Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK / / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008"

Transkript

1 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK / / 2008

2 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny Přehled menu Ovládací a signalizační prvky Použití z hlediska určení Popis funkce ontáž Elektrické připojení Programování Uvedení do provozu / provoz Technická data Rozměrový výkres Bezpečnostní pokyny Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrických zařízení. Nesprávné použití nebo použití neodpovídající určení přístroje může vést k poruchám funkce přístroje nebo k nežádoucím následkům ve Vaši aplikaci. Proto může montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu přístroje provádět pouze autorizovaný odborný personál, vyškolený provozovatelem zařízení. Přístroj odpovídá normě EN V okolí domácností může přístroj způsobit rušení rozhlasu. Pokud se vyskytnou rušení, pak se musí uživatel postarat vhodnými prostředky o jejich odstranění. 2

3 2 Přehled menu S S S S S S S CZ 3

4 3 Ovládací a signalizační prvky ode/enter Set x LED zelená 2 LED žlutá místný alfanumerický displej Programovací tlačítko Set Programovací tlačítko ode / Enter Svítící LED = nastavena zobrazovací jednotka: - LED 1 = zobrazení hladiny v cm. - LED 2 = zobrazení hladiny v inch. Signalizace spínacího stavu; svítí, když je výstup OUT-OP (zabezpečení proti přetečení) propojen. - Zobrazení aktuálního stavu hladiny, - Provozní a chybová zobrazení, - Zobrazení parametrů a hodnot parametrů. - Nastavení hodnot parametrů (spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). Zvolení parametrů a potvrzení hodnot parametrů. 4

5 4 Použití z hlediska určení Oblast nasazení Snímač hladiny LK31 byl navržen speciálně pro potřeby obráběcích strojů. Je vhodný zejména pro sledování chladicích mazacích emulzí (také znečištěných), stejně tak, jako pro chladicí a hydraulické oleje. Omezení oblasti nasazení Přístroj není vhodný pro vysoce vodivé a ulpívající média, granuláty, sypké materiály, kyseliny a zásady; není vhodný pro potravinářství a galvanizovny. Přístroj není vhodný pro použití u brousících strojů. Dobře vodivá pěna může být případně taky identifikována jako úroveň hladiny. Odzkoušejte účinky na Vaši aplikaci. Při použití v médích na bázi vody s teplotou > 35 C musí být přístroj vložen do klimatické trubice. (objednací číslo E43100, E43101, E43102). CZ 5 Popis funkce Princip měření Snímač určuje hladinu kapalin na kapacitním principu měření: Vytvořené elektrické pole je ovlivněn médiem, které má být detekováno. Změna tohoto pole generuje měřící signál, který je elektronicky vyhodnocován. Rozhodujícím pro detekci média je jeho dielektrická konstanta (DK). édia s vysokou hodnotou DK (např. voda) generují velice silný měřící signál, média s nízkou hodnotou DK ( např. oleje) generují podstatně slabší měřící signál. Aktivní měřící rozsah senzorové tyče disponuje 16-ti kapacitivními měřícími prvky. Ty vytvoří pokaždé měřící signály, které jsou závislé na úrovni jejich ponoření do média. 5

6 Přehled funkcí Teto přístroj lze flexibilně namontovat do nádrží různých velikostí. Upevňovací přípravky se mohou také nacházet i v aktivních měřících oblastech. Věnujte prosím pozornost montážním pokynům ( strana 8). Na přístroji lze nastavit citlivost a režim detekce, a tím se přizpůsobit různým médiím Tímto je možné detekovat i média s velmi nízkou dielektrickou hodnotou (jako např. oleje). Vyvažovací proces slouží k jednoduchému a bezpečnému uvedení do provozu. Vyvážením ( strana 13) se přístroj optimálně vyladí na sledovanou nádobu. Vezměte prosím na vědomí: Postup vyvážení je povinný a slouží k provozní bezpečnosti hladinového snímače. Bez vyvážení se zobrazí na dipleji, přístroj nepřejde do provozního módu! Přístroj obsahuje integrovanou, nezávisle pracující, pojistku proti přeplnění. Jako spínací bod přeplnění OP (= overflow protection point) je přes nastavovací menu zvolen určitý měřící segment senzorové tyče (měřící segment OP) a je přiřazený výstupu OUT-OP. Reakční doba poplachu přeplnění: standardně 450 ms, maximalně 720 ms. Zvolený měřící segment je současně použit pro vyvážení. Dodržujte proto minimální vzdálenosti potřebné pro tento segment vůči stěnám nádoby, víku nádoby příp. montážnímu adaptéru ( strana 8). Přístroj ukazuje aktuální stav hladiny na displeji a výška hladiny vyvolá proporcionálně odpovídající analogový signál. Analogový výstup (OUT2) je nastavitelný jako proudový nebo napěťový výstup: I = analog ma / U = analog V. Oblast mezi dnem nádoby a spodní hranou sondové tyče může být nastavena jako Offset (OFS). Pak se vztahují zobrazení a spínací body k reálné úrovni hladiny. Zvlněné pohyby média budou vyhlazeny. 6

7 Průběh analogového signálu OP je nastaveno v poloze nejvyššího segmentu I [ma] U [V] I [ma] U [V] OP je posunut směrem dolů S3 S2 S3 S2 CZ S1 min max L S1 min max OP L OP L = úroveň hladiny = měřící rozsah OP = měřící segment OP (spínací bod přeplnění) S1 - S3 = výstupní signál Platný výstupní signál bude omezen měřícím segmentem OP. aximální vzdálenost signálu S1 od S2 má proto 0...9,4 V nebo ma). Pokud je dosaženo měřícího segmentu OP, výstupní signál přejde na S3 (= plný signál, jmenovitý 10 V / 20 ma). Typické je, že signál skočí při dosažení spodní hrany měřícího segmentu. Stoupání charakteristiky zůstává zachováno pro různé pozice měřícího elementu OP. Při vyhodnocování analogového signálu věnujte pozornost tolerancím a mezím přesnosti ( 10 Technická data). 7

8 6 ontáž y OP L B w v x u LK3122 LK3123 LK3124 cm inch cm inch cm inch L (délka tyče) 26,4 10,4 47,2 18,6 72,8 28,7 (oblast montáže) 14 5,5 23 9, ,2 Upevněte montážní prvky v rozsahu oblasti. ontážní prvky musí být upevněny nad měřícím segmentem OP a to v minimální vzdálenosti k OP (viz hodnota y, měřeno ke středu segmentu). Sondová tyč musí dodržet následující minimální vzdálenosti od stěn nádoby, kovových objektů v nádobě (B), dna nádoby a dalších hladinových senzorů. Vzdálenosti x, y a w jsou závislé od nastaveného média (EDI). EDI = CLW1 EDI = CLW2, OIL1 EDI = OIL2 cm inch cm inch cm inch x 2,0 0,8 3,0 1,2 4,0 1,6 y (LK3122) 2,5 1,0 3,5 1,4 4,5 1,8 y (LK3123) 4,5 1,8 5,5 2,2 6,5 2,6 y (LK3124) 6,0 2,4 7,0 2,8 8,0 3,2 u 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 v 4,5 1,8 4,5 1,8 4,5 1,8 w 4,0 1,6 5,0 2,0 6,0 2,4 8

9 Při zabudování do trubic z umělé hmoty / nádob z umělé hmoty musí být vnitřní průměr (trubice) minimálně 12 cm (4,8 palců). Při zabudování do kovových trubic musí mít vnitřní průměr trubice (d) minimálně následující hodnoty: EDI = CLW1 EDI = CLW2, OIL1 EDI = OIL2 cm inch cm inch cm inch d 4,0 1,6 6,0 2,4 12,0 4,8 Označení výšky zabudování: Zafixujte nastavenou výšku zabudování přiloženou hadicovou sponou z ušlechtilé oceli. Pokud bude senzor za účelem údržbářských prací vymontován z držáku, slouží spona jako doraz při jeho opětném zamontování. Neúmyslné přestavení senzoru je tím vyloučeno. Toto je zvláště nutné pro bezvadnou funkci pojistky proti přeplnění. Svorka bude upevněna běžnými štípacími kleštěmi. Věnujte pozornost spolehlivému usazení. V případě demontáže musí být spona zničena. CZ ontážní příslušenství: Upevňovací spona Ø 16 mm, PP (polypropylen)... obj.číslo E43000 Přírubová deska 73-90, hliník / ušlechtilá ocel... obj.číslo E43001 Navařovací adaptér, ušlechtilá ocel... obj.číslo E43002 ontážní adaptér G3/4, ušlechtilá ocel... obj.číslo E43003 ontážní adaptér G1, ušlechtilá ocel... obj.číslo E43004 Přírubová deska , hliník / ušlechtilá ocel... obj.číslo E43005 Přírubová deska 65-80, hliník / ušlechtilá ocel... obj.číslo E43006 Přírubová deska x 52, hliník / ušlechtilá ocel... obj.číslo E43007 ontážní set Ø 16 mm, PP (polypropylen) / ocell... obj.číslo E

10 7 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrických zařízení. Napěťové napájení dle EN 50178, SELV, PELV. Uvést zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojit následujícím způsobem: L+ 4 2: OUT2 4: OUT-OP 3 L Pin / obsazení Barvy vodičových žil u kabelových zásuvek ifm 1 L+ hnědá 2 OUT2 (analogový výstup) bílá 3 L- modrá 4 OUT-OP (zabezpečení proti přetečení) černá Pro spolehlivou funkci musí být pouzdro senzoru elektricky propojeno se stěnou nádoby. K tomu použijte přípoj na pouzdře (viz rozměrový výkres), a pokud možno co nejkratší vodič s průřezem žíly nejméně 1,5 mm 2. U kovových nádob slouží stěna nádoby jako protielektroda. U umělohmotných nádob musí být instalována a s pouzdrem senzoru spojená protielektroda (např. kovový plech v nádobě umístěný rovnoběžně se senzorovou tyčí; minimální vzdálenost od senzorové tyče: strana 8, vzdálenost x). 10

11 8 Programování 1 ode/enter Set Stlačte tlačítko ode/enter, až se na displeji zobrazí požadovaný parametr. 2 ode/enter Set Stlačte tlačítko Set a přidržte je stlačené Po dobu 5 s se blikavě zobrazí aktuální hodnota parametru, potom bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka). CZ 3 ode/enter Set Stlačte krátce tlačítko ode/enter (= potvrzení). Parametr bude nově zobrazen; nová hodnota parametru je účinná. 4 Změnit další parametry: začněte opět krokem 1. Ukončit programování: Počkejte 15 s nebo stlačte tlačítko ode/ Entert tak dlouho, až se opět zobrazí aktuální měřená hodnota. *Snížit hodnotu: nechejte zobrazení běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Poté začne průběh opět u minimální nastavovací hodnoty. Timeout (časová prodleva): Pokud nebude během programovacího procesu po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do provozního (RUN) módu (výjimka: cop). Uzamčení / odemčení: Přístroj je možné elektronicky uzamknout, aby bylo zabráněno neúmyslným chybným zadáním: stlačte v RUN - módu po dobu 10 s obě programovací tlačítka (až se zobrazí ). Pro odemčení stlačte opět po dobu 10 s tlačítka (až se zobrazí ). Stav při dodání: neuzamčeno. U uzamčeného přístroje se rozsvítí na displeji, jestliže byl učiněn pokus otevření programovacího módu. Přístroj může být naprogramován před nebo po instalaci. Výjimka: Pro vyvážení naprázdno OP-segmentu musí být přístroj zabudován do nádoby. 11

12 Za účelem programování proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Programovací postup 1 Volba zobrazené jednotky Nastavte požadovanou zobrazovanou jednotku: cm /inch. Nastavte zobrazovanou jednotku předtím, než stanovíte hodnotu pro OP. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a dostanete přesně požadované hodnoty. Stav při dodání: Uni = cm. Pokud má zůstat platný stav při dodání, přejděte krok 1 a začněte s krokem 2. 2 Nastavení na médium Nastavte pro médium odpovídající citlivost a odpovídající detekční mód. Volitelná jsou následující nastavení: EDI = CLW1 pro vodu, média a bázi vody, chladící/ mazací emulze. EDI = CLW2 pro média na bázi vody při teplotách > 35 C (provoz s klimatickou trubicí). EDI = OIL1pro speciální (např. syntetické) oleje nebo média s dielektrickou konstantou (DK), která je je o něco vyšší než mají minerální oleje. EDI = OIL2 pro minerální oleje (DK 2). Zvolte nastavení EDI = OIL1 také tehdy, když bude médium s nastavením EDI = OIL2 sice rozpoznáno, ale senzor reagoval příliš citlivě. V případě pochybností zjistěte odpovídající funkci pomocí aplikačního testu. Parametr Dodatek: Při nastavení CLW1 a CLW2 budou usazeniny ( např. kovové třísky) potlačeny. Při nastavení OIL1 a OIL2 bude vyšší dielektrické vodní nebo třískové bláto o několik centimetrů výšky potlačeno. Pokud není k dispozici olejová vrstva (nebo je příliš tenká), bude detekováno bláto. 3 Nastavení Offset Oblast mezi dnem nádoby a spodní hranou měřící sondové tyče může být nastavena jako hodnota Offset. Pak se vztahují zobrazení a spínací body k reálné úrovní hladiny. Stav při dodání: OFS = 0. Nastavitelná oblast OFS je uvedena v tabulce na str. 14. Vezměte prosím na vědomí: nastavte OFS předtím, než nastavíte hodnotu pro OP. Tím zabráníte neúmyslným chybným nastavením. 12

13 Programovací postup 4 Konfigurace analogového výstupu Volitelná jsou 2 nastavení: I = ma / U = V 5 Stanovení spínacího bodu přeplnění Tento parametr stanoví polohu spínacího bodu přeplnění OP (overflow protection point). Nastavená hodnota se vztahuje na střed měřícího segmentu. Typicky reaguje OP již při dosažení segmentu OP. Věnujte pozornost minimálním vzdálenostem a montážním podmínkám ( strana 8). Nastavovací rozsah OP naleznete v tabulce na straně 15. Vezměte prosím na vědomí: OP omezuje měřící rozsah směrem nahoru. 6 Konfigurace spínacího bodu přeplnění (OUT-OP) Volitelná jsou 2 nastavení: Hno (hystereze jako spínač) a Hnc (hystereze jako rozpínač). Dodatek: z bezpečnostních důvodů je pro OUT-OP doporučena rozpínací funkce (Hnc). Na principu klidového proudu bude zaručeno, že bude rozpoznáno i přerušení vodiče nebo protržení kabelu. 7 Vyvážení segmentu OP na prázdnou nádobu Proveďte po montáži přístroje do jeho určeného místa vyvážení segmentu OP na prázdnou nádobu. Nádoba přitom může být částečně naplněná. Segment OP nesmí být při nastavovacím procesu zaplaven médiem, jinak může dojít k chybným funkcim. inimální vzdálenost mezi OP s médiem při vyvážení: LK3122: 2,0 cm / 0,8 inch LK3123: 3,5 cm / 1,4 inch LK3124: 5,0 cm / 2,0 inch Postup vyvážení Stlačit tlačítko ode/enter tak dlouho, až se na displeji rozsvítí cop. Tlačítko Set stlačit a přidržet. se rozsvítí blikavě na displeji. Tlačítko uvolnit, jakmile zobrazení přestane blikat. > > Pokud bude vyvážení úspěšné, pak bude zobrazeno rdy. Stlačení tlačítka vede zpět k menu. Parametr CZ 13

14 Programovací postup 7 Během vyvážení prověřuje přístroj situaci zabudování vyhodnocováním měřícího signálu, který je generován prvkem OP. Leží-li měřící signál v neplatné oblasti (když je např. zmenšena minimální montážní vzdálenost), rozsvítí se na displeji chybové hláíšení ( strana 16, provozní a chybové signalizace). Pokud nelze vyvážení OP provést, prověřte prosím polohu OP. ožná se nachází OP příliš blízko montážního adaptéru nebo jiným kovovým objektům nebo je prvek OP pokryt médiem. Při velmi plné nádobě se může ukázat jako nutné nádobu trochu vypustit nebo (pokud je to možné) hodnotu OP zvýšit. Parametr Senzor je možné uvést do provozu teprve po vyvážení na prázdnou nádobu. Pokud se to neprovede, neořejde přístroj do provozního módu, na displeji se zobrazí. Vyvážení OP musí být provedeno pokaždé, když byly změněny citlivé parametry (nastavení na médium, hodnota OP). Jestliže přístroj rozpozná relevantní změny, rozsvítí se na displeji. Pokud bude změněna montážní poloha (výška, pozice) nebo propojení senzor-nádoba (např. délka propojovaího kabelu), je rovněž rozhodně nutné obnovení vyvážení OP proto, aby byla zaručena bezvadná funkce zabezpečení proti přetečení. Pozor: Vyvážení na prázdnou nádobu nebude v tomto případě vyžadováno zobrazením symbolu! Hodnoty nastavení pro OFS LK3122 LK3123 LK3124 cm inch cm inch cm inch Nastavovací rozsah , , Šírka kroku 0,5 0,2 0,5 0,2 1 0,5 14

15 Hodnoty nastavení pro OP ějte na zřeteli, prosím: nastavené hodnoty platí pro [OFS] = 0; při OFS > 0 se zvyšují o nastavenou hodnotu OFS. LK3122 LK3123 LK3124 cm inch cm inch cm inch 6,9 2,7 13,9 5,5 20 8,0 8,2 3,2 16,3 6,4 24 9,5 9,4 3,7 18,8 7, ,9 10,6 4,2 21,2 8, ,3 11,8 4,7 23,6 9, ,8 13,0 5,1 26,1 10, ,2 14,3 5,6 28,5 11, ,7 15,5 6,1 31,0 12, ,1 16,7 6,6 33,4 13, ,5 17,9 7,1 35,8 14, ,0 19,1 7,5 38,3 15, ,4 20,4 8,0 40,7 16, ,9 CZ Hysterézní funkce (Hno, Hnc) pro OUT-OP: Hystereze udržuje spínací stav výstupu OUT-OP stabilním, když procesní hodnota kolísá kolem požadované hodnoty. Při stoupající procesní hodnotě sepne výstup při dosažení spínacího bodu (OP. Jestliže se procesní hodnota opět sníží, přepne výstup zpět teprve tehdy když je dosažen zpětný spínací bod (rpx). Hystereze je pevně nastavena. Je rovna několika milmetrům. L OP t HY L = Úroveň hladiny; HY = Hystereze Hno Hnc 15

16 9 Uvedení do provozu / provoz Po montáži, elektrickém připojení a programování prověřte zda přístroj spolehlivě funguje. Provozní a chybová zobrazení: CAL Inicializace po zapnutí. XX.X Zobrazení hladiny Úroveň hladiny pod aktivním rozsahem. FULL XX.X Spínací bod přeplnění OP je dosažen. FULL a zobrazení aktuální hladiny se střídají v sekundovém taktu (= varovná indikace přeplnění). Vyvážení segmentu OP je nutné ( strana 13, parametr cop). Err0, Err2 Chyba v elektronice (přístroj musí být vyměněn). Err7, Err8 --Segment OP je znečištěn (očistěte měřící tyč a proveďte reset). Err1 Nebo: --Segment OP je poškozený (přístroj musí být vyměněn). Provozní spolehlivost není zaručena (zdroje rušení, špatné přívodní vodiče). Err3 Prověřte elektrické připojení, spojení senzor-nádoba ( strana 10), a podnímky montáže ( strana 8). Chyba při vyvážení OP: Vzdálenost segmentu OP k montážním prvkům Err4 nebo k médiu je příliš malá. Věnujte pozornost montážním pokynům a minimálním požadovaným vzdálenostem, ( strana 8 / 13). Chyba při vyvážení OP: Rozpoznán montážní prvek pod segmentem Err5 OP. Věnujte pozornost montážním pokynům a minimálním požadovaným vzdálenostem, ( strana 8). Err6 Chyba při vyvážení OP: ěřící hodnota není konstantní. SC1 Blikající: Zkrat ve spínacím výstupu OUT-OP. Reset (zpětné nastavení chybového hlášení): Znovu provést vyvážení OP nebo odpojit napájecí napětí a opět je připojit. Přečtení nastavených parametrů: Krátkým stlačením tlačítka "ode/enter listujete skrze parametry. Krátké stlačení tlačítka Set ukáže po dobu 15 s příslušnou hodnotu parametru, aniž by ho změnila. 16

17 Chování výstupů při různých provozních stavech OUT2 OUT-OP Inicializace Nulový signál* OFF Vyvážení OP není provedeno Provést vyvážení OP Nulový signál* podle hladiny a nastavení OU2 OFF podle hladiny a nastavení OU1 Chybový stav Nulový signál* OFF (vypnuto) * 3,6... 4,0 ma pro OU2 = I 0,0... 0,2 V pro OU2 = U CZ Údržba/ čištění/ změna média ějte v patrnosti, jestliže bude přístroj z důvodu údržby a čištících prací z nádoby demontován : při opětovné montáži musí být namontován do stejné polohy a výšky jako byl předtím. Před demnotáží zafixujte nastavenou výšku zabudování pomocí přiložené hadicové spony z ušlechtilé oceli ( strana 9). Bude-li se měnit spojení senzor nádoba, musí se provést obnovení OP vyvážení ( strana 13, cop). Po změně média s velmi rozdílnou dielektrickou konstantou ( např. olej / voda) musí být přístroj nastavený na nové médium a nově vyvážený ( strana 12, EDI a strana 13, cop). Udržujte senzorovou tyč volnou od usazenin, především oblast zabezpečení proti přetečení (OP segment). Usazeniny v této oblasti mohou vést k chybovým odezvám zabezpečení proti přetečení. 17

18 10 Technická data Provozní napětí [V] DC Proudová zatížitelnost [ma] Zkratová ochrana, taktovaná; zabezpečení proti přepólování / odolnost proti přetížení Úbytek napětí [V] < 2,5 Proudový odběr [ma]... < 60 Analogový výstup ma (max. 500 Ω) / V (min Ω) Nulový signál [ma / V]... 3,6... 4,0 / 0,0... 0,2 Plný signál [ma / V]...20, ,8 / 9, ,2 Rozlišení [mm] - LK LK LK Citlivost měření [ma/v na mm] - LK ,08 / 0,05 - LK ,04 / 0,03 - LK ,03 / 0,02 Chyba Offset [mm] - LK ± 4 - LK ± 8 - LK ± 12 Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty měřícího rozsahu] 1)...± 2 Opakovací přesnost [% koncové hodnoty měřícího rozsahu]... ± 2 ax. rychlost změny úrovně hladiny [mm/s] - LK LK LK DK - média... > 2 ax. tlak v nádobě [bar]...0,5 (při instalaci s montážním příslušenstvím ifm) 18

19 ateriál pouzdra... V2A (1.4301); FK; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V ateriál, který je je v kontaktu s médiem... PP Krytí, tř.krytí IP 67, III Okolní teplota [ C] Teplota média - olej (dlouhodobě / krátkodobě) [ C] / chladící/mazací prostředky na bázi vody, voda a média podobná vodě 2) - LK3122 [ C] LK3123 [ C] LK3124 [ C] Skladovací teplota [ C] Odolnost proti rázům [g] (DIN EN , 11 ms) Odolnost proti vibracím [g]... 5 (DIN EN , Hz) EC (elmg. kompatibilita)...en ESD: 4 / 8 KV EN HF v.f. ozářeno: V/m EN skupiny impulsu:...2 KV EN HF v.f. vazba vedení: V 1) Nastavení mezního bodu dle DIN ) při nasazení ve vodě a v médiích na bázi vody s teplotou > 35 C musí být přístroj zabudován do klimatické trubice (objednací číslo. E43100, E43101, E43102). CZ 19

20 11 Rozměrový výkres A L 30, x1 I1 4 I LK3122 LK3123 LK3124 cm inch cm inch cm inch L (délka tyče) 26,4 10,4 47,2 18,6 72,8 28,7 A (aktivní oblast) 19,5 7,7 39,0 15,4 58,5 23,0 I1 (neaktivní oblast 1) 5,3 2,0 5,3 2,0 10,2 4,0 I2 (neaktivní oblast 2) 1,5 0,6 3,0 1,2 4,0 1,6 1 4-poziční alfanumerický displej 2 Status LED-diod 3 Programovací tlačítka Připojení pouzdra (plochá zástrčka 6,3 mm podle DIN ) 20

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80000 / 00 09 / 20 Obsah Úvodní poznámka. Použité symboly 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 4. Příklady použití 4 4 Montáž 5 4. Použití jako senzor hladiny

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04 Návod k obsluze R Reflexní světelný snímač OG Dokument č. 701165/04 Použití z hlediska určení Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím signálem.

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování...

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování... Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor Číslo dokumentu: 701852/00 10/04 LK12 Obsah Všeobecná část Ovládací a signalizační prvky.................. strana 4 Použití z hlediska určení......................strana

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02 Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor LK7 / LK číslo dokumentu: 7593/5 6/2 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 5 Rozměrový výkres strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Montáž Soumrakový spínač upevníte na lištu DIN Nasaďte světelnou sondu na stěnu Připojení Ovládací prvky a funkce symbol; šipka; indikátor displej trimr pro nastavení

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM pořadové číslo 701776/01 02/2006 Obsah strana Určená oblast použití............................... 2 Montáž.......................................... 3 Elektrické

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234 E 34 CDC 51 089 F0b06 Jmenovité Řídící Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící ovládací vstup údaje za 1 ks skupina 1 ks jednotka napětí V Typ Objednací číslo EAN kg ks Multifunkční časovače E 34 CT-MFD:

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Obsah 1 Použití z hlediska určení 3 2 Programování pomocí obsazení přípojů (KDE - DC PNP/NPN 3 3 Montáž 4 3.1 Přizpůsobení světlovodů

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Pokyny k bezpečné práci

Pokyny k bezpečné práci Návod k obsluze Pokyny k bezpečné práci Zvláštní pozornost musí být věnována výstrahám a informacím, které jsou v okolním textu zvýrazněny šedým pozadím. VÝSTRAHA: vztahuje se k výstražnému symbolu na

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C Návod k obsluze R Spínací zesilovač VS 000 4 5 6 7 8 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay Temp. / temp. VS 000 Relais / relay Strömung / flow 40 60 0 C 80 Flüssig / liquid Gas / gas + ifm electronic

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení 24VDC

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01

SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01 s SITRANS TW 7NG3242 Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení Návod k obsluze Vydání: 03/01 SIMATIC, SIPART, SIREC, SITRANS jsou registrovanými ochrannými známkami firmy Siemens AG. Všechny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod. Progresivní

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Tlakový spínač, Omezovač tlaku

Tlakový spínač, Omezovač tlaku Návod k montáži a obsluze Tlakový spínač, Omezovač tlaku Základní modely Doplňkové funkce DWR -203-574 DGM -205-575 Ex-DWR -206-576 Ex-DGM -213-577 -513 Ochranná známka registrovaná v USA cz2b0264-ge51r0712b

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Návod k obsluze Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Vnitřní i venkovní více paprskový aktivní infračervený detektor je moderní výrobek splňující nejpřísnější

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD TEPOMĚR S DIGITÁNÍM ZOBRAZENÍM TD Určení: TD jsou určeny na měření teploty a její zobrazení na CD displeji Technické parametry Napájecí napětí: (Vs): 9 až 30 V= pro 2 vodič (Tdi) 15 až 30 V= pro 3 vodič

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry KROHNE 09/2001 D 31 SC15 01 CZ SC 150 převodník pro magneticko-indukční průtokoměry převodník s vysokým budicím výkonem a speciálním způsobem zpracování signálu vynikající stabilita nuly, minimální údržba

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více