Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)"

Transkript

1 Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu rostoucí světové poptávky. Předpokládaný průměrný růst v EU zůstává kolem 3%. Zpomalení růstu z předpokládaných 3.4% je způsobeno především významným vzrůstem cen ropy. To je také příčinou inflace nad 2% v euro oblasti v tomto a příštím roce. Slabé euro přispívá k dovozu inflace, ale jádrová inflace zůstává nízká. Pokračující růst zaměstnanosti a snižování daní podtrhuje solidní růst disponibilního příjmu. Veřejné finance se dále zlepšují, ale snaha o strukturální konsolidaci slábne, neboť přínosy růstu jsou využívány především pro snižování daní. Značné přebytky státních rozpočtů, které vzniknou v roce 2000, jsou zpravidla výsledkem prodeje UMTS licencí. Vyšší než očekávané ceny ropy Od poslední publikované předpovědi na jaře 2000 jsou vysoké ceny ropy nejvýznamnější změnou. Očekává se, že ceny ropy zůstanou relativně vysoké s mírným poklesem v polovině příštího roku. Předpokládá se průměrná cena ropy na úrovni 29 USD v roce 2000 (17,8 USD v roce 1999), 30 USD v roce 2001 a následný pokles na 27 USD v roce. Dopad bude daleko méně dramatický než za ropných krizí sedmdesátých let, protože (i) v reálných cenách je sice ropa nad dlouhodobým průměrem, ale stále jen na 50% vrcholů z počátku osmdesátých let, (ii) úspory energií snížily závislost na ropě a (iii) makroekonomický rámec je stabilní a očekávaná inflace nízká. Komise očekává, že růst cen ropy sníží růst EU v roce 2001 o 0,3 procentního bodu. Dopad na inflaci bude vyšší asi 0,7% letos a 0,4% příští rok. Cena ropy má dopad i na světové trhy, ale očekává se pokles ekonomiky USA, kde se sníží růst z letošních 5,1% na 3,3% příští rok, přičemž světový HDP stále poroste o slušná 4 % v příštích dvou letech (odhad pro rok 2000 je 4,4%). S globální růstem roste také mezinárodní obchod (o 10,8% v roce 2000 a 8,1% v roce ). Na světové úrovni se ceny ropy promítly nejvíce do velkých přebytků obchodní bilance exportujících zemí. Kvůli negativnímu vývoji směnných relací se dostal běžný účet EU do deficitu (0,3% HDP v roce 2000) a očekává se další pokles příští rok. Růst ekonomiky EU vrcholil v druhém čtvrtletí 2000 Průmyslová produkce v EU vzrostla o 7,3% do května 2000 a poté růst klesl na standardních 45%. Důvěra spotřebitelů prudce poklesla v září, ale v říjnu nenásledoval žádný další pokles. Obecně je důvěra kolem historických maxim, ale přesto zmíněné indikátory ukazují, že vrchol růstu byl ve druhém čtvrtletí roku 2000 a začíná pokles ovlivněný cenami ropy. Průměrný růst HDP EU v roce 2000 je 3,4% (3,5% v eurozóně), což je nejvyšší růst od roku Německo a Itálie jsou po nepřesvědčivém loňském roce na vzestupu, ale jinak se údaje z jednotlivých zemí rozcházejí. Nejvíce rostou malé země, s výjimkou Portugalska, kde růst klesl na udržitelnou úroveň. Ve Francii se růst zpomaloval už v první polovině 2000, což si vynutilo revizi předpovědí Komise, stejně jako v případě Finska, Portugalska a v malé míře i Spojeného království. Expanze je založena na silném růstu domácí poptávky podporované dlouhodobou stabilitou úroků. Dále silný globální růst vedl k růstu exportu, kde celkový objem narostl v průměru o 10,3% v roce 2000 (ve srovnání s 4,5% v roce 1999). Růst exportu více než vyvážil pokles dynamiky růstu soukromé spotřeby (na 2,8%) a investic (na 5,3%).

2 Vyhlídky růstu zůstávají dobré Přestože se očekává zpomalení růstu v EU na 3,1% (3,2% v eurozóně) v roce 2001 a na 3% v roce, zůstává výhled velmi pozitivní. To je důsledkem čtyř vlivů: (i) vyšší ceny ropy a pokles eura zvýšily inflaci, což vyvažuje reálné příjmy domácností a výrobní náklady firem; (ii) na druhé straně snížení daní a pokračující tvorba pracovních míst vytváří agregovaný disponibilní příjem a tím soukromou spotřebu na slušné úrovni; (iii) silný proexportní impuls plynoucí ze slabého eura a silné světové poptávky se sice vyčerpá, ale poptávka zůstane vysoká a (iv) vzrůst krátkodobých úrokových sazeb s určitým zpožděním ovlivní ekonomickou aktivitu, nicméně z historického pohledu jsou dlouhodobé úrokové míry na nízké úrovni. Růst stojí na širokých základech. Očekává se, že soukromá spotřeba vzroste v příštích dvou letech o 2,75% ročně. Pro eurozónu to znamená ve srovnání s rokem 2000 zrychlení růstu. Růst investic do kapitálového vybavení poněkud zpomalí na úroveň 67% ročně v letech 2001 ze současných 6,6% (7,5% v eurozóně), což bude důsledkem menší dynamiky konečné poptávky, horších finančních podmínek a vyšších nákladů. Investice do stavebnictví by měly v příštích dvou letech vzrůst o 3,5% ročně. Rozhodující pro vývoj v EU je drobné zlepšení růstu Německa a snížení vysoké dynamiky růstu v několika dalších velkých ekonomikách. Ve většině členských států dojde k pomalému zvolnění růstu, ale růst kolem 3% bude zachován. Pouze v Řecku se očekává vyšší aktivita (+4,8% v roce ) především v důsledku připojení k eurozóně a investičního boomu spojeného s přípravami olympijských her Dánsko neporoste o více jak 2,5%, jelikož fiskální kontrakce brzdí soukromou spotřebu. Pokles růstu domácí poptávky přinese snížení růstu HDP v Portugalsku. Výrazná tvorba pracovních míst V roce 2000 vznikne v EU 2,6 miliónu pracovních míst a růst zaměstnanosti dosáhne 1,6%, což je nejvíce od roku, a v roce se očekává zpomalení na 1,2%. Zpomalení bude důsledkem poklesu aktivity a nedostatku určitých kvalifikací zvláště v zemích, kde nezaměstnanost dosáhla velmi nízké úrovně, což firmám brání vytvářet pracovní místa, přestože poptávka po produktech je slibná. Míra nezaměstnanosti klesne z letošních 8,4% na 7,3% v roce a počet nezaměstnaných poklesne na 13,3 miliónů ze současných 16,4 miliónů. V šesti členských státech klesne nezaměstnanost v roce pod 5%. Střízlivý vývoj mezd i přes vyšší ceny ropy Nominální mzdy na osobu vzrostou v roce 2000 o 2,8%, což je jen málo nad inflaci. Tento růst bude v letech 2001 poněkud vyšší (3,2% a 3,3%), což bude důsledek vyšší letošní inflace a pnutí na trhu práce. Nicméně jednotkové pracovní náklady zůstanou pod kontrolou. Tento celkově neškodný vývoj předpokládá, že kolektivní dohody zůstanou orientovány na cenovou stabilitu. Vlády některých členských států snížily daně ze mzdy, což také napomůže vytváření pracovních příležitostí a přispěje ke střídmosti v požadavcích na mzdu. V Nizozemí, Řecku, Irsku a Portugalsku vzniklo pnutí na trhu práce v důsledku výrazného růstu v předchozích letech, takže nárůst mezd může být vyšší než průměr EU. Jádrová inflace zůstává stabilní Zatímco v roce 1999 byl harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) v eurozóně na úrovni 1,1%, letos dosáhne 2,3%. Důvodem je drahý import v důsledku poklesu eura a vzrůstu cen ropy. Inflace způsobená domácími vlivy je podstatně nižší.

3 Příští rok dosáhne HICP v eurozóně 2,2% a v roce se vrátí na 2%. Omezenému růstu napomáhá: již jen omezený dopad cen ropy; přiměřený růst mezd; růst produktivity drží jednotkové pracovní náklady v mezích; ostrá konkurence na trzích výrobků brání přenesení vyšších cen dovozů na spotřebitele. HICP míry inflace velkých ekonomik EU se přiblíží. Inflace některých menších ekonomik bude nad průměrem EU, což platí především pro Irsko a Nizozemí (mj. i proto, že zvýšily nepřímé daně). V dalším roce dojde pak opět ke sblížení měr inflace, takže rozdíly v inflaci by se měly snížit z 3,4 % v roce 2000 na 1,6% v roce. Zlepšení bilancí státních rozpočtů Bilance státních rozpočtů poskočila z deficitu na úrovni 0,7% HDP v roce 1999 do přebytku na úrovni 1,2% v roce 2000 (eurozóna: z 1,3% na 0,3%). Očekává se, že v roce 2001 přebytek klesne na 0,2% HDP (eurozóna bude v deficitu 0,5%). Přebytky jsou způsobeny prodejem licencí UMTS v letech 2000 a 2001, ale i bez těchto jednorázových příjmů vypadají bilance státních rozpočtů lépe než v roce 1999, i když v roce 2001 už to nebude tak výrazné. Fiskální bilance se na rozdíl od celkových bilancí příliš nezlepšily a pokud nedojde ke změnám v politikách, vznikne v EU v roce přebytek 0,3% HDP, ale v eurozóně deficit 0,3%. Členské státy se blíží k závazkům Paktu stability a růstu a jen pět států skončí s deficitem: řecký a rakouský se vejde do 1 % a německý, francouzský (bez příjmů z UMTS), italský a portugalský do rozmezí 1% až 1,5%. Rizika a nejistoty: druhé kolo dopadů růstu cen ropy Klíčovým faktorem ovlivňujícím vývoj ekonomiky EU je dopad prudkého nárůstu cen ropy. Velmi záleží na tom, jak dlouho se ceny udrží a jak rychle se promítnou do mezd a vyšších cen zboží, čímž by byla založena inflační spirála, na kterou by ECB musela reagovat a tím by utlumila ekonomickou aktivitu. Snížené daně a nižší sociální dávky v některých zemích utlumí požadavky na mzdy. Nicméně dochází k plnému využití kapacit a objevuje se nedostatek pracovníků, takže fiskální opatření nemusí udržet rozumnou úroveň mezd, ale naopak zvýšit riziko přehřátí. Dalším rizikem je nerovnováha běžného účtu na celém světě a především v USA, která otvírá nůžky mezi směnným kurzem hlavních měn a reálnými veličinami. Neočekávané a rychlé přizpůsobení by mělo dramatický dopad na toky kapitálu a mohlo by způsobit nestabilitu na finančních trzích. Očekávaný růst by mohl být vyšší, pokud se projeví nějaký efekt nové ekonomiky. Další informace na:

4 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (a) HDP ve stálých cenách (roční změna v %) B 4,9 2,0 3,1 1,5 2,9 2,7 2,7 3,9 3,3 3,2 B DK 4,3 1,6 1,3 2,0 2,5 1,7 1,7 2,6 2,3 2,4 DK D 4,3 1,7 3,4 2,0 2,1 1,6 1,6 3,1 2,8 2,8 D EL 8,5 1,7 1,2 1,2 3,7 3,4 3,4 4,1 4,5 4,8 EL E 7,2 1,9 4,5 1,3 3,7 4,0 4,0 4,1 3,5 3,3 E F 5,4 2,2 3,3 1,1 2,6 2,9 2,9 3,3 3,1 2,8 F IRL 4,4 3,8 4,6 4,7 8,9 9,8 9,8 10,5 8,2 7,1 IRL I 5,3 2,7 2,9 1,3 2,0 1,4 1,4 2,9 2,8 2,7 I L 4,0 1,8 6,4 5,4 6,1 7,5 7,5 7,8 6,5 6,0 L NL 4,9 1,9 3,1 2,1 3,8 3,9 3,9 4,3 4,0 3,5 NL A 4,9 2,3 3,2 1,9 2,6 2,8 2,8 3,5 2,9 2,8 A P 6,9 2,2 5,5 1,8 3,2 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 P FIN 5,0 2,7 3,3 0,7 4,7 4,0 4,0 4,8 4,3 3,8 FIN S 4,1 1,8 2,3 0,6 3,0 3,8 3,8 4,0 3,7 3,2 S UK 3,2 1,4 3,3 1,6 2,9 2,2 2,2 3,1 3,0 3,0 UK EU15 4,8 2,0 3,3 1,5 2,7 2,5 2,5 3,4 3,1 3,0 EU15 Eurozóna 5,2 2,2 3,4 1,5 2,7 2,5 2,5 3,5 3,2 3,0 Eurozóna USA 4,4 2,8 3,2 2,4 4,0 4,3 4,3 5,1 3,3 3,0 USA JAP 9,4 3,4 4,6 1,4 1,4 0,2 0,2 1,4 1,9 2,2 JAP (b) Tvorba hrubého fixního kapitálu v zařízeních (roční změna v %) B 3,1 2,3 10,3 2,1 5, ,4 5,0 5,4 5,6 B DK 3,8 2,5 1,8 2,7 4,8 7,1 3,9 6,7 3,7 3,6 DK D 0,2 1,6 7,2 /2,4 6,3 9,2 6,7 9,3 7,2 6,3 D EL 11,9 0,7 5,4 4,6 12,2 24,4 1,9 9,0 10,1 10,1 EL E 10,9 0,5 13,0 2,4 7,5 13,4 8,1 4,3 4,3 4,6 E F 9,2 2,9 9,0 0,1 6,4 11,6 8,4 6,8 7,3 6,1 F IRL 13,8 1,6 6,0 1,8 13,7 24,9 18,1 10,5 8,7 7,5 IRL I 8,4 2,8 6,3 0,1 6,7 8,2 6,3 8,5 7,9 7,8 I L 9,0 1,5 54,2 11,0 7,5 5,0 L NL 0,4 2,8 3,6 1,3 6,9 4,5 5,8 6,4 6,6 6,4 NL A 6,4 2,4 6,1 1,4 5,4 4,5 4,8 7,7 5,6 5,2 A P 13,5 1,9 8,5 14,1 6,8 8,0 6,5 6,8 P FIN 6,2 1,6 6,4 9,3 7,0 8,3 4,1 2,8 5,7 5,5 FIN S 6,9 3,2 6,9 0,6 8,7 15,1 10,8 6,6 7,6 7,1 S UK 4,3 1,9 4,9 1,1 7,5 17,2 8,0 1,8 3,0 3,0 UK EU15 5,3 2,2 7,4 0,7 6,7 10,5 7,2 6,6 6,3 6,0 EU15 Eurozóna 5,4 2,2 7,9 1,2 6,6 9,2 7,1 7,5 7,0 6,5 Eurozóna USA 10,3 4,7 3,7 7,6 12,1 14,7 14,5 15,1 10,3 6,7 USA JAP 7,5 4,2 9,9 0,3 2,9 10,8 3,8 1,4 4,7 5,3 JAP

5 (c) Celková zaměstnanost (roční změna v %) HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE B 0,5 0,3 1,0 0,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 B DK 1,1 0,3 0,1 0,2 0,9 2,0 1,1 0,9 0,4 0,4 DK D 0,3 0,2 1,5 0,1 0,7 0,9 1,1 1,5 1,0 0,9 D EL 0,5 1,0 0,7 0,6 0,9 3,4 0,7 1,2 1,5 1,6 EL E 0,7 1,4 3,3 0,5 2,7 3,7 3,5 3,1 2,4 2,3 E F 0,7 0,1 0,9 0,2 1,2 1,2 1, ,6 1,6 F IRL 0,1 0,1 1,1 1,9 4,5 5,0 6,4 5,0 3,3 2,6 IRL I 0,2 0,9 0,9 0,6 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 1,2 I L 1,1 0,5 3,2 2,7 4,2 4,4 5,0 5,5 4,5 4,1 L NL 1,5 0,4 2,3 1,1 2,7 3,0 2,8 2,7 2,6 2,3 NL A 0,0 0,1 0,8 0,4 0,6 0,8 1,4 0,9 0,7 0,6 A P 0,3 0,4 1,1 0,6 1,6 2,7 1,8 1,5 0,8 0,8 P FIN 0,5 0,3 0,3 3,8 1,9 2,1 2,2 1,9 1,4 1,0 FIN S 0,6 0,8 1,0 2,2 1,0 1,3 2,3 2,0 1,4 1,0 S UK 0,3 0,1 1,8 0,9 1,3 1,2 1,3 0,9 0,7 0,7 UK EU15 0,4 0,0 1,4 0,4 1,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2 EU15 Eurozóna 0,4 0,0 1,4 0,2 1,3 1,6 1,8 1,8 1,5 1,4 Eurozóna USA 2,0 1,8 2,2 1,1 1,6 2,2 1,9 1,5 0,9 0,7 USA JAP 1,3 0,7 1,0 0,7 0,1 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 JAP (d) Počet nezaměstnaných (v procentech civilních pracovních sil) B 2,0 7,7 8,7 8,5 8,8 9,5 9,1 8,6 8,0 7,4 B DK 0,9 6,4 6,4 8,6 5,2 5,2 5,2 4,8 4,6 4,5 DK D 0,7 4,2 5,9 7,4 8,6 9,4 8,8 8,3 7,8 7,1 D EL 4,2 3,8 6,6 8,3 10,6 10,9 11,7 11,2 10,6 10,1 EL E 2,8 11,3 18,9 20,9 16,7 18,8 15,9 14,2 12,9 12,0 E F 2,2 6,4 9,8 11,1 10,7 11,8 11,3 9,9 9,0 8,2 F IRL 5,7 10,6 15,5 14,5 6,6 7,6 5,7 4,2 3,6 3,3 IRL I 5,2 7,0 9,5 10,1 10,9 11,8 11,3 10, ,6 I L 0,0 1,7 2,1 2,5 2,2 2,7 2,3 1,9 1,6 1,4 L NL 1,3 7,1 7,4 6,4 3,7 4,0 3,3 2,6 2,3 2,1 NL A 1,7 2,5 3,4 3,7 3,7 4,5 3,8 3,3 3,0 2,7 A P 2,5 7,0 6,4 5,7 5,2 5,2 4,5 4,0 4,2 4,3 P FIN 2,8 4,8 4,1 13,3 11,0 11,4 10,2 9,8 9,3 9,1 FIN S 2,0 2,4 2,0 7,2 7,5 8,3 7,2 6,5 5,7 5,4 S UK 2,0 6,9 9,0 9,5 6,2 6,3 6,1 5,6 5,3 5,1 UK EU15 2,4 6,4 8,9 9,9 9,1 9,9 9,2 8,4 7,8 7,3 EU15 Eurozóna 2,5 6,6 9,3 10,2 9,9 10,8 9,9 9,0 8,5 7,9 Eurozóna USA 4,6 7,5 5,9 6,6 4,6 4,5 4,2 4,1 4,3 4,7 USA JAP 1,2 2,2 2,5 2,6 4,3 4,1 4,7 4,9 4,9 4,8 JAP

6 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (e) Inflace (roční změna v %) B 3,7 7,4 1,9 2,3 1,6 0,9 1,1 2,7 2,0 1,5 B DK 6,6 9,7 3,4 2,3 2,1 1,3 2,1 2,8 2,4 1,8 DK D 3,4 4,3 1,4 3,3 1,4 0,6 0,6 2,0 1,8 1,7 D EL 3,6 18,2 17,6 13,8 3,9 4,5 2,1 2,7 2,6 2,3 EL E 6,5 15,4 6,6 5,6 2,6 1,8 2,2 3,4 2,9 2,2 E F 4,7 10,5 3,1 2,5 1,4 0,7 0,6 1,8 1,6 1,7 F IRL 6,3 13,8 3,2 2,7 2,9 2,1 2,5 5,2 3,7 3,1 IRL I 4,9 15,9 6,1 5,8 2,3 2,0 1,7 2,6 2,2 1,8 I L 3,0 7,4 2,4 3,0 1,9 1,0 1,0 3,8 2,9 1,9 L NL 5,1 6,0 0,9 2,5 2,3 1,8 2,0 2,3 3,9 2,8 NL A 4,1 5,8 2,0 3,0 1,4 0,8 0,5 1,9 1,8 1,6 A P 3,9 22,2 12,2 7,7 2,4 2,2 2,2 2,7 2,9 2,3 P FIN 5,7 10,7 4,3 3,0 1,8 1,4 1,3 2,9 2,5 2,2 FIN S 4,8 10,3 6,7 4,7 1,3 1,0 0,6 1,3 1,5 1,9 S UK 4,8 11,9 5,4 4,2 1,6 1,6 1,3 1,0 1,3 1,4 UK EU15 4,6 10,9 4,4 4,2 1,8 1,3 1,2 2,1 2,0 1,8 EU15 Eurozóna 4,6 10,4 3,8 3,9 1,8 1,1 1,1 2,3 2,2 1,9 Eurozóna USA 2,9 6,9 3,8 2,7 2,0 1,1 1,8 2,5 2,3 2,3 USA JAP 6,1 6,5 1,2 1,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 1,2 JAP (f) Bilance běžných transakcí se zbytkem světa (% HDP) B 1,4 1,6 0,9 3,4 4,0 3,8 3,4 3,5 3,8 4,5 B DK 2,0 3,5 2,2 1,6 0,8 1,4 1,0 0,8 1,4 2,1 DK D 0,7 0,8 4,2 0,9 0,6 0,2 0,8 0,8 1,0 1,1 D EL 2,0 0,9 3,0 2,0 3,5 3,9 3,2 4,1 4,4 4,2 EL E 0,7 1,4 1,3 1,9 2,0 0,6 2,3 3,6 3,9 4,2 E F 0,6 1,7 1,6 0,1 1,9 2,3 2,3 1,6 1,7 2,2 F IRL 2,5 7,9 1,2 1,9 0,5 0,9 0,6 1,2 1,8 1,8 IRL I 1,4 0,8 0,7 0,1 1,0 1,8 0,9 0,5 0,7 0,6 I L 6,9 26,6 L NL 0,5 2,0 2,9 4,5 5,0 4,1 5,6 4,7 4,4 4,6 NL A 0,1 1,0 0,2 0,7 2,7 2,0 2,6 3,4 3,1 2,9 A P 0,4 6,6 0,6 3,1 8,5 7,0 8,5 10,9 11,5 11,9 P FIN 1,4 2,0 3,1 1,2 6,1 5,6 5,2 6,4 7,4 8,5 FIN S 0,2 1,7 1,6 0,4 3,1 3,4 2,4 2,9 2,9 3,3 S UK 0,4 0,2 2,8 1,1 0,7 0,0 1,2 1,5 1,7 1,5 UK EU15 0,5 0,5 0,0 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,4 0,2 EU15 Eurozóna 0,7 0,5 0,7 0,2 0,5 1,0 0,4 0,1 0,2 0,1 Eurozóna USA 0,5 0,3 2,3 0,9 3,0 2,3 3,4 4,2 4,3 4,2 USA JAP 0,6 0,9 2,8 2,7 2,2 3,2 2,5 2,0 2,0 1,9 JAP

7 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (g) Celkové vládní účty (procento HDP), (+) vláda půjčuje, () vláda si půjčuje B 3,4 7,8 7,0 5,9 0,8 0,9 0,7 0,0 0,7 0,8 B DK 4,1 2,7 1,3 2,4 1,8 1,2 2,8 2,6 3,3 3,1 DK D 0,2 2,8 1,5 3,1 1,5 2,1 1,4 1,4 1,5 1,2 D EL 0,2 4,9 12,0 11,5 2,6 3,1 1,8 0,8 0,3 0,3 EL E 0,4 2,6 4,0 5,5 1,7 2,6 1,1 0,3 0,1 0,2 E F 0,7 1,6 1,8 4,5 1,9 2,7 1,8 1,4 0,0 0,5 F IRL 3,9 9,9 5,3 2,1 2,5 2,1 1,9 4,2 4,5 4,6 IRL I 5,4 9,6 10,8 9,1 2,4 2,8 1,9 0,1 1,1 1,0 I L 2,5 1,8 1,8 3,8 3,7 4,4 4,9 4,2 3,6 L NL 0,5 3,4 4,9 3,5 0,2 0,7 1,0 1,8 0,6 1,6 NL A 1,4 2,3 3,2 3,8 1,8 2,3 2,1 1,3 0,8 0,5 A P 2,0 6,9 4,4 5,0 2,2 2,3 2,0 1,5 1,4 1,4 P FIN 4,5 3,7 4,0 5,0 1,7 1,3 1,9 4,2 4,4 4,9 FIN S 4,3 1,7 3,1 7,6 1,4 1,9 1,9 3,5 3,6 4,1 S UK 0,1 3,6 0,7 5,7 0,6 0,4 1,3 4,5 2,0 2,0 UK EU15 0,3 3,7 3,3 5,1 1,0 1,5 0,7 1,2 0,2 0,3 EU15 Eurozóna 0,7 3,9 4,1 4,9 1,5 2,1 1,3 0,3 0,5 0,3 Eurozóna USA 1,6 3,3 4,2 4,5 0,7 0,3 1,0 1,9 2,4 2,6 USA JAP ),8 3,2 1,3 0,6 7,3 10,4 8,9 8,9 7,9 7,8 JAP (h) Celkový hrubý vládní dluh (% HDP) B 78,5 122,2 128,6 133,8 125,2 119,7 115,9 111,1 105,3 99,2 B DK 36,4 69,8 57,7 69,3 61,4 55,8 52,6 48,5 44,6 40,9 DK D 31,7 41,7 43,5 57,1 60,9 60,7 61,1 60,0 57,8 56,6 D EL 27,7 59,8 89,0 108,7 108,3 105,5 104,6 103,9 99,8 96,4 EL E 17,0 42,4 43,7 64,0 66,7 64,6 63,3 61,0 58,1 55,6 E F 20,4 31,8 36,3 54,0 59,3 59,7 58,9 58,3 56,9 55,7 F IRL 72,3 105,3 97,5 84,4 65,1 55,0 50,1 41, IRL I 58,0 82,0 97,3 123,3 119,8 116,2 115,1 110,7 105,8 103,3 I L 9,2 9,5 4,5 5,6 6,0 6,4 6,0 5,5 5,3 5,1 L NL 46,0 70,0 77,1 77,0 70,0 66,6 62,9 56,9 52,7 47,5 NL A 36,1 49,2 57,3 68,5 64,7 64,0 64,6 64,4 62,8 61,0 A P 35,3 67,4 63,4 63,9 59,3 55,6 55,4 56,1 56,5 56,5 P FIN 11,6 16,4 14,5 57,1 54,1 48,7 46,6 42,5 39,3 36,4 FIN S 39,6 61,6 42,1 76,6 75,0 72,4 65,7 58,6 52,7 47,1 S UK 55,0 54,3 35,2 52,1 51,1 48,0 45,7 38,8 34,8 30,9 UK EU15 38,4 53,7 54,9 70,2 71,1 69,0 67,5 63,9 60,7 57,9 EU15 Eurozóna 35,2 52,6 58,6 &2,3 74,6 73,0 72,1 69,8 67,5 65,2 Eurozóna Pramen: Rapid Latest Documents IP/OO/1333, Brusel 22.listopadu 2000 Překlad: Zdeněk Kudrna Korektura: ODIS

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 11/2014 Upozornění TATO PREZENTACE MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více