Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha"

Transkript

1 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka

2 Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu (= průmyslem), poptávka domácností zůstává utlumena z důvodu dopadů fiskální konsolidace a slabého trhu práce Fiskální konsolidace periferie EMU Českou republiku zatím neovlivnila Růst HDP v 1. čtvrtletí 2011 (o 2,8 %) byl tažen exportem (meziroční zvýšení o 15 %) a fixními investicemi Spotřeba domácností v 1. čtvrtletí 2011 opět poklesla (meziročně o 0,5 %) a je 1 % pod svým vrcholem, kterého dosáhla ve 2. čtvrtletí Na vině jsou jak pomalé zlepšování trhu práce (nezaměstnanost v 1. pololetí 2011 dosáhla 8,9 %, pouze 0,4 procentního bodu pod průměrem 1. pololetí 2010), tak fiskální konsolidace (negativní reálné mzdy ve veřejném sektoru) Inflace si trvale udržuje nízkou úroveň, v průběhu 1. pololetí na nebo pod 2% cílem ČNB Česká koruna je nejsilnější měnou v regionu střední a východní Evropy Průměrná hodnota koruny za 1. pololetí 2011 na úrovni CZK/EUR 24,30. Rozšířil se úrokový diferenciál mezi ECB a ČNB; dluhová krize EMU ani horší data za 2. čtvrtletí 2011 investory neodradila Základní úroková sazba ČNB je od května 2010 na svém historickém minimu 0,75 %, a to díky nízké inflaci, silné koruně a fiskální konsolidaci; očekává se postupný růst úrokových sazeb (k hodnotě 1,50 1,75 % na konci roku 2012) Situace na bankovním trhu Podle Zprávy ČNB o finanční stabilitě, která byla vydána v červnu 2011, zůstává český bankovní sektor odolný vůči široké škále rizik 2

3 Hlavní fakta 1. pololetí 2011 Tvorba zisku v České spořitelně dále zrychlila; Česká spořitelna ve srovnání s 1. pololetím 2010 zvýšila svůj čistý zisk o 24 %, a to zvláště zásluhou výrazného poklesu tvorby opravných položek k úvěrům; provozní zisk vzrostl o 5% Provozní zisk byl pozitivně ovlivněn jak rostoucími příjmy, tak i klesajícími náklady Čistý úrokový výnos vzrostl o 3 %, a to navzdory prostředí historicky nízkých tržních úrokových sazeb; růst klíčových výnosů zrychlil Provozní náklady dále poklesly, zásluhou nižních ostatních administrativních nákladů, které odrážejí pokračující opatření přijatá na snižování nákladů Tvorba opravných položek k úvěrům se snížila o 32 %, a to jak díky korporátnímu, tak i retailovému segmentu Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny meziročně vzrostl o 0,6 mld. Kč, v porovnání s prosincem 2010 toto zvýšení dosáhlo 4,1 mld. Kč, odrážejíce tak oživení hypoték poskytnutých fyzickým osobám a úvěrů pro malé a střední podniky Hypotéky fyzickým osobám se v porovnání s červnem 2010 zvýšily o 5,1 mld. Kč (růst o 4,2 mld. Kč od prosince 2010), úvěry poskytnuté malým a středním podnikům vzrostly od června minulého roku o 2,7 mld. Kč Vývoj spotřebitelských úvěrů je stále limitován nízkou spotřebou domácností Rizikové náklady skupiny ČS meziročně výrazně poklesly na hodnotu 157 bazických bodů Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém objemu úvěrů dosáhl 6,4 %; krytí rizikových úvěrů opravnými položkami se dále posílilo na 73 % Česká spořitelna v současné době nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Celková expozice České spořitelny vůči bankám a korporátním klientům v těchto zemích činí 3,8 mld. Kč; žádná z nich není vůči řeckým subjektům Česká spořitelna je velmi dobře kapitálově vybavena, její kapitálová přiměřenost se dále zvýšila na hodnotu 15,2%; v květnu ČS odkoupila zpět od Erste Group podřízený dluh ve výši 6,5 mld. Kč 3

4 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 2011 Tempo růstu nových hypoték poskytnutých fyzickým osobám se dále zrychlilo, objem nově poskytnutých hypoték se v porovnání s 1. pololetím 2010 zvýšil o 135 % (2. čtvrtletí letošního roku dokonce překonalo o 43 % 1. čtvrtletí)* Česká spořitelna tak dále posílila své tržní postavení v poskytování nových hypoték fyzickým osobám, její podíl na trhu nových hypoték dosáhl v 1. pololetí 2011 vynikajících 25 % (zlepšení z 15 % v 1. pololetí 2010) Česká spořitelna nabízí nový Osobní účet ČS Absolvent Prostřednictvím tohoto účtu mohou mladí klienti po ukončení studií získat nadstandardní výhody po dobu dvou let: zdarma je nejen vedení účtu, ale i dalších šest služeb Česká spořitelna představila nové Penzijní řešení, které klientům nabízí komplexní řešení jejich penze Navzdory klesajícímu trhu penzijního pojištění (v 1. čtvrtletí 2011 poklesl o 21 tisíc klientů) se České spořitelně podařilo získat téměř 10 tisíc nových klientů, tržní podíl ČS tak dosahuje více než 20 % Česká spořitelna nabízí nový program TOP INOVACE Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií Česká spořitelna získala ocenění Korporátní banka roku ve střední Evropě v soutěži ACQ Global Awards 2011, kterou pořádá britský časopis ACQ Finance Magazine Finanční instituce do soutěže nominují čtenáři časopisu a o výsledcích rozhodují novináři a ekonomičtí odborníci, podle kterých je Česká spořitelna nejlepší korporátní bankou nejen v České republice, ale v celé střední Evropě * Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 4

5 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 2011 Česká spořitelna působila jako vedoucí aranžér víceměnového revolvingového a kontokorentního úvěru v objemu 180 mil. EUR poskytnutého společnostem PEGAS NONWOVENS a PEGAS NONWOVENS International na financování kapitálu a ostatních potřeb podniku Česká spořitelna je vedoucí aranžér a poskytovatel financování na trhu českých syndikovaných a klubových úvěrů, který disponuje adekvátními zkušenostmi a úvěrovou kapacitou Česká spořitelna úspěšně zaranžovala pro hlavní město Praha emisi komunálních dluhopisů v celkovém objemu 5 mld. Kč, což je druhá nejvyšší emise komunálních dluhopisů posledních několika let Česká spořitelna si ve spolupráci s Erste Group udržuje první pozici v oblasti dluhového financování v eurech ve střední a východní Evropě Česká spořitelna působila jako akceptační agent při úspěšném úpisu akcií společnosti NWR NV Nabídka předložená společností NWC Plc byla akceptována z více než 99 % a akcie NWR Plc se tak mohly zařadit do prestižního indexu FTSE 250 Česká spořitelna byla jednou z prvních bank v České republice, která začala úspěšně nabízet finanční deriváty na zajištění cen energií pro segment malých a středních podniků Česká spořitelna potvrdila v 1. pololetí 2011 své silné postavení ve správě aktiv institucionálních klientů, kdy obhospodařovala téměř 80 mld. Kč Zásluhou zvýšené aktivity v oblasti investičního bankovnictví nyní Česká spořitelna obhospodařuje více než 50 % investičních aktiv domácích penzijních fondů (včetně Penzijního fondu ČS), životních a zdravotních pojišťoven a dalších aktiv institucionálních klientů (korporátní klienti, veřejný sektor, nadace) 5

6 Finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila na 19,7 % Návratnost kapitálu se zvýšila na úroveň 19,7 % Zásluhou rostoucího čistého zisku (meziročně +24 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 40,8 % Poměr úvěrů k vkladům dosahuje úrovně 67,3 % Ovlivněno pokračujícím růstem klientských vkladů 25% 2 15% 1 5% Návratnost kapitálu 22,9% 21, 19,9% 19,7% 17,9% Poměr nákladů k výnosům 52,8% 47,3% 42,5% 42,3% 40,8% % 72% 7 68% 66% 64% 62% 6 58% 56% 54% Poměr úvěrů k vkladům 72,5% 70,7% 71,4% 68,6% 67,3% /11 6

7 Ukazatel spokojenosti klientů (CSI) Dosahuje stále stabilních hodnot Česká spořitelna si drží úroveň spokojenosti blízko výsledků západoevropských a amerických bank, kde se CSI index pohybuje na úrovních 75 až 80 České spořitelně se daří udržet spokojenost svých klientů, a to i přes aktivity ostatních účastníků na trhu Stabilní hodnota ukazatele odráží schopnost banky pružně reagovat na měnící se očekávání klientů Zájem o klienta a jeho potřeby se odráží ve všech výkonnostních ukazatelích vedoucích pracovníků banky (spokojenost klientů, práce se zpětnou vazbou podáním, či řízení Value for Money ) Ukazatel spokojenosti klientů 75,4 76,5 76,3 76,8 76,0 05/ / / / /2011 Ukazatel spokojenosti klientů (Customer satisfaction index - CSI) měří pravidelně dvakrát ročně celkovou spokojenost klientů se službami příslušné banky Údaje jsou získávány nezávislou externí agenturou prostřednictvím telefonického dotazování vybraných klientů České spořitelny 7

8 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 8

9 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Čistý zisk meziročně vzrostl o 24 % v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos ,1% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,3% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,9% Všeobecné provozní náklady ,4% Ostatní provozní výsledky ,6% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 3-42 na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) , Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) na Zisk/(ztráta) před zdaněním ,1% Daň z příjmu ,5% Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly ,8% Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti ,7% náležející nekontrolním podílům -1-8 na Provozní výnosy ,2% Provozní náklady ,4% Provozní zisk ,8% Poznámka: Data za 1. pololetí 2010 byla v zájmu srovnatelnosti upravena dle nově používané metodiky pro ocenění investic do nemovitostí vlastněných prostřednictvím nemovitostních fondů pořizovacími cenami 9

10 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva se od konce roku zvýšila o 3 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,6% Pohledávky za bankami ,9% Pohledávky za klienty ,9% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , Deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,6% Aktiva určená k obchodování ,7% Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) ,2% Finanční aktiva na prodej (AFS) ,7% Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) ,4% Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí ,6% Nehmotný majetek ,1% Hmotný majetek ,2% Pohledávka ze splatné daně z příjmů ,2% Odložená daňová pohledávka ,7% Ostatní aktiva ,1% Aktiva celkem ,9% 10

11 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Klientské vklady od konce prosince 2010 vzrostly o 3 % v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,3% Závazky ke klientům ,9% Emitované dluhopisy ,1% Deriváty se zápornou reálnou hodnotou ,8% Pasiva určená k obchodování ,3% Ostatní rezervy ,7% Závazek ze splatné daně z příjmů >100. Odložený daňový závazek ,9% Ostatní pasiva ,3% Podřízený dluh ,2% Celkový kapitál ,7% náležející nekontrolním podílům ,2% náležející akcionářům mateřské společnosti ,8% Pasiva celkem ,9% 11

12 Analýza výkonnosti Provozní zisk o 5 % vyšší než v 1. pololetí 2010 Provozní zisk se v meziročním srovnání zvýšil o 5 %, a to díky rostoucím klíčovým výnosům a klesajícím nákladům Klíčové výnosy (čistý úrokový výnos a čisté příjmy z poplatků a provizí) se zvýšily o 3 %, celkové provozní výnosy vzrostly o 2 % Provozní náklady poklesly o 1 % Čistý zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 4 % na 1,4 mld. Kč, zvláště z důvodu nižšího výnosu z operací s cizími měnami Výnosy z operací s cizími měnami poklesly o 41 % na 0,6 mld. Kč, kvůli vysokým příjmům v 1. pololetí 2010 Výnosy z obchodování s cennými papíry vzrostly o 9 % na 0,4 mld. Kč z důvodu rostoucích objemů obchodů (zvláště pokladničních poukázek) Klientské obchody tvoří 47 % celkového zisku z obchodních operací Ostatní provozní výsledky Ovlivněny vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů a přeceněním realitních investic Výsledky z finančních aktiv se zlepšily zásluhou pozitivního přecenění aktiv a uzavření jedné investice fondu rizikového kapitálu v 1. čtvrtletí v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % % % -4% 5% provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let 0,2 0,7 4,8 11,6 0,2 1,2 5,4 0,0 0,0 0,0 2,2 1,4 1,4 5,5 6,0 6,1 14,4 15,5 14,9 15, výnosy z pojišťovací činnosti čistý zisk z obchodování čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos

13 Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 3 % Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 3 %, a to navzdory přetrvávajícímu prostředí nízkých tržních úrokových sazeb; v 1. pololetí 2010 čistý úrokový výnos vykázal 4% pokles Zvýšení zásluhou čistého úrokového výnosu z operací s cennými papíry Dvoutýdenní repo sazba 0,75 % je od května 2010 na své historicky nejnižší úrovni Stále nízké náklady na zdroje Čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry meziročně vzrostl o 20 % Zvláště díky vyššímu úrokovému výnosu z dluhopisů držených do splatnosti (meziroční růst o 19 %), objem portfolia finančních aktiv držených do splatnosti se meziročně zvýšil o 35 % Čistý úrokový výnos z klientských obchodů se v porovnání s 1. pololetím 2010 lehce zvýšil (o 0,5 %) Pozitivní vliv rostoucího portfolia hypotečních úvěrů Objem závazků ke klientům poklesl o 2 % Čistý úrokový výnos z operací s bankami se meziročně snížil o 9 % Pohledávky za bankami meziročně poklesly o 32 % Čistá úroková marže (na úročená aktiva) se udržela na stejné úrovni, a to i navzdory historicky nízkým tržním úrokovým sazbám % 4% 3% 2% 1% Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % % -4% +3% čistý úrokový výnos meziroční růst Čistá úroková marže 3,61% 3,95% 4,2 3,84% 3,83% % 2 15% 1 5% -5% 13

14 Analýza výkonnosti Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 1 % Růst čistých příjmů z poplatků a provizí byl ovlivněn zvláště čistými příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry a z poplatků z platebních transakcí Nedošlo k žádným změnám Sazebníku Čisté příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry meziročně vzrostly o 6 % Zásluhou rostoucího objemu investování do podílových fondů Vyšší příjem ze zprostředkování obchodů s cennými papíry Čisté příjmy z poplatků z platebních transakcí a za vedení účtů (mající 57% podíl na celkových čistých příjmech z poplatků) se meziročně zvýšily o 3 % Zásluhou rostoucího počtu a objemu platebních transakcí Čistý příjem z poplatků z platebních karet vzrostl o 9 % Čisté příjmy z poplatků z úvěrů dosáhly téměř stejné úrovně jako za srovnatelné období loňského roku v mld. Kč Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. Kč) % % 3% % 1% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let 0,5 0,6 0,6 0,6 2,8 3,1 0,5 0,4 3,3 0,6 0,6 0,4 0,4 3,3 3,5 0,9 1,1 1,4 1,6 1, ostatní z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí z úvěrů 16% 12% 8% 4% -4% 14

15 Analýza výkonnosti Provozní náklady dále poklesly Provozní náklady se meziročně snížily o 1 %, ve 2. čtvrtletí v porovnání s 1. čtvrtletím 2011 poklesly o 3 % Ostatní administrativní náklady meziročně poklesly o 2 % Zvláště zásluhou nižších komunikačních nákladů a nákladů na IT Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) % % % -1% % 1 5% -5% Odpisy majetku se v meziročním porovnání snížily o 6 % provozní náklady meziroční růst Díky nižším odpisům softwaru a licencí Struktura provozních nákladů za 5 let Personální náklady se meziročně zvýšily o 1 % Ovlivněno především vypláceným odstupným v souvislosti s redukcí počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců v porovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o 433 osob (tj. o 4 %) v mld. Kč ,7 3,5 1,4 1,3 1,3 1,2 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 4,2 4,3 4,1 4, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 15

16 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Objem klientských aktiv vzrostl od konce roku 2010 o 3 % Bankovní vklady se za stejné období zvýšily o 4 % Zásluhou rostoucích vkladů veřejného sektoru a fyzických osob Vklady na viděnou vzrostly od počátku roku o 1% a jejich podíl na celkových vkladech tvoří 75 % Bankovní vklady se podílí 71 % na celkových prostředcích klientů ve správě FS ČS Aktiva v domácích podílových fondech (spravovaných Investiční společností ČS) od konce roku 2010 poklesla o 1 % Celkový objem aktiv v podílových fondech (včetně Reico a zahraničních fondů) se za stejné období snížil o 1 % na 71,7 mld. Kč Tempo růstu aktiv klientů v Penzijním fondu ČS dosáhlo od počátku roku 4 % Obhospodařovaná aktiva klientů (bez podílových fondů) vzrostla o 3 % mld. Kč Celkové klientské prostředky 732,1 + 3 % od konce roku 734,2 771,2 792, /06/11 SS ČS PF ČS ČS AM IS ČS fondy IFRS, mld. Kč /06/11 Změna od konce roku ČS - bankovní vklady 525,0 521,9 539,3 560,6 3,9% ČS - správa aktiv 35,6 35,7 41,3 42,5 2,9% ISČS - podílové fondy 51,4 51,7 59,1 58,6-0,8% Penzijní fond ČS 29,7 32,5 35,2 36,6 4,1% Stavební spořitelna ČS 90,4 92,4 96,3 94,6-1,8% Celkem 732,1 734,2 771,2 792,9 2,8% ČS Poznámka: změna metodiky podílových fondů, zahrnuje aktiva distribuovaná v ČR 16

17 Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (ČNB) Česká spořitelna má dostatek vlastního kapitálu pro budoucí růst a splnění nových regulatorních požadavků Kapitálová přiměřenost Finanční skupiny České spořitelny (Tier I + Tier II) meziročně vzrostla o 170 bazických bodů díky vyššímu kapitálu Tier I, ovlivněnému nerozděleným ziskem z roku 2010 Kapitál Tier I se v porovnání s červnem 2010 zvýšil o 15 % (od konce roku 2010 vzrostl o 14 %) Celkový kapitál (Tier I + Tier II) meziročně stoupl o 8 % (+5 % od konce roku 2010) Celkové kapitálové požadavky se meziročně snížily (-4 %) zvláště díky nižšímu kapitálovému požadavku k operačnímu riziku (-10 %) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku poklesl o 4 % Rizikově vážená aktiva v meziročním porovnání poklesla o 15,2 mld. Kč (tj. o 4 %) Mateřská banka, mil. Kč 30/6/ /12/ /6/2011 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 12,2% 12,4% 14,1% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,4% 13,9% 14,5% ČS Finanční skupina, mil. Kč 30/6/ /12/ /6/2011 Tier I Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 12,3% 12,7% 14,8% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,5% 14,1% 15,2% 17

18 Analýza výkonnosti Nárůst retailových hypoték Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny se v meziročním porovnání téměř nezměnil, od konce loňského roku vzrostl o 0,9 % Pokračující oživení v segmentu hypoték fyzickým osobám a úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům Vývoj spotřebitelských úvěrů je stále limitován nízkou poptávkou ze strany domácností Rizikové náklady se meziročně snížily o 32 %, tj. o 73 bazických bodů, na úroveň 157 bazických bodů Zlepšení vykázalo jak korporátní, tak i retailové portfolio Kvalita úvěrového portfolia, měřená podílem rizikových úvěrů na celkových hrubých klientských úvěrech, dosáhla 6,4 % Stabilizace retailového portfolia, lehké zhoršení korporátního Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dosahuje výrazných 73 % Česká spořitelna v současné době nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Expozice vůči italským dlužníkům (klientům/bankám) je 0,3 mld. Kč, vůči španělským 2,5 mld. Kč, vůči irským 0,7 mld. Kč a vůči portugalským 0,2 mld. Kč 18

19 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Úvěrové portfolio skupiny České spořitelny meziročně stabilní Objem úvěrového portfolia skupiny České spořitelny se v meziročním porovnání nezměnil (+0,1 %) Konsolidované úvěry klientům k 30. červnu 2011 Růst objemu bankovního portfolia a dceřiných společností byl částečně eliminován vyššími konsolidačními položkami Portfolio České spořitelny (pouze banky) se meziročně zvýšilo o 0,5 % (tj. o 1,9 mld. Kč) Stavební spořitelna 9, Leasing 2,5% Ostatní 1,6% Banka 86,9% Zásluhou hypoték poskytovaných fyzických osobám, které se meziročně zvýšily o 4,4 % (5,1 mld. Kč) a úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům, jenž meziročně vzrostly o 4,6 % (2,7 mld. Kč) Spotřebitelské úvěry pokračovaly v poklesu, a to meziročně o 5,5 % (-4,3 mld. Kč) Podíl dceřiných společností na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny je na dlouhodobě stabilní hodnotě 13,1 % Oživení mezinárodního obchodu pozitivně ovlivnilo růst Factoringu (meziročně o 25,3 %, tj. 0,4 mld. Kč) Portfolio Stavební spořitelny se v meziročním porovnání snížilo o 4,7 %, tj. o 2,1 mld. Kč, a to z důvodu splacení úvěrů v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,5% II.1. Stavební spořitelna ČS ,7% II.2. Leasing (sal, sml) ,1% II.3. Factoring ČS ,3% II.4. Brokerjet ČS ,7% II.5. Ostatní dceřiné společnosti ,5% III. Konsolidační položky ,6% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,1% 19

20 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Retailové i korporátní úvěry rostoucí Úvěry retailovým klientům v meziročním porovnání vzrostly o 0,5 % Zásluhou hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám (+4,4 %), komerčních hypoték (+4,0 %) a úvěrů z kreditních karet (+5,7 %) Tento vývoj byl negativně ovlivněn poklesem spotřebitelských úvěrů (-5,5 %) a úvěrů poskytnutých malým podnikům (-1,7 %) Objem korporátních úvěrů se meziročně zvýšil o 0,4 % Úvěry velkým podnikům (ČS) meziročně vzrostly o 3,2 % Portfolio úvěrů malým a středním podnikům zaznamenalo výrazný nárůst o 4,6 % Úvěry velkým podnikům skupiny (GLC) se meziročně snížily o 9,0 %, nicméně od konce roku 2010 vzrostly o 5,6 % Objem portfolia korporátních hypoték a financování nemovitostí zůstává nezměněn v mld. Kč 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 220,7 Vývoj úvěrového portfolia 151,2 27, 246,6 165,0 9,6% 259,6 258,8 259,3 162,3 157,7 2,4% -1,3% 160,9 0,5% červen 2011 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Klientské úvěry banky dle segmentů k 30. červnu 2011 Celkové hypotéky vč. korporátních 43,4% Ostatní 0,5% Velké podniky 12,4% Spotřebitel. úvěry vč. kreditních karet 19,1% Mikro podniky vč. podnikatelů 19,6% Veřejný sektor 5,

21 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Oživení hypotečního trhu pokračuje Objem hypoték fyzickým osobám se dále zvýšil a dosáhl hodnoty 121,6 mld. Kč (tj. meziročně vzrostl o 4,4 %) Hypotéky poskytnuté v 2011: průměrná doba splatnosti úvěru je 23,0 let (22,6 let v roce 2010), průměrná výše poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti dosahuje 67,4 % (66,2 % v roce 2010) Celé portfolio: průměrná doba splatnosti úvěru je na stabilní hodnotě 21,3 roku, zbytková doba splatnosti zůstává nezměněna na 16,8 letech a průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti na uspokojivých 63,5 % Spotřebitelské úvěry v meziročním porovnání poklesly o 5,5 %, tj. o 4,3 mld. Kč Přetrvávající slabá poptávka je stále ovlivněna relativně vyšší mírou nezaměstnanosti v mld. Kč v mld. Kč % 111,6 Vývoj hypotečních úvěrů FO 116,1 4% 117,8 117,5 1% 121,6 4% červen 2011 hypoteční úvěry FO meziroční růst Vývoj spotřebitelských úvěrů 58,8 23% 73,0 24% 79,2 9% 77,3 74,9-2% -5% červen 2011 Poznámka: spotřebitelské úvěry zahrnují americké hypotéky, ale nikoli úvěry z kreditních karet spotřebitelské úvěry meziroční růst 21

22 Analýza výkonnosti Zlepšování rizikových nákladů se zrychlilo Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových hrubých klientských úvěrech dosáhl 6,4 % Kvalita retailového portfolia zůstala stabilní, korporátní portfolio se lehce zhoršilo vlivem problémů několika větších podniků Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami se dále posílilo na dostatečnou úroveň 73 % Celkové krytí úvěrů (opravné položky a zajištění) se pohybuje nad 125 % Rizikové náklady skupiny ČS dále poklesly na anualizovanou hodnotu 157 bazických bodů Ovlivněno zlepšením jak korporátního, tak i retailového segmentu Dle metodiky ČNB tvoří pohledávky se selháním 7,2 % celkového portfolia (7,3 % v červnu 2010) bazické body 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl úvěrů 90 dnů po splatnosti; krytí úvěrů opravnými položkami 6,7% 6,2% 6, 6,2% 6,4% 66% 66% 69% 72% 73% 6/2010 9/ /2010 3/2011 6/2011 FS ČS - podíl úvěrů 90 dnů po splatnosti FS ČS - celkové opravné položky/úvěry 90 dnů po splatnosti Rizikové náklady klientských úvěrů (FS ČS, anualizované) % -3% 213-5% % 157-6% 6/2010 9/ /2010 3/2011 6/2011 Rizikové náklady čtvrtletní změna

23 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 23

24 Makroekonomický vývoj 2011 fixní investice tahounem růstu, pracovní trh se lepší pouze zvolna 1. pololetí 2011: česká ekonomika v 1. pololetí vzrostla o odhadovaných 2,4 %, a to zásluhou vývozu a fixních investic (které v 1. čtvrtletí vykázaly meziroční růst 15,6 %, resp. 3,8 %) V souladu s očekáváním se fixní investice meziročně zvýšily (poprvé od 1. čtvrtletí 2008), a to díky odložené poptávce, lepším podmínkám financování, vyššímu využití kapacit, dobrému cyklickému výhledu a lepší podnikatelské důvěře v tis. Kč ,5 2,3% Klíčové ekonomické ukazatele 346,7 349,0 355,2 365,0-4, 2,2% 2,3% 2,5% e 2012e HDP per capita růst reálného HDP 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Spotřeba domácností zůstává pod tlakem, ovlivněna jak pozvolným zlepšováním pracovního trhu, tak i dopadem fiskální konsolidace Růst je také ovlivněn vývojem vládních výdajů, i když na druhou stranu, aktuální vývoj rozpočtu je lepší, než bylo očekáváno loňským konvergenčním programem 1 8% 6% 4% 2% 6,4% 5,4% Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 7,9% 9, 8,6% 8,7% 8,4% 3,4% 1,1% 2, 1,5% 2,3% 2,2% 3,2% 3, e 2012e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 24

25 Makroekonomický vývoj Krize v zemích EMU zatím bez dopadu na ČR Dluhová krize EMU zatím vývoj české ekonomiky neovlivňuje Přímá angažovanost ČR v zemích PIIGS je malá (7,7 % z celkového vývozu za rok 2010, více než poloviční podíl tvoří Itálie), takže vývoj v 1. pololetí 2011 nebyl problémy jižních zemí ovlivněn Česká ekonomika následuje německou (která naopak prosperuje díky rozvíjejícím se trhům), takže více riskantní je z hlediska ČR vývoj na těchto trzích než v jižních zemích EMU (samozřejmě pokud neuvažujeme takové extrémní případy, jako by byl rozpad Eurozóny) Finanční trhy rozlišují mezi Českou republikou a periferií EMU, takže spready na českých dluhopisech jsou menší než na italských (přičemž Itálie má vyšší rating) Česká koruna již dosáhla své předkrizové úrovně. Důvody jsou jasné: nízké celkové zadlužení, jeho relativně dobrá dynamika (ovlivněna probíhající fiskální konsolidací), oživení díky Německu a jeho exportu a absence vážných makroekonomických nerovnováh EUR/CZK, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) EUR/PLN, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) EUR/HUF, % ytd ( =0,+ oslabení, - posílení) I-08 III-08 V-08 VII-08 IX-08 XI-08 I-09 III-09 V-09 VII-09 IX-09 XI-09 I-10 III-10 V-10 VII-10 IX-10 XI-10 I-11 III-11 V-11 VII-11 CZ-EU 10Y bond spread, b.b. Spread mezi 10Y dluhopisem a swapem, b.b. I-10 II-10 III-10 IV-10 V-10 VI-10 VII-10 VIII-10 IX-10 X-10 XI-10 XII-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 V-11 VI-11 VII-11 25

26 Makroekonomický vývoj Česká republika reformuje své finance Fiskální konsolidace pokračuje, ale bez výraznějších strukturálních reforem rozpočtu Domácí fiskální konsolidace vykazuje během letošního roku lepší průběh než byl předpoklad dle Konvergenčního programu EU v roce Česká republika by při pokračování tímto tempem měla stlačit deficit pod Maastrichtský limit 3 % do roku 2014 Nicméně, z hlediska struktury mají státní finance před sebou stále dlouhou cestu vstříc vyrovnanému strukturálnímu rozpočtu. Nezdravý vývoj českých financí je evidentní, když se předpokládá, že primární deficit (tj. kromě úrokových plateb) roku 2011 bude horší než průměr EU 15 (ačkoli i tak bude nejlepším mezi zeměmi V4) Pro dosažení strukturálně udržitelného státního rozpočtu bude třeba dalších reforem Deficit veřejných rozpočtu (% HDP) Konvergenční program 2010 Konvergenční program ČR Maďarsko Polsko Slovensko Primární deficit v % HDP, 2011e (databáze AMECO) USA Japonsko Irsko VB Španělsko Slovinsko Chorvatsko Slovensko Litva Francie Polsko Romunsko Řecko ČR Kypr Lotyšsko Černá Hora Dánsko Makedonie Bulharsko EU 27 EU 15 Portugalsko Nizozemí EMU 16 EMU 17 EMU 12 Rakousko Lucembursko Estonsko Belgie Malta Finsko Německo Itálie Švýcarsko Turecko Island Švédsko Maďarsko 26

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka I.7 VI.7 XI.7 IV.8 IX.8 II.9 VII.9 XII.9 V.1 X.1 III.11 VIII.11 I.12 VI.12 XI.12 IV.13 Q2- Q4-

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky podle IFRS (neauditované) Praha, Obsah prezentace Hlavní fakta 1. - 3. čtvrtletí 2007 Hospodářské výsledky FS ČS Vývoj úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28.

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28. Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) 4. listopadu 2016 Zrychlující růst úvěrů s vynikající kvalitou podpořen pozitivním makroekonomickým sentimentem 1-15

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 30. dubna 2014 Silný provozní výsledek podpořený růstem obchodu v hlavních segmentech 1 leden 08 červenec 08 leden 09 červenec

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Česká ekonomika: Nejasná zpráva o konci krize

Česká ekonomika: Nejasná zpráva o konci krize Česká ekonomika: Nejasná zpráva o konci krize Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Jihočeská hospodářská komora Třeboň, 20.4.2010 Makroekonomický vývoj a prognóza Finanční sektor 2 Hospodářský růst

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) 3. listopadu 2017 Úspěšný obchodní vývoj a přetrvávající zlepšování kvality úvěrového portfolia Souhrnný přehled Silná

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) 4. května 2018 Rostoucí provozní výnosy založené na obratu ve vývoji čistého úrokového výnosu a pokračujícím růstu úvěrů.

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované), Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Pavel Kysilka 8/2001 4/2002 12/2002 8/2003 4/2004 12/2004 8/2005 4/2006

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) 5. srpna 2016 Velmi dobré finanční výsledky podpořeny zrychlujícím se růstem úvěrů, výbornou kvalitou úvěrů a jednorázovými

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS) 28. února 2018 Zlepšení čistého úrokového výnosu, silný růst úvěrů a nízké rizikové náklady Souhrnný přehled Silná česká ekonomika

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) 4. srpna 2017 Výsledky za 1. pololetí 2017 odráží silný růst úvěrů a nadále se zlepšující kvalitu úvěrového portfolia

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více