Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006"

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006 schválený rozpočet rozp.schv.usn.mz 42/ rozp. zm. schv.usn.mz 55/ pol. komentář 2006 I-XII./2006 návrh 2007 požadavky Daň ze záv.činn.fo , , , Daň ze sam.výd.č.fo , , , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , , Daň z příjmů práv.osob , , , Daň z příjmu práv.osob za obce , ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší , , , Daň za odnětí půdy 5 924,00 0, Daň za odnětí lesní půdy 1361 Správ.popl , , , Popl.ze psů , , , Popl.z veř.prostr , , , Poplatky ze vstupného 1345 Popl.z ubyt , , , Poplatky za provozování automatů , , , Poplatky za odpady , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Daň z nemovitostí , , , spl. půjčky Gáborovi , , Dotace na volby UZ ,00 0, Dotace na volby UZ ,93 0, Dotace-soc.dávky UZ , , , Dotace ze st.rozp , , , Dotace z ÚP UZ Dvořák,Nosek , ,00 0, Dotace na hasič. sbor 6 270, Dotace od LK 3 000, Dotace od LK na lesní porosty , Dotace od obcí/žáci , , , Dotace na školu z kraje ORG Dotace z kraje - na přechod , ,00 na nový ÚP 4222 Dotace z kraje na opr.hasič.auta ,00 0, převody vlastním fondům - do SF , , , převody vlastním fondům - SFRB ,00 0, Zůst. předch. roku , , , počáteční stav sociálního fondu , , , Prodej dřeva z lesa , , , Zpravodaj,inzeráty , , , Silnice - KSS nákl.na čištění ,00 0, přísp. na vodov.příp. Hřbitovní 3 789,00 0, Splátka kanalizace Pulečný , , ,00 prodej zařízení SVS - 71 b.j Květinová 48000,(Zálesí podle 3113 počtu připojených domů ?) , ,00 U Potůčku , Ještědská Mlýnská , ,Ještědská řadovky Vstupné-koncerty , , , Popl. knihovna 9 000, , , knihovna - kopie ORJ , , knihovna - internet , , , knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 3 001, , knihovna-ostatní ORJ ,00 0, Vstupné KD 2 000,00 0, Příjmy z pronájmu - kurty , , , Zdrav.stř.pronájem , , , BH nájmy bytové , , , Popl. Z prodl. ORJ ,50 0, doplatky z min. období ORJ zápočet s Lenoxou z min.let ,00 0, BH nájmy nebytové , , , Popl. z prodlení ORJ ,50 0, Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a 2132 kotelna/ , , , Příjmy z pronájmu haly ORJ , , , Hřbitov-popl , , , pohřebné /pohřeb p.dvořák/ 5 000,00 0, Příspěvek na inženýrské sítě ,50 0, prodej plyn. Ještědská ,00 0, EKO-KOM Praha (platby za třídění 2111 odpadu) , , , Náhradní výsadba , , , Pečovatelská služba , , , Příjmy z poskytování služeb /vstupné 2111 ples/ , , Prodej odpad. pytlů 6 000, , , Pronájem pozemků , , , Pronájem místností 2 000, , , pronájem reklamní plochy 100,00 0, Pokuty z přestupků , , , Přeúčt.hypotéky Beseda ,53 0, Přijaté neinvestiční dary /ples/ 5 000,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, Nahodilé , , , Prodej pozemků , , , Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ , , ,00 Djurovičová , garsonka , 50 kotelna Prodej ost.hm.maj Příjmy z úroků , , , úvěr na silnici Zálesí , , půjčka z FRB , , , Kontokorent Celkem příjmy , , ,11 Stránka 1

2 Lesy - materiál /zalesňování/ , , ,00 služby - odměna lesního hospodáře ORJ , , , Služby j.n. - ochrana kultur , , ,00 celkem Lesy , , ,00 Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu , , , PHM na úklid 1 524,20 0,00 kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a 5169 označení ulic ,00 dokončit passport, pak se upřesní Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu, protahování, jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní 5169 značení stálé, úklid , , ,00 spojka samoobsl. Komenského , výspravy opravy silnic -Nasmlouvané z chodník Husova , chodník u garáží , přechod a chodník u malé školy , záliv u Belluzzo 5171 včetně chodníku , ,60 částečné , výspravy celoplošné , chodníky , komunikace v MŠ , obratiště v MŠ , retardér mezi Oázou a Bartošem , Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ , , ,00 celkem Silnice , , , opravy a udržování 0, ,00 0, Materiál na údržbu 5169 Služby j.n ,00 0,00 úklid zastávek a chodníků celkem Zastávky 0, ,00 0,00 ČSAD přes dopravní sdružení obcí Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně , , ,00 stavu obyvatelstva!!! Dopravní obslužnost Kraj , , ,00 dle smlouvy Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ ,90 0,00 z dotace ,00 0,00 Celkem příčný práh ,90 0,00 Ještědská - Mlýnská , Ještědská řadovky , investice - kanalizace Ještědská , , ,00 U Potůčku čištění kanalizace, geodetické , , , Opravy a udržování ,50 0, Materiál 2 000,00 celkem Odv.a čišť.odpad.vod , , , Příspěvek škole , , , , Příspěvek škole na investice , ,00 0,00 přístavba školy Dotace z kraje ORG , okna a dveře MŠ, malování , oprava 5171 Opravy a udržování , ,00 střechy 24000, oprava schodišť Celkem ZŠ , , , Materiál 5169 Koncerty , , ,00 Koncerty celkem , , , Mzdy 5021 Mzdy 5139 Nákup materiálu 4 800, , Knihy,časopisy 5137 DHM - Zákoucký - výkup pozůstalosti , Služby j.n ,00 0,00 Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice , , ,00 celkem Muzeum , , , Oprava pomníku ,00 oprava pomníku koncentráku (možná z pojistky) Mzdy zaměstnanců , , , OOV - vedlejší , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Knihy , , ,00 DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na 5137 PC , ,00 repro k PC , záclony nákup materiálu j.n , ,56 kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,stojánky na ,00 knihy - 500, sluchátka, Stránka 2

3 5151 Voda 3 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Poštovné 1 000,00 802, , Služby telekomu , , , SW služby ORJ , ,00 Clavius a LSC Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize 5169 HP,koberec,oprava roku v čítárně , , ,00 kopírka, požární servis, 5171 Opravy a udržování - rek.topení , , ,00 Hronová???,oprava zámku vstup. dveří Program. vybavení - AVG 1000,WIN XP ,00 0, ,00 AVG, Win XP Home 5173 Cestovné 3 000, , , účast.popl., Dilia 1 000,00 766, , Provozní záloha 0,00 0, Věcné dary - odměny pro soutěžící 4 000, , ,00 Výpočetní technika - přepěťová zásuvka ,baterie do UPS ,00 přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových ,00 kódů celkem knihovna , , , OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000, , , Poštovné 2 000, , , Služby telekomu 1 000, , , Výstavy - propagace výstav ,00 0,00 0, Kulturní dny ORJ , , Pohoštění - na vernisáže 7 000, , , Květiny - vernisáže 1 000,00 359, ,00 celkem Záležitosti kultury j.n , , ,00 Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta roznáška , , , SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání 5139 občánků) 4 000,00 226, , Služby /balné,foto.../ 2 000,00 944, , SPOZ Reprefond , , , SPOZ dárky, květiny 7 000, , ,00 celkem SPOZ , , , Kurty mzda Flodrman , , Nákup materiálu , , ,00 přepsáno z 1800 na Voda 4 000,00 14, , Opravy a udržování ,00 0, Služby /25 správa kurtů/ ,00 499,00 0,00 Stavby - Přípojka kanalizace , 6121 jímka na vodu , sociálka , , ,00 sociálka a jímka na vodu neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek , Za zájmy 5.000, Spartak , ,00 zahrádkáři , taneční kroužek , Spartak , , Za zájmy inv.dotace -frekvenční měnič , ,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ , , , OOV - vedlejší mzdy , , , Pov.poj.na SZ 8 000, , , Pov.poj.na ZP 3 000, , , Materiál 88,00 0, Voda 7 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Služby telekomu ,05 0,00 Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, 5169 deratizace, desinsekce, kominík , , , Opravy a udržování ,90 0,00 celkem Zdravotní stř.+lékárna , , , Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP 5 000, , , Prádlo, oděv, obuv 2 000,00 DPS pracovní obuv vnitřní DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony , 5137 Beseda židle 100 ks , , ,00 DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr , Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda materiál , ,00 DPS materiál + mop pikolo , Beseda materiál , Voda , , , Teplo Beseda a DPS , , , Plyn BH ,50 0, El.energie , , , Služby telekomu , , ,00 DPS Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, 5169 PD, kominík , , ,00 z toho okna v 209, další pož dveře Nádražní 472, okna Zahradní 506, Beseda hala Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení , komín kotelna Beseda 99000, byt č.p , okna č.p. 209 (býv železářství) , ,90 podhled včetně osvětlení , výměna radiátorů a rozvody topení , sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů (možná méně dle ,00 stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) Cestovné 5175 Repre DPS 2 000, , ,00 DPS vánoční besídka Pracovní oděvy - DPS 4 000, ,50 0,00 původně bylo omyl Stránka 3

4 6121 Budovy,haly,stavby 6121 nový územní plán 6121 Stavby - projekt sítí RD u kostela , , výpočetní technika celkem Bytové hospodářství , , ,00 DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) bude od Tomsy El.energie , , , Nákup sl. j.n ,00 0, Oprava a udržování , , ,00 celkem Veřejné osvětlení , , , El.energie 5 000, , , nákup materiálu 5169 Nákup služeb j.n , , ,00 Dědek úpravy urnového háje 5171 Opravy a udržování - výsadba zeleně , , Pohřebné p. Dvořák 7 655,50 0,00 celkem Pohřebnictví , , , IS pro výst.rd Zálesí Plynofikace - Zálesí , ,00 0, Terénní úpravy lomu 8 616, Příspěvek na plynofikaci , , plynový řad Ještědská , ,00 0, Spoluúčast na zasíťování pozemků ,00 0, Kontejnery , , , Popelnice ORJ , , , Úklid Pivrnec ORF , ,00 nebude 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , , , Sklo, plast, papír ORJ , , , Směsný papír ZŠ ORJ , , , Kontejnery Pivrnec ORJ , , , Pytle na plasty ORG , ,00 odpadní místo na trávu a větve s 5169 kontejnery a oplocením , ,00 vyvážení + úprava terénu Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , , , OOV-mzdy vedlejší , , ,00 Vacek 5011 mzdy , ,00 Nosek do února, nový pracovník??? 5031 Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 9 000, , , DDHM - kompostér, lalvičky , ,00 lavičky, koše 5139 materiál+květináče , , , PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5 000, , , Telefonní karty 4 000, , , Nákup služeb j.n , , , stromy výsadba ,00 0, , Opravy a údržování ,00 0,00 celkem Péče o vzhled obcí , , , soc.dávky/z dotace UZ , , , Platy zaměstnanců , , , Povinné pojištění na SZ , , , Povinné zdravotní pojištění , , , OOV , ,00 Dostálová za Kořínkovou leden a únor Pečovatelská služba celkem , , , Nákup materiálu - nářadí , , ,00 nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 5134 Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv , , DHM-baterie do aut , norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí , 4x vysílačka , , ,00 motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky , už mají, barel 50 l 2x už mají? 5151 Voda 2 000, , , Plyn 0, , , El. energie 3 000, , , Pohonné hmoty , , , Poštovné 19,00 Služby telekomu - pouze paušál. popl ohlašovny požárů 6 000, , , pojištění výjezdové skupiny 6 000, , , Školení 5 000, , ,00 Nákup služeb j.n.-revize a technické , 5169 trávník , , ,00 technické 9000 Opravy a udržování-generálka T , 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, 5171 fasáda?? , ,90 nová okna věž, dveře na půdu, kotel , nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC , Cestovné 4 000,00 0, Pohoštění a dary , , , Provozní záloha 0,00 0, Investice - stříkačka , ,00 0, Generálka T ,00 celkem Požární ochrana , , , Platy zaměstnanců - starosta ORJ , , , OOV - radní a zastupitelé , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Telefony/kupony/ 2 000, , , pro místostarostu Stránka 4

5 celkem Míst.zast.org , , , OON , ,00 0, Mzdy 1 000, ,00 0, Materiál 3 000, ,50 0, Služby j.n , ,00 0, Stravné 1 000,00 696,00 0,00 0,00 Celkem volby UZ , ,50 0, Materiál , ,00 0, Mzdy 2 000, , repre 2 000, , Materiál 6 000, , Služby - programy volby ORJ , ,60 0,00 Celkem volby UZ , ,93 0, Platy zaměstnanců , , , Platy zaměstnanců /z dotace ÚP/ , OOV , , Pov.poj. na SZ , , , Pov.poj. na ZP , , , Povinné pojištění , , ,00 Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční 5136 zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , , ,00 židle do obř. síně a stoly doplatek -???, roletky -???, DHM -nábytek do obřední síně plus koberec , vysavač , ,00 židle prac., lednice, regály, nádobí , ,00 kamera a zvuk pro přenosy zastup Nákup materiálu , , , Pasy ,00 0, Voda 8 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Pohonné hmoty , , , Služby pošt a známky , , , Služby telekomu , , , Služby bank , , , Pojistné , , , Pronájem pozemku 5 748, ,00 dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby-zprostředkování prodeje bytu Asyx , , , Sl.škol.a vzděl , , , Nákup služeb - SW služby ORG , , ,00 Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus,sú st.posudky,výkony 5169 rozh , , ,00 Opravy a udržování-malování matrika a účtárna, přestavba stavebního (příčka u tajemníka, probourání a 5171 oprava nábytku matrika , , ,00 zvětšení odboru výstavby) 5172 Programové vybavení ,00 Total com., office, avg apod 5173 Cestovné 5 000, , , Pohoštění a dary , , , Nákup uměleckých předmětů ,00 0, Dálniční popl. v cizině /Itálie/ 1 740,62 0, Provozní záloha 0,00 0, hasiči Frýdštejn+ dawnův s , ,00 Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní 8 000,00 Hasiči 5194 Věcné dary /repre/ , , , Neinv. nákl. MŠ Jbc , , Nákup kolků , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 5329 realizaci projektu SROP-neinv , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 6349 realizaci projektu SROP-inv , Platby daní a popl , , , z nových prodejů, z roku Spoluúčast pojistné 1 000,00 0, Euroregion Nisa 6 000, , ,00 PC tajemník (Dvořák??) + kulturní prac., DPS od 6125 Výpočetní technika , , ,00 tajemníka (Dvořáka?) 6119 Změna ÚP , , ,00 nový ÚP - 98 v příjmech, dle smlouvy Stroje,přístroje,zařízení- topení 93000, splátka kopírky, mobilní kamerový dohled , , , splátka kopírky,., výtah koupě pozemku-černohorská - výkup pozemku, 6130 vrácení peněz Vašatová , ,00 výkupy pozemků Zálesí a výkup u hasičárny 15/ , celkem Činnost místní správy , , , Úroky /SFŽP/ , , , Úroky hypotéka-přeúčt.bd Beseda ,44 0, Úrok z kontokorentu ORJ ,00 0, Soc.fond. úč , , ,00 do FRB z prodeje bytového fondu 879 z prodeje, zbytek převody na platby , , ,00 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 Stránka 5

6 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 převod do SFRB a SFRB II na splátky 5349 půjčky , , ,00 převod do FRB aplátka půjčky ORG , Daň za obec /kompenzace v příjmech/ , ,00 0, adopce na dálku - 2 indické děti , , ,00 Celkem dotace , , , Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ , , ,00 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Besedakomp.v P ,09 0, Spl. Kontokorentu Půjčka na koupi domu Gáborovi , ,00 0, rezerva na výkupy pozemků, dodatečné požadavky, problémy s naplňováním 5901 příjmů apod ,66 0, ,11 Celkem výdaje , , ,11 Výsledek hospodaření , ,11 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , , Splátky půjček od obyvatel , , , Splátky půjček od města ORG , , , z prodeje obecních bytů , , , Příjmy z úroků úvěry , , , Příjmy z úroků banka , , , Spl. Půjčky město ORG , , , Spl. Půjčky město ORG ,00 Příjmy celkem , , , neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu 5660 rozvoje bydlení , , , popl. za bank. sl , , , půjčka městu na byt. fond , , , rezerva , ,22 Výdaje celkem , , ,22 Výsledek hospodaření 0, ,22 0,00 SFRB zůstatek předch. roku , , , splátky občané , , , splátky město , , , převod na úrok 6 420, úroky 2 000, , , úroky z půjček občané 4 000, , ,00 Příjmy celkem , , , splátka úroků 6 420, splátka jistiny , , , poplatky za bankovní služby 1 000,00 996, , rezerva , ,63 Výdaje celkem , , ,63 Výsledek hospodaření 0, ,63 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 913, příjem na splátky úvěru město 1 887, , Příjmy z úroků z účtu 481, , splátky úvěru občané , úrok z půjčky občané 8 000, Příjem našeho podílu , Příjem půjčky UZ ,00 Příjmy celkem , , Popl. za bank. sl. 568, , Splátky půjčky město , Půjčka obyvatelstvu , Úroky 887,70 0, Platba našeho podílu - opravy ,90 BH Platba z půjčky UZ ,00 BH Převody mezi účty BÚ a SFRB , rezerva ,40 Výdaje celkem , ,40 Výsledek hospodaření 913,40 0,00 Celkové příjmy , , ,36 Celkové výdaje , , ,36 Stránka 6

7 Celkový výsledek hospodaření , ,36 0,00 Stránka 7

Návrh 2008 vyrovnaný s plněním 2007

Návrh 2008 vyrovnaný s plněním 2007 Návrh 2008 vyrovnaný s plněním 2007 pol. komentář 2007 2008 2008 reálný 1-12/07 % komentář k návrhu 1111 Daň ze záv.činn.fo 3 600 000,00 3 900 000,00 4 100 000,00 3 812 625,90 105,91% 1112 Daň ze sam.výd.č.fo

Více

Schválený rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet na rok 2009 Schválený rozpočet na rok 2009 Pokud se komentář odkazuje na "návrh Správy budov", je tento k nahlédnutí na MěÚ. Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k smaostatnému rozhodování v zastupitelstvu.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Návrh rozp. opatření č. 3

Návrh rozp. opatření č. 3 Návrh rozp. opatření č. 3 Příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií 231 0600 1351 22 000,00 Odvod výtěžku z provozování VHP 231 0600 1355 69 000,00 Správní poplatky 231 0600 1361 30 000,00 231 0400 4111

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu roku 2014

Plnění rozpočtu roku 2014 Plnění rozpočtu roku 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu 1-4/2015

Plnění rozpočtu 1-4/2015 Plnění rozpočtu 1-4/2015 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet pro rok 2007

Rozpočet pro rok 2007 Rozpočet pro rok 2007 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů a položek Par. Pol. Popis 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 700 000 1112 daň z příjmu OSVČ 1 600 000 1121 daň z příjmu PO 3 700 000 1211 DPH 5 600 000 1334

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 170 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 200 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 900

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Město Pec pod Sněžkou, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek)

Město Pec pod Sněžkou, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek) Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181 Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek) ROZPOČET 2017 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 170 000 1113

Více

Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010

Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010 Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.1/2012 k

Rozpočtové opatření č.1/2012 k Rozpočtové opatření č.1/2012 k 29.02.2012 P Ř Í J M Y příloha č.2 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k 29.2.2012 skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

OBEC OBRNICE ROZPOČET NA ROK 2015 P Ř Í J M Y

OBEC OBRNICE ROZPOČET NA ROK 2015 P Ř Í J M Y OBEC OBRNICE ROZPOČET NA ROK 2015 P Ř Í J M Y Rozpočtová skladba text Návrh rozpočtu pol. org. ÚZ N Z na rok 2015 skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013

PŘÍJMY. Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013 Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.565.000,- Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více