Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise"

Transkript

1 IBM Global Business Services Souhrn pro management Business Analytics and Optimization IBM Institute for Business Value Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Business Analytics and Optimization for the intelligent Enterprise

2 IBM Institute for Business Value institut společnosti IBM vytvářející odvětvové anylýzy a reporty Díky IBM Institute for Business Value získává divize Global Business Services společnosti IBM pro management svých zákazníků klíčový pohled na zásadní otázky týkající se veřejného i soukromého sektoru, tyto analýzy a reporty jsou založeny na faktech. Tento dokument byl vytvořen na základě rozsáhlé studie výzkumného týmu našeho institutu. Součástí trvalého závazku IBM Global Business Services je poskytovat analýzy a stanoviska, které pomáhají společnostem uvědomit si přidanou obchodní hodnotu. Pro doplňující informace, prosím, kontaktujte autora nebo nám pošlete na

3 Autor: Steve LaValle Je celkem snadné pochopit, že byznysmeni nepovažují své zkušenosti a intuici za postačující nástroje pro optimalizaci podniků, které řídí. Kromě neustáleho přílivu nových informací, dochází také k trvalým a dalekosáhlým změnám. Je to důsledek globalizace, která přináší nové ekonomické prostředí nebo často zmiňované zplošťování a zmenšování světa. Na základě průzkumu realizovaného s 225 vedoucími pracovníky z celého světa jsme zjistili, že manažeři musí často přijímat důležitá rozhodnutí bez přístupu k těm správným informacím. Uvědomují si, že nové analytické přístupy spolu s možnostmi pokročilých metod řízení obchodních procesů představují ohromnou příležitost, jak zacelit mezery a vytvořit novou konkurenční výhodu. Ti, kteří mají vizi jak uplatnit tyto nové přístupy, vytvářejí inteligentní podniky a budou připraveni překonat své konkurenty. Úvod Tak jako hledají přímořská města ochranu před opakujícími se nelítostnými nápory bouří a povodní, snaží se dnešní podniky vyrovnat se svými vlastními, často extrémními podmínkami. Jejich výzvou jsou informace jak je získat, zpracovat a interpretovat, aby zvyšovaly hodnotu podniku. Byznysmeni ovšem začínají stále častěji pochybovat, zda tradiční postupy zpracování informací budou i nadále fungovat. V prostředí, které často jen stěží připomíná dobu minulou, se staré způsoby rozhodování a řízení bortí. Současní světoví lídři často popisují jakýsi bod zlomu, kdy vidí příležitost přehodnotit stávající způsob využívání informací nebo analytických metod. V mnoha případech mluví i o zásadní změně způsobu, jakým dosud podnikali. Zatímco pokročilé analytické metody jsou již nějakou dobu dostupné, dnešní nástroje a přístupy poskytují zcela novou, hlubší úroveň analýzy a predikce, čímž výrazně podporují manažerská rozhodnutí a jednotlivé činnosti. Komplexní algoritmy, které byly původně výsadou akademiků, jsou dnes používány k překonávání dříve nezdolatelných překážek v podnikání. Ještě před několika lety by málokdo věřil, že dnes budou tranzistory vyráběny v měřítku miliard kusů na jednoho obyvatele Země. Data, která se dají pomocí tranzistorů získat, poskytují dosud nevídané možnosti pro ty organizace, které je dokáží úspěšně analyzovat. To je vysoká meta ke zdolání. Jak tedy mohou organizace proměnit záplavu všudypřítomných dat v nejdrobnějších detailech v užitečné informace? Pro inteligentní podniky platí nová realita: osobní zkušenost a přehled již není dostačující. Je zapotřebí nových analytických

4 2 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů schopností pro lepší rozhodování, a po nějakém čase budou tyto nové zkušenosti formovat a tříbit i naše instinktivní reakce. Jedině pokud založíme jádro našeho uvažování na analytických postupech, budeme chytřejší. Toto je nutnost nikoliv možnost. Informační exploze navždy změnila způsob, jakým vnímáme svět: každý člověk i každá věc po sobě zanechává datovou stoupu dostupnou v reálném čase. Výrobky současného průmyslu jsou stále inteligentnější a segmentace trhu postoupila až na úroveň každého jednotlivce. Jak se vypořádat se složitostí informací Není tomu tak dávno, co podniky využily pro zvýšení efektivity různé nové technologie jako ERP (systém integrovaného plánování podnikových zdrojů) nebo CRM (systém řízení vztahů se zákazníky). Dnes je to rozvoj v řízení podnikových procesů a informací, který přinese skokové změny, díky kterým se budou rozvíjet podniky i jejich zaměstnanci. Naše moderní informační prostředí se nepodobá žádnému z předchozích. Informace jsou dnes nesmírně objemné, proudí Obrázek 1: Inteligentní podniky si osvojí nové způsoby fungování. Tradiční přístup Instinkt a intuice Korektivní Roky, měsíce, týdny Lidský pohled Podpora rozhodování Výkonný Nový přístup Rozhodování podpořeno fakty Direktivní Hodiny, minuty, sekundy Aplikovaná sémantika Podpora jednání Optimalizovaný Nový přístup znázorňuje podstatné rozšíření současných možností, nikoliv jejich nahrazení.

5 IBM Global Business Services 3 obrovskou rychlostí a získáváme je ve formátech, které se od sebe výrazně liší. Přicházejí strukturované i nestrukturované ve formě GPS zápisů, blogů, videí, podcastů (audio/video souborů automaticky stahovaných do přehrávače) a sociálních síti typu Facebook nebo Twitter. Z firem i z jejich okolí přicházejí informace každý den, každou hodinu, každý okamžik. Mezi jejich zdroje patří Internet, automatizované procesy nebo senzory, kterými jsou vybavované výrobky. Kvůli této kombinaci množství, rychlosti a rozmanitosti je využívání informací složité a navíc jejich správné využití se stává stále těžším úkolem. Jakoby už samotné množství, rychlost a pestrost nebyly dostatečným problémem, přidává se také detailnost informací, která činí pochopení informací ještě komplikovanější. Například jednotliví lidé nyní mohou být identifikovaní podle pozice GPS a genotypu. Ve světě inteligentních předmětů to nejsou jen kontejnery a palety, které jsou označeny kvůli dohledatelnosti. Mohou to být také lahvičky s léky, drůbež, melouny i lahve s vínem, které dělají informační ekosystém ještě podrobnější a detailnější. Technologie a přístroje pro chytřejší propojení informací jsou běžně dostupné a to za relativně nízkou cenu. Ale aby organizace dokázaly využít informace pro inteligentní rozhodování a jednání, potřebují využít mimořádnou sílu analytických metod, které musí být využívány důsledně a v co největším měřítku. S pomocí informací zasazených do souvislostí a správného řízení firemních procesů mohou nyní manažeři pracovat na věcech, na kterých skutečně záleží. Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci. Takový přístup ovšem vyžaduje podstatnou změnu ve způsobu, jakým manažeři činí důležitá rozhodnutí a jakým řídí své podniky. Inteligentní podniky budou mít okamžitý přístup k přesným, relevantním informacím ze všech zdrojů. Informace budou analyzovány, dány do souvislostí a připraveny tak, aby pomáhaly k okamžitému rozhodování a dobře načasovanému jednání. Nová úroveň informačních zdrojů bude poskytovat přesné údaje a podnikům umožní, aby jejich zaměstnanci a zejména ti, kteří jsou nejblíže zákazníkům a dodavatelům, měli možnost přesněji rozhodovat. Bereme-li v úvahu, jak jsou dnešní hierarchicky rozdělené podniky zvyklé stavět na stejnou úroveň informovanost a pravomoc, budou se muset o dost zlepšit ve sdílení informací s partnery u vedlejšího stolu, přes ulici i z druhé strany zeměkoule. Nové příležitosti pro inteligentní podniky V dnešní době se řidiči při změně jízdního pruhu raději podívají přes rameno, aby zkontrolovali provoz. Používají sice zpětná zrcátka, aby se vyhnuli nehodám, ale v zrcátku nevidí vše. Zrcadla mají mrtvý úhel a ani nedokáží určit nejlepší trasu. A teď se posuňme v čase a představme si generaci řidičů zvyklých na chytrá auta, která dokáží rozpoznat a určit polohu všech ostatních aut nebo předmětů v dosahu, počítají s jejich rychlostí i směrem, se stavem vozovky i počasí, a to vše v reálném čase. V oblasti vedení a optimalizace podniku už jsme za pomoci chytřejších analytických přístupů tohoto zlomového bodu možná dosáhli. Organizace mají před sebou hromadu práce: musí se vypořádat s nepříznivým vlivem svých aktuálních informačních mezer. Více než třetina vysoce postavených manažerů tvrdí, že se potýkají s vážnými překážkami při sběru relevantních informací a při jejich použití pro stanovení rizika a odhadnutí možných výsledků (viz Obrázek 2) Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci dobře.

6 4 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Je zajímavé, jak rozdílně podniky vnímají a využívají příležitosti, které jim poskytuje systematické zpracovávání informací. Porovnáme-li ty, kteří se rychle přizpůsobí (tj. early adopters tedy ti, kteří již mají dobře zavedené analytické programy), s těmi, pro které zlepšování informačních kapacit není prioritou, zjistíme, že ti, reagující rychleji, jsou více než třikrát lepší ve využívání informací k pochopení rizik a jsou schopni dvakrát přesněji předvídat výsledky. Navíc špičkové podniky jsou dvakrát lepší v získávání a určování priorit relevantních informací než podniky s podprůměrnými výsledky. Jsou také třikrát lepší ve využívání informací k předpovědi pravděpodobnějších výsledků, což jim dává příležitost lépe očekávat, překonávat i řešit nahodilé a nepředvídatelné události. Také jsme přišli na to, že průměrné podniky jsou obecně spokojené a mají ochotu více improvizovat s dosavadním řešením pro zpracování informací. Výjímku tvoří pouze řešení pro využití informací v marketingu a řešení s cílem zvýšit obrat. Špičkové podniky naproti tomu vidí přínos ve zlepšování napříč celým spektrem praktických oblastí a chtějí informace obecně lépe využívat viz. Obrázek 3). Tito informační konzumenti jsou připraveni inovovat a zásadně měnit svá průmyslová odvětví, což je v souladu s jejich stále rostoucí informovaností a schopností vidět budoucnost daleko jasněji. Podle očekávání podniky s nízkou výkonností vnímají větší mezery v informovanosti než jejich průměrní kolegové. Obrázek 2: Existuje velký prostor ke zlepšení napříč celým spektrem s několika velkými rozdíly v detailech. Do jaké míry, dle Vašeho názoru, Vaše společnost pracuje se závažnými slepými místy mezerami nebo nedostatkem důvěryhodných informací v souvislosti s následujícími oblastmi? Extrahování relevantních informací Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Udělení priority relevantním informacím Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Využití informací k optimalizaci procesů Podniky založené na poskytování služeb překonávají podniky zaměřující se na zboží 2 ku 1 Využití informací k lepšímu odhadu výsledků Průkopníci překonávají neuvědomělé podniky 2 ku 1 Využití informací k pochopení rizik Průkopnící překonávají neuvědomělé podniky 3+ ku 1 Barevné sloupce zahrnují všechny dotazované: Žádná slepá místa Pár slepých míst Několik slepých míst Mnoho slepých míst Kritické množství slepých míst Kroužky zobrazují mezní bod mezi do velké míry a do určité míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

7 IBM Global Business Services 5 Obrázek 3: Napříč celou obchodní sférou si vysoce-výkonné podniky uvědomují hodnotu zlepšování informačních kapacit a chtějí je zvyšovat stále více. VELKÝ Podniky fungující s nízkou nebo průměrnou výkonností v poměru ke konkurenci Podniky fungující s vysokou výkonností v poměru ke konkurenci VELKÁ Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Spokojenější nebo improvizující s tím, co mají. Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Dychtící po vyšší hodnotě a celkově toho chtějí udělat více. NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ Podniky s nízkou výkonností Průměrné podniky Špičkové podniky Marketing General management Prodej Produktové řízení a vývoj Zákaznický servis Provoz a výroba Financování a účetnictví Informační technologie Lidské zdroje Nákup a řízení prodeje Je zajímavé, že skupina podniků s nízkou výkonností je rozptýlenější než všechny ostatní skupiny a zaměřuje se zejména na marketing, management a prodej, ale mnohem méně na podpůrné funkce. Ze všech skupin se zdají být průměrně výkonné podniky nejvíce ohrožené tím, že zůstanou pozadu. Jelikož nevidí žádný závažný důvod něco měnit, mohou mít pocit bezpečí, který však není dost dobře podložený. Zatímco se možná jednotliví vedoucí pracovníci pokoušejí o změny, jako celek si takové firmy nedokáží uvědomit přínosy end-to-end analytické Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává v reálném čase informační stopu. strategie. Zatímco se podniky s nízkou výkonností začnou drát kupředu, ty s průměrnou výkonností se dost dobře mohou najednou ocitnout na samém konci za svou konkurencí. Rozdíl mezi informačními mezerami, které pociťují podniky založené na poskytování služeb a podniky zaměřující se na zboží, umožňuje další srovnání. Přestože podniky zaměřující se na zboží si běžně uvědomují nutnost mít informace o celém zásobovacím řetězci, jsou to právě podniky poskytující služby, které je předčili ve schopnosti informace získat a využít prognostických analytických metod. V těchto kategoriích dokonce překonávají podskupinu vysoce výkonných podniků. Toto může být dáno i tím, že mnoho služeb je již ve své podstatě v digitálizované formě. Nicméně, tak jak se budou stále více uplatňovat různé senzory nebo jiné datové nosiče pro monitorování výrobků a zboží, budou i podniky zaměřující se na výrobu a prodej získávat srovnatelné příležitosti pro optimalizaci a vytvoření konkurenční výhody pomocí analytických metod.

8 6 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává datovou stopu dostupnou v reálném čase. Vzájemná závislost a optimalizace Využitím pokročilých analytických metod napříč celým podnikem zoptimalizují inteligentní podniky tři vzájemně závislé oblasti: Inteligentní profitabilní růst: Inteligentní podniky mají více příležitostí pro nárůst zákazníků, zlepšení vztahů, pro objevení nových trhů a vývoj nových produktů a služeb. Snížení nákladů a efektivita: Inteligentní podniky optimalizují rozdělování a využívání zdrojů a kapitálu, tak aby zvýšili svou efektivitu a šetřili náklady, a to způsobem, který je v souladu s jejich obchodními strategiemi a cíli. Pro-aktivní řízení rizik: Inteligentní podniky jsou méně zranitelné a mají větší jistotu výsledků vlivem jejich lepší schopnosti předvídat a identifikovat rizikové události spolu se schopností se na ně připravit a reagovat na ně. Každá z těchto uvedených oblastí bude při optimalizace procesů velmi důležitá, navíc změny nebo rozhodnutí v jedné z těchto oblastí budou mít obvykle dopad na zbylé dvě. Charakteristika inteligentního podniku Díky našemu globálnímu výzkumu, bohatým zkušenostem s projekty u našich klientů a debatám s lídry světového byznysu jsme schopni pojmenovat ty nejpodstatnější vlastnosti, které charakterizují podnik připravený zužitkovat výhody pokročilých analytických metod. Obrázek 4: Jeden ze dvou podniků jednak nepropojuje informace uvnitř společnosti, a ani není příliš sdílný se svými externími obchodními partnery a dodavateli. Máte dostatečné informace z jednotlivých oddělení svého podniku k výkonu své práce? 1 ze 2 NEMÁ Dělíte se se svými obchodními partnery a dodavateli o zásadní informace, které by přinesly vzájemný užitek? 3 z 5 SE NEDĚLÍ Barevné sloupce zahrnují všechny možnosti: Vůbec V omezené míře Do jisté míry Do značné míry Naprosto Kroužky zobrazují mezní bod mezi do značné míry a do jisté míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

9 IBM Global Business Services 7 Obrázek 5: Inteligentní podnik Inteligentní podnik je Předvídavý Předvídá a připravuje se na budoucnost. Místo, aby pouze reagoval a korigoval podniknuté kroky, ještě navíc sjednává a vyhodnocuje kompromisy/trade-offs Opravňující Podporuje a pomáhá rozšiřovat paměť, rozhled a záběr svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat Zvídavý Chce být chytřejší tím, že neustále přehodnocuje svůj status quo, a zároveň vytváří nové příležitosti Inteligentní profitabilní růst Snížení nákladů a efektivita Pro-aktivní řízení rizik Bdělý Sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého komunikačního uzlu, od každého člověka a z každého seznzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází Propojený Propojuje interní i externí funkce (front to back) napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky Přesný Využívá pouze nejdůležitějších informací, aby mohla být provedena včasná rozhodnutí a opatření co nejlépe vzhledem ke stávající situaci a jejím následkům Bdělý Inteligentní podnik je bdělý, což zde znamená, že sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého místa, od každého člověka a z každého senzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází. Co kdyby mohl investor vytěžit data z elektronické komunikace každého zprostředkovatele, veřejných příspěvků každého spotřebitele na Facebooku a výročních zpráv několika podniků, a to všechno v jediný okamžik? Co kdyby schopnost vašeho města interpretovat satelitní obrázky, získávat historická data o silničním provozu a zaznamenávat pohybující se vozidla znamenala, že dokážete předvídat a zabránit dopravním zácpám a to v reálném čase? Inteligentní podnik bude stimulovat své zaměstnance i obchodní partnery, aby byli v úzkém kontaktu se světem 24 hodin denně, každý den v roce. Podniky dnes Sbírají data ze svých vlastních transakčních systémů a interních dat. Zpracovávají jakési velké databáze, jednu po druhé, aby si vytvořili obrázek minulosti. Informace rozdílně interpretují rozdílní lidé a rozdílná oddělení s omezenými možnostmi detailního zpracování. Uchovávají si pro případ nouze obrovská kvanta informací, která nelze interpretovat, jsou nesrozumitelná, tedy v konečném důsledku nepoužitelná. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Sbírat a analyzovat data odkudkoliv, včetně externích zdrojů, nová podpůrná data a nestrukturovaná data o společnosti. Zpracovávat neskutečná množství dat neuvěřitelnou rychlostí dle potřeby. Mít jedinou verzi pravdy napříč celým podnikem s patřičnou úrovní rozpadu. Získat přehled z původně nekvantifikovatelných a nepoužitelných dat.

10 8 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Propojený Inteligentní podnik propojuje interní i externí funkce napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky. Je také schopný stmelit různorodé skupiny, které dokáží informace sdílet a využívat ke vzájemnému prospěchu. Co kdyby mohla vrtná plošina bez ustání komunikovat s vedoucími výroby, kteří sedí v řídicí místnosti, která je propojena se systémy plánování zásobovacího procesu které jsou propojeny s ropnými trhy které jsou propojeny s čerpací stanicí? O jakékoliv změně v celém zásobovacím procesu by se okamžitě dozvěděli všichni, kdo se na něm podílejí. Co kdyby měli maloobchodníci možnost využívat informace z věrnostních karet zákazníků, aby mohli identifikovat nakupující rovnou v obchodě a informovat je o nových masných a drůbežích výrobcích, které splňují jejich osobní požadavky a představy o humánních zemědělských metodách? Inteligentní podnik propojí úsilí a talent mezi jednotlivými zaměstnanci a okolním světem a umožní tak úplný přístup ke všem dostupným informacím a nápadům. Podniky dnes Spolupracují v malých místních skupinkách, práce je však neustále házena přes rameno oddělením, která zaujímají v organizační struktuře nižší pozici. Mají kvalifikaci a přistup ke znalostem podle toho, kdo koho zná, a kdo je komu nablízku. Využívá informace pro současný úkol bez ohledu na jejich možné využití u přidružených činností. Mají problémy pracovat napříč hranicemi. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Zmobilizovat skupinu odborníků, aby pracovali uvnitř podniku a také spolupracovali s externími institucemi ke vzájemnému prospěchu. Vytvořit nový druh kolektivního vědění ze znalostí větší skupiny sofistikovaných odborníků. Udržovat relevantní informace a používat je nad rámec okamžitého využití, což bude mít vliv na celý hodnotový řetězec (tedy od dodavatelů až k zákazníkům). Propojit lidi, systémy a externí jednotky tak, aby spolu mohli mluvit bez omezení.

11 IBM Global Business Services 9 Přesný Inteligentní podnik využívá pouze nejdůležitějších informací tak, aby vzhledem k současným událostem a jejich následkům mohli být včas přijaty ty nejlepší rozhodnutí a opatření. Informace jsou přenášeny souvisle, aby bylo možno jednat rychle, účinně a smysluplně. Co kdyby technici udržující tisíce různých inteligentních rozvodných sítí měli k dispozici zařízení, které umí zaznamenat poruchy a nedostatky? Jejich nasazení by pak probíhalo za automatické podpory systému, na základě zkušeností a kvalifikace a s ohledem na umístění a dostupnost. Schémata a jiné technické údaje by byly dostupné na bezdrátových zařízení. Opatření, která technici provedli, stejně jako nové informace, které zjistili, jsou pak uloženy ve společných záznamech o opravách sítě. Co kdyby majitel velikého vozového parku znal přesné nároky na údržbu vozů, vycházející z technické historie každého konkrétního vozu a mohl tak nechat vozy déle v provozu bez ohrožení bezpečnosti? A kdyby zároveň mohly vozy využívat v reálném čase systému GPS s informacemi aktuálními i staršími, s cílem zajistit optimalizovanou organizaci údržby na základě polohy a dostupnosti pracovníků? A to při stejné nebo zvyšující se kvalitě služeb? Podniky dnes Využívají obsah a strukturovanou informaci transakčně, tedy pro její prvotní účel, a poté ji odstraní nebo archivují. Mají zákazníky, kteří musí vyhledat potřebnou informaci. Neposkytují zaměstnancům potřebné informace včas. Poskytují rozsáhlé informace odděleně a zřídka v uceleném kontextu, nebo rozkouskované v akčních balíčcích. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Spravovat a analyzovat rozsáhlou databázi včetně všedních záznamů, ů, zvukových stop, SMS zpráv, obrázků a videozáznamů. Sestavit informace a automatizovat analýzy, a zajistit tak kvalitu a aktuálnost informace. Poskytnout informace způsobem odpovídajícím právě řešené situaci. Poskytnout právě potřebné množství dat, definicí, vědomostních databází, nestrukturovaných dat a znaleckých skupin pro uspokojení potřeb subjektů řízení v pravý okamžik. Inteligentní podnik posune těžiště svého myšlení tak, aby se lidé mohli soustředit na služby, inovaci a budoucí vývoj.

12 10 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Zvídavý Inteligentní podnik využívá současné situace pro vytváření nových příležitostí. Zakázky málokdy znamenají pouze finanční zisk, přinášejí s sebou také příležitosti: Jak realizovat zakázku rychleji, levněji a kvalitněji? Jak přispět ke spokojenosti zákazníka? Jak navrhnout bezpečnější řešení? Co kdyby výrobce automobilů mohl sledovat chování řidičů při řízení díky počítači na palubní desce a zkoumat tak vzorce chování za volantem, aby zjistil, jaké nové úpravy by zákazník nejvíce ocenil? Co kdyby nákupčí mohl iniciovat audit svých dodavatelů pokud se mu jejich tvrzení o metodách ochrany životního prostředí zdají až příliš dobrá a na základě získaných výsledků stanovil nové cenové úrovně v různých geografických oblastech? Podniky dnes Kladou důraz na splnění úkolů pro dnešní den. Vnímají inovaci jako funkci výzkumu a vývoje nebo produktových manažerů. Vnímají zvídavost a zkoumání jako přepych a podporují je, pouze pokud na to mají čas. Provádí rozhodnutí a kroky vpřed s nedostatečným důrazem na plnění požadavků. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Dokončit práci ještě dnes a ponechat si dostatek zaměstnaneckých kapacit k promyšlení lepších zítřků. Dát dohromady skupinu znalostních pracovníků pro zlepšení a inovaci. Zahrnout zvídavost a zkoumání do popisu práce a tyto aktivity podpořit odměnou. Srovnávat výsledky s očekáváními, sledovat a porozumět vyjímečným situacím, jak pozitivním, tak negativním. Dokonalé zvládnutí úkolu nebude již více cílovým a konečným bodem, bude to pouze způsob, jak se připravit na příští práci.

13 IBM Global Business Services 11 Opravňující Inteligentní podnik podporuje a pomáhá rozšiřovat vědomosti, rozhled a přehled svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat. Co kdyby zprostředkovatel služeb věděl jak a měl možnost překročit meze, aby potěšil špičkového zákazníka, který během předešlého týdne zažil dvě špatné zkušenosti? Co kdyby rozsáhlé týmy prodejců z různých sfér obchodu mohly uzavřít další mnohamilionovou smlouvu v průběhu několika hodin namísto měsíců, protože mají možnost znovu přepočítávat ceníky a přeplánovat zdroje pro několik dalších let trvání smlouvy? Delegování rozhodnutí, opravňovaní zaměstnanců, automatizace rozhodovacích procesů a přesun odpovědností na zaměstnance si žádá přeměnu kultury neustálého dohlížení v kulturu důvěry a možností. Podniky dnes Přidávají zaměstnancům práci a navyšují jejich počet, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků. Rozhodující procesy se táhnou a po té jsou prověřovány a schvalovány jednou vrstvou managementu za druhou. Přiděluje pobídky dle pracovního výkonu nebo druhu produktu. Usilovně vyhledávají a shromažďují informace, ale když je příliš složité získat fakta, nakonec spíše vaří z vody. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Automatizovat a sladit rutinní požadavky tak, aby se lidé mohli zaměřit na nové příležitosti a nevyřešené Nechávat rozhodnutí na nejlepších jedincích, ať už se jedná o zaměstnanecké otázky, workflow, zákazníky nebo maličkosti, což vyžaduje méně manažerského a administrativního dohledu, protože zaměstnanci řeší problémy ihned a na místě. Přiděluje pobídky podle výsledků, přičemž bere v potaz, jak bylo výsledků dosaženo. Zpřístupnit lidem uživatelsky jednoduché a na faktech založené prostředky/nástroje dle jejich vlastního výběru.

14 12 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Předvídavý Inteligentní podnik předvídá budoucnost a připravuje se na ní. Místo toho, aby pouze reagoval na vzniklou situaci nebo ji korigoval, tak ji plánuje a řídí na základě vyhodnocení možných alternativ vývoje. Vývoj je modelován a simulován na základě detailní znalosti historie a vnějších vlivů. Co kdyby mezinárodní dopravci mohli zorganizovat a dynamicky měnit plánování tras nákladů na základě schopnosti modelovat a předvídat počasí na celém světě? Co kdyby manažeři lidských zdrojů měli dostatečný přehled a prostředky, aby mohli najmout a školit pracovníky přesně dle požadavků a aby vyhověli neočekávaným vzrůstům poptávky včas, ale ani o vteřinu dříve? Díky své schopnosti předvídat možný vývoj situace bude inteligentní podnik vědět, jak se zachovat, když nastane nová situace. Podniky dnes Při rozhodování vsází na vlastní zkušenosti a jimi podložené domněnky. Příliš pozdě využívají údajů minulých období k vystopování a sledování změn. Všímají si pouze událostí, které vyvolají rozruch a poté učiní pouze ad hoc opatření. Oddělují řízení výkonu od řízení rizik a na všechny budoucí změny a příležitosti reagují reaktivně. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Simulovat a modelovat následky změn na základě faktů, nikoli pouhého instinktu. Všímat si probíhajících změn a hrozeb, když nastanou, a dokonce i než nastanou. Vnímat události v reálném čase a zavádět propracovaná pravidla, aby byla možná automatizace a rychlé jednání. Být informován o příležitostech a rizicích a vědět, jak si s nimi takticky poradit mnohem dříve, než je potřeba jednat. Těchto šest vlastností, které jsme zaznamenali, je pouze začátkem při budování moderní analytické strategie. Každý podnik je totiž jedinečný, působí v jiném oboru a má jiné požadavky vlastníků. Prvním a nejdůležitějším krokem při optimalizaci organizace tak bude nastavení přesvědčivé vize a správná kombinace uvedených šesti charakteristik.

15 IBM Global Business Services 13 Obrázek 6: Většina organizací vnímá příležitost pro uplatnění analytických metod, ale ještě se nestihla adaptovat. Napomohly by předvídavější informace k lepším rozhodnutím? Využívá vaše organizace moderní analytiky, aby byly informace k vašemu prospěchu využity? 1 z 5 NECHÁPE TÉMĚŘ 3 ze 4 ŘEKLI ANO Vůbec nebo nepatrně Do určité míry Do velké míry Naprosto 2 ze 3 JSOU STÁLE TEPRVE v začátcích Ne, ani jsme o tom nepřemýšleli Ano, jsme si této možnosti vědomi Ano, využíváme, ale jsme teprve na začátku Ano, již úspěšně využíváme této možnosti Rozhodovací procesy se posouvají od ověřování pocitů k ověřování faktů. Začínáme s analytickými metodami a optimalizací Byznysmeni tak, jak objevují značné informační nedostatky, jsou připraveni na změnu. Téměř tři ze čtyř tvrdí, že prediktivní informace by podstatným způsobem napomohly k lepšímu rozhodování. (viz Obrázek 6). Mnozí manažeři se připravují na zásadní změny ve své práci ve smyslu posunu od rozhodování podle pocitů k ověřování faktů. Více než čtyři z pěti vysoce výkonných podniků využívají výhod analytických metod, ve srovnání s méně než třemi z pěti podniků s průměrnou či nízkou výkonností (viz Obrázek 7). Čemu však rozumí malé množství podniků je, jak se nejlépe stavět k optimalizaci. Jeden ze čtyř podniků s vysokou výkonností má již celopodnikové plány týkající se shromažďování a analýzy informací a mechanismů delegování pravomocí s nimi pracovat. Naopak téměř žádná z podprůměrných společností nemá vhodný plán, i když jedna ze čtyř tvrdí, že plánuje tyto kroky v budoucnu podniknout.

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více