Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Postoj Spojeného království, Dánska a Švédska k HMU Evropská měnová integrace Michal Částek

2 Spojené království Opt out v rámci Maastrichtské smlouvy - vstup do třetí fáze HMU na základě vlastního rozhodnutí UK 1992 UK nuceno vystoupit z EMS (ztráta 4 miliard liber devizových rezerv) posílilo odpor konzervativců k projektu společné měny Odmítnutí ratifikace Maastrichtské smlouvy ze strany Dánů podpořilo euroskeptiky konzervativců 1997 vítězství labouristů proevropská vláda. G. Brown UK nebude zakládajícím členem eurozóny

3 UK a HMU Vláda Tonyho Blaira připojit k HMU o splnění 5 ekonomických testů Test konvergence (hospodářských cyklů) Flexibilita (vyrovnat se se ztrátou autonomie v oblasti měnové a kurzové politiky) Vliv na investice (lepší podmínky pro firmy) Dopad na finanční služby (dopad na konkurenceschopnost londýnské City) Dopad na růst, stabilitu a zaměstnanost

4 Test kritérií 1997 Zpráva MF hospodářský cyklus UK není sladěn s členskými zeměmi HMU strukturální odlišnosti britské ekonomiky od evropských ekonomik, nízká konvergence ekonomik Vyšší míra inflace v UK-nyní na úrovni eurozóny Objem obchodu UK (52 %) s EU v pol. 90. let (podobný jako Německo 56 %) V oblasti flexibility pracovního trhu britský trh je nedostatečně flexibilní (dlouhodobě nezaměstnaní)

5 Test kritérií Investice: : vysoká volatilita (fluktuace měnového kurzu, inflace, úrokových sazeb) nižší úroveň investic do UK Vstup do ERM a pevný kurz britské libry by mohl podpořit růst investic Finanční služby: : (tvoří 8 % britského HDP) UK má komparativní výhodu v hromadných finančních službách- pro UK je to klíčová oblast podle MF by přijetí společné měny pozitivně ovlivnilo fungování londýnské City Finanční trhy již podnikly řadu opatření pro hladký přechod na jednotnou měnu

6 Test kritérií Test 5: zaměstnanost a růst: HMU má potenciál zvýšit zaměstnanost a povzbudit růst ekonomiky, pokud budou splněny test 1 a 2 konvergence a flexibilita nyní tomu tak není HMU by mohla ohrozit růst a zaměstnanost Vyhodnocení testu v r negativní Labouristé chtěli přijmout euro báli se však odporu občanů 2001 vyhráli volby labouristé do dvou let rozhodnout o přijetí eura 2003 hodnocení pěti testů velmi podrobné hodnocení a analýza

7 Zpráva z roku 2003 Hodnotila správnost rozhodnutí z roku 1997 vstup do HMU by mohlo vyvolat krátkodobé potíže destabilizace britské ekonomiky Ekonomika UK byla v dobré kondici růst HDP na úrovni potenciálu, pokles nezaměstnanosti, míra inflace blízko stanovenému cíli Test 1: : Za posledních pět let hospodářský cyklus více podobný cyklu Něm a eurozóny než USA i přesto test vyhodnocen jako negativní (vyšší růst cen bytů)

8 Zpráva z roku 2003 Test 2: : pozitivní změna pokles nezaměstnanosti a růst míry zaměstnanosti členství v HMU nebude mít negativní dopad na stabilitu pracovního trhu Test 3- investice: : nízká míra investic nízká produktivita podíl UK na přílivu FDI se snížil investice šly do zemí eurozóny Test 4: finanční služby: : vyhodnocen jako splněný vstup do HMU příznivý dopad na konkurenceschopnost britských finančních služeb Test 5: Růst a zaměstnanost: : členství v HMU by zvýšilo produkt a vedlo k růstu zaměstnanosti během 30 let HDP by vzrostlo o 5-9%. UK vydala 18 studií o HMU

9 Zpráva z roku 2003 Zpráva v závěru uvádí: přestože nelze pochybovat o potenciálních výhodách v podobě vyšších investic, posílení finančních služeb, růstu a zaměstnanosti, nemůžeme v této chvíli ještě říci, že bylo dosaženo udržitelné a trvalé konvergence a dostatečné flexibility, abychom se vyrovnali se všemi potenciálními problémy v eurozóně.v současné době neexistuje jasný a nezpochybnitelný argument pro vstup UK do eurozóny a rozhodnutí pro vstup by nebylo v národním hospodářském zájmu.

10 Maastrichtská kritéria ve VB Kritérium Rok Deficit rozpočtu (% HDP) Vládní dluh (% HDP) Úrokové sazby (%) Míra inflace (%) ,9 38,2 4,0 1, ,3 37,9 3,69 2, ,4 38,8 4,39 2,6

11 UK a euro - perspektivy Labouristé podporovali přijetí eura podmíněno referendem většina obyvatel však proti euru (politický dopad na vládu), G. Brown méně pro euro než Blair Testy budou tak dlouho překážkou pro vstup VB do eurozóny, jak si bude vláda přát vláda si nemůže být jista, že tak důležité rozhodnutí nebude mít žádné negativní dopady (mnoho externích faktorů, které britská vláda neovlivní) EK kritika UK za nadměrný deficit ( ) 2005) Nyní rozpočtové kritérium UK neplní Londýnská burza výrazně zavedením eura nezíská Pakt stability a růstu a jeho nedodržování-nebudí nebudí důvěru Za současné britské vlády nelze očekávat změnu postoje vůči přijetí eura v UK

12 Dánsko a euro 1973 vstup do ES Od r dánská koruna součástí EMS vyhnula se i turbulencím na začátku 90. let a zůstala v systému (od r DKK pevně navázána na DM) Do poloviny 80. let podpora Dánů pro členství v ES % -s s vytvořením vnitřního trhu se to zlepšilo Maastrichtská smlouva Dánové odmítli (50,7 % se vyjádřilo proti, 81% voličů) (ratifikace pokračovala) Edinburské výjimky opt outs 1) Dánsko ve třetí fázi HMU, 2) obranné aspekty SZBP, 3) spolupráce ve vnitru, 4) občanství Unie) 5/1993 druhé referendum 56,7 % pro, pro zrušení dánských výjimek bude zapotřebí další referendum Od r Dánská koruna součástí ERM 2 navázána na euro s možností výkyvu 4,5% - Dánsko sleduje úrokovou politiku ECB

13 Dánsko a euro 1998 Nyrup Rasmussen zvítězil ve volbách (premiér od r. 1994) Září 2000 referendum o euru ideální termín Dánsko splňovalo veškerá kritéria (1998 daňové reformy přebytek 3% HDP) velmi příznivá ekonomická situace Dánska nahrávala přijetí euraé Snaha o objektivní kampaň- motto: pokud máš pochyby, zeptej se. Podpora pro euro Konfederace dánského průmyslu Konfederace odborů 4/2000 prohlášení pokud Dánsko nevstoupí do eurozóny, bude pracovní trh ohrožen (vyšší úrokové sazby, nižší investice ztráta pracovních míst) Zpráva o stavu dánské ekonomiky (2000) podpořila přijetí eura Dánsko v ERM 2,

14 Debata před referendem Debata se týkala ekonomických dopadů pouze okrajově Hlavní debata směřování EU zda HMU povede k federalizaci Evropy Dopady eura na sociální stát a debata, zda HMU je sociálně demokratický nebo liberální projekt Odpůrci poukazovali na to, že euro ohrozí stát sociálního blahobytu a že euro je pochybný projekt od r euro neustále oslabovalo Soc-dem vláda zvolila vysvětlovací kampaň pragmatické výhody členství posílení vlivu Dánska v EU, Dánsko stejně již přijímá politiku ECB, poté ji bude moci aktivně ovlivňovat Sympatie a antipatie k euru nesledovaly klasické stranické linie

15 Kampaň před euro-referendemreferendem

16 Euro-referendum referendum září 2000 referendum 53,1 % proti přijetí eura (87 % zúčastněných) Polovina lidí, kteří hlasovali proti vývoj v EU musí být zpomalen Příliš dlouhá kampaň nepříliš přesvědčivá zpráva z jara nepotvrdila jasně výhodnost přijetí eura v Dánsku Schizofrenní přístup Dánska i nadále sleduje politiku ECB tradičně pevně napojeno na měnovou politiku Německa a ECB Rasmussen možná změna výjimek Dánska referendum o Lisabonské smlouvě a o zrušení dánských výjimek. Říjen 2008 diskuse v Dánsku o možném termínu referenda o euru 2011 (debaty však utichly)

17 Švédsko a euro 1991 vstup do EMS podzim 1992 musela vystoupit Vysoká fluktuace švédské koruny hospodářská recese a znehodnocení koruny vůči DM o 21 % Švédsko nemá výjimku z Maastrichtské smlouvy- povinnost přijmout euro (Švédská vláda však nedeklarovala v rámci přístupových jednání jasný závazek přijetí eura ) 1996 Vládní výbor pro HMU vydal hodnocení připravenosti Švédska na vstup do eurozóny Ekonomické výhody švédského členství jsou malé a nejisté Ekonomický cyklus Švédska je rozdílný od ekonomického cyklu eurozóny Doporučil, že je lepší pro Švédsko vyčkat s přijetím eura

18 Švédsko a euro Švédská soc-dem vláda také zpočátku proti členství v první vlně Riksbank podporovala členství v eurozóně 1998 EMI a EK Konvergenční zpráva Švédsko neplní konvergenční kritéria Švédsko neplnilo zapojení do ERM, status centrální banky (vládní zadlužení dostatečné snižování).

19

20

21 Švédské euro-referendum referendum Goran Persson zvítězil ve volbách vypsal referendum o euru září 2003 Jaro 2003 všechny stran krom Strany středu kampaň pro přijetí eura (např. ale ministr obchodu byl otevřeně proti euru Odborové organizace a odborové konfederace podpořily přijetí eura 14. září 2003 referendum 56,1 % proti vstupu, 41,8 % pro vstup (81 % účast) Odloženo další referendum nejdříve 2010 Persson: až nastane správný čas, bude se konat druhé referendum o euru, Evropa nebude na Švédsko čekat Důležitý vývoj v sousedním Dánsku a UK

22

23

24

25

26 Závěrem.. Hlavním kritériem účasti v HMU symetričnost ekonomických šoků lépe jsou na tom státy v jádru, na periférii mají nižší sladěnost ekonomických cyklů Největší symetričnost má Dánsko, pak Švédsko a nejméně UK UK ekonomické testy nejsou měřitelné možnost výkladu - politické rozhodnutí Dánsko a Švédsko ukázaly, že v rozhodování o euru byly tradiční ideologická dělení potlačena rozhodující úlohu hrála vládní strana a její předseda a jeho přístup Finanční krize Dánsko a Švédsko diskutovali na přelomu 2008/09 možné přistoupení k eurozoně Dán a Švédsko referendum může přistoupení k jednotné měně zkomplikovat skepse spíše z neznalosti prostředí.. (Finsko rozhodlo bez referenda)

Středoškolská odborná činnost 2008/2009. EURO: Politický či ekonomický projekt?

Středoškolská odborná činnost 2008/2009. EURO: Politický či ekonomický projekt? Středoškolská odborná činnost 2008/2009 EURO: Politický či ekonomický projekt? Číslo oboru: 13 Název oboru: Ekonomika a řízení Autor: Monika Jabůrková Gymnázium, Brno- Řečkovice Terezy Novákové 2 621 00

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii

Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii Bc. Monika Hubálková Diplomová práce 2009 Prohlašuji Tuto práci jsem vykonala samostatně. Veškeré

Více

ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004

ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA V roce bude na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. Evropská centrální banka, Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Evropská měnová unie

Evropská měnová unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Evropská měnová unie Bakalářská práce Autor: Alena Dolejší Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Postoj nových členů EU k euru Attitude of the new EU members towards the Euro Petr Beran Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ANALÝZA VÝHOD A NEVÝHOD POZDĚJŠÍHO PŘIJETÍ EURA

ANALÝZA VÝHOD A NEVÝHOD POZDĚJŠÍHO PŘIJETÍ EURA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia ANALÝZA VÝHOD A NEVÝHOD POZDĚJŠÍHO PŘIJETÍ EURA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza České republiky z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému Analysis of the Czech Republic in terms of

Více

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11 Kamil Kovář Působící v CERGE-EI a v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na evropské

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2010 Autoři: Róbert Ambriško 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1 Kateřina Arnoštová 2.3.2

Více

Zavedení eura z pohledu ČNB

Zavedení eura z pohledu ČNB Zavedení eura z pohledu ČNB Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 17. 10. 2007 Eurozóna kam vstupujeme ECB je centrální bankou pro evropskou jednotnou měnu euro. Hlavním cílem ECB

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku KRIZE EUROZÓNY a dluhová krize vyspělého světa Stanislava Janáčková Obsah PŘEDMLUVA 7 ÚVOD 9 ČÁST 1 VAROVNÉ SIGNÁLY 11 Vstup do eurozóny těžko splnitelný závazek 13 Dohánějící

Více

Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny

Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny PhDr. Jiří Malý, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních

Více

KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI?

KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI? POLICY PAPER KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI? Petr Pavlík Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Kdy zavést euro:

Více

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmět 5HP 502 Národohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. března 2015 ... a opět se setkáváme

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace.

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace. Základy světové a evropské integrace Jednotný vnitřní trh Hospodářská a měnová unie Přednáška č. 3 Klára Plecitá Struktura přednášky Stádia integrace 4 svobody na JVT Důvody pro zavedení jednotné měny

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2013 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6 Jan Brůha 2.2.5 Tomáš Holub

Více

Briefing Paper 03/2010. Euro v zemích visegrádské čtyřky

Briefing Paper 03/2010. Euro v zemích visegrádské čtyřky Katarína Lokšová Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu nemusí být nutně stanoviskem Asociace pro mezinárodní otázky. Shrnutí v bodech Slovensko Polsko Slovenská republika

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Ekonomická situace Portugalska. Hana Kolářová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Ekonomická situace Portugalska. Hana Kolářová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická situace Portugalska Hana Kolářová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zavedení eura v Estonsku. Euro adoption in Estonia.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zavedení eura v Estonsku. Euro adoption in Estonia. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení eura v Estonsku Euro adoption in Estonia Eva Hebrová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Evropská komise. Jedna měna pro jednu Evropu. od 1957

Evropská komise. Jedna měna pro jednu Evropu. od 1957 Evropská komise Jedna měna pro jednu Evropu od 1957 Jedna měna pro jednu Evropu Jedna měna pro jednu Evropu OBSAH: Co je to hospodářská a měnová unie?... 1 Cesta k hospodářské a měnové unii: 1957 až 1999...

Více

VÝR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANKA 2007 CENTRÁLNÍ 2007 OPSKÁ EVR

VÝR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANKA 2007 CENTRÁLNÍ 2007 OPSKÁ EVR CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROâ NÍ ZPRÁVA VÝROâ NÍ ZPRÁVA V roce 2008 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 10. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2008 Adresa Kaiserstrasse 29

Více