Město Týniště nad Orlicí IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení ZM Město Týniště nad Orlicí IČO: Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R Daňové příjmy ,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí ,00 2. Nedaňové příjmy ,00 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté transfery PŘÍJMY celkem , ,01 5. Běžné výdaje ,21 nespecifikované rezervy ,73 6. Kapitálové výdaje V Ý D A J E celkem , ,15 SALDO , Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB ,00 úvěr u ČSOB FINANCOVÁNÍ celkem , ,14 Ing. Jaroslav Matička starosta města SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY R Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , Odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , Daň z příjmu právnických osob za obec , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) 4447, Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) 11520, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky ,00 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY R Splátky půjčených prostředků (Mateřské centrum Ratolest) , Splátky půjčených prostředků (zaměstnanci, občané) 65000, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 25000, Péče o odchycená zvířata 3354, Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství , Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch: pronájmy sloupů veřejného osvětlení 65000, Základní škola: odvod z FRM, investičního fondu , Ostatn í záležitosti kultury 400, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště 78000, Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství 11000, Městský bytový podnik: nájemné byty , Městský bytový podnik: vratka nevyčerpaného účelového příspěvku 30871, Nebytové hospodářství , Lokální zásobování teplem 14520, Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (přijaté pojistné náhrady) 21455, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie 50000, Požární ochrana - dobrovolná část: hasiči 8390, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - náhrada za zásahy u dopravních nehod 5600, Činnost místní správy 50000, Obecné příjmy z finančních operací NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY R Bytové hospodářství , Místní inženýrské sítě: prodej plynovodního řádu Petrovice a Podboří (doplatek 2009) , Komunální služby: prodej pozemků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY R 2014 PŘÍJMY 2

3 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 4865, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: Ministerstvo vnitra ČR - dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 24000, MV ČR - dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 48000, Úřad práce ČR - mzdy VPP 85398, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M ,01 Ing. Jaroslav Matička starosta města PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE R Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , příspěvek zřizovtele na výměnu nábytku a výmalbu , opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 44000, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 32000, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , opravy a údržba objektu 50000, monitorovací zpráva (IPI efekt) 7000, revize a služby PO + BOZP 86000, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 23000, opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 29000, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 31000, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , spoluúčast dotace "Knihovní systém VERBIS a webový katalog PORTARO" 69853, opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 16000, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , příspěvěk zřizovatele na oslavy 100. výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město , archeologický průzkum 20000, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , opravy a údržba objektu , revize a služby PO + BOZP 77000, posuvné dveře: servisní a revizní činnost 8000, Služby města: příspěvek zřizovatele , opravy a údržba objektu (materiál) 50000, revize a služby PO + BOZP 37000, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ + platby za energie a plyn v neprodaných bytech 50000, Bytové hospodářství , Klub důchodců "Město" 90000, opravy a údržba objektu 70000, revize a služby PO + BOZP 500, Klub důchodců "Dub" 60000, opravy a údržba objektu 10000, revize + služby PO BOZP 500, Městská policie , opravy a údržba objektu 30000, revize + služby PO BOZP 25000, Hasiči , opravy a údržba objektu 80000, revize + služby PO BOZP Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 36000, , Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 6000, Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 5000, Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , příspěvek na "Týnišťskou 10" 10000, příspěvek na opravu elektroinstalace v nemovitosti č.p. 865 na atletickém stadionu , SK Ontario Týniště, o. s , SOKOL Týniště nad Orlicí 60000, TJ/SK Petrovice nad Orlicí 40000, TJ Sokol Křivice 45000, účelový příspěvek na údržbu a opravu kabin 30000, Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou: Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku , Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, Studio moderního tance Jiřina Bednářová, Týniště nad Orlicí 5000, Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Týniště nad Orlicí 5000, Základní organizace českého zahrádkářského svazu Týniště nad Orlicí 5000, Hospic Anežky České Červený Kostelec 5000,00 VÝDAJE 4

5 3599 Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, Český červený kříž, oblastní spolek, Rychnov nad Kněžnou 5000, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11191, Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí , OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, Hewer, o. s., Praha 5000, Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orlických horách 5000, Laxus, o. s., Nymburk 5000, Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 10000, Svaz měst a obcí Praha Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m 16293, , Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 55000, Pěstební činnost: lesní hospodářství , Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství - těžební činnost , Správa v lesním hospodářství , Ostatní správa ve stavebnictví 50000, Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod , oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 24000, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , Pitná voda: kašna 3000, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20000, Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti , Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub 54500, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 45000, Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště , Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště , Všeobecná ambulantní péče: poliklinika , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních Inženýrských sítí 69000, Lokální zásobování teplem 36300, Územní plánování 21000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 90000, Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Chráněné části přírody: biocentrum 40000, Rekultivace půdy po skládkách odpadů 30000, Ochrana proti povodním 20000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: ubytovna , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 48000, Zastupitelstvo města , Činnost místní správy , OV Petrovice , OV Rašovice , OV Křivice , OV Štěpánovsko 75500, Obecné výdaje z finančních operací , Pojištění , Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Finanční vypořádání minulých let: volby do PS PČR Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 36292, , Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 50000, Místní správa: nespecifikované rezervy ,73 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M ,94 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE R Silnice: rekonstrukce komunikace - Nádražní ulice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č (Prima HK) , rekonstrukce chodníků: lokality 1, 2, 3, , Autobusová zastávka Mírové náměstí , Základní škola: rekonstrukce podlahy v tělocvičně , Základní umělecká škola: investiční příspěvek na nákup koncertního křídla ,00 VÝDAJE 5

6 3314 Městská knihovna: projektová dokumentace na výtah 60000, výtah , Kulturní centrum - rekonstrukce: smlouva o dílo č (Prima HK) , autorský dozor , technický dozor + BOZP , Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště: herní prvky U Dubu , Územní plánování (pořízení územního plánu) , Komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků 20000, Služby města: investiční příspěvek na nákup sekačky ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M ,21 Ing. Jaroslav Matička starosta města VÝDAJE 6

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více