Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha"

Transkript

1 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka

2 Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu (= průmyslem), poptávka domácností zůstává utlumena z důvodu dopadů fiskální konsolidace a slabého trhu práce Fiskální konsolidace periferie EMU Českou republiku zatím neovlivnila Růst HDP v 1. čtvrtletí 2011 (o 2,8 %) byl tažen exportem (meziroční zvýšení o 15 %) a fixními investicemi Spotřeba domácností v 1. čtvrtletí 2011 opět poklesla (meziročně o 0,5 %) a je 1 % pod svým vrcholem, kterého dosáhla ve 2. čtvrtletí Na vině jsou jak pomalé zlepšování trhu práce (nezaměstnanost v 1. pololetí 2011 dosáhla 8,9 %, pouze 0,4 procentního bodu pod průměrem 1. pololetí 2010), tak fiskální konsolidace (negativní reálné mzdy ve veřejném sektoru) Inflace si trvale udržuje nízkou úroveň, v průběhu 1. pololetí na nebo pod 2% cílem ČNB Česká koruna je nejsilnější měnou v regionu střední a východní Evropy Průměrná hodnota koruny za 1. pololetí 2011 na úrovni CZK/EUR 24,30. Rozšířil se úrokový diferenciál mezi ECB a ČNB; dluhová krize EMU ani horší data za 2. čtvrtletí 2011 investory neodradila Základní úroková sazba ČNB je od května 2010 na svém historickém minimu 0,75 %, a to díky nízké inflaci, silné koruně a fiskální konsolidaci; očekává se postupný růst úrokových sazeb (k hodnotě 1,50 1,75 % na konci roku 2012) Situace na bankovním trhu Podle Zprávy ČNB o finanční stabilitě, která byla vydána v červnu 2011, zůstává český bankovní sektor odolný vůči široké škále rizik 2

3 Hlavní fakta 1. pololetí 2011 Tvorba zisku v České spořitelně dále zrychlila; Česká spořitelna ve srovnání s 1. pololetím 2010 zvýšila svůj čistý zisk o 24 %, a to zvláště zásluhou výrazného poklesu tvorby opravných položek k úvěrům; provozní zisk vzrostl o 5% Provozní zisk byl pozitivně ovlivněn jak rostoucími příjmy, tak i klesajícími náklady Čistý úrokový výnos vzrostl o 3 %, a to navzdory prostředí historicky nízkých tržních úrokových sazeb; růst klíčových výnosů zrychlil Provozní náklady dále poklesly, zásluhou nižních ostatních administrativních nákladů, které odrážejí pokračující opatření přijatá na snižování nákladů Tvorba opravných položek k úvěrům se snížila o 32 %, a to jak díky korporátnímu, tak i retailovému segmentu Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny meziročně vzrostl o 0,6 mld. Kč, v porovnání s prosincem 2010 toto zvýšení dosáhlo 4,1 mld. Kč, odrážejíce tak oživení hypoték poskytnutých fyzickým osobám a úvěrů pro malé a střední podniky Hypotéky fyzickým osobám se v porovnání s červnem 2010 zvýšily o 5,1 mld. Kč (růst o 4,2 mld. Kč od prosince 2010), úvěry poskytnuté malým a středním podnikům vzrostly od června minulého roku o 2,7 mld. Kč Vývoj spotřebitelských úvěrů je stále limitován nízkou spotřebou domácností Rizikové náklady skupiny ČS meziročně výrazně poklesly na hodnotu 157 bazických bodů Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém objemu úvěrů dosáhl 6,4 %; krytí rizikových úvěrů opravnými položkami se dále posílilo na 73 % Česká spořitelna v současné době nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Celková expozice České spořitelny vůči bankám a korporátním klientům v těchto zemích činí 3,8 mld. Kč; žádná z nich není vůči řeckým subjektům Česká spořitelna je velmi dobře kapitálově vybavena, její kapitálová přiměřenost se dále zvýšila na hodnotu 15,2%; v květnu ČS odkoupila zpět od Erste Group podřízený dluh ve výši 6,5 mld. Kč 3

4 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 2011 Tempo růstu nových hypoték poskytnutých fyzickým osobám se dále zrychlilo, objem nově poskytnutých hypoték se v porovnání s 1. pololetím 2010 zvýšil o 135 % (2. čtvrtletí letošního roku dokonce překonalo o 43 % 1. čtvrtletí)* Česká spořitelna tak dále posílila své tržní postavení v poskytování nových hypoték fyzickým osobám, její podíl na trhu nových hypoték dosáhl v 1. pololetí 2011 vynikajících 25 % (zlepšení z 15 % v 1. pololetí 2010) Česká spořitelna nabízí nový Osobní účet ČS Absolvent Prostřednictvím tohoto účtu mohou mladí klienti po ukončení studií získat nadstandardní výhody po dobu dvou let: zdarma je nejen vedení účtu, ale i dalších šest služeb Česká spořitelna představila nové Penzijní řešení, které klientům nabízí komplexní řešení jejich penze Navzdory klesajícímu trhu penzijního pojištění (v 1. čtvrtletí 2011 poklesl o 21 tisíc klientů) se České spořitelně podařilo získat téměř 10 tisíc nových klientů, tržní podíl ČS tak dosahuje více než 20 % Česká spořitelna nabízí nový program TOP INOVACE Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií Česká spořitelna získala ocenění Korporátní banka roku ve střední Evropě v soutěži ACQ Global Awards 2011, kterou pořádá britský časopis ACQ Finance Magazine Finanční instituce do soutěže nominují čtenáři časopisu a o výsledcích rozhodují novináři a ekonomičtí odborníci, podle kterých je Česká spořitelna nejlepší korporátní bankou nejen v České republice, ale v celé střední Evropě * Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 4

5 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 2011 Česká spořitelna působila jako vedoucí aranžér víceměnového revolvingového a kontokorentního úvěru v objemu 180 mil. EUR poskytnutého společnostem PEGAS NONWOVENS a PEGAS NONWOVENS International na financování kapitálu a ostatních potřeb podniku Česká spořitelna je vedoucí aranžér a poskytovatel financování na trhu českých syndikovaných a klubových úvěrů, který disponuje adekvátními zkušenostmi a úvěrovou kapacitou Česká spořitelna úspěšně zaranžovala pro hlavní město Praha emisi komunálních dluhopisů v celkovém objemu 5 mld. Kč, což je druhá nejvyšší emise komunálních dluhopisů posledních několika let Česká spořitelna si ve spolupráci s Erste Group udržuje první pozici v oblasti dluhového financování v eurech ve střední a východní Evropě Česká spořitelna působila jako akceptační agent při úspěšném úpisu akcií společnosti NWR NV Nabídka předložená společností NWC Plc byla akceptována z více než 99 % a akcie NWR Plc se tak mohly zařadit do prestižního indexu FTSE 250 Česká spořitelna byla jednou z prvních bank v České republice, která začala úspěšně nabízet finanční deriváty na zajištění cen energií pro segment malých a středních podniků Česká spořitelna potvrdila v 1. pololetí 2011 své silné postavení ve správě aktiv institucionálních klientů, kdy obhospodařovala téměř 80 mld. Kč Zásluhou zvýšené aktivity v oblasti investičního bankovnictví nyní Česká spořitelna obhospodařuje více než 50 % investičních aktiv domácích penzijních fondů (včetně Penzijního fondu ČS), životních a zdravotních pojišťoven a dalších aktiv institucionálních klientů (korporátní klienti, veřejný sektor, nadace) 5

6 Finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila na 19,7 % Návratnost kapitálu se zvýšila na úroveň 19,7 % Zásluhou rostoucího čistého zisku (meziročně +24 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 40,8 % Poměr úvěrů k vkladům dosahuje úrovně 67,3 % Ovlivněno pokračujícím růstem klientských vkladů 25% 2 15% 1 5% Návratnost kapitálu 22,9% 21, 19,9% 19,7% 17,9% Poměr nákladů k výnosům 52,8% 47,3% 42,5% 42,3% 40,8% % 72% 7 68% 66% 64% 62% 6 58% 56% 54% Poměr úvěrů k vkladům 72,5% 70,7% 71,4% 68,6% 67,3% /11 6

7 Ukazatel spokojenosti klientů (CSI) Dosahuje stále stabilních hodnot Česká spořitelna si drží úroveň spokojenosti blízko výsledků západoevropských a amerických bank, kde se CSI index pohybuje na úrovních 75 až 80 České spořitelně se daří udržet spokojenost svých klientů, a to i přes aktivity ostatních účastníků na trhu Stabilní hodnota ukazatele odráží schopnost banky pružně reagovat na měnící se očekávání klientů Zájem o klienta a jeho potřeby se odráží ve všech výkonnostních ukazatelích vedoucích pracovníků banky (spokojenost klientů, práce se zpětnou vazbou podáním, či řízení Value for Money ) Ukazatel spokojenosti klientů 75,4 76,5 76,3 76,8 76,0 05/ / / / /2011 Ukazatel spokojenosti klientů (Customer satisfaction index - CSI) měří pravidelně dvakrát ročně celkovou spokojenost klientů se službami příslušné banky Údaje jsou získávány nezávislou externí agenturou prostřednictvím telefonického dotazování vybraných klientů České spořitelny 7

8 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 8

9 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Čistý zisk meziročně vzrostl o 24 % v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos ,1% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,3% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,9% Všeobecné provozní náklady ,4% Ostatní provozní výsledky ,6% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 3-42 na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) , Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) na Zisk/(ztráta) před zdaněním ,1% Daň z příjmu ,5% Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly ,8% Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti ,7% náležející nekontrolním podílům -1-8 na Provozní výnosy ,2% Provozní náklady ,4% Provozní zisk ,8% Poznámka: Data za 1. pololetí 2010 byla v zájmu srovnatelnosti upravena dle nově používané metodiky pro ocenění investic do nemovitostí vlastněných prostřednictvím nemovitostních fondů pořizovacími cenami 9

10 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva se od konce roku zvýšila o 3 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,6% Pohledávky za bankami ,9% Pohledávky za klienty ,9% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , Deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,6% Aktiva určená k obchodování ,7% Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) ,2% Finanční aktiva na prodej (AFS) ,7% Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) ,4% Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí ,6% Nehmotný majetek ,1% Hmotný majetek ,2% Pohledávka ze splatné daně z příjmů ,2% Odložená daňová pohledávka ,7% Ostatní aktiva ,1% Aktiva celkem ,9% 10

11 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Klientské vklady od konce prosince 2010 vzrostly o 3 % v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,3% Závazky ke klientům ,9% Emitované dluhopisy ,1% Deriváty se zápornou reálnou hodnotou ,8% Pasiva určená k obchodování ,3% Ostatní rezervy ,7% Závazek ze splatné daně z příjmů >100. Odložený daňový závazek ,9% Ostatní pasiva ,3% Podřízený dluh ,2% Celkový kapitál ,7% náležející nekontrolním podílům ,2% náležející akcionářům mateřské společnosti ,8% Pasiva celkem ,9% 11

12 Analýza výkonnosti Provozní zisk o 5 % vyšší než v 1. pololetí 2010 Provozní zisk se v meziročním srovnání zvýšil o 5 %, a to díky rostoucím klíčovým výnosům a klesajícím nákladům Klíčové výnosy (čistý úrokový výnos a čisté příjmy z poplatků a provizí) se zvýšily o 3 %, celkové provozní výnosy vzrostly o 2 % Provozní náklady poklesly o 1 % Čistý zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 4 % na 1,4 mld. Kč, zvláště z důvodu nižšího výnosu z operací s cizími měnami Výnosy z operací s cizími měnami poklesly o 41 % na 0,6 mld. Kč, kvůli vysokým příjmům v 1. pololetí 2010 Výnosy z obchodování s cennými papíry vzrostly o 9 % na 0,4 mld. Kč z důvodu rostoucích objemů obchodů (zvláště pokladničních poukázek) Klientské obchody tvoří 47 % celkového zisku z obchodních operací Ostatní provozní výsledky Ovlivněny vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů a přeceněním realitních investic Výsledky z finančních aktiv se zlepšily zásluhou pozitivního přecenění aktiv a uzavření jedné investice fondu rizikového kapitálu v 1. čtvrtletí v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % % % -4% 5% provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let 0,2 0,7 4,8 11,6 0,2 1,2 5,4 0,0 0,0 0,0 2,2 1,4 1,4 5,5 6,0 6,1 14,4 15,5 14,9 15, výnosy z pojišťovací činnosti čistý zisk z obchodování čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos

13 Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 3 % Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 3 %, a to navzdory přetrvávajícímu prostředí nízkých tržních úrokových sazeb; v 1. pololetí 2010 čistý úrokový výnos vykázal 4% pokles Zvýšení zásluhou čistého úrokového výnosu z operací s cennými papíry Dvoutýdenní repo sazba 0,75 % je od května 2010 na své historicky nejnižší úrovni Stále nízké náklady na zdroje Čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry meziročně vzrostl o 20 % Zvláště díky vyššímu úrokovému výnosu z dluhopisů držených do splatnosti (meziroční růst o 19 %), objem portfolia finančních aktiv držených do splatnosti se meziročně zvýšil o 35 % Čistý úrokový výnos z klientských obchodů se v porovnání s 1. pololetím 2010 lehce zvýšil (o 0,5 %) Pozitivní vliv rostoucího portfolia hypotečních úvěrů Objem závazků ke klientům poklesl o 2 % Čistý úrokový výnos z operací s bankami se meziročně snížil o 9 % Pohledávky za bankami meziročně poklesly o 32 % Čistá úroková marže (na úročená aktiva) se udržela na stejné úrovni, a to i navzdory historicky nízkým tržním úrokovým sazbám % 4% 3% 2% 1% Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % % -4% +3% čistý úrokový výnos meziroční růst Čistá úroková marže 3,61% 3,95% 4,2 3,84% 3,83% % 2 15% 1 5% -5% 13

14 Analýza výkonnosti Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 1 % Růst čistých příjmů z poplatků a provizí byl ovlivněn zvláště čistými příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry a z poplatků z platebních transakcí Nedošlo k žádným změnám Sazebníku Čisté příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry meziročně vzrostly o 6 % Zásluhou rostoucího objemu investování do podílových fondů Vyšší příjem ze zprostředkování obchodů s cennými papíry Čisté příjmy z poplatků z platebních transakcí a za vedení účtů (mající 57% podíl na celkových čistých příjmech z poplatků) se meziročně zvýšily o 3 % Zásluhou rostoucího počtu a objemu platebních transakcí Čistý příjem z poplatků z platebních karet vzrostl o 9 % Čisté příjmy z poplatků z úvěrů dosáhly téměř stejné úrovně jako za srovnatelné období loňského roku v mld. Kč Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. Kč) % % 3% % 1% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let 0,5 0,6 0,6 0,6 2,8 3,1 0,5 0,4 3,3 0,6 0,6 0,4 0,4 3,3 3,5 0,9 1,1 1,4 1,6 1, ostatní z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí z úvěrů 16% 12% 8% 4% -4% 14

15 Analýza výkonnosti Provozní náklady dále poklesly Provozní náklady se meziročně snížily o 1 %, ve 2. čtvrtletí v porovnání s 1. čtvrtletím 2011 poklesly o 3 % Ostatní administrativní náklady meziročně poklesly o 2 % Zvláště zásluhou nižších komunikačních nákladů a nákladů na IT Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) % % % -1% % 1 5% -5% Odpisy majetku se v meziročním porovnání snížily o 6 % provozní náklady meziroční růst Díky nižším odpisům softwaru a licencí Struktura provozních nákladů za 5 let Personální náklady se meziročně zvýšily o 1 % Ovlivněno především vypláceným odstupným v souvislosti s redukcí počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců v porovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o 433 osob (tj. o 4 %) v mld. Kč ,7 3,5 1,4 1,3 1,3 1,2 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 4,2 4,3 4,1 4, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 15

16 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Objem klientských aktiv vzrostl od konce roku 2010 o 3 % Bankovní vklady se za stejné období zvýšily o 4 % Zásluhou rostoucích vkladů veřejného sektoru a fyzických osob Vklady na viděnou vzrostly od počátku roku o 1% a jejich podíl na celkových vkladech tvoří 75 % Bankovní vklady se podílí 71 % na celkových prostředcích klientů ve správě FS ČS Aktiva v domácích podílových fondech (spravovaných Investiční společností ČS) od konce roku 2010 poklesla o 1 % Celkový objem aktiv v podílových fondech (včetně Reico a zahraničních fondů) se za stejné období snížil o 1 % na 71,7 mld. Kč Tempo růstu aktiv klientů v Penzijním fondu ČS dosáhlo od počátku roku 4 % Obhospodařovaná aktiva klientů (bez podílových fondů) vzrostla o 3 % mld. Kč Celkové klientské prostředky 732,1 + 3 % od konce roku 734,2 771,2 792, /06/11 SS ČS PF ČS ČS AM IS ČS fondy IFRS, mld. Kč /06/11 Změna od konce roku ČS - bankovní vklady 525,0 521,9 539,3 560,6 3,9% ČS - správa aktiv 35,6 35,7 41,3 42,5 2,9% ISČS - podílové fondy 51,4 51,7 59,1 58,6-0,8% Penzijní fond ČS 29,7 32,5 35,2 36,6 4,1% Stavební spořitelna ČS 90,4 92,4 96,3 94,6-1,8% Celkem 732,1 734,2 771,2 792,9 2,8% ČS Poznámka: změna metodiky podílových fondů, zahrnuje aktiva distribuovaná v ČR 16

17 Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (ČNB) Česká spořitelna má dostatek vlastního kapitálu pro budoucí růst a splnění nových regulatorních požadavků Kapitálová přiměřenost Finanční skupiny České spořitelny (Tier I + Tier II) meziročně vzrostla o 170 bazických bodů díky vyššímu kapitálu Tier I, ovlivněnému nerozděleným ziskem z roku 2010 Kapitál Tier I se v porovnání s červnem 2010 zvýšil o 15 % (od konce roku 2010 vzrostl o 14 %) Celkový kapitál (Tier I + Tier II) meziročně stoupl o 8 % (+5 % od konce roku 2010) Celkové kapitálové požadavky se meziročně snížily (-4 %) zvláště díky nižšímu kapitálovému požadavku k operačnímu riziku (-10 %) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku poklesl o 4 % Rizikově vážená aktiva v meziročním porovnání poklesla o 15,2 mld. Kč (tj. o 4 %) Mateřská banka, mil. Kč 30/6/ /12/ /6/2011 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 12,2% 12,4% 14,1% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,4% 13,9% 14,5% ČS Finanční skupina, mil. Kč 30/6/ /12/ /6/2011 Tier I Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 12,3% 12,7% 14,8% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,5% 14,1% 15,2% 17

18 Analýza výkonnosti Nárůst retailových hypoték Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny se v meziročním porovnání téměř nezměnil, od konce loňského roku vzrostl o 0,9 % Pokračující oživení v segmentu hypoték fyzickým osobám a úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům Vývoj spotřebitelských úvěrů je stále limitován nízkou poptávkou ze strany domácností Rizikové náklady se meziročně snížily o 32 %, tj. o 73 bazických bodů, na úroveň 157 bazických bodů Zlepšení vykázalo jak korporátní, tak i retailové portfolio Kvalita úvěrového portfolia, měřená podílem rizikových úvěrů na celkových hrubých klientských úvěrech, dosáhla 6,4 % Stabilizace retailového portfolia, lehké zhoršení korporátního Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dosahuje výrazných 73 % Česká spořitelna v současné době nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Expozice vůči italským dlužníkům (klientům/bankám) je 0,3 mld. Kč, vůči španělským 2,5 mld. Kč, vůči irským 0,7 mld. Kč a vůči portugalským 0,2 mld. Kč 18

19 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Úvěrové portfolio skupiny České spořitelny meziročně stabilní Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny se v meziročním porovnání nezměnil (+0,1 %) Konsolidované úvěry klientům k 30. červnu 2011 Růst objemu bankovního portfolia a dceřiných společností byl částečně eliminován vyššími konsolidačními položkami Portfolio České spořitelny (pouze banky) se meziročně zvýšilo o 0,5 % (tj. o 1,9 mld. Kč) Stavební spořitelna 9, Leasing 2,5% Ostatní 1,6% Banka 86,9% Zásluhou hypoték poskytovaných fyzických osobám, které se meziročně zvýšily o 4,4 % (5,1 mld. Kč) a úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům, jenž meziročně vzrostly o 4,6 % (2,7 mld. Kč) Spotřebitelské úvěry pokračovaly v poklesu, a to meziročně o 5,5 % (-4,3 mld. Kč) Podíl dceřiných společností na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny je na dlouhodobě stabilní hodnotě 13,1 % Oživení mezinárodního obchodu pozitivně ovlivnilo růst Factoringu (meziročně o 25,3 %, tj. 0,4 mld. Kč) Portfolio Stavební spořitelny se v meziročním porovnání snížilo o 4,7 %, tj. o 2,1 mld. Kč, a to z důvodu splacení úvěrů v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,5% II.1. Stavební spořitelna ČS ,7% II.2. Leasing (sal, sml) ,1% II.3. Factoring ČS ,3% II.4. Brokerjet ČS ,7% II.5. Ostatní dceřiné společnosti ,5% III. Konsolidační položky ,6% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,1% 19

20 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Retailové i korporátní úvěry rostoucí Úvěry retailovým klientům v meziročním porovnání vzrostly o 0,5 % Zásluhou hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám (+4,4 %), komerčních hypoték (+4,0 %) a úvěrů z kreditních karet (+5,7 %) Tento vývoj byl negativně ovlivněn poklesem spotřebitelských úvěrů (-5,5 %) a úvěrů poskytnutých malým podnikům (-1,7 %) Objem korporátních úvěrů se meziročně zvýšil o 0,4 % Úvěry velkým podnikům (ČS) meziročně vzrostly o 3,2 % Portfolio úvěrů malým a středním podnikům zaznamenalo výrazný nárůst o 4,6 % Úvěry velkým podnikům skupiny (GLC) se meziročně snížily o 9,0 %, nicméně od konce roku 2010 vzrostly o 5,6 % Objem portfolia korporátních hypoték a financování nemovitostí zůstává nezměněn v mld. Kč 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 220,7 Vývoj úvěrového portfolia 151,2 27, 246,6 165,0 9,6% 259,6 258,8 259,3 162,3 157,7 2,4% -1,3% 160,9 0,5% červen 2011 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Klientské úvěry banky dle segmentů k 30. červnu 2011 Celkové hypotéky vč. korporátních 43,4% Ostatní 0,5% Velké podniky 12,4% Spotřebitel. úvěry vč. kreditních karet 19,1% Mikro podniky vč. podnikatelů 19,6% Veřejný sektor 5,

21 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Oživení hypotečního trhu pokračuje Objem hypoték fyzickým osobám se dále zvýšil a dosáhl hodnoty 121,6 mld. Kč (tj. meziročně vzrostl o 4,4 %) Hypotéky poskytnuté v 2011: průměrná doba splatnosti úvěru je 23,0 let (22,6 let v roce 2010), průměrná výše poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti dosahuje 67,4 % (66,2 % v roce 2010) Celé portfolio: průměrná doba splatnosti úvěru je na stabilní hodnotě 21,3 roku, zbytková doba splatnosti zůstává nezměněna na 16,8 letech a průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti na uspokojivých 63,5 % Spotřebitelské úvěry v meziročním porovnání poklesly o 5,5 %, tj. o 4,3 mld. Kč Přetrvávající slabá poptávka je stále ovlivněna relativně vyšší mírou nezaměstnanosti v mld. Kč v mld. Kč % 111,6 Vývoj hypotečních úvěrů FO 116,1 4% 117,8 117,5 1% 121,6 4% červen 2011 hypoteční úvěry FO meziroční růst Vývoj spotřebitelských úvěrů 58,8 23% 73,0 24% 79,2 9% 77,3 74,9-2% -5% červen 2011 Poznámka: spotřebitelské úvěry zahrnují americké hypotéky, ale nikoli úvěry z kreditních karet spotřebitelské úvěry meziroční růst 21

22 Analýza výkonnosti Zlepšování rizikových nákladů se zrychlilo Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových hrubých klientských úvěrech dosáhl 6,4 % Kvalita retailového portfolia zůstala stabilní, korporátní portfolio se lehce zhoršilo vlivem problémů několika větších podniků Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami se dále posílilo na dostatečnou úroveň 73 % Celkové krytí úvěrů (opravné položky a zajištění) se pohybuje nad 125 % Rizikové náklady skupiny ČS dále poklesly na anualizovanou hodnotu 157 bazických bodů Ovlivněno zlepšením jak korporátního, tak i retailového segmentu Dle metodiky ČNB tvoří pohledávky se selháním 7,2 % celkového portfolia (7,3 % v červnu 2010) bazické body 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl úvěrů 90 dnů po splatnosti; krytí úvěrů opravnými položkami 6,7% 6,2% 6, 6,2% 6,4% 66% 66% 69% 72% 73% 6/2010 9/ /2010 3/2011 6/2011 FS ČS - podíl úvěrů 90 dnů po splatnosti FS ČS - celkové opravné položky/úvěry 90 dnů po splatnosti Rizikové náklady klientských úvěrů (FS ČS, anualizované) % -3% 213-5% % 157-6% 6/2010 9/ /2010 3/2011 6/2011 Rizikové náklady čtvrtletní změna

23 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 23

24 Makroekonomický vývoj 2011 fixní investice tahounem růstu, pracovní trh se lepší pouze zvolna 1. pololetí 2011: česká ekonomika v 1. pololetí vzrostla o odhadovaných 2,4 %, a to zásluhou vývozu a fixních investic (které v 1. čtvrtletí vykázaly meziroční růst 15,6 %, resp. 3,8 %) V souladu s očekáváním se fixní investice meziročně zvýšily (poprvé od 1. čtvrtletí 2008), a to díky odložené poptávce, lepším podmínkám financování, vyššímu využití kapacit, dobrému cyklickému výhledu a lepší podnikatelské důvěře v tis. Kč ,5 2,3% Klíčové ekonomické ukazatele 346,7 349,0 355,2 365,0-4, 2,2% 2,3% 2,5% e 2012e HDP per capita růst reálného HDP 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Spotřeba domácností zůstává pod tlakem, ovlivněna jak pozvolným zlepšováním pracovního trhu, tak i dopadem fiskální konsolidace Růst je také ovlivněn vývojem vládních výdajů, i když na druhou stranu, aktuální vývoj rozpočtu je lepší, než bylo očekáváno loňským konvergenčním programem 1 8% 6% 4% 2% 6,4% 5,4% Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 7,9% 9, 8,6% 8,7% 8,4% 3,4% 1,1% 2, 1,5% 2,3% 2,2% 3,2% 3, e 2012e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 24

25 Makroekonomický vývoj Krize v zemích EMU zatím bez dopadu na ČR Dluhová krize EMU zatím vývoj české ekonomiky neovlivňuje Přímá angažovanost ČR v zemích PIIGS je malá (7,7 % z celkového vývozu za rok 2010, více než poloviční podíl tvoří Itálie), takže vývoj v 1. pololetí 2011 nebyl problémy jižních zemí ovlivněn Česká ekonomika následuje německou (která naopak prosperuje díky rozvíjejícím se trhům), takže více riskantní je z hlediska ČR vývoj na těchto trzích než v jižních zemích EMU (samozřejmě pokud neuvažujeme takové extrémní případy, jako by byl rozpad Eurozóny) Finanční trhy rozlišují mezi Českou republikou a periferií EMU, takže spready na českých dluhopisech jsou menší než na italských (přičemž Itálie má vyšší rating) Česká koruna již dosáhla své předkrizové úrovně. Důvody jsou jasné: nízké celkové zadlužení, jeho relativně dobrá dynamika (ovlivněna probíhající fiskální konsolidací), oživení díky Německu a jeho exportu a absence vážných makroekonomických nerovnováh EUR/CZK, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) EUR/PLN, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) EUR/HUF, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) I-08 III-08 V-08 VII-08 IX-08 XI-08 I-09 III-09 V-09 VII-09 IX-09 XI-09 I-10 III-10 V-10 VII-10 IX-10 XI-10 I-11 III-11 V-11 VII-11 CZ-EU 10Y bond spread, b.b. Spread mezi 10Y dluhopisem a swapem, b.b. I-10 II-10 III-10 IV-10 V-10 VI-10 VII-10 VIII-10 IX-10 X-10 XI-10 XII-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 V-11 VI-11 VII-11 25

26 Makroekonomický vývoj Česká republika reformuje své finance Fiskální konsolidace pokračuje, ale bez výraznějších strukturálních reforem rozpočtu Domácí fiskální konsolidace vykazuje během letošního roku lepší průběh než byl předpoklad dle Konvergenčního programu EU v roce Česká republika by při pokračování tímto tempem měla stlačit deficit pod Maastrichtský limit 3 % do roku 2014 Nicméně, z hlediska struktury mají státní finance před sebou stále dlouhou cestu vstříc vyrovnanému strukturálnímu rozpočtu. Nezdravý vývoj českých financí je evidentní, když se předpokládá, že primární deficit (tj. kromě úrokových plateb) roku 2011 bude horší než průměr EU 15 (ačkoli i tak bude nejlepším mezi zeměmi V4) Pro dosažení strukturálně udržitelného státního rozpočtu bude třeba dalších reforem Deficit veřejných rozpočtu (% HDP) Konvergenční program 2010 Konvergenční program ČR Maďarsko Polsko Slovensko Primární deficit v % HDP, 2011e (databáze AMECO) USA Japonsko Irsko VB Španělsko Slovinsko Chorvatsko Slovensko Litva Francie Polsko Romunsko Řecko ČR Kypr Lotyšsko Černá Hora Dánsko Makedonie Bulharsko EU 27 EU 15 Portugalsko Nizozemí EMU 16 EMU 17 EMU 12 Rakousko Lucembursko Estonsko Belgie Malta Finsko Německo Itálie Švýcarsko Turecko Island Švédsko Maďarsko 26

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28.

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28. Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Česká republika Neuditované konsolidované dle IFRS Praha 6. 11. 2008 Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu Úvěry celkem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více