Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví"

Transkript

1 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví Průběh kurzů : v období květen 2010 až březen 2011 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 9 kurzů (7 v regionech + 2 celorepublikové) Celé školení bylo rozloženo do tří na sebe navazujících bloků: 1. Vstupní dvoudenní školení v rozsahu 12 hodin; 2. Samostudium v systému e-learningu (40 hodin); 3. Závěrečné dvoudenní setkání zaměřené na rekapitulaci vzdělávání a představení individuálních námětů do praxe v rozsahu 12 hodin; Vzdělávací program byl realizován jako dvě 1,5 denní setkání po 12 hodinách prezenčního výjezdového kurzu, který vedla dvojice lektorů s využitím interaktivních vzdělávacích a zážitkových výcvikových metod. V mezidobí mezi oběma setkáními, v délce 6 8 týdnů, se účastníci zapojili do 40 hodin blended learningového kurzu. Účastníci kurzu byli na jednom místě s ubytováním i stravováním. Krajští koordinátoři: Proběhlo třídenní školení 14 krajských koordinátorů ve Vile Čerych v České Skalici v termínu Celková dotace kurzu byla 24 hodin. Část kurzu byla zaměřena na práci krajských koordinátorů s cílovou skupinou kurzů pro odbornou veřejnost (především základy legislativy SVČ, ŠD a ŠK, cílová skupina dětí a mládeže, otevřené kluby a nízkoprahové kluby). Celkem absolvovalo : 111 účastníků Místa konání kurzů : 1. Olomoucký, Zlínský kraj - Hotel Hanácký dvůr, Olomouc; 2. Pardubický, Královéhradecký kraj - Hotel Jezerka, Seč; Hotel Bohemia, Chrudim 3. Ústecký, Karlovarský kraj Penzion Selský dvůr, Pernštejn; Hotel Marina Labe, Píšťany; 4. Jihomoravský, Moravskoslezský kraj Hotel KAM, Malenovice; Apartmány Machoň, Znojmo;

2 2 5. Středočeský, Liberecký kraj Penzion Malba, Kokořínský důl; 6. Jihočeský, Plzeňský kraj Penzion V Lukách, Sušice; 7. Praha, Vysočina Hotel Villa EDEN, Jihlava; 8. Celá ČR I., II. Jůnův statek, Sedlec; Organizátor: PhDr. Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha Hodnocení organizátora : 2,77 z maxima 3. Organizačně byly kurzy zabezpečeny a probíhaly bez problémů. Lektoři : Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, Bc. Kateřina Morávková Kudějová nejlepší v hodnocení účastníků - 3 z maxima 3 Mgr.&Bc. Zuzana Hloušková, Ing. Lenka Mikolášková v hodnocení účastníků - 2,9 z maxima 3 Mgr. Lenka Černá, Andrea Hacková v hodnocení účastníků - 2,9 z maxima 3 Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Šárka Koubová v hodnocení účastníků - 2,9 z maxima 3 Michal Čančík, B.Th., Bc. Hana Neugebauerová, DiS. v hodnocení účastníků 2,75 z maxima 3 PhDr. Dagmar Cruzová, Mgr. Zuzana Vaculíková - v hodnocení účastníků - 2,7 z maxima 3 Michaela Jandová, Bc. Barbora Švaříčková v hodnocení účastníků 2,46 z maxima 3

3 3 Obsahová náplň dvoudenního školení s časovým harmonogramem 1.část 1.den Program zahájení kurzu, seznámení a očekávání účastníků představení účastníků + diskuze; přestávka základní definice pojmů dobrovolnictví, práce s dobrovolníky v NNO, zhodnocení dosavadní dobrovolné činnosti, mapování motivace organizace k přijetí dobrovolníků, vyhledání a výběr činností pro dobrovolníky, dobrovolnictví ve smyslu vyváženosti svobodné vůle a zodpovědnosti jako základní platforma ve vzdělávání mladé generace, legislativní zakotvení dobrovolnictví, jeho stav a vývoj prezentace a diskuze; oběd, oběd, polední přestávka koordinátor dobrovolníků, jeho role, výcvik a supervize, výběr dobrovolníků, metody získávání dobrovolníků, jejich výcvik, seznámení s posláním a činností organizace, s jejími specifiky, základními dokumenty, organizační strukturou a místem a rolí dobrovolníka v organizaci, postupy při zařazování dobrovolníků do činnosti organizace, supervize dobrovolné činnosti a jejich důsledků pro organizaci, hodnocení činnosti a podpora motivace dobrovolníků prezentace a diskuze; přestávka úvod do zpracování osnovy pilotáže vzdělávacího programu nebo dobrovolnického projektu podle principů managementu dobrovolnictví dle dodané osnovy prezentace + indiv. práce; večeře klub na téma role dobrovolníků ve společnosti - TV dokument + brainstorming na téma;

4 4 2.den Program snídaně právní rámec dobrovolnictví v ČR občanský zákoník, zákon o dobrovolnické službě, zákon o sociálních službách, komunitní plány, zákon o mládeži, dohody a další dokumenty uzavírané s dobrovolníky a organizacemi, pojištění dobrovolníků a ochrana osobních údajů, dokumentace dobrovolnictví v organizaci, provozní řády, ochrana osobních údajů, vykazování dobrovolné činnosti apod. - prezentace a diskuze; přestávka konzultace individuálních osnov k pilotáži vzdělávacích programů, diskuze výměna zkušeností a příkladů dobré praxe z již realizovaných projektů individuální prezentace + skupinová diskuze ve dvou menších skupinách; přestávka zhodnocení kurzu, připomenutí evaluace kurzu na webu, harmonogram dalších aktivit oběd, odjezd Celkový čas školení 12 hodin

5 5 Obsahová náplň dvoudenního školení s časovým harmonogramem 2.část 1.den Program reflexe činností za uplynulé období, postup při zpracování osnov individuální prezentace před skupinou; přestávka reflexe a dotazy k jednotlivým položkám blended-learningu konzultace + diskuze; oběd, oběd, polední přestávka prezentace a upřesnění zpracovaných projektů konzultace a skupinová diskuze ve dvou skupinách; přestávka prezentace a upřesnění zpracovaných projektů konzultace a skupinová diskuze ve dvou skupinách; večeře večerní klub na večerní klub na téma jak motivovat děti a mládež k dobrovolnictví, podpora spontaneity a tvořivosti dětí a mládeže v roli dobrovolníků brainstorming na téma; 2.den Program snídaně legislativní a organizační náležitosti zpracovaných dobrovolnických projektů v praxi, nabídka konzultací v oboru dobrovolnictví a dětí a mládeže, informace k pilotáži vzdělávacích programů, příprava příkladů dobré praxe konzultace a skupinová diskuze; přestávka výstupy z kurzu, hodnocení zpracovaných projektů individuální prezentace před skupinou s hodnocením; přestávka zhodnocení kurzu, seznámení s harmonogramem na další období;

6 oběd, odjezd Celkový čas školení 12 hodin K ověření získaných znalostí a dovedností účastníků kurzu slouží individuální prezentace zpracovaného vzdělávacího programu, nebo pilotního projektu dobrovolnictví každým účastníkem s důrazem na zhodnocení jeho realizace v praxi. Hodnocení proběhne před celou skupinou účastníků s využitím hodnotících kritérií: - cíl projektu a jeho vazba na principy dobrovolnictví; - cílová skupina/y, jejich vymezení a zdůvodnění potřebnosti; - dopad projektu na cílovou skupinu/y; - popis zapojení cílové skupiny; - realizační tým a jeho kompetence; - organizace a harmonogram realizace dle osnovy managementu dobrovolnictví; - finanční a materiální zabezpečení; - propojení projektu na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby; - rizika projektu a jejich předcházení; Na závěr kurzu proběhne beseda o naplnění očekávání účastníků, včetně vyplnění evaluačního dotazníku. Cíle v oblasti dobrovolnictví v rámci kurzů pro odbornou veřejnost: a) primární - zvýšení povědomí o dobrovolnictví v organizacích SVČ, ŠK, ŠK, NNO, jeho přínos pro společnost a pro jedince

7 7 b) sekundární (především prostřednictvím diskuzí a výměny zkušeností): - návrh na začlenění pozice dobrovolníka do SVČ, ŠD, ŠK (návrh změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v návaznosti na zákon č. 168/2002 o dobrovolnické službě); - dobrovolníci v SVČ, ŠD a ŠK prostřednictvím dobrovolnických center; - dobrovolnictví v organizacích dětí a mládeže změna zákona o dobrovolnické službě; - uznávání neformálního vzdělávání v oblasti dobrovolnictví jako odborné kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání (ve spolupráci s KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání) Témata připravená v rámci e-learningu: Jednotlivé položky osnovy jsou pouze vodítky, jejich konkrétní aplikace je vždy závislá na konkrétní plánované dobrovolnické aktivitě, prostředí a dále potřebách a podmínkách regionu či kraje, ve kterém byla realizována. Jednotlivé položky byly rozpracovány pro účely distančního vzdělávání v elektronické podobě. Pro úspěšné nastartování dobrovolnického programu bylo doporučeno účastníkům kurzů dodržet následující body: supervize organizace se zaměřením na dobrovolnictví zhodnocení dosavadní dobrovolné činnosti mapování motivace organizace k přijetí dobrovolníků vyhledání a výběr možných činností pro dobrovolníky zpracování projektu zařazení dobrovolníků do organizace z hlediska vedení organizace, profesionálních zaměstnanců, klientů organizace možných zdrojů dobrovolníků, jejich potřebných vlastností a přípravy

8 8 zpracování harmonogramu práce s dobrovolníky z hlediska cyklů činnosti organizace i dobrovolníků vlastní práce s dobrovolníky koordinátor dobrovolníků, jeho role, výcvik a supervize výběr a výcvik dobrovolníků o výběr (metody získávání dobrovolníků s ohledem na jejich možné zdroje ) o výcvik (seznámení dobrovolníků s posláním a činností organizace, s jejími specifiky, základními dokumenty (statut, provozní řád apod.), organizační strukturou a místem a rolí dobrovolníka v organizaci postupy při zařazování dobrovolníků do činnosti organizace supervize dobrovolné činnosti a jejich důsledků pro organizaci hodnocení činnosti a podpora motivace dobrovolníků organizační a právní aspekty dobrovolnictví právní rámec občanský zákoník, zákon o dobrovolnické službě, zákon o sociálních službách, komunitní plány, zákon o mládeži dohody a další dokumenty uzavírané s dobrovolníky a organizacemi pojištění dobrovolníků a ochrana osobních údajů dokumentace dobrovolnictví v organizaci (provozní řády, ochrana osobních údajů, vykazování dobrovolné činnosti apod.)

9 9 HODNOCENÍ Celkové hodnocení kurzů pro odbornou veřejnost Realizace vzdělávání probíhala v několika fázích. Nejprve bylo nutné informovat cílovou skupinu o možnosti odborného vzdělávání, poté tyto účastníky proškolit a zároveň naplnit všechny formální náležitosti vzdělávání. Ze školení vzešlo jednak několik podnětů pro průběh seminářů a dále také legislativní připomínky současného stavu v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Část kurzu byla věnována pohledu na dobrovolnictví v NNO a na dobrovolnictví ve SVČ. V uvedených organizacích chápou dobrovolníky a jejich možnosti zapojení poněkud jinak. Nabídku seminářů nejvíce přivítala cílová skupina pracovníků z NNO pracující s dětmi a mládeží značně ovlivněno tím, že dobrovolníci v tomto typu organizace pracují a výrazně se podílejí na jejich činnosti. Naopak propagace a informovanost o dobrovolnictví ve školních družinách a školních klubech byl velmi obtížná (ředitelé škol a vychovatelé ŠD a ŠK vědí, že dobrovolníci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v těchto organizacích pracovat nesmí, proto byl jejich zájem o tyto kurzy výrazně nižší). Skupina zástupců ze středisek volného času přicházela na seminář s tím, že s dobrovolníky ve SVČ pracují, ale dobrovolníci zde nemohou (stejně jako ve školních družinách a školních klubech) pracovat samostatně. Dodavatel vzdělávání se po celou dobu snažil o rovnoměrné rozvržení cílové skupiny na kurzech, ale výrazný zájem NNO a naopak nízký zájem ze strany ŠD a ŠK nedovolil naplánované rozvržení.

10 10 Průběh vzdělávacích seminářů: V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno devět školení, tato školení byla realizována dle výše uvedené struktury. Semináře byly realizovány vždy v lokalitě dobře dostupné pro dvojici či trojici krajů (v případě posledních dvou seminářů byl určen pro zájemce z celé ČR). Ubytovací zařízení byla vybírána s ohledem na požadavky projektu a finanční možnosti. Při kurzech se osvědčilo místo konání v Praze či blízkém okolí (dobrá dostupnost pro zájemce z celé ČR). Struktura programu byla dodržena ve všech termínech školení s přihlédnutím k aktuálním zájmům jednotlivých skupin. V rámci diskuzí byla potvrzena vysoká různorodost cílové skupiny (NNO, školská zařízení atd.) a to jak v oblasti vzdělání, tak i v délce praxe. Poznatky: nejefektivnější je získávat účastníky skrze dodavatele vzdělávání Hestia o.s. a prostřednictvím sítě SVČ, největší zájem projevovali účastníci o problematiku začleňování dobrovolníků do školských zařízení pro zájmové vzdělávání s využitím dobrovolnických center, dále se opakovaly dotazy na téma motivace dobrovolníků v NNO, úroveň účastníků po stránce odborné byla na různých úrovních (někteří zástupci z NNO měli bohaté zkušenosti s dobrovolnictvím zajímali se o motivaci dobrovolníků a jejich další vzdělávání, naopak v případě školních družin a školních klubů šlo o úvodní podněty, jak dobrovolníky do ŠD a ŠK dovést );

11 11 Výstupy: proškolení účastníci absolventů kurzů pro odbornou veřejnost a 14 krajských koordinátorů celkem 125 účastníků Vytvořený ucelený vzdělávací program: Dle vyplněných kompetenčních profilů absolventů vzdělávací akce (autoevaluací) je zřejmé, že došlo k posunu v těchto oblastech : A) komunikačních kompetencí - naučili se otevřené a rovnoprávné komunikaci, používání individuálního přístupu a respektu k organizátorům i účastníkům vzdělávacích programů a dobrovolnických projektů a především samostatné a systematické schopnosti a dovednosti při využití prvků sociální psychologie v komunikaci s dětmi a mládeží a pracovníky ŠD, ŠK, SVČ a NNO. B) organizačních kompetencí naučili se nové metody přípravy a realizace vzdělávacích programů pro organizátory dobrovolnických projektů, pro koordinátory dobrovolníků i pro dobrovolníky samotné. C) teoretických kompetencí znají více principů a forem dobrovolnictví, větší znalost přípravy a realizace základních typů dobrovolnických programů - od jednorázových skupinových aktivit k systematickému neformálnímu mentoringu. D) praktických kompetencí poznali a umí pracovat s e-learningovými formami vzdělávání a sdílení informací, včetně schopnosti vytvářet nové e-learningové programy.

12 12 Návrhy a doporučení: Zvážit rozdělení účastníků kurzů do dvou úrovní (začátečníci a pokročilí) Zvážit možnost finanční zálohy v minimální výši ze strany přihlášeného účastníka Závěr: vzdělávání proběhla v souladu s časovým harmonogramem a bezpečnostními normami a zvyklostmi, v období květen 2010 březen 2011 bylo provedeno celkem 6 kontrol realizace vzdělávání ze strany NIDM; kurzy proběhy vždy v předem daných termínech a v dohodnutém místě konání; dodavatel využíval v kurzech výstupy z ostatních klíčových aktivit projektu KPŽ (především oblast výzkumů a poznatky z klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání); cílovou skupinou byli pracovníci neformální výchovy a zájmového vzdělávání ČR věnující se dětem a mládeži; dodavatel vytvořil síť krajských koordinátorů pro průřezové téma Výchova k dobrovolnictví; dodavatel proškolil 111 účastníků kurzů pro odbornou veřejnost; dodavatel dodržoval vizuální identitu;

13 13 Dodavatel splnil část předmětu smlouvy, tedy vzdělávací a organizační služby v oblasti daného průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví Příloha č. 1 Přehled jednotlivých kurzů a jejich účastníků, znázornění zastoupení jednotlivých skupin zájmového a neformálního vzdělávání v celé ČR

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství Průběh kurzů : v období květen 2010 až červen 2011 Celkový počet kurzů : celkově

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova Průběh kurzů : v období červen 2010 až duben 2011 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 9 kurzů (7 v regionech

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace Průběh kurzů: v období květen 2010 až březen 2011 Celkový počet kurzů: celkově proběhlo 8 kurzů (7 v

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Průběh kurzů : v období květen až prosinec 2010 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání Průběh kurzů : červen prosinec 2010 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 8 kurzů (7

Více

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010 Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.cz KLÍČE PRO ŽIVOT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ OSPOD PŘI PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu: PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 2012 Nadace Sirius Obecně prospěšná společnost

Více

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let)

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Název vzdělávacího : Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Organizace:

Více

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí zotavovací akce

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí zotavovací akce Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí zotavovací akce Minimální kompetenční profil: Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, základní pracovní předpoklady Organizace: Olomoucko-zlínská krajská

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S REFORMOU MATURITNÍ ZKOUŠKY A S HODNOCENÍM V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S REFORMOU MATURITNÍ ZKOUŠKY A S HODNOCENÍM V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S REFORMOU MATURITNÍ ZKOUŠKY A S HODNOCENÍM V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚIV Praha: Vzdělávací projekt kód akce 4A2U1 1. Úvod Jedním

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Výzva č. 08, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Výzva č. 08, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Výzva č. 08, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení V oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byla první výzva s pořadovým číslem 08

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Sborník příspěvků z konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2015

Sborník příspěvků z konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2015 www.inkluze.upol.cz CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Sborník příspěvků z konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2015 Jan Michalík (ed.) Sborník příspěvků z konference projektu Systémová

Více

METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH

METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH Uherský Brod, květen 2012 Obsah: I. ÚVOD A CÍL METODIKY 3 II. VÝCHODISKA 3 III. ROZSAH STÁŽÍ 5 IV. FORMY STÁŽÍ 5 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ 7 VI. KOMENTÁŘE,

Více

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04. Závěrečná zpráva z realizace projektu Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.0027 Příjemce: Počítačová služba s.r.o. IČ: 258 84 735 TENTO

Více

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REZORTNÍHO PROJEKTU (KÓD: 2037 6B 15 S3 PHÚ NÚV 2014) 2014 PhDr. HELENA PACNEROVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Alfa Human Service Datum zahájení realizace 1.5.2010 Datum ukončení realizace 30.4.2013 Partneři projektu -

Alfa Human Service Datum zahájení realizace 1.5.2010 Datum ukončení realizace 30.4.2013 Partneři projektu - Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0058 Název projektu Přátelská školka Příjemce Alfa Human Service Datum

Více

Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta

Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta Pro studijní program VOŠ JABOK - Sociální pedagogika a teologie a bakalářský studijní program ETF UK Pastorační

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Výroční zpráva 2009. Obsah výroční zprávy za rok 2009 Asociace Pět P v ČR. pomoc. podpora. péče. přátelství. prevence. Asociace Pět P v ČR

Výroční zpráva 2009. Obsah výroční zprávy za rok 2009 Asociace Pět P v ČR. pomoc. podpora. péče. přátelství. prevence. Asociace Pět P v ČR podpora pomoc Úvodní slovo předsedkyně PhDr. Dagmar Cruzové Program Pět P je mou srdeční záležitostí Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. Evropský rok dobrovolnictví PhDr. Jiří Tošner Výbor Asociace Pět P v ČR

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

Analýza výsledků a přínosu projektu pro rozvoj profesních kompetencí pracovníků. Oblastní charita Uherský Brod

Analýza výsledků a přínosu projektu pro rozvoj profesních kompetencí pracovníků. Oblastní charita Uherský Brod Analýza výsledků a přínosu projektu pro rozvoj profesních kompetencí pracovníků Oblastní charity Uherský Brod Vytvořeno v rámci projektu Vzděláváním zaměstnanců k poskytování kvalitnějších služeb, reg.

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více