Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek"

Transkript

1 Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Jana Punčochářová Šárka Růžičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Odpovědi na dotazy členů RM 3. Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby Ostrov, Zadní Klínovecká rekonstrukce komunikace OI na stůl 4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 5. Vydání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka - ORÚP 6. Schválení nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let ORÚP 7. Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p , ul. Hlavní, Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám - ORÚP 8. Projekt Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa - schválení podání žádosti o dotaci z Cíle III. - ORÚP 9. Přehled podaných žádostí o dotaci a poskytnutých dotací za období ORÚP 10. VZ - Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby OSMM 11. Pronájmy - OMM a) Vyhlášení výsledků Výběrového řízení č. 3 Ostrov východ 12. Prodeje - OMM a) Prodej p. p. č. 427/1 k. ú. Maroltov b) Prodej objektu č. p. 197, st. p. č. 341, části p. p. č. 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 13. Finanční dotace na přeložení části vodovodního řádu v ZO č OMM 14. Uplatnění restitučního nároku na vrácení zemědělských nemovitostí v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova OMM 15. Žádost MDDM o souhlas s přijetím daru - OKSVS 16. Žádosti o výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol - OKSVS 17. Mimořádné odměny ředitelům MŠ a ZŠ, úprava platu ředitele OKSVS 18. Založení akciové společnosti Komunální odpadová společnost a.s. 19. Program 5. řádného zasedání ZM 20. Informace starosty 21. Zprávy z komisí Účast: Všichni vedoucí k bodům 1 a 2 Vedoucí OI k bodu 3 Vedoucí OF k bodu 4 1

2 Vedoucí ORÚP k bodům 5 až 9 Vedoucí OSMM k bodu 10 Vedoucí OMM k bodům 11 až 14 Vedoucí OKSVS k bodům 15 až 17 Usn. RM č. 739/10 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 357/10, 434/10, 548/10, 554/10, 565/10, 621/10, 624/10 až 628/10, 641/10, 642/10, 649/10, 650/10, 653/10 až 655/10, 689/10, 691/10, 695/10, 696/10, 698/10 až 701/10, 704/10 až 707/10, 710/10, 715/10 až 731/10. Usn. RM č. 740/10 1. RM ruší usnesení RM č. 669/10 a 670/10. Usn. RM č. 741/10 1. RM doporučuje ZM schválit znění Rámcové smlouvy o spolupráci uzavírané mezi městy Ostrov a Jáchymov na akci Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov. Usn. RM č. 742/10 1. RM doporučuje ZM schválit znění Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů uzavírané mezi městy Ostrov a Jáchymov na akci Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov 2. bez usnesení. Odpovědi na dotazy členů RM 3. - neprojednáváno Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby Ostrov, Zadní Klínovecká rekonstrukce komunikace Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 743/10 Rozpočtové opatření č. 101/2010 OSMM převod finančních prostředků na opravy vozovek a kanalizačních zařízení 4a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 101/2010: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 450 tis. Kč na likvidaci lávky pro pěší přes trať ČD Nádražní Moříčovská, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 300 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech a zvyšují se výdaje o 150 tis. Kč na opravy kanalizačních zařízení v majetku města. Usn. RM č. 744/10 Rozpočtové opatření č. 102/2010 OSMM převod finančních prostředků na úhradu vodoprávní dokumentace rybníků 4b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2010: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 90 tis. Kč na opravy hrází rybníků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 90 tis. Kč na vodoprávní dokumentaci na rybníky. Usn. RM č. 745/10 Rozpočtové opatření č. 103/2010 OSMM převod finančních prostředků na opravu střechy Brigádnická ulice čp c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2010: 2

3 Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 30 tis. Kč na opravy a udržování nebytových domů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 30 tis. Kč na opravu střechy Brigádnická ulice čp Usn. RM č. 746/10 Rozpočtové opatření č. 104/2010 OMM převod finančních prostředků na nákup kolků a nájemné za pozemky 4d) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 104/2010: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města o 50 tis. Kč na nákup pozemků, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města o 40 tis. Kč na nájemné za pozemky a zvyšují se výdaje o 10 tis. Kč na nákup kolků. Usn. RM č. 747/10 Rozpočtové opatření č. 105/2010 OMM převod finančních prostředků na pojištění nových projektů 4e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2010: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města o 29 tis. Kč na pojištění majetku města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města ve výši 29 tis. Kč na pojištění nových projektů. Usn. RM č. 748/10 Rozpočtové opatření č. 107/2010 OKSVS přesun prostředků na platy zaměstnanců a pojistném 4f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 107/2010: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o ,00 Kč na platy zaměstnanců, zvyšují se výdaje o 98 tis. Kč na sociální pojištění, zvyšují se výdaje o 34 tis. na zdravotní pojištění, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy u projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas o ,00 Kč na platy zaměstnanců, o 98 tis. Kč na sociální pojištění a o 34 tis. Kč na zdravotní pojištění. Usn. RM č. 749/10 Rozpočtové opatření č. 108/2010 OSMM přesun finančních prostředků u MŠ, ZŠ a ZUŠ Ostrov na opravy 4g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 108/2010, které obsahuje několik rozpočtových změn: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 99 tis. Kč na dokončení opravy svislé hydroizolace spodní stavby v MŠ Krušnohorská, - zvyšují se výdaje o 306 tis. Kč na modernizaci sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, včetně PD u MŠ Palackého, - zařazují se výdaje ve výši 110 tis. Kč na úpravu povrchu komunikace v levé části areálu školy ZŠ Májová, - zvyšují se výdaje o 30 tis. Kč na opravy a údržbu zařízení výdejny a vývařovny Eurest, - zvyšují se výdaje o 120 tis. Kč na opravy a údržbu v ZŠ Májová, - zvyšují se výdaje o 10 tis. Kč na opravy a údržbu bazénu v ZŠ Masarykova, - zvyšují se výdaje o 106 tis. Kč na opravy a údržbu v Základní umělecké škole Masarykova 717, - zvyšují se výdaje o 26 tis. Kč na opravy stavebních výplní v Základní umělecké škole Masarykova 1165 a snižují se výdaje o 807 tis. Kč na dokončení opravy svislé hydroizolace spodní stavby objektu MŠ Halasova. Usn. RM č. 750/10 Rozpočtové opatření č. 109/2010 OKSVS DK příspěvek na provoz na páru a ohřev vody 4h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 109/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 100 tis. Kč pro Dům kultury na příspěvek na provoz. 3

4 Usn. RM č. 751/10 Rozpočtové opatření č. 110/2010 OKSVS DK Ostrov finanční prostředky na páru a ohřev 4i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2010 Snižují se náklady v rozpočtu Domu kultury Ostrov pro rok 2010 o 10 tis. Kč na řádku elektrická energie, snižují se náklady o 40 tis. Kč na řádku plyn a zvyšují se náklady v rozpočtu Domu kultury Ostrov pro rok 2010 o 50 tis. Kč na ohřev vody a páry. Usn. RM č. 752/10 Vydání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka 5. RM doporučuje ZM v souladu s 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vydat Změnu č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka formou opatření obecné povahy. Usn. RM č. 753/10 5. RM ukládá odboru RÚP předložit Zastupitelstvu města materiál týkající se vydání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka. Usn. RM č. 754/10 Schválení nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let RM doporučuje ZM schválit nový Program regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let Usn. RM č. 755/10 Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p , ul. Hlavní, Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám 7. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do programu Zelená úsporám na projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p , ul. Hlavní, Ostrov o celkové výši nákladů 26,1 mil. Kč. Usn. RM č. 756/10 7. RM ukládá příslušným odborům zajištění přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci k projektu. Usn. RM č. 757/10 Projekt Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa - schválení podání žádosti o dotaci z Cíle III. 8. RM doporučuje ZM schválit projekt "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa" ve smyslu předloženého návrhu. Usn. RM č. 758/10 8. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do operačního programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa". Usn. RM č. 759/10 8. RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa", který v celkové výši předpokládaných nákladů 4

5 nepřesáhne pro město Ostrov EUR. Výše spolufinancování města Ostrov bude 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, což představuje EUR. Dále RM doporučuje ZM schválit zajištění financování všech nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. Usn. RM č. 760/10 8. RM doporučuje ZM schválit zařazení realizace projektu "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa" do rozpočtu města Ostrov na roky 2011, 2012, 2013 a Usn. RM č. 761/10 8. RM doporučuje ZM schválit výdaje na realizaci projektu "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa" ve výši, která by neměla překročit částku EUR, do rozpočtu města pro rok 2012 na období II. a III. čtvrtletí. Usn. RM č. 762/10 8. RM doporučuje ZM schválit finanční a věcnou udržitelnost výstupů projektu "Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří 2. etapa " pro dobu 5ti let od ukončení projektu. Usn. RM č. 763/10 Přehled podaných žádostí o dotaci a poskytnutých dotací za období RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený přehled podaných žádostí o dotaci a poskytnutých dotací za období let Usn. RM č. 764/10 VZ -Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby 10. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení díla Zámecký park Ostrov pěstební opatření a nové výsadby formu zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na služby dle 25, odst. b) zákona č. 137/2006 Sb. Kritériem pro zadání této veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena. Usn. RM č. 765/ RM souhlasí s učiněním písemné výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku zájemcům, uvedeným v návrhu pod č. 1,2,3,4,5,6. Usn. RM č. 766/ RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele díla Zámecký park Ostrov pěstební opatření a nové výsadby, dle předloženého návrhu, posouzení kritérií pro kvalifikaci dodavatelů provede hodnotící komise. Pronájmy Usn. RM č. 767/10 Vyhlášení výsledků Výběrového řízení č. 3 Ostrov východ 11a) RM ruší Výběrové řízení č. 3 na prodej pozemků v lokalitě Ostrov východ. Usn. RM č. 768/10 Prodeje Prodej p. p. č. 427/1 k. ú. Maroltov 5

6 12a) RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 427/1 o výměře cca 207 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Maroltov. Usn. RM č. 769/10 12a) RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 427/1 o výměře cca 207 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Maroltov panu Pavlu Fochovi, bytem Hutnická 5292, Chomutov za účelem vybudování parkoviště. Usn. RM č. 770/10 Prodej objektu č. p. 197, st. p. č. 341, části p. p. č. 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12b) RM doporučuje ZM převod stavby čp. 197 na st. p. č 341, pozemku st. č. 341 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m 2 a část pozemku p. č. 2678/1 (ostatní plocha, dráha) o výměře cca 20 m 2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Lotharu Hemzáčkovi, bytem Ostrov, Tylova 1041, za cenu ,- Kč plus náklady spojené s převodem. Převod se uskuteční formou smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude uzavřena až po kolaudaci rekonstruované stavby čp. 197 na objekt občerstvení pro budoucí cyklostezku. Usn. RM č. 771/10 Finanční dotace na přeložení části vodovodního řádu v ZO č RM schvaluje poskytnutí finanční dotace v částce ,- Kč Českému zahrádkářskému svazu Základní organizaci Ostrov, na úhradu nákladů spojených s přeložením části potrubí vodovodního řadu na p. p. č. 440/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří v Zahrádkářské osadě č. 30 Na Kopci. Usn. RM č. 772/10 Uplatnění restitučního nároku na vrácení zemědělských nemovitostí v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 14. RM doporučuje ZM vzít na vědomí uplatnění restitučního nároku pí. Zdenky Vavříkové na vrácení zemědělských nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb., patřících k zemědělské usedlosti č. p. 10 a to části p. p. č. 12, oddělené GP č /2009 jako p. p. č. 12/3 o výměře m 2, části p. p. č. 383/1, oddělené jako p. p. č. 383/6 o výměře 33 m 2 a p. p. č. 481 o výměře 591 m 2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a jejich zapsání na list vlastnictví pro pí. Zdenku Vavříkovou, bytem Bezdrevská 605, Zliv, formou záznamu do katastru nemovitostí. Usn. RM č. 773/10 Žádost MDDM o souhlas s přijetím daru 15. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši ,-- Kč od Lesů České republiky, s. p. na náklady související s projektem Environmentální vzdělávání mládeže a veřejnosti pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 774/10 Žádosti o výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol 16. RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary a Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2010/2011 dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 775/10 Mimořádné odměny ředitelům MŠ a ZŠ, úprava platu ředitele 6

7 17. RM schvaluje mimořádné odměny ředitelkám mateřských škol a ředitelům základních škol za mimořádné pracovní výsledky dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 776/ RM souhlasí se změnou platové třídy Mgr. Helmuta Harzera dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 777/10 Založení akciové společnosti Komunální odpadová společnost a. s. 18. RM doporučuje ZM schválit usnesení: Zastupitelstvo města Ostrova: 18a) schvaluje založení obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s., kde zakladateli budou Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Město Ostrov, Město Sokolov, Město Nová Role, Město Chodov a Město Skalná. 18b) schválilo znění zakladatelské smlouvy a stanov společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s. v předloženém znění- 18c) delegovalo do dozorčí rady společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s. pana Ing. Jana Bureše, trvalý pobyt: Lidická 653, Ostrov d) pověřilo starostu města podpisem zakladatelské listiny společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 18e) schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Ostrovem, se sídlem: Klínovecká 1204, Ostrov , IČ: a Karlovarským krajem, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ: , jejímž předmětem bude spolupráce při nakládání s komunálním odpadem, a to v předloženém znění Usn. RM č. 778/10 Program 5. řádného zasedání ZM 19. RM schvaluje program 6. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Zpráva o činnosti MP za 1. pololetí Vydání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka 5. Schválení nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p , ul. Hlavní, Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám 7. Projekt Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa - schválení podání žádosti o dotaci z Cíle III. 8. Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov smlouvy o spolupráci mezi městy Ostrov a Jáchymov 9. Přehled podaných žádostí o dotaci a poskytnutých dotací za období Prodeje a) Prodej p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov b) Prodej části p. č. 49/1 o výměře cca 153 m 2 v k. ú. Mořičov paní Vlastě Zehové c) Prodej p. p. č. 207/6 o výměře 218 m 2 v k. ú. Kfely u Ostrova firmě Družstvostav v. d. d) Prodej p. p. č. 189 k. ú. Ostrov nad Ohří e) Prodej p. p. č. 68/3 v k. ú. Květnová 7

8 f) Prodej objektu č. p. 197, st. p. č. 341, části p. p. č. 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří g) Prodej objektu č. p. 713 a st. p. č. 800 v k. ú. Ostrov nad Ohří a uzavření věcného břemene k suterénu objektu s Ostrovskou teplárenskou a. s. 11. Bezúplatný převod p. p. č. 271/2 o výměře m 2 v k. ú. Hanušov z majetku ČR do vlastnictví Města Ostrov 12. Zrušení Usn. ZM č. 82/10 ze dne prodej pozemku ZO Uplatnění restitučního nároku na vrácení zemědělských nemovitostí v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 14. Založení akciové společnosti Komunální odpadová společnost a. s. 15. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 20. bez usnesení. Informace starosty 21. bez usnesení. Zprávy z komisí Milan Matějka místostarosta města Ing. Jitka Samáková uvolněná členka ZM, členka RM 8

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více