Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně ( 82 NOZ) 112 ochrana - osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) 113 nakládání - částmi lidského těla ( 111 NOZ) 114 ochrana - lidského těla po smrti ( 113 NOZ) 115 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina b) Právnické osoby 1111 názvu - ( 135 odst. 1 NOZ) 1112 pověsti - ( 135 odst. 2 NOZ) 1113 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina c) Podnikatelé 1121 obchodní - firmy ( 423 a násl. NOZ) Průměr celkem podskupina Průměr skupina 2) Statusové věci právnických osob ( 118 až 488, 316, 319, 325, 341 až 353 NOZ, ZOK) a) Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva, včetně evropské společnosti EHZS, EDS) Obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) 121 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 122 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 123 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi 114 společníky (členy) navzájem 124 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány 125 neplatnosti - usnesení valné hromady 121 ostatní - Evropské společnosti 1211 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1212 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1213 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem 1214 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány 1215 neplatnosti - usnesení valné hromady 122 ostatní - Evropská hospodářská zájmová sdružení 1221 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1222 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1223 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem

2 1224 Evropská - hospodářská zájmová sdružení - právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány Družstva 1225 neplatnosti - usnesení valné hromady 123 ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1232 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1233 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1234 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1235 neplatnosti - usnesení členské schůze 124 ostatní - Evropské družstevní společnosti 1241 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1242 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1243 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1244 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1245 neplatnosti - usnesení členské schůze 125 ostatní - Průměr celkem podskupina 114 b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) 1251 právní - vztahy 1252 statusové - věci zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina 337 c) Fundace Nadace Nadační fond 1254 právní - vztahy 1255 statusové - věci 1256 zrušení - a jmenování likvidátora 1257 právní - vztahy 1258 statusové - věci 1259 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) Ústavy 126 právní - vztahy 1261 statusové - věci 1262 zrušení - a jmenování likvidátora Obecně prospěšné společnosti 1263 právní - vztahy 1264 statusové - věci 1265 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina

3 e) Společenství vlastníku jednotek 1266 jednání - shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho 82 vzniklých Průměr celkem podskupina 82 f) Státní podnik 1267 zrušení - a jiné související vztahy Průměr celkem podskupina g) Ostatní 1299 ostatní Průměr celkem podskupina 253 Průměr skupina 197 3) Jiné vztahy podnikatelů a právnických osob (včetně insolvenčních správců) 131 právní - vztahy mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich konkursní podstaty, popř. nuceným správce, který ji byl ustanoven 132 právní - vztahy mezi dlužníkem (podnikatelem) a insolvenčním správcem týkající se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty 133 incidenční - spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (včetně 23a IZ) 134 incidenční - spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle 225 odst. 5 IZ 135 incidenční - spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela 136 incidenční - spory na základě odpůrčí žaloby 137 incidenční - spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem 138 ostatní - incidenční spory, které insolvenční zákon takto označí (např. 178, 179, 186, 233, 239, 289, 373, 385 IZ) 139 ostatní - incidenční spory 131 právní - vztahy mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil 1399 ostatní Průměr celkem podskupina 272 Průměr skupina 272 4) Rodinné právo, včetně registrovaného partnerství (zákon o registrovaném partnerství - zák. č. 115/26 Sb.) a) Manželství Neplatné a zdánlivé 211 určení, - zda tu je nebo není ( 678 NOZ) 212 určení, - zda je neplatné (prohlášeno za neplatné - vyhověno návrhu) nebo platné (návrh zamítnut) ( 68, 684 a 685 NOZ) Vyživovací povinnosti 213 stanovena - ve prospěch manželky změna - té ve prospěch manželky stanovena - ve prospěch manžela 216 změna - té ve prospěch manžela 217 zrušena - ta mezi manžely 218 stanovena - ve prospěch rozvedené manželky změna - té ve prospěch rozvedené manželky stanovena - ve prospěch rozvedeného manžela změna - té ve prospěch rozvedeného manžela

4 2112 zrušena - ta mezi rozvedenými manžely Společné jmění manželů 2113 práva - a povinnosti vyplývající manželům 2114 zúžení rozšíření obnovení vypořádání zrušení ostatní - spory 226 Bydlení po zániku manželství 212 založení - věcného břemene bydlení ve prospěch pozůstalého manžela ( 767 odst. 2 NOZ) 2121 zrušení - dosavadního práva jednoho z manželů domu nebo bytu 134 ( 768 NOZ) 2122 vystěhování - jeho z rozvedených manželů z nájemního bytu ( NOZ) 2123 ostatní Ostatní (neuvedené ani v jiných skupinách) 213 ostatní - spory mezi manžely Neplatnost právního jednání 2131 zcizení - domu nebo bytu ( 747 NOZ) 2132 ukončení - nebo omezení nájemního práva ( 748 NOZ) Průměr celkem podskupina 51 b) Registrované partnerství Neplatné a neexistující Zánik 221 určení, - zda tu je nebo není 222 určení, - zda je neplatné nebo platné 223 zrušení Vyživovací povinnosti 224 stanovena - mezi ženami 225 stanovena - mezi muži 226 změna - mezi ženami 227 změna - mezi muži 228 zrušena - ta mezi registrovanými partnery 229 stanovena - mezi ženami po zrušení 221 stanovena - mezi muži po zrušení 2211 změna - mezi ženami po zrušení 2212 změna - mezi muži po zrušení 2213 zrušena - ta mezi bývalými registrovanými partnery Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 222 ostatní - spory mezi partnery Průměr celkem podskupina 268 c) Ostatní spory z rodinného práva Vyživovací povinnost 2221 vyživovací - povinnost rodičů k zletilým dětem vyživovací - povinnost dětí k rodičům vyživovací - povinnost mezi ostatními příbuznými zrušení - vyživovací povinnosti mezi příbuznými, rodiči a dětmi 36 Vyživovací povinnosti neprovdané matce 2225 vyživovací - povinnost otce dítě po dobu dvou let 67

5 2226 příspěvek - na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem povinnost - přispívat na výživu dítěte po dobu mateřské dovolené 197 Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 23 ostatní - spory v rodinném právu 452 Průměr celkem podskupina 439 Průměr skupina 468 5) Věcná práva (vlastnické vztahy) a) Držba (žaloba z rušené držby - ust. 176 a násl. o.s.ř.) 231 vydání - nebo vrácení věci v držbě ( 995 NOZ) 232 zákaz - provádění stavby ( 14 NOZ) 233 ochrana - nebo uchování držby ( 17 NOZ) určení - držby ( 995 a 19 NOZ) 231 ostatní Průměr celkem podskupina 87 b) Vlastnictví 2311 vydání - nebo vrácení věci ( 14 NOZ) určení - vlastnictví sousedské - spory ( 113 až 126 NOZ) 2314 uložení - povinnosti oplotit pozemek ( 127 NOZ) 2315 určení - hranice mezi pozemky ( 128 NOZ) 2316 zřízení - nezbytné cesty ( 129 a 132 NOZ) 2317 zrušení - nezbytné cesty ( 134 NOZ) 2318 právo - stavby - spory ( 183 až 187 NOZ) ostatní Průměr celkem podskupina 552 c) Spoluvlastnictví 2321 úprava - poměrů ( 1139 NOZ) 2322 oddělení, - rozdělení nebo zrušení ( 1143 NOZ) odložení - zrušení ( 1155 NOZ) 2324 odložení - oddělení ze spoluvlastnictví ( 1157 NOZ) 233 ostatní Průměr celkem podskupina 1196 d) Bytové spoluvlastnictví 2331 odstranění - vady prohlášení ( 1168 NOZ) 2332 provedení - změny prohlášení ( 1169 NOZ) 2333 smlouva - o výstavbě ( 117 a násl. NOZ) 2334 majetkově - finanční vztahy ( 1175 a násl. NOZ) zrušení ostatní Průměr celkem podskupina 295 e) Přídatné spoluvlastnictví 2341 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2342 odvolání - správce ( 1231 odst. 2, 1233 odst. 2 NOZ) 235 ostatní - Průměr celkem podskupina f) Společenství jmění 2351 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2355 ostatní - Průměr celkem podskupina

6 g) Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 236 ostatní - věcná práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina 569 6) Věcná práva k cizím věcem 2361 právo - stavby 2362 věcná - břemena - služebnosti věcná - břemena - reálná břemena zástavní - právo zástavní - právo - soudní prodej zástavy ( 354 ZŘS) zadržovací - právo Průměr celkem podskupina 486 Průměr skupina 486 7) Správa cizího majetku 2371 nahrazení - souhlasu beneficienta ( 144 NOZ) 2372 náhrady - škody ostatní Průměr celkem podskupina 41 Průměr skupina 41 8) Dědické právo 2381 neplatnost - závěti 2382 vydání - dědictví ostatní - spory z dědického práva 581 Průměr celkem podskupina 544 Průměr skupina 544 9) Závazkové právo a) Z právního jednání obecně Zajištění a utvrzení dluhu 311 jistota ručení finanční - záruka 314 zajišťovací - převod práva 315 dohoda - o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů smluvní - pokuta uznání - dluhu ostatní Relativní neúčinnost 3111 Z právního - jednání obecně - Relativní neúčinnost - prohlášení právního jednání dlužníka vůči věřiteli za právně neúčinné - odpůrčí žaloba 3112 Z právního - jednání obecně - Relativní neúčinnost - náhrada škody podle 596 NOZ Průměr celkem podskupina 356 b) Ze smluv Spory z koupě ( 279 až 2183 NOZ) 3121 movitosti nemovitosti - 79 spory z prodeje zboží v obchodě 3123 spory - z prodeje zboží v obchodě - odpovědnost za vady (jakost) 37 a vadného plnění 3124 spory - z prodeje zboží v obchodě - zaplacení kupní ceny 348

7 3125 spory - z prodeje zboží v obchodě - ostatní spory - z koupě závodu nebo jeho části Spory z nájmu ( 221 až 2331, 2346 a 2347 NOZ) obecně bytu a domu 3127 obecně - - nájemné obecně - - podnájem obecně - - ostatní bytu - a domu - vznik a trvání nájmu bytu - a domu - nájemné a jiné platby bytu - a domu - určení nájemného bytu - a domu - neplatnost výpovědi bytu - a domu - vyklizení bytu - a domu - podnájem bytu bytu - a domu - ostatní nájem - prostoru sloužícího podnikání podnikatelský - pronájem věcí movitých dopravního - prostředku ubytování obsahující - ujednání o budoucí koupi nájemcem (tzv. leasingové 337 smlouvy) 315 ostatní Spory z pachtu ( 2332 až 2357 NOZ) 3151 pachtu - závodu nebo jeho části 3152 ostatní - Spory z licence ( 2358 až 2389 NOZ) 3153 obecně podlicence odměna nakladatelská - (licenční smlouva nakladatelská) 316 ostatní - Spory z úvěru ( 2395 až 24 NOZ) 3161 u bankovních - institucí u nebankovních - institucí 27 Spory z úschov ( 242 až 2414 NOZ) 3163 obecně cenného - papíru 317 ostatní - Spory z příkazu ( 243 až 2444 NOZ) 3171 obecně obstarání - věci ostatní Spory z přepravy ( 255 až 2585 NOZ) 3176 osob - (osobní přeprava, včetně náhrad jízdného a pokuty v hromadné 98 dopravě) 3177 věcí - (nákladní přeprava) z provozu - dopravního prostředku 297 Spory z díla ( 2586 až 2635 NOZ) zhotovení věci na zakázku 3179 zhotovení - věci na zakázku - odpovědnost za vady 158

8 318 zhotovení - věci na zakázku - ostatní 322 oprava a úprava věci na zakázku 3181 oprava - a úprava věci na zakázku - odpovědnost za vady oprava - a úprava věci na zakázku - ostatní obecně stavba - na objednávku zhotovení - díla s nehmotným výsledkem ostatní Spory z péče o zdraví ( 2636 až 2651 NOZ) 3191 poskytování - péče záznamy - o péči o zdraví 3195 ostatní Spory z účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ( 2662 až 27 NOZ) 3196 obecně platební jiný - než platební vkladní - knížka 32 jednorázový - vklad 321 akreditiv inkaso ostatní Spory z pojištění ( 2756 až 2872 NOZ) 3211 placení - pojistného plnění - z pojistné události ostatní Spory ze smlouvy o smlouvě budoucí ( 1785 a násl. NOZ) 3221 určení - obsahu smlouvy o smlouvě budoucí ( 1787 NOZ) 3222 ostatní Spory z dalších smluv 3223 spory - z darování ( 255 až 278 NOZ) spory - ze směny ( 2184 až 2188 NOZ) spory - z výprosy ( 2189 až 2192 NOZ) 3226 spory - z výpůjčky ( 2193 až 22 NOZ) spory - ze zápůjčky ( 239 až 2394 NOZ) spory - ze skladování ( 2415 až 2429 NOZ) spory - ze zprostředkování ( 2445 až 2454 NOZ) spory - z komise ( 2455 až 247 NOZ) spory - ze zasílatelství ( 2471 až 2482 NOZ) spory - z obchodního zastoupení ( 2483 až 252 NOZ) spory - ze zájezdu ( 2521 až 2549 NOZ) spory - z kontrolní činnosti ( 2652 až 2661 NOZ) spory - z dalších smluv - spory z důchodu ( 271 až 276 NOZ) spory - z výměnku ( 277 až 2715 NOZ) 3237 spory - ze společností ( 2716 až 2746 NOZ) 3238 spory - z tiché společnosti ( 2747 až 2755 NOZ) 3239 spory - ze sázek ( 2756, 2757 a 2783 až 288 NOZ) 324 spory - z her ( 2756, 2757 a 2881 NOZ) spory - z losů ( 2756, 2757 a 2882 NOZ) 3242 spory - z veřejného příslibu ( 2884 až 2889 NOZ) 3243 spory - ze slibu odškodnění ( 289 až 2893 NOZ)

9 325 spory - z ostatních smluv ( 1746 odst. 2 NOZ) 292 Průměr celkem podskupina 498 c) Z deliktů Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 3251 škoda - způsobená nezletilým ( 292 odst. 1 NOZ) 3252 škoda - způsobená osobou stiženou duševní poruchou ( 292 odst. 2 NOZ) 3253 škoda - způsobená osobou vlastní vinou uvedenou do 119 nekontrolovatelného stavu ( 2922 NOZ) 3254 škoda - způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ( 2923 NOZ) 3255 škoda - způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( NOZ) 3256 škoda - způsobená nesplněním zákonné povinnosti ( 291 až NOZ) 3257 škoda - způsobená nesplněním smluvní povinnosti ( 2913 NOZ) škoda - způsobená provozní činností ( 2924 NOZ) škoda - způsobená provozem zvlášť nebezpečným ( 2925 NOZ) 326 škoda - na nemovité věci ( 2926 NOZ) škoda - z provozu dopravního prostředku v silniční dopravě ( 2927 až NOZ) 3262 škoda - z provozu na železnici a při provozu jiné kolejové dopravy 74 ( 2927 až 2931 NOZ) 3263 škoda - z provozu v letecké dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) škoda - z provozu v jiné dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3265 škoda - způsobená zvířetem ( 2933 až 2935 NOZ) škoda - způsobená věcí ( 2936 až 2938 NOZ) 3267 škoda - způsobená vadu výrobku ( 2939 až 2943 NOZ) škoda - způsobená na převzaté věci ( 2944 NOZ) škoda - způsobená na odložené věci ( 2945 NOZ) škoda - způsobená na vnesené věci ( 946 až 2949 NOZ) škoda - způsobená informací nebo radou ( 295 NOZ) 3272 škoda - způsobená trestným činem odpovědnost - za škodu v ostatních případech vypořádání - (regres) mezi škůdci nebo za jinou osobu ( a 2917 NOZ) 3275 vypořádání - (regres) mezi provozovateli ( 2932 NOZ) ostatní Zneužití a omezení soutěže 331 věci - konkurenční doložky ( 2975 NOZ) 332 nekalá - soutěž ( 2972 až 2974 a 2976 až 299 NOZ) Průměr celkem podskupina 665 d) Z jiných právních důvodů 333 bezdůvodné - obohacení ( 2991 až 35 NOZ) nepřikázané - jednatelství ( 36 až 311 NOZ) 335 upotřebení - cizí věci k prospěchu jiného ( 312 až 314 NOZ) Průměr celkem podskupina 429 e) Z cenných papírů 336 spory - ze směnek, šeků a jiných cenných papírů Průměr celkem podskupina Průměr skupina 493 1) Pracovní věci (zákoník práce - zák. č. 262/26 Sb.)

10 a) Pracovní poměr a jiné pracovní dohody 511 vznik - pracovního poměru 512 trvání - pracovního poměru (změny v pracovním poměru) spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví 514 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnanci se zdravotním postižením ( 247 zákoníku práce) 515 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečujících o dítě a o jiné f.o. ( 248 až 242 ZP) 516 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - mladistvý zaměstnanci ( 243 až 247 zákoníku práce) 517 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnancem skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. a) zákoníku práce 519 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. b) zákoníku práce 511 sskončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem 631 podle 52 písm. c) zákoníku práce 5111 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. d) zákoníku práce 5112 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. e) zákoníku práce 5113 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. f) zákoníku práce 5114 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. g) zákoníku práce 5115 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. h) zákoníku práce 5116 skončení - pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví 5117 skončení - pracovního poměru - ostatní případy platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany 433 zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 5119 platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany 782 zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce 512 platnost - okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zákonného zástupce nezletilého zaměstnance 5122 dohody - o pracích konaných mimo pracovní poměr ostatní - 49 Průměr celkem podskupina 648 b) Odměňování a jiné finanční vztahy 5151 nároky - na mzdu (plat) a náhradu mzdy (platu) nároky - za práci přesčas 5153 nároky - za pracovní pohotovost 5154 jiné - mzdové nároky vrácení - neprávem vyplacené mzdy (náhrady mzdy/platu) 5156 mzdová - diskriminace na základě pohlaví 5157 náhrady - výdajů v souvislosti s výkonem práce odstupné - 56

11 517 ostatní Průměr celkem podskupina 33 c) Náhrada škody a odpovědnost v pracovních vztazích 5171 odpovědnost - zaměstnance za škodu ( 25 zákoníku práce) odpovědnost - zaměstnance za škodu za nesplnění povinnosti 247 k odvrácení škody ( 251 zákoníku práce) 5173 odpovědnost - zaměstnance za škodu za schodek na svěřených hodnotách ( 252 až 254 zákoníku práce) 5174 odpovědnost - zaměstnance za škodu za ztrátu svěřených věcí ( 255 a 256 zákoníku práce) 5175 ostatní - případy odpovědnosti zaměstnance za škodu rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance 5177 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu ( 265 zákoníku práce) 5178 odpovědnost - zaměstnavatele při odvracení škody ( 266 zákoníku práce) 5179 odpovědnost - zaměstnavatele na odložených věcech ( 267 zákoníku práce) 518 rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele 519 ostatní Průměr celkem podskupina 538 d) Zabezpečení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( 365 až 393 zákoníku práce) 5191 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech odpovědnost - zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání 5193 náhrada - za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 5194 náhrada - za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5195 náhrada - za bolest a ztížení společenského uplatnění náhrada - za účelně vynaložené náklady spojené s léčením náhrada - věcné škody 5198 náhrada - při úmrtí zaměstnance za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem 5199 náhrada - nákladů při úmrtí zaměstnance na výživu pozůstalých 52 jednorázové - odškodnění pozůstalých 521 náhrada - nákladů věcné škody při úmrtí zaměstnance 521 ostatní - Průměr celkem podskupina 111 e) Ostatní (neuvedeno v ostatních skupinách) 5211 obsah - potvrzení o zaměstnání 5212 obsah - posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) spory - dle zák. č. 118/2 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 116 neschopnosti zaměstnavatele 5214 ostatní - spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace v pracovních věcech 53 ostatní - pracovní spory 1551 Průměr celkem podskupina 822 Průměr skupina ) Ostatní věci upravené jinými předpisy a) Odpovědnost státu a územních samosprávných celků (zák. č. 82/1998 Sb.) 611 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím (mimo soudní 15 řízení) 612 náhrada - škody způsobená nesprávným úředním postupem 16

12 613 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím v soudním řízení 614 náhrada - škody způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu (trestního opatření) nebo ochranného opatření 615 náhrada - škody za nepřiměřenou délku soudního řízení spory - z regresivních úhrad 613 ostatní - 84 Průměr celkem podskupina 967 b) Rozhodčí smlouvy a nálezy (zák. č. 216/1994 Sb.) 6131 neplatnost - rozhodčí smlouvy zrušení - rozhodčího nálezu 798 Průměr celkem podskupina 532 c) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (část pátá o.s.ř.) 6133 vklad - práva k nemovitostem 6134 ostatní Průměr celkem podskupina 771 d) Samosprávné komory 6135 spory - podle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb.) spory - podle zákona České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (zák. č. 22/1991 Sb.) 6137 spory - podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (zák. č. 381/1991 Sb.) 6138 spory - podle zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zák. č. 31/1992 Sb.) 6139 spory - podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (zák. č. 523/1992 Sb.) 615 ostatní - Průměr celkem podskupina 574 e) Ochrana práv spotřebitelů 6151 řízení - podle ust. 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. Průměr celkem podskupina f) Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/29 Sb.) 6152 spory - podle antidiskriminačního zákona (kromě věcí uvedených ve skupině - pracovní věci) Průměr celkem podskupina g) Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví (směrnice č. 24/48/ES) Autorský zákon (zák. č. 121/2 Sb.) 6153 spory - z autorského práva spory - z práva související s právem autorským 6155 spory - z práva pořizovatele databáze 6156 spory - vycházející z kolektivní správy práv 616 ostatní - Průmyslové vlastnictví (zák. č. 221/26 Sb.) 6161 ochranné - známky (zák. č. 441/23 Sb.) 6162 užitné - vzory (zák. č. 478/1992 Sb.) 6163 průmyslové - vzory (zák. č. 27/2 Sb.) 6164 vynálezy - a zlepšovací návrhy (zák. č. 527/199 Sb.) 6165 topografie - polovodičových výrobků (zák. č. 529/1991 Sb.) 6166 biotechnologické - vynálezy (zák. č. 26/2 Sb.) 6167 označení - původu a zeměpisná označení (zák. č. 452/21 Sb.) Průměr celkem podskupina

13 h) náhrada škody nebo jiné újmy (podle jiných předpisů než NOZ a ZP) 6168 náhrada - škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh ( 1 IZ) 6169 náhrada - škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147 IZ) ostatní - 25 Průměr celkem podskupina 186 i) poplatky 6181 rozhlasový - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) televizní - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) regulační - poplatky ve zdravotnictví (zák. č. 48/1997 Sb.) placení - mýtného za užívání pozemních komunikací (zák. 417 č. 13/1997 Sb.) 62 ostatní Průměr celkem podskupina 262 j) stavební zákona (zák. č. 183/26 Sb.) a zákon o vyvlastnění (zák. č. 184/26 Sb.) 621 výše - kupní ceny podle 11 odst. 7 stavebního zákona 622 výše - náhrady podle 12 odst. 5 stavebního zákona 623 podle - zákona o vyvlastnění 621 ostatní - Průměr celkem podskupina k) zákon o kolektivním vyjednávání (zák. č. 2/1991 Sb.) 6211 nezákonnost - stávky 6212 nezákonnost - výluky 6213 zrušení - rozhodnutí rozhodce 6214 náhrada - škody z nezákonnosti stávky Průměr celkem podskupina l) energetický zákon (zák. č. 458/2 Sb.) 6215 úhrady - za dodávky elektrické energie, plynu nebo tepla ostatní Průměr celkem podskupina 22 m) vodovody a kanalizace (zák. č. 274/21 Sb.) 6221 úhrady - za dodávku vody (vodné a stočné) ostatní - Průměr celkem podskupina 479 n) elektronická komunikace (zák. č. 127/25 Sb.) 6223 úhrady - za telekomunikační služby (neplacení) ostatní Průměr celkem podskupina 387 o) burzovní obchody 6225 komoditní - burzy (zák. č. 229/1992 Sb.) 6226 ostatní - Průměr celkem podskupina p) jiné 6227 lustrační - zákon (zák. č. 451/1991 Sb.) 6229 Jiné - - vylučovací (excindační) žaloba 623 Jiné - - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zák. č. 168/1999 Sb.) 6228 ostatní - 49 Průměr celkem podskupina 49

14 Průměr skupina 26 12) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení 711 žaloba - pro zmatečnost žaloba - (návrh) na obnovu řízení 176 Průměr celkem podskupina 1378 Průměr skupina ) Restituční zákony 721 zák. - č. 119/199 Sb., o soudní rehabilitaci 722 zák. - č. 43/199 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 723 zák. - č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 724 zák. - č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 443 zemědělského majetku 725 zák. - č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 726 zák. - č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 727 zák. - č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrác. majetk. práv vyplývajících ze zákona č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrov. tělových. org. Průměr celkem podskupina 443 Průměr skupina 443 Průměr celkem 464

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ)

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) Průměrné délky civilního řízení ode dne nápadu do dne právní moci MS Praha ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 - ochrana osobnosti osobně (

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Cheb 111 112 113

Více

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 3 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111-112

Více

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Chomutov 111

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014) 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1-654 Předmět úpravy a její základní zásady 1-14 Soukromé právo 1-8 Užití předpisů občanského 9-11 Ochrana soukromých práv 12-14 Svépomoc

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ Martin Kornel, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI

Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI A. Základy veřejného a soukromého p ráv a... 1 Kapitola 1. Základy právní teorie... 3 1. Právo

Více

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23 OBSAH P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í... 19 P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í... 22 S E Z N A M Z K R A T E K... 23 S E Z N A M A U T O R Ů... 24 Č Á S T I. V Z O R Y P O D L E O B Č A N S K É H O

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více