12. května Lucie Rytířová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. května 2015. Lucie Rytířová"

Transkript

1 12. května 2015 Lucie Rytířová

2 Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2

3 3

4 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko, Austrálie, Indie ) Ostatní 4

5 5

6 Koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení Nařízení Rady č. 883/2004; prováděcí Nařízení Rady č. 987/2009 od 1. května 2010: státy EU od 1. ledna 2011: občané třetích zemí (Nařízení č. 1231/2010) od : Švýcarsko od : státy EHP Nařízení Rady č. 1408/71; prováděcí Nařízení Rady č. 574/72 6

7 Koordinační nařízení ve kterém státě platit pojistné a nárokovat dávky Předpisy státu, určeného koordinačním nařízením kdo má platit pojistné jak se pojistné počítá a platí jaké jsou další povinnosti jaké se poskytují dávky 7

8 Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní politika zaměstnanosti Zdravotní pojištění Státní sociální podpora sociální zabezpečení v ČR 8

9 Osoby podléhající systému sociálního zabezpečení členského státu Rodinní příslušníci a pozůstalí těchto osob Aktivní i neaktivní osoby Občané třetích států podmínky bydliště v jednom ze smluvních států pohyb mezi smluvními státy 9

10 Princip jediného pojištění Princip sčítání dob pojištění Princip výplaty dávek Princip asimilace skutečností Princip rovného zacházení Princip dobré spolupráce a administrativy 10

11 11 Vždy jen jeden stát (výjimky staré situace, avšak max. 10 let) Vztahuje se na všechny součásti sociálního zabezpečení v daném státě, ale neznamená automatickou účast (princip rovného zacházení) Pojistné ze všech příjmů (od všech zaměstnavatelů) vč. zahraničních

12 12 Podle místních předpisů příslušného státu registrace (zaměstnavatel, OSVČ) výpočet a odvod pojistného ze všech příjmů, i za práci v jiném státě

13 Neaktivní osoby (studenti, důchodci) stát bydliště Bydliště = těžiště zájmu: Délka a nepřetržitost přítomnosti na území Osobní situace dané osoby povaha a konkrétní znaky všech vykonávaných činností rodinná situace dané osoby a její rodinné vazby výkon nevýdělečných činností situace týkající se bydlení daňové rezidenství Záměr dotyčné osoby 13

14 14 Aktivní osoby (zaměstnanci, OSVČ): stát (skutečného) výkonu činnosti zvláštní situace souběžná činnost ve více státech vyslání výjimka

15 15 Stát bydliště, je-li tam vykonávána podstatná část činnosti (min. 25 % času nebo příjmu) Pokud ne 1 zaměstnavatel nebo více se sídlem v 1 státě stát sídla zaměstnavatele více zaměstnavatelů, sídlo mají v jednom státě mimo stát bydliště stát sídla zaměstnavatele odlišném od státu bydliště více zaměstnavatelů, sídlo mají ve více státech mimo stát bydliště stát bydliště

16 16 Automatická účast při splnění podmínek Bez časového omezení Osvědčení A1 společná žádost zaměstnavatele a zaměstnance spolu s podklady k vyslání (pracovní smlouva, vysílací dopis atd.)

17 Max. 24 měsíců Přímá vazba s vysílajícím zaměstnavatelem Účast na pojištění před vysláním (min. 1 měs.) Nesmí nahrazovat jiného pracovníka Obvyklá činnost zaměstnavatele v domovském státě 17

18 18 Automatická účast v domovském státě při splnění podmínek Osvědčení A1 společná žádost zaměstnavatele a zaměstnance spolu s podklady k vyslání (pracovní smlouva, vysílací dopis atd.) zjednodušený postup, pokud do 3 měsíců

19 19 Pouze po schválení oběma zúčastněnými státy (osvědčení A1) Jiné než ekonomické důvody Obvykle max. na 5 let Velmi dlouhá doba vyřízení nutno včas požádat

20 20 Profesor, občan Rakouska, angažován v ČR na semestrální kurz (4 hodiny týdně) Typ smlouvy? Kde bydlí? Pracuje ještě jinde? Pokud ano, dle jaké smlouvy a kde?

21 21 Profesor z ČR bude po dobu jednoho roku působit na univerzitě ve Francii, na společném projektu s českou univerzitou Stále jej platí česká univerzita kde pojištěn? Co když uzavře zároveň na jiný projekt smlouvu s francouzskou univerzitou? Je důležité, kde bydlí jeho rodina?

22 Sčítání doby pojištění Vyplácí stát pojištění (až na výjimky) Výplata i do zahraničí (pozor na zdanění) 22

23 Plná péče ve státě pojištění V ostatních státech nezbytná péče s ohledem na dobu pobytu plánované ošetření v zahraničí: úhrada pojišťovnou jen do výše domácí péče za stejných podmínek jako domácí pojištěnci (spoluúčast) pouze u zařízení se smlouvami se státní pojišťovnou Rodinní příslušníci taktéž ve státě pojištění hlavního člena rodiny Bydliště v jiném státě nárok na plnou péči též ve státě bydliště (S1, dříve E106) 23

24 Z každého státu zvlášť, se zohledněním všech dob pojištění Plný důchod: při splnění místních podmínek přímo v daném státě Dílčí důchod: při splnění místních podmínek až po zohlednění pojištění v ostatních státech Př.: 10 let pojištění v ČR, 18 let v Německu, 10 let v Itálii plný důchod z Německa (> 5 let) dílčí důchod z ČR (10 / 35) 24

25 26 let pojištění v ČR, 10 let v Německu Od 65 let dílčí důchod z ČR (26/35) Od 67 let plný důchod z Německa (> 5 let) 25

26 Vyplácí stát posledního zaměstnání Možnost poskytování dávek při hledání práce v jiném státě povinnost hledat zaměstnání 4 týdny v původním státě poskytování dávky v zahraničímax. 3 měsíce 26

27 Poskytovány obecně státem pojištění, a to i pro rodinné příslušníky žijící v jiném státě Vznikne-li nárok na dávky také v jiném státě (např. z titulu bydliště), poskytuje se pouze doplatek 27

28 28

29 Různý rozsah obvykle jen důchodové pojištění (Kanada, Rusko) některé i zdravotní pojištění (Japonsko, v budoucnu USA) Účast ve státě výkonu činnosti zvláštní situace: krátkodobé vyslání (2 5 let), výjimka neřeší souběžnou činnost možné dvojí pojištění Sčítání dob pojištění (i před účinností smlouvy)

30 Austrálie Bosna a Hercegovina Černá Hora Chile Indie Izrael Japonsko Jižní Korea Kanada Makedonie Québec Rusko Srbsko Sýrie Turecko Ukrajina USA

31

32 Zaměstnanec české společnosti povinně sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jako běžný český zaměstnanec Vyslání ze zahraničí jménem zahraničního zaměstnavatele jen dobrovolná účast na důchodovém a nemocenském pojištění, bez účasti na zdravotním pojištění k české společnosti povinná účast na českém sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění OSVČ jen důchodové a nemocenské pojištění (standardní podmínky), bez účasti na zdravotním pojištění

33

34 Kde platit Kdo platit Z čeho, kolik a kdy platit

35 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňových úniků přednost před zákonem různá znění vždy konkrétní smlouva 35

36 2 zákona o daních z příjmů Daňový rezident daňová povinnost vztahující se k celosvětovým příjmům Daňový nerezident daňová povinnost vztahující se pouze k příjmům ze zdrojů na území ČR (viz 22 zákona o daních z příjmů)

37 Bydliště na území ČR stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat může se lišit od trvalého pobytu Obvyklé zdržování na území ČR pobyt delší než 183 dnů v daném zdaňovacím období počítá se každý započatý den Výjimky: pobyt za účelem studia nebo léčení 37

38 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění obvykle článek 4 kritéria postupné rozhodování stálý byt centrum životních zájmů obvyklé zdržování státní občanství dohoda zúčastněných států určení daňového rezidentství 38

39 39 Změna bydliště < 183 dnů v ČR pokyn GFŘ-D-6 > 183 dnů v ČR pouze podle mezinárodní smlouvy obě části roku se posuzují odlišně

40 40 Dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 22 zákona o daních z příjmů závislá činnost na území ČR nezávislá činnost na území ČR (vědec, právník) statutár české společnosti aj.

41 Pouze příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území ČR Osvobozeny od zdanění v ČR, pokud pobyt v ČR nepřekročí 183 dnů zaměstnavatel není rezidentem ČR příjem nejde k tíži stále provozovny v ČR (podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo zákona o daních z příjmů) 41 41

42 Pouze základní sleva na dani a sleva na studenta Ostatní slevy jen při příjmech zdaňovaných v ČR > 90 % všech příjmů nutnost podat daňové přiznání sleva na manželku, daňové zvýhodnění na děti (! domácnost v EU), odečet úroků z hypotéky atd

43 Zápočet zahraniční daně (prostý) Vynětí příjmů ze zahraničí ze zdanění (s výhradou progrese) podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění podle zákona o daních z příjmů Odečtení zahraniční daně / nezapočtené části jako náklad nutnost prokázat výši zahraniční daně 43 43

44 44 Bez ohledu na ustanovení smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Podmínky práce vykonávána ve smluvním státě příjem daňového rezidenta ČR od rezidenta smluvního státu nebo stálé provozovny českého poplatníka příjem zdaněn v druhém státě

45 45

46 46 Bez omezení: základní sleva Kč nekrátí se sleva na studenta Kč 1/12 za každý měsíc Pouze pro daňové rezidenty nebo nerezidenty, kteří mají > 90 % příjmů z ČR sleva na dani na manžela/ku Kč daňové zvýhodnění na děti / / Kč (podmínka domácnosti na území EU / EHP) sleva na invaliditu sleva na školkovné

47 47 Pouze pro daňové rezidenty nebo nerezidenty, kteří mají > 90 % příjmů z ČR úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření dary na dobročinné účely pojistné na penzijní připojištění a životní pojištění Členské příspěvky odborové organizaci úhrada za zkoušky ověřující další vzdělávání

48 48

49 49 Příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů postupně) Jiné příjmy pouze do výše Kč Daňový rezident NEBO daňový nerezident, uplatňující pouze základní slevu na dani Příjmy do výše 48násobku průměrné mzdy

50 Více zaměstnavatelů Jiné příjmy (např. ze zahraničí) Uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění a odčitatelných položek 50

51 51 Povinná příloha: seznam daňových nerezidentů údaje vedené na mzdových listech rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh Potvrzení rezidenství: dle sdělení GFŘ doložením trvalého bydliště, případně potvrzení o daňovém domicilu vystavené FÚ

52 52

53 53 Zdanění dle typu benefitu vzdělávání, stravenky, penzijní připojištění* a životní pojištění* osvobozeno (* do Kč ročně) služební auto pro pracovní a soukromé účely 1 % z pořizovací ceny podléhá dani a pojistnému možnost využití zdravotních, sportovních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních* zařízení osvobozeno (* do Kč ročně)

54 54

55 Česká pracovní smlouva Vyslání do ČR Mezinárodní pronájem pracovní síly 55

56 Běžný zaměstnanec Základ daně = superhrubá mzda Slevy na dani, daňové zvýhodnění, odčitatelné položky podle daňového rezidentství Možnost požádat o roční zúčtování není-li povinnost podat daňové přiznání nejde-li o daňového nerezidenta uplatňujícího slevy na dani, daňové zvýhodnění nebo odčitatelné položky 56

57 DODAVATEL/ ZAMĚSTNAVATEL odměna za služby zajištění služby ODBĚRATEL 57

58 58 Služby jsou poskytovány jménem a na účet zahraniční společnosti Práci zaměstnanců řídí a kontroluje zahraniční společnost Odpovědnost za odvedenou práci nese zahraniční společnost

59 59 Bez povinností v daňové oblasti pro českou společnost Daň z příjmů ze závislé činnosti odvádí zahraniční společnost stane-li se zahraničním plátcem daně stejně jako běžný plátce daně zaměstnanec sám v ostatních případech povinnost podat daňové přiznání, zaplatit daň (příp. zálohy)

60 ZAMĚSTNAVATEL odměna za poskytnuté pracovníky zajišťování zaměstnanců Srážka zálohy na daň min. ze 60 % fakturované částky UŽIVATEL 60

61 61 Práci kontroluje a řídí česká společnost Odpovědnost za odvedenou práci nese česká společnost Mzdy vyplácí zahraniční společnost zohlední je v poplatku za pronájem pracovní síly česká společnost Stejné pracovní a mzdové podmínky jako běžní zaměstnanci české společnosti

62 62 Plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti je česká společnost Bez povinností pro zahraniční společnost Daň se vypočte ze skutečné mzdy, avšak nejméně ze 60 % fakturované částky

63 63 Zahraniční pracovní smlouva Vyslání českou společností Mezinárodní pronájem pracovní síly

64 64 Povinnosti podle tamějších předpisů Pravděpodobně bez dopadů pro českého zaměstnavatele výjimka: neplacené volno v ČR nutné ověřit zdravotní pojištění

65 Povinnosti podle tamějších předpisů Možné povinnosti pro českého zaměstnavatele Zdanění v zahraničí, pouze pokud: tamější daňový rezident > 183 dnů v daném státě příjmy vypláceny tamějším zaměstnavatelem (nebo za něj), nebo neseny stálou provozovnou 65

66 66

67 67 Pokud nejsou výdělečně činní, mimo české sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Zaměstnanci/OSVČ viz výše Daňoví nerezidenti, pokud v ČR jen za účelem studia Stipendia apod. mohou být vyjmuty ze zdanění v ČR viz příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění (např. Slovensko, Polsko) USA: osvobozeny i příjmy z osobních služeb

68 68 Mohou být vyjmuti ze zdanění v ČR viz příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění Německo 2 roky & vypláceni ze zdrojů mimo ČR USA 2 roky, výzkum či výuka Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění bez výjimek

69 69 Lucie Rytířová

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Česká republika je součástí Evropské unie, v níž se jako jeden z hlavních principů uplatňuje svoboda volného pohybu osob, mohou k nám

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba, auditor a soudní znalec AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno Datum konání přednášky:

Více

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem. 1/12 140101 dovoz zboží, clo, DPH bull str. 2, 3/III/2014 140101 srážková daň jen DPP, možnost odečet srážkové daně v

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více