Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006"

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006 schválený rozpočet rozp.schv.usn.mz 42/ rozp. zm. schv.usn.mz 55/ pol. komentář 2006 I-XII./2006 návrh 2007 požadavky Daň ze záv.činn.fo , , , Daň ze sam.výd.č.fo , , , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , , Daň z příjmů práv.osob , , , Daň z příjmu práv.osob za obce , ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší , , , Daň za odnětí půdy 5 924,00 0, Daň za odnětí lesní půdy 1361 Správ.popl , , , Popl.ze psů , , , Popl.z veř.prostr , , , Poplatky ze vstupného 1345 Popl.z ubyt , , , Poplatky za provozování automatů , , , Poplatky za odpady , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Daň z nemovitostí , , , spl. půjčky Gáborovi , , Dotace na volby UZ ,00 0, Dotace na volby UZ ,93 0, Dotace-soc.dávky UZ , , , Dotace ze st.rozp , , , Dotace z ÚP UZ Dvořák,Nosek , ,00 0, Dotace na hasič. sbor 6 270, Dotace od LK 3 000, Dotace od LK na lesní porosty , Dotace od obcí/žáci , , , Dotace na školu z kraje ORG Dotace z kraje - na přechod , ,00 na nový ÚP 4222 Dotace z kraje na opr.hasič.auta ,00 0, převody vlastním fondům - do SF , , , převody vlastním fondům - SFRB ,00 0, Zůst. předch. roku , , , počáteční stav sociálního fondu , , , Prodej dřeva z lesa , , , Zpravodaj,inzeráty , , , Silnice - KSS nákl.na čištění ,00 0, přísp. na vodov.příp. Hřbitovní 3 789,00 0, Splátka kanalizace Pulečný , , ,00 prodej zařízení SVS - 71 b.j Květinová 48000,(Zálesí podle 3113 počtu připojených domů ?) , ,00 U Potůčku , Ještědská Mlýnská , ,Ještědská řadovky Vstupné-koncerty , , , Popl. knihovna 9 000, , , knihovna - kopie ORJ , , knihovna - internet , , , knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 3 001, , knihovna-ostatní ORJ ,00 0, Vstupné KD 2 000,00 0, Příjmy z pronájmu - kurty , , , Zdrav.stř.pronájem , , , BH nájmy bytové , , , Popl. Z prodl. ORJ ,50 0, doplatky z min. období ORJ zápočet s Lenoxou z min.let ,00 0, BH nájmy nebytové , , , Popl. z prodlení ORJ ,50 0, Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a 2132 kotelna/ , , , Příjmy z pronájmu haly ORJ , , , Hřbitov-popl , , , pohřebné /pohřeb p.dvořák/ 5 000,00 0, Příspěvek na inženýrské sítě ,50 0, prodej plyn. Ještědská ,00 0, EKO-KOM Praha (platby za třídění 2111 odpadu) , , , Náhradní výsadba , , , Pečovatelská služba , , , Příjmy z poskytování služeb /vstupné 2111 ples/ , , Prodej odpad. pytlů 6 000, , , Pronájem pozemků , , , Pronájem místností 2 000, , , pronájem reklamní plochy 100,00 0, Pokuty z přestupků , , , Přeúčt.hypotéky Beseda ,53 0, Přijaté neinvestiční dary /ples/ 5 000,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, Nahodilé , , , Prodej pozemků , , , Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ , , ,00 Djurovičová , garsonka , 50 kotelna Prodej ost.hm.maj Příjmy z úroků , , , úvěr na silnici Zálesí , , půjčka z FRB , , , Kontokorent Celkem příjmy , , ,11 Stránka 1

2 Lesy - materiál /zalesňování/ , , ,00 služby - odměna lesního hospodáře ORJ , , , Služby j.n. - ochrana kultur , , ,00 celkem Lesy , , ,00 Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu , , , PHM na úklid 1 524,20 0,00 kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a 5169 označení ulic ,00 dokončit passport, pak se upřesní Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu, protahování, jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní 5169 značení stálé, úklid , , ,00 spojka samoobsl. Komenského , výspravy opravy silnic -Nasmlouvané z chodník Husova , chodník u garáží , přechod a chodník u malé školy , záliv u Belluzzo 5171 včetně chodníku , ,60 částečné , výspravy celoplošné , chodníky , komunikace v MŠ , obratiště v MŠ , retardér mezi Oázou a Bartošem , Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ , , ,00 celkem Silnice , , , opravy a udržování 0, ,00 0, Materiál na údržbu 5169 Služby j.n ,00 0,00 úklid zastávek a chodníků celkem Zastávky 0, ,00 0,00 ČSAD přes dopravní sdružení obcí Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně , , ,00 stavu obyvatelstva!!! Dopravní obslužnost Kraj , , ,00 dle smlouvy Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ ,90 0,00 z dotace ,00 0,00 Celkem příčný práh ,90 0,00 Ještědská - Mlýnská , Ještědská řadovky , investice - kanalizace Ještědská , , ,00 U Potůčku čištění kanalizace, geodetické , , , Opravy a udržování ,50 0, Materiál 2 000,00 celkem Odv.a čišť.odpad.vod , , , Příspěvek škole , , , , Příspěvek škole na investice , ,00 0,00 přístavba školy Dotace z kraje ORG , okna a dveře MŠ, malování , oprava 5171 Opravy a udržování , ,00 střechy 24000, oprava schodišť Celkem ZŠ , , , Materiál 5169 Koncerty , , ,00 Koncerty celkem , , , Mzdy 5021 Mzdy 5139 Nákup materiálu 4 800, , Knihy,časopisy 5137 DHM - Zákoucký - výkup pozůstalosti , Služby j.n ,00 0,00 Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice , , ,00 celkem Muzeum , , , Oprava pomníku ,00 oprava pomníku koncentráku (možná z pojistky) Mzdy zaměstnanců , , , OOV - vedlejší , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Knihy , , ,00 DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na 5137 PC , ,00 repro k PC , záclony nákup materiálu j.n , ,56 kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,stojánky na ,00 knihy - 500, sluchátka, Stránka 2

3 5151 Voda 3 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Poštovné 1 000,00 802, , Služby telekomu , , , SW služby ORJ , ,00 Clavius a LSC Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize 5169 HP,koberec,oprava roku v čítárně , , ,00 kopírka, požární servis, 5171 Opravy a udržování - rek.topení , , ,00 Hronová???,oprava zámku vstup. dveří Program. vybavení - AVG 1000,WIN XP ,00 0, ,00 AVG, Win XP Home 5173 Cestovné 3 000, , , účast.popl., Dilia 1 000,00 766, , Provozní záloha 0,00 0, Věcné dary - odměny pro soutěžící 4 000, , ,00 Výpočetní technika - přepěťová zásuvka ,baterie do UPS ,00 přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových ,00 kódů celkem knihovna , , , OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000, , , Poštovné 2 000, , , Služby telekomu 1 000, , , Výstavy - propagace výstav ,00 0,00 0, Kulturní dny ORJ , , Pohoštění - na vernisáže 7 000, , , Květiny - vernisáže 1 000,00 359, ,00 celkem Záležitosti kultury j.n , , ,00 Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta roznáška , , , SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání 5139 občánků) 4 000,00 226, , Služby /balné,foto.../ 2 000,00 944, , SPOZ Reprefond , , , SPOZ dárky, květiny 7 000, , ,00 celkem SPOZ , , , Kurty mzda Flodrman , , Nákup materiálu , , ,00 přepsáno z 1800 na Voda 4 000,00 14, , Opravy a udržování ,00 0, Služby /25 správa kurtů/ ,00 499,00 0,00 Stavby - Přípojka kanalizace , 6121 jímka na vodu , sociálka , , ,00 sociálka a jímka na vodu neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek , Za zájmy 5.000, Spartak , ,00 zahrádkáři , taneční kroužek , Spartak , , Za zájmy inv.dotace -frekvenční měnič , ,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ , , , OOV - vedlejší mzdy , , , Pov.poj.na SZ 8 000, , , Pov.poj.na ZP 3 000, , , Materiál 88,00 0, Voda 7 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Služby telekomu ,05 0,00 Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, 5169 deratizace, desinsekce, kominík , , , Opravy a udržování ,90 0,00 celkem Zdravotní stř.+lékárna , , , Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP 5 000, , , Prádlo, oděv, obuv 2 000,00 DPS pracovní obuv vnitřní DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony , 5137 Beseda židle 100 ks , , ,00 DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr , Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda materiál , ,00 DPS materiál + mop pikolo , Beseda materiál , Voda , , , Teplo Beseda a DPS , , , Plyn BH ,50 0, El.energie , , , Služby telekomu , , ,00 DPS Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, 5169 PD, kominík , , ,00 z toho okna v 209, další pož dveře Nádražní 472, okna Zahradní 506, Beseda hala Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení , komín kotelna Beseda 99000, byt č.p , okna č.p. 209 (býv železářství) , ,90 podhled včetně osvětlení , výměna radiátorů a rozvody topení , sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů (možná méně dle ,00 stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) Cestovné 5175 Repre DPS 2 000, , ,00 DPS vánoční besídka Pracovní oděvy - DPS 4 000, ,50 0,00 původně bylo omyl Stránka 3

4 6121 Budovy,haly,stavby 6121 nový územní plán 6121 Stavby - projekt sítí RD u kostela , , výpočetní technika celkem Bytové hospodářství , , ,00 DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) bude od Tomsy El.energie , , , Nákup sl. j.n ,00 0, Oprava a udržování , , ,00 celkem Veřejné osvětlení , , , El.energie 5 000, , , nákup materiálu 5169 Nákup služeb j.n , , ,00 Dědek úpravy urnového háje 5171 Opravy a udržování - výsadba zeleně , , Pohřebné p. Dvořák 7 655,50 0,00 celkem Pohřebnictví , , , IS pro výst.rd Zálesí Plynofikace - Zálesí , ,00 0, Terénní úpravy lomu 8 616, Příspěvek na plynofikaci , , plynový řad Ještědská , ,00 0, Spoluúčast na zasíťování pozemků ,00 0, Kontejnery , , , Popelnice ORJ , , , Úklid Pivrnec ORF , ,00 nebude 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , , , Sklo, plast, papír ORJ , , , Směsný papír ZŠ ORJ , , , Kontejnery Pivrnec ORJ , , , Pytle na plasty ORG , ,00 odpadní místo na trávu a větve s 5169 kontejnery a oplocením , ,00 vyvážení + úprava terénu Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , , , OOV-mzdy vedlejší , , ,00 Vacek 5011 mzdy , ,00 Nosek do února, nový pracovník??? 5031 Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 9 000, , , DDHM - kompostér, lalvičky , ,00 lavičky, koše 5139 materiál+květináče , , , PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5 000, , , Telefonní karty 4 000, , , Nákup služeb j.n , , , stromy výsadba ,00 0, , Opravy a údržování ,00 0,00 celkem Péče o vzhled obcí , , , soc.dávky/z dotace UZ , , , Platy zaměstnanců , , , Povinné pojištění na SZ , , , Povinné zdravotní pojištění , , , OOV , ,00 Dostálová za Kořínkovou leden a únor Pečovatelská služba celkem , , , Nákup materiálu - nářadí , , ,00 nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 5134 Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv , , DHM-baterie do aut , norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí , 4x vysílačka , , ,00 motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky , už mají, barel 50 l 2x už mají? 5151 Voda 2 000, , , Plyn 0, , , El. energie 3 000, , , Pohonné hmoty , , , Poštovné 19,00 Služby telekomu - pouze paušál. popl ohlašovny požárů 6 000, , , pojištění výjezdové skupiny 6 000, , , Školení 5 000, , ,00 Nákup služeb j.n.-revize a technické , 5169 trávník , , ,00 technické 9000 Opravy a udržování-generálka T , 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, 5171 fasáda?? , ,90 nová okna věž, dveře na půdu, kotel , nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC , Cestovné 4 000,00 0, Pohoštění a dary , , , Provozní záloha 0,00 0, Investice - stříkačka , ,00 0, Generálka T ,00 celkem Požární ochrana , , , Platy zaměstnanců - starosta ORJ , , , OOV - radní a zastupitelé , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Telefony/kupony/ 2 000, , , pro místostarostu Stránka 4

5 celkem Míst.zast.org , , , OON , ,00 0, Mzdy 1 000, ,00 0, Materiál 3 000, ,50 0, Služby j.n , ,00 0, Stravné 1 000,00 696,00 0,00 0,00 Celkem volby UZ , ,50 0, Materiál , ,00 0, Mzdy 2 000, , repre 2 000, , Materiál 6 000, , Služby - programy volby ORJ , ,60 0,00 Celkem volby UZ , ,93 0, Platy zaměstnanců , , , Platy zaměstnanců /z dotace ÚP/ , OOV , , Pov.poj. na SZ , , , Pov.poj. na ZP , , , Povinné pojištění , , ,00 Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční 5136 zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , , ,00 židle do obř. síně a stoly doplatek -???, roletky -???, DHM -nábytek do obřední síně plus koberec , vysavač , ,00 židle prac., lednice, regály, nádobí , ,00 kamera a zvuk pro přenosy zastup Nákup materiálu , , , Pasy ,00 0, Voda 8 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Pohonné hmoty , , , Služby pošt a známky , , , Služby telekomu , , , Služby bank , , , Pojistné , , , Pronájem pozemku 5 748, ,00 dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby-zprostředkování prodeje bytu Asyx , , , Sl.škol.a vzděl , , , Nákup služeb - SW služby ORG , , ,00 Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus,sú st.posudky,výkony 5169 rozh , , ,00 Opravy a udržování-malování matrika a účtárna, přestavba stavebního (příčka u tajemníka, probourání a 5171 oprava nábytku matrika , , ,00 zvětšení odboru výstavby) 5172 Programové vybavení ,00 Total com., office, avg apod 5173 Cestovné 5 000, , , Pohoštění a dary , , , Nákup uměleckých předmětů ,00 0, Dálniční popl. v cizině /Itálie/ 1 740,62 0, Provozní záloha 0,00 0, hasiči Frýdštejn+ dawnův s , ,00 Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní 8 000,00 Hasiči 5194 Věcné dary /repre/ , , , Neinv. nákl. MŠ Jbc , , Nákup kolků , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 5329 realizaci projektu SROP-neinv , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 6349 realizaci projektu SROP-inv , Platby daní a popl , , , z nových prodejů, z roku Spoluúčast pojistné 1 000,00 0, Euroregion Nisa 6 000, , ,00 PC tajemník (Dvořák??) + kulturní prac., DPS od 6125 Výpočetní technika , , ,00 tajemníka (Dvořáka?) 6119 Změna ÚP , , ,00 nový ÚP - 98 v příjmech, dle smlouvy Stroje,přístroje,zařízení- topení 93000, splátka kopírky, mobilní kamerový dohled , , , splátka kopírky,., výtah koupě pozemku-černohorská - výkup pozemku, 6130 vrácení peněz Vašatová , ,00 výkupy pozemků Zálesí a výkup u hasičárny 15/ , celkem Činnost místní správy , , , Úroky /SFŽP/ , , , Úroky hypotéka-přeúčt.bd Beseda ,44 0, Úrok z kontokorentu ORJ ,00 0, Soc.fond. úč , , ,00 do FRB z prodeje bytového fondu 879 z prodeje, zbytek převody na platby , , ,00 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 Stránka 5

6 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 převod do SFRB a SFRB II na splátky 5349 půjčky , , ,00 převod do FRB aplátka půjčky ORG , Daň za obec /kompenzace v příjmech/ , ,00 0, adopce na dálku - 2 indické děti , , ,00 Celkem dotace , , , Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ , , ,00 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Besedakomp.v P ,09 0, Spl. Kontokorentu Půjčka na koupi domu Gáborovi , ,00 0, rezerva na výkupy pozemků, dodatečné požadavky, problémy s naplňováním 5901 příjmů apod ,66 0, ,11 Celkem výdaje , , ,11 Výsledek hospodaření , ,11 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , , Splátky půjček od obyvatel , , , Splátky půjček od města ORG , , , z prodeje obecních bytů , , , Příjmy z úroků úvěry , , , Příjmy z úroků banka , , , Spl. Půjčky město ORG , , , Spl. Půjčky město ORG ,00 Příjmy celkem , , , neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu 5660 rozvoje bydlení , , , popl. za bank. sl , , , půjčka městu na byt. fond , , , rezerva , ,22 Výdaje celkem , , ,22 Výsledek hospodaření 0, ,22 0,00 SFRB zůstatek předch. roku , , , splátky občané , , , splátky město , , , převod na úrok 6 420, úroky 2 000, , , úroky z půjček občané 4 000, , ,00 Příjmy celkem , , , splátka úroků 6 420, splátka jistiny , , , poplatky za bankovní služby 1 000,00 996, , rezerva , ,63 Výdaje celkem , , ,63 Výsledek hospodaření 0, ,63 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 913, příjem na splátky úvěru město 1 887, , Příjmy z úroků z účtu 481, , splátky úvěru občané , úrok z půjčky občané 8 000, Příjem našeho podílu , Příjem půjčky UZ ,00 Příjmy celkem , , Popl. za bank. sl. 568, , Splátky půjčky město , Půjčka obyvatelstvu , Úroky 887,70 0, Platba našeho podílu - opravy ,90 BH Platba z půjčky UZ ,00 BH Převody mezi účty BÚ a SFRB , rezerva ,40 Výdaje celkem , ,40 Výsledek hospodaření 913,40 0,00 Celkové příjmy , , ,36 Celkové výdaje , , ,36 Stránka 6

7 Celkový výsledek hospodaření , ,36 0,00 Stránka 7

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 Příjmy: v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 Příjmy: v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 parag. polož. org. Příjmy: v Kč Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 11 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více