Ing. Jaroslav Musil. Jde o funkci, která zabrání vzájemnému překrytí hudebních značek, symbolů,...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jaroslav Musil. Jde o funkci, která zabrání vzájemnému překrytí hudebních značek, symbolů,..."

Transkript

1 1 SIBELIUS FAQ Často kladené otázky a odpovědi Ing. Jaroslav Musil Jak pracuje funkce Magnetic Layout? Jde o funkci, která zabrání vzájemnému překrytí hudebních značek, symbolů,... Pro celou partituru se zapíná/vypíná: Layout Magnetic Layout Pro daný hudební znak, objekt: Označte daný objekt, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, zvolte funkci Magnetic Layout On (pro zapnutí)/off (pro vypnutí) nebo Layout Magnetic Layout Object On/Off. Jak zobrazit 1 nad jedno taktovou pomlkou? Sibelius 6 CZ: Jděte do partu, klikněte na ikonu Party na horní liště, klikněte na ikonu Vzhled vícenásobných partů (druhá zleva dole), klikněte na záložku Rozvržení, v pravé části Vícetaktové pomlky - zatrhněte volbu Zobrazit "1" nad taktovými pomlkami. Sibelius 7: Jděte do partu, jděte do nabídky Parts Part Appearance vyberte, zda pro otevřený, aktuální nebo pro všechny party, jděte do záložky Layout zatrhněte volbu Show 1 above bar rests. Proč se nepřehrávají ornamenty? Označte notu (noty), jděte do nabídky Play, zde do Plug-Ins a zvolte Ornaments Playback. Zde zvolte, jaký ornament chcete, pak jestli horní, či dolní, nechejte zatržené: Add Symbol a klikněte na OK. Pokud nechcete, aby se případně zobrazovaly skryté MIDI příkazy, jděte do View Invisibles a odznačte Hidden Objects.

2 2 Proč přestaly fungovat některé klávesové zkratky? První možnost: Jděte do File Preferences Keyboard Shortcuts Current feature set a zde zvolte Standard Menus and Shortcuts. (Pravděpodobně tam je nastavené něco jiné) Druhá možnost: Jděte do View Panels Keyboard a na virtuální klaviatuře ověřte, zda není aktivováno tlačítko QWERTY Input. Pokud ano, deaktivujte je. Co je to Sibelius Extra Licence? Jedná se o speciální licenci pro učitele školy, která současně kupuje multilicenci (minimálně 5 licencí). Cena extra licence pro učitele je stejná, jako jedna licence multilicence, tedy mnohem levnější, než běžná licence pro učitele. Počet takových extra licencí poskytnutých škole k multilicenci je omezený a rozhoduje o tom dodavatel. Lze použít více osnov různé velikosti? Velikost osnovy s notami během partitury měnit nelze, je pro celou partituru dána jen jedna velikost a tu lze nastavit zde: Layout - Document Stup - Staff Size (např. v milimetrech). Všechny ostatní vzdálenosti se pak nastavují v mezerách (Spaces). Jsou však určité možnosti: Kromě základní velikosti osnovy je také velikost "Small", tedy v rámci partitury lze použít dvě různé velikosti osnov. Výchozí hodnota "Small" velikosti osnovy je určena zde: Appearance - House Style - Engraving Rules - Staves - Small Staff Size: 75%. Tuto hodnotu lze měnit směrem dolů i nahoru, i nad 100%, kdy potom Small Staff je vlastně větší než normální osnova. Řešení: (s možností pouze dvou různých velikostí osnov) Např. máme osnovu houslí a chceme do poloviny stránky mít jednu velikost od poloviny dolů jinou velikost. Vytvoříme (I) osnovu houslí dvakrát. Tedy máme v partituře dvě stejné osnovy houslí. V pravé dolní části okna Add or Remove Instruments (I) pro jednu z osnov houslí zatrhneme volbu Small Staff. Do poloviny stránky píšeme noty do jedné osnovy, od poloviny dolů do osnovy druhé (je třeba začít na novém řádku). Nyní označíme celou stránku (Ctrl+A) z volíme funkci Layout Hide Empty Staves. Další informace: Velikost osnovy lze měnit u každého nástroje nezávisle na jiném, ale bohužel velikost not se nezmění. Změna velikosti osnovy u určitého nástroje: Klikněte na takt požadovaného nástroje (označí se), jděte do: Home - Instruments - klikněte na malou šipku vpravo dole. Klikněte v otevřeném okně "Edit Instruments" vpravo dole na tlačítko Edit Instruments. (Potvrďte Yes) V dalším okně klikněte na Edit Staff Type a v záložce General můžete změnit velikost osnovy zvoleného nástroje pomocí parametru Gap Between Staff Lines. Bohužel velikost not zůstane původní... Jak změnit velikost not: Appearance - Engraving Rules - Notes and Tremolos:

3 3 Grace note size: velikost not melodických ozdob (keypad, druhá záložka, klávesy Appoggiatura a Acciaccatura. Cue Note Size: velikost pomocných not (Keypad, druhá záložka, klávesa vpravo dole (Cue Size) Jak odstranit tečku u noty na lince v unizonu? Sibelius pracuje tak, že pokud jsou dva hlasy unizono na lince, jsou tam dvě tečky, pokud jsou v mezeře, je tam jen jedna tečka. Trochu se to dá obejít následovně: Oddělte od sebe noty (posuňte výš, níž, jednu z nich) pak klikněte na jednu notu a stiskněte klávesu X, pak klikněte na druhou notu a stiskněte klávesu X. Pak noty opět posuňte do unizona. Jak provést změnu číslování stránek? Sibelius 6 CZ: Vytvořit Ostatní Změnit číslování stránek Schovat čísla stránek. Pokud chcete provést změnu číslování, třeba na 5. Stránce zase od 1: Vytvořit Ostatní Změnit číslování stránek Ukázat čísla stránek a zadejte 1. do políčka Nové číslo stránky. Sibelius 7: Text Numbering Page Number Change Lze kombinovat zvuky více nástrojů v jedné skladbě? Play Setup klik na malou šipku vpravo dole (Playback Devices ) klik na New. Zadejte název konfigurace, např. Roland+Sibelius. Vlevo klikněte na MIDI port, ke kterému máte připojený Roland, klikněte na tlačítko Activate. (Tento port se objeví v pravém okně). Vlevo klikněte na Sibelius Sounds a opět na tlačítko Activate (V pravém okně se objeví i Sibelius Sounds). Pokud v pravém okně je ještě něco, co tam nechcete, klikněte na to a pak klikněte na tlačítko Deactivate. Klikněte na Close v pravém dolním rohu. Nyní, když otevřete nějakou partituru nebo vytvoříte novou, je třeba zvolit konfiguraci Roland+Sibelius (tak, jak jste si ji pojmenovali). Pak je možné v Mixeru (Ctrl + Alt + M) volit jakýkoliv zvuk pro jakoukoliv notovou osnovu. Toto provedete roztažením mixeru ve svislém směru klikáním na tlačítko hřebínku v levé části mixeru (druhé shora). Pak na každé šavli mixeru můžete zvolit v horní části sadu (Roland nebo Sibelius) a pod tím konkrétní zvuk. Lze nahradit více taktovou pomlku zápisem čísel taktů? Jděte do: Appearance House Style - Engraving Rules Bar Rests Edit text Style Font Text Color Set a zvolte bílou barvu.

4 4 Pak je možné nad symbol více taktové pomlky napsat libovolný text, tedy čísla, nejlépe je použít Plain Text Pravým tlačítkem myši klikněte na papír, zvolte Text Other Staff Text Plain Text a můžete psát. Nebo můžete více taktovou pomlku smazat (Delete) a vložit jakýkoliv text nebo znak, symbol (Z). Jak vytvořit kadenci (zrušit takt) V programu Sibelius nelze zrušit takty, ty tam stále budou, protože je to program, který má za úkol i přehrávat skladbu v určitém tempu, taktu, Nicméně doporučuji vložit nepravidelný takt o potřebné délce, kterou potřebujete tedy třeba 10/1, tedy deset celých not a tím Sibelius nebude v rámci takto vytvořeného taktu nijak řešit taktové čáry, tedy ani nebude vytvářet případné ligatury a podobně. Bude tedy možné volně psát noty libovolné délky. Jak vytvořit klíč jen na prvním řádku? Označte postupně na všech osnovách, kde nechcete zobrazovat klíč a předznamenání, první takt (tedy tak, ve kterém je na začátku klíč a předznamenání). Pak jděte do Home Edit Inspector (Ctrl+Shift+I), zrušte zatržení Key Signature a Clefs. Takto je to třeba provést u všech prvních taktů všech osnov, kde nechcete klíč a předznamenání mít. Pokud budete potřebovat doplnit taktovou čáru na začátek takto upravených osnov, použijte taktovou čáru ze symbolů (Z). Také to lze vyřešit zatržením volby: Appearance Engraving Rules Barlines Barline at start of single staves Ještě se Vám může stát, že při zápisu not se po automatickém přechodu na nový řádek přesune i takt z předchozího řádku, který bude opět obsahovat klíč a předznamenání. V tomto případě by se muselo opět použít Ctrl+Shift+I nebo si řádek uzamkněte (Ctrl+Shift+L), aby se takt neposunul. Ještě mě existuje opačný způsob, tedy u všech řádků klíč a předznamenání schovat a u prvního je dosadit: Zvolte požadovaný nástroj: Home Instruments klik na malou šipku vpravo dole, vyberte nástroj, klikněte na Edit Instrument Edit Staff Type. Zde zrušte zatržení Initial Clef a Key Signature. OK. U prvního řádku na vložení klíče a posuvek použijete symboly (Z). Jak změnit takt jen u některých nástrojů? Ukážeme si to na příkladu: Máme např. skladbu v 12/8 taktu. V určitém místě skladby chceme, aby některý nástroj měl jiný takt (4/4). Protože program Sibelius skladbu přehrává, musí mu sedět doby a taky. Najdeme si první společný násobek požadovaných dvou taktů, tedy 12/8 a 4/4, což je 24/8 nebo lépe 12/4 (podělíme dvěma), šlo by taky ještě 6/2 nebo 3/1. Je lhostejné, který si zvolíme.

5 5 Např. tedy 12/4. Stiskněte 2x Esc, čímž zrušíme případné označení a režim zápisu not. Stiskneme klávesu T, v zobrazeném okně zvolíme Other (Jiné), (Sibelius 7 More Options Other), nastavíme pomocí nabídky 12/4. Klikneme na OK. Nyní máme modrý kurzor myši a tím klikneme do požadovaného místa změny taktu. Zobrazí se 12/4 u všech osnov. Stisk 2x Esc. Klik na označení taktu 12/4 (zmodrá). Stisk Ctrl+Shift+H (nebo pravým tlačítkem myši Hide or Show Hide (Skrýt nebo Odkrýt Skrýt)). Stisk 2x Esc. Taktové označení 12/4 by mělo být skryté, tedy neviditelné, pokud je trochu vidět, máte nastaveno zobrazování skrytých objektů, deaktivujte je Ctrl+Alt+H. Jdeme do nabídky Create nebo klikněte pravým tlačítkem myši na partituru (stejně tak u verze Sibelius 7) Text Other Staff Text Time Signatures (one staff only) (Vytvořit Text Texty ukotvené k osnově Taktové označení (pouze v jedné osnově)). Modrým kurzorem myši klikneme na začátek prvního taktu osnovy, kde chceme mít 4/4 takt, v místě blikajícího kurzoru napíšeme číslice 4 Enter 4. Stisk 2x Esc. Posunem myší je možné taktové označení posunout vyrovnat. Stisk 2x Esc Stiskneme klávesu Z (Symboly) a z nabídky vybereme taktovou čáru jednoduchou, klik na OK. Modrým kurzorem myši vložíme tuto taktovou čáru do míst, kde je třeba, tedy v osnově 12/8 do míst, kde chybí a v osnově 4/4 taktéž. (Výhodně lze využít kopírování označit vloženou taktovou čáru a použít Ctrl+C, Ctrl+V nebo klikat myší do nových pozic při stisknuté klávese Alt). Vložené taktové čáry lze tažením myší upravit. Stejně tak lze tažením myší upravit taktové čáry, které jsou pro všechny osnovy společné, tedy je rozdělit na samostatné taktové čáry tím, že klikneme na spodní konec a táhneme za uchopovací čtvereček nahoru. Výhodně lze také takto upravenou část v případě potřeby kopírovat dál označit a použít např. klávesu R nebo jiný způsob kopírování. Případné nežádoucí zobrazení taktů lze skrýt pomocí Ctrl+Shift+H. Návrat do původního taktu u všech osnov provedeme stisknutím T a volby původního taktu 12/8, bude platit pro všechny osnovy. A podobně, viz výše jeho skrytím Ctrl+Shift+H a zadáním taktu 12/8 pro osnovu se změněným 4/4 taktem. Jak lze změnit název nástroje? Pokud chcete upravovat názvy nástrojů v partituře nebo v partech, je možné na ně poklepat myší a přepsat, ale lépe je dělat úpravy v: Soubor Informace o partituře (File Info). Umí Sibelius 7 provádět aranžování? Vytvořte nástroje, pro které chcete aranžovat, např. housle, violu, violoncello, (klávesa I). Máte např. klavír noty, vícehlas, označte jej celý, tedy 3x klik na osnovu klavíru označí se celá osnova klavíru s vícehlasem. Stiskněte Ctrl + C. Označte takty nástrojů, do kterých chcete aranžmá provést (Shift + klik). Nyní zvolte: Note Input Arrange a vyberte kliknutím na šipku aranžovací styl je jich tam spousta, např. hned první Explode. Noty se rozepíší do vytvořených nových nástrojů.

6 6 Jak se provede průběžná změna nástroje? Průběžná změna nástroje na jiný v rámci jedné osnovy, kdy do určitého taktu hraje jeden nástroj a pak se změní na jiný, proveďte takto: Home Instruments Change Instrument Ze zobrazeného okna vyberte nástroj, který má být v daném místě použit. Jak lze převést více partitur Sibelius 7 na nižší verze? Dvakrát stiskněte Esc, čímž zrušíte případné označení nějakého objektu v partituře. Jděte do nabídky Home, zde zvolte poslední ikonu vpravo Plug-ins Zde zvolte Convert folder of scores to earlier Sibelius version. Klikněte na Select Folder V okně vyberte požadovanou složku se soubory partitur vytvořených v programu Sibelius 7, které chcete převést na verzi 6. OK. V dalším okně zvolte jinou složku, do které chcete převedené partitury pro nižší verzi programu Sibelius, uložit kliknutím na Browse. Dále zvolte Convert to Sibelius číslo nižší verze. Dále nechejte zatrženou volbu Copy scores appending sufix: _v (tímto se k převedeným souborům do názvu vloží _v a tím je poznáte, že byly převedeny na danou nižší verzi programu Sibelius. Jak lze exportovat jednotlivé party, jako audio (Sibelius 7)? Pokud chcete exportovat jednotlivé nástroje jako audio za účelem dalšího zpracování v jiném programu (Pro Tools, Cubase, ), pak můžete použít následující funkci: Máte otevřenou požadovanou partituru, Sibelius vyexportuje všechny nástroje dané partitury odděleně. Tedy každý nástroj bude exportovaný jako oddělený audio soubor. Postup: Otevřená partitura musí používat pro přehrávání virtuální nástroje, tedy Play Configuration Sibelius Sounds nebo MIDI Enhanced (nesmí používat MIDI Basic, ) Dvakrát stiskněte Esc, čímž zrušíte případné označení nějakého objektu v partituře. Jděte do nabídky Home, zde zvolte poslední ikonu vpravo Plug-ins. Zde zvolte Export Each Staff as Audio. V zobrazeném okně: Export multi-stave instruments together. tato volba způsobí, že nástroje, které používají více osnov (např. piáno, organ, ) budou exportovány tak, že všechny osnovy budou exportovány do jednoho audio souboru. POUŽIJTE TUTO VOLBU je běžnější. Export each staff separately tato volba způsobí, že nástroje, které používají více osnov (např. piáno, organ, ) budou exportovány tak, že každá jejich osnova bude exportována, jako samostatný audio soubor. File names for exported files: Untitled sem napište název skladby, např. Kočka leze dírou Staff number+staff name. zde bude uvedeno číslo (pořadí) exportované osnovy + název osnovy (nástroje, partu). Kliknutím na tuto volbu můžete použít různé jiné kombinace, ale klidně můžete nechat, tak, jak je. Klikněte na tlačítko Browse a zvolte položku, kam chcete audio soubory exportovat.

7 7 Je vhodné si ještě před touto operací nějakou složku na počítači pro tyto soubory speciálně vytvořit. Klikněte na OK provede se operace, může to chvíli trvat Pokud byste nechtěli exportovat všechny party, pak před použitím Plug-ins - Export Each Staff as Audio označte požadované osnovy partů kliknutím na osnovu a s přidrženou klávesou Ctrl označte další. Také lze v Play Mixer rozbalte jej, abyste viděli tlačítka S a M. Dvakrát klikněte na tlačítko M u těch nástrojů, které nechcete exportovat jako audio. Jak oddělit nepravidelné rytmické útvary? Označte pasáž, takt, nebo celou partituru (Ctrl+A), kde jsou zmíněné nepravidelné rytmické útvary (trioly, ). První způsob (automaticky): Sibelius 6: Stiskněte klávesu T a klikněte na Beam and Rest Groups Zde zatrhněte volbu Separate Tuplets from adjacent notes. Klikněte na OK a v dalším okně zase na OK, pro jejich zavření. Sibelius 7: Jděte do nabídky Appearance Beam Groups. Zde zatrhněte volbu Separate Tuplets from adjacent notes. Klikněte na OK. Druhý způsob (ručně): Označte notu, u které chcete změnit směr trámce, jděte do pomocné klávesnice Keypad (většinou vpravo dole) do třetí záložky (ikona trámce). Zde bude svítit pravděpodobně tlačítko s trámci na obě strany (vlevo i vpravo). Klikněte na tlačítko s trámcem na požadovanou stranu, čímž rozdělíte trámec. Jak zrušit techniku hry, výraz, Zadejte podle typu příkazu: Výraz (Ctrl+E) nebo Technika (Ctrl+T) a napište Natural. Jak se provádí transpozice partitury? Pro transpozici celé partitury si označte celou partituru (Ctrl+A) Požívá se funkce Transpose z nabídky Note Input (Sibelius7) nebo Vkládat (Sibelius 6) Jinak zkratka Shift + T. V okně si vyberete transpozici podle tóniny nebo podle intervalu. Pokud je označená celá partitura, dole v okně zatrhněte změnu předznamenání na začátku partitury. Pokud chcete transponovat jen část partitury, tuto označte, proveďte Shift + T, nebude možné zde zatrhnout změnu předznamenání na začátku, tedy proveďte transpozici a potom v místě změny tóniny vložte požadované předznamenání (K). Jak lze vložit nepravidelný takt libovolné délky? Pro nepravidelné takty používejte: Sibelius 6: Alt+B (Vytvořit Takt Další) Sibelius 7: Alt+B (Home Bars Add Add Multiple or Irregular Bars)

8 8 Postupně si vyberte noty a tím vytvořte požadovanou délku taktu, např. čtvrťová, znovu čtvrťová a pak osminová pro takt 5/8 Takto zadaný tak pak vložte do požadovaného místa partitury. Jak vrátit osnovy na papír? Pokud se nějakým způsobem dostaly notové osnovy mimo papír a nelze je vrátit zpět, pak: Asi jste omylem přetáhli osnovy ve svislém směru tak, že jejich pořadí se lišilo od základního nastavení, pak mezery mezi osnovami neodpovídaly skutečnosti na papíře a "utekly" ze stolu :-) Lze zkusit: Zmenšit velikost osnovy na minimum (2mm) a ručně chybné pořadí osnov opravit, pak srovnat osnovy a zase zvýšit velikost osnovy na původní. Jak lze nastavit velikost osnovy, stránky, okraje, pravítka? V programu Sibelius jsou všechny údaje o rozměrech v jednotkách mezera (space), tedy ve smyslu klasické mezery notové osnovy. Jediné místo, kde se nastavuje absolutní velikost v milimetrech je velikost notové osnovy (tedy 4 mezery) a od této hodnoty se odvozují právě zmíněné velikosti mezer. To místo, kde se nastavuje absolutní velikost osnovy, je Documet Setup (Ctrl+D) Staff Size. Okraje osnov a stránek jsou zde uvedeny také v mm. Staff Margins jsou vnitřní okraje osnov. Záleží, jaká máte nastavena jména osnov, zda tedy plná (Full), zkrácená (Short) nebo žádná (No). Toto se nastavuje zde: Sibelius 6: House Style Engraving Rules Instruments. Sibelius 7: Appearance - Engraving Rules Instruments. Kromě toho zde můžete nastavit, jaké názvy mají být na první stránce, na dalších stránkách a na nové části partitury. Pro detailnější vyrovnání osnov je výhodné zobrazit pravítka: View Rulers Staff Rulers (Ctrl+Alt+Shift +R) údaje jsou zobrazeny v mm. A možná i Object a Selection Rulers, pro zobrazení vzdálenosti nadpisů atp. Pokud máte nastaveny názvy viz výše, pak již si vlastní rozměry stránky provedete pomocí: Documet Setup (Ctrl+D) Page Margins (ze všech stran, jak potřebujete). Přitom změny můžete sledovat na zobrazených pravítkách. Velikost stránky: Jde li o A4 (Ctrl+D) Page Size, pak je to 210mm x 297mm Požadujete-li šířku 190mm, zbývá na levý a pravý okraj 20mm ten můžete rozdělit podle potřeby na levý a pravý Page Margins, ale ještě v závislosti na Staff Margins, podle zvolených názvů nástrojů, což může být na první a dalších stránkách různé. Tedy okraje pro osnovu je třeba brát v úvahu. Pro výšku 280mm zbývá 17mm opět lze rozdělit podle potřeby na horní a dolní okraj. Kde najdu aktivační a systémový kód Sibelius7? Nejdříve je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi programu Sibelius 7 a jeho zvuků:

9 9 Pak v počítači, kde máte nainstalovaný program Sibelius, je aktivován a všechno funguje, v nabídce Start Programy AVID Utilities AVID License Control najdete aktivační a systémové číslo nainstalovaného a aktivovaného programu Sibelius. Kde lze získat upgrade na PhotoScore nebo AudioScore? Je to zde: V místě: Select your CURRENT product and enter your Product Id : Zvolte vaši aktuální verzi. Zadejte číslo ID. Dále pak jméno a ovou adresu. V místě: Choose the upgrade you would like to order: Zvolte váš požadavek. Zde: Select how you would like your order delivered to you: Zvolte Downloadable Pak klikněte na Order. a dále si stáhněte upgrade, nainstalujte, Jak funguje automatické ukládání partitury? V programu Sibelius je možné nastavit interval automatického ukládání rozpracované partitury a to zde: Sibelius 6 CZ: Soubor Možnosti Soubory Povolit automatické ukládání. Uložit každých (10) minut lze nastavit. Sibelius 7: File Preferences Files - Auto Save Every Soubory se ukládají do složky Dokumenty, nejčastěji do Partitura Zálohování partitur, případně Automatické ukládání. Jak oživit externí MIDI klaviaturu pro psaní not? Co se děje, když připojíte MIDI klaviaturu k počítači? Pokud se ozve zvukový signál informující o jejím připojení (svrchní melodický interval), pak je MIDI klaviatura připojena k systému. Pak je třeba v programu Sibelius 7 kouknout do Note Input Input Devices: V okně by měl být řádek s nalezenou MIDI klaviaturou a úhoz na libovolnou klávesu by se měl indikovat zeleně v jinak černém políčku Test - vpravo. Pokud se neozve zvukový signál informující o připojení, pak buď nemáte nainstalovaný ovladač, nebo se špatně nainstaloval, pak je třeba jej přeinstalovat Ovládací panely správce zařízení Zvuková zařízení Ohledně připojení MIDI klaviatury k počítači jsou dvě možnosti:

10 10 Instalace ovladače dané MIDI klaviatury nepoužívat většinou starý ovladač přiložený ke klaviatuře na CD. Tedy raději jít na stránky výrobce a stáhnout aktuální ovladač pro MIDI klaviaturu pro Váš operační systém. Může se stát, že MIDI klaviatura je starší a výrobce již neposkytuje aktuální ovladače pro Váš operační systém. Pak lze použít univerzální převodník MIDI USB a pomocí něj klaviaturu k počítači připojit. Ovladač pro takový převodní je buď standardní tedy přímo z Windows nebo aktuální od výrobce převodníku. Proč nereaguje dynamika úhozu u MIDI klaviatury? Je to způsobeno tím, že některé zvuky využívají MIDI ovladač pro modulaci (modulační kolečko na klaviatuře) pro ovládání výrazu, pro realističtější výsledek a jiné používají standardní přímé ovládání sílou úhozu, kde změna tónu po stisku klávesy se již nemění např. piano. Pro dechové a smyčcové nástroje lze použít modulační kolečko klaviatury pro ovládání náběhu tónu během záznamu v reálném čase (Flexi time) a kontinuální MIDI data budou zaznamenána do dané osnovy. Individuální úhozy (velocity) budou také zaznamenány a během přehrávání interpretovány, nicméně během záznamu nebudou tyto změny slyšet, protože u těchto nástrojů má přednost již zmíněné modulační kolečko. Proč program Sibelius (7) nehraje? Tento problém může mít více řešení. Nejdříve zkontrolujte nastavení v: File - Preferences - Note Input - Editing - Play notes as you edit - zatrženo! File - Preferences - Other - When Sibelius Starts - Play music - zatrženo! Pokud je obojí v pořádku, zkontrolujte, jaký máte nastavený ovladač zvukové karty, tedy s ohledem na to, jakou zvukovou kartu používáte. Toto provedete zde: Play Setup klik na malou šipku vpravo dole - Audio Engine options - Interface (případně vyberte z nabídky správný ovladač) Důležitou roli také hraje skutečnost, jakou používáte konfiguraci zvuků pro přehrávání partitury? Tedy co máte jako aktivní zařízení v pravém okně: Play - Setup klik na malou šipku vpravo dole? Pokud nic z uvedeného nezabere, pak může pomoci vymazání složky Data aplikací pro program Sibelius. Tuto lze otevřít zadáním %appdata% v systému Windows do Start Spustit nebo Hledat. Jak lze na jednu stránku zapsat dvě skladby? Pomocí klávesy I vytvořte všechny nástroje, které chcete použít - v obou skladbách. Pak piště noty do osnov, které mají v dané skladbě být použity. Až budete hotova, označte celou partituru (Ctrl+A) a použijte funkci: Sibelius 6: Rozvržení - Skrýt prázdné osnovy nebo Ctrl+Alt+Shift+H. Sibelius 7: Layout Hide Empty Staves nebo Ctrl+Alt+Shift+H

11 11 Název skladby: Sibelius 6: Vytvořit - Text - Název skladby Sibelius 7: Klik pravým tlačítkem myši mimo osnovu (na papír), Text Title Po vytvoření jej můžete myší přesunout, kam je třeba. Osnovy si můžete tažením myší posunout, resp. odsunout, jak potřebujete. Přidržením Shift+tažení osnovy nahoru/dolů je možné posunout pouze tuto osnovu bez vlivu na další osnovy. Pokud chcete přejít na nový řádek, označte požadovanou taktovou čáru a stiskněte Enter. Pokud chcete rozdělit systém, pak označte požadovanou taktovou čáru a použijte funkci: Layout Breaks Split Sytem Chcete-li začít číslování taktů od 1 v určitém místě, pak: Text Numbering Bar Number Change a zadejte 1 (tedy číslo taktu, od kterého se má znovu začít číslovat). Podobně je to se stránkami: Text Numbering Page Number Change Ohledně názvů jednotlivých cvičení, můžete použít: Text Styles klik na šipky vpravo, vyberte Title, pak klikněte do požadovaného místa a napište název cvičení. Také lze kliknout pravým tlačítkem myši do partitury a vybrat: Text Title. S vloženým názvem lze libovolně pohybovat myši ve svislém směru. Pokud má následující cvičení jiné předznamenání nebo takt, může se stát, že se objeví upozornění na předchozím řádku, pokud je nechcete, pak: Při vkládání taktu: klávesou T, v zobrazeném okně klikněte dole na More Options v okně zvolte požadovaný takt a zrušte zatržení volby: Allow Cautionary V případě předznamenání klávesa K, More Options zvolte předznamenání a v levém dolním rohu zatrhněte Hide. Pokud chcete změnit vzdálenost not v horizontálním směru, pak: Pro celou partituru: Appearance Note Space Rule Pro dané místo: Klikněte na notu a myší ji posuňte vlevo/vpravo nebo Ctrl+Alt a šipka vlevo/vpravo Pro detailní posuv: označte notu a vyvolejte Inspector z nabídky Home. Zde pak můžete měnit parametr X. Jak lze provést změnu číslování taktů v programu Sibelius 7? Jděte do nabídky Text Numbering Bar Number Change Jak lze exportovat partituru, jako zvuk wav, MP3? Jakékoliv zmenšení velikosti výsledného souboru má určitý vliv na výslednou kvalitu zvuku.

12 12 Sibelius 6 převádí partituru na zvukový soubor CD kvality, tedy 44.1kHz/16b. Jedna minuta takového souboru zabírá asi 10MB, tedy běžnou píseň (3minuty) nelze poslat em. Jinou možnost program Sibelius 6 nemá. Sibelius 7 má možnosti nastavení kvality, nikoliv však k nižší, ale k vyšší, tedy soubor by byl ještě větší. Má možnost až 192kHz/24b. Řešením může být převod tohoto zvukového souboru na MP3. Toto lze provést v jiném programu, např. NERO vypalovací program má v sobě WaveEditor, který to umí nebo dá se běžně stáhnout z internetu jiný program zdarma. Jak napsat tzv. zátryl (za notou) Melodické ozdoby obecně: Výchozí pozice je před notou, nicméně je možné vytvořit je i za notou (pokud je to na konci taktu, vytvořte zde dočasně nějakou běžnou notu a tu pak smažte). Lze je i přesunout, nikoliv však myší, ale pomocí parametru X v hlavní nabídce pomocného okna Vlastnosti (Ctrl+Alt+P). Sibelius 7: Home Inspector nebo Ctrl+Shift+I. Lze také použít Alt+Shift+editační šipka vpravo pro větší kroky Ctrl+Alt+Shift + editační šipka vpravo. Jak editovat trylky a jiné ozdoby? Sibelius 6: Ano, je to možné a to tak, že např. vložíte trylek z linek (stiskněte L a zvolte tr------). Pak na vytvořený trylek klikněte, tedy jej označte a jděte do okna Inspektor (na horní liště druhá ikona zprava nebo Ctrl+Alt+P). V okně Inspektor jděte do záložky Přehrávání (Play) a zde v dolní části máte různé možnosti přehrávání trylku, tedy rychlost, jaký melodický krok se má tvořit (sekunda, ), zda diatonicky,... a další. Sibelius 7: Vytvořte trylek podobně. V nabídce Home otevřete Inspector a opět máte k dispozici všechny parametry. Jaké jsou možnosti barvení not v programu Sibelius? Barvení not je v programu Sibelius standardně nastaveno tak, že se zabarvují noty červeně, pokud jsou u daného nástroje mimo rozsah. Toto lze změnit zde: View - Note Colors Voice Colors - každý hlas má svou barvu, která je zobrazena, i když není nic označeno Notes Out of Range - noty mimo rozsah (výchozí nastavení) None - žádné noty se nebudou barvit Další možnosti barvení not: Note Input - Plug-ins - Boomwhacker Note Colors - standardní barvení not podle jejich jmen Note Input - Plug-ins - Color pitches - libovolné přiřazení barvy podle jmen not

13 13 Jak je možné formátovat (určit počet taktů na řádek a počet osnov na stránku) již vytvořenou partituru? Již vytvořenou partituru je možné dodatečně formátovat, tedy zadat počet taktů na řádku a počet osnov na stránce. Toto provedeme: Označte požadovanou část nebo celou partituru (Ctrl+A) Jděte do nabídky: Home - Plug-ins a zvolte Make Layout Uniform Zadejte počet taktů na řádku (bars per system) Počet osnov na stránku (systems per page) Počet osnov na první stránku (systems on first page) Klikněte na OK. Jak je možné provést, aby některé noty byly vidět, ale aby nehrály? Označte noty, které chcete vidět, ale aby nebyly přehrávány (klinutím myší, klikáním myší s přidrženou klávesou Crtl nebo pomocí filtru). Jděte do: Notation - Noteheads - Type a zvolte Silent (Alt+Shift+9) Jak je možné dodatečně vyčistit notový zápis, který byl vytvořený záznamem v reálném čase nebo importováním MIDI souboru? Pokud je notový zápis vytvořený hraním na klaviaturu v reálném čase nebo importováním z MIDI souboru, nebývá zápis příliš úhledný. Dodatečně je možné provést jeho vyčištění: Označte požadovaný takt, osnovu nebo celou partituru. Jděte do: Note Input - Renotate Performance Otevře se okno, ve kterém nastavte nejkratší notu, kterou chcete v zápisu mít, na kterou chcete zápis "kvantizovat". Také můžete zadat, zda chcete používat trioly (Triplets), dva hlasy na jednu osnovu, rozložené akordy nebo melodické ozdoby. Klikněte na OK. Jak je to s notací transponujících nástrojů? Je důležité již při vytváření nové partitury správně vybrat hudební nástroje, tedy podle jejich transpozice. Program Sibelius pak s nimi správně a podle pravidel nakládá. V partituře je výchozí nastavení takové, že transponující nástroje se notují a zobrazují, jako jiné, netransponující nástroje (v C-hlase). Toto je možné změnit naráz pro všechny transponující nástroje aktivací funkce: Home - Instruments - Transposing Score V partech je výchozí nastavení takové, které odpovídá transponujícímu nástroji. Toto lze vypnout v daném partu deaktivací funkce: Home - Instruments - Transposing Score

14 14 Jak a jaké obrázky (fotografie) je možné vkládat do programu Sibelius 7? Program Sibelius 7 má mnoho vylepšení v případě vkládání a úprav obrázků. Vložení obrázku: Notation - Graphics Otevře se okno, ve kterém je možné vyhledat obrázek (fotografii) ve vašem počítači, který chcete do partitury vložit. Možné formáty: *.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.svg, *.tif, *.tiff Podobně, jako v případě vytváření jiných objektů v partituře, obrázek se vloží do označeného místa nebo pokud není nic označeno, kliknete myší do místa, kam chcete obrázek vložit. Vložený obrázek je možné tažením myší přemísťovat a nebo upravovat jeho velikost. Dále je možné upravovat označený obrázek pomocí funkce: Notation - Graphics - Adjust Color (kulatá barevná ikona) nebo lze upravit jeho orientaci: Notation - Graphics - Flip Jaké verze programu Sibelius jsou určeny pro školy (instituce) a jaké pro učitele? Pro učitele jsou určeny jednotlivé licence, tato licence může být instalována na dva počítače, které využívá jeden uživatel (učitel) a nepoběží v daném okamžiku současně. Např. stolní a přenosný počítač pana učitele. Konkrétní položka: Sibelius 7 pro učitele Pro školy (instituce) je určena výhodná multilicence, která je od pěti licencí dál. Lze instalovat pouze na zakoupený počet počítačů, tedy např. pětilicence je pro pět počítačů. Konkrétní položka: Sibelius 7 multilicence pro školy Škola může koupit také jen jednu licenci, ale v tom případě ji musí aktivovat na nějakého učitele, registraci je pak již možné provést na školu. V obou případech je nutné provést úvodní aktivaci, kde je třeba prokázat, že se jedná o učitele/školu. Potvrzení je nejlépe oskenovat a uploadovat při aktivaci, kde k tomu budete vyzváni. Po úspěšné aktivaci bude teprve zasláno trvalé sériové číslo. Kde je možné v systému Mac OS najít preference pro program Sibelius? Složka Preferences je v Mac OS X schována zde: Users / <uživatel> / Library / Application Support / Avid / Sibelius 7 V Mac OS X 10.6 a starším je přístup přímo. V Mac OS X 10.7 a novějším je do složky User / Library přístup následující: - Spusťte Finder

15 15 - v menu vyberte Go - stiskněte Option/Alt - v seznamu menu Go se zobrazí Library - klikněte na Library - dále pokračujte v cestě: Application Support / Avid / Sibelius 7 Jinak obecně se doporučuje Preferences přejmenovat. Poznamenat si datum dne, kdy se Preferences měnily. Pak je kdykoliv přístup ke starším Preferences, pokud potřebujete vykopírovat třeba starší klávesové zkratky nebo jiné nastavení ze starých Preferences do nových. Jak je možné odstranit akordové hmaty (diagramy) u akordových značek? Jestli již jsou akordové značky s hmaty zapsané, tak je všechny označte (nejlépe a nejrychleji pomocí filtru) Pak jděte do nabídky: Pro Sibelius 6: Upravit - Akordové značky a hmaty - Přidat/Odebrat Akordový hmat. (Edit - Chord symbol - Add/Remove Chord Diagram) Pro Sibelius 7: Text - Chord Symbols - Add/Remove - Add/Remove Chord Diagram Pokud budete psát novou partituru a nebudete chtít, aby se akordové hmaty u kytary zobrazovaly, jděte do: Pro Sibelius 6: Předvolby - Pravidla notace - Akordové značky - v horní části klikněte na volbu Ukázat pouze značku. (House Style - Engraving rules - Chord Symbols - Chord text only) Pro Sibelius 7: Appearance - Engraving Rules - Chord Symbols - Chord text only Skenovací program PhotoScore při skenování nebo rozpoznávání PDF souboru nerozpoznává české znaky ve zpěvním textu. V programu PhoroScore jděte do - File - Preferences - Reading - Advanced. Zde klikněte na More Online. Přejdete na internetovou stránku, kde klikněte na Czech. Dejte uložit do složky, kde je instalován program PhotoScore, konkrétně: C:\Program Files\Neuratron PhotoScore...\Resources\iDRS Po opětovném spuštění programu PhotoScore jděte do File - Preferences - Reading - Advanced a zde v sekci Language zvolte Czech. Při novém oskenování nebo načtení PDF již bude čeština rozpoznána. Jak lze v programu Sibelius 7 automaticky vytvořit akordy na základě analýzy partitury? V programu Sibelius 7 lze pro automatické vytvoření akordických značek podle analýzy partitury použít pomocný prográmek - Plug-in: Označte partituru (Ctrl+A) Text - Plug-ins - Add Chord Symbols Volby: Add Chord Symbols: at the start of every bar - akordový symbol na začátek každého taktu every - lze zvolit rytmické členění

16 16 Notation options: Insert chord at every specified possition - akord na každou specifickou pozici Only insert chord symbol if the root note has changed - jen když byla změněna základní nota akordu Only insert chord symbol if the chord name has changed - jen když byl změněn název akordu Put the chord symbols on the following staf - volba osnovy, ke které se mají akordy zapsat Jak lze automaticky rozepsat v programu Sibelius 7 akordové značky? K rozepsání akordových značek do notových osnov piana nebo kytary lze pomocí pomocného prográmku - Plug-in: Označte osnovu (3x k rychlý klik na osnovu) nebo celou partituru (Ctrl+A) Text - Plug-ins - Chord Symbols - Realize Chord Symbols V otevřeném okně lze zvolit: New instrument - jaký nástroj se má vytvořit Chord style - jakým stylem se mají akordy rozepsat Staff - které akordy se mají rozepsat Klik na OK Jak lze rychle převést partituru nebo jen její část do jiného programu, jako grafiku (obrázek)? Otevřete si současně program Sibelius 7 a program (např. Microsoft Word), do kterého chcete noty jako grafiku převést. V programu Sibelius 7 klikněte na Home - Select Graphic Kurzor myši se změní na křížek. Tažením myší označte požadovanou část partitury, kterou chcete převést do jiného programu. Stiskněte Ctrl+C Přejděte do jiného programu (např. Word) klikněte do požadovaného místa a stiskněte Ctrl+V Jak lze v programu Sibelius 7 vložit prázdnou stránku? Vložení prázdné stránky v programu Sibelius 7: Označte kliknutím poslední taktovou čáru na stránce, za kterou chcete vložit prázdnou stránku. Layout - Breaks - Special Page Break nebo Crtl+Shift+Enter V otevřeném okně lze zvolit: Number of blank pages - počet vkládaných prázdných stránek Music restarts on next left-hand page - osnovy začnou na další levé stránce Music restarts on next right-hand page - osnovy začnou na další pravé stránce New margins - nové (jiné) okraje nové stránky Sibelius výukové programy Groovy Music nelze spustit v operačních systémech Windows Vista a Windows 7. Programy Sibelius Groovy Music je třeba spustit v jiném režimu kompatibility: Klikněte na Start vlevo dole na ploše počítače Klikněte na Počítač

17 17 Jděte do: C:\Program Files\Sibelius Software\Groovy Shapes ( nebo Groovy Jungle nebo Groovy City) Klikněte pravým tlačítkem myši na spouštěcí soubor daného programu a zvolte Vlastnosti z otevřené nabídky Zvolte záložku Kompatibilita Spustit program v režimu zvolte Windows NT 4.0, pokud nebude fungovat, zvolte Windows XP Klikněte na OK. Spusťte program z nabídky Start Jak lze vyrovnat noty v osnově, kde se používá více hlasů? Při použití více hlasů (více různě rytmicky členěných melodií) v jedné osnově se může stát, že noty nejsou vyrovnány pod sebou. Lze vyzkoušet funkci prohození hlasů: Označit takt(y) s problémovým vyrovnáním, použít funkci: Note Input - Voices - Swap a zvolit vhodnou záměnu hlasů. Případně podle potřeby otočit smysl nožiček pomocí klávesy X Složitěji, ale vždy úspěšně, lze vyrovnání provést pomocí parametru X v okně Inspector (Ctrl+Shift+I v Sibelius 7, Ctrl+Alt+P v Sibelius nižších) Jak lze detailně posunout vytvořený objekt v partituře? Detailní posuv objektů v partituře: Pomocí okna Inspector: Označit objekt (notu, pomlku, ) Okno Inspector: Ctrl+Shift+I v Sibelius 7, Ctrl+Alt+P v Sibelius nižších Změnou parametru X, případně Y lze posouvat označený objekt Pomocí klávesnice počítače: Noty, pomlky: Označit notu, pomlku Jemný posun pomocí Shift+Alt+šipka vlevo nebo vpravo Hrubý posun pomocí Ctrl+Shift+Alt+šipka vlevo nebo vpravo Ostatní objekty: Označit objekt Jemný posun pomocí klávesy šipka vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů Hrubý posun pomocí Ctrl klávesy šipka vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů Jaké jsou možnosti různého přehrávání partitury v repeticích, např. jinak poprvé a jinak podruhé? Pro nastavení různého přehrávání not i jiných hudebních značek v repeticích slouží pomocné okno Inspector (Ctrl+Shift+I v Sibelius 7 nebo Ctrl+Alt+P v Sibelius nižších) Označte objekt, který se má v různých repeticích jinak přehrávat (noty, takt, více taktů, značka dynamiky, techniky,linkové znaky...) otevřete okno Inspector (Ctrl+Shift+I v Sibelius 7 nebo Ctrl+Alt+P v Sibelius nižších) a zatrhněte Playback (Přehrávání)- z volby 1 až 8, při kterém opakování se má označený objekt přehrávat. Výchozí nastavení je pro všechny repetice, zvolte které jsou požadovány. Příklad:

18 18 U daného taktu v repetici vytvořit pomocí Ctrl+E a klik pravým tlačítkem na výběr z nabídky znak p (piano) a ve stejném místě znak f (forte). Klik na p a v okně Inspector zatrhnout pouze 1. Klik na f a v okně Inspector zatrhnout pouze 2. Nyní se při prvním opakování bude hrát p (piano) a při druhém f (forte). Jak lze převést všechny party partitury na samostatné audio soubory? Převod partů dané partitury na jednotlivé audio soubory lze provést pomocí Plug-in: Home - Plug-ins - Batch Processing - Export Each Staff as Audio Volby: Export multi-stave instruments together - export nástrojů s více osnovami (piano,...), jako jeden audio soubor Export each staff separately - každá osnova bude exportována zvlášť Názvy se vytvoří automaticky Klik na OK Jakým způsobem lze exportovat partituru jako audio (zvukový) soubor? Vytvořenou partituru lze exportovat jako audio, zvukový soubor typu.wav, který lze později v jiném programu vypálit na zvukové CD nebo převést na MP3. Program Sibelius sám nemá funkci pro vypálení CD, ani možnost přímého převodu na MP3. Aby bylo možné převést partituru na zvukový soubor, musí být přehrávána virtuálními nástroji, tedy nejlépe těmi, které byly dodány spolu s programem Sibelius (Play - Setup - Configuration - Sibelius 7 Sounds). Lze využít i jiné virtuální nástroje, ale v žádném případě nebude možné vytvořit audio soubor, pokud je partitura přehrávání zvuky ze zvukové karty počítače (General MIDI Basic, Microsoft GS Wavetable Synth) nebo externím klávesovým nástrojem. Před vlastním exportem lze v Mixeru (Play - Setup - Mixer nebo Ctrl+Alt+M) nastavit u jednotlivých hudebních nástrojů úrovně hlasitosti, panoramu, Reverb, Chorus nebo také zcela změnit zvuk pro daný nástroj. Tak, jak bude partitura přehrávána, tak bude exportována, tedy např. když bude aktivní metronom (click), bude v audio souboru také slyšet. Vlastní převod na audio soubor: File - Export Audio Nastavit Configuration, nejlépe Sibelius 7 Sounds Export from Start (od začátku) Export from playback line position (od místa kurzoru přehrávání) Bit Depth: 16bit Sample Rate: 44.1.kHz Klik na Export Zvolte jméno a místo pro uložení zvukového souboru Skenovací program PhotoScore Ultimate nečte PDF soubory, hlásí chybu... Problém způsobuje česká diakritika v uživatelském účtu vašeho počítače. Tento problém řeší přiložený soubor.

19 19 Stáhněte si tento soubor, rozbalte jej a zkopírujte do: C:\Program Files\Neuratron PhotoScore Ultimate Nahraďte jím stávající soubor. V partituře vytvořená v české verzi programu Sibelius 6 a otevřené v programu Sibelius 7 nepracují správně některé funkce (Ctrl+E)... Problém je ve vlastních stylech české verze, tedy postup k řešení: Jděte do nabídky: Appearance House Style Import Zvolte jakýkoliv styl, např. Standard Opus (Times) Klikněte dole na OK. Nyní zkuste Ctrl+E, klik pravým tlačítkem myši na blikající kurzor...nabídka se již zobrazí. Je možné v programu Sibelius 7 převést partituru na formát PDF? Program Sibelius 7 má již vlastní převodník, tedy není třeba instalovat PDF Creator. Postup: File Export PDF Export score only jen partitura Export score and parts partitura a party, jako samostatné soubory Export parts only (separate files) jen party, jako samostatné soubory Export parts only (one file) jen party, jako jeden soubory Export one part only jen jeden vybraný part Klik na Export Je možné v programu Sibelius 7 použít určitou funkci na více partitur najednou? Ano, je to možné, tato funkce je dostupná i v nižších verzích programu Sibelius, jako Plug-Ins. Jedná se o funkce: Převod celé složky partitur na MIDI, XML, do jiných verzí Sibelius, na grafiku atd. V programu Sibelius 7: Home Plug-ins Batch Processing V nižších verzích: Plug-Ins - Dávkové zpracování (Batch Processing) Kde lze v programu Sibelius 7 převést danou partituru na audio soubor, pro případné další vypálení na zvukové CD nebo převod na MP3? Partituru, které je přehrávána virtuálními hudebními nástroji je možné převést na audio soubor a později vypálit na hudební CD nebo převést na MP3. Postup: File Export Audio Configuration nastavení zvuků pro přehrávání partitury Export from start exportování od začátku partitury Export from playback line position export od místa aktuální pozice přehrávání, od

20 20 kurzoru Size and Duration nastavení parametrů audio souboru Klik na Export Filename (Název souboru) název audio souboru Volba cílové složky Klik na OK V programu Sibelius 7 nefungují zkratky Ctrl+2 (duola), Ctrl+3 (triola),... při použití české klávesnice. Je třeba přepnout na anglickou klávesnici. Výrobce slibuje nápravu s další aktualizací programu Sibelius 7. Kde je možné v programu Sibelius 7 zobrazit nebo skrýt pomocná okna, panely? Nabídka View Panels, zde lze zatrhnout (zobrazení) nebo zrušit (skrytí) zatržení požadovaného okna. Kde lze v programu Sibelius vyhledat ukázkové skladby? Ukázkové skladby a spousta dalších zajímavých výukových materiálů je k dispozici zde: Sibelius 7: File Teaching Worksheet Creator Teaching and Learning Materials klik na Next, Next, (Chvíli počkejte než se načtou materiály, poprvé to může trvat déle), Choose From: 03 Selected Repertoire, Next a zde si již vyberte požadované ukázky repertoáru Sibelius 6 CZ: Soubor - Vytvořit pracovní list - Výukové a studijní materiály - klik na Další, Další, (Chvíli počkejte než se načtou materiály, poprvé to může trvat déle), Výběr z: 03 Selected Repertoire, Další a zde si již vyberte požadované ukázky repertoáru Kde jsou k dispozici pomocné prográmky Plug-ins v programu Sibelius 7? Všechny dostupné Plug-ins pro Sibelius 7 jsou k dispozici. Je pravdou, že některé tam již nejsou jako Plug-ins, protože jejich funkce jsou již zařazeny jako běžné funkce programu Sibelius 7, které najdete ve standardní nabídce. Každá záložka má svoje Plug-ins v pravé části lišty. Tedy konkrétně Home, Note Input, Text, Play a Review. Jak je možné v programu Sibelius vytvořit vlastní notovou osnovu - s vlastním nástrojovým obsazením? V principu je to stejné, jako u předchozích verzí programu Sibelius. Buď si vyberete z nabídky předvoleb osnov, kterou upravíte podle svých požadavků nebo pokud vám nic nevyhovuje, zvolte prázdnou stránku (Blank) a v dalším kroku v části vpravo postupně zadejte vše, co potřebujete, včetně Change Instruments zde si vyberete požadované nástroje (osnovy), jejich pořadí, Pokud chcete vytvořit vlastní předvolenou partituru o určitém obsazení, můžete ji vytvořit poprvé a prázdnou si ji uložte pod nějakým názvem (vzor, výchozí, ) a vždy ji můžete opakovaně, jako výchozí použít. Když do ní začnete psát, pak je třeba ji uložit pod jiným názvem File Save As, abyste si nepřepsali vytvořený vzor.

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Zdravím Vás. Tento dokument je určen především začínajícím uživatelům. Seznámím Vás zde postupně s instalací, nastavením, principem ovládání

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 2 Zoner Photo Studio 8 základní uživatelská příručka Zoner Photo Studio 8 Základní uživatelská příručka Software: 1994 2005 ZONER software, s. r. o. Dokumentace: 2001 2005

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele Autoři Mgr. Jiří Grambal RNDr. Oldřich Sedláček Mgr. Eva Nesibová Grafická úprava Mgr. Jiří Grambal Mgr. Eva Nesibová Jazyková korektura

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

DipTrace. Tutoriál. DipTrace 2.0 tutoriál (CZ)

DipTrace. Tutoriál. DipTrace 2.0 tutoriál (CZ) DipTrace Tutoriál 1 Obsah I Návrh jednoduchého zapojení a DPS...6 1 Volba velikosti listu schématu a umístění názvů...7 2 Konfigurace knihoven...11 3 Návrh zapojení multivibrátoru...12 4 Konverze na DPS...28

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW áudified Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW Uživatelský manuál Poznámka: Do verze 2.1 byly názvy součástí SCENEFLOW SCENE Audio Server verze Express verze Classic Colosseum Audio Console Server Basic

Více