM, FORCE podávání zpráv REA + Přehled výzev Dokumenty FAQ Negociace Návrh Reportování 74

75 Finanční řízení projektů Marie Curie Projektový návrh 75

76 Projektový návrh krok za krokem 1) Registrace jednotlivce v PP (účet ECAS) 1 = 1 ECAS (European Commission Autentication Service) 2) Registrace organizace v PP (získání PIC) PIC (Participation Identification Code) slouží k identifikaci organizace Organizacím vlastnícím PIC odpadá administrativní zátěž spojená s předkládáním finančních a právních informací o organizaci Aktualizaci informací zajišťuje LEAR (Legal Entitiy Appointed Representative) 3) Registrace projektového návrhu skrze PP 76

77 Jak vytvořit účet ECAS Klíčovým údajem pro účet ECAS je funkční 77

78 Registrace organizace = získání PIC Pouze organizace, které ještě neprošly validací (nevlastní PIC)! 78

79 Registrace projektového návrhu JAK? Elektronicky Pouze do otevřených výzev na PP 79

80 Vyberte výzvu a posuňte se na stránce dolů k Electronic Proposal Submission 80

81 Průvodce 10 minute guide to the proposal submission představuje souhrn kroků, které budou následovat Vyberte si téma klikněte na GO 81

82 Identifikace hostitelské instituce (PIC + zkratka) Základní informace: - Akronym - Krátké resumé - Kód aktivity 82

83 83

84 84

85 Finanční řízení projektů Marie Curie Sestavení rozpočtu 85

86 Rozpočet projektu Kalkulace rozpočtu IEF, IIF, IOF Automaticky, z údajů uvedených v administrativním formuláři A4 při podávání návrhu projektu (součet dílčích allowances ). Finální výše příspěvku EU je stanovena během negociací. CIG Odvíjí se od doby trvání projektu ( EUR/rok) Ve fázi podávání návrhu projektu žadatelé sestavují indikativní rozpočet v části B. Předpokládá se spolufinancování ze strany hostitelské instituce. 86

87 Příklad výpočtu rozpočtu (IEF) 87

88 Příklad výpočtu rozpočtu (IEF) Výzkumník s 8-letou praxí ve výzkumu jede se svou rodinou z Bukurešti do Paříže, kde bude 2 roky zaměstnán v souvislosti s realizací projektu IEF. Příspěvek na mzdu: EUR x 2 roky = EUR Příspěvek na mobilitu: EUR x 24 měsíců = EUR Příspěvek na školení: 800 EUR x 24 měsíců = EUR Příspěvek na režijní náklady: 700 x 24 měsíců = EUR Korekční koeficient pro Francii = 116,1% Kalkulace rozpočtu: (Příspěvek na mzdu + příspěvek na mobilitu + příspěvek na režijní N)* 1,161 + příspěvek na školení = ,80 EUR 88

89 Sestavení rozpočtu (CIG) Indikativní rozpočet se uvádí ve vědecké části návrhu projektu (B3 Implementace) Uvádějí se: celkové náklady projektu, bez ohledu na zdroj financování zdroje financování (očekávaný příspěvek EU + vlastní náklady) REA doporučuje použít tabulku k vyčíslení jednotlivých nákladových kategorií: Mzda výzkumníka Jiné mzdové náklady (asistenti, technici, atd.) Cestovní N Spotřební materiál Management Režijní náklady Jiné 89

90 Finanční řízení projektů Marie Curie Cash Flow 90

91 Cash Flow projektu zálohová platba průběžná platba(y) finální platba 91

92 Zálohová platba KDY? Vyplacena hostitelské instituci / koordinátorovi do 30 dnů od vstupu GA v platnost KOLIK? Výše stanovena v článku 5 GA Liší se v závislosti na typu projektu Akce Marie Curie Zálohová platba (% z celk. příspěvku EU) IEF, IIF 80% IOF 70% ITN, IAPP 65% 5% celkového příspěvku EU jde do Garančního fondu RG 80% (až do výše EUR) IRSES, COFUD 60% 92

93 Průběžné platby a platba finální Průběžné platby: Na konci každého vykazovaného období REA vyhodnotí a schválí průběžnou zprávu a během 90 dní od jejího přijetí vyplatí odpovídající částku. Celková výše průběžných plateb sečtená se zálohovou platbou bude omezena do výše 90 % maximálního příspěvku EU: 10 % zádržné Finální platba Odpovídající částka za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání 93

94 Řízení projektů Marie Curie Audity 94

95 Druhy auditů AUDIT 1. stupně = Osvědčení o finančních výkazech (CFS) - Když kumulovaný příspěvek EU 375 tis. - výjimka pro projekty 2 let (s celkovým příspěvkem 375 tis. ) pouze jedno CFS na konci projektu - Pozor, CFS se nevyžaduje u akcí Marie Curie, které jsou zcela hrazeny formou pevné sazby nebo částky (flat rate/lump sum) - Auditora zajišťuje příjemce AUDIT 2. stupně = finanční nebo technický audit EU Namátkově nebo na základě špatných signálů - Notifikace: 1-2 měsíce předem formálním dopisem - Audity on the spot : 3-5 pracovních dnů vs. desk audits Kdykoliv během trvání a až do pěti let po ukončení projektu Audit provádí REA (20 %) nebo externí auditorská firma pověřená REA (80 %) 95

96 Co kontroluje auditor? Kategorie 1 (Příspěvek na mzdu) Kvalifikace výzkumníka v době uzávěrky výzvy Výzkumník je vždy odměňován na úrovni, která je platná v době uzávěrky výzvy k podávání návrhů projektů. Hostitelská instituce se musí před podpisem smlouvy s výzkumníkem ujistit, že výzkumník má kvalifikaci požadovanou ve výzvě. Pracovní smlouva Musí být v souladu s GA Evidence toho, že výzkumník pracoval na projektu Záznamy z laboratorních deníků nebo knihovny, odborné články, apod. Timesheety nejsou v projektech Marie Curie povinné Vyplácení výzkumníka Výzkumníkovi musí být vyplacena plná sazba (po odečtení zákonných odvodů a daní). Nedoplatky vůči výzkumníkovi nejsou akceptovány! Hostitelská instituce může výzkumníkovi vyplatit vyšší sazbu, než je flat rate, za předpokladu, že přeplatek uhradí z vlastních zdrojů (běžné v AT, NL, NO) Mzdu je možné vyplácet v místní měně. Finanční vykazování vůči REA ale probíhá v EUR. 96

97 Co kontroluje auditor? Kategorie 2 (Příspěvek na mobilitu) Způsobilost výzkumníka pro vyplácení příspěvku na mobilitu + jeho rodinná situace v době uzávěrky výzvy ITN/IAPP: referenčním obdobím pro výpočet příspěvku na mobilitu jsou datum najímání na projekt a začátek vyslání. (U rozdělených pobytů se jedná o datum zahájení prvního pobytu.) Hostitelská instituce se musí před podpisem smlouvy s výzkumníkem ujistit, že výzkumník splňuje podmínku mobility a že uvedená rodinná situace odpovídá skutečnosti. Vyplácení výzkumníka Výzkumníkovi musí být vyplacena plná sazba. Nedoplatky vůči výzkumníkovi nejsou akceptovány! Příspěvek na mobilitu zpravidla podléhá zákonným odvodům a zdanění. Alternativně je také možné vyplácet tento příspěvek oproti dokladům (např. letenky, faktury za nájem, atd.). Pozor na nedoplatky a daňovou legislativu! 97

98 Co kontroluje auditor? Příspěvek na cestovné (Travel allowance) Pouze projekty financované podle pracovních programů před rokem 2011 Způsobilost výzkumníka pro vyplácení příspěvku na cestovné Auditor ověřuje místo pobytu výzkumníka v čase příslušené výzvy a kontroluje, zda byl příspěvek (resp. vzdálenost od kterého se odvíjí) správně stanoven. Vyplácení výzkumníka Výzkumníkovi musí být vyplacena plná sazba. Nedoplatky vůči výzkumníkovi nejsou akceptovány! Příspěvek na cestovné zpravidla podléhá zákonným odvodům a zdanění. Alternativně je také možné tento příspěvek oproti dokladům (např. letenky). Příspěvek na osobní rozvoj (Career Exploratory Allowance) Pouze projekty financované podle pracovních programů před rokem 2011 Vyplácení výzkumníka Výzkumníkovi musí být vyplacena plná sazba. Nedoplatky vůči výzkumníkovi nejsou akceptovány! 98

99 Co kontroluje auditor? Kategorie 3 (Příspěvek na školení a na výzkum) Původní Kategorie D a E Hostitelská instituce (příjemce) nemá povinnost vykazovat skutečně vynaložené náklady. Pro účely GA tedy není nutné vést evidenci toho, jak byly náklady vynaloženy. Pozor na soulad s běžnou praxi hostitelské instituce! Auditor zkoumá výzkumné a školící aktivity výzkumníka/instituce Pro účely auditu si vyžádá pracovní smlouvu, záznamy z laboratorních deníků nebo knihovny, odborné články, prezenční listiny z konferencí, apod. Kategorie 4 (Příspěvek na Management) ITN, IAPP 10% celkových nákladů EU na projekt Kategorie založena na skutečných nákladech Veškeré náklady vynaložené v této kategorii je nutné podložit účetními doklady Mzdové náklady nárokované v této kategorii musí být podloženy timesheety 99

100 Kategorie 5 (Příspěvek na režie) Co kontroluje auditor? ITN, IAPP příspěvek na režie je limitován 10% na partnera a vykazované období. Příjemci, kteří si v předchozím vykazovaným období nárokovali méně, vyplní opravný Formulář C, ve kterém dodatečně žádají rozdíl. Kategorie 6 (Příspěvek na ostatní N) IAPP = investice až do výše 10 % jeho příspěvku EU Audit kontroluje, zda byla investice naplánována v GA Náklady musí být podloženy účetními doklady CIG, IIF (návratová fáze) = pevně stanovená částka pro výzkumníka/rok Hostitelská instituce (příjemce) nemá povinnost vykazovat skutečně vynaložené náklady. Auditor si vyžádá pracovní smlouvu, záznamy z laboratorních deníků nebo knihovny, odborné články, prezenční listiny z konferencí, apod. IRSES = pevně stanovená částka na výzkumníka/měsíc Hostitelská instituce (příjemce) nemá povinnost vykazovat skutečně vynaložené náklady. Auditor kontroluje zahájení pobytu (letenka, hotel, ) a počet člověko-měsíců strávených na projektu 100

101 Finanční řízení projektů Marie Curie Finanční vykazování 101

102 Finanční vykazování (1) Formulář C = finanční výkaz do kterého příjemce vyplňuje seznam náklady/příjmy projektu za konkrétní vykazované období. Příjemce se při vyplňování formuláře C řídí finančními pravidly akcí Marie Curie. KDO? Příjemce zasílá Formulář C elektronicky skrze Participant Portal U GA uzavřených před , kde příjemci nepřistoupili na nový (výhradně elektronický způsob) finančního vykazování, je nutné zaslat také papírovou verzi formuláře C s podpisem pověřených osob. ITN, IAPP koordinátor sestavuje navíc souhrnný Formulář C za celé konsorcium JAK? Formulář C je součástí průběžné/závěrečné zprávy (Periodic/Final Report) KDY? Po konci každého vykazovaného období (Počet vykazovaných období je uveden v čl. 3 GA) 102

103 Formulář C (1) Kategorie 1, 2, 3, 6 Kategorie (u IAPP). U těchto kategorií je nutné vyplnit informaci o čerpání zdrojů! Náklady na CFS, atd. Kategorie 5 103

104 Formulář C (2) 104

105 Směnný kurz Maximální příspěvek EU je stanoven v EUR, ve stejné měně je se vykazují náklady ve Formuláři C Náklady vzniklé v jiných měnách převedeny na EUR, a to podle: směnného kurzu platného v den vzniku skutečných nákladů nebo směnného kurzu platného první den v měsíci, který následuje po konci příslušného vykazovaného období Pro obě možnosti je třeba použít směnný kurz vyhlašovaný Evropskou centrální bankou (ECB): 105

106 Časté nálezy auditů Nedoplatky vůči výzkumníkům (kategorie 1+2) Použití nesprávného směnného kurzu Vyplnění skutečných nákladů místo pevně stanovených sazeb Chybějící podpůrná dokumentace Nárokování nákladů v nesprávném vykazovaném období Nerespektování % limitu v kategorii management 106

107 Zdroje informací 107

108 Publikace TC AV ČR

109

110 Plánované akce TC AV ČR Seminář Konsorciální smlouvy 19. června 2013 TC AV ČR, Praha Finanční řízení projektů příklady a praxe (11. série) 24. června 2013 VÚT Brno 26. června TC AV ČR, Praha Horizont 2020 podzim 2013 Více informací na stránkách TC: (část Akce) (část Akce) 110

111 Finanční dotazy: Právní dotazy: Marie Curie: Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF

Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF Březen 2009, Olomouc Lenka Lepičová lepicova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Technologické centrum

Více

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Základní dokumenty Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody

Více

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie. 9. dubna 2015, České Budějovice

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie. 9. dubna 2015, České Budějovice Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 9. dubna 2015, České Budějovice Milena Lojková NCP pro finanční otázky H2020 Základní dokumenty Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody Anotovaná modelová

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program LIDÉ - Akce Marie Curie

Více

CZ.1.07/2.2.00/15.0270

CZ.1.07/2.2.00/15.0270 SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Ing. Petra Perutková 10. 5. 2012 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (I) Spolupráce 32

Více

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie)

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků

Více

Finanční aspekty programu Horizont 2020

Finanční aspekty programu Horizont 2020 Finanční aspekty programu Horizont 2020 30. ledna 2014, Olomouc Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget 2 Dokumenty

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků AKCE MARIE CURIE. Ing. Anna Mittnerová 5.6.2012

Mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků AKCE MARIE CURIE. Ing. Anna Mittnerová 5.6.2012 Mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků AKCE MARIE CURIE Ing. Anna Mittnerová 5.6.2012 1 Cíl: Strategie EVROPA 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm Stěžejní iniciativy Strategie, ve

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Zkušenosti s audity projektů Marie Curie

Zkušenosti s audity projektů Marie Curie Zkušenosti s audity projektů Marie Curie Interexpert Bohemia spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel.: +420 224 933 658 Fax: +420 224 934 101 Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management

Realizace projektu 7.RP - externí management Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7. RP 9. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

PŘÍKLAD: Collaborative project

PŘÍKLAD: Collaborative project PŘÍKLAD: Collaborative project - fiktivní příklad, který má za cíl demonstrovat mechanismus přípravy a realizace projektu 7.RP z hlediska financování Marie Kolmanová, Lenka Lepičová, TC AV ČR Financování

Více

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Praha, 14. listopadu 2011 Lucie Matoušková, Kateřina Rakušanová matouskova@tc.cz, rakusanova@tc.cz

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ ČTVRTÉ AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Vademecum 7. RP EU ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o specifickém programu Lidé http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování Terminologie EU Téma Kontakty Space NCP ERC NCP Mobility NCP Regional NCP SME NCP INCO NCP Infrastructures NCP SiS NCP JRC NCP EURATOM NCP

Více

Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP

Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Časová osa VÝZVA Příprava

Více

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ. Vademecum 7. RP EU

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ. Vademecum 7. RP EU Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ Vademecum 7. RP EU ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o výzvách ( Find calls for this activity ) http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Konzultace

Více

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ

Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ Akce Marie Curie SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Vademecum 7. RP EU 7RP-obalka-final_ji.indd 2 23.7.2008 10:08:16 ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o výzvách ( Find calls for this

Více

Pravidla financování projektů 7.RP

Pravidla financování projektů 7.RP Pravidla financování projektů 7. RP Informační den k tématické prioritě Aeronautika 21. října 2009, Praha Lenka Lepičová,Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz; slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti,

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc. Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 Hodnocení projektů IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Doporučený

Více

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu SP SPOLUPRÁCE Zkušenosti z PřF MU Ing. Šárka Dvořáková Přírodovědecká fakulta MU 25. 5. 2011 1 Projekty řešené na PřF MU isosoil projekt spolupráce malého nebo středního rozsahu 9 partnerů z EU, 1 partner

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of the Region of South Moravia co-funded by Marie Curie Actions SoMoPro program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů 11.

Více

Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie

Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie www.vscht.cz Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie OK09003 12.2.2009 ČVUT 1 Návrh projektu EPSS Vyžádá si Username Password Zkontroluje URF ID General Part A Rozpočet Doporučuje

Více

Financování v 7.RP - praktický úvod

Financování v 7.RP - praktický úvod Financování v 7.RP - praktický úvod Lenka Lepičová, TC AV ČR lepicova@tc.cz Financování projektů 7.RP 1 Rozpočet pro 7. RP ES celkem 50 521 mil. (2007 2013) Spolupráce 32 365 mil. 15 % rozpočtu pro MSP

Více

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava Brno, 18. června 2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech

Více

Financování projektů v 7. RP (se zaměřením na projekty typu CSA) Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz 1 Principy financování projektů 7. RP Typy projektu (funding schemes) Režimy

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA

AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA Edice: Vademecum 6. rámcového programu EU Tuto publikaci vydává Technologické centrum AV ČR s podporou programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Finanční audit projektů 7RP

Finanční audit projektů 7RP Finanční audit projektů 7RP 26. ledna 2010 Martina Chrámecká PwC Obsah Povinnost auditu osvědčení o finančních výkazech a termín realizace a rozdíly od auditu 6RP, auditu EK Zpráva auditora Factual findings

Více

Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF

Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF červen 2009 Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Podávání návrhu projektu v 7.RP 1 EPSS systém

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 9. května 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

MANAGEMENT projektů 7. RP

MANAGEMENT projektů 7. RP MANAGEMENT projektů 7. RP (administrativní, finanční a právní aspekty) Brno, 25. září 2013 Praha, 26. září 2013 Jana Kratěnová, Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky v projektech 7. rámcového

Více

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA www.vscht.cz POSTUP PŘI PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA Zkušenosti VŠCHT Praha Právní rámec mobility výzkumníků Mezinárodní mobilita výzkumníků se řídí zákony EU Směrnice ER 2005/71/ES o zvláštním

Více

Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie. 24. září 2015, Praha

Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie. 24. září 2015, Praha Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie 24. září 2015, Praha Program semináře 10:00 14:30 Typy akcí MSC, otevřené a plánované výzvy (P. Perutková, TC AV ČR) Smluvní vztahy v MSC (J.

Více

Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity)

Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity) Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity) Lenka Lepičová NCP pro právní a finanční záležitosti, TC AV ČR 23. říjen 2007, Praha Financování projektů 7.RP 1 Základní dokumenty pro 7.RP Rozhodnutí

Více

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Participant Portal (PP) portál Evropské komise ECAS registrace návrhů projekt Registrace: jednotlivce osobní údaje, uživatelské

Více

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi 7. října 2009, Praha Lenka Lepičová TC AV ČR Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 OSNOVA 1. Požadavky Evropské komise

Více

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS PODMÍNKY PROGRAMU A AKTUÁLNÍ VÝZVY

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS PODMÍNKY PROGRAMU A AKTUÁLNÍ VÝZVY Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS PODMÍNKY PROGRAMU A AKTUÁLNÍ VÝZVY 30. ledna 2014 Pár slov úvodem Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu projekt financován z programu EUPRO II

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení

URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení Lenka Lepičová lepicova@tc.cz (CZELO, TC AV ČR) 20. října 2008, Praha 4. Setkání zástupců univerzit a AV ČR Pojmy Květen 2008 - spuštěn nově zřízený centrální registr,

Více

Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období

Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období 16.května 2013 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Akce Marie Curie příležitosti

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020

Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 8. ledna 2014, Brno Milena Šupálková, Kamila Hebelková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Struktura programu Horizont 2020 VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013

Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013 Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013 Struktura semináře Fondy EU přehled dotačních možností s akcentem na mezinárodní

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5.

1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5. 1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5. Případová studie IOF projekt 6. Bariéry implementace IOF

Více

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program struktura specifické programy Základní charakteristika Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Grant ERC pohledem administrátora

Grant ERC pohledem administrátora www.vscht.cz Grant ERC pohledem administrátora Ing.Hana Štěpánková, hana.stepankova@vscht.cz 12.9.2012 1 KAMPUŠ Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu účasti vědeckých týmů VVŠ v 7.RP. Projekt

Více

Právní / smluvní problematika a duševní vlastnictví ve fázi přípravy projektového návrhu

Právní / smluvní problematika a duševní vlastnictví ve fázi přípravy projektového návrhu Právní / smluvní problematika a duševní vlastnictví ve fázi přípravy projektového návrhu Příprava projektového návrhu do tematické priority Doprava 7. RP Jana Vaňová TC AV ČR / NICER 24.05.2011 Projekty

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 HŠ VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (1997) Finanční manažer a hlavní účetní (Sulzer Medica) Research

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Multilateráln (TOI) 2012

Multilateráln (TOI) 2012 FINANČNÍ MANAGEMENT Multilateráln lní projekty/ Přenos P inovací (TOI) 2012 Výše e grantu maximáln lně75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně maximáln lně150.000,- EUR/rok Příklad: celkový rozpočet

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více