Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace"

Transkript

1 Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková

2 Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace na trhu benefitů v ČR vliv vstupu do EU na skladbu a systém benefitů nové trendy v poskytování benefitů Strana

3 Současná situace na trhu benefitů PayWell 2004, 112 společností FINANČNÍ VÝHODY různé druhy daňově zvýhodněných pojištění kompenzace mzdy v případě nemoci zaměstnanecké půjčky finanční motivace k dřívějšímu návratu z rodičovské dovolené speciální odměny a retenční plány pro vrcholový management příspěvky na jazykové kurzy Strana

4 Současná situace na trhu benefitů PayWell 2004, 112 společností Možnost zůstat doma bez lékařského potvrzení Poskytování půjček managementu výrobní a nevýrobní společnosti 30% 25% 20% 15% 10% 11% 24% 26% 14% Sektor Automobilový průmysl Farmaceutický průmysl High tech Komunikační a reklamní agentury Obchod a distribuce Průmyslová výroba Procento společností 33 % 64 % 56 % 36 % 25 % 8 % 5% 0% Výrobní společnosti Nevýrobní společnosti Retenční programy pro vrcholový management Úvěry a půjčky se sníženou úrokovou sazbou Bezúročné půjčky Možné složky Speciální pojištění Retenční bonus Financování studia Zvýhodněné půjčky Procento společností 70 % 60 % 40 % 30 % Strana

5 oučasná situace na trhu benefitů PRACOVNÍ POMŮCKY přenosné počítače mobilní telefony služební automobily přístup na internet VOLNÝ ČAS společenské a kulturní akce týden dovolené navíc příspěvek na rekreaci nadstandardní volno (svatba, kompenzace za st.svátky,.) Strana

6 oučasná situace na trhu benefitů Přenosné počítače Zaměstnanecká kategorie Vrcholový management Střední management Odborníci Obchodníci Administrativní zaměstnanci Dělníci Procento společností 96 % 66 % 60 % 74 % 2 % - Pravidla pro používání mobilních telefonů Kategorie zaměstnanců Management Obchodníci Odborní zaměstnanci Technici Další zaměstnanci Mohou být používány také pro soukromé hovory Firma hradí vše 43 % 33 % 32 % 20 % 39 % Firma hradí fixní částku 20 % 27 % 25 % 30 % 22 % Firma nehradí nic 25 % 28 % 27 % 33 % 28 % Nemohou být používány pro soukromé hovory 12 % 12 % 16 % 17 % 11 % Strana

7 oučasná situace na trhu benefitů Společenské, sportovní a kulturní akce Typ akce Procento společností* Q1 Management Medián Q3 Ostatní zaměstnanci Q1 Medián Q3 Společenské 69 % 800 Kč Kč Kč 710 Kč Kč Kč Sportovní 64 % 365 Kč Kč Kč 300 Kč 800 Kč Kč Kulturní 34 % 305 Kč 600 Kč Kč 210 Kč 550 Kč Kč Pracovněspolečenské 39 % Kč Kč Kč 875 Kč Kč Kč * Procento společností podporujících tyto akce pro všechny zaměstnance. Strana

8 oučasná situace na trhu benefitů SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE podpora stravování rozšířená zdravotní péče doprava do zaměstnání výrobky společnosti zdarma/ se slevou podpora ubytování a stěhování zaměstnanců péče o děti zaměstnanců parkování na firemním parkovišti různé typy poradenství dary k životním příležitostem Strana

9 oučasná situace na trhu benefitů Zdravotní péče Druh zdravotní péče Příspěvky na očkování Nadstandardní zdravotní středisko Speciální zdravotní vyšetření Pohotovostní zdravotnická služba Vitaminové balíčky Placená rehabilitace Placené lázeňské pobyty Příspěvky na zubařskou péči Procento společností 2004 Management 33 % 26 % 19 % 10 % 14 % 9 % 1 % 2 % Všichni zaměstnanci 35 % 17 % 17 % 8 % 14 % 14 % 1 % 1 % Procento společností 2003 Management 21 % 20 % 18 % 12 % 7 % 6 % 3 % - Všichni zaměstnanci 21 % 14 % 14 % 8 % 6 % 7 % 3 % - Roční náklady na rozšířenou zdravotní péči Kategorie zaměstnanců Management Ostatní zaměstnanci Q1 600 Kč 260 Kč Medián Kč Kč Q Kč Kč Průměr Kč Kč Strana

10 oučasná situace na trhu benefitů 80% 61% 60% 53% 50% 40% 20% 33% 33% 25% 9% 30% 27% 13% 0% 22% 9% Strana 1 Příspěvky na očkování Placená rehabilitace Speciální zdravotní vyšetření Vitaminové balíčky Nadstandardní zdravotní středisko Pohotovostní zdravotnická služba 1. Rozšířená zdravotní péče výrobní a nevýrobní společnosti Výrobní společnosti Nevýrobní společnosti

11 Současná situace na trhu benefitů NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ BENEFITY (poskytuje % společností) poskytování přenosného počítače NA služební mobilní telefon 18,000 Kč zaměstnanec/rok podpora stravování poskytování služebního automobilu přístup k internetu ze svého počítače příspěvky na jazykové kurzy týden dovolené navíc firemní platební karty občerstvení na pracovišti společenské akce penzijní připojištění parkování na firemním parkovišti sportovní akce rozšířená zdravotní péče 7,722 Kč NA NA NA NA NA 2,000 Kč /rok 1,400 Kč /rok 4,320 Kč /rok NA 800 Kč /rok 1,200 Kč /rok Strana 1

12 Strana 1 oučasná situace na trhu benefitů SYSTÉM VOLITELNÝCH BENEFITŮ Cafeteria system situace stabilní ( ne nárust, ne pokles) 15% společností (nad 600 zaměstnanců) výběr benefitů podle zájmu, potřeb a přiděleného rozpočtu rozpočet vázaný na pozici, případně délku zaměstnaneckého poměru základní balíček pro všechny + další benefity

13 oučasná situace na trhu benefitů 80% 64% 64% 79% 71% 60% 63% 57% 40% 20% 0% 43% 36% Strana 1 Penzijní připojištění Sportovní aktivity Kulturní akce Příspěvky na pojištění Rozšířená zdravotní péče Příspěvky na rekreaci Školení navíc Mobilní telefony Procentuální zastoupení benefitů v cafeteria systémech

14 Strana 1 liv vstupu do EU na skladbu a systém benefitů???

15 Strana 1 ové trendy Benefity daňově zvýhodněné druhy pojištění péče o zdraví zaměstnanců [zdravotní péče, dovolená navíc, sick days] Odměňování odměňování orientované na výkon & absence [priorita pro 71% společností] Globální trendy v řízení lidských zdrojů: potřeba měřit přínos lidského kapitálu jako u všech ostatních aktiv podniku v Evropě vzniká nesoulad mezi odměňováním zaměstnanců a hodnotou, kterou vytvářejí

16 Strana 1 Nastavování systému benefitů Kultura a cíle společnosti Možnosti společnosti Analýza preferencí zaměstnanců Metodika, nástroje a dodavatelé Komunikace a zpětná vazba Co potřebujeme podporovat Čeho chceme dosáhnout Průzkum mínění zaměstnanců - preference jednotlivých skupin Komunikace zaměstnancům Průběžné sledování realizace cílů Stanovení cílů Jaké prostředky chceme investovat Jaké máme možnosti a zdroje Jaké jsou daňové implikace Výběr relevantních benefitů Vypracování metodiky : Úpravy a vyladění systému v Principy a pravidla případě potřeby Propojení na výkon/ absenci, Vytvoření nástrojů Administrace benefitů Komunikace Výběr dodavatelů

17 enerace a jejich potřeby generace BB [ ] Uznávání hodnot, plat podle funkce, postup podle odpracovaných let, uznávání hierarchických struktur systémy, struktury generace X [ ] Nezávislost, znalost nové techniky, očekávají rychlou odezvu a podíl na řízení a rozhodování efektivita, restrukturalizace generace Y [ ] Nové technologie + internet, vědí co chtějí, říkají to nahlas, loajální k těm, které obdivují, rovnováha mezi volným časem a prací flexibilita, demokracie Strana 1

18 Strana 1 aňová optimalizace v oblasti benefitů přehled benefitů s daňovými dopady daňově uznatelné a neuznatelné benefity zvláštní druhy benefitů a jejich daňové hledisko

19 Strana 1 enefity z daňového pohledu benefity s daňově výhodným režimem pro obě strany (pro zaměstnance i pro zaměstnavatele) benefity s daňově výhodným režimem pouze pro jednu stranu (buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec) benefity bez zvláštního daňového režimu

20 Strana 2 lužební automobily Služební automobily pro firemní i soukromé účely 1% z pořizovací ceny (vč. DPH) je zdanitelným příjmem zaměstnance, minimálně 1000Kč tento benefit není předmětem sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance Benzín pro soukromé účely je zdanitelným příjmem zaměstnance náklady nejsou daňově účinné pro daň z příjmu právnických osob; nelze uplatňovat DPH na vstupu

21 Strana 2 oskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely Pořizovací cena služebního vozidla je Kč Daňové zatížení pro zaměstnance při průměrné daňové sazbě 25% činí Kč měsíčně Získání auta prostřednictvím leasingu by představovalo finanční zatížení pro zaměstnance ve výši Kč měsíčně z čistého příjmu, což představuje cca hrubý příjem ve výši Kč

22 Strana 2 Občerstvení Poskytování občerstvení/závodní stravování provozování závodní jídelny stravenky Zaměstnanec občerstvení poskytnuté zaměstnavatelem (včetně nealkoholických nápojů) a spotřebované na pracovišti není považováno za zdanitelný benefit na straně zaměstnance Zaměstnavatel náklady na provozování závodního stravování jsou daňově uznatelné; náklady na potraviny jsou daňově neuznatelné náklady pro zaměstnavatele stravenky jsou daňově uznatelným nákladem do stanoveného limitu

23 Strana 2 Stravenky 55% z hodnoty jednoho hlavního jídla (maximálně 70% z hodnoty stravného stanoveného pro služební cesty trvající 5 12 hodin) -daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele Od 1. ledna 2005 činí maximální odpočet 48,30 Kč

24 Strana 2 travenky a) Příspěvek na stravenky b) Zvýšení hrubého příjmu Hrubý příjem Kč * Kč Sociální a zdravotní pojištění 4375Kč 4499Kč Hodnota stravenky (20 x 49) 980 Kč N/A Náklady pro zaměstnavatele Kč Kč Snížení měsíčních nákladů 343 Kč N/A *) Zvýšení čistého příjmu o 575 Kč

25 Strana 2 enzijní připojištění se státním příspěvkem Příspěvky hrazené zaměstnavatelem jsou: Nezdanitelným příjmem zaměstnance do výše 5% z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele do výše 3% z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení

26 Strana 2 říklad: z pohledu zaměstnance Zvýšení čistého příjmu příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění Zvýšení čistého příjmu zvýšením hrubého příjmu o 5% Hrubý příjem Kč Sociální a zdravotní pojištění Kč Daň Kč Čistý příjem Kč Příspěvek zaměstnavatele osvobozený do výše 5% Kč Čistý příjem vč. připojištění Kč Hrubý příjem zvýšený o 5% Sociální a zdravotní pojištění Daň Čistý příjem Zvýšení čistého příjmu o Kč Kč Kč Kč Kč

27 Strana 2 říklad: z pohledu zaměstnavatele Zvýšení čistého příjmu příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění čistý příjem Kč) Zvýšení čistého příjmu zvýšením hrubého příjmu o 5% (čistý příjem Kč) rubý příjem Kč ociální a zdravotní pojištění Kč Zvýšení hrubého příjmu tak, aby se čistý příjem se zvýšil o Kč Kč říspěvek zaměstnavatele svobozený do 3% áklady zaměstnavatele spora nákladů Kč Kč Kč Sociální a zdravotní pojištění Kč Náklady zaměstnavatele Kč

28 Strana 2 ivotní pojištění Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je: osvobozený pro zaměstnance do výše Kč ročně, za předpokladu, že jsou splněny podmínky daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele do výše ročně za jednoho zaměstnance obdobný efekt jako penzijní připojištění

29 Strana 2 bytování Při splnění podmínek představuje ubytování poskytnuté zaměstnavatelem nepeněžní benefit, který je osvobozený od daně smlouva o pronájmu musí být uzavřena jménem společnosti nájemné musí být hrazeno přímo zaměstnavatelem zaměstnavatel daňově neuznatelný náklad Zákon o cestovních náhradách

30 Strana 3 kolení/sport/kultura nepeněžní benefity Doškolování zaměstnanců x zvyšování kvalifikace Předškolní zařízení Tělovýchovná a sportovní zařízení Příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce Rekreace, zájezdy maximální limit Kč/rok

31 ěkujeme za vaši pozornost Kontakt: Martina Wolfová Jana Kořínková Manažerka Manažerka Poradenství pro lidské zdroje Poradenství pro lidské zdroje Tel Tel Mobil: Mobil: PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and

Jak zajistit spokojenost zaměstnanců aneb nefinanční motivace Ve dnech 5.-6. dubna se uskutečnila v Havlíčkově Brodě - hotel Slunce konference pro manažery: JAK ZAJISTIT SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ aneb NEFINANČNÍ

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více