Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně ( 82 NOZ) 112 ochrana - osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) 113 nakládání - částmi lidského těla ( 111 NOZ) 114 ochrana - lidského těla po smrti ( 113 NOZ) 115 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina b) Právnické osoby 1111 názvu - ( 135 odst. 1 NOZ) 1112 pověsti - ( 135 odst. 2 NOZ) 1113 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina c) Podnikatelé 1121 obchodní - firmy ( 423 a násl. NOZ) Průměr celkem podskupina Průměr skupina 2) Statusové věci právnických osob ( 118 až 488, 316, 319, 325, 341 až 353 NOZ, ZOK) a) Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva, včetně evropské společnosti EHZS, EDS) Obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) 121 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 122 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 123 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi 114 společníky (členy) navzájem 124 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány 125 neplatnosti - usnesení valné hromady 121 ostatní - Evropské společnosti 1211 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1212 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1213 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem 1214 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány 1215 neplatnosti - usnesení valné hromady 122 ostatní - Evropská hospodářská zájmová sdružení 1221 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1222 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1223 právní - vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem

2 1224 Evropská - hospodářská zájmová sdružení - právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány Družstva 1225 neplatnosti - usnesení valné hromady 123 ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1232 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1233 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1234 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1235 neplatnosti - usnesení členské schůze 124 ostatní - Evropské družstevní společnosti 1241 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1242 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1243 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1244 právní - vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1245 neplatnosti - usnesení členské schůze 125 ostatní - Průměr celkem podskupina 114 b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) 1251 právní - vztahy 1252 statusové - věci zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina 337 c) Fundace Nadace Nadační fond 1254 právní - vztahy 1255 statusové - věci 1256 zrušení - a jmenování likvidátora 1257 právní - vztahy 1258 statusové - věci 1259 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) Ústavy 126 právní - vztahy 1261 statusové - věci 1262 zrušení - a jmenování likvidátora Obecně prospěšné společnosti 1263 právní - vztahy 1264 statusové - věci 1265 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina

3 e) Společenství vlastníku jednotek 1266 jednání - shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho 82 vzniklých Průměr celkem podskupina 82 f) Státní podnik 1267 zrušení - a jiné související vztahy Průměr celkem podskupina g) Ostatní 1299 ostatní Průměr celkem podskupina 253 Průměr skupina 197 3) Jiné vztahy podnikatelů a právnických osob (včetně insolvenčních správců) 131 právní - vztahy mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich konkursní podstaty, popř. nuceným správce, který ji byl ustanoven 132 právní - vztahy mezi dlužníkem (podnikatelem) a insolvenčním správcem týkající se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty 133 incidenční - spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (včetně 23a IZ) 134 incidenční - spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle 225 odst. 5 IZ 135 incidenční - spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela 136 incidenční - spory na základě odpůrčí žaloby 137 incidenční - spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem 138 ostatní - incidenční spory, které insolvenční zákon takto označí (např. 178, 179, 186, 233, 239, 289, 373, 385 IZ) 139 ostatní - incidenční spory 131 právní - vztahy mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil 1399 ostatní Průměr celkem podskupina 272 Průměr skupina 272 4) Rodinné právo, včetně registrovaného partnerství (zákon o registrovaném partnerství - zák. č. 115/26 Sb.) a) Manželství Neplatné a zdánlivé 211 určení, - zda tu je nebo není ( 678 NOZ) 212 určení, - zda je neplatné (prohlášeno za neplatné - vyhověno návrhu) nebo platné (návrh zamítnut) ( 68, 684 a 685 NOZ) Vyživovací povinnosti 213 stanovena - ve prospěch manželky změna - té ve prospěch manželky stanovena - ve prospěch manžela 216 změna - té ve prospěch manžela 217 zrušena - ta mezi manžely 218 stanovena - ve prospěch rozvedené manželky změna - té ve prospěch rozvedené manželky stanovena - ve prospěch rozvedeného manžela změna - té ve prospěch rozvedeného manžela

4 2112 zrušena - ta mezi rozvedenými manžely Společné jmění manželů 2113 práva - a povinnosti vyplývající manželům 2114 zúžení rozšíření obnovení vypořádání zrušení ostatní - spory 226 Bydlení po zániku manželství 212 založení - věcného břemene bydlení ve prospěch pozůstalého manžela ( 767 odst. 2 NOZ) 2121 zrušení - dosavadního práva jednoho z manželů domu nebo bytu 134 ( 768 NOZ) 2122 vystěhování - jeho z rozvedených manželů z nájemního bytu ( NOZ) 2123 ostatní Ostatní (neuvedené ani v jiných skupinách) 213 ostatní - spory mezi manžely Neplatnost právního jednání 2131 zcizení - domu nebo bytu ( 747 NOZ) 2132 ukončení - nebo omezení nájemního práva ( 748 NOZ) Průměr celkem podskupina 51 b) Registrované partnerství Neplatné a neexistující Zánik 221 určení, - zda tu je nebo není 222 určení, - zda je neplatné nebo platné 223 zrušení Vyživovací povinnosti 224 stanovena - mezi ženami 225 stanovena - mezi muži 226 změna - mezi ženami 227 změna - mezi muži 228 zrušena - ta mezi registrovanými partnery 229 stanovena - mezi ženami po zrušení 221 stanovena - mezi muži po zrušení 2211 změna - mezi ženami po zrušení 2212 změna - mezi muži po zrušení 2213 zrušena - ta mezi bývalými registrovanými partnery Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 222 ostatní - spory mezi partnery Průměr celkem podskupina 268 c) Ostatní spory z rodinného práva Vyživovací povinnost 2221 vyživovací - povinnost rodičů k zletilým dětem vyživovací - povinnost dětí k rodičům vyživovací - povinnost mezi ostatními příbuznými zrušení - vyživovací povinnosti mezi příbuznými, rodiči a dětmi 36 Vyživovací povinnosti neprovdané matce 2225 vyživovací - povinnost otce dítě po dobu dvou let 67

5 2226 příspěvek - na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem povinnost - přispívat na výživu dítěte po dobu mateřské dovolené 197 Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 23 ostatní - spory v rodinném právu 452 Průměr celkem podskupina 439 Průměr skupina 468 5) Věcná práva (vlastnické vztahy) a) Držba (žaloba z rušené držby - ust. 176 a násl. o.s.ř.) 231 vydání - nebo vrácení věci v držbě ( 995 NOZ) 232 zákaz - provádění stavby ( 14 NOZ) 233 ochrana - nebo uchování držby ( 17 NOZ) určení - držby ( 995 a 19 NOZ) 231 ostatní Průměr celkem podskupina 87 b) Vlastnictví 2311 vydání - nebo vrácení věci ( 14 NOZ) určení - vlastnictví sousedské - spory ( 113 až 126 NOZ) 2314 uložení - povinnosti oplotit pozemek ( 127 NOZ) 2315 určení - hranice mezi pozemky ( 128 NOZ) 2316 zřízení - nezbytné cesty ( 129 a 132 NOZ) 2317 zrušení - nezbytné cesty ( 134 NOZ) 2318 právo - stavby - spory ( 183 až 187 NOZ) ostatní Průměr celkem podskupina 552 c) Spoluvlastnictví 2321 úprava - poměrů ( 1139 NOZ) 2322 oddělení, - rozdělení nebo zrušení ( 1143 NOZ) odložení - zrušení ( 1155 NOZ) 2324 odložení - oddělení ze spoluvlastnictví ( 1157 NOZ) 233 ostatní Průměr celkem podskupina 1196 d) Bytové spoluvlastnictví 2331 odstranění - vady prohlášení ( 1168 NOZ) 2332 provedení - změny prohlášení ( 1169 NOZ) 2333 smlouva - o výstavbě ( 117 a násl. NOZ) 2334 majetkově - finanční vztahy ( 1175 a násl. NOZ) zrušení ostatní Průměr celkem podskupina 295 e) Přídatné spoluvlastnictví 2341 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2342 odvolání - správce ( 1231 odst. 2, 1233 odst. 2 NOZ) 235 ostatní - Průměr celkem podskupina f) Společenství jmění 2351 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2355 ostatní - Průměr celkem podskupina

6 g) Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 236 ostatní - věcná práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina 569 6) Věcná práva k cizím věcem 2361 právo - stavby 2362 věcná - břemena - služebnosti věcná - břemena - reálná břemena zástavní - právo zástavní - právo - soudní prodej zástavy ( 354 ZŘS) zadržovací - právo Průměr celkem podskupina 486 Průměr skupina 486 7) Správa cizího majetku 2371 nahrazení - souhlasu beneficienta ( 144 NOZ) 2372 náhrady - škody ostatní Průměr celkem podskupina 41 Průměr skupina 41 8) Dědické právo 2381 neplatnost - závěti 2382 vydání - dědictví ostatní - spory z dědického práva 581 Průměr celkem podskupina 544 Průměr skupina 544 9) Závazkové právo a) Z právního jednání obecně Zajištění a utvrzení dluhu 311 jistota ručení finanční - záruka 314 zajišťovací - převod práva 315 dohoda - o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů smluvní - pokuta uznání - dluhu ostatní Relativní neúčinnost 3111 Z právního - jednání obecně - Relativní neúčinnost - prohlášení právního jednání dlužníka vůči věřiteli za právně neúčinné - odpůrčí žaloba 3112 Z právního - jednání obecně - Relativní neúčinnost - náhrada škody podle 596 NOZ Průměr celkem podskupina 356 b) Ze smluv Spory z koupě ( 279 až 2183 NOZ) 3121 movitosti nemovitosti - 79 spory z prodeje zboží v obchodě 3123 spory - z prodeje zboží v obchodě - odpovědnost za vady (jakost) 37 a vadného plnění 3124 spory - z prodeje zboží v obchodě - zaplacení kupní ceny 348

7 3125 spory - z prodeje zboží v obchodě - ostatní spory - z koupě závodu nebo jeho části Spory z nájmu ( 221 až 2331, 2346 a 2347 NOZ) obecně bytu a domu 3127 obecně - - nájemné obecně - - podnájem obecně - - ostatní bytu - a domu - vznik a trvání nájmu bytu - a domu - nájemné a jiné platby bytu - a domu - určení nájemného bytu - a domu - neplatnost výpovědi bytu - a domu - vyklizení bytu - a domu - podnájem bytu bytu - a domu - ostatní nájem - prostoru sloužícího podnikání podnikatelský - pronájem věcí movitých dopravního - prostředku ubytování obsahující - ujednání o budoucí koupi nájemcem (tzv. leasingové 337 smlouvy) 315 ostatní Spory z pachtu ( 2332 až 2357 NOZ) 3151 pachtu - závodu nebo jeho části 3152 ostatní - Spory z licence ( 2358 až 2389 NOZ) 3153 obecně podlicence odměna nakladatelská - (licenční smlouva nakladatelská) 316 ostatní - Spory z úvěru ( 2395 až 24 NOZ) 3161 u bankovních - institucí u nebankovních - institucí 27 Spory z úschov ( 242 až 2414 NOZ) 3163 obecně cenného - papíru 317 ostatní - Spory z příkazu ( 243 až 2444 NOZ) 3171 obecně obstarání - věci ostatní Spory z přepravy ( 255 až 2585 NOZ) 3176 osob - (osobní přeprava, včetně náhrad jízdného a pokuty v hromadné 98 dopravě) 3177 věcí - (nákladní přeprava) z provozu - dopravního prostředku 297 Spory z díla ( 2586 až 2635 NOZ) zhotovení věci na zakázku 3179 zhotovení - věci na zakázku - odpovědnost za vady 158

8 318 zhotovení - věci na zakázku - ostatní 322 oprava a úprava věci na zakázku 3181 oprava - a úprava věci na zakázku - odpovědnost za vady oprava - a úprava věci na zakázku - ostatní obecně stavba - na objednávku zhotovení - díla s nehmotným výsledkem ostatní Spory z péče o zdraví ( 2636 až 2651 NOZ) 3191 poskytování - péče záznamy - o péči o zdraví 3195 ostatní Spory z účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ( 2662 až 27 NOZ) 3196 obecně platební jiný - než platební vkladní - knížka 32 jednorázový - vklad 321 akreditiv inkaso ostatní Spory z pojištění ( 2756 až 2872 NOZ) 3211 placení - pojistného plnění - z pojistné události ostatní Spory ze smlouvy o smlouvě budoucí ( 1785 a násl. NOZ) 3221 určení - obsahu smlouvy o smlouvě budoucí ( 1787 NOZ) 3222 ostatní Spory z dalších smluv 3223 spory - z darování ( 255 až 278 NOZ) spory - ze směny ( 2184 až 2188 NOZ) spory - z výprosy ( 2189 až 2192 NOZ) 3226 spory - z výpůjčky ( 2193 až 22 NOZ) spory - ze zápůjčky ( 239 až 2394 NOZ) spory - ze skladování ( 2415 až 2429 NOZ) spory - ze zprostředkování ( 2445 až 2454 NOZ) spory - z komise ( 2455 až 247 NOZ) spory - ze zasílatelství ( 2471 až 2482 NOZ) spory - z obchodního zastoupení ( 2483 až 252 NOZ) spory - ze zájezdu ( 2521 až 2549 NOZ) spory - z kontrolní činnosti ( 2652 až 2661 NOZ) spory - z dalších smluv - spory z důchodu ( 271 až 276 NOZ) spory - z výměnku ( 277 až 2715 NOZ) 3237 spory - ze společností ( 2716 až 2746 NOZ) 3238 spory - z tiché společnosti ( 2747 až 2755 NOZ) 3239 spory - ze sázek ( 2756, 2757 a 2783 až 288 NOZ) 324 spory - z her ( 2756, 2757 a 2881 NOZ) spory - z losů ( 2756, 2757 a 2882 NOZ) 3242 spory - z veřejného příslibu ( 2884 až 2889 NOZ) 3243 spory - ze slibu odškodnění ( 289 až 2893 NOZ)

9 325 spory - z ostatních smluv ( 1746 odst. 2 NOZ) 292 Průměr celkem podskupina 498 c) Z deliktů Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 3251 škoda - způsobená nezletilým ( 292 odst. 1 NOZ) 3252 škoda - způsobená osobou stiženou duševní poruchou ( 292 odst. 2 NOZ) 3253 škoda - způsobená osobou vlastní vinou uvedenou do 119 nekontrolovatelného stavu ( 2922 NOZ) 3254 škoda - způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ( 2923 NOZ) 3255 škoda - způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( NOZ) 3256 škoda - způsobená nesplněním zákonné povinnosti ( 291 až NOZ) 3257 škoda - způsobená nesplněním smluvní povinnosti ( 2913 NOZ) škoda - způsobená provozní činností ( 2924 NOZ) škoda - způsobená provozem zvlášť nebezpečným ( 2925 NOZ) 326 škoda - na nemovité věci ( 2926 NOZ) škoda - z provozu dopravního prostředku v silniční dopravě ( 2927 až NOZ) 3262 škoda - z provozu na železnici a při provozu jiné kolejové dopravy 74 ( 2927 až 2931 NOZ) 3263 škoda - z provozu v letecké dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) škoda - z provozu v jiné dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3265 škoda - způsobená zvířetem ( 2933 až 2935 NOZ) škoda - způsobená věcí ( 2936 až 2938 NOZ) 3267 škoda - způsobená vadu výrobku ( 2939 až 2943 NOZ) škoda - způsobená na převzaté věci ( 2944 NOZ) škoda - způsobená na odložené věci ( 2945 NOZ) škoda - způsobená na vnesené věci ( 946 až 2949 NOZ) škoda - způsobená informací nebo radou ( 295 NOZ) 3272 škoda - způsobená trestným činem odpovědnost - za škodu v ostatních případech vypořádání - (regres) mezi škůdci nebo za jinou osobu ( a 2917 NOZ) 3275 vypořádání - (regres) mezi provozovateli ( 2932 NOZ) ostatní Zneužití a omezení soutěže 331 věci - konkurenční doložky ( 2975 NOZ) 332 nekalá - soutěž ( 2972 až 2974 a 2976 až 299 NOZ) Průměr celkem podskupina 665 d) Z jiných právních důvodů 333 bezdůvodné - obohacení ( 2991 až 35 NOZ) nepřikázané - jednatelství ( 36 až 311 NOZ) 335 upotřebení - cizí věci k prospěchu jiného ( 312 až 314 NOZ) Průměr celkem podskupina 429 e) Z cenných papírů 336 spory - ze směnek, šeků a jiných cenných papírů Průměr celkem podskupina Průměr skupina 493 1) Pracovní věci (zákoník práce - zák. č. 262/26 Sb.)

10 a) Pracovní poměr a jiné pracovní dohody 511 vznik - pracovního poměru 512 trvání - pracovního poměru (změny v pracovním poměru) spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví 514 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnanci se zdravotním postižením ( 247 zákoníku práce) 515 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečujících o dítě a o jiné f.o. ( 248 až 242 ZP) 516 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - mladistvý zaměstnanci ( 243 až 247 zákoníku práce) 517 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnancem skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. a) zákoníku práce 519 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. b) zákoníku práce 511 sskončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem 631 podle 52 písm. c) zákoníku práce 5111 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. d) zákoníku práce 5112 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. e) zákoníku práce 5113 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. f) zákoníku práce 5114 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. g) zákoníku práce 5115 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnavatelem podle písm. h) zákoníku práce 5116 skončení - pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví 5117 skončení - pracovního poměru - ostatní případy platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany 433 zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 5119 platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany 782 zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce 512 platnost - okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance platnost - okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zákonného zástupce nezletilého zaměstnance 5122 dohody - o pracích konaných mimo pracovní poměr ostatní - 49 Průměr celkem podskupina 648 b) Odměňování a jiné finanční vztahy 5151 nároky - na mzdu (plat) a náhradu mzdy (platu) nároky - za práci přesčas 5153 nároky - za pracovní pohotovost 5154 jiné - mzdové nároky vrácení - neprávem vyplacené mzdy (náhrady mzdy/platu) 5156 mzdová - diskriminace na základě pohlaví 5157 náhrady - výdajů v souvislosti s výkonem práce odstupné - 56

11 517 ostatní Průměr celkem podskupina 33 c) Náhrada škody a odpovědnost v pracovních vztazích 5171 odpovědnost - zaměstnance za škodu ( 25 zákoníku práce) odpovědnost - zaměstnance za škodu za nesplnění povinnosti 247 k odvrácení škody ( 251 zákoníku práce) 5173 odpovědnost - zaměstnance za škodu za schodek na svěřených hodnotách ( 252 až 254 zákoníku práce) 5174 odpovědnost - zaměstnance za škodu za ztrátu svěřených věcí ( 255 a 256 zákoníku práce) 5175 ostatní - případy odpovědnosti zaměstnance za škodu rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance 5177 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu ( 265 zákoníku práce) 5178 odpovědnost - zaměstnavatele při odvracení škody ( 266 zákoníku práce) 5179 odpovědnost - zaměstnavatele na odložených věcech ( 267 zákoníku práce) 518 rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele 519 ostatní Průměr celkem podskupina 538 d) Zabezpečení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( 365 až 393 zákoníku práce) 5191 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech odpovědnost - zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání 5193 náhrada - za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 5194 náhrada - za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5195 náhrada - za bolest a ztížení společenského uplatnění náhrada - za účelně vynaložené náklady spojené s léčením náhrada - věcné škody 5198 náhrada - při úmrtí zaměstnance za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem 5199 náhrada - nákladů při úmrtí zaměstnance na výživu pozůstalých 52 jednorázové - odškodnění pozůstalých 521 náhrada - nákladů věcné škody při úmrtí zaměstnance 521 ostatní - Průměr celkem podskupina 111 e) Ostatní (neuvedeno v ostatních skupinách) 5211 obsah - potvrzení o zaměstnání 5212 obsah - posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) spory - dle zák. č. 118/2 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 116 neschopnosti zaměstnavatele 5214 ostatní - spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace v pracovních věcech 53 ostatní - pracovní spory 1551 Průměr celkem podskupina 822 Průměr skupina ) Ostatní věci upravené jinými předpisy a) Odpovědnost státu a územních samosprávných celků (zák. č. 82/1998 Sb.) 611 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím (mimo soudní 15 řízení) 612 náhrada - škody způsobená nesprávným úředním postupem 16

12 613 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím v soudním řízení 614 náhrada - škody způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu (trestního opatření) nebo ochranného opatření 615 náhrada - škody za nepřiměřenou délku soudního řízení spory - z regresivních úhrad 613 ostatní - 84 Průměr celkem podskupina 967 b) Rozhodčí smlouvy a nálezy (zák. č. 216/1994 Sb.) 6131 neplatnost - rozhodčí smlouvy zrušení - rozhodčího nálezu 798 Průměr celkem podskupina 532 c) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (část pátá o.s.ř.) 6133 vklad - práva k nemovitostem 6134 ostatní Průměr celkem podskupina 771 d) Samosprávné komory 6135 spory - podle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb.) spory - podle zákona České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (zák. č. 22/1991 Sb.) 6137 spory - podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (zák. č. 381/1991 Sb.) 6138 spory - podle zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zák. č. 31/1992 Sb.) 6139 spory - podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (zák. č. 523/1992 Sb.) 615 ostatní - Průměr celkem podskupina 574 e) Ochrana práv spotřebitelů 6151 řízení - podle ust. 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. Průměr celkem podskupina f) Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/29 Sb.) 6152 spory - podle antidiskriminačního zákona (kromě věcí uvedených ve skupině - pracovní věci) Průměr celkem podskupina g) Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví (směrnice č. 24/48/ES) Autorský zákon (zák. č. 121/2 Sb.) 6153 spory - z autorského práva spory - z práva související s právem autorským 6155 spory - z práva pořizovatele databáze 6156 spory - vycházející z kolektivní správy práv 616 ostatní - Průmyslové vlastnictví (zák. č. 221/26 Sb.) 6161 ochranné - známky (zák. č. 441/23 Sb.) 6162 užitné - vzory (zák. č. 478/1992 Sb.) 6163 průmyslové - vzory (zák. č. 27/2 Sb.) 6164 vynálezy - a zlepšovací návrhy (zák. č. 527/199 Sb.) 6165 topografie - polovodičových výrobků (zák. č. 529/1991 Sb.) 6166 biotechnologické - vynálezy (zák. č. 26/2 Sb.) 6167 označení - původu a zeměpisná označení (zák. č. 452/21 Sb.) Průměr celkem podskupina

13 h) náhrada škody nebo jiné újmy (podle jiných předpisů než NOZ a ZP) 6168 náhrada - škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh ( 1 IZ) 6169 náhrada - škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147 IZ) ostatní - 25 Průměr celkem podskupina 186 i) poplatky 6181 rozhlasový - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) televizní - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) regulační - poplatky ve zdravotnictví (zák. č. 48/1997 Sb.) placení - mýtného za užívání pozemních komunikací (zák. 417 č. 13/1997 Sb.) 62 ostatní Průměr celkem podskupina 262 j) stavební zákona (zák. č. 183/26 Sb.) a zákon o vyvlastnění (zák. č. 184/26 Sb.) 621 výše - kupní ceny podle 11 odst. 7 stavebního zákona 622 výše - náhrady podle 12 odst. 5 stavebního zákona 623 podle - zákona o vyvlastnění 621 ostatní - Průměr celkem podskupina k) zákon o kolektivním vyjednávání (zák. č. 2/1991 Sb.) 6211 nezákonnost - stávky 6212 nezákonnost - výluky 6213 zrušení - rozhodnutí rozhodce 6214 náhrada - škody z nezákonnosti stávky Průměr celkem podskupina l) energetický zákon (zák. č. 458/2 Sb.) 6215 úhrady - za dodávky elektrické energie, plynu nebo tepla ostatní Průměr celkem podskupina 22 m) vodovody a kanalizace (zák. č. 274/21 Sb.) 6221 úhrady - za dodávku vody (vodné a stočné) ostatní - Průměr celkem podskupina 479 n) elektronická komunikace (zák. č. 127/25 Sb.) 6223 úhrady - za telekomunikační služby (neplacení) ostatní Průměr celkem podskupina 387 o) burzovní obchody 6225 komoditní - burzy (zák. č. 229/1992 Sb.) 6226 ostatní - Průměr celkem podskupina p) jiné 6227 lustrační - zákon (zák. č. 451/1991 Sb.) 6229 Jiné - - vylučovací (excindační) žaloba 623 Jiné - - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zák. č. 168/1999 Sb.) 6228 ostatní - 49 Průměr celkem podskupina 49

14 Průměr skupina 26 12) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení 711 žaloba - pro zmatečnost žaloba - (návrh) na obnovu řízení 176 Průměr celkem podskupina 1378 Průměr skupina ) Restituční zákony 721 zák. - č. 119/199 Sb., o soudní rehabilitaci 722 zák. - č. 43/199 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 723 zák. - č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 724 zák. - č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 443 zemědělského majetku 725 zák. - č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 726 zák. - č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 727 zák. - č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrác. majetk. práv vyplývajících ze zákona č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrov. tělových. org. Průměr celkem podskupina 443 Průměr skupina 443 Průměr celkem 464

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ...2 strana POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY: Obecná část PP/O/2012...2 : Právní ochrana vlastníka vozidla ZPP/V/2012...5 Právní ochrana řidiče

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více