INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012"

Transkript

1 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha,

2

3 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

4 LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Cílem sociálních služeb je sociální začlenění V ČR asi lidí se zdravotním postižením v DOZP Vzdělávání a práce jsou faktory, které nejvíce k sociálnímu začlenění přispívají

5 CO JE INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky. Je jim přitom poskytována podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň respektuje jejich individuální potřeby a staví na rozvíjí jejich silných stránkách, které se snaží rozvíjet

6 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Se týká všech dětí, je zbytečné se snažit určovat hranice Je třeba ji dělat kvalitně, jinak je to argument Je to výzva využívat zdroje a podpory Šance přiblížit dvě pedagogiky

7 OČ JDE? (V IV) Poskytnout žákovi s postižením možnost vzdělávat se s vrstevníky bez postižení ve škole, kde bude mít k dispozici to, co potřebuje k naplnění svých vzdělávacích potřeb Budou-li mít běžní učitelé podporu svých kolegů, učitelů se speciálními dovednostmi, rodičů a úředníků, mohou být úspěšní!

8 INKLUZE JE ZMĚNA Odmítání inkluze je často strachem ze změny - strach ze ztráty zaměstnání - strach z nových odpovědností - strach z toho, že nebudu rozumět - změny nás zlobí

9 ČEHO SE ZMĚNY TÝKAJÍ? způsobů vyučování uspořádání třídy využívání spolupráce s kolegy spolupráce s rodinou vzdělávání/ přípravy učitelů efektivního řešení problémů

10 KDE SE VZALA? výskyt v Kanadě v Centru Marshy Forrest Termín, který měl a má vystihovat/zahrnovat vnímání sociální spravedlnosti Poprvé myšlenka, že by se žáci měli a mohli vzdělávat ve stejném prostředí jako jejich kamarádi nebo sourozenci bez postižení

11 INTEGRACE X INKLUZE JDE JEN O TERMINOLOGII? nebojte se, všechno zůstane stejné vaše děti nebudou přítomností začleněného žáka s postižením nijak zdržovány mám tady paní učitelku, která.. když to nepůjde, vrátí se do speciální školy

12 ZNAKY, PRINCIPY, CHARAKTERISTIKY INKLUZE Záleží především na pedagogické praxi, způsobu výuky (výsledky zahraničních výzkumů dokládají vyšší úroveň akademických i sociálních výsledků u všech studentů) Je založena na filosofickém přesvědčení (všichni lidé, tedy i ti s postižením, mají právo na plnou účast ve všech oblastech života)

13 POKR. Nese s sebou reformu celého vzdělávacího systému (nikoli reformované speciální školství) Systém se má reformovat tak, aby byl schopen začlenit každého a dokázat jí/jemu z toho mít užitek Nejlepším místem pro výuku je běžná třída (bez dlouhých odcházení z ní, bez výuky v kabinetu )

14 POKR. Inkluze se uskutečňuje/odehrává ve třídách, které odpovídají věku žáků Z inkluzívního vzdělávání mají prospěch všichni žáci Probíhá/ existuje ve školách v místě bydliště Uskutečňuje se za spolupráce mezi učiteli, rodinou a dalšími zúčastněnými

15 POKR. Jsou využívány odpovídající a dostatečné zdroje, tzn. znalosti, pomůcky, personál, které by byly využity ve speciálním prostředí (jsou k dispozici v běžné škole) Ve třídách je používána úprava učiva, osnov Vychází z přesvědčení, že každý žák má své schopnosti a potřeby. K nim směřuje flexibilní přizpůsobení instrukcí /pokynů, očekávání výkonu.

16 JAK VIDÍME LIDI, KTERÝM POSKYTUJEME SLUŽBY, KTERÉ UČÍME?

17 Úlohy zvládá na úrovní 7- letého dítěte Čte s pomocí po slabikách. Pozornost udrží max. 30 min. Trpí srdeční vadou, osteopenií a potíži s jemnou motorikou. Program pro děti Speciáln í školu Jako všichni lidé s D. S. je tvrdohlavý Lékařskou péči, rehabilitac i Výchovu a trpělivos t Řeč je patlavá, málo srozumitelná. Rád se předvádí Je nesamostatný. Na neznámých trasách je nutný doprovod DS bude vždy omezovat jeho možnosti mít kamarády a žít normálně. Logopedii Stálý dohled dospělého Speciáln í zařízení, ústav 17 Prevence závislosti na sociální službě

18 Zajímá se o dívky, touží navázat partnerský vztah Zajímá ho antická mytologie, historické příběhy Příležitost k setkávání s vrstevníky Příležitost pro rozvoj zájmů a přípravu na práci Chodí do skautu, se skauty chodí do čajovny a na koncerty Neváhá prosazovat svůj názor a trvat si na svém Podporovat vztahy s těmito vrstevníky Pomoc při porozumění důsledkům rozhodnutí Chodí do plaveckého oddílu, jezdí na závody a dobře lyžuje Pomoc s udržením zájmů pro dobrou kondici Skoro každý den píše scénáře, chce se naučit dobře číst Rád imituje, záleží mu na tom, aby mu lidé rozuměli Podporu a pomoc Najít Příležitost pro uplatnění zájmu a pomoc logopeda 18 Prevence závislosti na sociální službě

19 2 ÚHLY POHLEDU NA NEDOSTATEK ŠKOLNÍHO ÚSPĚCHU Nedostatky na straně žáka - nízká inteligence - rodinné faktory - socio-ekonomické faktory - postižení - motivace - další Nedostatky na straně školy - neefektivní vyučovací techniky - nedostatek podpory - nepřizpůsobený obsah učiva - neefektivní řešení problémů - nedostatek dalšího vzdělávání učitelského sboru

20 BARIÉRY ROZVOJE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR, I JINDE Rezistentní postoje vůči společnému vzdělávání Nevyřešené financování (finanční prostředky by měly následovat žáka) Nedostatek podpůrného systému pro nepřipravené školy Existence předsudků Úspěch = kvalita asistenta, žák neuspěl v integraci /neochota běžné školy přijmout odpovědnost za vzdělávání začleněného dítěte Určování hranic Nízká emancipace rodičů

21 STRATEGIE, KTERÉ PODPORUJÍ ROZVOJ INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Odmítnout soustředění se na model nedostatků na straně žáka Investice do dalšího vzdělávání učitelského sboru a rozvoje škol

22 CO MŮŽE POMOCI VYTVOŘIT PROSTŘEDÍ INKLUZÍVNÍ ŠKOLY/TŘÍDY? Snížení počtu dětí ve třídě Podpora učitelům prostřednictvím dalších lidí/odborníků, dobrovolníků, asistentů Důraz na diferencované vedení dětí, různé vyučovací techniky, upravené učební plány Rozvoj a další vzdělávání učitelského sboru Společné řešení problémů Spolupráce s rodiči

23 ZÁVĚR - FAKTA Různorodost žáků a jejich potřeb v dnešních školách existuje. Ostatní děti/ spolužáci jsou mocným/efektivním/důležitým zdrojem při vzdělávání dětí s postižením Inkluzívní školy jsou důležitým prostředníkem v budování inkluzívní a demokratické společnosti

24 !!!!!! Úspěch nebo neúspěch v začleňování nezávisí na charakteristice žáka, spíše na rozhodnutích a tvůrčích schopnostech rodin, pedagogů a úřadů

25 NĚKTERÉ ZNAKY DOBRÉHO ZAČLENĚNÍ Dítě je řádným žákem školy v místě bydliště Škola spolupracuje s odbornými pracovišti Žákovi je poskytována odborná péče přímo ve škole Žák má funkční IVP, existuje tým Rozvrh hodin odpovídá vyučování celé třídy Existují upravené učební plány Žák postupuje se svým ročníkem

26 2. Pedagogičtí pracovníci mají možnost odborných konzultací Učitelé věnují žákovi pozornost a využívají své kompetence Škola je podporována zřizovatelem Začleněný žák je předmětem zájmu celé školy.

27 A TAKY Je třeba zdůvodňovat exkluzi (vyčlěňování), nikoli inkluzi (začleňování)

28 TOMÁŠ

29 MÍRA/ ZPŮSOB PODPORY ŠKOLE Spolupráce s SPC Existence funkčního IVP Existence týmu Přítomnost asistenta učitele ve třídě Upravovaná učební témata Individuální výuka ČJ a Mat 1x týdně speciálním pedagogem VTI pro asistenta učitele,později i pro učitele

30 DŮVODY RODIČŮ Cítíme se součástí místní komunity (známe sousedy, víme, kde se co staví, kdy se vyměnil místní obchodník, změnil pani farář, proč nebudou opravovat chodník u nás v ulici a jak je to nespravedlivé, ) T. bratr Marek chodil do stejné školy Byla naděje, že se T. naučí cestu sám Byl naděje, že se pozná s lidmi ze sousedství

31 2. Chtěli jsme, aby byl v běžném prostředí Aby se učil od ostatních dětí Aby se učil to, co ostatní děti Aby měl přehled Aby byl připraven do dalšího života Aby měl chuť a potřebu pracovat Aby získal koníčky Aby měl úspěch a ostatní si ho vážili

32 SKUPINOVÁ INTEGRACE SPECIÁLNÍ TŘÍDA V BĚŽNÉ ZŠ Cvičení Jaké aktivity by musely být zahrnuty? Kdo by se měl starat o to, aby to fungovalo? Jaké principy je třeba dodržet?

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků O výsledcích výzkumu na téma: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Kompletní ŠVP platnost od 1.9.2013 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více