Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise"

Transkript

1 IBM Global Business Services Souhrn pro management Business Analytics and Optimization IBM Institute for Business Value Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Business Analytics and Optimization for the intelligent Enterprise

2 IBM Institute for Business Value institut společnosti IBM vytvářející odvětvové anylýzy a reporty Díky IBM Institute for Business Value získává divize Global Business Services společnosti IBM pro management svých zákazníků klíčový pohled na zásadní otázky týkající se veřejného i soukromého sektoru, tyto analýzy a reporty jsou založeny na faktech. Tento dokument byl vytvořen na základě rozsáhlé studie výzkumného týmu našeho institutu. Součástí trvalého závazku IBM Global Business Services je poskytovat analýzy a stanoviska, které pomáhají společnostem uvědomit si přidanou obchodní hodnotu. Pro doplňující informace, prosím, kontaktujte autora nebo nám pošlete na

3 Autor: Steve LaValle Je celkem snadné pochopit, že byznysmeni nepovažují své zkušenosti a intuici za postačující nástroje pro optimalizaci podniků, které řídí. Kromě neustáleho přílivu nových informací, dochází také k trvalým a dalekosáhlým změnám. Je to důsledek globalizace, která přináší nové ekonomické prostředí nebo často zmiňované zplošťování a zmenšování světa. Na základě průzkumu realizovaného s 225 vedoucími pracovníky z celého světa jsme zjistili, že manažeři musí často přijímat důležitá rozhodnutí bez přístupu k těm správným informacím. Uvědomují si, že nové analytické přístupy spolu s možnostmi pokročilých metod řízení obchodních procesů představují ohromnou příležitost, jak zacelit mezery a vytvořit novou konkurenční výhodu. Ti, kteří mají vizi jak uplatnit tyto nové přístupy, vytvářejí inteligentní podniky a budou připraveni překonat své konkurenty. Úvod Tak jako hledají přímořská města ochranu před opakujícími se nelítostnými nápory bouří a povodní, snaží se dnešní podniky vyrovnat se svými vlastními, často extrémními podmínkami. Jejich výzvou jsou informace jak je získat, zpracovat a interpretovat, aby zvyšovaly hodnotu podniku. Byznysmeni ovšem začínají stále častěji pochybovat, zda tradiční postupy zpracování informací budou i nadále fungovat. V prostředí, které často jen stěží připomíná dobu minulou, se staré způsoby rozhodování a řízení bortí. Současní světoví lídři často popisují jakýsi bod zlomu, kdy vidí příležitost přehodnotit stávající způsob využívání informací nebo analytických metod. V mnoha případech mluví i o zásadní změně způsobu, jakým dosud podnikali. Zatímco pokročilé analytické metody jsou již nějakou dobu dostupné, dnešní nástroje a přístupy poskytují zcela novou, hlubší úroveň analýzy a predikce, čímž výrazně podporují manažerská rozhodnutí a jednotlivé činnosti. Komplexní algoritmy, které byly původně výsadou akademiků, jsou dnes používány k překonávání dříve nezdolatelných překážek v podnikání. Ještě před několika lety by málokdo věřil, že dnes budou tranzistory vyráběny v měřítku miliard kusů na jednoho obyvatele Země. Data, která se dají pomocí tranzistorů získat, poskytují dosud nevídané možnosti pro ty organizace, které je dokáží úspěšně analyzovat. To je vysoká meta ke zdolání. Jak tedy mohou organizace proměnit záplavu všudypřítomných dat v nejdrobnějších detailech v užitečné informace? Pro inteligentní podniky platí nová realita: osobní zkušenost a přehled již není dostačující. Je zapotřebí nových analytických

4 2 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů schopností pro lepší rozhodování, a po nějakém čase budou tyto nové zkušenosti formovat a tříbit i naše instinktivní reakce. Jedině pokud založíme jádro našeho uvažování na analytických postupech, budeme chytřejší. Toto je nutnost nikoliv možnost. Informační exploze navždy změnila způsob, jakým vnímáme svět: každý člověk i každá věc po sobě zanechává datovou stoupu dostupnou v reálném čase. Výrobky současného průmyslu jsou stále inteligentnější a segmentace trhu postoupila až na úroveň každého jednotlivce. Jak se vypořádat se složitostí informací Není tomu tak dávno, co podniky využily pro zvýšení efektivity různé nové technologie jako ERP (systém integrovaného plánování podnikových zdrojů) nebo CRM (systém řízení vztahů se zákazníky). Dnes je to rozvoj v řízení podnikových procesů a informací, který přinese skokové změny, díky kterým se budou rozvíjet podniky i jejich zaměstnanci. Naše moderní informační prostředí se nepodobá žádnému z předchozích. Informace jsou dnes nesmírně objemné, proudí Obrázek 1: Inteligentní podniky si osvojí nové způsoby fungování. Tradiční přístup Instinkt a intuice Korektivní Roky, měsíce, týdny Lidský pohled Podpora rozhodování Výkonný Nový přístup Rozhodování podpořeno fakty Direktivní Hodiny, minuty, sekundy Aplikovaná sémantika Podpora jednání Optimalizovaný Nový přístup znázorňuje podstatné rozšíření současných možností, nikoliv jejich nahrazení.

5 IBM Global Business Services 3 obrovskou rychlostí a získáváme je ve formátech, které se od sebe výrazně liší. Přicházejí strukturované i nestrukturované ve formě GPS zápisů, blogů, videí, podcastů (audio/video souborů automaticky stahovaných do přehrávače) a sociálních síti typu Facebook nebo Twitter. Z firem i z jejich okolí přicházejí informace každý den, každou hodinu, každý okamžik. Mezi jejich zdroje patří Internet, automatizované procesy nebo senzory, kterými jsou vybavované výrobky. Kvůli této kombinaci množství, rychlosti a rozmanitosti je využívání informací složité a navíc jejich správné využití se stává stále těžším úkolem. Jakoby už samotné množství, rychlost a pestrost nebyly dostatečným problémem, přidává se také detailnost informací, která činí pochopení informací ještě komplikovanější. Například jednotliví lidé nyní mohou být identifikovaní podle pozice GPS a genotypu. Ve světě inteligentních předmětů to nejsou jen kontejnery a palety, které jsou označeny kvůli dohledatelnosti. Mohou to být také lahvičky s léky, drůbež, melouny i lahve s vínem, které dělají informační ekosystém ještě podrobnější a detailnější. Technologie a přístroje pro chytřejší propojení informací jsou běžně dostupné a to za relativně nízkou cenu. Ale aby organizace dokázaly využít informace pro inteligentní rozhodování a jednání, potřebují využít mimořádnou sílu analytických metod, které musí být využívány důsledně a v co největším měřítku. S pomocí informací zasazených do souvislostí a správného řízení firemních procesů mohou nyní manažeři pracovat na věcech, na kterých skutečně záleží. Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci. Takový přístup ovšem vyžaduje podstatnou změnu ve způsobu, jakým manažeři činí důležitá rozhodnutí a jakým řídí své podniky. Inteligentní podniky budou mít okamžitý přístup k přesným, relevantním informacím ze všech zdrojů. Informace budou analyzovány, dány do souvislostí a připraveny tak, aby pomáhaly k okamžitému rozhodování a dobře načasovanému jednání. Nová úroveň informačních zdrojů bude poskytovat přesné údaje a podnikům umožní, aby jejich zaměstnanci a zejména ti, kteří jsou nejblíže zákazníkům a dodavatelům, měli možnost přesněji rozhodovat. Bereme-li v úvahu, jak jsou dnešní hierarchicky rozdělené podniky zvyklé stavět na stejnou úroveň informovanost a pravomoc, budou se muset o dost zlepšit ve sdílení informací s partnery u vedlejšího stolu, přes ulici i z druhé strany zeměkoule. Nové příležitosti pro inteligentní podniky V dnešní době se řidiči při změně jízdního pruhu raději podívají přes rameno, aby zkontrolovali provoz. Používají sice zpětná zrcátka, aby se vyhnuli nehodám, ale v zrcátku nevidí vše. Zrcadla mají mrtvý úhel a ani nedokáží určit nejlepší trasu. A teď se posuňme v čase a představme si generaci řidičů zvyklých na chytrá auta, která dokáží rozpoznat a určit polohu všech ostatních aut nebo předmětů v dosahu, počítají s jejich rychlostí i směrem, se stavem vozovky i počasí, a to vše v reálném čase. V oblasti vedení a optimalizace podniku už jsme za pomoci chytřejších analytických přístupů tohoto zlomového bodu možná dosáhli. Organizace mají před sebou hromadu práce: musí se vypořádat s nepříznivým vlivem svých aktuálních informačních mezer. Více než třetina vysoce postavených manažerů tvrdí, že se potýkají s vážnými překážkami při sběru relevantních informací a při jejich použití pro stanovení rizika a odhadnutí možných výsledků (viz Obrázek 2) Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci dobře.

6 4 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Je zajímavé, jak rozdílně podniky vnímají a využívají příležitosti, které jim poskytuje systematické zpracovávání informací. Porovnáme-li ty, kteří se rychle přizpůsobí (tj. early adopters tedy ti, kteří již mají dobře zavedené analytické programy), s těmi, pro které zlepšování informačních kapacit není prioritou, zjistíme, že ti, reagující rychleji, jsou více než třikrát lepší ve využívání informací k pochopení rizik a jsou schopni dvakrát přesněji předvídat výsledky. Navíc špičkové podniky jsou dvakrát lepší v získávání a určování priorit relevantních informací než podniky s podprůměrnými výsledky. Jsou také třikrát lepší ve využívání informací k předpovědi pravděpodobnějších výsledků, což jim dává příležitost lépe očekávat, překonávat i řešit nahodilé a nepředvídatelné události. Také jsme přišli na to, že průměrné podniky jsou obecně spokojené a mají ochotu více improvizovat s dosavadním řešením pro zpracování informací. Výjímku tvoří pouze řešení pro využití informací v marketingu a řešení s cílem zvýšit obrat. Špičkové podniky naproti tomu vidí přínos ve zlepšování napříč celým spektrem praktických oblastí a chtějí informace obecně lépe využívat viz. Obrázek 3). Tito informační konzumenti jsou připraveni inovovat a zásadně měnit svá průmyslová odvětví, což je v souladu s jejich stále rostoucí informovaností a schopností vidět budoucnost daleko jasněji. Podle očekávání podniky s nízkou výkonností vnímají větší mezery v informovanosti než jejich průměrní kolegové. Obrázek 2: Existuje velký prostor ke zlepšení napříč celým spektrem s několika velkými rozdíly v detailech. Do jaké míry, dle Vašeho názoru, Vaše společnost pracuje se závažnými slepými místy mezerami nebo nedostatkem důvěryhodných informací v souvislosti s následujícími oblastmi? Extrahování relevantních informací Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Udělení priority relevantním informacím Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Využití informací k optimalizaci procesů Podniky založené na poskytování služeb překonávají podniky zaměřující se na zboží 2 ku 1 Využití informací k lepšímu odhadu výsledků Průkopníci překonávají neuvědomělé podniky 2 ku 1 Využití informací k pochopení rizik Průkopnící překonávají neuvědomělé podniky 3+ ku 1 Barevné sloupce zahrnují všechny dotazované: Žádná slepá místa Pár slepých míst Několik slepých míst Mnoho slepých míst Kritické množství slepých míst Kroužky zobrazují mezní bod mezi do velké míry a do určité míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

7 IBM Global Business Services 5 Obrázek 3: Napříč celou obchodní sférou si vysoce-výkonné podniky uvědomují hodnotu zlepšování informačních kapacit a chtějí je zvyšovat stále více. VELKÝ Podniky fungující s nízkou nebo průměrnou výkonností v poměru ke konkurenci Podniky fungující s vysokou výkonností v poměru ke konkurenci VELKÁ Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Spokojenější nebo improvizující s tím, co mají. Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Dychtící po vyšší hodnotě a celkově toho chtějí udělat více. NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ Podniky s nízkou výkonností Průměrné podniky Špičkové podniky Marketing General management Prodej Produktové řízení a vývoj Zákaznický servis Provoz a výroba Financování a účetnictví Informační technologie Lidské zdroje Nákup a řízení prodeje Je zajímavé, že skupina podniků s nízkou výkonností je rozptýlenější než všechny ostatní skupiny a zaměřuje se zejména na marketing, management a prodej, ale mnohem méně na podpůrné funkce. Ze všech skupin se zdají být průměrně výkonné podniky nejvíce ohrožené tím, že zůstanou pozadu. Jelikož nevidí žádný závažný důvod něco měnit, mohou mít pocit bezpečí, který však není dost dobře podložený. Zatímco se možná jednotliví vedoucí pracovníci pokoušejí o změny, jako celek si takové firmy nedokáží uvědomit přínosy end-to-end analytické Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává v reálném čase informační stopu. strategie. Zatímco se podniky s nízkou výkonností začnou drát kupředu, ty s průměrnou výkonností se dost dobře mohou najednou ocitnout na samém konci za svou konkurencí. Rozdíl mezi informačními mezerami, které pociťují podniky založené na poskytování služeb a podniky zaměřující se na zboží, umožňuje další srovnání. Přestože podniky zaměřující se na zboží si běžně uvědomují nutnost mít informace o celém zásobovacím řetězci, jsou to právě podniky poskytující služby, které je předčili ve schopnosti informace získat a využít prognostických analytických metod. V těchto kategoriích dokonce překonávají podskupinu vysoce výkonných podniků. Toto může být dáno i tím, že mnoho služeb je již ve své podstatě v digitálizované formě. Nicméně, tak jak se budou stále více uplatňovat různé senzory nebo jiné datové nosiče pro monitorování výrobků a zboží, budou i podniky zaměřující se na výrobu a prodej získávat srovnatelné příležitosti pro optimalizaci a vytvoření konkurenční výhody pomocí analytických metod.

8 6 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává datovou stopu dostupnou v reálném čase. Vzájemná závislost a optimalizace Využitím pokročilých analytických metod napříč celým podnikem zoptimalizují inteligentní podniky tři vzájemně závislé oblasti: Inteligentní profitabilní růst: Inteligentní podniky mají více příležitostí pro nárůst zákazníků, zlepšení vztahů, pro objevení nových trhů a vývoj nových produktů a služeb. Snížení nákladů a efektivita: Inteligentní podniky optimalizují rozdělování a využívání zdrojů a kapitálu, tak aby zvýšili svou efektivitu a šetřili náklady, a to způsobem, který je v souladu s jejich obchodními strategiemi a cíli. Pro-aktivní řízení rizik: Inteligentní podniky jsou méně zranitelné a mají větší jistotu výsledků vlivem jejich lepší schopnosti předvídat a identifikovat rizikové události spolu se schopností se na ně připravit a reagovat na ně. Každá z těchto uvedených oblastí bude při optimalizace procesů velmi důležitá, navíc změny nebo rozhodnutí v jedné z těchto oblastí budou mít obvykle dopad na zbylé dvě. Charakteristika inteligentního podniku Díky našemu globálnímu výzkumu, bohatým zkušenostem s projekty u našich klientů a debatám s lídry světového byznysu jsme schopni pojmenovat ty nejpodstatnější vlastnosti, které charakterizují podnik připravený zužitkovat výhody pokročilých analytických metod. Obrázek 4: Jeden ze dvou podniků jednak nepropojuje informace uvnitř společnosti, a ani není příliš sdílný se svými externími obchodními partnery a dodavateli. Máte dostatečné informace z jednotlivých oddělení svého podniku k výkonu své práce? 1 ze 2 NEMÁ Dělíte se se svými obchodními partnery a dodavateli o zásadní informace, které by přinesly vzájemný užitek? 3 z 5 SE NEDĚLÍ Barevné sloupce zahrnují všechny možnosti: Vůbec V omezené míře Do jisté míry Do značné míry Naprosto Kroužky zobrazují mezní bod mezi do značné míry a do jisté míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

9 IBM Global Business Services 7 Obrázek 5: Inteligentní podnik Inteligentní podnik je Předvídavý Předvídá a připravuje se na budoucnost. Místo, aby pouze reagoval a korigoval podniknuté kroky, ještě navíc sjednává a vyhodnocuje kompromisy/trade-offs Opravňující Podporuje a pomáhá rozšiřovat paměť, rozhled a záběr svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat Zvídavý Chce být chytřejší tím, že neustále přehodnocuje svůj status quo, a zároveň vytváří nové příležitosti Inteligentní profitabilní růst Snížení nákladů a efektivita Pro-aktivní řízení rizik Bdělý Sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého komunikačního uzlu, od každého člověka a z každého seznzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází Propojený Propojuje interní i externí funkce (front to back) napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky Přesný Využívá pouze nejdůležitějších informací, aby mohla být provedena včasná rozhodnutí a opatření co nejlépe vzhledem ke stávající situaci a jejím následkům Bdělý Inteligentní podnik je bdělý, což zde znamená, že sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého místa, od každého člověka a z každého senzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází. Co kdyby mohl investor vytěžit data z elektronické komunikace každého zprostředkovatele, veřejných příspěvků každého spotřebitele na Facebooku a výročních zpráv několika podniků, a to všechno v jediný okamžik? Co kdyby schopnost vašeho města interpretovat satelitní obrázky, získávat historická data o silničním provozu a zaznamenávat pohybující se vozidla znamenala, že dokážete předvídat a zabránit dopravním zácpám a to v reálném čase? Inteligentní podnik bude stimulovat své zaměstnance i obchodní partnery, aby byli v úzkém kontaktu se světem 24 hodin denně, každý den v roce. Podniky dnes Sbírají data ze svých vlastních transakčních systémů a interních dat. Zpracovávají jakési velké databáze, jednu po druhé, aby si vytvořili obrázek minulosti. Informace rozdílně interpretují rozdílní lidé a rozdílná oddělení s omezenými možnostmi detailního zpracování. Uchovávají si pro případ nouze obrovská kvanta informací, která nelze interpretovat, jsou nesrozumitelná, tedy v konečném důsledku nepoužitelná. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Sbírat a analyzovat data odkudkoliv, včetně externích zdrojů, nová podpůrná data a nestrukturovaná data o společnosti. Zpracovávat neskutečná množství dat neuvěřitelnou rychlostí dle potřeby. Mít jedinou verzi pravdy napříč celým podnikem s patřičnou úrovní rozpadu. Získat přehled z původně nekvantifikovatelných a nepoužitelných dat.

10 8 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Propojený Inteligentní podnik propojuje interní i externí funkce napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky. Je také schopný stmelit různorodé skupiny, které dokáží informace sdílet a využívat ke vzájemnému prospěchu. Co kdyby mohla vrtná plošina bez ustání komunikovat s vedoucími výroby, kteří sedí v řídicí místnosti, která je propojena se systémy plánování zásobovacího procesu které jsou propojeny s ropnými trhy které jsou propojeny s čerpací stanicí? O jakékoliv změně v celém zásobovacím procesu by se okamžitě dozvěděli všichni, kdo se na něm podílejí. Co kdyby měli maloobchodníci možnost využívat informace z věrnostních karet zákazníků, aby mohli identifikovat nakupující rovnou v obchodě a informovat je o nových masných a drůbežích výrobcích, které splňují jejich osobní požadavky a představy o humánních zemědělských metodách? Inteligentní podnik propojí úsilí a talent mezi jednotlivými zaměstnanci a okolním světem a umožní tak úplný přístup ke všem dostupným informacím a nápadům. Podniky dnes Spolupracují v malých místních skupinkách, práce je však neustále házena přes rameno oddělením, která zaujímají v organizační struktuře nižší pozici. Mají kvalifikaci a přistup ke znalostem podle toho, kdo koho zná, a kdo je komu nablízku. Využívá informace pro současný úkol bez ohledu na jejich možné využití u přidružených činností. Mají problémy pracovat napříč hranicemi. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Zmobilizovat skupinu odborníků, aby pracovali uvnitř podniku a také spolupracovali s externími institucemi ke vzájemnému prospěchu. Vytvořit nový druh kolektivního vědění ze znalostí větší skupiny sofistikovaných odborníků. Udržovat relevantní informace a používat je nad rámec okamžitého využití, což bude mít vliv na celý hodnotový řetězec (tedy od dodavatelů až k zákazníkům). Propojit lidi, systémy a externí jednotky tak, aby spolu mohli mluvit bez omezení.

11 IBM Global Business Services 9 Přesný Inteligentní podnik využívá pouze nejdůležitějších informací tak, aby vzhledem k současným událostem a jejich následkům mohli být včas přijaty ty nejlepší rozhodnutí a opatření. Informace jsou přenášeny souvisle, aby bylo možno jednat rychle, účinně a smysluplně. Co kdyby technici udržující tisíce různých inteligentních rozvodných sítí měli k dispozici zařízení, které umí zaznamenat poruchy a nedostatky? Jejich nasazení by pak probíhalo za automatické podpory systému, na základě zkušeností a kvalifikace a s ohledem na umístění a dostupnost. Schémata a jiné technické údaje by byly dostupné na bezdrátových zařízení. Opatření, která technici provedli, stejně jako nové informace, které zjistili, jsou pak uloženy ve společných záznamech o opravách sítě. Co kdyby majitel velikého vozového parku znal přesné nároky na údržbu vozů, vycházející z technické historie každého konkrétního vozu a mohl tak nechat vozy déle v provozu bez ohrožení bezpečnosti? A kdyby zároveň mohly vozy využívat v reálném čase systému GPS s informacemi aktuálními i staršími, s cílem zajistit optimalizovanou organizaci údržby na základě polohy a dostupnosti pracovníků? A to při stejné nebo zvyšující se kvalitě služeb? Podniky dnes Využívají obsah a strukturovanou informaci transakčně, tedy pro její prvotní účel, a poté ji odstraní nebo archivují. Mají zákazníky, kteří musí vyhledat potřebnou informaci. Neposkytují zaměstnancům potřebné informace včas. Poskytují rozsáhlé informace odděleně a zřídka v uceleném kontextu, nebo rozkouskované v akčních balíčcích. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Spravovat a analyzovat rozsáhlou databázi včetně všedních záznamů, ů, zvukových stop, SMS zpráv, obrázků a videozáznamů. Sestavit informace a automatizovat analýzy, a zajistit tak kvalitu a aktuálnost informace. Poskytnout informace způsobem odpovídajícím právě řešené situaci. Poskytnout právě potřebné množství dat, definicí, vědomostních databází, nestrukturovaných dat a znaleckých skupin pro uspokojení potřeb subjektů řízení v pravý okamžik. Inteligentní podnik posune těžiště svého myšlení tak, aby se lidé mohli soustředit na služby, inovaci a budoucí vývoj.

12 10 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Zvídavý Inteligentní podnik využívá současné situace pro vytváření nových příležitostí. Zakázky málokdy znamenají pouze finanční zisk, přinášejí s sebou také příležitosti: Jak realizovat zakázku rychleji, levněji a kvalitněji? Jak přispět ke spokojenosti zákazníka? Jak navrhnout bezpečnější řešení? Co kdyby výrobce automobilů mohl sledovat chování řidičů při řízení díky počítači na palubní desce a zkoumat tak vzorce chování za volantem, aby zjistil, jaké nové úpravy by zákazník nejvíce ocenil? Co kdyby nákupčí mohl iniciovat audit svých dodavatelů pokud se mu jejich tvrzení o metodách ochrany životního prostředí zdají až příliš dobrá a na základě získaných výsledků stanovil nové cenové úrovně v různých geografických oblastech? Podniky dnes Kladou důraz na splnění úkolů pro dnešní den. Vnímají inovaci jako funkci výzkumu a vývoje nebo produktových manažerů. Vnímají zvídavost a zkoumání jako přepych a podporují je, pouze pokud na to mají čas. Provádí rozhodnutí a kroky vpřed s nedostatečným důrazem na plnění požadavků. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Dokončit práci ještě dnes a ponechat si dostatek zaměstnaneckých kapacit k promyšlení lepších zítřků. Dát dohromady skupinu znalostních pracovníků pro zlepšení a inovaci. Zahrnout zvídavost a zkoumání do popisu práce a tyto aktivity podpořit odměnou. Srovnávat výsledky s očekáváními, sledovat a porozumět vyjímečným situacím, jak pozitivním, tak negativním. Dokonalé zvládnutí úkolu nebude již více cílovým a konečným bodem, bude to pouze způsob, jak se připravit na příští práci.

13 IBM Global Business Services 11 Opravňující Inteligentní podnik podporuje a pomáhá rozšiřovat vědomosti, rozhled a přehled svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat. Co kdyby zprostředkovatel služeb věděl jak a měl možnost překročit meze, aby potěšil špičkového zákazníka, který během předešlého týdne zažil dvě špatné zkušenosti? Co kdyby rozsáhlé týmy prodejců z různých sfér obchodu mohly uzavřít další mnohamilionovou smlouvu v průběhu několika hodin namísto měsíců, protože mají možnost znovu přepočítávat ceníky a přeplánovat zdroje pro několik dalších let trvání smlouvy? Delegování rozhodnutí, opravňovaní zaměstnanců, automatizace rozhodovacích procesů a přesun odpovědností na zaměstnance si žádá přeměnu kultury neustálého dohlížení v kulturu důvěry a možností. Podniky dnes Přidávají zaměstnancům práci a navyšují jejich počet, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků. Rozhodující procesy se táhnou a po té jsou prověřovány a schvalovány jednou vrstvou managementu za druhou. Přiděluje pobídky dle pracovního výkonu nebo druhu produktu. Usilovně vyhledávají a shromažďují informace, ale když je příliš složité získat fakta, nakonec spíše vaří z vody. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Automatizovat a sladit rutinní požadavky tak, aby se lidé mohli zaměřit na nové příležitosti a nevyřešené Nechávat rozhodnutí na nejlepších jedincích, ať už se jedná o zaměstnanecké otázky, workflow, zákazníky nebo maličkosti, což vyžaduje méně manažerského a administrativního dohledu, protože zaměstnanci řeší problémy ihned a na místě. Přiděluje pobídky podle výsledků, přičemž bere v potaz, jak bylo výsledků dosaženo. Zpřístupnit lidem uživatelsky jednoduché a na faktech založené prostředky/nástroje dle jejich vlastního výběru.

14 12 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Předvídavý Inteligentní podnik předvídá budoucnost a připravuje se na ní. Místo toho, aby pouze reagoval na vzniklou situaci nebo ji korigoval, tak ji plánuje a řídí na základě vyhodnocení možných alternativ vývoje. Vývoj je modelován a simulován na základě detailní znalosti historie a vnějších vlivů. Co kdyby mezinárodní dopravci mohli zorganizovat a dynamicky měnit plánování tras nákladů na základě schopnosti modelovat a předvídat počasí na celém světě? Co kdyby manažeři lidských zdrojů měli dostatečný přehled a prostředky, aby mohli najmout a školit pracovníky přesně dle požadavků a aby vyhověli neočekávaným vzrůstům poptávky včas, ale ani o vteřinu dříve? Díky své schopnosti předvídat možný vývoj situace bude inteligentní podnik vědět, jak se zachovat, když nastane nová situace. Podniky dnes Při rozhodování vsází na vlastní zkušenosti a jimi podložené domněnky. Příliš pozdě využívají údajů minulých období k vystopování a sledování změn. Všímají si pouze událostí, které vyvolají rozruch a poté učiní pouze ad hoc opatření. Oddělují řízení výkonu od řízení rizik a na všechny budoucí změny a příležitosti reagují reaktivně. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Simulovat a modelovat následky změn na základě faktů, nikoli pouhého instinktu. Všímat si probíhajících změn a hrozeb, když nastanou, a dokonce i než nastanou. Vnímat události v reálném čase a zavádět propracovaná pravidla, aby byla možná automatizace a rychlé jednání. Být informován o příležitostech a rizicích a vědět, jak si s nimi takticky poradit mnohem dříve, než je potřeba jednat. Těchto šest vlastností, které jsme zaznamenali, je pouze začátkem při budování moderní analytické strategie. Každý podnik je totiž jedinečný, působí v jiném oboru a má jiné požadavky vlastníků. Prvním a nejdůležitějším krokem při optimalizaci organizace tak bude nastavení přesvědčivé vize a správná kombinace uvedených šesti charakteristik.

15 IBM Global Business Services 13 Obrázek 6: Většina organizací vnímá příležitost pro uplatnění analytických metod, ale ještě se nestihla adaptovat. Napomohly by předvídavější informace k lepším rozhodnutím? Využívá vaše organizace moderní analytiky, aby byly informace k vašemu prospěchu využity? 1 z 5 NECHÁPE TÉMĚŘ 3 ze 4 ŘEKLI ANO Vůbec nebo nepatrně Do určité míry Do velké míry Naprosto 2 ze 3 JSOU STÁLE TEPRVE v začátcích Ne, ani jsme o tom nepřemýšleli Ano, jsme si této možnosti vědomi Ano, využíváme, ale jsme teprve na začátku Ano, již úspěšně využíváme této možnosti Rozhodovací procesy se posouvají od ověřování pocitů k ověřování faktů. Začínáme s analytickými metodami a optimalizací Byznysmeni tak, jak objevují značné informační nedostatky, jsou připraveni na změnu. Téměř tři ze čtyř tvrdí, že prediktivní informace by podstatným způsobem napomohly k lepšímu rozhodování. (viz Obrázek 6). Mnozí manažeři se připravují na zásadní změny ve své práci ve smyslu posunu od rozhodování podle pocitů k ověřování faktů. Více než čtyři z pěti vysoce výkonných podniků využívají výhod analytických metod, ve srovnání s méně než třemi z pěti podniků s průměrnou či nízkou výkonností (viz Obrázek 7). Čemu však rozumí malé množství podniků je, jak se nejlépe stavět k optimalizaci. Jeden ze čtyř podniků s vysokou výkonností má již celopodnikové plány týkající se shromažďování a analýzy informací a mechanismů delegování pravomocí s nimi pracovat. Naopak téměř žádná z podprůměrných společností nemá vhodný plán, i když jedna ze čtyř tvrdí, že plánuje tyto kroky v budoucnu podniknout.

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com Bigdata pro začátečníky Bez názvu-31 ob1 Bigdata_def.indd 7 a pokročilé 21.6.12 16:12 6/21/12 3:25 PM Všechny firmy bojují s nekončícím nárůstem objemu dat, vyvolávajícím tlak na jejich efektivní správu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více