Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008 pod č. 296/08, 324/08 až 328/08, 341/08, 345/08, 349/08, 351/08, 353/08, 355/08 až 362/08, 372/08, 373/08. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 2. - bez usnesení Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 378/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/ snížení výdajů na opravy kanalizačních zařízení v majetku města a zvýšení výdajů na čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města 3a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy kanalizačních zařízení v majetku města a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města. Usn. RM č. 379/08 Rozpočtové opatření č. 51/ zvýšení výdajů na opravu chodníků v Nádražní ulici v úseku Hornická - Moříčovská a snížení výdajů na čištění a zimní údržbu města 3b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu chodníků v Nádražní ulici v úseku Hornická - Mořičovská a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na čištění a zimní údržbu města. Usn. RM č. 380/08 Rozpočtové opatření č. 52/ zvýšení výdajů na Program finanční podpory bytové výstavby ve městě pro rok 2008 z Fondu rozvoje bydlení 3c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč převodem z Fondu rozvoje bydlení - ÚZ 2 do rozpočtu města pro rok 2008 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení - ÚZ 2. Usn. RM č. 381/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 4/ snížení výdajů na Zámecký park a klášter - údržba a dosadby zeleně a zvýšení výdajů na elektrickou energii - pro provoz závlahového systému v Zámeckém parku 3d) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 4/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Zámecký park a klášter - údržba a dosadby zeleně a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na elektrickou energii - pro provoz závlahového systému v Zámeckém parku. Usn. RM č. 382/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 5/ snížení výdajů na veřejné osvětlení - výměny stožárů a zařazení výdajů na veřejné osvětlení - výměny stožárů - projektová dokumentace

2 3e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 5/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na veřejné osvětlení - výměny stožárů a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na veřejné osvětlení - výměny stožárů - projektová dokumentace. Usn. RM č. 383/08 Rozpočtové opatření č. 53/ zvýšení výdajů na elektrickou energii na hřbitově a snížení výdajů na čištění a zimní údržbu města 3f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na elektrickou energii na hřbitově a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na čištění a zimní údržbu města. Usn. RM č. 384/08 Rozpočtové opatření č. 54/ snížení a zvýšení výdajů v rozpočtu Mateřské školy Masarykova 1195 v Ostrově pro rok g) RM schvaluje rozpočtové opatření č.54/2008: Snížení výdajů v rozpočtu Mateřské školy Masarykova 1195 v Ostrově pro rok 2008 o ,-- Kč na ostatní náklady a zvýšení výdajů v rozpočtu Mateřské školy Masarykova 1195 v Ostrově pro rok 2008 o ,-- Kč na odpisy. Usn. RM č. 385/08 Rozpočtové opatření č. 55/ zvýšení výdajů v rozpočtu města na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ Májová 3h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2008 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ Májová. Usn. RM č. 386/08 Rozpočtové opatření č. 56/ zařazení výdajů do rozpočtu města na opravy a údržbu Hotelové ubytovny s ubytovacími jednotkami č.p.612 v Krušnohorské ulici v Ostrově 3i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2008 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na opravy a údržbu Hotelové ubytovny s ubytovacími jednotkami č.p.612 v Krušnohorské ulici v Ostrově. Usn. RM č. 387/08 Rozpočtové opatření č. 57/ snížení výdajů na rekonstrukci Domu kultury - střechy, lávka a zvýšení výdajů na projekt centrálního stravování včetně střechy ZŠ Masarykova 3j) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na rekonstrukci Domu kultury - střechy, lávka a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projekt centrálního stravování včetně střechy ZŠ Masarykova. Usn. RM č. 388/08 Rozpočtové opatření č. 58/ snížení výdajů na cestovní ruch - propagaci, informace a služby a zařazení výdajů na podíl partnera s městem Wunsiedel v projektu Euregio - Zelené dny k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.58/2008:

3 Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na propagační materiál a drobné suvenýry, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákup služeb pro propagaci a prezentaci města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na podíl partnera s městem Wunsiedel v projektu Euregio - Zelené dny Usn. RM č. 389/08 Rozpočtové opatření č. 59/ zvýšení příjmů a výdajů v rozpočtu OSMM - Bytové hospodářství - RK REBA 3l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.59/2008: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč u poskytování služeb (zúčtovatelné) u bytového hospodářství ve správě RK a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) u bytového hospodářství ve správě RK. Řešení pohledávek (stav ) 4. - bez usnesení Usn. RM č. 390/08 Žádost ZŠ Májová o změnu investičního plánu pro rok 2008 a čerpání z rezervního fondu 5. RM souhlasí se změnou investičního plánu ZŠ Májová Ostrov - v roce 2008 nákup interaktivní tabule. Usn. RM č. 391/08 5. RM souhlasí s čerpáním z investičního fondu ZŠ Májová Ostrov na nákup interaktivní tabule ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 392/08 5. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu ZŠ Májová na nákup 30 ks židlí ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 393/08 Priority rozvoje sociálních služeb města Ostrov 6. RM doporučuje ZM schválit priority města Ostrov v oblasti sociálních služeb Usn. RM č. 394/08 6. RM schvaluje řídící a pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb města Ostrov bezúplatné používání znaku města Ostrov na informačních dokumentech o komunitním plánování sociálních služeb Usn. RM č. 395/08 Valná hromada společnosti Kabel Ostrov spol. s r. o. 7. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. za rok 2007, a to v tomto rozsahu (v tis. Kč): Pasiva celkem: Aktiva celkem: Výkony a prodej zboží:

4 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží: Provozní výsledek hospodaření: 29 Výsledek hospodaření za běžnou činnost: -117 Výsledek hospodaření před zdaněním: -128 Daň z příjmů splatná: -11 Daň z příjmů odložená: 0 Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění): -117 Usn. RM č. 396/08 7. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady schvaluje návrh jednatele společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. na vypořádání hospodářského výsledku (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2007 ve výši ,67 Kč takto: a. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 0,00 Kč b. příděl do fondu ve výši 0,00 Kč c. podíl na zisku se jedinému společníkovi nevyplácí d. ztráta společnosti ve výši ,67 Kč se vyrovná z účtu 428 nerozdělený zisk minulých let" Usn. RM č. 397/08 7. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady schvaluje vyplacení nenárokové složky odměny jednatele za rok 2007 jednateli Jaromíru Šostokovi ve výši uvedené v zápise. Usn. RM č. 398/08 7. RM pověřuje starostu Města Ostrova Bc. Jana Bureše podpisem písemných vyhotovení rozhodnutí jediného společníka společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení 132 odst. 1 věta druhá zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 399/08 7. RM ukládá jednateli KABEL OSTROV, s.r.o. předložit na jednání RM dne plán digitalizace kabelové televize ve střednědobém horizontu. Pronájmy Usn. RM č. 400/08 a) Odsouhlasení výsledku výběrového řízení na obsazení NP v čp po zesnulém MUDr. Sopkovi 8a) RM v souladu s ujednáním č úplného znění zřizovací listiny ze dne vypůjčitele objektu čp. 766, tzn. Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okr. Karlovy Vary, souhlasí s výsledkem výběrového řízení na obsazení nebytových prostor v čp. 766 ze dne , jehož vítězem se stal pan Oldřich Jansa, IČ: Usn. RM č. 401/08 b) Pronájem p. p. č. 35/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 8b) RM schvaluje pronájem p.p.č. 35/2 o výměře 108 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří paní Kateřině Domalípové za cenu 3,56 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 402/08 c) Uzavření nájemních smluv na pozemky dotčené přípravou projektů v rámci výzvy č. 2 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období ",

5 které nejsou ve vlastnictví Města Ostrov 8c) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s podnikem Povodí Ohře s.p. na pronájem části p.p.č. 2664/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří ve vlastnictví ČR o výměře 5 m 2 za cenu 12,--Kč/m 2 /rok za účelem realizace stavby výústního objektu kanalizace odpadní dešťové vody ze střechy sociálního zařízení a zpevněných ploch areálu Dětské letní scény a práva užívání tohoto pozemku pro tuto stavbu na dobu určitou do Usn. RM č. 403/08 8c) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s podnikem Povodí Ohře s.p. na pronájem části p.p.č. 2664/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří ve vlastnictví ČR o výměře 6 m 2 za cenu 12,--Kč/m 2 /rok za účelem realizace stavby výústního objektu kanalizace odpadní dešťové vody ze zpevněných ploch rekonstruované komunikace v Klášterní ulici a práva užívání této části pozemku na tuto stavbu na dobu určitou do Usn. RM č. 404/08 8c) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a pronájem části p.p.č. 2678/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří s vlastníkem ŠKODA HOLDING a.s. o výměře 102 m 2 za cenu 7,--Kč/m 2 /rok za účelem realizace stavby komunikace přechodu a přejezdu přes vlečku dle PD Ostrov-propojka ulic Nádražní a Dukelských hrdinů"a práva užívání části pozemku na tuto stavbu na dobu určitou minimálně do Usn. RM č. 405/08 d) Pronájem části p.p.č 466 o výměře cca 206 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 8d) RM schvaluje pronájem části p.p.č 466 o výměře cca 206 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, panu Petru Poberežníkovi, za účelem zahrádkářského využití a přístupu ke garáži za nájemné ve výši 2,37 Kč/m 2 /rok. Usn. RM č. 406/08 e) Pronájem části p.p.č. 466 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 8e) RM schvaluje pronájem části p.p.č 466 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, panu Františku Kaňkovi, za účelem zahrádkářského využití a přístupu ke garáži za nájemné ve výši 2,37 Kč/m 2 /rok. Usn. RM č. 407/08 f) Změna nájemce p.p.č. 185 v k.ú. Ostrov nad Ohří 8f) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 185 v k.ú. Ostrov nad Ohří o výměře 182 m 2 s dosavadním nájemcem, panem Václavem Šrámkem dohodou k a zároveň schvaluje pronájem tohoto pozemku panu Radku Lorencovi, budoucímu vlastníku malé vodní elektrárny umístěné na řece Bystřici v Zámeckém parku v Ostrově a to na dobu určitou do za nájemné stanovené Nájemní smlouvou reg.č a dodatky č. 1, 2 a 3 navýšené o inflaci ve sledovaném období tj 18,95 Kč/m 2 /rok. Usn. RM č. 408/08 g) Pronájem p.p.č. 2818/6 v k.ú. Ostrov nad Ohří 8g) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2818/6 o výměře m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří s vlastníkem, ČR ve správě LČR, s.p., na dobu určitou nejméně 5-ti let, za nájemné ve výši 8,- Kč/m 2 /rok. Usn. RM č. 409/08 h) Pronájem p.p.č. 372 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

6 8h) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 372 o výměře m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří s vlastníkem, ČR ve zprávě LČR, s.p., na dobu určitou nejméně 5-ti let, za nájemné ve výši 1,- Kč/m 2 /rok. Usn. RM č. 410/08 Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období Usn. RM č. 411/08 VZ Výstavba propojky ulic S. K. Neumanna - Vančurova" - výběr zhotovitel 10. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku Výstavba propojky ulic S. K. Neumanna - Vančurova" uchazeči KANOV spol. s r.o., Závodní 196, Karlovy Vary za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 412/08 VZ"Parkoviště v Masarykově ulici (úsek Hlavní - Májová) - 2. etapa" - výběr zhotovitele 11. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku Parkoviště v Masarykově ulici (úsek Hlavní - Májová) - 2. etapa" uchazeči TIMA-CS, spol. s r.o., Krušnohorská 792, Ostrov za nabídkovou cenu ,93 Kč vč. DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 413/08 VZ Průmyslová zóna Ostrov 2. etapa, 1. část - výstavba inženýrských sítí" - výběr zhotovitele 12. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku Průmyslová zóna Ostrov 2. etapa 1. část - výstavba inženýrských sítí" uchazeči NEDVĚD stavební, spol. s r. o., Hlavní 714, Ostrov za nabídkovou cenu ,60 Kč vč. DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 414/08 VŘ - Dokončení městského dopravního okruhu-propojení páteřních ulic ( U Nemocnice) - TDO 13. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a přiděluje veřejnou zakázku na technický dozor objednatele stavby Dokončení městského dopravního okruhu - propojení páteřních ulic Krušnohorská, Lidická, Hlavní, Lesní (U Nemocnice) včetně inženýrských sítí, chodníků, zeleně a cyklostezek" právnickou osobu ONKO spol. s r. o., Kolová - Háje 59, Karlovy Vary za nabídkovou cenu ,- Kč včetně DPH. Informace starosty Usn. RM č. 415/08 Veřejná zakázka (jednací řízení bez uveřejnění) - výběr zhotovitele stavby: Oprava zastřešení levé terasy MŠ Krušnohorská 766, Ostrov." 14a) RM přiděluje veřejnou zakázku Oprava zastřešení levé terasy MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

7 uchazeči Jiří Holeček, Hájek 34, Ostrov, za nabídkovou cenu , 65 Kč (včetně 19% DPH) Usn. RM č. 416/08 Veřejná zakázka (jednací řízení bez uveřejnění) - výběr zhotovitele stavby: Rekonstrukce šatnového systému ZŠ Májová 997, Ostrov." 14b) RM přiděluje veřejnou zakázku Rekonstrukce šatnového systému ZŠ Májová 997, Ostrov" uchazeči Kecip s.r.o., Průmyslová 16, Klášterec nad Ohří, za nabídkovou cenu ,00 Kč (včetně 19% DPH) Usn. RM č. 417/08 Odvolání a jmenování člena Komise majetku města 14c) RM odvolává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), pana Ing. Václava Hanzla z funkce člena Komise majetku města na jeho vlastní žádost a jmenuje pana Ing. Miloslava Hocka do funkce člena Komise majetku města. Usn. RM č. 418/08 Změna podmínek smlouvy nájemní a budoucí kupní k pozemku č. 2048/4, 2170/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří v PZO pro firmu KVTISK s.r.o. 14d) RM schvaluje smlouvu nájemní a smlouvu budoucí kupní k pozemku č. 2048/4, 2170/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří s firmou KVTISK s.r.o. s provedenými změnami dle přílohy č. 2 tohoto návrhu. Usn. RM č. 419/08 Žádost Sdružení Krušné hory - západ o souhlas s podáním žádosti o dotaci 14e) RM doporučuje schválit ZM podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa: 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti, na projekt: Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory - západ" v celkové výši 4,9 mil. Kč (výše dotace činí 92,5 %), kterou podává Sdružení Krušné hory - západ, jehož je město Ostrov členem. Usn. RM č. 420/08 14e) RM doporučuje schválit ZM způsob zajištění financování projektu Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory - západ", v celkové výši 4,9 mil. Kč formou úvěru, který uzavře Sdružení Krušné hory - západ a doporučuje ZM schválit vlastní spoluúčast města, v případě realizace projektu, na úhradu úroků z úvěru ve výši 4,6 % a to, ze získané částky pro město Ostrov, která by měla činit ,-- Kč. Usn. RM č. 421/08 Partnerství v projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov 14f) RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu "Centrum technického vzdělávání Ostrov" mezi Městem Ostrov a Střední průmyslovou školou Ostrov dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 422/08 14f) RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o partnerství na projektu "Centrum technického vzdělávání Ostrov" mezi Městem Ostrov a Střední průmyslovou školou Ostrov. Usn. RM č. 423/08 Veřejná zakázka malého rozsahu Přesun 4 000m3 zeminy z průmyslové zóny D na úložiště popílku" 14g) RM souhlasí s přidělením veřejné zakázky Přesun m 3 zeminy z průmyslové zóny D na úložiště popílku" firmě AŠ-ET, spol. s r.o., Žilinská 216, Praha, za cenu ,- Kč, vč. 19% DPH.

8 Usn. RM č. 424/08 Centrální řešení stravování na ZŠ v Ostrově - snížení vysoutěžené ceny 14h) RM souhlasí se snížením vysoutěžené ceny ze smlouvy o dílo č na stavbu Centrální řešení stravování na ZŠ v Ostrově" o cenu dodávky technologického zařízení provozovatelem stravování (Eurest spol. s r. o.) ve výši ,-Kč včetně 19% DPH dle smlouvy č čl Cena stavby po snížení bude ,- Kč včetně 19% DPH. Zprávy z komisí bez usnesení Bc. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta města

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více