KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ"

Transkript

1 ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR Katalog online:

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Vzdělávání Dotace a finance Radomil Bábek generální ředitel Management, personalistika, obchod, marketing, komunikace a prezentace, legislativa, jazyky, Akreditované a koncepční programy Odborné kurzy Vzdělávání ve státní a veřejné správě IT školení s vlastní mobilní PC učebnou Firemní poradenství Dotační audit Zpracování dotačních žádostí Administrace projektů Dotační poradenství Výběrová řízení Služby firmám CRM systém řízení vztahů se zákazníky Call centrum Firemní videofilmy Mzdová a personální agenda Ing. Dušan Jílek obchodní ředitel Mgr. Jan Janatka finanční ředitel Motivace a systém odměňování Výběr a přijímání nových zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců, řízení pracovního výkonu Plánování lidských zdrojů, personální controlling a audit Zvyšování odbornosti HR manažerů Eventy a konference Outdoorové programy s myšlenkou Teambuildingové pobyty Adrenalin a dobrodružství Firemní akce večírky, návštěvní dny Společenské akce, konference Ing. Iva Sehnalová výkonná ředitelka Vážení přátelé, Obsah od vydání našeho prvního dotačního katalogu, uplynul skoro rok a my přicházíme již se třetím v pořadí. Opět Vám přinášíme celou řadu pilotního ověřování dotovaných kurzů, které jsou realizované v rámci grantových projektů spolufinancovaných z prostředků Evropských strukturálních fondů a z prostředků státního rozpočtu ČR. Pojďte si vybrat kurz, který Vás zaujme a bude pro Vás přínosný. Nyní objevíte kurzy v dříve nepokrytých krajích, jako například: Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj. Přejeme Vám příjemné listování naším katalogem a správnou ruku při výběru vhodného kurzu pro Vás. Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Karlovarský kraj

3 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.07/ Inovativní vzdělávací program pro terénní pracovníky kontrolory z Moravskoslezského kraje a související metodické inovace Délka a realizace projektu: prosinec 2010 prosinec 2011 Cílem projektu je vytvořit inovativní vzdělávací program, který pomůže cílové skupině zvýšit si kvalifikaci, a efektivněji vykonávat svou práci. Vzdělávání kontrolních pracovníků má přímý dopad na konkurenceschopnost jejich zaměstnavatelů, protože kvalitním výkonem své práce omezují fenomén černých pasažérů i počty procesních stížností. Cílovou skupinu tvoří účastníci dalšího vzdělávání (ekonomicky aktivní, s dokončeným primárním vzděláním), kteří pracují (nebo o tyto pozice usilují) jako kontrolní pracovníci vykonávající významnou část své práce v terénu, tj. např. na ulicích, v bydlišti klienta apod. Jde např. o pracovníky sociálních odborů, finančních úřadů, revizory, likvidátory pojistných událostí apod. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Terénní kontrolor 6 dní Kurz je určen osobám, které z více než 51 % své pracovní náplně kontrolují, nabádají k nápravě, motivují ke správnému jednání, případně i sankcionují občany, tuto činnost nost vykonávají tzv. v terénu, tj. mimo prostory svého zaměstnavatele, např. na ulici, v dopravních prostředcích, v bydlišti klientů nebo na jejich pracovišti. Kurz je určen z 85 % zaměstnancům s výkonem práce na území Moravskoslezského kraje. 1

4 HLAVNÍ TÉMATA Osobnost kontrolora, profesní etika a etiketa, plán osobnostního rozvoje, právní vědomí a legislativní gramotnost, typické situace z kontrolní praxe, řešení modelových situací z praxe, typologie klientů, trénink poznávání lidí a přizpůsobení stylu jednání jednotlivým typům, typické konflikty a krizové situace z praxe účastníků, vymezení konfliktu, zvládání konfliktních situací, příprava na typické výhrady klientů. OBSAH MODULŮ Osobnost kontrolora a profesionální výkon profese Právní rámec výkonu kontrolní profese Diagnostika klienta a prostředí Zvládání konfliktních situací s klienty Osobnost kontrolora Právní vědomí a legislativní gramotnost Typická prostředí a klienti z praxe účastníků Typické konflikty a krizové situace z praxe účastníků Profesionální přístup Právní vymezení role kontrolora Rozvoj emocionální inteligence Vymezení konfliktu Profesní etika a etiketa Typické situace z kontrolní praxe Trénink vcítění se do partnera Trénink rozpoznání příznaků konfliktu Plán osobnostního rozvoje Řešení modelových situací z praxe Typologie klientů Zvládání konfliktních situací Trénink poznávání lidí a přizpůsobení stylu jednání jednotlivým typům Trénink řešení konfliktů s klienty Vnější vlivy Příprava na typické výhrady klientů Trénink odhadnutí vývoje chování lidí ve skupině DATA A MÍSTO REALIZACE Moduly Osobnost kontrolora a profesionální výkon profese Právní rámec výkonu kontrolní profese Diagnostika klienta a prostředí Zvládání konfliktních situací s klienty Frýdek-Místek Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 2

5 LIBERECKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.01/ Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji Délka realizace projektu: květen 2010 červen 2012 Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci, kteří ke své každodenní práci (administrativa až management) využívají počítač s kancelářskými aplikacemi, případně osoby, které se na práci s těmito aplikacemi připravují. Cílové skupině chceme umožnit zvýšení celkové IT gramotnosti a cíleně tak rozvinout jejich dovednosti pro práci s opensource programy, tedy zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, zejména s výhledem na zaměstnání u společností, které tyto programy používají. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Linux (Ubuntu) 1 den Kurz bude ve dvou úrovních, začátečníci a pokročilí. Záleží na Vás, jakou úroveň zvolíte. Seznámíte se s rozdíly mezi Linuxem a MS Windows, naučíte se základní práci se složkami a soubory, práci se správcem souboru, naučíte se pracovat s podporou v případě potíží a celou řadu dalšího. HLAVNÍ TÉMATA Filosofie GNU/Linuxu, práce s Linuxem, základní nastavení, práce s programy, podpora uživatelů, pokročilé funkce a nastavení, podpora uživatelů atd. DATA A MÍSTA REALIZACE Úroveň Česká Lípa Liberec Semily Začátečníci Pokročilí Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 3

6 KURZ: Gimp - připravovaný kurz 1 den Gimp je nejčastější alternativou vůči nejznámějšímu Photoshopu od firmy Adobe. Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci firem, kteří ke své každodenní práci využívají í počítač k úpravě fotografií, obrázků a jiných grafických objektů pro různé propagační materiály nebo pro přípravu prezentací. HLAVNÍ TÉMATA Nastavení pracovního prostředí Gimpu, základy grafiky, práce se základními nástroji, práce s filtry, základní úpravy obrázku, atd. ZAHÁJENÍ REALIZACE Listopad 2011, kurz bude probíhat v Liberci a Semilech. Projekt: CZ.1.07/3.2.01/ Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji 4 Délka realizace projektu: leden 2011 prosinec 2011 Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci vzdělávacích společností lektoři, kteří pracují v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Projekt je zaměřen primárně jako metodická pomoc pro lektory, jejichž prostřednictvím pak budou mít účastníci (zvláště teamleadeři a členové projektových týmů) dalšího vzdělávání z Libereckého kraje, k dispozici kvalitnější vzdělávací programy. Cestou k naplnění cílů je vytvoření a ověření (workshop) učebních opor včetně fyzické a elektronické podoby učebních materiálů a metodik k jejich využití. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Workshop Tvorba nových metod a učebních podpor 3 dny Cílem je pomoci lektorům dalšího vzdělávání ve vytvoření a zavedení do praxe interaktivních pomůcek, modelových situací, didaktických her k tomu navazujících testů a cvičení, s vytvořením voření materiálů pro on-line podporu kurzů v e-learningu, s vytvořením metodiky pro cílovou skupinu ohledně používání výše uvedených vzdělávacích technologií a metod. HLAVNÍ TÉMATA Seznámení se s reálnými situacemi v dané problematice na PC (interaktivní hry s podporou PC), předvedení modelových situací podobných situacím skutečným, pomoc udržení pozornosti a sebepoznání prostřednictvím didaktických her, využití testů k ověření porozumění dané problematice. DATA A MÍSTO REALIZACE Česká Lípa Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy

7 KRAJ VYSOČINA Projekt: CZ.1.07/3.2.09/ Tvorba a ověření kurzů měkkých, ICT, odborných a prodejních dovedností na Vysočině Délka realizace projektu: červen 2010 červenec 2012 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci z kraje Vysočina na těchto vybraných pozicích: mistři, skladníci, recepční, střední management, řidiči, dispečeři, nákupčí. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů, které pomohou cílové skupině zvýšit si pracovní kvalifikaci, lépe a efektivněji vykonávat svoji práci. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Dispečer - logistik 3 dny Naučíte se efektivně koordinovat disponibilní zdroje s ohledem na cíle a vnější faktory, naučíte se řešit mimořádné situace, dobře komunikovat v typických situacích z praxe, osvojíte si efektivní nástroje komunikace, správnost zahájení a vedení telefonického rozhovoru dle jeho typu. Mimo jiné se také naučíte pracovat s hlasem a přesně se vyjadřovat, volat a zanechat v komunikačním partnerovi dobrý dojem a celou řadu dalších činností. Kurz se skládá ze tří modulů Komunikační dovednosti komunikace Typické komunikační situace v práci dispečera komunikace Klíčové faktory Nástroje efektivní komunikace Příchozí a odchozí hovor s klientem Postavení dispečera v logistickém řetězci Komunikace s různými typy lidí Trénink rozhovoru se zákazníkem 5

8 DATA A MÍSTO REALIZACE Modul Třebíč Logistika v dopravě Komunikační dovednosti Správná telefonická komunikace Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy KURZ: Nákupčí - připravovaný kurz 6 dní Cílem je připravit vzdělávací program pro pracovníky oddělení nákupu nebo zásobování, jejichž úkolem je co nejefektivněji zajišťovat suroviny, energie, zboží a služby potřebné pro fungování společnosti. Kurz se skládá ze tří modulů OBSAH MODULŮ Styly vyjednávání Osobnost, role a image nákupčího Fáze vyjednávání Organizace a proces výběru dodavatelů Argumentace a metody přesvědčování obchodního jednání Trénink jednání v různých situacích Zvládání náročných situací ve vztahu s prodejci Dlouhodobé dodávky Konflikt a jak ho řešit Osobnostní rozvoj Prosinec 2011, kurz bude probíhat v Jihlavě. 6

9 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.12/ "Tvorba a ověření vzdělávacích programů (manažer kvality, kvalitář) pro účastníky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji Délka a realizace projektu: prosinec 2010 srpen 2012 Cílem projektu je připravit nový program Manažer kvality pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří zastávají vyšší pozice pracovníků odpovědných za kvalitu, respektive osoby, které se na tuto pozici připravují nebo o ni usilují. Chceme dosáhnout toho, aby účastníci po absolvování koncepčního kurzu znali normy kvality a jejich požadavky, byli schopni zavést normy kvality ve společnosti, uměli vytvořit dokumentaci pro kvalitu, znali systémové postupy a umět je inovovat ve společnosti a dokázali plánovat, realizovat a vyhonotit kontroly kvality. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Manažer kvality 19 dní Kurz je určen manažerům nebo vedoucím pracovníkům pro kvalitu/jakost, manažerům projektů nebo procesů, kvalitářům, normovačům a dalším podobným pozicím či jiným účastníkům dalšího vzdělávání, kteří budou mít o kurz zájem a splní základní podmínky. Kurz je určen z 80 % zaměstnancům s výkonem práce na území Královéhradeckého kraje. HLAVNÍ TÉMATA Dokumentace pro kvalitu (Příručka jakosti, Směrnice, Pracovní postupy), nástroje řízení kvality analýzy rizik (FMEA, diagramy), metrologie a její úloha v systému kvality, kontrola kvality (audit), plánování auditů kvality, organizování práce spojené s kvalitou, plánování zlepšování systémů kvality, implementace norem kvality do společnosti. Podmínkou pro účast na kurzu je dosažené středoškolské vzdělání maturitní, které účastník doloží kopií maturitního vysvědčení. 7

10 DATA A MÍSTO REALIZACE Modul I. modul II. modul III. modul IV. modul V. modul VI. modul VII. modul VIII. modul Hradec Králové Závěrečné zkoušky Konference Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Bydlíte v Jihlavě, Karlových Varech, Brně, Ostravě či ve Zlíně? Chcete budovat a řídit regionální obchodní zastoupení silné vzdělávací a poradenské společnosti? Můžete, pokud: ti Seznamte se s námi na do předmětu zprávy uveďte: Regionální obchodní zastoupení 8

11 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.04/ Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (jednání s klienty a manažerské dovednosti ve veřejné správě a službách) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Délka realizace projektu: červenec 2010 květen 2012 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, respektive uchazeči a zájemci o zaměstnání z Jihomoravského kraje, kteří pracují jako linioví úředníci veřejné správy bezprostředně komunikující s klienty nebo jako linioví a střední manažeři ve veřejné správě, resp. v soukromých firmách podnikajících v oboru služeb. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Jednání s klienty se zdravotním znevýhodněním 2 dny V celé řadě firem se můžeme setkat se zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci. Je velice důležité, aby se tyto osoby v zaměstnání cítily dobře a nevznikaly mezi nadřízenými a podřízenými zbytečné komunikační bariéry. Je důležité také rozvinout hodnotnou komunikaci s nemluvícími osobami. Bez komunikace se člověk nikdy nemůže zapojit do aktivního života. Plně rozvíjet svoje schopnosti umožňuje ovládnutí metod s názvem augmentativní komunikace. HLAVNÍ TÉMATA Identifikace komunikačního deficitu: druh (zrakové, sluchové, mentální) a závažnost, odstranění komunikačních bariér (hluk, oslňující světlo, příliš rychlá řeč, špatná artikulace, augmentativní komunikace. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín

12 KURZ: Koučing 2 dny Pojďte se s námi naučit metodu rozvoje dospělých lidí zvyšováním kompetencí člověka a mít schopnost vlastní sebereflexe. Oproti klasickému vzdělání a tréninku koučing nezůstává jen při informování, ale provází také řešením problémů v reálné praxi. Účastníci nacházejí cíle a řešení, které vedou ke zlepšení jejich výkonu a spokojenosti. Koučovací přístup budete po nějaké době sami schopni aplikovat ve vlast- ním přístupu k lidem a práci. HLAVNÍ TÉMATA Koučing jako cesta rozvoje lidí, rozdíl koučingu a mentoringu, kompetenční tabulky, nástroje koučingu, asistence v terénu. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín KURZ: Sebeobrana 1 den Také jste se někdy setkali s agresivními klienty, nevyvarovali jste se krizovým situacím a dalším nepříjemným okolnostem? Pojďte se s námi naučit rozpoznávat symptomy agresivních klientů, osvojit si techniky sebeobrany a nacvičit dané techniky. HLAVNÍ TÉMATA Agresivní klient symptomy, zásady jednání v krizových situacích, ochrana životů a zdraví kolegů a klientů, základní techniky sebeobrany, nácvik technik. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Místo realizace Datum Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín

13 KURZ: Zásady první pomoci klientům/občanům 1 den Znalost první pomoci je nesmírně důležitá. Bohužel není možné, aby ve všech kritických situacích byla okamžitě na místě profesionální pomoc. Vaše první pomoc je v těchto situacích nezbytná. HLAVNÍ TÉMATA Správný postup v případě akutních zdravotních stavů, stabilizovaná poloha, techniky resuscitace, nejčastější nemoci a jejich příznaky (infarkt, epileptické záchvaty, mozková příhoda, astmatický záchvat), nadstandardní vybavení lékárničky. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hodonín Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy a projektové řízení Lektora instruktora outdoorových aktivit (se zkušeností s poskytováním rozvojové zpětné vazby) Kouče Požadujeme: minimálně 3 roky praxe a 3 roky odborné praxe v uvedených oblastech. Nabízíme: svůj profesní životopis na adresu: Do předmětu zprávy uveďte: externí lektor pro oblast 11

14 OLOMOUCKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.05/ Vytvoření a ověření nových vzdělávacích programů ( Ekonomické myšlení pro liniové manažery a Specialista investic investičák ) pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji Délka realizace projektu: listopad 2010 prosinec 2011 Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji, pro ty, kteří se zabývají výrobou, elektrotechnikou, telekomunikacemi a výpočetní technikou, dopravou a spoji, slévárenstvím a dalšími. Cílem je vytvořit a ověřit nové vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kra-ji. Velký důraz bude kladen na praktické implikace teoretických poznatků a jejich využití v praxi. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Specialista investic (investičák) 6 dní Pomocí tohoto programu chceme přispět ke zvýšení znalostí a dovedností z oblasti řízení í investic, zvýšit Vaši kvalifikaci, přispět k tomu, abyste se stali žádanými odborníky na trhu práce a pomohli zvýšit konkurenceschopnost Vašeho zaměstnavatele. Kurz se skládá ze šesti modulů 12

15 OBSAH MODULŮ Základy finanční analýzy Práce s účetními výkazy, analytické myšlení Interní úspory Další interní zdroje Externí zdroje Proces realizace investice Získávání dat a informací Nejčastější typy finančních výkazů Praktická cvičení analýza vnitřních investičních zdrojů Možnosti získání finančních prostředků na investice z vlastních zdrojů Možnosti získání finančních prostředků na investice z cizích zdrojů Investiční záměr Metody zpracování a vyhodnocování dat Klíčové položky finančních výkazů Odhalení nepřiměřených finančních nákladů Využití zisku Úvěry a jejich druhy Projektové řízení Analytické nástroje (SWOT, STEP, finanční analýzy) Jaké informace z nich lze získat Faktické kroky, které tyto prostředky uvolní Odpisy Dotace, leasing Realizace investičního záměru Analýza rizik Rezervní fondy, prodej akcií Faktoring, forfaiting, venture kapitál Vyhodnocení úspěšnosti investice poučení do budoucna DATA A MÍSTO REALIZACE Modul Základy finanční analýzy Práce s účetními výkazy, analytické myšlení Interní úspory Další interní zdroje Externí zdroje Proces realizace investice Olomouc Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 13

16 PARDUBICKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.13/ Tvorba vzdělávacích programů Manipulace se zbožím a materiálem (DK H), Manipulace se zbožím ve skladu (DK E) Délka realizace projektu: leden 2011 prosinec 2011 Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o nové koncepční programy pro pozice provozních a liniových pracovníků, konkrétně pro kvalifikaci DK H a DK E. Zároveň má přinést modernizaci metodiky, využívání e-learningu a modulového systému. Dalším cílem je umožnit absolvování koncepčního vzdělávání i účastníkům, kteří již byli na část témat proškoleni, nebo které limituje časová náročnost delších vzdělávacích programů. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, respektive uchazeči a zájemci o zaměstnání z Pardubického kraje, kteří pracují jako provozní a linioví pracovníci na pozici spojené s manipulací se zbožím a materiálem, případně s manipulací se zbožím ve skladu. Jedná se o osoby, které jsou často zcela bez kvalifikace a disponují pouze se základním vzděláním. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o dílčí kvalifikaci. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZY: Manipulace se zbožím ve skladu, Manipulace se zbožím a materiálem Úroveň I: 13 dnů Úroveň II: 20 dnů Cílem je připravit inovativní vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, kteří vykonávají činnost spojenou s manipulací se zbožím a materiálem, případně s manipulací se zbožím ve skladu. Kurz bude rozdělen do dvou částí. Budete si moci vybrat, jak dlouhou a náročnou variantu chcete absolvovat: Úroveň I Pro osoby manipulující se zbožím ve skladu - kvalifikace DK E (absolvování druhého a pátého modulu) Úroveň II Pro osoby manipulující se zbožím a materiálem - kvalifikace DK H (absolvování všech modulů) 14

17 DATA A MÍSTO REALIZACE Moduly Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů Pardubice Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu Odbavování kusových a vozových zásilek Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení Provádění hygienicko-sanitační činností ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem Závěrečné zkoušky Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy I přes to, že již proběhly některé moduly, neváhejte a přihlaste se! Pro účastníky zajistíme závěrečné zkoušky dílčí kvalifikace u autorizované osoby! Kurzy probíhají ve skladových prostorách hypermarketu, mimo teoretickou výuku probíhá také praktická výuka. 15

18 Projekt: CZ.1.07/3.2.13/ Strážný ( E) Délka realizace: leden 2011 leden 2013 Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou zaměstnanci bezpečnostních a hlídacích agentur, ostrahy a bezpečnostních služeb. Jedná se o osoby, které jsou často zcela bez kvalifikace a disponují pouze základním vzděláním. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ: Strážný ( E) - připravovaný kurz 7 dní prezenčně + 30 h výuky distančně Účastníci si osvojí obsluhování technických bezpečnostních systémů, zásady součinnosti osti se složkami Integrovaného záchranného systému (Policie ČR), kontrolu osob a vozidel na vrátnicích a branách, používání í věcných bezpeč- nostních prostředků a další činnosti, jež jsou potřebné pro práci strážného. Kurz se skládá ze tří modulů Zahájení realizace: leden 2012, kurz bude probíhat v Pardubicích Kurz Open Office - Impress Liberecký kraj Kurz Interkulturní seminář v NJ Pardubický kraj 16

19 KARLOVARSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.12/ Průvodce cestovního ruchu Délka a realizace projektu: září 2011 únor 2013 Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost těchto osob a v důsledku také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Cílovou skupinou jsou osoby se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Jedná se buď o osoby pracující v infocentrech, cestovních kancelářích a pracujících jako průvodci cestovního ruchu bez potřebné kvalifikace, a nebo o osoby, které by v této oblasti pracovat chtěly, ale které nemají potřebné vzdělání. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o dílčí kvalifikaci. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ: Průvodce cestovního ruchu - připravovaný kurz 6 dní Pilotní ověření bude probíhat v distanční i v prezenční podobě. HLAVNÍ TÉMATA Historie ČR a světové dějiny, geografie ČR a světový zeměpis, životní prostředí a trvale udržitelný cestovní ruch, politické systémy, technika cestovního ruchu, cizí jazyky (AJ, NJ, RJ). Zahájení realizace: červen 2012, kurz bude probíhat v Karlových Varech. FOTOGRAFIE Z PROBÍHAJÍCÍCH KURZŮ Kurz Manipulátor Pardubický kraj Kurz Práce v multikulturních týmech v AJ Pardubický kraj 17

20 KDE NÁS NAJDETE? Současná místa Plánovaná zastoupení Ústí nad Labem Česká Lípa Hradec Králové Plzeň Praha Ostrava Olomouc Jihlava Č. Budějovice Brno Zlín Bratislava ČESKÁ LÍPA Mimoňská Česká Lípa tel.: PRAHA Hvožďanská 2053/ Praha 4 - Chodov tel.: BRNO Stránského Brno tel.: OSTRAVA Novinářská Ostrava tel.: HRADEC KRÁLOVÉ Průmyslová Hradec Králové tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Čechova 727/ České Budějovice tel.:

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Cizí jazyky pro život

Cizí jazyky pro život CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011 Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Činnosti KHK JM KHK JM je vůdčí subjekt podnikatelské samosprávy v Jihomoravském kraji. Podpora začínajících

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více