Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý

2 Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kapacita: 400 žáků Zřizovatel: obec Bánov Právní forma: obec IČO: Statutární orgán školy: ředitel Mgr. Jiří Suchý Datum jmenování: Datum potvrzení ve funkci: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Kolková Datum jmenování: Kontakt na zařízení: tel/fax: , Datum založení školy: 1. září 1951 Datum zařazení do sítě: 26. února 1996 Poslední aktualizace v síti: 4. září 2000 Identifikátor ředitelství: Součásti školy zařazené do sítě: Školní družina - kapacita 50 žáků - IZO: Školní jídelna - kapacita 280 jídel - IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2005/2006 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek /skupin 1. stupeň ,5 6 20,5 2. stupeň ,55 15,14 14,0 Školní družina ,68 28 Školní jídelna x 280 x 4.33 x Školská rada je zřízena Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2005/2006 v ročnících počet žáků Obecná škola / Základní škola / Ve školním roce 2005/2006 nabídla škola žákům tyto volitelné a nepovinné předměty: a) volitelné předměty: informatika ( pro žáky 9. ročníku ) informatika pro ruštináře (pro žáky 9. ročníku) seminář a praktikum z ekologie ( pro žáky 9. ročníku ) ruský jazyk (pro žáky ročníku) seminář a cvičení z fyziky (pro žáky 7. ročníku) seminář a praktikum z chemie (pro žáky 8. ročníku) sportovní hry (pro žáky 9. ročníku) pěstitelství (pro žáky 7. ročníku) konverzace z angličtiny (pro žáky 7., 8. a 9. ročníku) osobnostní a sociální výchova (pro žáky 7. a 8. ročníku) b) nepovinné předměty: náboženství ( pro všechny žáky ) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 22,82 Externí pracovníci 0 0 3

4 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. - poř.číslo obor, aprobace praxe 1 ředitel 1,0 VŠ, Bi-Ch 24 2 zástupce ředitele 1,0 VŠ,Ch, ZZV 36 3 výchovný poradce 1,0 VŠ, Bi, Ch 24 4 učitel 1,0 VS, I. St + AJ 1 5 učitel 1,0 VS, I. st 2 6 učitel 1,0 VŠ, Čj, D 30 7 učitel 1,0 VŠ, D, PVČ 13 8 učitel 1,0 VŠ, F, ZT 23 9 učitel 1,0 VŠ, M, ZT učitel 1,0 VŠ, TV, Filosofie 1 11 učitel 1,0 SŠ, vychovatelství učitel 1,0 VŠ učitel 1,0 SŠ, vychovatelství D učitel 0,5 VŠ, Čj, D učitel 1,0 VŠ, Aj, Čj učitel 1,0 SŠ, vychovatelství D učitel 0,41 VŠ, Ze, Tv učitel 1,0 VŠ, I. st D učitel 0,32 VS, Čj, Rj, Ov učitel 1,0 M, ZT 6 21 učitel 0,91 SŠ 0 22A učitel 1,0 VŠ, ČJ, NJ 0 23 učitel 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,68 SŠ, vychovatelství 8 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura pracovníků je pravidelně rozložena. Chybí některé aprobace (I. stupeň, HV). Přesto je kvalifikovanost pedagogických pracovníků dobrá. 4

5 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 1. stupeň stupeň 82,4 Komentář k dané problematice: Problémy s aprobovaností přetrvávají na I. st., v rodinné výchově. Naopak plná aprobovanost je u českého jazyka, fyziky, přírodopisu, chemie, ruského jazyka, dějepisu. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,55 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 hospodářka, účetní 1,0 SOU, rekvalifikační kurz 2 školník, údržbář 1,3 SOU 3 uklízečka 0,73 SOU 4 uklízečka 0,73 SOU 5 uklízečka 0,73 základní 6 uklízečka 0,73 SOU 7 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 8 kuchařka 1,0 SOU 9 kuchařka 0,83 SOU 10 pomocná kuchařka 1,0 základní 11 pomocná síla 0,5 základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : název počet Matematika převážně vážně 2 Dyskalkulie redukce a diagnostika 2 Angličtina 2 Letní tvořivá škola 2 Pohled na ŠVP z humanitních předmětů 1 Zdravý životní styl 1 Minimalizace šikany 12 Diagnostika sociálního klimatu třídy 2 5

6 Trvalá obnova školy 2 Facilitátor a konzultant pro školy 2 Letní prázdninová angličtina 2 Kritické myšlení 1 OSV A 3 Spolupráce v triádě žák, rodič, učitel 1 Krkonoše terénní exkurze 1 Škola za školou 2 Jak na ŠVP ve fyzice 1 DVPP plní důležitou funkci ve vzdělávání učitelů. Ze strany vedení školy jsou vytvářeny velmi dobré podmínky pro další vzdělávání. Učitelé jsou bez problémů na akce DVPP uvolňováni. Přesto ne všichni učitelé projevují o tyto akce zájem ke škodě jejich i školy. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2005/2006 : Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí o odklad 1. třídy 2005 tříd 2006 o odklad Zapsaní do 1. tříd 2005 Nastoupí do 1. třídy 2006 Očekávaný demografický vývoj Rok zápisu Ročník Předpokládaný počet dětí u zápisu celkem (ch/d) (9/10) (10/11) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2005/2006 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem

7 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2005/2006: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 12 3,6 3 neuspokojivé 3 0,9 Neomluvené hodiny za školní rok 2005/2006 : Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 32 0,27 2. pololetí 27 0,15 za školní rok 59 0,2 Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení : Počet žáků Mentálně postižení 1 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 S vadami řeči Tělesné postižení 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 44 S vývojovými poruchami 1 chování 7

8 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006: Název soutěže, přehlídky Počty účastníků : Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Pythagoriáda 10 0 Olympiáda z angličtiny 10 2 (3. místo) Chemická olympiáda 10 0 Olympiáda z ČJ 9 2 Další soutěže: 9. české GLOBE Games 1. a 2. místo v kategorii do 12 let mezinárodní soutěž Join Multimedia účastnili se 4 žáci Rozbor školní úrazovosti - pouze registrované úrazy ZŠ ŠD ŠJ Celkem Odškodněno počet/částka /10400,-Kč Výsledky inspekcí a kontrol 1. Kontrola OSSZ v Uherském Hradišti kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedená nebyla zjištěna žádná pochybení protokol o výsledku kontroly je uložen v ředitelně školy a) zájmové kroužky Další údaje o škole Ve školním roce 2005/2006 pracovalo na škole 8 zájmových kroužků: - Přírodovědný kroužek Pantoflíček, vedoucí Mgr. Jiří Suchý. Kroužek je zapojen do programu GLOBE a školu reprezentoval v národním kole GLOBE Games, které proběhlo v Bánově - Dětský soubor Kuřátko, vedoucí Vlastimil Ondra a Marie Katcheva. Folklórní soubor pro mladší žáky, pro které je svojí činností velmi atraktivní. (2 kroužky) - Výtvarný kroužek, vedoucí Romana Kohoutková 8

9 - Dyslektický kroužek, vedoucí Jana Popelková, Jitka Vítková (2 kroužky) - Cvičení s hudbou, vedoucí Iva Vítková. Rozvíjí pohybové dovednosti. - Country tance, vedoucí Luděk Vavrys, pro rodiče i děti b) projekty a programy Program GLOBE. Vedoucím programu na škole je Mgr. Jiří Suchý. Jde o mezinárodní monitorování životního prostředí. Získané údaje o stavu prostředí žáci posílají přes INTERNET do amerického centra programu GLOBE ve Washingtonu. Stejnou cestou získávají výstupy v podobě grafů, obrázků apod. Škola za svoji činnost získala ocenění americké agentury pro výzkum atmosféry a oceánů NOAA. Zařadila se tak po bok dalších 7 českých a 56 škol z jiných zemí z celkového počtu škol. Škola je do programu zapojena od 1. května V letošním roce naše škola byla pořadatelem 9. českých GLOBE Games, kterých se zúčastnilo na 300 studentů a učitelů z ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Libanonu. Pilotní škola - Trvalá obnova školy (TOŠ). Program je zaměřen na získání základních manažerských metod a postupů diagnostikování stavu školy, plánování jejího rozvoje a realizování změn. Velký důraz je kladen na rozvoj lidských zdrojů a programovou práci s nimi. Získané teoretické poznatky jsou ověřovány v praxi. Účastníci vytvářejí databázi případových studií, dostávají prostor k tvorbě projektů mezi školami nebo v práci s komunitou. Projektu se účastní ředitel a zástupkyně ředitele školy. Školy absolvující program jsou sdruženy do Klubu TOŠ. Školní časopis Bublanina vedoucí projektu Vlastimil Ondra Minimalizace šikany pilotní projekt. Cílem projektu je vytvoření speciálního programu proti šikaně. Projektu se účastní 10 učitelů, ředitel a zástupkyně ředitele. Délka programu, který je hrazen z Nadace Eurotel prostřednictvím občanského sdružení AISIS, Kladno, je 2 roky. Naše škola patří mezi 9 škol, které program pilotují. Podpora změn - projekt "Podpora změn" má zapojeným školám ve Zlínském a Jihomoravském kraji napomoci při realizaci kurikulární změny. Ta musí vycházet z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Vycházejí z koncepce celoživotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Cílem projektu je tedy podpora přípravy a postupného zavádění rámcového vzdělávacího programu a přípravy školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů. Projekt dá řídícím pracovníkům škol a jednotlivým pedagogům nástroje, znalosti a 9

10 dovednosti k tomu, aby byli schopni realizovat proces kurikulární změny na své škole. Účastníci projektu získají profesní kompetence nutné k tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu. Zprostředkujeme školám a jejich pracovníkům vzdělávání, které je plně v souladu se současnými evropskými trendy. Tím, že přitom budeme spolupracovat i se zřizovateli škol a zástupci rodičovské veřejnosti, zajistíme, aby se v jednotlivých školních vzdělávacích programech promítly jak cíle národní vzdělávací politiky, tak záměry a požadavky sociálních partnerů školy a daného regionu, ve kterém školy působí. Zajistíme tak, aby konkrétní školní vzdělávací programy zahrnovaly závazné výstupy vzdělávání a učivo formulované v rámcových programech a zároveň specifika školy a regionu. Náš projekt vychází z naší zkušenosti s celostátním pedagogickým projektem "Trvalá obnova školy. Zjistili jsme, že učitelé nemají na základě svého dosavadního pedagogického vzdělání a praxe potřebné profesní kompetence k realizaci změn, proto jsme zařadili do projektu i kurzy, které mají za cíl pedagogy naučit, jak získané poznatky aplikovat přímo do své pedagogické praxe, a to nejen do přímého vyučování, ale do života celé školy. Potřebné klíčové i profesní kompetence k tvorbě ŠVP a budování klíčových kompetencí u žáků získají účastníci projektu prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, včetně metodické podpory tohoto procesu. Klíčovými aktivitami projektu budou tedy jednotlivé semináře, které budou zároveň vytvářet podmínky pro sdílení zkušeností. Významným nástrojem tohoto síťování je využití školského portálu MujNet a regionálního portálu ZKOLA.cz. Na projekt škola získala ,- Kč z prostředků ESF a státního rozpočtu. c) akce školy říjen: Drakiáda exkurze k volbě povolání na SPŠ a SOU Nivnická, Uh. Brod Draví ptáci ukázka práce sokolníka prosinec: Vánoční akademie s jarmarkem Vánoční dílna leden: předtančení žáků 9. tříd na plese školy LVK Velké Karlovice únor: zápis žáků do 1. ročníku březen: bruslení duben: velikonoční dílna květen: 9. české GLOBE Games v Bánově Den slabikáře červen: 10

11 Den dětí Setkání s učiteli a žáky ZŠ Bánov při Nových Zámkoch (SK) školní výlety sportovní a branný den družinová olympiáda Cannisterapie Výchovný koncert Pepa Nos přijetí absolventů z 9. tříd u starosty obce d) spolupráce školy se zahraničními školami Naše škola navázala v roce 1999 kontakty s Gokstad Skole, Sandefjord, Norsko. Po návštěvě v roce dětí a 2 učitelů v Sandefjordu pokračuje další spolupráce (dopisování dětí, udržování kontaktů s učiteli). Norští přátelé byli pozvání k návštěvě naší školy a obce. Škola obnovila zatím na úrovni vedení škol kontakty se Základnou školou v Bánove pri Nových Zámkoch, Slovensko. V tomto školním roce navštívili v červnu naši školu učitelé a žáci z této školy. Proběhla sportovní klání mezi žáky, prohlídka školy a návštěva Luhačovic. e) spolupráce s obcí Je na velmi dobré úrovni. f) spolupráce s rodičovskou veřejností Sdružení rodičů a přátel školy úzce spolupracuje s vedením školy. Výsledkem spolupráce byl ples školy, Den dětí, předvánoční dílna a další drobné aktivity. Spolupráce ostatních rodičů se školou má značné rezervy. Nedaří se získat rodiče ve větší míře pro mimoškolní aktivity. g) problematika materiálně - technického zabezpečení práce školy V tomto školním roce proběhla díky zřizovateli rozsáhlá rekonstrukce budovy výměna oken a střechy v částce 19 miliónů korun. Škola se potýká s nedostatkem prostor. 2. oddělení družiny nemá vlastní místnost, ale sídlí ve služebním bytě. Pro mimotřídní a mimoškolní činnost pak slouží kmenové třídy. V následujících letech bude třeba opravit podlahy, dokončit rekonstrukci WC, a zajistit prostory pro školní družinu. Bylo by vhodné využít půdních prostor pro zřízení odborných pracoven. Škola má rovněž potíže s plněním osnov TV, neboť zcela chybí sportovní areál pro atletiku. Je nutné vybudovat atletickou dráhu alespoň 180 m dlouhou + rovinka, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok daleký apod. V Bánově dne 23. září 2006 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy 11

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více