Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů"

Transkript

1 VEKTOROVÉ FORMÁTY

2 Vektorová grafika Způsob ukládání obrazových informací obraz reprezentován pomocí geometrických objektů body, přímky, křivky, polygony, text Vnímání lidské oko pracuje na principu bitmapové grafiky sítnice představuje bitmapový rastr mozek zpracovává obraz jako vektorovou grafiku Výhody a nevýhody libovolné zmenšování nebo zvětšování bez ztráty kvality možnost pracovat s objekty odděleně složitější pořízení obvykle mnohem menší velikost obrázku náročné na systémové prostředky pro příliš složité obrázky

3 PostScript Programovací jazyk určený ke grafickému popisu tisknutelných dokumentů Adobe, 1985 nezávislý na zařízení standard pro dražší tiskárny rozsáhlé možnosti formát k ukládání obrázků Specifikace formátu k dispozici zdarma možnost zakoupit licenci na zabudování aplikace pro zpracování PostScriptu např. GhostScript PostScript částečně nahrazován formátem PDF

4 PostScript Jazyk pro popis stránky podobně jako PCL (Printer Command Language) od HP dokáže popsat vzhled a umístění nejrůznějších typů grafických objektů ve 2D text, čáry, křivky, bitmapy Princip množina matematických příkazů určují, jak má být stránka rozvržena Souřadnicový systém k určování jednotlivých objektů grafické prvky, text a další nezávislý na zobrazovacím prostoru zařízení prostor uživatele celá oblast v tomto prostoru se zadává v bodech (points = 1/72 palce) prostor zařízení prostor výstupního zařízení v něm lze uživatelský prostor posouvat nebo natáčet

5 PostScript BoundingBox udává pozici a rozměry obrázku obdélník ohraničující tisknutelnou oblast 4 čísla v pointech; 1 pt=1/72 palce Přípona.ps interpretace například volně šiřitelný GhostScript s grafickou nadstavbou GhostView BoundingBox kopíruje formát listu papíru Přípona.eps (Encapsulated PostScript) uzpůsobeno pro import a export dat v rámci aplikací na různých platformách především pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky bounding box obsahuje pouze obrázek

6 PostScript Obvykle dvě části prolog skládá se z informací nezbytných pro správný tisk dokumentu obsahuje i informace o záhlaví a definici jednotlivých procedur script aktuální popis úlohy, na úrovni jedné stránky Syntaxe postfixová notace operátor je vždy za operandy, na něž je aplikován moveto lineto

7 PostScript ukázka zápisu clear vymaže obsah zásobníku findfont vyhledá příslušný font ve slovníku fontů a výsledek předá překladači setfont nalezený font se nastaví jako aktivní font add sčítání div dělení moveto přesune aktuální souřadnice do bodu (x, y) lineto přidá k již existující cestě úsečku do (x, y) rmoveto přesune pozici o x bodů vpravo a y bodů nahoru od aktuální pozice

8 PostScript ukázka zápisu %! newpath moveto lineto lineto lineto closepath 4 setlinewidth stroke showpage

9 PostScript ukázka zápisu % nalezeni fontu ve slovniku /Helvetica findfont % nastaveni velikosti (v typografickych bodech) 72 scalefont % nastaveni fontu jako aktivniho setfont % zmena transformacni matice - posun pocatku % souradneho systemu do stredu listu div div translate % vypis textu 0 0 moveto setrgbcolor ( PostScript) show % natoceni a vypis dalsiho textu 32 rotate 0 0 moveto setrgbcolor ( PostScript) show % natoceni a vypis dalsiho textu 32 rotate 0 0 moveto setrgbcolor ( PostScript) show showpage

10 TrueType Standard pro popis vektorových počítačových písem fontů Apple, koncem 80. let konkurent fontů Adobe Type 1 používaných v jazyce PostScript Podpora TrueType implementována ve Windows i Linux (FreeType). ve Windows přípona.ttf Nástupcem OpenType výhody TrueType a PostScript Type 1 mnohem lepší lokalizace písem

11 OpenType Standard pro popis vektorových počítačových písem fontů Microsoft, později i Adobe; nástupce standardu TrueType Výhody znaky mohou být popsány pomocí zvyklostí TrueType nebo PostScript založen na Unicode méně problémů s lokalizací písem jeden soubor může popisovat až znaků lepší podpora pro typografické speciality jako slitky ligatury Podpora OpenType přenositelný mezi Windows, Apple a Unix ve Windows přípona.otf nebo.ttf ve Win 7 výhradně OpenType

12 Portable Document Format (PDF) Souborový formát pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru Adobe, snadno přenositelný může obsahovat text i obrázky zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem oficiální Adobe Reader otevřený standard velice rozšířený a hojně využívaný 2008 publikován jako standard ISO

13 Portable Document Format (PDF) Založen na jazyce PostScript některé prvky implementovány mírně odlišně, jiné nejsou použity přidána schopnost vkládat použité fonty aby byly k dispozici na libovolném jiném zařízení obsahuje systém pro uložení různých částí dokumentu do jediného souboru Použití komprese text komprimuje algoritmem LZW84 výrazně menší než PostScript Použití graficky bohaté návrhy, vyžadující dodržení původního vzhledu reklamních materiály, prospekty dokumenty s omezenou možností editace faktury, dokumenty

14 DJVU Obrazový formát (bitmapový) s moderními způsoby komprese velmi účinný jednobitový algoritmus (JB2) pro text a čárovou grafiku moderní komprese typu wavelet (IW44) pro větší barevnou hloubku ztrátová a velmi úsporná komprese při zachování dobré čitelnosti obrazu obdoba pdf, vhodné pro scany textů vynikající kompresní poměr Separace popředí a pozadí maska 1bit, vysoké rozlišení, JBIG popředí 24bit, nízké rozlišení, DWT pozadí 24bit, střední rozlišení, DWT Indexování podle masky (OCR) elektronickou podobu lze schraňovat s dokumentem ve zvláštní vrstvě dokument prohledávatelný a indexovatelný

15 Scalable Vector Graphics (SVG) Formát popisující 2D vektorovou grafiku pomocí XML značkovací jazyk a formát souboru měl by se v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu pro rastrovou grafiku dostatek formátů

16 Scalable Vector Graphics (SVG) Tři základní typy grafických objektů vektorové tvary (vector graphic shapes) obdélník, kružnice, elipsa, úsečka, lomená čára, mnohoúhelník a křivka) rastrové obrazy (raster images) textové objekty Uspořádání objektů mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS polohovány pomocí obecných prostorových transformací Podpora ořezávání objektů, alpha masking, interaktivita, animace, filtrování obrazu konvoluce, displacement mapping, atd ne všechny SVG prohlížeče umí

17 Scalable Vector Graphics (SVG) Jazyk SVG je aplikací XML <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/graphics/svg/1.1/dtd/svg11.dtd"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="467" height="462"> </svg> <rect x="80" y="60" width="250" height="250" rx="20" style="fill:#ff0000; stroke:#000000;stroke-width:2px;" /> <rect x="140" y="120" width="250" height="250" rx="40" style="fill:#0000ff; stroke:#000000; stroke-width:2px; fill-opacity:0.7;" />

18 Adobe Flash Multimediální platforma vkládání vektorové grafiky, animací, videí, reklam, zvuku, drobných programů zejména do webových stránek tvorba (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her malá velikost výsledných souborů uchovávají se ve vektorovém formátu podpora MP3 podpora streamingu vytlačily reklamní bannery GIF vlastník Adobe (dříve Macromedia), vyvíjen od 1996 Vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript rozvinutí všech možností interaktivní animace vývoj robustních aplikací vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk

19 Adobe Flash Export do dvou základních formátů.swf.exe Small Web Format, později Shockwave Flash malá velikost souboru možnost přehrávání ve webovém prohlížeči k jeho běhu nutný přehrávač Adobe Flash Player volně ke stažení na stránkách Adobe pro spouštění ve Windows není nutný další přehrávač větší velikost tzv. projektor má v sobě implementovaný FlashPlayer

20 Adobe Flash Použití bannery, hry, animace velmi populární na internetu, malá velikost souboru možnost hraní přímo v okně prohlížeče bez nutnosti stahování množství her a jejich variant forma reklamy výrobku, firmy nebo filmu Nevýhody vysoké nároky na výpočetní výkon vlastní plugin (Adobe Flash Player poplatky) samostatný program nelze ovládat JavaScriptem nepřístupnost, nestabilita, bezpečnostní rizika Možnosti náhrady MS Silverlight HTML 5 (přehrávání videa z prohlížeče, nová API)

21 Windows Presentation Foundation (WPF) Nový způsob programovaní aplikací pro Windows Vista grafický podsystém.net Framework 3.0, varianta k WinFoms Podpora vektorová grafika bezztrátová změna velikosti, barevné gradienty, animace, multimédia práce s audiem a videem (avi, mpeg, wmv) efekty stíny, záře, rozostření, průhlednost, zrcadlení interaktivní 3D aplikace poskytuje podmnožinu funkcí z Direct3D zaměřenou na multimédia, dokumenty a uživatelské rozhraní Data Binding (provázání dat) Podpora XAML extensible Application Markup Language

22 WinForms a WPF WPF aplikace založeny na DirectX renderovány na grafické kartě značné ulehčení procesoru

23 Microsoft Silverlight Plug-in pro prohlížeče pro vytváření interaktivních webových aplikací Internet Explorer, Firefox, Safari, 2007 postaven na technologii Windows Presentation Foundation (WPF) a.net Framework 3.0 není vyžadována instalace.net Framework Uživatelské rozhraní vytvořeno pomocí XAML kromě vzhledu může popisovat např. animace a vazbu na data Přehrávání videa podporováno video v HD kvalitě a kodek VC-1 Programovatelnost API přístupné přes JavaScript, od verze 2 podpora C#, VB.NET podpora standardních ovládacích prvků

24 Extensible Application Markup Language (XAML) Značkovací jazyk pro psaní uživatelského rozhraní možnost nadefinovat vlastnosti jednotlivých elementů stručně, přehledně, jednoduše Oddělení aplikace od vzhledu aplikace C# nebo VB.NET XPS XML Paper Specification, MS popis tiskové stránky v XML založeno na XAML

25 Silverlight vlastnosti

26 HTML 5 Video <video> <source src="video.3gp" type="video/3gpp" media="handheld"> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video> <audio> <source src="music.oga" type="audio/ogg"> <source src="music.mp3" type="audio/mpeg"> </audio> Canvas (plátno) vygenerování bitmapového obrázku pomocí JavaScriptu dynamicky, na straně klienta javascriptové 2D API kreslení s použitím grafických primitiv možné uložit jako jpg nebo png vhodné pro editaci obrázků (filtry, transformace) analýzu (histogramy, grafy) vykreslování pozadí ve hrách nevhodné pro animace

27 AutoCAD DWG Nativní formát výkresů AutoCAD Autodesk, možnost ukládat 2D i 3D data spolu se svou výměnnou (textovou) variantou DXF standard neveřejný formát ostatní programy obvykle podporují, kompatibilita není zaručena

28 Design Web Format (DWF) Souborový formát pro efektivní distribuci 2D a 3D návrhových dat formát Autodesku pro prohlížení, připomínkování, odměřování a tisk CAD souborů elektronické výkresy obsahující veškeré výkresové styly, měřítka a výkresové listy lze je snadno tisknout na jakémkoliv výstupním zařízení Komprimace podstatně menší velikost než originální CAD výkresy a modely s různými externími referencemi a závislostmi AutoCAD DXF (Drawing Exchange Format) starší CAD formát umožňující výměnu dat ASCII i binární forma

29 Virtual Reality Modeling Language (VRML) Grafický formát založený na deklarativním programovacím jazyce navržen především pro popis trojrozměrných scén obsahujících aktivní i pasivní objekty norma ISO, použito hlavně v aplikacích virtuální reality a na internetu Popis prostorových těles pomocí seznamu souřadnic vrcholů a plochami specifikovanými indexy svých vrcholů do seznamu vrcholů vlastní klíčová slova pro základní tvary a text rozklad na trojúhelníky je ponechán na prohlížeči VRML podpora texturování přípona.wrl,.vrml,.wgz, textový formát dnes nahrazen X3D

30 Extensible 3D (X3D) XML formát na ukládání 3D scén geometrie a chování 3D objektů standard ISO, vychází z VRML97, nástupce (někdy VRML 3.0) možnost přejít z VRML syntaxe na XML jednoduché zpracování celého dokumentu pomocí velkého množství knihoven a programových API pro práci s XML trojrozměrné scény jsou popsány stromovou strukturou Profily prohlížeč nemusí implementovat celou normu X3D, ale pouze určitou podmnožinu pro její identifikaci na začátku každého dokumentu X3D zapsání profilu, který vyžaduje např. pro mobilní zařízení vypnutí textur,

31 X3D Rendering rozšíření stíny raflexe zrcadlení Bump Mapping Streaming Position Interpolator Stream Orientation Iterpolator Stream NURBS plochy křivky ořezávání Effects zář oheň kouř čeření vody

32 Universal 3D (U3D) Otevřený souborový formát pro ukládání a přenos 3D dat navržen konsorciem 3DIF (vč. Intel, Boeing, HP, Adobe) 2005 standardizován společností Ecma; univerzální standard implementován v pdf Univerzálnost reprezentace jakýchkoliv 3D dat umožňuje přenositelnost mezi různými platformami vnitřní datová reprezentace dostatečně jednoduchá neobsahuje složité geometrické struktury (ani spliny, pole vektorů ) Kontinuální stupeň detailu a progresivní datový tok hrubé vykreslení neúplného souboru jako u progresivního jpeg Komprese snižuje objem dat 3D scény oproti CAD formátům kompresní poměr až 1:30.

33 Formáty pro e-knihy EPUB jeden ze standardních otevřených formátů, založen na XHTML 1.1 AZW podpora DRM proprietární formát pro Amazon Kindle vysoká komprimace, DRM MBP (Mobipocket) starší, používaný (hlavně PDA) FB2 (FictionBook) LIT otevřený, na základě XML Rusko, Asie MS, kompatibilita s MS Word, málo rozšířený PDB (Palm) starší, rozšířený pouze text základní formátování: Mobipocket PRC

34 Formáty pro e-knihy Zalam. Otevř. Formát Přípona DRM Obrázky Tabulky Zvuky Interakt. řádků standard Poznámky Záložky DjVu.djvu? Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano EPUB (IDPF).epub Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano FictionBook.fb2 Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano? HTML.html Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Kindle.azw Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano MS Reader.lit Ano Ano? Ne Ne Ano Ne? Ano Mobipocket.prc,.mobi Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano ereader.pdb Ano Ano? Ne Ne Ano Ne Ano Ano Plain text.txt Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne PDF.pdf Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano PostScript.ps Ne Ano? Ne Ne Ne Ano??

35 TROJROZMĚRNÉ MODELY

36 Křivky a plochy Důležité v 2D i 3D fonty, trajektorie při animaci, definice objektů počátky v automobilovém průmyslu Matematické vyjádření Explicitní vyjádření y = f(x) Implicitní vyjádření F(x,y) = 0 Parametrický tvar x = x(t) y = y(t) z = z(t) t <t min, t max >, nejčastěji t <0, 1> Bodová rovnice Q(t) = [x(t), y(t), z(t)] Vektorová rovnice (polohový vektor) q(t) = (x(t), y(t), z(t))

37 Křivky a plochy Tečný vektor Směrový vektor křivky určen derivacemi podle t po složkách q'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) Tečna v bodě Q(t 0 ) má směr tečného vektoru q'(t 0 ) a prochází bodem Q(t 0 ) P(u) = Q(t 0 ) + u q'(t 0 ) Navazování křivek uzel bod, kde se stýkají dva segmenty křivky vyžadujeme spojitost v uzlu

38 Spojitost křivky Parametrická spojitost křivky C n křivka Q(t) je třídy C n, má-li ve všech bodech spojité derivace podle t do řádu n: q 1 (i) (1) = q 2 (i) (0), i = 0,1,,n Geometrická spojitost křivky G n nemusí se rovnat tečné vektory, stačí, že jsou kolineární rovnají se tečny; pohybující se objekt by v uzlu skokem změnil rychlost q 1 (i) (1) = h q 2 (i) (0), i = 0,1,,n v praxi nejjednodušší zajistit G 1

39 Modelování křivek Základem polynom, snadno diferencovatelný Q n (t) = a 0 + a 1 t+ + a n t n Křivky po částech polynomiální segmenty jsou polynomy Řídicí body P i (řídicí polygon) z jejich polohy se počítá křivka někdy i tečny

40 Křivky interpolační a aproximační Rozdělení křivek podle interpretace řídicích bodů Interpolační křivky křivka prochází danými body lineární nejjednodušší nemá spojitou derivaci polynomická Aproximační křivky tvar určen řídicími body nemusí jimi procházet např. definice fontů

41 Interpolační křivky Polynomická a 0 + a 1 x 0 + a 2 x a n x 0 n = f(x 0 ) a 0 + a 1 x 1 + a 2 x a n x 1 n = f(x 1 )... a 0 + a 1 x n + a 2 x n a n x n n = f(x n ) Spliny n+1 bodů, n polynomů celkem 4n koeficientů: požadavek C 0 2n podmínek spojitost 1. a 2. derivací 2n 2 podmínek nulové druhé derivace v krajních uzlových bodech přirozené spliny Vicher: Numerická matematika

42 Hermitovské kubiky (Fergusonovy kubiky) Řídicí prvky určeny řídicími body P 0 a P 1 a dvěma tečnými vektory p 0 a p 1 v nich jsou-li vektory nulové, stane se křivka úsečkou Snadné navazování křivek definováno pomocí derivací: C 1 nesnadná editace tečného vektoru v 3D

43 Hermitovské kubiky (Fergusonovy kubiky)

44 Bézierovy křivky Bézierovy křivky n-tého stupně určeny n+1 body řídicího polygonu a vztahem Bernsteinovy polynomy n-tého stupně Křivka prochází prvním a posledním bodem řídicího polynomu. Tečné vektory při změně jediného řídicího bodu se mění celá křivka v praxi dělení na křivky nižšího stupně (kubiky) a navazování

45 Bézierovy křivky Spojitost C 0 : Poslední bod Q 1 (bod P n ) je první bod Q 2 (bod Q 0 = P 0 ) Spojitost C 1 : n(q 1 Q 0 ) = n (P n P n 1 ) Q 1 Q 0 = P n P n 1 P n = ½ (Q 1 + P n 1 ) Splněno, pokud P n = Q 0 je středem úsečky určené body P n 1 a Q 1 G 1 stačí na přímce

46 Algoritmus de Casteljau postupné dělení úseček řídicího polygonu v zadaném poměru zvolené t, nejčastěji v polovině dokud se nedojde k jedinému bodu (3 ) nalezený bod rozděluje výslednou křivku na dvě části současně vygenerované body tvoří řídicí polygony těchto dvou částí zastavení rekurzivního procesu vzdálenost sousedních bodů řídicího P 21 P 20 polygonu menší než úhlopříčka pixelu P 10 P 22 P 32 P 11 P 33 P 31 P 00 P 10 P 20 P 30 P 11 P 21 P 31 P 22 P 32 P 33 P 00 P 30

47 Coonsovy kubiky Uniformní neracionální B-spline určeny čtyřmi body a vztahem Segment křivky obecně neprochází krajními body řídicího polynomu, začíná a končí v bodech třetina těžnice trojúhelníka P 0 P 1 P 2 vrcholy ve třech řídicích bodech antitěžiště směr P 0 P 2

48 Coonsovy kubiky tečné vektory druhé derivace násobnost bodů řídicího polygonu často se používá, možno modelovat úsečku Skládání aproximačních křivek ve všech vnitřních bodech spojitost druhého řádu B-spline

49 Spline křivky Spline křivka je křivka složená z polynomu stupně n přičemž v opěrných bodech je zajištěna spojitost až do (n 1) derivací v praxi se nejčastěji používají kubické spline křivky Spline stupně n po částech polynomiální křivka třídy C n 1. Přirozený spline interpoluje své řídicí body Aproximační spline nejčastěji B-spline kubiky

50 Uniformní (Coonsův) kubický B-spline Vzniká navázáním Coonsových kubik další kubika využívá 3 body předchozího segmentu a jeden nový je tedy určena n 4 body a skládá se z n 3 segmentů Spojitost v uzlech vyplývá z rovnic pro první a druhé derivace Uzlový vektor definován hodnotami parametru t v uzlech pokud t i+1 t i = konst, je uzlový vektor uniformní

51 Uniformní (Coonsův) kubický B-spline Uzavřený Coonsův B-spline (periodický) vznikne opakováním 3 (obecně n) prvních bodů řídicího polygonu na jeho konci

52 Dvojnásobný a trojnásobný bod Vícenásobné body ostrá změna průběhu B-splinu

53 Neuniformní racionální B-spline NURBS Neuniformní (nekonstantní t) další zobecnění křivek racionalita souvisí s homogenními souřadnicemi Křivka určena n+1 body P i (i = 0, 1, n) řídicího polygonu řádem B-spline k (stupeň polynomu je k 1) uzlovým vektorem U délky n+k+1 Uzlový vektor posloupnost neklesajících reálných čísel uzlových hodnot možno volit tak, aby procházela prvním a posledním bodem uzlový vektor {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5}

54 Kružnice definovaná v NURBS Další info + interaktivní ukázky:

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Vektorový obraz Petr Lobaz, 24. 4. 2007 VEKTOROVÁ GRAFIKA symbolický popis scény zobrazení rastrování, vykreslelní/řezání 2D 3D statický dynamický obraz interaktivní

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Jana Dannhoferová Ústav informatiky, PEF MZLU

Jana Dannhoferová Ústav informatiky, PEF MZLU Počítačová grafika Křivky Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU Základní vlastnosti křivek křivka soustava parametrů nějaké rovnice, která je posléze generativně

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Aproximační křivky. Trocha historie. geometrické modelování veliký pokrok v oblasti letectví 1944 Roy Liming

Aproximační křivky. Trocha historie. geometrické modelování veliký pokrok v oblasti letectví 1944 Roy Liming Trocha historie geometrické modelování veliký pokrok v oblasti letectví 944 Roy Liming analytik, North American Aviation (výrobce letadel) společně s konstruktérem a designérem Edgardem Schmuedem matematizace

Více

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika Multimediální systémy 03 Počítačová 2d grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Rastrová počítačová grafika Metody komprese obrazu Rastrové formáty Vektorová grafika Křivky

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Vektorové grafické formáty

Vektorové grafické formáty Vektorové grafické formáty Semestrální práce na předmět KAPR Fakulta stavební ČVUT 28.5.2009 Vypracovali: Petr Vejvoda, Ivan Pleskač Obsah Co je to vektorová grafika Typy vektorových formátů Souborový

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Lidé komunikují prostřednictvím dokumentů připravovaných elektronicky.

Lidé komunikují prostřednictvím dokumentů připravovaných elektronicky. PB029 Elektronická příprava dokumentů Anyone who would letterspace the lowercase would steal sheep. Frederick Goudy (1865 1947), when looking on a prize winner certificate You cannot not communicate. Paul

Více

Křivky a plochy technické praxe

Křivky a plochy technické praxe Kapitola 7 Křivky a plochy technické praxe V technické praxi se setkáváme s tím, že potřebujeme křivky a plochy, které se dají libovolně upravovat a zároveň je jejich matematické vyjádření jednoduché.

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

KŘIVKY A PLOCHY. Obrázky (popř. slajdy) převzaty od

KŘIVKY A PLOCHY. Obrázky (popř. slajdy) převzaty od KŘIVKY A PLOCHY JANA ŠTANCLOVÁ jana.stanclova@ruk.cuni.cz Obrázky (popř. slajdy) převzaty od RNDr. Josef Pelikán, CSc., KSVI MFF UK Obsah matematický popis křivek a ploch křivky v rovině implicitní tvar

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Vektorová grafika, multimédia v operačním systému a počítačových sítích Petr Lobaz, 6. 5. 2008 VEKTOROVÁ GRAFIKA symbolický popis scény zobrazení rastrování, vykreslelní/řezání

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. polygrafii

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. polygrafii ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Datové formáty v kartografické polygrafii semestrální práce Marketa Havlíčková Miroslav

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 12) Vektorová grafika, multimédia v operačním systému a počítačových sítích

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 12) Vektorová grafika, multimédia v operačním systému a počítačových sítích MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Vektorová grafika, multimédia v operačním systému a počítačových sítích Petr Lobaz, 24. 4. 2012 v e k t o r o v á g r a f i k a symbolický popis scény zobrazení

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Formáty pro vektorovou grafiku

Formáty pro vektorovou grafiku ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Formáty pro vektorovou grafiku semestrální práce Petr Vejvoda Ivan Pleskač Markéta Hyndráková

Více

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz Formáty WWW zdrojů Mgr. Filip Vojtášek vojtasek@ikaros.cz Formáty: obecný pohled! Způsob uspořádání dat do sekvence pomocí binární soustavy " bit stream (logický formát)! Způsob vnější prezentace datového

Více

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Mgr. David Frýbert 2013 CGI systémy Computer - generated imagery - aplikace

Více

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Digitální grafika Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Grafika v počítači Matematický popis (přímka, křivka) Rastrový popis (síť, rastr)

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Počítačová grafika 1 (POGR 1)

Počítačová grafika 1 (POGR 1) Počítačová grafika 1 (POGR 1) Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 8. října 2015 Kontakt Ing. Pavel Strachota, Ph.D. Katedra matematiky Trojanova 13, místnost 033a E-mail: WWW: pavel.strachota@fjfi.cvut.cz

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Štěpán Ulman 1 Úvod Motivace: Potřeba plánovače prostorové trajektorie pro výukové účely - TeachRobot Vstup: Zadávání geometrických a kinematických

Více

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007 Počítačová grafika (Computer Graphics) Úvod do tématu Martina Mudrová únor 2007 Úvod do PG MOTTO:...70% informací přijímáme zrakem... Co zahrnuje pojem počítačová grafika? grafos (řec.)= písmeno = zpracování

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Novinky AutoCAD LT 2017

Novinky AutoCAD LT 2017 Novinky AutoCAD LT 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD LT 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2017. Obsah: 1. Autodesk aplikace...

Více

Využití programu GeoGebra v Matematické analýze

Využití programu GeoGebra v Matematické analýze Využití programu GeoGebra v Matematické analýze Zuzana Morávková, KMDG, VŠB-TUO 29.3.2012 Obsah přednášky všeobecné informace o programu GeoGebra vybrané problematické pojmy z Matematické analýzy - interaktivní

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Grafická data jsou u 2D vektorové grafiky uložena ve voxelech."

Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: Grafická data jsou u 2D vektorové grafiky uložena ve voxelech. Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Grafická data jsou u 2D vektorové grafiky uložena ve voxelech." Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Na

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

KMA/GPM Barycentrické souřadnice a

KMA/GPM Barycentrické souřadnice a KMA/GPM Barycentrické souřadnice a trojúhelníkové pláty František Ježek jezek@kma.zcu.cz Katedra matematiky Západočeské univerzity v Plzni, 2008 19. dubna 2009 1 Trojúhelníkové pláty obecně 2 Barycentrické

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Scalable Vector Graphics (SVG)

Scalable Vector Graphics (SVG) Scalable Vector Graphics (SVG) Přednáška z předmětu Počítačová kartografie Otakar Čerba Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 27. 10. 2010 Webová mapa = vektor nebo

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - PGR 2012037 2014 2015 PROGRAM PŘEDNÁŠEK. Po 9:00-10:30, KN:A-214

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - PGR 2012037 2014 2015 PROGRAM PŘEDNÁŠEK. Po 9:00-10:30, KN:A-214 PROGRAM PŘEDNÁŠEK Po 9:00-10:30, KN:A-214 1P 16. 2. Křivky definice, analytické vyjádření. Bézierova křivka definice, vlastnosti, odvození Bernsteinových polynomů, de Castejlau algoritmus. 2P 23. 2. Spojitost

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Základní vlastnosti ploch

Základní vlastnosti ploch plocha zpravidla se definuje jako výsledek spojitého pohybu jisté tvořící křivky podél zadané trajektorie lze obohatit o možnost spojitých změn tvaru tvořící křivky x v průběhu pohybu podél trajektorie

Více

Obsah A ROVINNÁ GRAFIKA 17

Obsah A ROVINNÁ GRAFIKA 17 Obsah A ROVINNÁ GRAFIKA 17 1. Světlo a barvy v počítačové grafice JS & JŽ 19 1.1 Vlastnosti lidského systému vidění......................... 19 1.1.1 Elektromagnetické spektrum........................

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Plochy zadané okrajovými křivkami

Plochy zadané okrajovými křivkami Plochy zadané okrajovými křivkami Lineární plát plocha je určena dvěma okrajovými křivkami, pokud by pro tyto křivky byly intervaly, v nichž leží hodnoty parametru, různé, provedeme lineární transformaci

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Systém Inkscape.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Systém Inkscape. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Systém Inkscape semestrální práce Martin Hanzl Pavel Filípek Editor: Radka Junová V Praze

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 CA technologie 6 Product Lifecycle Management 7 Aplikační programy

Více

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Osnova 1. Kam míří platforma Windows Phone 2. Seznámení s univerzálními Windows

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

b) červená, zelená, modrá, c) černá, bílá, d) černá, bílá, šedá. 5. PNG je formát: a) textový,

b) červená, zelená, modrá, c) černá, bílá, d) černá, bílá, šedá. 5. PNG je formát: a) textový, Opravil: Kontroloval: Přijímací zkouška xx_xx_xxxx_v1 (INF komb. st.) Identifikační údaje: 1. Mezi znakové sady nepatří: a) Windows CP 1250, b) ISO 8859-14, c) Unicode, UTF-13. 2. Unicode používá k reprezentaci

Více

Přehled. Motivace Úvod. Křivky a plochy počítačové grafiky. Závěr. Rozvoj počítačové grafiky Výpočetní geometrie

Přehled. Motivace Úvod. Křivky a plochy počítačové grafiky. Závěr. Rozvoj počítačové grafiky Výpočetní geometrie Vývoj výpočetní geometrie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Motivace Úvod Rozvoj počítačové grafiky Výpočetní geometrie Křivky a plochy počítačové

Více

Hierarchický model. 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16

Hierarchický model. 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16 Hierarchický model 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16 Hierarchie v 3D modelování kompozice zdola-nahoru složitější objekty se sestavují

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Vývoj počítačové grafiky Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Počítačová grafika obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo pro úpravu již nasnímaných grafických

Více

Elektronické publikování. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava

Elektronické publikování. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava Elektronické publikování doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava www.cs.vsb.cz/saloun Základní pojmy Zpracování textu myšlenka, typografický návrh, realizace, znovupoužití.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 4 Vývoj Internetových Aplikací HTML5 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je HTML5? - HTML5 je směr, kam se ubírá web budoucnost webových aplikací a vývoje - HTML5 je multiplatformní - HTML5

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH Petr Jedlička Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně

Více

Text úlohy. Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? Vyberte jednu z nabízených možností: a. Černá b. Červená c. Modrá d.

Text úlohy. Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? Vyberte jednu z nabízených možností: a. Černá b. Červená c. Modrá d. Úloha 1 Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? a. Černá b. Červená c. Modrá d. Zelená Úloha 2 V rovině je dán NEKONVEXNÍ n-úhelník a bod A. Pokud paprsek (polopřímka) vedený z tohoto bodu

Více