Abstrakta. Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Diagnostika a léčba benigní hyperplazie prostaty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakta. Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Diagnostika a léčba benigní hyperplazie prostaty. www.preventio."

Transkript

1 Pořadatel: Brněnský ústav pro doškolování Záštitu nad sympozii převzala organizace International Prostate Health Council Ferran Algaba Louis J. Denis Chairman Bernard Lobel Deputy Chairman Chung Lee Peter Boyle Frans Debruyne INTERNATIONAL Kurt Naber Dalibor Pacik Magnus Grabe Roger S. Kirby Jacob Ramon Peter Tenke Natasha Kyprianou Jens E. Altwein Hon. member Alain Jardin Hon. member Villis Marshall Hon. member PROSTATE HEALTH COUNCIL Wolfgang Weidner Francesco Pagano Hon. member Fritz Schroeder Hon. member Keith Griffiths Domenico Prezioso Adolphe Steg Treasurer Secretary Hon. member Vystavovatel: Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Diagnostika a léčba benigní hyperplazie prostaty. Sponzor měřítka PSA: Abstrakta Mediální partneři: Organizátor: JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, Praha 5 tel: , fax: web: Brno - Divadlo Reduta Ostrava - Hotel Imperial Ústí nad Labem - Větruše Praha - Top hotel Hradec Králové - Aula univerzity Plzeň - Zámecký hotel Býkov

2 Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Diagnostika a léčba benigní hyperplazie prostaty. Copyright Otto Herber, 2006 Copyright Milan Hora, 2006 Copyright Otakar Maňas, 2006 Copyright Dalibor Pacík, 2006 Copyright Kristian Šafarčík, 2006 Copyright Ondřej Topolčan, 2006 Copyright Vítězslav Vít, 2006 Illustrations JS Partner s.r.o. Copyright českého vydání JS Partner s.r.o

3 OBSAH Onemocnění prostaty epidemiologie 4 (MUDr. Otakar Maňas) PSA jeho historie, vývoj a současnost 7 (Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.) Dnešní úloha a možnosti PSA v diagnostice i stanovování prognózy KP a BPH, je doba PSA překonaná? 10 (Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.) Jak správně provádět digitální rektální vyšetření prostaty a je toto vyšetření dnes nezbytné? 11 (Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.) Současné možnosti léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) 12 (Doc. MUDr. Milan Hora, PhD.) Současné možnosti léčby karcinomu prostaty (KP) 14 (as. MUDr. Vítězslav Vít) Praktická aplikace programu 15 (MUDr. Otto Herber) Životopisy 19

4 Krátce úvodem je třeba říci, že prostata je malý orgán, jehož úkolem je tvořit část semenné tekutiny a zřejmě má i určitou ochrannou funkci reprodukčních orgánů. Je uložena hluboko v pánvi a obklopena důležitými a zranitelnými strukturami v těsném sousedství (moč, měchýř, rektum, svěrače umožňující kontingenci, tepny, žíly, nervy umožňující erekci atd.). Její poloha je strategická a veškerá moč a semenná tekutina musí tímto orgánem projít. Z toho je patrné, že jakékoliv onemocnění či zásah v této oblasti je nanejvýš problematické a může vést k řadě sekundárních poškození a poruch. Pokud se podíváme na samotné onemocnění předstojné žlázy, můžeme vidět 3 základní jednotky vyskytující se samostatně i současně. Jde o tato onemocnění: a) nezhoubné zbytnění prostaty (BHP) b) karcinom prostaty (KP) c) zánět prostaty My se nyní budeme blíže věnovat prvním 2 onemocněním. Ad a) Benigní hyperplazie prostaty (BHP) Jde o nezhoubné zbytnění předstojné žlázy mající progresivní charakter a je jedním z nejčastějších onemocnění postihující stárnoucího muže. Z epidemiologického hlediska se začíná objevovat kolem 40. roku věku. V 5. deceniu je riziko asi 20 %, v 6. deceniu 60 %, v 7. deceniu 70 % a v 8, deceniu až 90 %. Pouze 25 % zatím vyžaduje léčbu. Onemocnění začíná v přechodové 4 Onemocnění prostaty epidemiologie MUDr. Otakar Maňas zoně prostaty, tedy v oblasti, která obkružuje moč. trubici a při jejím zbytnění tak nerušuje výtok z moč. měchýře a je příčinou postupně řady obtíží, které mohou vyústit až v poškození moč. měchýře a dojít až k renálnímu selhání. Jde ale především o onemocnění Kvality Života (QOL). V poslední době se i zde ukazuje nejen zvyšování prevalence s věkem, ale ukazuje se i určitá role rodinné zátěže, kdy u asi 7 % mužů není věk jediným rizikem. Ad b) Karcinom prostaty (KP) Je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů a 3. nejčastější příčinou úmrtí u mužů na zhoubné nádory v ČR. Je tedy onemocněním, kterého je nutno se obávat. Počet nových onemocnění KP má navíc stále rostoucí trend! Incidence se zvýšila z 2228 tj. 44,4 / mužů (8,2 % ze všech nádorů) v 1995 na 2722 tj. 54,4 / (9,2 %) v roce 2000! Při pokračujícím trendu a stárnutí populace lze očekávat procentuální i absolutní zvýšení počtu nových případů! Nárůst v prevalenci onemocnění je ve srovnání s rokem ,3 % a ve srovnání s rokem ,6 %!!! Novorozenec mužského pohlaví Onemocnění prostaty epidemiologie MUDr. Otakar Maňas má asi 16 % pravděpodobnost, že se u něj vyskytne KP a 3 % pravděpodobnost, že na toto onemocnění zemře! Jsou to jistě alarmující čísla a je tedy nutno začít tomuto onemocnění věnovat zvýšenou a náležitou pozornost. Jsou známy 3 hlavní rizikové faktory vzniku KP. 1. Věk je rizikovým faktorem u řady onemocnění, ale u KP narůstá incidence daleko rychleji než u jiných zhoubných onemocnění. Muž v 7. deceniu má přibližně 130x vyšší pravděpodobnost,že se u něj vyskytne KP než muž ve 4. deceniu. Ve 4. a 5. dec. je riziko vzniku 1:53, v 7. deceniu již 1:7! Odborníci odhadují, že mezi fází iniciace vzniku KP a jeho klinickými projevy (palpační detekce a nárůst PSA) uplyne let života. 2. Rasa černoši mají nejvyšší riziko vzniku KP ze všech etnických skupin. Počet černochů u nichž se objeví KP na jedinců je o 40 % vyšší než u bělochů a počet úmrtí je dvojnásobný. 3. Rodinná anamnéza - pokud se v rodině muže u otce či bratra objeví KP, je jeho riziko dvojnásobné. Dále je známa i hereditární forma KP. Asi 25 % mužů s KP ma rodinnou anamnézu pozitivní, ale pouze 9 % má hereditární formu. Z těchto důvodů se u pozitivní R.A. doporučuje začít vyšetřovat již od 40 let. Je známa opět řada dalších rizikových faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt KP a o jejichž významu se stále hovoří a provádí výzkum. Z těchto potenciálních faktorů hraje významnou roli dieta a složení potravy (zejména se diskutují potraviny s vysokým obsahem nasycených tuků a zejména kyseliny linolenové, obsah vitaminu D a oproti tomu hladiny vápníku), význam volných radikálů souvisejících s narušením genetické informace, tzv. onkogeny, vliv androgenů, růstového hormonu a dalších. Na tento krátký úvod do problematiky bych chtěl zdůraznit několik důležitých bodů! Vzhledem k nárůstu počtu i závažnosti tohoto onemocnění je třeba se vší vážností se tomuto okruhu, zatím na okraji, začít plně věnovat. Navíc stále platí, jako u jiných onemocnění, že prevence a včasná diagnostika nejen může zachránit řadu životů a předejít řadě komplikací spojených s významným postižením kvality života, ale lze řadě onemocnění ve spolupráci s pacienty předcházet. Je to především úloha praktického lékaře a jeho vyjímečné postavení v systému, kdy má v rukou jedince zdravé či nemocné jinými chorobami a má možnost na ně působit a screeningově vyšetřovat na onemocnění, která ještě nevznikla! Tato možnost je tedy, na rozdíl od sekundární a terciární sféry, naprosto vyjímečná. V tomto onemocnění navíc máme v poslední době, jak se ukazuje, naprosto ojedinělou možnost včasné detekce a možnost tak odhalit co nejčasnější stádia onemocnění, a tím snížit rozsah a následné komplikace či dokonce úmrtí. Tomuto tématu a rozvoji mož- 5

5 Onemocnění prostaty epidemiologie MUDr. Otakar Maňas ného systému prevence se skupina onemocnění prostaty a včasného záchytu karcinomu prostaty věnuje intenzivně již řadu let. Toto je první z doufejme řady školení a seminářů, které by měly posunout možnosti prevence a včasné detekce k nám do primární péče a ve spolupráci s kolegy urology a diagnostikou lepší možnosti přežití našim pacientům při zachování kvality života. Člen Komise pro onemocnění prostaty a včasného záchytu Karcinomu prostaty a Člen výboru SPL ČR. Charakteristika prostatického specifického antigénu Prostatický specifický antigén (PSA) byl objeven v roce 1979 Je produkován, epiteliálními buňkami prostaty lemujícími acíny a dukty prostatické tkáně, a secernován do seminární tekutiny. Aby se PSA dostal do krevního oběhu, musí překonat významnou bariéru mezi prostatickým lumen a kapilární krví, zahrnující prostatickou bazální membránu, stroma, kapilární bazální membránu a kapilární endoteliální buňku. PSA je jednořetězový glykoprotein s 237 aminokyselinami a o molekulové hmotnosti 33 kda. Karbohydrátová složka je připojena na kys. asparagovou v pozici 45. Molekula má 5 disulfidických vazeb. PSA je neutrální serinová proteáza patřící do skupiny kalikreinů. Aktivní místo enzymu je složeno ze 3 aminokyselin (histidinu, aspartatu a serinu). PSA (hk3) je kódován genem uloženým na dlouhém ramínku chromozómu 19. V séru se vyskytuje ve dvou hlavních formách volné a vázané. Vázán je jednak na chymotrypsin a jednak komplexně na alfa 2 makroglobulín. Volné PSA je směs několika forem PSA. Jejich význam je v přednášce diskutován. První komerční metoda na celkové PSA byla popsána v roce 1986, v letech byly zaváděny metody na stanovení volného a kompletovaného PSA. PSA jeho historie, vývoj a současnost Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. vždy musí předcházet před vyšetřením per rektum. V přednášce v souladu s doporučeným postupem EGTM budou diskutovány všechny parametry ovlivňující hladinu PSA. Interferující faktory Vyšetření by mělo být prováděno zásadně v séru ne v plazmě. Interferovat může hemolýza, hyperlipemie, hyperbilirubinémie. Hladiny mohou být zkresleny při jakékoliv hormonální terapii. Transport a skladování vzorků Do 24 hodin je možný transport plné krve a skladování při pokojové teplotě, do týdne lze vzorky séra skladovat při 4 C a při dlouhodobém skladování vzorků je třeba vzorky sér zmrazit a skladovat při teplotě - 20 C. Metodika stanovení Společné stanovisko k vyšetřování PSA v rámci projektu včasného záchytu karcinomu prostaty u mužské populace v ČR - Česká společnost nukleární medicíny ČLS J. E. Purkyně - imunoanalytická sekce, Česká společnost klinické biochemie ČLS J. E. Purkyně, Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA, Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR bylo přijato v roce Schválený doporučený postup Požadavky na výrobce souprav 6 Preanalytika Podmínky odběru Odběr by měl být prováděn ve standardním časovém období nejlépe ráno mezi 8-10 hodinou (i když jednoznačně denní rytmus sekrece nelze plně vyloučit). Odběr krve Standardizace testů na IFCC standard ( stanfordský standard ). Kalibrační křivka optimalizovaná a verifikovaná pro oblast µg/l. 7

6 PSA jeho historie, vývoj a současnost Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Referenční rozmezí pro PSA ve shodě s běžně uznávanými a v literatuře uváděnými hodnotami tj. do 3 µg/l, (hraniční 3 10 µg/l, patologické nad 10 µg/l). Celkové PSA i fpsa je stanovováno kompatibilními soupravami shodné firmy zajišťujícími ekvimolaritu stanovení PSA a fpsa. Eliminace Hook efektu. Požadavky na laboratoř provádějící stanovení Kontrola kvality prováděna následujícím způsobem: o Kontrolní materiál s hodnotami navázanými na referenční materiál IFCC a komutabilní s nativními séry. Komentář k doporučenému postupu Je pochopitelné, že v průběhu doby je celá řad skutečností a bude nutně aktualizovat doporučený postup. Bude nutné doporučený postup aktualizovat o nové metodiky konkrétně o komplexované (cpsa) jehož hodnocení je rovnocenné k fpsa. Autoři navrhují následující úpravy. Vyšetření PSA musí být prováděno kvntitativními imunoanalytickými metodami, semikvantitativní metody (např. papírkové a pod.) nesmí být použity. V rámci SEKK zavedení externí kontroly PSA s frekvencí 1x měsíčně laboratoř se musí zúčastnit minimálně 6 cyklů a získat a předkládat platný certifikát srovnatelnosti. Doporučuje se, aby laboratoř prováděla minimálně 50 vyšetření PSA týdně. PSA jeho historie, vývoj a současnost Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Interpetace výsledku PSA Návrh systému laboratorního vyšetřování PSA a hodnocení jeho výsledků (algoritmus vyšetřování): PSA < 3 Negativní fpsa / PSA > 0,25 Negativní PSA 3 < PSA < 10 Doplnit fpsa 0,14 < fpsa / PSA < 0,25 PSA > 10 Pozitivní fpsa / PSA < 0,14 Pozitivní o Minimálně 4 x do roka mezilaboratorní srovnání a předložení platného certifikátu srovnatelnosti. Specifikace analytických požadavků: Negativní hodnoty kontrolní vyšetření za 2 roky Hraniční body kontrolní vyšetření za 6 měsíců Patologické hodnoty vyšetření urologem o o o Opakovatelnost menší nebo rovna 5 % (CV) v rámci laboratoře. Laboratorní reprodukovatelnost menší nebo rovna 10 %. Systematická chyba stanovení charakterizovaná odchylkou laboratorního výsledku od cílové hodnoty mezilaboratorního porovnávání menší nebo rovna 15 %. Hodnoty PSA a fpsa jsou v µg/l. Na výsledkovém listu musí být uvedena metodika, kterou stanovení PSA bylo provedeno a typ analyzátoru. Současně deklarováno, že se pracoviště účastní externí mezilaboratorní kontroly a má platný certifikát srovnatelnosti výsledků PSA.V případě patologického výsledku slovní komentář. Výsledky budou automaticky zasílány praktickému lékaři, ale nabízí se otázka, zda v případě patologických hodnot nezasílat i kopii výsledků současně i urologickému pracovišti. 8 9

7 Dnešní úloha a možnosti PSA v diagnostice i stanovování prognózy KP a BPH, je doba PSA překonaná? Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Jak správně provádět digitální rektální vyšetření prostaty a je toto vyšetření dnes nezbytné? Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Autor ve své přednášce na základě aktuálních informací z recenzované literatury přináší zdůvodnění proč je význam PSA v současné době stále nezpochybnitelný a proč doba PSA zatím nepominula. Karcinom prostaty (KP) je v dnešní době detekován ve stále časnějším stadiu a liší se tak od pokročilejšího karcinomu prostaty, který byl detekován před zavedením PSA do klinické praxe. I když víme, že existuje indolentní forma KP, mezinárodní multicentrická randomizovaná studie přinesla první nezpochybnitelné skutečně vědecké důkazy o tom, že jestli je pacient s nádorem pouze sledovaný, je progrese do metastatického stadia, úmrtí na KP, ale i celková úmrtnost signifikantně vyšší nežli u pacientů léčených radikálně. Studie Prostate Cancer Prevention Trial ukázala, že se s KP můžeme setkat i u pacientů se zdánlivě laboratorně normální hodnotou PSA. Přesto celková hodnota PSA není nevýznamná, protože koreluje s narůstajícím rizikem výskytu KP i jeho agresivitou a může tento výskyt předpovědět. Kinetika celkové hodnoty PSA před léčbou, může předpovědět i pravděpodobnost mortality po léčbě. Celková hodnota PSA může při sledování předpovědět pravděpodobnost rizika výskytu KP v dalším životě. Zavedení screeningových metod pro detekci KP zatím není doporučováno, ale aktivní přístup k detekci tohoto onemocnění u informovaného muže nepochybný smysl má. PSA stále zůstává nejvýznamnějším markerem v diagnostice i stanovování prognózy léčby KP. Digitální rektální vyšetření prostaty je součástí běžného klinického fyzikálního vyšetření a mělo by být prováděno zcela rutinně. Pro vyslovení podezření přítomnosti karcinomu prostaty (KP) ve stadiu stále ještě lokalizovaném na prostatu, a tedy diagnózu KP v časném stádiu je toto vyšetření významné zvláště, zejména proto, že pomocí něj detekujeme často jiné nádory, než-li pomocí stanovení PSA. Přes svůj význam v běžné klinické praxi (s výjimkou urologa a chirurga) nebývá prováděno. Důvody tohoto stavu jsou několikeré: nedostatečná (zejména praktická) edukace na lékařských fakultách, nedostatek příležitosti se vyšetření naučit později v klinické praxi z důvodu neznalosti správné interpretace, nechuť a ostych jak pacienta, ale bohužel i lékaře. Cílem přednášky je seznámit posluchače s tím, jak vyšetření správně provádět, aby bylo pro pacienta co nejméně nepříjemné a aby se ho pacient neobával (zejména při potřebě pravidelného opakování vyšetření) a jak ho správně interpretovat. Při hodnocení vyšetření je třeba posuzovat: velikost, ohraničenost, elasticitu, symetričnost, bolestivý vjem, případnou rezistenci (její velikost a rozsah). Přednáška bude doplněna praktickou možností vyšetřit různé prostatické nálezy na cirkulujících modelech. Popis jednotlivých nálezů modelu sloužícího k vyšetření prostaty 1) Prostata normální velikosti, ohraničená, elastické konzistence, bez patologické rezistence. 2) Mírně zvětšená prostata s podezřelou indurací v pravém laloku prostaty ve střední části, která zasahuje laterálně a do oblasti baze prostaty. Rezistence je rozsáhlejší, ale stále ohraničená a velmi podezřelá z přítomnosti karcinomu prostaty. 3) Prostata normální velikosti s tuhým uzlíkem ve střední části pravého laloku prostaty. Možnost přítomnosti karcinomu prostaty je suspektní. 4) Symetricky zvětšená, elastická prostata se stále zachovalým mediálním žlábkem ve střední čáře. Benigní hyperplazie prostaty. 5) Prostata normální velikosti, ale asymetrická s větším pravým lalokem. Povrch je hladký, konzistence elastická, indurace minimální. Benigní prostatická hyperplazie, ale je třeba myslet i na možnost přítomnosti karcinomu prostaty. 6) Zvětšená prostata, s indurovanými a nepravidelnými oběma laloky. Mediální žlábek je zcela vymizelý. Indurace pokračuje vlevo směrem kraniálně kde není prostata ohraničená. Velmi podezřelé z pokročilého karcinomu prostaty s infiltrovaným semenným váčkem vlevo

8 Sledování je určeno pro nekomplikovanou BPH, kde symptomy pacienta příliš neobtěžují a skóre dotazníku IPSS je < 8. Nemocné sledujeme jednou ročně, symptomy, IPSS, provádíme uroflowmetrii (UFM) a sonograficky měříme postmikční reziduum. Doporučujeme režimová opatření - omezení pití na noc a před návštěvou veřejných prostranství, omezení alkoholu a kofeinu (obé působí iritativně), trénink měchýře (při senzorické urgenci), léčba obstipace. Farmakologická léčba BPH je indikovaná u nekomplikované, symptomatické a obtěžující BPH. Patří sem hlavně α-sympatolytika (α-blokátory) - alfuzosin, doxazosin, tamsulozin, terazosin a inhibitory 5-α-reduktázy - finasterid, dutasterid. Subvezikální obstrukce má složku dynamickou, danou patologickými změnami tonu hladké svaloviny prostaty, prostatické uretry a hrdla močového měchýře. Hladká svalovina v dané lokalitě je inervována hlavně sympatickým vegetativním nervstvem přes alfa- 1-receptory a α-blokátory redukují její tonus. Efekt léčby α-blokátory se dostavuje při uroflowmetrii už za 4-8 hodin a u symptomů do 8 týdnů, zlepšení IPSS u %, UFM u %. Není ujasněna celková doba podávání, většina urologů je podává dlouhodobě. Nedostaví-li se efekt do 2 měsíců, je nutno léčbu vysadit. Alfa-receptory působí bohužel i v hladké svalovině cév, čímž se vysvětluje nejčastější nežádoucí účinek poklesy krevního tlaku. Tamsulozin a částečně alfuzosin jsou někdy označovány jako uroselektivní a mají méně nežádoucích účinků. Subvezikální obstrukce má Současné možnosti léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D. kromě složky dynamické i složku statickou danou prostým zvětšením prostaty. Tu ovlivňují inhibitory 5- -α-reduktázy. Enzym 5-α-reduktáza je intracelulární enzym konvertující testosteron na dihydrotestosteron (DHT), který působí v prostatě. Inhibitory 5-α-reduktázy ovlivňují statickou složku BPH redukcí objemu prostaty. Klinický vrchol účinku se dostavuje za 6-12 měsíců. Výsledky léčby jsou následující: zmenšení objemu prostaty o 19 %, zlepšení proudu moče o 22 %, pokles PSA za rok o 50 %. Pokles PSA je nutno brát v úvahu při časné detekci karcinomu prostaty. Finasterid snižuje riziko následného operačního řešení (studie PLESS) a snižuje též riziko karcinomu prostaty (studie PCPT). Dle nových studií (SMART-1 a MTOPS) je doporučována i kombinovaná léčba obou skupin léků. Kombinovaná léčba je indikována u objemu prostaty nad 50 (30) ml a PSA > 1,5 ng/ml, přičemž alfa-lytikum lze po 6 měsících vysadit. Ve farmakoterapii se užívají také fytopreparáty, hlavně extrakty ze seronea repens, pygeum africanum a dalších rostlin. Jsou velmi oblíbené, mají minimální nežádoucí účinky. Jejich efekt ale nebyl prokázán v kvalitních klinických studiích a medicína založená na důkazech tuto léčbu odmítá. Chirurgická léčba je indikována absolutně u komplikovaná BPH (cystolitiáza, retence močová s paradoxní ischiurií, chronická močová retence se sekundárními refluktujícími megauretery a následnou renální insuficiencí, recidivující močová infekce, divertikl(-y) močového měchýře, recidivující makroskopická hematurie). Relativní indikací je symptomatická BPH nereagující Současné možnosti léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D. či špatně reagující na medikamentózní léčbu. Za standardní chirurgickou léčbu se považuje transuretrální resekce prostaty (TURP), transvezikální prostatektomie, transuretrální incize prostaty (TUIP) a transuretrální elektrovaporizace prostaty (TUEVP). Jako miniinvazivní metodiky jsou k dispozici termální techniky (HIFU, termoterapie - TUMT, TUNA), laser (HoLAP, HoLEP, ILC, PVP, VLAP) a ostatní metodiky (balonková dilatace, stenty, chemoablace). Zlatým standardem chirurgické léčby je TURP, u objemnějších prostat otevřená prostatektomie. Jejich úlohu ale nyní úspěšně přebírají laserové metodiky - PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty) a HoLEP (enukleace prostaty holmiovým laserem). U pacientů neschopných podstoupit operační řešení je nutno trvale zavést močový katétr

9 Současné možnosti léčby karcinomu prostaty (KP) as. MUDr. Vítězslav Vít Praktická aplikace programu MUDr. Otto Herber a kol. Problémem řešení KP je rozlišení karcinomů signifikantních a nesignifikantních. U nádorů v počátečních stádiích stojíme před otázkou: koho léčit a pokud ano, jak léčit: Pečlivé sledování - muži s lokalizovaným, dobře diferencovaným KP, s expektací života do 10 let, kteří se mohou časem rozhodnout pro definitivní formu terapie, muži, kteří nechtějí nebo nemohou podstoupit rizika spojená s kurativní léčbou. Radikální prostatektomie (RAPE) vč.laparoskopické a robotické má největší šanci na trvalé vyléčení KP. Cílem RAPE je odstranit prostatu s nádorem a semennýmí váčky, obnovit kontinuitu močových cest anastomosou mezi uretrou a močovým měchýřem, při zachování kontinence a snaze o zachování erektilní funkce. Radioterapie je považována za alternativu kurativního řešení. Za zlatý standard je možno považovat metodu zevního ozáření. Další možností je implantace radioaktivních částic přímo do nádoru - brachyterapie. Kryoablace - hluboké ochlazení tkáně prostaty cirkulujícím argonovým plynem pomocí perkutánně perineálně zavedených sond za transrektální ultrazvukové kontroly. Léčba pokročilého nádoru: KP je z větší části hormonálně dependentní a proto hlavní cesta léčebného ovlivnění pokročilého nádoru je androgenní deprivace (AD) Tato léčba má zpočátku velmi dobrý efekt (regrese prostaty, zlepšení klinického stavu). KP je heterogenní, proto vedle hormonálně dependentních buněk jsou přítomny také buňky hormonálně independentní, které se množí a rostou bez ohledu na AD a jsou nakonec příčinou smrti pacienta. Hormonální léčba je léčbou výhradně paliativní. KP představuje závažné onemocnění, se kterým se v klinické praxi může praktický lékař setkat velmi často. Nejdůležitějším úkolem je zvýšit kurabilitu tohoto onemocnění, což především znamená zvýšit detekci v časném stádiu. Diagnostika onemocnění prostaty v ordinaci praktického lékaře je tradiční součásti náplně jeho každodenní práce. Přesto nejsme spokojeni s diagnostikou resp. s morbiditou a mortalitou zejména u karcinomu prostaty. Právě proto vznikla před několika lety pracovní skupina expertů, kteří zkoncipovali projekt Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Cílem projektu je zvýšit zájem o uvedenou problematiku všech lékařů ale také laiků. Následně vznikly Doporučné postupy pro léčbu onemocnění prostaty, ve kterých jsou přímočará schémata diagnostiky, terapie, monitoringu a managementu praktického lékaře. Důvody, které vedou autory k tvorbě ucelenému programu jsou: třetí nejčastější příčina úmrtí mužů na zhoubný nádor v ČR incidence 15-18% včasná detekce a racionální léčba = jediná šance diseminované onemocnění nejsme dnes schopni vyléčit Přesto, že se jedná o mezioborový konsenzus, neobejdeme se bez některých problémů, zejména: ne zcela jednotný pohled na screening PSA nedostatečná informovanost veřejnosti o prospěšnosti prevence nezájem (strach) veřejnosti o včasnou detekci nádorů nedostatečný zájem ze strany MzD, (neexistence státní podpory) zdravotní pojišťovny regulují výkony a náklady Odbornou medicínskou odpovědnost z nás nikdo nesejme, a proto musíme vytvářet tlak na systémové změny. Než k nim dojde je vhodné se ve svých praxích zaměřit např. na tyto body: Identifikace nových pacientů Kolik pacientů s mikčními obtížemi diagnostikujeme sami? - Kolik pacientů s urologickou dg. diagnostikuje přímo urolog? A z těchto základních informací vyvodit svoje možnosti, které je schopna ordinace praktického lékaře individuálně ekonomicko organizačně zvládnout

10 Praktická aplikace programu MUDr. Otto Herber a kol. Doporučený postup pro léčbu onemocnění prostaty v ordinaci PL Informovaný pacient BPH, KP vyžadují přímočarou diagnostiku, terapii a monitoring. BPH vede u většiny můžu nad 50 let ke značnému zhoršení kvality života. Incidence KP v ČR se neustále zvyšuje, šance úspěšné terapie spočívá v časné detekci, obecně má smysl detekovat KP lokalizovaný na prostatu u muže s životní expektací let. Takovým přístupem lze snížit mortalitu. Role informovaného pacienta hraje v celém procesu zásadní roli. Praktická aplikace programu MUDr. Otto Herber a kol. Varovné příznaky: PSA- u muže let a PSA>2,5 s pozitivní rodinnou anamnézou pro CP let a PSA >3,5 60 a PSA >4,0 (při exspektaci života stále alespoň >10-15 let nebo i když je PSA nižší, ale pokud se za poslední 2 roky se zvýšilo o >1,5 Soubor vyšetření Karcinom prostaty Základní: Anamnéza, fyzikální vyšetření včetně vyšetření per rectum, I-PSS, moč - chem. a sed., krev - PSA, kreatinin Doplňková vyšetření: USG ledvin a močových cest PSA < 3,0 Negativní 3,0 < PSA < 10, 0 PSA > 10,0 Pozitivní PSA Karcinom prostaty BPH Prostatitida Kontrolní vyšetření cca za dva roky Doplnit fpsa Vyšetření urologem I-PSS 7 mírné příznaky I-PSS 8 ale příznaky pacienta neobtěžují I-PSS 7 mírné příznaky I-PSS 8 ale příznaky pacienta neobtěžují I-PSS 7 mírné příznaky I-PSS 8 ale příznaky pacienta neobtěžují WW: minimálně 1 krát ročně IPSS edukace psych. zklidnění poradenství neinvazivní Odeslat k urologovi invazivní fpsa/psa > 0,25 Negativní 0,14 < fpsa/psa < 0,25 fpsa/psa < 0,14 Pozitivní Kontrolní vyšetření cca za 6 měsíců viz níže Farmakoterapie viz níže 16 17

11 Praktická aplikace programu MUDr. Otto Herber a kol. Životopisy Pánevní bolesti, nejčastěji mezi lety. Etiopatogenetická rozmanitost. Mezioborová problematika. Koordinátor PL, léčbu určuje zejména urolog Základní dif. Dg. záněty venerické záněty nevenerické infekční záněty nevenerické neinfekční Prostatitida MUDr. Otto Herber Narozen 1956, studium na LF UK v Praze ukončil v roce Ve svém původním profesním zařazení praktického lékaře pracuje dosud. V postgraduálním studiu prodělal kurzy rehabilitace a fysiatrie, geriatrie, dále intenzivní medicíny (mj. také v Heidelbergu). Absolvoval řadu kurzů managementu řízení zdravotnictví. Má dvě atestace ze všeobecného lékařství. V letech byl předsedou Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a nyní je místopředsedou této odborné společnosti. Od roku 1994 je členem presidia ČLS JEP. Obor všeobecného lékařství zastupoval řadu let jako člen Vědecké rady MZ ČR a ČLK. Podílí se na projektech PHARE a WHO aplikovaných v ČR. Je členem redakční rady odborného časopisu Postgraduální medicína. Ve spolupráci s nakladatelstvím Galén je recenzentem řady odborných publikací pro všeobecné lékařství. Je spoluautorem odborných sdělení o depistáži kolorektálního karcinomu v ČR.Této problematice se věnuje i jako člen Rady pro depistáž CRCA při Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Je iniciátorem uceleného sledování aplikace vybraných statinů v primární péči. Obě poslední aktivty prezentoval na konferenci WONCA, je členem výboru projektu Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže, který probíhá ve spolupráci s ČLS JEP.V současné době je předsedou správní rady Nadačního fondu Praktik. Zároveň pracuje jako odborný asistent v Ústavu všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze. specializovaná péče dle dif. Dg. PL Koordinátor diagnostického procesu Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D. se narodil v Plzni. Promoval v roce 1991 na LF UK Plzeň - obor všeobecné lékařství, dále: 1994 specializace v oboru urologie prvního stupně IPVZ Praha 1998 specializace v oboru urologie druhého stupně IPVZ Praha 2000 ukončen doktorský studijní program na LF UK Plzeň (Ph.D.) 2002 jmenován docentem urologie na LF UK v Plzni Odborná praxe Urologická klinika LF UK a FN Plzeň - sekundární lékař 1999 Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha a IPVZ sekundární lékař dodnes Urologická klinika LF UK a FN Plzeň - přednosta Členství v odborných společnostech Česká lékařské společnost J. E. Purkyně, Česká urologická společnost, Česká sexuologická společnost, Česká onkologická společnost, European Association of Urology (EAU). Zahraniční pobyty a stáže Moskva, SSSR - II.moskevský medicínský institut (7/1989), Dept. of Urology, University Hospital of Wales, Cardiff, GB (11/1996), Mainz, Německo, Urologická klinika Univerzity J. Gutenberga (9/2001), Institut Mutualiste Montsouris, Paříž, Francie (12/2002), The Cleveland Clinic Foundation, Glickman Urological Institute, Cleveland, Ohio, USA (4/2004), Urolo-gische Klinik, Allgemeines Krankenhaus Wien, Rakousko 11/2004). Absolvoval dále celou řadu kratších odborných akcí doma i v zahraničí. Publikace Jedna videomonografie, 1 učební text, 20 kapitol v knihách, 95 odborných článků (z toho 17 v zahraniční včetně článků s IF), 82 abstrakt, 207 přednášek doma i v zahraničí

12 Životopisy Životopisy Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Narozen v Plzni, promoval v roce 1967 na Lékařské fakultě UK v Plzni sekundární lékař interní kliniky FN Plzeň, vědecký pracovník interní kliniky 1972 atestace z vnitřního lékařství I.stupně odborný asistent II interní kliniky 1976 atestace z vnitřního lékařství II. stupně 1983 obhajoba kandidátské disertační práce v oboru vnitřní lékařství na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze - Význam stanovení plazmatické reninové aktivity u některých sekundárních hypertenzí docent II. interní kliniky - docentská habilitační práce Význam imunochemického stanovení vybraných markérů v medicíně 1990 dosud člen vědecké rady LF UK v Plzni dosud profesor II interní kliniky 1994 dosud vedoucí Laboratoře pro klinické využití imunoanalýzy Univerzita Karlova v Praze - Lékařské fakulta Plzeň 1996 až 2001 přednosta II. interní kliniky LF UK Plzeň dosud vedoucí úseku imunoanalytických metod oddělení nukleární medicíny FN 1997 až dosud předseda oborové komise PGS vnitřní nemoci 2000 dosud náměstek ředitelky FN Plzeň pro vědu a výzkum Členství v mezinárodních lékařských společnostech: European group tumor marker vybrán a zvolen za člena 2001 ( člen sekce gastrointestinální, urologické a kontroly kvality), Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine (USA), Clinical Ligand Assay Society (USA), International Society for Bioluminescence and Chemiluminescence (USA), Senologic International Society ( Řecko), European Association of Nuclear Medicine, American Chemical Chemistry Society, International Association of Surgeons and Gastroenterologists, International School of Surgical Oncology vyučující. Členství v českých lékařských společnostech: Česká internistická společnost, Česká endokrinologická společnost Česká společnost nukleární medicíny - člen výboru, Česká společnost klinické biochemie, Česká společnost pro choroby pojivé tkáně a kostí, Česká společnost pro imunologii a mikrobiologii. Profesor Ondřej Topolčan absolvoval studijní pobyty v USA, SRN a SSSR. Publikační činnost: Publikoval jako autor nebo spoluautor celkem 275 vědeckých prací (5 monografií a 8 kapitol v monografiích, 58 publikací s IF, Saentific Citation Index 74), šéfredaktor časopisu Biomarkers and Enviroment, člen redakční rady časopisu Journal of Tumor Marker Oncology a časopisu Clinica chimica Acta. Přednášková činnost: 22 přednášek v zahraničí jako invited speaker, 80 přednášek nebo posterů na zahraničních sjezdech, 20 přednášek na celostátních konferencích jako invited speaker, 340 přednášek na celostátních odborných sjezdech. 5x předsedou organizačního výboru celostátní imunoanalytické konference, Člen organizačního výboru EURO- TOX, Praha 1993, Člen organizačních výborů řady konferencí pořádaných Lékařskou fakultou Plzeň, Předseda organizačního výboru Central European Conference on Human Tumor Markers (CEHTUMA). doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně biochemie Rigorózum z biochemie, PřF UJEP v Brně RNDr Průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví PGDS Farmakologie LF UP Olomouc, ukončeno vědecký titul Ph.D Habilitace v oboru klinická biochemie, 1.LF UK v Praze, jmenování docentem UK Praxe: Asistent na Katedře biochemie PřF UJEP Brno 1976 Imunoanalytická laboratoř Kliniky nukleární medicíny, FNsP Ostrava 1997 Vedoucí Imunoanalytické laboratoře KNM FNsP Ostrava Profesionální aktivity: Imunoanalytické metody stanovení biologicky významných látek (hormony, léky, tumorové markery). Řízení jakosti imunoanalytických metod. Spoluúčast při založení a fungování Referenční laboratoře pro radiosaturační analýzu MZ ČR. Konsolidace laboratorních oboru FNsP Ostrava Profesionální členství : Člen výboru Sekce imunoanalytických metod při ČSNM ČLS JEP Člen Prezidia Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ Člen výboru sekce TDM Farmakologické společnosti ČLS ( ) Kongresy s aktivní účastí: Celostátní Pracovní dny imunoanalýzy od roku 1978 Světový kongres Klinické chemie IFCC v Londýně světový kongres o TDM Cairns, Australie 1999 Světový kongres klinické chemie IFCC Florencie 1999 Světový kongres klinické chemie IFCC Orlando, USA 2005 Publikace: Řada publikací v oblasti imunoanalytických metod stanovení léků, hormonů a nádorových markerů (přes 60 citací původních prací, 60 přednášek a sděleni na celostátních a mezinárodních akcích). Adresa pracoviště: MUDr. Vítězslav Vít Datum narození: 13. dubna 1958 Národnost: česká Stav: ženatý, 2 děti Urologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, Brno LF MU, Komenského náměstí 2, Brno 20 Kvalifikace: LF MU Brno 1985 Atestace z Urologie 1989 Atestace z Klinické onkologie

13 Životopisy Pracovní zařazení: samostatně pracující lékař, vedoucí oddělení UK FN Brno vedoucí onkologické poradny UK FN Brno odborný asistent LF MU Brno člen České urologické společnosti člen České onkologické společnosti Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. narozen 15. srpna 1955 v Brně. V letech absolvoval Lékařskou fakultu UJEP. Od roku 1980 pracoval na urologické klinice FNsP Pekařská 53 nejprve jako sekundární lékař, od roku 1987 jako samostatně pracující lékař a od roku 1988 jako odborný asistent. Specializační zkoušku z urologie I. stupně složil v roce 1984, II. stupně v roce Do funkce přednosty Urologické kliniky LF MU byl po konkurzním řízení ustaven od l nejprve ve FNsP Pekařská 53, po delimitaci pracoviště do FN Brno je ve stejné funkci (potvrzen v několika konkurzních řízeních) i v této fakultní nemocnici doposud. V roce 1995 byl habilitován docentem pro obor urologie a v roce 2000 získal titul Kandidáta lékařských věd oboru chirurgie. V roce 2003 byl prezidentem ČR jmenován profesorem urologie. Absolvoval 10 odborných stáží a vzdělávacích pobytů v USA. Publikoval více než 200 prací in extenso, přednesl více než 350 přednášek na odborných fórech, jeho práce jsou citovány více než v 60 zahraničních i domácích pracích dle SCI. Předsedal odborným sekcím na mnoha kongresech a odborných setkáních doma, ale i v zahraničí (New York, Cleveland, Montreal, Sao Paolo, Bangkok, Bombaj, Janov, Amsterodam, Rhodos..) V roce 1991 (a poté v následujících volbách opakovaně) byl zvolen členem výboru České urologické společnosti, kterým je dodnes (v období jako místopředseda ČUS ČLS JEP, v období jako pokladník ČUS ČLS JEP, od roku 2005 jako předseda Revizní komise ČUS ČLS JEP). Od roku 1998 je členem katedry urologie IPVZ, Praha a členem a předsedou zkušební komise specializačních zkoušek oboru urologie. V letech členem UroOncology Group European Association of Urology a spoluautor evropských Guidelines on Prostatic Cancer. Od roku 2000 byl jmenován soudním znalcem. Je členem zkušební komise pro SZK předmětu chirurgie a členem oborové rady chirurgie při LF MU. Je členem redakční rady časopisu Česká urologie, Současná klinická praxe a ediční rady časopisu Urologie pro praxi a šéfredaktorem časopisu Urologické listy. Členství v odborných společnostech: Česká urologická společnost, Česká onkologická společnost, Česká urogynekologická společnost, European Association of Urology, American Urological Association, Societe Internationale d Urologie, World Endourological Society. MUDr. Otto Herber Doc. MUDr. Milan Hora, PhD. MUDr. Otakar Maňas Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. as. MUDr. Vítězslav Vít Sborník abstrakt přednášek Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže. Diagnostika a léčba benigní hyperplazie prostaty. Vydavatelství společností JS Partner s.r.o. JS Press 22 I. vydání, rok 2006, 24 stran Tiskárna společnosti JS Partner s.r.o. JS Print ISBN

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Benigní hyperplazie prostaty. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro praktické lékaře

Benigní hyperplazie prostaty. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro praktické lékaře Benigní hyperplazie prostaty Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro praktické lékaře Benigní hyperplazie prostaty Informace pro praktického lékaře Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Urologická klinika

Více

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová ONEMOCNĚNÍ PROSTATY Markéta Vojtová http://media.novinky.cz/613/206133 original1 e72hg.jpg Akutní prostatitida 1 Etiologie Nejčastěji ascendentně Případně lymfogenně ze zánětu v okolí (rektum) Hematogenně

Více

Léčba BPH Hora M. LF UK a FN Plzeň Urologická klinika

Léčba BPH Hora M. LF UK a FN Plzeň Urologická klinika Léčba BPH Hora M. LF UK a FN Plzeň Urologická klinika FN Plzeň, část Bory, pavilon 22 - sídlo urologické kliniky Možnosti léčby BPH Režimová opatření Sledování Farmakoterapie Operační léčba Standardní

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY

BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Benigní hyperplazie prostaty

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY

BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY Benigní hyperplazie prostaty je onemocnění vyskytující se téměř u každého druhého muže staršího 50ti let. Převládá názor, že kdyby se po 70. roce života nechali vyšetřit všichni

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro pacienty

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro pacienty Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Informace pro pacienty Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom prostaty (KP)

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Abstrakta. Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže: Co by mohl vědět praktický lékař a ostýchá se zeptat...

Abstrakta. Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže: Co by mohl vědět praktický lékař a ostýchá se zeptat... Časný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže: Co by mohl vědět praktický lékař a ostýchá se zeptat... Abstrakta www.preventio.cz 2. října 2007 Brno Dietrichštejnský palác (Zelný trh 8, Brno) 16.

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Onemocnění prostaty. - benigní hyperplázie. J. Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec

Onemocnění prostaty. - benigní hyperplázie. J. Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Onemocnění prostaty - benigní hyperplázie J. Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec OSL Liberec, 27. října 2007 Prostenal s PERFECT COMPLEXEM je unikátní kombinací tří aktivních látek v ověřených

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více