INFORMÁTOR září

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR září 2 0 1 4"

Transkript

1 INFORMÁTOR září společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, Nový Jičín tel.: , fax:

2 1. Představujeme naše lektory Metodika řízení Organizujeme v září a v říjnu Studium ke splnění kvalifikačních, případně dalších kvalifikačních předpokladů Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Realizace projektů ESF Spirála Progress Elementarium Projekt Od integrace k inkluzi Vím, co chci Vím, jak na to Projekt RESTART Projekt Obec Projekt Facility management v efektivní organizaci Udržitelnost projektů Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička Informatorium školy mateřské Integrace na druhou Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně Akreditované DVPP kurzy v oblasti ICT pro Vás Nabídka aktivit odloučeného pracoviště KVIC Frýdek-Místek KONTAKTY DVPP KVIC, odl. pracoviště Frýdek-Místek

3 1. Představujeme naše lektory PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. KVIC září 2014 je známým popularizátorem informačních a komunikačních technologií. Je také v této oblasti učitelem, didaktikem a lektorem. Využíváním digitálních technologií ve vzdělávání se zabývá dlouhodobě. Na naší konferenci Technologie zítřka v dnešní škole jsme ho požádali o rozhovor. Co Vás přivedlo k zájmu o nové technologie? Koho nebo co jste potkal? Dnes se často používá dělení na digitální domorodce a digitální přistěhovalce. Já byl od mala digitální domorodec, ač jsem to tehdy samozřejmě netušil. Táta pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky a díky tomu jsme doma měli postupně několik počítačů. Pro první z nich PMD 85 neexistoval v roce 1986 téměř žádný software, tak jsem si jej začal psát. Naučil jsem se programovat a to mne velmi chytilo. Spolužáci měli později také osmibitové počítače ze zahraničí a bylo pro ně dostupné množství her. Oni hry hráli, já je programoval. Už je to dva roky, kdy jsme zveřejnili Váš příspěvek Deset mýtů a mylností. Proč vznikají? Jak je můžeme odstranit? Orientovat se v oblasti internetu a digitálních technologií je stále komplikovanější. Informatiku jsem vystudoval, přednáším ji, píšu o ní, přesto mnohdy nechápu, jak některé nové technologie fungují. Naprosto rozumím tomu, že laik z toho může být nešťastný. Složitost systémů může ústit v nepochopení principů fungování technologií a jejich využití. Tak vznikají mýty. Pohybuji se na rozhraní dvou vědních oborů: světa exaktních digitálních technologií a světa pedagogiky, která nemá jednu univerzální pravdu, je to postojová a hodnotová záležitost. Prolínání dvou zcela odlišných oborů je to, co mne na tom baví. Nikoli tedy přímo v informatice, ale v tomto prolínání se vyskytuje množství polopravd, mýtů a mylností. Mnohé ale vznikají tím, že o daných záležitostech přemýšlíme málo nebo vůbec, máme jen povrchní znalosti. Proto se snažím přinášet inspiraci a nové pohledy, mnohdy i úmyslně odporující jejich předchozím zkušenostem, abych je o tom nutil přemýšlet. Mezi častá nepochopení patří například mylná představa o samotném využití technologií ve výuce. Nedostatek invence vede často k tomu, že si učitelé představují používání počítačů ve výuce stejně, jako když s nimi pracují dospělí, tedy např. pro čtení ů a textů, sledování videí, zpravodajství, počasí atp. Jenže pro úspěšné učení je důležitá žákova aktivita a jeho tvořivost. Navíc technologie do hodin často učitelé zařazují tak, že jimi nahrazují tradiční postupy. A to je chyba. Například použít tablet má smysl pouze tam, kde s jeho pomocí lze docílit výsledků, jež překonají možnosti, kterých můžeme dosáhnout jen s tužkou a papírem. Například tím, že jej využijeme pro vytvoření díla kombinujícího záznam nejen slovem, ale i obrazem a zvukem a výsledek takové práce necháme žáka zveřejnit a sdílet na internetu, kde se jím dítě může pochlubit rodičům a jeho kamarádi se k němu mohou vyjadřovat na sociální síti. Předpokládám, že ovládání nových technologií je pro Vás běžnou součástí kvalifikace pedagoga. Potkáváte se i s jinými názory? Doba se hodně mění a dnes si již opačný názor nikdo nedovolí říci veřejně. Když ale dojde na lámání chleba, například při tvorbě standardu profesních dovedností učitele, tak se vždy objeví někdo, kdo jejich význam různými, někdy i manipulativními způsoby, záměrně podceňuje. Mám empirickou zkušenost, že vždy je to někdo, kdo sám tyto kompetence postrádá. Nejlepší učitelé, které jsem v životě potkal, možná nebyli v používání počítačů nejzkušenějšími uživateli, ale nikdy jejich potenciál nezpochybňovali a vždy spíše vnímali své nedostatečné dovednosti, které jim brání technologie více ve výuce využívat. Na ty se chtěli zaměřit. Nemohu se nezeptat na podporu MŠMT pro zavádění tabletů do škol. Jaká jsou Vaše očekávání? Co mohou tyto projekty přinést? To je otázka na velmi dlouhou odpověď. Omezím se na to, že v mobilních dotykových zařízeních jako jsou tablety (s jejich propojením s cloudovými službami a internetem), spočívá obrovský potenciál, který jsme pro učení ještě neobjevili. Centrálně a příkazem ale digitální technologie šířit do škol nemá význam, vždy by se mělo jednat o společné rozhodnutí ředitele, učitelů, rodičů a žáků. A takováto rozhodnutí by mělo ministerstvo být schopno vhodně podporovat. Vůbec jim tuto úlohu nezávidím, je nesmírně obtížné navrhnout a připravit takový systém, natož jej pak ještě zrealizovat. Pokud byste měl neomezenou moc i finance, co byste udělal jako první pro učitele ve školách? Spíše nežli pro učitele bych pro jejich žáky mávnutím kouzelného proutku chtěl zařídit, aby je učili pouze ti, kteří to dělají rádi a proto, že v tom vidí svůj smysl života, nikoli pouhé zaměstnání. A tím by se potažmo prestiž učitelské profese významně zlepšila. S PhDr. Ondřejem Neumajerem hovořila Václava Brusová 3

4 2. Metodika řízení KVIC září 2014 Úhrada studia pro asistenta pedagoga z prostředků státního rozpočtu Dotaz Můžeme uhradit asistentovi pedagoga z ONIV částečně náklady na Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? Odpověď Závazné právní předpisy Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o pedagogických pracovnících ) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů (školský zákon) Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška o DVPP ) Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené školám dle 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona lze v souladu s tímto ustanovením použít mimo jiné na "ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů". Pod toto označení lze zahrnout rovněž vzdělávání zaměstnanců. Zákon o pedagogických pracovnících v 24 určuje, že další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích na základě akreditace udělené MŠMT. Z téhož 24 dále vyplývá, že ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání. Mezi druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků patří i studium pro splnění kvalifikačních předpokladů, jak vyplývá z 1 vyhlášky o DVPP. Závěr V případě, že další vzdělávání pedagogického pracovníka proběhne za podmínek stanovených zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou o DVPP, lze výdaje na úhradu školení, kurzů, studia považovat za výdaje vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a náklady na toto vzdělávání lze hradit z přímých výdajů organizace. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK nabízíme metodické poradny. Program Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Lektor Přihlášky 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC do na adresu příslušného pracoviště 4

5 3. Organizujeme v září a v říjnu KVIC září 2014 Pro vedoucí pracovníky škol ve spolupráci s inspektorátem ČŠI v MSK Předškolní/základní/střední vzdělávání z pohledu České školní inspekce vedoucím pracovníkům škol Seminář zprostředkuje aktuální informace České školní inspekce v čem může ČŠI školám pomoci, jaké dotazy škol a rodičů nejčastěji řeší a především, jaká hlavní témata bude v daném školním roce sledovat a podle jakých kritérií hodnocení bude školy hodnotit. Lektoři pracovníci ČŠI budou seznamovat účastníky s těmito tématy a budou připraveni v diskusi řešit aktuální problémy. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny vždy na jednu cílovou skupinu předškolní nebo základní nebo střední školy. Všechny se konají na našich pobočkách ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě i Ostravě. Můžete si vybrat. Přihlášky zasílejte prosím na příslušné pobočky KVIC. Místo konání Předškolní Základní Střední Frýdek-Místek Nový Jičín Opava Ostrava Čas 6 h 330 Kč vždy od 8:30 do 14:00 h Pro začínající učitele Vybíráme zkušené lektory s velkým pochopením pro pedagogické začátky svých kolegů. Nepoučují, ale podporují nejen svými znalostmi, ale i svým vztahem k lidem a k profesi učitele. Začínající učitel mezi paragrafy I Číslo akce (Ostrava) nebo (Opava) ZŠ i SŠ Vzdělávací akce je připravena pro učitele, kteří často v počátcích své pedagogické praxe tápou v oblasti práv a povinností, týkajících se výuky i mimoškolní činnosti. Na tomto semináři získají důležité aktuální informace, doplněné o příklady z praxe z oblasti školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a dalších právních předpisů (organizace vzdělávání, bezpečnost a ochrana zdraví, školní matrika, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných). Vyzkoušejí si vyřešit modelové situace podle získaných informací. Budou s lektorkou diskutovat o aktuálních zkušenostech z praxe. 4 h Termíny od 12:30 do 16:00 h v Ostravě, Na Hradbách 27, učebna KVIC nebo od 12:30 do 16:00 h v Opavě, Hany Kvapilové 20, učebna KVIC Lektorka Mgr. Jarka Grosmanová 490 Kč Přihlášky do na adresu tel.: Pro střední školy Hodnocení a zpětná vazba Číslo akce SOŠ a SOU, gymnázií, případně I Seminář zdůrazňuje hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání. Představuje různé formy a metody hodnocení s důrazem na praktickou aplikovatelnost. Je připraven pro pedagogy, kteří vnímají význam hodnocení žáků nejen v rovině klasifikace na vysvědčení, ale také jako prostředek motivace, vedení žáka, ovlivňování jeho vlastního vzdělávání atd. Účastníci si ujasní porozumění základním zásadám hodnocení, vlivům 5

6 na hodnocení. Rozliší jednotlivé typy hodnocení (sumativní, formativní, autentické, diagnostické aj.) pro to, aby si v konkrétní praktické situaci uměli vybrat vhodný typ vzhledem k tomu, jaký si určí cíl. 6 h Termín od 9:00 do 14:30 h Místo Ostrava, Na Hradbách 27, učebna KVIC Lektor PhDr. Libor Kyncl 740 Kč Přihlášky do na adresu tel.: Pro učitele matematiky zajímající se o výuku metodou prof. Hejného Matematická prostředí v metodě Hejného Lektorka Přihlášky I. stupně ZŠ, případně I Účastníci se aktivně seznámí se dvěma vybranými výukovými prostředími, která jsou zabudována do metody VOBS rozpracované prof. Hejným a kol. A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím cestou dramatizace, modelace a způsobem, který učitel může aplikovat v prvním ročníku, resp. ve druhém nebo třetím ročníku ZŠ. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím. B. Gradace dalších úloh vybraného prostředí, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení. C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na 2. stupni ZŠ. 4 h PhDr. Jitka Michnová lektorka certifikovaná prof. Hejným 760 Kč zasílejte na adresu jednotlivých pracovišť Číslo akce Datum Čas Místo konání (učebny KVIC) :30 11:45 Nový Jičín Krokování a Děda Lesoň Matematická prostředí v metodě Hejného :00 16:15 Frýdek-Místek Švadlenka a Čtverečkovaný papír :30 11:45 Ostrava Autobus a Krychlové stavby :00 17:15 Opava Krokování a Děda Lesoň Dále upozorňujeme na vzdělávací akce KVIC OP Nový Jičín zve především VÝCHOVNÉ PORADCE ZŠ a SŠ Číslo akce Termín a čas Název semináře Lektor bude upřesněn, od 8:30 h :00-15:30 h :30-17:30 h :30-15:00 h :30-15:30 h :00-15:30 h Role a kompetence učitele versus současný žák Vedení obtížného rozhovoru Typologie MBTI Jednejme s rodiči kompetentně Řízení profesní a vzdělávací dráhy na školách Učitel a rodiče lepší spolupráce a komunikace PhDr. Jan Svoboda Mgr. Marie Komárová Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová Mgr. Karla Maříková Mgr. Dorota Madziová Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 6

7 Místo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Přihlášky na adresu Kontaktní osoba Mgr. Ilona Fiurášková, tel Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce přihlášeným účastníkům Termín 5. modul od 8:30 do 18:00 h Místo Ostrava, Na Hradbách 27, učebna KVIC Lektoři Mgr. Bohumil Zmrzlík, Mgr. Alena Dvorská Angličtina od začátku Jak začít? Lektor, vychovatelům MŠ,, ŠD Mgr. Sylvie Doláková Budeme se zabývat seznamováním s cizím jazykem od úplného začátku první slovo, věta, čím pokračovat apod. Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce. Ukážeme si, jak využít určité téma k tomu, abyste dětem nabídli kvalitní jazykové začátky. Jak plánovat aktivity postupně tak, aby je děti snadno vstřebávaly, jak zabezpečit organizaci ve třídě i s přesouváním po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet, jak pracovat s loutkou. Přineste si pastelky, nůžky, lepidlo a papírový talíř o průměru cca 23cm. 6 h 790 Kč Číslo akce Termín Místo konání (8:30 až 13:30 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Netradiční významné dny v MŠ Lektor MŠ Bc. Stanislava Korcová; Jana Poulíčková Už jste někdy slavili "Světový den pozdravů" nebo "Mezinárodní den čokolády? nebo snad "Den květů" nebo "Mezinárodní den oceánů"? Že ne? Přijďte se tedy inspirovat na náš seminář, ve kterém se seznámíte s netradičními významnými dny v průběhu celého školního roku a jejich konkrétním zpracováním v podobě TVP či školních a třídních projektů. Nebude chybět ani dílna praktických činností ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. 5 h 550 Kč Číslo akce Termín Místo konání (8:30 až 12:45 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Neboj se, zvládneš to Lektor MŠ PhDr. Marek Herman Chcete lépe porozumět dětem, se kterými pracujete? Rádi byste věděli více o tom, co cítí, o čem přemýšlejí, jakým způsobem prožívají svět a sebe? Potřebujete se poradit, jak je lépe vést v oblasti osobnostní a sociální výchovy? Na semináři se seznámíte nejen s teoretickými informacemi, ale zároveň budete prostřednictvím zajímavých aktivit a technik schopni propojit tyto informace s vlastními zkušenostmi. V diskusi s lektorem (autorem úspěšné knihy Najděte si svého marťana) si zařadíte vše do kontextu života i práce s dětmi. 6 h Kč Číslo akce Termín Místo konání (8:30 až 13:30 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 7

8 4. Studium ke splnění kvalifikačních, případně dalších kvalifikačních předpokladů Kvalifikační studia s termínem zahájení podzim 2014 Název kvalifikačního studia Termín zahájení Obsazenost Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost (č. kurzu rozsah 46 h) URČENO: a) pracovníkům SVČ, DDM b) organizátorům různých kroužků ve školách nemajících pedagogické vzdělání c) všem, kteří organizují jakékoliv volnočasové aktivity pro děti a mládež Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (11. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (12. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (3. skupina - č. kurzu ) VOLNÁ MÍSTA Obsazeno Obsazeno VOLNÁ MÍSTA VOLNÁ MÍSTA Kvalifikační studia probíhající 2014/2015 Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (7. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (8. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (9. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (10. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (1. skupina - č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (2. skupina - č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení obhajoby

9 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Kritéria výběru účastníků minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání, aktivní pedagogická práce vykonávání dílčí pedagogické činnosti ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání. Studium je určeno pracovníkům středisek volného času (Střediska volného času, Domy dětí a mládeže) pracovníkům školského zařízení, kteří organizují zájmové vzdělávání (kroužky) všem, kteří organizují jakékoliv volnočasové aktivity pro děti a mládež 46 vyučovacích hodin Struktura studia Základy pedagogiky pro pedagogy volného času (základní pojmy, pedagogický proces didaktika pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy volného času (základní pojmy, obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie) Vybraná témata pedagogiky volného času (základní pojmy, předpoklady pro práci pedagoga volného času, současné trendy, metody a formy využitelné v pedagogice volného času, zařízení pro zájmové vzdělávání a další instituce pro volnočasový prostor, závazné normy pro práci pedagoga volného času) Ukončení studia Závěrečný test z pojmů a teoretických rámců pedagogiky a psychologie. Obhajoba závěrečné práce Příklad dobré praxe plán 1 výukové jednotky (pedagogické lekce) dle připravené struktury, její realizace a kritické zhodnocení. Po úspěšném absolvování závěrečného testu a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce cyklus 26. až vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou praxí Garant studia PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč (mimoškolský pracovník 4050 Kč) Termín přihlášek do Kontakt pro dotazy a přihlášky: PhDr. Eva Cveková, , , Doplňující didaktické studium anglického jazyka Cíle studia Absolvent získá odbornou kvalifikaci k výuce jazyka anglického na 1. st., 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií. Kritéria výběru účastníků Dle novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů a vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERR Charakteristika Kurz je zaměřený na didaktiku s aplikací postupů demonstrovaných na praktických metodických činnostech a dílčích aktivitách. Účastníci se seznámí s metodami a strategiemi potřebnými k efektivní výuce anglického jazyka. V náslechových hodinách dojde k praktickým ukázkám modelových situací a prezentací jednotlivých jazykových dovedností. Výstupem každého účastníka bude prezentace své přípravy na hodinu a prezentace strategie dílčích cílů návazných vyučovacích jednotek a celků. Ukončení studia Účast na náslechových hodinách s následným rozborem učiva pro 1. a 2. st. ZŠ. Prezentace příklad dobré praxe plán přípravy 1 vyučovací hodiny. Po úspěšném absolvování prezentace a účasti na náslechových hodinách získá absolvent osvědčení. Časová dotace 61 hodin (50 h přímá výuka, 8 h náslechové hodiny na 1. a 2. st. ZŠ včetně rozboru, 3 h závěrečný seminář prezentace příprava na 1 vyučovací hodinu). Časová dotace všech modulů a jejich tematických okruhů je zpracována v souladu s potřebami frekventantů studia. Minimální počet účastníků je 12, maximální 14. 9

10 Číslo akce Termíny 1. cyklus (6 vyučovacích hodin), další cykly budou upřesněny Lektorský tým tým lektorů s bohatou školskou praxí Garant studia Mgr. Eva Krzywoňová Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč Termín přihlášek do součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, , , Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků Studium pedagogiky v souladu s 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga. Struktura studia Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga) Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata z vývojové psychologie) Studium s hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2014/2015. Kromě přímé výuky v rozsahu 85 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje stáž v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby září 2015 Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Garant studia PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek Kč (mimoškolský pracovník 8790 Kč) Termín přihlášek: do Podmínka s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání Kontakt pro dotazy a přihlášky: PhDr. Eva Cveková, , , Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Kritéria výběru účastníků V souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno: odborných předmětů středních škol, praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. 10

11 Poznámka Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Struktura studia Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga) Studium s hodinovou dotací 139 hodin bude realizováno ve školním roce 2014/2015. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce Termín 1. cyklus , 14 vyučovacích hodin (další cykly budou upřesněny) Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Garant kurzu PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek Kontakt pro dotazy: do součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání PhDr. Eva Cveková, , , Mgr. Eva Krzywoňová, , , Mimořádná nabídka zahájení leden 2015 Studium k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných znalostí týkajících se samotného výkonu logopedické péče ve školství, tj. odborných specifických výkonů, které provádějí speciální pedagogové-logopedi ve školství a které přímo souvisejí s procesem diagnostiky konkrétního postižení řeči, s procesem diferenciální diagnostiky, popisem symptomatologie postižení řeči, tj. okruhu příznaků daného postižení, jeho příznaků a socializace a úspěšnosti procesu učení. Absolventi získají kompetence pro uplatňování mezioborové a týmové spolupráce a etiky při řešení potřeb dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností a tvorbu inkluzívního vzdělávacího prostředí. Kritéria výběru účastníků Studium je určeno pedagogickým pracovníkům speciálním pedagogům podle 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří magisterské studium speciální pedagogiky absolvovali se zaměřením na logopedii, tj. vykonali státní závěrečnou zkoušku z logopedie, a kteří v rámci výkonu své profese speciálního pedagoga působí ve školách a školských poradenských zařízeních. Časová dotace hodin hodin studia (přímá výuka v rozsahu 210 vyučovacích hodin, odborná stáž v rozsahu 40 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin). Teoretická část je doplněna praktickými náslechy, rozbory konkrétních případů. Náslechy budou probíhat na vybraných zařízeních působících v resortu školství a zdravotnictví. Ukončení studia Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu specializovaných činnosti speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie podle 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Číslo akce Termín 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin (další cykly budou upřesněny) Garant kurzu PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč Kontakt pro dotazy PhDr. Eva Cveková, , , 11

12 5. Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ) je projekt pro učitele základních a středních škol. Přednostně je určen pro partnerské střední školy a spolupracující základní školy, ale mohou se přihlásit i pedagogové ze všech ostatních škol v kraji. Z projektu je hrazen účastnický poplatek, pro učitele jsou tedy akce zdarma. Projekt bude ukončen v červnu Na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem zajišťujeme vzdělávací aktivity a metodickou podporu v tomto projektu. Vzdělávací aktivity v září a říjnu Jak učit přírodovědné a technické předměty SŠ a ZŠ Přírodovědné a technické předměty mají svá specifika. Jsou založené na logickém myšlení a vědecké poznání se v těchto oborech rychle vyvíjí. Přestože jsou ze své podstaty atraktivní, žáky občas nebaví. Na semináři se dozvíte, jak tato specifika zohlednit ve výuce a zatraktivnit předměty pro žáky. Naučíte se podpořit je v dovednosti klást otázky a diskutovat. Vyzkoušíte si různé způsoby, jak pracovat s aktuálními oborovými informacemi, včetně efektivního vyhledávání na internetu. Budete mít možnost sdílet s kolegy inspirativní nápady a vyzkoušíte si zajímavý způsob plánování výuky. 20 h pobytová akce (1. den 10:00 až 19:00, 2. den 8:00 až 15:00, 3. den 8:00 až 13:00 h) Lektorky Mgr. Naďa Kostková, Mgr. Petra Šimonová Číslo akce Termíny především Místo konání až ZŠ rekreační zařízení Sepetná, Ostravice až SŠ rekreační zařízení Sepetná, Ostravice Jak komunikovat přírodní vědy ZŠ a SŠ Lze využít mediálních technologií a postupů při výuce přírodovědných předmětů? Pojďme společně v rámci interaktivního semináře objevovat mediální možnosti, které nám mohou ulehčit a zefektivnit naši práci se žáky v oblasti přírodních věd. 4 h (13:00 až 16:30 h) Lektor Mgr. Pavel Wojnar Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Proč a jak s dětmi bádat základy badatelsky orientované výuky Lektorky ZŠ Seznámíte se s principy badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných předmětů. Jde o moderní směr výuky, který klade důraz na aktivní metody zkoumání přírody, kdy žák sám je v roli vědce. Vyzkoušíte si sami některé kroky a naplánujete si, jak můžete hodinu připravit a zařadit do svého běžného učebního plánu. Příklady dobré praxe ze škol, které tuto metodu používají, vám poslouží jako inspirace i motivace. Pomocníkem vám bude též webový portál a ověřené metodické materiály. 7 h, vždy 8:30 až 15:00 h Ing. Dana Votápková (druhá lektorka bude upřesněna) Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky na výše uvedené aktivity zasílejte prosím OBRATEM na (tel ). Přihláška ke stažení na Garantka výše uvedených vzdělávacích akcí: Ing. Václava Brusová nebo

13 Systém metodické podpory v 1. pololetí šk. roku 2014/15 Metodické setkání týmu poradců členům KPS Člověk a příroda, Člověk a svět práce, doplněných o další navržené pedagogické pracovníky Termín ; 14:00 až 17:00 h Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Program viz individuální pozvánky Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji S sebou Lektor vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Nevíte si rady jak učit praktické předměty tak, aby byly pro žáky dostatečně atraktivní a přínosné? Máte naopak zkušenosti se zajímavým způsobem výuky těchto předmětů a chcete se o ně podělit? Dílna Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji vám umožní získat nové nápady a předat vlastní zkušenosti. Cílem této dílny je výměna zkušeností s projektovou výukou v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ a praktické výuky na SŠ. Učitelé se seznámí s propojením praktických dovedností s teoretickou výukou v žákovských projektech na ZŠ i SŠ. Součástí pracovní dílny je také vytvoření zásobníku nápadů pro praktickou výuku a představení příkladu spolupráce žáků ZŠ a SŠ vzájemné učení. Počet účastníků max. 12. pokud máte zajímavé texty s matematickou zápletkou 4 h, vždy od 13:30 do 17:00 h Ing. Jiří Sumbal, Mgr. Jana Rychtarová Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Opava, Hany Kvapilové KVIC Nový Jičín, Štefánikova KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Instruktivní vyučovací hodina Člověk a svět práce Číslo akce a Termín a Místo Kopřivnice Konkrétní informace budou uvedeny na individuálních pozvánkách. Pokus a pozorování ve výuce fyziky fyziky základních a středních škol V dílně získáte náměty na propojení jednoduchého pokusu v BOV (badatelsky orientované vyučování), fyzikálního měření s metodami čtenářské gramotnosti. Zároveň budou předvedeny možnosti využití moderní IT v procesu bádání (PC, tablety, interaktivní tabule apod.). Součástí pracovní dílny je také vytvoření zásobníku nápadů pro pokusy vycházející z praktického života. 4 h, vždy od 13:30 do 17:00 h Počet osob 12 Lektor Mgr. Ivana Machýčková, Mgr. Hana Matulová Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Frýdek-Místek, 28. října KVIC Nový Jičín, Štefánikova KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky obratem na adresu: Dotazy Mgr. Eva Mokrošová 13

14 6. Realizace projektů ESF KVIC je žadatelem a realizátorem níže uvedených projektů Spirála reg. číslo CZ /1.3.00/ (nový projekt od do ) Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla MŠMT schválena až v období školních prázdnin, zveme všechny ředitelky (vedoucí učitelky) zapojených MŠ k účasti na následujícím semináři. Motivační seminář Motto Aby mohl učitel zajistit úspěch pro každého svého žáka, potřebuje promyšlenou a systematickou podporu Číslo akce Datum od 13:00 do15:30 hodin Místo konání KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Program 1. ŠVP pohledem ČŠI Mgr. Jarmila Španihelová 2. Proč projekt Spirála Mgr. Jana Vrbová 3. Cíle a konkretizace klíčových aktivit projektu manažerky KA 4. Co bychom ještě měli vědět Mgr. Jarka Grosmanová Projektové přihlášky: do na adresu Srdečně zve Mgr. Eva Mokrošová, manažerka projektu Klíčová aktivita KA 1 MŠ - určeno pouze registrovaným účastníkům v této klíčové aktivitě Hodnocení v MŠ Číslo akce Seminář je zaměřen na hodnocení (popř. sebehodnocení) práce učitele v MŠ. Představen bude dokument KOMPETENTNÍ UČITEL 21. STOLETÍ - Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Tento dokument vymezuje žádoucí kvalitu učitele v souladu s novými mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy. V průběhu tohoto semináře si i vyzkoušíte své pozorovací a hodnotící dovednosti zejména při práci s krátkými videi a současně také při práci s dalšími evaluačními nástroji. Dále budete mít možnost vzájemně sdílet a kriticky vyhodnocovat své dosavadní ŠVP z pohledu profesního rámce kvality ISSA. Termín Prezence od 8:30 h Čas 9:30 až 15:30 h Místo Rekreační středisko Sepetná, Ostravice Lektorky PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.; Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. S sebou vytvořené vlastní materiály z letní školy, Duhovou knihu, notebook, vlastní ŠVP, popř. vámi vybranou jeho část Přihlášky naskenované vložte do Moodle KA 1 ZŠ - určeno pouze registrovaným účastníkům v této klíčové aktivitě, oblast kolegiální podpory Pomoc při rozjezdu kolegiální podpory Číslo akce Společně si odpovíme na otázky: Jak se nám daří rozjet kolegiální podporu? Co jde hladce? Jaké máme problémy? Termín v době 10:00 15:00 h Místo ZŠ s RVJ, ul. Bronzová, Praha Max. počet 30 účastníků Lektoři PhDr. Ondřej Hausenblas, Mgr. Kateřina Šafránková 14

15 Číslo akce Společně si odpovíme na otázky: Jak se nám daří rozjet kolegiální podporu? Co jde hladce? Jaké máme problémy? Termín v době 13:00 18:00 h Místo KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Max. počet 30 účastníků Lektoři PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Miloš Šlapal Klíčová aktivita KA 2 Výuková metoda prof. Hejného v mateřských školách mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Prostřednictvím nabízených aktivit se seznámíte s metodou (prof. Hejného), která efektivně rozvíjí matematickou gramotnost, v případě mateřské školy předmatematickou gramotnost a získáte nové podněty pro svou výuku. Součástí semináře bude i videoukázka a diskuse. 4 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Lektor Místo konání :00 12:15 (1. sk.) Mgr. Jana Slezáková SCHOLA SERVIS, Olomoucká 25, Prostějov :30 11:45 (2. sk.) Mgr. Jana Slezáková KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/ :30 16:45 (3. sk.) Mgr. Jana Slezáková KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Využití pedagogické eurytmie mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Chcete u dětí prohloubit vztah k hudbě a řeči, podporovat schopnost vyjadřování a naslouchání, cvičit šikovnost, obratnost, soustředění i uměřenost a schopnost orientace v prostoru? Rozvíjet u nich myšlení, fantazii, inteligenci a důslednost, zdravé sociální vztahy? Vše toto nabízí eurytmie. Eurytmie je pohybové umění, které ztvárňuje prvky řeči nebo hudby. 8 h Počet osob 12 Číslo akce Termín Lektor Místo konání :30 15:30 (1. sk.) Bc. Miroslava Knedlová KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Science centrum pro školy Exkurze Svět techniky, Ostrava - Vítkovice mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Program Science centrum je instituce, která nabízí neformální a velmi zajímavé interaktivní prostředí pro hravé objevování přírodních zákonitostí. Návštěvníci mají možnost nejen vidět exponáty, ale sami realizovat a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy. 09:30 10:00 přednáška s diskusí na téma vzdělávacích aktivit v rámci výukových modulů v učebně budovy Světa techniky 10:00 11:30 komentovaná prohlídka U6 11:30 12:00 přestávka 12:00 13:30 prohlídka NKP s vyjížďkou na Vysokou pec č. 1 13:30 14:00 přesun do Landek Parku v Ostravě - Petřkovicích 14:00 16:00 exkurze na Landeku (návštěva hornické přírodní památky včetně sfárání do dolu) 8 h Počet osob 20 15

16 Číslo akce Termín Lektor Místo konání :00 16:00 (1. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (2. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (3. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (4. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE Kontaktní osoby pro KA 2 KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Kontakt pro dotazy: Mgr. Eva Krzywoňová, věcný manažer aktivit , mob.: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Marcela Urbanská, administrátorka projektu , mob.: Klíčová aktivita 3A Emoční a sociální rozvoj osobnosti mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Program nabízí ojedinělou možnost zaměřit se na rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních a sociálních kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšný start dětí ve škole a jejich plné začlenění do školního a společenského života. Pedagog bude pracovat s porozuměním a schopností zvládnout pasivní i aktivní agresi dětí a eliminovat konflikty. Pedagogové v programu budou formou interakčních workshopů procházet jednotlivé oblasti lidských potřeb, reakce na nenaplněné potřeby a následně způsoby jak zvládat negativní reakce a vytvářet a posilovat pozitivní návyky. Účastníci si donesou psací potřeby, papírový blok a pohodlné oblečení. 16 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektor Místo konání až Ing. Hana Havlová Hotel Sepetná, Ostravice až Ing. Hana Havlová Hotel Sepetná, Ostravice až PhDr. Eva Velechovská KVIC Frýdek-Místek, 28. října až PhDr. Eva Velechovská RZ Jižní Morava; bude upřesněno až Mgr. Michaela Velechovská KVIC Frýdek-Místek, 28. října až Mgr. Michaela Velechovská KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Osobnostní sociální výchova v MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Na semináři získáte sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Naučíte se jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte. Dozvíte se, jak rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí a jak v konkrétních případech pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Ukážeme si, jak nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole, a jak v roli učitele odborníka posilovat rodičovskou odpovědnost za zdravý vývoj dítěte. Doporučená literatura - Najděte si svého marťana od lektora kurzu PhDr. Marka Hermana. 16 h Počet osob 24 16

17 Číslo akce Termín Lektor Místo konání a Mgr. Jiří Halda KVIC Frýdek-Místek, 28. října a Mgr. Jiří Halda KVIC Frýdek-Místek, 28. října až Mgr. Jiří Halda Hotel Sepetná, Ostravice až Mgr. Jiří Halda RZ Jižní Morava; bude upřesněno až PhDr. Marek Herman Hotel Sepetná, Ostravice až PhDr. Marek Herman KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Týmová práce a komunikace mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj spolupráce, efektivní komunikace a řešení problémů. Jeho součástí je náhled na týmovou spolupráci v MŠ v několika rovinách: cíle a potřeby MŠ jako celku, cíle a potřeby jednotlivých členů týmu, vzájemná respektující komunikace, týmové plánování, efektivní přístupy v rozhodování a řešení problémů. 16 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektor Místo konání až až až až až až Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Hotel Sepetná, Ostravice 0956 RZ Jižní Morava; bude upřesněno Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Cíl a obsah mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou 32 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektor Místo konání až až až až až až až až Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 učebna Jižní Morava, bude upřesněno 17

18 až až až až Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliána Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Kontaktní osoby pro klíčovou aktivitu 3A KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října Frýdek-Místek Kontakt pro dotazy: Mgr. Ludmila Muchová, projektová manažerka KA , mobil: Karin Šebestová, věcná manažerka aktivit KA 3A , mobil: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Gabriela Zlá, administrátorka projektu KA 3A Klíčová aktivita 3B Okno do světa dětí I mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Cíl a obsah Na základě použitých technik v semináři budete následně schopni ve své přímé práci posilovat sebedůvěru dětí, efektivně s nimi pracovat a rozvíjet jejich přirozené schopnosti (přirozenost, hravost a radost). Díky tomu, že si proces objevení svého dětského potenciálu sami prožijete, naučíte se ho spontánně používat vždy, když bude v životě potřeba. Součástí vzdělávacího programu jsou kromě teoretické části i praktická cvičení. Lektor Mgr. Juliana Gardošová 8 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :00 až 17:00 h učebna KVZ Jižní Morava :00 až 17:00 h učebna KVIC :00 až 17:00 h učebna KVIC :00 až 17:00 h učebna KVIC :00 až 17:00 h učebna KVZ Jižní Morava Komunikace pro učitelky MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Celý program je zaměřen na podporu komunikačních dovedností a také jejich rozpoznání. V průběhu setkání se budeme společně zaměřovat na podrobné sledování dětí v MŠ a toho, co dětem v komunikaci s nimi nejvíce pomáhá. Jednou z nejdůležitějších forem práce v kurze budou rozbory Vašich videonahrávek, které se budou týkat jednotlivého problémového dítěte či práce ve skupině. Seznámíte se samozřejmě s používáním kamery tak, abyste byly schopny videonahrávky samy pořizovat. Budete mít možnost vyžádat si k tomu i individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Lektor Mgr. Kateřina Šilhánová 48 h Počet osob 12 18

19 Číslo akce Termín Doba konání (zrušeno ) (zrušeno ) vždy 1. den 12:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h vždy 1. den 12:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h Místo konání (bude upřesněno) Hotel Sepetná, Ostravice RZ Jižní Morava Komunikace s rodiči v MŠ prioritně absolventkám kurzu Komunikace pro učitelky MŠ Celý vzdělávací program je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních dovedností učitelek. V průběhu setkání se budete společně zaměřovat na podrobné krokování rozhovoru s rodičem a toho, co jim v komunikaci s rodiči nejvíce pomáhá. V rámci kurzu vedeného výcvikovou formou budou voleny různé formy práce, ale jednou z nejdůležitějších budou rozbory vašich nahrávek. Tyto záznamy budou pak rozebírány a diskutovány ve výcvikové skupině. Každá učitelka má možnost vyžádat si individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Lektor Mgr. Kateřina Šilhánová 12 h Počet osob 16 Číslo akce Termín Doba konání ZMĚNA TERMÍNU! (zrušeno ) den 12:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h 1. den 12:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h Místo konání (bude upřesněno) RZ Beskydy RZ Jižní Morava Využití typologie MBTI v MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium (dle vlastního výběru účastníka) Aktivní zapojení Vás v semináři povede k tomu, že na jeho konci budete lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje vzhledem ke spolupráci a komunikaci s kolegy, lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu. Identifikujete možnosti, jak kompenzovat jeho jednostrannost. Budete lépe rozumět přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím projevům v chování i učení; budete vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které Vám pomohou být citlivější na potřeby různých typů dětí a umožní volit vhodné výchovné a učební strategie. Poznáte rizika, která by mohla být spojená s mechanickým a necitlivým používáním typologie MBTI. Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová 25 h Počet osob 25 Číslo akce Termín Doba konání až až den 10:00 až 19:30 h 2. den 08:30 až 18:00 h 3. den 08:30 až 14:30 h 1. den 14:00 až 19:30 h 2. den 08:30 až 18:00 h 3. den 08:30 až 17:00 h Místo konání (bude upřesněno) RZ Jižní Morava RZ Beskydy 19

20 Kompetentní učitelka MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Cílem tohoto kurzu je stimulovat a evokovat diskuzi o prioritách vzdělávání a školy, představit a vyzkoušet si práci s kurikulárními dokumenty, které reprezentují učitelské standardy (Mezinárodní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, Pohoda a zapojení) a představit a vyzkoušet si práci s dalšími evaluačními nástroji, které tyto dokumenty podporují a dotvářejí. Absolvováním tohoto programu získáte dovednost samostatně dokumentovat svůj vývoj ve vědomostech, dovednostech a postojích v rámci své učitelské přípravy i dovednost užívat konkrétní způsoby a techniky reflektování a zpracovávání portfolia (i pro budoucí práci učitele při práci s žákovským portfoliem jako jednou z forem hodnocení). Budete průběžně pracovat s etapami svého růstu, vracet se k nim, hledat příklady, vyhodnocovat je i přehodnocovat. Lektor Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 32 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Doba konání vždy 1. den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h vždy 1. den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h vždy 1. den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) RZ Jižní Morava RZ Beskydy RZ Beskydy Konceptuální učení příprava dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do školy mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium (dle vlastního výběru účastníka) Vzdělávací program představí a přiblíží moderní norskou metodu Grunnlaget, o které sama spoluautorka této metody Gunvor Sonnesyn říká: Jestliže tomu můj žák ještě nerozumí, znamená to pro mě, že jsem to ještě dostatečně nepředvedla, nevysvětlila. Dítě je takové, jaké je, a to, jestli se něčemu učí nebo ne, je moje zodpovědnost. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. Na kurze se dovíte, jak můžete pomoci dětem se naučit učit se : jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v procesu učení a jak tyto znalosti uvést v praxi. Seminář vede jediná certifikovaná lektorka pro tuto metodologii v ČR Lektor Mgr. Karolína Ranglová 16 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Doba konání den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) RZ Beskydy Komunikace - týmová supervize (s využitím principů a postupů VTI) Supervizorky mateřských škol - absolventům vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ (v rámci projektu Informatorium nebo Spirála) Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Alice Vašáková, (Mgr. Eliška Rothová) 16 h 20

21 Počet osob 8 Místo konání mateřské školy v MSK a JMK Zveme vás zkoumat proces své práce, porozumět, co se děje, když dítě pracuje nebo nepracuje, jak si přejeme, když chceme podpořit jeho vývoj. Pojďme vytvořit prostor, kde můžeme mluvit o vašich potřebách, o vašich emocích, o vztazích. Prostor, kde se můžete společně s kolegyněmi zamyslet nad úspěchy i úskalími své práce, při zavádění nových metod a forem práce. V rámci skupinové supervize se seznámíte i s prací svých kolegyň a s jejich řešením problémů. Nezapomeňte, že jedním z hlavních principů VTI je dívat se na věci pozitivně a hledat pozitivní řešení. Videozáznamy běžné interakce učitel - dítě, učitel a skupina dětí, učitel a rodič a dalších komunikačních situací nám umožní lépe uchopit a pochopit, co a proč funguje dobře, popř. jak a co můžeme dělat. Podmínky účasti - pořizování videonahrávek z práce učitele (problémový kontakt s dítětem nebo to, co se učitelce podařilo) Skupina a supervizor Termín Čas A Mgr. K. Šilhánová B Mgr. A. Vašáková C- Mgr. K. Šilhánová D - Mgr. A. Vašáková (Mgr. E. Rothová) termín 9:30 až 12:30 h a dále vždy 13:00 až 16:00 h 1. termín 9:30 až 12:30 h a dále vždy 13:00 až 16:00 h vždy 13:00 až 16:00 h vždy 13:00 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) MŠ v Moravskoslezském kraji (dle přihlášených učitelek) MŠ v Jihomoravském kraji (dle přihlášených učitelek) MŠ v Jihomoravském kraji (dle přihlášených učitelek) MŠ v Moravskoslezském kraji (dle přihlášených učitelek) Přihlášky na Vámi zvolené vzdělávací programy KA 3B zasílejte bez prodlení na projektovém formuláři na adresu nejpozději do Do vzdělávacích programů budete zařazeni v pořadí dle doručení přihlášek. V případě naplnění kurzu max. počtem účastníků jste vedeni jako náhradníci nebo vyzváni k výběru kurzu v jiném termínu. Místa konání docházkových kurzů mohou být změněna dle pracovišť přihlášených osob. Kontaktní osoby pro KA 3B: KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín Kontakt pro dotazy: Mgr. Ilona Fiurášková, věcná manažerka aktivit KA 3B , mob.: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Bronislava Raníková, administrátorka projektu Progress Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory, vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností. 21

22 Úvod do didaktiky angličtiny na 1. stupni ZŠ Pokud jste byli vhozeni či jste sami skočili do vln výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ a učíte se v nich plavat, chyťte si tento záchranný kruh", který vás seznámí se základními metodami moderní výuky s důrazem na praktické využití a poskytne vám návod, jak postupovat při rozvíjení jednotlivých jazykových dovedností žáků. Pomůže vám také vytvořit si zásobník aktivit, které lze ve vyučování použít. 5 h Číslo akce Termín Místo konání (9:00 až 13:30 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moving and Movie a jeho využití ve výuce AJ v MŠ a 1. st. ZŠ Lektor MŠ, Bc. Stanislava Korcová Mgr. Adam Parma Praktický seminář zaměřený na využívání DVD Moving and Movie ve výuce angličtiny dětí MŠ a 1. st. ZŠ, jenž je založeno na vícesmyslovém učení (DVD obdrží účastníci semináře zdarma). DVD obsahuje 13 anglických písniček vycházejících ze známých českých lidových melodií, díky nimž se děti naučí nejen slovíčka, slovní spojení a fráze ze základních oblastí lidského života, ale vštěpí si do paměti i základní gramatické jevy. Na semináři si účastnici vyzkouší, jak s danou písní pracovat ( pre-activity, post- activity, karaoke verze), jak využívat obrazový a doplňkový pracovní materiál, jenž je součástí metodické příručky k DVD a také, jak začlenit jednotlivé písně do aktuálního TVP (v souladu s ŠVP a RVP PV). Neváhejte a přijďte si pro nové nápady! 4 h Číslo akce Termín Místo konání (9:00 až 12:30 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové (9:00 až 12:30 h) KVIC Frýdek-Místek, 28. října (9:00 až 12:30 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách (9:00 až 12:30 h) KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 CLIL Basics gymnázia, SOŠ, SOU Učíte fyziku, dějepis, výtvarnou výchovu, zeměpis či jiné předměty a umíte dobře anglicky? Jste učitelé angličtiny a učíte také jiný předmět? Chcete angličtinu používat jako nástroj na zprostředkování učiva či části učiva, ale nevíte, jak na to? Učiňte první krok. V semináři se seznámíte se základy CLIL (Content and Language Integrated Learning), jeho cíli a komunikačními dovednostmi, které CLIL využívá. Získáte základní informace, jak si vybírat zdroje a materiály, jak si pak vytvořit či upravit vlastní materiály pro výuku. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:30 až 16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Hodnocení žáka ve výuce anglického jazyka: více než test a ústní zkoušení : Lektor: : gymnázia, střední školy Mgr. Jana Chocholatá Seminář je zaměřen na funkce, metody a způsoby hodnocení ve výuce cizího, konkrétně anglického jazyka na středních školách a gymnáziích. Účastníci získají přehled o možných typech hodnocení žáků s přihlédnutím k hlediskům časově-organizačním a koncepčním. Tématy semináře budou také alternativní způsoby hodnocení, 22

23 : jako Žákovské portfolio, e-portfolio, dialogický deník, skupinová práce a její hodnocení, sebehodnocení a hodnocení vrstevníků. Část semináře bude věnována úskalím a problémům spojeným s tradičními i alternativními způsoby hodnocení/sebehodnocení žáků s důrazem na funkce a kritéria hodnocení. Účastníci semináře se seznámí s vybranými metodami hodnocení na konkrétních příkladech a dostanou k dispozici ukázkové materiály s příklady zpracování cílů, kritérií, hodnotících tabulek a typů aktivit vhodných pro hodnocení/sebehodnocení žáků. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00 až 16:30 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Další aktivity naleznete na V případě zájmu prosíme o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: Kontaktní osoby KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Elementarium Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Projekt je určen MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a v posledním ročníku MŠ. Všechny nabízené aktivity jsou hrazeny z prostředků projektu. V září pro Vás v projektu nabízíme tyto programy: Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj učitele pro využití dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro zařazení (vedení) dramaticko-výchovných aktivit do výuky (lekcí). Cílem je zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole. 16 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektor od 9:00 h od 8:30 h Slovní úlohy žádný problém Horský hotel Sepetná, Ostravice PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D. 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na metodiku řešení slovních úloh, na odbourávání formalismu, na manipulativní činnosti v rámci řešení slovních úloh i na některé méně známé metody řešení. Hlavní důraz je kladen na to, abychom nespoutávali dětskou kreativitu zbytečnými příkazy. Praktická dílna nabízí formy a metody práce ve školní výuce, které podporují rozvoj matematické gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy ověřené praxí, naučí se spolu se žáky vytvářet i řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce vedoucí k získání potřebných dovedností. Důraz je kladen na to, abychom vedli děti k dovednosti diskutovat a vysvětlovat, k experimentování jako zdroji získávání zkušeností, ke kooperativním skupinovým aktivitám, k řešení problémů, tj. ke kompetencím, které jsou zakotveny v RVP ZV i matematice. 23

24 V pracovní dílně budou seznámeni s klasifikací jednoduchých slovních úloh, se zajímavými slovními úlohami využitelnými na 1. stupni ZŠ a různými metodami jejich řešení, s možností procvičovat jednotlivé fáze řešení i s pomůckami vhodnými pro modelování situací. 4 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektor od 13:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Vladimíra Čuhajová V rámci projektu budou nadále probíhat na školách Inspirativní hodiny určené pro učitele 1. stupně ZŠ. Hodiny budou praktickou ukázkou práce se žáky ve třídách na 1. stupni ZŠ. Přímo ve třídě budou účastníkům předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků s ohledem na jejich schopnosti. V hodinách budou použity moderní aktivizační metody (RWCT) s modelem hodiny E-U-R. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn výuky ve své škole. Další připravované vzdělávací programy budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: V případě zájmu prosíme o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: Kontaktní osoby KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková, Mgr. Monika Slobodníková, Eva Šafarčíková, (přihlášky) KA 1 Sborovny Projekt Od integrace k inkluzi Sborovna Vedení obtížného rozhovoru Lektor týmu 25 pedagogů ZŠ Borovského, Karviná - Ráj Mgr. Marie Komárová 16 h Číslo akce Termín a čas Místo konání (8:00 16:30) 1. část (8:00 16:30) 2. část ZŠ Borovského, Ve Svahu 775, Karviná - Ráj Sborovna Vedení obtížného rozhovoru týmu 25 pedagogů ZŠ Havířov Město Gorkého Lektor Mgr. Marie Komárová 16 h Číslo akce Termín a čas Místo konání (vždy 8:00 16:30) ZŠ Havířov-Město Gorkého 1/329 Sborovna Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě týmu 25 pedagogů ZŠ Opava, Vrchní Lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec 16 h Číslo akce Termín a čas Místo konání (8:30-17:45 a 8:30-15:30) Hradec nad Moravicí, Hotel Belaria 24

25 KA 1 Inkluzívní hodiny (aktivita se žáky) Škola Termín a čas Třída Odborný pedagog pracovník ZŠ Havířov-Město, Na Nábřeží od 12:00 h 7. B Santariusová Xenie, Mgr. KA 4 Třetí regionální setkání školních poradenských pracovišť (9:00-14:00 h), Ostrava, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Závěrečná konference evaluační seminář Hradec nad Moravicí, Hotel Belaria 12 h, RZ). Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na Kontaktní osoby příjemce dotace na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826: Projektový manažer Mgr. Jarka Grosmanová Věcný manažer Mgr. Ilona Fiurášková Asistentka projektu Bronislava Raníková Vím, co chci Vím, jak na to Projekt byl zahájen a bude ukončen k Je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech v MS kraji. Všechny nabízené aktivity jsou hrazeny z prostředků projektu. V rámci aktivity č. 1 připravujeme akce na říjen a listopad. Jsou to Supervizní výcvik a Zážitkový program pro děti a žáky se sociokulturním znevýhodněním. O podrobnostech budete informováni v říjnovém informátoru. V rámci aktivity č. 2 organizujeme v září: Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Cíl a obsah Vzdělávací program seznámí účastníky s problematikou úzkostných poruch. Jejich příčinami vzniku, typickými projevy a možnostmi nápravy. Osvětlí, jak souvisí citová deprivace v raném dětství s úzkostným prožíváním. Zaměří se na nepatologické projevy úzkosti v jednotlivých vývojových obdobích života dětí. V rámci semináře bude vysvětleno, jak odlišit běžné strachy a úzkosti od patologických projevů, vyžadujících terapii. Seznámí účastníky s možnostmi nápravy a psychoterapií. 8 h Počet účastníků 16 Číslo akce Termíny Místo konání Lektor , od 9:00 h 1. skupina KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 PhDr. Mgr. Pavla Šňupárková Další programy jako jsou Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči 2. skupina, Vesmírná mise, Nebezpečí vlivu gamblerství na zdravý vývoj dítěte a Asertivita a agresivita - metody práce s dětmi v ústavní péči nabídneme v období říjen listopad. V rámci této aktivity se dále budou konat na DD Vizina 2 zážitkové workshopy pro děti. Dle potřeby DD bude externími psychology zajišťována individuální psychologická péče pro děti. 25

26 V rámci aktivity č. 3 budou na podzim 2014 v DD nadále pokračovat akce Křeslo pro hosta a na rekreačním zařízení plánované Interaktivní pobytové zážitkové programy pro děti: 3. října až 5. října modul kurzu DD Frýdek- Místek a DD Příbor 22. listopadu až 23. listopadu 2. modul kurzu DD Frýdek Místek a DD Příbor V rámci aktivity č. 4 se na podzim připravuje Metodické setkání vychovatelů DD. Kontaktní osoby Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Hana Tichá, Mgr. Monika Slobodníková, Ing. Renata Kocurková, Bc. Tereza Stuchlá Fojtíková, (přihlášky) Přihlášky na vzdělávací programy zašlete na KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, nebo naskenované em na Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na Projekt RESTART V květnu 2014 naše organizace (KVIC) podala projektovou žádost do výzvy č. 51 (Tablety do škol), oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Do tohoto projektu je společně s naší organizací zapojeno 30 ZŠ, 6 SŠ, 2 kombinované speciální školy MŠ, ZŠ a SŠ z MSK a 1 ZŠ z OL, všechny na pozici finančního partnera. Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. V tomto projektu budou učitelé zapojených škol vybaveni tablety či notebooky a s jejich pomocí budou ve výuce aktivně využívat dostupné DUMy. Dotyková zařízení jsou v současné výuce výrazným trendem, a proto v průběhu projektu ověříme spolu s učiteli vhodné postupy práce s těmito pomůckami pro různé vzdělávací oblasti. Veškeré výstupy a poznatky budeme průběžně prezentovat na V současné době probíhají veškeré kroky potřebné pro zahájení projektu, který bude na zapojených školách realizován od září 2014 do června Projekt Obec21 reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ V červnu 2014 byla MŠMT schválena naše projektová žádost do výzvy č. 50 (oblast podpory 3.1 Podpora nabídky dalšího vzdělávání). Do tohoto projektu se zapojují obce s počtem obyvatel do 2 tis. a je zaměřen na zvýšení kompetencí jejich občanů v oblastech digitální gramotnosti, finanční gramotnosti a základů podnikání. Kromě již zapojených obcí nabízíme také dalším zájemcům (obce s počtem obyvatel do 2 tis., školy v těchto obcích) možnost využít bezplatné vzdělávání v kurzech realizovaných přímo v obcích po dohodě zpravidla v místní škole. Vzdělávací programy jsou postaveny na praktických příkladech a práci na počítačích, jsou koncipovány jako odpolední akce (popř. v sobotu dopoledne) s velkou podporou online. Na výběr je z této nabídky čtyř vzdělávacích programů: - Základní počítačové dovednosti (Počítač a internet v denním životě - Základy práce na počítači; Počítač na internetu - Bezplatné programy na internetu; Bezpečné chování na internetu; Jak chránit dítě na Facebooku; Pracujeme s texty; Pracujeme s tabulkami a grafy) - Rozvoj digitálních kompetencí (Vymezení využitelnosti chytrých zařízení v souvislosti s pojmem online učení se; Základní nástroje v praxi; Příklady využití - Tablet a co s ním lze podniknout, Chytrý telefon a jeho možnosti; Co je na internetu; Sociální sítě - Facebook, Google plus, Twitter - a ochrana soukromí) 26

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více