Spolu dosáhneme výše.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolu dosáhneme výše."

Transkript

1 14 Výroční zpráva

2 Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit uplynulý rok. Změn na pojistném trhu v České republice bylo v minulém období opravdu mnoho a na měnící se podmínky musela Maxima pojišťovna aktivně reagovat. Z globálního pohledu kopíroval vývoj tuzemského pojišťovnictví stav ekonomiky, která se pomalu vzpamatovává z krizových let. Zejména díky postupnému oživení na pojistném trhu jsme se vrátili k mírnému růstu, když celkové předepsané pojistné za všechny české pojišťovny rostlo v loňském roce o 1,1 %. Jen díky sázce na inovace a širší portfolio produktů vzrostl objem předepsaného pojistného i Maxima pojišťovně. Meziroční nárůst o 1,9 % na celkových 243,6 mil. Kč není sice výrazný, ale znamená obrat trendu z předešlých let. Nejvíce posílilo životní pojištění, které v porovnání s rokem 2013 vzrostlo o téměř 39 %. Pozitivně zapůsobilo zejména uvedení nové produktové řady oblíbeného rizikového životního pojištění MaxEfekt. Novinkou je i jednoduchý a cenově dostupný produkt RŽP MaxJistota. Velmi dobře se dařilo také pojištění majetku a odpovědnosti s nárůstem o 25 %, když celkový objem pojistného dosáhnul výše 97,2 mil. Kč. Tento dobrý výsledek byl potvrzen i v tradiční soutěži Hospodářských novin, ve které se Maxima pojišťovna umístila na 10. místě v kategorii nejlepších neživotních pojišťoven roku. O poznání hůře se vyvíjel trh zdravotního pojištění cizinců. Objem předepsaného pojistného v tomto segmentu klesá již několikátým rokem v řadě, což je dáno zejména klesající cenou pojištění a tvrdým konkurenčním prostředím, ve kterém se ale Maximě daří udržet a dokonce navyšovat svůj tržní podíl (vyjádřený v počtu sjednaných smluv). V roce celkové pojistné dosáhlo výše 108,5 mil. Kč a bylo tak o více než 15 % nižší než v roce Přes všechny problémy na pojistném trhu je nutné hodnotit uplynulý rok pozitivně, neboť hospodaření společnosti skončilo i v roce čistým ziskem. Hodnota vytvořená pro akcionáře společnosti je závazkem a zároveň výzvou pro všechny zaměstnance společnosti i pro další roky. Z událostí, které nejvíce ovlivňovaly obchodní život pojišťovny, zmiňme rozvoj Centra pojišťovacích služeb, které začalo poskytovat služby začátkem minulého roku a postupně zlepšovalo servis, který klientům, převážně cizincům, nabízí v několika světových jazycích. Vedle tradiční češtiny poskytují naši zaměstnanci profesionální služby i v ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, čínštině a samozřejmě v angličtině. Technologické inovace a rychlost jejich implementace jsou jednou z možností, jimiž můžeme konkurovat velkým zavedeným pojišťovnám s širokou distribuční sítí. V roce proto proběhla kompletní změna online verzí produktů zdravotního pojištění cizinců - MaxMedical a pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov. Ohlasy jsou prozatím pozitivní a elektronická forma sjednávání pojištění bude i nadále jedním z klíčových aspektů, kterým se chceme i v následujících letech věnovat. Naše plány jsou ovšem ambicióznější a v příštím roce bychom chtěli otevřít několik zcela nových partnerství s velkými retailovými společnostmi na prodej nových pojistných produktů. Slibujeme si od toho výrazné posílení obchodního výkonu společnosti i zdravé tržní a rizikové diverzifikace. Závěrem mi dovolte poděkovat za přízeň a podporu všem obchodním partnerům a popřát nám mnoho sil a trpělivosti i do dalších let. Ing. Petr Sedláček předseda představenstva. 02

4 Obsah Úvodní slovo... 2 Základní údaje o společnosti Licence... 5 Pojistný trh a obchodní výsledky Zpráva vedení společnosti o obchodní činnosti... 7 Zajistný program... 7 Přehled produktů... 8 Finanční výkazy...10 Příloha k účetní závěrce...18 Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady společnosti Maxima pojišťovna, a.s. k výsledkům roku Výrok auditora

5 Výroční zpráva Základní údaje o společnosti 04 náz ev s pol ečnos ti adres a s pol ečnos ti I Č datum z ápi s u obchodní rej s tří k tel efon fax e-m ai l tránk y MAXIMA pojišťovna, a. s. Italská 1583/24, Praha července 1994 Městský soud v Praze, oddíl B, vl

6 Licence 1) pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu: Životní pojištění - pojistných odvětví 1a životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, Neživotní pojištění - pojistných odvětví 1, 2, 3a, 8, 9, 13, 16, pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, aktivní zajištění 2) činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění 05

7 Pojistný trh a obchodní výsledky Český pojistný trh v roce odpovídal celkovému stavu české ekonomiky, respektive její stagnaci. Kladný trend způsobený převážně nárůstem předepsaného pojistného u pojištění motorových vozidel kompenzoval snížený zájem o segment životního pojištění jako dlouhodobého nástroje ochrany před riziky. Podle výsledků ČAP dosáhlo předepsané pojistné v oblasti životního pojištění výše mil Kč, v oblasti neživotního pojištění mil Kč a celková výše činila mil Kč. Ve srovnání s předešlými roky tak došlo k mírnému nárůstu. Předepsané pojistné MAXIMA pojišťovny za r. celkem bylo ve výši tis. Kč. V oblasti životního pojištění tis. Kč, v oblasti neživotního pojištění tis. Kč. Z pohledu splnění plánu byl plán splněn na 80,73 %. Podíl jednotlivých druhů pojištění na celkovém výsledku v průběhu posledních let ukazuje následující tabulka: Předepsané pojistné ve vybraných druzích pojištění (tis. Kč) Druh pojištění Pojištění majetku Odpovědnost za škodu Finanční ztráty Havarijní pojištění Životní úrazové a zdravotní pojištění Celkem tis. Kč V grafickém vyjádření se celkový objem předepsaného pojistného vyvíjel následovně: (tis. Kč)

8 Zpráva vedení společnosti o obchodní činnosti Vývoj obchodní produkce byl v roce velmi ovlivněn zejména děním na trhu zdravotního pojištění cizinců, ale také negativní vliv měl propad celkové produkce životního pojištění v ČR. Naopak neživotní pojištění zaznamenalo na trhu růst o přibližně 2 % a tento trend se projevil i v produkci Maxima pojišťovny, a.s. Obchodní výsledky pojišťovny ovlivnil i definitivní odchod z trhu pojištění motorových vozidel. I v roce byl trh zdravotního pojištění cizinců velmi výrazně ovlivněn volatilitou v oblasti tvorby cen. Průměrné pojistné v průběhu roku stále klesalo až k rekordnímu minimu. Negativní dopad na produkci také měla krize na Ukrajině, díky které se do České republiky velmi omezil příliv klientů z Ukrajiny. Maxima pojišťovna se v průběhu roku zaměřila na zkvalitnění servisu pro klienty, jehož účelem je udržet si stávající klientelu a díky lepšímu servisu oproti konkurenci i převzít část jejich klientů. Stanovený plán se podařilo splnit pouze částečně. Pojištění občanského majetku a odpovědnosti MaxDomov zaznamenalo výrazný nárůst jak v objemu předepsaného pojistného, tak i v počtu aktivních smluv. Předepsané pojistné meziročně narostlo o více než 50 % a počet smluv na konci roku dosáhl ks, což je nárůst o více než 40 %. Segment životního pojištění zaznamenal v roce výrazných změn. Výrazné změny doznal hlavní produkt MaxEfekt, kdy došlo k úpravě jak jednotlivých připojištění a s tím i související úpravě pojistných podmínek, tak i k navýšení sazeb pojistného. Hlavním cílem těchto úprav bylo jednak navýšit objem předepsaného pojistného a také snížit dosavadní nepříznivý škodní průběh. Kromě těchto úprav byl změněn i systém školení a prodeje tohoto produktu. Další novinkou v životním pojištění bylo spuštění produktu MaxJistota. Prodej tohoto produktu zůstal za očekáváními, ale lze předpokládat nárůsty prodeje tohoto produktu v dalších letech. V životním pojištění se nepodařilo splnit plán produkce, ale v meziročním srovnání narostlo předepsané pojistné téměř o 40 %. V pojištění průmyslu a podnikatelů pojišťovna v roce velmi úspěšně pokračovala v růstu, neboť bylo dosaženo cca 22% zvýšení předepsaného pojistného, přičemž se dařilo zejména v oblasti majetkového pojištění. Vedle přímého úpisu zejména malých a středních rizik byly i nadále prohlubovány také aktivity v oblasti soupojištění, aktivního zajištění a členství v Českém jaderném pojišťovacím poolu. Pojišťovna se tak nezaměřuje pouze na určitý segment trhu, ale kryje samostatně nebo se podílí na pojistném krytí jak velkých průmyslových podniků, pojištění měst a obcí, bytových družstev, nemocnic, škol, obchodních a výrobních firem různých velikostí, tak např. pojišťuje zemědělce, řemeslníky nebo lékaře. V tomto trendu, za současného pečlivého úpisu rizik a dalším rozvíjení vztahů z makléři, chceme i nadále pokračovat a v dalším období dále zvýšit podíl podnikatelských a průmyslových rizik v portfoliu pojišťovny. V roce jsme pokračovali v rozvoji systémů pro online sjednávání pojistných produktů. Kompletní změna principu vzdáleného pořízení smlouvy byla provedena u produktu zdravotního pojištění cizinců MaxMedical a u pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov, který byl zároveň rozšířen o možnost sjednání pojištění stavby a odpovědnosti. Maxima pojišťovna rovněž pokračovala v rozvoji obchodní spolupráce s externími pojišťovacími portály. Závěrem můžeme konstatovat, že v roce došlo k nepatrnému zlepšení obchodních výsledků, a to zejména díky nárůstu v oblasti pojištění majetku. Zároveň změny provedené v oblasti životního a majetkového pojištění by měli v následujících letech opět zaznamenat meziroční růst. Zajistný program Zajistný program pojišťovny je jednou z priorit vedení společnosti, neboť je nejen nástrojem ochrany hospodářských výsledků pojišťovny, ale i ochranou klientů samotných. Ve spolupráci s předním zajistným makléřem Aon Benfield pojišťovna v roce dále zjednodušila a vylepšila parametry již stávajícího kvalitního obligatorního zajistného programu a díky jeho dobrým výsledkům a důvěře ze strany partnerů na zajistném trhu si udržuje geograficky vyvážený panel předních světových zajistitelů, z nichž 95% je ohodnocena ratingem A- nebo lepším. Vedoucím zajistitelem je společnost VIG Re zajišťovna, a.s. (rating S&P A+). Zajistný program je každoročně přizpůsobován aktuální situaci a plánům pojišťovny a je dle potřeby doplňován fakultativním zajištěním pro rizika nebo jejich části nespadající do obligatorního zajištění. 07

9 Přehled produktů Pojištění průmyslu a podnikatelů Pojištění podnikatelů - živelní pojištění a pojištění přerušení provozu Pojištění podnikatelů odcizení a vandalismus Pojištění podnikatelů pojištění strojů a elektroniky Pojištění podnikatelů pojištění skla Pojištění podnikatelů stavebně-montážní pojištění Pojištění podnikatelů pojištění odpovědnosti za újmu Pojištění podnikatelů pojištění odpovědnosti za újmy způsobené vadným výrobkem Pojištění profesní odpovědnosti - advokátů, notářů, patentových zástupců, soudní znalců, auditorů, daňových poradců, samostatných účetních, pojišťovacích zprostředkovatelů, zdravotnických zařízení a projektantů, konstruktérů a poradců činných ve stavebnictví a strojírenství Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou manažerem společnosti Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu činnosti zastupitele obce Pojištění odpovědnosti za újmu statutárního orgánu SVJ Pojištění občanů Pojištění MAXDOMOV staveb, domácností, odpovědnosti Havarijní pojištění MAXAUTO Havarijní pojištění individuální Havarijní pojištění flotilová Pojištění finančních ztrát motorová vozidla Pojištění pořizovací ceny vozidla MAXIGEP ČR Pojištění pořizovací ceny vozidla MAXIGEP SR Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel MAXGARANT nových (ČR i SR) Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel MAXGARANT ojetých (ČR i SR) Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel MAXGARANT ojetých N2, N3 Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel MAXGARANT nových N2, N4 08

10 Životní a úrazová pojištění Kapitálové životní pojištění MAXLIFE Rizikové životní pojištění MAXJISTOTA, MAXIRISK, MAXIEFEKT, MAXEFEKT Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců (ČR i SR) Komplexní zdravotní pojištění cizinců Skupinová pojištění SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ MAXCESTA Cestovní pojištění pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví jiná škoda na věci 09

11 Rozvaha k (v tis. Kč) Legenda I. AKTIVA 2013 Hrubá výše Úprava Čistá výše A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: Čistá výše a) zřizovací výdaje 0 0 b) goodwill 0 0 C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám Podíly s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám 0 0 III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů b) dluhopisy OECD držené do splatnosti c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 4. Ostatní půjčky 0 5. Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění 0 0 IV. Depozita při aktivním zajištění 0 0 D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

12 Legenda 2013 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pohledávky za pojistníky, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 2. Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv II. Pohledávky z operací zajištění, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 0 0 III. Ostatní pohledávky, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně III. Jiná aktiva 0 0 G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

13 Legenda 2013 II. PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu II. Emisní ážio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva pojistného životních pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na pojistná plnění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na prémie a slevy 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-) Vyrovnávací rezerva 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-) Ostatní technické rezervy 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva pojistného neživotních pojištění 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na závazky Kanceláře 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-)

14 Legenda 2013 D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 0 0 a) hrubá výše 0 b) podíl zajišťovatelů (-) 0 0 E. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky 0 2. Rezerva na daně Ostatní rezervy 0 50 F. Depozita při pasivním zajištění G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv II. Závazky z operací zajištění, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv, z toho ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení b) závazky vůči ovládaným osobám c) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 0 0 VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasívní PASIVA CELKEM

15 Výkaz zisku a ztráty za rok (v tis. Kč) Legenda 2013 Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x a) náklady na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 7. Čistá výše provozních nákladů: x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x x x x x c) správní režie x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) x x Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III. 1.) x x

16 Legenda 2013 Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x 873 x x c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) x Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: x x x x aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x x bb) výnosy z ostatních investic x x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x x Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x a) náklady na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): x x x x a) rezervy v životním pojištění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) x x b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 8. Čistá výše provozních nákladů: x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x -30 x x c) správní režie x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x Náklady na finanční umístění (investice): x x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x x x x b) změna hodnoty finančního umístění (investic) x x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x x 10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) x x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III. 4.) x x Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III. 2.) x x

17 2013 Legenda Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I. 10.) x x Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II. 13.) x x Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: x x x x aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x x bb) výnosy z ostatních investic x x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu x x 0 pojištění (položka II. 12.) 5. Náklady na finanční umístění (investice): x x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x x x b) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu x x 0 0 pojištění (položka I. 2.) 7. Ostatní výnosy x x Ostatní náklady x x Daň z příjmů z běžné činnosti x x Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x Mimořádné náklady x x Mimořádné výnosy x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta x x Daň z příjmů z mimořádné činnosti x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x Zisk nebo ztráta za účetní období x x

18 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok (v tis. Kč) Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Celkem 0 Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy 0 Převody do fondů Použití fondů 0 Emise akcií 0 Změny základního kapitálu 0 Nákupy vlastních akcií 0 Ostatní změny 0 ZŮSTATEK K Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Celkem 0 Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy 0 Převody do fondů Použití fondů 0 Emise akcií 0 Změny základního kapitálu 0 Nákupy vlastních akcií 0 Ostatní změny 0 ZŮSTATEK K

19 Příloha účetní závěrky I. OBECNÝ OBSAH I.1. Charakteristika a hlavní aktivity I.2. Právní poměry...23 I.3. Východiska pro přípravu účetní závěrky...23 I.4. Důležité účetní metody...23 (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (b) Finanční umístění (investice)...23 (c) Opravné položky...25 (d) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv (e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy...25 (f) Daň z příjmů (g) Rezerva na nezasloužené pojistné...26 (h) Rezerva životních pojištění (i) Rezerva na pojistná plnění...26 (j) Rezerva na splnění závazků z technické úrokové míry a změny ostatních technických parametrů...27 (k) Ostatní technické rezervy...27 (l) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách...27 (m) Rezervy...27 (n) Předepsané pojistné...27 (o) Náklady na pojistná plnění (p) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy...27 (q) Náklady a výnosy z finančního umístění (r) Rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění a rozdělení nákladů mezi pořizovacími náklady a správní režii...28 (s) Přepočty cizích měn...28 (t) Konsolidace...28 I.5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů...29 I.6. Řízení rizik...29 (a) Pojistné riziko v neživotním pojištění...29 (b) Pojistné riziko v životním pojištění...30 (c) Tržní riziko...30 (d) Úvěrové riziko...31 (e) Operační riziko (f) Riziko likvidity

20 II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE...32 II.1. Dlouhodobý nehmotný majetek...32 II.2. Finanční umístění (investice)...32 (a) Pozemky a stavby...32 (b) Finanční umístění v podnikatelských seskupeních (c) Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly...34 (d) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů a realizovatelné cenné papíry (e) Dluhové cenné papíry OECD držené do splatnosti...35 (f) Depozita u finančních institucí (v tis. Kč)...35 II.3. Měnová struktura finančního umístění...35 II.4. Pohledávky...35 (a) Ostatní pohledávky...36 II.5. Ostatní aktiva...36 (a) Dlouhodobý hmotný majetek...36 II.6. Přechodné účty aktiv (a) Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy...37 (b) Dohadné položky aktivní...37 (c) Přechodné účty aktiv II.7. Vlastní kapitál...38 (a) Základní kapitál...38 (b) Ostatní kapitálové fondy...38 II.8. Technické rezervy (a) Rezerva na nezasloužené pojistné (hrubá výše)...39 (b) Rezerva pojistného životních pojištění...39 (c) Rezerva na pojistná plnění v čisté výši...39 (d) Rezerva na splnění závazků z technické úrokové míry a ostatních početních parametrů...39 II.9. Rezervy...40 II.10. Závazky...40 (a) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění...40 (b) Stát daňové závazky a dotace...40 (c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)...40 (d) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění...40 II.11. Přechodné účty pasiv...41 (a) Dohadné položky pasivní...41 II.12. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině...41 II.13. Závazky kryté věcným zajištěním a poskytnuté záruky

21 III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY III.1. Neživotní pojištění III.2. Životní pojištění...43 III.3. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí III.4. Provize a ostatní pořizovací náklady na pojistné smlouvy...43 III.5. Správní režie III.6. Ostatní technické náklady a výnosy III.7. Ostatní náklady a výnosy...46 III.8. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci...47 (a) Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů...47 (b) Informace o odměnách statutárním auditorům III.9. Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem...48 III.10. Výsledek netechnického účtu...48 III.11. Zisk před zdaněním...48 III.12. Daně...48 (a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty...48 (b) Odložené daňové pohledávky/odložené daňové závazky...48 IV. OSTATNÍ ÚDAJE...49 IV.1. Faktický koncern...49 IV.2. Možné budoucí závazky...49 Členství v Českém jaderném poolu...49 IV.3. Následné události

22 Příloha k účetní závěrce končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč) I. OBECNÝ OBSAH I.1. Charakteristika a hlavní aktivity (a) Obchodní firma: MAXIMA pojišťovna, a.s. (b) Sídlo: Praha 2, Italská č.p.1583, PSČ (c) IČ: (d) Právní forma: Akciová společnost (e) Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3314 (f) Datum zápisu: 1. července 1994 (g) Předmět podnikání: 1) pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu: Životní pojištění - pojistných odvětví 1a životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, Neživotní pojištění - pojistných odvětví 1, 2, 3a, 8, 9, 13, 16, pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, aktivní zajištění 2) činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění (h) Statutární orgán představenstvo k 31. prosinci předseda: Ing. Petr Sedláček, dat. nar Dolákova 551/20, Bohnice, Praha 8 místopředseda: Ing. Siarhei Khimaroda, dat. nar Nad Lávkou 847, Zeleneč, PSČ člen: Ing. Rudolf Bubla, dat. nar Střimelická 2499, Praha 4, PSČ Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně další dva členové představenstva. 21

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 obsah 1 Úvodní slovo 2 Finanční skupina ing 3 ING a charita 4 Základní informace o společnosti 5 Účetní závěrka 6 Zpráva představenstva ING pojišťovna,

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s.

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845 OBSAH Obsah ÚVOD 3 PROFIL ING 5 ZÁKLADNÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 Výroční zpráva 21 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 Praha, březen 2010 Vážení akcionáři a obchodní přátelé, ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti VÝROČNÍ zpráva 2009 Obsah KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách 4 8 10 14 18 22 24 26 28 30 32 34 36 37 Profi l společnosti Úvodem Zpráva o podnikatelské činnosti Schvalování rizik - Underwriting

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s.

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s. Výroční zpráva za rok 2004 ING Penzijní fond, a.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. FINANČ NÍ SKUPINA ING 3. ING A SPONZORING 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČ NOSTI 5. VÝVOJ HOSPODAŘ ENÍ 6. ÚČ ETNÍ ZÁVĚ RKA 7. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více