MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ HOSPODAŘENÍ MĚSTA K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2012"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k Daňové příjmy , , ,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100,00 2. Nedaňové příjmy , , ,32 112,23 3. Kapitálové příjmy , , ,00 128,69 4. Přijaté transfery , , ,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 108,92 5. Běžné výdaje , , ,98 89,82 nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje , , ,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M , , ,98 78,03 SALDO , , ,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , , ,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , , ,20 99,96 úvěr u ČSOB , , ,00 100, Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0, ,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M , , ,02 x SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 108, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , , ,10 131, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , , ,70 124, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , , ,14 113, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0, , ,34 248, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,71 314, Daň z nemovitostí , , ,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , ,66 109, Daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, , ,00 114, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, , ,00 220, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 126, Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,00 100, Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0, , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 111, , , ,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , , ,00 100, Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , , ,00 117, Zahrádky 50000, , ,00 115, Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství , , ,10 101, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, , ,00 500, Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0, , ,00 276, Silnice 0,00 360, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, , ,00 419, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, , ,00 144, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) , , ,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika , , ,00 101, Bytové hospodářství , , ,00 112, Nebytové hospodářství (pronájem,...) , , ,95 102, Veřejné osvětlení , , ,00 118, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, , ,00 95, Komunální služby 50000, , ,00 134, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , , ,00 127, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , , ,50 104, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0, , ,00 124, Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00 446, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 100, Sociální pomoc: nájemné ubytovna , , ,00 111, Městská policie 50000, , ,00 234, Hasiči (vodné) 6000, , ,00 109,35 pojistné plnění 0, , ,00 100, Činnost místní správy 50000, , ,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0, , ,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0, , ,00 100, Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s , , ,79 330, Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380, ,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Bytové hospodářstv , , ,00 115, Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000, , ,00 100, Komunální služby: prodej pozemků 0, , ,00 155, Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0, ,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 PŘÍJMY 2

3 ESF (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 státní rozpočet 0, , ,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0, , ,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0, , ,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek , , ,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0, , ,22 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, , ,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0, , ,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka , , ,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0, , ,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m , , ,80 100, Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0, , ,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0, ,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0, , ,18 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0, , ,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0, , ,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0, , ,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M , , ,02 100,70 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 96, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,10 98, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , , ,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0, , ,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0, , ,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000, , ,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0, , ,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740, , ,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000, ,00 0,00 0, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 65, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 98, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0, , ,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0, , ,00 83, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0, , ,00 100,00 transfer daru KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 74, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize , , ,00 92, Služby města: příspěvek zřizovatele , , ,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 61, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , ,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020, , ,00 25, Klub důchodců "Město" , , ,22 78, Klub důchodců "Dub" 61000, , ,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89, Městská policie , , ,00 91, Hasiči , , ,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , , ,12 95, Myslivecké sdružení Petrovice 5000, , ,00 100, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500, ,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0, , ,00 100, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, , ,00 100, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000, , ,00 100, Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000, , ,00 100, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , , ,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0, , ,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0, , ,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0, , ,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000, , ,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s , , ,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000, , ,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0, , ,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000, , ,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0, , ,00 100,00 SOKOL Křivice 25000, , ,00 100, Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000, , ,00 100, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, , ,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) , , ,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000, , ,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0, ,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0, ,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0, , ,00 100, Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , , ,00 100, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200, , ,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , , ,00 100, Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0, , ,00 100, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, , ,00 100, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, , ,00 100, SDH Týniště nad Orlicí 10000, , ,00 100, Svaz měst a obcí Praha 20000, , ,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , , ,20 99, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, , ,00 65, Lesní hospodářství: pěstební činnost , , ,38 99, Lesní hospodářství: těžební činnost , , ,62 89,43 VÝDAJE 4

5 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 96, Ostatní správa ve stavebnictví 50000, ,00 0,00 0, Silnice: údržba, nákup materiálu , , ,00 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0, , ,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0, , ,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0, , ,47 93, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , , ,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0, , ,00 99, Kašna (údržba) 3000, , ,00 79, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, , ,00 31, Sbor pro občanské záležitosti , , ,00 76, Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu , , ,60 88, Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, , ,00 85, Dětská hřiště , , ,80 78, Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000, , ,40 99, Poliklinika , , ,80 96, Bytové hospodářství , , ,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p ,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p , , ,80 99,55 výměny oken v č. p , , ,32 99, Nebytové hospodářství , , ,70 90, Veřejné osvětlení + rozhlas , , ,64 88, Hřbitovy , , ,00 17, Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000, ,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0, , ,25 84, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 73, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu , , ,06 87, Nakládání s tříděným odpadem , , ,74 92, Biocentrum 40000, , ,00 88, Rekultivace skládek 30000, , ,00 85, Prevence proti povodním 40000, , ,00 4, Veřejná zeleň , , ,00 75,99 mzdy VPP 0, , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky , , ,00 100, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna , , ,06 80, Místní zastupitelstvo , , ,00 97, Volby prezidenta 0, ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0, , ,00 90, Činnost místní správy , , ,50 77,99 OV Petrovice , , ,20 89,31 OV Rašovice , , ,20 61,24 OV Křivice , , ,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000, , ,34 63, Obecné výdaje z finančních operací , , ,00 42, Pojištění , , ,00 94, Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 15, Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP , , ,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů , , ,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0, ,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , , ,66 83, Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Místní správa: nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) , , ,00 100, A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000, , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0, , ,00 88, ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) , , ,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520, ,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800, , ,00 100, Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , , ,00 39, Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000, , ,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) , , ,00 99, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0, , ,00 85, Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000, , ,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000, , ,00 99, Veřené osvětlení 0, , ,00 99, Územní plánování (pořízení územního plánu) , ,00 0,00 0, Výkup pozemků , , ,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000, ,00 0,00 0, Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0, , ,00 100,00 osobní automobil 0, , ,00 99,70 server 0, , ,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0, , ,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,00 83,59 VÝDAJE 5

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč)

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) návrh rozpočtu 2011 1. Daňové příjmy 52530000,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1566550,00 2. Nedaňové příjmy 7057588,00 3.

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011 upravený rozpočet 2011 skutečnost k 31.12.11 1. Daňové příjmy 52530000,00 53206658,00 54054801,44 101,59 daň z příjmu právnických osob placená obcí

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 MĚSTO Týniště nad Orlicí Příloha č. 1 k usnesení z 11. zasedání ZM Týniště nad Orlicí ze dne 16.03.2009 S C H V Á L E N Ý 2 0 0 9 R O Z P O Č E T rozpočet 2009 1. Daňové příjmy 57 520,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí

MĚSTO Týniště nad Orlicí MĚSTO Týniště nad Orlicí... ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2009 Závěrečný účet je zpracován v souladu s ust. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb.,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Ě ý š ě í Á Ří ň ň í ý í ň í Ý ě ý ý ů ú ě ý ů ú ý ý ů ý ů Ú ú ě Á í Ň É Ř ň ň Ý ý ě ň Ý ň í ý ň í ě ý í í í í í ň í ň Ú ň í ň í Ň É ŘÚ ě í ě ě ů í ě í ů ě í í í ě í ě í í í í í í Ň É Ří É ŘÚ ů ě í ě ě

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více