Leden Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689"

Transkript

1 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od str. 3 Hodnoty rozhodné pro výpočet měsíčních záloh daně ze závislé i str. 4 Částka min. základu daně pro podnikatele str. 4 Průměrná mzda pro účely odvodu podle zákona o zaměstnanosti str. 5 Kursy měn k a jednotné kursy str. 5 Aktuální legislativní změny str. 6 Daňový kalendář na únor 2007 str. 7 Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: Fax:

2 Strana.1 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v r a 2007 Od ledna 2007 se mění parametry rozhodné pro sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných. Výše minimálních záloh pro pojistné OSVČ se mění takto: Minimální výše zálohy pro SP - soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti: Minimální výše zálohy pro SP nemocenské pojištění: Minimální výše zálohy pro zdravotní pojištění: Hlavní Vedlejší Hlavní Vedlejší 1.394,- 558, ,- 597,- 208,- 83,- 222,- 89, , ,- Pro sociální pojištění je povinnost hradit zálohy ve výši nového minima od podání Přehledu. Pro zdravotní pojištění je povinnost hradit zálohy ve výši nového minima již u zálohy za leden 2007, splatné do 8. února Další parametry rozhodné pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění u OSVČ: Hlavní Vedlejší Hlavní Vedlejší Minim. roční vyměřovací základ pro účely SP , , , ,- Hranice rozhodná pro povinnou účast na důchodovém pojištění (posuzují se příjmyvýdaje ,- (viz 414/2005 Sb.) ,- (viz 462/2006 Sb.) za předchozí rok) Minimální roční pojistné SP (bez , , , ,- nemocenského pojištění) Minimální výše vym. základu ze zaměstnání za , ,- předešlý rok, rozhodná pro to, že OSVČ je považována za vedlejší Minimální roční vyměřovací základ pro ZP , , - Minimální roční pojistné ZP , ,- Minimální zdravotní pojištění zaměstnanců od Minimální výše ZP za zaměstnance a osoby bez vlastních příjmů (min. vym. základem pro zaměstnance a pro osoby bez zd. příjmů je minimální mzda, od je to 8.000,- Kč): Rok Rok 2007 Minimální pojistné: 1.022, , ,-

3 Strana.2 Stravné v tuzemsku od Sazby zůstávají na stejné úrovni jako v r. 2006, s tím, že nově jsou - pro soukromý sektor v zákoníku práce stanoveny pouze minimální sazby náhrad, horní hranice není omezena. Sazby jsou stanoveny přímo v zákoníku práce: Vyhláška MPSV 647/2004 Sb. 163 zákoníku práce Cesta od 5 do 12 hodin Kč min. 58,- Kč Cesta nad 12 do 18 hodin Kč min. 88,- Kč Cesta nad 18 hodin Kč min. 138,- Kč Pokud jde o daňový režim stravného, pro soukromý sektor platí, že je-li stravné do výše horní hranice stanovené zákoníkem práce pro veřejný sektor (pro rok 2007 to znamená do výše těch sazeb, jak byly stanoveny pro rok 2006, tj. max. do výše 69,- resp. 106,- resp. 165,- Kč), pak stravné není u zaměstnance zdanitelným příjmem a u zaměstnavatele je daňovým nákladem. Částky stravného nad tento limit pak je nutné u zaměstnance zdanit jako jeho příjem a podle části odborných názorů ani nejsou u zaměstnavatele daňovým nákladem. (Otázka daňového režimu u zaměstnavatele u stravného nad limit není vzhledem k nekvalitě legislativní úpravy bohužel dosud zcela jasná.) Stejný princip je i u jiných náhrad než stravné. Stravné v cizí měně od Vyhláškou MF č. 549/2006 Sb. jsou stanoveny sazby stravného v cizí měně platné pro rok Zde uvádíme země, které jsou nejčastějším cílem pracovních cest. (Případně poskytnuté kapesné činí maximálně 40 % z uvedené částky stravného.) Oproti předchozímu roku se mění údaj pouze u Ruska (bylo 45,- USD za den, nově je 45,- EUR za den.) Rok /2005 Sb. Rok /2006 Sb. Měna Sazba Měna Sazba Austrálie USD 50,- USD 50,- Belgie EUR 45,- EUR 45,- Dánsko EUR 50,- EUR 50,- Finsko EUR 45,- EUR 45,- Francie EUR 45,- EUR 45,- Irsko EUR 50,- EUR 50,- Itálie EUR 45,- EUR 45,- Lucembursko EUR 45,- EUR 45,- Maďarsko EUR 35,- EUR 35,- Německo EUR 45,- EUR 45,- Nizozemí EUR 45,- EUR 45,- Norsko EUR 55,- EUR 55,- Polsko EUR 35,- EUR 35,- Portugalsko EUR 40,- EUR 40,- Rakousko EUR 45,- EUR 45,- Rusko USD 45,- EUR 45,- Slovensko SKK 550,- SKK 550,- Slovinsko EUR 35,- EUR 35,- Španělsko EUR 40,- EUR 40,- Švédsko EUR 50,- EUR 50,- Švýcarsko CHF 75,- CHF 75,- USA USD 50,- USD 50,- Velká Británie GBP 40,- GBP 40,-

4 Strana.3 Sazby základních náhrad za používání í motorových vozidel od Sazba základních náhrad za používání motorových vozidel se nemění. Pro nákladní vozidla nově platí, že sazba náhrady se nestanovuje dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale musí činit minimálně dvojnásobek sazby platné pro osobní vozidla (platí pro soukromý sektor), resp. přesně dvojnásobek této sazby (platí pro veřejný sektor). To se týká i vozidel typu N1 (např. Škoda Fabia nebo Škoda Octavia s mřížkou ). 496/2005 Sb. 496/2005 Sb. Jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč 1,00 Kč Osobní motorová vozidla 3,80 Kč 3,80 Kč Nákladní motorová vozidla (včetně N1) dohodou min. 7,60 Kč Průměrné ceny pohonných hmot od Tyto ceny použije zaměstnavatel při výpočtu výše cestovních náhrad za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec použije k pracovní cestě své vlastní vozidlo a neprokáže cenu nakoupených pohonných hmot paragonem. (Hodnoty pro rok 2007 vycházejí z vyhlášky MPSV č. 577/2006 Sb.) Název 496/2005 Sb. 577/2006 Sb. 91 O Speciál 30,10 Kč 27,80 Kč 95 O Super 30,40 Kč 28,10 Kč Motorová nafta 29,50 Kč 28,10 Kč 91 O Normal 29,50 Kč 27,90 Kč 98 O Super plus 34,40 Kč 31,10 Kč Průměrné ceny pohonných hmot dle pokynu MF D , rozhodné pro zdaňovací období 2006: Tyto ceny použije poplatník fyzická osoba pro účely výpočtu daňově uznatelných výdajů na pracovní cesty u vozu vlastního nezařazeného do obchodního majetku, pokud nedoloží paragony z čerpací stanice nákup za cenu vyšší. Rok 2005 Rok 2006 Pokyn D-296 Pokyn D O Normal (Natural) BA-91 28,91 29,64 98 O Super plus BA-98 32,23 33,12 95 O Super (Natural)BA-95 28,59 29,82 Motorová nafta 27,93 29,04

5 Strana.4 Hodnoty rozhodné pro výpočet měsíčních záloh daně ze závislé i: Oproti roku 2006 se hodnoty nemění: Sazby daně: Zdanitelná mzda Měsíční záloha činí od 0,- do ,- 12 % od ,- do , , % ze základu přesahujícího ,- od ,- do , , % ze základu přesahujícího ,- nad , , % ze základu přesahujícího ,- Slevy na dani měsíčně uplatnitelná 1/12 Základní nezdanitelná část 600,- Částečná invalidita 125,- Úplná invalidita 250,- Držitel ZTP/P 800,- Student 200,- Sleva na dani / daňový bonus Na vyživované dítě (1dítě) 500,- Pozn.: Slevu na dani na manželku bez vlastních příjmů (4.200,- ročně) a nezdanitelné části základu daně (dary nevymezené účely, odečet úroků ze stavebního spoření nebo z hypotéky, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, zaplacené pojistné na životní pojištění, odborářské příspěvky) lze uplatnit až po skončení roku při ročním zúčtování nebo na daňovém přiznání. Částka minimálního základu daně pro podnikatele: Údaj použijí fyzické osoby provozující podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou, jichž se ustanovení o minimálním základu daně týká, na svém daňovém přiznání. Rok 2005 Rok 2006 Ročně: , ,- Na každý měsíc trvání podnikání v daném roce: 8.941, ,50 Průměrná mzda pro účely odvodu do státního tního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo částku průměrné mzdy v národním hospodářství za čtvrtletí 2006 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti (v souvislosti s povinností zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností). Týká se subjektů s více než 25 zaměstnanci: 487/2005 Sb. 554/2006 Sb. Průměrná mzda za čtvrtletí: , ,- Odvod za 1 zaměstnance do 15. února následujícího roku: , ,- K 15. únoru je zároveň povinnost ohlásit plnění místně příslušnému úřadu práce.

6 Strana.5 Kursy nejběžnějších měn k : Pro účely kursových přepočtů při účetních závěrkových pracích uvádíme kursy ČNB k 29. prosinci 2006 pro nejběžnější měny (pro 30. a kursy nebyly stanoveny): Země Měna Kurs (CZK) k Kurs (CZK) k EMU 1 EUR 29,005 27,495 USA 1 USD 24,588 20,876 Velká Británie 1 GBP 42,338 40,944 Slovensko 100 SKK 76,565 79,858 Švýcarsko 1 CHF 18,654 17,111 Jednotné kursy měn pro zdaňovací období 2006: Z těchto kursů vycházejí při sestavování přiznání k dani z příjmů za rok 2006 poplatníci, kteří: - nejsou účetní jednotkou (tj. uplatňují výdaje paušálem) a přijali platby v některé cizí měně, - uplatňují tzv. zápočet daně zaplacené v zahraničí. Kurs měn neuvedených v pokynu se stanoví přepočtem přes třetí měnu. Jde o kursy stanovené jako průměr směnného kursu stanoveného ČNB poslední den každého měsíce zdaňovacího období podle 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Země Měna Rok 2005 Rok 2006 D-297 D-303 Austrálie 1 AUD 18,32 16,95 Dánsko 1 DKK 4,00 3,79 EMU 1 EUR 29,80 28,27 Japonsko 100 JPY 21,78 19,28 Kanada 1 CAD 19,93 19,84 Maďarsko 100 HUF 11,99 10,72 Norsko 1 NOK 3,72 3,52 Nový Zéland 1 NZD 16,94 14,57 Polsko 1 PLN 7,41 7,25 Slovensko 100 SKK 77,23 76,27 Slovinsko 100 SIT 12,44 11,80 Švédsko 1 SEK 3,21 3,06 Švýcarsko 1 CHF 19,25 17,93 USA 1 USD 24,10 22,41 Velká Británie 1 GBP 43,63 41,46 Poplatníci, kteří vedou účetnictví, zde uvedené kursy nepoužijí a budou vycházet z účetních pravidel pro účtování v cizí měně.

7 Strana.6 Daň z příjmů: A k tu á ln í le g islativní změny: Ve Finančním zpravodaji č. 1/2007 je publikována vyhláška MPSV, č. 549/2006 Sb., upravující sazby stravného při zahraničních pracovních cestách viz str. 2 tohoto bulletinu. Ve Finančním zpravodaji č. 1/2007 je dále zveřejněn pokyn MF č. D-303, jímž se stanovují jednotné kursy měn podle 38 zákona o daních příjmů viz str. 5 bulletinu. Dále je ve Finančním zpravodaji č. 1/2007 zveřejněn přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k Finanční zpravodaj č. 1/2007 obsahuje i pokyny MF č. D-304, resp. D-305, týkající se výkladu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ázerbajdžánem, resp. mezi ČR a Marokem. Pokyn MF č. D-306 (taktéž Finanční zpravodaj č. 1/2007) stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely stanovení základu daně z příjmů viz str. 3 bulletinu. Na stránkách je publikována Informace ke stanovení 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele nepenzijní připojištění se státním příspěvkem placení na účet zaměstnance v roce Daň z příjmů: DPH: Na stránkách jsou vysvětlující informace k nové podobě tiskopisů, týkajících se zdaňování závislé i. Na stránkách je zveřejněna Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu. Dále je zveřejněna Informace k uplatňování DPH u mýtného.

8 Strana.7 Daňový kalendář na únor 2007: Daň z příjmů / PRÁVNICKÉ OSOBY: 28. února odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna podání hlášení o zajištěné dani za leden Daň z příjmů / FYZICKÉ OSOBY - OSVČ: 8. února odvedení zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 28. února odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna podání hlášení o zajištěné dani za leden ZAMĚSTNAVATELÉ: 8. února odvedení sociálního pojištění za zaměstnance za leden (není-li pevně stanoven výplatní termín; je-li stanoven, pojistné se odvádí nejpozději v tomto termínu) odvedení zdravotního pojištění za zaměstnance za leden (není-li pevně stanoven výplatní termín; je-li stanoven, pojistné se odvádí nejpozději v tomto termínu) 15. února lhůta pro zaměstnance k podepsání tzv. prohlášení o zdanitelných příjmech lhůta pro zaměstnance k podání žádosti o provedení ročního vyúčtování záloh daně ze závislé i zaměstnavateli, případně k předání příslušných podkladů od předchozích zaměstnavatelů oznamovací povinnost ve vztahu k zaměstnávání pracovníků se ZPS, zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci písemně se oznámí úřadu práce způsoby plnění a odvedenou finanční částku odvedení vypočtené částky při nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se ZPS (a nebyloli ani kompenzováno náhradním plněním) za rok února podání vyúčtování daně ze závislé i a funkčních požitků zálohově sražené za kalendářní rok 2006 odvedení zálohy na daň z příjmů ze závislé i sražené z mezd za leden Plátci DPH: 16. února podání výkazu Intrastat podle vyhlášky č. 200/2004 Sb. za leden (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU) 26. února (za neděli 25. února) podání přiznání k DPH a zaplacení DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím) 28. února poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za leden 2004 Ostatní: 15. února oznamovací povinnost podle 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků, kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2006 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou nebo pronájem částku v úhrnu přesahující Kč)

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2013 METIS Praha, spol. s r.o. 29.1.2013 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Předpis:

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem. 1/12 140101 dovoz zboží, clo, DPH bull str. 2, 3/III/2014 140101 srážková daň jen DPP, možnost odečet srážkové daně v

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více