Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: man.! (Pevodovka pehátá. Stop! Návod k obsluze!). dokud symbol s varovným textem nezhasne - nebezpecí poskození pevodovky! Po zhasnutí symbolu a varovného textu mzete pokracovat v jízd. Informacní displej* (Combi) Nastavení V polozce Setup (Nastavení) mzete volit (podle výbavy vozidla) následující polozky: Elektronický stabilizacní systém (ESP)* Autom. blind (Autom. roleta) Automatická roleta (Combi). Zde mzete deaktivovat / aktivovat funkci automatického navinutí rolovacího krytu zavazadlového prostoru pi otevírání víka zavazadlového prostoru. Cervené symboly Význam cervených symbol: Obr. 1 Tlacítko ESP 2 Výmna baterie v klíci s dálkovým ovládáním A dálkovým ovládáním, cervené kontrolní svtlo A obr. 3 neblikne. pípad, ze se kontrolní svtlo rozsvítí hned po spustní motoru, mohlo dojít z technických dvod k vypnutí systému ESP. V takovém pípad mzete ESP znovu zapnout vypnutím a zapnutím zapalování. Pokud kontrolní svtlo zhasne, je systém ESP opt pln funkcní. Vyklopte klíc. 1 Kryt baterie odtlacte palcem nebo plochým sroubovákem v míst sipek A obr Z klíce vyjmte vybitou baterii stlacením baterie smrem dol v míst sipky A obr. 2. Vlozte novou baterii. Dbejte na to, aby oznacení,,+" na baterii smovalo nahoru. Správná polarita je vyznacená na krytu baterie. Nasate kryt baterie na klíc a pitlacte jej az slysiteln zacvakne. Výmna baterie v klíci s dálkovým ovládáním Systém KESSY* Popis systému Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umozuje komfortní odemykání a zamykání vozidla a jeho startování bez aktivního pouzití klíce s dálkovým ovládáním. Klíc stací mít pi odemykání a zamykání, resp. startování u sebe, nap. v kapse. Obr. 2 Klíc s dálkovým ovládáním - odkrytí vícka Centrální zamykání, bezpecnostní pojistka* a varovné zaízení proti odcizení vozidla* fungují stejn jako u vozidel bez systému KESSY. Jiné jsou jen nkteré ovládací prvky. Ovládací prvky systému: 1 senzor na vnjsí stran kliky pedních dveí A strana 3, obr. 4 - slouzí k zamykání vozidla, 2 senzor na vnitní stran kliky pedních dveí A strana 3, obr. 4 - slouzí k odemykání vozidla. Obr. 3 Klíc s dálkovým ovládáním Kazdý klíc s dálkovým ovládáním obsahuje jednu baterii, která je ulozena pod víckem B A obr. 2. Pokud je baterie vybitá, po stisknutí nkterého z tlacítek na klíci s Systém KESSY* 3 Odemknutí a zamknutí vozidla Kontrola uzamknutí 1 Po uzamknutí vozidla pomocí senzoru A obr. 4 není mozné po dobu 2 s pomocí 2 senzoru A vozidlo odemknout. To umozuje zatáhnutím za kliku zkontrolovat, zda je vozidlo zamknuté. Poznámka Je-li akumulátor nebo baterie v klíci s dálkovým ovládáním slabá nebo vybitá, mze se stát, ze nebude mozno vozidlo s vyuzitím systému KESSY odemknout nebo zamknout. V takovém pípad pouzijte nouzové odemykání a zamykání dveí idice, viz Návod k obsluze. Obr. 4 KESSY: vyznacení oblastí a odemknutí / zamknutí vozidla A B Nachází-li se u vozidla v oblasti A nebo A obr. 4 platný klíc s dálkovým ovládáním, je mozno odemknout dvee u oblasti, ve které se klíc nachází. Tzn., ze A nachází-li se klíc v oblasti A, mzete odemknout levé pední dvee. Nachází-li se C platný klíc v oblasti A, je mozno odemknout víko zavazadlového prostoru. Dalsí moznosti zamykání Ochrana proti nechtnému uzamknutí klíce ve vozidle Pokud po uzamknutí vozidla a zavení vsech dveí vcetn víka zavazadlového prostoru D zstane ve vozidle v oblasti A klíc, kterým bylo vozidlo uzamknuto, aktivuje se ochrana proti uzamknutí klíce ve vozidle a vozidlo se znovu odemkne. O aktivaci ochrany proti uzamknutí klíce ve vozidle budete informováni bliknutím smrových svtel a hlásením na informacním displeji* Key in vehicle (Klícek ve vozidle.). U vozidel vybavených varovným zaízením proti odcizení vozidla* se navíc ozve akustický signál. Odemknutí vozidla 2 Uchopte kliku pedních dveí celou dlaní, nebo celou dlaní zakryjte senzor A obr. 4, vozidlo se odemkne. Zamknutí vozidla Zavete dvee idice resp. spolujezdce. 1 Prsty se dotknte senzoru A, vozidlo se zamkne (nedrzte kliku celou dlaní, vozidlo pak nelze zamknout). Hlásení na informacním displeji* Nkteré varovné a informacní texty systému KESSY na informacním displeji*: No key Hlásení No key (,,Chybí klíc") se zobrazí, pokud chcete nastartovat motor a systém ve vozidle nenalezne platný klíc. To mze nastat v pípad, ze je klíc mimo vozidlo, je vybitá baterie v klíci, klíc je vadný nebo je siln ruseno elektromagnetické pole. Key not found (Klícek nenalezen.) Hlásení se zobrazí, pokud je zapnuté zapalování nebo je nastartovaný motor a systém ve vozidle nenalezne platný klíc. Deaktivace bezpecnostní pojistky* 1 Dvakrát do 5 s zakryjte prsty senzor A. Odjistní a zamknutí víka zavazadlového prostoru Stisknte madlo víka zavazadlového prostoru, víko se odjistí.

3 Pokud je vozidlo vybaveno systémem el. ovládání víka zavazadlového prostoru*, zacne se víko po stisku madla otevírat. Zavete víko zavazadlového prostoru, víko se zamkne. 4 El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Keyless defective (Keyless vadný.) Chyba v systému KESSY, vyhledejte odborný servis. Renew key battery! (Vymte baterii v klícku!) Nízké naptí v baterii klíce s dálkovým ovládáním, vymte baterii. El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Popis Odstavení vozidla Pokud po dobu 60 hodin není vozidlo odemknuto, automaticky se deaktivuje senzor 1 2 A a A strana 3, obr. 4 v klice dveí spolujezdce. Pro optovnou aktivaci musí být splnna jedna z následujících podmínek: 2 odemknutí dveí idice pomocí senzoru A strana 3, obr. 4, stisknutí madla víka zavazadlového prostoru, odemknutí vozidla tlacítkem na klíci s dálkovým ovládáním, nouzové odemknutí dveí idice (viz Návod k obsluze). Pokud po dobu 90 hodin není vozidlo odemknuto, automaticky se deaktivuje i senzor 1 2 A a A strana 3, obr. 4 v klice dveí idice. Pro optovnou aktivaci musí být splnna jedna z následujících podmínek: odemknutí vozidla tlacítkem na klíci s dálkovým ovládáním, nouzové odemknutí dveí idice (viz Návod k obsluze). Obr. 5 Ovládání víka Komfortní ovládání oken 1 Pokud pi zamykání vozidla podrzíte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 déle nez 2 s, 1 otevená okna a panoramatická stecha se zacnou zavírat. Pokud prst od senzoru A 1 oddálíte, zavírání se perusí. Pokud senzor A opt zakryjete, okna a panoramatická stecha se dovou. 1 Pokud pi zavírání oken a panoramatické stechy senzorem A ihned zakryjete senzor 2 A nebo zatáhnete za kliku, vsechna okna a panoramatická stecha se zacnou otevírat. Obr. 6 Ovládání víka - tlacítko na stedové konzole Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru je mozné nkolika zpsoby: stisknutím tlacítka pro odjistní víka zavazadlového prostoru na klíci s dálkovým ovládáním asi na 1 s, A madlem A obr. 5 nad registracní znackou, B vnitním tlacítkem A na spodní hran víka zavazadlového prostoru (pístupné pouze u oteveného víka), tlacítkem na stedové konzole obr. 6. POZOR! Pi zavírání víka se nikdy nezdrzujte v oblasti zavírání víka - nebezpecí úrazu! El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Upozornní! V kritické situaci lze víko zastavit krátkým rychlým pohybem proti pohybu víka. 5 Popis ovládání Ped otevíráním resp. zavíráním víka zkontrolujte, zda se v oblasti otevírán; víka zavazadlového prostoru madlem A 1 spojitý tón Otevené víko 3 vzrstající tóny 3 stejné tóny Cinnost Otevení Zastavení Zavení Zavené víko Oblast 1 A 2 A 3 A Poznámka 3 Rozsah oblasti A strana 5, obr. 7 se v závislosti na nastavení horní polohy víka strana 6,,,Nastavení horní polohy víka" pimen zmní. Pi nastavení horní polohy víka v oblasti A nebude oblast A aktivní, rozsah oblasti A se pimen k nastavené horní poloze víka zmní. A Ovládání víka zavazadlového prostoru madlem A strana 4, obr. 5 je mozné pouze u odemknutého vozidla. B Ovládání víka zavazadlového prostoru vnitním tlacítkem A Nastavení horní polohy víka V pípad omezeného prostoru pro otevírání víka (nap. výska garáze) nebo pro komfortnjsí ovládání (nap. dle výsky osoby) je mozné provést nastavení horní polohy víka zavazadlového prostoru. Cinnost Otevení Zastavení Zavení Zavené víko Oblast 1 A 2 A 3 A Otevené víko Nastavení horní polohy vyacute; spínac mzete nastavovat stupovit. Poznámka V pípad poruchy el. ovládání víka zavazadlového prostoru se obrate na odborný servis. 8 Panoramatická stecha* (Combi) Upozornní! Otevíráte-li panoramatickou stechu v zimním období, musíte odstranit pípadnou námrazu, jinak hrozí poskození ovládacího mechanizmu. Kdyz vypnete zapalování, mzete panoramatickou stechu pop. posuvnou slunecní clonu jest asi 10 minut otevírat, zavírat a vyklápt. Jakmile ale otevete nkteré z pedních dveí, nemzete jiz panoramatickou stechu a posuvnou slunecní clonu ovládat. Otevení a vyklopení panoramatické stechy Zavení panoramatické stechy Zavení A Otocte otocný spínac do polohy A obr. 9. Ochrana proti sevení Panoramatická stecha je vybavena ochranou proti sevení. Pokud njaká pekázka (nap. námraza) brání zavení, panoramatická stecha se zastaví a vrátí se o nkolik cm zpt. Panoramatickou stechu mzete zcela zavít bez ochrany proti sevení tak, ze A stlacíte otocný spínac v poloze A obr. 9 dokud se panoramatická stecha nedove. Obr. 9 Otocný spínac panoramatické stechy Nastavení do komfortní polohy C Otocte otocný spínac do polohy A obr. 9. POZOR! Panoramatickou stechu zavírejte opatrn - nebezpecí poranní! Cástecné otevení D Otocte otocný spínac do nkteré z poloh v oblasti A.

4 Otevení a zavení posuvné slunecní clony Úplné otevení B Otocte otocný spínac do polohy A a drzte jej v této poloze (odpruzená poloha). Vyklopení a zavení - Pro vyklopení stisknte otocný spínac za vybrání smrem ke stese. Pro zavení zatáhnte otocný spínac za vybrání smrem dol a dopedu. Je-li panoramatická stecha nastavena v komfortní poloze,snízí se intenzita hluku vznikajícího proudem vzduchu. Obr. 10 Tlacítka posuvné slunecní clony Posuvnou slunecní clonu mzete zavít resp. otevít samostatn tlacítky obr. 10. Panoramatická stecha* (Combi) Otevení E Pro úplné otevení krátce stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10. E Pro otevení do pozadované polohy stisknte a podrzte tlacítko A. Po uvolnní tlacítka se otevírání zastaví. 9 Nouzové ovládání Zavení F Pro úplné zavení krátce stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10. F Pro zavení do pozadované polohy stisknte a podrzte tlacítko A. Po uvolnní tlacítka se zavírání zastaví. Komfortní ovládání Panoramatickou stechu a posuvnou slunecní clonu mzete ovládat také zvencí klícem 1 s dálkovým ovládáním nebo u systému KESSY* pomocí senzoru A strana 3, obr. 4. Obr. 11 Výez z podhledu stropu: místa k nasazení sroubováku (vlevo) a nouzové ovládání (vpravo) Pi závad na zaízení mzete panoramatickou stechu zavít, pop. otevít rucn. A Nasate plochý sroubovák opatrn k zadní stn krytu el. pohonu A obr. 11. Zavení panoramatické stechy Drzte stisknuté zamykací tlacítko na klíci s dálkovým ovládáním nebo u systému 1 KESSY* podrzte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 dokud se panoramatická stecha nezave. Soucasn se zavíráním panoramatické stechy se bude zavírat i posuvná slunecní clona. 1 Po uvolnní tlacítka nebo u systému KESSY* po oddálení prstu od senzoru A se zavírání okamzit perusí. Opatrn vyklopte kryt smrem dol. B Do otvoru A zastrcte az na doraz sestihranný klíc velikosti 4 a panoramatickou stechu zavete, pop. otevete. Kryt vrate nazpt tak, ze nejdíve nasadíte plastové hroty a pak kryt zatlacte nahoru. Poruchu nechte odstranit v nkterém z odborných servis. Vyklopení panoramatické stechy Drzte stisknuté odemykací tlacítko na klíci s dálkovým ovládáním nebo u systému 1 KESSY* podrzte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 dokud se panoramatická stecha nevyklopí. Soucasn s vyklápním panoramatické stechy se bude také otevírat posuvná slunecní clona. Poznámka Po kazdém nouzovém ovládání se musí stecha inicializovat strana 9,,,Inicializace panoramatické stechy". Inicializace panoramatické stechy Po odpojení a optovném pipojení akumulátoru se musí panoramatická stecha a posuvná slunecní clona inicializovat. A Pro inicializaci panoramatické stechy pidrzte otocný spínac v poloze A strana 8, obr. 9 na dobu cca 10 sekund. Poznámka Ochrana proti sevení funguje i pi komfortním zavírání. Pomocí komfortního ovládání nelze panoramatickou stechu otevít. 10 Denní svícení* Zapnutí vnitního svtla Stisknte krycí sklo v míst symbolu obr. 12. F Pro inicializaci posuvné slunecní clony stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10, na dobu cca 10 sekund. Pokud nebude pi odpojení a optovném pipojení akumulátoru panoramatická stecha zavená resp. posuvná slunecní clona úpln zasunutá, musíte nejprve zavít panoramatickou stechu resp. posuvnou slunecní clonu strana 8,,,Zavení panoramatické stechy" strana 8,,,Otevení a zavení posuvné slunecní clony". Teprve poté je mozné provést inicializaci. Vypnutí vnitního svtla Stisknte krycí sklo v míst symbolu O. Spínání dvením kontaktem Pepnte krycí sklo do stední polohy. Denní svícení* V nkterých zemích národní zákonná ustanovení vyzadují, aby pi aktivované funkci denního svícení svítila spolu se zárovkami pro denní svícení také obrysová svtla. Varovné svtlo ve dveích* Varovné svtlo* je umístno ve spodní cásti oblození dveí. Vnitní osvtlení vozidla vpedu Ve vnitním osvtlení vpedu jsou integrována dv difuzní svtla*, která osvtlují adicí páku a sted pístrojové desky. Tato svtla se zapínají automaticky po zapnutí obrysových svtel. Krom toho se po zapnutí zapalování, pokud jsou zapnutá obrysová svtla, rozsvítí osvtlení klik* ve dveích. Osvtlení zavazadlového prostoru (Combi) Vyjímatelná svítilna Svtla pro ctení vzadu* (Combi) Platí pro vozidla Combi vybavená panoramatickou stechou. Obr. 13 Vyjímatelná svítilna Na levé stran zavazadlového prostoru je umístna vyjímatelná svítilna. Tato svítilna má dv funkce: Obr. 12 Výez z podhledu stropu: svtla pro ctení vzadu B osvtlení zavazadlového prostoru - svítí cást A obr. 13 (svítilna je v drzáku), C penosná svítilna - svítí cást A (svítilna je vyjmutá z drzáku).

5 Osvtlení zavazadlového prostoru (Combi) Pokud je svítilna v drzáku, automaticky se zapne po otevení víka zavazadlového prostoru. Zstane-li víko oteveno déle nez 30 minut, svítilna se automaticky vypne. Svítilna je napájena temi dobíjecími akumulátory typu AAA s kapacitou 600 mah. Akumulátory se nabíjejí prbzn pouze pi nastartovaném motoru. Z úplného vybití se akumulátory nabijí za cca 3 hodiny. Svítilna je vybavena magnety. Po vyjmutí je mozné ji proto uchytit nap. na karoserii vozidla. 11 Výmna akumulátor svítilny Budete-li chtít vadné akumulátory vymnit sami, postupujte následujícím zpsobem. Vyjmte svítilnu. Kryt akumulátor opatrn odtlacte tenkým spicatým pedmtem v míst F aretacního zácvaku A strana 10, obr. 13. Ze svítilny vyjmte vadné akumulátory. Vlozte nové akumulátory. Nasate kryt akumulátor a pitlacte jej az slysiteln zacvakne. Vyjmutí svítilny Vyjmutí svítilny D Uchopte svítilnu v míst sipek A strana 10, obr. 13 a vyklopte ji ve smru sipky E A. POZOR! Pi výmn akumulátor dbejte zvýsené opatrnosti pi manipulaci s tenkým spicatým pedmtem - nebezpecí poranní. Vlození svítilny zpt do drzáku Zhasnutou svítilnu vlozte do drzáku nejprve na stran blíz k víku zavazadlového prostoru a poté domácknte i na druhé stran az slysiteln zaklapne. Ovládání svítilny Upozornní! Doporucujeme Vám, abyste vadné akumulátory nechali vymnit v odborném servisu. Pi otevírání svítilny mze dojít nesprávnou manipulací k jejímu poskození. A Jedno stisknutí tlacítka A, svítilna se rozsvítí na 100 % svtelné intenzity. A Dalsí stisknutí tlacítka A, svítilna se rozsvítí na 50 % svtelné intenzity. A Dalsí stisknutí tlacítka A, svítilna zhasne. Zivotní prostedí Vadné akumulátory zlikvidujte v souladu s pedpisy na ochranu zivotního prostedí. Upozornní! Vyjímatelná svítilna není vodotsná, proto ji chrate ped vlhkem. Poznámka Poznámka Pi výmn akumulátor dbejte na správnou polaritu. Pokud svítilnu nesprávn vlozíte zpt do drzáku, nebude pi otevení víka zavazadlového prostoru svítit a akumulátory nebudou dobíjeny. Pokud svítilnu nezhasnete a vlozíte ji správn do drzáku, zárovky v pední cásti C svítilny A strana 10, obr. 13 automaticky zhasnou. Vyjmutá svítilna mze svítit max. 24 hodin se 100% svtelnou intenzitou a max. 48 hodin s 50% svtelnou intenzitou. Náhradní akumulátory musí odpovídat specifikaci originálních akumulátor. Pi pouzití jiného typu akumulátor mze dojít ke snízení výkonu nebo nesprávné funkci svítilny. 12 Strace Deaktivace Zapnte zapalování. 6 Do 5 s zatlacte ptkrát po sob ovládací pácku do polohy A obr. 14. Strace Zadní strac (Combi) Vypnte zapalování. Po následném zapnutí zapalování se poloha zadního strace deaktivuje. Aktivaci polohy zadního strace provedete stejným zpsobem jako deaktivaci. Automatický zadní strac* (Combi) Obr. 14 Pácka strac 2 3 Pokud je pácka strac v poloze A resp. A dojde pi rychlosti vozidla vyssí nez 5 km/h kazdých 30 s resp. 10 s k jednomu setení zadního skla. 1 Pi aktivaci snímace dest* (pácka je v poloze A) je funkce aktivní pouze pi trvalém chodu pedních strac (není casová prodleva mezi stíracími cykly). Stírání zadního skla* 6 Zatlacte pácku smrem od volantu do polohy A obr. 14, strac stírá kazdých 6 s. Aktivace/deaktivace Funkce automatického zadního strace se aktivuje/deaktivuje na informacním displeji* v nabídce: Setup (Nastavení) Lights & Vision (Svtla a vidní) Rear wiper (Aut. zad. str. ) Omývací a stírací automatika zadního skla* 7 Zatlacte pácku smrem od volantu do vzdálenjsí odpruzené polohy A, ostikovace pracují ihned, strac zacíná stírat s malým zpozdním. Dokud drzíte pácku v této poloze, strac i ostikovac pracují. Pácku uvolnte, ostikovac pestane pracovat a strac provede jest 2 az 3 setení 6 (podle délky ostiku). Po uvolnní zstane pácka v poloze A. Po zaazení zptného chodu dojde, pokud jsou zapnuté pední strace, k jednomu setení zadního skla. Poznámka Funkce automatického zadního strace platí pouze pro vozidla Combi vybavená informacním displejem*. Funkce je z výroby aktivována. Poloha zadního strace Pi kazdém druhém vypnutí zapalování se peklopí stírací lista zadního strace. Tím se prodlouzí zivotnost stírací listy. Tato funkce je standardn aktivovaná a mzete ji deaktivovat následujícím zpsobem: Vnjsí zrcátka 13 Výmna stírací listy zadního skla (Combi) Elektrické nastavení pedních sedadel* Piazení klíce s dálkovým ovládáním pamovým tlacítkm U vozidel vybavených systémem KESSY* je postup pro piazení klíce s dálkovým ovládáním pamovým tlacítkm, u elektricky nastavitelných pedních sedadel a zrcátek*, následující. Vypnte zapalování do 10 s od ulození nastavení do pamti. Otevete dvee idice. Obr. 15 Stírací lista zadního skla Vyjmutí stírací listy Odklopte raménko strace od skla a stírací listu nastavte do vodorovné polohy obr.

6 15. Uchopte jednou rukou raménko strace v jeho horní cásti. 1 2 Druhou rukou odjistte pojistku A a stírací listu vyjmte ve smru sipky A. Nejdéle do 10 s stisknte na klíci s dálkovým ovládáním tlacítko pro odemknutí vozidla. Po úspsném piazení bliknou smrová svtla a ozve se akustické potvrzení. Nastavení je ulozeno pod píslusným pamovým tlacítkem. Zadní sedadla Sklopení zadních sedadel (Combi) Upevnní stírací listy 1 Nasate stírací listu na raménko strace a zajistte pojistku A. Pezkousejte, zda je stírací lista správn upevnná. Vnjsí zrcátka Sklopení celých zrcátek je mozné pouze pi zapnutém zapalování a pi rychlosti do 15 km/h. Obr. 16 Vyklopení sedáku Prostor pro náklad mzete zvtsit sklopením zadních sedadel dopedu, pop. vyklopením sedáku. 14 Zavazadlový prostor Vyklopení sedáku 1 2 Sedák povytáhnte ve smru sipky A strana 13, obr. 16 a ve smru sipky A jej vyklopte dopedu. Sklopný hácek (Combi) Poznámka Pro dosazení maximáln vodorovné lozné plochy mzete ped sklopením zádových opr vyjmout zadní hlavové oprky. Vyjmuté oprky ulozte tak, aby se neposkodily a neznecistily. Zavazadlový prostor Upevovací sít - síový program* (Combi) Obr. apod. obr. manipulaci nap. kryt se automaticky odsune do 1 polohy A obr. (Autom. kryt se samovoln navine 1 do polohy A. a pohybem 5 ve smru sipky A kryt vytáhnete. POZOR! Na kryt zavazadlového prostoru nesmjí být odkládány zádné pedmty. Poznámka Povolené zatízení zvýsené podlahy je max. 75 kg. Prostor pod zvýsenou podlahou mzete vyuzít k ulození pedmt nap. variabilních upevovacích prvk, demontovaného roletového krytu, drzáku na kola apod. 16 Zvýsená podlaha* (Combi) Cástecné vysunutí zvýsené podlahy* Pepazení zavazadlového prostoru pomocí zvýsené podlahy* Obr. 22 Pepazení zavazadlového prostoru Obr. 21 Zavazadlový prostor: cástecné vysunutí zvýsené podlahy Zvýsenou podlahu lze cástecn vysunout pes zadní nárazník. pezouvání obuvi. a A zadní okraj zasute do nkterého z otvor A obr. 22. v lizinách. Teleskopická pepázka a pruzný popruh Obr. 3 Pohybem ve smru sipky A obr. 23 podlahu slozte. A Zmácknte zajisovací tlacítka A obr. Úchyt upevovacího oka A obr. 26 vyklopte nahoru a pipevnte nap. Obr. z kazety A smrem k úchytm A. vyjmte. Obr. chcete vyuzít celý zavazadlový prostor, mzete demontovat roletový kryt strana 15. V zavazadlovém prostoru se nachází ctyi posuvná upevovací oka, která mzete vyuzít nap. k pipevnní upevovacích sítí. Dlicí sí* (Combi) 19 POZOR! C Pesvdcte se, ze rozprná tyc je zasunuta v úchytech A v pední pozici! POZOR! Pokracování Pouzití dlicí sít za pedními sedadly Zádové opry musí být bezpecn zajistny, aby nemohlo dojít pi nenadálém zabrzdní k posunu pedmt ze zavazadlového prostoru do prostoru pro cestující - nebezpecí poranní! C Pesvdcte se, ze rozprná tyc je zasunuta v úchytech A v pední pozici! Dbejte na to, aby byla zádová opra zadních sedadel správn zajistna. Jen tak mze tíbodový bezpecnostní pás na prostedním sedadle spolehliv plnit svou funkci. Vyjmutí a nasazení kazety dlicí sít (Combi) Obr. 28 Vytazení dlicí sít Vytazení Sklopte zadní sedadla (viz Návod k obsluze). A B Dlicí sí vytáhnte za oko A obr. 28 z kazety A. C Rozprnou tyc nasate do úchytu A nejprve na jedné stran a zatlacte ji dopedu. C Stejným zpsobem nasate i druhý konec tyce do úchytu A na protjsí stran. Obr. 29 Zadní sedadla: kazeta dlicí sít Vyjmutí Sklopte zadní sedadla (viz Návod k obsluze). Otevete pravé zadní dvee. A 1 2 Kazetu dlicí sít A obr. 29 posute ve smru sipky A a ve smru sipky A ji vyjmte z úchyt zadního sedadla. Navinutí Posute rozprnou tyc nejprve na jedné a potom na druhé stran smrem dozadu C a tyc z úchyt A obr. 28 vyjmte. Pidrzte rozprnou tyc tak, aby se sí mohla pozvolna a bez poskození navinout do B kazety A. Uvete zadní sedadla zpt do pvodní polohy. Nasazení Výezy kazety dlicí sít nasate na úchyty na zadních oprách. 1 Kazetu posute proti smru sipky A az na doraz. POZOR! Po narovnání sedák a zádových opr musí být zámky pás a pásy v pvodní poloze - pipraveny k pouzití. Uvete zadní sedadla zpt do pvodní polohy. 20 Zásuvka v zavazadlovém prostoru (Combi) POZOR! Dbejte na to, aby byla zádová opra zadních sedadel správn zajistna. Jen tak mze tíbodový bezpecnostní pás na prostedním sedadle spolehliv plnit svou funkci. Vyjímatelný vak* Vyjímatelný vak slouzí výhradn pro pepravu lyzí. Zásuvka v zavazadlovém prostoru (Combi) Obr. 31 Zajistní vaku Vyjímatelný vak je urcený pro ctyi páry bzných lyzí. Celková hmotnost pepravovaných lyzí nesmí pekrocit 17kg. Obr. 30 Zavazadlový prostor: zásuvka Zajistní A Stahovací pás A obr. 31 pevn utáhnte za volný konec kolem lyzí ped vázáním.

7 Otevete kryt zásuvky obr. 30. Zasute zástrcku elektrického spotebice do zásuvky. V této schránce je umístn CDmnic*, TV-tuner*. motoru bez aktivního pouzití klice. Neuzavíratelná bocní schránka (Combi) Odblokování a zablokování ízení Obr. 33 Neuzavíratelná bocní schránka Obr. 34 Startovací tlacítko Kryt bocní schránky mzete vyjmout a zvtsit tak zavazadlový prostor. 22 Rozjezd a jízda - Systém KESSY* K odblokování ízení je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc. Odblokování ízení Otevete dvee idice a vstupte do vozidla. Zavete dvee idice, ízení se odblokuje. Pokud po zablokování ízení s platným klícem nevystoupíte a opt nenastoupíte do vozu, ale chcete odblokovat ízení, stisknte startovací tlacítko. Dojde tak zárove k aktivaci elektrických spotebic (nap. rádia, navigacního systému apod. ) a zapnutí zapalování. Zablokování ízení Zastavte vozidlo. Vypnte motor resp. zapalování stisknutím startovacího tlacítka strana 21, obr. 34. Otevete dvee idice, ízení se zablokuje. ízení se také zablokuje po uzamknutí vozidla. Pokud je ízení zablokováno a systém KESSY nedokáze napoprvé uvolnit pojistku volantu (nap. pokud jsou opená pední kola o obrubník), systém automaticky dvakrát zopakuje pokus o odblokování. Pokud ani poté nedojde k uvolnní pojistky volantu, systém Vás hlásením na informacním displeji* Move steering wheel! (Pohybujte volantem!) vyzve k pootocení volantem a po 2 s zopakuje dalsí 3 pokusy o odblokování. Pokud ani poté nedojde k uvolnní pojistky volantu, zobrazí se na 10 s hlásení na informacním displeji* Steering wheel still locked. (ízení není odemcené). Pro odblokování ízení je nutné odstranit moznou pícinu bránící v odblokování ízení a poté zopakovat pokus o odblokování ízení. Ochrana motorku el. zámku ízení Elektrický zámek ízení obsahuje ochranu motorku, která zpozuje zablokování a odblokování ízení pi opakovaném stisku startovacího tlacítka ve velmi krátkých intervalech. Pokud stisknutím startovacího tlacítka vypnete zapalování nebo motor a dvee idice jsou jiz oteveny, ízení se nezablokuje. Pro zablokování ízení je nutné dvee idice znovu zavít a otevít. Zapnutí zapalování K zapnutí zapalování je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc a bylo odblokované ízení. Stisknte krátce startovací tlacítko strana 21, obr. 34 zapalování se zapne. Vypnutí zapalování Stisknte krátce startovací tlacítko strana 21, obr. 34 zapalování se vypne. Zapalování je mozné vypnout jen pi rychlosti do 2 km/h. U vozidel s manuální pevodovkou nesmí být pi vypínání zapalování seslápnutá spojka v opacném pípad se bude systém snazit nastartovat. U vozidel s automatickou pevodovkou musí být volicí páka v poloze P nebo N a nesmí být seslápnutý brzdový pedál. Nouzové vypnutí zapalování Zapalování je mozné v pípad nutnosti vypnout i pi rychlosti vtsí nez 2 km/h tzv. nouzovým vypnutím zapalování. Stisknte startovací tlacítko strana 21, obr. 34 na dobu delsí nez 1 s nebo dvakrát bhem 1 s. Poznámka Pokud je ízení zablokováno, dojde po stisknutí startovacího tlacítka k odblokování ízení, aktivování elektrických spotebic (nap. rádia, navigacního systému apod.) a zapnutí zapalování. POZOR! Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy nebude pak fungovat posilovac servoízení a brzd - nebezpecí nehody! Rozjezd a jízda - Systém KESSY* 23 Startování motoru K nastartování vozidla je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc, bylo odblokované ízení a zapnuté zapalování. Pi startování vozidla s manuální pevodovkou drzte seslápnutou spojku u vozidel s automatickou pevodovkou drzte seslápnutý brzdový pedál. Nouzové startování motoru Zázehové motory Podrzte stisknuté startovací tlacítko strana 21, obr. 34 dokud motor nenastartuje. Obr. 35 Nouzový start vozidla Vzntové motory Podrzte startovací tlacítko po celou dobu zhavení, motor nastartuje po zhasnutí kontrolního svtla. Vzntový motor mzete také nastartovat stisknutím startovacího tlacítka, zapne se zapalování a rozsvítí se kontrolní svtlo zhavení. Pockejte az kontrolní svtlo zhavení zhasne, poté podrzte stisknuté startovací tlacítko, dokud motor nenastartuje. V pípad nutnosti rychlého nastartování (nap. v krizové situaci) mzete vzntový motor nastartovat druhým stiskem startovacího tlacítka jest ped zhasnutím kontrolního svtla zhavení. V pípad neúspsného ovení autorizovaného klícku se na informacním displeji* zobrazí hlásení No key (,,Chybí klíc") a je nutno provést nouzové startování motoru.

8 Stisknte startovací tlacítko obr. 35 a následn pidrzte klíc u startovacího tlacítka nebo stisknte startovací tlacítko pímo klícem. Poznámka Pi nouzovém startování motoru je nutné dodrzet správnou orientaci klíce obr. 35. POZOR! Nikdy nenechávejte klíce ve vozidle v dosahu dtí, mohly by vozidlo snadno nastartovat - nebezpecí nehody! Vypnutí motoru Zastavte vozidlo. Stisknutím startovacího tlacítka strana 21, obr. 34 vypnte motor, zárove se vypne i zapalování. Poznámka Pokud je v okamziku startování motoru zablokované ízení, dojde pi podrzení startovacího tlacítka k odblokování ízení, aktivování elektrických spotebic (nap. rádia, navigace apod.), zapnutí zapalování a nastartování motoru. Poznámka Systém KESSY je vybaven pojistkou proti nechtnému vypnutí motoru bhem jízdy tzn., ze se motor za jízdy dá vypnout pouze nouzov strana Hospodárná a ekologická jízda Hlásení na informacním displeji* Na informacním displeji se v pípad poruchy el. zámku systému KESSY zobrazí hlásení závady. Steering column lock: Workshop! (Zámek ízení. Do servisu!) Pokud se na informacním displeji zobrazí toto hlásení a symbol, mzete se zvýsenou opatrností pokracovat v jízd. Vozidlo je nutné neprodlen dopravit do odborného servisu. Steering column lock defective. (Porucha zámku ízení.) Pokud se na informacním displeji zobrazí toto hlásení a symbol, je nutno vozidlo odstavit a nechat dopravit do odborného servisu. Po vypnutí zapalování, jiz nebude mozné zablokovat ízení, aktivovat elektrické spotebice (nap. rádio, navigacní systém apod. ), zapnout zapalování a nastartovat motor. Move selector lever to position P/N! (Zaate volící páku do polohy P/N!)1) Toto hlásení se zobrazí na informacním displeji pokud pi zablokování ízení, zapnutí/vypnutí zapalování nebo pi startování motoru není volicí páka v poloze P nebo N. Move selector lever to position P! (Zaate volící páku do polohy P!)1) Toto hlásení se zobrazí na informacním displeji pokud není pi otevení dveí idice a pi vypnutém zapalování volicí páka v poloze P nebo pokud není pi vypínání zapalování u otevených dveí idice volicí páka v poloze P. Hlásení se vypne po uplynutí nkolika sekund, zapnutím zapalování nebo zaazením volicí páky do polohy P. Hospodárná a ekologická jízda Obr. 36 Doporucení pro peazení Doporucení pro peazení rychlostního stupn* Na displeji panelu pístroj se zobrazuje informace o zaazeném rychlostním stupni A A obr. 36. Z dvodu dosazení co nejnizsí spoteby pohonných hmot se na displeji v pípad poteby zobrazuje doporucení pro peazení na jiný rychlostní stupe. B Pokud ídicí jednotka vyhodnotí, ze je vhodné peadit, zobrazí se na displeji sipka A. Sipka ukazuje nahoru ci dol podle toho, zda je doporuceno peadit na vyssí nebo nizsí rychlostní stupe. A Zárove se místo informace o zaazeném rychlostním stupni A zobrazí informace o doporuceném rychlostním stupni. 1) Platí pro vozidla s automatickou pevodovkou. Zaparkování pomocí parkovacího asistentu a ukoncení parkování 25 Zaparkování pomocí parkovacího asistentu a ukoncení parkování Jakmile se na informacním displeji* zobrazí: Steering interv. active. Monitor area around veh.! (Zásah ízení aktivní! Sledujte okolí!), puste volant, systém pevezme ovládání volantu. Vnujte pozornost pímému okolí vozidla a s pomocí pedál rychlostí max. 7 km/h opatrn zacouvejte. V pípad, ze nelze zaparkovat jedním parkovacím manévrem, parkování C pokracuje dalsími kroky. Pokud na informacním displeji* bliká sipka dopedu A obr. 38, zaate 1. rychlostní stupe resp. nastavte volicí páku* do polohy D. Vyckejte az se volant automaticky natocí do potebné pozice a poté s pomocí pedál rychlostí max. 7 km/h opatrn popojete vped. D Pokud na informacním displeji* bliká sipka dozadu A obr. 38, zaate znovu zptný chod resp. nastavte volicí páku* do polohy R. Obr. 37 Informacní displej: vyhledání mezery Vyckejte az se volant automaticky natocí do potebné pozice a opatrn zacouvejte. Tyto kroky se mohou nkolikrát opakovat. Parkování ukoncete na základ informace o vzdálenosti od systému pomoci pi parkování. Jakmile je parkování ukonceno, zazní akustická signalizace a na informacním displeji* se zobrazí: Steering interv. finished. Please take over steering! (Zásah ízení ukoncen. Pevezmte ízení!). Obr. 38 Informacní displej: dokoncení zaparkování Vypnutí parkovacího asistentu Parkovací asistent se vypne pi nkteré z následujících událostí: Casový limit pro zaparkování s pomocí parkovacího asistentu je 180 s. Jestlize parkovací asistent zjistil vhodnou mezeru pro zaparkování, zobrazí se tato mezera na infora macním displeji* A obr. 37. Pokracujte v jízd tak dlouho, dokud se nezobrazí pokyn pro zaazení zptného B chodu A obr. 37. Zastavte vozidlo na dobu minimáln 1 s. Zaate zptný chod, resp. nastavte volicí páku* do polohy R. pekrocení rychlosti 30 km/h, pekrocení rychlosti 7 km/h bhem parkování, pekrocení casového limitu 180 s pro zaparkování, stisknutí tlacítka parkovacího asistentu, aktivace pomoci pi parkování, zásah idice do automatického otácení volantu (pidrzení volantu), vypnutí systému ASR, vyazení zptného chodu resp.

ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 11/2009 Úvod 1 Úvod Elektronický stabilizační systém (ESP)* Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze vydání 05.09 (dále jen Návod kobsluze).

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA OCTAVIA v uživatelské

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Příslušenství Alfa 159 - Alfa 159 Sportwagon SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Alfa 159 a Alfa 159 Sportwagon Tuning a výbava AERODYNAMICKÁ SADA PRO PŘEDNÍ ČÁST** Č. 50903083 DEFLEKTORY PROTI AERODYNAMICKÉMU

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ŠkodaSuperb DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaSuperb DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 11/2008 Dodatek 1 Dodatek Úvod Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze SUPERB vydání 03.08 (dále jen Návod kobsluze). Údaje v tomto dodatku

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Řešení SIMU pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Nedělejte kompromisy! Už nemusíte před vjezdem do garáže vystupovat z auta na frekventovanou silnici nebo do nepřízně počasí. Využívejte naplno všech

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VÝBAVY A CENY CRUZE SW

VÝBAVY A CENY CRUZE SW VÝBAVY A CENY CRUZE SW CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 380 000 Kč + 1.7D Eco 1.4 Turbo 1.7D Eco 2.0 VCDi AT 1.4 Turbo 2.0 VCDi 2.0 VCDi AT 302900 Kč 317900 Kč 415900 Kč

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více