Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ:

2 A) Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková org. Sídlo: Radkov Dubová 141, Radkov IČ: Právní forma: Ředitel zařízení: příspěvková organizace Mgr. Jaromír Burda Telefon: Fax: webová stránka: Příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová se nachází v objektu více než 230 let starého barokního zámku v obci Dubová, která je součástí sousední obce Radkov. Obec Dubová je vzdálena přibližně 20 km od města Opavy a 8 km od menšího města Vítkov. Součástí objektu dětského domova je také rozlehlý 3,5 ha park, který poskytuje dětem celoroční sportovní vyžití. Nachází se zde fotbalové hřiště s travnatou plochou, antukové hřiště na vybíjenou či volejbal a víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem. V zámeckém parku je také rybník, který je využíván v zimě jako kluziště pro děti jak z našeho domova tak i pro děti z vesnice. Účelem našeho zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilým osobám do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči, a to v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření také zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Kapacita našeho zařízení činí 40 lůžek. Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi je rodinná skupina, v níž může být umístěno 6-8 dětí. V našem zařízení jsou děti zařazeny do pěti rodinných skupin. Na začátku roku 2011 jsme měli v péči celkem 37 dětí, v průběhu roku k nám bylo přijato 5 dětí (všichni z jedné rodiny) a zařízení opustilo celkem 7 dětí (2 chlapci byli přemístěni do jiného zařízení a čtyři již plnoletí ukončili studium a s jedním zletilým byla ukončena dohoda). Na konci roku 2011 jsme pečovali o celkem 35 dětí. 2

3 Jelikož naše zařízení není dosud upraveno na provoz v rodinných buňkách, probíhá činnost každé skupinky ve vlastní klubovně. Tento prostor slouží podobně jako obývací pokoj v bytech standardních rodin. Děti si v něm společně hrají, sledují televizní programy, odpočívají, připravují se na vyučování (mají zde vhodně upravená pracovní místa). Soukromí mají děvčata a chlapci daleko více v ložnicích. Pokojíky obývají po dvou, nejvýše mají pokoje tři stálé obyvatele. Rozdělení dětí je vždy velmi pečlivě zvažováno a vedení domova dbá na to, aby byly co nejvíce zachovány rodinné vazby a aby sourozenci byli pospolu. Ostatně, stejným způsobem jsou tvořeny i celé rodinné skupiny. Děti jsou vedeny k samostatnosti, v plně vybavené kuchyňce si pod vedením pedagogických pracovníků připravují svačinky, večeře, o prázdninách jsou schopny nachystat jídlo na celý den. Kuchyňka je vybavena i automatickými pračkami, jež využívají zejména děvčata k praní osobního prádla. Oblečení si mohou děti samy i vyžehlit. Kuchyňka je zařízena tak, aby sloužila dětem co nejúčelněji a pomohla zvýšit soběstačnost a samostatnost dívek a chlapců, což je důležité pro jejich budoucí život, až opustí zařízení náhradní rodinné péče. Klubovny, pokoje a další prostory domova jsou vybaveny běžnou elektronikou (televizory, audio systémy), k dispozici je také místnost, kde jsou nainstalovány čtyři počítače s připojením na internetovou síť. Přímo v budově je malá tělocvična, kde je možné hrát stolní tenis, florbal, děti zde mohou tančit, posilovat. Naše děti navštěvují následující školská zařízení: 2 děti Mateřská škola Radkov 20 dětí - Základní škola Melč (1 dítě 1. třída, 3 děti 2. třída, 2 děti 3. Třída, 3 děti 4. třída, 1 dítě 5. Třída, 6 dětí - 6. třída,, 3 děti 8. třída, 1 dítě 9. třída) 3 děti Základní škola, Nám. Jana Zjíce, Vítkov (1 dítě 2. třída, 1 dítě 4. třída, 1 dítě 7. třída) 1 dítě Základní škola, Komenského, Vítkov (8. třída) 2 studenti SŠ Opava, Husova ( 1. ročník a 2 ročník - prodavač) 2 studenti SŠ technická, Opava (1. a 2. ročník kuchařské práce) 2 studenti Praktická škola Velké Heraltice ( 1. ročník- zednické práce, 1 studentka 1. ročník zahradnické práce) 1 studentka Soukromá obchodní akademie Opava (4. ročník) 2 studentky SŠ Vítkov, Podhradí (1.ročník a 2. ročník kuchař, číšník) 3

4 Věkové složení umístěných dětí Počty dětí v jednotlivých měsících roku 2011 V našem zařízení pracovalo v roce 2011 celkem 26 zaměstnanců. Z toho bylo pedagogických zaměstnanců celkem 16 : Ředitel Vedoucí vychovatelka 10 vychovatelů 4 asistentky pedagoga (noční vychovatelky) Nepedagogických zaměstnanců bylo celkem 10: Ekonomka Sociální pracovnice 4

5 Vedoucí školní jídelny 3 kuchařky Údržbář topič Pradlena Pracovnice úklidu Celkem 10 zaměstnanců je přímo z Radkova či Dubové, ostatní dojíždějí z nedalekého Vítkova, Opavy a okolních vesnic. Cílem naší práce je vytvořit všem dětem, které jsou v našem zařízení umístěny, takové prostředí, které se co nejvíce přiblíží rodinnému prostředí, v němž se budou cítit bezpečně, v němž budou spokojené, zdravé a také budou co nejlépe připraveny na nelehký samostatný život, který je čeká za zdmi našeho domova. B) Rozbor hospodaření 1. Výnosy Celková výše výnosů v roce 2011 činila = ,28 Kč. Úroveň výnosů se v porovnání s rokem 2010 snížila o 88 tis. Kč. Dotace celkem představovaly částku tis. Kč, byly celkově nižší o 207 tis. Kč než v roce 2010, jednalo se o následující dotace: 1) Přímé náklady na vzdělávání celkem ,-Kč (ÚZ 33353) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy pedagogů nepedagogů Ostatní platby za provedenou práci pedagog nepedagog Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV - náhrady Přímý ONIV - přímý Celkem za ÚZ ) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním celkem ,- Kč (ÚZ 33027) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy

6 Zákonné odvody + FKSP Celkem za ÚZ ) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (ÚZ 0 a 205) ,- Kč ÚZ Částka Provozní náklady (ÚZ 0) Účelově určeno na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady Přímé náklady Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k Platy celkem OON celkem Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV náhrady Přímý ONIV: : - odvod Kooperativě ,51 - OOPP ,78 - Školení zam Závodní prev.proh ,71 Celkem ostatní ONIV Celkem ÚZ Vráceno do SR Ušetřená částka ze zákonných odvodů 34% ( Kč), z náhrad (4 772 Kč) celkem ,-Kč byla použita k úhradě ostatního přímého ONIVu odvod Kooperativě, nákup ochranných prac. pomůcek, školení zaměstnanců a zčásti i na úhradu závodních preventivních prohlídek a FKSP. ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním 6

7 Přímé náklady Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k Prostředky na platy Zákonné odvody + FKSP Celkem ÚZ Vráceno do SR 3.Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V porovnání s rokem 2010 byly mzdové náklady nižší o 97 tis. Kč, činily tis. Kč, z této částky činily OON 110 tis. Kč. Nešťastné bylo striktní rozdělení platů pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Vzhledem k vyššímu počtu pedagogických zaměstnanců a nižšímu počtu provozních zaměstnanců oproti předchozím letům bylo nutné požádat o přesun platových prostředků mezi těmito kategoriemi. Po těchto úpravách byly mzdové náklady včetně OON (ostatní osobní náklady) pro pedagogy ve výši tis. Kč, pro nepedagogy pak tis. Kč. Veškeré prostředky poskytnuty ze SR na platy našich zaměstnanců byly vyčerpány. V našem zařízení bylo v roce 2011 zaměstnáno celkem 24,18 (přepočtený počet) zaměstnanců, z toho 14,989 (přepočtený počet) pedagogických zaměstnanců. Mezi pedagogické zaměstnance patří - ředitel zařízení, vedoucí vychovatelka, 10 vychovatelů, 4 asistentky pedagoga. Jejich průměrný plat činil za rok 2011 = ,-Kč (snížení o 67,- Kč). Nepedagogických zaměstnanců pracuje v našem zařízení celkem 10,191 (přepočtený počet), z toho v kuchyni jsou zaměstnány 4 pracovnice (včetně vedoucí školní jídelny), na úseku provozním jsou 4 zaměstnanci, dále ekonomka a sociální pracovnice. Průměrný plat těchto zaměstnanců byl za rok 2011 ve výši = ,- Kč (zvýšení o 351,- Kč). Celkově činil průměrný plat našich zaměstnanců v roce 2011 = ,- Kč ( zvýšení o 322,- Kč). Vývoj průměrného platu od r do r. 2011: Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Přepočte né osoby Platy celkem Průměr ný plat 30,958 30,147 31,504 33,414 32,874 28,941 25,03 25,268 24,860 24, , , , , , , , , , ,- 7

8 4.Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ÚZ 205 Účelové prostředky určené na krytí odpisů dlouhodobého hmotného nehmotného majetku a Účelové prostředky na odpisy Poskytnuto celkem v r Vyčerpáno k ÚZ Vráceno do SR 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Srovnání s rokem 2010 Příjmy činnosti z vlastní Tržby ze stravného zaměstnanců Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Zdůvodnění rozdílu Zvýšení způsobené vyšší úhradou za oběd z 16 Kč na 19 Kč Příspěvek z FKSP Snížení, a to díky snížení příspěvku na jídlo ze 13 Kč na 10 Kč a zároveň snížení počtu odebraných dotovaných jídel o 346. Ostatní tržby stravné Úhrada obědů od praktikantů Ošetřovné Nižší předpis na rok 2011, odchod dětí, jejichž rodiče měli stanoveno platit ošetřovné. Skutečně bylo vybráno Kč, neobdrželi jsme celkem Kč. Čerpání rezervního , , Použití účelových fondu prostředků z darů na koupi hraček a sportovního vybavení pro děti Čerpání investičního Použití investičního fondu fondu na opravu koupelny pro děti Přídavky na děti Vyšší sazby za děti, změna věkové struktury a počtu dětí 8

9 Jiné ostatní výnosy Úhrada za dovoz dítěte z útěku úrok 490,28 437,03 +53,25 zvýšení Vlastní příjmy celkem Z uvedených přehledů vyplývá, že úroveň výnosů byla celkově ovlivněna jednak nižšími dotacemi, a to o 207 tis. Kč, dále pak snížením tržeb ze stravování a z ošetřovného ve výši téměř 40 tis. Kč a nakonec zvýšením ostatních výnosů ve výši 159 tis. Kč. Celkově se v porovnání s rokem 2010 výnosy snížily o 88 tis. Kč. 6.Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2011 Celková úroveň nákladů za rok 2011 činila = tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se náklady zvýšily o 26,53 tis. Kč. V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba materiálu (501), z toho např.: Spotřeba potravin Spotřeba pevných paliv 1959, ,42-98,62 Celkově snížení 711,06 728,57-17,51 Snížení 363,53 411,79-48,26 Snížení 9

10 Oblečení a obuv pro děti DDHM včetně UP Spotřeba čistících a hyg. potřeb 210,7 180,54 +30,16 Zvýšení, nárůst počtu dětí v polovině roku 185,73 343,28-157,55 Snížení V roce 2011 jsme pořídili nový nábytek do kluboven a ložnic dětí, obnovili jsme také kancelářskou techniku, elektroniku pro potřeby dětí apod. 144,11 144,61-0,5 Minimální snížení Spotřeba PHM 42,64 30,3 +12,34 Zvýšení z důvodu růstu cen za PHM V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Spotřeba energií 321, ,94 Celkově zvýšení (502), v tom: Spotřeba vody 47,03 51,79-4,76 Snížení z důvodu menší spotřeby. Rovněž z důvodu částečně chybného odhadu dohadných položek za rok 2010 Spotřeba elektrické energie 274,91 207,22 +67,69 Nárůst cen, z části chybný odhad v dohadných položkách za rok 2010 Opravy a údržba (511) Nemovitý majetek Movitý majetek 457,21 200, ,29 Celkově zvýšení 378,10 136, ,13 V roce 2011 jsme se rozhodli provést opravu koupelny pro děti, která stála bezmála 300 tis. Kč (145 tis. Kč jsme použili z investičního fondu, zbytek z provozních prostředků). Za malování rozsáhlých prostor jsme zaplatili téměř 80 tis. Kč. 79,11 63,95 +15,16 Jednalo se o opravy kopírky, automatických praček, služebních aut, sekačky na trávu, kuchyňského zařízení 10

11 apod. Cestovné zaměstnanců (512) Tuzemské cestovné 21,63 17,74 +3,89 Celkově zvýšení 21,63 17,74 +3,89 zvýšení V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Služby (518), z toho např.: 759,02 757,34 +1,68 Mírné celkové zvýšení Tel.poplatky 59,18 57,70 +1,48 Mírné zvýšení +internet Školení 30,06 18,45 +11,61 Zvýšení zaměstnanců Cestovné dětí 87,79 91,56-3,77 Snížení Stravování dětí 55,04 31,20 +23,84 zvýšení v ZŠ a MŠ Likvidace 31,73 23,72 +8,01 Zvýšení odpadů Výlety a tábory 162,99 172,39-9,4 Snížení pro děti Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ 104,72 76,76 +27,96 Zvýšení (sazba za dítě činí 595 Kč/1měsíc, počet dětí 20) Zpracování 50,64 48,85 +1,79 Zvýšení mezd DDNM 29,54 42,9-13,36 snížení Mzdové náklady (521), v tom: Celkově snížení Platy Snížení zaměstnanců OON Zvýšení 11

12 Zákonné sociální náklady (524), v tom: Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odvod Kooperativě 2323, ,07-8,89 snížení 1688, ,76-26,75 snížení 607,67 617,31-9,64 Snížení 27, ,51 Zvýšení z důvodu jiného účtování v roce 2010 V tis. Kč Nákladové položky Rok 2011 Rok 2010 rozdíl Komentář Zákonné sociální 69,56 140,55-70,99 Celkově snížení náklady (527), v tom: Příděl do FKSP 67,76 137,25-69,49 Snížení z důvodu změny procent odvodu do FKSP (ze 2% na 1%) Závodní preventivní prohlídky 1,8 3,3-1,5 Snížení (menší počet zaměstnanců, kteří měli prohlídku absolvovat) Jiné sociální náklady 214,54 174,43 +40,11 Celkové zvýšení (528), v tom: OOPP zam. 10,78 14,06-3,28 snížení Kapesné dětí 72,63 79,33-6,7 Snížení Příspěvek při odchodu z DD Osobní dary dětem Náhrady mzdy za DPN Zvýšení( v roce 2011 opustily naše zařízení celkem 4 děti, v roce 2010 to byly jen 3) 46,91 32,79 +14,12 Zvýšení 24,23 6,45 +17,78 Zvýšení Silniční daň (531) 6 5,7 + 0,3 Zvýšení Jiné daně a poplatky (538) 4,3 1,49 +2,81 zvýšení 12

13 Odpisy budov a staveb (551), v tom: Odpisy budov a staveb Odpisy strojů a zařízení 47,7 52,6-4,9 Celkové snížení 24,78 24,78 0 Stejná úroveň 22,93 27,82-4,89 Snížení Ostatní finanční 18,73 20,49-1,76 Celkově snížení náklady (569), z toho: Poplatky 13,19 13,57-0,38 Snížení bance ostatní 5,53 6,9-1,37 snížení Vývoj nákladů v letech 2005 až 2011 je zobrazen v následujícím grafu: 7. Doplňková činnost - nemáme 8.Výsledek hospodaření Hospodaření našeho zařízení v roce 2011 skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši =3 196,26 Kč. VH je krytý pohledávkami za ošetřovným (příspěvek na úhradu péče o děti s nařízenou ÚV). Výsledek hospodaření jsme navrhli přidělit ve výši jsme navrhli přidělit do rezervního fondu. C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2011 Fond odměn 13

14 Počáteční zůstatek ve fondu odměn činil Kč. Do fondu jsme v roce 2011 přidělili z VH za rok 2010 celkem 94 tis. Kč, fond jsme v průběhu roku nečerpali, konečný zůstatek k byl Kč. Fond je finančně krytý. FKSP Počáteční stav ve fondu kulturních a sociálních potřeb byl Kč. Základní příděl 1% z vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činil Kč. Čerpání fondu v průběhu roku 2011 bylo následující: Příspěvek na stravování zaměstnanců ,-- Kč Rekreace zaměstnanců a rod. příslušníků ,-- Kč Příspěvky na kulturní a sport. akce zaměstnanců ,-- Kč Dary k životním výročím ,-- Kč Celkem bylo vyčerpáno ,-- Kč Konečný zůstatek ve fondu k činil , Kč Stav ve fondu k činí = ,56 Kč Stav na účtu k činí = ,88 Kč Zdůvodnění rozdílu: ,8 stav na účtu FKSP k ,00 splátky půjček 6612,00 1% mzdových prostředků 243,00 1% z náhrad za DPN -2600,00 příspěvek na stravování zam. za 12/ ,00 poplatky za vedení účtu -10,32 úroky -5,00 vyrovnání zálohového přídělu ,56 stav ve fondu FKSP k Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Počáteční stav rezervního fondu činil ,-Kč. Po schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 bylo do fondu přiděleno celkem Kč. Z fondu nebylo v průběhu roku 2011 čerpáno. Zůstatek ve fondu činil k = ,- Kč. K je tento fond kryt finančními prostředky ve výši ,- Kč, částka Kč není finančně krytá z důvodu pohledávek za ošetřovným (z roku 2009 a 2010). Rezervní fond - tvořený z darů Počáteční stav v tomto fondu činil 4 858,50 Kč. V závěru roku 2011 jsme získali finanční dar z Nadace TÁTA A MÁMA ve výši ,- Kč účelově určený na podporu pohybových aktivit plavání - pro děti. V rámci projektu Dejme šanci dětem jsme v průběhu roku získali částku 8 tis. Kč účelově vázanou na řidičský průkaz pro jednoho chlapce. Z fondu jsme v průběhu roku použili oněch 8 tis. Kč na řidičák a 4 858,50 Kč na nákup hraček a sportovních potřeb pro děti. Konečný stav ve fondu k činil ,- Kč. 14

15 Investiční fond Počáteční zůstatek ve fondu k činil = ,11 Kč. Za rok 2011 se fond naplnil o částku z odpisů majetku Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele činil v roce 2011 celkem 2 000,- Kč. V průběhu roku 2011 jsme fond použili na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou koupelny pro děti. Celkem jsme na tuto akci z fondu použili 145 tis. Kč. Zůstatek ve fondu k činil = Kč a je plně pokryt finančními prostředky. Celkem představují fondy k částku = Kč (o 62,46 tis. Kč. více než na konci roku 2010). D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajišťováno v jídelně, která je součástí našeho zařízení. Personál kuchyně připravuje jídlo jak pro zaměstnance, tak celodenní stravu pro děti, které nám jsou svěřeny do péče. Cena oběda pro zaměstnance činila v roce 2011 =29,- Kč, zaměstnanec uhradil 19,- Kč za oběd a z FKSP se přispělo částkou 10,- Kč. Úhrada za svačinu a večeři činila =32,- Kč, zaměstnanec uhradil 22,- Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. Úhrada za celodenní stravu činila 61,- Kč, zaměstnanec uhradil 51 Kč, z FKSP se přispělo 10,- Kč. V roce 2010 byl příspěvek z FKSP ve výši 13,- Kč, z tohoto důvodu a z důvodu nižšího odběru dotovaných jídel došlo v roce 2011 ke snížení tržeb z příspěvku z FKSP ve výši téměř 15 tis. Kč. Mzdové náklady na přípravu 1 oběda činily 22,10 Kč (snížení o 1,7 Kč ve srovnání s r. 2010) Výpočet: Mzdové prostředky ŠJ za rok 2011 = Kč (snížení o ,- Kč ve srovnání s rokem 2010) Celkem uvařených obědů (pro děti i zaměstnance) snížení o 90 obědů ve srovnání s rokem /3 (počet hlavních a doplňkových jídel za den) = /12 348= 22,10 Kč Věcné náklady na přípravu 1 oběda byly ve výši 5,88 Kč (o 0,62 Kč méně než loni) Výpočet: spotřeba elektrické energie = ,01 Kč (40 943,50 kwh) spotřeba plynu = 1 540,- Kč 15

16 spotřeby vody = ,56 Kč spotřeba nádobí = 5 019,91 Kč spotřeba OOPP = 6 740,- Kč spotřeba čistících prostředků = ,13 Kč celkem = ,61 Kč ,61 / 3 = ,54 Kč ,54 / = 5,88 Kč Mzdové a věcné náklady na 1 oběd činily 27,98 Kč. Spotřeba potravin za rok 2011 byla ve výši 711 tis. Kč (o 17 tis. Kč méně než v roce 2010), hospodaření školní jídelny skončilo se ziskem +117,81 Kč. V době prázdnin se zaměstnanci a děti stravují stále v naší jídelně, protože jsme zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku Naše zařízení má k hospodaření předán následující nemovitý majetek: Budovy a stavby par. č. St. 144/1, č.p. Radkov 141 Pozemky - St. 144/1 zastavěná plocha a nádvoří, dále ostatní plochy (přilehlý park) Ostatní dřevěná chatka, dřevěná kůlna Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku v roce 2011 Náklady na opravy a udržování nemovitostí činily ve finančním vyjádření celkem 378,10 tis. Kč. Téměř 300 tis. Kč (z toho 145 tis. Kč. bylo použito z IF) jsme investovali do opravy koupelny pro děti. Pořídilo se nové sanitární zařízení, vodovodní baterie, nové obklady.. Zbývající prostředky byly použity na úhradu malování vnitřních prostor objektu dětského domova, jednalo se především o společné prostory - chodby, dále pak tělocvičnu a kuchyň. Náklady na opravy movitého majetku (služebních aut, praček, kopírky,sekaček a jiných spotřebičů.) byly ve výši celkem 79,11 tis. Kč. Informace o pojištění majetku Veškeré pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti je součástí centrálních pojistných smluv uzavřených mezi krajem, jeho PO a pojistitelem - Českou pojišťovnou a.s., a to až do Inventarizace majetku Inventarizace majetku proběhla v našem zařízení v termínu od do , a to na základě Plánu inventur vydaného ředitelem zařízení, v souladu s naším vnitřním předpisem a s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizoval se veškerý majetek ke dni V průběhu inventarizačních prací nebylo zjištěno žádných nedostatků. Veškeré průkazné účetní záznamy a 16

17 inventurní soupisy, včetně závěrečné inventarizační zprávy jsou uloženy v Dětském domově v Radkově Dubové. Např. inventarizace majetku srovnání s r. 2010: Majetek stav k přírůstky úbytky stav k DDNM od 7 tis. Kč , ,60 Program pro zprac. Účetnictví Gordic Budovy , ,25 ostatní stavby DHM - sam.mov.věci DDHM od 3 tis. Kč , Nábytek do ložnic a kluboven dětí, elektronika pro děti, kancelářské přístroje,kober ec, ,8 Zničený nábytek, kancelářská technika ,26 Pozemky-zast.plocha Pozemky - ostatní DDNM do 7 tis. Kč Prodloužení licence programů DDHM do 3 tis. Kč , Nábytek, elektronika,text il ,41 Zničené Sportovní potřeby, nábytek ,12 DDHM z darů 8779, ,5 Hračky, sportovní potřeby pro děti celkem , , ,74 F) Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Celkový objem pohledávek činil k =596,11 tis. Kč(ve srovnání s rokem 2010 je to o 173,06 tis. Kč více). Syn. účet An. účet Název účtu Účetní stav komentář Poskytnuté zálohy na el. energii ,- Jedná se o 8 záloh x Kč, které jsme za elektrickou energii do konce roku zaplatili. Vyúčtování přišlo v lednu

18 Zálohy na silniční daň 314 celkem , Pohledávky za ošetřovným 6 000,- Jedná se o daň za naše 2 služební auta Škodu Fabia a Kiu Pregio, které celoročně v rámci své hlavní činnosti využíváme ,- Jedná se o sumu peněz, kterou našemu zařízení dluží rodiče umístěných dětí. Tato částka ve srovnání s rokem 2010 narostla o téměř 10 tis. Kč. Vymáhání dlužného ošetřovného je velmi složité, jelikož rodiče, kteří jsou převážně sociálně slabí, se zařízením nespolupracují,nepřebírají poštu, nezajímají se. Z velké části se jedná o nevymahatelné pohledávky (viz. příloha - tabulka 6 a) Pohledávky za PND 7 800,- Tady se jedná o přídavky na děti, které nebyly našemu zařízení vyplaceny do konce roku, a to převážně z důvodu administrativních změn v žádostech. 315 celkem , Pohledávky za zam. z FKSP Ostatní pohledávky za zam. (tel. Hovory)+záloha na nákup materiálu Pohledávky za stravným zam. 335 celkem 35959, Jiné poh. hovory dětí 377 celkem 322, Náklady příštích období Příjmy příštích období celkem pohledávky , ,- Jedná se o bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům na bytové účely. Objem těchto pohledávek ve srovnání s rokem 2010 poklesl o téměř 27 tis. Kč. 1259,- V tomto případě se jedná 1 tis. Kč zálohu poskytnutou zaměstnanci na nákup materiálu pro zájmovou činnost Nejmilejší koncert dětí z DD. Částka 259 Kč je suma, kterou zaměstnanci dluží za soukromé telefonní hovory uskutečněné v závěru roku Pohledávka je splatná do 1/ ,- Jedná se o částku za stravu odebranou zaměstnanci v 12/2011. Pohledávka je splatná do ,- Tady se jedná o částku dlužnou za soukromé telefonní hovory dětí. Pohledávka je splatná do 1/ ,50 Zde se jedná např. o cestovné dětí (měsíčníky na autobus zakoupené ve 12/2011, ale platné od ), dále pak o předplatné novin a časopisů na rok ,- Přeplatek na předplatném za rok Závazky Celkový objem závazků k činil 1 213,76 tis. Kč (o 195,03 tis. Kč více než v roce 2010). Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Syn. účet An.účet Název účtu Účetní stav Komentář Dodavatelé 73431,90 Jedná se o neuhrazené faktury za zboží a 18

19 321 celkem ,90 služby roku 2011, které však byly uhrazeny v lednu Záv. vůči ,- Platy zaměstnanců za 12/2011 zaměstnancům 331 celkem , Pojištění zdravotnízam Pojištění zdravotníorg Pojištění sociální zam ,- Odvody z platů za 12/ ,- Odvody z platů za 12/ ,- Odvody z platů za 12/ Pojištění sociálníorg ,- Odvody z platů za 12/ celkem , Daň z příjmu ,- Odvody z platů za 12/ Jiné přímé daně 81,- Odvody z platů za 12/ celkem , Přeplatky 0 ošetřovného Úložky na VK dětí 1 800,- Jedná se o peníze, které patří dětem a budou jim v případě potřeby vyplaceny nebo převedeny na VK Ostatní závazky 1 350,- Odškodnění dítěte za úraz 378 celkem 2 828, Výdaje příštích období Dohadné účty pasívní Celkem Závazky , ,44 Jedná se o dodávky zboží a služeb ve 12/2011, ale faktury byly vystaveny až v lednu ,- Odhad spotřeby vody za období 10-12/ silniční daň za rok 2011 G) Výsledky kontrol V únoru roku 2011 proběhla v našem zařízení veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky na základě pověření ředitele krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byl vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, hospodaření s peněžními fondy, s majetkem organizace, personální a mzdová agenda, ošetřovné, přídavky na děti, vkladní knížky, kapesné, autoprovoz, počty dětí. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v zajištění zastupitelnosti správce rozpočtu, které byly následně odstraněny. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. V září 2011 proběhla v našem zařízení další kontrola tentokrát ze strany Krajské hygienické stanice. Předmětem a účelem kontroly byla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby atd. Kontrolou bylo zjištěno, že spotřební koš nesplňuje výživové požadavky v komoditě luštěniny a ryby. Bloková pokuta nebyla uložena. 19

20 H) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Náš dětský domov má své webové stránky - Na těchto internetových stránkách zveřejňujeme základní údaje týkající se činnosti našeho zařízení, aktuální informace o činnosti našich dětí a také údaje z výroční zprávy hospodaření za daný rok. Rozbory hospodaření za rok 2011 byly projednány na poradě všech zaměstnanců Dětského domova a Školní jídelny v Radkově Dubové dne a nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2011 jsme měli průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší než 25 (24,47 osob), a proto se nás tato povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením netýkala. Přesto v našem zařízení jedna osoba se zdravotním postižením pracuje a rovněž nakupujeme výrobky od firem, které takové osoby zaměstnávají. Vyhotovila: Ing. Hana Chalupová Schválil: Mgr. Jaromír Burda V Radkově Dubové

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více