Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů. Business Analytics and Optimization. for the intelligent Enterprise"

Transkript

1 IBM Global Business Services Souhrn pro management Business Analytics and Optimization IBM Institute for Business Value Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Business Analytics and Optimization for the intelligent Enterprise

2 IBM Institute for Business Value institut společnosti IBM vytvářející odvětvové anylýzy a reporty Díky IBM Institute for Business Value získává divize Global Business Services společnosti IBM pro management svých zákazníků klíčový pohled na zásadní otázky týkající se veřejného i soukromého sektoru, tyto analýzy a reporty jsou založeny na faktech. Tento dokument byl vytvořen na základě rozsáhlé studie výzkumného týmu našeho institutu. Součástí trvalého závazku IBM Global Business Services je poskytovat analýzy a stanoviska, které pomáhají společnostem uvědomit si přidanou obchodní hodnotu. Pro doplňující informace, prosím, kontaktujte autora nebo nám pošlete na

3 Autor: Steve LaValle Je celkem snadné pochopit, že byznysmeni nepovažují své zkušenosti a intuici za postačující nástroje pro optimalizaci podniků, které řídí. Kromě neustáleho přílivu nových informací, dochází také k trvalým a dalekosáhlým změnám. Je to důsledek globalizace, která přináší nové ekonomické prostředí nebo často zmiňované zplošťování a zmenšování světa. Na základě průzkumu realizovaného s 225 vedoucími pracovníky z celého světa jsme zjistili, že manažeři musí často přijímat důležitá rozhodnutí bez přístupu k těm správným informacím. Uvědomují si, že nové analytické přístupy spolu s možnostmi pokročilých metod řízení obchodních procesů představují ohromnou příležitost, jak zacelit mezery a vytvořit novou konkurenční výhodu. Ti, kteří mají vizi jak uplatnit tyto nové přístupy, vytvářejí inteligentní podniky a budou připraveni překonat své konkurenty. Úvod Tak jako hledají přímořská města ochranu před opakujícími se nelítostnými nápory bouří a povodní, snaží se dnešní podniky vyrovnat se svými vlastními, často extrémními podmínkami. Jejich výzvou jsou informace jak je získat, zpracovat a interpretovat, aby zvyšovaly hodnotu podniku. Byznysmeni ovšem začínají stále častěji pochybovat, zda tradiční postupy zpracování informací budou i nadále fungovat. V prostředí, které často jen stěží připomíná dobu minulou, se staré způsoby rozhodování a řízení bortí. Současní světoví lídři často popisují jakýsi bod zlomu, kdy vidí příležitost přehodnotit stávající způsob využívání informací nebo analytických metod. V mnoha případech mluví i o zásadní změně způsobu, jakým dosud podnikali. Zatímco pokročilé analytické metody jsou již nějakou dobu dostupné, dnešní nástroje a přístupy poskytují zcela novou, hlubší úroveň analýzy a predikce, čímž výrazně podporují manažerská rozhodnutí a jednotlivé činnosti. Komplexní algoritmy, které byly původně výsadou akademiků, jsou dnes používány k překonávání dříve nezdolatelných překážek v podnikání. Ještě před několika lety by málokdo věřil, že dnes budou tranzistory vyráběny v měřítku miliard kusů na jednoho obyvatele Země. Data, která se dají pomocí tranzistorů získat, poskytují dosud nevídané možnosti pro ty organizace, které je dokáží úspěšně analyzovat. To je vysoká meta ke zdolání. Jak tedy mohou organizace proměnit záplavu všudypřítomných dat v nejdrobnějších detailech v užitečné informace? Pro inteligentní podniky platí nová realita: osobní zkušenost a přehled již není dostačující. Je zapotřebí nových analytických

4 2 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů schopností pro lepší rozhodování, a po nějakém čase budou tyto nové zkušenosti formovat a tříbit i naše instinktivní reakce. Jedině pokud založíme jádro našeho uvažování na analytických postupech, budeme chytřejší. Toto je nutnost nikoliv možnost. Informační exploze navždy změnila způsob, jakým vnímáme svět: každý člověk i každá věc po sobě zanechává datovou stoupu dostupnou v reálném čase. Výrobky současného průmyslu jsou stále inteligentnější a segmentace trhu postoupila až na úroveň každého jednotlivce. Jak se vypořádat se složitostí informací Není tomu tak dávno, co podniky využily pro zvýšení efektivity různé nové technologie jako ERP (systém integrovaného plánování podnikových zdrojů) nebo CRM (systém řízení vztahů se zákazníky). Dnes je to rozvoj v řízení podnikových procesů a informací, který přinese skokové změny, díky kterým se budou rozvíjet podniky i jejich zaměstnanci. Naše moderní informační prostředí se nepodobá žádnému z předchozích. Informace jsou dnes nesmírně objemné, proudí Obrázek 1: Inteligentní podniky si osvojí nové způsoby fungování. Tradiční přístup Instinkt a intuice Korektivní Roky, měsíce, týdny Lidský pohled Podpora rozhodování Výkonný Nový přístup Rozhodování podpořeno fakty Direktivní Hodiny, minuty, sekundy Aplikovaná sémantika Podpora jednání Optimalizovaný Nový přístup znázorňuje podstatné rozšíření současných možností, nikoliv jejich nahrazení.

5 IBM Global Business Services 3 obrovskou rychlostí a získáváme je ve formátech, které se od sebe výrazně liší. Přicházejí strukturované i nestrukturované ve formě GPS zápisů, blogů, videí, podcastů (audio/video souborů automaticky stahovaných do přehrávače) a sociálních síti typu Facebook nebo Twitter. Z firem i z jejich okolí přicházejí informace každý den, každou hodinu, každý okamžik. Mezi jejich zdroje patří Internet, automatizované procesy nebo senzory, kterými jsou vybavované výrobky. Kvůli této kombinaci množství, rychlosti a rozmanitosti je využívání informací složité a navíc jejich správné využití se stává stále těžším úkolem. Jakoby už samotné množství, rychlost a pestrost nebyly dostatečným problémem, přidává se také detailnost informací, která činí pochopení informací ještě komplikovanější. Například jednotliví lidé nyní mohou být identifikovaní podle pozice GPS a genotypu. Ve světě inteligentních předmětů to nejsou jen kontejnery a palety, které jsou označeny kvůli dohledatelnosti. Mohou to být také lahvičky s léky, drůbež, melouny i lahve s vínem, které dělají informační ekosystém ještě podrobnější a detailnější. Technologie a přístroje pro chytřejší propojení informací jsou běžně dostupné a to za relativně nízkou cenu. Ale aby organizace dokázaly využít informace pro inteligentní rozhodování a jednání, potřebují využít mimořádnou sílu analytických metod, které musí být využívány důsledně a v co největším měřítku. S pomocí informací zasazených do souvislostí a správného řízení firemních procesů mohou nyní manažeři pracovat na věcech, na kterých skutečně záleží. Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci. Takový přístup ovšem vyžaduje podstatnou změnu ve způsobu, jakým manažeři činí důležitá rozhodnutí a jakým řídí své podniky. Inteligentní podniky budou mít okamžitý přístup k přesným, relevantním informacím ze všech zdrojů. Informace budou analyzovány, dány do souvislostí a připraveny tak, aby pomáhaly k okamžitému rozhodování a dobře načasovanému jednání. Nová úroveň informačních zdrojů bude poskytovat přesné údaje a podnikům umožní, aby jejich zaměstnanci a zejména ti, kteří jsou nejblíže zákazníkům a dodavatelům, měli možnost přesněji rozhodovat. Bereme-li v úvahu, jak jsou dnešní hierarchicky rozdělené podniky zvyklé stavět na stejnou úroveň informovanost a pravomoc, budou se muset o dost zlepšit ve sdílení informací s partnery u vedlejšího stolu, přes ulici i z druhé strany zeměkoule. Nové příležitosti pro inteligentní podniky V dnešní době se řidiči při změně jízdního pruhu raději podívají přes rameno, aby zkontrolovali provoz. Používají sice zpětná zrcátka, aby se vyhnuli nehodám, ale v zrcátku nevidí vše. Zrcadla mají mrtvý úhel a ani nedokáží určit nejlepší trasu. A teď se posuňme v čase a představme si generaci řidičů zvyklých na chytrá auta, která dokáží rozpoznat a určit polohu všech ostatních aut nebo předmětů v dosahu, počítají s jejich rychlostí i směrem, se stavem vozovky i počasí, a to vše v reálném čase. V oblasti vedení a optimalizace podniku už jsme za pomoci chytřejších analytických přístupů tohoto zlomového bodu možná dosáhli. Organizace mají před sebou hromadu práce: musí se vypořádat s nepříznivým vlivem svých aktuálních informačních mezer. Více než třetina vysoce postavených manažerů tvrdí, že se potýkají s vážnými překážkami při sběru relevantních informací a při jejich použití pro stanovení rizika a odhadnutí možných výsledků (viz Obrázek 2) Každý druhý vysoce postavený manažer nemá k dispozici z jednotlivých oddělení svého podniku dostatečné informace, aby mohl vykonávat svou práci dobře.

6 4 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Je zajímavé, jak rozdílně podniky vnímají a využívají příležitosti, které jim poskytuje systematické zpracovávání informací. Porovnáme-li ty, kteří se rychle přizpůsobí (tj. early adopters tedy ti, kteří již mají dobře zavedené analytické programy), s těmi, pro které zlepšování informačních kapacit není prioritou, zjistíme, že ti, reagující rychleji, jsou více než třikrát lepší ve využívání informací k pochopení rizik a jsou schopni dvakrát přesněji předvídat výsledky. Navíc špičkové podniky jsou dvakrát lepší v získávání a určování priorit relevantních informací než podniky s podprůměrnými výsledky. Jsou také třikrát lepší ve využívání informací k předpovědi pravděpodobnějších výsledků, což jim dává příležitost lépe očekávat, překonávat i řešit nahodilé a nepředvídatelné události. Také jsme přišli na to, že průměrné podniky jsou obecně spokojené a mají ochotu více improvizovat s dosavadním řešením pro zpracování informací. Výjímku tvoří pouze řešení pro využití informací v marketingu a řešení s cílem zvýšit obrat. Špičkové podniky naproti tomu vidí přínos ve zlepšování napříč celým spektrem praktických oblastí a chtějí informace obecně lépe využívat viz. Obrázek 3). Tito informační konzumenti jsou připraveni inovovat a zásadně měnit svá průmyslová odvětví, což je v souladu s jejich stále rostoucí informovaností a schopností vidět budoucnost daleko jasněji. Podle očekávání podniky s nízkou výkonností vnímají větší mezery v informovanosti než jejich průměrní kolegové. Obrázek 2: Existuje velký prostor ke zlepšení napříč celým spektrem s několika velkými rozdíly v detailech. Do jaké míry, dle Vašeho názoru, Vaše společnost pracuje se závažnými slepými místy mezerami nebo nedostatkem důvěryhodných informací v souvislosti s následujícími oblastmi? Extrahování relevantních informací Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Udělení priority relevantním informacím Špičkové podniky překonávají podniky s nízkou výkonností 2 ku 1 Využití informací k optimalizaci procesů Podniky založené na poskytování služeb překonávají podniky zaměřující se na zboží 2 ku 1 Využití informací k lepšímu odhadu výsledků Průkopníci překonávají neuvědomělé podniky 2 ku 1 Využití informací k pochopení rizik Průkopnící překonávají neuvědomělé podniky 3+ ku 1 Barevné sloupce zahrnují všechny dotazované: Žádná slepá místa Pár slepých míst Několik slepých míst Mnoho slepých míst Kritické množství slepých míst Kroužky zobrazují mezní bod mezi do velké míry a do určité míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

7 IBM Global Business Services 5 Obrázek 3: Napříč celou obchodní sférou si vysoce-výkonné podniky uvědomují hodnotu zlepšování informačních kapacit a chtějí je zvyšovat stále více. VELKÝ Podniky fungující s nízkou nebo průměrnou výkonností v poměru ke konkurenci Podniky fungující s vysokou výkonností v poměru ke konkurenci VELKÁ Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Spokojenější nebo improvizující s tím, co mají. Vnímaný užitek zlepšení informačních kapacit Dychtící po vyšší hodnotě a celkově toho chtějí udělat více. NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ NÍZKÝ Vnímaná informační mezera v podnicích VELKÁ Podniky s nízkou výkonností Průměrné podniky Špičkové podniky Marketing General management Prodej Produktové řízení a vývoj Zákaznický servis Provoz a výroba Financování a účetnictví Informační technologie Lidské zdroje Nákup a řízení prodeje Je zajímavé, že skupina podniků s nízkou výkonností je rozptýlenější než všechny ostatní skupiny a zaměřuje se zejména na marketing, management a prodej, ale mnohem méně na podpůrné funkce. Ze všech skupin se zdají být průměrně výkonné podniky nejvíce ohrožené tím, že zůstanou pozadu. Jelikož nevidí žádný závažný důvod něco měnit, mohou mít pocit bezpečí, který však není dost dobře podložený. Zatímco se možná jednotliví vedoucí pracovníci pokoušejí o změny, jako celek si takové firmy nedokáží uvědomit přínosy end-to-end analytické Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává v reálném čase informační stopu. strategie. Zatímco se podniky s nízkou výkonností začnou drát kupředu, ty s průměrnou výkonností se dost dobře mohou najednou ocitnout na samém konci za svou konkurencí. Rozdíl mezi informačními mezerami, které pociťují podniky založené na poskytování služeb a podniky zaměřující se na zboží, umožňuje další srovnání. Přestože podniky zaměřující se na zboží si běžně uvědomují nutnost mít informace o celém zásobovacím řetězci, jsou to právě podniky poskytující služby, které je předčili ve schopnosti informace získat a využít prognostických analytických metod. V těchto kategoriích dokonce překonávají podskupinu vysoce výkonných podniků. Toto může být dáno i tím, že mnoho služeb je již ve své podstatě v digitálizované formě. Nicméně, tak jak se budou stále více uplatňovat různé senzory nebo jiné datové nosiče pro monitorování výrobků a zboží, budou i podniky zaměřující se na výrobu a prodej získávat srovnatelné příležitosti pro optimalizaci a vytvoření konkurenční výhody pomocí analytických metod.

8 6 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Při dnešní informační explozi po sobě každý člověk i každá věc zanechává datovou stopu dostupnou v reálném čase. Vzájemná závislost a optimalizace Využitím pokročilých analytických metod napříč celým podnikem zoptimalizují inteligentní podniky tři vzájemně závislé oblasti: Inteligentní profitabilní růst: Inteligentní podniky mají více příležitostí pro nárůst zákazníků, zlepšení vztahů, pro objevení nových trhů a vývoj nových produktů a služeb. Snížení nákladů a efektivita: Inteligentní podniky optimalizují rozdělování a využívání zdrojů a kapitálu, tak aby zvýšili svou efektivitu a šetřili náklady, a to způsobem, který je v souladu s jejich obchodními strategiemi a cíli. Pro-aktivní řízení rizik: Inteligentní podniky jsou méně zranitelné a mají větší jistotu výsledků vlivem jejich lepší schopnosti předvídat a identifikovat rizikové události spolu se schopností se na ně připravit a reagovat na ně. Každá z těchto uvedených oblastí bude při optimalizace procesů velmi důležitá, navíc změny nebo rozhodnutí v jedné z těchto oblastí budou mít obvykle dopad na zbylé dvě. Charakteristika inteligentního podniku Díky našemu globálnímu výzkumu, bohatým zkušenostem s projekty u našich klientů a debatám s lídry světového byznysu jsme schopni pojmenovat ty nejpodstatnější vlastnosti, které charakterizují podnik připravený zužitkovat výhody pokročilých analytických metod. Obrázek 4: Jeden ze dvou podniků jednak nepropojuje informace uvnitř společnosti, a ani není příliš sdílný se svými externími obchodními partnery a dodavateli. Máte dostatečné informace z jednotlivých oddělení svého podniku k výkonu své práce? 1 ze 2 NEMÁ Dělíte se se svými obchodními partnery a dodavateli o zásadní informace, které by přinesly vzájemný užitek? 3 z 5 SE NEDĚLÍ Barevné sloupce zahrnují všechny možnosti: Vůbec V omezené míře Do jisté míry Do značné míry Naprosto Kroužky zobrazují mezní bod mezi do značné míry a do jisté míry pro následující podskupiny: Průkopníci, včas přejímají nové trendy Neuvědomělé podniky Špičkové podniky Podniky s nízkou výkonností Podniky založené na poskytování služeb Podniky zaměřující se na zboží Pozn. Průkopníci mají dobře zavedené programy, aby využili výhod nových analytických metod a přetavili je ve výhody obchodní; Neuvědomělé podniky tvrdí, že o takové možnosti nepřemýšleli ; Vysoký- a nízký- výkon podniků je v poměru ke srovnatelným konkurenčním firmám; Podniky založené na poskytování služeb: finanční a odborné služby, zábavní průmysl, média, nakladatelství, telekomunikace, vzdělávání, vládní organizace, přeprava. Podniky zaměřující se na zboží: technologie, výroba, energetika, farmacie, automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchody, zemědělství, trh s nemovitostmi, chemický průmysl, letecký a obranný.

9 IBM Global Business Services 7 Obrázek 5: Inteligentní podnik Inteligentní podnik je Předvídavý Předvídá a připravuje se na budoucnost. Místo, aby pouze reagoval a korigoval podniknuté kroky, ještě navíc sjednává a vyhodnocuje kompromisy/trade-offs Opravňující Podporuje a pomáhá rozšiřovat paměť, rozhled a záběr svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat Zvídavý Chce být chytřejší tím, že neustále přehodnocuje svůj status quo, a zároveň vytváří nové příležitosti Inteligentní profitabilní růst Snížení nákladů a efektivita Pro-aktivní řízení rizik Bdělý Sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého komunikačního uzlu, od každého člověka a z každého seznzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází Propojený Propojuje interní i externí funkce (front to back) napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky Přesný Využívá pouze nejdůležitějších informací, aby mohla být provedena včasná rozhodnutí a opatření co nejlépe vzhledem ke stávající situaci a jejím následkům Bdělý Inteligentní podnik je bdělý, což zde znamená, že sbírá, vnímá a využívá strukturovaných i nestrukturovaných informací z každého místa, od každého člověka a z každého senzoru uvnitř prostředí, ve kterém se nachází. Co kdyby mohl investor vytěžit data z elektronické komunikace každého zprostředkovatele, veřejných příspěvků každého spotřebitele na Facebooku a výročních zpráv několika podniků, a to všechno v jediný okamžik? Co kdyby schopnost vašeho města interpretovat satelitní obrázky, získávat historická data o silničním provozu a zaznamenávat pohybující se vozidla znamenala, že dokážete předvídat a zabránit dopravním zácpám a to v reálném čase? Inteligentní podnik bude stimulovat své zaměstnance i obchodní partnery, aby byli v úzkém kontaktu se světem 24 hodin denně, každý den v roce. Podniky dnes Sbírají data ze svých vlastních transakčních systémů a interních dat. Zpracovávají jakési velké databáze, jednu po druhé, aby si vytvořili obrázek minulosti. Informace rozdílně interpretují rozdílní lidé a rozdílná oddělení s omezenými možnostmi detailního zpracování. Uchovávají si pro případ nouze obrovská kvanta informací, která nelze interpretovat, jsou nesrozumitelná, tedy v konečném důsledku nepoužitelná. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Sbírat a analyzovat data odkudkoliv, včetně externích zdrojů, nová podpůrná data a nestrukturovaná data o společnosti. Zpracovávat neskutečná množství dat neuvěřitelnou rychlostí dle potřeby. Mít jedinou verzi pravdy napříč celým podnikem s patřičnou úrovní rozpadu. Získat přehled z původně nekvantifikovatelných a nepoužitelných dat.

10 8 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Propojený Inteligentní podnik propojuje interní i externí funkce napříč světem způsobem, který je v souladu s požadovanými obchodními výsledky. Je také schopný stmelit různorodé skupiny, které dokáží informace sdílet a využívat ke vzájemnému prospěchu. Co kdyby mohla vrtná plošina bez ustání komunikovat s vedoucími výroby, kteří sedí v řídicí místnosti, která je propojena se systémy plánování zásobovacího procesu které jsou propojeny s ropnými trhy které jsou propojeny s čerpací stanicí? O jakékoliv změně v celém zásobovacím procesu by se okamžitě dozvěděli všichni, kdo se na něm podílejí. Co kdyby měli maloobchodníci možnost využívat informace z věrnostních karet zákazníků, aby mohli identifikovat nakupující rovnou v obchodě a informovat je o nových masných a drůbežích výrobcích, které splňují jejich osobní požadavky a představy o humánních zemědělských metodách? Inteligentní podnik propojí úsilí a talent mezi jednotlivými zaměstnanci a okolním světem a umožní tak úplný přístup ke všem dostupným informacím a nápadům. Podniky dnes Spolupracují v malých místních skupinkách, práce je však neustále házena přes rameno oddělením, která zaujímají v organizační struktuře nižší pozici. Mají kvalifikaci a přistup ke znalostem podle toho, kdo koho zná, a kdo je komu nablízku. Využívá informace pro současný úkol bez ohledu na jejich možné využití u přidružených činností. Mají problémy pracovat napříč hranicemi. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Zmobilizovat skupinu odborníků, aby pracovali uvnitř podniku a také spolupracovali s externími institucemi ke vzájemnému prospěchu. Vytvořit nový druh kolektivního vědění ze znalostí větší skupiny sofistikovaných odborníků. Udržovat relevantní informace a používat je nad rámec okamžitého využití, což bude mít vliv na celý hodnotový řetězec (tedy od dodavatelů až k zákazníkům). Propojit lidi, systémy a externí jednotky tak, aby spolu mohli mluvit bez omezení.

11 IBM Global Business Services 9 Přesný Inteligentní podnik využívá pouze nejdůležitějších informací tak, aby vzhledem k současným událostem a jejich následkům mohli být včas přijaty ty nejlepší rozhodnutí a opatření. Informace jsou přenášeny souvisle, aby bylo možno jednat rychle, účinně a smysluplně. Co kdyby technici udržující tisíce různých inteligentních rozvodných sítí měli k dispozici zařízení, které umí zaznamenat poruchy a nedostatky? Jejich nasazení by pak probíhalo za automatické podpory systému, na základě zkušeností a kvalifikace a s ohledem na umístění a dostupnost. Schémata a jiné technické údaje by byly dostupné na bezdrátových zařízení. Opatření, která technici provedli, stejně jako nové informace, které zjistili, jsou pak uloženy ve společných záznamech o opravách sítě. Co kdyby majitel velikého vozového parku znal přesné nároky na údržbu vozů, vycházející z technické historie každého konkrétního vozu a mohl tak nechat vozy déle v provozu bez ohrožení bezpečnosti? A kdyby zároveň mohly vozy využívat v reálném čase systému GPS s informacemi aktuálními i staršími, s cílem zajistit optimalizovanou organizaci údržby na základě polohy a dostupnosti pracovníků? A to při stejné nebo zvyšující se kvalitě služeb? Podniky dnes Využívají obsah a strukturovanou informaci transakčně, tedy pro její prvotní účel, a poté ji odstraní nebo archivují. Mají zákazníky, kteří musí vyhledat potřebnou informaci. Neposkytují zaměstnancům potřebné informace včas. Poskytují rozsáhlé informace odděleně a zřídka v uceleném kontextu, nebo rozkouskované v akčních balíčcích. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Spravovat a analyzovat rozsáhlou databázi včetně všedních záznamů, ů, zvukových stop, SMS zpráv, obrázků a videozáznamů. Sestavit informace a automatizovat analýzy, a zajistit tak kvalitu a aktuálnost informace. Poskytnout informace způsobem odpovídajícím právě řešené situaci. Poskytnout právě potřebné množství dat, definicí, vědomostních databází, nestrukturovaných dat a znaleckých skupin pro uspokojení potřeb subjektů řízení v pravý okamžik. Inteligentní podnik posune těžiště svého myšlení tak, aby se lidé mohli soustředit na služby, inovaci a budoucí vývoj.

12 10 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Zvídavý Inteligentní podnik využívá současné situace pro vytváření nových příležitostí. Zakázky málokdy znamenají pouze finanční zisk, přinášejí s sebou také příležitosti: Jak realizovat zakázku rychleji, levněji a kvalitněji? Jak přispět ke spokojenosti zákazníka? Jak navrhnout bezpečnější řešení? Co kdyby výrobce automobilů mohl sledovat chování řidičů při řízení díky počítači na palubní desce a zkoumat tak vzorce chování za volantem, aby zjistil, jaké nové úpravy by zákazník nejvíce ocenil? Co kdyby nákupčí mohl iniciovat audit svých dodavatelů pokud se mu jejich tvrzení o metodách ochrany životního prostředí zdají až příliš dobrá a na základě získaných výsledků stanovil nové cenové úrovně v různých geografických oblastech? Podniky dnes Kladou důraz na splnění úkolů pro dnešní den. Vnímají inovaci jako funkci výzkumu a vývoje nebo produktových manažerů. Vnímají zvídavost a zkoumání jako přepych a podporují je, pouze pokud na to mají čas. Provádí rozhodnutí a kroky vpřed s nedostatečným důrazem na plnění požadavků. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Dokončit práci ještě dnes a ponechat si dostatek zaměstnaneckých kapacit k promyšlení lepších zítřků. Dát dohromady skupinu znalostních pracovníků pro zlepšení a inovaci. Zahrnout zvídavost a zkoumání do popisu práce a tyto aktivity podpořit odměnou. Srovnávat výsledky s očekáváními, sledovat a porozumět vyjímečným situacím, jak pozitivním, tak negativním. Dokonalé zvládnutí úkolu nebude již více cílovým a konečným bodem, bude to pouze způsob, jak se připravit na příští práci.

13 IBM Global Business Services 11 Opravňující Inteligentní podnik podporuje a pomáhá rozšiřovat vědomosti, rozhled a přehled svých zaměstnanců, stejně jako jejich pravomoci činit rozhodnutí a jednat. Co kdyby zprostředkovatel služeb věděl jak a měl možnost překročit meze, aby potěšil špičkového zákazníka, který během předešlého týdne zažil dvě špatné zkušenosti? Co kdyby rozsáhlé týmy prodejců z různých sfér obchodu mohly uzavřít další mnohamilionovou smlouvu v průběhu několika hodin namísto měsíců, protože mají možnost znovu přepočítávat ceníky a přeplánovat zdroje pro několik dalších let trvání smlouvy? Delegování rozhodnutí, opravňovaní zaměstnanců, automatizace rozhodovacích procesů a přesun odpovědností na zaměstnance si žádá přeměnu kultury neustálého dohlížení v kulturu důvěry a možností. Podniky dnes Přidávají zaměstnancům práci a navyšují jejich počet, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků. Rozhodující procesy se táhnou a po té jsou prověřovány a schvalovány jednou vrstvou managementu za druhou. Přiděluje pobídky dle pracovního výkonu nebo druhu produktu. Usilovně vyhledávají a shromažďují informace, ale když je příliš složité získat fakta, nakonec spíše vaří z vody. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Automatizovat a sladit rutinní požadavky tak, aby se lidé mohli zaměřit na nové příležitosti a nevyřešené Nechávat rozhodnutí na nejlepších jedincích, ať už se jedná o zaměstnanecké otázky, workflow, zákazníky nebo maličkosti, což vyžaduje méně manažerského a administrativního dohledu, protože zaměstnanci řeší problémy ihned a na místě. Přiděluje pobídky podle výsledků, přičemž bere v potaz, jak bylo výsledků dosaženo. Zpřístupnit lidem uživatelsky jednoduché a na faktech založené prostředky/nástroje dle jejich vlastního výběru.

14 12 Analytické metody a nástroje pro optimalizaci byznys procesů Předvídavý Inteligentní podnik předvídá budoucnost a připravuje se na ní. Místo toho, aby pouze reagoval na vzniklou situaci nebo ji korigoval, tak ji plánuje a řídí na základě vyhodnocení možných alternativ vývoje. Vývoj je modelován a simulován na základě detailní znalosti historie a vnějších vlivů. Co kdyby mezinárodní dopravci mohli zorganizovat a dynamicky měnit plánování tras nákladů na základě schopnosti modelovat a předvídat počasí na celém světě? Co kdyby manažeři lidských zdrojů měli dostatečný přehled a prostředky, aby mohli najmout a školit pracovníky přesně dle požadavků a aby vyhověli neočekávaným vzrůstům poptávky včas, ale ani o vteřinu dříve? Díky své schopnosti předvídat možný vývoj situace bude inteligentní podnik vědět, jak se zachovat, když nastane nová situace. Podniky dnes Při rozhodování vsází na vlastní zkušenosti a jimi podložené domněnky. Příliš pozdě využívají údajů minulých období k vystopování a sledování změn. Všímají si pouze událostí, které vyvolají rozruch a poté učiní pouze ad hoc opatření. Oddělují řízení výkonu od řízení rizik a na všechny budoucí změny a příležitosti reagují reaktivně. Co kdyby inteligentní podnik měl možnost Simulovat a modelovat následky změn na základě faktů, nikoli pouhého instinktu. Všímat si probíhajících změn a hrozeb, když nastanou, a dokonce i než nastanou. Vnímat události v reálném čase a zavádět propracovaná pravidla, aby byla možná automatizace a rychlé jednání. Být informován o příležitostech a rizicích a vědět, jak si s nimi takticky poradit mnohem dříve, než je potřeba jednat. Těchto šest vlastností, které jsme zaznamenali, je pouze začátkem při budování moderní analytické strategie. Každý podnik je totiž jedinečný, působí v jiném oboru a má jiné požadavky vlastníků. Prvním a nejdůležitějším krokem při optimalizaci organizace tak bude nastavení přesvědčivé vize a správná kombinace uvedených šesti charakteristik.

15 IBM Global Business Services 13 Obrázek 6: Většina organizací vnímá příležitost pro uplatnění analytických metod, ale ještě se nestihla adaptovat. Napomohly by předvídavější informace k lepším rozhodnutím? Využívá vaše organizace moderní analytiky, aby byly informace k vašemu prospěchu využity? 1 z 5 NECHÁPE TÉMĚŘ 3 ze 4 ŘEKLI ANO Vůbec nebo nepatrně Do určité míry Do velké míry Naprosto 2 ze 3 JSOU STÁLE TEPRVE v začátcích Ne, ani jsme o tom nepřemýšleli Ano, jsme si této možnosti vědomi Ano, využíváme, ale jsme teprve na začátku Ano, již úspěšně využíváme této možnosti Rozhodovací procesy se posouvají od ověřování pocitů k ověřování faktů. Začínáme s analytickými metodami a optimalizací Byznysmeni tak, jak objevují značné informační nedostatky, jsou připraveni na změnu. Téměř tři ze čtyř tvrdí, že prediktivní informace by podstatným způsobem napomohly k lepšímu rozhodování. (viz Obrázek 6). Mnozí manažeři se připravují na zásadní změny ve své práci ve smyslu posunu od rozhodování podle pocitů k ověřování faktů. Více než čtyři z pěti vysoce výkonných podniků využívají výhod analytických metod, ve srovnání s méně než třemi z pěti podniků s průměrnou či nízkou výkonností (viz Obrázek 7). Čemu však rozumí malé množství podniků je, jak se nejlépe stavět k optimalizaci. Jeden ze čtyř podniků s vysokou výkonností má již celopodnikové plány týkající se shromažďování a analýzy informací a mechanismů delegování pravomocí s nimi pracovat. Naopak téměř žádná z podprůměrných společností nemá vhodný plán, i když jedna ze čtyř tvrdí, že plánuje tyto kroky v budoucnu podniknout.

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services ZMĚNA JE JAKO DRAVÁ ZVĚŘ. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? NABÍZÍ: 3 1 2 ZMĚNA JE JAKO DRAVÉ ZVÍŘE. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? IBM Global Business Services Vám může pomoci

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Aleš Bartůněk 05/09/2009 Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Krátce z historie Computers were human. Then they took the shape of metal boxes, filling entire rooms before

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark?

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Vytváření vysoce výkonných organizací GfK Czech, 7.10.2010 Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Součást GfK Goup přinášející novou znalost v oblasti měření HR oblasti 2 Nositel rozsáhlých zkušeností s komplexními

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT Karlovy Vary 29. 4. 2010 1 Konference Karlovarský inovační svět, Karlovarský kraj 29. 4. 2010 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnila konference

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více