MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ HOSPODAŘENÍ MĚSTA K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2012"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k Daňové příjmy , , ,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100,00 2. Nedaňové příjmy , , ,32 112,23 3. Kapitálové příjmy , , ,00 128,69 4. Přijaté transfery , , ,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 108,92 5. Běžné výdaje , , ,98 89,82 nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje , , ,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M , , ,98 78,03 SALDO , , ,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , , ,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , , ,20 99,96 úvěr u ČSOB , , ,00 100, Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0, ,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M , , ,02 x SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 108, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , , ,10 131, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , , ,70 124, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , , ,14 113, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0, , ,34 248, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,71 314, Daň z nemovitostí , , ,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , , ,66 109, Daň z příjmu právnických osob placená obcí , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, , ,00 114, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, , ,00 220, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 126, Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,00 100, Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0, , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 111, , , ,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , , ,00 100, Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , , ,00 117, Zahrádky 50000, , ,00 115, Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství , , ,10 101, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, , ,00 500, Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0, , ,00 276, Silnice 0,00 360, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, , ,00 419, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000, , ,00 144, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) , , ,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika , , ,00 101, Bytové hospodářství , , ,00 112, Nebytové hospodářství (pronájem,...) , , ,95 102, Veřejné osvětlení , , ,00 118, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, , ,00 95, Komunální služby 50000, , ,00 134, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , , ,00 127, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , , ,50 104, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0, , ,00 124, Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00 446, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 100, Sociální pomoc: nájemné ubytovna , , ,00 111, Městská policie 50000, , ,00 234, Hasiči (vodné) 6000, , ,00 109,35 pojistné plnění 0, , ,00 100, Činnost místní správy 50000, , ,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0, , ,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0, , ,00 100, Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s , , ,79 330, Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380, ,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Bytové hospodářstv , , ,00 115, Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000, , ,00 100, Komunální služby: prodej pozemků 0, , ,00 155, Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0, ,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0, ,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0, , ,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 PŘÍJMY 2

3 ESF (spolufinancování) 0, , ,00 100,00 státní rozpočet 0, , ,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0, , ,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0, , ,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek , , ,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0, , ,22 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, , ,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0, , ,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka , , ,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0, , ,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m , , ,80 100, Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0, , ,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0, ,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0, , ,18 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0, , ,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0, , ,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0, , ,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M , , ,02 100,70 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 96, Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,10 98, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , , ,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0, , ,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0, , ,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000, , ,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0, , ,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740, , ,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000, ,00 0,00 0, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,60 65, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 98, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0, , ,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0, , ,00 83, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0, , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0, , ,00 100,00 transfer daru KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,40 74, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0, , ,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0, , ,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize , , ,00 92, Služby města: příspěvek zřizovatele , , ,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , , ,00 61, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele , , ,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , ,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020, , ,00 25, Klub důchodců "Město" , , ,22 78, Klub důchodců "Dub" 61000, , ,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89, Městská policie , , ,00 91, Hasiči , , ,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0, , ,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , , ,12 95, Myslivecké sdružení Petrovice 5000, , ,00 100, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500, ,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0, , ,00 100, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, , ,00 100, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000, , ,00 100, Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000, , ,00 100, Sportovní klub Týniště nad Orlicí , , ,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0, , ,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0, , ,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0, , ,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000, , ,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s , , ,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000, , ,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0, , ,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000, , ,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0, , ,00 100,00 SOKOL Křivice 25000, , ,00 100, Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000, , ,00 100, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000, , ,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000, , ,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) , , ,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000, , ,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0, ,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0, ,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0, , ,00 100, Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, , ,00 100, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , , ,00 100, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200, , ,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , , ,00 100, Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0, , ,00 100, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000, , ,00 100, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, , ,00 100, SDH Týniště nad Orlicí 10000, , ,00 100, Svaz měst a obcí Praha 20000, , ,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , , ,20 99, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, , ,00 65, Lesní hospodářství: pěstební činnost , , ,38 99, Lesní hospodářství: těžební činnost , , ,62 89,43 VÝDAJE 4

5 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 96, Ostatní správa ve stavebnictví 50000, ,00 0,00 0, Silnice: údržba, nákup materiálu , , ,00 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0, , ,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0, , ,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0, , ,47 93, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , , ,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0, , ,00 99, Kašna (údržba) 3000, , ,00 79, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, , ,00 31, Sbor pro občanské záležitosti , , ,00 76, Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu , , ,60 88, Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, , ,00 85, Dětská hřiště , , ,80 78, Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000, , ,40 99, Poliklinika , , ,80 96, Bytové hospodářství , , ,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p ,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p , , ,80 99,55 výměny oken v č. p , , ,32 99, Nebytové hospodářství , , ,70 90, Veřejné osvětlení + rozhlas , , ,64 88, Hřbitovy , , ,00 17, Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000, ,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0, , ,25 84, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 73, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu , , ,06 87, Nakládání s tříděným odpadem , , ,74 92, Biocentrum 40000, , ,00 88, Rekultivace skládek 30000, , ,00 85, Prevence proti povodním 40000, , ,00 4, Veřejná zeleň , , ,00 75,99 mzdy VPP 0, , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky , , ,00 100, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna , , ,06 80, Místní zastupitelstvo , , ,00 97, Volby prezidenta 0, ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0, , ,00 90, Činnost místní správy , , ,50 77,99 OV Petrovice , , ,20 89,31 OV Rašovice , , ,20 61,24 OV Křivice , , ,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000, , ,34 63, Obecné výdaje z finančních operací , , ,00 42, Pojištění , , ,00 94, Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 15, Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP , , ,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů , , ,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0, ,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , , ,66 83, Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Místní správa: nespecifikované rezervy , ,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) , , ,00 100, A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000, , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0, , ,00 88, ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) , , ,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520, ,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800, , ,00 100, Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , , ,00 39, Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000, , ,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) , , ,00 99, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0, , ,00 85, Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000, , ,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000, , ,00 99, Veřené osvětlení 0, , ,00 99, Územní plánování (pořízení územního plánu) , ,00 0,00 0, Výkup pozemků , , ,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000, ,00 0,00 0, Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0, , ,00 100,00 osobní automobil 0, , ,00 99,70 server 0, , ,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0, , ,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M , , ,00 83,59 VÝDAJE 5

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč)

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) návrh rozpočtu 2011 1. Daňové příjmy 52530000,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1566550,00 2. Nedaňové příjmy 7057588,00 3.

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011 MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2011 upravený rozpočet 2011 skutečnost k 31.12.11 1. Daňové příjmy 52530000,00 53206658,00 54054801,44 101,59 daň z příjmu právnických osob placená obcí

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 MĚSTO Týniště nad Orlicí Příloha č. 1 k usnesení z 11. zasedání ZM Týniště nad Orlicí ze dne 16.03.2009 S C H V Á L E N Ý 2 0 0 9 R O Z P O Č E T rozpočet 2009 1. Daňové příjmy 57 520,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí

MĚSTO Týniště nad Orlicí MĚSTO Týniště nad Orlicí... ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2009 Závěrečný účet je zpracován v souladu s ust. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb.,

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok 2014 Rozpočet je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje se člení do jednotlivých kapitol. Rozhodující příjmy městyse

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Ě ý š ě í Á Ří ň ň í ý í ň í Ý ě ý ý ů ú ě ý ů ú ý ý ů ý ů Ú ú ě Á í Ň É Ř ň ň Ý ý ě ň Ý ň í ý ň í ě ý í í í í í ň í ň Ú ň í ň í Ň É ŘÚ ě í ě ě ů í ě í ů ě í í í ě í ě í í í í í í Ň É Ří É ŘÚ ů ě í ě ě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

I. Rozpočtové příjmy návrh

I. Rozpočtové příjmy návrh paragraf položka I. Rozpočtové příjmy 2017 - návrh Město Chýnov popis 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více