CA - technologie ÚVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CA - technologie ÚVOD"

Transkript

1 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.1 CA - technologie ÚVOD Martin HYNEK Západočeská univerzita v Plzni Katedra konstruování strojů kks.zcu.cz únor 2009

2 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.2 Obsah přednp ednášky Úvod CA-systémy CA-technologie Aspekty nasazení a použití Technické prostředky Rozdělení CA-systémů CA-technologie na ZČU Concurrent Engineering

3 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.3 Ovlivnění výrobních nákladn kladů Vliv na výrobní náklady Náklady na vlastní činnost 40 70% % 40% % Konstrukce Vývoj 20% TPV Výroba 7% Nákup MTZ 3% 18% Prodej Administrativa

4 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.4 CA-syst systémy (pojmy, technické prostředky, rozdělen lení systémů,, vývojové trendy)

5 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.5 CAD Historie Nová generace CAD systémů Sketchpad AD2000 CD2000 Medusa Anvil SDRC IDeas Computer Vision CATIA 4 CADDS 5 Intergraph Unigraphics CADKey Euclid AutoCAD ProE SolidEdge SolidWorks Inventor CATIA v5 NX (unigraphics,ideas), Přetrvávají CATIA v4 (aut. prům.) CADDS 5 (loď. let. prům., ) I-deas Autocad 2007

6 CAD Historie M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.6 CAD (srovnání s papírovou výkr. dokumentací) 2X - 10X zvýšení produktivity u stejné konstrukce Více jak 200X X zvýšení produktivity v oblasti konstrukčních změn Proč Objemové Modelování? Reálná počítačová representace Pasování(Fit)/kolize(interference) Virtualní prototypy Společná data pro Analysis (FEA, FDM, Boundary Element, Kinematics, etc.) Rapid prototyping CAM Data exchange Automatizování výkresů

7 CAD History M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.7 CAD nevýhody (zápory) Přehnaná očekávání (od nových uživatelů) Cena zavedení a podpory Změny ve skladbě zaměstnanců Legacy data Cost to stay in the game! Neustále se zvyšující složitost SW a tím i nároky na HW Provázanost -> chyba se projeví i v dalších činnostech (Propagation of error) Exponenciální růst množství data Potřeba PDM systemů pro správu dat Ztráta kreativity?

8 Feature-based M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.8 CAD Terminology Tělesa jsou definována pomocí pokročilých prvků jakými jsou vytažení(extrusions), tažení po křivce (sweeps), odřezání (cuts), díry (holes), sražení (chamfers), zaoblení (fillets, rounds), kapsy (slots), žebra (ribs) atd. spíše než pomocí základní geometrie jako např. čáry (lines), oblouky (arcs), a kružnice (circles) Parametric Fyzický tvar tělesa je řízen kótami (dimensions),vazbami (relations), a vlastnostmi (attributes) jeho prvků (features), jenž mohou být kdykoli změněny, a které automaticky se projeví v geometrii tělesa. Obousměrná asociativita (Bi-directional associativity) Změny provedené ve skice, partu, sestavě, nebo výkresu se automaticky projeví ve všech datech.

9 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.9 Rodič/potomek vztahy (Parent/child relationships) Všechny prvky (features) jsou svázány minimálně s s jedním dalším prvkem (feature). Prvek(feature)-potomek je závislý na prvku(feature)-rodiči. Změna rodiče může změnit prvek-potomek. Smazání prvku-rodiče způsobí ztrátu prvku-potomka. ProE používá koncept vazeb Rodič/potomek, a umožňuje řízení a přesměrování těchto vazeb. Hierarchický přístup (Hierarchical approach) Všechny prvky (features) mají rodokmen, znamenající pořadí a rodiče Jednoduchý ale robustní přístup k parametrickému CADu Obtížně podporuje ne-parametrické postupy v CAD modelech Variační přístup (Variational approach) Více matematický přístup k CAD CAD Terminology Méně strukturovaný, ale více výpočetně náročný přístup Podporuje ne-parametrické postupy v CAD modelech

10 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.10 CAD Terminology Objemové modelování (Solid Modeling) Těleso je modelováno matematikou pro objemy. Všechny typické informace pro objem jsou dostupné, jako např. hmotnost, těžiště, momenty setrvačnosti atd. Pomocí objemového modelování nelze vytvořit vysoce komplikovanou geometrii. Sweep B-Rep Constructive Solid Geometry (CSG) Modelování drátové (Wire Frame Modeling) Těleso je modelováno pomocí čar, oblouků, a křivek definovaných koncovými a řídícími body. Plošné modelování (Surface Modeling) Těleso je modelováno pomocí mozajky (e.g. quilt) matematických ploch (e.g. planes, or splined surfaces).

11 Sweep M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.11 CAD Terminology 2D profil tažený podél trajektorie Intuitivní, jednoduché pro uživatele Náročné výpočetně, náročný popis a reprezentace Obálková (Boundary) Representation (BREP) Reprezentuje plochy jako plošnou síť mesh Může popisovat plochy např soch, modelů. Náročné výpočetně, náročný popis a reprezentace Výpočet objemových informací je možný Constructive Solid Geometry (CGS) Kombinuje základní stavební bloky k tvorbě těles Používá Booleovské operace k tvorbě komplexních těles Fairly straight-forward internal representation Náročné výpočetně Nelze popisovat plochy např soch, modelů

12 CA - technologie M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.12 CIM - Computer Integrated Manufacturing automatizovaná výroba CAD - Computer Aided Design Computer Aided Disaster počítačem podporovaný návrh počítačem podporované neštěstí MCAD - Mechanical Computer Aided Design počítačem podporovaný návrh ve strojírenství CADD - Computer Aided Design and Drafting počítačem podporovaná tvorba výrobních výkresů CAE - CAM - Computer Aided Engineering počítačem podporovaná analýza návrhu (výpočty) Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba

13 CA - technologie M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.13 CAP - CAT - CAQ - CAA - PPS - PDM - EDM - Computer Aided Process Planning počítačem podporované plánování Computer Aided Testing počítačem podporované testování Computer Aided Quality počítačem podporované řízení kvality Computer Aided Assembly počítačem podporovaná montáž (podobně CAR -... Robotics) Product Planning System produkčně plánovací systém Product Data Managment správa dat o produktu Electronic Data Managment

14 CA - technologie M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.14 Concurrent Engineering a Cooperative Engineering Digital Prototyping, Virtual Prototyping, Virtual Manufacturing Rapid Prototyping Reverse Engineering.....

15 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.15 CIM Konstrukce Příprava výroby Výroba CAE CAD CAPP CAM CAR CAQ C I M

16 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.16 Aspekty nasazení CA - technologií TECHNOLOGIE HW : PC x PW x WS, periferie, sítě,... SW : OS, malé x střední x velké CAD, PDM,... PROCESY organizace řízení, přístup k datům, řízení procesů, změny syst. práce, technologická kázeň,... LIDÉ teoretický x praktický potenciál (zkušenosti, znalosti x přispůsobivost) noví lidé (nové znalosti, kreativnost, pružnost,...)... samotná technologie bez změny procesů přinese max. 15% celkového dosažitelného přínosu... (Zdroj : A.T.Kearney)

17 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.17 Technické prostředky : PC (Personal Computer) Izolované pracoviště počítač (od 15 tis. Kč) tiskárna (od 5 tis. Kč) plotr (od 60 tis. Kč) základní software CAD/CAM software Důležité paměť monitor CAD/CAM software Síťové řešení server sdílený plotr sdílená disková kapacita Důležité více účelů topologie sítě výběr software

18 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.18 Technické prostředky : PW (Personal Workstation) VW (Visual Workstation) -SGI Pracovní stanice (Windows XP) stanice - od 30 tis. Kč periferie jako u PC paměť od 1 GB provoz středních i velkých CAD/CAM systémů hardwarová podpora 3D grafiky

19 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.19 Technické prostředky : WS (Workstation) Pracovní stanice (UNIX) stanice (SGI,HP, IBM,SUN) - od 300 tis. Kč periferie jako u PC paměť od 4 GB provoz velkých CAD/CAM systémů Důležité hardwarová podpora 3D grafiky operační systém UNIX (síťová podpora)

20 Rozdělen lení systémů Životní cyklus výrobku Modelování výrobku 3D modelování 2D modelování M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.20 Očekáváná činnost CAD/CAM/ CAE PDM/PLM/ C3P Kreslení Malé systémy Střední systémy Velké systémy

21 Rozdělen lení systémů 1000 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.21 Cena (řádově v tis. Kč) Malé systémy Střední systémy Velké systémy

22 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.22 Rozdělen lení systémů Unix WS 2-16GB Hardware XP PW 1GB Pentium 4 1GB Pentium III 500MB Malé systémy Střední systémy Velké systémy

23 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.23 Rozdělen lení systémů Partnerství Podpora uživatele Plná podpora Základní podpora Prodej Malé systémy Střední systémy Velké systémy

24 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.24 Rozdělen lení CAD/CAM systémů Malé systémy AutoCAD LT, DesignCAD, Drafix, Imagineer, OtherCAD Střední systémy Inventor, CADkey, Cimatron, MicroStation, Solid Edge, Solid Works, VariCAD, TEBIS I-DEAS, UG, Pro/Desktop, Pro/Engineer Velké systémy CADDS5, Pro/Engineer, CATIA, Euclid, I-DEAS, Unigraphics???

25 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.25 Stav trhu s CAD/CAM produkty (rok 2008) Velké systémy AutoCAD LT LT Inventor Pro/Desktop Pro/Engineer AutoCAD DesignWave CADDS5 OtherCAD DesignCAD Drafix Drafix Microstation VariCAD Cimatron SolidEdge I-DEAS NX NX Unigraphics NX NX Euclid Euclid Malé systémy CADKEY Středn ední systémy SolidWorks CATIA CATIA v5 v5 CATIA CATIA v4 v4

26 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.26 Geometrické jádro SolidWorks CAD systémy AutoCAD Mechanical Desktop CADKEY INVENTOR DesignWave Solid Solid Edge Edge UG/Creator Unigraphics NX NX? Euclid Euclid ACIS ACIS PARASOLID CAS.CADE Geometrické jádro

27 NX U i hi M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.27 Velké systémy CADDS5 (Computervision, PTC)???? CATIA (francouzský Dessault, IBM) Euclid (francouzská Matra Datavision - Dessault, IBM)???? I-DEAS (Structural Dynamic Research Corporation - Siemens) Pro/Engineer (Parametric Technology Corporation - PTC)

28 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.28 CA-technologie na ZČUZ

29 CA-syst systémy na ZČUZ M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.29 Malé a Střední CA-systémy : AutoCAD 2009(multilicence) Inventor (KKS a FEL) Solid Works (na Ped.) Solid Edge (CD pro studenty) Střední a Velké CA-systémy : I-DEAS NX (multilicence) KKS Pro/Engineer (multilicence) KKS Unigraphics NX(multilicence) KKS Catia v5 (multilicence) KTO,KKS, KME, UUD

30 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.30 HW pro CA-syst systémy na ZČU-KKSZ Public laboratoře UI203: 11 PC - DELL (P4-windowsXP, 3D grafika, 1GB, 20 monitory) KKS laboratoře : 10 PC HP UL107 (grafika, min 1GB, 20 ) 10 PC HP UL109 (grafika, min 1GB, 20 ) 3D scaner Leica hp designjet 500 Microscribe

31 Závěr r a shrnutí M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.31

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY V NABÍDCE CAD STUDIA Vážení zákazníci, dovolte, abychom vás informovali o zajímavých novinkách a mimořádných nabídkách, které jsme pro vás připravili. NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

ŠKOLENÍ CATIA / DELMIA

ŠKOLENÍ CATIA / DELMIA ŠKOLENÍ CATIA / DELMIA pro rok 2011 červenec - září Strana 1 Váţení zákazníci, obracíme se na Vás s nabídkou souboru školení a odborných seminářů pro systémy CATIA a DELMIA. Připravili jsme pro Vás jak

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

MATLAB & COMSOL Multiphysics

MATLAB & COMSOL Multiphysics MATLAB & COMSOL Multiphysics Pavel Beneš benes@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz 1 MATLAB Pavel Beneš benes@humusoft. @humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 2 Profil

Více

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Bakalářská práce, akad. rok 2013/14 Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Bakalářská práce, akad. rok 2013/14 Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301R016 Průmyslové inženýrství a management Bakalářská práce Problematika podnikové technické

Více

NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií 15. 17. dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH:

NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií 15. 17. dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH: HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 NOVINY OBSAH: str. Setkání zákazníků a partnerů 1 Aliance firem 1 Geoforum Brno 2007 2 HSI com na výstavě Aqua 2 Inovace earsys a esd 3 Setkání zákazníků

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

CAD Softwary ve výrobě obalů

CAD Softwary ve výrobě obalů CAD Softwary ve výrobě obalů CAD ( Computer Aided Design = Konstrukce podporována počítačem ) ) již při svém vzniku nahradily rutinní práci konstruktéra.klasická konstrukce na stole či prkně byla nahrazena

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Create reports of selected CAD systems with applications focused on basic computer architecture Bakalářská práce Vypracoval:

Více