ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic"

Transkript

1 ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika nemocní plicních a tuberkulózy Oddělení klinické biochemie a hematologie 2 Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

2 Gastrin-Releasing Peptid (GRP) peptid s 27 aminokyselinami fyziologicky stimuluje uvolňování gastrinu v lidském gastrointestinálním traktu a způsobuje vasodilataci v dýchacím ústrojí u malobuněčného karcinomu plic (SCLC) byla zjištěna zvýšená exprese a uvolňování GRP

3 Progastrin-releasing Peptid extrakce GRP je náročný proces nevhodný k rutinnímu použití pro velmi krátký poločas v krvi jeho prekurzor - Progastrinreleasing Peptide (ProGRP) je stabilní může být stanoven v séru s použitím Elisa testu na rekombinantním ProGRP

4 Vlastnosti progrp fyziologicky nachází v malé koncentraci v krvi každého člověka není tumor specifický protein - nenádorové plicní choroby - jiné zhoubné nádory

5 Hodnota ProGRP v lidském séru u zdravých jedinců 2-50 pg/ml medián 20 pg/ml, 95.percentil = 35pg/ml medián u nemocných se SCLC 250 pg/ml, 95.percentil je 500 pg/ml 20% nemocných s SCLC je hodnota více jak 0x větší než u benigních plicních chorob

6 Vyšetřování progrp u nemocných na KNPT ve FN Brno Soubor nemocných s plicním onemocněním vyšetřených v roce 200 na KNPT ve FNB, Bohunice Cíl Srovnání hodnot ProGRP u skupiny nemocných s : benigním plicním onemocněním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC) malobuněčným bronchogenním karcinomem - limitovaným stádiem - extensivním stádiem

7 Metoda vyšetření ProGRP Architect progrp je chemiluminiscenční dvoukroková metoda na mikročásticích CMIA (Chemiluminiscent Microparticle ImunoAssay) Vzorek nemocného + paramagnetické mikročástice potažené protilátkami anti-progrp Vazba Pro GRP + protilátky na mikročásticích konjugát protilátek anti ProGRP + akridinium vznik reakční směs + roztoky pre Trigger a Triger chemoluminiscenční reakce Měření množství detekovatelného ProGRP (přímá úměra signálu v relativních světelných jednotkách detekovatelného optikou systému analyzátoru Architekt i Systém)

8 Procentuální zastoupení nemocných n=49 (00%) 20,8 38,3 40,9 Benigní NSCLC SCLC

9 Tabulka. Srovnání hodnot progrp dle typu onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem N Průměr Medián SCLC % - 90% Min - Max Výsledky K-W testu NSCLC <0,00 b Jiná nenádorová plicní onemocnění b b) Po transformaci dekadickým logaritmem a N Průměr Medián 0% - 90% Min - Max SCLC 57 2,9 3,0,7-4,,3-5,0 Výsledky K-W testu a NSCLC 6,6,6,4 -,8,3-2,9 b <0,00 Jiná nenádorová plicní 3,6,6,4 -,9,3-2,0 b onemocnění statistická významnost hodnocena Kruskal-Wallis testem a, b homogenní skupiny bez významných rozdílů (hodnoceno post hoc pomocí mnohonásobného porovnání metodou průměrného pořadí)

10 Obrázek. Srovnání hodnot progrp dle typu onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem b) Po transformaci dekadickým logaritmem N=57 N=6 N=3 N=57 N=6 N=3 progrp (pg/ml) a Median 25%-75% 0%-90% p < 0.00 Dekadický logaritmus progrp (pg/ml) a Median 25%-75% 0%-90% b p < 0.00 b b b 0 0 SCLC NSCLC Jiné SCLC NSCLC Jiné Onemocnění pacienta Onemocnění pacienta statistická významnost hodnocena Kruskal-Wallis testem a, b homogenní skupiny bez významných rozdílů (hodnoceno post hoc pomocí mnohonásobného porovnání metodou průměrného pořadí)

11 Tabulka 2. Srovnání hodnot NSE dle typu onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem N Průměr Medián SCLC 53 40,9 63,2 NSCLC 35 25,4 20,4 0% - 90% 3,2-305,0 0,3-54,4 Min - Max 9,6-979,0 8,2-60,4 Výsledky M-W testu < 0,00 b) Po transformaci dekadickým logaritmem N Průměr Medián 0% - 90% Min - Max Výsledky M-W testu SCLC 53,8,8, - 2,5,0-3,0 NSCLC 35,3,3,0 -,7 0,9 -,8 < 0,00 statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

12 Obrázek 2. Srovnání hodnot NSE dle typu onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem b) Po transformaci dekadickým logaritmem 400 N=53 N=35 3,0 N=53 N=35 NSE (mg/ml) Median 25%-75% 0%-90% p < 0.00 Dekadický logaritmus NSE (mg/ml) 2,5 2,0,5,0 0,5 Median 25%-75% 0%-90% p < SCLC NSCLC 0,0 SCLC NSCLC Onemocnění pacienta Onemocnění pacienta statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

13 Obrázek 3. Srovnání hodnot progrp u pacientů s SCLC dle pokročilosti onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) N Průměr Medián 0% - 90% Min - Max Výsledky M-W testu ,345 b) Po transformaci dekadickým logaritmem Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) N Průměr Medián 0% - 90% 3 3, 3,0,7-4,3,3-5,0 26 2,8 3,0,7-3,8,4-4, Min - Max Výsledky M-W testu 0,345 statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

14 Obrázek 3. Srovnání hodnot progrp u pacientů s SCLC dle pokročilosti onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem b) Po transformaci dekadickým logaritmem N=3 N=26 6 N=3 N=26 progrp (pg/ml) Median 25%-75% 0%-90% p = Dekadický logaritmus progrp (pg/ml) Median 25%-75% 0%-90% p = Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

15 Obrázek 4. Srovnání hodnot NSE u pacientů s SCLC dle pokročilosti onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) N Průměr Medián 0% - 90% ,3 77,5 2,7-737, ,3 42,8 2,0-43,0 Min - Max 9,6-979,0 9,6-305,0 Výsledky M-W testu 0,007 b) Po transformaci dekadickým logaritmem Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) N Průměr Medián 0% - 90% Min - Max 29 2,0,9,3-2,9,0-3,0 24,6,6, - 2,2,0-2,5 Výsledky M-W testu 0,007 statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

16 Obrázek 4. Srovnání hodnot NSE u pacientů s SCLC dle pokročilosti onemocnění a) Bez transformace dekadickým logaritmem b) Po transformaci dekadickým logaritmem 800 N=29 N=24 3,0 N=29 N=24 NSE (mg/ml) Median 25%-75% 0%-90% p = Dekadický logaritmus NSE (mg/ml) 2,5 2,0,5,0 0,5 Median 25%-75% 0%-90% p = ,0 Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) Extenzivní stadium (ED) Limitované stadium (LD) statistická významnost hodnocena Mann-Whitney testem

17 Obrázek 5b. Srovnání hodnot NSE a progrp dle typu onemocnění Pacienti s SCLC (N=53) Pacienti s NSCLC (N=35) 4 progrp = 65 pg/ml Spearman r = 0.4 p= progrp = 65 pg/ml Spearman r = 0.04 p= Dekadický logaritmus NSE (mg/ml) 3 2 NSE = 7 mg/ml Dekadický logaritmus NSE (mg/ml) 3 2 NSE = 7 mg/ml Dekadický logaritmus progrp (pg/ml) Dekadický logaritmus progrp (pg/ml)

18 Obrázek 8. ROC křivka pro diskriminaci mezi SCLC a NSCLC na základě progrp resp. na základě NSE ROC křivka dle progrp 0,8 Plocha pod křivkou: AUC = 0.92 (95% IS 0.86; 0.97) p<0.00 Senzitivita 0,6 0,4 0,2 progrp NSE ROC křivka dle NSE Plocha pod křivkou: AUC = 0.80 (95% IS 0.7; 0.89) p< ,2 0,4 0,6 0,8 - Specificita

19 Podíl žijících pacientů Podíl žijících pacientů Podíl žijících pacientů Obrázek 0. Doba přežití od data diagnózy dle progrp,0 Cut off: progrp = 000 pg/ml,0 Cut off: progrp = pg/ml 0,8 000 (N=28) > 000 (N=29) 0, (N=39) >2 000 (N=8) 0,6 p = 0,86 0,6 p = 0,76 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Doba od diagnózy (měsíce),0 0,8 0,6 Cut off: progrp = pg/ml (N=45) >3 000 (N=2) p = 0,003 0,4 0,2 0, Doba od diagnózy (měsíce) 0, ) P-hodnota Log-rank testu Doba od diagnózy (měsíce) Pod cut off Cut off pro progrp N Medián (95% IS) 3,0 000 pg/ml 28 měsíce (7,0; 9,0) pg/ml pg/ml 45 3,4 měsíce (9,9; 6,8) 3,9 měsíce (0,3; N Nad cut off Medián (95% IS),3 měsíce (4,; 8,5),2 měsíce (4,3; 8,) 5,3 měsíce (0,4; 0,)

20 Podíl žijících pacientů Podíl žijících pacientů Podíl žijících pacientů,0 Obrázek 2. Doba přežití od data diagnózy dle NSE,0 Cut off: NSE = 20 ng/ml Cut off: NSE = 35 ng/ml 0,8 20 (N=9) > 20 (N=44) 0,8 35 (N=5) > 35 (N=38) 0,6 p = 0,6 0,6 p = 0,077 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Doba od diagnózy (měsíce) 0, Doba od diagnózy (měsíce),0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cut off: NSE = 50 ng/ml 50 (N=9) > 50 (N=34) p = 0, Doba od diagnózy (měsíce) Pod cut off Cut off pro NSE N Medián (95% IS) 6,8 20 ng/ml 9 měsíce (9,8; 23,8) 35 ng/ml 5 ) P-hodnota Log-rank testu 50 ng/ml 9 3,9 měsíce (8,; 9,6) 3,4 měsíce (9,5; 7,4) N Nad cut off Medián (95% IS),6 měsíce (6,8; 6,4),6 měsíce (7,3; 5,9) 2,5 měsíce (8,0; 7,0)

21 NSE u malobuněčného karcinomu výhody a nevýhody korelace mezi hodnotou NSE a rozsahem onemocnění v době diagnózy korelace mezi hodnotou NSE a prognózou SCLC (DFS, OS) uváděna v některých pracích nebyla v našem souboru potvrzena častá falešná pozitivita NSE v běžné praxi Vzhledem k obsahu NSE i v červených krvinkách a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hod. od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty NSE falešně pozitivní,měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l!

22 ProGRP u malobuněčného karcinomu výhody a nevýhody vyšší senzitivita u nemocných s SCLC bez ohledu na pokročilost onemocnění zvýšená hodnota progrp u 79,9% pacientů oproti zvýšené hodnotě NSE u 57,8% s LD SCLC vyšší senzitivita v časném vzestupu při recidivě nebo progresi SCLC (sledování po ukončené léčbě) Větší stabilita progrp při pokojové teplotě, zvl. při vyšetřování ProGRP z plasmy (3-7 hod.) Omezení metody: zvýšené progrp u pacientů s renální insuficiencí musí se tedy korelovat s hladinou kreatininu

23 Význam ProGRP - závěr diagnostika SCLC (odlišení NSCLC, sekundární metastatické postižení plic) sledování efektu léčby záchyt časné recidivy nebo progrese onemocnění Při hodnotách progrp nad 3000pg/ml je i prognostickým faktorem kombinované bronchogenní karcinomy (odhalení přítomnosti neuroendokrinní složky) odlišení falešně pozitivní hodnoty NSE Kombinace pro GRP a NSE má aditivní hodnotu zvyšuje senzitivitu a specificitu v diagnostice SCLC

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Friedecký, B., Engliš, M., Franeková, J., Jabor, A., Kratochvíla, J., Schneiderka, P., Tichý, M., Zima,

Více

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 124 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 4 BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 1, 2 Miloš TICHÝ, 2 Bedřich FRIEDECKÝ, 2 Vladimír PALIČKA, 1 Jan HORÁČEK, 1

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Mikroalbuminurie. Klinická příručka Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc 2

III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc 2 Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 63 71. Suprese alternativního páru imunoglobulinu koreluje s mírou rizikovosti MGUS výrazněji nežli suprese hladin polyklonálních imunoglobulinů dílčí výsledky

Více

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. Česká urologie 2001; 3: 4-8 M. Babjuk 1, M. Koštířová 2, K. Mudra 3, S. Pecher 1, H. Smolová 1, L. Pecen 4, E. Slavkovská 1, J. Cejnarová 1, Z. Ibrahim 1, J. Dvořáček 1, L. Jarolím 1, J. Novák 1, T. Zima

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více