Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ:

2 A) Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková org. Sídlo: Radkov Dubová 141, Radkov IČ: Právní forma: Ředitel zařízení: příspěvková organizace Mgr. Jaromír Burda Telefon: Fax: webová stránka: Příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová se nachází v objektu více než 230 let starého barokního zámku v obci Dubová, která je součástí sousední obce Radkov. Obec Dubová je vzdálena přibližně 20 km od města Opavy a 8 km od menšího města Vítkov. Součástí objektu dětského domova je také rozlehlý 3,5 ha park, který poskytuje dětem celoroční sportovní vyžití. Nachází se zde fotbalové hřiště s travnatou plochou, antukové hřiště na vybíjenou či volejbal a víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem. V zámeckém parku je také rybník, který je využíván v zimě jako kluziště pro děti jak z našeho domova tak i pro děti z vesnice. Účelem našeho zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilým osobám do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči, a to v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření také zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Kapacita našeho zařízení činí 40 lůžek. Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi je rodinná skupina, v níž může být umístěno 6-8 dětí. V našem zařízení jsou děti zařazeny do pěti rodinných skupin. Na začátku roku 2011 jsme měli v péči celkem 37 dětí, v průběhu roku k nám bylo přijato 5 dětí (všichni z jedné rodiny) a zařízení opustilo celkem 7 dětí (2 chlapci byli přemístěni do jiného zařízení a čtyři již plnoletí ukončili studium a s jedním zletilým byla ukončena dohoda). Na konci roku 2011 jsme pečovali o celkem 35 dětí. 2

3 Jelikož naše zařízení není dosud upraveno na provoz v rodinných buňkách, probíhá činnost každé skupinky ve vlastní klubovně. Tento prostor slouží podobně jako obývací pokoj v bytech standardních rodin. Děti si v něm společně hrají, sledují televizní programy, odpočívají, připravují se na vyučování (mají zde vhodně upravená pracovní místa). Soukromí mají děvčata a chlapci daleko více v ložnicích. Pokojíky obývají po dvou, nejvýše mají pokoje tři stálé obyvatele. Rozdělení dětí je vždy velmi pečlivě zvažováno a vedení domova dbá na to, aby byly co nejvíce zachovány rodinné vazby a aby sourozenci byli pospolu. Ostatně, stejným způsobem jsou tvořeny i celé rodinné skupiny. Děti jsou vedeny k samostatnosti, v plně vybavené kuchyňce si pod vedením pedagogických pracovníků připravují svačinky, večeře, o prázdninách jsou schopny nachystat jídlo na celý den. Kuchyňka je vybavena i automatickými pračkami, jež využívají zejména děvčata k praní osobního prádla. Oblečení si mohou děti samy i vyžehlit. Kuchyňka je zařízena tak, aby sloužila dětem co nejúčelněji a pomohla zvýšit soběstačnost a samostatnost dívek a chlapců, což je důležité pro jejich budoucí život, až opustí zařízení náhradní rodinné péče. Klubovny, pokoje a další prostory domova jsou vybaveny běžnou elektronikou (televizory, audio systémy), k dispozici je také místnost, kde jsou nainstalovány čtyři počítače s připojením na internetovou síť. Přímo v budově je malá tělocvična, kde je možné hrát stolní tenis, florbal, děti zde mohou tančit, posilovat. Naše děti navštěvují následující školská zařízení: 2 děti Mateřská škola Radkov 20 dětí - Základní škola Melč (1 dítě 1. třída, 3 děti 2. třída, 2 děti 3. Třída, 3 děti 4. třída, 1 dítě 5. Třída, 6 dětí - 6. třída,, 3 děti 8. třída, 1 dítě 9. třída) 3 děti Základní škola, Nám. Jana Zjíce, Vítkov (1 dítě 2. třída, 1 dítě 4. třída, 1 dítě 7. třída) 1 dítě Základní škola, Komenského, Vítkov (8. třída) 2 studenti SŠ Opava, Husova ( 1. ročník a 2 ročník - prodavač) 2 studenti SŠ technická, Opava (1. a 2. ročník kuchařské práce) 2 studenti Praktická škola Velké Heraltice ( 1. ročník- zednické práce, 1 studentka 1. ročník zahradnické práce) 1 studentka Soukromá obchodní akademie Opava (4. ročník) 2 studentky SŠ Vítkov, Podhradí (1.ročník a 2. ročník kuchař, číšník) 3

4 Věkové složení umístěných dětí Počty dětí v jednotlivých měsících roku 2011 V našem zařízení pracovalo v roce 2011 celkem 26 zaměstnanců. Z toho bylo pedagogických zaměstnanců celkem 16 : Ředitel Vedoucí vychovatelka 10 vychovatelů 4 asistentky pedagoga (noční vychovatelky) Nepedagogických zaměstnanců bylo celkem 10: Ekonomka Sociální pracovnice 4

5 Vedoucí školní jídelny 3 kuchařky Údržbář topič Pradlena Pracovnice úklidu Celkem 10 zaměstnanců je přímo z Radkova či Dubové, ostatní dojíždějí z nedalekého Vítkova, Opavy a okolních vesnic. Cílem naší práce je vytvořit všem dětem, které jsou v našem zařízení umístěny, takové prostředí, které se co nejvíce přiblíží rodinnému prostředí, v němž se budou cítit bezpečně, v němž budou spokojené, zdravé a také budou co nejlépe připraveny na nelehký samostatný život, který je čeká za zdmi našeho domova. B) Rozbor hospodaření 1. Výnosy Celková výše výnosů v roce 2011 činila = ,28 Kč. Úroveň výnosů se v porovnání s rokem 2010 snížila o 88 tis. Kč. Dotace celkem představovaly částku tis. Kč, byly celkově nižší o 207 tis. Kč než v roce 2010, jednalo se o následující dotace: 1) Přímé náklady na vzdělávání celkem ,-Kč (ÚZ 33353) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy pedagogů nepedagogů Ostatní platby za provedenou práci pedagog nepedagog Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV - náhrady Přímý ONIV - přímý Celkem za ÚZ ) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním celkem ,- Kč (ÚZ 33027) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy

6 Zákonné odvody + FKSP Celkem za ÚZ ) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (ÚZ 0 a 205) ,- Kč ÚZ Částka Provozní náklady (ÚZ 0) Účelově určeno na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady Přímé náklady Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k Platy celkem OON celkem Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV náhrady Přímý ONIV: : - odvod Kooperativě ,51 - OOPP ,78 - Školení zam Závodní prev.proh ,71 Celkem ostatní ONIV Celkem ÚZ Vráceno do SR Ušetřená částka ze zákonných odvodů 34% ( Kč), z náhrad (4 772 Kč) celkem ,-Kč byla použita k úhradě ostatního přímého ONIVu odvod Kooperativě, nákup ochranných prac. pomůcek, školení zaměstnanců a zčásti i na úhradu závodních preventivních prohlídek a FKSP. ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním 6

7 Přímé náklady Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k Prostředky na platy Zákonné odvody + FKSP Celkem ÚZ Vráceno do SR 3.Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V porovnání s rokem 2010 byly mzdové náklady nižší o 97 tis. Kč, činily tis. Kč, z této částky činily OON 110 tis. Kč. Nešťastné bylo striktní rozdělení platů pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Vzhledem k vyššímu počtu pedagogických zaměstnanců a nižšímu počtu provozních zaměstnanců oproti předchozím letům bylo nutné požádat o přesun platových prostředků mezi těmito kategoriemi. Po těchto úpravách byly mzdové náklady včetně OON (ostatní osobní náklady) pro pedagogy ve výši tis. Kč, pro nepedagogy pak tis. Kč. Veškeré prostředky poskytnuty ze SR na platy našich zaměstnanců byly vyčerpány. V našem zařízení bylo v roce 2011 zaměstnáno celkem 24,18 (přepočtený počet) zaměstnanců, z toho 14,989 (přepočtený počet) pedagogických zaměstnanců. Mezi pedagogické zaměstnance patří - ředitel zařízení, vedoucí vychovatelka, 10 vychovatelů, 4 asistentky pedagoga. Jejich průměrný plat činil za rok 2011 = ,-Kč (snížení o 67,- Kč). Nepedagogických zaměstnanců pracuje v našem zařízení celkem 10,191 (přepočtený počet), z toho v kuchyni jsou zaměstnány 4 pracovnice (včetně vedoucí školní jídelny), na úseku provozním jsou 4 zaměstnanci, dále ekonomka a sociální pracovnice. Průměrný plat těchto zaměstnanců byl za rok 2011 ve výši = ,- Kč (zvýšení o 351,- Kč). Celkově činil průměrný plat našich zaměstnanců v roce 2011 = ,- Kč ( zvýšení o 322,- Kč). Vývoj průměrného platu od r do r. 2011: Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Přepočte né osoby Platy celkem Průměr ný plat 30,958 30,147 31,504 33,414 32,874 28,941 25,03 25,268 24,860 24, , , , , , , , , , ,- 7

8 4.Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ÚZ 205 Účelové prostředky určené na krytí odpisů dlouhodobého hmotného nehmotného majetku a Účelové prostředky na odpisy Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k ÚZ Vráceno do SR 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Srovnání s rokem 2010 Příjmy činnosti z vlastní Tržby ze stravného zaměstnanců Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Zdůvodnění rozdílu Zvýšení způsobené vyšší úhradou za oběd z 16 Kč na 19 Kč Příspěvek z FKSP Snížení, a to díky snížení příspěvku na jídlo ze 13 Kč na 10 Kč a zároveň snížení počtu odebraných dotovaných jídel o 346. Ostatní tržby stravné Úhrada obědů od praktikantů Ošetřovné Nižší předpis na rok 2011, odchod dětí, jejichž rodiče měli stanoveno platit ošetřovné. Skutečně bylo vybráno Kč, neobdrželi jsme celkem Kč. Čerpání rezervního , , Použití účelových fondu prostředků z darů na koupi hraček a sportovního vybavení pro děti Čerpání investičního Použití investičního fondu fondu na opravu koupelny pro děti Přídavky na děti Vyšší sazby za děti, změna věkové struktury a počtu dětí 8

9 Jiné ostatní výnosy Úhrada za dovoz dítěte z útěku úrok 490,28 437,03 +53,25 zvýšení Vlastní příjmy celkem Z uvedených přehledů vyplývá, že úroveň výnosů byla celkově ovlivněna jednak nižšími dotacemi, a to o 207 tis. Kč, dále pak snížením tržeb ze stravování a z ošetřovného ve výši téměř 40 tis. Kč a nakonec zvýšením ostatních výnosů ve výši 159 tis. Kč. Celkově se v porovnání s rokem 2010 výnosy snížily o 88 tis. Kč. 6.Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2011 Celková úroveň nákladů za rok 2011 činila = tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se náklady zvýšily o 26,53 tis. Kč. V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba materiálu (501), z toho např.: Spotřeba potravin Spotřeba pevných paliv 1959, ,42-98,62 Celkově snížení 711,06 728,57-17,51 Snížení 363,53 411,79-48,26 Snížení 9

10 Oblečení a obuv pro děti DDHM včetně UP Spotřeba čistících a hyg. potřeb 210,7 180,54 +30,16 Zvýšení, nárůst počtu dětí v polovině roku 185,73 343,28-157,55 Snížení V roce 2011 jsme pořídili nový nábytek do kluboven a ložnic dětí, obnovili jsme také kancelářskou techniku, elektroniku pro potřeby dětí apod. 144,11 144,61-0,5 Minimální snížení Spotřeba PHM 42,64 30,3 +12,34 Zvýšení z důvodu růstu cen za PHM V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba energií 321, ,94 Celkově zvýšení (502), v tom: Spotřeba vody 47,03 51,79-4,76 Snížení z důvodu menší spotřeby. Rovněž z důvodu částečně chybného odhadu dohadných položek za rok 2010 Spotřeba elektrické energie 274,91 207,22 +67,69 Nárůst cen, z části chybný odhad v dohadných položkách za rok 2010 Opravy a údržba (511) Nemovitý majetek Movitý majetek 457,21 200, ,29 Celkově zvýšení 378,10 136, ,13 V roce 2011 jsme se rozhodli provést opravu koupelny pro děti, která stála bezmála 300 tis. Kč (145 tis. Kč jsme použili z investičního fondu, zbytek z provozních prostředků). Za malování rozsáhlých prostor jsme zaplatili téměř 80 tis. Kč. 79,11 63,95 +15,16 Jednalo se o opravy kopírky, automatických praček, služebních aut, sekačky na trávu, kuchyňského zařízení 10

11 apod. Cestovné zaměstnanců (512) Tuzemské cestovné 21,63 17,74 +3,89 Celkově zvýšení 21,63 17,74 +3,89 zvýšení V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Služby (518), z toho např.: 759,02 757,34 +1,68 Mírné celkové zvýšení Tel.poplatky 59,18 57,70 +1,48 Mírné zvýšení +internet Školení 30,06 18,45 +11,61 Zvýšení zaměstnanců Cestovné dětí 87,79 91,56-3,77 Snížení Stravování dětí 55,04 31,20 +23,84 zvýšení v ZŠ a MŠ Likvidace 31,73 23,72 +8,01 Zvýšení odpadů Výlety a tábory 162,99 172,39-9,4 Snížení pro děti Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ 104,72 76,76 +27,96 Zvýšení (sazba za dítě činí 595 Kč/1měsíc, počet dětí 20) Zpracování 50,64 48,85 +1,79 Zvýšení mezd DDNM 29,54 42,9-13,36 snížení Mzdové náklady (521), v tom: Celkově snížení Platy Snížení zaměstnanců OON Zvýšení 11

12 Zákonné sociální náklady (524), v tom: Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odvod Kooperativě 2323, ,07-8,89 snížení 1688, ,76-26,75 snížení 607,67 617,31-9,64 Snížení 27, ,51 Zvýšení z důvodu jiného účtování v roce 2010 V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Zákonné sociální 69,56 140,55-70,99 Celkově snížení náklady (527), v tom: Příděl do FKSP 67,76 137,25-69,49 Snížení z důvodu změny procent odvodu do FKSP (ze 2% na 1%) Závodní preventivní prohlídky 1,8 3,3-1,5 Snížení (menší počet zaměstnanců, kteří měli prohlídku absolvovat) Jiné sociální náklady 214,54 174,43 +40,11 Celkové zvýšení (528), v tom: OOPP zam. 10,78 14,06-3,28 snížení Kapesné dětí 72,63 79,33-6,7 Snížení Příspěvek při odchodu z DD Osobní dary dětem Náhrady mzdy za DPN Zvýšení( v roce 2011 opustily naše zařízení celkem 4 děti, v roce 2010 to byly jen 3) 46,91 32,79 +14,12 Zvýšení 24,23 6,45 +17,78 Zvýšení Silniční daň (531) 6 5,7 + 0,3 Zvýšení Jiné daně a poplatky (538) 4,3 1,49 +2,81 zvýšení 12

13 Odpisy budov a staveb (551), v tom: Odpisy budov a staveb Odpisy strojů a zařízení 47,7 52,6-4,9 Celkové snížení 24,78 24,78 0 Stejná úroveň 22,93 27,82-4,89 Snížení Ostatní finanční 18,73 20,49-1,76 Celkově snížení náklady (569), z toho: Poplatky 13,19 13,57-0,38 Snížení bance ostatní 5,53 6,9-1,37 snížení Vývoj nákladů v letech 2005 až 2011 je zobrazen v následujícím grafu: 7. Doplňková činnost - nemáme 8.Výsledek hospodaření Hospodaření našeho zařízení v roce 2011 skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši =3 196,26 Kč. VH je krytý pohledávkami za ošetřovným (příspěvek na úhradu péče o děti s nařízenou ÚV). Výsledek hospodaření jsme navrhli přidělit ve výši jsme navrhli přidělit do rezervního fondu. C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2011 Fond odměn 13

14 Počáteční zůstatek ve fondu odměn činil Kč. Do fondu jsme v roce 2011 přidělili z VH za rok 2010 celkem 94 tis. Kč, fond jsme v průběhu roku nečerpali, konečný zůstatek k byl Kč. Fond je finančně krytý. FKSP Počáteční stav ve fondu kulturních a sociálních potřeb byl Kč. Základní příděl 1% z vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činil Kč. Čerpání fondu v průběhu roku 2011 bylo následující: Příspěvek na stravování zaměstnanců ,-- Kč Rekreace zaměstnanců a rod. příslušníků ,-- Kč Příspěvky na kulturní a sport. akce zaměstnanců ,-- Kč Dary k životním výročím ,-- Kč Celkem bylo vyčerpáno ,-- Kč Konečný zůstatek ve fondu k činil , Kč Stav ve fondu k činí = ,56 Kč Stav na účtu k činí = ,88 Kč Zdůvodnění rozdílu: ,8 stav na účtu FKSP k ,00 splátky půjček 6612,00 1% mzdových prostředků 243,00 1% z náhrad za DPN -2600,00 příspěvek na stravování zam. za 12/ ,00 poplatky za vedení účtu -10,32 úroky -5,00 vyrovnání zálohového přídělu ,56 stav ve fondu FKSP k Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Počáteční stav rezervního fondu činil ,-Kč. Po schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 bylo do fondu přiděleno celkem Kč. Z fondu nebylo v průběhu roku 2011 čerpáno. Zůstatek ve fondu činil k = ,- Kč. K je tento fond kryt finančními prostředky ve výši ,- Kč, částka Kč není finančně krytá z důvodu pohledávek za ošetřovným (z roku 2009 a 2010). Rezervní fond - tvořený z darů Počáteční stav v tomto fondu činil 4 858,50 Kč. V závěru roku 2011 jsme získali finanční dar z Nadace TÁTA A MÁMA ve výši ,- Kč účelově určený na podporu pohybových aktivit plavání - pro děti. V rámci projektu Dejme šanci dětem jsme v průběhu roku získali částku 8 tis. Kč účelově vázanou na řidičský průkaz pro jednoho chlapce. Z fondu jsme v průběhu roku použili oněch 8 tis. Kč na řidičák a 4 858,50 Kč na nákup hraček a sportovních potřeb pro děti. Konečný stav ve fondu k činil ,- Kč. 14

15 Investiční fond Počáteční zůstatek ve fondu k činil = ,11 Kč. Za rok 2011 se fond naplnil o částku z odpisů majetku Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele činil v roce 2011 celkem 2 000,- Kč. V průběhu roku 2011 jsme fond použili na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou koupelny pro děti. Celkem jsme na tuto akci z fondu použili 145 tis. Kč. Zůstatek ve fondu k činil = Kč a je plně pokryt finančními prostředky. Celkem představují fondy k částku = Kč (o 62,46 tis. Kč. více než na konci roku 2010). D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajišťováno v jídelně, která je součástí našeho zařízení. Personál kuchyně připravuje jídlo jak pro zaměstnance, tak celodenní stravu pro děti, které nám jsou svěřeny do péče. Cena oběda pro zaměstnance činila v roce 2011 =29,- Kč, zaměstnanec uhradil 19,- Kč za oběd a z FKSP se přispělo částkou 10,- Kč. Úhrada za svačinu a večeři činila =32,- Kč, zaměstnanec uhradil 22,- Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. Úhrada za celodenní stravu činila 61,- Kč, zaměstnanec uhradil 51 Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. V roce 2010 byl příspěvek z FKSP ve výši 13,- Kč, z tohoto důvodu a z důvodu nižšího odběru dotovaných jídel došlo v roce 2011 ke snížení tržeb z příspěvku z FKSP ve výši téměř 15 tis. Kč. Mzdové náklady na přípravu 1 oběda činily 22,10 Kč (snížení o 1,7 Kč ve srovnání s r. 2010) Výpočet: Mzdové prostředky ŠJ za rok 2011 = Kč (snížení o ,- Kč ve srovnání s rokem 2010) Celkem uvařených obědů (pro děti i zaměstnance) snížení o 90 obědů ve srovnání s rokem /3 (počet hlavních a doplňkových jídel za den) = /12 348= 22,10 Kč Věcné náklady na přípravu 1 oběda byly ve výši 5,88 Kč (o 0,62 Kč méně než loni) Výpočet: spotřeba elektrické energie = ,01 Kč (40 943,50 kwh) spotřeba plynu = 1 540,- Kč 15

16 spotřeby vody = ,56 Kč spotřeba nádobí = 5 019,91 Kč spotřeba OOPP = 6 740,- Kč spotřeba čistících prostředků = ,13 Kč celkem = ,61 Kč ,61 / 3 = ,54 Kč ,54 / = 5,88 Kč Mzdové a věcné náklady na 1 oběd činily 27,98 Kč. Spotřeba potravin za rok 2011 byla ve výši 711 tis. Kč (o 17 tis. Kč méně než v roce 2010), hospodaření školní jídelny skončilo se ziskem +117,81 Kč. V době prázdnin se zaměstnanci a děti stravují stále v naší jídelně, protože jsme zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku Naše zařízení má k hospodaření předán následující nemovitý majetek: Budovy a stavby par. č. St. 144/1, č.p. Radkov 141 Pozemky - St. 144/1 zastavěná plocha a nádvoří, dále ostatní plochy (přilehlý park) Ostatní dřevěná chatka, dřevěná kůlna Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku v roce 2011 Náklady na opravy a udržování nemovitostí činily ve finančním vyjádření celkem 378,10 tis. Kč. Téměř 300 tis. Kč (z toho 145 tis. Kč. bylo použito z IF) jsme investovali do opravy koupelny pro děti. Pořídilo se nové sanitární zařízení, vodovodní baterie, nové obklady.. Zbývající prostředky byly použity na úhradu malování vnitřních prostor objektu dětského domova, jednalo se především o společné prostory - chodby, dále pak tělocvičnu a kuchyň. Náklady na opravy movitého majetku (služebních aut, praček, kopírky,sekaček a jiných spotřebičů.) byly ve výši celkem 79,11 tis. Kč. Informace o pojištění majetku Veškeré pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti je součástí centrálních pojistných smluv uzavřených mezi krajem, jeho PO a pojistitelem - Českou pojišťovnou a.s., a to až do Inventarizace majetku Inventarizace majetku proběhla v našem zařízení v termínu od do , a to na základě Plánu inventur vydaného ředitelem zařízení, v souladu s naším vnitřním předpisem a s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizoval se veškerý majetek ke dni V průběhu inventarizačních prací nebylo zjištěno žádných nedostatků. Veškeré průkazné účetní záznamy a 16

17 inventurní soupisy, včetně závěrečné inventarizační zprávy jsou uloženy v Dětském domově v Radkově Dubové. Např. inventarizace majetku srovnání s r. 2010: Majetek stav k přírůstky úbytky stav k DDNM od 7 tis. Kč , ,60 Program pro zprac. Účetnictví Gordic Budovy , ,25 ostatní stavby DHM - sam.mov.věci DDHM od 3 tis. Kč , Nábytek do ložnic a kluboven dětí, elektronika pro děti, kancelářské přístroje,kober ec, ,8 Zničený nábytek, kancelářská technika ,26 Pozemky-zast.plocha Pozemky - ostatní DDNM do 7 tis. Kč Prodloužení licence programů DDHM do 3 tis. Kč , Nábytek, elektronika,text il ,41 Zničené Sportovní potřeby, nábytek ,12 DDHM z darů 8779, ,5 Hračky, sportovní potřeby pro děti celkem , , ,74 F) Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Celkový objem pohledávek činil k =596,11 tis. Kč(ve srovnání s rokem 2010 je to o 173,06 tis. Kč více). Syn. účet An. účet Název účtu Účetní stav komentář Poskytnuté zálohy na el. energii ,- Jedná se o 8 záloh x Kč, které jsme za elektrickou energii do konce roku zaplatili. Vyúčtování přišlo v lednu

18 Zálohy na silniční daň 314 celkem , Pohledávky za ošetřovným 6 000,- Jedná se o daň za naše 2 služební auta Škodu Fabia a Kiu Pregio, které celoročně v rámci své hlavní činnosti využíváme ,- Jedná se o sumu peněz, kterou našemu zařízení dluží rodiče umístěných dětí. Tato částka ve srovnání s rokem 2010 narostla o téměř 10 tis. Kč. Vymáhání dlužného ošetřovného je velmi složité, jelikož rodiče, kteří jsou převážně sociálně slabí, se zařízením nespolupracují,nepřebírají poštu, nezajímají se. Z velké části se jedná o nevymahatelné pohledávky (viz. příloha - tabulka 6 a) Pohledávky za PND 7 800,- Tady se jedná o přídavky na děti, které nebyly našemu zařízení vyplaceny do konce roku, a to převážně z důvodu administrativních změn v žádostech. 315 celkem , Pohledávky za zam. z FKSP Ostatní pohledávky za zam. (tel. Hovory)+záloha na nákup materiálu Pohledávky za stravným zam. 335 celkem 35959, Jiné poh. hovory dětí 377 celkem 322, Náklady příštích období Příjmy příštích období celkem pohledávky , ,- Jedná se o bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům na bytové účely. Objem těchto pohledávek ve srovnání s rokem 2010 poklesl o téměř 27 tis. Kč. 1259,- V tomto případě se jedná 1 tis. Kč zálohu poskytnutou zaměstnanci na nákup materiálu pro zájmovou činnost Nejmilejší koncert dětí z DD. Částka 259 Kč je suma, kterou zaměstnanci dluží za soukromé telefonní hovory uskutečněné v závěru roku Pohledávka je splatná do 1/ ,- Jedná se o částku za stravu odebranou zaměstnanci v 12/2011. Pohledávka je splatná do ,- Tady se jedná o částku dlužnou za soukromé telefonní hovory dětí. Pohledávka je splatná do 1/ ,50 Zde se jedná např. o cestovné dětí (měsíčníky na autobus zakoupené ve 12/2011, ale platné od ), dále pak o předplatné novin a časopisů na rok ,- Přeplatek na předplatném za rok Závazky Celkový objem závazků k činil 1 213,76 tis. Kč (o 195,03 tis. Kč více než v roce 2010). Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Syn. účet An.účet Název účtu Účetní stav Komentář Dodavatelé 73431,90 Jedná se o neuhrazené faktury za zboží a 18

19 321 celkem ,90 služby roku 2011, které však byly uhrazeny v lednu Záv. vůči ,- Platy zaměstnanců za 12/2011 zaměstnancům 331 celkem , Pojištění zdravotnízam Pojištění zdravotníorg Pojištění sociální zam ,- Odvody z platů za 12/ ,- Odvody z platů za 12/ ,- Odvody z platů za 12/ Pojištění sociálníorg ,- Odvody z platů za 12/ celkem , Daň z příjmu ,- Odvody z platů za 12/ Jiné přímé daně 81,- Odvody z platů za 12/ celkem , Přeplatky 0 ošetřovného Úložky na VK dětí 1 800,- Jedná se o peníze, které patří dětem a budou jim v případě potřeby vyplaceny nebo převedeny na VK Ostatní závazky 1 350,- Odškodnění dítěte za úraz 378 celkem 2 828, Výdaje příštích období Dohadné účty pasívní Celkem Závazky , ,44 Jedná se o dodávky zboží a služeb ve 12/2011, ale faktury byly vystaveny až v lednu ,- Odhad spotřeby vody za období 10-12/ silniční daň za rok 2011 G) Výsledky kontrol V únoru roku 2011 proběhla v našem zařízení veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky na základě pověření ředitele krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byl vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, hospodaření s peněžními fondy, s majetkem organizace, personální a mzdová agenda, ošetřovné, přídavky na děti, vkladní knížky, kapesné, autoprovoz, počty dětí. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v zajištění zastupitelnosti správce rozpočtu, které byly následně odstraněny. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. V září 2011 proběhla v našem zařízení další kontrola tentokrát ze strany Krajské hygienické stanice. Předmětem a účelem kontroly byla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby atd. Kontrolou bylo zjištěno, že spotřební koš nesplňuje výživové požadavky v komoditě luštěniny a ryby. Bloková pokuta nebyla uložena. 19

20 H) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Náš dětský domov má své webové stránky - Na těchto internetových stránkách zveřejňujeme základní údaje týkající se činnosti našeho zařízení, aktuální informace o činnosti našich dětí a také údaje z výroční zprávy hospodaření za daný rok. Rozbory hospodaření za rok 2011 byly projednány na poradě všech zaměstnanců Dětského domova a Školní jídelny v Radkově Dubové dne a nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2011 jsme měli průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší než 25 (24,47 osob), a proto se nás tato povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením netýkala. Přesto v našem zařízení jedna osoba se zdravotním postižením pracuje a rovněž nakupujeme výrobky od firem, které takové osoby zaměstnávají. Vyhotovila: Ing. Hana Chalupová Schválil: Mgr. Jaromír Burda V Radkově Dubové

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2015 Zpráva o hospodaření za rok 2015 1. Zřizovatel školy: Město Kuřim Sídlo zřizovatele školy: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim IČ zřizovatele školy: 00281964 Část I. Základní charakteristika 2. Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 Komentář k roční zprávě za rok 2007 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 1. ÚVOD IČO: 62331264 Příspěvková organizace Ředitel: PhDr. Bedřich Kostlán Zástupce: BC. Petr Kratochvíl Ekonom:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více