KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ"

Transkript

1 ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR Katalog online:

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Vzdělávání Dotace a finance Radomil Bábek generální ředitel Management, personalistika, obchod, marketing, komunikace a prezentace, legislativa, jazyky, Akreditované a koncepční programy Odborné kurzy Vzdělávání ve státní a veřejné správě IT školení s vlastní mobilní PC učebnou Firemní poradenství Dotační audit Zpracování dotačních žádostí Administrace projektů Dotační poradenství Výběrová řízení Služby firmám CRM systém řízení vztahů se zákazníky Call centrum Firemní videofilmy Mzdová a personální agenda Ing. Dušan Jílek obchodní ředitel Mgr. Jan Janatka finanční ředitel Motivace a systém odměňování Výběr a přijímání nových zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců, řízení pracovního výkonu Plánování lidských zdrojů, personální controlling a audit Zvyšování odbornosti HR manažerů Eventy a konference Outdoorové programy s myšlenkou Teambuildingové pobyty Adrenalin a dobrodružství Firemní akce večírky, návštěvní dny Společenské akce, konference Ing. Iva Sehnalová výkonná ředitelka Vážení přátelé, Obsah od vydání našeho prvního dotačního katalogu, uplynul skoro rok a my přicházíme již se třetím v pořadí. Opět Vám přinášíme celou řadu pilotního ověřování dotovaných kurzů, které jsou realizované v rámci grantových projektů spolufinancovaných z prostředků Evropských strukturálních fondů a z prostředků státního rozpočtu ČR. Pojďte si vybrat kurz, který Vás zaujme a bude pro Vás přínosný. Nyní objevíte kurzy v dříve nepokrytých krajích, jako například: Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj. Přejeme Vám příjemné listování naším katalogem a správnou ruku při výběru vhodného kurzu pro Vás. Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Karlovarský kraj

3 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.07/ Inovativní vzdělávací program pro terénní pracovníky kontrolory z Moravskoslezského kraje a související metodické inovace Délka a realizace projektu: prosinec 2010 prosinec 2011 Cílem projektu je vytvořit inovativní vzdělávací program, který pomůže cílové skupině zvýšit si kvalifikaci, a efektivněji vykonávat svou práci. Vzdělávání kontrolních pracovníků má přímý dopad na konkurenceschopnost jejich zaměstnavatelů, protože kvalitním výkonem své práce omezují fenomén černých pasažérů i počty procesních stížností. Cílovou skupinu tvoří účastníci dalšího vzdělávání (ekonomicky aktivní, s dokončeným primárním vzděláním), kteří pracují (nebo o tyto pozice usilují) jako kontrolní pracovníci vykonávající významnou část své práce v terénu, tj. např. na ulicích, v bydlišti klienta apod. Jde např. o pracovníky sociálních odborů, finančních úřadů, revizory, likvidátory pojistných událostí apod. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Terénní kontrolor 6 dní Kurz je určen osobám, které z více než 51 % své pracovní náplně kontrolují, nabádají k nápravě, motivují ke správnému jednání, případně i sankcionují občany, tuto činnost nost vykonávají tzv. v terénu, tj. mimo prostory svého zaměstnavatele, např. na ulici, v dopravních prostředcích, v bydlišti klientů nebo na jejich pracovišti. Kurz je určen z 85 % zaměstnancům s výkonem práce na území Moravskoslezského kraje. 1

4 HLAVNÍ TÉMATA Osobnost kontrolora, profesní etika a etiketa, plán osobnostního rozvoje, právní vědomí a legislativní gramotnost, typické situace z kontrolní praxe, řešení modelových situací z praxe, typologie klientů, trénink poznávání lidí a přizpůsobení stylu jednání jednotlivým typům, typické konflikty a krizové situace z praxe účastníků, vymezení konfliktu, zvládání konfliktních situací, příprava na typické výhrady klientů. OBSAH MODULŮ Osobnost kontrolora a profesionální výkon profese Právní rámec výkonu kontrolní profese Diagnostika klienta a prostředí Zvládání konfliktních situací s klienty Osobnost kontrolora Právní vědomí a legislativní gramotnost Typická prostředí a klienti z praxe účastníků Typické konflikty a krizové situace z praxe účastníků Profesionální přístup Právní vymezení role kontrolora Rozvoj emocionální inteligence Vymezení konfliktu Profesní etika a etiketa Typické situace z kontrolní praxe Trénink vcítění se do partnera Trénink rozpoznání příznaků konfliktu Plán osobnostního rozvoje Řešení modelových situací z praxe Typologie klientů Zvládání konfliktních situací Trénink poznávání lidí a přizpůsobení stylu jednání jednotlivým typům Trénink řešení konfliktů s klienty Vnější vlivy Příprava na typické výhrady klientů Trénink odhadnutí vývoje chování lidí ve skupině DATA A MÍSTO REALIZACE Moduly Osobnost kontrolora a profesionální výkon profese Právní rámec výkonu kontrolní profese Diagnostika klienta a prostředí Zvládání konfliktních situací s klienty Frýdek-Místek Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 2

5 LIBERECKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.01/ Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji Délka realizace projektu: květen 2010 červen 2012 Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci, kteří ke své každodenní práci (administrativa až management) využívají počítač s kancelářskými aplikacemi, případně osoby, které se na práci s těmito aplikacemi připravují. Cílové skupině chceme umožnit zvýšení celkové IT gramotnosti a cíleně tak rozvinout jejich dovednosti pro práci s opensource programy, tedy zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, zejména s výhledem na zaměstnání u společností, které tyto programy používají. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Linux (Ubuntu) 1 den Kurz bude ve dvou úrovních, začátečníci a pokročilí. Záleží na Vás, jakou úroveň zvolíte. Seznámíte se s rozdíly mezi Linuxem a MS Windows, naučíte se základní práci se složkami a soubory, práci se správcem souboru, naučíte se pracovat s podporou v případě potíží a celou řadu dalšího. HLAVNÍ TÉMATA Filosofie GNU/Linuxu, práce s Linuxem, základní nastavení, práce s programy, podpora uživatelů, pokročilé funkce a nastavení, podpora uživatelů atd. DATA A MÍSTA REALIZACE Úroveň Česká Lípa Liberec Semily Začátečníci Pokročilí Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 3

6 KURZ: Gimp - připravovaný kurz 1 den Gimp je nejčastější alternativou vůči nejznámějšímu Photoshopu od firmy Adobe. Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci firem, kteří ke své každodenní práci využívají í počítač k úpravě fotografií, obrázků a jiných grafických objektů pro různé propagační materiály nebo pro přípravu prezentací. HLAVNÍ TÉMATA Nastavení pracovního prostředí Gimpu, základy grafiky, práce se základními nástroji, práce s filtry, základní úpravy obrázku, atd. ZAHÁJENÍ REALIZACE Listopad 2011, kurz bude probíhat v Liberci a Semilech. Projekt: CZ.1.07/3.2.01/ Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji 4 Délka realizace projektu: leden 2011 prosinec 2011 Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci vzdělávacích společností lektoři, kteří pracují v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Projekt je zaměřen primárně jako metodická pomoc pro lektory, jejichž prostřednictvím pak budou mít účastníci (zvláště teamleadeři a členové projektových týmů) dalšího vzdělávání z Libereckého kraje, k dispozici kvalitnější vzdělávací programy. Cestou k naplnění cílů je vytvoření a ověření (workshop) učebních opor včetně fyzické a elektronické podoby učebních materiálů a metodik k jejich využití. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Workshop Tvorba nových metod a učebních podpor 3 dny Cílem je pomoci lektorům dalšího vzdělávání ve vytvoření a zavedení do praxe interaktivních pomůcek, modelových situací, didaktických her k tomu navazujících testů a cvičení, s vytvořením voření materiálů pro on-line podporu kurzů v e-learningu, s vytvořením metodiky pro cílovou skupinu ohledně používání výše uvedených vzdělávacích technologií a metod. HLAVNÍ TÉMATA Seznámení se s reálnými situacemi v dané problematice na PC (interaktivní hry s podporou PC), předvedení modelových situací podobných situacím skutečným, pomoc udržení pozornosti a sebepoznání prostřednictvím didaktických her, využití testů k ověření porozumění dané problematice. DATA A MÍSTO REALIZACE Česká Lípa Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy

7 KRAJ VYSOČINA Projekt: CZ.1.07/3.2.09/ Tvorba a ověření kurzů měkkých, ICT, odborných a prodejních dovedností na Vysočině Délka realizace projektu: červen 2010 červenec 2012 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci z kraje Vysočina na těchto vybraných pozicích: mistři, skladníci, recepční, střední management, řidiči, dispečeři, nákupčí. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů, které pomohou cílové skupině zvýšit si pracovní kvalifikaci, lépe a efektivněji vykonávat svoji práci. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Dispečer - logistik 3 dny Naučíte se efektivně koordinovat disponibilní zdroje s ohledem na cíle a vnější faktory, naučíte se řešit mimořádné situace, dobře komunikovat v typických situacích z praxe, osvojíte si efektivní nástroje komunikace, správnost zahájení a vedení telefonického rozhovoru dle jeho typu. Mimo jiné se také naučíte pracovat s hlasem a přesně se vyjadřovat, volat a zanechat v komunikačním partnerovi dobrý dojem a celou řadu dalších činností. Kurz se skládá ze tří modulů Komunikační dovednosti komunikace Typické komunikační situace v práci dispečera komunikace Klíčové faktory Nástroje efektivní komunikace Příchozí a odchozí hovor s klientem Postavení dispečera v logistickém řetězci Komunikace s různými typy lidí Trénink rozhovoru se zákazníkem 5

8 DATA A MÍSTO REALIZACE Modul Třebíč Logistika v dopravě Komunikační dovednosti Správná telefonická komunikace Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy KURZ: Nákupčí - připravovaný kurz 6 dní Cílem je připravit vzdělávací program pro pracovníky oddělení nákupu nebo zásobování, jejichž úkolem je co nejefektivněji zajišťovat suroviny, energie, zboží a služby potřebné pro fungování společnosti. Kurz se skládá ze tří modulů OBSAH MODULŮ Styly vyjednávání Osobnost, role a image nákupčího Fáze vyjednávání Organizace a proces výběru dodavatelů Argumentace a metody přesvědčování obchodního jednání Trénink jednání v různých situacích Zvládání náročných situací ve vztahu s prodejci Dlouhodobé dodávky Konflikt a jak ho řešit Osobnostní rozvoj Prosinec 2011, kurz bude probíhat v Jihlavě. 6

9 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.12/ "Tvorba a ověření vzdělávacích programů (manažer kvality, kvalitář) pro účastníky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji Délka a realizace projektu: prosinec 2010 srpen 2012 Cílem projektu je připravit nový program Manažer kvality pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří zastávají vyšší pozice pracovníků odpovědných za kvalitu, respektive osoby, které se na tuto pozici připravují nebo o ni usilují. Chceme dosáhnout toho, aby účastníci po absolvování koncepčního kurzu znali normy kvality a jejich požadavky, byli schopni zavést normy kvality ve společnosti, uměli vytvořit dokumentaci pro kvalitu, znali systémové postupy a umět je inovovat ve společnosti a dokázali plánovat, realizovat a vyhonotit kontroly kvality. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Manažer kvality 19 dní Kurz je určen manažerům nebo vedoucím pracovníkům pro kvalitu/jakost, manažerům projektů nebo procesů, kvalitářům, normovačům a dalším podobným pozicím či jiným účastníkům dalšího vzdělávání, kteří budou mít o kurz zájem a splní základní podmínky. Kurz je určen z 80 % zaměstnancům s výkonem práce na území Královéhradeckého kraje. HLAVNÍ TÉMATA Dokumentace pro kvalitu (Příručka jakosti, Směrnice, Pracovní postupy), nástroje řízení kvality analýzy rizik (FMEA, diagramy), metrologie a její úloha v systému kvality, kontrola kvality (audit), plánování auditů kvality, organizování práce spojené s kvalitou, plánování zlepšování systémů kvality, implementace norem kvality do společnosti. Podmínkou pro účast na kurzu je dosažené středoškolské vzdělání maturitní, které účastník doloží kopií maturitního vysvědčení. 7

10 DATA A MÍSTO REALIZACE Modul I. modul II. modul III. modul IV. modul V. modul VI. modul VII. modul VIII. modul Hradec Králové Závěrečné zkoušky Konference Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Bydlíte v Jihlavě, Karlových Varech, Brně, Ostravě či ve Zlíně? Chcete budovat a řídit regionální obchodní zastoupení silné vzdělávací a poradenské společnosti? Můžete, pokud: ti Seznamte se s námi na do předmětu zprávy uveďte: Regionální obchodní zastoupení 8

11 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.04/ Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (jednání s klienty a manažerské dovednosti ve veřejné správě a službách) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Délka realizace projektu: červenec 2010 květen 2012 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, respektive uchazeči a zájemci o zaměstnání z Jihomoravského kraje, kteří pracují jako linioví úředníci veřejné správy bezprostředně komunikující s klienty nebo jako linioví a střední manažeři ve veřejné správě, resp. v soukromých firmách podnikajících v oboru služeb. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Jednání s klienty se zdravotním znevýhodněním 2 dny V celé řadě firem se můžeme setkat se zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci. Je velice důležité, aby se tyto osoby v zaměstnání cítily dobře a nevznikaly mezi nadřízenými a podřízenými zbytečné komunikační bariéry. Je důležité také rozvinout hodnotnou komunikaci s nemluvícími osobami. Bez komunikace se člověk nikdy nemůže zapojit do aktivního života. Plně rozvíjet svoje schopnosti umožňuje ovládnutí metod s názvem augmentativní komunikace. HLAVNÍ TÉMATA Identifikace komunikačního deficitu: druh (zrakové, sluchové, mentální) a závažnost, odstranění komunikačních bariér (hluk, oslňující světlo, příliš rychlá řeč, špatná artikulace, augmentativní komunikace. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín

12 KURZ: Koučing 2 dny Pojďte se s námi naučit metodu rozvoje dospělých lidí zvyšováním kompetencí člověka a mít schopnost vlastní sebereflexe. Oproti klasickému vzdělání a tréninku koučing nezůstává jen při informování, ale provází také řešením problémů v reálné praxi. Účastníci nacházejí cíle a řešení, které vedou ke zlepšení jejich výkonu a spokojenosti. Koučovací přístup budete po nějaké době sami schopni aplikovat ve vlast- ním přístupu k lidem a práci. HLAVNÍ TÉMATA Koučing jako cesta rozvoje lidí, rozdíl koučingu a mentoringu, kompetenční tabulky, nástroje koučingu, asistence v terénu. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín KURZ: Sebeobrana 1 den Také jste se někdy setkali s agresivními klienty, nevyvarovali jste se krizovým situacím a dalším nepříjemným okolnostem? Pojďte se s námi naučit rozpoznávat symptomy agresivních klientů, osvojit si techniky sebeobrany a nacvičit dané techniky. HLAVNÍ TÉMATA Agresivní klient symptomy, zásady jednání v krizových situacích, ochrana životů a zdraví kolegů a klientů, základní techniky sebeobrany, nácvik technik. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Místo realizace Datum Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy Hodonín

13 KURZ: Zásady první pomoci klientům/občanům 1 den Znalost první pomoci je nesmírně důležitá. Bohužel není možné, aby ve všech kritických situacích byla okamžitě na místě profesionální pomoc. Vaše první pomoc je v těchto situacích nezbytná. HLAVNÍ TÉMATA Správný postup v případě akutních zdravotních stavů, stabilizovaná poloha, techniky resuscitace, nejčastější nemoci a jejich příznaky (infarkt, epileptické záchvaty, mozková příhoda, astmatický záchvat), nadstandardní vybavení lékárničky. DATA A MÍSTA REALIZACE Místo realizace Datum Brno Hodonín Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy a projektové řízení Lektora instruktora outdoorových aktivit (se zkušeností s poskytováním rozvojové zpětné vazby) Kouče Požadujeme: minimálně 3 roky praxe a 3 roky odborné praxe v uvedených oblastech. Nabízíme: svůj profesní životopis na adresu: Do předmětu zprávy uveďte: externí lektor pro oblast 11

14 OLOMOUCKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.05/ Vytvoření a ověření nových vzdělávacích programů ( Ekonomické myšlení pro liniové manažery a Specialista investic investičák ) pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji Délka realizace projektu: listopad 2010 prosinec 2011 Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji, pro ty, kteří se zabývají výrobou, elektrotechnikou, telekomunikacemi a výpočetní technikou, dopravou a spoji, slévárenstvím a dalšími. Cílem je vytvořit a ověřit nové vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kra-ji. Velký důraz bude kladen na praktické implikace teoretických poznatků a jejich využití v praxi. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování pilotního ověřování. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZ: Specialista investic (investičák) 6 dní Pomocí tohoto programu chceme přispět ke zvýšení znalostí a dovedností z oblasti řízení í investic, zvýšit Vaši kvalifikaci, přispět k tomu, abyste se stali žádanými odborníky na trhu práce a pomohli zvýšit konkurenceschopnost Vašeho zaměstnavatele. Kurz se skládá ze šesti modulů 12

15 OBSAH MODULŮ Základy finanční analýzy Práce s účetními výkazy, analytické myšlení Interní úspory Další interní zdroje Externí zdroje Proces realizace investice Získávání dat a informací Nejčastější typy finančních výkazů Praktická cvičení analýza vnitřních investičních zdrojů Možnosti získání finančních prostředků na investice z vlastních zdrojů Možnosti získání finančních prostředků na investice z cizích zdrojů Investiční záměr Metody zpracování a vyhodnocování dat Klíčové položky finančních výkazů Odhalení nepřiměřených finančních nákladů Využití zisku Úvěry a jejich druhy Projektové řízení Analytické nástroje (SWOT, STEP, finanční analýzy) Jaké informace z nich lze získat Faktické kroky, které tyto prostředky uvolní Odpisy Dotace, leasing Realizace investičního záměru Analýza rizik Rezervní fondy, prodej akcií Faktoring, forfaiting, venture kapitál Vyhodnocení úspěšnosti investice poučení do budoucna DATA A MÍSTO REALIZACE Modul Základy finanční analýzy Práce s účetními výkazy, analytické myšlení Interní úspory Další interní zdroje Externí zdroje Proces realizace investice Olomouc Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy 13

16 PARDUBICKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.13/ Tvorba vzdělávacích programů Manipulace se zbožím a materiálem (DK H), Manipulace se zbožím ve skladu (DK E) Délka realizace projektu: leden 2011 prosinec 2011 Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o nové koncepční programy pro pozice provozních a liniových pracovníků, konkrétně pro kvalifikaci DK H a DK E. Zároveň má přinést modernizaci metodiky, využívání e-learningu a modulového systému. Dalším cílem je umožnit absolvování koncepčního vzdělávání i účastníkům, kteří již byli na část témat proškoleni, nebo které limituje časová náročnost delších vzdělávacích programů. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, respektive uchazeči a zájemci o zaměstnání z Pardubického kraje, kteří pracují jako provozní a linioví pracovníci na pozici spojené s manipulací se zbožím a materiálem, případně s manipulací se zbožím ve skladu. Jedná se o osoby, které jsou často zcela bez kvalifikace a disponují pouze se základním vzděláním. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o dílčí kvalifikaci. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ, NA KTERÝ SE JIŽ DNES MŮŽETE HLÁSIT - hlaste se již nyní, kapacita kurzu je omezena KURZY: Manipulace se zbožím ve skladu, Manipulace se zbožím a materiálem Úroveň I: 13 dnů Úroveň II: 20 dnů Cílem je připravit inovativní vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, kteří vykonávají činnost spojenou s manipulací se zbožím a materiálem, případně s manipulací se zbožím ve skladu. Kurz bude rozdělen do dvou částí. Budete si moci vybrat, jak dlouhou a náročnou variantu chcete absolvovat: Úroveň I Pro osoby manipulující se zbožím ve skladu - kvalifikace DK E (absolvování druhého a pátého modulu) Úroveň II Pro osoby manipulující se zbožím a materiálem - kvalifikace DK H (absolvování všech modulů) 14

17 DATA A MÍSTO REALIZACE Moduly Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů Pardubice Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu Odbavování kusových a vozových zásilek Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení Provádění hygienicko-sanitační činností ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem Závěrečné zkoušky Hlásit se na tento kurz můžete na internetové stránce: v sekci Dotované kurzy I přes to, že již proběhly některé moduly, neváhejte a přihlaste se! Pro účastníky zajistíme závěrečné zkoušky dílčí kvalifikace u autorizované osoby! Kurzy probíhají ve skladových prostorách hypermarketu, mimo teoretickou výuku probíhá také praktická výuka. 15

18 Projekt: CZ.1.07/3.2.13/ Strážný ( E) Délka realizace: leden 2011 leden 2013 Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou zaměstnanci bezpečnostních a hlídacích agentur, ostrahy a bezpečnostních služeb. Jedná se o osoby, které jsou často zcela bez kvalifikace a disponují pouze základním vzděláním. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ: Strážný ( E) - připravovaný kurz 7 dní prezenčně + 30 h výuky distančně Účastníci si osvojí obsluhování technických bezpečnostních systémů, zásady součinnosti osti se složkami Integrovaného záchranného systému (Policie ČR), kontrolu osob a vozidel na vrátnicích a branách, používání í věcných bezpeč- nostních prostředků a další činnosti, jež jsou potřebné pro práci strážného. Kurz se skládá ze tří modulů Zahájení realizace: leden 2012, kurz bude probíhat v Pardubicích Kurz Open Office - Impress Liberecký kraj Kurz Interkulturní seminář v NJ Pardubický kraj 16

19 KARLOVARSKÝ KRAJ Projekt: CZ.1.07/3.2.12/ Průvodce cestovního ruchu Délka a realizace projektu: září 2011 únor 2013 Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost těchto osob a v důsledku také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Cílovou skupinou jsou osoby se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Jedná se buď o osoby pracující v infocentrech, cestovních kancelářích a pracujících jako průvodci cestovního ruchu bez potřebné kvalifikace, a nebo o osoby, které by v této oblasti pracovat chtěly, ale které nemají potřebné vzdělání. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o dílčí kvalifikaci. Jednotlivé kurzy jsou pro Vás ZDARMA. KURZ: Průvodce cestovního ruchu - připravovaný kurz 6 dní Pilotní ověření bude probíhat v distanční i v prezenční podobě. HLAVNÍ TÉMATA Historie ČR a světové dějiny, geografie ČR a světový zeměpis, životní prostředí a trvale udržitelný cestovní ruch, politické systémy, technika cestovního ruchu, cizí jazyky (AJ, NJ, RJ). Zahájení realizace: červen 2012, kurz bude probíhat v Karlových Varech. FOTOGRAFIE Z PROBÍHAJÍCÍCH KURZŮ Kurz Manipulátor Pardubický kraj Kurz Práce v multikulturních týmech v AJ Pardubický kraj 17

20 KDE NÁS NAJDETE? Současná místa Plánovaná zastoupení Ústí nad Labem Česká Lípa Hradec Králové Plzeň Praha Ostrava Olomouc Jihlava Č. Budějovice Brno Zlín Bratislava ČESKÁ LÍPA Mimoňská Česká Lípa tel.: PRAHA Hvožďanská 2053/ Praha 4 - Chodov tel.: BRNO Stránského Brno tel.: OSTRAVA Novinářská Ostrava tel.: HRADEC KRÁLOVÉ Průmyslová Hradec Králové tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Čechova 727/ České Budějovice tel.:

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C. M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 1 / 26 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Ing. Marek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO VZK GROUP A JEJÍ SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Programy akreditované MV Programy akreditované MŠMT

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více