Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení"

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2008 od 15 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Ostrově Program: 1. Slib strážníků 2. Kontrola plnění usnesení ZM 3. Rozpočtová opatření 4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění 6. Petice občanů města Ostrova proti variantě výstavby propojky ulic Dukelských hrdinů Nádražní 7. Žádost o prominutí smluvní pokuty KV RESTAV s.r.o. 8. Prodeje a) Finanční náhrada zahrádkářům osady č. 60 za souhlas s likvidací staveb a RO č. 156/2008 b) Nákup p.p.č. 916/12, 916/13 a 916/14 v k.ú. Ostrov nad Ohří c) Prodej pozemků pro výstavbu v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka společnosti OXES, s.r.o. d) Prodej p.p.č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří a bezúplatný převod stavby obslužné komunikace do vlastnictví Města Ostrov e) Ukončení platnosti Smlouvy budoucí kupní s firmou IMMOPRO, s.r.o. 9. Souhlas s pořízením nových změn ÚPM Ostrov - k.ú. Kfely 10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 1. bez usnesení Slib strážníků Usn. ZM č. 231/08 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 206/07, z roku 2008 pod č. 90/08, 163/08, 167/08 až 199/08, 201/08 až 211/08, 221/08, 222/08. Usn. ZM č. 232/08 Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č. 140/ snížení výdajů na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ a zvýšení výdajů na navýšení příspěvku města na vybavení tříd pro ZŠ Masarykova, ZŠ Májová a ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ 1

2 3a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 140/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J. V.Myslbeka a MŠ, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na navýšení příspěvku města na vybavení tříd pro ZŠ Masarykova, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na navýšení příspěvku města na vybavení tříd pro ZŠ Májová a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na navýšení příspěvku města na vybavení tříd pro ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ. Usn. ZM č. 233/08 Rozpočtové opatření č. 142/2008 zařazení příjmů do rozpočtu města ze systémové dotace ze státního rozpočtu na projekt Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek ( zámeckého areálu a areálu kláštera ) v historické části města Ostrova a z dotace ze strukturálních fondů EU na projekt Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek ( zámeckého areálu a areálu kláštera ) v historické části města Ostrova a snížení financování z Fondu budoucnosti a z Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu města 3b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č.142/2008: Zařazení příjmů ve výši 1.251,-- Kč do rozpočtu města pro rok 2008 ze systémové dotace ze státního rozpočtu na projekt Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova ( pod ÚZ ), zařazení příjmů ve výši ,-- Kč do rozpočtu města pro rok 2008 z dotace ze strukturálních fondů EU na projekt Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova (pod ÚZ 17778), snížení financování z Fondu budoucnosti (pod ÚZ 4) o ,--Kč a snížení financování z Fondu rezerv a rozvoje o ,--Kč. Usn. ZM č. 234/08 3b) ZM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši ,-- Kč z Fondu rezerv a rozvoje do Fondu budoucnosti ( pod ÚZ 4). Usn. ZM č. 235/08 Rozpočtové opatření č. 143/ snížení výdajů na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ a zařazení výdajů na neinvestiční dotaci na vybavení nové třídy mateřské školy v Základní škole J.V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov 3c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na jednorázovou dotaci na přestavby úpravy ve škole vybavení šaten v Základní škole J. V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč jako neinvestiční dotaci na vybavení nové třídy mateřské školy v Základní škole J. V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov. Usn. ZM č. 236/08 Rozpočtové opatření č. 148/ snížení výdajů na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ a zvýšení výdajů na příspěvek na provozní náklady v klášteře pro Dům kultury Ostrov 3d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na jednorázovou dotaci 2

3 na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na příspěvek na provozní náklady v klášteře pro Dům kultury Ostrov. Usn. ZM č. 237/08 Rozpočtové opatření č. 149/2008 snížení výdajů na rekonstrukci chodníku - Jáchymovská ul. - zastávka a zvýšení výdajů v rozpočtu města na opravu střechy čp ul. U Nemocnice včetně projektové dokumentace a technického dozoru investora 3e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 149/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na rekonstrukci chodníku - Jáchymovská ul. - zastávka a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu střechy čp ul. U Nemocnice včetně projektové dokumentace a technického dozoru investora. Usn. ZM č. 238/08 Rozpočtové opatření č. 151/ zařazení a snížení výdajů v souvislosti s realizací projektu Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného komplexu barokních památek v historické části města Ostrov - vedení oddělené evidence výdajů souvisejících s projektem v Zámeckém parku a v areálu kláštera 3f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 151/2008: Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na správu Zámeckého parku a areálu kláštera, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Zámecký park a klášter údržba a dosadby zeleně, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na správu Zámeckého parku a areálu kláštera pod ÚZ 3, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Zámecký park a klášter údržba a dosadby zeleně pod ÚZ 3, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na správu Zámeckého parku a areálu kláštera pod ÚZ 334, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Zámecký park a klášter údržba a dosadby zeleně pod ÚZ 334, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na rozvojovou údržbu zeleně v Zámeckém parku pro sledování udržitelnosti projektu Historický Ostrov, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na rozvojovou údržbu zeleně v Zámeckém parku, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na elektrickou energii pro provoz závlahového systému v Zámeckém parku pro sledování udržitelnosti projektu Historický Ostrov, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na elektrickou energii pro provoz závlahového systému v Zámeckém parku, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na provoz mobilního WC v Zámeckém parku pro sledování výdajů na udržitelnost projektu Historický Ostrov a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na provoz mobilního WC v Zámeckém parku. 3

4 Usn. ZM č. 239/08 Rozpočtové opatření č. 158/2008 snížení výdajů na propojku ulic S. K. Neumanna - Vančurova a zvýšení výdajů v rozpočtu města na projekt centrálního stravování - elektrický kompenzační rozvaděč 3g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 158/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na propojku ulic S. K. Neumanna - Vančurova a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projekt centrálního stravování - elektrický kompenzační rozvaděč. Usn. ZM č. 240/08 Rozpočtové opatření č. 159/2008 zařazení výdajů do rozpočtu města na digitalizaci kabelové televize v Ostrově a zvýšení příjmů v rozpočtu města z podílu na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob 3h) ZM schvaluje rozpočtové opatření č.159/2008: Zařazení výdajů ve výši ,-- Kč do rozpočtu města pro rok 2008 na digitalizaci kabelové televize v Ostrově a zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z podílu na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob. Usn. ZM č. 241/08 Rozpočtové opatření č. 160/2008 zvýšení příjmů a výdajů u poskytování zúčtovatelných služeb - vodné a stočné u RK IKON 3i) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 160/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z poskytování služeb (zúčtovatelných) vodné a stočné a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákupy energií a služeb (zúčtovatelných) vodné a stočné u RK IKON. Usn. ZM č. 242/08 Rozpočtové opatření č. 162/ snížení výdajů na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ, zvýšení výdajů na opravy a údržbu v ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ, zvýšení výdajů na opravu elektrorozvodů a modernizaci osvětlovací techniky v tělocvičně-jih v ZŠ Masarykova, zvýšení výdajů na opravu osvětlovací techniky a elektrorozvodů v MŠ Halasova a zvýšení výdajů na opravy a údržbu v ZUŠ Masarykova 717 3j) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na jednorázovou dotaci na přestavby - úpravy ve škole - vybavení šaten v ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu elektrorozvodů a modernizaci osvětlovací techniky v tělocvičně - jih v ZŠ Masarykova, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu osvětlovací techniky a elektrorozvodů v MŠ Halasova a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v ZUŠ Masarykova 717. Usn. ZM č. 243/08 Rozpočtové opatření č. 163/ zvýšení příjmů z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k a zařazení výdajů na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené zaměstnance v r za ZŠ Klínovecká 3k) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 163/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k a zařazení výdajů 4

5 do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené zaměstnance v r za ZŠ Klínovecká. Usn. ZM č. 244/08 Rozpočtové opatření č. 166/2008 snížení výdajů na přípravu rozvojových projektů - projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení ( Regenerace městského prostoru) a zařazení výdajů na projektovou dokumentaci pro sportoviště pro netradiční sporty při MDDM projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC) 3l) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na přípravu rozvojových projektů - projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (Regenerace městského prostoru) a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na projektovou dokumentaci pro sportoviště pro netradiční sporty při MDDM projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC). Usn. ZM č. 245/08 Rozpočtové opatření č. 167/2008 snížení výdajů na nákupy ostatních služeb související s přípravou rozvojových projektů, snížení výdajů na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, přípravu rozvojových projektů a zařazení výdajů na projekt Historický Ostrov II. ( HO II. ) projektová dokumentace - Ostrov, Jáchymovská ulice, změna dopravního řešení u zámku a Paláce princů, na projektovou dokumentaci pro Palác princů - Městskou knihovnu Ostrov, na výdaje na výběrová řízení inženýrskou činnost při organizaci výběrových řízení a na studii proveditelnosti HO II., zařazení výdajů na projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC ) - výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby a zařazení výdajů na projektovou dokumentaci, studie proveditelnosti a inženýrskou činnost při organizaci výběrových řízení 3m) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákupy ostatních služeb související s přípravou rozvojových projektů, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, příprava rozvojových projektů, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projekty revitalizace areálu bývalé JITONY, ZŠ J.V.Myslbeka rozšíření a integrace a využití zámeckých budov, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na projektovou dokumentaci - Ostrov, Jáchymovská ulice, změna dopravního řešení u zámku a Paláce princů pro projekt Historický Ostrov II., zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na projektovou dokumentaci pro Palác princů - Městská knihovna Ostrov - pro projekt Historický Ostrov II., zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na výdaje na výběrová řízení - inženýrskou činnost při organizaci výběrových řízení pro projekt Historický Ostrov II., zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na studii proveditelnosti projektu Historický Ostrov II., zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby pro projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC ), 5

6 zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na výběrová řízení inženýrskou činnost při organizaci výběrových řízení pro projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC ) a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projektovou dokumentaci studii proveditelnosti včetně žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas ( RIPKAVC ). Usn. ZM č. 246/08 Rozpočtové opatření č. 168/2008 snížení výdajů na přípravu rozvojových projektů - projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení ( Regenerace městského prostoru) a zařazení výdajů na projektovou dokumentaci pro úpravu křižovatky ulic Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů - projekt Historický Ostrov II. 3n) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 168/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na přípravu rozvojových projektů - projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení ( Regenerace městského prostoru) a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na projektovou dokumentaci pro úpravu křižovatky ulic Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů - projekt Historický Ostrov II. Usn. ZM č. 247/08 Rozpočtové opatření č. 169/2008 snížení běžných výdajů na DHDM - tiskárny - náhrada tiskáren a zvýšení kapitálových výdajů na nákup síťové tiskárny pro odbory majetku města a správy majetku města 3o) ZM schvaluje rozpočtové opatření č.169/2008: Snížení běžných výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na DHDM - tiskárny - náhrada tiskáren a zvýšení kapitálových výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákup síťové tiskárny pro odbory majetku města a správy majetku města. Usn. ZM č. 248/08 Rozpočtové opatření č. 170/ zvýšení příjmů u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů na právní služby 3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 170/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na právní služby (včetně soudních poplatků - byty spravované RK). Usn. ZM č. 249/08 Rozpočtové opatření č. 171/2008 zvýšení výdajů v rozpočtu města na parkoviště v Masarykově ulici (úsek Hlavní Májová) 2. etapa, snížení výdajů na propojku ulic S. K. Neumanna Vančurova, snížení výdajů na výstavbu inženýrských sítí a komunikací v Průmyslové zóně Ostrov 2.etapa a zvýšení příjmů v rozpočtu města z podílu na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob 3q) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z podílu na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí a komunikací v Průmyslové zóně Ostrov 2.etapa a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na parkoviště v Masarykově ulici (úsek Hlavní Májová) 2. etapa. 6

7 Usn. ZM č. 250/08 Rozpočtové opatření č. 172/2008 snížení výdajů na parkoviště u hřbitova realizace a zvýšení výdajů v rozpočtu města na projekt centrálního stravování, včetně střechy ZŠ Masarykova 3r) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 172/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na parkoviště u hřbitova - realizace a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projekt centrálního stravování, včetně střechy ZŠ Masarykova. Usn. ZM č. 251/08 Rozpočtové opatření č. 173/ zvýšení příjmů z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k a zvýšení výdajů na provozní náklady spojené s realizací centrálního systému školního stravování v období září prosinec s) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 173/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na provozní náklady spojené s realizací centrálního systému školního stravování v období září prosinec Usn. ZM č. 252/08 Rozpočtové opatření č. 177/2008 snížení výdajů na projektovou dokumentaci pro sportoviště pro netradiční sporty při MDDM projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas (RIPKAVC) a zařazení výdajů na nákup služeb projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas (RIPKAVC) 3t) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 177/2008: Snížení kapitálových výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na projektovou dokumentaci pro sportoviště pro netradiční sporty při MDDM projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas (RIPKAVC) a zařazení běžných výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na nákup služeb projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas (RIPKAVC). Usn. ZM č. 253/08 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 4. ZM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení na nájemném ve výši ,- Kč panu Ivo Piskačovi, který vznikl v souvislosti s užíváním bytu v Ostrově, Šafaříkova 680/10. Usn. ZM č. 254/08 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění 5. ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění, a to na základě průzkumu a objektivně zjištěného výskytu hlodavců s rizikem ohrožení zdraví lidí, provedeného Odborem životního prostředí Městského úřadu Ostrov. Usn. ZM č. 255/08 Petice občanů města Ostrova proti variantě výstavby propojky ulic Dukelských hrdinů Nádražní 6. ZM schvaluje znění odpovědi na Petici občanů města Ostrova proti variantě výstavby propojky ulic Dukelských hrdinů Nádražní ze dne bez usnesení Žádost o prominutí smluvní pokuty KV RESTAV s.r.o. 7

8 Prodeje Usn. ZM č. 256/08 a) Finanční náhrada zahrádkářům osady č. 60 za souhlas s likvidací staveb a RO č. 156/2008 8a) ZM schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši ,- Kč těm zahrádkářům osady č. 60 Za Feronou, umístěné na p. p. č. 904/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, kteří měli k datu vypovězení podnájemní smlouvy uzavřenu podnájemní smlouvu s Českým zahrádkářským svazem Ostrov nebo nájemní smlouvu s městem Ostrov, s podmínkou, že vlastník staveb nacházejících se na podnajatém nebo pronajatém pozemku podepíše do Smlouvu o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku a o následném vyklizení vymezené části pozemku. Usn. ZM č. 257/08 8a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č.156/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč u úroků z účtů a vkladů města a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na finanční příspěvek zahrádkářům osady č. 60 za souhlas s odstraněním staveb nacházejících se na zahrádkách dotčených stavbou Výstavba propojky z ulice Severní do Jáchymovské. Usn. ZM č. 258/08 b) Nákup p.p.č. 916/12, 916/13 a 916/14 v k.ú. Ostrov nad Ohří 8b) ZM schvaluje nákup p.p.č. 916/12 o výměře 148 m 2, p.p.č. 916/13 o výměře 245 m 2 a p.p.č. 916/14 o výměře 11 m 2, včetně příslušenství, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 500,- Kč/m 2. Náklady spojené s prodejem uhradí strana kupující, tj. Město Ostrov. Daň z převodu nemovitostí uhradí dle vlastnického vztahu strana prodávající, tj. pan Michal Bureš, manželé Michal a Alena Burešovi a manželé Pavel a Ivana Černíkovi. Usn. ZM č. 259/08 c) Prodej pozemků pro výstavbu v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka společnosti OXES, s.r.o. 8c) ZM schvaluje prodej celých nebo částí pozemků vymezených ve zveřejněném záměru s podmínkami ze dne firmě OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady, pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice vlečka v Ostrově za cenu 120 Kč/m 2. Usn. ZM č. 260/08 8c) ZM schvaluje bezúplatný převod zkolaudovaných stavebních objektů komunikací, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně, rozvodů kabelové televize, dětského hříště zrealizovaných v rámci celkové zástavby území Regulačního plánu Jáchymovská ulice vlečka v rozsahu zveřejněného záměru a podmínek z vlastnictví firmy OXES, s.r.o. do vlastnictví Města Ostrov. Usn. ZM č. 261/08 8c) ZM schvaluje Smlouvu nájemní a smlouvu budoucí kupní dle přílohy č. 1 návrhu s firmou OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2, Vinohrady, IČ: na prodej celých nebo částí pozemků, vymezených ve zveřejněném záměru s podmínkami ze dne pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově. Usn. ZM č. 262/08 d) Prodej p.p.č. 2077/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří a bezúplatný převod stavby obslužné komunikace do vlastnictví Města Ostrov 8d) ZM ruší své usnesení č. 65/2006 8

9 Usn. ZM č. 263/08 8d) ZM schvaluje prodej částí p.p.č. 2077/1 o výměře cca m 2 a cca 900 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Martinu Starému, za účelem budoucí výstavby objektů prodejny a servisu motocyklů, dle podmínek specifikovaných ve vyjádření ORÚP ze dne , za cenu 180,- Kč/m 2 plus náklady spojené s prodejem. Vlastní prodej realizovat ve dvou etapách, každou část samostatně, vždy až po kolaudaci předmětných staveb na jednotlivých částech pozemku. Usn. ZM č. 264/08 8d) ZM schvaluje převod stavby části obslužné komunikace, vybudované dle specifikace panem Martinem Starým současně s výstavbou objektů prodejny a servisu motocyklů, jejichž realizace bude probíhat na p.p.č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří a to bezúplatnou formou do vlastnictví Města Ostrov. Usn. ZM č. 265/08 e) Ukončení platnosti Smlouvy budoucí kupní s firmou IMMOPRO, s.r.o. 8e) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 o ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č ze dne ke dni s firmou IMMOPRO, s.r.o., IČ: , se sídlem Slovenská 2136, Sokolov s tím, že bude firmě IMMOPRO s.r.o. vrácena částka ,-- Kč. Usn. ZM č. 266/08 Souhlas s pořízením nových změn ÚPM Ostrov - k. ú. Kfely 9. ZM nesouhlasí se zahájením pořízení změny Územního plánu města Ostrov v k. ú. Kfely u Ostrova, týkající se změny funkčního využití části rozvojové plochy občanského vybavení na území s funkčním využitím Bč v areálu bývalé těžebny ve Kfelích dle předložených návrhů. 10. bez usnesení Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Ing. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta města 9

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Datum konání: 20. března 2008 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 43/08 - Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Program: 1.Kontrola plnění usnesení

Program: 1.Kontrola plnění usnesení Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. června 2014 od 15:00 hod. ve společenském sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 22. března 2007 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 28/07 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

2. Rozpočtová opatření. 2b. Rozpočtové opatření č. 111/2014 OMS přesun finančních prostředků z FRR na PD na

2. Rozpočtová opatření. 2b. Rozpočtové opatření č. 111/2014 OMS přesun finančních prostředků z FRR na PD na Město Ostrov Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 10. září 2014 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou.

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou. Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 17. června 2015 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 13. června 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 14.11.2016 Usnesení č. 419 /16-444 /16 419/16 Volba návrhové komise 420/16 Schválení programu 421/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

MĚSTO ŢATEC USNESENÍ. ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne

MĚSTO ŢATEC USNESENÍ. ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne MĚSTO ŢATEC USNESENÍ ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne 8.9.2011 Usnesení č. 116 /11-154 /11 116/11 Volba návrhové komise 117/11 Schválení programu 118/11 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více