Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně ( 82 NOZ) ochrana - osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) nakládání - částmi lidského těla ( 111 NOZ) 114 ochrana - lidského těla po smrti ( 113 NOZ) 115 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina 795 b) Právnické osoby 1111 názvu - ( 135 odst. 1 NOZ) 1112 pověsti - ( 135 odst. 2 NOZ) tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina 139 c) Podnikatelé 1121 obchodní - firmy ( 423 a násl. NOZ) Průměr celkem podskupina Průměr skupina 832 2) Statusové věci právnických osob ( 118 až 488, 316, 319, 325, 341 až 353 NOZ, ZOK) a) Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva, včetně evropské společnosti EHZS, EDS) Obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) Evropské společnosti 121 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) právní - vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a - statutárními orgány neplatnosti - usnesení valné hromady ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1212 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1213 právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a - statutárními orgány 1215 neplatnosti - usnesení valné hromady 122 ostatní - Evropská hospodářská zájmová sdružení Družstva 1221 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1222 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1223 právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem 1224 Evropská hospodářská zájmová sdružení - právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy - mezi společníky (členy) a statutárními orgány 1225 neplatnosti - usnesení valné hromady 123 ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1232 právní - vztahy související se zrušením a likvidací právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1361 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich 1234 statutárními - orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány

2 1235 neplatnosti - usnesení členské schůze ostatní Evropské družstevní společnosti 1241 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1242 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1243 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1244 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními - orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1245 neplatnosti - usnesení členské schůze ostatní - Průměr celkem podskupina 1272 b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) 1251 právní - vztahy 1252 statusové - věci 1253 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina c) Fundace Nadace 1254 právní - vztahy 1255 statusové - věci 1256 zrušení - a jmenování likvidátora Nadační fond 1257 právní - vztahy 1258 statusové - věci 1259 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina d) Ústavy (včetně obecně prospěšných společností) Ústavy 126 právní - vztahy 1261 statusové - věci 1262 zrušení - a jmenování likvidátora Obecně prospěšné společnosti 1263 právní - vztahy 1264 statusové - věci 1265 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina e) Společenství vlastníku jednotek jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho 1266 vzniklých Průměr celkem podskupina 1257 f) Státní podnik 1267 zrušení - a jiné související vztahy Průměr celkem podskupina g) Ostatní 1299 ostatní Průměr celkem podskupina 178 Průměr skupina 127 3) Jiné vztahy podnikatelů a právnických osob (včetně insolvenčních správců) právní vztahy mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich 131 konkursní - podstaty, popř. nuceným správce, který ji byl ustanoven právní vztahy mezi dlužníkem (podnikatelem) a insolvenčním správcem týkající - se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty incidenční spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (včetně - 23a IZ) incidenční spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení - podle 225 odst. 5 IZ incidenční spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela - 616

3 136 incidenční - spory na základě odpůrčí žaloby incidenční spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením - povinností insolvenčním správcem 138 ostatní incidenční spory, které insolvenční zákon takto označí (např. 178, 179, 186, 233, 239, 289, 373, 385 IZ) ostatní - incidenční spory právní - vztahy mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil 1399 ostatní Průměr celkem podskupina 945 Průměr skupina 945 4) Rodinné právo, včetně registrovaného partnerství (zákon o registrovaném partnerství - zák. č. 115/26 Sb.) a) Manželství Neplatné a zdánlivé 211 určení, - zda tu je nebo není ( 678 NOZ) 212 určení, zda je neplatné (prohlášeno za neplatné - vyhověno návrhu) nebo - platné (návrh zamítnut) ( 68, 684 a 685 NOZ) Vyživovací povinnosti 213 stanovena - ve prospěch manželky 214 změna - té ve prospěch manželky 215 stanovena - ve prospěch manžela 216 změna - té ve prospěch manžela 217 zrušena - ta mezi manžely 218 stanovena - ve prospěch rozvedené manželky 219 změna - té ve prospěch rozvedené manželky 211 stanovena - ve prospěch rozvedeného manžela 2111 změna - té ve prospěch rozvedeného manžela 2112 zrušena - ta mezi rozvedenými manžely Společné jmění manželů 2113 práva - a povinnosti vyplývající manželům 2114 zúžení rozšíření obnovení vypořádání zrušení ostatní - spory Bydlení po zániku manželství založení věcného břemene bydlení ve prospěch pozůstalého manžela 212 ( 767 odst. 2 NOZ) 2121 zrušení dosavadního práva jednoho z manželů domu nebo bytu ( vystěhování jeho z rozvedených manželů z nájemního bytu ( ostatní - Ostatní (neuvedené ani v jiných skupinách) 213 ostatní - spory mezi manžely Neplatnost právního jednání 2131 zcizení - domu nebo bytu ( 747 NOZ) 2132 ukončení - nebo omezení nájemního práva ( 748 NOZ) Průměr celkem podskupina b) Registrované partnerství Neplatné a neexistující 221 určení, - zda tu je nebo není 222 určení, - zda je neplatné nebo platné Zánik 223 zrušení - Vyživovací povinnosti 224 stanovena - mezi ženami 225 stanovena - mezi muži 226 změna - mezi ženami 227 změna - mezi muži 228 zrušena - ta mezi registrovanými partnery 229 stanovena - mezi ženami po zrušení 221 stanovena - mezi muži po zrušení

4 2211 změna - mezi ženami po zrušení 2212 změna - mezi muži po zrušení 2213 zrušena - ta mezi bývalými registrovanými partnery Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 222 ostatní - spory mezi partnery Průměr celkem podskupina c) Ostatní spory z rodinného práva Vyživovací povinnost 2221 vyživovací - povinnost rodičů k zletilým dětem 2222 vyživovací - povinnost dětí k rodičům 2223 vyživovací - povinnost mezi ostatními příbuznými 2224 zrušení - vyživovací povinnosti mezi příbuznými, rodiči a dětmi Vyživovací povinnosti neprovdané matce 2225 vyživovací - povinnost otce dítě po dobu dvou let 2226 příspěvek - na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem 2227 povinnost - přispívat na výživu dítěte po dobu mateřské dovolené Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 23 ostatní - spory v rodinném právu Průměr celkem podskupina Průměr skupina 5) Věcná práva (vlastnické vztahy) a) Držba (žaloba z rušené držby - ust. 176 a násl. o.s.ř.) 231 vydání - nebo vrácení věci v držbě ( 995 NOZ) 232 zákaz - provádění stavby ( 14 NOZ) 233 ochrana - nebo uchování držby ( 17 NOZ) 234 určení - držby ( 995 a 19 NOZ) 231 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Vlastnictví 2311 vydání - nebo vrácení věci ( 14 NOZ) 2312 určení - vlastnictví 2313 sousedské - spory ( 113 až 126 NOZ) 2314 uložení - povinnosti oplotit pozemek ( 127 NOZ) 2315 určení - hranice mezi pozemky ( 128 NOZ) 2316 zřízení - nezbytné cesty ( 129 a 132 NOZ) 2317 zrušení - nezbytné cesty ( 134 NOZ) 2318 právo - stavby - spory ( 183 až 187 NOZ) 232 ostatní Průměr celkem podskupina 4444 c) Spoluvlastnictví 2321 úprava - poměrů ( 1139 NOZ) 2322 oddělení, - rozdělení nebo zrušení ( 1143 NOZ) 2323 odložení - zrušení ( 1155 NOZ) 2324 odložení - oddělení ze spoluvlastnictví ( 1157 NOZ) 233 ostatní - Průměr celkem podskupina d) Bytové spoluvlastnictví 2331 odstranění - vady prohlášení ( 1168 NOZ) 2332 provedení - změny prohlášení ( 1169 NOZ) 2333 smlouva - o výstavbě ( 117 a násl. NOZ) 2334 majetkově - finanční vztahy ( 1175 a násl. NOZ) 2335 zrušení ostatní - Průměr celkem podskupina e) Přídatné spoluvlastnictví 2341 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2342 odvolání - správce ( 1231 odst. 2, 1233 odst. 2 NOZ) 235 ostatní - Průměr celkem podskupina f) Společenství jmění 2351 oddělení, - rozdělení nebo zrušení

5 2355 ostatní - Průměr celkem podskupina g) Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 236 ostatní - věcná práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina ) Věcná práva k cizím věcem 2361 právo - stavby 2362 věcná - břemena - služebnosti 2363 věcná - břemena - reálná břemena 2364 zástavní - právo 2365 zástavní - právo - soudní prodej zástavy ( 354 ZŘS) 2366 zadržovací - právo Průměr celkem podskupina Průměr skupina 7) Správa cizího majetku 2371 nahrazení - souhlasu beneficienta ( 144 NOZ) 2372 náhrady - škody ostatní Průměr celkem podskupina 738 Průměr skupina 738 8) Dědické právo 2381 neplatnost - závěti 2382 vydání - dědictví 239 ostatní - spory z dědického práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina 9) Závazkové právo a) Z právního jednání obecně Zajištění a utvrzení dluhu 311 jistota ručení finanční - záruka 314 zajišťovací - převod práva 315 dohoda - o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 316 smluvní - pokuta uznání - dluhu ostatní Relativní neúčinnost 3111 Z právního jednání obecně - Relativní neúčinnost - prohlášení právního jednání - dlužníka vůči věřiteli za právně neúčinné - odpůrčí žaloba 3112 Z právního jednání obecně - Relativní neúčinnost - náhrada škody podle NOZ Průměr celkem podskupina 895 b) Ze smluv Spory z koupě ( 279 až 2183 NOZ) 3121 movitosti nemovitosti spory z prodeje zboží v obchodě spory z prodeje zboží v obchodě - odpovědnost za vady (jakost) 3123 a - vadného plnění spory - z prodeje zboží v obchodě - zaplacení kupní ceny spory - z prodeje zboží v obchodě - ostatní spory - z koupě závodu nebo jeho části 628 Spory z nájmu ( 221 až 2331, 2346 a 2347 NOZ) obecně 3127 obecně - - nájemné obecně - - podnájem obecně - - ostatní bytu a domu 3131 bytu - a domu - vznik a trvání nájmu

6 3132 bytu - a domu - nájemné a jiné platby 3133 bytu - a domu - určení nájemného 3134 bytu - a domu - neplatnost výpovědi 3135 bytu - a domu - vyklizení 3136 bytu - a domu - podnájem bytu 3137 bytu - a domu - ostatní 3138 nájem - prostoru sloužícího podnikání podnikatelský - pronájem věcí movitých dopravního - prostředku ubytování obsahující ujednání o budoucí koupi nájemcem (tzv. leasingové smlouvy) ostatní Spory z pachtu ( 2332 až 2357 NOZ) 3151 pachtu - závodu nebo jeho části 3152 ostatní - Spory z licence ( 2358 až 2389 NOZ) 3153 obecně podlicence odměna nakladatelská - (licenční smlouva nakladatelská) 316 ostatní Spory z úvěru ( 2395 až 24 NOZ) 3161 u - bankovních institucí u - nebankovních institucí 555 Spory z úschov ( 242 až 2414 NOZ) 3163 obecně cenného - papíru 317 ostatní - Spory z příkazu ( 243 až 2444 NOZ) 3171 obecně obstarání - věci 3175 ostatní - Spory z přepravy ( 255 až 2585 NOZ) osob (osobní přeprava, včetně náhrad jízdného a pokuty v hromadné 3176 dopravě) věcí - (nákladní přeprava) z - provozu dopravního prostředku 447 Spory z díla ( 2586 až 2635 NOZ) zhotovení věci na zakázku 3179 zhotovení - věci na zakázku - odpovědnost za vady zhotovení - věci na zakázku - ostatní 11 oprava a úprava věci na zakázku 3181 oprava - a úprava věci na zakázku - odpovědnost za vady oprava - a úprava věci na zakázku - ostatní obecně stavba - na objednávku zhotovení - díla s nehmotným výsledkem ostatní - 78 Spory z péče o zdraví ( 2636 až 2651 NOZ) 3191 poskytování - péče 3192 záznamy - o péči o zdraví 3195 ostatní - Spory z účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ( 2662 až 27 NOZ) 3196 obecně platební jiný - než platební 3199 vkladní - knížka 32 jednorázový - vklad 321 akreditiv inkaso ostatní -

7 Spory z pojištění ( 2756 až 2872 NOZ) 3211 placení - pojistného plnění - z pojistné události ostatní Spory ze smlouvy o smlouvě budoucí ( 1785 a násl. NOZ) 3221 určení - obsahu smlouvy o smlouvě budoucí ( 1787 NOZ) 3222 ostatní Spory z dalších smluv 3223 spory - z darování ( 255 až 278 NOZ) spory - ze směny ( 2184 až 2188 NOZ) spory - z výprosy ( 2189 až 2192 NOZ) spory - z výpůjčky ( 2193 až 22 NOZ) 3227 spory - ze zápůjčky ( 239 až 2394 NOZ) spory - ze skladování ( 2415 až 2429 NOZ) spory - ze zprostředkování ( 2445 až 2454 NOZ) spory - z komise ( 2455 až 247 NOZ) spory - ze zasílatelství ( 2471 až 2482 NOZ) 3232 spory - z obchodního zastoupení ( 2483 až 252 NOZ) spory - ze zájezdu ( 2521 až 2549 NOZ) 3234 spory - z kontrolní činnosti ( 2652 až 2661 NOZ) spory - z dalších smluv - spory z důchodu ( 271 až 276 NOZ) spory - z výměnku ( 277 až 2715 NOZ) 3237 spory - ze společností ( 2716 až 2746 NOZ) 3238 spory - z tiché společnosti ( 2747 až 2755 NOZ) 3239 spory - ze sázek ( 2756, 2757 a 2783 až 288 NOZ) 324 spory - z her ( 2756, 2757 a 2881 NOZ) 3241 spory - z losů ( 2756, 2757 a 2882 NOZ) 3242 spory - z veřejného příslibu ( 2884 až 2889 NOZ) 3243 spory - ze slibu odškodnění ( 289 až 2893 NOZ) 325 spory - z ostatních smluv ( 1746 odst. 2 NOZ) 197 Průměr celkem podskupina 163 c) Z deliktů Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 3251 škoda - způsobená nezletilým ( 292 odst. 1 NOZ) 3252 škoda způsobená osobou stiženou duševní poruchou ( 292 odst škoda způsobená osobou vlastní vinou uvedenou do nekontrolovatelného - stavu ( 2922 NOZ) 3254 škoda - způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ( 2923 NOZ) 3255 škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( škoda způsobená nesplněním zákonné povinnosti ( 291 až škoda - způsobená nesplněním smluvní povinnosti ( 2913 NOZ) 3258 škoda - způsobená provozní činností ( 2924 NOZ) 3259 škoda - způsobená provozem zvlášť nebezpečným ( 2925 NOZ) 326 škoda - na nemovité věci ( 2926 NOZ) 3261 škoda z provozu dopravního prostředku v silniční dopravě ( 2927 až NOZ) 3262 škoda z provozu na železnici a při provozu jiné kolejové dopravy ( 2927 až 2931 NOZ) 3263 škoda - z provozu v letecké dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3264 škoda - z provozu v jiné dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3265 škoda - způsobená zvířetem ( 2933 až 2935 NOZ) 3266 škoda - způsobená věcí ( 2936 až 2938 NOZ) 3267 škoda - způsobená vadu výrobku ( 2939 až 2943 NOZ) 3268 škoda - způsobená na převzaté věci ( 2944 NOZ) 3269 škoda - způsobená na odložené věci ( 2945 NOZ) 327 škoda - způsobená na vnesené věci ( 946 až 2949 NOZ) 3271 škoda - způsobená informací nebo radou ( 295 NOZ) 3272 škoda - způsobená trestným činem 3273 odpovědnost - za škodu v ostatních případech 2249

8 3274 vypořádání (regres) mezi škůdci nebo za jinou osobu ( 2916 a vypořádání - (regres) mezi provozovateli ( 2932 NOZ) 33 ostatní Zneužití a omezení soutěže 331 věci - konkurenční doložky ( 2975 NOZ) 332 nekalá - soutěž ( 2972 až 2974 a 2976 až 299 NOZ) 872 Průměr celkem podskupina 85 d) Z jiných právních důvodů 333 bezdůvodné - obohacení ( 2991 až 35 NOZ) nepřikázané - jednatelství ( 36 až 311 NOZ) 335 upotřebení - cizí věci k prospěchu jiného ( 312 až 314 NOZ) 66 Průměr celkem podskupina 1957 e) Z cenných papírů 336 spory - ze směnek, šeků a jiných cenných papírů 316 Průměr celkem podskupina 316 Průměr skupina 56 1) Pracovní věci (zákoník práce - zák. č. 262/26 Sb.) a) Pracovní poměr a jiné pracovní dohody 511 vznik - pracovního poměru 512 trvání - pracovního poměru (změny v pracovním poměru) 513 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví 514 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnanci se zdravotním - postižením ( 247 zákoníku práce) 515 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečujících o dítě a - o jiné f.o. ( 248 až 242 ZP) 516 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - mladistvý zaměstnanci - ( 243 až 247 zákoníku práce) 517 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnancem písm. a) zákoníku práce písm. b) zákoníku práce 511 s 52 písm. c) zákoníku práce písm. d) zákoníku práce písm. e) zákoníku práce písm. f) zákoníku práce písm. g) zákoníku práce písm. h) zákoníku práce 5116 skončení pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví skončení - pracovního poměru - ostatní případy 5118 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - podle 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 5119 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce 512 platnost - okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 5121 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zákonného zástupce - nezletilého zaměstnance 5122 dohody - o pracích konaných mimo pracovní poměr 515 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Odměňování a jiné finanční vztahy 5151 nároky - na mzdu (plat) a náhradu mzdy (platu)

9 5152 nároky - za práci přesčas 5153 nároky - za pracovní pohotovost 5154 jiné - mzdové nároky 5155 vrácení - neprávem vyplacené mzdy (náhrady mzdy/platu) 5156 mzdová - diskriminace na základě pohlaví 5157 náhrady - výdajů v souvislosti s výkonem práce 5158 odstupné ostatní - Průměr celkem podskupina c) Náhrada škody a odpovědnost v pracovních vztazích 5171 odpovědnost - zaměstnance za škodu ( 25 zákoníku práce) 5172 odpovědnost zaměstnance za škodu za nesplnění povinnosti k - odvrácení škody ( 251 zákoníku práce) 5173 odpovědnost zaměstnance za škodu za schodek na svěřených hodnotách - ( 252 až 254 zákoníku práce) 5174 odpovědnost zaměstnance za škodu za ztrátu svěřených věcí ( 255 a zákoníku práce) 5175 ostatní - případy odpovědnosti zaměstnance za škodu 5176 rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance 5177 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu ( 265 zákoníku práce) 5178 odpovědnost zaměstnavatele při odvracení škody ( 266 zákoníku práce) odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech ( 267 zákoníku práce) rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele 519 ostatní - Průměr celkem podskupina d) Zabezpečení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( 365 až 393 zákoníku práce) 5191 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5192 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání 5193 náhrada - za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 5194 náhrada - za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5195 náhrada - za bolest a ztížení společenského uplatnění 5196 náhrada - za účelně vynaložené náklady spojené s léčením 5197 náhrada - věcné škody 5198 náhrada při úmrtí zaměstnance za účelně vynaložené náklady spojené s - léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem 5199 náhrada - nákladů při úmrtí zaměstnance na výživu pozůstalých 52 jednorázové - odškodnění pozůstalých 521 náhrada - nákladů věcné škody při úmrtí zaměstnance 521 ostatní - Průměr celkem podskupina e) Ostatní (neuvedeno v ostatních skupinách) 5211 obsah - potvrzení o zaměstnání 5212 obsah - posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) 5213 spory dle zák. č. 118/2 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti - zaměstnavatele 5214 ostatní spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace v pracovních věcech - 53 ostatní - pracovní spory Průměr celkem podskupina Průměr skupina 11) Ostatní věci upravené jinými předpisy a) Odpovědnost státu a územních samosprávných celků (zák. č. 82/1998 Sb.) náhrada škody způsobenou nezákonným rozhodnutím (mimo soudní 611 řízení) náhrada - škody způsobená nesprávným úředním postupem 613 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím v soudním řízení 614 náhrada škody způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu (trestního opatření) - nebo ochranného opatření 615 náhrada - škody za nepřiměřenou délku soudního řízení 616 spory - z regresivních úhrad

10 613 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Rozhodčí smlouvy a nálezy (zák. č. 216/1994 Sb.) 6131 neplatnost - rozhodčí smlouvy zrušení - rozhodčího nálezu 819 Průměr celkem podskupina 984 c) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (část pátá o.s.ř.) 6133 vklad - práva k nemovitostem ostatní Průměr celkem podskupina 984 d) Samosprávné komory 6135 spory - podle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb.) 6136 spory podle zákona České lékařské komoře, České stomatologické komoře - a České lékárnické komoře (zák. č. 22/1991 Sb.) 6137 spory podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (zák. - č. 381/1991 Sb.) 6138 spory podle zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře - České republiky (zák. č. 31/1992 Sb.) 6139 spory podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců - České republiky (zák. č. 523/1992 Sb.) 615 ostatní - Průměr celkem podskupina e) Ochrana práv spotřebitelů 6151 řízení - podle ust. 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. Průměr celkem podskupina f) Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/29 Sb.) spory podle antidiskriminačního zákona (kromě věcí uvedených ve 6152 skupině - - pracovní věci) Průměr celkem podskupina g) Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví (směrnice č. 24/48/ES) Autorský zákon (zák. č. 121/2 Sb.) 6153 spory - z autorského práva spory - z práva související s právem autorským 6155 spory - z práva pořizovatele databáze 6156 spory - vycházející z kolektivní správy práv ostatní - Průmyslové vlastnictví (zák. č. 221/26 Sb.) 6161 ochranné - známky (zák. č. 441/23 Sb.) užitné - vzory (zák. č. 478/1992 Sb.) 6163 průmyslové - vzory (zák. č. 27/2 Sb.) 6164 vynálezy - a zlepšovací návrhy (zák. č. 527/199 Sb.) 6165 topografie - polovodičových výrobků (zák. č. 529/1991 Sb.) 6166 biotechnologické - vynálezy (zák. č. 26/2 Sb.) 6167 označení - původu a zeměpisná označení (zák. č. 452/21 Sb.) Průměr celkem podskupina 195 h) náhrada škody nebo jiné újmy (podle jiných předpisů než NOZ a ZP) náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti 6168 podat - insolvenční návrh ( 1 IZ) 6169 náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení - a opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147 IZ) 618 ostatní Průměr celkem podskupina 1224 i) poplatky 6181 rozhlasový - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 6182 televizní - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 6183 regulační - poplatky ve zdravotnictví (zák. č. 48/1997 Sb.) 6184 placení mýtného za užívání pozemních komunikací (zák. č. - 13/1997 Sb.) 62 ostatní - Průměr celkem podskupina j) stavební zákona (zák. č. 183/26 Sb.) a zákon o vyvlastnění (zák. č. 184/26 Sb.) 621 výše - kupní ceny podle 11 odst. 7 stavebního zákona

11 622 výše - náhrady podle 12 odst. 5 stavebního zákona 623 podle - zákona o vyvlastnění 621 ostatní - Průměr celkem podskupina k) zákon o kolektivním vyjednávání (zák. č. 2/1991 Sb.) 6211 nezákonnost - stávky 6212 nezákonnost - výluky 6213 zrušení - rozhodnutí rozhodce 6214 náhrada - škody z nezákonnosti stávky Průměr celkem podskupina l) energetický zákon (zák. č. 458/2 Sb.) 6215 úhrady - za dodávky elektrické energie, plynu nebo tepla ostatní - Průměr celkem podskupina 71 m) vodovody a kanalizace (zák. č. 274/21 Sb.) 6221 úhrady - za dodávku vody (vodné a stočné) 6222 ostatní Průměr celkem podskupina 5617 n) elektronická komunikace (zák. č. 127/25 Sb.) 6223 úhrady - za telekomunikační služby (neplacení) 6224 ostatní Průměr celkem podskupina 644 o) burzovní obchody 6225 komoditní - burzy (zák. č. 229/1992 Sb.) 6226 ostatní - Průměr celkem podskupina p) jiné 6227 lustrační - zákon (zák. č. 451/1991 Sb.) 6229 Jiné - - vylučovací (excindační) žaloba 623 Jiné - - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zák. č. 168/1999 Sb.) 6228 ostatní Průměr celkem podskupina 113 Průměr skupina ) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení 711 žaloba - pro zmatečnost žaloba - (návrh) na obnovu řízení 1463 Průměr celkem podskupina 1145 Průměr skupina ) Restituční zákony 721 zák. - č. 119/199 Sb., o soudní rehabilitaci 722 zák. - č. 43/199 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 723 zák. - č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 724 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělského - majetku 725 zák. č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající - se dobrovolných tělovýchovných organizací 726 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky - do vlastnictví obcí 727 zák. č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrác. majetk. práv vyplývajících ze zákona č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé - další vztahy týkající se dobrov. tělových. org. Průměr celkem podskupina Průměr skupina Průměr celkem 68

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku.

Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. 1 Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. Máte-li zájem o získání kompletního nového Občanského zákoníku zdarma, navštivte stránku http://www.eknihy-ebook. cz/zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014.php Sazbu zákona

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Strana 6038 Sbírka zákonů č. 344 / 2013 Částka 134 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ...2 strana POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY: Obecná část PP/O/2012...2 : Právní ochrana vlastníka vozidla ZPP/V/2012...5 Právní ochrana řidiče

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.) - znění dle 309/02 Sb., 458/11 Sb., 396/12 Sb. 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP ČLENĚNÍ

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz 9788089364633 Daně z příjmů Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více