MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ HOSPODAŘENÍ MĚSTA K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2012"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k Daňové příjmy , , ,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100,00 2. Nedaňové příjmy , , ,32 112,23 3. Kapitálové příjmy , , ,00 128,69 4. Přijaté transfery , , ,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 108,92 5. Běžné výdaje , , ,98 89,82 nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje , , ,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M , , ,98 78,03 SALDO , , ,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , , ,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , , ,20 99,96 úvěr u ČSOB , , ,00 100, Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0, ,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M , , ,02 x SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 108, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , , ,10 131, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , , ,70 124, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , , ,14 113, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0, , ,34 248, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,71 314, Daň z nemovitostí , , ,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , ,66 109, Daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, , ,00 114, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, , ,00 220, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 126, Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,00 100, Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0, , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 111, , , ,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , , ,00 100, Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , , ,00 117, Zahrádky 50000, , ,00 115, Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství , , ,10 101, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, , ,00 500, Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0, , ,00 276, Silnice 0,00 360, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, , ,00 419, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, , ,00 144, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) , , ,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika , , ,00 101, Bytové hospodářství , , ,00 112, Nebytové hospodářství (pronájem,...) , , ,95 102, Veřejné osvětlení , , ,00 118, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, , ,00 95, Komunální služby 50000, , ,00 134, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , , ,00 127, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , , ,50 104, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0, , ,00 124, Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00 446, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 100, Sociální pomoc: nájemné ubytovna , , ,00 111, Městská policie 50000, , ,00 234, Hasiči (vodné) 6000, , ,00 109,35 pojistné plnění 0, , ,00 100, Činnost místní správy 50000, , ,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0, , ,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0, , ,00 100, Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s , , ,79 330, Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380, ,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Bytové hospodářstv , , ,00 115, Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000, , ,00 100, Komunální služby: prodej pozemků 0, , ,00 155, Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0, ,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 PŘÍJMY 2

3 ESF (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 státní rozpočet 0, , ,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0, , ,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0, , ,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek , , ,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0, , ,22 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, , ,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0, , ,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka , , ,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0, , ,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m , , ,80 100, Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0, , ,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0, ,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0, , ,18 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0, , ,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0, , ,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0, , ,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M , , ,02 100,70 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 96, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,10 98, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , , ,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0, , ,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0, , ,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000, , ,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0, , ,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740, , ,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000, ,00 0,00 0, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 65, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 98, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0, , ,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0, , ,00 83, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0, , ,00 100,00 transfer daru KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 74, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize , , ,00 92, Služby města: příspěvek zřizovatele , , ,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 61, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , ,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020, , ,00 25, Klub důchodců "Město" , , ,22 78, Klub důchodců "Dub" 61000, , ,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89, Městská policie , , ,00 91, Hasiči , , ,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , , ,12 95, Myslivecké sdružení Petrovice 5000, , ,00 100, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500, ,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0, , ,00 100, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, , ,00 100, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000, , ,00 100, Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000, , ,00 100, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , , ,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0, , ,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0, , ,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0, , ,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000, , ,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s , , ,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000, , ,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0, , ,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000, , ,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0, , ,00 100,00 SOKOL Křivice 25000, , ,00 100, Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000, , ,00 100, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, , ,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) , , ,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000, , ,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0, ,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0, ,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0, , ,00 100, Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , , ,00 100, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200, , ,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , , ,00 100, Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0, , ,00 100, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, , ,00 100, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, , ,00 100, SDH Týniště nad Orlicí 10000, , ,00 100, Svaz měst a obcí Praha 20000, , ,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , , ,20 99, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, , ,00 65, Lesní hospodářství: pěstební činnost , , ,38 99, Lesní hospodářství: těžební činnost , , ,62 89,43 VÝDAJE 4

5 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 96, Ostatní správa ve stavebnictví 50000, ,00 0,00 0, Silnice: údržba, nákup materiálu , , ,00 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0, , ,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0, , ,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0, , ,47 93, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , , ,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0, , ,00 99, Kašna (údržba) 3000, , ,00 79, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, , ,00 31, Sbor pro občanské záležitosti , , ,00 76, Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu , , ,60 88, Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, , ,00 85, Dětská hřiště , , ,80 78, Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000, , ,40 99, Poliklinika , , ,80 96, Bytové hospodářství , , ,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p ,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p , , ,80 99,55 výměny oken v č. p , , ,32 99, Nebytové hospodářství , , ,70 90, Veřejné osvětlení + rozhlas , , ,64 88, Hřbitovy , , ,00 17, Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000, ,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0, , ,25 84, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 73, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu , , ,06 87, Nakládání s tříděným odpadem , , ,74 92, Biocentrum 40000, , ,00 88, Rekultivace skládek 30000, , ,00 85, Prevence proti povodním 40000, , ,00 4, Veřejná zeleň , , ,00 75,99 mzdy VPP 0, , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky , , ,00 100, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna , , ,06 80, Místní zastupitelstvo , , ,00 97, Volby prezidenta 0, ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0, , ,00 90, Činnost místní správy , , ,50 77,99 OV Petrovice , , ,20 89,31 OV Rašovice , , ,20 61,24 OV Křivice , , ,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000, , ,34 63, Obecné výdaje z finančních operací , , ,00 42, Pojištění , , ,00 94, Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 15, Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP , , ,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů , , ,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0, ,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , , ,66 83, Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Místní správa: nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) , , ,00 100, A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000, , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0, , ,00 88, ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) , , ,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520, ,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800, , ,00 100, Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , , ,00 39, Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000, , ,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) , , ,00 99, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0, , ,00 85, Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000, , ,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000, , ,00 99, Veřené osvětlení 0, , ,00 99, Územní plánování (pořízení územního plánu) , ,00 0,00 0, Výkup pozemků , , ,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000, ,00 0,00 0, Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0, , ,00 100,00 osobní automobil 0, , ,00 99,70 server 0, , ,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0, , ,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,00 83,59 VÝDAJE 5

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ě ý š ě í Á Ří ň ň í ý í ň í Ý ě ý ý ů ú ě ý ů ú ý ý ů ý ů Ú ú ě Á í Ň É Ř ň ň Ý ý ě ň Ý ň í ý ň í ě ý í í í í í ň í ň Ú ň í ň í Ň É ŘÚ ě í ě ě ů í ě í ů ě í í í ě í ě í í í í í í Ň É Ří É ŘÚ ů ě í ě ě

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více