Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.."

Transkript

1 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP

2 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nerespektování uživatelských pokynů a technických parametrů může způsobit ohrožení osob nebo škodu na majetku. Prověřte ve všech aplikacích snášenlivost materiálu přístroje s měřenými medii. Aplikace s plynnými medii jsou omezeny do max. 25 bar. Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití z hlediska určení 3 Senzor s Teach tlačítkem nastavení z výroby 4 Montáž 4 Elektrické připojení 4 Nastavení spínacího bodu 5 Změna výstupní funkce 5 Uvedení do provozu / provoz 5 Senzor se zobrazovací/ programovací jednotkou PP Volně nastavitelný senzor se 2-mi spínacími výstupy 8 Volně nastavitelný senzor s Teach funkcí 9 Technické funkce/ parametry/ nastavení 11 Nastavitelné parametry 11 Funkce pinu 2 a 4 14 Hystereze 15 Okénková funkce 15 Technická data 16 Rozměrové schéma 17 Programovací menu 18 Nastavení hodnot parametrů Strana 2 z 20

3 Použití z hlediska určení Tlakový senzor zjišťuje systémový tlak a vytváří výstupní signály podle svého naprogramování. Zabraňte statickým i dynamickým přetlakům, které překračují přípustný přetlak. Již při krátkodobém překročení destrukčního tlaku může být přístroj zničen. Strana 3 z 20

4 Senzor s Teach tlačítkem nastavení z výroby Hodnoty nastavené z výroby 1 Teach vstup Pro nastavení požadované hodnoty tlaku (pin2) 1 spínací výstup Polovodičový výstup, positivně spínající (pin 4) Spínací funkce Spínací bod (SP) Hystereze Zpoždění Útlum spínací (rozpínací volba programováním) 25% hodnoty měřícího rozsahu; (Nová hodnota se nastavuje Teach funkcí) 2% hodnoty měřícího rozsahu 0 s 0,06 s Montáž Před montáží a demontáží se ujistěte, že zařízení je bez tlaku Našroubujte senzor do G1/4 procesního adaptéru. Doporučený utahovací moment = 25Nm (max. 50Nm). Elektrické připojení Přístroj smí být připojován pouze odbornými pracovníky oboru elektro. Postupujte podle národních i mezinárodních předpisů pro zřizování elektrotechnických zařízení Elektrické napájení podle EN50178, SELV, PELV Před připojením uveďte přístroj do stavu bez napětí. Zapojení Barvy vodičů ifm zapojení: 1 = BN (hnědá) 2 = WH (bílá) 3 = BU (modrá) 4 = BK (černá) Strana 4 z 20

5 Nastavení spínacího bodu Teaching Nastavte v systému požadovaný tlak Přiveďte napájecí napětí (+U B ) na PIN 2 (min. >2s.. max. <5s). * LED na senzoru bude blikat (2 Hz) Změna výstupní funkce Po naučení teaching senzor vyšle signál na pin 2 na 2 s (= potvrzení úspěšného nastavení)**. (Spínací -> zpětně spínací (rozpínací) nebo zpětně spínací (rozpínací) -> spínací.) * Pomocí tlačítka na místě, vzdáleného tlačítka nebo PLC Přiveďte napájecí napětí (+U B ) na PIN 2 (min. >5s.. max. 10s). * LED na senzoru bude blikat (2 Hz) po 5s přejde na 1Hz dvojité bliknutí -> Po naučení teaching senzor vyšle signál na pin 2 na 2 s (= potvrzení úspěšného nastavení)**. ** Signál je možno vyhodnotit v PLC nebo jej použít pro kontrolku (Imax=250mA). Chybová hlášení Pokud nastavení nebylo úspěšné: - např. příliš dlouhý nebo krátký stisk tlačítka - systémový tlak mimo měřící rozsah přístroje LED na senzoru bliká (8Hz). Přístroj nevyšle signál na pin2. Platné zůstává předchozí nastavení přístroje. Uvedení do provozu / provoz Po instalaci, připojení a nastavení přístroje zkontrolujte jeho správnou funkci. Indikace na senzoru v pracovním režimu: LED zelená ON = přístroj je připraven k činnosti LED žlutá ON = příslušný výstup je sepnut Strana 5 z 20

6 Senzor se zobrazovací/ programovací jednotkou PP2000 Pokud je senzor připojen k zobrazovací/ programovací jednotce PP2000: - je napájen tímto připojením - trvale přenáší data do této jednotky (systémový tlak, signály pro vyhodnocovací elektroniku, nastavení parametrů) Poskytuje následující možnosti: Dálkové zobrazení Zobrazení systémového tlaku na vzdáleném pracovišti ve volitelných jednotkách (bar, PSI, MPa nebo kpa na LED displeji) Vzdálené vyhodnocení jsou generovány 2 výstupní signály (nebo 1 signál, je-li využíván Teach režim) v závislosti na nastavní. Nastavení teaching ze vzdáleného pracoviště nastavení na aktuální systémový tlak ze vzdáleného pracoviště. Programování senzoru na místě / ze vzdáleného pracoviště parametry mohou být nastaveny před montáží senzoru nebo během činnosti senzoru Pro programování přístroje postupujte podle návodu programovací jednotky. Při použití přístroje s jednotkou PP2000 před instalací: použijte vhodné napájecí napětí ( V DC). Strana 6 z 20

7 Připojení PP2000 Pro přímé připojení PP2000: Uveďte přístroj do stavu bez napětí Pro mobilní použití P2000 po instalaci senzoru: Propojte senzor a PP2000 pouze pomocí kabelu (zástrčka zásuvka)! Neodpojujte, je-li PP2000 v činnosti! Teach signál a potvrzující signál při PNP zapojení = +U B Teach signál a potvrzující signál při NPN zapojení = -U B Barvy vodičů u ifm zapojení: 1 = BN (hnědá); 2 = WH (bílá); 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) Chybová hlášení OL UL SC1 SC2 overload = byl překročen měřící rozsah přístroje underload = nebyl dosažen měřící rozsah přístroje bliká = krátké spojení za spínacím výstupem 1,2 příslušný výstup je rozpojen Strana 7 z 20

8 Volně nastavitelný senzor se 2-mi spínacími výstupy Nastavitelné parametry: - spínací zpětně spínací body (SP1, SP2, rp1, rp2) - spínací funkce výstupu (OU1, OU2) Spínací funkce (je samostatně nastavitelná pro každý výstup) výstup 1 (OU1) výstup 2 (OU2) funkce hystereze / N.O. (Hno spínací) funkce hystereze / N.C. (Hnc rozpínací) okénková funkce / N.O. (Fno spínací) okénková funkce / N.C. (Fnc spínací) Dále je možné nastavit: - dobu zpoždění a útlum pro každý spínací bod (ds1, dr1, ds2, dr2, dap) - PNP nebo NPN (P n) Prostudujte návod na instalaci a elektrické připojení (str. **) Zapojte přístroj správně podle nastavení: Barvy vodičů u ifm zapojení: 1 = BN (hnědá); 2 = WH (bílá); 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) Po montáži, připojení a nastavení zkontrolujte správnou funkci přístroje. Strana 8 z 20

9 Volně nastavitelný senzor s Teach funkcí Nastavitelné parametry: - hystereze / šířka okna (SP1, rp1) - OU2 = tch (pin 2 je nastaven pro funkci Teach učící vstup ) - spínací funkce pro výstup 1 funkce hystereze / N.O. (Hno spínací) funkce hystereze / N.C. (Hnc rozpínací) okénková funkce / N.O. (Fno spínací) okénková funkce / N.C. (Fnc spínací) Dále je možné nastavit: - dobu zpoždění a útlum pro každý spínací bod (ds1, dr1, dap) - PNP nebo NPN (P n) Při použití funkce hystereze je (Hno, Hnc) je hystereze nastavena vzdáleností bodů SP1 a SP2 Během teach operace je nastaven spínací bod na aktuální systémový tlak (Psys). Hystereze zůstává zachována. Je-li hystereze větší než je dovolené pro daný spínací bod (rozpínací bod se nachází pod měřícím rozsahem přístroje) je teach operace zrušena (senzor generuje chybové hlášení). Snižte rozdíl mezi SP1 a rp1 a nastavení opakujte. Strana 9 z 20

10 Při práci s okénkovou funkcí nastavujeme šíři okna (Fno nebo Fnc) rozdílem mezi SP1 a rp1. Během teach operace je okno nastaveno tak, že aktuální systémový tlak (Psys) se nachází uprostřed okna. Prostudujte návod na instalaci a elektrické připojení (str. **) Zapojte přístroj správně podle nastavení: Teach signál a potvrzující signál při PNP zapojení = +U B Teach signál a potvrzující signál při NPN zapojení = -U B Barvy vodičů u ifm zapojení: 1 = BN (hnědá); 2 = WH (bílá); 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) Po montáži, připojení a nastavení zkontrolujte správnou funkci přístroje. Vysvětlení teach operace -> strana ** Vysvětlení hystereze a okénkové funkce -> str. ** Strana 10 z 20

11 Nastavitelné parametry Technické funkce/ parametry/ nastavení (při připojení na programovací jednotku) Spínací bod 1 / 2 Horní mezní hodnota, při níž výstup změní svůj spínací stav. nastavitelný rozsah: % hodnoty měřícího rozsahu zobrazení v jednotkách (bar, PSI, MPa nebo kpa) Zpětný spínací bod 1 / 2 Spodní mezní hodnota, při které výstup změní svůj spínací stav. nastavitelný rozsah: 0, ,5% hodnoty měřícího rozsahu zobrazení v jednotkách (bar, PSI, MPa nebo kpa) rpx je trvale nižší než Spx. Přístroj akceptuje pouze hodnoty nižší než Spx. Změna spínacího bodu vyvolá i měnu zpětně spínacího (rozpínacího) bodu tak, aby rozdíl mezi Spx a rpx zůstal zachován. Jestliže rozdíl bude vyšší než nová hodnota spínacího bodu, bude automaticky redukován (rpx bude nastaven na minimální nastavovací hodnotu). Konfigurace pro pin 4 (výstup 1/ komunikační rozhraní) může být nastaveno 5 funkcí: - Hno = hysterezní funkce / N.O (normaly open = spínač) - Hnc = hysterezní funkce / N.C. (normaly close = rozpínač) - Fno = okénková funkce / N.O. - Fnc = okénková funkce / N.C. - EPS = přenos dat do zobrazovací a programovací jednotky, SP1 rp1 jsou nefunkční Konfigurace pro pin 2 (výstup 2/ Teach vstup) může být nastaveno 5 funkcí: - Hno = hysterezní funkce / N.O (normaly open = spínač) - Hnc = hysterezní funkce / N.C. (normaly close = rozpínač) - Fno = okénková funkce / N.O. - Fnc = okénková funkce / N.C. - tch = pin 2 je stupen pro Teach příkaz SP2 a rp2 jsou nefunkční Funkce pin 2 a 4 je vysvětlena na str. -> **. Strana 11 z 20

12 Speciální akce programování pomocí PP2000 Sto = store; ukládání hodnot Snd = send; vysílání hodnot do senzoru Další informace jsou uvedeny v návodu k zobrazovací a programovací jednotce PP2000 Rozšířené funkce Tato položka obsahuje vložené menu s další nabídkou. Krátkým stlačením Set získáte k nabídce přístup. Min Max paměť systémového tlaku HI zobrazení nejvyššího měřeného tlaku LO zobrazení nejnižšího měřeného tlaku Vymazání paměti: - Stačte Mode/ Enter tlačítko dokud se nezobrazí HI nebo LO. - Stlačte tlačítko Set a držte dokud se neobjeví Krátce stlačte Mode/ Enter Kalibrace nulového bodu (Calibration offset) Vnitřní měřená hodnota (pracovní hodnota senzoru) bude vůči reálné měřené hodnotě posunuta. Rozsah nastavení: % hodnoty měřícího rozsahu Zpětné nastavení kalibračních dat (Calibration reset) Zpětné nastavení COF do nastavení z výroby. - Stlačte tlačítko Mode/ Enter až bude zobrazeno Car - Stlačte tlačítko Set a držte dokud se neobjeví Krátce stlačte Mode/ Enter Doba zpoždění pro spínací výstupy ds = zpoždění při sepnutí; dr = zpoždění při rozepnutí Výstup nezmění svůj spínací stav ihned po dosažení spínacího stavu, ale teprve po proběhnutí zpožďovací doby. Jestliže spínací stav nebude trvat i po proběhnutí zpožďovací doby, stav spínacího výstupu se nezmění. Rozsah nastavení: 0 / 0, s; nastavitelné v krocích 01s (o = zpožďovací doba není aktivní) Zobrazení je v sekundách Spínací logika výstupů Jsou volitelná 2 nastavení - PnP = pozitivně spínající - NpN = negativně spínající Nastavení je platné pro oba spínací výstupy najednou. Strana 12 z 20

13 Tlumení spínacích výstupů Filtrování krátkodobých nebo s vysokou frekvencí se opakujících tlakových špiček. Hodnota dap= reakční doba mezi změnou stavu a změnou spínacího výstupu v (s). Rozsah nastavení: s (0=dAP=neaktivní), v krocích po 0,01s. Vztah mezi spínací frekvencí a dap: f max =1/(2 dap) Nastavení zobrazení displeje PP2000 Je volitelných 9 nastavení: d1 = aktualizace měřené hodnoty každých 50ms d2 = aktualizace měřené hodnoty každých 200ms d3 = aktualizace měřené hodnoty každých 600ms Interval aktualizace má vztah pouze k zobrazování a nemá vztah k výstupům. ph = displej krátkodobě podrží špičkovou měřenou hodnotu (peak hold) rd1, rd2, rd3, rph viz. d1,d2,d3,ph + zobrazení otočené o 180 OFF = vypnutí zobrazování měřené hodnoty v pracovním režimu. Při stlačení tlačítka bude na 15s zobrazena aktuální měřená hodnota. Po opětovném stlačení tlačítka Mode/ Enter přejde přístroj do zobrazovacího režimu. Jednotky zobrazování pro PP2000 Měřená hodnota a hodnoty SP, rp mohou být zobrazeny v následujících jednotkách: bar (=bar/ mbar), PSI, PA (= MPA, kpa). Přístroje s měřícím rozsahem >999PSI je indikována 1/10 hdonoty PSI. Zobrazovaná hodnota musí být násobena faktorem 10. Příklad: zobr. hodnota=15; reálná hodnota = 15 10=150PSI Nálepky s označením různých jednotek i faktorů jsou přiloženy k jednotce PP2000. Je možné je nalepit na jednotku nebo vyplnit hodnoty na štítek. Nastavte jednotky zobrazování před nastavením spínacích mezí SP, rp ) a mezí pro analogové hodnoty (ASP, AEP). Zabráníte tím chybám zaokrouhlení při vnitřním převodu na iné jednotky. Nastavení z výroby: Uni = bar Strana 13 z 20

14 Funkce pinu 2 a 4 Funkce pinu 2 a 4 jsou různé a jsou nastavitelné programovací jednotkou. Pin 2 = Teach vstup nebo spínací výstup (nastavitelné v parametru OU2; -> str. 13) Pin 4 = spínací výstup nebo komunikační rozhraní (nastavitelné v parametru OU1; -> str. 13) Nastavení OU2 = tch (nastavení z výroby) OU2 = Hno, Hnc, Fno, nebo Fnc Pin 2 Funkce Pin 2 je Teach vstupem Teach signál definuje spínací bod na hodnotu aktuálního systémového tlaku a zároveň nastaví Pin 4 jako spínací výstup OU1 Pin 2 = spínací výstup Spínací a rozpínací body jsou nadefinovány. Teach funkce je neaktivní Nastavení OU1 = EPS* OU1 = Hno, Hnc, Fno, nebo Fnc (Hno nastavení z výroby) Pin 4 Funkce Pin 4 je Komunikační rozhraní Senzor očekává komunikaci EPS protokolem se zobrazovací/ programovací jednotkou spínací funkce je neaktivní Pin 4 po přijetí správného teach signálu automaticky přijímá funkci spínaného výstupu Pin 4 je spínací výstup Spínací a rozpínací body jsou nadefinovány. při připojení zobrazovací/ programovací jednotky se stává pin 4 automaticky komunikačním rozhraním (předávání a vyhodnocování signálů,přijímání příkazů). Po odpojení zobrazovací/ programovací jednotky se pin 4 automaticky vrátí do funkce spínaného výstupu * Toto nastavení je možné jen když je zobrazovací/ programovací jednotka stále připojena. Strana 14 z 20

15 Hystereze Hystereze udržuje spínací stav výstupu ve stabilním stavu, pokud systémový tlak kolísá kolem požadované hodnoty. Při stoupajícím systémovém tlaku spíná výstup při dosažení spínacího bodu (Spx). Při poklesu systémového tlaku sepne výstup zpět teprve tehdy, je-li dosaženo zpětného spínacího bodu (rpx). Hystereze je nastavitelná: nejprve je stanoven spínací bod, a pak v požadované vzdálenosti zpětný spínací bod. Okénková funkce Okénková funkce dovoluje hlídání definovaného správného rozsahu. Pohybuje-li se systémový tlak mezi bodem (Spx) a zpětným spínacím bodem (rpx), je výstup propojen (okénková funkce spínač/ Fno), případně rozpojen (okénková funkce rozpínač/ Fnc). Strana 15 z 20

16 Technická data Napájecí napětí [V] 9, DC Napájecí napětí pro PP2000 se senzorem PP70 [V] min. 18 DC Proudová zatížitelnost [ma] 250 Taktovaná odolnost proti zkratu, odolnost proti přepólování/ přetížení; Napěťový úbytek [V] < 2 Proudový odběr [ma] < 45 Přesnost / odchylka (v % rozpětí) - spínací bod < +/- 1,5 - Linearita < +/- 0,5 - Hystereze < +/- 0,1 - Opakovací přesnost (při teplotních výchylkách <10K) < +/- 0,1 - Dlouhodobá stabilita (v % rozpětí na 1 rok) < +/- 0,1 - Teplotní koeficienty (TEMPCO) v kompenzovaném největší TEMPCO nulového bodu < +/- 0,2 největší TEMPCO rozpětí < +/- 0,3 Doba zpoždění při zapnutí [s] 0,3 Min. doba odezvy [ms] 3 (jeli dap = 0); v závislosti na dap = 0,06 Materiál (ve styku s mediem) nerez ocel (303S22); keramika; FPM (Viton) Materiál pouzdra nerez ocel (304S15; PA; Druh ochrany IP 67/ III (SELV; PELV) Izolační odpor [Mohm] > 100 (500 V DC) Odolnost proti rázům [g] 100 (DIN/ IEC , Din/ IEC ) Odolnost proti vibracím [g] 20 (DIN / IEC , Hz) Min. počet cyklů 100 milionů Okolní teplota [ C] Teplota média [ C] (+145 max. 1h) Skladovací teplota [ C] EMC Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000/4/2 ESD IEC 1000/4/3 VF ozářeno IEC 1000//4/4 imp. rušení IEC 1000/4/6 VF vazba 4/8 kv 10 V/m 2 kv 10 kv Strana 16 z 20

17 Rozměrový náčrtek Strana 17 z 20

18 Programovací menu Strana 18 z 20

19 Nastavení parametrů Strana 19 z 20

20 Zastoupení ifm electronic v České republice ifm electronic spol. s r.o. U křížku Průhonice Tel.: Fax: Strana 20 z 20

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD.

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. Uživatelský a instalační manuál v3.4 Platí pro ESIM110/ESIM120 v11.08.00 a vyšší BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Diagnostická jednotka DUO10A FA190000 Vydání 10/2006 11473568 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM BPT32 GST BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou

Více

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0159-2015/05 NÁVOD LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou Měření tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí bez tlakových rázů.

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem

Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.016 cz Katalogový list EY-AS525 modu525 Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem Oblast použití Regulace, řízení, monitorování a optimalizace provozně-technických

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití Inteligentní snímač koncentrace CO 2 s připojením na Ethernet T5540, T5541 Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO 2 a dalších odvozených vlhkostních veličin s připojením na Ethernet

Více

modu525: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem

modu525: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.016 cz Katalogový list EY-AS525 modu525: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP a Webovým serverem Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTER EY-modulo 5

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

Inteligentní snímač tlaku s připojením na Ethernet T2514

Inteligentní snímač tlaku s připojením na Ethernet T2514 Inteligentní snímač tlaku s připojením na Ethernet T2514 Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s připojením na Ethernet T3511, T3510 Inteligentní převodník

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu WDT 300 Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže Návod pro obsluhu Verse 2006 1 PŘEHLED FUNKCÍ... 3 1.1 ČELNÍ PANEL... 3 1.2 DISPLEJ... 3 1.3 KLÁVESNICE... 4 1.4 PŘÍSTUPOVÝ KÓD... 4 1.5 ZAPNUTÍ

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více