MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ HOSPODAŘENÍ MĚSTA K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2012"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k Daňové příjmy , , ,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100,00 2. Nedaňové příjmy , , ,32 112,23 3. Kapitálové příjmy , , ,00 128,69 4. Přijaté transfery , , ,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 108,92 5. Běžné výdaje , , ,98 89,82 nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje , , ,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M , , ,98 78,03 SALDO , , ,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , , ,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , , ,20 99,96 úvěr u ČSOB , , ,00 100, Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0, ,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M , , ,02 x SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 108, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , , ,10 131, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , , ,70 124, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , , ,14 113, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0, , ,34 248, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,71 314, Daň z nemovitostí , , ,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , ,66 109, Daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, , ,00 114, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, , ,00 220, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 126, Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,00 100, Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0, , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 111, , , ,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , , ,00 100, Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , , ,00 117, Zahrádky 50000, , ,00 115, Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství , , ,10 101, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, , ,00 500, Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0, , ,00 276, Silnice 0,00 360, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, , ,00 419, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, , ,00 144, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) , , ,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika , , ,00 101, Bytové hospodářství , , ,00 112, Nebytové hospodářství (pronájem,...) , , ,95 102, Veřejné osvětlení , , ,00 118, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, , ,00 95, Komunální služby 50000, , ,00 134, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , , ,00 127, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , , ,50 104, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0, , ,00 124, Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00 446, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 100, Sociální pomoc: nájemné ubytovna , , ,00 111, Městská policie 50000, , ,00 234, Hasiči (vodné) 6000, , ,00 109,35 pojistné plnění 0, , ,00 100, Činnost místní správy 50000, , ,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0, , ,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0, , ,00 100, Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s , , ,79 330, Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380, ,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Bytové hospodářstv , , ,00 115, Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000, , ,00 100, Komunální služby: prodej pozemků 0, , ,00 155, Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0, ,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 PŘÍJMY 2

3 ESF (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 státní rozpočet 0, , ,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0, , ,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0, , ,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek , , ,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0, , ,22 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, , ,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0, , ,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka , , ,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0, , ,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m , , ,80 100, Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0, , ,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0, ,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0, , ,18 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0, , ,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0, , ,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0, , ,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M , , ,02 100,70 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 96, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,10 98, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , , ,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0, , ,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0, , ,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000, , ,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0, , ,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740, , ,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000, ,00 0,00 0, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 65, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 98, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0, , ,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0, , ,00 83, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0, , ,00 100,00 transfer daru KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 74, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize , , ,00 92, Služby města: příspěvek zřizovatele , , ,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 61, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , ,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020, , ,00 25, Klub důchodců "Město" , , ,22 78, Klub důchodců "Dub" 61000, , ,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89, Městská policie , , ,00 91, Hasiči , , ,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , , ,12 95, Myslivecké sdružení Petrovice 5000, , ,00 100, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500, ,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0, , ,00 100, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, , ,00 100, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000, , ,00 100, Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000, , ,00 100, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , , ,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0, , ,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0, , ,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0, , ,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000, , ,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s , , ,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000, , ,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0, , ,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000, , ,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0, , ,00 100,00 SOKOL Křivice 25000, , ,00 100, Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000, , ,00 100, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, , ,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) , , ,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000, , ,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0, ,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0, ,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0, , ,00 100, Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , , ,00 100, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200, , ,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , , ,00 100, Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0, , ,00 100, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, , ,00 100, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, , ,00 100, SDH Týniště nad Orlicí 10000, , ,00 100, Svaz měst a obcí Praha 20000, , ,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , , ,20 99, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, , ,00 65, Lesní hospodářství: pěstební činnost , , ,38 99, Lesní hospodářství: těžební činnost , , ,62 89,43 VÝDAJE 4

5 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 96, Ostatní správa ve stavebnictví 50000, ,00 0,00 0, Silnice: údržba, nákup materiálu , , ,00 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0, , ,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0, , ,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0, , ,47 93, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , , ,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0, , ,00 99, Kašna (údržba) 3000, , ,00 79, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, , ,00 31, Sbor pro občanské záležitosti , , ,00 76, Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu , , ,60 88, Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, , ,00 85, Dětská hřiště , , ,80 78, Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000, , ,40 99, Poliklinika , , ,80 96, Bytové hospodářství , , ,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p ,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p , , ,80 99,55 výměny oken v č. p , , ,32 99, Nebytové hospodářství , , ,70 90, Veřejné osvětlení + rozhlas , , ,64 88, Hřbitovy , , ,00 17, Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000, ,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0, , ,25 84, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 73, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu , , ,06 87, Nakládání s tříděným odpadem , , ,74 92, Biocentrum 40000, , ,00 88, Rekultivace skládek 30000, , ,00 85, Prevence proti povodním 40000, , ,00 4, Veřejná zeleň , , ,00 75,99 mzdy VPP 0, , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky , , ,00 100, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna , , ,06 80, Místní zastupitelstvo , , ,00 97, Volby prezidenta 0, ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0, , ,00 90, Činnost místní správy , , ,50 77,99 OV Petrovice , , ,20 89,31 OV Rašovice , , ,20 61,24 OV Křivice , , ,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000, , ,34 63, Obecné výdaje z finančních operací , , ,00 42, Pojištění , , ,00 94, Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 15, Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP , , ,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů , , ,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0, ,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , , ,66 83, Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Místní správa: nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) , , ,00 100, A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000, , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0, , ,00 88, ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) , , ,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520, ,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800, , ,00 100, Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , , ,00 39, Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000, , ,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) , , ,00 99, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0, , ,00 85, Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000, , ,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000, , ,00 99, Veřené osvětlení 0, , ,00 99, Územní plánování (pořízení územního plánu) , ,00 0,00 0, Výkup pozemků , , ,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000, ,00 0,00 0, Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0, , ,00 100,00 osobní automobil 0, , ,00 99,70 server 0, , ,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0, , ,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,00 83,59 VÝDAJE 5

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více