Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102"

Transkript

1 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: /01 11/2007

2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 3 Použití z hlediska určení strana 4 Ovládací a signalizační prvky strana 4 Elektrické připojení strana 5 Druhy provozu strana 6 Programování strana 7 Uvedení do provozu / provoz strana 8 Technické informace / funkce / parametry Nastavitelné parametry strana 9 Přehled menu 1: hlavní menu strana 12 Přehled menu 2: rozšířené funkce strana 13 Přehled menu 3: mód Teach strana 14 Výstupní funkce strana 14 Rozměrový výkres strana 17 2

3 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte jeho popis. Přesvědčete se o tom, že uvedený výrobek je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedodržení pokynů pro použití nebo technických údajů může vést k věcným škodám a/nebo poškození zdraví osob. Viditelné laserové světlo; laserová třída ochrany 2. Přiložené nálepky (varovné pokyny LASER) musí být umístěny v bezprostřední blízkosti přístroje. Respektujte předpisy a varovné pokyny uvedené na nálepce výrobku. Použijte přiložený štítek pro napájecí kabel Pozor použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo jiných způsobů zacházení než těch, zde uvedených může vést k zatížení s nebezpečným zářením. 3

4 Použití z hlediska určení Optický senzor pro měření vzdálenosti měří vzdálenosti od 0,2...3,5 m zobrazuje měřenou hodnotu na 10-segmentovém displeji vytváří 2 výstupní signály odpovídající nastavené výstupní funkci měřící rozsah musí být ze strany zákazníka omezen na <3,5 m. Jinak by byly měřené hodnoty dvojznačné. Ovládací a signalizační prvky POWER mm m inch OUT1 OUT x LED zelená 4 x LED žlutá (dvě nejsou obsazeny) 4-místný alfanumerický displej Programovací tlačítko [Set] Programovací tlačítko [Mode / Enter] Svítící LED = zapnuta síť (Power) a nastavena zobrazovací jednotka (mm, m inch). Signalizace spínacího stavu; svítí, jestliže je příslušný výstup propojen. Zobrazení naměřené vzdálenosti, parametr a hodnota parametru. Nastavení hodnoty parametrů (spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). Zvolení parametru a potvrzení hodnoty parametrů. 4

5 Výstupní funkce Výstup1 Výstup 2 Spínací funkce: výstup 1 / 2 vždy p-spínající; funkce nastavitelná odděleně pro každý výstup. Analogová funkce: pouze výstup 2 Hysterezní funkce / spínač (Hno) Hysterezní funkce / rozpínač (Hnc) Okénková funkce / spínač (Fno) Okénková funkce / rozpínač (Fnc) I: ma U: V Elektrické připojení Přístroj může být montován pouze odborníky v elektrotechnickém oboru. Dodržujte všechny národní a mezinárodní předpisy pro zřizování elektrických zařízení. Napěťové napájení podle EN50178, SELV, PELV. Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj následujícím způsobem: Barvy vodičů u ifm-kabelových konektorů: 1 = BN (hnědá); 2 = WH (bílá); 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) Pozor: jestliže bude výstup 2 napojen na vstupní analogovou kartu, musí být výstup napřed odpovídajícím způsobem parametrizován ([OU2] = I nebo [OU2] = U). Jinak může být vstupní karta zničena 5

6 Druhy provozu RUN-mód Normální pracovní provoz Po zapnutí napájecího napětí, se nachází přístroj v RUN-módu. Přístroj provádí své hlídací funkce a vytváří výstupní signály v souladu s nastavenými parametry. Displej zobrazuje aktuální vzdálenost, žluté LED-diody signalizují spínací stav výstupů. Displejový mód Zobrazení parametrů a hodnot nastavených parametrů Krátkým stlačením tlačítka Mode/Enter přejde přístroj do displejového módu. Vnitřně zůstává v pracovním módu. Nezávisle od toho mohou být čteny nastavené hodnoty parametrů: Krátkým stlačením tlačítka Mode/Enter je možno listovat skrze parametry. Krátkým stlačením tlačítka Set ukazuje přístroj po dobu 15 s příslušnou hodnotu parametru. Za dalších 15 s přejde přístroj zpět do Run-módu. Programovací mód Nastavení hodnot parametrů Přístroj přejde do programovacího módu, když bude zvolen parametr a pak nato bude po dobu delší než 5 s stlačeno tlačítko Set : hodnota parametru bude signalizována blikavě a nato pak bude spojitě zvyšována. Také zde zůstává přístroj interně v pracovním provozu módu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry, až do doby kdy bude změna ukončena. Hodnotu parametru můžete změnit pomocí tlačítka Set a tlačítkem Mode/Enter ji potvrdit. Přístroj přejde zpět do Run-módu, jestliže nato nebude po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko. 6

7 Programování Senzor je programován oběma tlačítky Mode/Enter a Set. Tlačítkem Mode/Enter vyvoláte nejprve parametr, požadovanou hodnotu parametru pak zvolíte tlačítkem Set, a tuto potvrdíte opěr tlačítkem Mode/Enter. 1 Stlačte tlačítko Mode/Enter tak dlouho, až se na displeji objeví požadovaný parametr. 2 3 Stlačte tlačítko Set a přidržte je stlačené. Aktuální hodnota parametru je blikavě zobrazena po dobu 5 s, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka). Stlačte krátce tlačítko Mode/Enter (=potvrzení). Nově se zobrazí hodnota parametru; nová hodnota parametru bude účinná. 4 Změnit další parametry: začněte opět krokem 1. Ukončit programování: Počkejte 15 s nebo stlačte tlačítko Mode/Enter, až se opět objeví aktuální měřena hodnot. *Snížit hodnotu: nechejte signalizaci běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavené hodnoty. 7

8 Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve než nastavíte hodnoty pro parametry SPx, nspx, FSPx, ASP, AEP. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočtu na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. Stav při dodání: mm. Jestliže při nastavovacím procesu nebude během 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj zpět s nezměněnými hodnotami do RUN-módu. Přístroj je možno elektronicky uzamknout, aby nedocházelo k neúmyslným chybným zadáním: stlačte v RUN-módu obě nastavovací tlačítka až se objeví Loc. Pro odemčení stlačte obě tlačítka, až se objeví uloc. Stav při dodání: neuzamčen. U uzamčeného přístroje se krátkodobě objeví signalizace Loc, jestliže bude prováděn pokus změnit hodnoty parametrů. Uvedení do provozu / provoz Po montáži, elektrickém připojení a naprogramování se přesvědčete o tom, zda přístroj bezpečně funguje. POZOR: jestliže bude výstup 2 napojen na analogovou kartu, musí být výstup napřed odpovídajícím způsobem parametrizován ([OU2] = I nebo [OU2] = U). Jinak může být vstupní karta zničena. Nasměrujte přístroj (laserový paprsek) na objekt, jehož vzdálenost má být zjištěna; při správném uvedení do provozu bude zobrazena vzdálenost objektu od přístroje. Signalizace poruchových stavů během provozu: far near SC1 SC2 SC příliš hodně světla, např. zrcadlící se plocha velmi málo světla měřený objekt je mimo měřící rozsah > 3,5 m měřený objekt je mimo měřící rozsah < 0,2 m zkrat ve spínacím výstupu 1 zkrat ve spínacím výstupu 2 zkrat v obou spínacích výstupech Životnost laserové diody: hodin. 8

9 Technické informace / funkce / parametry Nastavitelné parametry Konfigurace výstupu 1 Nastavitelné jsou 4 spínací funkce: -Hno = hysterezní funkce normally open (no); spínač -Hnc = hysterezní funkce normally close (nc); rozpínač -Fno = okénková funkce normally open (no); spínač -Fnc = okénková funkce normally close (nc); rozpínač Spínací bod pro hysterezní funkci OUT1 Mezní hodnota, při které výstup při hysterezní funkci změní svůj spínací stav (objekt blíže / dále než je nastavena vzdálenost). SP1 je aktivní pouze když OU1 = Hno nebo Hnc. Spínací body pro okénkovou funkci OUT1 Mezní hodnoty, při nichž výstupy při okénkové funkci změní svůj spínací stav (objekt mezi vzdáleností blízko a vzdáleností daleko je přítomen / není přítomen). nsp1 = spínací bod blízko ( Nah ) / FSP1 = spínací bod daleko ( Fern ). nsp1 / FSP 1 jsou aktivní pouze jestliže OU1 = Fno nebo Fnc. Konfigurace výstupu 2 Nastavitelné jsou 4 spínací funkce a 2 analogový signály: -Hno = hysterezní funkce normally open (no); spínač -Hnc = hysterezní funkce normally close (nc); rozpínač -Fno = okénková funkce normally open (no); spínač -Fnc = okénková funkce normally close (nc); rozpínač -I = proudový výstup ma -U = napěťový výstup V Spínací bod pro hysterezní funkci OUT2 Mezní hodnota, při které výstup při hysterezní funkci změní svůj spínací stav (objekt blíže / dále než je nastavena vzdálenost). SP2 je aktivní pouze když OU1 = Hno nebo Hnc. Spínací body pro okénkovou funkci OUT2 Mezní hodnoty, při nichž výstupy při okénkové funkci změní svůj spínací stav (objekt mezi vzdáleností blízko a vzdáleností daleko je přítomen / není přítomen). nsp2 = spínací bod blízko / FSP1 = spínací bod daleko. nsp2 / FSP2 jsou aktivní pouze jestliže OU2 = Fno nebo Fnc. Analogový počáteční bod Měřena hodnota, při níž je indikováno 4 ma / 0 V. ASP je aktivní pouze tehdy jestliže je OU2 = I nebo U 9

10 Analogový koncový bod Měřena hodnota, při níž je indikováno 20 ma / 10 V. Nejmenší vzdálenost mezi ASP a AEP = 100 mm. AEP je aktivní pouze tehdy jestliže je OU2 = I nebo U. Bude-li prováděn pokus snížit minimální vzdálenost, zobrazí se chybové hlášení SIZE. Teach Předvolba měřící frekvence nebo reprodukovatelnost Nastavovací rozsahy: měřící frekvence Hz přesnost mm Měřící frekvence ovlivňuje reprodukovatelnost a naopak. Vysoká měřící frekvence menší reprodukovatelnost. Vysoká reprodukovatelnost menší měřící frekvence. Rozšířené funkce Tento bod menu obsahuje pod-menu s dalšími parametry. Krátkým stlačením tlačítka Set získáte přístup k těmto parametrům. Tyto budou vysvětleny na následujících stránkách. Zpožďovací doba spínacích výstupů dsx = zpoždění při zapnutí; drx = zpoždění při vypnutí. Výstup nezmění svůj spínací stav ihned při vstupu spínacího jevu, ale teprve po uplynutí zpožďovací doby. Pokud netrvá spínací jev nadále po uplynutí spínacího doby, nezmění se spínací stav výstupu. Nastavovací rozsah: 0 / 0,1...5 s po krocích o 0,1 s. (0 = zpožďovací doba není aktivní); Zobrazení v sekundách. ds2 a dr2 nejsou účinné, jestliže OU2 = I nebo U. Tlumení měřeného signálu Touto funkcí je možno potlačit krátkodobá sycení měřícího prvku (tato krátkodobá přesycení mohou nastat přímou reflexí nebo silným kolísáním jasu). Během nastavené doby bude zobrazena poslední platné hodnota měření, výstupní signály zůstávají nezměněny. nastavovací rozsah [s]: 0,0-0,1-0,2-0,5-1,0-2,0 5,0. 10

11 Nastavení zobrazení Volitelných je 7 nastavení: d1 = aktualizace měřené hodnoty každých 50 ms d2 = aktualizace měřené hodnoty každých 200 ms d3 = aktualizace měřené hodnoty každých 600 ms Aktualizace měřených hodnot se týká pouze zobrazení. Nemá vliv na výstupy. rd1, rd2, rd3 = zobrazení jako d1, d2, d3, ale obrácené o 180. OFF = zobrazení měřené hodnoty je v Run-módu vypnuté. Stlačením jednoho tlačítka bude po dobu 15 s zobrazena aktuální měřena hodnota. Ještě jedno stlačení tlačítka Mode/Enter otevře displejový mód. LED zůstanou i při vypnutém zobrazení aktivní. Zobrazena jednotka Měřena hodnota a hodnoty SP1, SP2, ASP a AEP mohou být zobrazeny v následujících jednotkách: mm, m, inch Nastavte jednotku, která má být zobrazena dříve než nastavíte hodnoty parametrů SPx, nspx, FSPx, ASP a AEP. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesné požadované hodnoty. Stav při dodání: mm. Zvolena jednotka je zobrazena na displeji zelenou LED. Znovu-nastavení základního nastavení (stavu při dodání) stlačte tlačítko Mode/Enter, až se objeví res. stlačte tlačítko Set a přidržte je až se zobrazí stlačte krátce tlačítko Mode/Enter (přístroj přejde do Run-módu). Přístroj byl dodán z výroby s následujícími nastavenými hodnotami: Uni = mm OU1 = Hno; OU2 = I SP1: 1000 mm; nsp1 = 800 mm; FSP1 = 1200 mm SP2: 2000 mm; nsp2 = 1800 mm; FSP2 = 2200 mm ASP: 0 mm; AEP: 3500 mm měřící frekvence = 5 Hz ds1 = 0,0 s; dr1 = 0,0 s; ds2 = 0,0 s; dr2 = 0,0 s dap = 0,0 s dis = d3 Zobrazení čísla verze softwaru 11

12 Přehled menu 1: hlavní menu Provozní mód (zobrazení vzdálenosti objektu / intenzita signálu). Konfigurace výstupu 1 hystereze-(h..) nebo okénková funkce (F..) vždy jako spínač (.no) nebo rozpínač (.nc). Spínací bod 1 (hodnota v měřené jednotce, která je nastavena v Uni). Okénková funkce, blízká spínacímu bodu. Okénková funkce, vzdálená spínacímu bodu. Konfigurace výstupu 2 hystereze-(h..) nebo okénková funkce (F..) vždy jako spínač (.no) nebo rozpínač (.nc). Analogový výstup (proudový). Analogový výstup (napěťový). Spínací bod 2 (hodnota v měřené jednotce, která je nastavena v Uni). Okénková funkce, blízká spínacímu bodu. Okénková funkce, vzdálená spínacímu bodu. Analogový počáteční bod (v jednotkách podle Uni). Analogový koncový bod (v jednotkách podle Uni). Přechod do módu Teach. Přechod do rozšířeného menu. 12

13 Přehled menu 2 : rozšířené funkce (EF) Otevření pod-menu: stlačit [Set]. Zpoždění při zapnutí OUT1. Zpoždění při vypnutí OUT1. Zpoždění při zapnutí OUT2. Zpoždění při vypnutí OUT2. Tlumení měřeného signálu. Nastavení zobrazení: aktualizace měřených hodnot každých 50 ms (d1) / každých 200 ms (d2), každých 600 ms (d3). Aktualizace měřených hodnot jako d1 / d2 / d3, ale zobrazení je otočeno o 180. Zobrazení je odpojeno. Volba měřící jednotky. Znovunastavení stavu při dodání. Zobrazení softwarové verze. = stlačit [Set] = stlačit [Mode/Enter] 13

14 Přehled menu 3: mód Teach Otevření pod-menu: stlačit [Set]. Nastavení měřící frekvence. Alternující zobrazení měřící frekvence reprodukovatelnost. Nastavení reprodukovatelnosti. = stlačit [Set] = stlačit [Mode/Enter] * Volitelné jsou reprodukovatelnosti, které jsou dosažitelné v aktuální situaci (v závislosti od objektu). Měřící frekvence a reprodukovatelnost se vzájemně ovlivňují. Při vložení určité hodnoty propočítá program výslednou druhou hodnotu. Během propočítání se na displeji objeví WAIT (čekej), pak budou měřící frekvence a reprodukovatelnost zobrazeny alternujícím způsobem. Výstupní funkce: hystereze Hystereze udržuje spínací stav výstupu stabilním, jestliže měřena hodnota kolísá kolem spínací vzdálenosti. Při přiblížení objektu sepne výstup při dosažené spínacího bodu (při výstupní funkci Hno). Jestliže se objekt opět odstraní, pak přepne výstup nazpět teprve tehdy když bude překročen zpětný spínací bod. Spínací a zpětný spínací bod jsou uspořádány symetricky kolem zvoleného spínacího bodu. Vzdálenost mezi spínacím a zpětným spínacím bodem představuje hysterezi; vypočítá se z reprodukovatelnosti s bezpečnostním faktorem 1,5 (viz příklad dole) Při výstupní funkci Hno je zpětný spínací bod větší než spínací bod. Při výstupní funkci Hnc je zpětný spínací bod menší než spínací bod; zde bude při přiblížení objektu vypnuto (rozpojeno). Příklad: měřící frekvence 5 Hz, vzdálenost k objektu 1200 mm, mezní hodnota (18 % reemise): hystereze = ± 9,5 mm [reprodukovatelnost It. Tabulka] x faktor 1,5 = 14,25 mm 14 mm zpětný spínací bod 1200 mm + 14 mm = 1214 mm spínací bod 1200 mm 14 mm = 1186 mm 14

15 Výstupní funkce: okénko Okénková funkce dovoluje hlídání definovaného správného rozsahu. Pokud se měřena hodnota pohybuje mezi spínacím bodem blízko (nspx) a spínacím bodem daleko (FSPx), je výstup uzavřen (okénková funkce / spínač,), příp. otevřen (okénková funkce / rozpínač). Výstupní funkce: spínací stav výstupů Výstupní funkce Vzdálenost objektu Spínací stav Hno Hnc Fno* Fnc* A < SPx A > SPx A < SPx A > SPx A < nspx A > FSPx nspx < A < FSPx A < nspx A > FSPx nspx < A < FSPx uzavřen otevřen otevřen uzavřen otevřen uzavřen uzavřen * Obě okénkové meze (nspx a FSPx) pracují se spínací hysterezí podle příkladu viz předchozí stranu dole. otevřen Tabulka reprodukovatelnost a přesnost (hodnoty pro měřící frekvenci 5 Hz) Vzdálenost [mm] Reprodukovatelnost bílá 90 % reemise Přesnost ± 6,5 mm ± 7,5 mm ± 32 mm ± 40 mm ± 8 mm ± 9,5 mm ± 33 mm ± 40 mm ± 17 mm ± 19 mm ± 42 mm ± 50 mm ± 23 mm ± 25 mm ± 50 mm ± 55 mm Hodnoty platí pro - konstantní podmínky okolí (23 C / 960 hpa) - max. 8 klx rušivého světla - min. doba zapnutí 10 minut. šedá 18 % reemise bílá 90 % reemise šedá 18 % reemise 15

16 Škálování měřícího rozsahu (analogový výstup) parametrem analogový počáteční bod (ASP) stanovíte při jaké měřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 4 ma / 0 V parametrem analogový koncový bod (AEP) stanovíte při jaké měřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 20 ma / 10 V Analogový koncový bod (AEP) může být zvolen také tak, že bude ležet před analogovým počátečním bodem (ASP). Tím se dá realizovat sestupná hrana. Minimální vzdálenost mezi ASP a AEP: 100 mm Proudový výstup ma Nastavení z výroby Škálovaný měřící rozsah MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu V nastavením měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi hodnotami 4 a 20 ma. Dále jsou signalizovány poruchy: Příliš hodně světla nebo objekt je příliš blízko: 3,5 ma při vzestupné hraně (ASP < AEP), 20,5 ma při sestupné hraně (ASP > AEP). Objekt je příliš daleko nebo není přítomen: 20,5 ma při vzestupné hraně (ASP < AEP), 3,5 ma při sestupné hraně (ASP > AEP). 16

17 Napěťový výstup V Nastavení z výroby Škálovaný měřící rozsah MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu V nastavením měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi hodnotami 0 a 10 V. Rozměrový výkres 1: 4-místný alfanumerický displej / funkční signalizace LED 2: programovací tlačítka 17

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 2 FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Obsah Technický popis... 1. Zabezpečení proti přeplnění... 2. Materiály standardního snímače 3. Oblast použití... 4. Poruchová

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART

Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART 1. Nastavovací parametry jednotek 1.1. u Matrix stiskneme SETUP u Smartu stiskneme EXIT + >0< 1.2. zadáme vstupní

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více