INTERNATIONAL CONFERENCE 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNATIONAL CONFERENCE 2005"

Transkript

1 EUROPEAN POLYTECHNICAL INSTITUTE KUNOVICE PROCEEDINGS VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU INTERNATIONAL CONFERENCE 2005 January 28, Kunovice, Czech Republic

2 Prepared to print by: Bc. Andrea Šimonová, DiS, Bc. Pavel Kubala, DiS Printed by: European Polytechnical Institute Kunovice, 2005 ISBN :

3 VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU INTERNATIONAL CONFERENCE 2005 Organized by EUROPEAN POLYTECHNICAL INSTITUTE, KUNOVICE, CZECH REPUBLIC Conference Chairman Ing. Oldřich Kratochvíl, rector

4 INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITEE O. Kratochvíl Chairman (CZ) K. Lacina (Czech Republic) B. Blížkovský (Czech Republic) A. Malach (Czech Republic) G. N. Smirnov (Russia) A. Blažej (Slovak Republic) J. Ďaďo (Slovak Republic) B. Ošťádal (Czech Republic) Z. Domesová (Czech Republic) M. Jedlička (Slovak Republic) Session 1: Vysoká škola jako facilitátor rozvoje regionu Chairman: Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Session 2: Vize společnosti moudré Chairman: Assoc. Prof.. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc. Session 3: Systém řízení technologií vysoké školy s podporou e-learningových technologií Chairman: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Session 4: Vývoj globálního podnikatelského prostředí a podnikatelského prostředí v postkomunistických zemích střední Evropy Chairman: Assoc. Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Session 5: Rozhodovací procesy ve společnosti moudré Chairman: Doc. RNDr. Josef Zapletal, CSc.

5 CONTENTS: A Message from the General Chairman Conference...9 VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE REGIONU VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE REGIONU Kratochvíl Oldřich (Czech Rep.)...13 POLISH HIGHER SCHOOL AS A FACILITATOR OF THE SOCIETY AND REGION S DEVELOPMENT Duraj-Nowakowa Krystyna (Poland)...19 ŘEŠENÍ MOBILITY STUDENTŮ V PODMÍNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY Koudela Petr (Czech Rep.)...23 METÓDY ROZHODOVANIA O OBJEKTÍVNEJ ALOKÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA Hronec Štefan (Czech Rep.)...27 REGIONÁLNE ASPEKTY VZDELANIA Valach Eugen (Slovak Rep.)...33 IMPLEMENTACE DIPLOMA SUPLEMENT V PROSTŘEDÍ EPI KUNOVICE Kavka Jaroslav (Czech Rep.)...39 ÚČETNICTVÍ PRO PLOŠNOU APLIKACI V REGIONU UHERSKÉ HRADIŠTĚ Kolářová Eva (Czech Rep.)...43 FINANCOVANIE VEREJNEJ SPRÁVY NA ÚROVNI MIEST A OBCÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Cisko Štefan (Slovak Rep.)...47 REGIONAL POLICY OF EU AND ITS DEVELOPMENT Sanamyan Elena Igorevna (Russia)...51 VYSOKÉ ŠKOLY AKO KATALYZÁTOR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA REGIÓNOV V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE Blažej Anton (Slovak Rep.)...53 ÚLOHA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V ROZVOJI ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE HOSPODÁRSKU PRAX Holubcová Ivana, Tomaško Michal, Toporcerová Jana, Videczký Peter (Slovak Rep.)...57 AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN SYSTÉM OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY Genadij Nikolajevič Smirnov (Russia)

6 VIZE SPOLEČNOSTI MOUDRÉ QUALITY OF LIFE IN THE COORDINATES AND COLLISSIONS OF THE AGE Laluha Ivan (Slovak Rep.)...67 VIZE MOUDŘEJŠÍ SPOLEČNOSTI Blížkovský Bohumír (Czech Rep.)...71 VÝZNAM ETIKY PRO ROZVOJ PODNIKOVÉHO PROSTŘEDÍ Kučerová Stanislava (Czech Rep.)...75 AKTIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ VÝVOJE SPOLEČNOSTI FIRMOU VE SPOLEČNOSTI ZNALOSTÍ Tichý Filip (Czech Rep.)...79 ČESKÁ A SLOVENSKÁ OTÁZKA V 21. STOLETÍ Blížkovský Bohumír (Czech Rep.)...83 PROBLEMATIKA LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Panák Petr (Czech Rep.)...89 POŽIADAVKY NA VÝCHOVU MANAŽÉROV V NÁVAZNOSTI NA TRENDY VÝVOJA POPULÁCIE Vinklárik Milan (Czech Rep.)...91 ETIKA A IDEE HUMANIZMU V PRÁCI VYSOKEJ ŠKOLY Gosiorovský Ivan (Slovak Rep.)...95 STIMULACE SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉHO ROZVOJE PODPOROU PODNIKÁNÍ Malach Antonín (Czech Rep.)...97 SYSTÉM ŘÍZENÉ TECHNOLOGIÍ ŠKOLY S PODPOROU E- LEARNINGOVÝCH TECHNOLOGIÍ VYUŽITIE E-LEARNINGOVÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI VÝUČBE NA VYSOKEJ ŠKOLE Strišš Jozef (Slova Rep.) SYNCHRONOUS COMMUNICATION IN E-LEARNING Baranski Wlodzimierz M., Walkoeiak Tomasz (Poland) VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉM EPI A JEHO DALŠÍ INOVACE Petrucha Jindřich (Czech Rep.) ANALYSIS OF COSTS AND PROFITS OF E-LEARNING Dubovec Juraj, Hlačina Tibor (Slovak Rep./Czech Rep.)...123

7 ZKUŠENOSTI S E.LEARNINGEM NA EPI KUNOVICE Nesvadba Jaroslav, Bartoněk Dalibor (Czech Rep.) E-LEARNING Ťok Přemysl (Czech Rep.) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Velecký Zbyněk (Czech Rep.) EVIDENCE ZNÁMEK STUDENTŮ NA EVROPSKÉM POLYTECHNICKÉM INSTITUTU REALIZOVÁNA V PHP Dostál Ondřej (Czech Rep.) ELEKTRONICKÁ AGENDA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Bartoněk Dalibor, Nesvadba Jaroslav (Czech Rep.) VÝVOJ GLOBÁLNÍHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY SOME REMARKS TO MANAGEMENT PRINCIPLES IMPLEMENTATION IN CONTEMPORARY EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION Lacina Karel (Czech Rep.) MARKETINGOVÉ AKTIVITY, VYUŽITEĽNÉ NA GLOBÁLNÝCH TRHOCH Strišš Jozef, Striššová Margaréta (Slovak Rep.) SITUACE MSP V OBDOBI VSTUPU ČR DO EU Pořízková Monika (Czech Rep.) HLAVNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO PODNIKÁNÍ V ČR Dosoudil Oldřich (Czech Rep.) THE CHANGES IN SLOVAK BUSINESS ENVIRONMENT Dubovec Juraj (Slovak Rep.) POJIŠTĚNÍ RIZIK VÝROBNÍ FIRMY ČR Hladký Dalibor (Czech Rep.) VLIV ZDANĚNÍ NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ČR Váchová Zdenka (Czech Rep.) INTERCULTURAL DIFFERENCES BETWEEN SLOVAK AND FOREIGN ENTREPRENEURS Laššák Vladimír, Ďaďo Jaroslav (Slovak Rep.)...193

8 CONTEMPORARY MARKETING TRENDS IN USING INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION Jedlička Milan (Slovak Rep.) PODPORA VLÁDY ČR V ČINNOSTI MSP Kunčický Ondřej (Czech Rep.) AKO VSTÚPIŤ NA ZAHRANIČNÝ TRH Hlaváčová Jana (Slovak Rep.) PERSPECTIVES OF FINANCING SMALL BUSINESSES Radová Jarmila, Hlačina Tibor (Czech Rep.) CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF AGENCY THEORY Marek Petr (Czech Rep.) VLIV STAVEBNÍHO SPOŘENÍ NA HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTÍ Radová Jarmila, Hlačina Tibor (Czech Rep.) ECONOMY OF GERMANY: CURRENT DEVELOPMENT STAGE Achalova Larisa Vladislavovna (Russia) ITALY: INSTITUTIONAL AND HISTORICAL CONTEXT Oreshkin Alexey Gennadievich (Russia) GLOBALIZÁCIA MALÝCH OTVORENÝCH EKONOMÍK: PRÍKLAD ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY Tomová Anna (Slovak Rep.) FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Pospíšil Jan (Czech Rep.) VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA FIRMY V ČR Černá Martina (Czech Rep.) BONDS IN CZECH CAPITAL MARKET AND THEIR ROLE FROM FINANCING VIEWPOINTS Radová Jarmila (Czech Rep.) SIMPLIFIED TAX SYSTEM OF SMALL-SCALED BUSINESS IN RUSSIA Ermolaeva Antonina (Russia) SMALL BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC Krishtal Igor (Russia)...279

9 ANALÝZA POTRIEB VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ FLEXIBILITY FIRMY V SPOLOČNOSTI ZNALOSTÍ Nunhardt Daniel (Slovak Rep.) ROZHODOVACÍ PROCESY VE SPOLEČNOSTI MOUDRÉ TRASPORTATION PPROBLEM Růžičková Irena (Czech Rep.) TEST OF OPTIMUM AND SOLUTION IMPLROVEMENT Tomšová Marie (Czech rep.) THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING WITH THE AID OF DUMMY VARIABLES Matuštíková Věra (Czech Rep.) STRUCTURAL INTERBRANCH SYSTEM OF STATIC MODEL Zapletal Josef (Czech Rep.) DISPATCHER-AIDED SYSTEM FOR ECONOMIC ANALYSIS OF DISCRETE TRANSPORT NETWORK Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz (Poland) STRUCTURAL INTERBRANCH SYSTÉM OF DYNAMIC MODEL Baštinec Jaromír (Czech Rep.) ON SOME PROBLEMS OF TENDER OFFERS Novák Michal (Czech Rep.) SYNERGISTIC EFFECTS AND HIERARCHICAL DEPENDENCIES IN MULTICRITERIAL PROJECTS SELECTION Klapka Jindřich (Czech Rep.) EXPLOITATION OF FUZZY LOGIC IN CONTROL AND DECISION PROCESSES Mikula Vladimír (Czech Rep.) ŘEŠENÍ LOGISTICKÝCH A DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ POMOCÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ Dostál Pavel, Rais Karel (Czech Rep.) THE EVOLUTION OF COMPLEXITY Ošmera Pavel, Rukovanský Imrich (Czech Rep.) MODEL OF MARKETING INFORMATION SYSTÉM Hittmár Štefan (Slovak Rep.)...353

10 A NONLINEAR CONTROL PROBLEM Šmarda Zdeněk (Czech Rep.) AUTHOR INDEX...361

11 Předmluva Soukromá vysoká škola EPI s.r.o. se rozhodla každoročně pořádat mezinárodní konferenci Vysoká škola jako facilitátor regionu. Boloňská deklarace ukládá rozdělit studium na vysoké škole do tří stupňů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Cílem je významně podpořit ekonomiky zemí EU mladé, vysokoškolsky vzdělané specialisty. Současně profesní orientací bakalářského studia a plným propojením vysoké školy s veřejnou správou a podnikatelskou komunitou se zcela mění postavení vysoké školy, zvláště v regionu. Vysoká škola přejímá funkci motoru, který do prostředí regionu vnáší moderní technologie, moderní metody řízení, informace z globálního podnikatelského prostředí. Prosperita regionu závisí na dobré spolupráci podnikatelů, akademické obce a veřejné správy. Všichni víme, jak rozdílné cíle mají tyto kategorie v důsledku vývoje posledních 50 let. Hledáme cestu, jak tyto cíle sjednotit. Právě proto se na této konferenci setkávají podnikatelé, starostové obcí regionu a akademičtí pracovníci. Účastníci přijeli z České republiky, Slovenské republiky, Ruska a Polska. Mezinárodní dimense účastníků umožnila využít jejich zkušeností z téměř celého regionu střední Evropy. Dalším pozitivním faktorem byla účast studentů vysokých škol, kteří pracovali v komisích a představovali nejmladší podnikatelskou populaci. I pro ně byla tato zkušenost z mezinárodní konference inspirující. Dovolte, abych poděkoval vám, všem účastníkům konference i organizačnímu týmu za odvedenou práci a písemné příspěvky a věřím, že se vám podaří vzájemně předané zkušenosti aplikovat ve prospěch občanů v zúčastněných zemích. Připojuji se k názoru, že je užitečné uspořádat tuto konferenci příští rok. Kunovice, 28,Leden 2005 Dipl. Ing. Oldřich Kratochvíl rektor

12

13 SEKCE 1 VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE REGIONU 11

14 12

15 VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE RREGIONU Oldřich Kratochvíl Evropský polytechnický institut, s.r.o., Osvobození 699, Kunovice, Česká republika tel/fax , Abstrakt: V současné době jsme svědky nástupu Asie do konkurenčního prostředí vyspělého světa. Po Japonsku a asijských tygrech nastupuje těžká kavalerie Čína, Indie, Vietnam. Kolem roku 2025 převezme Asie mnohá prvenství. Tomuto vývoji se musí přizpůsobit také naše civilizace. V době globalizace to znamená, že na tuto situaci musí reagovat každý region světa co nejúčinnějším způsobem. Autor je přesvědčen o tom, že vysoké školy nesou významnou odpovědnost za rozvoj západní civilizace a za výsledek nastupující superkonkurence mezi ekonomickými megabloky a že se těmto cílům musí přizpůsobit také jejich vize a cíle. Klíčová slova: Globalizace, vysoká škola, synergie, superkonkurence, Asie, Čína, Indie, Asean, Maslow, HDP, J.A.Komenský, výchova, vzdělávání, politika. Žijeme v období, v němž se ekonomika naší západní civilizace opět po mnoha staletích střetne se silnou ekonomikou jiné civilizace [15]. Propojením ekonomiky Číny, ostatních zemí Asean, Indie a Japonska zcela změní toky zboží, peněz a informací. Lze s velkou jistotou konstatovat, že kolem roku 2025 bude ekonomické centrum světa v Asii, Čína předstihne hospodářsky Japonsko a její pozici převezme Indie: Výhledy růstu světové ekonomiky Hlavní regiony/země (reálný růst HDP, meziročně v %) Svět Eurozóna Japonsko USA Latinská Amerika Střední a východní Evropa Blízký Východ Afrika SNS Čína 1,9 1,8 2,1 4, ,3 4,4 3,7 4,7 4,8 5,5 4,8 5,1 5,4 4,5 6,6 8 7, Největší světové ekonomiky podle hodnoty HDP Podle parity kupní síly (v miliardách dolarů) Rusko Brazílie Itálie Británie Svět celkem Francie 1632 Německo 2279 Indie 3096 Japonsko 3583 Čína 6436 Spojené státy

16 Meziroční změna HDP České republiky (ve stálých cenách roku 1995, v %) Meziroční změna HDP České republiky (ve stálých cennách roku 1995, v procentech) , , , , , , , , , , , , ,4 Hrubý domácí produkt (reálný, meziroční změny v %) 5,7 Hrubý domácí produkt (reálný, meziroční změny v procentech) 6,7 5,1 3,9 4,8 7,2 6,4 6, * 2005** Hospodářský výhled pro postkomunistické země na rok 2005 (údaje v %) Rúst HDP (reálné meziroční změny) 6,7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,4 3,9 3,6 3,5 3,2 1,9 Litva Estonsko Rumunsko Bulharsko Slovensko Polsko Slovinsko Chorvatsko 14

17 35,9 Váha zemí v souhrnném HDP* (HDP celkem: 605,6 mld. EUR**) 14,9 13,9 10,1 5,9 4,6 4,5 3,6 3,1 1,9 1,6 Polsko Rumunsko Slovensko Chorvatsko Slovinsko Bulharsko Litva Estonsko *propočet vychází z předpokládané nominální hodnoty HDP, **rok 2005 v běžných cenách Růst čínského HDP v posledních deseti letech 12,7 Růst čínského HDP v posledních deseti letech (v %) 10,6 9,6 8,8 7,8 7, ,1 9,1 9, Textil obecně Podíl na světovém textilním vývozu v roce 2003 (v %) Oděvy Indie 3,8 Indie 2,5 Tchaj-wan 5,5 Tchaj-wan 2,9 Korea 6 Korea 3,2 Spojené státy 6,4 Spojené státy 4,4 Čína 15,9 Čína 23 EU - 15* 34,8 EU - 15* 26,5 *včetně vnitřního obchodu Levný čínský vývoz připravil v USA o práci 1,5 milionu lidí. 15

18 Chceme-li v takovém světě uhájit své postavení, potřebujeme významný impuls pro rychlý přechod naší společnosti z industriální podoby na společnost znalostní. Jinak zůstaneme málo atraktivní zemí manuální montážní práce [3]. Otázkou je, kdo je ve společnosti tou silou, která je schopná rozhýbat tvůrčí potenciál našich lidí, o nichž svět vždy tvrdil, že mají vysoce nadstandardní vzdělání. Často slyšíme tvrzení, že to je vláda. Ti kdo pronáší takové soudy setrvávají svým myšlením na plánovaném hospodářství, v němž moc centrálního plánu určovala vše, co se v ekonomice dělo. Dnes tomu tak není. Svět se globalizuje [5] a většina našich firem aniž si to dobře uvědomuje již funguje v tvrdé superkonkurenci globálního trhu. O úspěchu naší země rozhodují malé a střední podniky a jejich schopnost začlenit se do globálních struktur. EU rozdělila Evropu na regiony a je především odpovědností těchto regionů, jak jejich občané budou žít. Hledáme tedy motor, který podpoří cestu regionu za prosperitou. Obecně víme, že k prosperitě regionu je třeba, aby v něm žili lidé s vysokými znalostmi. Odtud se odvozuje současná masivní podpora školskému systému. Vláda vkládá vysoké prostředky do vědy a výzkumu na vysokých školách. Ukládá, aby vysokoškolským systémem prošla co největší část mladé populace a právě proto se zavázala plnit Boloňskou dohodu a strukturovat vysokoškolské studium. Domnívám se, že jde jen o velice úzký pohled na problém, kterému říkáme prosperita. Je nepochybné, že čerství absolventi středních a vysokých škol tvoří jen malou část lidských zdrojů této země. Můžeme jim dát to nejlepší vzdělání a pokud pro ně prostředí, v němž mají žít bude nemotivující, budou hledat své šance jinde. Domnívám se, že tento problém je komplexní, napříč všech věkových generací a napříč všech odvětví našeho hospodářského i sociálního života. V této době se zpracovávají regionální plány strategického rozvoje. K dispozici máme různou metodiku. Dovolte, abych upozornil na potřebu aplikovat i na tuto oblast Maslowovu pyramidu [16]. Maslowowa pyramida SEBEREALIZACE USPOKOJENÍ Z PRÁCE SOCIÁLNÍ POT ŘEBY EXISTEN ČNÍ JISTOTA A BEZPE ČNOST FYZIOLOGICKÉ POT ŘEBY Maslow v nejnižší příčce své pyramidy požaduje jistotu základních lidských potřeb zdravé jídlo, zdravý vzduch, obecně zdravé životní prostředí. V následující příčce Maslow upozorňuje, že pokud nebude v regionu bezpečno, chování občanů a mezilidské vztahy klesnou natolik, že se v tomto prostředí nebude dařit inovacím rozvoji a lidé nebudou spokojení se svým životem. V době, kdy se plošně setkáváme s korupcí mezi příslušníky policie, tj.těch, kteří by o bezpečnost občanů měli pečovat, v době, kdy se občan jen velice těžko domáhá svých práv, kdy dokonce není schopen uhájit svůj majetek, bychom si měli odpovědět nejprve na otázku, jak v této oblasti v daném regionu dál a co by mělo být motorem transformace málo potěšitelného stavu k nové realitě. Jakou prioritu dáme bezpečnosti obecně. Podaří li se nám splnit tyto dvě podmínky, ukáže se následně jako limitující potřeba příznivých mezilidských vztahů. Sociální vztahy se ve společnosti institucionalizují staletí. V posledních 50 létech však sociální vztahy prošly tak devastujícím obdobím, že se nám zdá nadlidský úkol pokusit se o zlidštění našeho života a nás samých. Vždyť člověk neexistuje jen pro to, aby vyráběl a spotřebovával. Člověk žije proto, aby poznal sám 16

19 sebe, aby poznal co je to štěstí a jak jej rozmnožovat. Přes veškerou tvrdost současného životního prostředí jsem přesvědčen o tom, že tuto oblast musí plán rozvoje zdrojů regionu významně respektovat. V předposlední příčce Maslow umísťuje spokojenost člověka se svojí prací. Jestliže ty předešlé pozice budujeme v regionu společně, je tato a následující podmínky hodnotného života člověka jen v jeho rukou. A právě k tomu potřebuje být vychovávaný a vzděláván tak, aby si uměl najít práci, aby uměl práci přinést a aby byl spokojený s tím, co dělá. Své příležitosti bude hledat po celém světě a ve spolupráci s celým světem. Svět přechází na špičkové technologie a začíná boom zábavy a cestovního ruchu. Potřebujeme co nejrychleji do tohoto vlaku nastoupit, aby nám neujel. Podaří li se nám uspět, je téměř jisté, že lidé najdou ve své práci možnost seberalizace. Na mladých lidech vidíme, že oni se snaží dostat se svým životech do špičky této pyramidy. Je třeba však jasně říci, že není sociálně únosné, aby tuto příležitost měla jen mladá generace. Střední a starší generace regionu bude i v následujícím období nejpočetnější. Je tedy třeba, aby se projekty rozvoje regionu zaměřily významně na střední a starší generaci a plně ji zapojili do transformačního procesu. Vidíme, že rozvoj regionu je potřeba chápat jako systémovou záležitost. Při projektování rozvoje regionu se snažíme obvykle po SWOT analýze stanovit cíle, strategie a plány dalšího rozvoje. Problém je v tom, že v době Khunovy [16] transformace společnosti jen těžko predigujeme budoucnost. Řešením je přijetí filosofie, že jsme to my, kdo budoucnost vytváří. Nehneme se z místa, pokud nám ze škol nebudou vycházet lidé, kteří budou nejen specialisty ve svém oboru, ale také tvůrci budoucnosti. Nehneme se ale z místa, jestliže tito lidé přijdou do prostředí, které nebude schopné rychlý společenský a technologický vývoj akceptovat. Je tedy třeba, aby výchovně-vzdělávacím procesem prošla téměř celá současná populace [1]. Region, který najde způsob, jak řešit tyto problémy, získá významnou regionální konkurenční výhodu, kterou ostatní regiony budou dlouho dohánět. Zdá se, že sjednocujícím elementem těchto procesů mohou být vysoké školy, jako významní pomocníci politické reprezentace populace. Ostatně, vždyť v minulosti tomu tak vždy bylo. Propojením akademické půdy, politické reprezentace, podnikatelského prostředí a lidí, kteří touží po štěstí a spokojeném a úspěšném životě máme šanci začít budovat nové životní prostředí v komplexním slova smyslu pro sebe a naše děti. EPI s.r.o se snaží vyprojektovat výchovně vzdělávací systém, který by prorostl do všech výše uvedených struktur společnosti, zvýšil plošnou úroveň vzdělanosti populace regionu, přispěl k rozvoji bezpečnosti prostřednictvím nového pojetí prevence a rozvoje lidského potenciálu v bezpečnostních strukturách regionu. Uvědomme si, že nemáme jiné, lepší lidi, které bychom uvedli do funkcí v bezpečnostním aparátu, soudnictví, veřejné správě atd. Máme jen obyčejné lidi a nevyhovující systém práce s nimi. V regionu Hodonín a Uherské Hradiště máme šanci začít na těchto projektech společně pracovat. Změnit vysokou školu z ryze akademického pracoviště, jehož obsahu bádání lidé, kteří jej platí nerozumí, na instituci kde se budou tvořit a koordinovat projekty rozvoje jednotlivých sociálních struktur tak, abychom dosáhli synegie. Neumím si představit, že bychom zahájili sérii školení realizátorů (učitelů, policistů, sociálních pracovníků, manažerů atd.) a dosáhli kýžených výsledků. Umím se ale dobře představit vysokou školu, která vzdělává policisty a infikuje jim nové pojetí jejich postavení a role ve společnosti. Vysokou školu, která působí na širokou pedagogickou a rodičovskou komunitu prostřednictvím programů pro rozvoj učitelů na vysoké škole. Umíme vést výuku tak, aby se do práce studentů zapojili také jejich spolupracovníci při řešení úloh pro zaměstnavatele a při této spolupráci umíme významně působit na spolupracovníky v podnikatelské sféře. Zdá se nám mimořádně významné najít cestu pro aktivizaci lidí v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Dát lidem potřebné znalosti a umožnit jim, aby si za svůj život a prosperitu nesli sami odpovědnost. Všichni dnes stojíme na rozcestí. Život před nás staví nové výzvy. Můžeme ponechat vysokou školu a vše ostatní o čem jsem mluvil v původní podobě a jistě ještě několik let se bude zdát, že je vše v nejlepším pořádku. Můžeme zavádět tvrdší a tvrdší sankce a paradoxně nutit lidi, aby z nich měli radost a i v tomto případě nebudeme výjimkou. 17

20 Určitě se ale dočkáme ztráty zájmu občanů o věci veřejné. Vyčistíme vzduch a vodu, ale zamoříme si sociální prostor životního prostředí tak, že nám život zhořkne. Před čtyřmi sty léty žil v našem kraji J. A. Komenský ( , Nivnice). Žil v období bouřlivých historických událostí v Evropě. V období, které vedlo k dlouhému a bolestnému přizpůsobování výrobních vztahů novým dozrávajícím výrobním silám. Komenský pochopil, že zvládnutí této situace vyžaduje nový přístup k výchově a vzdělávání a věnoval tomuto cíli svůj život. Na konci svého života činí Komenský v Panegersii pokus překonat veřejné nepravosti rozsáhlejšími opatřeními společenského charakteru (Krasnovskij, A. A. Jan Amos Komenský. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955 ). My jsme dnes ve stejné situaci. Kolem nás probíhá bouřlivý proces přizpůsobování se nových výrobních vztahů nyní již v rámci globálního prostoru zcela novým technologiím a výrobním silám. I v tomto případě je úspěch podmíněn plošnou změnou myšlení lidí a plošnou změnou přístupu k řešení jejich sociální vztahů a struktur. J. A. Komenský Závěr Pokusme se stejně jako kdysi náš rodák Komenský společně hledat novou cestu. Začínáme stejně jako Komenský chápat, že i v tomto případě je úspěch podmíněn plošnou změnou myšlení lidí a plošnou změnou přístupu k řešení jejich sociální vztahů a struktur, dnes již mimo reálný i ve virtuálním internetovém prostoru. Literatura [1] PELIKÁN, J. Zamyšlení nad některými otevřenými otázkami soudobé teorie výchovy. In: Pedagogika 3/2002, str ISSN [2] KRAUS, B. Výchova ve společenských proměnách na počátku nového století. In: Pedagogika 2/2003, s ISSN [3] CHARLES, H.; STEPHEN, C.; MICHAEL, P.; aj. Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, ISBN [3] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, ISBN [4] KORTEN, D. Keď korporácie vládnu svetu. Košice: VIENALA, ISBN [5] In: Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Dodatek k programu, [6] MALACH, A. Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU. Brno : Masarykova univerzita, [7] JEDLIČKA, M. Marketingový strategický manažement. Trnava : Magna, [9] ZAKARIA, F. Budoucnost svobody. Praha : Academia, [10] TOMÁNEK, J. Reengineering a management změn. Brno : Computer Press, 2001, ISBN [11] Kolektiv autorů: Současné trendy ve vzdělávání. Dobřichovice : KAVA-PECH, ISBN X [12] ŠTECH, S. Na okraj sporů o pojetí jedince a povahu společnosti. Pedagogika, 2001, roč. LI-2001, č. 2, s [13] DRUCKER, P. Řízení v turbulentní době. Praha : Management Press, ISBN [14] TAPSCOTT, D. Digitální ekonomika, naděje a hrozby věku informační společnosti. Praha : Computer Press, ISBN [15] HUNTINGTON, S. Střet civilizací. Praha : Rybka Publishers, [16] KRATOCHVÍL, O. Management. Kunovice : EPI s.r.o

21 POLISH HIGHER SCHOOL AS A FACILITATOR OF THE SOCIETY AND REGION S DEVELOPMENT Krystyna Duraj-Nowakowa Abstract: A concise characteristics of world s mega trends as well as the state of a higher education in Poland has given grounds for discussing here the question of the influence that the structural changes in higher education in Poland exert on the social and educational development of the region. Thus the objectives of the educational progress stay in close synergy with the objectives of the Świętokrzyska Szkoła Wyższa who acts here as a co-originator of the regional changes and promotes the achievement of the chosen state objectives (national, Polish) and trilateral, international objective: Polish-Czech and Polish-Slovak, likewise to the improvement of the quality and effectiveness of the higher education system. Key words: Polish higher school, the chosen objectives of the development of the higher education; the development of community and region; educational, cultural and scientific factors. INTRODUCTION The situation of higher schools in Poland against a background of the mega trends of modern world There are many questions, problems and challenges arising from the fact that Poland has entered the European Union. They necessitate the introduction of numerous changes in all areas connected with the functioning of our society. In order to cope with the challenges as well as to compete efficiently on the international market one ought to search out new methods and tools of administrating the society s development. When pondering upon what might be the source of inspiration for these methods one may come to the conclusion that most frequently the tools of administrating the community first refer to an individual; its intellect, competence, motivation, ability to co-operate in a team etc. Thus, people come first of the Polish social reserves and the method of administrating the human s potential seems to be of great significance in an era of European integration. Education has laid the ground work for the development of the modern world and economy based on knowledge and studying society. We are witnessing the three mega trends within a society: the explosion of information, the global mobility of culture and the threats to the balanced development of an individual. Out of these mega trends come certain educational tasks at all levels and of all forms. If the tasks at primary, grammar and high school level come within the education law and are formulated in the educational strategy, then the tasks at higher school level are expressed by the strategy of higher education. And though some basic rules are common, the strategies are distinct although they ought to be in a reciprocal harmony. The educational system with all its differentiation is comparatively similar all over the world and in its basic scheme it is relatively little differentiated whereas the educational systems of higher education in the world as well as within particular countries are greatly diverse and hardly comparative in any areas. Nevertheless, there appear certain predominant trends which indicate the need for harmony in the educational sphere also at higher education level. The influence of structural changes in higher education in reference to a social development of the region Towards the end of the first decade of the twentieth first century there are expected the fundamental changes in the structure of higher education. They would result in: forming large (bigger) local schools of university status out of the schools that educate within certain specializations, rising of different types of unions in the region, that is schools consortia, converting smaller schools into so-called university colleges, liquidating the substandard schools in the region. 19

22 These operations will happen not only as a result of a necessity to make more effective use of the financial funds assigned to scientific research, running and modernization of a didactic process and the maintenance of the material base of a school but they will be also a result of evaluation of the quality of education process carried by the State Accreditation Committee. Thus, it is now an urgent need to put an emphasis on starting and running interdisciplinary studies. The unions of any types between the schools may serve this purpose. Therefore, vision of prospect of evolution of higher educational system in the region becomes a factor of social development already at present. The strategy of development as opposed to command cannot be grounded on ordering and planning but it ought to be based on tactical indication and distinguish of the objectives according to the methodic of proceedings or means and reserves that are available and the restrictions that really exist. Even though the strategy is based on the analysis of the existing terms and it does take them into consideration, it should have a vision of what it aims at, that are objectives. Such a vision gives the strategy cohesion and far-reaching prospects. The national strategy of the development of higher education need to be based on two factors: program (which involves mission, definitions and tasks) and resources (personnel, funds). The prospects of further development of a higher education in Poland are influenced by both the external and internal factors. These are as well material and economic factors (especially the material situation of families, the terms of employment and job market) ass demographic elements like number of academic age group. However, there appear new factors, out of which the most important include: firstly, the consequence of preparations for access and integration with the European Community and secondly, the development of new technologies that assist the process of education. Thus, the objectives of a higher education consist in the following components five in number: vision, mission of Ministry, strategy of the development of higher education, the legislation of the latter and finally the realization of the strategy. Let me elaborate on the first two components. The vision of higher education is the exposure of the fact that higher education will occupy more and more important status in the educational system while the main lines of the operations in this respect are: more students, better studying and highly educated. However, the role of MENiS 1 is to help to achieve four strategic objectives. These include the following: Ministry (MENiS) would consolidate the principle of State s obligation to subsidize higher education, It would meet its obligations in relation to the European Union in adjusting the law, issuance of laws, exchange of information, organizational solutions in compliance with UE standards and so-called Bolonia process. And would intensify the ability of supervising and controlling the educational process. The Ministry s policy regarding the development of a higher education includes seven objectives: 1. Maintenance and development of availability of higher education. 2. Improvement of the quality and effectiveness of the higher education system. 3. Education for work, work after graduation. 4. Science, research and development of scientific personnel. 5. Investment in school s infrastructure and access to Internet. 6. Constant education and E-education 7. Harmonization within the European Higher Education Area. We have chosen the second objective for discussion as the most significant one. The improvement of quality and effectiveness of higher education system The spreading of higher education in Poland was not accompanied by a sufficient concern for ensuring the proper quality of education until the State Accreditation Committee was established in The changing demands of job market were not taken into appropriate consideration. Thus, these deficiencies need to be removed in the following years. An important task is to maintain a good and pedagogical status that is the renown of Polish academic colleges as they provide the basis of possible export and exchange of didactic services as well as qualitative improvement of higher education system. This task may be greatly supported by our trilateral (Polish-Czech-Slovak) cooperation of the higher schools. 1 MENiS-abbreviation for Ministry of Sport and Education 20

23 The eagerness for improvement of quality and effectiveness of higher schools (and of our school too) enforces carrying into effect a few very significant changes in the education system. These are: the need to broaden the system of individual studies, introduction of a didactic counseling (tutorial system), generalization of syllabuses and didactic offers, introduction of a system evaluating the lecturers, standardization of examinations and appointing external examinations (examiners). Not less important and necessary are two following changes in a relation of teacher-student: the need to refer to students as subjects with full rights of educational partnership, for instance in a process of creating educational programs, students exerting educational initiative in the course of their studies, for instance as co-authors of the schedule of academic subjects, the organization of the course and its realization. Generalizations We have presented the developing trends of higher education in Poland against a background of the world social mega trends in a direct relation to the works of Swietokrzyska Szkola Wyzsza in Kielce as the twelfth and the youngest higher school with only two years of experience. The very idea of creating this school was a result of our regard to the educational needs in the region. Thus, the framework of a new higher school has been formed by academic teachers who have been working parallel in an almost forty years old former High School of Pedagogic (presently the Jan Kochanowski Swietokrzyska Academy) with the Pedagogic Faculty which is authorized to confer Master s degree. Moreover, the Faculty has tabled a motion of authority to confer Doctor s degree to be accepted by a competent central department. Thus, we are (as school) the facilitator of the society s development from the aspects of educational prospects for the increasing numbers of candidates for students. We expand our works as the more and more significant facilitator of the educational prospects for the growing numbers of students of the pedagogic faculty, specialized as resocialization pedagogic. What is more, our school inscribes to environmental changes as well as cultural contexts as we have initiated the works consisting in the culture-formative landscape and participation in the cultural events of the town and region, for instance the students initiative called Our Kielce, cooperation of academic teachers and my engagement as a rector in the participation and co-creation of the cultural property together with Scientific Society Of Kielce and other institutions. Our higher school seems to be also a facilitator of the changes of a didactic and scientific environment by means of reciprocal services that means common personnel, libraries, scientific and methodological assemblies. Our school has been not only broad-minded but it also has become the initiator of cooperation on a regional scale and moreover on international level as a result of my long-term cooperation with the scientists from Czech ( Professor B.Blizkovsky, Professor S. Kucerova just to name a few) and Slovakia (Professor E.Petlak and many others). I feel obliged to emphasize that our trilateral cooperation do not restrict only to higher education as I have suggested and organized trilateral cooperation of one of high school, namely Zespol Szkol Pomaturalnych No1 in Jedrzejow. This fact entitles our school to be labeled as a facilitator of social and educational changes in the province of Swietokrzyskie not only on the higher school level but also in relation to high schools where incidentally our candidates for students come from. Thus, we facilitate the process of revival and intensification of proeducational operations in a correlated system. BIBLIOGRAPHY [1] DURAJ-NOWAKOWA, K. Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków : [2] DURAJ-NOWAKOWA, K. Nauczyciel:kultura-osoba-zawód. Kielce : 2000 i wydanie II tamże, [3] DURAJ-NOWAKOWA, K. (red). Modernizowanie pedeutologii akademickiej. Kielce : [4] DURAJ-NOWAKOWA, K. (red). Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji. Kraków-Łowicz : [5] LEWICKI, C. (red.). Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych. Rzeszów : [6] MALEC, T.C. (red). Rola i wpływ wyższej uczelni na rozwój społeczny regionu. Olsztyn : [7] Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku W: 21

24 22

25 ŘEŠENÍ MOBILITY STUDENTŮ V PODMÍNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY Petr Koudela Evropský polytechnický institut, s.r.o., Osvobození 699, Kunovice, Česká republika tel/fax , Abstrakt: Mezinárodní vztahy se stávají stále důležitějšími. Abychom na to připravili naše studenty, organizuje Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice cesty studentů na zahraniční univerzity. Účelem těchto cest je, aby studenti naší školy navázali spolupráci se svými kolegy z partnerských škol a také aby prostřednictvím této spolupráce začali pracovat na projektech a výzkumech mezinárodního charakteru. Elektronická komunikace dává velké možnosti. Když již jednou studenti naváží vztahy se studenty partnerských škol, je potom další komunikace prostřednictvím u, ICQ a dalších počítačových komunikačních programů a pomocí mobilních sítí, velmi jednoduchá a mohou tak spolupracovat i velké týmy z nejrůznějších zemí. Společnost se tímto směrem vyvíjí. Globalizace proniká do všedního života a naši studenti budou pracovat v tomto prostředí. A právě prostřednictvím mobility je na toto chceme připravit. Klíčová slova: Mobilita, organizace mobility, doprava, finanční aspekty mobility, výměna studentů, partnerství, partnerské organizace, sponzorství, financování. 1. Účel mobility Mobilita studentů je způsob, který studentům v krátké době poznat prostředí jiné univerzity a zúčastnit se jednání se svými partnery z jiné vysoké školy. Výměna studentů by měla především umožnit bližší spolupráci všech zúčastněných škol a pomoci budovat vztahy mezi studenty jednotlivých škol. Když studenti budou mít dobré kontakty na své protějšky z jiných univerzit, mohou začít pracovat mezinárodních výzkumech a tak zvýšení kvalitu a úroveň projektů na kterých pracují a zároveň získat zkušenosti v této oblasti. Podobné zkušenosti se budou studentům v dalším životě velmi hodit, protože v globálním prostředí jejich budoucí práce se s mezinárodními projekty budou setkávat velmi často. 2. Organizace mobility Mobilita studentů je velmi náročná na přípravu. Nejen že je třeba velmi pečlivě připravit program cesty samotné, ale je třeba též zajistit studentům stravu, ubytování (obvykle zajišťuje partnerská škola) a dále je třeba promyslet a pokusit se předejít nejrůznějším komplikacím, které mohou cestu studentů na partnerskou univerzitu ohrozit. Pří cestách do zemí vyžadující vstupní víza je navíc třeba cestu plánovat s náležitým předstihem, kvůli dlouhým časovým prodlevám při vyřizování víz. Navíc vízová povinnost znamená zvýšené náklady mobility a tím další komplikaci jejich organizace. 3. Finanční aspekty mobility studentů Finanční aspekty jsou hlavním limitujícím faktorem mobility. Studenti mají obvykle velký zájem cestovat, poznávat své kolegy na dalších univerzitách a spolu s nimi řešit nejrůznější projekty. Jejich cestování je však limitováno finančními prostředky, které jsou na mobilitu k dispozici. První možností je, že mobilitu studentům hradí škola (především v případě, že studenti pracují pro školu, zpracovávají pro ni výzkum, případně ji zastupují na mezinárodních konferencích). Zde je mobilita limitována rozpočtem, který na tuto činnost škola uvolní. Zde je možno využívat fondů, které nabízí Evropská Unie. Jedná se o granty na mobilitu, vycházející z programu Socrates Erasmus. Ne vždy však škola na tyto peníze dosáhne a navíc získávání takových příspěvků je velmi zdlouhavé. 23

26 Druhým případem je mobilita studentů, kterou si hradí sami studenti. Tato se využívá především tam, kde sami studenti mají velký zájem o studium na partnerské vysoké škole a chtějí tam nějakou dobu studovat. Zde je možno řešit finanční situaci pomocí stipendia na cílové škole (pokud tato podobné možnosti nabízí), případně student hradí náklady mobility sám. V naší škole se snažíme prosazovat kombinaci obou těchto přístupů s tím, že škola hradí studentům polovinu cestovních nákladů a zajistí ubytování a stravování na partnerské škole (partnerská škola zajistí studentům ubytování a stravu a naše škola poté totéž zajistí studentům, kteří přijedou k nám). Studenti si pak uhradí zbývající polovinu cestovních nákladů a náklady na víza. Do budoucna zvažujeme možnosti vstupu sponzorů do financování mobilit. Chtěli bychom oslovit firmy, které by na podobnou cestu finančně přispěly a studenti, kteří za jejich peníze vyjedou do zahraničí na partnerskou vysokou školu, by jim na oplátku na této škole zpracovali výzkum, pokusili se získat informace, které tyto organizace potřebují. 4. Mobilita na naší škole Naše škola se snaží studenty vést k tomu, aby se v budoucnu plně zapojily do globalizujícího se prostředí dnešní společnosti. V budoucnu bude pro naše absolventy běžné účastnit se obchodních jednání na jiných kontinentech v cizím jazyce. Mnozí z našich absolventů ze všech oborů již v současné době v zahraničí působí. Škola se snaží studenty vést k tomu, aby si na tento stav zvykli a aby se mu snažili přizpůsobit. Proto studenti musí během studia (v době letních prázdnin) vycestovat do zahraničí, kde tak získají nejen cennou praxi, ale především se procvičí v cizích jazycích. Tento přístup by měla ještě více podpořit a rozvinout mobilita studentů. Pravidelně již od roku 2003 organizujeme cesty studentů na partnerské školy v zahraničí. Studenti tak získají možnost se seznámit s fungováním partnerské školy, se studenty této školy navázat bližší spolupráci na projektech a výzkumech, které tak získají mezinárodní charakter. Především studenti studijního oboru Management a marketing zahraničního obchodu mohou v budoucnu kontakty, které na podobných cestách získají, ve své praxi v oboru využít. 4.1 Partnerské školy Naše škola spolupracuje s několika školami v zahraničí. Geograficky nejbližší partnerskou školou je Trenčianská Univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, Slovenská republika. Díky poloze obou škol poblíž česko-slovenské hranice je možné pro studenty sejít se i mimo naplánované cesty a vyřešit tak otázky, které vyvstanou v jejich práci operativně a velmi rychle. Další školou, se kterou Evropský polytechnický institut spolupracuje, je Žilinská univerzita v Žilině. Ani tato škola není příliš vzdálená a naši studenti tam již několikrát vycestovali. Obě školy mají jistou výhodu v tom, že studenti tam mohou jednat v češtině, což umožňuje i prvním ročníkům spolupráci na výzkumu. Nejvzdálenější školou je Ruská Ekonomická Akademie jm. Plechanova, která sídlí v Moskvě, v Ruské Federaci. I do této školy připravujeme pravidelné výjezdy studentů a REA pravidelně posílá své studenty k nám, aby se zúčastnili naší mezinárodní konference. Dále spolupracuje Evropský polytechnický institut, s.r.o. se školami z Polska, připravujeme i spolupráci se školami z německy mluvících zemí a mým cílem je navázat spolupráci s některou ze škol Velké Británie. 4.2 Organizace mobility Samotná organizace mobility studentů je náročná. Nejde jen o přípravu cesty, ale také operativní řešení problémů, které mohou během cesty nastat. Celý proces organizace bych shrnul do následujících několika bodů (podle časové posloupnosti řešení): - zajištění vhodných kandidátů z řad studentů - shromáždění potřebných dokumentů (pasy, formuláře žádostí o víza, atd.) - zajištění pozvání prostřednictvím partnerské vysoké školy - zajištění dopravy (objednání, rezervace míst, zajištění přepravy na místo odjezdu a návratu) 24

27 - pokud se studenti účastní na partnerské škole konference, musí si připravit příspěvky, se kterými tam vystoupí a škola musí zkontrolovat jejich úroveň a úroveň překladu do cizího jazyka - zajištění pojištění - zajištění víz na základě pozvání od partnerské vysoké školy - zajištění ubytování a stravování na partnerské vysoké škole - zajištění programu pro studenty - zajištění fotodokumentace cesty studentů - zajištění dozoru (pedagogický dozor, případně systém kontroly průběhu zahraniční cesty) - operativní řešení možných problémů (se studenty jsme v kontaktu prostřednictvím mobilních telefonů) - vyřešení financí s ekonomickým oddělením Díky dobrým zkušenostem s předchozími cestami našich studentů na partnerské školy a také díky jejich cestám do zahraničí během prázdnin, jsme se pokusili převést část odpovědnosti na studenty. Poslední cesta do Moskvy proběhla za jejich aktivní participaci na organizaci výjezdu. Cesta proběhla bez problémů a byla úspěšná. Dokonce se nám díky pravidelné kontrole prostřednictvím mobilních telefonů podařilo cestu zvládnout bez účasti pedagogického dozoru, což přineslo nejen významnou úsporu v nákladech na cestu, ale studenti se také museli vyrovnat s větší zodpovědností za výsledek jejich cesty. To přispělo kladně k jejich vnímání celé cesty a věnovali tak její přípravě mnohem větší pozornost, než kdyby na ně někdo dohlížel a všechno organizoval místo nich. Dle mého názoru byl tento přístup přínosný a odrazil se i ve zvýšeném zájmu dalších studentů o podobné cesty do zahraničí. 4.3 Doprava Doprava na partnerské školy na Slovensku probíhá většinou vlastními auty, případně autobusem, či v případě Žilinské univerzity vlakem. Mnohem složitější je doprava na partnerskou školu do Moskvy. Pro dopravu do Moskvy zvažujeme obvykle dvě možnosti dopravu mezinárodním rychlíkem a leteckou dopravu. Rozdíl je především v ceně. Doprava vlakem má náklady poloviční oproti dopravě letadlem. Proto ji studenti při rozhodování volí jako první. Ovšem je třeba si uvědomit, že při přepravě vlakem vyvstanou další náklady, se kterými se na první pohled nepočítá. Je třeba zvážit ještě nutnost pořídit si tranzitní vízum pro cestu přes Bělorusko a nesmíme opomenout ani časové ztráty způsobené dobou cesty téměř 30 hodin, únavnost a nepohodlí cesty a v neposlední řadě nevhodné odjezdy a příjezdy vlaků (odjezd z Olomouce ve 3 hodiny v noci a příjezd do Moskvy v 7 hodin ráno). Druhou možností je cesta letadlem. Při posledních dvou cestách jsme zvolili dopravu prostřednictvím společnosti AeroSvit, s přestupem v Kijevě. Důvodem byla především cena letenky, která je asi o 25% nižší než u jiných společností. 4.4 Starání se o studenty I zde se snažíme, aby s organizací pobytu zahraničních studentů na naší škole pomáhali ve velké míře naši studenti. Dříve jsme vše naplánovali do nejmenších detailů. To mělo za následek mnohé změny v programu, které se děly dodatečně. Proto jsme vyzkoušeli nový přístup, který se dobře ujal. Studenti pro své kolegy z partnerské univerzity připraví vlastní program (například po domluvě prostřednictvím elektronické pošty) a škola tento program dále jen koriguje tak, jak je potřeba (naplánované přednášky, účast na konferenci, společné akce s vedením školy, setkání s našimi studenty). Hlavní starost o zahraniční studenty mají studenti naši, většinou ti, kteří na zahraniční škole byli (tam se o ně také starali jejich studenti). Studenti, kteří se zabývají péčí o zahraniční studenty, jsou v kontaktu s odpovědným pedagogickým pracovníkem, kterému pravidelně podávají zprávy, zpravidla prostřednictvím mobilního telefonu. 4.5 Mobilita studentů v minulých letech V týdnu od do proběhla na naší škole mobilita studentů, kdy 19 našich studentů se zúčastnilo výuky na Trenčínské univerzitě, 4 studenti na Žilinské univerzitě a pět studentů Žilinské univerzity navštívilo Kunovice. Studenti se na navštívených univerzitách zúčastnili nejen přednášek, ale také dalších kulturních akcí. V úterý a ve čtvrtek se například naši studenti zúčastnili sportovního turnaje proti svým kolegům z Trenčianské vysoké školy. Studenti Žilinské univerzity byli zase přijati starostou města Uherské Hradiště. V následujícím týdnu navštívili naši školu studenti Trenčianské Univerzity a úspěšně se zapojili do práce naší školy. 25

28 Ve dnech odletělo pět našich studentů do Moskvy navázat spolupráci se studenty Plechanovovy akademie, jedné z největších a nejprestižnějších ruských vysokých škol. Také tato návštěva proběhla bez problémů. Studenti tam vystoupili na Mezinárodní studentské konferenci, kde prezentovali své příspěvky. Dne proběhla na EPI, s.r.o. Mezinárodní studentská konference. Této se zúčastnili nejen studenti Žilinské a Trenčianské Univerzity, ale také šest studentů z Plechanovovy akademie z Moskvy. Ti přijeli již a zůstali do Také oni se seznámili s fungováním naší školy a zapojili se do práce naší školy. 2. dubna 2004 odjela část studentského parlamentu EPI, s.r.o. do Moskvy, aby se tam setkali se zástupci studentského parlamentu Ruské Ekonomické Akademie jm. Plechanova. Během své návštěvy se studenti seznámili s fungováním studentské samosprávy REA a také se základy fungování jedné z největších škol v Moskvě. Během tohoto týdne zbyl čas i pro navštívení zajímavých míst v metropoli Ruské Federace. Studenti jednali též o možnostech společných výzkumů, možnostech společného vstupu do grantů EU a také o možnosti společné práce na diplomových pracích. Čas tohoto týdne byl bohatě využit a se studenti vrátili zpět na EPI. V květnu 2004 přijeli zástupci REA do Kunovic, aby se zde seznámili s fungováním místního studentského parlamentu. Již během této návštěvy jsme vyzkoušeli přístup, kdy se o studenty starali hlavně naši studenti a tato zkouška proběhla k oboustranné spokojenosti. Studenti REA byli na naší škole velmi spokojeni a po týdnu odjeli zpět do Moskvy. Ve dnech se opět 5 studentů EPI zúčastnilo mezinárodní konference v Moskvě, kam odcestovali letecky. Cesta proběhla bez komplikací a účast našich studentů na konferenci byla úspěšná. Internetové zdroje [1] [2] [3] [4] 26

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005

Více

LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ. SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ. SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 23. 24. ZÁ Í 2003 LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ se zamûfiením na problematiku: - pfiípravy lidsk ch zdrojû v procesech

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Ing. Petr Očko, Mění informační ekonomika principy v podnikání?...140 Ing. Eva Zikmundová, Informace, IS/ICT a podniky ve znalostní ekonomice...

Ing. Petr Očko, Mění informační ekonomika principy v podnikání?...140 Ing. Eva Zikmundová, Informace, IS/ICT a podniky ve znalostní ekonomice... Obsah Úvodem...3 Úvodní vystoupení prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., rektora Vysoké školy finanční a správní...5 Úvodní vystoupení RNDr. Marka Blažky, sekretáře Rady pro výzkum a vývoj a sekčního ředitele

Více

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická

Více

OBSAH Zahájení konference, vystoupení zástupců partnerských organizací I. Znalostní společnost II. Sociální kapitál a sociální sítě

OBSAH Zahájení konference, vystoupení zástupců partnerských organizací I. Znalostní společnost II. Sociální kapitál a sociální sítě OBSAH Zahájení konference, vystoupení zástupců partnerských organizací Úvodní informace o konferenci...3 Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS...6 Úvodní vystoupení Mgr. Jaroslavy

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 5. 6. květen 2009 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 5.

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2002 Národní vzdělávací fond National Training Fund V roãní zpráva Annual Report 2002Národní vzdûlávací fond 1 2 ALEŠ LAMR, Slavnost/Festival, akryl, plátno/acrylic on canvas

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Výroční zpráva 2007 Annual report 2007

Výroční zpráva 2007 Annual report 2007 Výroční zpráva 2007 Annual report 2007 Sdružení SOS dětských vesniček, 2008 Slovo úvodem Preface Hodnotit rok 2007 z pohledu Sdružení SOS dětských vesniček je pro mě úkol věru nesnadný, neboť na pozici

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA 22. dubna 2004 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (Vzdûlání, znalosti a zku enostní poznatky jako základní konkurenãní v hoda spoleãnosti, národní ekonomiky i podnikatelsk

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report Národní vzdělávací fond National Training Fund výroční zpráva annual report Contents An Introductory Word by the Director of the NTF An Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors of

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Journal of Tourism and Services

Journal of Tourism and Services Journal of Tourism and Services Title Published by Journal of Tourism and Services Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 14, 110 00 Praha1 www.vso-praha.eu Designed and printed by Tiskařské

Více

Plán společného postupu

Plán společného postupu Plán společného postupu Metodologie a praxe Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Posuzovatel: Florian Kuźnik Středoevropský vědecko-výzkumný prostor Plán společného postupu:

Více

lidé I prostředí I odpovědnost I zisk

lidé I prostředí I odpovědnost I zisk news lidé I prostředí I odpovědnost I zisk people I ENVIRONMENT I responsibility I profit 08 Předmluva Foreword Tomáš Nejedlo výkonný ředitel Executive Director Business Leaders Forum Semináře, workshopy,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement.

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement. Zaměstnanci Zákazníci Digitální transformace Strategická komunikace Společenská odpovědnost Pracovní prostředí 2015 16 Engagement Best Office WESTON STACEY výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR

Více

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management Economics and Business Management in the 21 st Century 2 nd International Scientific

Více

Tajemství českého úspěchu v eu?!

Tajemství českého úspěchu v eu?! Tajemství českého úspěchu v eu?! Radko Hokovský a Václav Lebeda (eds.) EVROPSKÉ HODNOTY Tajemství českého úspěchu v eu?! Radko Hokovský a Václav Lebeda (eds.) EVROPSKÉ HODNOTY Radko Hokovský a Václav Lebeda

Více