RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva 2005

2 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 683 Počet zaměstnanců (přepočtený) Grand Café Orient Umělecký směr kubismus získal své pojmenování od slova kubus. Cubus znamená latinsky krychle. Představitelé tohoto směru věřili, že základním tělesným tvarem je krychle a že díla geometricky komponovaná jsou obsahově bohatší. Kubismus, původně směr francouzského malířství, našel své výrazné uplatnění v české architektuře, a to především v letech Jedním z typických uplatnění kubismu v architektuře je dům U Černé Matky Boží, který byl navržen pro Františka Josefa Herbsta jako obchodní dům a v letech postaven podle projektu architekta Josefa Gočára. Pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou, která mimořádně citlivě zapojila novodobou architekturu do historické zástavby Starého Města, skrývala obchodní a provozní prostory a v prvém patře pozoruhodnou kavárnu, zařízenou vestavěným kubistickým nábytkem. Výjimečnost tohoto domu nespočívá pouze v jeho fasádě, ale i v kubistickém půdorysu a hlavně v průniku kubismu i do interiéru domu právě do prvního poschodí do Grand Café Orient, kde prokazatelně architekt Gočár navrhl kubistický bufet-bar a veškeré pasířské prvky lustry, lucerny Grand Café Orient ale skončilo svou činnost krátce po první světové válce. Konec Orientu měl svůj původ nejen v protirakouských náladách, ale i v přežití kubistického stylu. V březnu 2005 byla po takřka 80 letech na původním místě znovuotevřena kubistická kavárna Grand Café Orient. Z původní kavárny se dochovalo pouze několik fotografií a skic od Gočára, které sloužily při výrobě replik interiéru. Díky citlivé rekonstrukci mohou i dnes návštěvníci obdivovat ostré hrany půdorysu, stěn, oken, židlí i ostění. Kubismus v architektuře a užitém umění je ryze český fenomén. Kavárny ve stylu secese či art deco najdeme po celém světě, ale kubistická kavárna je na světě pouze jedna.

3 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Provoz plynárenské soustavy Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Následné události Výhled Finanční část 4.1 Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Výrok auditora Zpráva představenstva společnosti RWE Transgas, a. s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 4

5 5

6 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, rok 2005 byl pro RWE Transgas rokem velkých změn. Naše společnost se poprvé pohybovala na liberalizovaném trhu, změnila svou obchodní značku a připravovala se na složitý úkol úplného oddělení obchodu se zemním plynem od přepravy, tj. unbundling. Každá z těchto změn představuje obrovský kus práce, někdy i zcela nové činnosti. Těší mě, že mohu konstatovat, že jsme je velmi dobře zvládli. Změna názvu a rebranding byly spojeny se sjednocením obchodních aktivit všech plynárenských společností vlastněných koncernem RWE v České republice. Vedle těchto významných změn došlo rovněž k přesunu některých obchodních kompetencí v rámci RWE Energy. Nově zřízený útvar řízení nákupu plynu, který vznikl při RWE Transgas a nyní nakupuje zemní plyn pro celý koncern, významně posílil postavení naší společnosti na evropském plynárenském trhu. Situace na trhu s plynem se naopak vyvíjela mimořádně nepříznivým způsobem. Naše společnost musela v průběhu roku čelit rostoucím nákupním cenám plynu, a přitom nemohla zvýšené náklady plně promítnout do cen pro distribuční společnosti a pro konečné spotřebitele. I když jsme se velmi snažili oprávněné zákazníky, Energetický regulační úřad i veřejnost přesvědčit, že naše požadavky nejsou nepřiměřené, došlo kvůli rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k výraznému snížení našich hospodářských výsledků. Ceny pro chráněné zákazníky byly udržovány na uměle nízké úrovni a koncem roku byly dokonce zavedeny horní cenové limity pro rok 2006, čímž de facto došlo k opětovné cenové regulaci pro celý trh. Z hlediska obrazu naší firmy v očích veřejnosti šlo o velkou zkoušku a mohu s hrdostí říci, že naše společnost v ní obstála. Přes nepříznivé vnější okolnosti dosáhla díky přísnému řízení nákladů i tak přiměřeného hospodářského výsledku. Svou prestiž i image značky podpořila novou a úspěšnou komunikační a sponzoringovou strategií. Dovolte, abych závěrem poděkoval všem spolupracovníkům za jejich úsilí a pracovní nasazení. Profesionalita, s níž zvládli složité úkoly roku 2005, dává dobrý důvod pro optimismus ohledně nároků, které ještě stojí před námi. Nezapomínejme, že nás čekají nové výzvy v podobě samostatného provozu přepravní soustavy zajišťovaného RWE Transgas Net a unbundlingu všech regionálních distribučních společností v průběhu roku RWE Transgas vstupuje do roku 2006 jako silná a stabilní společnost. Jsem přesvědčen, že si toto postavení udrží i ve stále konkurenčnějším prostředí. Dr. Ulrich Jobs předseda představenstva, CEO 6

7 Představenstvo k Dr. Ulrich Jobs předseda představenstva, resort strategie a komunikace Datum narození: Vzdělání: Technische Universität Clausthal-Zellerfeld, obor hornictví Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Energy Czech Republic, s. r. o., předseda dozorčí rady Středočeská plynárenská, a. s., místopředseda dozorčí rady Západočeská plynárenská, a. s., člen dozorčí rady Severočeská plynárenská, a. s., Pražská plynárenská Holding a. s. a Pražská energetika, a.s. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Martin Friedrich Herrmann místopředseda představenstva, resort finance Datum narození: Vzdělání: Westfälische-Wilhelms-Universität, Münster Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Energy Czech Republic, s. r. o., předseda dozorčí rady Severomoravská plynárenská, a. s., a Východočeská plynárenská, a. s., člen dozorčí rady RWE Energy Customer Services CZ, a. s., a Pražská plynárenská Holding, a. s. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Ing. Milan Kajtman člen představenstva, resort národní obchod Datum narození: Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Energy Czech Republic, s. r. o., předseda dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a. s. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Dr. Filip Thon člen představenstva, resort pro sdílené služby Datum narození: Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady RWE Energy Customer Services CZ, a. s., člen dozorčí rady Severomoravská plynárenská, a. s., a Východočeská plynárenská, a. s. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává 7

8 Dr. Frank-Detlef Drake člen představenstva, resort Procurement and Portfoliomanagement Datum narození: Vzdělání: Universität Hannover a University of Wisconsin-Madison, obor strojírenství a technologie Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Prof. Dr. Klaus Homann do člen představenstva, resort TSO Capacity od jednatel společnosti RWE Transgas Net, s. r. o. Datum narození : Vzdělání: Ruhr-Universität Bochum a Universität Essen Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Energy Czech Republic, s. r. o., předseda dozorčí rady Severočeská plynárenská, a. s., a Západočeská plynárenská, a. s., člen dozorčí rady Jihočeská plynárenská, a. s., a Středočeská plynárenská, a. s., jednatel RWE Transportnetz Gas GmbH Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Ing. Jan Nehoda do člen představenstva, TSO Operation od jednatel společnosti RWE Transgas Net, s. r. o. Datum narození: Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, obor tepelné a jaderné stroje a zařízení Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává 8

9 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2005 Dozorčí rada pracovala ke dni v následujícím složení: Předseda: Dr. Andreas Radmacher Místopředseda: Heinz-Werner Ufer Člen: Lutz Michael Liebau Člen: Dr. Werner Roos Člen: Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Člen: Milada Vlasáková Člen: Šárka Vojíková Člen: Ing. Radomír Kincl Člen: Ing. Stanislav Stanec V průběhu roku 2005 došlo ve složení dozorčí rady k jedné personální změně. Ke dni byl odvolán z funkce člena dozorčí rady pan Sybe Visser a na jeho místo byla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ke dni zvolena paní Milada Vlasáková. Dozorčí rada na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Tyto předložené písemné materiály byly doplněny podrobným komentářem zástupců představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na průběžné sledování hospodářských výsledků společnosti, na přípravu právního oddělení obchodu se zemním plynem od jeho přepravy, na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne řádnou účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni a návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a doby vyplácení dividend. V souladu s výrokem auditora dozorčí rada doporučuje tuto účetní závěrku včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku ke schválení. V Praze dne 25. března 2006 Dr. Andreas Radmacher předseda dozorčí rady 9

10 Dozorčí rada k 31. prosinci 2005 Dr. Andreas Radmacher předseda dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Technische Universität Clausthal-Zellerfeld a Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva RWE Energy AG Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Heinz-Werner Ufer místopředseda dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Universität Gesamthochschule Essen, hospodářské vědy Členství v orgánech jiných společností: místopředseda představenstva RWE Energy AG Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dr. Werner Roos člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, elektrotechnika Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva RWE Energy AG Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Lutz Michael Liebau člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Universität Marburg, národní hospodářství Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva RWE Dea AG, člen dozorčí rady Erdgas Münster Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Milada Vlasáková člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: SEŠ Ústí nad Labem a Vysoká škola ekonomická v Praze Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Radomír Kincl člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Stanislav Stanec člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Šárka Vojíková člen dozorčí rady Datum narození: Vzdělání: Gymnázium v Praze, nástavbové studium sociálně právní v Praze Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává 10

11 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2005 Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk RWE Transgas, a. s., dosáhl v roce 2005 nižších ekonomických výsledků než v předchozích dvou letech. Hospodářský výsledek po zdanění se oproti roku 2004 snížil o 32 % na mil. Kč, při hospodářském výsledku před zdaněním mil. Kč. Na tvorbě provozního zisku se tradičně podílely dvě hlavní obchodní aktivity společnosti: tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční zákazníky a transport pro tuzemskou spotřebu spolu s obchodem se zemním plynem. Pokles hospodářského výsledku oproti předchozím obdobím byl velkou měrou ovlivněn vývojem směnných kurzů koruny vůči americkému dolaru a euru a dále pak rostoucí cenou ropy na mezinárodních trzích. Provozní hospodářský výsledek RWE Transgas, a. s., dosáhl v roce 2005 výše mil. Kč. Proti předchozímu roku se snížil o mil. Kč. Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Finanční a mimořádný hospodářský výsledek hospodaření skončil ztrátou ve výši mil. Kč, způsobenou především ztrátou z přecenění derivátů a ztrátou z kursových rozdílů. V roce 2005 nastala částečná liberalizace obchodu se zemním plynem. Pokračovala regulace cen zemního plynu pro skupinu chráněných zákazníků dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a souvisejících vyhlášek, na základě nichž prodejní ceny zemního plynu stanovuje Energetický regulační úřad. Pořizovací cena plynu se váže k cenám ropných derivátů a je dále ovlivňována směnnými kurzy české koruny vůči americkému dolaru a euru. Energetický regulační úřad tak v návaznosti na vývoj pořizovacích cen plynu v roce 2005 upravoval cenu, za kterou prodával RWE Transgas, a. s., zemní plyn regionálním distribučním společnostem pro chráněné zákazníky, s platností od o -3,49 %, od o 7,05 % a od o 27,65 %. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva společnosti vzrostla v průběhu roku 2005 o 2 % na hodnotu mil. Kč. Stálá aktiva v objemu mil. Kč, jejichž podíl na celkových aktivech je 44,87 %, jsou tvořena dlouhodobým nehmotným majetkem v objemu 329 mil. Kč, dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě mil. Kč a finančními investicemi, jejichž hodnota meziročně vzrostla o 988 mil. Kč na mil. Kč, především vlivem přecenění majetkových účastí v souladu se zákonem o účetnictví. 11

12 Oběžná a ostatní aktiva dosáhla k výše mil. Kč a meziročně vzrostla o 812 mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv došlo k nárůstu u zásob o mil. Kč, u finančního majetku o 696 mil. Kč, naopak pohledávky poklesly o mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely zásoby 36 %, pohledávky 61 % a finanční majetek 3 %. Struktura pasiv Vlastní kapitál společnosti poklesl v roce 2005 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 81,3 % celkových pasiv společnosti. V roce 2005, stejně jako v předchozím období, RWE Transgas, a. s., financoval veškeré své aktivity z vlastních zdrojů. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhla výše mil. Kč, na níž se podílely krátkodobé závazky 89 %, dlouhodobé závazky 8,5 % a rezervy 2,5 %. Řízení rizik Řízení rizik v RWE Transgas, a. s., zastřešuje výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu společnosti. Společnost eviduje veškerá rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. V roce 2005 nebyla identifikována žádná rizika ohrožující existenci společnosti. Společnost je vystavena následujícím cenovým rizikům: měnovému riziku a komoditnímu riziku. Dále je společnost vystavena úvěrovému riziku vyplývajícímu z poskytování krátkodobých úvěrů společnostem ve skupině RWE. Společnost disponuje značným objemem volné likvidity, a není proto bezprostředně ohrožena likviditním rizikem. V roce 2005 uzavíral RWE Transgas, a. s., měnové operace typu forward a syntetický forward sloužící k částečnému zajištění měnového rizika společnosti. Komoditní riziko bylo ošetřováno prostřednictvím komoditních swapů. Investice Za rok 2005 investovala společnost 683 mil. Kč, z toho do nehmotných aktiv 76 mil. Kč a do hmotných aktiv 607 mil. Kč. Investice do nehmotných aktiv směřovaly především do dalšího rozvoje průmyslového programového vybavení a studií rozvoje a obsluhy přepravní a uskladňovací soustavy. Investice do hmotných aktiv byly zaměřeny na rekonstrukci stávajících technologických zařízení podzemních zásobníků, kompresních stanic a liniových staveb, modernizaci řídicích systémů podzemních zásobníků, na zvýšení výkonu podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice, na zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenské soustavy, inovaci systémů ostrah jednotlivých technologických objektů a další rozvoj informačních a komunikačních technologií. Celkově bylo dokončeno 45 investičních akcí, 11 jich bylo rozpracováno a dalších 10 připraveno k zahájení v roce

13 3.2 Obchod se zemním plynem Přeprava plynu Přepravu zemního plynu přes území České republiky v roce 2005 realizoval RWE Transgas, a. s., na základě přepravních smluv uzavřených se společnostmi OOO Gazexport Moskva, Verbundnetz Gas AG Lipsko a Wintershall AG Kassel. RWE Transgas, a. s., opět dokázal, že je spolehlivým přepravcem zemního plynu a veškerý tranzit přes území České republiky zajistil po celý rok 2005 bez problémů a v souladu s uzavřenými kontrakty. V návaznosti na proces unbundlingu je přeprava zemního plynu od 1. ledna 2006 předmětem činnosti nově vzniklé firmy RWE Transgas Net, s.r.o. Nákup plynu Základním předpokladem pro úspěšné obchodování na trhu a spolehlivé zásobování zákazníků zemním plynem podle jejich potřeb jsou dlouhodobé smlouvy o nákupu zemního plynu, které RWE Transgas, a. s., uzavřel se svými dodavateli. V roce 2005 nakoupil RWE Transgas, a. s., na základě dlouhodobých smluv o odběru uzavřených s ruskými a norskými dodavatelskými partnery celkem cca 113 mld. kwh zemního plynu (o rok dříve to bylo 105 mld. kwh). Podíl množství zemního plynu nakoupeného z Ruska činil zhruba 67 %. S cílem další centralizace aktivit nákupu zemního plynu pro celý koncern RWE se od 1. září 2005 změnila organizační struktura RWE Transgas, a. s. Při zohlednění očekávaného vývoje trhu a také kvůli lepšímu využití nabízejících se potenciálů v oblasti optimalizace nákladů a množství nákupu zemního plynu byly tyto aktivity sjednoceny v novém resortu Řízení portfolia nákupu. Prodej plynu Celkový prodej zemního plynu regionálním distribučním společnostem i přímým odběratelům v České republice dosáhl v roce 2005 hodnoty 100 mld. kwh, což je přibližně o 1,7 % méně než v předešlém roce. Kromě toho bylo na mezinárodních trzích prodáno přibližně 14,7 mld. kwh zemního plynu zahraničním odběratelům. Společnost RWE Transgas, a. s., v roce 2005 kapacitně zajistila dodávky zemního plynu všem zákazníkům v souladu s jejich potřebami, přičemž dodržela všechny smluvní podmínky jakosti zemního plynu, včetně všech požadovaných hodnot předávacího tlaku. 13

14 3.3 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Strategie RWE Transgas, a. s., je klíčovým aktérem na tuzemském trhu se zemním plynem. Hlavním cílem společnosti do budoucna je plnit i nadále své poslání v oblasti obchodu s plynem. Podílet se aktivně na liberalizaci trhu a přebírat nové odpovědnosti s ní související. Především ale i v nových tržních podmínkách zajišťovat stoprocentní spolehlivost a překonáváním zákaznických očekávání v oblasti poskytovaných služeb si udržet své zákazníky a získávat nové. Marketingové aktivity Marketingové aktivity realizované prostřednictvím a v koordinaci s RWE Transgas, a. s., si kladly za cíl prohloubení sounáležitosti a jednotné přípravy vybraných opatření v rámci celé skupiny RWE v České republice. Z tohoto pohledu byl jednoznačně klíčovým projekt rebrandingu, resp. změn obchodních značek společností skupiny RWE v ČR a plné integrace nového corporate designu. To se přirozeně odrazilo i v přípravě dalších marketingových aktivit, ať už to byly společné zákaznické akce nebo participace na projektu 2. fáze otevírání trhu. V návaznosti na přechod na nový corporate design byly vytvořeny nové internetové stránky společnosti. Jejich grafická i obsahová podoba byla oceněna v rámci prestižní soutěže webových řešení WEB TOP 100, kde RWE Transgas, a. s., obsadil vynikající druhé místo. V kategorii utilit pak byly naše stránky oceněny jako vítězné. Pro posílení vnímání společností skupiny RWE v ČR jako jednoho týmu vznikly rovněž zcela nové stránky poskytující důležité informace nejen o těchto společnostech, ale také o celém koncernu RWE. Bezpochyby klíčovou oblastí z hlediska hledání nových tržních příležitostí se v roce 2005 stala problematika CNG (stlačeného zemního plynu), tedy využití zemního plynu v dopravě. Zde za participace subjektů z celého českého plynárenství, tzn. RWE Transgas, a. s., všech regionálních distribučních společností, Českého plynárenského svazu a České plynárenské unie, došlo k dohodě s vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, o podpoře využití alternativního paliva CNG v dopravě. Souběžně se pak společnosti skupiny RWE v ČR zaměřily na aktivity spojené s výstavbou čtyř plnicích stanic CNG na území regionálních distribučních společností, kde dosud stanice chyběly, a rovněž na postupné přebudování vlastních vozových parků na pohon na zemní plyn. Již tradičně se RWE Transgas, a. s., zúčastnil významných tuzemských veletrhů a výstav. Za zmínku jistě stojí účast na pražském veletrhu Intergas či na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Expozice byly zaměřené především na prezentaci možnosti využití CNG. V tomto kontextu byla do výstavního plánu RWE Transgas, a. s., zařazena i účast na automobilovém veletrhu Autoshow v Praze. Komunikační aktivity Od dubna 2005 RWE Transgas, a. s., vystupuje pod novou obchodní firmou a značkou. Změnu obchodní značky a firemního designu přijaly také regionální distribuční společnosti, v nichž má RWE majoritu. Kromě firemního designu vyjadřujícího příslušnost ke koncernu RWE byly sjednoceny i další komunikační aktivity určené obchodním partnerům, zaměstnancům a široké veřejnosti. Představení nové obchodní značky bylo hlavním komunikačním tématem roku

15 RWE Transgas, a. s., jako tradiční sponzor řady významných kulturních a sportovních akcí v loňském roce podpořil konání jubilejního 60. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Již podesáté byl partnerem tentokrát 40. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jako generální partner sponzoroval kulturně-uměleckou přehlídku, festival Mezi ploty. Pod novou obchodní značkou rozšířil RWE Transgas, a. s., svou dlouholetou podporu Českého olympijského týmu a stal se jeho generálním partnerem pro období Zároveň pokračoval v partnerství s Českým paralympijským týmem. RWE Transgas, a. s., nezapomíná ani na pomoc potřebným. V minulém roce navázal na vynikající spolupráci s Nadací Terezy Maxové, Nadací Charty 77 a Občanským sdružením Život 90. Vedle humanitární pomoci podporoval ve spolupráci s Nadací Academia Medica Pragensis také rozvoj vědy a výzkumu ve vztahu ke zdravotnímu stavu populace. Čtvrtým rokem pokračoval vzdělávací projekt Plamínkův zásobník vědění, jehož smyslem je vzdělávání dětí, mládeže i laické veřejnosti v oblasti využití zemního plynu. Projekt rovněž přispívá k vytváření povědomí o nové obchodní značce společnosti. V závěru roku RWE Transgas, a. s., spolu s šesti regionálními distribučními společnostmi představil novou sponzoringovou strategii. Je založena na dvou projektech, na dlouhodobé a systematické podpoře českého filmu a českého lyžování. Pod záštitou značky RWE energie českého filmu tak bude podporována tvorba hraných i dokumentárních snímků. Sponzorována bude práce mladých filmařů a díky nově založené Filmové nadaci RWE & Barrandov Studio také hledání nových tvůrčích osobností. Projekt RWE energie českého lyžování se naproti tomu soustřeďuje na zvýšení bezpečnosti, zlepšení orientace a zkvalitnění servisu na českých horách. RWE Transgas, a. s., a šest regionálních distribučních společností jsou partnery vybraných tuzemských lyžařských škol a středisek. V oblasti vrcholového sportu se stal RWE Transgas, a. s., partnerem vynikajících reprezentantů České republiky v akrobatickém lyžování - u Nikoly Sudové partnerem generálním, u Tomáše Krause partnerem hlavním. Díky pomoci RWE Transgas, a. s., vzniklo Centrum handicapovaných lyžařů v Krkonoších. Rok 2005 byl mezníkem v procesu sjednocování firemní identity. Prohloubení interní komunikace mělo za cíl snadnější výměnu informací a zkušeností a užší týmovou spolupráci. Vznikly nové intranetové stránky a společný vnitropodnikový časopis, který zaměstnance informuje současně o dění ve všech plynárenských společnostech koncernu v České republice. 15

16 3.4 Provoz plynárenské soustavy Plynárenská soustava RWE Transgas, a. s., byla provozována na základě licencí udělených v souladu s novelizací energetického zákona č. 458/2000 Sb. ze dne Je tvořena přepravní soustavou a soustavou podzemních zásobníků plynu. Přepravní soustava Přepravní soustava zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům, tj. dodávky zemního plynu regionálním distribučním společnostem a přímým konečným zákazníkům. Dále zajišťuje přepravu zemního plynu skladovaného v podzemních zásobnících plynu. Místy vstupu do přepravní soustavy jsou hraniční předávací stanice v lokalitách Lanžhot a Hora Svaté Kateřiny na území ČR, Olbernhau a Waidhaus na území SRN a předávací stanice jednotlivých podzemních zásobníků plynu. Místy výstupu z přepravní soustavy jsou hraniční předávací stanice Waidhaus na území SRN, Hora Svaté Kateřiny na území ČR a 87 vnitrostátních předávacích stanic, prostřednictvím nichž je plyn dodáván tuzemským obchodním partnerům. Z technického hlediska je přepravní soustava tvořena plynovody vysokého a velmi vysokého tlaku s jmenovitými tlaky od PN 4,0 MPa do PN 8,4 MPa a jmenovitými průměry od DN 65 do DN v celkové délce téměř km včetně šesti kompresních stanic s instalovaným výkonem 351 MW. Přepravní soustava RWE Transgas, a. s., je dlouhodobě spolehlivou součástí evropské sítě dálkových plynovodů. Základními kritérii provozu a údržby přepravní soustavy jsou spolehlivost a bezpečnost. Pro zefektivnění celého procesu byl implementován SAP Classic modul údržby PM. Pro stanovení stavu technologických zařízení jsou využívány moderní metody. Na liniové části jsou prováděny periodické vnitřní inspekce plynovodů a zjišťování stavu nečistitelných plynovodů. Údaje z těchto inspekcí jsou základem pro zavedení tzv. PIMS (Pipeline Integrity Management Systems), na jehož implementaci byly zahájeny přípravné práce. Technický stav turbosoustrojí kompresních stanic je vyhodnocován bezdemontážním diagnostickým měřením jejich parametrů, na jejichž základě je stanovován způsob oprav. V rámci oprav technologických zařízení bylo provedeno: výměna 57 ks (DN ) netěsných případně nefunkčních kulových uzávěrů opravy indikovaných vad na potrubí plynovodů na kompresních stanicích výměny 3 ks regeneračních výměníků a generální oprava 8 ks spalovacích komor turbín GT Všechny opravy se uskutečnily v termínech stanovených plánem odstávek rozhodujících technologických zařízení, a to v koordinaci se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery tak, aby byly minimalizovány důsledky této činnosti na přepravu a dodávky zemního plynu. Po celé hodnocené období byla zajištěna plynulá a bezporuchová přeprava a dodávky zemního plynu. Od po právním oddělení provozovatele přepravní soustavy je jejím majitelem RWE Transgas Net, s. r. o. 16

17 Podzemní zásobníky plynu RWE Transgas, a. s., provozoval na území České republiky šest podzemních zásobníků plynu v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje s celkovou uskladňovací kapacitou ve výši téměř 2,3 mld. m 3. Pro zajištění zásobování tuzemských odběratelů se dále využívá smluvně pronajatá kapacita podzemních zásobníků. Úlohou podzemních zásobníků plynu je uskladňovat přebytky plynu v letním období, krýt sezónní zimní odběry včetně odběrových špiček v období s minimálními venkovními teplotami, tj. zajištění vyrovnané bilance mezi zdroji a spotřebou zemního plynu v České republice. Vytvářený objem zásob plynu před zimním obdobím, dostatečný těžební výkon a bezporuchový provoz podzemních zásobníků plynu, zejména v těžebním období, zabezpečuje spolehlivé zásobování, a tím i plnění závazků vyplývajících z obchodních smluv uzavřených RWE Transgas, a. s., s tuzemskými odběrateli zemního plynu. 17

18 3.5 Lidské zdroje V roce 2005 byly v RWE Transgas, a. s., završeny zásadní procesní a strukturální změny, směřující ke sloučení se společností RWE Energy Czech Republic, s. r. o., k centralizaci vybraných činností v rámci skupiny RWE a k následnému právnímu oddělení obchodu a přepravy zemního plynu vyčleněním společnosti RWE Transgas Net, s. r. o. Tyto změny byly provázeny opatřeními souvisejícími s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a s povinností upravit v dohodě s odborovými orgány pracovní podmínky zaměstnanců v nových zaměstnavatelských subjektech. Strukturální opatření se promítla v poklesu celkového stavu zaměstnanců zejména provozních útvarů a ve snížení mzdových nákladů RWE Transgas, a. s. rok (k ) provozy ředitelství RWE TG celkem z toho: dělníků THP Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání (stav k v %) VŠ ÚSO SŠ Z VŠ vysokoškolské; ÚSO úplné střední odborné; SŠ středoškolské; Z základní 18

19 Věková struktura zaměstnanců (stav k ) nad muži ženy celkem Mzdy Mzdový vývoj probíhal v souladu s platnými principy odměňování a se zásadami dohodnutými v kolektivní smlouvě RWE Transgas, a. s. Průměrná mzda v roce 2005 vzrostla ve srovnání s rokem předchozím o 13,12 %. Index nárůstu průměrné mzdy byl ve značné míře ovlivněn pokračující restrukturalizací společnosti, včetně integrace aktivit a zaměstnanců RWE Energy Czech Republic, s. r. o., do RWE Transgas, a. s., od , spojenou s výraznou změnou profesní a kvalifikační struktury zaměstnanců a reagující mimo jiné na nové potřeby společnosti související s uvolňováním trhu s energiemi. Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců V roce 2005 vynaložila naše společnost na udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců 3,34 % mzdových nákladů roku 2005, přičemž celkem bylo v 907 vzdělávacích akcích školeno zaměstnanců a průměrné roční výdaje na vzdělávání jednoho zaměstnance společnosti činily Kč. 19

20 Sociální politika Rozhodnutí managementu RWE Transgas, a. s., v sociální oblasti byla zaměřena na posilování systému zaměstnaneckých výhod představujícího konkurenční výhodu společnosti při získávání a stabilizaci perspektivních zaměstnanců. V závěru roku 2005 byla uzavřena kolektivní smlouva společnosti garantující zaměstnancům pro období let 2006 a 2007 nadstandardní pracovní a sociální podmínky. Součástí závazků kolektivní smlouvy je soubor opatření ve prospěch zaměstnanců uvolňovaných z pracovního poměru při plánovaných strukturálních změnách doprovázejících proces unbundlingu českého plynárenství. Záměry Hlavním cílem oblasti lidských zdrojů je motivovanost zaměstnanců, optimalizace stavu a struktury zaměstnanců v rámci celé skupiny společností RWE v ČR, vytvoření a zavedení jednotných standardů a postupů v procesu řízení lidských zdrojů. 3.6 Ochrana životního prostředí RWE Transgas, a. s., v roce 2005 změnil řadu činností v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v jednotlivých organizačních jednotkách provozu, údržby a skladování plynu. Prioritami byla minimalizace rizik při nakládání s odpady a s látkami, které by mohly zhoršit kvalitu životního prostředí v objektech i v jejich okolí a dále snaha o soulad s platnými legislativně určenými požadavky na výkaznictví, ohlašovací povinnosti a příslušná povolení a rozhodnutí ze strany orgánů územní a státní správy a inspekce. Lze konstatovat, že nedošlo k závadám, haváriím ani k negativným dopadům a že vůči RWE Transgas, a. s., nebyla uplatněna ze strany příslušných orgánů vytýkací nebo sankční opatření. V roce 2005 byly společnosti přiděleny obchodovatelné povolenky na emise oxidu uhličitého, vztahující se k šesti kompresním stanicím a k podzemnímu zásobníku plynu Háje. Společnost obdržela od Ministerstva životního prostředí příslušná povolení k emisím a souhlasy ke způsobu zjišťování emisí a následně registrovala přidělené povolenky u Operátora trhu s elektřinou, a. s. Průběžně byly zpřesňovány záměry modernizace technologií ovlivňujících životní prostředí, a to zejména u čistíren odpadních vod, v oblasti snižování produkce odpadů a v oblasti snižování emisí vypouštěných do ovzduší. V souladu s platnou legislativou RWE Transgas, a. s., zahájil práce na vypracování plánů odpadového hospodářství a žádostí o vydání integrovaných povolení (IPPC), která jsou předkládána příslušným krajským úřadům. V roce 2005 byly téměř dokončeny rozhodující práce při odstraňování starých ekologických zátěží financované Fondem národního majetku ČR. V dalším období jde o závěrečnou fázi sanace, tzn. hydrochemická promývání podložních zemin a monitoring obsahu odstraňovaných zbývajících cizorodých látek. 20

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele za rok 2006 Tržby celkem (mil. Kč) 85 043 EBITDA (mil. Kč) 9 596 Provozní zisk (mil. Kč) 4 922 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 9 486 Zisk po zdanění (mil. Kč)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Vybrané ukazatele. Termínem Společnost nebo RWE Gas Storage se v textu zkracuje název RWE Gas Storage, s.r.o.

Vybrané ukazatele. Termínem Společnost nebo RWE Gas Storage se v textu zkracuje název RWE Gas Storage, s.r.o. Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele 2007 Tržby (mil. Kč) 1 659 EBITDA (mil. Kč) 1 044 Provozní zisk (mil. Kč) 644 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 652 Zisk po zdanění (mil. Kč) 1 040 Investice (mil. Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 8 975 EBITDA (mil. Kč) 649 Provozní zisk (mil. Kč) 179 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 597 Zisk po zdanění (mil. Kč) 561 Zisk po zdanění

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více