Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)"

Transkript

1 Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu rostoucí světové poptávky. Předpokládaný průměrný růst v EU zůstává kolem 3%. Zpomalení růstu z předpokládaných 3.4% je způsobeno především významným vzrůstem cen ropy. To je také příčinou inflace nad 2% v euro oblasti v tomto a příštím roce. Slabé euro přispívá k dovozu inflace, ale jádrová inflace zůstává nízká. Pokračující růst zaměstnanosti a snižování daní podtrhuje solidní růst disponibilního příjmu. Veřejné finance se dále zlepšují, ale snaha o strukturální konsolidaci slábne, neboť přínosy růstu jsou využívány především pro snižování daní. Značné přebytky státních rozpočtů, které vzniknou v roce 2000, jsou zpravidla výsledkem prodeje UMTS licencí. Vyšší než očekávané ceny ropy Od poslední publikované předpovědi na jaře 2000 jsou vysoké ceny ropy nejvýznamnější změnou. Očekává se, že ceny ropy zůstanou relativně vysoké s mírným poklesem v polovině příštího roku. Předpokládá se průměrná cena ropy na úrovni 29 USD v roce 2000 (17,8 USD v roce 1999), 30 USD v roce 2001 a následný pokles na 27 USD v roce. Dopad bude daleko méně dramatický než za ropných krizí sedmdesátých let, protože (i) v reálných cenách je sice ropa nad dlouhodobým průměrem, ale stále jen na 50% vrcholů z počátku osmdesátých let, (ii) úspory energií snížily závislost na ropě a (iii) makroekonomický rámec je stabilní a očekávaná inflace nízká. Komise očekává, že růst cen ropy sníží růst EU v roce 2001 o 0,3 procentního bodu. Dopad na inflaci bude vyšší asi 0,7% letos a 0,4% příští rok. Cena ropy má dopad i na světové trhy, ale očekává se pokles ekonomiky USA, kde se sníží růst z letošních 5,1% na 3,3% příští rok, přičemž světový HDP stále poroste o slušná 4 % v příštích dvou letech (odhad pro rok 2000 je 4,4%). S globální růstem roste také mezinárodní obchod (o 10,8% v roce 2000 a 8,1% v roce ). Na světové úrovni se ceny ropy promítly nejvíce do velkých přebytků obchodní bilance exportujících zemí. Kvůli negativnímu vývoji směnných relací se dostal běžný účet EU do deficitu (0,3% HDP v roce 2000) a očekává se další pokles příští rok. Růst ekonomiky EU vrcholil v druhém čtvrtletí 2000 Průmyslová produkce v EU vzrostla o 7,3% do května 2000 a poté růst klesl na standardních 45%. Důvěra spotřebitelů prudce poklesla v září, ale v říjnu nenásledoval žádný další pokles. Obecně je důvěra kolem historických maxim, ale přesto zmíněné indikátory ukazují, že vrchol růstu byl ve druhém čtvrtletí roku 2000 a začíná pokles ovlivněný cenami ropy. Průměrný růst HDP EU v roce 2000 je 3,4% (3,5% v eurozóně), což je nejvyšší růst od roku Německo a Itálie jsou po nepřesvědčivém loňském roce na vzestupu, ale jinak se údaje z jednotlivých zemí rozcházejí. Nejvíce rostou malé země, s výjimkou Portugalska, kde růst klesl na udržitelnou úroveň. Ve Francii se růst zpomaloval už v první polovině 2000, což si vynutilo revizi předpovědí Komise, stejně jako v případě Finska, Portugalska a v malé míře i Spojeného království. Expanze je založena na silném růstu domácí poptávky podporované dlouhodobou stabilitou úroků. Dále silný globální růst vedl k růstu exportu, kde celkový objem narostl v průměru o 10,3% v roce 2000 (ve srovnání s 4,5% v roce 1999). Růst exportu více než vyvážil pokles dynamiky růstu soukromé spotřeby (na 2,8%) a investic (na 5,3%).

2 Vyhlídky růstu zůstávají dobré Přestože se očekává zpomalení růstu v EU na 3,1% (3,2% v eurozóně) v roce 2001 a na 3% v roce, zůstává výhled velmi pozitivní. To je důsledkem čtyř vlivů: (i) vyšší ceny ropy a pokles eura zvýšily inflaci, což vyvažuje reálné příjmy domácností a výrobní náklady firem; (ii) na druhé straně snížení daní a pokračující tvorba pracovních míst vytváří agregovaný disponibilní příjem a tím soukromou spotřebu na slušné úrovni; (iii) silný proexportní impuls plynoucí ze slabého eura a silné světové poptávky se sice vyčerpá, ale poptávka zůstane vysoká a (iv) vzrůst krátkodobých úrokových sazeb s určitým zpožděním ovlivní ekonomickou aktivitu, nicméně z historického pohledu jsou dlouhodobé úrokové míry na nízké úrovni. Růst stojí na širokých základech. Očekává se, že soukromá spotřeba vzroste v příštích dvou letech o 2,75% ročně. Pro eurozónu to znamená ve srovnání s rokem 2000 zrychlení růstu. Růst investic do kapitálového vybavení poněkud zpomalí na úroveň 67% ročně v letech 2001 ze současných 6,6% (7,5% v eurozóně), což bude důsledkem menší dynamiky konečné poptávky, horších finančních podmínek a vyšších nákladů. Investice do stavebnictví by měly v příštích dvou letech vzrůst o 3,5% ročně. Rozhodující pro vývoj v EU je drobné zlepšení růstu Německa a snížení vysoké dynamiky růstu v několika dalších velkých ekonomikách. Ve většině členských států dojde k pomalému zvolnění růstu, ale růst kolem 3% bude zachován. Pouze v Řecku se očekává vyšší aktivita (+4,8% v roce ) především v důsledku připojení k eurozóně a investičního boomu spojeného s přípravami olympijských her Dánsko neporoste o více jak 2,5%, jelikož fiskální kontrakce brzdí soukromou spotřebu. Pokles růstu domácí poptávky přinese snížení růstu HDP v Portugalsku. Výrazná tvorba pracovních míst V roce 2000 vznikne v EU 2,6 miliónu pracovních míst a růst zaměstnanosti dosáhne 1,6%, což je nejvíce od roku, a v roce se očekává zpomalení na 1,2%. Zpomalení bude důsledkem poklesu aktivity a nedostatku určitých kvalifikací zvláště v zemích, kde nezaměstnanost dosáhla velmi nízké úrovně, což firmám brání vytvářet pracovní místa, přestože poptávka po produktech je slibná. Míra nezaměstnanosti klesne z letošních 8,4% na 7,3% v roce a počet nezaměstnaných poklesne na 13,3 miliónů ze současných 16,4 miliónů. V šesti členských státech klesne nezaměstnanost v roce pod 5%. Střízlivý vývoj mezd i přes vyšší ceny ropy Nominální mzdy na osobu vzrostou v roce 2000 o 2,8%, což je jen málo nad inflaci. Tento růst bude v letech 2001 poněkud vyšší (3,2% a 3,3%), což bude důsledek vyšší letošní inflace a pnutí na trhu práce. Nicméně jednotkové pracovní náklady zůstanou pod kontrolou. Tento celkově neškodný vývoj předpokládá, že kolektivní dohody zůstanou orientovány na cenovou stabilitu. Vlády některých členských států snížily daně ze mzdy, což také napomůže vytváření pracovních příležitostí a přispěje ke střídmosti v požadavcích na mzdu. V Nizozemí, Řecku, Irsku a Portugalsku vzniklo pnutí na trhu práce v důsledku výrazného růstu v předchozích letech, takže nárůst mezd může být vyšší než průměr EU. Jádrová inflace zůstává stabilní Zatímco v roce 1999 byl harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) v eurozóně na úrovni 1,1%, letos dosáhne 2,3%. Důvodem je drahý import v důsledku poklesu eura a vzrůstu cen ropy. Inflace způsobená domácími vlivy je podstatně nižší.

3 Příští rok dosáhne HICP v eurozóně 2,2% a v roce se vrátí na 2%. Omezenému růstu napomáhá: již jen omezený dopad cen ropy; přiměřený růst mezd; růst produktivity drží jednotkové pracovní náklady v mezích; ostrá konkurence na trzích výrobků brání přenesení vyšších cen dovozů na spotřebitele. HICP míry inflace velkých ekonomik EU se přiblíží. Inflace některých menších ekonomik bude nad průměrem EU, což platí především pro Irsko a Nizozemí (mj. i proto, že zvýšily nepřímé daně). V dalším roce dojde pak opět ke sblížení měr inflace, takže rozdíly v inflaci by se měly snížit z 3,4 % v roce 2000 na 1,6% v roce. Zlepšení bilancí státních rozpočtů Bilance státních rozpočtů poskočila z deficitu na úrovni 0,7% HDP v roce 1999 do přebytku na úrovni 1,2% v roce 2000 (eurozóna: z 1,3% na 0,3%). Očekává se, že v roce 2001 přebytek klesne na 0,2% HDP (eurozóna bude v deficitu 0,5%). Přebytky jsou způsobeny prodejem licencí UMTS v letech 2000 a 2001, ale i bez těchto jednorázových příjmů vypadají bilance státních rozpočtů lépe než v roce 1999, i když v roce 2001 už to nebude tak výrazné. Fiskální bilance se na rozdíl od celkových bilancí příliš nezlepšily a pokud nedojde ke změnám v politikách, vznikne v EU v roce přebytek 0,3% HDP, ale v eurozóně deficit 0,3%. Členské státy se blíží k závazkům Paktu stability a růstu a jen pět států skončí s deficitem: řecký a rakouský se vejde do 1 % a německý, francouzský (bez příjmů z UMTS), italský a portugalský do rozmezí 1% až 1,5%. Rizika a nejistoty: druhé kolo dopadů růstu cen ropy Klíčovým faktorem ovlivňujícím vývoj ekonomiky EU je dopad prudkého nárůstu cen ropy. Velmi záleží na tom, jak dlouho se ceny udrží a jak rychle se promítnou do mezd a vyšších cen zboží, čímž by byla založena inflační spirála, na kterou by ECB musela reagovat a tím by utlumila ekonomickou aktivitu. Snížené daně a nižší sociální dávky v některých zemích utlumí požadavky na mzdy. Nicméně dochází k plnému využití kapacit a objevuje se nedostatek pracovníků, takže fiskální opatření nemusí udržet rozumnou úroveň mezd, ale naopak zvýšit riziko přehřátí. Dalším rizikem je nerovnováha běžného účtu na celém světě a především v USA, která otvírá nůžky mezi směnným kurzem hlavních měn a reálnými veličinami. Neočekávané a rychlé přizpůsobení by mělo dramatický dopad na toky kapitálu a mohlo by způsobit nestabilitu na finančních trzích. Očekávaný růst by mohl být vyšší, pokud se projeví nějaký efekt nové ekonomiky. Další informace na:

4 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (a) HDP ve stálých cenách (roční změna v %) B 4,9 2,0 3,1 1,5 2,9 2,7 2,7 3,9 3,3 3,2 B DK 4,3 1,6 1,3 2,0 2,5 1,7 1,7 2,6 2,3 2,4 DK D 4,3 1,7 3,4 2,0 2,1 1,6 1,6 3,1 2,8 2,8 D EL 8,5 1,7 1,2 1,2 3,7 3,4 3,4 4,1 4,5 4,8 EL E 7,2 1,9 4,5 1,3 3,7 4,0 4,0 4,1 3,5 3,3 E F 5,4 2,2 3,3 1,1 2,6 2,9 2,9 3,3 3,1 2,8 F IRL 4,4 3,8 4,6 4,7 8,9 9,8 9,8 10,5 8,2 7,1 IRL I 5,3 2,7 2,9 1,3 2,0 1,4 1,4 2,9 2,8 2,7 I L 4,0 1,8 6,4 5,4 6,1 7,5 7,5 7,8 6,5 6,0 L NL 4,9 1,9 3,1 2,1 3,8 3,9 3,9 4,3 4,0 3,5 NL A 4,9 2,3 3,2 1,9 2,6 2,8 2,8 3,5 2,9 2,8 A P 6,9 2,2 5,5 1,8 3,2 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 P FIN 5,0 2,7 3,3 0,7 4,7 4,0 4,0 4,8 4,3 3,8 FIN S 4,1 1,8 2,3 0,6 3,0 3,8 3,8 4,0 3,7 3,2 S UK 3,2 1,4 3,3 1,6 2,9 2,2 2,2 3,1 3,0 3,0 UK EU15 4,8 2,0 3,3 1,5 2,7 2,5 2,5 3,4 3,1 3,0 EU15 Eurozóna 5,2 2,2 3,4 1,5 2,7 2,5 2,5 3,5 3,2 3,0 Eurozóna USA 4,4 2,8 3,2 2,4 4,0 4,3 4,3 5,1 3,3 3,0 USA JAP 9,4 3,4 4,6 1,4 1,4 0,2 0,2 1,4 1,9 2,2 JAP (b) Tvorba hrubého fixního kapitálu v zařízeních (roční změna v %) B 3,1 2,3 10,3 2,1 5, ,4 5,0 5,4 5,6 B DK 3,8 2,5 1,8 2,7 4,8 7,1 3,9 6,7 3,7 3,6 DK D 0,2 1,6 7,2 /2,4 6,3 9,2 6,7 9,3 7,2 6,3 D EL 11,9 0,7 5,4 4,6 12,2 24,4 1,9 9,0 10,1 10,1 EL E 10,9 0,5 13,0 2,4 7,5 13,4 8,1 4,3 4,3 4,6 E F 9,2 2,9 9,0 0,1 6,4 11,6 8,4 6,8 7,3 6,1 F IRL 13,8 1,6 6,0 1,8 13,7 24,9 18,1 10,5 8,7 7,5 IRL I 8,4 2,8 6,3 0,1 6,7 8,2 6,3 8,5 7,9 7,8 I L 9,0 1,5 54,2 11,0 7,5 5,0 L NL 0,4 2,8 3,6 1,3 6,9 4,5 5,8 6,4 6,6 6,4 NL A 6,4 2,4 6,1 1,4 5,4 4,5 4,8 7,7 5,6 5,2 A P 13,5 1,9 8,5 14,1 6,8 8,0 6,5 6,8 P FIN 6,2 1,6 6,4 9,3 7,0 8,3 4,1 2,8 5,7 5,5 FIN S 6,9 3,2 6,9 0,6 8,7 15,1 10,8 6,6 7,6 7,1 S UK 4,3 1,9 4,9 1,1 7,5 17,2 8,0 1,8 3,0 3,0 UK EU15 5,3 2,2 7,4 0,7 6,7 10,5 7,2 6,6 6,3 6,0 EU15 Eurozóna 5,4 2,2 7,9 1,2 6,6 9,2 7,1 7,5 7,0 6,5 Eurozóna USA 10,3 4,7 3,7 7,6 12,1 14,7 14,5 15,1 10,3 6,7 USA JAP 7,5 4,2 9,9 0,3 2,9 10,8 3,8 1,4 4,7 5,3 JAP

5 (c) Celková zaměstnanost (roční změna v %) HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE B 0,5 0,3 1,0 0,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 B DK 1,1 0,3 0,1 0,2 0,9 2,0 1,1 0,9 0,4 0,4 DK D 0,3 0,2 1,5 0,1 0,7 0,9 1,1 1,5 1,0 0,9 D EL 0,5 1,0 0,7 0,6 0,9 3,4 0,7 1,2 1,5 1,6 EL E 0,7 1,4 3,3 0,5 2,7 3,7 3,5 3,1 2,4 2,3 E F 0,7 0,1 0,9 0,2 1,2 1,2 1, ,6 1,6 F IRL 0,1 0,1 1,1 1,9 4,5 5,0 6,4 5,0 3,3 2,6 IRL I 0,2 0,9 0,9 0,6 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 1,2 I L 1,1 0,5 3,2 2,7 4,2 4,4 5,0 5,5 4,5 4,1 L NL 1,5 0,4 2,3 1,1 2,7 3,0 2,8 2,7 2,6 2,3 NL A 0,0 0,1 0,8 0,4 0,6 0,8 1,4 0,9 0,7 0,6 A P 0,3 0,4 1,1 0,6 1,6 2,7 1,8 1,5 0,8 0,8 P FIN 0,5 0,3 0,3 3,8 1,9 2,1 2,2 1,9 1,4 1,0 FIN S 0,6 0,8 1,0 2,2 1,0 1,3 2,3 2,0 1,4 1,0 S UK 0,3 0,1 1,8 0,9 1,3 1,2 1,3 0,9 0,7 0,7 UK EU15 0,4 0,0 1,4 0,4 1,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2 EU15 Eurozóna 0,4 0,0 1,4 0,2 1,3 1,6 1,8 1,8 1,5 1,4 Eurozóna USA 2,0 1,8 2,2 1,1 1,6 2,2 1,9 1,5 0,9 0,7 USA JAP 1,3 0,7 1,0 0,7 0,1 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 JAP (d) Počet nezaměstnaných (v procentech civilních pracovních sil) B 2,0 7,7 8,7 8,5 8,8 9,5 9,1 8,6 8,0 7,4 B DK 0,9 6,4 6,4 8,6 5,2 5,2 5,2 4,8 4,6 4,5 DK D 0,7 4,2 5,9 7,4 8,6 9,4 8,8 8,3 7,8 7,1 D EL 4,2 3,8 6,6 8,3 10,6 10,9 11,7 11,2 10,6 10,1 EL E 2,8 11,3 18,9 20,9 16,7 18,8 15,9 14,2 12,9 12,0 E F 2,2 6,4 9,8 11,1 10,7 11,8 11,3 9,9 9,0 8,2 F IRL 5,7 10,6 15,5 14,5 6,6 7,6 5,7 4,2 3,6 3,3 IRL I 5,2 7,0 9,5 10,1 10,9 11,8 11,3 10, ,6 I L 0,0 1,7 2,1 2,5 2,2 2,7 2,3 1,9 1,6 1,4 L NL 1,3 7,1 7,4 6,4 3,7 4,0 3,3 2,6 2,3 2,1 NL A 1,7 2,5 3,4 3,7 3,7 4,5 3,8 3,3 3,0 2,7 A P 2,5 7,0 6,4 5,7 5,2 5,2 4,5 4,0 4,2 4,3 P FIN 2,8 4,8 4,1 13,3 11,0 11,4 10,2 9,8 9,3 9,1 FIN S 2,0 2,4 2,0 7,2 7,5 8,3 7,2 6,5 5,7 5,4 S UK 2,0 6,9 9,0 9,5 6,2 6,3 6,1 5,6 5,3 5,1 UK EU15 2,4 6,4 8,9 9,9 9,1 9,9 9,2 8,4 7,8 7,3 EU15 Eurozóna 2,5 6,6 9,3 10,2 9,9 10,8 9,9 9,0 8,5 7,9 Eurozóna USA 4,6 7,5 5,9 6,6 4,6 4,5 4,2 4,1 4,3 4,7 USA JAP 1,2 2,2 2,5 2,6 4,3 4,1 4,7 4,9 4,9 4,8 JAP

6 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (e) Inflace (roční změna v %) B 3,7 7,4 1,9 2,3 1,6 0,9 1,1 2,7 2,0 1,5 B DK 6,6 9,7 3,4 2,3 2,1 1,3 2,1 2,8 2,4 1,8 DK D 3,4 4,3 1,4 3,3 1,4 0,6 0,6 2,0 1,8 1,7 D EL 3,6 18,2 17,6 13,8 3,9 4,5 2,1 2,7 2,6 2,3 EL E 6,5 15,4 6,6 5,6 2,6 1,8 2,2 3,4 2,9 2,2 E F 4,7 10,5 3,1 2,5 1,4 0,7 0,6 1,8 1,6 1,7 F IRL 6,3 13,8 3,2 2,7 2,9 2,1 2,5 5,2 3,7 3,1 IRL I 4,9 15,9 6,1 5,8 2,3 2,0 1,7 2,6 2,2 1,8 I L 3,0 7,4 2,4 3,0 1,9 1,0 1,0 3,8 2,9 1,9 L NL 5,1 6,0 0,9 2,5 2,3 1,8 2,0 2,3 3,9 2,8 NL A 4,1 5,8 2,0 3,0 1,4 0,8 0,5 1,9 1,8 1,6 A P 3,9 22,2 12,2 7,7 2,4 2,2 2,2 2,7 2,9 2,3 P FIN 5,7 10,7 4,3 3,0 1,8 1,4 1,3 2,9 2,5 2,2 FIN S 4,8 10,3 6,7 4,7 1,3 1,0 0,6 1,3 1,5 1,9 S UK 4,8 11,9 5,4 4,2 1,6 1,6 1,3 1,0 1,3 1,4 UK EU15 4,6 10,9 4,4 4,2 1,8 1,3 1,2 2,1 2,0 1,8 EU15 Eurozóna 4,6 10,4 3,8 3,9 1,8 1,1 1,1 2,3 2,2 1,9 Eurozóna USA 2,9 6,9 3,8 2,7 2,0 1,1 1,8 2,5 2,3 2,3 USA JAP 6,1 6,5 1,2 1,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 1,2 JAP (f) Bilance běžných transakcí se zbytkem světa (% HDP) B 1,4 1,6 0,9 3,4 4,0 3,8 3,4 3,5 3,8 4,5 B DK 2,0 3,5 2,2 1,6 0,8 1,4 1,0 0,8 1,4 2,1 DK D 0,7 0,8 4,2 0,9 0,6 0,2 0,8 0,8 1,0 1,1 D EL 2,0 0,9 3,0 2,0 3,5 3,9 3,2 4,1 4,4 4,2 EL E 0,7 1,4 1,3 1,9 2,0 0,6 2,3 3,6 3,9 4,2 E F 0,6 1,7 1,6 0,1 1,9 2,3 2,3 1,6 1,7 2,2 F IRL 2,5 7,9 1,2 1,9 0,5 0,9 0,6 1,2 1,8 1,8 IRL I 1,4 0,8 0,7 0,1 1,0 1,8 0,9 0,5 0,7 0,6 I L 6,9 26,6 L NL 0,5 2,0 2,9 4,5 5,0 4,1 5,6 4,7 4,4 4,6 NL A 0,1 1,0 0,2 0,7 2,7 2,0 2,6 3,4 3,1 2,9 A P 0,4 6,6 0,6 3,1 8,5 7,0 8,5 10,9 11,5 11,9 P FIN 1,4 2,0 3,1 1,2 6,1 5,6 5,2 6,4 7,4 8,5 FIN S 0,2 1,7 1,6 0,4 3,1 3,4 2,4 2,9 2,9 3,3 S UK 0,4 0,2 2,8 1,1 0,7 0,0 1,2 1,5 1,7 1,5 UK EU15 0,5 0,5 0,0 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,4 0,2 EU15 Eurozóna 0,7 0,5 0,7 0,2 0,5 1,0 0,4 0,1 0,2 0,1 Eurozóna USA 0,5 0,3 2,3 0,9 3,0 2,3 3,4 4,2 4,3 4,2 USA JAP 0,6 0,9 2,8 2,7 2,2 3,2 2,5 2,0 2,0 1,9 JAP

7 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (g) Celkové vládní účty (procento HDP), (+) vláda půjčuje, () vláda si půjčuje B 3,4 7,8 7,0 5,9 0,8 0,9 0,7 0,0 0,7 0,8 B DK 4,1 2,7 1,3 2,4 1,8 1,2 2,8 2,6 3,3 3,1 DK D 0,2 2,8 1,5 3,1 1,5 2,1 1,4 1,4 1,5 1,2 D EL 0,2 4,9 12,0 11,5 2,6 3,1 1,8 0,8 0,3 0,3 EL E 0,4 2,6 4,0 5,5 1,7 2,6 1,1 0,3 0,1 0,2 E F 0,7 1,6 1,8 4,5 1,9 2,7 1,8 1,4 0,0 0,5 F IRL 3,9 9,9 5,3 2,1 2,5 2,1 1,9 4,2 4,5 4,6 IRL I 5,4 9,6 10,8 9,1 2,4 2,8 1,9 0,1 1,1 1,0 I L 2,5 1,8 1,8 3,8 3,7 4,4 4,9 4,2 3,6 L NL 0,5 3,4 4,9 3,5 0,2 0,7 1,0 1,8 0,6 1,6 NL A 1,4 2,3 3,2 3,8 1,8 2,3 2,1 1,3 0,8 0,5 A P 2,0 6,9 4,4 5,0 2,2 2,3 2,0 1,5 1,4 1,4 P FIN 4,5 3,7 4,0 5,0 1,7 1,3 1,9 4,2 4,4 4,9 FIN S 4,3 1,7 3,1 7,6 1,4 1,9 1,9 3,5 3,6 4,1 S UK 0,1 3,6 0,7 5,7 0,6 0,4 1,3 4,5 2,0 2,0 UK EU15 0,3 3,7 3,3 5,1 1,0 1,5 0,7 1,2 0,2 0,3 EU15 Eurozóna 0,7 3,9 4,1 4,9 1,5 2,1 1,3 0,3 0,5 0,3 Eurozóna USA 1,6 3,3 4,2 4,5 0,7 0,3 1,0 1,9 2,4 2,6 USA JAP ),8 3,2 1,3 0,6 7,3 10,4 8,9 8,9 7,9 7,8 JAP (h) Celkový hrubý vládní dluh (% HDP) B 78,5 122,2 128,6 133,8 125,2 119,7 115,9 111,1 105,3 99,2 B DK 36,4 69,8 57,7 69,3 61,4 55,8 52,6 48,5 44,6 40,9 DK D 31,7 41,7 43,5 57,1 60,9 60,7 61,1 60,0 57,8 56,6 D EL 27,7 59,8 89,0 108,7 108,3 105,5 104,6 103,9 99,8 96,4 EL E 17,0 42,4 43,7 64,0 66,7 64,6 63,3 61,0 58,1 55,6 E F 20,4 31,8 36,3 54,0 59,3 59,7 58,9 58,3 56,9 55,7 F IRL 72,3 105,3 97,5 84,4 65,1 55,0 50,1 41, IRL I 58,0 82,0 97,3 123,3 119,8 116,2 115,1 110,7 105,8 103,3 I L 9,2 9,5 4,5 5,6 6,0 6,4 6,0 5,5 5,3 5,1 L NL 46,0 70,0 77,1 77,0 70,0 66,6 62,9 56,9 52,7 47,5 NL A 36,1 49,2 57,3 68,5 64,7 64,0 64,6 64,4 62,8 61,0 A P 35,3 67,4 63,4 63,9 59,3 55,6 55,4 56,1 56,5 56,5 P FIN 11,6 16,4 14,5 57,1 54,1 48,7 46,6 42,5 39,3 36,4 FIN S 39,6 61,6 42,1 76,6 75,0 72,4 65,7 58,6 52,7 47,1 S UK 55,0 54,3 35,2 52,1 51,1 48,0 45,7 38,8 34,8 30,9 UK EU15 38,4 53,7 54,9 70,2 71,1 69,0 67,5 63,9 60,7 57,9 EU15 Eurozóna 35,2 52,6 58,6 &2,3 74,6 73,0 72,1 69,8 67,5 65,2 Eurozóna Pramen: Rapid Latest Documents IP/OO/1333, Brusel 22.listopadu 2000 Překlad: Zdeněk Kudrna Korektura: ODIS

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2008 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

5 Porovnání s PEP 2003 a analýza citlivosti

5 Porovnání s PEP 2003 a analýza citlivosti Porovnání s PEP a analýza citlivosti Porovnání s PEP a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S MAKRORÁMCEM PŘEDVSTUPNÍHO PROGRAMU Rozdíly makroekonomických scénářů Předvstupního hospodářského programu (PEP ) a

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více